, Checklista för egenkontroll, Brf. Glassen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-10-06, 18.30-20.00 Checklista för egenkontroll, Brf. Glassen"

Transkript

1 , Checklista för egenkontroll, Brf. Glassen 1 (10) Kontrollpunkt Svar 1 Rutiner för långsiktig planering och underhåll av fastigheter: När byggdes fastigheten? Byggnaderna på fastigheten uppfördes Hur länge har ni ägt fastigheten? Föreningen har ägt fastigheten sedan den uppfördes. Riksbyggen var förvaltare framtill 1993 då föreningen blev fristående. Hur många lägenheter finns det? 101 bostäder totalt, både radhus och lägenheter. Om ni är en bostadsrättsförening, har ni några hyresrätter? Anlitar ni någon teknisk förvaltare och/eller fastighetsskötare? Om ja, vilka arbetsuppgifter har respektive förvaltare och fastighetsskötare? Ja, Samhall samt en traktorförare som skottar m.m Finns tydligt angivet i upphandling vilka deras arbetsuppgifter är Har ni någon plan för underhållet? Hur långt sträcker den sig bakåt/ framåt i tiden? Hur uppdateras planen? Ja Ca 40 år framåt i tiden Löpande, är ett levande dokument

2 Gör ni regelbundna undersökningar av husen? I så fall, hur ofta och vad innefattas? Ja, utvändig syn Utvändig vår- och höstsyn samt att Samhall kontrollerar löpande Hur håller ni er uppdaterade på gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för ert ansvar som fastighetsägare? Information kommer hem till ordförande via den ekonomiska förvaltaren Öhrlings Post. 2 Rutiner för felanmälan, akuta fel/skador och klagomål Hur hanterar ni felanmälan och klagomål från det att de inkommer till att de är åtgärdat? Felanmälan går till Samhall, ibland även till ordförande. Konstateras om felet ska åtgärdas av bostadsföreningen eller om det är den boendes ansvar. Undersöks och åtgärdas, antingen av Samhall eller anlitad utomstående entreprenör. Klagomål går oftast till ordförande och i vissa fall vidare till styrelsen för vidare beslut. Dokumenteras klagomålen och felanmälan? Ja I så fall, på vilket sätt? Samhall dokumenterar i register. 3 Rutiner vid inflyttning och renovering Hur informeras de boende om användning av ventilation, våtrum, energitips och avfallshantering? Informeras till viss del vid nyinflyttning, på hemsidan, vid renovering eller vid behov via information senaste nytt -utskick som delges boende i brevlådan Hur går de boende tillväga vid större renovering t.ex. badrum och kök? Kontaktar ordförande vid renovering av badrum

3 Kontrollpunkt 4 Rutiner gällande energihushållning: Svar 3 (10) Är fastigheten/fastigheterna energideklarerad? Ja, med väldigt bra resultat. Vilka åtgärdsförslag fick ni? Tilläggsisolera kallvindarna i huskropparna med sågspån Om ni fick några, kommer ni att genomföra dessa?. Har ni genomfört några åtgärder för att minska vatten- eller energianvändningen i fastigheten? Termostatkontroll och justering på alla element, motorvärmarstolpar utbytta, nya maskiner i tvättstugorna Har ni planerat några åtgärder? Nämn vilka i så fall. Inte något inplanerat. Vad har ni för uppvärmningssystem? Fjärrvärme Har ni några planer på att byta och i så fall till vad? Ej aktuellt Hur följer ni upp energianvändningen för vatten, el och uppvärmning? Samhall utför avläsning 1g/mån Olja Används olja för uppvärmning? Om nej, gå vidare till punkt 5.

4 4 (10) Finns det någon golvbrunn i pannrummet eller vid cisternen som inte är avstängningsbar? Vad gör ni om det blir ett oljeläckage? Har en auktoriserad firma besiktigat er cistern? Ja Bifoga senaste besiktningsprotokoll Finns skylt med cisternvolym, bränsletyp och adress vid påfyllningsstället? Ja Finns absorptionsmedel av något slag tillgängligt? (T.ex. absol eller sågspån) Ja 5 Rutiner för kontroll av installationer som kan ge upphov till buller Vilka installationer som tillhör fastigheten skulle kunna leda till bullerstörningar hos de boende? Fläktar för frånluftsutsug på taken Vad gör ni för kontroll av dessa? Kontrolleras vid behov Hur skulle ni gå tillväga för att utreda ett bullerproblem där ni och den boende inte är överens om huruvida ytterligare åtgärder ska vidtas för att lösa problemet? Tar in en tredje part, bullermätning. 6 Rutiner för kontroll av ventilation Vad har ni för typ av ventilationssystem? FrånluftssystemKontrollpunkt Svar Vad har ni för rutiner, förutom OVK, för drift och underhåll av ventilationssystemet? behov (klagomål ex.vis) Följer underhållsplanen, samt agerar extra vid När genomfördes senaste OVK? Bostäderna är undantagna OVK Är ev. anmärkningar åtgärdade och uppföljda? Ej aktuellt

5 Får de boende ansluta köksfläktar till ventilationskanalerna? Om inte, vad gör ni om det påträffas? Ej aktuellt, sker inga lägenhetsbesiktningar 5 (10) 7 Rutiner för kontroll av inomhustemperatur och värmesystemets funktion Vilken temperatur strävar ni efter att hålla i bostäderna? C Hur kontrollerar ni temperaturen och hur säkerställer ni att temperaturen är tillfredställande? Periodvisa injusteringar 8 Rutiner för kontroll av varmvattnet Vet ni vilka risker låg varmvattentemperatur kan innebära? Ja (legionellarisk då varmvattnet är kallare än 50 C vid tappstället) Hur kontrollerar ni varmvattentemperaturer och undercentralen? Samhall kontrollerar Sker någon dokumentation av kontrollen? Ja Hur sker produktionen av varmvattnet? Fjärrvärme Finns det handdukstorkar och/eller golvvärme kopplade till VVC-system (dvs varmvattencirkulationen, ej radiatorkretsen)? I så fall, hur säkerställer ni att varmvattnet inte blir stillastående i handdukstorkar eller golvvärmen? Ej aktuellt

6 6 (10) 9 Rutiner för radon Har radonmätningar genomförts?, men kommer att utföras under mätsäsongen 2010/11 Om mätningar utförts men ej rapporterats in till miljöförvaltningen inkom med ifylld, bifogad mätplan och protokoll över mätningarna. 10 Rutiner för att kontrollera fukt och mögel Har ni haft problem med fukt-, mögelskador eller vattenläckor i fastigheten? Ja Beskriv vilken beredskap ni har för att åtgärda akuta vattenläckor? Felanmälan till Samhall och därefter snabba åtgärder. Ex.vis går fastighetsskötare alt. anlitad entreprenör in med hjälp av huvudnyckel efter att ha fått godkännande av lägenhetsinnehavaren för åtgärder då boende inte är närvarande Har ni utfört stambyte? I så fall, byttes även fuktspärr och ytskikt? Hur många originalbadrum finns kvar?

7 Kontrollpunkt Svar 7 (10) Har ni någon långsiktig planering för att motverka fuktskador, t.ex. stambyte och badrumsrenovering, dränering och besiktning av tak och badrum, rensning av stuprör och hängrännor? Ja, byggnader åtgärdas enligt underhållsplanen samt vid behov. Hängrännor, stuprännor kontrollerat 2010, kontrolleras årligen av Samhall. Yttertak åtgärdade för ett par år sedan på samtliga byggnader (huskroppar och förråd). 11 Rutiner för köldmedia Har ni några aggregat med köldmedia? Om ja hur stor mängd? Hur sker kontroll och rapportering? 12 Rutiner för PCB Är fastigheten byggd eller renoverad mellan ? Om ja, svara på nedanstående frågor, annars gå vidare till punkt 13 Har sanering anmälts till Miljöförvaltningen? Ej aktuellt 13 Rutiner för förebyggande åtgärder mot skadedjur Har ni haft några problem med skadedjur inne eller ute? fåglar har också förekommit) Ja, sork och skogsmöss. (Problem med olägenheter från matning av

8 8 (10) Vad har ni för rutiner för att lösa problem med skadedjur, t.ex. avtal med en skadedjursfirma eller försäkring som täcker skadedjursbekämpning? Försäkring täcker huskroppar, ej förråd. Via försäkringen kan Anticimex agera vid konstaterat behov av styrelsen. 14 Avfall: Vilket system för insamling av hushållsavfall har ni? Avfallssortering Finns det rutiner för skötsel och underhåll av systemet för hushållsavfall? Ja Beskriv städning, hämtningsintervall, ev. service m.m. Samhall kontrollerar soprummen regelbundet, städar vid behov. Hämtningsintervall varje vecka/varannan vecka/vid behov beroende på typ av avfall. Kärl för matavfall tvättades av anlitad entreprenör under Frånluftsfläktar finns monterade i soprummen för att minska ev. problem med lukt. Skriftlig information om avfallshantering till boende i föreningen skickas ut vid behov. Finns det möjlighet till källsortering? Ja. Matavfall, plast, glas (färgat/ofärgat), kartong, tidningar, batterier, glödlampor, metallförpackningar, lågenergilampor, lysrör Har ni något grovsoprum eller finns det någon annan möjlighet till att lämna grovavfall? soprummen till kommunala återvinningsstationer. Hänvisar med informationsskylt i Om ni tar emot farligt avfall - t.ex. lysrör, målarburkar, lösningsmedel - vad har ni för rutiner för borttransport och förvaring av detta? Samhall kontaktar vid behov behörig entreprenör för transport av lysrör, lågenergilampor

9 Kontrollpunkt Finns det rutiner för hur tomtmarken städas? Har ni kompostering och hur sköts den? Är den anmäld? Svar Årligt vårstäd av föreningens medlemmar samt löpande av Samhall Ej aktuellt 9 (10) 15 Lokaler Har ni några (kommersiella) lokalhyresgäster? Om ja, vilken typ av verksamheter? Vid uthyrning av lokal reglerar ni i kontrakten vilken typ av verksamhet som är tillåten? Ja Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er som fastighetsägare och lokalhyresgästen för: Ventilation Avfallshantering (abonnemang och städning av utrymmet) Om det uppkommer störningar eller problem med lokalhyresgästerna, t ex buller, lukt kan ni via avtal eller annat komma tillrätta med dem? Har ni någon lokalhyresgäst som har en livsmedelslokal? Ja Om ja, finns det fettavskiljare till den? Ja Vem ansvarar för tömning?

10 Kontrollpunkt Svar10 (10) Har ni garage? Ja Får man tvätta sin bil där? Finns det en oljeavskiljare kopplat till avloppet? Vad har ni för rutiner för tömning av den? Närvarande vid träffen: Stig-Arne Sjögren, föreningens ordförande Per-Anders Lindgren, föreningens sekreterare Erik Nilsson, Miljöinspektör Umeå kommun

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll & Dokumentation

Egenkontroll & Dokumentation Egenkontroll & Dokumentation Av fastigheten Åstorp Hyllinge 3:2 Genvägen 2, 265 74 Hyllinge Fastighetsägare är Patrik Arlesäter, pers.nr 690906-3973 Tarravägen 86, 269 42 Båstad, Email patrik@arlesater.se

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt 2008-10-14 BRF Informationsblad 08:1 Ekensberg 2 Artiklar av särskilt intresse: Håller du på att, eller ska börja, renovera? Läs då artiklarna om byggnadsregler. Läs gärna den korta informationen angående

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07 Bostadsrättsföreningen Loket 7 Medlemsinformation Senast uppdaterad 2011-11-07 Välkommen! I medlemsinformationen finns information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Viss information finns

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Fyren, med säte i Härnösand, får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsens

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer