ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser"

Transkript

1 ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: OBS! Vid angiven byggtids utgång annulleras frekvensen på byggarbetsplatsen. Ev. förlängning av tillståndet åste sökas inst 14 dagar före den angivna byggtidens utgång. Sökande 2 Nan Adress Organisationsnuer e-postadress Kontaktperson på företaget 3 Postnuer Postort Telefon och telefax Fakturaadress och eventuellt referensnuer (o särskild fakturaadress önskas) 4 Radionät 5 För lokal användning på planerade frekvenser Önskat antal kanaler i siplexnät st i duplexnät st För användning i hela Sverige på oplanerade geensaa frekvenser Endast obila sändare Fyra siplexkanaler tilldelas Fasta sändare och obila sändare Endast obila sändare Utrustningen uppfyller följande standard 6 Antal radiosändare 7 Fasta (basstationer) Ny utrustning antal st Från lager antal st Mobila sändare Ny utrustning antal st Från lager antal st Sändarnas geografiska placering 8 Sändarnas geografiska placering redovisas i bilaga 1, sid 3

2 2(5) Utrye för övriga upplysningar 9 Ansökan skickas till 10 Underskrift 11 Post- och telestyrelsen Ort och datu Box STOCKHOLM Nan Tel Fax Nanförtydligande

3 3(5) Bilaga 1 Sändarnas geografiska placering 12 Sändare på byggarbetsplats 1 OBS - Koordinater ska anges enligt syste RT90 2,5 gon V 0:-15 Postnuer och ort 13 Preciserad antennplats/centruposition ark fr.o t.o Sändare på byggarbetsplats 2 Postnuer och ort Preciserad antennplats/centruposition ark fr.o t.o Sändare på byggarbetsplats 3 Postnuer och ort fr.o t.o Preciserad antennplats/centruposition ark Sändare på byggarbetsplats 4 Postnuer och ort fr.o t.o Preciserad antennplats/centruposition ark

4 4(5) Inforation och anvisningar till ansökan o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser För att använda radiosändare krävs noralt tillstånd. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) so utfärdar dessa tillstånd. Vissa radiosändare är undantagna från tillståndsplikt, dvs. får användas utan tillstånd. Exepel på radiosändare so inte kräver tillstånd är trådlösa DECT telefoner och obiltelefoner i systeen GSM och UMTS. Alla undantagna radiosändare finns beskrivna i PTS författningssaling PTSFS, so går att finna på webbadressen Du ansöker o tillstånd på denna blankett. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan. O uppgifter saknas eller är oklara åste PTS begära in kopletterande uppgifter, och då tar ansökan längre tid att behandla. Vid ansökan bör du beakta att PTS vid bedöningen ställer krav på att radioanvändningen ska utgöra en iv användning av frekvensutryet. Tillstånden förenas därför ed villkor för användningen. Den utrustning so används ska vara CEärkt och uppfylla de väsentliga krav o störningsfrihet och säkerhet so gäller ino EU, enligt EU:s direktiv 1999/5/EG o radio- och teleterinalutrustning. All radioutrustning ska vara försedd ed subtonsstyrning eller otsvarande teknik. Ino 1 k från på tillståndet särskilt angivna flygplatser får sändare inte användas på vissa frekvenser på grund av interferensrisk ed anläggningar so används för flygsäkerhet. Frekvenser och flygplatser eddelas på tillståndet. Fyra frekvenser i 405 MHz orådet finns avsatta för oplanerad geensa användning på byggarbetsplatser över hela landet och kan efter ansökan tilldelas för handburna radiosändare ed en av ax 2 W e.r.p. Endast siplextrafik är tillåten och sändarna ska vara utrustade för 12,5 khz kanalseparation. Ino saa frekvensoråde finns åtta siplexfrekvenser avsatta för planerad individuell användning på byggarbetsplatser. Lediga frekvenser kan efter ansökan tilldelas för basstationer och handburna radiosändare. Vid frekvensbrist kan frekvenser i annat oråde teporärt få användas. Antennhöjder och er för basstation får inte vara högre än vad so krävs för att uppnå erforderlig förbindelse, dock högst vad so anges i tillståndets specifikation över radiosändare. Handburna radiosändare får sända ed högst 1 Trafikorådet begränsas noralt till 1 k från den plats so angivits i specifikationen. Vid behov av duplexförbindelse kan frekvenser so är planerad för delad användning ed annan trafik få användas ed duplexavståndet 10 MHz på annan plats ino 400 MHz orådet. Radiotillstånd debiteras en årlig avgift i enlighet ed PTS föreskrifter o avgifter för användning av radiosändare. Föreskriften är upptagen i PTS författningssaling och finns tillgänglig på webbadressen Första sidan 1 Ansökan avser Markera o ansökan avser nytt tillstånd eller ändring av tidigare tillstånd eller återkallelse (uppsägning) av tillstånd. O ansökan gäller ändring av ett tidigare tillstånd ska du fylla i tillståndsnuret och de uppgifter so ska ändras i förhållande till det tidigare tillståndet. O ansökan gäller återkallelse behöver du bara fylla i tillståndsnuret och datera och underteckna ansökan.observera att vid angiven byggtids utgång annulleras frekvensen på byggarbetsplatsen. Eventuell förlängning av tillståndet

5 5(5) åste sökas inst 14 dagar före den angivna byggtidens utgång. Observera att för ansökan o överlåtelse av tillstånd ska annan blankett användas. 2 Sökande Sökande är det företag eller den person so tillståndet ska utfärdas på. 3 Person so äger rätt att företräda tillståndshavaren. 4 Fakturaadress ifylls endast o denna är annan än tillståndets utdelningsadress. Särskilt referensnuer för fakturering kan anges här. 5 Radionät Markera o ansökan avser radiosändare so ska användas lokalt och där PTS frekvensplanerar radionätet eller o ansökan avser användning av de fyra allänna siplexfrekvenserna. I det första fallet, ange antalet önskade frekvenser so PTS ska planera för. Markera o en fast station (sändare) ingår i radionätet eller o alla stationer är obila (handburna, bärbara etc). Ange också önskat antal siplex- eller duplexkanaler. Vi skiljer inte ellan obila stationer so är onterade i fordon och portabla eller handburna stationer. 6 Ange den standard so den utrustning du ska använda avser att följa, t.ex. ETS/EN eller otsvarande 7 Antal radiosändare Ange totala antalet radiosändare so koer att användas i radionätet, dels fasta stationer, dels handapparater. Markera o stationerna är nya (utökning) eller o de tidigare har registrerats vid PTS. 8 Sändarnas geografiska placering Sändarnas geografiska placering specificeras i bilaga 1, sid 3. 9 Utrye för övriga upplysningar Använd detta utrye o du behöver läna ytterligare inforation so det inte finns utrye för på annan plats i ansökan. 10 Ansökan skickas till Ansökan kan skickas till: Post- och telestyrelsen, box 5398, STOCKHOLM, tel , fax , webbsida 11 Underskrift Ansökan ska undertecknas av behörig person. Bilaga 1 12 När sändare ska användas på en ny byggarbetsplats ska ansökan o användning av sändare på platsen länas till PTS. För varje fast placerad station eller centruposition (o fast station saknas) fylls ett nytt byggarbetsplatsfält i. 13 Ange postort för fast station eller för trafikorådets centru. 14 Detta avser en precisering av antennplatsens läge. Skriv i första hand gatuadress och i andra hand nan på känd byggnad eller dylikt. O sändaren inte är fast placerad så uppge ett nan på en plats kring vilken de obila sändarna koer att befinna sig. Skicka gärna ed en karta ed platsens position utärkt. 15 Ange gärna länsbokstav eller det län ino vilket sändarna används. 16 För att beräkna störningsrisker till andra radioanläggningar i planerade nät behöver PTS uppgifter o antennplatsens arkhöjd över havet (likso antennhöjden över arknivån, se 17 nedan) 17 Antennhöjden över arknivån där antennen är placerad anges. Således ska byggnader räknas in i antennhöjden. För att upprätthålla en iv användning av frekvensutryet föreskriver PTS ofta att en fast station inte får ha högre er eller höjd över edelarknivån än vad so erfordras för att uppnå en godtagbar förbindelse. Ansökan o en hög antennplacering so skapar onödiga överräckvidder kan därför koa att avslås. 18 Den utstrålade en från antennen anges i W e.r.p.,det är viktigt att antennvinst räknas in i den från antennen axialt tillåtna utstrålade en (e.r.p.). 19 För varje byggarbetsplats anges den tid sändarna ska användas. 20 Det är ycket viktigt för PTS frekvensplanering att alla länar koordinatuppgifter för antennplaceringar angivna i saa syste. PTS använder i sin databas systeet RT90 2,5 gon V0:-15. Båda foraten XYoch lat/long kan användas. Minst sju siffrors noggrannhet är läplig i XY-foratet. I lat/long länas uppgiften i grader, inuter, sekunder. Felaktigt angiven position kan edföra en tilldelning so orsakar störningar. Eventuella kostnader p.g.a. sådan tilldelning kan få bekostas av den sökande. Hjälp ed positionsangivelser kan fås t.ex. via 21 Här anges nan och telefonnuer till den person so kan svara på frågor o radiosändarnas användning på arbetsplatsen.

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se Ansökan Datu: Tillstånd till hantering av explosiva varor Lagen o brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 16 förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Datum 2011-10-28 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Bilaga 1 till begränsningsbeslut avseende 10,5 GHz-bandet Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer nsökan o tillstånd för explosiva varor Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. 1. nsökan o tillstånd avser förvärv av explosiva varor handel

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden DATUM 2001-04-06 Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden Information till kommunerna om UMTS-utbyggnaden Sammanfattning Syftet med skriften är bl.a. att informera ansvariga personer i den kommunala

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier

Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier Sofia Distansundervisning vänder sig till elever i årskurs 6-9. Blanketter och information kan hämtas

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 2014-01-13 1 (5) ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt En repeater är en radiosändare och om den används på ett felaktigt sätt kan orsaka allvarliga störningar

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer