Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting"

Transkript

1 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2007

2 A Medicinska resultat

3 20,9 21,9 22,3 22,8 23,0 23,3 23,6 24,3 24,5 24,6 24,8 25,1 25,9 27,0 27,2 29,9 29,9 31,2 31,3 31,4 32,7 38, Antal per Diagram A:1 Kvinnor Åtgärdbar dödlighet per invånare, 1 74 år. Hälsopolitisk indikator. Åldersstandardiserade värden. Källa: EpC/Socialstyrelsen

4 36,4 36,8 39,5 40,0 40,2 41,1 42,1 43,3 43,6 43,8 44,0 45,2 46,0 46,7 47,5 47,5 47,7 48,3 49,1 51,6 51,7 57, Antal per Diagram A:1 Män Åtgärdbar dödlighet per invånare, 1 74 år. Hälsopolitisk indikator. Åldersstandardiserade värden. Källa: EpC/Socialstyrelsen

5 19,8 23,2 23,4 23,6 23,8 24,1 24,2 24,4 24,6 25,2 25,7 26,1 26,8 27,5 28,5 28,6 29,2 30,0 30,0 30,4 32,0 34, Antal per Diagram A:2 Kvinnor Åtgärdbar dödlighet per invånare, 1 74 år. Sjukvårdspolitisk indikator. Åldersstandardiserade värden. Källa: EpC/Socialstyrelsen

6 26,9 26,9 28,2 31,1 32,2 33,3 34,7 36,0 36,4 36,8 37,1 37,4 37,7 38,7 40,2 41,2 41,7 42,3 42,5 46,1 46,6 49, Antal per Diagram A:2 Män Åtgärdbar dödlighet per invånare, 1 74 år. Sjukvårdspolitisk indikator. Åldersstandardiserade värden. Källa: EpC/Socialstyrelsen

7 Antal per Diagram A:3 Kvinnor Undvikbar slutenvård, Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per invånare. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

8 Antal per Diagram A:3 Män Undvikbar slutenvård, Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per invånare. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

9 98,2 98,1 97,9 97,9 97,8 97,7 97,6 97,5 97,4 97,3 97,3 97,2 97,0 96,7 96,7 96,4 96,2 96,1 95,8 95,4 94,5 93, Diagram A:4 Andel MPR-vaccinerade barn. Avser barn födda 2004, rapporterande av BVC i jan Källa: Smittskyddsinstitutet

10 66,0 66,0 66,0 64,0 63,0 60,0 56,3 55,5 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 53,0 50,0 50,0 49,0 47,0 44, Diagram A:5 Influensavaccinering av äldre, säsongen 2006/2007. Andel vaccinerade av alla 65 år och äldre.. Källa: Landstingens smittskyddsläkare

11 1,5 1,8 1,8 2,2 2,3 2,3 2,4 2,9 3,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,8 6,8 7,7 9,2 10,4 11,2 12,1 13, Antal per Diagram A:6 MRSA-fall per invånare, Avser inhemskt smittade. Källa: Smittskyddsinstitutet

12 11,5 12,3 13,6 14,1 14,2 14,2 14,5 14,9 15,0 15,1 15,1 15,3 15,7 16,4 16,7 17,1 17,3 17,6 18,5 19,6 19,8 20, Diagram A:7 Andel äldre med 10 eller fler läkemedel. Avser individer 80 år och äldre, perioden oktober december Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

13 3,87 4,63 4,68 5,18 5,28 5,33 5,37 5,62 5,91 5,94 6,05 6,10 6,28 6,43 6,50 6,61 7,23 7,27 7,33 7,40 7,61 8, Diagram A:8 Andel äldre med tre eller fler psykofarmaka. Avser individer 80 år och äldre, perioden oktober december Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

14 3,48 3,85 3,96 3,98 4,06 4,06 4,08 4,13 4,19 4,19 4,22 4,25 4,27 4,41 4,43 4,44 4,50 4,62 4,83 4,98 5,04 5, Diagram A:9 Andel äldre med läkemedel med risk för D-interaktioner. Avser individer 80 år och äldre, perioden oktober december Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

15 18,4 18,8 19,4 19,9 20,5 21,0 21,1 21,2 22,0 22,2 22,2 22,6 23,1 23,5 24,1 24,4 24,6 26,5 26,8 26,8 28,0 30, Diagram A:10 Andel kvinnor behandlade med kinoloner vid urinvägsinfektion, Avser kvinnor i åldern år.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

16 88,9 88,4 88,2 88,1 88,0 88,0 87,6 87,5 87,3 87,1 87,0 86,9 86,8 86,7 86,6 86,6 86,5 86,4 85,9 84,4 83,8 83, Diagram A:11 5-årsöverlevnad i bröstcancer. Patienter diagnostiserade med uppföljning t.o.m. december Källa: EpC/Socialstyrelsen

17 68,5 67,1 65,6 63,4 63,2 62,8 61,8 60,9 60,7 60,2 59,9 59,4 59,4 59,2 58,1 57,3 56,5 56,5 54,9 52,6 50,2 49, Diagram A:12 Kvinnor 5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer. Patienter diagnostiserade med uppföljning t.o.m. december Källa: EpC/Socialstyrelsen

18 65,6 62,1 62,0 62,0 57,6 57,5 57,3 56,9 56,8 56,7 56,5 56,2 55,5 54,6 54,4 54,2 54,1 54,0 53,6 48,0 45,7 43, Diagram A:12 Män 5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer. Patienter diagnostiserade med uppföljning t.o.m. december Källa: EpC/Socialstyrelsen

19 75,7 71,2 70,2 67,5 67,0 66,9 66,6 66,2 65,5 63,4 63,3 60,8 60,7 60,6 60,4 60,2 57,0 52,0 49,1 48,5 48,2 48, Diagram A:13 Kvinnor 5-årsöverlevnad i ändtarmscancer. Patienter diagnostiserade med uppföljning t.o.m. december Källa: EpC/Socialstyrelsen

20 62,6 62,6 61,1 60,8 60,5 59,8 59,6 57,4 57,0 57,0 56,9 56,5 56,3 56,2 55,6 54,8 54,4 54,0 52,3 51,8 51,4 48, Diagram A:13 Män 5-årsöverlevnad i ändtarmscancer. Patienter diagnostiserade med uppföljning t.o.m. december Källa: EpC/Socialstyrelsen

21 0,0 5,3 5,4 5,5 6,9 7,1 8,3 8,3 9,8 10,1 10,1 10,2 10,2 11,7 11,9 12,1 12,1 12,4 12,7 14,2 14,6 14, Diagram A:14 Ändtarmscancer andel reoperationer inom 30 dagar efter primäroperation, Källa: Nationellt kvalitetsregister för cancer recti-kirurgi

22 Sundsvall Västerås Östersund Eskilstuna Lund Helsingborg Nyköping Västervik Södersjukhuset Halmstad Huddinge Borås Ersta Malmö Lidköping Gävle Norrköping Skövde Danderyd Linköping Skellefteå Falun Karolinska St Göran Östra sjukhuset Alingsås Kungälv Karlskrona Sunderbyn Växjö Karlstad Örnsköldsvik Mora Ystad Varberg Kristianstad Karlshamn Ljungby Eksjö Umeå Uddevalla Värnamo Hudiksvall Sollefteå* Oskarshamn* Visby* Södertälje* Norrtälje* Diagram A:14 Sjukhus Ändtarmscancer andel reoperationer inom 30 dagar efter primäroperation, Källa: Nationellt kvalitetsregister för cancer recti-kirurgi * Grundmaterialet för litet för att kunna göra valida approximationer

23 84,9 82,6 82,0 79,4 78,4 78,1 76,0 75,7 75,3 74,7 74,1 71,3 70,4 69,9 69,4 69,1 66,7 62,5 60,2 59,1 56,4 50, Diagram A:15 Andel patienter med lokaliserad prostatacancer som fått kurativt syftande behandling, Avser män 65 år och yngre.. Källa: Nationella prostatacancerregistret

24 80,5 80,1 79,4 78,7 78,6 77,5 77,5 77,4 75,9 74,6 74,0 73,6 73,5 72,5 72,4 71,2 70,9 70,0 69,5 68,1 66,0 65, Medicinska aborter Kirurgiska aborter Diagram A:16 Andel aborter före nionde graviditetsveckan med fördelning på medicinska och kirurgiska, Källa: Abortstatistik, EpC/Socialstyrelsen

25 2,43 2,44 2,47 2,83 3,00 3,12 3,22 3,26 3,29 3,40 3,47 3,51 3,52 3,65 3,68 3,68 3,70 3,71 3,93 4,09 4,27 4, Antal per Diagram A:17 Antal dödfödda per födda barn, Åldersstandardiserade värden. Källa: Medicinska födelseregistret, EpC/Socialstyrelsen

26 1,14 1,50 1,62 1,67 1,80 1,82 1,86 2,01 2,03 2,04 2,08 2,09 2,17 2,29 2,35 2,44 2,49 2,55 2,92 3,02 3,59 4, Antal per Diagram A:18 Antal döda inom 28 dygn per levande födda, Åldersstandardiserade värden. Källa: Medicinska födelseregistret, EpC/Socialstyrelsen

27 0,67 0,87 0,97 0,99 1,04 1,05 1,06 1,06 1,13 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,23 1,25 1,26 1,28 1,36 1,39 1,50 1,63 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Diagram A:19 Andel födda med låg Apgar-poäng (< 7) vid 5 minuter, Åldersstandardiserade värden. Källa: Medicinska födelseregistret, EpC/Socialstyrelsen

28 2,58 2,79 3,01 3,06 3,19 3,36 3,36 3,40 3,44 3,45 3,47 3,71 3,85 3,89 3,91 4,02 4,08 4,13 4,63 5,02 5,05 5, Diagram A:20 Andel perinealbristningar av grad III och IV vid vaginal förlossning, Åldersstandardiserade värden. Källa: Medicinska födelseregistret, EpC/Socialstyrelsen

29 61,4 60,8 59,7 59,2 58,8 58,0 57,6 56,4 55,3 55,3 55,0 54,0 53,7 53,7 51,8 51,0 50,6 50,4 49,6 44,4 43,7 38, Diagram A:21 Andel diabetiker som når mål för HbA1c, Primärvård.. Mål: HbA1c 6,0%. sats till höger i diagrammet avser deltagandegrad i registret. Källa: Nationella Diabetesregistret Deltagandegrad i registret 26,3 74,3 29,8 21,1 38,6 51,3 35,3 57,9 46,1 7,7 19,4 11,2 51,8 26,1 46,7 46,1 32,9 25,4 57,4 18,5 31,2

30 36,8 36,7 36,3 36,0 34,4 34,1 33,8 33,6 33,5 33,5 32,8 32,2 32,0 31,2 31,1 31,1 30,8 29,5 29,3 28,7 26,2 23, Diagram A:22 Andel diabetiker som når mål för blodtryck, Primärvård.. Mål: Blodtryck 130/80. sats till höger i diagrammet avser deltagandegrad i registret. Källa: Nationella Diabetesregistret Deltagandegrad i registret 21,1 7,7 46,1 74,3 32,9 26,1 35,3 11,2 57,9 38,6 26,3 46,7 18,5 51,3 25,4 31,2 19,4 46,1 51,8 57,4 29,8

31 Diagram A:23 77,7 76,9 76,3 75,2 75,1 74,7 74,7 74,2 73,9 73,1 73,1 73,0 73,0 72,6 72,6 72,4 72,3 72,2 71,9 71,9 71,9 70, ACE-hämmare och ARB Andel diabetiker med blodtryckssänkande läkemedelsbehandling, Avser läkemedelsbehandlade diabetiker, 18 år och äldre.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen Övriga läkemedel

32 Diagram A:24 55,6 55,3 54,2 53,6 53,3 51,5 51,4 51,0 50,6 50,4 50,3 49,9 49,7 49,5 48,9 48,7 48,5 46,6 45,8 45,7 45,6 39, Andel diabetiker med blodfettssänkande läkemedelsbehandling, Avser läkemedelsbehandlade diabetiker, 40 år och äldre.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

33 19,0 19,4 20,6 20,6 20,6 21,9 22,1 22,6 22,7 23,2 23,3 23,4 23,4 23,7 23,8 24,3 24,4 25,0 25,2 25,6 27,8 28, Diagram A:25 Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, Kvinnor Avser förstagångsstroke och även icke sjukhusvårdade.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

34 18,1 19,7 20,0 20,6 20,9 21,5 22,2 22,2 22,6 22,8 23,0 23,3 23,7 23,9 24,1 24,1 24,2 25,2 26,0 26,2 26,6 27, Diagram A:25 Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, Män Avser förstagångsstroke och även icke sjukhusvårdade.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

35 11,7 12,8 13,3 13,5 13,6 13,9 14,1 14,2 14,4 14,7 14,7 14,8 14,9 15,2 15,8 16,4 17,2 17,2 17,3 17,6 18,7 19, Diagram A:26 Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, Kvinnor Sjukhusvårdade patienter, förstagångsstroke.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

36 10,0 12,8 12,8 13,0 13,5 13,7 14,1 14,6 14,8 14,8 15,0 15,1 15,3 15,3 16,2 16,5 16,5 16,5 16,7 17,0 18,4 20, Diagram A:26 Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, Män Sjukhusvårdade patienter, förstagångsstroke.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

37 96,2 92,2 90,9 90,7 88,4 87,9 85,2 84,8 83,3 81,6 81,1 80,9 80,2 79,5 79,4 79,2 78,0 77,1 76,9 71,6 69,6 68, Osäkra data p g a låg täckningsgrad Diagram A:27 Kvinnor Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, Källa: Riks-Stroke

38 100,0 93,1 91,5 90,4 90,2 89,7 89,6 87,9 86,9 85,9 84,7 83,0 82,0 81,8 81,6 81,6 79,5 79,4 78,0 77,8 76,5 73, Osäkra data p g a låg täckningsgrad Diagram A:27 Män Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, Källa: Riks-Stroke

39 ,6 53,9 60,4 65,1 70,2 67,8 68,1 72,5 73,5 75,9 78,3 78,9 81, Diagram A:27 Riket Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, Källa: Riks-Stroke

40 17,1 17,3 17,5 18,4 18,6 18,9 19,2 20,1 20,5 20,6 20,9 21,0 21,2 22,0 22,2 23,3 23,7 25,9 26,0 27,1 27,5 28, Osäkra data p g a låg täckningsgrad Diagram A:28 Andel strokepatienter som var ADL-beroende tre månader efter akutfasen, Källa: Riks-Stroke

41 Danderyd 12,3 Köping/Fagersta 13,2 Norrköping 13,9 Norrtälje 14,0 Simrishamn 14,3 Sundsvall/Härnösand 14,4 Lund 14,7 Lycksele 15,1 Huddinge 15,3 Kristianstad 15,4 Enköping 16,2 Lindesberg 16,2 Bollnäs/Söderhamn 16,4 Karlstad/Krist./Säffle 16,7 Skellefteå 17,1 Landskrona 17,2 Hässleholm 18,1 Södertälje 18,2 Motala 18,5 Nyköping 18,5 S:t Göran 18,8 Linköping 18,9 Örnsköldsvik 19,0 Trelleborg 19,1 Uddevalla/Strömstad 19,3 Skene 19,4 Kungälv 19,4 Helsingborg 19,5 UMAS 19,8 Sahlgrenska 19,8 Falun 20,0 Mälarsjukhuset 20,1 Lidköping 20,3 Västerås/Sala 20,5 Arvika 20,5 Mora 20,5 Östra sjukhuset 20,7 Varberg 20,9 21,0 Borås 21,3 Ängelholm 21,3 Mölndal 21,5 NÄL 21,6 Umeå 21,9 Skövde 22,0 Ludvika 22,0 Gävle/Sandviken 22,2 SÖS 22,3 Gällivare 22,4 Piteå 22,4 Hudiksvall 22,6 Kullbergska 22,6 Ystad 22,8 Halmstad 23,2 Kiruna 23,3 Akademiska 23,6 Sunderbyn 23,7 Östersund 23,7 Karlskoga 24,0 Västervik 24,0 Avesta 24,1 Falköping 24,1 Karolinska 24,2 Kalix 24,3 Alingsås 24,5 Karlshamn 24,5 Oskarshamn 25,0 Värnamo 25,5 Ryhov sjukhus 26,0 Höglandssjukhuset 26,4 Sollefteå 27,0 27,1 Visby 27,1 Ljungby 27,8 Växjö 28,7 Finspång 28,9 Torsby 29,3 Karlskrona 29,5 Mariestad 32, Osäkra data p g a låg täckningsgrad eller låg andel uppföljda efter tre månader. Diagram A:28 Sjukhus Andel strokepatienter som var ADL-beroende tre månader efter akutfasen, Källa: Riks-Stroke

42 60,7 57,1 56,9 53,2 51,8 51,7 48,3 48,2 47,4 47,3 46,9 46,5 42,9 42,1 41,7 41,6 40,9 40,8 37,7 37,1 34,4 32, Diagram A:29 Kvinnor Andel strokepatienter (hjärninfarkt) med hjärtflimmer med blodförtunnande behandling, januari juni Källa: Patientregistret, Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

43 76,9 65,5 63,8 63,3 63,2 62,7 58,1 57,9 54,9 53,2 51,8 50,2 50,0 48,8 48,8 48,8 47,9 47,4 47,4 44,4 43,1 42, Diagram A:29 Män Andel strokepatienter (hjärninfarkt) med hjärtflimmer med blodförtunnande behandling, januari juni Källa: Patientregistret, Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

44 7,4 7,8 7,9 8,9 8,9 9,1 9,1 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,9 11,2 11,3 11,3 11,6 11, Diagram A:30 Återinskrivning för strokevård inom 365 dagar, med uppföljning t o m Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

45 25,6 26,1 26,7 27,7 28,3 28,7 29,2 29,4 29,5 29,7 29,9 30,3 30,4 30,6 30,6 30,7 31,3 31,8 32,2 33,0 33,3 35, Diagram A:31 Kvinnor Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, Avser även icke sjukhusvårdade patienter.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

46 26,4 29,2 29,3 30,6 31,0 31,2 31,9 32,3 32,4 32,6 33,0 33,2 33,7 33,8 34,1 34,6 34,6 34,6 34,6 35,4 35,4 37, Diagram A:31 Män Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, Avser även icke sjukhusvårdade patienter.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

47 12,0 13,2 13,2 13,5 13,7 14,0 14,1 14,1 14,6 14,7 14,7 15,1 15,1 15,3 15,4 15,6 15,6 16,6 16,9 17,0 17,4 18, Diagram A:32 Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, Kvinnor Sjukhusvårdade patienter.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

48 13,8 13,9 13,9 14,1 14,4 14,6 15,0 15,3 15,7 16,0 16,1 16,1 16,3 16,4 16,4 16,7 17,3 17,3 17,3 17,5 18,0 19, Diagram A:32 Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, Män Sjukhusvårdade patienter.. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, EpC/Socialstyrelsen

49 87,5 83,5 81,6 75,8 75,6 75,4 73,2 72,1 71,8 70,8 70,7 66,7 66,7 66,7 65,2 64,3 61,2 60,9 60,9 58,2 55,9 36, Trombolys PCI CABG Diagram A:33 Andel reperfusionsbehandlade patienter vid ST-höjningsinfarkt, Kvinnor Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

50 89,1 85,0 81,3 81,3 78,4 77,5 75,0 74,5 74,3 73,8 73,7 73,6 73,6 71,7 70,9 68,8 68,2 67,7 61,6 61,5 58,8 56, Trombolys PCI CABG Diagram A:33 Andel reperfusionsbehandlade patienter vid ST-höjningsinfarkt, Män Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

51 Borås Linköping Lund Sahlgrenska HIA Umeå Karolinska Solna Motala Växjö S:t Göran BSE Ljungby Falun Gävle Södertälje Lindesberg Karlstad S:t Göran HIA Kungälv Halmstad Västervik Mölndal Oskarshamn Södersjukhuset Malmö Lidköping Karlskrona Helsingborg Danderyd Karolinska Huddinge Enköping Varberg Köping Västerås Östra Karlskoga Trollhättan Kalix Lycksele Sundsvall Sollefteå Alingsås Skövde Norrköping Trelleborg Skellefteå Ängelholm Kristianstad Örnsköldsvik Eskilstuna Ystad Nyköping Värnamo Visby Arvika Norrtälje Torsby Eksjö Hässleholm Skene Avesta Karlshamn Ludvika Hudiksvall Bollnäs Östersund Kiruna Katrineholm Uddevalla Mora 89,8 89,3 88,7 87,7 86,8 84,6 84,2 82,4 82,0 81,3 81,3 80,6 79,6 79,4 79,3 78,8 78,4 78,2 78,0 77,9 77,6 77,6 76,7 76,4 76,1 76,0 75,7 75,4 75,0 74,4 73,4 73,3 73,2 73,0 72,6 71,9 71,6 71,6 71,4 71,1 70,8 70,4 69,7 69,4 69,2 69,2 66,7 66,7 66,2 66,0 66,0 65,1 64,8 64,3 63,3 62,5 62,5 61,1 60,6 60,4 60,3 58,8 58,3 57,1 55,2 54,5 53,7 52,2 50,0 50,0 48,4 45,1 42, Diagram A:33 Andel reperfusionsbehandlade patienter vid ST-höjningsinfarkt, Sjukhus Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

52 86,2 82,4 78,0 77,8 77,5 75,7 74,7 73,4 69,4 69,0 68,8 67,1 66,7 63,9 63,0 62,9 60,4 58,5 57,7 53,8 51,7 45, Diagram A:34 Andel kranskärlsröntgade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, Kvinnor Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

53 89,9 86,5 83,2 81,7 81,6 80,1 78,4 77,3 76,9 76,5 74,4 74,3 74,0 73,8 73,3 72,6 72,4 67,8 64,7 64,2 62,5 50, Diagram A:34 Andel kranskärlsröntgade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, Män Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

54 92,2 91,3 89,1 85,9 80,7 79,9 78,7 77,1 75,7 74,5 74,4 74,2 73,9 73,7 73,1 72,7 70,6 69,5 66,9 66,7 63,3 62, Diagram A:35 Kvinnor Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

55 94,0 92,6 92,2 91,7 91,7 91,4 86,8 86,5 86,0 85,8 85,6 84,3 84,1 84,0 83,7 83,0 81,9 81,3 80,1 79,2 74,0 71, Diagram A:35 Män Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, Avser patienter < 80 år.. Källa: Riks-Hia

56 Antal dagar Diagram A:36 Kvinnor Hjärtkirurgi medianväntetid mellan beslut om operation och utförd operation, Antal dagar. Källa: Svenska Hjärtkirurgiregistret

57 Antal dagar Diagram A:36 Män Hjärtkirurgi medianväntetid mellan beslut om operation och utförd operation, Antal dagar. Källa: Svenska Hjärtkirurgiregistret

58 90,1 85,7 85,2 84,9 84,7 84,3 83,6 83,3 81,8 80,9 80,7 80,5 80,1 79,6 78,2 77,8 77,7 77,1 77,0 74,9 72,7 66, Diagram A:37 Kvinnor Andel patienter med blodfettssänkande behandling (statiner) efter hjärtinfarkt, januari juni Källa: Patientregistret, Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

59 93,2 90,5 89,7 89,3 87,8 87,5 87,4 87,1 87,1 86,2 86,0 85,6 85,3 84,8 84,7 83,8 83,2 82,8 82,3 79,6 78,1 72, Diagram A:37 Män Andel patienter med blodfettssänkande behandling (statiner) efter hjärtinfarkt, januari juni Källa: Patientregistret, Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

60 0,00 0,48 0,71 1,64 1,71 1,76 1,78 1,78 2,22 2,60 2,91 2,94 3,39 3,44 3,54 3,56 3,65 4,22 4,25 4,31 4,33 5,78 Faktiskt antal revisioner Antal per Diagram A:38 Knäledsplastik revisioner inom ett år på grund av infektion, Antal per operationer. Källa: Svenska Knäprotesregistret

61 1,43 1,48 1,86 2,24 2,34 2,41 2,41 2,61 2,69 2,82 2,82 2,90 3,07 3,16 3,27 3,47 3,48 3,75 3,90 3,99 4,18 5, Diagram A:39 Knäledsplastik risk för revision inom 5 år, Källa: Svenska Knäprotesregistret

62 96,7 96,4 95,6 95,2 95,1 94,7 94,5 94,5 94,3 94,1 94,1 93,4 93,4 93,0 92,7 92,6 92,0 91,9 91,6 90,9 88,2 85, Diagram A:40 Total höftledsplastik andel implantat som överlever 10 år, Källa: Svenska Höftprotesregistret

63 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 2,3 2,5 3, Diagram A:41 Total höftledsplastik omoperation inom 2 år, alla orsaker, Källa: Svenska Höftprotesregistret

64 0,44 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Index Diagram A:42 Total höftledsplastik patientskattat resultat av operation. Förbättring enligt EQ-5D-index vid uppföljning efter 1 år, Källa: Svenska Höftprotesregistret

65 Diagram A:43 Höftfraktur andel patienter som skrivs ut till ursprungligt boende efter sjukhusvistelse, Källa: RIKSHÖFT

66 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Dygn Diagram A:44 Höftfraktur väntetid till operation efter inskrivning vid sjukhus, Medelväntetid i dygn. Källa: RIKSHÖFT

67 * * KI-värde saknas 0,24 0,46 0,58 0,59 0,73 0,76 0,77 0,79 0,82 0,86 0,91 0,95 0,99 1,02 1,10 1,11 1,17 1,32 1,38 1,51 1,86 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Risk för respektive landsting jämfört med alla övriga landsting. Värde över 1,0 = högre risk och vice versa. Diagram A:45 Ljumskbråck relativ risk för omoperation efter fem år. Operationer ingår. Källa: Svenskt Bråckregister

68 16,0 17,5 18,5 20,5 21,1 21,6 22,0 23,3 23,9 24,0 24,4 25,1 25,3 25,4 25,8 25,9 27,9 28,8 29,0 30,0 33,8 34, Diagram A:46 Kataraktoperation andel med synskärpa Kvinnor under 0,5 på bästa ögat, Källa: Nationella Kataraktregistret

69 14,9 17,3 18,5 20,7 21,6 21,8 21,9 21,9 22,0 22,2 22,3 22,3 22,4 23,0 23,9 25,0 25,1 26,1 26,3 28,4 29,0 31, Diagram A:46 Kataraktoperation andel med synskärpa Män under 0,5 på bästa ögat, Källa: Nationella Kataraktregistret

70 % 33,9% 32,2% 31,2% 29,7% 27,6% 25,5% 25,5% 24,3% 23,6% Diagram A:46 Kataraktoperation andel med synskärpa Riket under 0,5 på bästa ögat, Källa: Nationella Kataraktregistret

71 14,4 15,9 14,2 11,7 19,2 15,1 14,7 7,7 8,2 12,6 14,3 14,7 11,9 15,1 15,8 13,1 12,3 11,1 10,7 10,8 13,4 13, Antal per Diagram A:47 Antal självmord eller självmordsförsök inom 90 dagar efter psykiatrisk slutenvård, Antal per invånare. Åldersstandardiserade värden. Källa: Dödsorsaksregistret och Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

72 * ** ** 31,4 43,1 27,9 35,6 34,7 0,0 35,9 27,9 15,4 29,8 55,6 19,5 70,0 60,6 75,0 35,3 32,7 40,0 20,6 * Enheten avstod från att redovisa på grund av låg täckningsgrad. ** Ingen egen verksamhet, vårdtjänsten köps utomläns. Uppföljda efter 1 år Antal Andel 45,4% 15,3% 56,8% 75,3% 50,5% 80,0% 63,9% 42,1% 52,3% 75,7% 40,9% 76,4% 33,3% 52,4% 46,2% 54,8% 67,5% 45,5% 55,7% Diagram A:48 Ätstörningsvård andel förbättrade ett år efter behandlingsstart, Källa: RIKSÄT

73 B Patienterfarenheter

74 * 82,5 81,6 81,1 78,2 77,8 77,4 76,9 76,4 75,3 73,9 73,3 73,2 73,1 72,3 72,1 71,8 71,8 71,2 70,5 69,4 68, * deltar ej i Vårdbarometern Diagram B:1 Jag har tillgång till den vård jag behöver. Andel som instämmer helt eller delvis, Källa: Vårdbarometern

75 * Diagram B:2 63,5 62,5 60,0 56,5 56,0 55,7 55,4 54,7 53,7 53,5 53,2 53,0 53,0 52,2 51,7 51,6 51,2 51,0 50,9 50,7 50, * deltar ej i Vårdbarometern Andel som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler (motsvarande), Källa: Vårdbarometern

76 * Diagram B:3 74,1 73,1 72,4 72,3 71,7 71,7 71,3 69,4 68,2 67,9 67,5 66,8 66,5 66,0 66,0 65,1 64,7 63,5 62,7 61,5 56, * deltar ej i Vårdbarometern Andel som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, Källa: Vårdbarometern

77 * Diagram B:4 85,1 83,5 83,3 80,9 79,9 79,6 79,4 79,1 78,9 78,4 78,0 77,8 77,5 77,1 76,9 76,3 76,2 75,9 75,2 74,0 73, * deltar ej i Vårdbarometern Sammanfattande betyg på besöket vid vårdcentral (motsvarande). Andel positiva angav betyg 4 eller 5, Källa: Vårdbarometern

78 * Diagram B:5 92,1 87,7 87,5 86,1 85,7 85,5 85,4 84,8 84,7 84,2 84,2 83,8 83,6 83,5 83,3 83,0 82,5 82,4 81,2 80,9 78, * deltar ej i Vårdbarometern Sammanfattande betyg på besöket mottagning/klinik vid sjukhus Andel positiva angav betyg 4 eller 5, Källa: Vårdbarometern

79 * Diagram B:6 88,3 86,0 85,8 84,5 84,5 84,4 83,3 82,7 82,5 82,4 82,3 82,1 82,1 82,0 81,9 81,7 81,3 81,1 81,0 80,6 79, * deltar ej i Vårdbarometern Andel som helt eller delvis ansåg att man fick den hjälp man förväntade sig vid besöket, Källa: Vårdbarometern

80 * Diagram B:7 87,0 85,6 85,0 81,9 80,9 80,5 80,1 79,8 79,6 77,8 77,2 77,0 76,5 75,9 75,7 75,3 74,8 74,5 73,1 72,4 72, * deltar ej i Vårdbarometern Andel som anser att väntetiden var rimlig vid besök på vårdcentral (motsvarande), Källa: Vårdbarometern

81 * Diagram B:8 75,8 74,3 73,3 68,3 68,1 67,9 65,7 65,7 64,8 64,7 64,3 63,5 62,7 62,5 58,6 55,9 54,0 53,2 52,9 49,7 45, * deltar ej i Vårdbarometern Andel som ansåg att det var lätt eller mycket lätt att komma fram per telefon till vårdcentral (motsvarande), Källa: Vårdbarometern

82 100,0 97,8 95,7 95,6 95,4 95,2 94,3 93,0 92,6 92,5 91,8 91,3 90,8 90,7 90,4 89,7 89,7 88,0 87,7 85,1 83,8 83, Osäkra data på grund av låg täckningsgrad Diagram B:9 Kvinnor Andel strokepatienter som var nöjda eller mycket nöjda med vården vid sjukhuset, Källa: Riks-Stroke

83 97,4 96,8 96,6 95,9 95,2 94,2 94,1 94,0 93,8 93,5 93,4 93,3 93,1 92,7 92,7 92,4 92,3 92,2 91,4 88,7 88,5 83, Osäkra data på grund av låg täckningsgrad Diagram B:9 Män Andel strokepatienter som var nöjda eller mycket nöjda med vården vid sjukhuset, Källa: Riks-Stroke

84 89,9 80,4 79,6 78,6 78,4 77,6 76,4 75,9 75,9 73,7 73,5 73,3 71,8 70,8 69,6 69,4 68,1 67,9 67,7 64,5 62,9 62, Osäkra data på grund av låg täckningsgrad Diagram B:10 Kvinnor Andel strokepatienter som är nöjda med rehabiliteringen, Källa: Riks-Stroke

85 91,8 82,5 80,9 80,8 80,5 80,0 78,9 77,1 76,7 76,1 76,0 75,7 73,7 73,7 72,3 72,1 71,6 70,9 70,4 69,0 68,6 68, Osäkra data på grund av låg täckningsgrad Diagram B:10 Män Andel strokepatienter som är nöjda med rehabiliteringen, Källa: Riks-Stroke

86 C Tillgänglighet

87 97,0 92,0 91,0 91,0 90,0 90,0 90,0 89,0 88,0 88,0 88,0 87,0 86,0 85,0 85,0 85,0 84,0 83,0 82,0 82,0 80,0 78,0 Svarsfrekvens, procent Diagram C:1 Andel patienter som fick läkarbesök i primärvården inom 7 dagar, mars Källa: Väntetider i Vården, Sveriges Kommuner och Landsting

88 77,0 72,0 72,0 69,0 68,0 67,0 66,0 66,0 66,0 65,0 65,0 65,0 64,0 63,0 62,0 60,0 60,0 57,0 56,0 56,0 55,0 55,0 Svarsfrekvens, procent Diagram C:2 Andel patienter som fick läkarbesök i primärvården samma dag, mars Källa: Väntetider i Vården, Sveriges Kommuner och Landsting

89 * 2,9 3,0 3,1 3,7 4,2 5,8 6,1 7,0 7,2 7,7 8,6 9,9 10,9 12,1 12,2 Landsting med svarsfrekvens under 90 procent redovisas ej. * värde är rapporterat i efterhand. Svarsfrekvens, procent Antal per Diagram C:3 Besök på mottagning antalet patienter som väntat längre än 90 dagar, per invånare. Avser läget 30 april Källa: Väntetider i Vården, Sveriges Kommuner och Landsting

90 Diagram C:4 0,4 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,5 2,7 2,8 2,8 3,1 5,7 6,5 Landsting med svarsfrekvens under 90 procent redovisas ej Antal per Behandling antalet patienter som väntat längre än 90 dagar, per invånare. Avser 30 april Källa: Väntetider i Vården, Sveriges Kommuner och Landsting Svarsfrekvens, procent

91 D Kostnader

92 Kronor Diagram D:1 Hälso- och sjukvårdskostnad per invånare, Kronor. Exkl. hemsjukvård och tandvård. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

93 90,8 91,2 92,7 94,5 95,9 97,5 97,5 98,3 98,9 99,9 100,0 101,4 101,6 102,5 102,7 102,7 102,8 103,7 103,8 108,3 110,0 114,7 Diagram D: Index Faktisk hälso- och sjukvårdskostnad per invånare i relation till förväntad kostnad, Index. Exkl. tandvård och läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

94 Kronor Diagram D:3 Kostnad för primärvård, Kronor per invånare. Exkl. hemsjukvård och läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

95 Kronor Diagram D:4 Kostnad för specialiserad somatisk vård, Kronor per invånare. Exkl. hemsjukvård och läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

96 Kronor Diagram D:5 Kostnad för specialiserad psykiatrisk vård, Kronor per invånare. Exkl. hemsjukvård och läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

97 Diagram D:6 5,8 5,8 6,0 6,1 6,3 6,5 6,6 6,9 7,1 7,1 7,3 7,3 7,8 7,8 7,9 8,1 8,5 10,0 10,3 10,4 11,8 12, Hälso- och sjukvårdskostnad per invånare, förändring Löpande priser.. Exkl. tandvård, hemsjukvård och omstruktureringskostnad. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

98 Kronor Diagram D:7 Kostnad per (konsumerad) DRG-poäng, Specialiserad somatisk vård. Kronor. Exkl. läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting samt Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

99 Diagram D:8-4,5-4,0-4,0-3,3-3,1-2,6-1,7-1,6-1,6-1,5-1,4-1,2-1,2-0,6-0,3-0,2 0,0 0,4 0,6 0,8 1,0 1, Årlig förändring av kostnad per DRG-poäng, Fasta priser. Specialiserad somatisk vård.. Exkl. läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting samt Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

100 Kronor Diagram D:9 Kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård, Kronor. Exkl. hemsjukvård och läkemedel inom förmånen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

101 83,9 79,6 78,6 77,0 74,5 73,6 73,3 73,0 72,6 71,5 70,9 70,9 70,6 69,5 69,1 69,0 68,9 67,7 66,9 62,7 54,8 49,7 Kostnadsminskning, mkr 2,1 0,6 4,8 5,9 3,7 5,1 7,3 5,3 7,5 5,0 5,8 7,2 2,7 6,6 37,2 199,6 6,3 35,3 23,2 8,3 9,6 10, Diagram D:10 Andel omeprazolbehandling vid magsår, Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

102 88,6 87,3 85,3 84,8 83,7 83,6 83,4 83,0 82,2 82,2 81,9 81,7 80,9 80,9 80,3 79,8 79,6 78,0 77,9 76,6 75,8 75,4 Kostnadsminskning, mkr 6,8 6,9 5,4 8,1 8,3 7,2 2,8 10,9 9,4 6,0 35,2 7,2 273,0 11,7 11,7 8,9 0,6 49,7 56,5 7,3 3,3 9, Diagram D:11 Andel lågkostnadstatin vid blodfettssänkande behandling, Källa: Läkemedelsregistret, EpC/Socialstyrelsen

103 55,2 44,6 25,3 19,2 12,3 11,5 10,1 10,0 8,2 6,5 5,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0, Diagram D:12 Livmoderframfall andel operationer utförda i dagkirurgi, Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

104 * * Diagram D:13 93,9 90,7 90,6 88,6 88,5 88,5 86,5 85,1 84,4 82,8 79,4 78,4 76,5 75,8 75,2 74,7 72,9 72,6 71,4 65, * Redovisas ej på grund av underrapportering av öppenvård Ljumskbråck andel operationer utförda i dagkirurgi, Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

105 Data om sjukvård tillgång och kvalitet

106 Diagram 1 Tidpunkt för inrapportering av 2006 års slutenvårdsuppgifter till patientregistret. Källa: EpC/Socialstyrelsen

107 Med huvuddiagnos Utan huvuddiagnos Endast i VI2000 Diagram 2 Öppenvård i Patientregistret och i SKL:s verksamhetsstatistik VI2000, Avser läkarbesök i specialiserad vård. Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting

108 Gävle 33,8 33,0 31,1 29,7 29,2 29,1 27,1 25,5 24,1 22,7 21,8 21,8 21,6 20,3 19,9 19,8 19,8 19,6 17,9 15,0 14,7 14, Diagram 3 Andel komplicerade DRG, Avser de DRG där uppdelning i komplicerad och okomplicerad görs. Källa: Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

109 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 2,4 2,8 2,9 3,2 4,2 4,2 4,2 8,6 27, Diagram 4 Medicinska födelseregistret andel förlossningar utan mödravårdsjournal, Källa: Medicinska Födelseregistret, EpC/Socialstyrelsen

110 5,2 7,5 8,6 11,4 13,7 14,9 15,8 15,9 16,6 16,8 16,9 18,0 18,3 19,5 20,0 21,3 22,3 22,5 23,4 32,3 38,7 51, Diagram 5 Strokefall i Patientregistret respektive i Riks-Stroke, Andel av alla strokefall som endast registrerats i Patientregistret.. Källa: Riks-Stroke och Patientregistret, EpC/Socialstyrelsen

111 Diagram Andel läkemedelsbehandlade diabetiker som rapporterats till Nationella Diabetesregistret, Källa: Läkemedelsregistret och Nationella Diabetesregistret

112 Diagram Andel vårdtillfällen som rapporterats till KPP-databasen, Avser somatisk slutenvård. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser Bilaga 2 19 juni 2006 Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser I huvudrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet jämförelser mellan landsting 2006

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning?

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet med mera 1 Återstående medellivslängd. Kv. + 82,9 + 83,2 + 83,4 82,3 + 82,7 + 83,2 83,5 + 82,8 + 82,8 + 83,0 + 83,0 + 83,9 + 83,0 + 82,4 + 82,8 + 82,6

Läs mer

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Reviderad 2015-06-02 Innehållsförteckning Uppföljningsformulär 3 månader efter stroke 2 Efter strokeinsjuknandet 5 Stöd, Rehabilitering.6

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer 8 oktober 2007 Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2007 Bilaga 1 av indikatorer Innehållsförteckning A Medicinska resultat ALLMÄNNA

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer Erfaringer fra Sverige Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepagenter Täckningsgrad c:a 96% 25-26 000 pagenter

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Öppna jämförelser 2009. Pressinformation 091123

Öppna jämförelser 2009. Pressinformation 091123 Öppna jämförelser 2009 Pressinformation 091123 Medverkande Svante Lönnbark Stefan Back Ola Westin Anna Sörebö Inger Malmesjö För mer information: Gunnar Gustafsson hjärtsjukvård Ulf Öhrvall kirurgi Sven-Erik

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Framgångsfaktorer i strokevården

Framgångsfaktorer i strokevården Framgångsfaktorer i strokevården EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV STROKEVÅRD Framgångsfaktorer i strokevården 1 Framgångsfaktorer i strokevården 2 Innehåll Sammanfattning... 5 Bakgrund Utmaningar kvarstår trots

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Preliminär Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Innehållsförteckning Uppföljnigsformulär 3 månader efter stroke.2 Efter strokeinsjuknandet..5 Stöd Rehabilitering.6 Hälsa 8

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register TRYCKT AV VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 ISSN 2001-2314 2 Förord

Läs mer

ANALYSERANDE RAPPORT. Riks-Stroke

ANALYSERANDE RAPPORT. Riks-Stroke ANALYSERANDE RAPPORT Riks-Stroke 2004 Tack till deltagande sjukhus med kontaktpersoner Akademiska /Uppsala Ulla Britt Söderström, Lisa Jonsson Alingsås Brita Eklund, Maria Idec Arvika Anna Lena Wall Avesta

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Landstinget har goda resultat inom områdena hälsoinriktad vård, intensivvård, ortopedisk sjukvård samt tillgänglighet. I ett flertal indikatorer ligger

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det b ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det b ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer