European Rural Parliament Dokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Rural Parliament 2013. Dokumentation"

Transkript

1 European Rural Parliament 2013 Dokumentation

2 European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Programme Wednesday November 13 The European Rural Parliament At the European Economic and Social Committee, EESC Rue van Maerlant 2, Brussels. All in-plenary will be sent out via web streaming, 8:15 Registration security control etc. 9:00 Welcome Let s Talk Rural! Dilyana Slavova, President of the EESC section for Agriculture, Rural Development and the Environment opens the ERP and Dacian Cioloş,Commissioner for Agriculture and Rural Development will give the participants a video message. Ş9:20 From a Glocal Perspective: Changes, Challenges and Opportunities in Rural Areas, Lucía Fernández de Soto, La Noguera Medicanelli, Spain. 9:40 All Europe shall Live! Michael Dower, Visiting Professor of European Rural Development at the University of Gloucestershire, England. 10:00 The Rural Community Movement in Europe the moving force in rural Europe How local people organise themselves to champion rural issues an introduction by Vanessa Halhead, ERCA and Goran Šoster, PREPARE followed by contributions from rural people. 10:50 Break time to chill and chat 11:20 Think Tank for cross-fertilisation of best practices, methods, new ideas and learning. From learning communities to think tanks. Peter Backa, Senior Expert and Päivi Kujala, Head of Finnish Rural Network Unit. 11:45 Getting Down to Action the big issues Introduction of the proposals gathered from across Europe and the tasks for the workshops. Inez Abrahamzon, project manager ERP 12:00 Lunch buffet 13:15 Re-Balancing Territorial Development in Europe Workshops on the proposals and preparation of statements for the plenary including: social enterprise, the rural voice, gender, local democracy, community-led local development, best practice, and others. 15:00 Break time for a brew 15:30 Let s Take the Next Step! The European Rural Parliament and the Rural Networks: the future allocation of tasks your opportunity to become actively involved and sign a declaration of intent. 16:50 And to Conclude... Concluding statements. 17:00 That s All, Folks! Closure of the first European Rural Parliament in history.

3 Kraft och mod att förändra Historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdag är genomförd. Förberedelserna med att bjuda in människor att delta och påverka började i maj och landsbygdsriksdagen genomfördes den 13 november 2013 i Bryssel. Därefter har processen pågått på distans i olika intressegrupper och gör det fortfarande. Eldsjälar ifrån 30 länder, representerande ett 70-tal organisationer, ett tiotal europeiska nätverk och många, många lokala utvecklingsgrupper, träffades under en dag för att bredda de egna perspektiven och samtidigt vaska fram det mest väsentliga för att lyfta landsbygdsutvecklingen i Europa. Det unika med en landsbygdsriksdag är inte frågorna utan formen. Dess själ är att alla, såväl gräsrötter som beslutsfattare, ska träffas på likvärdiga villkor för att lyssna, diskutera och förstå varandra. För när klokskap, förmågor och resurser tas tillvara på både djup och bredd skapas förändring. Det behövs krafttag av Europas människor för att vända trenden som, om ingenting görs, leder till fortsatt utarmning, segregation och orättvisor för landsbygden. Processer behöver förändras så att de istället ger näring, för oss samman och fördelar resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Att engagerade människor samlas och överbrygger gränser mellan länder, organisationer, ålder och kön är grunden för att det ska bli möjligt. Att de organiserar sig ger kraft, metoder och förhoppningsvis även mod att bygga en ny bättre framtid i och för europeisk landsbygd. Staffan Nilsson Ordförande i styrgruppen Inez Abrahamzon Projektledare

4 Sammanfattning Den 13 november 2013 genomfördes Europas första gemensamma landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, ERP, i Bryssel. Programmet omfattade såväl föredrag och workshops som beslutsprocesser. Evenemanget föregicks av en mobilisering via mail och nyhetsbrev för att få in dels motioner och dels ansökningar till de 150 platser som fanns till förfogande. Trots kort förberedelsetid nåddes målet om bred representation för europeisk byarörelse. Den övergripande målsättningen var att skapa en mötesplats mellan gräsrötter och beslutsfattare för att stärka rörelsens identitet, påverkanskraft och underlätta erfarenhetsutbyte på alla nivåer och mellan länderna. Deltagarna var övervägande mycket positiva till landsbygdsriksdagen och menade att den spelade en viktig roll för europeisk landsbygdsutveckling. En tydlig vilja fanns också att anordna gemensamma landsbygdsriksdagar regelbundet, vart eller vartannat år. En grundstruktur finns nu för fortsatt utveckling av konceptet. Övergripande slutsatser Den europeiska landsbygdsriksdagen nådde i hög grad sina mål och är viktig för europeisk landsbygdsrörelse. Demokratiprocessen och landsbygdsriksdagens själ måste värnas och vårdas. Att organisera utifrån byarörelsens underifrånperspektiv istället för mer traditionella utgångspunkter innebär utmaningar. Men om man inte förmår göra det även fortsättningsvis finns risken att den inte längre utgör något alternativ till det som redan finns. De länder som har kunnande och erfarenhet om landsbygdsriksdagar bör ta fortsatt ansvar för att säkerställa detta. De höga demokratiska ambitionerna, det processinriktade underifrån-arbetet och jämställdhetsperspektivet behöver vidareutvecklas för att bli effektivare och fortsatt trovärdigt. Det optimala är att göra landsbygdsriksdagarna både till mötesplatser för uppstart samt uppsamling av processer som är viktiga för lokalt utvecklingsarbete i Europa. Support behöver ske på sätt som stärker, stimulerar och tar tillvara engagemang effektivt. Arbetet före, under och efter landsbygdriksdagarna måste ha mål och mening för såväl byarörelsen i stort som för dem som deltar i arbetet. Finansieringen måste klaras ut på ett långsiktigt sätt och lyftas på europeisk nivå. Det är orimligt att det som är EU:s grund samarbete över gränser knappt går att finansiera. Fler slutsatser finner du i slutet av dokumentet under rubriken Resultat, slutsatser och förslag till utveckling The European Rural Parliament

5 Bakgrund Vid landsbygdsriksdagen i Sverige september 2012 hölls ett internationellt seminarium där deltagare från en mängd länder deltog. De representerade olika typer av sammanslutningar från lokal till internationell nivå. Mötet enades om att ett viktigt steg för bygderörelsen var att anordna en gemensam europeisk landsbygdsriksdag, som komplement till de nationella som hölls i flera länder. Syftet för den europeiska landsbygdsriksdagen var att manifestera byarörelsens viktiga roll för civilsamhället och den sociala ekonomin samt för lokal utveckling ur såväl lokala och nationella perspektiv som ur ett samlat europeiskt perspektiv. Mötet skulle även underlätta erfarenhetsutbyte mellan nationella byarörelser och olika europeiska nätverk som arbetade för och med lokal utveckling. Under slutet av 2012 bjöd EU-parlamentarikerna Kent Johansson, ALDE, och Jens Nilsson, S&D, in ledningen för Hela Sverige ska leva till ett första möte i Bryssel. Under samma resa togs en första kontakt med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, och dåvarande ordförande Staffan Nilsson. Lucía Fernández de Soto, Spanien Organisation En styrgrupp tillsattes med representanter för tre europeiska nätverk: European Rural Community Association, ERCA European Rural Alliance, ERA Partnership for Rural Europe, PREPARE skapa delaktighet på djup och bredd i europeisk byarörelse Styrgruppsledamöter: Bert Broekhuis, ERCA Vanessa Halhead, ERCA Staffan Bond, HSSL Goran Šoster, PREPARE Peter Backa, SYTY Staffan Nilsson, HSSL/EESC Finland och Sverige tog på sig ett särskilt ansvar att organisera det praktiska arbetet genom sina organisationer, Suomen Kyläoiminta, SYTY, Hela Sverige ska leva, HSSL, och Hela Norden ska leva, HNSL. Viktiga medarbetare i nästa skede blev de nationella landsbygdsnätverken i Finland och Sverige samt Winnet Europe, Winnet Sverige samt Social Economical Business. Fortlöpande kommunikation har även skett med fem av Europaparlamentets sju politiska grupper: EPP, ALDE, S&D, De gröna och GUE/NGL. Rural parliaments are building bridges between civil society and governments, contribute to the urgent paradigm shift and give priority to peoples visions. Goran Šoster, speaker from Slovenia Projektledare I maj 2013 anställdes Inez Abrahamzon som projektledare på deltid. Datumet 13 november slogs fast och det bestämdes att eventet skulle sträcka sig över en dag. Dessutom skulle en förberedande och efterföljande process ske för att skapa delaktighet på djup och bredd i europeisk byarörelse. Mål Att organisera en landsbygdsriksdag som stärker europeisk byarörelse och stödjer lokal demokrati, civilsamhället, social integrering och jämställdhet, och som ger inspiration till byggande av nya strukturer för socialt samhällsbyggande och omställning till ett hållbart Europa. Att skapa dialog mellan byarörelsens nationella företrädare som stärker identitet, lokal utveckling och effektivt erfarenhetsutbyte av kunskaper, förmågor och samarbetsformer som ger bra utfall och utveckling. Att stärka dialogen mellan beslutsfattare och byarörelsen/civilsamhället. Att påverka nationella och europeiska program genom lokalt engagemang och starka lokala demokratiska processer. Att hitta en form för att skapa och genomföra framtida gemensamma europeiska landsbygdsriksdagar på olika platser i Europa.

6 Finansiering När arbetet med den första landsbygdsriksdagen påbörjades fanns bara fragment till finansiering. Arbetet med att förbereda eventet och finansieringen pågick parallellt. Till en början fanns höga ambitioner om att kunna hjälpa delegater med små egna finansiella medel med resekostnader. En Grundtvigansökan skickades in men avslogs, och andra finansieringsalternativ fick avskrivas på grund av olika restriktioner som omöjliggjorde finansiering. Ofta kunde aktiviteter inte finansieras om de genomfördes utanför det egna landets gränser. Budgeten bantades därför ner från drygt en miljon till strax under SEK. Deltagande skapa mötesplatser där gräsrötter och beslutsfattare träffas på lika villkor Lokaler och organisering gjorde att ett tak på cirka 150 delegater sattes upp för deltagandet. För att säkerställa geografisk spridning, jämställdhet och åldersfördelning fick varje person ansöka om en plats. Ansökningskriterier sattes upp där deltagaren fick beskriva sig själv och sina erfarenheter. Deltagaren kunde söka som representant för någon form av organisation eller som individuell expert. Trapporna upp mot EU-parlamentet Process före, under och efter För att säkerställa underifrån-engagemang byggdes en struktur upp för kommunikation på distans. Hemsidan blev navet för information, dialog och debatt. Särskilda formulär skapades för att skriva inlägg och motioner likväl som att ansöka om plats på landsbygdsriksdagen. Motioner, inlägg och debatt blev inspiration till utformandet av program, ämnen för workshops och det utkast till uttalande som färdigställdes under riksdagen. De motioner som kom in före den 15 oktober förbereddes av styrgruppen och riktlinjer utformades för att underlätta arbetet för ledarna av processerna i workshop och plenum. The process before, during and after the ERP May October Information, mobilisation and submission of proposals November 13 The European Rural Parliament event: Proposals processed and debated A common statement for rural development agreed by participants November 14 Summary, feedback and report to European Parliamentarians Nov 14 Dec 15 Work continues in working groups of those who express an interest at the ERP December 15 Reports from working groups submitted to enable implementation of the results and future plans of the ERP January 2014 Final report and documentation disseminated Erfarenheterna från gruppernas arbete redovisas i den här rapporten och övriga resultat som bedömts vara av allmänintresse har publicerats på webben.

7 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Wednesday November 13 The European Rural Parliament At the European Economic and Social Committee, EESC Rue van Maerlant 2, Brussels. All in plenary will be sent out via web streaming, 8:15 Registration security control etc. Dilyana Slavova President of the EESC section for Agriculture, Rural Development and the Environment opens the ERP and Dacian Cioloş Commissioner for Agriculture and Rural Development will give the participants a video message. Changes, Challenges and Opportunities in Rural Areas, Lucía Fernández de Soto, La Noguera Medicanelli, Spain. Michael Dower, Visiting Professor of European Rural Development at the University of Gloucestershire, England. 10:00 The Rural Community Movement in Europe the moving force in rural Europe How local people organise themselves to champion rural issues an introduction by Vanessa Halhead, ERCA and Goran Šoster, PREPARE followed by contributions from rural people. 11:20 Think Tank for cross-fertilisation of best practices, methods, new ideas and learning. From learning communities to think tanks. Peter Backa, Senior Expert and Päivi Kujala Head of Finnish Rural Network Unit. 11:45 Getting Down to Action the big issues Introduction of the proposals gathered from across Europe and the tasks for the workshops. Inez Abrahamzon, project manager ERP 12:00 Lunch buffet 13:15 Re-Balancing Territorial Development in Europe Workshops on the proposals and preparation of statements for the plenary including: social enterprise, the rural voice, gender, local democracy, community-led local development, best practice, and others. The European Rural Parliament and the Rural Networks: the future allocation of tasks your opportunity to become actively involved and sign a declaration of intent. 16:50 And to Conclude... Concluding statements. Closure of the first European Rural Parliament in history november Kvällen före landsbygdsriksdagen bjöds deltagarna in till mingel i Europaparlamentet lokaler. Ett drygt hundratal av delegaterna fick på så vis chansen att träffas, byta tankar och erfarenheter med varandra. Dagen därpå inleddes landsbygdriksdagen med föredrag om bra metoder för lokal utveckling samt om byarörelsens olika arbetssätt och organisering. Deltagarna valde på plats vilken workshop de skulle delta i, bland annat utifrån vilka motioner som där behandlades. Det slutliga förslaget till uttalande skrevs färdigt och delades ut till alla deltagare för genomläsning i plenum efter arbetet i workshops. Resultatet av alla workshops presenterades och diskuterades i plenum. Där togs även beslut om motioner och det gemensamma uttalandet. Workshops 1 Local Needs for Place-Based Policies leddes av ELARD och behandlade 5 motioner 2 Good Business for Rural Communities leddes av Social Business Communication och behandlade 4 motioner 3 Rural Development on Equal Terms leddes av Winnet och behandlade 2 motioner 4 Think Tank for Local Development leddes av Finlands landsbygdsnätverk med fokus på metodutveckling och former för fortsatta gemensamma landsbygdsriksdagar i Europa 5 Democracy for Rural Communities leddes av PREPARE och behandlade 4 motioner 6 Village Movements Building Society leddes av ERA/ERCA och behandlade 6 motioner Arbetet före, under och efter workshops byggde på dessa förutsättningar: Att motioner med någon typ av europeisk relevans skulle skrivas av engagerade människor i Europa, trots att det, för de allra flesta, behövde göras på ett främmande språk. Att de av styrgruppen förberedda motionerna skulle diskuteras i workshops för att sedan sammanfattas på ett sätt som gjorde beslut möjliga i plenum. Att arbetet och diskussionerna med motionerna skulle kunna fortgå även efter den 13 november i olika intressegrupper för en första avrapportering den 15 dec och om gruppen så önskade fortsättningsvis. Att alla grupprum hade en dator och projektor så att alla kunde se de motioner som skulle behandlas. De förändringar som eventuellt gjordes skrevs in direkt och förevisades sedan i plenum. Alla beslut som fattades i plenum för motionerna skulle publiceras på hemsidan. Efterarbete Den 14 november var några representanter från ERP inbjudna för en första avrapportering och träffade då EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog, S&D, och Herbert Dorfmann, EPP. Mötet avslutades med en föresats om fortsatta kontakter. Alla beslut som fattats om motionerna, det gemensamma uttalandet, sammanställningen av deltagarnas utvärdering och pressmaterial lades ut på webben fortlöpande. Deltagarnas intresseanmälningar för fortsatt arbete med inkomna motioner resulterade i ett 90-tal namn fördelade på 14 listor. Några av deltagarna ville arbeta vidare med fler än ett intresseområde. På tre av listorna fanns bara ett namn. Med andra ord fanns elva potentiella grupper med engagerade personer som ville fortsätta diskussionerna på distans, hemifrån! Inom loppet av en vecka fick alla grupper återkoppling med en sammanställning på vilka som var med i respektive grupp. Förslag på hur det fortsatta arbetet skulle kunna gå till framgick, men att det var upp till gruppen själv att bestämma. De som anmält intresse att vara sammankallande fick ett särskilt mail med stödpunkter att agera utifrån och uppmanades att: ta initiativ till ett första möte med gruppen behandla den motion som gruppen intresserat sig för genom att lägga in fler tankar om hur arbetet skulle kunna gå vidare specificera målgrupp. Var det beslutsfattare på EU-nivå, nationell nivå, bygdenivåns organisationer eller någon annan? I de grupper där ingen anmält intresse för att vara sammankallande gav styrgruppen förslag på personer som senare fick mail där de tillfrågades om det var okej för dem att vara det. Alla grupper och gruppledare fick påminnelse cirka två veckor före den avstämning som skulle göras inför dokumentationen av landsbygdsriksdagen. Erfarenheterna från gruppernas arbete redovisas i den här rapporten och övriga resultat som bedömts vara av allmänintresse har publicerats på webben. European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 Programme 9:00 Welcome Let s Talk Rural! Ş9:20 From a Glocal Perspective: 9:40 All Europe shall Live! 10:50 Break time to chill and chat 15:00 Break time for a brew 15:30 Let s Take the Next Step! 17:00 That s All, Folks! WS1 Name Workshops Letter of intent, proposal Putting CLLD in Practice WS 1 Local Needs for Placed Based Policies It is important that someone takes the role of convenor for the continuing work. I will! All workshops start with work on received proposals. Each theme will be developed into an agreed statement, through dialogue and contributions from workshop members. WS2 WS3 Local Needs for Placed Based Policies Good Business for Rural Communities Rural Development on Equal Terms Proposals: Putting CLLD in Practice Leader and more Integration Immigrants Countryborn, Countryside Cities Global strategy Educational funding to ensure sustainability of schools (and their communities) in sparsely populated (rural) areas Proposals: Employment via local entrepreneurship Social Companies for regions of growth and welfare Fostering Rural Youth Entrepreneurship Beekeeping Proposals: Gender Equality in rural development for Economic Growth Asitence in rural socio-economical development by permaculture and other ecological concepts Hosted by ELARD Responsible for the workshop Petri Rinne Hosted by Social Business Communication Responsible for the workshop Håkan Björk and Manuel Rojas Hosted by Winnet Responsible for the workshop Britt-Marie Torstensson There are great tools everywhere! But we need to make a treasure hunt for finding the gems! Peter Backa and Päivi Kujala, Finland WS4 Think Tank for Local Development The Think Tank idea about European rural development courses Continuation of the Think Tank Continuation of ERP Hosted by the Rural Think Tank/Finish Network Unite Responsible for the workshop Juha-Matti Markkola and Kim Smedslund WS5 Democracy for Rural Communities Proposals: Health care in sparsly populated areas and referendum funds Real democracy Self-organization of village communities The principle of subsidiarity Hosted by PREPARE Responsible for the workshop Goran Šoster WS6 Village Movements Building Society Proposals: Feedback on Rural Policies by Local People National NGO funded by the government Government legislation and the rural areas Advocacy of Villages and Communities Traditional Skills sharing and Validation Create village and rural fibre clusters Hosted by ERA/ERCA Responsible for the workshop Bert Broekhuis and Vanessa Halhead

8 Beslut och uttalanden De allra flesta motionerna som behandlades bifölls, men några bordlades bland annat för att de ansågs för omfattande för att kunna processas i workshops. Några av de förslag som antogs direkt var att: Det behövs IT-baserade metoder och verktyg för att underlätta diskussioner om landsbygdspolitiken. En möjlig administratör av detta skulle kunna vara EU:s Contact Point. Grupper bör tillsättas på europeisk, nationell och regional nivå med representanter från både NGO:er och myndigheter för att utvärdera lagar, projekt och andra beslut som påverkar utvecklingen olika i städer och på landsbygden. NGO:er och civilsamhällets företrädare som arbetar med landsbygdsutveckling måste sätta press på myndigheter så att CLLD (Community-Led Local Development) blir genomfört och används under kommande programperiod. Människors möjligheter att starta sociala företag bör stimuleras och stärkas. Socialt företagande bör vara ett prioriterat område för att stärka utveckling och välfärd. Ett initiativ behövs som säkrar kvinnors och mäns möjligheter att delta på lika villkor och med samma möjligheter i landsbygdsprogrammen. Arbetet ska vara konkret och med målet att påverka politik och underlätta erfarenhetsutbyte för att få med jämställdhetsperspektiv på alla samhällsnivåer. Gemensamt uttalande Ett gemensamt uttalande från landsbygdsriksdagen fastslogs av plenum efter en kort debatt. Uttalandet underströk att hållbarhet på landsbygden endast kan uppnås genom att stärka dialogen mellan de som fattar besluten för landsbygden och de som bor och verkar lokalt. Den europeiska landsbygdsriksdagen hölls i EESK:s lokaler Even where governments have no intention to harm communities, their lack of understanding of rural areas may be seriously damaging. Michael Dower, England

9 Resultat, slutsatser och förslag till utveckling Historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdag blev utan tvekan en succé. Hos deltagarna, som i huvudsak representerade lokalsamhället men även beslutsfattare, fanns en nära nog total enighet om att den har en viktig roll att fylla och att den behöver anordnas vart eller vartannat år. En grundstruktur finns nu uppbyggd som kan och bör vidareutvecklas. Målet om att bygga gemensam identitet, underlätta erfarenhetsutbyte och hitta samarbetsformer för lokal utveckling infriades. Det stärker i sin tur europeisk landsbygdsrörelse. Däremot är det svårt att avgöra om delegaternas engagemang under och efter den europeiska landsbygdsriksdagen kommer att kunna påverka nationella och europeiska program. Deltagarna var nöjda med vad de personligen fick ut av sitt eget deltagande och informationen som de fått via hemsidan. Föredragshållarna var uppskattade och arbetet i workshopar fick övervägande positiv respons, trots att deltagarna inte var helt tillfreds med arbetet med motionerna. De som hade möjlighet att delta i mingel kvällen före ERP var nöjda med det. Utvärderingen på plats visade på stort engagemang och gav en mängd kommentarer om vad som fungerat bra respektive kunde förbättras. Flera deltagare kommenterade tidsbristen och den effekt det fick på arbetet i workshoparna. Förutom utvärderingen på plats gjordes även uppföljningar i efterhand genom intervjuer, frågeformulär till arbetsgrupperna och löpande kontakter via mail, telefon och Skype. Delaktighet på plats och på distans Kommunikation på distans är en grundförutsättning för att skapa intresse, delaktighet och påverkan. Att kommunicera med företrädare för den europeiska byarörelsens företrädare, med dess varierande kulturer, språk och förutsättningar, ställer extraordinära krav. Under det halvår som förberedelserna pågick, byggdes infrastruktur för information, dialog och debatt upp. Tidigare kontaktlistor visade sig ge låg respons, medan nya kontakter var mer aktiva och intresserade. I november bestod kontaktregistret till mer än 50 procent av nya namn. Under förberedelsetiden kontaktades även Europaparlamentariker från fem av de politiska grupperna i Europaparlamentet och ett samarbete inleddes med Europeiska ekonomiska och sociala kommitten, EESK, för att skapa bred delaktighet. 30 länder, 70 organisationer och minst 13 europeiska nätverk Laura Velasco, IFOAM EU GROUP närvara utan att registrera sig och därför inte finns med i ovanstående statistik. Deltagarna representerade 30 länder, 70 organisationer och åtminstone 13 europeiska nätverk faktiskt mer än så, eftersom några delegater representerade mer än en organisation/nätverk. Intresset från unga att delta var större än den slutgiltiga närvaron. Flera avbokningar kom på grund av att de inte kunde hitta finansiering för resa och logi. I ett fall fick en ung kvinna inte ledigt från sitt jobb på kommunen. Finansieringsproblem fanns även för representanter från lokala grupper från ett flertal länder som därför inte ansökte eller blev tvungna att tacka nej till erbjudna platser. Sannolikt kommer intresset för att delta öka inför nästa europeiska landsbygdsriksdag. Det är därför viktigt att även fortsättningsvis ha tydliga kriterier för att säkerställa bred och jämställd representation och att underlätta för människor utanför resurstarka sammanhang att delta. Användandet av hemsida, blogg och nyhetsbrev bör utvecklas för att för att öka möjligheten att påverka innehåll, debatt och uttalanden i förväg. Landsbygdsriksdagarna bör fortsatt göras tillgängliga via webbsändning och dokumenteras på andra sätt för att vara till nytta även för dem som inte har möjlighet att vara på plats. Representativitet på plats ERP:s målsättning om 150 deltagare infriades. Av de 140 personer som antogs var 68 män och 72 kvinnor och av dem var 8 procent ungdomar och 8 procent 65 år eller äldre. Därutöver bjöds ett antal organisationer in. Med deras representation inberäknad var fördelningen 74 kvinnor och 78 män. Därutöver deltog Europaparlamentariker, sakkunniga och andra som kunde This is the beginning of a silent revolution. Vanessa Halhead, Skottland

10 Arbetet med motionerna innebar flera utmaningar. Dels att på ett demokratiskt sätt ta tillvara de intressen som fanns på den korta tid som fanns till förfogande, och dels att alla som skrivit motioner inte kunde närvara i Bryssel. Styrgruppens guidelines var inte tillräckliga för att gruppledare och alla deltagare skulle känna sig väl införstådda i processen. Några var det, medan andra kände sig osäkra på vad de förväntades göra och hur det skulle gå till. Ett tjugotal motioner antogs, avslogs eller återremitterades. Processen skulle behövt mer tid och varit utförd med större stringens för att underlätta debatt och beslut i plenum. Inför nästkommande landsbygdsriksdag kan antalet motioner vara det mångdubbla. Om motioner ska behandlas behöver en plan för det arbetet arbetas fram i god tid. Ett sätt är att förbereda dem på nationell nivå och bara lyfta upp dem som har tydlig europeisk relevans till nästa europeiska landsbygdsriksdag. Processerna behöver också ledas på ett sätt där alla känner sig hörda, sedda och delaktiga. Utkastet till uttalandet skrevs samma dag som ERP genomfördes och deltagarna förväntades ta beslut trots kort betänketid. Några delegater gav tydligt uttryck för sitt missnöje över detta i plenum. Om uttalanden ska skrivas och antas på landbygdsriksdagen bör det göras med stor transparens och delas ut i förväg så att deltagarna får en chans att påverka. Grupprocesser och delaktighet måste värderas högre. Det är en trovärdighetsfråga för rörelsen. Landsbygdsriksdagarnas olika moment bör ledas och modereras av personer som inte kan anses ha egna särintressen. Det är viktigt både när arbetet pågår och för trovärdigheten efteråt. Samspelet mellan höga ambitioner, tidsperspektiv och demokratiska processer behöver hanteras på smarta sätt. Att förlänga landsbygdsriksdagen till två dagar samt att vartannat år ha fokus på beslutfattande och vartannat år på erfarenhetsutbyte och process är en tänkbar modell. Inför nästkommande landsbygdsriksdag kan antalet motioner vara det mångdubbla. We have come together here, not to talk about the value of diversity, but to join forces. Lucía Fernández de Soto, Spanien Redovisning och uppföljning av grupperna Uppföljningar via telefonsamtal och mail visar att fyra (av elva möjliga) grupper kom igång direkt efter landsbygdsriksdagen. Arbetet pågår fortfarande och en eller två grupper till kommer sannolikt att starta upp under våren Brist på tid, resurser och legalitet är den vanligaste förklaringen till att arbetet inte kommit igång. Ledare har saknats eller backat, eftersom de inte fått godkännande från den egna organisationen att göra jobbet på arbetstid. Intresse att jobba har funnits hos flertalet även om de inte velat ta på sig ledartröjan själva. För att dra igång arbetet skulle de behövt mer stöd och support. I något fall fanns intresse att sammankalla mötet men denne kände sig bortvald av styrgruppen när en annan person blivit ombedd att vara sammankallande. Dessvärre kom denne någon inte till skott. Uppföljningen visar också ett behov av en tydlig idé för målet med arbetet. Verkliga förutsättningar att skapa ett fortsatt projekt eller på annat sätt påverka skulle ha gett motivation. Någon uppger också att de känt sig färdiga med arbetet i workshopen. De behövde tid för att hitta ett nytt fokus för arbetet. Representanter från den gruppen har träffat Europaparlamentarikern Mikael Gustafsson, GUE/NGL, och bokat in möten i EU:s direktorat för att ta nästa steg i implementeringen av idéerna. De säger dessutom att de vill starta upp arbetsgruppen under våren. Guðrún Torfhildur Gísladóttir och Lena Husén deltar i workshop Bodil Nilsson antecknar

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

"Medan gräset gror, dör kon"

Medan gräset gror, dör kon Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap "Medan gräset gror, dör kon" En utvärdering av Leader som verktyg för utveckling i Region Syd "While the grass grows, the cow dies" Evaluation of Leader

Läs mer

Sammanfattning Summary

Sammanfattning Summary Projektrapport Power Shift är ett event som sammanför unga människor och ungdomsföreningar från hela landet för att utbyta den erfarenhet och kunskap som behövs för att vara effektiv, innovativ och engagerad

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 rapport 6572 maj 2013 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Dokumentation från en idékonferens den 1 december 2014 Forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övriga intressenter ger sin syn på förutsättningarna för ett

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014

Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014 Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014 KONFERENSDOKUMENTATION Arrangör: Processledning och dokumentation: Hela Sverige Ska Leva Thomas Herrmann Open Space Consulting AB www.openspaceconsulting.com Innehållsförteckning

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Att Kommunicera Hållbarhet

Att Kommunicera Hållbarhet Att Kommunicera Hållbarhet En undersökning av hållbarhetsdebatten via internet Siri Sigrand Examensarbete vid institutionen för stad och land Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala 2011 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UTVÄRDERING. Polisens närvaro i sociala medier. RPS Rapport 2013 Genomförd av Brit Stakston, JMW Kommunikation

UTVÄRDERING. Polisens närvaro i sociala medier. RPS Rapport 2013 Genomförd av Brit Stakston, JMW Kommunikation UTVÄRDERING Polisens närvaro i sociala medier RPS Rapport 2013 Genomförd av Brit Stakston, JMW Kommunikation Rikspolisstyrelsen April 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer