Onnoori Media. Grupp 3 Slutrapport Praktisk interaktionsdesign. Onnoori Media: Slutrapport Sida 1 av 30 Kurs: PID Grupp 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onnoori Media. Grupp 3 Slutrapport Praktisk interaktionsdesign. Onnoori Media: Slutrapport Sida 1 av 30 Kurs: PID Grupp 3"

Transkript

1 Onnoori Media: Slutrapport Sida 1 av 30 Onnoori Media Grupp 3 Slutrapport Praktisk interaktionsdesign Bendes Karin Berglöf Rasmus Englund Mattias Lean Catherine Tumlin Fredrik

2 Onnoori Media: Slutrapport Sida 2 av 30 Sammanfattning 1 Bakgrund och syfte 1.1 Syfte 2 Omvärlden och marknadsanalys 3 Krav 3.1 Kravanalys Metoder 3.2 Personas Solbritt Adam Kim Pia Belle 4 Utförande 4.1 Vecka Metodkritik 4.2 Vecka Vecka Metodkritik Iteration Vecka Metodkritik Iteration Vecka Vecka Vecka Vecka 8 5 Resultat 5.1 Produkten Desktop Mobil 5.2 Analys 5.3 Diskussion 6 Slutsats 6.1 Utvärdering och reflektioner 7 Referenser Innehållsförteckning

3 Onnoori Media: Slutrapport Sida 3 av 30 Slutrapport Sammanfattning Vi har för företaget Onnoori Medias räkning utvecklat en webbutik för deras kommande introduktion på den europeiska marknaden. Onnoori Media är ett Sydkoreanskt familjeföretag som hitintills endast varit aktivt på den Sydkoreanska marknaden. Ägarfamiljen är väl insatt i konkurrenssituationen som råder och deras mål är att erbjuda en webbutik som tilltalar kunden och lockar till köp genom upplevelser snarare än prispress. Vår uppgift blev därmed att utveckla en webbutik där både funktionalitet och uteseende är väl motiverat utifrån vedertagna designprinciper. I Onnoori Medias krav ingick det även att webbutiken skall vara testad och anpassad utifrån den kundgrupp som identifieras i projektet. I ett senare stadium av projektet så beställde kunden även en mobilanpassad hemsida samt att de skulle lansera en broadcastingtjänst som skulle nås via webbutiken. Rapporten ger en detaljerad beskrivning av alla steg som ingick i utvecklandet av de två prototyperna. Förarbetet vi gjorde innebar att vi genomförde en marknadsanalys där vi utvärderade ett stort antal befintliga webbutiker och dokumenterade styrkor och svagheter i dessa. Vi avgränsade även den föreslagna kundgruppen för att bättre kunna anpassa hemsidan mot dem som hemsidan skall rikta sig mot. Vi fastslog att målgruppen var bred och att vi skulle inkludera, och designa för, många olika typer av användare. Vi konstaterade även att det var viktigt att designa för personer med olika former av handikapp, såsom synnedsättning. När vi hade en klar bild av vilka kunder vi utvecklade för och olika uppslag på vad som gör en webbutik användbar och framgångsrik så fastställde vi en mängd krav och funktioner. Vi identifierade att våra nyckelfunktioner skulle byggas upp av ett oändligt informationsflöde och att alla produkter skulle kunna länkas ihop på många olika sätt. Det skall på Onnoori Medias webbplats inte finnas några gränser för användaren om denne vill grotta ner sig i eller lära sig mer om de produkter hon är intresserad av att köpa. Vi kom fram till att de kunder som vet vad de letar efter använder sökfunktionen på hemsidan och det är i huvudsak de som inte vet exakt vad de vill ha eller som drivs av en nyfikenhet som vi kan ytterligare nå med vår design. En av de centrala delarna i att locka kunder till att hitta produkter utgörs av ett kategorisystem där kunden kan filtrera artiklar utifrån en mängd olika attribut som en produkt kan ha. Det finns också en sorteringsfunktion som gör att kunden kan sortera sitt filtreringsresultat eller sökresultat utifrån olika parametrar och på så sätt ytterligare få både en bättre överblick och tillgång till en stor mängd information i en begränsad mängd data. Det finns även innovativa funktioner såsom att kunna chatta med andra kunder, kundtjänst och att se på olika trailers eller läsa om olika nyckelpersoner relaterade till produkterna. Denna funktion är placerad så att den inte störs av andra funktioner på hemsidan men att den alltid kan nås, oavsett var på hemsidan som användaren befinner sig. Designtemat är att allt skall vara socialt och därför finns det även möjlighet att kommentera och skapa recensioner på alla produkter I utvecklandet av mobilversionen så valde vi att ha en egen webplats för mobiler som i så stor mån som möjligt liknande designen och uppbyggnaden av desktopversionen men som ändå var anpassad för smartphones. Den mesta utav funktionaliteten som skall finnas i desktopversionen skall även finnas i mobilversionen, såsom kommentarer och recensioner, sortering och filtrering, trailers, dela, mm. Men dessa funtioner måste begränas och anpassas för att passa smartphones. Tanken är även att alla andra designval, såsom det oändliga surfandet och infomationsflödet, även skall genomsyra mobilversionen.

4 Onnoori Media: Slutrapport Sida 4 av 30 1 Bakgrund och syfte Onnoori Media vill utöka sin marknad och lansera sitt varumärke i Europa och, som ett första steg, i Sverige. Detta genom att ha en webbutik som säljer digitala medier och böcker. Men eftersom det redan finns ett antal webbutiker som tillfredställer detta behov måste Onnoori Media kunna erbjuda kunderna något extra som kommer att dra dem till deras webshop. På så sätt vill de också bryta sig loss från den traditionella utformningen och processen att köpa saker på nätet. 1.1 Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av design och utvärderings metoder, skapa en semi funktionell prototyp av en hemsida (till både mobil och desktop) som säljer klassiska digitala medier och böcker. Utformningen av webplatsen ska vara originell och innovativ, men även enkel att använda. Webplatsen bör inte bara uppfylla de krav som företaget har lagt upp utan det ska även tillgodose de behov som kan uppstå från målgruppen. Målet med webplatsen är att vara effektiv, ändamålsenlig och tillfredsställande för användaren, dvs att den följer ISO standarden för användbarhet.[6]

5 Onnoori Media: Slutrapport Sida 5 av 30 2 Omvärlden och marknadsanalys Idag finns många webbutiker i Sverige och produkter som säljs är allt från mat till möbler. Enligt SCB:s undersökning "IT bland individer 2012" e handlade tre fjärdedelar (74 procent) av Sveriges befolkning i åldern år under perioden april 2011 till mars 2012.[1] För att tillgodose denna breda målgrupp måste det finnas något för alla och för att konkurrera med det stora antalet webplatser som redan finns behöver hemsidan vara intressant och engagerande för användaren. För att skapa en sådan hemsida, gjordes först en marknadsanalys för att ta reda på vad de nuvarande webbutiker har att erbjuda. De frågor som ställdes var: Vilka funktioner har hemsidan? Vilka funktioner saknar hemsidan? Vilken av dessa funktioner fungerar bra? Vilka gör det inte? Vilka tjänster erbjuder företagets hemsida? Hur användarvänlig är hemsidan? För att hitta svar på frågorna analyserades ett antal webplatser. Arbetet började med att granska de hemsidor som Onnoori media ansåg hade misslyckats med "att konstruera lättanvända, njutbara shoppingsajter" och saknade "fantasi och finess". Nedan är en genomgång av dessa hemsidor och resultaten: Mataffaren.se Denna webplats ger användaren en bra överblick över kundvagnen, men den hade alltför många kategorier (18 stycken) i dess huvudmeny. Användaren behöver också navigera genom olika nivåer av undermenyer som kan vara tidskrävande. Webplatsen har en standarddesign med ett sökfält längst upp och två uppsättningar av menyer under den. Även om hemsidan inte var rörig med flashiga annonser, innehöll den en hel del onödig information. Amazon.com Amazon är mycket dynamisk hemsida med mycket information som finns i form av olika listor och kategorier. Den har också en standarddesign med ett sökfält längst upp och en huvudmeny till vänster. Men bristen på färg och publiceringen av mycket information gör det till en intetsägande och tråkig design. Bokus.se Denna webplats för böcker följde också konventioner för standardhemsidor med ett sökfält längst upp och huvudmenyn till vänster som återigen hade en hel del kategorier. Även om "KÖP" knappen bredvid varje artikel effektivt ökar chanserna för impulsköp, lyckas inte hemsidan ge användarna feedback, t.ex när en kund lägger till en ny artikel i kundvagnen. Bortsett från dessa hemsidor, analyserades även andra hemsidor och antecknades funktioner eller designkoncept som skulle kunna genomföras på Onnooris hemsida. Några exempel är: Loworks store.org Denna hemsida använde sig av ljud för att ge feedback när användaren håller musen över knappar eller trycker på dem.[2] En sådan funktion är användbar för funktionshindrade personer samtidigt som det är roligt att anavända och fångar användarens uppmärksamhet. Hemsidan är också färgglad och har en barnslig design. Netonnet.se Genomförandet av företagets logotyp, bakgrund och färger i webdesign kan ge en känsla av enhetlighet.[8] Skatteverket.se Länkar till mer information så att kunden alltid hittar den information som söks, även om den inte ligger på själva hemsidan.[3] Detta skapar en positivt intryck hos kunden och därmed ökar möjlighet för kunden att återvända till webplatsen. Wikipedia Wikiwords är ord som är hyperlänkat till en sida som handlar om själva ordet.[4] Tanken med en sådan funktion är att kunna behålla kunden på hemsidan genom att erbjuda en mängd

6 Onnoori Media: Slutrapport Sida 6 av 30 information på en och samma plats. Kunden ska kunna hitta all relevant information genom att klicka på olika ord. Imdb.com Denna hemsida är intressant på grund av sitt informationsflöde. Användaren kan förflytta sig från en sida med information om en film till en sida med information om skådespelare i filmen eller en sidan med liknande filmer.[5] Denna funktion liknar wikiwords funktionen och bidrar till att kunderna kan spendera timmar på att fönstershoppa i webbutiken och eventuellt lägga varor i sina kundvagnar.

7 Onnoori Media: Slutrapport Sida 7 av 30 3 Krav Som ett väletablerat företag, har Onnoori media en klar uppfattning om vad de vill få ut av sin webplats och vad de vill ha. Följande är några av de viktigaste kraven som företaget betonar: Att sälja så många produkter som möjligt till så många kunder som möjligt. Kunden skall även hitta produkter som hon letar efter utan problem. Webshopen ska tydligt utgå från svenska kunders behov d.v.s deras vanor, språk, kultur och seder. Webshopen ska vara en fröjd att använda, från tillfället kunden klickar in sig på sidan till ögonblicket kunden får ett kvitto på sitt köp. Att handla på Onnoori ska vara en behaglig upplevelse, utan krångel eller bekymmer. De kunder som vet vad de behöver ska snabbt kunna hitta det, men även kunna i lugn och ro stanna i webbutiken för en timme eller så och lägga varor i sina kundvagnar. Tillgänglighet skall tas hänsyn till och arbetet skall vara dokumenterat. Korrekta betalningsmetoder, i detta fall är det faktura, postförskott eller kreditkort. Sidan ska uppmuntra kunden till att köpa all sin media i deras webbutik och inte gå till andra webbutiker. Webshoppen ska kunna integrera sändningsteknik på ett roligt och underhållande sätt. Den slutliga, semi funktionella, prototyp ska agera och bete sig som om det var ett fungerande system och ska fungera i åtminstone Firefox 3.5. Webplatsen bör inte bara uppfylla de krav som företaget har lagt upp utan det ska även tillgodose de krav som kan uppstå från kunderna. För att tillgodose kundernas behov genomfördes en kravanalys. 3.1 Kravanalys Metoder För att få så många kunder som möjligt begränsades inte målgruppen av några kriterier förutom grundläggande kunskaper i att använda Internet samt lagar gällande minderåriga och e handel.[9] Vi valde även att hålla hemsidan på en språklig nivå som skulle passa för personer i åldern 16+ samt för nysvenskar som har grundläggande kunskaper i svenska språket. Eftersom Onnoori vill anpassa hemsidan till olika typer av kunder, skapades personas som representerade olika typer av kunder från målgruppen. Detta för att inte bara fånga de vanliga folkets eller regelbundna webshopanvändarens behov utan även de extrema fall som vanligtvis glöms bort. Dessa personas hjälpte till att härleda olika krav för att skapa en webplats som tillgodoser alla, om inte de flesta av kundernas behov. Metoden att använda olika personas för att erhålla målgruppens krav är inspireras av metoden Extreme Characters. Att skapa personas för extrema fall hjälper till att inse att det finns fler sätt att göra någonting på.[7] De personas som skapades analyserades och specifika krav togs fram. 3.2 Personas De personas som är framtagna skall hantera de krav som Onnoori Media inte tog upp. Det finns 5 extrema personas med olika egenskaper och olika behov. Det går att skapa fler än 5 personas, men de flesta relevanta krav tas upp i dessa 5 personas eftersom de representerade en eller en kombination av olika användare i målgruppen. Alla personas attribut är noga igenomtänkta för att få så bra krav som möjligt.

8 Onnoori Media: Slutrapport Sida 8 av Solbritt Solbritt är högstadielärare i religion, hon är 57 år gammal och är ensamstående. Hon bor på landet och därför har långt till närmsta butik. De kunskaper om internet som solbritt har är att betala räkningar och kolla sin e mail. Av sina barn har hon fått en blu ray spelare som present och nu vill hon köpa blu ray filmer på Onnoori Medias hemsida. De krav som systemet har för att möta Solbritts krav är: Förklaringar på teknik. Enkelt att hitta informationen som söks. Tydligt vad som köps. Systemet skall ha en hjälpsektion där det finns information om hemsidan och hur den fungerar Adam Adam är 16 år och går första året på gymnasiet. Han, som många andra tonåringar, spelar mycket datorspel med de äldre studenterna. Oftast spelar han så kallade First person shooters, vilket är spel med mycket action, vapen och ofta mycket blod. Han vill gärna spela samma spel som sina äldre vänner och skall därför köpa det via Onnoori Medias hemsida, men han vet inte riktigt vad som krävs av sin dator för att spela de spel som han vill spela. Tyvärr har Adam koncentrationssvårigheter och ger ofta upp snabbt om något tar för lång tid eller blir svårt. Adam har inget kreditkort, men känner till att det skall gå att beställa varor på andra sätt, men han vet inte exakt hur. De krav som systemet har för att möta Adams krav är: Information om betalsätt Information om datorspels systemkrav Korta, konsisa texter Systemet skall kunna hantera köp då en minderårig handlar en produkt som har åldersgräns 18+ Det skall gå att förboka produkter Systemet skall kunna dela upp en order och behandla den som två efter betalning Kim Kim är 30 år och bor i en större stad. Han är egentligen inte i behov av en webshop eftersom det finns mediabutiker i varje kvarter. Tyvärr lider Kim av både synnedsättning och en hörselskada så det är svårt att gå ut ensam. Butikerna i närheten av Kim är dåligt anpassade för handikappade och han tycker att det är jobbigt att alltid behöva be om hjälp när han handlar. Kim gillar en relativt smal musikstil, musikstilen är svår att hitta i en butik eftersom det finns få exemplar då butiker inte köper in dem på grund av dess låga efterfrågan. De krav som systemet har för att möta Kims krav är: Alltid tillgängliga inställningar för handikappade, även taggar på bilder, rubriker, etc. Inget på hemsidan skall röra på sig utan interaktion. Alla filmklipp som Onnoori har skall vara textade.

9 Onnoori Media: Slutrapport Sida 9 av Pia Pia jobbar som förskolelärare i en liten stad på landet. Hon har två tonåringar som gillar media och framför allt spel. Pia har inte mycket internetvana, men skall använda familjedatorn för att handla presenter till sina barn på Onnoori Medias hemsida. Pia kan tyvärr inte mycket om spel och skulle uppskatta att få hjälp och information. Eftersom hon inte alltid har koll på vad hennes barn äger, vill hon få information om Onnoori Medias returpolicy om något går fel. Dessutom vill hon ändra sin order om den blivit fel. De krav som systemet har för att möta Pias krav är: Kunna söka information på olika sätt Information om returpolicy. Kunna ändra aktuella ordrar Belle Belle är en kvinna på 26 år och hon är mycket mediaintresserad. Hon har koll på de senaste filmerna och böcker och hon delar allt hon gör på sociala medier så som twitter och facebook. Belle har alltid telefonen med sig så att hon alltid skall ha tillgång internet var hon än är och hon strävar hela tiden efter att vara med i någon slags community, oavsett var hon är. De krav som systemet har för att möta Belles krav är: Mobilanpassad hemsida, antingen bra skalbarhet eller en egen mobilhemsida. Det skall gå att kommentera på produkter som säljs. Det skall finnas recensioner som skall gå att läsa av alla och skrivas av medlemmar Systemet skall ge förslag på rekommenderade artiklar baserat på vad som tidigare handlas och sökts på. Det skall finnas någon form av chat.

10 Onnoori Media: Slutrapport Sida 10 av 30 4 Utförande 4.1 Vecka 1 Den första veckan ägnades åt att diskutera och förstå kundens behov, planera olika aktiviteter som skulle behövas och att göra en tidsplan för projektet. Sedan gjordes en marknadsanalys för att samla in uppgifter om aktuella webbutiker och ta reda på vad som fungerar.[1] Bortsett från detta har vi även studerat olika idégenereringsmetoder såsom Six thinking hats, Video card games och Card games.[13][14][15] Vi valde att implementera metoden Card games eftersom vi inte hade tillräckligt med primärdata eller tid som krävs för Video card games metoden och fann att metoden Six thinking hats var mer lämpad för att utvärdera en slutlig produkt. Metoden Card games ramverk består av 4 uppsättningnar kort som berör 4 teman (koncept); Tangible Manipulation, Spatial Interaction, Embodied facilitation och Expressive representation. Varje kort består av en provocerande fråga som främjar kreativt tänkande och hjälper till att generera idéer utan att fokusera på tekniska begränsningar.[16] Spelet börjar genom att blanda och fördela korten bland spelare och varje spelare anger om kortet är relevant för det aktuella området och varför. Allt eftersom spelet fortskrider så kan kort från olika uppsättningar grupperas tillsammans eller kasseras om de anses icke relevanta. Metoden resulterade i en mycket produktiv session som hjälpte sammanställa och reflektera secondärdata och befintliga designidéer. Samtidigt främjas nya idéer till exempel tydlig visuell feedback. Ett exempel är idéen att varor som köps flyger in i kundvagnen när användaren väljer att köpa den Metodkritik Card game metoden hjälpte oss ur kreativa återvändgränder genom att fokusera på spelet och ta bort trycket av att generera ett koncept, precis som det beskrivs i artikeln Creative idea exploration within the structure of a guiding framework: the card brainstorming game.[17] En nackdel med denna metod är att vissa teman kan vara är orelevanta. Dock så hjälpte det till med att hitta brister som annars kunde ha gått obemärkta förbi. Även när vi diskuterade kort som hade bedömts irrelevanta så fick vi nya ideer, vilket får anses lyckat. I det här projektet ansåg vi att t.ex. Spatial Interaction var irrelevant. Men när vi trotts detta försökte svara på vissa frågor och insåg att de ljudeffekter (som ger feedback) på webplatsen kanske ska vara avstängd när en användare öppnar websidan. 4.2 Vecka 2 Under vecka 2 skapades en målgruppsanalys samt så skissade vi på huvudfunktionerna i systemet. Vi 1 skapade också en kravanalys med hjälp av personas. Personas skapades genom metoden Extreme Characters. Vi tog även fram en konceptuell modell utifrån våra visioner och skapade utifrån detta ett par storyboards som exemplifierade en tidig designide. Mobilversionen som beställdes efter att projektet redan hade startats utvecklades genom att ta den design vi hade och arbeta om den till en mobilmiljö. Vi behöll den funktionalitet som vi ansåg gick att genomföra i det nya formatet och försökte hålla designen så lik dekstopdesignen som det gick eftersom vi ville bygga vidare på samma grundprinciper. Vi har använt oss av samma symbolik och färgskala i mobilvarianten och även byggt urvalssystemet på samma sätt som i desktop varianten. I mobildelen fick presentationen av enskilda artiklar göras om. Vi bytte ut fliksystemen mot att presentera 1 Personas finns under rubrik 3.2

11 Onnoori Media: Slutrapport Sida 11 av 30 produktbeskrivning, recensioner, kommentarer och dela funktionerna i botten av en produktsida. Vi valde att korta ner och presentera endast en del av det innehåll som gäller en produkt. Detta kompletterades med en läs mer länk som leder till fler recensioner eller kommentarer. 4.3 Vecka 3 Vecka 3 bestod av att bygga en lo fi prototyp och testa den. Metoden som användes var Prototyping for tiny fingers. I Prototyping for tiny fingers används bestämda roller vid ett test. En roll är facilitator som kommunicerar med testanvändaren, en roll är att agera system eller dator och en annan roll är observerare, vars uppgift är att observera användaren under testet.[10] Gruppen valde att använda metoden för att undersöka hur en användare inteagerar med lo fi prototypen och kan genomföra uppgifterna som gavs. Metoden är bra för att redan på lo fi stadiet så kan utvecklare få värdefull information om hur systemet kan bemötas av användare eftersom en roll agerar dator så får användaren en upplevelse av hur systemet kan komma att fungera. På så sätt kan vissa funktioners funktionalitet testas utan att behöva använda en hi fi prototyp. Det leder till att brister kan upptäckas tidigare och kan ändras eller elimineras.[11] I Prototyping for tiny fingers används lo fi prototypen mycket för att effektivisera iterationsprocessen. En brist i pappersmodellen kan lättare åtgärdas än i mid eller hi fi prototyper vilket var viktigt för att inte förlora dyrbar tid. En annan viktig aspekt med att använda metoden var att gruppen ville minska risken för att bli för fäst vid en viss lösning. Detta gällde även för testanvändaren i en viss utsträckning eftersom gruppen ville få en feedback på funktionernas innehåll. När en lo fi prototyp används så kan värdefull information om innehållet inhämtas istället för att fokusera på prototypens utseende.[21] Metodkritik Prototyping for tiny fingers förespråkar användning av lo fi prototyper. Tyvärr så upplevdes det som om metoden begränsade användaren och att vissa funktioner som är naturliga i ett desktopsystem och i ett mobilsystem inte är lika enkla att modellera och simulera i en pappersprototyp Iteration 1 I iterationen användes testpersoner som fick utföra förbestämda scenarion på desktop eller mobilprototypen. Testpersonerna valdes ut utan några premisser eller krav, dock var det önskvärt att de hade en smartphone för att testa mobilprototypen. En kort intervju genomfördes efter testet för att fånga upp fler åsikter än vad som framkom under testet. Två scenarion för desktop protoypen var att göra ett köp av en film samt att undersöka om en film var av intresse för kunden. I mobil prototypen var ett scenario att användaren skulle genomföra ett köp av en speciell film. Dessa uppgifter var aktuella för att se om användaren kunde göra ett köp genom att orientera sig genom urvalen och för att undersöka vilka vägar som användaren tar för att komma till en viss produkt. I resultatet av testet på desktopprototypen kunde det observeras att användarna inte använde sökfältet och tog tid på sig för att orientera sig i urvalsmenyn och kategorierna. I resultatet av testet på mobilprototypen observerades det att det tog tid för användaren att det var lite otydligt med kategorierna och hur urvalet fungerade. Däremot sade de flesta efteråt att de hade använt sökfunktionen om de visste exakt vad de var ute etfer. Testanvändarnas kommentarer efter testet i den korta intervjun togs i beaktning och tillsammans med observationerna som observerarna gjorde så kunde detta generera nya idéer för förändringar i prototyperna. Efter iteration 1 gjordes flera designbeslut som resulterade i förändringar i designen i båda prototyperna. I desktop prototypen omformades DVD och BluRay knappen. Tidigare hade denna knapp varit en slider men

12 Onnoori Media: Slutrapport Sida 12 av 30 blev sedan en rullgardinsmeny. Detta för att systemet är uppbyggt så att en film är samma produkt vare sig den är i Blue ray eller DVD, vi har utvecklat det som ett tillval som görs i varje köp. För att lösa problemet för produkter som fungerar på flera plattformar och konsoler t.ex. spel, så ansåg gruppen att det var ett bättre val, samt så tycktes det fungera i användartesterna. Genom att göra en rullgardinsmeny så är det möjligt att ha flera val än i en slider som inte kan tilllåta lika många alternativa på samma utrymme. På så viss kunde knappen ha samma funktion för alla kategorier oavsett om det till exempel är en film eller mjukvara, rullgardinsmenyn blir då ett val av medie. Mobilprototypen fick liknande förändringar: val av DVD eller BluRay gjordes om till en val av medie rullgardinsmeny likande den i desktopprototypen. 4.4 Vecka 4 Vecka 4 bestod av göra en andra iteration. I den användes återigen metoden Prototyping for tiny fingers. Sedan användes metoden Bodystorming. I Bodystorming så kan användningen av systemet observeras i sin tilltänkta miljö. Syftet är att samla in information som annars går förlorad i och med att systemet inte testas i rätt miljö, för att öka förståelsen för problem domänen.[12] I metoden poängteras vikten av att testa systemet i den kontext som det ska användas.[18] Metoden valdes för att för att få fram information om hur systemet ska fungera i sin rätta miljö och därmed utvärdera hur väl funktioner skulle fungera i sin riktiga kontext. Detta var viktigt för framför allt mobilversionen eftersom miljön den ska användas i är mer komplex. Den är komplex i den meningen att den ska fungera i många olika miljöer och även fungera om användaren är i rörelse. I Bodystorming finns det en sorts rollspelsaspekt och istället för att skapa helt nya roller så valde gruppen att använda de personas som skapats tidigare.[19] En persona fick gå igenom systemet steg för steg, både på djupet och på bredden. För varje steg analyserades det hur varje persona skulle agera och reagera, och därmed agera ut som metoden Bodystorming använder. Gruppen valde att återanvända personas för att de skapats som extrema fall och att de då skulle kunna ge bra feedback Metodkritik Bodystorming är begränsad till systemets tilltänkta miljö eller den miljö utvecklarna har tänkt sig att det ska användas i. Utvärderingen kan vara svår eftersom det är svårt att utföra kontrollerade experiment.[20] Iteration 2 Iteration 2 genomfördes med liknande scenarion och upplägg som iteration 1. Ett scenario behövde skrivas om eftersom en testperson helt hade missuppfattat uppgiften. Vi fokuserade mest på mobilversionen eftersom den stött på flest problem under den första iterationen. Desktop varianten som inte hade omdesignats i samma utsträckning hade därför färre nya funktioner och designideer som behövde testas. Resultaten efter iteration 2 blev en ny urvalsmeny för mobilvarianten, den första hade visat sig svår att navigera sig fram till och använda. Vi valde att lägga den halvt synlig över resultatlistan för att öka dess tydlighet och samtidigt få mobilvarianten att mer efterlikna desktop varianten, detta kan bidra till att det är lättare för användare att gå mellan de två systemen. Vi fick även synpunkter på att det var svårt att förstå varför specifika varor visades för användaren. Detta löste vi med att det alltid skall synas en rubrik som berättar vilka varor det är som visas. Flera testpersoner upplevde även skillnaden mellan lägg till i korg och köp direkt alternativen. Vi reflekterade kring problematiken men kom inte fram till någon lösning och medföljande designändring i dåläget. Vi valde sedan att inte ändra detta då vi ansåg att det krävdes en viss inlärning för att förstå skillnaden, men vi ansåg att funktionen hade tillräckligt låg inlärningskurva för att ändå kunna finnas kvar i samma utformande. Vi kom även fram till att mobilversionen saknade inställningsmeny för tex. språk, teckenspråk, inloggning osv. Efter lite efterforskningar valde vi att introducera en meny längst ner på varje sida för sådan funktionalitet

13 Onnoori Media: Slutrapport Sida 13 av 30 Under Iteration 2 så kom det nya krav från beställaren rörande en broadcastingtjänst på webplatsen, denna funktion designades för men hann inte testas. 4.5 Vecka 5 Det första vi gjorde vecka 5 var att diskutera färger, logotyp och mer i detalj bestämma vilka olika urval som skulle finnas i de olika kategorierna och undermenyerna. Efter detta delade vi upp arbetet så att ena halvan digitaliserade desktopprototypen och den andra halvan av gruppen digitaliserade mobilprotoypen. I båda versionerna valde vi ett lugnt blått färgtema som vi kände att svenskar skulle kunna relatera till. Vi designade även om logotypen som vi hade gjort så att den passade bättre in i färgskalan och resten av hemsidan. Vi tog i detta skede ett beslut att ta bort tillbaka knappen i båda versionerna eftersom vi ansåg att dess funktionalitet löstes via webläsaren/artefakten som användes. I samband med digitaliseringen upptäckte vi att vi fick plats med betydligt mer information än vad vi trodde att vi skulle kunna vilket ledde till att vi gjorde om presentationen av artiklar något. Vi insåg även att funktioner som hade fungerat dåligt i pappersprototypen var väldigt mycket tydligare i digitaliseringen. T.ex. flikarna med kundtjänst, shoutbox och mediaspelare blev mycket tydligare och kommer kunna testas mycket bättre än i sin pappersform. Vi valde också att börja fronta broadcasting/mediaspelaren bättre för att det kändes som en viktigt funktion men att användaren inte direkt hittade dess funktionalitet eller förstod dess syfte. Eftersom vi lade material på startsidan som länkar direkt till att öppna mediaspelaren så kan vi väcka användarens intresse och få denne att interagera med den funktionen och förstå att det är en användbar och rolig funktion. Vi valde även att introducera en bild på kundtjänstmedarbetaren som svarar på frågor för att ytterligare öka kundens känsla av att denne får personlig service. 4.6 Vecka 6 Vi lade ner mycket tid under dessa två veckor på att utveckla systemet för att när vi väl testade funktionaliteten inte fastna i återvändgränder och begränsas av ett halvfärdigt system. Det medförde att vi under dessa två veckor inte genomförde några strukturerade tester utan endast testade systemet genom att visa det för ett antal kurskamrater och potentiella användare och använda deras input för att förbereda oss inför testning av prototypen. Vi avslutade dessa två veckor med att lägga upp våra två funktionella prototyper, en för mobil och en för desktop, på webben för att kunna testa dessa prototyper på en stor mängd användare. 4.7 Vecka 7 Efter input, började vi revidera vår prototyp något, en stor detalj som lades till som vi även hade fått som kommentarer i tidigare tester var implementeringen av en scroll bar i de vyer där vi presenterar artiklar. Vi ökade även tydligheten i flera menyrubriker för att användaren skulle förstå dess funktion och varför de visades. En sida som skall förmedla när användaren har valt en funktion som idag inte är implementerad skapades för att göra så att prototypen inte skall kunna kraschas. Det medför att den både blir lättare att testa, och testanvändaren tillåts att göra fel i ett scenario utan att systemet till synes kraschar. Vissa problem med att prototypen var inkonsekvent åtgärdades också efter att det upptäcktes. Desktopvarianten utökades med en utcheckning och kassa för att prototypen på djupet skall kunna visa hur den processen genomförs. Vi genomförde en omgång med tester och vi började få synpunkter på olika kategorier i kategori systemet som skulle kunna göras bättre, t.ex. så hade vi testat en sammanslagning av sci fi & thriller i ett tidigt stadie som sedan råkat följa med. Vi valde där att dela upp den kategorin i två. Efter input från ett par testpersoner för att göra sorterings funktionen mer tydlig så valde vi att lägga till en pil markör som visar som om man

14 Onnoori Media: Slutrapport Sida 14 av 30 visar sorteringen t.ex. billigast först eller dyrast först. Vi sammanställde återigen både de krav vi hade identifierat samt Onnooris krav och kontrollerade att dessa efterlevdes av systemet. Ett krav som vi inte kände att vi uppfyllde var att kunder kunde se vad andra hade köpt, vi hade dock bra utrymme för ett par potentiella implementeringsmöjligheter och valde att lägga till en Senast köpta kolumn på startsidan. Något som vi har haft svårt att visa i vår prototyp men som vi anser att den klarar av är att göra återköp och ändra beställningar innan de har skickats. Vi tänker oss att en kund med sitt ordernummer som lämnas vid checkout skall kunna kontakta kundtjänsten och tex. ändra sin beställning fram tills att den skickas och att de på samma sätt skall kunna returnera varor på ett smidigt sätt. 4.8 Vecka 8 Under vecka 8 så har vi framförallt sammanställt rapporten, presentationen till Onnoori och arbetat med att färdigställa prototypen. Vi har ytterligare jobbat med att uppfylla alla krav vi arbetat efter och stämt av med vår dokumentation och prototyp för att kunna motivera våra beslut till kunden. De sista ändringarna vi gjorde i prototypen efter fler tester var att implementera en rensa filtrering knapp för att användare enkelt skall kunna gå tillbaka till en blank filtrering. Vi tog även bort de breadcrumbs vi hade då de snarare gjorde det rörigt för användaren eftersom denna redan har en överskådlig kategorimeny där denne kan se vilka filter som är valda. Vi lade även till ett sorteringsalternativ där kunder kan se vilka produkter som det säljs flest/färst av. Det hoppas vi skall fungera som ett stöd för kunder som letar efter den bästa produkten av sitt slag och litar på att andra kunder har gjort informerade val. Det kan också vara ett stöd för kunder som söker efter något annorlunda och ovanligt och därför väljer att se det minst köpta produkterna först.

15 Onnoori Media: Slutrapport Sida 15 av 30 5 Resultat 5.1 Produkten Desktop Resultatet av brainstorming, kravanalys och input från användarna blev skapandet av en välstrukturerad, användarfokuserad webbplats som är effektiv, ändamålsenlig och tillfredsställande. Startsidan på webbplatsen består av en övre menyrad, en större menyrad under den och en meny till vänster. Logotypen tar upp den vänstra sidan av de två övre raderna, den är även en hyperlänk som tar användaren till startsidan av webbplatsen. Det existerar även 3 flikar till höger, dessa är alltid synlig oavsett var på hemsidan användaren orienterar sig. Den övre menyraden består av 3 hyperlänkar som är tänkta att fungera som beskrivs nedan. Om Onnoori leder användaren till en informationssida om företaget. Hjälp leder användaren till en sida där användaren kan få svar på vanliga frågor, Onnoori s returpolicy, hantering av användarinformation, m.m. Kontakt leder användaren till en sida som innehåller information om hur, var och när företaget kan kontaktas. Bortsett från dessa länkar finns också en högtalarsymbol med volymen avstängd. Eftersom hemsidan också ger ljudåterkoppling bör användarna kunna slå på & av ljudeffekter för sidan med denna ikon. Brevid denna ikonen är en typsnittsikon som som tillåter användaren att ändra storleken på texten på webplatsen. Sedan finns det en svensk flagga och en engelsk flagga som representerar olika språkval. De tillåter användaren att ändra till respektive språk på webplatsen genom att klicka på dem.

16 Onnoori Media: Slutrapport Sida 16 av 30 Nästa rad har ett sökfält i mitten och ett förstoringsglas som fungerar som en knapp. Sökfältet tillåter användaren att skriva in nyckelord och sedan antingen trycka enter på deras tangentbord eller trycka på förstoringsglaset för att söka efter en produkt. Brevid detta finns en hyperlänk med text Logga in som användaren kan klicka på för att logga in på sitt konto. När användaren klickar på Logga in, tonas resten av webplatsen ut (för att få användaren att fokusera rätt) och en rullgardinsmeny visas under Logga in med två textfält som ber användaren att skriva sitt användarnamn och lösenord. Det även finns en annan hyperlänk med text Till kassan som tar användaren till en betalningssida när kunden har lagt en produkt i sin varukorg. Det finns en kundvagns ikon precis ovanför Till kassan som visar användarna hur många produkter de har i sin kundvagn. I denna bild visas en tom kundkorg. Menyn till vänster består av fem flikar namngivna efter de mediatyper som Onnori Media säljer. De är Musik, Film, Spel, Mjukvara och Böcker. Genom att klicka på en flik skickas användaren till respektive mediesida där de kan bläddra genom alla produkter av den typen som finns eller begränsa vad de ser med hjälp av valmenyn. I mitten av webplatsen finns produkter och relaterad information. Startsidan består av fyra kolumner med produkter som representerar fyra listor nämligen Kommande produkter, Nyheter, Senast köpta och Titta direkt. Namnet och produktbilden i listan fungerar som hyperlänkar som tar användaren till en sidan med respektive produkt. Formatet för produkter under Kommande Produkter, Nyheter och Senaste Sålda liknar varandra med en bild av produkten, produktens namn, år produkten släpps, typ av media, och konstnär/utvecklare. Den enda skillnaden i Kommande Produkter är att Lägg tili i varukorg och Köp direkt knapparna byts ut mot förbeställ knappen. Genom att klicka på förbeställ knappen kan användaren gå vidare till betalnings sida. En scroll bar till höger tilllåter användaren att scrolla ner för att hitta fler produkter. De tre flikar till höger på skärmen kallas Kundtjänst, Shoutbox och Mediaspelare. Varje gång användaren klickar på en flik tonas resten av webplatsen ut. När användaren klickar på Kundtjänst fliken visas en chat box, där användaren kan direkt chatta med en kundtjänst personal. Längst upp till höger i chattboxen visas en bild av kundtjänstmedarbetaren och dennes namn. Chattboxen består av ett textfält längst ner, där

17 Onnoori Media: Slutrapport Sida 17 av 30 användaren skriver sina frågor och en skicka knapp som skickar dessa frågor till personalen i kundtjänst. Resten av chattboxen visar vad användaren och kundtjänstmedarbetaren har skrivit. Det finns också en röd kryss ikon som används för att stänga fliken. Användaren kan även välja att klicka var som helst på den ut tonade hemsidan för att stänga fliken. Shoutboxen liknar Kundtjänst fliken, där en chattbox visas, men istället för att chatta med en butiksbiträde, kan användaren chatta med andra användare som finns på webplatsen. Nedanför textfältet och skicka knappen finns tre hyperlänkar; Logga in, Registrera samt Logga in som gäst. Logga in länken är för användare som redan har ett konto på webplatsen. Genom att klicka på den här länken öppnas rullgardinsmenyn för att logga in som tidigare beskrivits. Registrera länken är för nya användare som kan registrera sig och skapa ett konto för att sedan logga in. Brevid Registrera länken finns länken, Logga in som gäst där användare kan använda shoutboxen utan att behöva skapa ett konto. När användaren klickar på denna länken öppnas en annan drop down meny med ett textfält där användaren kan skriva in ett temporärt användarnamn och en skapa knapp som användaren klickar på för att skapa ett temporärt användarnamn som de kan använda i shoutboxen. Även här kan användaren välja att klicka på det röda krysset eller på den ut tonade webplatsen för att stänga fliken.

18 Onnoori Media: Slutrapport Sida 18 av 30 Mediaspelaren fungerar olika beroende på vilken sida användaren befinner sig i. När användaren är på startsidan och vill se ett objekt från "Titta Direkt" listan så klickar användaren på det objektet och mediespelaren glider in från höger och visar det mediet. Till exempel om det är en trailer för en ny film (t.ex. The Hobbit) på "Titta Direkt" listan, så klickar användaren på detta objekt och mediaspelaren glider ut och spelar trailern. Bredvid videon finns en kommentarsruta där användare kan skriva kommentarer. Kommentarsrutan liknar shoutboxen med ett textfält och en skicka knapp samt de tre hyperlänker där användaren kan välja att logga in, registrera sig eller logga in som gäst. Nedanför videon finns en rad där de andra produkter som finns på "Titta Direkt" listan presenteras.

19 Onnoori Media: Slutrapport Sida 19 av 30 Produktkategorisidorna har ett område som är dedikerat åt att visa produkter. Varje produkt har två knappar som är relaterade till köp. Köp direkt knappen avser att köpa en produkt direkt, när användaren klickar på knappen så animeras produkten till att hamna i varukorgen. Sedan flyttas användaren direkt till kassan. Vid knappen Lägg i varukorg så läggs varan till i korgen genom liknande animation som vid Köp direkt men användaren kan fortsätta att handla vidare och länkas inte vidare till kassan. Varje produkt har även en bild och en rubrik som är namnet på produkten, både namn och bild är länkat att leda in användaren på produktens egen sida. Produkten har även produktionsår, medieformat, genre och pris. Alla kategorier skall vara så lika som möjligt men det finns en skillnad mellan hur olika produktkategorier presenteras. I kategorierna film och musik finns även skådespelare respektive artist med i beskrivningen. I kategorierna spel och mjukvara så är det utvecklaren som står med i produktbeskrivningen, medan i böcker är det författaren. Detta för att endast visa den information som är mest relevant för produkten och inte överväldiga användaren genom att visa irrelevant information. Produkterna är luftigt placerade så att det finns utrymme mellan dem och så att det ska inte bli för många produkter som visas samtidigt. Detta för att användaren inte skall känna sig trängd av alla produkter men samtidigt få en bra överblick av alla möjliga val. Produkterna skiljs åt av linjer för att göra det enklare för användaren att separera de olika produkterna och inte blanda ihop dess information. Varje produktkategori har en urvals och en sorteringsmeny. I urvalsmenyn finns det checkboxar som när de klickas i ska filtrera de produkter som är kopplade till checkboxen. Flera av checkboxarna ska kunna fyllas i och uppdateras allt eftersom det inte längre finns produkter som korresponderar med urvalen. Urvalen är uppdelade i olika kategorier som är avgränsade med en skiljelinje för att indikera detta. De kategorier som finns är genre, årtal, länder och generella alternativ. De generella alternativen är nyheter, under 100:, 5 stjärniga och kommande. Dessa är alternativ som kan ändras eftersom egenskaperna för produkten kan förändras. Förtydligande exempel är att en produkt är en nyhet under en bestämd tidsrymd.

20 Onnoori Media: Slutrapport Sida 20 av 30 Sorteringskategorierna tillåter användaren att sortera urvalet på pris, titel, år, antal sålda samt kategori specifika val. Det finns även en rensa filtrering som tar bort alla ifyllda markeringar i checkboxarna. När kunden klickar på en produkt länkas denne vidare till en produktsida för den produkten. Produktsidan har en bild på produkten i vänstra hörnet. Bredvid den finns det ett område som är dedikerat till information om produkten som ska vara synlig hela tiden som användaren vistas på produktsidan. I denna ingår alltid pris men också kategorispecifik information såsom genre, produktionsårtal, artist/skådespelare mm. Priset för produkter styrs av vilket medie som valts (t.ex. DVD/BluRay eller PC/MAC) och därför är det alltid det lägsta priset som visas med ett tillägg av från för att visa att priset kan variera. Om det finns en trailer som för t.ex. film så ska en länk till denna under rubriken se Trailer finnas. Länken öppnar mediaspelaren och visar trailern men användaren är fortfarande kvar på produktsidan. I området finns även en Välj medie knapp. Knappen öppnar en rullgardinsmeny med medier som finns för den aktuella produkten. Varje rad i rullgardinsmenyn har ett medieformat samt priset för det mediet. När medieformat har valts så kommer priset i informationsområdet att ändras till det aktuella priset. Det finns också knappar avsedda för köp. Dessa är likadana i utseende och i funktion som knapparna Lägg i varukorg och köp direkt på produktkategorisidorna.

21 Onnoori Media: Slutrapport Sida 21 av 30 Under knapparna finns det ett antal bilder som är relaterade till produkten. Om kunden klickar på dessa så mörkas bakgrunden ut och bilden visas i ett större format. För att stänga ner denna är det bara att klicka utanför bilden och vyn återgår till den vanliga. Det finns en pil för att kunna bläddra bland bilderna. I högra hörnet finns det en yta för relaterade produkter där några produkter som är relaterade till den aktuella produkten visas. Relationen behöver inte alltid vara tydlig utan kan vara mer löst kopplad till produkten för att öka intresset. Den här delen av hemsidan är till för att öka intresset av produkter samt ge ett förslag till användaren vad hon kan vara intresserad av. De relaterade produkterna har en bild, produkttitel och en liten beskrivande text som avslutas med en länk med rubriken läs mer. Om användaren klickar på en relaterad produkt så länkas den vidare till den produktens produktsida. På produktsidan finns ett fliksystem som har flikarna Information, Reviews, Kommentarer och Dela. Information fliken avser att ge vidare information som inte togs upp i det ovanstående informationsfältet och mer centrerat kring produktens innehåll. För en film så inkluderas handling, skådespelare och regissör. Det finns även roliga fakta om produkten eller information relaterat till produkten, men kan självklart utökas till mer eller annan fakta. Några av orden i informationsfältet är understrukna och fungerar som wiki words som ger användaren extra information om ordet. Denna information visas på en annan sida som glider ut från mediaspelaren. Den vänstra delen av denna sidan innehåller en bild av föremålet för wiki ordet. Till höger om bilden är information om föremålet. Bredvid det är ett kommentarfält som liknar shoutboxen, där användare kan kommentera. En rad längst ner visar andra produkter relaterade till föremålet av wiki ordet. Till exempel när användaren klickar på ordet Will Smith öppnas en sida där en bild på Will Smith visas till vänster av sidan med en rad olika bilder under den. Till höger om bilden är en sammanfattande biografi om skådespelaren och bredvid detta ligger kommentarsfältet. Längst ner finns en rad som visar andra produkter relaterade till Will Smith. Användaren då kan klicka på någon av dessa produkter och gå vidare till respektive

22 Onnoori Media: Slutrapport Sida 22 av 30 produktens sida. Informationsfliken i andra kategorier är anpassade till den produktkategorien som produkten tillhör. I en musikprodukt så finns det låtar och möjligheter att provlyssna på dessa genom att användaren klickar på play ikonen bredvid låten. Då öppnas mediaspelaren som är anpassad för musikkategorin för att spela upp en kort del av låten som är sammanlänkad med den ikonen som valts. Mediespelaren kan köras i bakgrunden så att en användare kan sätta igång en spellista och sedan fortsätta handla på sidan och fortfarande lyssna på musiken. I bokprodukter så finns det information om författaren, huvudkaraktärer som länkas vidare till mer information om dessa och det går även att läsa de första sidorna i boken. I spelprodukter fungerar det på likande sätt och användaren kan klicka vidare för mer information om utvecklarna och karaktärer i spelet samt systemkrav för spelet. Om det behövs mer information om t.ex. tekniska krav så finns det wiki words som tar användaren vidare till en sida där tekniken förklaras. Under Review fliken finns det recensioner som skrivits av inloggade användare och sedan granskats. Det finns även en profilbild som användaren angivit tidigare i sin profil. Recensionen innehåller även ett betyg som skribenten ger till produkten.

23 Onnoori Media: Slutrapport Sida 23 av 30 Under Kommentarer finns det kommentarer som vilken kund som helst kan skriva antingen inloggad eller som gäst utan att behöva logga in eller registrera sig. Varje kommentar har ett utrymme för en användarbild, men används inte om kunden inte är inloggad. Längst ner finns ett fält där en kommentar kan skrivas. Bredvid fältet finns en Skicka knapp som skickar in kommentaren och läger till den längst ner i listan. Under kommentarfältet finns det tre länkar. Den ena är logga in som öppnar logga in rutan och den andra är registrera som öppnar registrera ny användare vyn. Den tredje är Logga in som gäst som används av användare som inte har ett konto. Under Dela fliken så finns det ett fält där URL:en till produktsidan visas. Under den finns det flera små ikoner för olika sociala medier där användaren kan dela med sig av produktens sida till andra. Om användaren klickar på en av dem så länkas de till de mediernas respektive delafunktion i ett nytt fönster så att användaren inte kommer bort från Onnoori Medias webplats.

24 Onnoori Media: Slutrapport Sida 24 av Mobil Mobilversionen bygger på samma grundtanke som desktopsystemet. Högst upp på sidan så har vi placerat en menyrad med logotyp, sökfönster och kundkorg. Den hjälp meny som i desktopversionen ligger längst upp har flyttats till att ligga längst ner på sidan och nås genom att användaren scrollar sig ner till den. Detta för att inte ta upp plats i detta begränsade format, men ändå vara lätt åtkomlig vid behov. Menyer presenteras och är utformade på samma sätt som i desktophemsidan, men givet att vi har en smalare design så valde vi att inte visa de övergripande produktkategorierna i alla lägen. Det medför att när användaren vill gå från att t.ex. titta på filmer till att titta på böcker så måste detta göras via startsidan, antingen genom att backa i historiken eller klicka på logotypen ( hemknappen ) högst upp till vänster. Symboliken och färgskalan i mobilvarianten är densamma som desktopversionen och även urvals systemet är gjort på samma sätt som i desktopversionen. Produktsida Startsida

25 Onnoori Media: Slutrapport Sida 25 av Analys Vid första anblicken vid en analys av den stationära versionen av webplatsen visar att den har en standard layout. Sökfältet längst upp i mitten av sidan, varukorgen uppe till höger och huvudmenyn till vänster är i linje med standarden på andra populära webplatser som vi hittat under vår marknadsanalys. Detta var för att göra hemsidan mer användarvänlig genom att inte avvika alltför mycket från den vanliga konstruktionen som kan förvirra användaren. Det skulle inte hjälpa om placeringen av menyer, sökfält och kundvagnar har ändrats eller ersatts med något annat och användarna först måste räkna ut var allting var innan de kunde börja använda systemet. Mer kraft har istället lagts på den extra funktionaliteten som skall särställa webbplatsen från dess konkurrenter. Under användartester fann vi att de tre flikarna till höger, trotts värdefulla i sin funktion, inte uppmärksammades av användaren. Det är också möjligt att de flesta användarna kanske inte vet funktionen av en shoutbox, som noterats i en av testerna. De fyra listorna på startsidan som är dedikerade till olika kategorier ger användaren information om de senaste produkterna och aktuella händelser i samband med dessa produkter (under Titta Direkt ) samt senaste sålda produkter. "Titta Direkt" listan tillhandhåller också användaren underhållning genom sändning av live evenemang eller nya trailers. Tillgång till information, lättheten att hitta och navigera som följd av standarddesign, samt underhållning engagerar användaren och hjälper till att skapa den första dejten känsla som Onnoori Media vill ha.

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet

En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet A study of Idre Fjälls website with a focus on usability Kajsa Richardson 2009 EXAMENSARBETE Nr: E3784GT Förord Som avslutande del i högskoleutbildningen

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Vad gör en webbsida tilltalande?

Vad gör en webbsida tilltalande? Örebro Universitet Handelshögskolan HT-08 Informatik C Uppsatsskrivande 15hp Britta Höglund 820703 Oskar Öberg 860502 Handledare: Johan Aderud Examinator: Jenny Lagsten Vad gör en webbsida tilltalande?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags strukturkapital LINDA MATTSSON

Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags strukturkapital LINDA MATTSSON Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags strukturkapital LINDA MATTSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM IT-UNIVERSITETET, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM [ för AB Scandinavian Travel Agent DMC] Madeleine Afshar

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Creating webdesign for a communication agency

Creating webdesign for a communication agency Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier & IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för It, medier & design) Creating webdesign for a communication agency Skapa

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projekt: webbplatsutveckling 15 hp Vårterminen 2011 Sammanfattning I den avslutande kursen för webbredaktörsprogrammet skulle vi göra ett projektarbete.

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

C-UPPSATS. Designbank

C-UPPSATS. Designbank C-UPPSATS 2008:222 Designbank Funktions- och designprinciper för en ny typ av webbaserat system Robin Cox Johan Westling Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier

Läs mer

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity 1 Patrolling officers in Malmö have a varied and unpredictable working environment. When they encounter situations within which they are not certain how to take action, they have printed material with

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer