SHARK 2.0 Lagerstyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHARK 2.0 Lagerstyrning"

Transkript

1 SHARK 2.0 Lagerstyrning SHARK är ett intelligent lagerstyrningssystem (WMS), särskilt lämpligt att använda på automatiserade lager. Det är en skalbar och flexibel lösning som fungerar från den lilla enkla installationen på endast en dator, till den komplexa lagerlösningen med många användare, arbetsfunktioner och mycket utrustning. Varje kund är specifik och SHARK kan i stor utsträckning konfigureras till det enskilda behovet, i och med att SHARK med en lång rad moduler och konfigurationsmöjligheter kan anpassas till särskilda önskemål. Härmed säkerställs det att det oftast kan användas en standardlösning med ett minimum av anpassning. Som därmed blir lättare och billigare att underhålla. Fördelarna med att implementera SHARK är många, några av de viktigaste är: Man uppnår högre plockfrekvenser för varje enskild medarbetare. Vid installation av ny utrustning som t ex automater är det vanligt att SHARK resulterar i att produktiviteten förbättras upp till flera gånger. Bättre utnyttjande av plats. Avancerad styrning av lokal gör att platsen utnyttjas optimalt. Färre fel ger bättre kvalitet som resulterar i nöjda kunder och färre utgifter. SHARK är lätt att använda, det betyder att det går snabbt och effektivt att lära upp nya medarbetare. För att löpande kunna förbättra arbetsprocesserna behöver man ett underlag som mäter lagrets effektivitet. SHARK har verktygen som behövs och ger överblick. Det är en viktig faktor och den är helt ovärderlig för att löpande förbättra produktiviteten. Dessa fördelar betyder att en investering i ett modernt lagerstyrningssystem, ofta visar sig vara fördelaktigt, redan efter ganska kort tid. Det är således en investering med kort återbetalningstid. Lokationsstyrning Med SHARKs lagerstyrningssystem har ni fullständig kontroll över lagrets uppbyggnad. Lagret kan indelas i zoner, gångar, moduler, hyllsystem, hyllor, etc. Varje lokation har en lokationsbenämning, med fysiska dimensioner, plockprioritet osv. Baserad på avancerade algoritmer och användning av historiska data, säkerställer SHARK att lagret hela tiden utnyttjas optimalt, så att varje vara alltid ligger på den optimala platsen, både med hänsyn till plockhastighet och platsutnyttjande. Lageryta är en utgift, inte minst när ett automatiserat lager används, och genom att låta SHARK styra lagret är det enkelt att få ett väsentligt högre utnyttjande än med traditionella metoder. SHARK försöker alltid att hitta den optimala lokationsstorleken och om det är nödvändigt, dela upp varan på flera lokationer. Det är fördelaktigt utnyttjande av plats att använda flera lokationer för samma vara. Är en av lokationerna för en vara tom, kan den omedelbart utnyttjas till en annan vara. I ett lager där det bara används en lokation per vara är det oftast minst 50% luft, eftersom lokationerna i genomsnitt är halvfulla. Används det två eller flera lokationer per vara är det möjligt att fylla lagret till 75%. De flesta av SHARKs funktioner för optimering fungerar automatiskt. Det är således inte något den vanliga användaren skall bekymra sig

2 om. De avancerade funktionerna är gömda under den användarvänliga ytan, vilket gör att det är enkelt att lära upp medarbetare som skall använda systemet. SHARK gör det möjligt att dela upp lagret i arbetszoner, där varje lagermedarbetare arbetar i en zon. Beroende på konfigurationen går det att ändra arbetsgrupperna. Därför kan medarbetarna arbeta i mindre grupper under de perioder då det är mycket att göra, varje medarbetare arbetar då i en begränsad del av lagret. Vid lägre arbetsbelastning är medarbetarna i flera zoner på en gång. När en order skall plockas i flera områden, kan den antingen plockas parallellt i flera zoner eller så kan den stafett plockas i en zon åt gången. Den sista tekniken är utmärkt vid pick-and-pack, då plockar man direkt ner i det emballaget som skall skickas eller där man önskar samla orderlinjer från en order som är plockade i olika zoner. Fastlager SHARKs fastlager modul gör det möjligt att hantera vanligt hyllsystem, rullfackssystem, pallager och tillfälligt lager. Genom att använda trådlösa terminaler, antingen i form av små handterminaler (PDAer) eller fastmonterade truck terminaler, uppnår man att alla uppdateringarna sker omedelbart, så att lagerstatusen alltid är uppdaterad. Ändras prioriteten på en order, avspeglas det omedelbart på truckeller handterminalen. Operatören har samtidigt väldigt lätt tillgång till alla typer av information, vilket är praktiskt under arbetet. Lagrets uppbyggnad konfigureras genom ett menysystem som ger en hög flexibilitet. Figuren ovan visar hur nya lagerområden, hyllor, lokationer m.m. konstrueras så att SHARK har en identisk bild av lagrets indelning. När lagrets struktur är känd, är det enkelt för SHARK att anvisa tomma ytor för nya varor, hitta den optimala placeringen, och visa på hur plockningen skall göras i rätt ordningsföljd på kortast möjliga avstånd. Nya lokationer kan upprättas och tas bort löpande utan att det kräver någon särskild kunskap eller IT assistans. När SHARK hanterar lokationsstyrningen har SHARK också kunskap om olika packningsstorlekar och det är t ex lätt att styra att enstyckspackningar skall i auto-mater, medan kartonger skall i pall lager. SHARK säkerställer att packningarna endast bryts om det är nödvändigt. Ovan visas ett exempel på användning av en trådlös terminal (PDA) på lagret. Terminalen kan användas till alla dagliga arbetsuppgifter så som plockning, inlagring, lagerjusteringar etc. Och dessutom är den ett effektivt verktyg med tillgång till alla typer av information som är nödvändig. Skanna streckkoden på en lokation och terminalen visar innehållet. Det samma gäller för en transportkartong, pall eller ett ordernummer. Kort sagt har man mycket information till hands, och det krävs endast kort träning för att kunna använda den. Allt är on-line med SHARKs server, informationen uppdateras ome-delbart över det trådlösa nätverket. Handterminalerna har en inbyggd streckkodsskanner, er bra display och en tryckkänslig skärm. De kräver endast en webbläsare för att fungera

3 3 En terminal på trucken säkerställer att den är online med lagerstyrningssystemet. Det blir ingen spilltid och alla operationer som görs ses strax därefter i systemet. En brådskande order kan expedieras omgående. Automatlager Det kan inte vara mycket lättare: En ljusfläck markerar en automatlåda, varifrån varan skall plockas och varan kan därefter anbringas på en plockvagn i en låda markerad med en lampa. Som avslutas med ett tryck på en knapp. I många tillfällen kan det vara bra att kombinera ett automatlager med ett rullfackssystem eller liknande. Högfrekventa varor kan med fördel sättas utanför automaten. SHARK är ett omfattande stöd för ett automatiserat lager. För att uppnå det önskade utnyttjandet av utrustningen är en mjukvarulösning nödvändig. Plockhastigheten kan flerdubblas. Utnyttjandet av platsen kan också förbättras väsentligt, jämfört med när man styr manuellt. Flow-racks kombinerat med automater i samma zon, är en effektiv kombination där de snabbt omsatta varorna sätts i hyllorna och plockas samtidigt med automaterna. Genom att växla mellan automater och hyllor, minskas väntetiden och platsen utnyttjas optimalt. En integrerad del av SHARK är stöd för ett automatiskt lager. SHARK beräknar löpande vilken låda som kommer att vara klar för användning och dirigerar dit operatören. Under tiden det plockas i en automat, hämtas det varor i en annan. Batchplock Normalt plockas flera ordrar samtidigt (batchplock) med SHARK, en teknik som gör arbetet mycket effektivare än de traditionella metoderna. Operatören eller SHARK väljer vilka ordrar som skall plockas i en batch och SHARK optimerar efterföljande plockordning för att uppnå optimal hastighet. Speciellt i lagerautomater är det en smart lösning att batchen är flytande, dvs. att man under plock kan lägga till eller ta bort ordrar från en - 3 -

4 batch, också innan man är färdig. Sortering av plockordningen är därmed löpande. SHARKs batch-plockfönster har all information som är nödvändig, och den är samtidigt lätt att förstå. I det översta vänstra hörnet visar en tydlig pil vad varan skall - t ex betyder en grön pil in, att varan är på väg in i lagret. En grafisk teckning av lagret visar den precisa placeringen (på handterminalen som visas ovan ses en låda i en automat). Artikelnummer, beskrivning, ordernummer, antal på lokationen etc. ses tydligt och knappar till utskrift av t ex en etikett eller en korrektion av plockade antal är omedelbart tillgänglig. Anländer en expressorder, som kräver speciell hantering, indikeras detta med en blinkande röd flagga på statuslinjen för operatören. En speciell aktiveringsknapp för expressorder blir synlig (kan byggas ut till blinkljus som kan ses i hela lagret om zonen inte är bemannad), tryck på express knappen och SHARK sätter de vanliga ordrarna på hold och hämtar omedelbart varorna till expressordern. När expressordern är färdig, sätter den avbrutna batchen igång igen det kan inte vara lättare. Startas en expressorder samtidigt med de andra ordrarna, kommer den alltid att plockas först, även om det betyder att plockhastigheten inte blir optimal. Det är naturligvis möjligt att fritt blanda inlagringar och plock som man önskar. Det betyder att inlagring kan ske med det samma och det gör varan tillgänglig för att plockas så fort som möljligt. Pick-to-light kan användas på hyllor eller plockvagnar, här visas en tydlig lampa som guidar operatören direkt till lokationen. Detta minskar dramatiskt den tid som operatören använder för att hitta varan. Samplock är en speciell feature, där samma vara plockas till flera ordrar samtidigt. I stället för att plocka en order åt gången visar SHARK först det antal som skall plockas och därefter hur de skall fördelas på varje order, en facilitet som för några betyder stora besparingar i arbetstid. Varumottagning och försändelse Utöver vanliga plockzoner kan det vara speciella zoner för varumottagning och försändelse. Vid varumottagning understöds direkt plock, dvs. att om en utgående order väntar på en vara som kommer till varumottagningen, kan det plockas omedelbart till ordern utan föregående lagring, en procedur som helt klart sparar tid och arbete. En försändelsezon kan bestå av konsolidering, där ordern som är plockad i flera zoner (lådor/pallar) samlas, med möjlighet för att kontrollera antal och om varan är den korrekta. Här kan - 4 -

5 5 också de nödvändiga följesedlarna och etiketterna skrivas ut. Optimering Det är viktigt att ha rätt verktyg tillgängliga för att löpande kunna avgöra om lagret fungerar optimalt, trimma arbetsinsatsen och identifiera eventuella driftproblem. Det senare helst innan de uppstår. SHARK s transaktionslogg är i den förbindelsen ett effektivt verktyg, här registreras varje transaktion som har ändrat lagerbehållningen. Effektiva sökmöjligheter gör det snabbt och lätt att hitta precis den information som det finns behov av. En systemlogg innehåller alla generella systemhändelser, som t ex registrerade fel, men också annat som kan vara intressant för en senare analys. Ett automatiskt system kan avisera de rellevanta personerna när särskilda händelser förekommer. Påfyllning SHARKs modul för att styra påfyllning är ett effektivt verktyg för att värdera hur många av en särskild vara som skall finnas på lagret och hur de optimalt skall placeras. Modulen kan kopplas upp till en automatisk eller semiautomatisk funktion där varor automatiskt kan beställas från ett externt/internt buffertlager. Ett exempel på detta kan vara automater som används för att snabbt plocka små mängder och som automatiskt fylls på igen från en pall, miniload eller ett kranlager. lagrad och styrd på det mest optimala och kostnadseffektiva sättet. SHARK kan också föreslå minimum och påfyllningsvärden (säkerhetslager) samt utpeka kritiska artiklar som skall fyllas på, där varor som saknas förhindrar eller kommer att förhindra ordrar att plockas. Lagerstatus Det är naturligvis möjligt att räkna lagret i SHARK på det gamla sättet, men det sparas mycket tid i att använda lagerräkningsmodulen. SHARK håller hela tiden reda på när en särskild lokation räknades senast, eller när det har varit rörelse på lokationen, och därmed kan man ofta spara en hel statusräkning och bara räkna det som är nödvändigt. Därigenom är det möjligt att löpande göra inventeringar och lagerstatus kan göras när det är tid till det. Med SHARKs möjligheter att ha samma vara liggande på flera lokationer, är det också praktiskt att låta SHARK styra uppräkningen, man räknar lokationer istället för artikelnummer och SHARK räknar själv ihop, så man får det totala antalet för en särskild vara, med den optimala lagerräkningsordningen som är styrd av lokationer och inte varunummer. Påfyllningssystemet i SHARK kan till exempel generera en lagerprofil för en vara. Det ger snabbt en överblick om den givna varan är Lagerräkningsmodulen är ett snabbt och säkert sätt att se status på. Lageruppräkningsorder kan också läggas in manuellt från ett ERP system. Det räknas på PDA, papper eller knappas in direkt på en PC, räkning av lokationer med avvikelser är understöttad och resultatet kan skrivas ut på papper och rapporteras tillbaka till det administrativa systemet. Lagret uppdateras först efter det att de sammanräknade värdena har accepterats av en ansvarig person och det kan - 5 -

6 korrigeras för plock och inlagring i mellan perioderna. Om det räknas i automater kommer SHARK automatiskt hämta lådan och grafiskt visa en bild av lådan. Om det är installerat i automaten, sätts ett ljus på, på lokationen med en ljus-pointer för att hjälpa operatören att hitta den rätta lokationen snabbt och säkert. SHARK, som med minimal arbetsinsats kan integreras till en större lösning. Den modul som i SHARK tar hand om uppkoppling till andra system, heter SHARK Link. SHARK Link fungerar normalt helt automatiskt utan att användaren skall bekymra sig om det, så att t ex filer från ett ERP system avläses och genereras helt utan att användaren behöver göra något. Funktionerna kan dock också användas manuellt inne från SHARK. Olika typer av statistik finns till förfogande, t ex plock per timme/dag/månad och år fördelat på zoner och medarbetare, man kan t ex också se hur lång tid det tar från det att en order är klar att plockas till att den rent faktiskt lämnar lagret. Det är också möjligt att se utnyttjande graden av lagrets lokationer. Statistik funktionerna är effektiva verktyg för att löpande kunna förbättra produktiviteten. Host Integration SHARK är från början designat för att integreras med ett existerande administrativt system (ERP) eller produktionsstyrningssystem (MPS), så att SHARK hanterar det fysiska varuflödet, en uppgift som SHARK hanterar mycket effektivare än vad ett normalt ERP system gör, medan ERP systemet tar hand om de administrativa och ekonomiska uppgifterna. Ett lagerstyrningssystem skall nästan alltid fungera i nära samarbete med andra IT system och uppkoppling med externa system är därför redan från början en naturlig del av SHARK är installerad som lagerstyrningssystem tillsammans med en rad olika ERP system som t ex XAL, Axapta, Navision, SAP, Movex, MAPICS, IFS, Concorde, BAAN samt en rad kundspecifika lösningar som t ex på IBMs AS400 plattform. Logiware har i det sammanhanget stor erfarenhet av att implementera uppkopplingen och arbetar i nära dialog med kundernas IT avdelning eller IT leverantör. SHARK kan också installeras i existerande lagerstyrningsprogram, där SHARKs unika egenskaper för att styra ett automatiserat lager utnyttjas medan det existerande systemet tar hand om hyllagret. SHARK link modulen gör det möjligt att skicka import och exportdata till externa system i form av filer eller annan utväxling av data som t ex FTP, s, Message Queue, direkt databas tillträde etc. Orderstyrning När ordern, som är mottagen från ett rent faktiskt system kan plockas, kan den också styras i SHARK. Det kallas frisläppning och det kan ske automatiskt efter givna kriterier, som t ex leveranstidspunkt, linjenr, ordertyp eller prioritet. Det kan också ske manuellt där en disponent styr vilka ordrar som skall plockas - 6 -

7 7 Serviceavtal t ex när det skall plockas till en väntande lastbil eller liknande. Plockvagnar SHARK understöder som standard, användning av plockvagnar, både intelligenta med trådlös uppkoppling mot server och ljusmarkering på den boxen som det skall plockas till, och kvittoknapp till varje låda (se foto), eller standard vagnar där det ev. kan användas streckkoder för att kontrollera plockningen. Banstyrning SHARKs modul för banstyrning skapar tät integration till PLC/PC kontrollerna för styrning av ban-anläggningen. Det är möjligt att integrera i flera nivåer, från den enkla uppkopplingen, där SHARK blir informerad av anläggningen om att en låda har ankommit till en särskild zon, till den avancerade lösningen där SHARK styr hela bananläggningen med linjeoptimering, förflyttning av varor för påfyllning, styrning av tomma lådor etc. För många företag betyder ett driftstopp på lagret stora ekonomiska konsekvenser. Kunden som inte får sina varor levererade i tid väljer kanske en annan leverantör, personalen kanske måste arbeta över, produktionen går i stillestånd om man inte får råvaror, etc. Det är kort sagt mycket förnuftigt att säkra en stabil drift av sitt lager. För att öka driftsäkerheten i förbindelse med en SHARK installation, erbjuder vi ett servicavtal som säkrar snabb hjälp vid eventuella driftsproblem, och löpande assistans för att optimera användningen av SHARK. Ett serviceavtal fungerar också som en försäkring, som säkerställer att man alltid får den hjälp som behövs innom specificerad tid. Avtalet försäkrar därmed mot oönskade, långa avbrott. I avtalet ingår också kostnader för mindre förbättringar och rättelse av fel. När ett serviceavtal har tecknats, äger en genomgång av installationen rum och en plan utarbetas för hantering av kritiska händelser, t ex hur en trasig dator skall ersättas med en ny och hur en nödsituation vid systemfel skall hanteras, komponentfel, backup procedur etc. Det är ofta så att säkerheten med få medel kan förbättras väsentligt och de kritiska punkterna i en installation identifieras. Med ett service avtal uppgraderas mjukvaran löpande inom huvudversionen dvs. att rättelser av fel som är rellevanta för installationen, och mindre förbättringar, utförs efter behov. Större uppgraderingar erbjuds till ett fördelaktigt pris. Logiware har stor erfarenhet av att lösa logistik problem, av optimalt utnyttjande av lagret och hur arbetsprocesserna tillrättaläggs för att uppnå bästa möjliga produktivitet. I samband med att vanlig service utförs löpande kan vi erbjuda att assistera med denna kunskap. I nära dialog med kunden, kan vi fungera som sparringpartner för löpande optimering av lagrets effektivitet. Den kompletta lösningen För den optimala lösningen är det viktigt att hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans. I samband med integrering av en SHARK lös

8 ning kan Logiware erbjuda en komplett lösning med hårdvara som datorer, streckkodsutrustning m.m. Konsulthjälp till mjukvaran för att optimera arbetsgångar m.m. på lagret

9 9 SHARK 2.0 Specifications Warehouse Management System (WMS) for all size of warehouses, supporting automated storage as well as standard shelving and pallets. Design: Client/server based with all information stored on a central server for easy maintenance and high reliability. Runs on Windows 2000/XP/2003 server. Technology: Based on state-of-the-art technologies like Java, Web and XML. The system is a realtime system where all operations are performed online and immediately available for all users of the system. Database: Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft MSDE (Microsoft Desktop Engine). Web Server: For the PDA (hand-held terminal) a Tomcat web server is used. It is installed as an integrated part of SHARK. Article Database Database size: SQL Server version only limited by disk size. The MSDE version is limited to 2GByte database file. Article Master Data: Article number, description, dimensions, weight, preferred location type, EAN code, replenishment information (min, max, replenishment source), storage strategy (fixed, floating, FIFO), package size information. ABC (picking rate information). Search function: Search for article number or description. Functions: Create new, delete, search, and change. Batch number: Articles can be saved and retrieved with batch (lot) numbers. Replenishment Information: For each article, it can be specified in what location types the article should go, the quantity that fits on each location type and in what zones the article should be stored. See also "replenishment" for automatic replenishment of articles. Quantities can be calculated from the physical dimensions. Location Management Strategy: Fixed, floating (chaotic), FIFO (First-In First-out). A default value is set for the system, but the strategy can be set individually for each article. Control: Can be either automatic controlled where SHARK finds the optimal location or user controlled. Barcodes: Barcodes can be used on locations, articles, etc. Put-away (floating): SHARK suggest a new location at put-away. The operator may override the suggestion or split the operations on more than one location if requred. Put-away (fixed location): SHARK will always suggest the same location, this can be overridden by the operator. Put-away (FIFO): SHARK will always suggest a new location to avoid mixing articles from different batches on the same location. Zones: The warehouse is divided into zones. A zone is a way of dividing the warehouse into separate work areas. One operator is only working in one zone a time. Location naming: max 7 levels. 1) Zone name - automat - tray - location on tray (row, col). 2) Zone name - aisle - section - shelf - location on shelf (row, col) Example: A3-15-D3 (Zone A, Automat 3, tray 15, location in tray: D3. Flexible zones: With the flexible zone system, 2 or more automat zones can be put together for a period, typical if the workload is load, to allow one operator to cover more than one zone. (Enterprise version only). Layout editor: A graphical environment/configuration tool makes it easy to define the warehouse layout. Tray layout: Default tray types are created using s graphical editor. This makes it easy and fun to create even complex layouts. Location concept: Each article type (SKU) on unique location. Each article type can be put on more than one location. In case batch/lot numbers are used, there can be stored none or one batchnumber per location. Manual transactions (Hot-picks) Functions for simple/fast/hot picks, put-away and stock adjustment. Searh: Find an article from number, description or location. Pick: Simple picking without orders. Search free location: Find a free location of the requested type. Put-away: Articles can be stored based on existing locations or on new locations. Stock Adjustment: The article count for a specific location can be adjusted. Graphical location finder: The manual picking window shows on a graphical picture where the article is placed. Locations can be selected by clicking the location by the mouse or directly on the screen if a touch sensitive monitor is used. Order attachment: It is possibly to perform manual pick and put operation and assign them an existing order or create a new. This supports for example returning items on a pick order

10 Transaction Log Log: All operations that influence the stock location or quantity are logged in the transaction log. Sorting: The log is shown in chronological order. Searching: It is possibly to search in a time intervals, for a specific article number, order number, location, transport box or operator name. Systemlog The system log is used for identifying system errors. For example will all errors from automated storage equipment be logged in a central place. Log: All SHARK modules use the same log, it is thereby easy to search for specific events and correlate events at different locations. Sorting: The log is shown in chronological order. Searching: Search for error source, error type, error numner and in specific time intervals. Language Language: English, german, danish, swedish. Changing language: Program must be restarted after language is changed. System Requirements The computer used for a standard installation, where everything is installed on a single computer, must fulfill the following requirements: Supported operating systems: Windows 2000 Professional/Windows 2000 Server (Service Pack 2 or later)/ Windows 2003 Server/Windows XP. It is recommended not to use the computer for other purposes. CPU: Pentium III, 1.2 GHz or better. RAM: Min. 256MByte RAM Disk: 500MByte free harddisk, CD-ROM (for installation). Serial ports: Depending on connected equipment. Automats, printers, etc. may need serial ports. SHARK supports control of serial ports through ethernet -> serial port converters. Database: MSDE is included in the SHARK installation (Microsoft SQL Desktop Server Engine). Optional use a Microsoft SQL for better administration tools, improved performance and if the database is expected to exceed 2GBytes. Netværk: TCP/IP network must be supported. Security: For installations where uptime is critical, it is recommended to use UPS and/or RAID disks. Backup: It is recommended that a backup possibility is established. SHARK might create a one-file backup of the database on a specified location, the database contains all information that is needed for daily backup, and there is no need to backup clients daily. Support: It is highly recommended that a method for remote login is provided (via Internet or modem). Batch pick Batch picking: Batch picking is supported where several orders are picked in parallel. The batch is floating meaning that new orders can be added and removed at any time. This ensures that the batch always contains a high number of lines for optimal speed. An aging system ensures that now orders will be "forgotten". Optimization: The picklines are sorted for optimal picking speed. For automats, picks from the same tray is picked together, then to minimize waiting time, automats are selected in sequence depending on when the trays are ready. The orders of trays are selected to minimize the time used to retrieve the trays. Confirmation: The selected method for pick confirmation can be selected freely. Supported are (one or more): by the enter key, article number, location code, order number, transport box number. Creating of orders: Orders are typical received from an external ERP system, but they can also be created directly in SHARK. Batch put-away Articles can be put-away in a batch job with semilar advantages as with batch picking. Put-away orders: A put-away order is used to define what to put-away. The order can be imported from an ERP system by SHARK link. Optimization: The sequence is sorted for optimal speed. Finding new locations: SHARK has a number of methods to find the optimal location for the article. This might depend on picking frequency, relation to other articles, size, etc. Confirmation: The selected method for put-away confirmation can be selected freely. Supported are (one or more): by the enter key, article number, location code, order number, transport box number. Barcodes: A barcode can be printed either automatically or by request at put-away. The layout can be customized. User Management Authentication: Users must logon to the system, each user has an access right level

11 11 Authentication Levels: Operator, Administrator, System. Number of users: No limits. Order Management An order in SHARK is a collection of orderlines. Each orderline is again split into one or more transactions that specify how to pick or put one orderline. More than one transaction can be needed to fulfill one orderline (for example if more than one location is needed to pick the total required quantity) Order main types: Pick, put and adjustments. Internal transport orders (stocking moving) is a combinatin of a pick and put order. Order subtypes: For each major order type, sub ordertypes can be defined with specific order type information, default priority, name, etc. Order priority: Each order has a default priority, an operator defined priority and a dynamic priority defined by the system. The later tries to collect orders that shares picking locations or trays to optimize the working process. Order information: Order number, delivery note, delivery information (customer, address, etc), notes, delivery/created/received/pickstart/pickend dates, Misc 1-5, priority, shipment information. Basic order status: waiting, partly picked, cancelled, OK, consolidated. Order release: Orders must be released before they can be picked. This can be done automatically or manually. The order release functionality makes it possibly to arrange for an administrator what to dispose next (for example all orders that must go with a waiting truck). Inventory An advanced inventory system makes stockcounting easy. Inventory orders: Can be created in SHARK or received via SHARK link from an ERP system. An inventory order may contain all or a number of articles and/or an area of the warehouse. Selections can also be done depending on last inventory date, put-away date, access date. Method: Counting can be done on the screen or by paperlists, the later with a barcode for easy identification. The operator does not see the expected quantity. The adminstrator decided what have to be recounted. No limits on the number of recounts. Reports: The stock can be reported back to an ERP system and a difference report can be generated. Replenishment (Enterprise version only) An advanced replenishment system is available as a separate module. This module can make internal and external replenishment from article master data and some general rules. High-rack and standard shelving Picking zones for high-racks or ordinary shelving. User interface: The recommended interface for picking zones with shelving are hand-held online terminals (PDAs) or truck terminals. Picking lists: Picking lists are supported. They are printed with a unique number (barcode) that later can be used for confirmation of the picking list. Picking lists may contain one or more orders. Picking sequence: Optimized for shortest way and a minimum of operations. Layout: The layout is zone, aisle, shelves, trays, row/columns in tray. PDA functions: The PDA has a smaller screen than an ordinary PC and no keyboard, so the functionality is designed for this. The PDA software is web based and is running in an Internet browser, so no specific software has to be installed on the PC (easy to maintain). The following functions are available on the PDA: Order selection (batch pick). Batch pick/put window. Manual operations like pick/put and stock corrections. Information: read a ordernumber, transport box number, article number or position number and the PDA shows known information about the item. Real-time update. All information is updated immediately in the system and reflected for all other users. Number of users : Der is no limit on the number of operators in the shelving picking zone. Network: The PDA requires a wireless network. Goods Reception Module for goods reception and preparation of putaway operations. Order registration: Put-away orders are received from an ERP system or created manually. When received the operator enters the order number or the article number and select the right order from a list if more than one matches the criterias. Preparation: SHARK may find the locations for putaway automatically (by supplied replenishment information like zone, locationtype, package size) or the operator can select put-away zones manually. The articles can be put into a box with a barcode

12 that later is used for fast identification in the putaway process. Labels: Labels can be generated by SHARK for boxes and pallets. Cross-docking: If one or more picking orders exists that wait for the article that are received, the operator can decide to pick the orders immediately in the goods reception window and thereby avoid a time and work costly putaway-pick process. Quarantine: Received articles that are damaged, no papers received or similar problems that means they cannot be picked immediately can be put on quarantine. A special zone is dedicated for this purpose (only supported in the enterprise version). Consolidation and shipment Reports A number of reports can be generated by the system. Stock: Lists of all articles in the system. Tray statistic: Shows information about tray utilization and picking rates (is most of the picks from the nearest trays). System log: Log over all system events. Transaction log: All transactions that influence the stock are logget and can be printed. Pick statistics: Picks/puts per day/month/year/zone/user. Printer: Reports can be printed to a Windows printer. In the consolidation and shipment module, articles picked in different zones are combined and optional checked if they are picked correctly. Furthermore they can be packed and labels can be generated for the packing. Paper: Delivery note or packing list. Address or box label. Merging af picking boxes: Collect orders picked in several boxes or zones. Picking of missing articles: It is supported that articles can be picked in the consolidation zone, for example articles that physical are placed in the shipment area. Control: Is is possibly to check the picked quantity for each line by reading the barcode of the articles. Integrated Inventorying SHARK has an integrated inventorying module. Counting orders: An unlimited number of counting orders can be generated. Counting with paper lists: Counting lists can be printed, optional with a barcode. The barcode can later be used to fast report back the result. Counting directly on screen: Counting can be done directly on the screen, where the location can be shown and for automats, the tray can be retrieved automatically. Re-counting: An unlimited number of recounts can be performed. User administration: Normal users have no access to the actual stock level or able to change the counting orders. Stock update: The actual stock update is done under administrator control and first when the counting has been approved. Reports: Difference reports can be generated. ERP commitment: The final stock can be reported back to the ERP system. Location management: The inventory system keeps track of last access time, store time and inventory time for each location. Barcode scanners In most cases barcode scanners are used in combination with SHARK. Supported scanners: Intermec, Symbol or any other scanner with support for keyboard emulation. SHARK requires an end-of-line to be send ofter the scanned code. Functions: Read articlenumber, positions, box numbers, login names, etc. A number of general commands can also be activated by specific barcodes (like printing a label). Barcode printers Support types: Intermec E4, MarkPoint MP Compact4, Zebra. Others on request. Connection: via RS232 or a parallel printer port. Format: Standard format at delivery. Can be modified by the user. Off-line use SHARK can be installed on computers for administrative purposes. These off-line users can not interfere with the picking and are not able to operate any equipment, but can make all administrative tasks. SHARK Link SHARK Link is used for exchange of data with external ERP or external Warehouse Management Systems. Protocol: Data can be imported/exported from any folder. File format: XML files in SHARK XML format or ASCII files in fixed length, CSV formats (using

13 13 scripts). See the SHARK link documentation for further description. Scripting: Scripts can be written in Java syntax for import/export. XSLT: XSLT stylesheets is suppored for easy integration with external XML formats. Message types: Master Data, Pick and Put-Away Orders, Confirmations, stock adjustments, Order Cancel. Confirmation types: When order is finalized, for each line, when order is partly finalized. Inventory: Stockcounting lists can be imported from an external system (an ERP system can for example decide what to count). Stock status can be exported to an external system. Synchronization: Selectable import delay, default 15 seconds, minimum is 5 seconds. Typical synchronization time is less than 30 seconds. Customization: SHARK link can be customized to other protocols and formats as for example direct database access, message queue systems, etc. Customized interfaces can be written in Java. reporting (Enterprise version only) An based reporting system is available. Setup: Each SHARK users can subscribe to specific errors. This means that one responsibly for the hardware operation can subscribe to hardware related errors and another responsibly for the ERP connection can subscribe to errors related to this interface. Conveyor Module (Enterprise version only) SHARK has a general module for interface to conveyor systems. Conveyor control: Barcode scanners, direct to PLC. Must be adopted to the specific installation. Automat control: SHARK may control a local queue in front of automats. Pick-to-light: Control af position light for boxes on the conveyor. Confirmation: Supports push buttons at the conveyor for confirmation. Batch picking: Automatic batch start of orders (boxes) that arrives to a picking zone. Optimization: SHARK may control the conveyor system and optimizes the order and pick sequence. Maintenance Client software updates: Clients can be automatically updated from the server, thereby new software versions only have to be maintained at one location. Backup: Built-in backup task running at fixed intervals. Customizations Customization like special functionality, reports, etc. can be made on request. Watchdog (Enterprise version only) A watchdog function is available to monitors the system and may restart critical processes and generate error s in case potential problems are detected. Specifications valid for SHARK Logiware ApS 2008 Logiware ApS Bakkegårdsvej 312 DK-3050 Humlebæk Logiware ApS Tel.: Denmark Bakkegårdsvej 312 Fax: DK-3050 Humlebæk Denmark Web: Tel.:

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level 2016-10-20/JÅF for Permobil R-net PC-programmer ver 6.1.3 (R-net Application v33, Parameter info ver 1.1165, Executable ver 6.1.3) CJSM2 BT and IR support Softkeys introduced including icons and can be

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare Phaser 4400 laserskrivare Resurser En stor mängd information finns samlad i skrivaren som utskrivbara sidor. På följande sidor visas Hjälpguiden, en utskrivbar sida över resurser för att få hjälp. P4400-77

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Laglista och Lagefterlevnad

Laglista och Lagefterlevnad Dokumentägare: Peter Hagelin Fastställt av: Fastställt den: Stefan Lindstedt 2016-07-21 Dok.nr Version: 4.0 1 (6) English version further down 1 Syfte Att säkerställa att lagar och andra miljörelaterade

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne DPS International Ltd INTEGRATION Thomas Rickne Product Overview DPS are market-leaders in providing software for external logistics planning on road network. Integrated in our systems are accurate worldwide

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

D-285 r0. Installationsanvisning för ServiceTool

D-285 r0. Installationsanvisning för ServiceTool Installationsanvisning för ServiceTool 1 Installationsanvisning... 1 Krav på hårdvaran... 3 Installera JAVA... 3 Installera ServiceTool... 3 Uppgradera ServiceTool till Serviceversionen... 6 Ställ in rätt

Läs mer

UML use cases. Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet micke@informatik.umu.se

UML use cases. Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet micke@informatik.umu.se UML use cases micke@informatik.umu.se Use case (användningsfall) En modelleringsteknik som hjälper utvecklare att bestämma vilka funktioner som ska implementeras i ett system/applikation Finns olika typer

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav 4 grundregler 1. Man kan aldrig få för mycket minne 2. Minnet kan aldrig bli för snabbt Minneshantering 3. Minne kan aldrig bli för billigt 4. Programmens storlek ökar fortare än minnet i datorerna (känns

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Gäller Pyramidversion 3.42A till och med 3.42Asp06 (2015-12-16) Förändringar och nyheter i standard språkfiler I det här dokumentet förklaras de ändringar som gjorts

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 SWEDISH 4TH GENERATION AIR FORCE Joint Command CCIS JAS 39 Gripen Fighter Link S 100B ERIEYE Air Command CCIS STRIC TARAS radio system Civilian Air Traffic

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G Routern MRD-310 finns möjlighet att via modem fjärransluta till ett Ethernetnätverk

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer