17 % 2 620lägenheter. Välkommen till Nynäshamnsbostäder. Vår vision. Vår affärsidé. Vårt uppdrag. befolkningen i Nynäshamns kommun bor hos oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 % 2 620lägenheter. Välkommen till Nynäshamnsbostäder. Vår vision. Vår affärsidé. Vårt uppdrag. befolkningen i Nynäshamns kommun bor hos oss"

Transkript

1 2013 Årsredovisning

2 INNEHÅLL Innehåll 1 Kort om Nynäshamnsbostäder 2 Vd har ordet i korthet 4 Nyproduktion Telegrafen 6 Kund och marknad 8 Hållbar utveckling 9 Förvaltning och drift 10 Vårt fastighetsbestånd 14 Styrelse och ledning 15 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 18 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Noter 26 Revisionsberättelse 27 Granskningsrapport 28 Bostadsförteckning

3 Kort om Nynäshamnsbostäder 1 Välkommen till Nynäshamnsbostäder 17 % av befolkningen i Nynäshamns kommun bor hos oss 188 miljoner i nettoomsättning 2 620lägenheter AB Nynäshamnsbostäder är ett helägt kommunalt aktiebolag, bildat Före taget grundades 1946 och drevs som stiftelse fram till ombildningen. Vi har bostäder i Nynäshamn, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. För närvarande har vi lägenheter. Vår vision Stockholmsregionens mest attraktiva hyres rätter. Vår affärsidé Nynäshamnsbostäder erbjuder attraktiva och prisvärda hyresrätter till alla som söker närhet till såväl natur, stad som skärgård. Vårt uppdrag Kunder och marknad nynäshamnsbostäder verkar för ett varierat bostadsutbud av god kvalité för att attrahera olika hyresgäster. våra bostäder håller en rimlig hyresnivå i välskötta fastigheter. vi samverkar med kommunen och andra för att tillgodose behovet av mindre lägenheter anpassade till ungdomars och äldres behov och ekonomiska förutsättningar. vår utformning, standard och servicenivå i boendet är så långt det är rimligt och möjligt anpassat till hyresgästernas önskemål. Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling nynäshamnsbostäders ägares avsikt är att långsiktigt företrädas av ett allmännyttigt bostadsbolag, vars verksamhet ska bedrivas affärsmässigt. Socialt ansvar nynäshamnsbostäder förvaltar och producerar bostäder som verkar för goda och socialt trygga boendemiljöer, därtill främja mångfald och valfrihet. vi tillhandahåller lägenheter för socialt boende. Miljö Vår verksamhet bedrivs utifrån ekologiska utgångspunkter. vi stävar efter att i all sin verksamhet vara ett föredöme i miljöfrågor.

4 2 VD har ordet det är en ynnest att få jobba med bostäder och boende något som är så centralt i varje människas liv. Happy people rent! Så har ännu ett händelserikt år passerat och det har blivit dags att summera. Hur har det gått med våra mål, hur långt har vi kommit och vad är det vi åstadkommit under det senaste året för att komma närmare vår vision? Den affärsplan vi jobbar efter beskriver olika typer av mål. En del handlar naturligtvis om ekonomi, andra om mjukare värden, som hur vi ska öka kundnöjdheten hos våra hyresgäster. För att få ett mätbart resultat som visar vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på, undersöker vi olika parametrar via ett nöjd-kund-index. På så sätt får vi en karta att navigera efter. Några hyresgäster vi engagerar oss lite extra för är våra allra yngsta. Förutom en kontinuerlig upprustning av lekparkerna håller vi varje år vår traditionsenliga julgransplundring. En ny tradition vi hoppas ska leva vidare är familjefesten Rumbadagarna, där vi varit med och bidragit för andra gången. När det gäller ekonomin ligger resultatet efter bokslutsdispositioner på cirka 6,9 miljoner kronor. Ett gott resultat med tanke på att vi efter flera års stiltje nu kunnat dra igång byggandet igen. Det är en ynnest att få jobba med bostäder och boende något som är så centralt i varje människas liv. I utbudet av bostadsalternativ spelar hyresrätten en viktig roll. Människans boendebehov ändras flera gånger under livet och då ska det vara enkelt att byta, och det ska finnas ett flexibelt alternativ som inte kräver stora finansiella insatser. Hyresrätten är också ett bekvämt boende. Behöver något åtgärdas är vi inte mer än ett telefonsamtal, eller dataklick bort. Kort sagt: hyresrätten är en attraktiv och tämligen bekymmersfri boendeform som tilltalar många Happy people rent!. Men en eftertraktad boendeform betyder också att vakanserna är få och kön lång. Därför är vi glada över att äntligen fått igång bostadsbyggandet av Telegrafen 12, alldeles i närheten av vårt huvud kontor. Natur och hav, köpcentrum och kommunikationer allt finns runt hörnet. De nya lägenheterna kommer snart stå med öppna dörrar för att välkomna sina nya hyresgäster. Förutom ökad kundnöjdhet bland våra hyresgäster, är ett annat mål att öka trivseln för vår personal. Och är det något jag är extra stolt och tacksam över, så är det mina medarbetare. Även om vardagen ofta är slitsam är det ändå alltid ett nöje att få jobba ihop med den här gruppen. Att sätta ihop team är en vetenskap i sig. Det finns metoder som beskriver hur ordet egentligen är en förkortning: T.E.A.M. Together Everyone Achieves More. Och precis så är det tillsammans når vi längre och åstadkommer lite mer. Det är kärnan för hur vi ska gå från en bra individnivå till en helhet som blir ännu bättre tillsammans. En del i vårt teambyggande har varit att resa ut i EU, den senaste gången till Frankrike, och vidga våra vyer att få umgås utanför företagets väggar, låta oss inspireras av andra och få nya perspektiv. Affärsplanen beskriver också mål för hur företagets fastighetsmix ska balanseras mellan varsam nybyggnation och försäljning. Vi vet att den närmaste framtiden kommer bli en spännande tid i förändringens tecken. Tills dess önskar jag dig välkommen att ta del av denna upplaga. Greger Nilsson, vd Nynäshamnsbostäder

5 2013 i Korthet 3 Rumbadagarna är ett samarbete mellan Nynäshamnsbostäder och Nynäshamns kommuns fritidsledare och Alla-Kan projektet. Syftet är att i slutet av sommaren låta människor i alla åldrar mötas. För de vuxna hade vi i år loppis och för barnen erbjöd Nixtagården ett antal olika utomhusaktiviteter såsom vattenlek, studsmatta, ansiktsmålning, fotboll, öppen scen för uppträdande samt artisterna Marco Rios och Tiffany. Nynäshamnsbostäder hade tipspromenad om brandkunskap samt passade på att informera om hur man testar sin brandvarnare. Självklart ingick korvgrillning. ICA sponsrade med korv och tillbehör och Nynäshamnsbostäder grillade. femårsöversikt Hyresintäkter, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr Eget Kapital, mkr Avkastning totalt kapital, % 3,8 3,4 3,4 0,7 0,1 Likviditet, % Soliditet justerad, % 42,1 39,8 37,7 35,7 31,5 Soliditet synlig, % 17,3 16,7 16,2 15,8 15,3 Skuldsättningsgrad, ggr 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 Balansomslutning, mkr Vakansgrad bostäder, % 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 Bokfört värde fastigheter, mkr Investeringar, mkr Antal Anställda Antal lägenheter Målen i affärsplanen Perspektiv, mål Mål 2014 Måluppfyllelse Kund, Kundnöjdhetsindex >70 Kund, Hyresvärdsindex >70 Kund, Trygghetsindex >70 Personal, Medarbetarindex >70 Personal, Arbetsgivarindex >70 Personal, Kompetensindex >70 Ekonomi/drift, Soliditet >20 Ekonomi/drift, Avkastning på EK SLR + 1 % Ekonomi/drift, Driftsnetto snitt, kr/m 2 >400 Utveckling/fastighet, Försäljning, antal lgh 130 Utveckling/fastighet, Nyproduktion, antal lgh Utveckling/fastighet, Investering i befintligt bestånd, mkr 50

6 4 Nyproduktion Telegrafen Telegrafen Vid infarten till industriområdet för Televerket låg tidigare Nynäshamns mest välkända fastighet Krantzska huset eller det så kallade Strykjärnet. Strykjärnet hade en gång cigarraffär, bageri, sedelmakeri och Lundgrens ölkafé. Under senare tid fanns det endast hyreslägenheter. Byggnaden revs Nu är det åter dags att låta huset få puls genom vår nyproduktion Telegrafen. Sedan Ericsson och Telias definitiva flytt från Nynäshamn 2005 har området varit under utveckling med bland annat ett nytt affärscentrum, Sjötelegrafen. Våra nya lägenheter kommer att ha ett centralt läge nära Sjötelegrafen, restauranger och kommunikationer.

7 Nyproduktion Telegrafen 5 maj 2013 juni 2013 juli 2013 Första spadtaget Fredagen den 5 juni 2013, i hörnet av Nynäsvägen och Industrivägen togs det första spadtaget av vd för Nynäshamnsbostäder Greger Nilsson, kommunalrådet Anna Ljungdell och NCC representanten Matti Virkki till vad som kommer att bli Nynäshamnsbostäders femte nyproduktion sen 2009, Kv Telegrafen. Fastigheten är en betongkonstruktion med putsad fasad samt tegelpannor på taket. Uppvärmningen sker med bergvärme och solfångare på taket. Under juni månad rensades fastigheten från träd och buskar. Därefter påbörjades markarbeten med schaktning och återfyllning som förberedelser för gjutning. I september gjöts grundplattorna och projektet tog riktigt fart. Under oktober anlände de första väggsektionerna och det började mer och mer likna ett hus. september 2013 oktober 2013 December 2014 I december 2014 planeras de 37 ljusa lägenheterna att stå klara för inflyttning. november 2013 Fastigheten består av: 3 stycken 1:or på cirka 46 kvadratmeter 15 stycken 2:or mellan cirka kvadratmeter 16 stycken 3:or mellan cirka kvadratmeter 3 stycken 4:or på cirka 107 kvadratmeter.

8 6 KUND OCH Marknad Vår marknad Vi vänder oss till alla som väljer hyresrätten som boendeform. Att bo i hyres rätt är ett fritt boende som ger de boende möjlighet att byta bostad om livssituationen förändras. Behöver man flytta är det bara uppsägningstiden man behöver ta hänsyn till. Vi prioriterar i vissa lägen yngre som söker bostad och äldre som behöver ett tillgängligt boende. Under året har vi haft 333 in- och avflyttningar. Antalet omflyttningar har successivt minskat de senast fem åren på grund av en trög hyresmarknad med få vakanser. 85 sökande/lägenhet På de objekt som legat ute på vår hemsida har vi fått drygt intresseanmälningar vilket ger cirka 85 sökande/lägenhet. Vi har fått nytillkomna kunder i vår databas. 80-talisterna är den största gruppen av de nytillkomna och intresset är störst för små lägenheter. Hemsidan har i år fått en ny layout och förutom att vi vill öka trafiken från våra befintliga hyresgäster har vi förenklat förfarandet med felanmälan. Vårt interna arbete har genom den nya layouten förenklats vilket är viktigt nu när vi ska påbörja uthyrningen av Telegrafen. Enkät om förvaltningskvalitén I år mätte vi vår förvaltningskvalité. Förvaltningskvalitén vägs samman av fem perspektiv; ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt, hjälp när det behövs samt förvaltningspolicy. Enkäten gick ut till 200 av våra hyresgäster och drygt 50 procent besvarade enkäten. Index på förvaltningskvalitén är 77,3 och snittet i riket i vår klass ligger på 81,2. Det är framför allt rent och snyggt och förvaltningspolicy som avviker. I rent och snyggt är det framförallt tillsyn och städning av källare och vind, möjlig heterna till källsortering, städning av sop utrymmet samt snöröjningen på vintern som fått låga resultat. När det gäller förvaltningspolicy har lägenhetens temperatur vintertid, lägen hetens inre underhåll, förutsättningar att agera miljömedvetet samt förvaltningens ansträngningar att bidra till en hållbar utveckling fått sämre siffror. Information till våra hyresgäster Genom vår kundtidning, Värdens nyheter, förmedlar vi viktig information. Den utkommer tre gånger per år och har under året handlat om, att bygga nya lägenheter, bygga om i befintligt bestånd, rutiner kring hela kedjan av att hyra- få lägenhetbo i lägenhet flytta, presentation av ett av våra områden samt vad som är på gång i olika bostadsområden. Varje år, under första halvan av januari, bjuder vi in alla hyresgäster till en julgransplundring. Evenemanget är mycket uppskattat av såväl barn som vuxna. Det bjuds på traditionell dans kring granen, fika, underhållning av hög klass och naturligtvis avslutas det hela med en godispåse till alla barn. Hyran ska räcka till mycket 22,4 % reparationer och underhåll 11,8 % skötsel, service och områdesansvariga 14,6 % el, vatten och sophantering 14,0 % uppvärmning 18,5 % administration inklusive hyresgästföreningen 16,6 % räntor 2,4 % fastighetsskatt

9 Kund och Marknad 7 Bestånd per boendeform Lägenhetsstorlek OMFLYTTNING Antal lägenheter Bostäder med gruppboende 18 Bostäder i småhus 246 Tillgängligt boende 548 Andra bostäder 1808 Totalt 2620 Lotsen som hyrs ut som en lokal är specialboende lokal, 24 lägenhet inår ej i totalt antal lägenheter. Antal lägenheter Ettor 356 Tvåor 972 Treor 1012 Fyror 265 Femmor 15 Totalt 2620 Antal lägenheter Totalt 2620 Extern omflytt Nybo 258 Intern omflytt Nybo 75 Totalt omflytt 333

10 8 Hållbar utveckling Det här gör vi: för ungdomar och seniorer I det befintliga bostadsbeståndet har vi lägenheter som öronmärkts för unga vuxna (18 25 år), som är mindre och billiga lägenheter. För seniorer ska bostäderna vara tillgängliga det vill säga inga eller få trappor till lägenheter och tvättstugor. För åldersgruppen 60+ har tillgängligt boende uppförts i samtliga kommundelar. för och med kommunen Kommunen har, genom ett samarbetsavtal, tillgång till 50 lägenheter som hyrs ut i andra hand till personer som av olika skäl inte kan ha ett eget förstahandskontrakt. Fungerar boendet bra övergår kontraktet till den boende och kommunen får tillgång till en annan lägenhet. Ett aktivt arbete för att förhindra hemlöshet och vräkning, bedrivs i nära samarbete med kommunens socialförvaltning. Som en del i det arbetet pågår ett projekt där bolaget på olika sätt tar kontakt med hyresgäster som inte betalat sin hyra i tid. Nynäshamnsbostäder har sedan starten på kommunens projekt sommarjobb åt alla (ungdomar år) deltagit i satsningen genom att varje år ta emot ett tiotal ungdomar. Ungdomarnas insatser i våra bostadsområden är mycket uppskattade av de boende. Sommaren 2013 var vi återigen en av initiativtagarna tillsammans med kommunens fritidsledare för en satsning på olika aktiviteter för ungdomar den sista sommarlovshelgen, Rumba dagarna. Aktiviteterna var av varierande slag och glädjande var att många hittade vägen till Nicksta höjden där det hela gick av stapeln. för och med andra aktörer Bolaget arbetar kontinuerligt med trygghetsfrågor och trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdena. Detta sker bland annat genom boendeväktare, trygghetsjour på icke kontorstid, trygghetsvandringar tillsammans med företrädare för Hyresgästföreningen och Nynäshamns kommun. Bolaget har också en representant i det lokala Brottsförebyggande rådet. Tillsammans med villaägarna är vi en av sponsorerna till Trygghetsbilen för Grannsamverkan. för miljön Ledningen har beslutat att så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, välja produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan. Alla bolagets fastigheter är energideklarerade. Vi köper grön el i enlighet med kommunens miljömål. Drift och underhåll Under 2013 har driftavdelningen arbetat mycket med ventilationen i våra fastigheter. Totalt 475 lägenheter OVK-besiktades (obligatorisk ventilationskontroll) under året. I de fastigheter som inte blev godkända, har de flesta anmärkningar åtgärdats. Där större åtgärder krävs, pågår planering. Ombesiktning kommer ske så fort alla anmärkningar är åtgärdade. Rensning och injustering av ventilationen har varit en viktig del i arbetet med att få godkänd ventilation i fastigheterna. Nya frånluftsfläktar På Mejerivägen byttes frånluftsfläktarna 2012, men för att få ventilationen att fungera optimalt, installerades extra tilluftsventiler i lägenheterna under Injustering och OVK-besiktning utfördes också. Frånluftsfläktar har tidigare bytts i två hus på Tallvägen. I slutet av 2013 byttes fläktar i resterande hus. Injustering och OVK-besiktning utfördes även här. Åtgärd mot förhöjda radonvärden På Fröjas väg har det tidigare uppmätts förhöjda radonvärden i totalt 17 av 195 lägenheter. Alla fläktar har därför kontrollerats och justerats samt ventilationen i de 17 lägenheterna. Därefter sjönk antalet lägenheter med förhöjda radonvärden till tre. Arbetet har fortsatt, alla kanaler har rensats och ventilationen injusterats, och ny radonmätning av de tre lägenheterna ska utföras. På Backluravägen 35 byttes ventilationsaggregatet ut före jul, och alla arbeten i lägenheterna färdig ställs under början av Vi fortsätter med driftoptimering av fastig heterna för att minska energiförbrukningen.

11 Fövaltning och drift 9 Vi har renoverat och stambytt kök och badrum i lägenheter Antal 900 Stambytt Kvar att stambyta Vi lyssnar på våra hyresgäster tal 50-tal 60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 00-tal Nynäshamnsbostäder tror på att ha en bra dialog med våra hyresgäster. Det är viktigt att vi själva ser saker och ting i ett boendeperspektiv, skapa förståelse i allt vi gör och förklarar varför vi agerar ibland som man som hyresgäst kan ha svårt att förstå. Vår strävan är skapa en bra relation mellan hyresgäst och förvaltningen. Vi och hyresgästföreningen har under året haft täta kontakter för att planera insatser som ska utföras på våra områden. Det är allt ifrån gräsklippning till att bygga nya tvättstugor. Avtalen med våra entreprenörer ses över varje år. De är en mycket viktig länk för hur vi uppfattas. Vi har ständigt återkommande möten och går igenom rutiner och arbetssätt så att vi och våra hyresgäster ska vara nöjda. Trygghet Trygghet i boendet är prioriterat hos Nynäshamnsbostäder. Vårt bevakningsföretag ronderar ständigt i områdena när vi själva inte är på plats. Fastighetsjouren kan man också ringa om något akut i fastigheten händer. Vi har också bra rutiner för snöröjning, takskottning samt borttagande av istappar. En extern besiktningsman besiktar våra lekplatser så att de ska vara säkra. Vårt planerade underhåll är behovsstyrt, vilket innebär att vi besiktar varje hus och bedömer vilka åtgärder som ska utföras inför kommande år. På så sätt har vi bra kontroll på utgifter och använder varje krona på bästa sätt. Minskade vattenskador Det är stimulerande att våra ansträngningar när det gäller att arbeta förebyggande ger resultat. Våra vattenskador har under en sexårs period minskat med hälften. Akuta vattenskador kostade över 7 miljoner kronor år 2007 och 2013 är kostnaden nere på 3,3 mkr. För sex år sedan informerade vi våra hyresgäster om hur man kan förhindra vattenskador och vad man bör tänka på för att undvika brand i lägenhet och trapphus. Vi besökte också hyresgäster vid behov av mera information. Vi informerar ständigt vad man bör tänka på genom vår kundtidning. Det är också viktigt att göra rätt insatser när skadan har uppstått, rätt insatser efter skadans behov. Vi har investerat i egna avfuktare, ökat kunskapen i företaget och blivit bättre beställare till våra entreprenörer. Alla pengar som vi minskar akuta insatser med lägger vi i stället på underhållsåtgärder. Underhåll Stora underhållsåtgärder som gjorts under året är till exempel omläggning av tak i Hoxla (Sorunda), stambyten och badrumsrenovering på Sigyns och Odins väg, byte av entrédörrar i höghusen på Backluravägen 3 35, målning och byte av belysning på Krokvägen, Sigyns och Odins väg, asfaltering av Stora Vika, målning av entrédörrar på många områden. Många källargångar, tvättstugor och lekplatser är upprustade. Nyproduktion Förvaltningen har under året jobbat hårt med nyproduktionen på Telegrafen 12. Efter många timmar med konsulter och byggare ser vi nu hur bygget börjar ta form. Det är extra kul att vi provar ny teknik med bland annat bergvärme, solceller, släckutrustning i volymkupa och LED-belysning i alla allmänna utrymmen. Vi håller som bäst på att titta på nyproduktion på Apotekaren och Humlan. Går det som vi har tänk oss kan bygget sätta igång på Apotekaren före årsskiftet 2015.

12 10 ett urval av vårt fastighetsbestånd Nynäshamn Nynäshamn har cirka invånare boende i tätorten. Vi har lägen heter mesta dels i flerfamiljshus. Omflyttningen är i genomsnitt för våra 18 områden 13 procent varav 3 procent flyttar internt. Heimdalsområdet, totalt 357 lägenheter, höghusen har hiss. Byggår Estövägen 2, 33 lägenheter. Byggår Estövägen 7 9, 36 lägenheter. Byggår Estövägen 5 A B, 36 lägenheter. Byggår 1958.

13 ett urval av vårt fastighetsbestånd 11 Fredsgatan 19 21, Åkargränd 4, 77 lägenheter med hiss. Byggår Backluravägen 20 28, 104 lägenheter. Byggår Toppstigen 1 7, 113 lägenheter. Byggår 1954 Valthornsvägen 7 9, 54 lägenheter. Byggår Sigyns väg 1 5, 40 lägenheter. Byggår Odins väg 1 17, 111 lägenheter. Byggår 1967.

14 12 ett urval av vårt fastighetsbestånd Ösmo Ösmo har cirka innevånare. Vi har 307 lägenheter i flerfamiljshus. Omflyttningen är 10 procent varav 1 procent intern omflyttning. Mejerivägen 2 8, 66 lägenheter. Byggår Tallvägen 10 23, 93 lägenheter. Byggår Nyblevägen 19 21, 38 lägenheter med hiss. Byggår Sorunda Sorunda ligger cirka 15 km nordväst om Nynäs hamn. Här bor cirka personer i framförallt villor och gårdar. Vi har 107 lägenheter, fördelade på radhus och flerfamiljshus. Omflyttningen i dessa är 12 procent varav den interna omflyttningen är 3 procent. Bondängsvägen 1 5, 10 lägenheter. Byggår Spångbrotorg 3 5, 7 lägenheter. Byggår Kyrkgatan 7 9, 12 lägenheter med hiss. Byggår 2009.

15 ett urval av vårt fastighetsbestånd 13 Stora Vika Stora Vika ligger cirka 10 km väster om Nynäshamn. Här bor cirka 600 personer, cirka hälften bor i våra fastigheter. Vi har 199 bostäder fördelade på radhus och flerfamiljshus. Omflyttningen är 16 procent varav interna omflyttningar är 2 procent. Hillersjövägen 6 8, 15 lägenheter. Byggår Mariebergsvägen 4 50, 24 lägenheter. Byggår Ladbacksvägen 2-4, 12 lägenheter med hiss. Byggår Marstavägen 2 10, 45 lägenheter. Byggår 1948.

16 14 STYRELSEN och ledning Styrelse: Inger Andersson, suppleant (s), Göran Briving, ledamot (m), Bo Persson, ledamot (fp), Helen Sellström Edberg, suppleant (s), Gunnar Karlsson, ordförande (s), Ivar Sjöberg, suppleant (m), Agneta Tjärnhammar, ledamot (m), Tommy Söderblom, ledamot (s). Saknas på bilden: Bodil Toll, suppleant (m) Saknas på bilden: Bernt Månsson, suppleant (mp). Berit Eriksen, arbetstagarrepresentant Greger Nilsson, vd Ralf Dahl, arbetstagarrepresentant (suppleant) Mikael Goliats, förvaltningschef Styrelse och ledning Styrelsens arbete och inriktning beskrivs i en speciell arbetsordning. Under 2013 har styrelsen hållit nio sammanträden. Inför varje styrelsemöte träffas ordförande, vice ordförande och ledningsgrupp för att planera och bereda frågor som ska behandlas vid kommande styrelsemöte. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter med fem personliga suppleanter, utsedda av Kommunfullmäktige i Nynäshamn. Styrelsens och vd:s arbete utvärderas årligen med Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden) som utvärderingsverktyg. Nynäshamnsbostäder är ett av de första SABO företagen som arbetar efter bolagskoden. I bolagets styrelse är personalrepresentanter utsedda som har yttrande- men inte beslutanderätt. Företagets ledningsfunktion har det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten bedrivs affärsmässigt. I det ingår även ansvaret för måluppfyllelse samt att se till att lagar, avtal och policys efterlevs. Sanja Batljan, administrativ chef Annika Kurtsson, marknadschef

17 Medarbetare 15 T E A M Together Everyone Achives More. Värdeord Engagemang Kommunikation Affärsmässighet Omtanke Respekt Hjälpsamhet Våra medarbetare Under hela året har hela personalen arbetat med värdeord. Arbetet har varit såväl enskilt som i olika grupper. Sett ur ett företagsperspektiv är Engagemang och Kommunikation de ord som mest symboliserar oss. Sett ur ett medarbetarperspektiv är Omtanke det ord som väger tyngst. Mindre enkätundersökning För att uppdatera jämställdhetsplan har Nynäshamnsbostäder under 2013 genomfört en mindre enkätundersökning kring hur våra jämställdhetsfrågor bedrivs, där fokus låg på jämställdhet, mobbing och trakasserier. Värdena är angivna på skala 1 5 där 5 är det högsta värdet och medelvärdet i resultatet av årets undersökning är 4,04. Personalstatistik Personalomsättningen är låg, 4 (7) procent. Sjukfrånvaron är också fortsatt låg, 2,87 procent (2,86). Medelåldern för personalen är fortfarande 50 år och den genomsnittliga anställningstiden har ökat till 6,4 år från 5,9 år. På förvaltningsavdelningen samt marknads- och informationsavdelningen gjordes under året en del omorganisationer. En ny områdesansvarig anställdes den 1 juli. TEAM-arbete pågår. Irina Söderström och Lisa Vitali bidrar med Telegrafen till NP:s årliga pepparkakshustävling.

18 16 Finanser Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för AB Nynäshamnsbostäder (org. nr ) för räkenskapsåret Ägarförhållanden AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamn kommuns helägda bostads företag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäs hamns kommun. Bolaget bildades den 1 januari 1995 efter att tidigare år ha bedrivits i stiftelseform. AB Nynäshamnsbostäder äger fyra dotterföretag: Nynäshamns Exploaterings AB i Nynäshamn (org. nr ) innehållande fyra fastigheter med 76 bostäder i Nynäshamns kommun. AB Telegrafen i Nynäshamn (org. nr ) innehållande fastigheten Telegrafen 12 i Nynäshamns kommun. Tegeltraven Holding AB (org.nr ). Tegeltraven Fastigheter AB (org.nr ). Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) samt Fastigo, arbetsgivarorganisation och är även andelsägare i inköpsorganisationen HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Verksamhet Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Nynäshamns kommun äga, bebygga och förvalta fastigheter. AB Nynäshamnsbostäder har sammanlagt lägen heter (2 617) och en uthyrningsbar bostadsyta om kvm ( ). Bolaget har 83 lokaler (84), 260 förråd (258) och parkeringsplatser/ garage. (2 016). Bolagets omsättning uppgick till 187,8 mkr (184,8). Medelantalet anställda var 27 personer (27). Uthyrning Efterfrågan på bolagets lägenheter har även under 2013 varit mycket stor. Företagets uthyrningsgrad uppgick till 99,7 procent (99,5). Det totala ekonomiska hyresbortfallet ligger fortfarande lågt och uppgick under året till 1,4 mkr (1,5). Orsaken hänförs till spärrade lägenheter vid renovering och vattenskador. Fördelning av hyresbortfallet: Bostäder 0,5mkr (0,5). Lokaler 0,3 mkr (0,4). Bilplatser: 0,6mkr (0,6). Hyresgästernas avflyttning uppgår till 13 procent (15) varav 3 flyttar inom beståndet (3). Väsentliga händelser under året I februari fattade styrelsen beslut om byggstart av Telegrafen 12, ett hus med 37 lägenheter på fyra våningar. Den ekonomiska kalkylen byggdes på schablonkostnader som på sikt kan vara lägre. Då bestämdes även att fastigheten skulle förses med bergvärme och solpaneler som energikälla. Det innebär en större investeringskostnad men ger i gengäld en lägre driftkostnad över tid. När kalkylen var framtagen blev nästa steg att gå ut på ett anbudsförfarande. Vi erhöll två anbud. Ambitionen med Telegrafen är att möta det tryck på hyresrätter som vi upplever i kommunen. Vi har lång kötid till lediga/vakanta lägenheter. Det råder en synlig brist på hyresrätter. Vi hade ett stort antal intresseanmälningar för att erhålla en hyresrätt på Telegrafen. Vår ägare har ett stort intresse av att vi som bolag gör allt för att minska bostadsbristen och bygga hyresrätter. Inflyttning beräknas ske i december En förhandlad hyresnivå för en 3-rumslägenhet på 77 kvm och år ligger på kr/kvm. I samband med att den ökade kostnadsutvecklingen för Nynäshamnsbostäder genomfördes, och efter förhandlingar med Hyresgästföreningen, införs en generell hyreshöjning från första april med 1,71 procent (2,35). Investeringar Årets investeringar uppgår till drygt 8,9 mkr (7,3) och merparten består framförallt av stambyten. Investeringarna i pågående projekt, nyproduktion Telegrafen 12, har under året uppgått till 29 mkr (0,75). Ekonomi En relativt mild vinter och låga räntor har varit gynnsamt för företaget under Verksamhetsåret 2013 visar ett överskott efter finansiella poster med 12,1 mkr (7,9). Avkastning på eget kapital ökade med 0,4 procent och blev 4,2 procent (3,8). Avkastning på totalt kapital ökade med 0,4 procent och blev 3,8 procent (3,4). Soliditeten ökade till 17,3 procent (16,7), detta nyckeltal avser eget kapital i förhållande till totalt kapital. Newsec har på uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder genomfört en samordnad värdering av bolagets fastighetsbestånd. Vid värderingstillfälle (december 2013) hade bolagets fastigheter ett marknadsvärde på 1,7 (1,6) miljarder kronor. Fastigheternas motsvarande bokförda värde uppgår till 0,9 miljarder kronor. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång AB Nynäshamnsbostäder avser att genomföra en försäljning av fastigheterna Ribban 5, Ribban, 6, Ribban 7, Ribban 8, Ribban 9, Humlan 6, Humlan 8, och del av Ratten 1, vilka ägs av AB Nynäshamnsbostäder. samt en försäljning av fastigheten Balder Västra 1 som AB. Nynäshamnsbostäder äger indirekt genom sitt dotterbolag Nynäshamns Exploatering AB, för överenskommet fastighetsvärde på 386 mkr. Samtliga nämnda fastigheter är belägna i Nynäshamns kommun. Syftet med avyttringen av Fastigheterna är att skapa möjligheter att genomföra nyproduktion av hyresrätter i kommunen samt att frigöra kapital för investeringar i det kvarstående fastighetsbeståndet. Försäljningsprocessen har genomförts med kvalificerade rådgivare och bud har erhållits i konkurrens för bästa pris. Genom denna urvalsprocess har Köparen valts ut. Försäljningen är villkorad med godkännande/medgivande av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. Hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen gällande hyresnivån från och med den 1 april 2014 är föremål för omförhandlingar under början av året. Förslag till disposition av bolagets vinst. Årets resultat uppgick till kronor. Till årsstämmans förfogande står, SEK Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: Överförs till ny räkning kronor:

19 Finanser 17 resultaträkning Belopp i tkr Not NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning FASTIGHETSKOSTNADER Driftskostnader Reparations- och underhållskostnader Fastighetsskatt Summa fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar byggnader Bruttoresultat ADMINISTRATIONS-, IT- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Avskrivningar inventarier Övriga kostnader 5, JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Avyttring byggnad och mark Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga räntebidrag 0 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdisposioner Avsättning till periodiseringsfond Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat

20 18 Finanser Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager av bränsle Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Övriga fordringar Fordringar hos dotterföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer