European Rural Parliament Dokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Rural Parliament 2013. Dokumentation"

Transkript

1 European Rural Parliament 2013 Dokumentation

2 European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Programme Wednesday November 13 The European Rural Parliament At the European Economic and Social Committee, EESC Rue van Maerlant 2, Brussels. All in-plenary will be sent out via web streaming, 8:15 Registration security control etc. 9:00 Welcome Let s Talk Rural! Dilyana Slavova, President of the EESC section for Agriculture, Rural Development and the Environment opens the ERP and Dacian Cioloş,Commissioner for Agriculture and Rural Development will give the participants a video message. Ş9:20 From a Glocal Perspective: Changes, Challenges and Opportunities in Rural Areas, Lucía Fernández de Soto, La Noguera Medicanelli, Spain. 9:40 All Europe shall Live! Michael Dower, Visiting Professor of European Rural Development at the University of Gloucestershire, England. 10:00 The Rural Community Movement in Europe the moving force in rural Europe How local people organise themselves to champion rural issues an introduction by Vanessa Halhead, ERCA and Goran Šoster, PREPARE followed by contributions from rural people. 10:50 Break time to chill and chat 11:20 Think Tank for cross-fertilisation of best practices, methods, new ideas and learning. From learning communities to think tanks. Peter Backa, Senior Expert and Päivi Kujala, Head of Finnish Rural Network Unit. 11:45 Getting Down to Action the big issues Introduction of the proposals gathered from across Europe and the tasks for the workshops. Inez Abrahamzon, project manager ERP 12:00 Lunch buffet 13:15 Re-Balancing Territorial Development in Europe Workshops on the proposals and preparation of statements for the plenary including: social enterprise, the rural voice, gender, local democracy, community-led local development, best practice, and others. 15:00 Break time for a brew 15:30 Let s Take the Next Step! The European Rural Parliament and the Rural Networks: the future allocation of tasks your opportunity to become actively involved and sign a declaration of intent. 16:50 And to Conclude... Concluding statements. 17:00 That s All, Folks! Closure of the first European Rural Parliament in history.

3 Kraft och mod att förändra Historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdag är genomförd. Förberedelserna med att bjuda in människor att delta och påverka började i maj och landsbygdsriksdagen genomfördes den 13 november 2013 i Bryssel. Därefter har processen pågått på distans i olika intressegrupper och gör det fortfarande. Eldsjälar ifrån 30 länder, representerande ett 70-tal organisationer, ett tiotal europeiska nätverk och många, många lokala utvecklingsgrupper, träffades under en dag för att bredda de egna perspektiven och samtidigt vaska fram det mest väsentliga för att lyfta landsbygdsutvecklingen i Europa. Det unika med en landsbygdsriksdag är inte frågorna utan formen. Dess själ är att alla, såväl gräsrötter som beslutsfattare, ska träffas på likvärdiga villkor för att lyssna, diskutera och förstå varandra. För när klokskap, förmågor och resurser tas tillvara på både djup och bredd skapas förändring. Det behövs krafttag av Europas människor för att vända trenden som, om ingenting görs, leder till fortsatt utarmning, segregation och orättvisor för landsbygden. Processer behöver förändras så att de istället ger näring, för oss samman och fördelar resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Att engagerade människor samlas och överbrygger gränser mellan länder, organisationer, ålder och kön är grunden för att det ska bli möjligt. Att de organiserar sig ger kraft, metoder och förhoppningsvis även mod att bygga en ny bättre framtid i och för europeisk landsbygd. Staffan Nilsson Ordförande i styrgruppen Inez Abrahamzon Projektledare

4 Sammanfattning Den 13 november 2013 genomfördes Europas första gemensamma landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, ERP, i Bryssel. Programmet omfattade såväl föredrag och workshops som beslutsprocesser. Evenemanget föregicks av en mobilisering via mail och nyhetsbrev för att få in dels motioner och dels ansökningar till de 150 platser som fanns till förfogande. Trots kort förberedelsetid nåddes målet om bred representation för europeisk byarörelse. Den övergripande målsättningen var att skapa en mötesplats mellan gräsrötter och beslutsfattare för att stärka rörelsens identitet, påverkanskraft och underlätta erfarenhetsutbyte på alla nivåer och mellan länderna. Deltagarna var övervägande mycket positiva till landsbygdsriksdagen och menade att den spelade en viktig roll för europeisk landsbygdsutveckling. En tydlig vilja fanns också att anordna gemensamma landsbygdsriksdagar regelbundet, vart eller vartannat år. En grundstruktur finns nu för fortsatt utveckling av konceptet. Övergripande slutsatser Den europeiska landsbygdsriksdagen nådde i hög grad sina mål och är viktig för europeisk landsbygdsrörelse. Demokratiprocessen och landsbygdsriksdagens själ måste värnas och vårdas. Att organisera utifrån byarörelsens underifrånperspektiv istället för mer traditionella utgångspunkter innebär utmaningar. Men om man inte förmår göra det även fortsättningsvis finns risken att den inte längre utgör något alternativ till det som redan finns. De länder som har kunnande och erfarenhet om landsbygdsriksdagar bör ta fortsatt ansvar för att säkerställa detta. De höga demokratiska ambitionerna, det processinriktade underifrån-arbetet och jämställdhetsperspektivet behöver vidareutvecklas för att bli effektivare och fortsatt trovärdigt. Det optimala är att göra landsbygdsriksdagarna både till mötesplatser för uppstart samt uppsamling av processer som är viktiga för lokalt utvecklingsarbete i Europa. Support behöver ske på sätt som stärker, stimulerar och tar tillvara engagemang effektivt. Arbetet före, under och efter landsbygdriksdagarna måste ha mål och mening för såväl byarörelsen i stort som för dem som deltar i arbetet. Finansieringen måste klaras ut på ett långsiktigt sätt och lyftas på europeisk nivå. Det är orimligt att det som är EU:s grund samarbete över gränser knappt går att finansiera. Fler slutsatser finner du i slutet av dokumentet under rubriken Resultat, slutsatser och förslag till utveckling The European Rural Parliament

5 Bakgrund Vid landsbygdsriksdagen i Sverige september 2012 hölls ett internationellt seminarium där deltagare från en mängd länder deltog. De representerade olika typer av sammanslutningar från lokal till internationell nivå. Mötet enades om att ett viktigt steg för bygderörelsen var att anordna en gemensam europeisk landsbygdsriksdag, som komplement till de nationella som hölls i flera länder. Syftet för den europeiska landsbygdsriksdagen var att manifestera byarörelsens viktiga roll för civilsamhället och den sociala ekonomin samt för lokal utveckling ur såväl lokala och nationella perspektiv som ur ett samlat europeiskt perspektiv. Mötet skulle även underlätta erfarenhetsutbyte mellan nationella byarörelser och olika europeiska nätverk som arbetade för och med lokal utveckling. Under slutet av 2012 bjöd EU-parlamentarikerna Kent Johansson, ALDE, och Jens Nilsson, S&D, in ledningen för Hela Sverige ska leva till ett första möte i Bryssel. Under samma resa togs en första kontakt med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, och dåvarande ordförande Staffan Nilsson. Lucía Fernández de Soto, Spanien Organisation En styrgrupp tillsattes med representanter för tre europeiska nätverk: European Rural Community Association, ERCA European Rural Alliance, ERA Partnership for Rural Europe, PREPARE skapa delaktighet på djup och bredd i europeisk byarörelse Styrgruppsledamöter: Bert Broekhuis, ERCA Vanessa Halhead, ERCA Staffan Bond, HSSL Goran Šoster, PREPARE Peter Backa, SYTY Staffan Nilsson, HSSL/EESC Finland och Sverige tog på sig ett särskilt ansvar att organisera det praktiska arbetet genom sina organisationer, Suomen Kyläoiminta, SYTY, Hela Sverige ska leva, HSSL, och Hela Norden ska leva, HNSL. Viktiga medarbetare i nästa skede blev de nationella landsbygdsnätverken i Finland och Sverige samt Winnet Europe, Winnet Sverige samt Social Economical Business. Fortlöpande kommunikation har även skett med fem av Europaparlamentets sju politiska grupper: EPP, ALDE, S&D, De gröna och GUE/NGL. Rural parliaments are building bridges between civil society and governments, contribute to the urgent paradigm shift and give priority to peoples visions. Goran Šoster, speaker from Slovenia Projektledare I maj 2013 anställdes Inez Abrahamzon som projektledare på deltid. Datumet 13 november slogs fast och det bestämdes att eventet skulle sträcka sig över en dag. Dessutom skulle en förberedande och efterföljande process ske för att skapa delaktighet på djup och bredd i europeisk byarörelse. Mål Att organisera en landsbygdsriksdag som stärker europeisk byarörelse och stödjer lokal demokrati, civilsamhället, social integrering och jämställdhet, och som ger inspiration till byggande av nya strukturer för socialt samhällsbyggande och omställning till ett hållbart Europa. Att skapa dialog mellan byarörelsens nationella företrädare som stärker identitet, lokal utveckling och effektivt erfarenhetsutbyte av kunskaper, förmågor och samarbetsformer som ger bra utfall och utveckling. Att stärka dialogen mellan beslutsfattare och byarörelsen/civilsamhället. Att påverka nationella och europeiska program genom lokalt engagemang och starka lokala demokratiska processer. Att hitta en form för att skapa och genomföra framtida gemensamma europeiska landsbygdsriksdagar på olika platser i Europa.

6 Finansiering När arbetet med den första landsbygdsriksdagen påbörjades fanns bara fragment till finansiering. Arbetet med att förbereda eventet och finansieringen pågick parallellt. Till en början fanns höga ambitioner om att kunna hjälpa delegater med små egna finansiella medel med resekostnader. En Grundtvigansökan skickades in men avslogs, och andra finansieringsalternativ fick avskrivas på grund av olika restriktioner som omöjliggjorde finansiering. Ofta kunde aktiviteter inte finansieras om de genomfördes utanför det egna landets gränser. Budgeten bantades därför ner från drygt en miljon till strax under SEK. Deltagande skapa mötesplatser där gräsrötter och beslutsfattare träffas på lika villkor Lokaler och organisering gjorde att ett tak på cirka 150 delegater sattes upp för deltagandet. För att säkerställa geografisk spridning, jämställdhet och åldersfördelning fick varje person ansöka om en plats. Ansökningskriterier sattes upp där deltagaren fick beskriva sig själv och sina erfarenheter. Deltagaren kunde söka som representant för någon form av organisation eller som individuell expert. Trapporna upp mot EU-parlamentet Process före, under och efter För att säkerställa underifrån-engagemang byggdes en struktur upp för kommunikation på distans. Hemsidan blev navet för information, dialog och debatt. Särskilda formulär skapades för att skriva inlägg och motioner likväl som att ansöka om plats på landsbygdsriksdagen. Motioner, inlägg och debatt blev inspiration till utformandet av program, ämnen för workshops och det utkast till uttalande som färdigställdes under riksdagen. De motioner som kom in före den 15 oktober förbereddes av styrgruppen och riktlinjer utformades för att underlätta arbetet för ledarna av processerna i workshop och plenum. The process before, during and after the ERP May October Information, mobilisation and submission of proposals November 13 The European Rural Parliament event: Proposals processed and debated A common statement for rural development agreed by participants November 14 Summary, feedback and report to European Parliamentarians Nov 14 Dec 15 Work continues in working groups of those who express an interest at the ERP December 15 Reports from working groups submitted to enable implementation of the results and future plans of the ERP January 2014 Final report and documentation disseminated Erfarenheterna från gruppernas arbete redovisas i den här rapporten och övriga resultat som bedömts vara av allmänintresse har publicerats på webben.

7 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Wednesday November 13 The European Rural Parliament At the European Economic and Social Committee, EESC Rue van Maerlant 2, Brussels. All in plenary will be sent out via web streaming, 8:15 Registration security control etc. Dilyana Slavova President of the EESC section for Agriculture, Rural Development and the Environment opens the ERP and Dacian Cioloş Commissioner for Agriculture and Rural Development will give the participants a video message. Changes, Challenges and Opportunities in Rural Areas, Lucía Fernández de Soto, La Noguera Medicanelli, Spain. Michael Dower, Visiting Professor of European Rural Development at the University of Gloucestershire, England. 10:00 The Rural Community Movement in Europe the moving force in rural Europe How local people organise themselves to champion rural issues an introduction by Vanessa Halhead, ERCA and Goran Šoster, PREPARE followed by contributions from rural people. 11:20 Think Tank for cross-fertilisation of best practices, methods, new ideas and learning. From learning communities to think tanks. Peter Backa, Senior Expert and Päivi Kujala Head of Finnish Rural Network Unit. 11:45 Getting Down to Action the big issues Introduction of the proposals gathered from across Europe and the tasks for the workshops. Inez Abrahamzon, project manager ERP 12:00 Lunch buffet 13:15 Re-Balancing Territorial Development in Europe Workshops on the proposals and preparation of statements for the plenary including: social enterprise, the rural voice, gender, local democracy, community-led local development, best practice, and others. The European Rural Parliament and the Rural Networks: the future allocation of tasks your opportunity to become actively involved and sign a declaration of intent. 16:50 And to Conclude... Concluding statements. Closure of the first European Rural Parliament in history november Kvällen före landsbygdsriksdagen bjöds deltagarna in till mingel i Europaparlamentet lokaler. Ett drygt hundratal av delegaterna fick på så vis chansen att träffas, byta tankar och erfarenheter med varandra. Dagen därpå inleddes landsbygdriksdagen med föredrag om bra metoder för lokal utveckling samt om byarörelsens olika arbetssätt och organisering. Deltagarna valde på plats vilken workshop de skulle delta i, bland annat utifrån vilka motioner som där behandlades. Det slutliga förslaget till uttalande skrevs färdigt och delades ut till alla deltagare för genomläsning i plenum efter arbetet i workshops. Resultatet av alla workshops presenterades och diskuterades i plenum. Där togs även beslut om motioner och det gemensamma uttalandet. Workshops 1 Local Needs for Place-Based Policies leddes av ELARD och behandlade 5 motioner 2 Good Business for Rural Communities leddes av Social Business Communication och behandlade 4 motioner 3 Rural Development on Equal Terms leddes av Winnet och behandlade 2 motioner 4 Think Tank for Local Development leddes av Finlands landsbygdsnätverk med fokus på metodutveckling och former för fortsatta gemensamma landsbygdsriksdagar i Europa 5 Democracy for Rural Communities leddes av PREPARE och behandlade 4 motioner 6 Village Movements Building Society leddes av ERA/ERCA och behandlade 6 motioner Arbetet före, under och efter workshops byggde på dessa förutsättningar: Att motioner med någon typ av europeisk relevans skulle skrivas av engagerade människor i Europa, trots att det, för de allra flesta, behövde göras på ett främmande språk. Att de av styrgruppen förberedda motionerna skulle diskuteras i workshops för att sedan sammanfattas på ett sätt som gjorde beslut möjliga i plenum. Att arbetet och diskussionerna med motionerna skulle kunna fortgå även efter den 13 november i olika intressegrupper för en första avrapportering den 15 dec och om gruppen så önskade fortsättningsvis. Att alla grupprum hade en dator och projektor så att alla kunde se de motioner som skulle behandlas. De förändringar som eventuellt gjordes skrevs in direkt och förevisades sedan i plenum. Alla beslut som fattades i plenum för motionerna skulle publiceras på hemsidan. Efterarbete Den 14 november var några representanter från ERP inbjudna för en första avrapportering och träffade då EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog, S&D, och Herbert Dorfmann, EPP. Mötet avslutades med en föresats om fortsatta kontakter. Alla beslut som fattats om motionerna, det gemensamma uttalandet, sammanställningen av deltagarnas utvärdering och pressmaterial lades ut på webben fortlöpande. Deltagarnas intresseanmälningar för fortsatt arbete med inkomna motioner resulterade i ett 90-tal namn fördelade på 14 listor. Några av deltagarna ville arbeta vidare med fler än ett intresseområde. På tre av listorna fanns bara ett namn. Med andra ord fanns elva potentiella grupper med engagerade personer som ville fortsätta diskussionerna på distans, hemifrån! Inom loppet av en vecka fick alla grupper återkoppling med en sammanställning på vilka som var med i respektive grupp. Förslag på hur det fortsatta arbetet skulle kunna gå till framgick, men att det var upp till gruppen själv att bestämma. De som anmält intresse att vara sammankallande fick ett särskilt mail med stödpunkter att agera utifrån och uppmanades att: ta initiativ till ett första möte med gruppen behandla den motion som gruppen intresserat sig för genom att lägga in fler tankar om hur arbetet skulle kunna gå vidare specificera målgrupp. Var det beslutsfattare på EU-nivå, nationell nivå, bygdenivåns organisationer eller någon annan? I de grupper där ingen anmält intresse för att vara sammankallande gav styrgruppen förslag på personer som senare fick mail där de tillfrågades om det var okej för dem att vara det. Alla grupper och gruppledare fick påminnelse cirka två veckor före den avstämning som skulle göras inför dokumentationen av landsbygdsriksdagen. Erfarenheterna från gruppernas arbete redovisas i den här rapporten och övriga resultat som bedömts vara av allmänintresse har publicerats på webben. European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 Programme 9:00 Welcome Let s Talk Rural! Ş9:20 From a Glocal Perspective: 9:40 All Europe shall Live! 10:50 Break time to chill and chat 15:00 Break time for a brew 15:30 Let s Take the Next Step! 17:00 That s All, Folks! WS1 Name Workshops Letter of intent, proposal Putting CLLD in Practice WS 1 Local Needs for Placed Based Policies It is important that someone takes the role of convenor for the continuing work. I will! All workshops start with work on received proposals. Each theme will be developed into an agreed statement, through dialogue and contributions from workshop members. WS2 WS3 Local Needs for Placed Based Policies Good Business for Rural Communities Rural Development on Equal Terms Proposals: Putting CLLD in Practice Leader and more Integration Immigrants Countryborn, Countryside Cities Global strategy Educational funding to ensure sustainability of schools (and their communities) in sparsely populated (rural) areas Proposals: Employment via local entrepreneurship Social Companies for regions of growth and welfare Fostering Rural Youth Entrepreneurship Beekeeping Proposals: Gender Equality in rural development for Economic Growth Asitence in rural socio-economical development by permaculture and other ecological concepts Hosted by ELARD Responsible for the workshop Petri Rinne Hosted by Social Business Communication Responsible for the workshop Håkan Björk and Manuel Rojas Hosted by Winnet Responsible for the workshop Britt-Marie Torstensson There are great tools everywhere! But we need to make a treasure hunt for finding the gems! Peter Backa and Päivi Kujala, Finland WS4 Think Tank for Local Development The Think Tank idea about European rural development courses Continuation of the Think Tank Continuation of ERP Hosted by the Rural Think Tank/Finish Network Unite Responsible for the workshop Juha-Matti Markkola and Kim Smedslund WS5 Democracy for Rural Communities Proposals: Health care in sparsly populated areas and referendum funds Real democracy Self-organization of village communities The principle of subsidiarity Hosted by PREPARE Responsible for the workshop Goran Šoster WS6 Village Movements Building Society Proposals: Feedback on Rural Policies by Local People National NGO funded by the government Government legislation and the rural areas Advocacy of Villages and Communities Traditional Skills sharing and Validation Create village and rural fibre clusters Hosted by ERA/ERCA Responsible for the workshop Bert Broekhuis and Vanessa Halhead

8 Beslut och uttalanden De allra flesta motionerna som behandlades bifölls, men några bordlades bland annat för att de ansågs för omfattande för att kunna processas i workshops. Några av de förslag som antogs direkt var att: Det behövs IT-baserade metoder och verktyg för att underlätta diskussioner om landsbygdspolitiken. En möjlig administratör av detta skulle kunna vara EU:s Contact Point. Grupper bör tillsättas på europeisk, nationell och regional nivå med representanter från både NGO:er och myndigheter för att utvärdera lagar, projekt och andra beslut som påverkar utvecklingen olika i städer och på landsbygden. NGO:er och civilsamhällets företrädare som arbetar med landsbygdsutveckling måste sätta press på myndigheter så att CLLD (Community-Led Local Development) blir genomfört och används under kommande programperiod. Människors möjligheter att starta sociala företag bör stimuleras och stärkas. Socialt företagande bör vara ett prioriterat område för att stärka utveckling och välfärd. Ett initiativ behövs som säkrar kvinnors och mäns möjligheter att delta på lika villkor och med samma möjligheter i landsbygdsprogrammen. Arbetet ska vara konkret och med målet att påverka politik och underlätta erfarenhetsutbyte för att få med jämställdhetsperspektiv på alla samhällsnivåer. Gemensamt uttalande Ett gemensamt uttalande från landsbygdsriksdagen fastslogs av plenum efter en kort debatt. Uttalandet underströk att hållbarhet på landsbygden endast kan uppnås genom att stärka dialogen mellan de som fattar besluten för landsbygden och de som bor och verkar lokalt. Den europeiska landsbygdsriksdagen hölls i EESK:s lokaler Even where governments have no intention to harm communities, their lack of understanding of rural areas may be seriously damaging. Michael Dower, England

9 Resultat, slutsatser och förslag till utveckling Historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdag blev utan tvekan en succé. Hos deltagarna, som i huvudsak representerade lokalsamhället men även beslutsfattare, fanns en nära nog total enighet om att den har en viktig roll att fylla och att den behöver anordnas vart eller vartannat år. En grundstruktur finns nu uppbyggd som kan och bör vidareutvecklas. Målet om att bygga gemensam identitet, underlätta erfarenhetsutbyte och hitta samarbetsformer för lokal utveckling infriades. Det stärker i sin tur europeisk landsbygdsrörelse. Däremot är det svårt att avgöra om delegaternas engagemang under och efter den europeiska landsbygdsriksdagen kommer att kunna påverka nationella och europeiska program. Deltagarna var nöjda med vad de personligen fick ut av sitt eget deltagande och informationen som de fått via hemsidan. Föredragshållarna var uppskattade och arbetet i workshopar fick övervägande positiv respons, trots att deltagarna inte var helt tillfreds med arbetet med motionerna. De som hade möjlighet att delta i mingel kvällen före ERP var nöjda med det. Utvärderingen på plats visade på stort engagemang och gav en mängd kommentarer om vad som fungerat bra respektive kunde förbättras. Flera deltagare kommenterade tidsbristen och den effekt det fick på arbetet i workshoparna. Förutom utvärderingen på plats gjordes även uppföljningar i efterhand genom intervjuer, frågeformulär till arbetsgrupperna och löpande kontakter via mail, telefon och Skype. Delaktighet på plats och på distans Kommunikation på distans är en grundförutsättning för att skapa intresse, delaktighet och påverkan. Att kommunicera med företrädare för den europeiska byarörelsens företrädare, med dess varierande kulturer, språk och förutsättningar, ställer extraordinära krav. Under det halvår som förberedelserna pågick, byggdes infrastruktur för information, dialog och debatt upp. Tidigare kontaktlistor visade sig ge låg respons, medan nya kontakter var mer aktiva och intresserade. I november bestod kontaktregistret till mer än 50 procent av nya namn. Under förberedelsetiden kontaktades även Europaparlamentariker från fem av de politiska grupperna i Europaparlamentet och ett samarbete inleddes med Europeiska ekonomiska och sociala kommitten, EESK, för att skapa bred delaktighet. 30 länder, 70 organisationer och minst 13 europeiska nätverk Laura Velasco, IFOAM EU GROUP närvara utan att registrera sig och därför inte finns med i ovanstående statistik. Deltagarna representerade 30 länder, 70 organisationer och åtminstone 13 europeiska nätverk faktiskt mer än så, eftersom några delegater representerade mer än en organisation/nätverk. Intresset från unga att delta var större än den slutgiltiga närvaron. Flera avbokningar kom på grund av att de inte kunde hitta finansiering för resa och logi. I ett fall fick en ung kvinna inte ledigt från sitt jobb på kommunen. Finansieringsproblem fanns även för representanter från lokala grupper från ett flertal länder som därför inte ansökte eller blev tvungna att tacka nej till erbjudna platser. Sannolikt kommer intresset för att delta öka inför nästa europeiska landsbygdsriksdag. Det är därför viktigt att även fortsättningsvis ha tydliga kriterier för att säkerställa bred och jämställd representation och att underlätta för människor utanför resurstarka sammanhang att delta. Användandet av hemsida, blogg och nyhetsbrev bör utvecklas för att för att öka möjligheten att påverka innehåll, debatt och uttalanden i förväg. Landsbygdsriksdagarna bör fortsatt göras tillgängliga via webbsändning och dokumenteras på andra sätt för att vara till nytta även för dem som inte har möjlighet att vara på plats. Representativitet på plats ERP:s målsättning om 150 deltagare infriades. Av de 140 personer som antogs var 68 män och 72 kvinnor och av dem var 8 procent ungdomar och 8 procent 65 år eller äldre. Därutöver bjöds ett antal organisationer in. Med deras representation inberäknad var fördelningen 74 kvinnor och 78 män. Därutöver deltog Europaparlamentariker, sakkunniga och andra som kunde This is the beginning of a silent revolution. Vanessa Halhead, Skottland

10 Arbetet med motionerna innebar flera utmaningar. Dels att på ett demokratiskt sätt ta tillvara de intressen som fanns på den korta tid som fanns till förfogande, och dels att alla som skrivit motioner inte kunde närvara i Bryssel. Styrgruppens guidelines var inte tillräckliga för att gruppledare och alla deltagare skulle känna sig väl införstådda i processen. Några var det, medan andra kände sig osäkra på vad de förväntades göra och hur det skulle gå till. Ett tjugotal motioner antogs, avslogs eller återremitterades. Processen skulle behövt mer tid och varit utförd med större stringens för att underlätta debatt och beslut i plenum. Inför nästkommande landsbygdsriksdag kan antalet motioner vara det mångdubbla. Om motioner ska behandlas behöver en plan för det arbetet arbetas fram i god tid. Ett sätt är att förbereda dem på nationell nivå och bara lyfta upp dem som har tydlig europeisk relevans till nästa europeiska landsbygdsriksdag. Processerna behöver också ledas på ett sätt där alla känner sig hörda, sedda och delaktiga. Utkastet till uttalandet skrevs samma dag som ERP genomfördes och deltagarna förväntades ta beslut trots kort betänketid. Några delegater gav tydligt uttryck för sitt missnöje över detta i plenum. Om uttalanden ska skrivas och antas på landbygdsriksdagen bör det göras med stor transparens och delas ut i förväg så att deltagarna får en chans att påverka. Grupprocesser och delaktighet måste värderas högre. Det är en trovärdighetsfråga för rörelsen. Landsbygdsriksdagarnas olika moment bör ledas och modereras av personer som inte kan anses ha egna särintressen. Det är viktigt både när arbetet pågår och för trovärdigheten efteråt. Samspelet mellan höga ambitioner, tidsperspektiv och demokratiska processer behöver hanteras på smarta sätt. Att förlänga landsbygdsriksdagen till två dagar samt att vartannat år ha fokus på beslutfattande och vartannat år på erfarenhetsutbyte och process är en tänkbar modell. Inför nästkommande landsbygdsriksdag kan antalet motioner vara det mångdubbla. We have come together here, not to talk about the value of diversity, but to join forces. Lucía Fernández de Soto, Spanien Redovisning och uppföljning av grupperna Uppföljningar via telefonsamtal och mail visar att fyra (av elva möjliga) grupper kom igång direkt efter landsbygdsriksdagen. Arbetet pågår fortfarande och en eller två grupper till kommer sannolikt att starta upp under våren Brist på tid, resurser och legalitet är den vanligaste förklaringen till att arbetet inte kommit igång. Ledare har saknats eller backat, eftersom de inte fått godkännande från den egna organisationen att göra jobbet på arbetstid. Intresse att jobba har funnits hos flertalet även om de inte velat ta på sig ledartröjan själva. För att dra igång arbetet skulle de behövt mer stöd och support. I något fall fanns intresse att sammankalla mötet men denne kände sig bortvald av styrgruppen när en annan person blivit ombedd att vara sammankallande. Dessvärre kom denne någon inte till skott. Uppföljningen visar också ett behov av en tydlig idé för målet med arbetet. Verkliga förutsättningar att skapa ett fortsatt projekt eller på annat sätt påverka skulle ha gett motivation. Någon uppger också att de känt sig färdiga med arbetet i workshopen. De behövde tid för att hitta ett nytt fokus för arbetet. Representanter från den gruppen har träffat Europaparlamentarikern Mikael Gustafsson, GUE/NGL, och bokat in möten i EU:s direktorat för att ta nästa steg i implementeringen av idéerna. De säger dessutom att de vill starta upp arbetsgruppen under våren. Guðrún Torfhildur Gísladóttir och Lena Husén deltar i workshop Bodil Nilsson antecknar

11 Uppföljningarna visar att deltagarna tycker att det fortsatta arbetet efter ERP är viktigt men att det krävs resurser och support både för att komma igång och för att det ska fortgå. Frågor som ställs är: Vad händer som nästa steg när en fråga har debatterats och förslag formulerats? Vem är mottagare för processerna och gruppernas gemensamma resultat? Det är orimligt att förvänta sig att ett arbete som startat med några timmar i workshop och som sedan fortsatt på distans under 1 månad, med i många fall okända människor, ska leda till de skarpaste förslagen till strukturförändringar och målbilder för europeisk landsbygdspolitik. En viktig målsättning med grupparbetena var därför att hitta former för fortsatta diskussioner mellan landsbygdsriksdagarna - som stärker lokala demokratiska processer och på sikt också påverkar europeisk politik. Framgångsfaktorer En av de tydligaste anledningarna till att arbetet i grupperna kommit igång är att deltagarna på ett eller annat sätt ansett sig äga frågan och att det funnits en tydlig mottagare av resultaten. En annan viktig faktor var att ämnet redan låg högt på den politiska agendan (CLLD) och gruppen menade att den hade stora möjligheter att påverka genom att arbeta i de europeiska nätverken. Att någon tagit på sig ansvaret att leda arbetet och dessutom gjort det på ett bra sätt har varit avgörande. IT-kunskaper och kreativa lösningar för att skapa forum för bra dialoger via olika typer av tekniska plattformer som exempelvis Padlet wall och Skype har uppskattats. I de fall några av deltagarna haft möjlighet att organisera det uppföljande arbetet under arbetstid, har det underlättat även för de som deltagit ideellt. Att starta processer som både föregår och fortsätter efter en landsbygdsriksdag är unikt. Arbetet innebär stora utmaningar och stort ansvar för deltagarna själva. Det fanns och finns inga självklara metoder för hur detta kvalificerade distansarbete ska ske. Det är i stora delar upp till deltagarna själva att skapa nya metoder för gränsöverskridande samarbete och landsbygdutveckling på europeisk nivå. Fortsatt arbete behöver support. Staffan Nilsson och Dilyana Slavova ledde arbetet i plenum det krävs både resurser och support Engagemang och ork räcker annars inte för att föra de diskussionerna som behövs och för flertalet dessutom på ett främmande språk. Eftersom landsbygdsriksdagen är en metod inte en organisation är det viktigt att dess särart bevaras och utvecklas. Målet att skapa mötesplatser där gräsrötter och beslutsfattare, kvinnor och män, unga och äldre, träffas på lika villkor med byarörelsens egna frågeställningar i självklart fokus får under inga omständigheter dagtingas bort! För att gå vidare från att skapa kreativa och givande diskussioner mellan eldsjälar i olika samhällsnivåer i Europa vilket i sig är unikt till att påverka EU:s processer såväl som internationell och nationell politik, behövs starkare organisering samt bra verktyg och modeller. Framtida organisering och finansiering Det europeiska nätverket European Rural Community Association, ERCA, och Partnership for Rural Europe, PREPARE, är beredda att vara huvudansvariga för framtida gemensamma landsbygdsriksdagar i Europa tillsammans med andra intresserade. Nuvarande styrgrupp kommer att anordna ett uppföljningsmöte under början av 2014 för att planera för det fortsatta arbetet. Erfarenheter från bland annat de nordiska länderna och Baltikum visar att det är viktigt att hitta lokala, i det här fallet nationella, samarbetspartners. Däremot är det viktigt att försöka hitta utgångspunkter där finansiärernas intressen sammanfaller med det lokala. Trots svårigheter att finna kontanta medel kunde historiens första gemensamma europeiska landsbygdsriksdagen genomföras, genom aktivt samarbete och samfinansiering med organisationer och nätverk vars intressen sammanföll med dess mål. En av de viktigaste förutsättningarna blev samarbetet med EESK som innebar att de erbjöd lokaler, tolkar, lunch och utrustning för videostreaming. Ett förberedande mingel kunde hållas kvällen före ERP genom att de svenska och finska EU-parlamentarikerna Nils Torvalds, Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki och Marit Paulsen (alla ALDE) bjöd in till detta på Europaparlamentet och Marita Ulvskog (S&D) bjöd in till en uppföljning dagen efter eventet. Att säkerställa fortsatt finansiering är viktig och angeläget. Arbetet med att sköta fortsatt mobilisering, organisering och masskommunikation kräver bred delaktighet och stort engagemang för att bli effektiva och professionellt utfört. EESK:s uppdrag och syfte är att stärka folkrörelser. De kan därför med rätt förutsättningar vara en bra samarbetspartner men rodret ska fortsatt hållas av byarörelsen. Samarbetet med Europaparlamentariker, europeiska nätverk och organisationer likväl som byarörelsens egna nationella organ behöver förstärkas så att alla har nytta av återkommande gemensamma europeiska landsbygdsriksdagar. På så vis stärks den europeiska landsbygdsrörelsens kraft att förverkliga idéer och påverka landsbygdens utveckling. Det lokala utvecklingsarbetets frågeställningar och behov ska stå i självklart fokus.

12 The work of addressing the sustainability of our rural communities can only be undertaken through vital local democracies and a strong partnership and between those who make policy affecting our rural areas, and those who live and work within them. We are calling on policy makers at European, national and regional levels to join us in a functional partnership, and to enter into dialogue with us to enable our rural communities to live and thrive across Europe! Utdrag från den europeiska landsbygdsriksdagens gemensamma uttalande EUROPEAN RURAL PARLIAMENT

European Rural Parliament 2013. Dokumentation

European Rural Parliament 2013. Dokumentation European Rural Parliament 2013 Dokumentation European Rural Parliament Brussels 13 November 2013 MINGLE FOR EARLY ARRIVERS TUESDAY NOVEMBER 12 Programme Wednesday November 13 The European Rural Parliament

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Anteckningar från CLLD-klustermöte samt NRN-träff i Dijon, Frankrike 131127-29

Anteckningar från CLLD-klustermöte samt NRN-träff i Dijon, Frankrike 131127-29 Anteckningar från CLLD-klustermöte samt NRN-träff i Dijon, Frankrike 131127-29 CLLD-klustermöte - Charlotta Heimersson, Verksamhetsledare Leader Norra Mälarstranden Arbetsgruppen för CLLD-klustret kom

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Lyckas med din startup 10 framgångsfaktorer

Lyckas med din startup 10 framgångsfaktorer Lyckas med din startup 10 framgångsfaktorer The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Michelangelo Förebilderna är många,

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Rekommendationer till Lundalands kommuner för fortsatt lokalt ledd utveckling i Lundaland under programperioden 2014 2020

Rekommendationer till Lundalands kommuner för fortsatt lokalt ledd utveckling i Lundaland under programperioden 2014 2020 Mottagare Kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, Mats Helmfrid Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun, Christian Sonesson Kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun, Pia Almström Kommunstyrelsens

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Möte med Nordic Baltic Rural Networks i Jäneda 2015 03 18-19

Möte med Nordic Baltic Rural Networks i Jäneda 2015 03 18-19 2015-06-03 Möte med Nordic Baltic Rural Networks i Jäneda 2015 03 18-19 Två gånger per år träffas landsbygdsnätverkens kanslipersonal och även ibland representanter från förvaltningsmyndigheterna runt

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer Inbjudan till World Cup 2014 International Volunteer Camp En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer World Cup 2014 International Volunteer Camp är en helt unik internationell utbildning

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 - en omvärldsspaning Välkommen! Det börjar snart Bengt Wahlström Företag & Framtid AB TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 och omvärlden och omvärlden och omvärlden och omvärlden och

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer