17 % 2 620lägenheter. Välkommen till Nynäshamnsbostäder. Vår vision. Vår affärsidé. Vårt uppdrag. befolkningen i Nynäshamns kommun bor hos oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 % 2 620lägenheter. Välkommen till Nynäshamnsbostäder. Vår vision. Vår affärsidé. Vårt uppdrag. befolkningen i Nynäshamns kommun bor hos oss"

Transkript

1 2013 Årsredovisning

2 INNEHÅLL Innehåll 1 Kort om Nynäshamnsbostäder 2 Vd har ordet i korthet 4 Nyproduktion Telegrafen 6 Kund och marknad 8 Hållbar utveckling 9 Förvaltning och drift 10 Vårt fastighetsbestånd 14 Styrelse och ledning 15 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 18 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Noter 26 Revisionsberättelse 27 Granskningsrapport 28 Bostadsförteckning

3 Kort om Nynäshamnsbostäder 1 Välkommen till Nynäshamnsbostäder 17 % av befolkningen i Nynäshamns kommun bor hos oss 188 miljoner i nettoomsättning 2 620lägenheter AB Nynäshamnsbostäder är ett helägt kommunalt aktiebolag, bildat Före taget grundades 1946 och drevs som stiftelse fram till ombildningen. Vi har bostäder i Nynäshamn, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. För närvarande har vi lägenheter. Vår vision Stockholmsregionens mest attraktiva hyres rätter. Vår affärsidé Nynäshamnsbostäder erbjuder attraktiva och prisvärda hyresrätter till alla som söker närhet till såväl natur, stad som skärgård. Vårt uppdrag Kunder och marknad nynäshamnsbostäder verkar för ett varierat bostadsutbud av god kvalité för att attrahera olika hyresgäster. våra bostäder håller en rimlig hyresnivå i välskötta fastigheter. vi samverkar med kommunen och andra för att tillgodose behovet av mindre lägenheter anpassade till ungdomars och äldres behov och ekonomiska förutsättningar. vår utformning, standard och servicenivå i boendet är så långt det är rimligt och möjligt anpassat till hyresgästernas önskemål. Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling nynäshamnsbostäders ägares avsikt är att långsiktigt företrädas av ett allmännyttigt bostadsbolag, vars verksamhet ska bedrivas affärsmässigt. Socialt ansvar nynäshamnsbostäder förvaltar och producerar bostäder som verkar för goda och socialt trygga boendemiljöer, därtill främja mångfald och valfrihet. vi tillhandahåller lägenheter för socialt boende. Miljö Vår verksamhet bedrivs utifrån ekologiska utgångspunkter. vi stävar efter att i all sin verksamhet vara ett föredöme i miljöfrågor.

4 2 VD har ordet det är en ynnest att få jobba med bostäder och boende något som är så centralt i varje människas liv. Happy people rent! Så har ännu ett händelserikt år passerat och det har blivit dags att summera. Hur har det gått med våra mål, hur långt har vi kommit och vad är det vi åstadkommit under det senaste året för att komma närmare vår vision? Den affärsplan vi jobbar efter beskriver olika typer av mål. En del handlar naturligtvis om ekonomi, andra om mjukare värden, som hur vi ska öka kundnöjdheten hos våra hyresgäster. För att få ett mätbart resultat som visar vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på, undersöker vi olika parametrar via ett nöjd-kund-index. På så sätt får vi en karta att navigera efter. Några hyresgäster vi engagerar oss lite extra för är våra allra yngsta. Förutom en kontinuerlig upprustning av lekparkerna håller vi varje år vår traditionsenliga julgransplundring. En ny tradition vi hoppas ska leva vidare är familjefesten Rumbadagarna, där vi varit med och bidragit för andra gången. När det gäller ekonomin ligger resultatet efter bokslutsdispositioner på cirka 6,9 miljoner kronor. Ett gott resultat med tanke på att vi efter flera års stiltje nu kunnat dra igång byggandet igen. Det är en ynnest att få jobba med bostäder och boende något som är så centralt i varje människas liv. I utbudet av bostadsalternativ spelar hyresrätten en viktig roll. Människans boendebehov ändras flera gånger under livet och då ska det vara enkelt att byta, och det ska finnas ett flexibelt alternativ som inte kräver stora finansiella insatser. Hyresrätten är också ett bekvämt boende. Behöver något åtgärdas är vi inte mer än ett telefonsamtal, eller dataklick bort. Kort sagt: hyresrätten är en attraktiv och tämligen bekymmersfri boendeform som tilltalar många Happy people rent!. Men en eftertraktad boendeform betyder också att vakanserna är få och kön lång. Därför är vi glada över att äntligen fått igång bostadsbyggandet av Telegrafen 12, alldeles i närheten av vårt huvud kontor. Natur och hav, köpcentrum och kommunikationer allt finns runt hörnet. De nya lägenheterna kommer snart stå med öppna dörrar för att välkomna sina nya hyresgäster. Förutom ökad kundnöjdhet bland våra hyresgäster, är ett annat mål att öka trivseln för vår personal. Och är det något jag är extra stolt och tacksam över, så är det mina medarbetare. Även om vardagen ofta är slitsam är det ändå alltid ett nöje att få jobba ihop med den här gruppen. Att sätta ihop team är en vetenskap i sig. Det finns metoder som beskriver hur ordet egentligen är en förkortning: T.E.A.M. Together Everyone Achieves More. Och precis så är det tillsammans når vi längre och åstadkommer lite mer. Det är kärnan för hur vi ska gå från en bra individnivå till en helhet som blir ännu bättre tillsammans. En del i vårt teambyggande har varit att resa ut i EU, den senaste gången till Frankrike, och vidga våra vyer att få umgås utanför företagets väggar, låta oss inspireras av andra och få nya perspektiv. Affärsplanen beskriver också mål för hur företagets fastighetsmix ska balanseras mellan varsam nybyggnation och försäljning. Vi vet att den närmaste framtiden kommer bli en spännande tid i förändringens tecken. Tills dess önskar jag dig välkommen att ta del av denna upplaga. Greger Nilsson, vd Nynäshamnsbostäder

5 2013 i Korthet 3 Rumbadagarna är ett samarbete mellan Nynäshamnsbostäder och Nynäshamns kommuns fritidsledare och Alla-Kan projektet. Syftet är att i slutet av sommaren låta människor i alla åldrar mötas. För de vuxna hade vi i år loppis och för barnen erbjöd Nixtagården ett antal olika utomhusaktiviteter såsom vattenlek, studsmatta, ansiktsmålning, fotboll, öppen scen för uppträdande samt artisterna Marco Rios och Tiffany. Nynäshamnsbostäder hade tipspromenad om brandkunskap samt passade på att informera om hur man testar sin brandvarnare. Självklart ingick korvgrillning. ICA sponsrade med korv och tillbehör och Nynäshamnsbostäder grillade. femårsöversikt Hyresintäkter, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr Eget Kapital, mkr Avkastning totalt kapital, % 3,8 3,4 3,4 0,7 0,1 Likviditet, % Soliditet justerad, % 42,1 39,8 37,7 35,7 31,5 Soliditet synlig, % 17,3 16,7 16,2 15,8 15,3 Skuldsättningsgrad, ggr 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 Balansomslutning, mkr Vakansgrad bostäder, % 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 Bokfört värde fastigheter, mkr Investeringar, mkr Antal Anställda Antal lägenheter Målen i affärsplanen Perspektiv, mål Mål 2014 Måluppfyllelse Kund, Kundnöjdhetsindex >70 Kund, Hyresvärdsindex >70 Kund, Trygghetsindex >70 Personal, Medarbetarindex >70 Personal, Arbetsgivarindex >70 Personal, Kompetensindex >70 Ekonomi/drift, Soliditet >20 Ekonomi/drift, Avkastning på EK SLR + 1 % Ekonomi/drift, Driftsnetto snitt, kr/m 2 >400 Utveckling/fastighet, Försäljning, antal lgh 130 Utveckling/fastighet, Nyproduktion, antal lgh Utveckling/fastighet, Investering i befintligt bestånd, mkr 50

6 4 Nyproduktion Telegrafen Telegrafen Vid infarten till industriområdet för Televerket låg tidigare Nynäshamns mest välkända fastighet Krantzska huset eller det så kallade Strykjärnet. Strykjärnet hade en gång cigarraffär, bageri, sedelmakeri och Lundgrens ölkafé. Under senare tid fanns det endast hyreslägenheter. Byggnaden revs Nu är det åter dags att låta huset få puls genom vår nyproduktion Telegrafen. Sedan Ericsson och Telias definitiva flytt från Nynäshamn 2005 har området varit under utveckling med bland annat ett nytt affärscentrum, Sjötelegrafen. Våra nya lägenheter kommer att ha ett centralt läge nära Sjötelegrafen, restauranger och kommunikationer.

7 Nyproduktion Telegrafen 5 maj 2013 juni 2013 juli 2013 Första spadtaget Fredagen den 5 juni 2013, i hörnet av Nynäsvägen och Industrivägen togs det första spadtaget av vd för Nynäshamnsbostäder Greger Nilsson, kommunalrådet Anna Ljungdell och NCC representanten Matti Virkki till vad som kommer att bli Nynäshamnsbostäders femte nyproduktion sen 2009, Kv Telegrafen. Fastigheten är en betongkonstruktion med putsad fasad samt tegelpannor på taket. Uppvärmningen sker med bergvärme och solfångare på taket. Under juni månad rensades fastigheten från träd och buskar. Därefter påbörjades markarbeten med schaktning och återfyllning som förberedelser för gjutning. I september gjöts grundplattorna och projektet tog riktigt fart. Under oktober anlände de första väggsektionerna och det började mer och mer likna ett hus. september 2013 oktober 2013 December 2014 I december 2014 planeras de 37 ljusa lägenheterna att stå klara för inflyttning. november 2013 Fastigheten består av: 3 stycken 1:or på cirka 46 kvadratmeter 15 stycken 2:or mellan cirka kvadratmeter 16 stycken 3:or mellan cirka kvadratmeter 3 stycken 4:or på cirka 107 kvadratmeter.

8 6 KUND OCH Marknad Vår marknad Vi vänder oss till alla som väljer hyresrätten som boendeform. Att bo i hyres rätt är ett fritt boende som ger de boende möjlighet att byta bostad om livssituationen förändras. Behöver man flytta är det bara uppsägningstiden man behöver ta hänsyn till. Vi prioriterar i vissa lägen yngre som söker bostad och äldre som behöver ett tillgängligt boende. Under året har vi haft 333 in- och avflyttningar. Antalet omflyttningar har successivt minskat de senast fem åren på grund av en trög hyresmarknad med få vakanser. 85 sökande/lägenhet På de objekt som legat ute på vår hemsida har vi fått drygt intresseanmälningar vilket ger cirka 85 sökande/lägenhet. Vi har fått nytillkomna kunder i vår databas. 80-talisterna är den största gruppen av de nytillkomna och intresset är störst för små lägenheter. Hemsidan har i år fått en ny layout och förutom att vi vill öka trafiken från våra befintliga hyresgäster har vi förenklat förfarandet med felanmälan. Vårt interna arbete har genom den nya layouten förenklats vilket är viktigt nu när vi ska påbörja uthyrningen av Telegrafen. Enkät om förvaltningskvalitén I år mätte vi vår förvaltningskvalité. Förvaltningskvalitén vägs samman av fem perspektiv; ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt, hjälp när det behövs samt förvaltningspolicy. Enkäten gick ut till 200 av våra hyresgäster och drygt 50 procent besvarade enkäten. Index på förvaltningskvalitén är 77,3 och snittet i riket i vår klass ligger på 81,2. Det är framför allt rent och snyggt och förvaltningspolicy som avviker. I rent och snyggt är det framförallt tillsyn och städning av källare och vind, möjlig heterna till källsortering, städning av sop utrymmet samt snöröjningen på vintern som fått låga resultat. När det gäller förvaltningspolicy har lägenhetens temperatur vintertid, lägen hetens inre underhåll, förutsättningar att agera miljömedvetet samt förvaltningens ansträngningar att bidra till en hållbar utveckling fått sämre siffror. Information till våra hyresgäster Genom vår kundtidning, Värdens nyheter, förmedlar vi viktig information. Den utkommer tre gånger per år och har under året handlat om, att bygga nya lägenheter, bygga om i befintligt bestånd, rutiner kring hela kedjan av att hyra- få lägenhetbo i lägenhet flytta, presentation av ett av våra områden samt vad som är på gång i olika bostadsområden. Varje år, under första halvan av januari, bjuder vi in alla hyresgäster till en julgransplundring. Evenemanget är mycket uppskattat av såväl barn som vuxna. Det bjuds på traditionell dans kring granen, fika, underhållning av hög klass och naturligtvis avslutas det hela med en godispåse till alla barn. Hyran ska räcka till mycket 22,4 % reparationer och underhåll 11,8 % skötsel, service och områdesansvariga 14,6 % el, vatten och sophantering 14,0 % uppvärmning 18,5 % administration inklusive hyresgästföreningen 16,6 % räntor 2,4 % fastighetsskatt

9 Kund och Marknad 7 Bestånd per boendeform Lägenhetsstorlek OMFLYTTNING Antal lägenheter Bostäder med gruppboende 18 Bostäder i småhus 246 Tillgängligt boende 548 Andra bostäder 1808 Totalt 2620 Lotsen som hyrs ut som en lokal är specialboende lokal, 24 lägenhet inår ej i totalt antal lägenheter. Antal lägenheter Ettor 356 Tvåor 972 Treor 1012 Fyror 265 Femmor 15 Totalt 2620 Antal lägenheter Totalt 2620 Extern omflytt Nybo 258 Intern omflytt Nybo 75 Totalt omflytt 333

10 8 Hållbar utveckling Det här gör vi: för ungdomar och seniorer I det befintliga bostadsbeståndet har vi lägenheter som öronmärkts för unga vuxna (18 25 år), som är mindre och billiga lägenheter. För seniorer ska bostäderna vara tillgängliga det vill säga inga eller få trappor till lägenheter och tvättstugor. För åldersgruppen 60+ har tillgängligt boende uppförts i samtliga kommundelar. för och med kommunen Kommunen har, genom ett samarbetsavtal, tillgång till 50 lägenheter som hyrs ut i andra hand till personer som av olika skäl inte kan ha ett eget förstahandskontrakt. Fungerar boendet bra övergår kontraktet till den boende och kommunen får tillgång till en annan lägenhet. Ett aktivt arbete för att förhindra hemlöshet och vräkning, bedrivs i nära samarbete med kommunens socialförvaltning. Som en del i det arbetet pågår ett projekt där bolaget på olika sätt tar kontakt med hyresgäster som inte betalat sin hyra i tid. Nynäshamnsbostäder har sedan starten på kommunens projekt sommarjobb åt alla (ungdomar år) deltagit i satsningen genom att varje år ta emot ett tiotal ungdomar. Ungdomarnas insatser i våra bostadsområden är mycket uppskattade av de boende. Sommaren 2013 var vi återigen en av initiativtagarna tillsammans med kommunens fritidsledare för en satsning på olika aktiviteter för ungdomar den sista sommarlovshelgen, Rumba dagarna. Aktiviteterna var av varierande slag och glädjande var att många hittade vägen till Nicksta höjden där det hela gick av stapeln. för och med andra aktörer Bolaget arbetar kontinuerligt med trygghetsfrågor och trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdena. Detta sker bland annat genom boendeväktare, trygghetsjour på icke kontorstid, trygghetsvandringar tillsammans med företrädare för Hyresgästföreningen och Nynäshamns kommun. Bolaget har också en representant i det lokala Brottsförebyggande rådet. Tillsammans med villaägarna är vi en av sponsorerna till Trygghetsbilen för Grannsamverkan. för miljön Ledningen har beslutat att så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, välja produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan. Alla bolagets fastigheter är energideklarerade. Vi köper grön el i enlighet med kommunens miljömål. Drift och underhåll Under 2013 har driftavdelningen arbetat mycket med ventilationen i våra fastigheter. Totalt 475 lägenheter OVK-besiktades (obligatorisk ventilationskontroll) under året. I de fastigheter som inte blev godkända, har de flesta anmärkningar åtgärdats. Där större åtgärder krävs, pågår planering. Ombesiktning kommer ske så fort alla anmärkningar är åtgärdade. Rensning och injustering av ventilationen har varit en viktig del i arbetet med att få godkänd ventilation i fastigheterna. Nya frånluftsfläktar På Mejerivägen byttes frånluftsfläktarna 2012, men för att få ventilationen att fungera optimalt, installerades extra tilluftsventiler i lägenheterna under Injustering och OVK-besiktning utfördes också. Frånluftsfläktar har tidigare bytts i två hus på Tallvägen. I slutet av 2013 byttes fläktar i resterande hus. Injustering och OVK-besiktning utfördes även här. Åtgärd mot förhöjda radonvärden På Fröjas väg har det tidigare uppmätts förhöjda radonvärden i totalt 17 av 195 lägenheter. Alla fläktar har därför kontrollerats och justerats samt ventilationen i de 17 lägenheterna. Därefter sjönk antalet lägenheter med förhöjda radonvärden till tre. Arbetet har fortsatt, alla kanaler har rensats och ventilationen injusterats, och ny radonmätning av de tre lägenheterna ska utföras. På Backluravägen 35 byttes ventilationsaggregatet ut före jul, och alla arbeten i lägenheterna färdig ställs under början av Vi fortsätter med driftoptimering av fastig heterna för att minska energiförbrukningen.

11 Fövaltning och drift 9 Vi har renoverat och stambytt kök och badrum i lägenheter Antal 900 Stambytt Kvar att stambyta Vi lyssnar på våra hyresgäster tal 50-tal 60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 00-tal Nynäshamnsbostäder tror på att ha en bra dialog med våra hyresgäster. Det är viktigt att vi själva ser saker och ting i ett boendeperspektiv, skapa förståelse i allt vi gör och förklarar varför vi agerar ibland som man som hyresgäst kan ha svårt att förstå. Vår strävan är skapa en bra relation mellan hyresgäst och förvaltningen. Vi och hyresgästföreningen har under året haft täta kontakter för att planera insatser som ska utföras på våra områden. Det är allt ifrån gräsklippning till att bygga nya tvättstugor. Avtalen med våra entreprenörer ses över varje år. De är en mycket viktig länk för hur vi uppfattas. Vi har ständigt återkommande möten och går igenom rutiner och arbetssätt så att vi och våra hyresgäster ska vara nöjda. Trygghet Trygghet i boendet är prioriterat hos Nynäshamnsbostäder. Vårt bevakningsföretag ronderar ständigt i områdena när vi själva inte är på plats. Fastighetsjouren kan man också ringa om något akut i fastigheten händer. Vi har också bra rutiner för snöröjning, takskottning samt borttagande av istappar. En extern besiktningsman besiktar våra lekplatser så att de ska vara säkra. Vårt planerade underhåll är behovsstyrt, vilket innebär att vi besiktar varje hus och bedömer vilka åtgärder som ska utföras inför kommande år. På så sätt har vi bra kontroll på utgifter och använder varje krona på bästa sätt. Minskade vattenskador Det är stimulerande att våra ansträngningar när det gäller att arbeta förebyggande ger resultat. Våra vattenskador har under en sexårs period minskat med hälften. Akuta vattenskador kostade över 7 miljoner kronor år 2007 och 2013 är kostnaden nere på 3,3 mkr. För sex år sedan informerade vi våra hyresgäster om hur man kan förhindra vattenskador och vad man bör tänka på för att undvika brand i lägenhet och trapphus. Vi besökte också hyresgäster vid behov av mera information. Vi informerar ständigt vad man bör tänka på genom vår kundtidning. Det är också viktigt att göra rätt insatser när skadan har uppstått, rätt insatser efter skadans behov. Vi har investerat i egna avfuktare, ökat kunskapen i företaget och blivit bättre beställare till våra entreprenörer. Alla pengar som vi minskar akuta insatser med lägger vi i stället på underhållsåtgärder. Underhåll Stora underhållsåtgärder som gjorts under året är till exempel omläggning av tak i Hoxla (Sorunda), stambyten och badrumsrenovering på Sigyns och Odins väg, byte av entrédörrar i höghusen på Backluravägen 3 35, målning och byte av belysning på Krokvägen, Sigyns och Odins väg, asfaltering av Stora Vika, målning av entrédörrar på många områden. Många källargångar, tvättstugor och lekplatser är upprustade. Nyproduktion Förvaltningen har under året jobbat hårt med nyproduktionen på Telegrafen 12. Efter många timmar med konsulter och byggare ser vi nu hur bygget börjar ta form. Det är extra kul att vi provar ny teknik med bland annat bergvärme, solceller, släckutrustning i volymkupa och LED-belysning i alla allmänna utrymmen. Vi håller som bäst på att titta på nyproduktion på Apotekaren och Humlan. Går det som vi har tänk oss kan bygget sätta igång på Apotekaren före årsskiftet 2015.

12 10 ett urval av vårt fastighetsbestånd Nynäshamn Nynäshamn har cirka invånare boende i tätorten. Vi har lägen heter mesta dels i flerfamiljshus. Omflyttningen är i genomsnitt för våra 18 områden 13 procent varav 3 procent flyttar internt. Heimdalsområdet, totalt 357 lägenheter, höghusen har hiss. Byggår Estövägen 2, 33 lägenheter. Byggår Estövägen 7 9, 36 lägenheter. Byggår Estövägen 5 A B, 36 lägenheter. Byggår 1958.

13 ett urval av vårt fastighetsbestånd 11 Fredsgatan 19 21, Åkargränd 4, 77 lägenheter med hiss. Byggår Backluravägen 20 28, 104 lägenheter. Byggår Toppstigen 1 7, 113 lägenheter. Byggår 1954 Valthornsvägen 7 9, 54 lägenheter. Byggår Sigyns väg 1 5, 40 lägenheter. Byggår Odins väg 1 17, 111 lägenheter. Byggår 1967.

14 12 ett urval av vårt fastighetsbestånd Ösmo Ösmo har cirka innevånare. Vi har 307 lägenheter i flerfamiljshus. Omflyttningen är 10 procent varav 1 procent intern omflyttning. Mejerivägen 2 8, 66 lägenheter. Byggår Tallvägen 10 23, 93 lägenheter. Byggår Nyblevägen 19 21, 38 lägenheter med hiss. Byggår Sorunda Sorunda ligger cirka 15 km nordväst om Nynäs hamn. Här bor cirka personer i framförallt villor och gårdar. Vi har 107 lägenheter, fördelade på radhus och flerfamiljshus. Omflyttningen i dessa är 12 procent varav den interna omflyttningen är 3 procent. Bondängsvägen 1 5, 10 lägenheter. Byggår Spångbrotorg 3 5, 7 lägenheter. Byggår Kyrkgatan 7 9, 12 lägenheter med hiss. Byggår 2009.

15 ett urval av vårt fastighetsbestånd 13 Stora Vika Stora Vika ligger cirka 10 km väster om Nynäshamn. Här bor cirka 600 personer, cirka hälften bor i våra fastigheter. Vi har 199 bostäder fördelade på radhus och flerfamiljshus. Omflyttningen är 16 procent varav interna omflyttningar är 2 procent. Hillersjövägen 6 8, 15 lägenheter. Byggår Mariebergsvägen 4 50, 24 lägenheter. Byggår Ladbacksvägen 2-4, 12 lägenheter med hiss. Byggår Marstavägen 2 10, 45 lägenheter. Byggår 1948.

16 14 STYRELSEN och ledning Styrelse: Inger Andersson, suppleant (s), Göran Briving, ledamot (m), Bo Persson, ledamot (fp), Helen Sellström Edberg, suppleant (s), Gunnar Karlsson, ordförande (s), Ivar Sjöberg, suppleant (m), Agneta Tjärnhammar, ledamot (m), Tommy Söderblom, ledamot (s). Saknas på bilden: Bodil Toll, suppleant (m) Saknas på bilden: Bernt Månsson, suppleant (mp). Berit Eriksen, arbetstagarrepresentant Greger Nilsson, vd Ralf Dahl, arbetstagarrepresentant (suppleant) Mikael Goliats, förvaltningschef Styrelse och ledning Styrelsens arbete och inriktning beskrivs i en speciell arbetsordning. Under 2013 har styrelsen hållit nio sammanträden. Inför varje styrelsemöte träffas ordförande, vice ordförande och ledningsgrupp för att planera och bereda frågor som ska behandlas vid kommande styrelsemöte. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter med fem personliga suppleanter, utsedda av Kommunfullmäktige i Nynäshamn. Styrelsens och vd:s arbete utvärderas årligen med Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden) som utvärderingsverktyg. Nynäshamnsbostäder är ett av de första SABO företagen som arbetar efter bolagskoden. I bolagets styrelse är personalrepresentanter utsedda som har yttrande- men inte beslutanderätt. Företagets ledningsfunktion har det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten bedrivs affärsmässigt. I det ingår även ansvaret för måluppfyllelse samt att se till att lagar, avtal och policys efterlevs. Sanja Batljan, administrativ chef Annika Kurtsson, marknadschef

17 Medarbetare 15 T E A M Together Everyone Achives More. Värdeord Engagemang Kommunikation Affärsmässighet Omtanke Respekt Hjälpsamhet Våra medarbetare Under hela året har hela personalen arbetat med värdeord. Arbetet har varit såväl enskilt som i olika grupper. Sett ur ett företagsperspektiv är Engagemang och Kommunikation de ord som mest symboliserar oss. Sett ur ett medarbetarperspektiv är Omtanke det ord som väger tyngst. Mindre enkätundersökning För att uppdatera jämställdhetsplan har Nynäshamnsbostäder under 2013 genomfört en mindre enkätundersökning kring hur våra jämställdhetsfrågor bedrivs, där fokus låg på jämställdhet, mobbing och trakasserier. Värdena är angivna på skala 1 5 där 5 är det högsta värdet och medelvärdet i resultatet av årets undersökning är 4,04. Personalstatistik Personalomsättningen är låg, 4 (7) procent. Sjukfrånvaron är också fortsatt låg, 2,87 procent (2,86). Medelåldern för personalen är fortfarande 50 år och den genomsnittliga anställningstiden har ökat till 6,4 år från 5,9 år. På förvaltningsavdelningen samt marknads- och informationsavdelningen gjordes under året en del omorganisationer. En ny områdesansvarig anställdes den 1 juli. TEAM-arbete pågår. Irina Söderström och Lisa Vitali bidrar med Telegrafen till NP:s årliga pepparkakshustävling.

18 16 Finanser Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för AB Nynäshamnsbostäder (org. nr ) för räkenskapsåret Ägarförhållanden AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamn kommuns helägda bostads företag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäs hamns kommun. Bolaget bildades den 1 januari 1995 efter att tidigare år ha bedrivits i stiftelseform. AB Nynäshamnsbostäder äger fyra dotterföretag: Nynäshamns Exploaterings AB i Nynäshamn (org. nr ) innehållande fyra fastigheter med 76 bostäder i Nynäshamns kommun. AB Telegrafen i Nynäshamn (org. nr ) innehållande fastigheten Telegrafen 12 i Nynäshamns kommun. Tegeltraven Holding AB (org.nr ). Tegeltraven Fastigheter AB (org.nr ). Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) samt Fastigo, arbetsgivarorganisation och är även andelsägare i inköpsorganisationen HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Verksamhet Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Nynäshamns kommun äga, bebygga och förvalta fastigheter. AB Nynäshamnsbostäder har sammanlagt lägen heter (2 617) och en uthyrningsbar bostadsyta om kvm ( ). Bolaget har 83 lokaler (84), 260 förråd (258) och parkeringsplatser/ garage. (2 016). Bolagets omsättning uppgick till 187,8 mkr (184,8). Medelantalet anställda var 27 personer (27). Uthyrning Efterfrågan på bolagets lägenheter har även under 2013 varit mycket stor. Företagets uthyrningsgrad uppgick till 99,7 procent (99,5). Det totala ekonomiska hyresbortfallet ligger fortfarande lågt och uppgick under året till 1,4 mkr (1,5). Orsaken hänförs till spärrade lägenheter vid renovering och vattenskador. Fördelning av hyresbortfallet: Bostäder 0,5mkr (0,5). Lokaler 0,3 mkr (0,4). Bilplatser: 0,6mkr (0,6). Hyresgästernas avflyttning uppgår till 13 procent (15) varav 3 flyttar inom beståndet (3). Väsentliga händelser under året I februari fattade styrelsen beslut om byggstart av Telegrafen 12, ett hus med 37 lägenheter på fyra våningar. Den ekonomiska kalkylen byggdes på schablonkostnader som på sikt kan vara lägre. Då bestämdes även att fastigheten skulle förses med bergvärme och solpaneler som energikälla. Det innebär en större investeringskostnad men ger i gengäld en lägre driftkostnad över tid. När kalkylen var framtagen blev nästa steg att gå ut på ett anbudsförfarande. Vi erhöll två anbud. Ambitionen med Telegrafen är att möta det tryck på hyresrätter som vi upplever i kommunen. Vi har lång kötid till lediga/vakanta lägenheter. Det råder en synlig brist på hyresrätter. Vi hade ett stort antal intresseanmälningar för att erhålla en hyresrätt på Telegrafen. Vår ägare har ett stort intresse av att vi som bolag gör allt för att minska bostadsbristen och bygga hyresrätter. Inflyttning beräknas ske i december En förhandlad hyresnivå för en 3-rumslägenhet på 77 kvm och år ligger på kr/kvm. I samband med att den ökade kostnadsutvecklingen för Nynäshamnsbostäder genomfördes, och efter förhandlingar med Hyresgästföreningen, införs en generell hyreshöjning från första april med 1,71 procent (2,35). Investeringar Årets investeringar uppgår till drygt 8,9 mkr (7,3) och merparten består framförallt av stambyten. Investeringarna i pågående projekt, nyproduktion Telegrafen 12, har under året uppgått till 29 mkr (0,75). Ekonomi En relativt mild vinter och låga räntor har varit gynnsamt för företaget under Verksamhetsåret 2013 visar ett överskott efter finansiella poster med 12,1 mkr (7,9). Avkastning på eget kapital ökade med 0,4 procent och blev 4,2 procent (3,8). Avkastning på totalt kapital ökade med 0,4 procent och blev 3,8 procent (3,4). Soliditeten ökade till 17,3 procent (16,7), detta nyckeltal avser eget kapital i förhållande till totalt kapital. Newsec har på uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder genomfört en samordnad värdering av bolagets fastighetsbestånd. Vid värderingstillfälle (december 2013) hade bolagets fastigheter ett marknadsvärde på 1,7 (1,6) miljarder kronor. Fastigheternas motsvarande bokförda värde uppgår till 0,9 miljarder kronor. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång AB Nynäshamnsbostäder avser att genomföra en försäljning av fastigheterna Ribban 5, Ribban, 6, Ribban 7, Ribban 8, Ribban 9, Humlan 6, Humlan 8, och del av Ratten 1, vilka ägs av AB Nynäshamnsbostäder. samt en försäljning av fastigheten Balder Västra 1 som AB. Nynäshamnsbostäder äger indirekt genom sitt dotterbolag Nynäshamns Exploatering AB, för överenskommet fastighetsvärde på 386 mkr. Samtliga nämnda fastigheter är belägna i Nynäshamns kommun. Syftet med avyttringen av Fastigheterna är att skapa möjligheter att genomföra nyproduktion av hyresrätter i kommunen samt att frigöra kapital för investeringar i det kvarstående fastighetsbeståndet. Försäljningsprocessen har genomförts med kvalificerade rådgivare och bud har erhållits i konkurrens för bästa pris. Genom denna urvalsprocess har Köparen valts ut. Försäljningen är villkorad med godkännande/medgivande av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. Hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen gällande hyresnivån från och med den 1 april 2014 är föremål för omförhandlingar under början av året. Förslag till disposition av bolagets vinst. Årets resultat uppgick till kronor. Till årsstämmans förfogande står, SEK Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: Överförs till ny räkning kronor:

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Årsredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2014 Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Uddevallahem på en minut 4 Fem stora händelser 2014 6 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Årsredovisning 2009 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer