European Rural Parliament Dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Rural Parliament 2013. Dokumentation"

Transkript

1 European Rural Parliament 2013 Dokumentation

2 European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Programme Wednesday November 13 The European Rural Parliament At the European Economic and Social Committee, EESC Rue van Maerlant 2, Brussels. All in-plenary will be sent out via web streaming, 8:15 Registration security control etc. 9:00 Welcome Let s Talk Rural! Dilyana Slavova, President of the EESC section for Agriculture, Rural Development and the Environment opens the ERP and Dacian Cioloş,Commissioner for Agriculture and Rural Development will give the participants a video message. Ş9:20 From a Glocal Perspective: Changes, Challenges and Opportunities in Rural Areas, Lucía Fernández de Soto, La Noguera Medicanelli, Spain. 9:40 All Europe shall Live! Michael Dower, Visiting Professor of European Rural Development at the University of Gloucestershire, England. 10:00 The Rural Community Movement in Europe the moving force in rural Europe How local people organise themselves to champion rural issues an introduction by Vanessa Halhead, ERCA and Goran Šoster, PREPARE followed by contributions from rural people. 10:50 Break time to chill and chat 11:20 Think Tank for cross-fertilisation of best practices, methods, new ideas and learning. From learning communities to think tanks. Peter Backa, Senior Expert and Päivi Kujala, Head of Finnish Rural Network Unit. 11:45 Getting Down to Action the big issues Introduction of the proposals gathered from across Europe and the tasks for the workshops. Inez Abrahamzon, project manager ERP 12:00 Lunch buffet 13:15 Re-Balancing Territorial Development in Europe Workshops on the proposals and preparation of statements for the plenary including: social enterprise, the rural voice, gender, local democracy, community-led local development, best practice, and others. 15:00 Break time for a brew 15:30 Let s Take the Next Step! The European Rural Parliament and the Rural Networks: the future allocation of tasks your opportunity to become actively involved and sign a declaration of intent. 16:50 And to Conclude... Concluding statements. 17:00 That s All, Folks! Closure of the first European Rural Parliament in history.

3 Kraft och mod att förändra Historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdag är genomförd. Förberedelserna med att bjuda in människor att delta och påverka började i maj och landsbygdsriksdagen genomfördes den 13 november 2013 i Bryssel. Därefter har processen pågått på distans i olika intressegrupper och gör det fortfarande. Eldsjälar ifrån 30 länder, representerande ett 70-tal organisationer, ett tiotal europeiska nätverk och många, många lokala utvecklingsgrupper, träffades under en dag för att bredda de egna perspektiven och samtidigt vaska fram det mest väsentliga för att lyfta landsbygdsutvecklingen i Europa. Det unika med en landsbygdsriksdag är inte frågorna utan formen. Dess själ är att alla, såväl gräsrötter som beslutsfattare, ska träffas på likvärdiga villkor för att lyssna, diskutera och förstå varandra. För när klokskap, förmågor och resurser tas tillvara på både djup och bredd skapas förändring. Det behövs krafttag av Europas människor för att vända trenden som, om ingenting görs, leder till fortsatt utarmning, segregation och orättvisor för landsbygden. Processer behöver förändras så att de istället ger näring, för oss samman och fördelar resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Att engagerade människor samlas och överbrygger gränser mellan länder, organisationer, ålder och kön är grunden för att det ska bli möjligt. Att de organiserar sig ger kraft, metoder och förhoppningsvis även mod att bygga en ny bättre framtid i och för europeisk landsbygd. Staffan Nilsson Ordförande i styrgruppen Inez Abrahamzon Projektledare

4 Sammanfattning Den 13 november 2013 genomfördes Europas första gemensamma landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, ERP, i Bryssel. Programmet omfattade såväl föredrag och workshops som beslutsprocesser. Evenemanget föregicks av en mobilisering via mail och nyhetsbrev för att få in dels motioner och dels ansökningar till de 150 platser som fanns till förfogande. Trots kort förberedelsetid nåddes målet om bred representation för europeisk byarörelse. Den övergripande målsättningen var att skapa en mötesplats mellan gräsrötter och beslutsfattare för att stärka rörelsens identitet, påverkanskraft och underlätta erfarenhetsutbyte på alla nivåer och mellan länderna. Deltagarna var övervägande mycket positiva till landsbygdsriksdagen och menade att den spelade en viktig roll för europeisk landsbygdsutveckling. En tydlig vilja fanns också att anordna gemensamma landsbygdsriksdagar regelbundet, vart eller vartannat år. En grundstruktur finns nu för fortsatt utveckling av konceptet. Övergripande slutsatser Den europeiska landsbygdsriksdagen nådde i hög grad sina mål och är viktig för europeisk landsbygdsrörelse. Demokratiprocessen och landsbygdsriksdagens själ måste värnas och vårdas. Att organisera utifrån byarörelsens underifrånperspektiv istället för mer traditionella utgångspunkter innebär utmaningar. Men om man inte förmår göra det även fortsättningsvis finns risken att den inte längre utgör något alternativ till det som redan finns. De länder som har kunnande och erfarenhet om landsbygdsriksdagar bör ta fortsatt ansvar för att säkerställa detta. De höga demokratiska ambitionerna, det processinriktade underifrån-arbetet och jämställdhetsperspektivet behöver vidareutvecklas för att bli effektivare och fortsatt trovärdigt. Det optimala är att göra landsbygdsriksdagarna både till mötesplatser för uppstart samt uppsamling av processer som är viktiga för lokalt utvecklingsarbete i Europa. Support behöver ske på sätt som stärker, stimulerar och tar tillvara engagemang effektivt. Arbetet före, under och efter landsbygdriksdagarna måste ha mål och mening för såväl byarörelsen i stort som för dem som deltar i arbetet. Finansieringen måste klaras ut på ett långsiktigt sätt och lyftas på europeisk nivå. Det är orimligt att det som är EU:s grund samarbete över gränser knappt går att finansiera. Fler slutsatser finner du i slutet av dokumentet under rubriken Resultat, slutsatser och förslag till utveckling The European Rural Parliament

5 Bakgrund Vid landsbygdsriksdagen i Sverige september 2012 hölls ett internationellt seminarium där deltagare från en mängd länder deltog. De representerade olika typer av sammanslutningar från lokal till internationell nivå. Mötet enades om att ett viktigt steg för bygderörelsen var att anordna en gemensam europeisk landsbygdsriksdag, som komplement till de nationella som hölls i flera länder. Syftet för den europeiska landsbygdsriksdagen var att manifestera byarörelsens viktiga roll för civilsamhället och den sociala ekonomin samt för lokal utveckling ur såväl lokala och nationella perspektiv som ur ett samlat europeiskt perspektiv. Mötet skulle även underlätta erfarenhetsutbyte mellan nationella byarörelser och olika europeiska nätverk som arbetade för och med lokal utveckling. Under slutet av 2012 bjöd EU-parlamentarikerna Kent Johansson, ALDE, och Jens Nilsson, S&D, in ledningen för Hela Sverige ska leva till ett första möte i Bryssel. Under samma resa togs en första kontakt med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, och dåvarande ordförande Staffan Nilsson. Lucía Fernández de Soto, Spanien Organisation En styrgrupp tillsattes med representanter för tre europeiska nätverk: European Rural Community Association, ERCA European Rural Alliance, ERA Partnership for Rural Europe, PREPARE skapa delaktighet på djup och bredd i europeisk byarörelse Styrgruppsledamöter: Bert Broekhuis, ERCA Vanessa Halhead, ERCA Staffan Bond, HSSL Goran Šoster, PREPARE Peter Backa, SYTY Staffan Nilsson, HSSL/EESC Finland och Sverige tog på sig ett särskilt ansvar att organisera det praktiska arbetet genom sina organisationer, Suomen Kyläoiminta, SYTY, Hela Sverige ska leva, HSSL, och Hela Norden ska leva, HNSL. Viktiga medarbetare i nästa skede blev de nationella landsbygdsnätverken i Finland och Sverige samt Winnet Europe, Winnet Sverige samt Social Economical Business. Fortlöpande kommunikation har även skett med fem av Europaparlamentets sju politiska grupper: EPP, ALDE, S&D, De gröna och GUE/NGL. Rural parliaments are building bridges between civil society and governments, contribute to the urgent paradigm shift and give priority to peoples visions. Goran Šoster, speaker from Slovenia Projektledare I maj 2013 anställdes Inez Abrahamzon som projektledare på deltid. Datumet 13 november slogs fast och det bestämdes att eventet skulle sträcka sig över en dag. Dessutom skulle en förberedande och efterföljande process ske för att skapa delaktighet på djup och bredd i europeisk byarörelse. Mål Att organisera en landsbygdsriksdag som stärker europeisk byarörelse och stödjer lokal demokrati, civilsamhället, social integrering och jämställdhet, och som ger inspiration till byggande av nya strukturer för socialt samhällsbyggande och omställning till ett hållbart Europa. Att skapa dialog mellan byarörelsens nationella företrädare som stärker identitet, lokal utveckling och effektivt erfarenhetsutbyte av kunskaper, förmågor och samarbetsformer som ger bra utfall och utveckling. Att stärka dialogen mellan beslutsfattare och byarörelsen/civilsamhället. Att påverka nationella och europeiska program genom lokalt engagemang och starka lokala demokratiska processer. Att hitta en form för att skapa och genomföra framtida gemensamma europeiska landsbygdsriksdagar på olika platser i Europa.

6 Finansiering När arbetet med den första landsbygdsriksdagen påbörjades fanns bara fragment till finansiering. Arbetet med att förbereda eventet och finansieringen pågick parallellt. Till en början fanns höga ambitioner om att kunna hjälpa delegater med små egna finansiella medel med resekostnader. En Grundtvigansökan skickades in men avslogs, och andra finansieringsalternativ fick avskrivas på grund av olika restriktioner som omöjliggjorde finansiering. Ofta kunde aktiviteter inte finansieras om de genomfördes utanför det egna landets gränser. Budgeten bantades därför ner från drygt en miljon till strax under SEK. Deltagande skapa mötesplatser där gräsrötter och beslutsfattare träffas på lika villkor Lokaler och organisering gjorde att ett tak på cirka 150 delegater sattes upp för deltagandet. För att säkerställa geografisk spridning, jämställdhet och åldersfördelning fick varje person ansöka om en plats. Ansökningskriterier sattes upp där deltagaren fick beskriva sig själv och sina erfarenheter. Deltagaren kunde söka som representant för någon form av organisation eller som individuell expert. Trapporna upp mot EU-parlamentet Process före, under och efter För att säkerställa underifrån-engagemang byggdes en struktur upp för kommunikation på distans. Hemsidan blev navet för information, dialog och debatt. Särskilda formulär skapades för att skriva inlägg och motioner likväl som att ansöka om plats på landsbygdsriksdagen. Motioner, inlägg och debatt blev inspiration till utformandet av program, ämnen för workshops och det utkast till uttalande som färdigställdes under riksdagen. De motioner som kom in före den 15 oktober förbereddes av styrgruppen och riktlinjer utformades för att underlätta arbetet för ledarna av processerna i workshop och plenum. The process before, during and after the ERP May October Information, mobilisation and submission of proposals November 13 The European Rural Parliament event: Proposals processed and debated A common statement for rural development agreed by participants November 14 Summary, feedback and report to European Parliamentarians Nov 14 Dec 15 Work continues in working groups of those who express an interest at the ERP December 15 Reports from working groups submitted to enable implementation of the results and future plans of the ERP January 2014 Final report and documentation disseminated Erfarenheterna från gruppernas arbete redovisas i den här rapporten och övriga resultat som bedömts vara av allmänintresse har publicerats på webben.

7 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Wednesday November 13 The European Rural Parliament At the European Economic and Social Committee, EESC Rue van Maerlant 2, Brussels. All in plenary will be sent out via web streaming, 8:15 Registration security control etc. Dilyana Slavova President of the EESC section for Agriculture, Rural Development and the Environment opens the ERP and Dacian Cioloş Commissioner for Agriculture and Rural Development will give the participants a video message. Changes, Challenges and Opportunities in Rural Areas, Lucía Fernández de Soto, La Noguera Medicanelli, Spain. Michael Dower, Visiting Professor of European Rural Development at the University of Gloucestershire, England. 10:00 The Rural Community Movement in Europe the moving force in rural Europe How local people organise themselves to champion rural issues an introduction by Vanessa Halhead, ERCA and Goran Šoster, PREPARE followed by contributions from rural people. 11:20 Think Tank for cross-fertilisation of best practices, methods, new ideas and learning. From learning communities to think tanks. Peter Backa, Senior Expert and Päivi Kujala Head of Finnish Rural Network Unit. 11:45 Getting Down to Action the big issues Introduction of the proposals gathered from across Europe and the tasks for the workshops. Inez Abrahamzon, project manager ERP 12:00 Lunch buffet 13:15 Re-Balancing Territorial Development in Europe Workshops on the proposals and preparation of statements for the plenary including: social enterprise, the rural voice, gender, local democracy, community-led local development, best practice, and others. The European Rural Parliament and the Rural Networks: the future allocation of tasks your opportunity to become actively involved and sign a declaration of intent. 16:50 And to Conclude... Concluding statements. Closure of the first European Rural Parliament in history november Kvällen före landsbygdsriksdagen bjöds deltagarna in till mingel i Europaparlamentet lokaler. Ett drygt hundratal av delegaterna fick på så vis chansen att träffas, byta tankar och erfarenheter med varandra. Dagen därpå inleddes landsbygdriksdagen med föredrag om bra metoder för lokal utveckling samt om byarörelsens olika arbetssätt och organisering. Deltagarna valde på plats vilken workshop de skulle delta i, bland annat utifrån vilka motioner som där behandlades. Det slutliga förslaget till uttalande skrevs färdigt och delades ut till alla deltagare för genomläsning i plenum efter arbetet i workshops. Resultatet av alla workshops presenterades och diskuterades i plenum. Där togs även beslut om motioner och det gemensamma uttalandet. Workshops 1 Local Needs for Place-Based Policies leddes av ELARD och behandlade 5 motioner 2 Good Business for Rural Communities leddes av Social Business Communication och behandlade 4 motioner 3 Rural Development on Equal Terms leddes av Winnet och behandlade 2 motioner 4 Think Tank for Local Development leddes av Finlands landsbygdsnätverk med fokus på metodutveckling och former för fortsatta gemensamma landsbygdsriksdagar i Europa 5 Democracy for Rural Communities leddes av PREPARE och behandlade 4 motioner 6 Village Movements Building Society leddes av ERA/ERCA och behandlade 6 motioner Arbetet före, under och efter workshops byggde på dessa förutsättningar: Att motioner med någon typ av europeisk relevans skulle skrivas av engagerade människor i Europa, trots att det, för de allra flesta, behövde göras på ett främmande språk. Att de av styrgruppen förberedda motionerna skulle diskuteras i workshops för att sedan sammanfattas på ett sätt som gjorde beslut möjliga i plenum. Att arbetet och diskussionerna med motionerna skulle kunna fortgå även efter den 13 november i olika intressegrupper för en första avrapportering den 15 dec och om gruppen så önskade fortsättningsvis. Att alla grupprum hade en dator och projektor så att alla kunde se de motioner som skulle behandlas. De förändringar som eventuellt gjordes skrevs in direkt och förevisades sedan i plenum. Alla beslut som fattades i plenum för motionerna skulle publiceras på hemsidan. Efterarbete Den 14 november var några representanter från ERP inbjudna för en första avrapportering och träffade då EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog, S&D, och Herbert Dorfmann, EPP. Mötet avslutades med en föresats om fortsatta kontakter. Alla beslut som fattats om motionerna, det gemensamma uttalandet, sammanställningen av deltagarnas utvärdering och pressmaterial lades ut på webben fortlöpande. Deltagarnas intresseanmälningar för fortsatt arbete med inkomna motioner resulterade i ett 90-tal namn fördelade på 14 listor. Några av deltagarna ville arbeta vidare med fler än ett intresseområde. På tre av listorna fanns bara ett namn. Med andra ord fanns elva potentiella grupper med engagerade personer som ville fortsätta diskussionerna på distans, hemifrån! Inom loppet av en vecka fick alla grupper återkoppling med en sammanställning på vilka som var med i respektive grupp. Förslag på hur det fortsatta arbetet skulle kunna gå till framgick, men att det var upp till gruppen själv att bestämma. De som anmält intresse att vara sammankallande fick ett särskilt mail med stödpunkter att agera utifrån och uppmanades att: ta initiativ till ett första möte med gruppen behandla den motion som gruppen intresserat sig för genom att lägga in fler tankar om hur arbetet skulle kunna gå vidare specificera målgrupp. Var det beslutsfattare på EU-nivå, nationell nivå, bygdenivåns organisationer eller någon annan? I de grupper där ingen anmält intresse för att vara sammankallande gav styrgruppen förslag på personer som senare fick mail där de tillfrågades om det var okej för dem att vara det. Alla grupper och gruppledare fick påminnelse cirka två veckor före den avstämning som skulle göras inför dokumentationen av landsbygdsriksdagen. Erfarenheterna från gruppernas arbete redovisas i den här rapporten och övriga resultat som bedömts vara av allmänintresse har publicerats på webben. European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 Programme 9:00 Welcome Let s Talk Rural! Ş9:20 From a Glocal Perspective: 9:40 All Europe shall Live! 10:50 Break time to chill and chat 15:00 Break time for a brew 15:30 Let s Take the Next Step! 17:00 That s All, Folks! WS1 Name Workshops Letter of intent, proposal Putting CLLD in Practice WS 1 Local Needs for Placed Based Policies It is important that someone takes the role of convenor for the continuing work. I will! All workshops start with work on received proposals. Each theme will be developed into an agreed statement, through dialogue and contributions from workshop members. WS2 WS3 Local Needs for Placed Based Policies Good Business for Rural Communities Rural Development on Equal Terms Proposals: Putting CLLD in Practice Leader and more Integration Immigrants Countryborn, Countryside Cities Global strategy Educational funding to ensure sustainability of schools (and their communities) in sparsely populated (rural) areas Proposals: Employment via local entrepreneurship Social Companies for regions of growth and welfare Fostering Rural Youth Entrepreneurship Beekeeping Proposals: Gender Equality in rural development for Economic Growth Asitence in rural socio-economical development by permaculture and other ecological concepts Hosted by ELARD Responsible for the workshop Petri Rinne Hosted by Social Business Communication Responsible for the workshop Håkan Björk and Manuel Rojas Hosted by Winnet Responsible for the workshop Britt-Marie Torstensson There are great tools everywhere! But we need to make a treasure hunt for finding the gems! Peter Backa and Päivi Kujala, Finland WS4 Think Tank for Local Development The Think Tank idea about European rural development courses Continuation of the Think Tank Continuation of ERP Hosted by the Rural Think Tank/Finish Network Unite Responsible for the workshop Juha-Matti Markkola and Kim Smedslund WS5 Democracy for Rural Communities Proposals: Health care in sparsly populated areas and referendum funds Real democracy Self-organization of village communities The principle of subsidiarity Hosted by PREPARE Responsible for the workshop Goran Šoster WS6 Village Movements Building Society Proposals: Feedback on Rural Policies by Local People National NGO funded by the government Government legislation and the rural areas Advocacy of Villages and Communities Traditional Skills sharing and Validation Create village and rural fibre clusters Hosted by ERA/ERCA Responsible for the workshop Bert Broekhuis and Vanessa Halhead

8 Beslut och uttalanden De allra flesta motionerna som behandlades bifölls, men några bordlades bland annat för att de ansågs för omfattande för att kunna processas i workshops. Några av de förslag som antogs direkt var att: Det behövs IT-baserade metoder och verktyg för att underlätta diskussioner om landsbygdspolitiken. En möjlig administratör av detta skulle kunna vara EU:s Contact Point. Grupper bör tillsättas på europeisk, nationell och regional nivå med representanter från både NGO:er och myndigheter för att utvärdera lagar, projekt och andra beslut som påverkar utvecklingen olika i städer och på landsbygden. NGO:er och civilsamhällets företrädare som arbetar med landsbygdsutveckling måste sätta press på myndigheter så att CLLD (Community-Led Local Development) blir genomfört och används under kommande programperiod. Människors möjligheter att starta sociala företag bör stimuleras och stärkas. Socialt företagande bör vara ett prioriterat område för att stärka utveckling och välfärd. Ett initiativ behövs som säkrar kvinnors och mäns möjligheter att delta på lika villkor och med samma möjligheter i landsbygdsprogrammen. Arbetet ska vara konkret och med målet att påverka politik och underlätta erfarenhetsutbyte för att få med jämställdhetsperspektiv på alla samhällsnivåer. Gemensamt uttalande Ett gemensamt uttalande från landsbygdsriksdagen fastslogs av plenum efter en kort debatt. Uttalandet underströk att hållbarhet på landsbygden endast kan uppnås genom att stärka dialogen mellan de som fattar besluten för landsbygden och de som bor och verkar lokalt. Den europeiska landsbygdsriksdagen hölls i EESK:s lokaler Even where governments have no intention to harm communities, their lack of understanding of rural areas may be seriously damaging. Michael Dower, England

9 Resultat, slutsatser och förslag till utveckling Historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdag blev utan tvekan en succé. Hos deltagarna, som i huvudsak representerade lokalsamhället men även beslutsfattare, fanns en nära nog total enighet om att den har en viktig roll att fylla och att den behöver anordnas vart eller vartannat år. En grundstruktur finns nu uppbyggd som kan och bör vidareutvecklas. Målet om att bygga gemensam identitet, underlätta erfarenhetsutbyte och hitta samarbetsformer för lokal utveckling infriades. Det stärker i sin tur europeisk landsbygdsrörelse. Däremot är det svårt att avgöra om delegaternas engagemang under och efter den europeiska landsbygdsriksdagen kommer att kunna påverka nationella och europeiska program. Deltagarna var nöjda med vad de personligen fick ut av sitt eget deltagande och informationen som de fått via hemsidan. Föredragshållarna var uppskattade och arbetet i workshopar fick övervägande positiv respons, trots att deltagarna inte var helt tillfreds med arbetet med motionerna. De som hade möjlighet att delta i mingel kvällen före ERP var nöjda med det. Utvärderingen på plats visade på stort engagemang och gav en mängd kommentarer om vad som fungerat bra respektive kunde förbättras. Flera deltagare kommenterade tidsbristen och den effekt det fick på arbetet i workshoparna. Förutom utvärderingen på plats gjordes även uppföljningar i efterhand genom intervjuer, frågeformulär till arbetsgrupperna och löpande kontakter via mail, telefon och Skype. Delaktighet på plats och på distans Kommunikation på distans är en grundförutsättning för att skapa intresse, delaktighet och påverkan. Att kommunicera med företrädare för den europeiska byarörelsens företrädare, med dess varierande kulturer, språk och förutsättningar, ställer extraordinära krav. Under det halvår som förberedelserna pågick, byggdes infrastruktur för information, dialog och debatt upp. Tidigare kontaktlistor visade sig ge låg respons, medan nya kontakter var mer aktiva och intresserade. I november bestod kontaktregistret till mer än 50 procent av nya namn. Under förberedelsetiden kontaktades även Europaparlamentariker från fem av de politiska grupperna i Europaparlamentet och ett samarbete inleddes med Europeiska ekonomiska och sociala kommitten, EESK, för att skapa bred delaktighet. 30 länder, 70 organisationer och minst 13 europeiska nätverk Laura Velasco, IFOAM EU GROUP närvara utan att registrera sig och därför inte finns med i ovanstående statistik. Deltagarna representerade 30 länder, 70 organisationer och åtminstone 13 europeiska nätverk faktiskt mer än så, eftersom några delegater representerade mer än en organisation/nätverk. Intresset från unga att delta var större än den slutgiltiga närvaron. Flera avbokningar kom på grund av att de inte kunde hitta finansiering för resa och logi. I ett fall fick en ung kvinna inte ledigt från sitt jobb på kommunen. Finansieringsproblem fanns även för representanter från lokala grupper från ett flertal länder som därför inte ansökte eller blev tvungna att tacka nej till erbjudna platser. Sannolikt kommer intresset för att delta öka inför nästa europeiska landsbygdsriksdag. Det är därför viktigt att även fortsättningsvis ha tydliga kriterier för att säkerställa bred och jämställd representation och att underlätta för människor utanför resurstarka sammanhang att delta. Användandet av hemsida, blogg och nyhetsbrev bör utvecklas för att för att öka möjligheten att påverka innehåll, debatt och uttalanden i förväg. Landsbygdsriksdagarna bör fortsatt göras tillgängliga via webbsändning och dokumenteras på andra sätt för att vara till nytta även för dem som inte har möjlighet att vara på plats. Representativitet på plats ERP:s målsättning om 150 deltagare infriades. Av de 140 personer som antogs var 68 män och 72 kvinnor och av dem var 8 procent ungdomar och 8 procent 65 år eller äldre. Därutöver bjöds ett antal organisationer in. Med deras representation inberäknad var fördelningen 74 kvinnor och 78 män. Därutöver deltog Europaparlamentariker, sakkunniga och andra som kunde This is the beginning of a silent revolution. Vanessa Halhead, Skottland

10 Arbetet med motionerna innebar flera utmaningar. Dels att på ett demokratiskt sätt ta tillvara de intressen som fanns på den korta tid som fanns till förfogande, och dels att alla som skrivit motioner inte kunde närvara i Bryssel. Styrgruppens guidelines var inte tillräckliga för att gruppledare och alla deltagare skulle känna sig väl införstådda i processen. Några var det, medan andra kände sig osäkra på vad de förväntades göra och hur det skulle gå till. Ett tjugotal motioner antogs, avslogs eller återremitterades. Processen skulle behövt mer tid och varit utförd med större stringens för att underlätta debatt och beslut i plenum. Inför nästkommande landsbygdsriksdag kan antalet motioner vara det mångdubbla. Om motioner ska behandlas behöver en plan för det arbetet arbetas fram i god tid. Ett sätt är att förbereda dem på nationell nivå och bara lyfta upp dem som har tydlig europeisk relevans till nästa europeiska landsbygdsriksdag. Processerna behöver också ledas på ett sätt där alla känner sig hörda, sedda och delaktiga. Utkastet till uttalandet skrevs samma dag som ERP genomfördes och deltagarna förväntades ta beslut trots kort betänketid. Några delegater gav tydligt uttryck för sitt missnöje över detta i plenum. Om uttalanden ska skrivas och antas på landbygdsriksdagen bör det göras med stor transparens och delas ut i förväg så att deltagarna får en chans att påverka. Grupprocesser och delaktighet måste värderas högre. Det är en trovärdighetsfråga för rörelsen. Landsbygdsriksdagarnas olika moment bör ledas och modereras av personer som inte kan anses ha egna särintressen. Det är viktigt både när arbetet pågår och för trovärdigheten efteråt. Samspelet mellan höga ambitioner, tidsperspektiv och demokratiska processer behöver hanteras på smarta sätt. Att förlänga landsbygdsriksdagen till två dagar samt att vartannat år ha fokus på beslutfattande och vartannat år på erfarenhetsutbyte och process är en tänkbar modell. Inför nästkommande landsbygdsriksdag kan antalet motioner vara det mångdubbla. We have come together here, not to talk about the value of diversity, but to join forces. Lucía Fernández de Soto, Spanien Redovisning och uppföljning av grupperna Uppföljningar via telefonsamtal och mail visar att fyra (av elva möjliga) grupper kom igång direkt efter landsbygdsriksdagen. Arbetet pågår fortfarande och en eller två grupper till kommer sannolikt att starta upp under våren Brist på tid, resurser och legalitet är den vanligaste förklaringen till att arbetet inte kommit igång. Ledare har saknats eller backat, eftersom de inte fått godkännande från den egna organisationen att göra jobbet på arbetstid. Intresse att jobba har funnits hos flertalet även om de inte velat ta på sig ledartröjan själva. För att dra igång arbetet skulle de behövt mer stöd och support. I något fall fanns intresse att sammankalla mötet men denne kände sig bortvald av styrgruppen när en annan person blivit ombedd att vara sammankallande. Dessvärre kom denne någon inte till skott. Uppföljningen visar också ett behov av en tydlig idé för målet med arbetet. Verkliga förutsättningar att skapa ett fortsatt projekt eller på annat sätt påverka skulle ha gett motivation. Någon uppger också att de känt sig färdiga med arbetet i workshopen. De behövde tid för att hitta ett nytt fokus för arbetet. Representanter från den gruppen har träffat Europaparlamentarikern Mikael Gustafsson, GUE/NGL, och bokat in möten i EU:s direktorat för att ta nästa steg i implementeringen av idéerna. De säger dessutom att de vill starta upp arbetsgruppen under våren. Guðrún Torfhildur Gísladóttir och Lena Husén deltar i workshop Bodil Nilsson antecknar

11 Uppföljningarna visar att deltagarna tycker att det fortsatta arbetet efter ERP är viktigt men att det krävs resurser och support både för att komma igång och för att det ska fortgå. Frågor som ställs är: Vad händer som nästa steg när en fråga har debatterats och förslag formulerats? Vem är mottagare för processerna och gruppernas gemensamma resultat? Det är orimligt att förvänta sig att ett arbete som startat med några timmar i workshop och som sedan fortsatt på distans under 1 månad, med i många fall okända människor, ska leda till de skarpaste förslagen till strukturförändringar och målbilder för europeisk landsbygdspolitik. En viktig målsättning med grupparbetena var därför att hitta former för fortsatta diskussioner mellan landsbygdsriksdagarna - som stärker lokala demokratiska processer och på sikt också påverkar europeisk politik. Framgångsfaktorer En av de tydligaste anledningarna till att arbetet i grupperna kommit igång är att deltagarna på ett eller annat sätt ansett sig äga frågan och att det funnits en tydlig mottagare av resultaten. En annan viktig faktor var att ämnet redan låg högt på den politiska agendan (CLLD) och gruppen menade att den hade stora möjligheter att påverka genom att arbeta i de europeiska nätverken. Att någon tagit på sig ansvaret att leda arbetet och dessutom gjort det på ett bra sätt har varit avgörande. IT-kunskaper och kreativa lösningar för att skapa forum för bra dialoger via olika typer av tekniska plattformer som exempelvis Padlet wall och Skype har uppskattats. I de fall några av deltagarna haft möjlighet att organisera det uppföljande arbetet under arbetstid, har det underlättat även för de som deltagit ideellt. Att starta processer som både föregår och fortsätter efter en landsbygdsriksdag är unikt. Arbetet innebär stora utmaningar och stort ansvar för deltagarna själva. Det fanns och finns inga självklara metoder för hur detta kvalificerade distansarbete ska ske. Det är i stora delar upp till deltagarna själva att skapa nya metoder för gränsöverskridande samarbete och landsbygdutveckling på europeisk nivå. Fortsatt arbete behöver support. Staffan Nilsson och Dilyana Slavova ledde arbetet i plenum det krävs både resurser och support Engagemang och ork räcker annars inte för att föra de diskussionerna som behövs och för flertalet dessutom på ett främmande språk. Eftersom landsbygdsriksdagen är en metod inte en organisation är det viktigt att dess särart bevaras och utvecklas. Målet att skapa mötesplatser där gräsrötter och beslutsfattare, kvinnor och män, unga och äldre, träffas på lika villkor med byarörelsens egna frågeställningar i självklart fokus får under inga omständigheter dagtingas bort! För att gå vidare från att skapa kreativa och givande diskussioner mellan eldsjälar i olika samhällsnivåer i Europa vilket i sig är unikt till att påverka EU:s processer såväl som internationell och nationell politik, behövs starkare organisering samt bra verktyg och modeller. Framtida organisering och finansiering Det europeiska nätverket European Rural Community Association, ERCA, och Partnership for Rural Europe, PREPARE, är beredda att vara huvudansvariga för framtida gemensamma landsbygdsriksdagar i Europa tillsammans med andra intresserade. Nuvarande styrgrupp kommer att anordna ett uppföljningsmöte under början av 2014 för att planera för det fortsatta arbetet. Erfarenheter från bland annat de nordiska länderna och Baltikum visar att det är viktigt att hitta lokala, i det här fallet nationella, samarbetspartners. Däremot är det viktigt att försöka hitta utgångspunkter där finansiärernas intressen sammanfaller med det lokala. Trots svårigheter att finna kontanta medel kunde historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdagen genomföras, genom aktivt samarbete och samfinansiering med organisationer och nätverk vars intressen sammanföll med dess mål. En av de viktigaste förutsättningarna blev samarbetet med EESK som innebar att de erbjöd lokaler, tolkar, lunch och utrustning för videostreaming. Ett förberedande mingel kunde hållas kvällen före ERP genom att de svenska och finska EU-parlamentarikerna Nils Torvalds, Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki och Marit Paulsen (alla ALDE) bjöd in till detta på Europaparlamentet och Marita Ulvskog (S&D) bjöd in till en uppföljning dagen efter eventet. Att säkerställa fortsatt finansiering är viktig och angeläget. Arbetet med att sköta fortsatt mobilisering, organisering och masskommunikation kräver bred delaktighet och stort engagemang för att bli effektiva och professionellt utfört. EESK:s uppdrag och syfte är att stärka folkrörelser. De kan därför med rätt förutsättningar vara en bra samarbetspartner men rodret ska fortsatt hållas av byarörelsen. Samarbetet med Europaparlamentariker, europeiska nätverk och organisationer likväl som byarörelsens egna nationella organ behöver förstärkas så att alla har nytta av återkommande gemensamma europeiska landsbygdsriksdagar. På så vis stärks den europeiska landsbygdsrörelsens kraft att förverkliga idéer och påverka landsbygdens utveckling. Det lokala utvecklingsarbetets frågeställningar och behov ska stå i självklart fokus.

12 The work of addressing the sustainability of our rural communities can only be undertaken through vital local democracies and a strong partnership and between those who make policy affecting our rural areas, and those who live and work within them. We are calling on policy makers at European, national and regional levels to join us in a functional partnership, and to enter into dialogue with us to enable our rural communities to live and thrive across Europe! Utdrag från den europeiska landsbygdsriksdagens gemensamma uttalande EUROPEAN RURAL PARLIAMENT

European Rural Parliament 2013. Dokumentation

European Rural Parliament 2013. Dokumentation European Rural Parliament 2013 Dokumentation European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Programme Wednesday November 13 The European Rural Parliament

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang Medborgarbudget Kongressbeslut 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer

TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme

TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme Reglab seminarium 19 januari 2012 TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme 1 Informal Meeting of Ministers Responsible for

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund

EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund EUROPA DIREKT JÄMTLANDS LÄN 2011-08-22 och 2011-08-23 Jordbruksdebatter i Östersund Måndagens Debatt Monday s Debate Den 22 och 23 augusti höll Europaparlamentets Sverigekontor tillsammans med Europa Direkt

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kallelse Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Kallelse Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Ledamöter i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Kommundirektörsgruppen Kallelse Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Tid: 30 september 2010 kl 09:00-12:00 Plats: Rådhuset i

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Bosön 10 december 2013

UEFA DAM-EM 2013. Bosön 10 december 2013 UEFA DAM-EM 2013 Bosön 10 december 2013 UEFA DAM-EM 2013 Hosting the tournament would mean a great deal for the development of women s football in Sweden, but it is even more important for the Swedish

Läs mer

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar HÅKAN JOHANSSON (SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET), PRESENTATION CIFRI (CPH) KONFERENS APRIL

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM. Frågor? Ring Landsbygdsriksdagens kansli 033-120078

SEMINARIEPROGRAM. Frågor? Ring Landsbygdsriksdagens kansli 033-120078 SEMINARIEPROGRAM Lördagen den 1 april har Landsbygdsriksdagen seminariedag. Det blir en heldag med olika teman, men varje seminarium har ett brett uppdrag. Arbetet under dagen ligger till grund för landsbygdsriksdagens

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer