1. Introduktion. Uppmärksamhetens neurala bas. Vad är uppmärksamhet. Uppmärksamhet har en global intensitetsdimension (vakenhet, alertness )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Introduktion. Uppmärksamhetens neurala bas. Vad är uppmärksamhet. Uppmärksamhet har en global intensitetsdimension (vakenhet, alertness )"

Transkript

1 Psykologprogrammet, KI Experimentell psykologi Föreläsning Arne Öhman 1. Introduktion Uppmärksamhetens neurala bas Vad är uppmärksamhet En neurobiologisk funktion som gör det möjligt att välja ut de viktigaste och/eller mest intressanta händelserna i den yttre och inre miljön för vidare analys. Uppmärksamhet har en global intensitetsdimension (vakenhet, alertness ) Purves Fig

2 Den globala vakenhetsnivån kan mätas med hjälp av elektroencefalografi (EEG) Registrering av EEG Hjärnans spontana elektriska aktivitet mäts med hjälp av EEG där små (mikrovoltnivå) elektriska förändringar plockas upp av elektroder fästa på skalpen, förstärks, digitaliseras,och analyseras i datorer. Denna aktivitet ger en (grov) bild av hjärnans vakenhetsnivå. Purves Fig P3.4 Uppmärksamhetens viktigaste kännetecken är dess selektivitet. the taking possession of the mind, in clear an vivid form, of one of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. (William James [1890], sid 251 i Purves) GIM Fig.4.24 Uppmärksamhet innebär alltså ett val att fokusera på ett av flera möjliga alternativ W. W. Norton 2

3 Valet innebär att neural (och mental) bearbetning fokuseras på det valda Egenskaper hos neural bearbetning av en stimulus kan utläsas med hjälp av avancerad elektrofysiologisk metodik I den spontana EEG-aktiviteten döljs systematiska responser till stimuli, eventrelated potentials (ERPs), som kan plockas fram med hjälp av medelvärdesbildning. Med ERPs kan man följa förlopp i hjärnan på millisekundnivå, men den spatiala precisionen är låg. Cerebrala system för uppmärksamhet Purves Fig Registrering av ERPs ERP-responser till tonstimuli Purves Fig 3.5 W. W. Norton 3

4 Styrning av uppmärksamhet 2. Selektionsnivå Endogen Konceptuellt styrd Top-down Exogen Stimulus-styrd Bottom-up På vilken nivå av bearbetning opererar uppmärksamhet? Skuggning 4

5 Auditiva ERPs möjliggör analys av på vilken nivå selektionen sker Auditiva ERPs påvisar early attention selection : Experimentell metod Purves Fig A Auditiva ERPs påvisar två typer av ujppmärksamhetseffekter Ingen effekt av uppmärksamhet på hjärnstamspotentialer Purves Fig B&C Purves Fig A 5

6 Uppmärksamhetseffekt på tidiga cortikala komponenter (P20-50) Anatomisk lokalisering of P20-50 effekten av uppmärksamhet Purves Fig C Purves Fig B Mismatch negativity (MMN) Sammanfattning av ERP-förändringar relaterade till auditiv uppmärksamhet Purves Fig Utlöses av varje avvikelse från auditivastandardstimulus Ursprung i auditiv cortex Ökar med skillnad mellan avvikande och steandardstimulus Tröskel överenstämmer med perceptuell tröskel Beskrevs först of prog Risto Näätänen vid Helsingfors universitet Purves Fig

7 Slutsatser om selektionsnivå 3. Spatial uppmärksamhet ERP-studier visar att uppmärksamhet inte påverkar hjärnstamspotentialer men det modulerar tidiga cortikala responser (P20-50, N1) Detta innebär att en sensorisk kanal blir känslligare för att upptäcka alla inkommande information på den kanalen. Stämmer med teorier om tidig selektion En annan potentialkomponent, MMN, reagerar på skillnader mellan target och bakgrundsstimuli En tredje komponent, P300, ger information om att en target identifierats Uppmärksamhet är spatialt förankrad Fundamentalt för organismers anpassning är att hjärnan bygger en bild av den yttre (och inre) verkligheten som ger rumsliga koordinater för händelser Uppmärksamhet är förankrad i sådana koordinater. Vi dirigeras ofta vår uppmärksamhet till en punkt i den rymd som omger oss Sådan spatial uppmärksamhet har framför allt studerats i visuella experiment Schematisk översikt av det visuella systemet GIM Fig

8 Experiment för studium av spatial visuell uppmärksamhet: Metod Experiment för studium av spatial visuell uppmärksamhet: Resultat Hjärnavbildning (PET) av spatial visuell uppmärksamhet Lokalisering av spatial visuell uppmärksamhet m hj a PET och ERP Purves 11.8.A 8

9 Retinotopisk organisation av uppmärksamhetseffekter Sammanfattning spatial visuell uppmärksamhet ERP-studier visar en prominent P1 respons med ca 100 ms latens, ofta följd av en N1 Detta komplex har sitt ursprung i tidiga områden av visuell cortex där man finner en retinotropisk organisation av uppmärksamhetseffekter 4. Uppmärksamhet skärper sensoriska analyssystem Uppmärksamhet sensiterar responser hos neuron i V4 9

10 Uppmärksamhet ökar kontrastkänsligheten hos visuella neuron (i V4) hos apor Cerebrala effekter av uppmärksamhet En signal som förebådar en uppgiftsrelevant stimulus genererar cortikala aktiveringar liknande dem som utlöses när uppgiftsrelevant stimulus (target) sedan presenteras. Signalen underlättar och förstärker därigenom hjärnans respons till target. Signal föregriper respons till target Slutsatser om ökad känslighet i visuell cortex som funktion av uppmärksamhet Uppmärksamhet resulterar i ökad avfyrning av neuron i visuell cortex (spec V4) Uppmärksamhet ökar kontrast-känsligheten hos visuella neuron Föregripande reaktioner i visuella områden underlättar senare response till förväntade stimuli 10

11 5. Kontrollsystem för uppmärksamhet Högersidigt ventralt system för uppmärksamhetsskiften System för bottom-up kontroll av uppmärksamhet System för top-down kontroll av uppmärksamhet Spatial reorientation to unattended target FEF=frontal eyefield alps=anterior intraparietal sulcus plps=posterios IPs vips=ventral IPs MT+=middle temporal complex Fus=fusiform cortex IPs=intraparietal sulcus FEF=frontal eyefield TPJ=temporoparietal junction IFg=inferior fronttal gyrus MFg=middle frontal gyrus MTg=middle temporal gyrus 11

12 Samspel mellan kontrollsystem Kontrollsystem och neglekt Slutsatser om kontroll av uppmärksamhet Uppmärksamheten styrs av två distinkta cortikala system Ett system inkluderar bilaterala övre parietala och dorsolaterala områden och styr endogent kontrollerad uppmärksamhet Ett andra system inkluderar högra inferiora parietala områden på gränsen mellan parietal och temporallober och ventrolaterala områden av frontallobernas högra sida. Det omdirigerar uppmärksamheten i enlighet med förändrade externa stimuli De två systemen interagerar nära med varandra. Det andra systemet fungerar t ex som en Circuit breaker vis a vis det första 6. Hjärnskada och uppmärksamhet 12

13 Neglektsyndrom Test för spatial neglekt A relatively common brain lesion that results in striking atttentional deficits arises from strokes, tumors, or traumatic injury to the right parietal lobe.. (It) causes deficits in spatial attention to the left side of personal and extrapersonal space. patients tend to ignore stimuli in their left visual field Neglect syndrome Behavioral pattern exhibited by neurological patients with lesions to the forebrain, in which they fail or are slowed in acknowledging that objects or events exist in the hemispace opposite their lesion. Most closely associated with right parietal cortex damage. Extinction: the failure to perceive or respond to a stimulus contralateral to the lesion when presented simultaneously with a stimulus ipsilateral to the lesion Extinction 13

14 Cuing task used with neglect patient Cuing task in neglect patient Sammanfattning Uppmärksamhetseffekter kan dokumenteras med hjälp av elektriska potentialer från tidiga sensoriska auditiva och visuella områden i hjärnan, vars känslighet moduleras till uppmärksammade stimuli Vilka perceptuella system som aktiveras bestäms av samspelet mellan kortikala kontrollsystem för för endogen och extern styrning av uppmärksamheten. Skador i dessa system kan ge upphov till neglektsyndrom 14

Kapitel 4 Emotionell reglering

Kapitel 4 Emotionell reglering Kapitel 4 Emotionell reglering 1 Vad är emotionell reglering? Spontant väckta emotionella responser kräver oftast en modifiering för att främja anpassning till den aktuella situationen såväl som till mer

Läs mer

Perceptuell analys av webbreklam En metod för att undersöka uppmärksammande av reklaminnehållsförändringar på webbsidor

Perceptuell analys av webbreklam En metod för att undersöka uppmärksammande av reklaminnehållsförändringar på webbsidor Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet Magisteruppsats 20 poäng HT 2011 Perceptuell analys av webbreklam En metod för att undersöka uppmärksammande av reklaminnehållsförändringar

Läs mer

Neurofeedback - ett behandlingsalternativ vid ADHD. Pia Ahlstrand och Mariette Grattbeck

Neurofeedback - ett behandlingsalternativ vid ADHD. Pia Ahlstrand och Mariette Grattbeck Neurofeedback - ett behandlingsalternativ vid ADHD Pia Ahlstrand och Mariette Grattbeck Vetenskapligt specialistarbete Klinisk psykologi/neuropsykologi Februari 2013 1 Innehållsförteckning Historik sid

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Den hjärnvänliga arbetsplatsen. kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Kunskaps sammanställning

Den hjärnvänliga arbetsplatsen. kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Kunskaps sammanställning Den hjärnvänliga arbetsplatsen kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Kunskaps sammanställning Kunskapssammanställning Den hjärnvänliga arbetsplatsen kognition, kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom One thing I have is that I find it very very extremely incredibly hard to back down when you know I'm

Läs mer

Metoder i syntes och signalbehandling (hovedoppgave i musikkvitenskap, universitetet i Oslo 2001) av Risto Holopainen. pdf-version: februari 2007

Metoder i syntes och signalbehandling (hovedoppgave i musikkvitenskap, universitetet i Oslo 2001) av Risto Holopainen. pdf-version: februari 2007 PERCEPTION OCH LJUDMODELLER Utdrag från Metoder i syntes och signalbehandling (hovedoppgave i musikkvitenskap, universitetet i Oslo 2001) av Risto Holopainen. pdf-version: februari 2007 Écoutez les sons

Läs mer

ADHD: en bräcklig förbindelse

ADHD: en bräcklig förbindelse ADHD: en bräcklig förbindelse Av professor Ekhonon Goldberg Om man skulle utlysa en tävling om "årtiondets sjukdom" skulle ADD (attention deficit disorder) och ADHD (attention deficit hyperacfivity disorder)

Läs mer

Theory of Mind vad är det egentligen för något?

Theory of Mind vad är det egentligen för något? Theory of Mind vad är det egentligen för något? Kirsten Callesen, Elisa la Cour och Elisabeth Christensen Många personer med autism har empati och är intresserade av andra. De kan dock ofta ha svårare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Levnadsvillkor och ontologisk säkerhet. Psykosocial utveckling och kulturell underbelastning i komplexa sociala system.

EXAMENSARBETE. Levnadsvillkor och ontologisk säkerhet. Psykosocial utveckling och kulturell underbelastning i komplexa sociala system. EXAMENSARBETE Levnadsvillkor och ontologisk säkerhet Psykosocial utveckling och kulturell underbelastning i komplexa sociala system Magnus Nygren Filosofie masterexamen Psykologi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010

Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010 Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010 Tema 1: Synaptisk transmission (10p) En synaps är ofta aktiv vid höga fyrningsfrekvenser. Denna fråga är tänkt att belysa dina kunskaper

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Jeanette Eldestål Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2010 Institutionen

Läs mer

Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys

Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys Göteborg 2014-12-19 Viktoria Swedish ICT Mahdere D.W. Amanuel Azra Habibovic Johan Wedlin 2 Sammanfattning Under

Läs mer

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT ISSN 1404-059X DÖVBLINDA: TAKTILT ÖVERFÖRD INFORMATION OM SKEENDEN I OMGIVNINGEN Erik Borg, Jerker Rönnberg AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT Rapport nr 3 2001 Regionsjukhuset Örebro Örebro Universitet Linköpings

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv

Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv Vad det innebär att vara koncentrerad och hur klassrummets fysiska miljö ser ut Moa Duvner och Katharina Sparrwardt Specialpedagogiska institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

ADHD, datorer & utvärderingar

ADHD, datorer & utvärderingar ADHD, datorer & utvärderingar Vilka speciella krav ställer målgruppen barn med ADHD på befintliga utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion? Åsa Kaur Examensarbete i datalogi vid Stockholms universitet

Läs mer

Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna

Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna -en jämförande studie mellan en klinisk grupp och en normalgrupp Terese Petersson Susie Ek Rasmussen Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet.

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet. Fall Studie: Bilprovningen Sponsored by: Adobe Nils Molin august 2004 I DENNA FALLSTUDIE Box 1096 Kistagangen 21 S-164 25 Kista, Sweden P.46.8.751.0415 På uppdrag av Adobe System Nordic AB har IDC studerat

Läs mer

Business Intelligence i SME och stora organisationer

Business Intelligence i SME och stora organisationer Examensarbete i Informatik Kandidat Business Intelligence i SME och stora organisationer - En studie om skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer Författare: Adam Rizza Handledare:

Läs mer

Återförsäkringsrisker hos direktförsäkringsbolag

Återförsäkringsrisker hos direktförsäkringsbolag Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Återförsäkringsrisker hos direktförsäkringsbolag Författare: Charlotte Arvidsson Handledare: Tommy Johansson Jessica

Läs mer

Integration e-handel och affärssystem

Integration e-handel och affärssystem 2002:136 SHU EXAMENSARBETE Integration e-handel och affärssystem ULRIK ISAKSSON HELENA LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

Ledarskapet och skapandet av ledare

Ledarskapet och skapandet av ledare Umeå Universitet Sociologiska institutionen, Socialpsykologi C Uppsats C, Vt 2008 Ledarskapet och skapandet av ledare - En utvärdering av ett ledarskapsprogram och deltagarnas upplevelser Ida J. Holmberg

Läs mer