Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen"

Transkript

1 Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på var respektive material kan sökas. Det är inte meningen att läroanstalten ska samla in allt föreslaget material, utan i stället välja de lämpligaste delarna beroende på sina egna betoningar och behov i utvärderingen. Hjälpmedel för hur statistiskt material och enkätsvar sammanställs finns i verktygslådan på Virvatulis hemsidor: (på finska). 1. ELEVERNA 1.1. Kunskaper och färdigheter i konstämnet Arrangerade evenemang, föreställningar, utställningar, konserter o.d. Enkäten till elever som slutar eller till tidigare elever 1.2. Studiefärdigheter Studiernas längd, hur länge det tar att få avgångsbetyg Antalet avgångsbetyg under ett år i förhållande till elevantalet Enkäten till elever som slutar eller till tidigare elever Elevstatistik o.d. material som kansliet kan erbjuda 1.3. Självständighet och kreativitet Biämnesstudier, valbara kurser, deltagande i grupp- och orkesterverksamhet, aktivitet i uppträdanden osv. Enkäten till elever som slutar eller till tidigare elever Glädje och god relation till konst Genomsnittlig närvaroprocent på lektionerna Mätare på engagemang: studiernas längd hur länge eleverna i genomsnitt studerar vid läroanstalten antalet avgångsbetyg under ett år i förhållande till elevantalet hur mycket tid eller pengar man satsar på hobbyn andelen elever som studerar längre än fem resp. tio år elever som studerar år efter år, från nivå till nivå Elever som avbryter sina studier mitt i terminen Elever som avbrutit sina studier före avgångsbetyget Enkäten till elever som slutar eller till tidigare elever Elevstatistik o.d. material som kansliet kan erbjuda

2 1.5. Övriga färdigheter Enkäten till elever som slutar eller till tidigare elever 2. LÄRARNA 2.1. Ämnesbehärskning samt pedagogisk och konstnärlig kompetens 2.2. Mötet med eleven Lärarnas formella kompetens Personalens kompetensutveckling, sker den på eget initiativ täthet i fortbildningen deltagande i fortbildning och annan kompetensutveckling utbildning på eget initiativ 2.3. Kompetens i elevbedömning 4.4. Planering och utvärdering av undervisningen 2.5. Lärarna som medlemmar i gruppen deltagande i läroanstaltens verksamhet deltagarnas andel av personalen: personalmöten utveckling av både det egna arbetet och läroanstalten vid gemensamma utvecklingsmöten läroplansarbete arrangerande av evenemang svarsfrekvensen i personalenkäter 53

3 3. LÄRMILJÖN 3.1. Lokaler och utrustning Inköp av material och utrustning, t.ex. kostnadernas andel av totalkostnaderna Trygghets- och hälsomätare: resultaten av trygghets- och hälsokartläggningar inomhusluften, buller m.m. evenemang personalens säkerhetsutbildning m.m. Mätare för hållbar utveckling energi- och materialförbrukning, avfallsmängderna m.m. Antalet datorer i bruk i förhållande till eleveller lärarmängden Mångsidig användning av lärmiljöer: resor, utflykter, konsert- och museibesök, kulturarvsobjekt, besök på institutioner osv. kostnaderna eller de deltagande elevernas andel av alla elever Utvärdering av arbetsmiljön Hållbar utveckling utvärdering av Resultaten av trygghets- och hälsokartläggningar t.ex. inomhusluften, buller, tillgänglighet m.m. Räddnings- eller krisplan Första hjälpen och brandvärn utrustningens skick Plan för hållbar utveckling Kommunikationsplan eller -strategi 3.2. Atmosfären Närvaroprocenten på lektionerna Elever som avbryter sina studier mitt i terminen Mobbningsfall Plan eller principer för förebyggande av mobbning 3.3. Undervisning, gynnsamma inlärningspremisser, aktualitet Utveckling av undervisningen kostnader eller använd tid Arrangerade evenemang eller utgivna publikationer Mätare för upprätthållande och utveckling av mångkulturalitet och den nationella kulturen Evenemang, projekt, teman Andelen inhemsk resp. utländsk repertoar Hållbar utveckling utvärdering av 3.4. Anordnande av undervisningen Undervisningsutbudets bredd Efterfrågan på och genomförande av kurser eller studieperioder Gruppstorlekar Gruppundervisningens andel 54

4 3.5. Jämställdhet Jämställdhetsmätare könsfördelningarna och jämförelse av dem de som sökt till läroanstalten de som antagits de som är inskrivna de som avbrutit sina studier de som fått avgångsbetyg Mätare för jämlikhet och tillgänglighet frielevsplatser syskonrabatter och andra betalningslättnader modersmålsfördelningen Jämställdhet utvärdering av en läroanstalt Utvärdering av arbetsmiljön Hållbar utveckling utvärdering av Planer för hur man möter elever som behöver särskilt stöd eller handledning. Jämställdhetsplan 3.6. Läroplansarbete Utveckling av läroplanen kostnader eller använd tid uppdateringar andel av personalen som deltar i läroplansarbetet Läroanstaltens Innehållet på läroanstaltens webbsidor 4. LEDARSKAP Strategisk ledning Mätare för utbud och efterfrågan på undervisning antagningsprocent och förändringar i antalet sökande Nya elever och elevantalet i förhållande till åldersklassen 7 15 år Engagering av personalen tid som använts för personalmöten m.m. utvecklingssamtal använd tid per lärare och andelen anställda som samtalen gäller Personalens representation i förvaltningsorgan, arbetsgrupper m.m., de anställdas möjligheter att påverka beslut som berör dem Läroverkets strategi eller Utvärderingsrapporter

5 4.2. Konstnärlig-pedagogisk ledning Läroverkets strategi och 4.3. Personalledning 4.4. Trivseln på arbetsplatsen Personalens formella kompetens de formellt kompetentas andel av undervisningspersonalen Personal, t.ex. sammansättning anställningstyper utbildning åldersfördelning utfört arbete t.ex. i årsverken och hur de fördelats mellan anställningstyper undervisningens och det övriga arbetets andelar osv. Mätare för personalens kompetensutveckling och arbetstrivseln kostnaderna för detta utvecklingsarbete i förhållande till totalkostnaderna eller personalkostnaderna verksamhetens omfattning t.ex. i arbetsdagar eller timmar och andelen anställda som sysslar med den Utvärdering av arbetsmiljön Jämställdhet utvärdering av Läroverkets strategi och verksam hetsplan Dokument om rekryteringsprocedurerna Planer och anvisningar för behandling av problem och krissituationer Kommunikationsplan 4.5. Ekonomisk ledning Terminsavgifter: terminsavgifterna per undervisningstimme intäkterna från terminsavgifterna per elev eller undervisningstimme totalkostnaderna och deras utveckling pengar som återgår till kommunen, sysselsättning lokalernas utnyttjandegrad Läroverkets strategi och Bokslutet 56

6 5. SAMARBETSRELATIONER 5.1. Delaktighet och påverkningsmöjligheter Föräldrar som tagit kontakt: antal samtal och deras art Mätare för hur föräldrar och elever engagerats kommunikation med föräldrar kostnader eller använd tid föräldraaftnar o.d. träffar kostnader eller antal meddelanden och broschyrer antal eller kostnader uppdatering av elektronisk kommunikation kostnader eller använd tid föräldrarnas och elevernas representation i organ och arbetsgrupper, t.ex. läroplans- och annat utvecklingsarbete Besöksstatistik för webbsidorna Kommunikationsplan Dokument över läroplansprocessen 5.2. Samarbete, partnerskap och internationell verksamhet Mätare för nätverksaktivitet: antal deltagande elever och undervisningstimmar inom samarbetsprojekt o.d. samarbetsavtalens antal och kontinuitet Mätare för internationellt samarbete: kostnaderna för den internationella verksamheten i förhållande till totalkostnaderna medlemskap i internationella organisationer elevernas och lärarnas internationella besök extern finansiering Läroverkets strategi och Elevstatistik o.d. material som kansliet kan erbjuda 5.3. Extern kommunikation Extern kommunikation, t.ex: medial synlighet hur många träffar t.ex. i vissa utvalda medier kommunikationskostnaderna i förhållande till totalkostnaderna uppdatering av elektronisk kommunikation kostnader eller använd tid Arrangerade evenemang och deras publiksiffror i förhållande till elev- eller invånarantalet Besöksstatistik för webbsidorna Kanslipersonalens kompetenskartläggning Kommunikationsplan Elevstatistik o.d. material som kansliet kan erbjuda 57

7 Bilaga 4. Enkätmallar och annat material i verktygslådan på Virvatuli-modellens webbsidor för de olika konstformerna: Arkitektur: Bildkonst: Slöjd: Musik: Ordkonst: Cirkus: Dans: Teater: Gemensamt enkätmaterial för alla konstformer: Lärarnas kompetenskartläggning Rektors självutvärdering Kanslipersonalens kompetenskartläggning Utvärdering av arbetsmiljön Hållbar utveckling utvärdering av Jämställdhet utvärdering av Enkät till elever som avbryter sina studier Enkät till elever som avslutar sina studier Enkät till tidigare elever : Dokumentet Eventuellt statistiskt material för utvärdering av den egna verksamheten. På adressen: (på finska) 58

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2011

KVALITETSRAPPORT 2011 KVALITETSRAPPORT 2011 Eric Ruuth Kulturhus Sammanfattning Det är nu andra året som vi jobbar med Qualis som verktyg. Det var först 2010 som det fanns en Qualismodell för kulturskolor. Vi har under hösten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer