Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5 Ekonomi...5 Senior- och juniorkommittén...6 Informationskommittén...7 LOK-gårdskommittén...7 Motionskommittén...7 OL-arrangemangskommittén...10 Klädkommittén...11 Sponsorkommittén...11 Tävlingskommittén...11 Ungdomskommittén...12 Veteranverksamheten...13 Datakommittén...13 Hemsidan...14 Utmärkelser...15 Externa uppdrag...15 Slutord från ordförande...16

3 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Linköpings OK har härmed nöjet att avge följande verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet under tiden till Styrelse och övriga förtroendeuppdrag Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Magnus Herberthson Vice ordförande: Mikael Andersson 1:a sekreterare: Jörgen Sköld 2:a sekreterare: Markus Henriksson Kassör: Joakim Tosteberg Ledamöter: Suppleanter: Pia Vångell Christer Lindell Eva Lindgren Per O Magnusson Under verksamhetsåret har 14 styrelsemöten, samt årsmöte och höstmöte genomförts. Årsmötet hölls och samlade 30 medlemmar. Höstmötet hölls och samlade 44 medlemmar. Revisorer Lars-Erik Henriksson Kjell Hagström Kerry Kempe, revisorsuppleant Thomas Rimhagen, revisorsuppleant Valberedning Gitte Engström, sammankallande Anders Berg Amy Rankka Julia Modig Tjärnström, suppleant Kommittéer Datakommittén Per Magnusson, sammankallande Joakim Tosteberg Mattias Wingstedt Erik Sköld Hemsidesansvariga Per Magnusson, sammankallande Erik Sköld Mattias Wingstedt Johan Otterström Johan Nyman OL-artiklar Erik Sköld, sammankallande Ann-Sofie Svensson Elisabeth Wiklund Senior- och juniorkommittén Jan Lundgren, sammankallande Christian Enberg, UK seniorer Jörgen Sköld Peter Aronsson Fredrika Vångell Anna Håkansson Gitte Engström Teknikträningsgrupp Fredrik Lindström Per Carlborg Sponsorkommittén Thomas Stenström, sammankallande Maria Olofsson Roger Stigsson 3

4 Motionskommittén Jonas Råberg Ole Pedersen Ulf Waldenfjord, Östgötaleden Jörgen Svensson Christian Eriksson Markus Johansson Blodomloppet/LOT Anneli Stenström Peter Aronsson Peter Eriksson Informationskommittén Peter Jakobsson, sammankallande Fredrik Peterson, På Spåret Julia Modig Tjärnström, Web Hanna Modig Tjärnström, Web Josefina Berntsson, Web Andreas Berg Klippboksansvarig Roland Fridh Medlemsregisteransvarig Curt Tillman Utbildningssamordnare Anna-Lena Karlsson Lotteriansvarig Pedro Lundquist LOK-gårdskommittén Anders Kjell, sammankallande Ulla Kjell Lars-Göran Göransson Claes-Ove Swärdh Roger Danielsson Lars-Erik Henriksson Värdlisteansvarig Lotta Borg OL-arrangemangskommittén Anders Berg, sammankallande Inger Berg Lennart Sturesson Per Carlborg Kartansvarig Markus Henriksson Mark- och viltansvarig Magnus Johansson Tävlingskommittén Tomas Boman, sammankallande Pedro Lundquist, anmälare Annika Ivarsson Curt Tillman, resultatbörsen UK för HD35- Christian Enberg Pia Vångell Ungdomskommittén Lena Strömbäck, sammankallande Urban Petersson Maud Göthe-Lundgren Rikard Borg Julia Modig Tjärnström UK ungdom Inger Gustås Ekorren Cup och Ungdomsserien Åke Ljunggren Veteranverksamhet Birger Ehn Ulla Göransson Ulf Waldenfjord Claes-Ove Swärdh Eva Karlsson 4

5 Medlemsantal Antalet medlemmar den 31 december de senaste åren framgår av nedanstående tabell och diagram Medlemmar Ungdomar under 25 år Kvinnor Män Hedersmedlemmar Medlemmar Ungdomar under 25 år Kvinnor Män Hedersmedlemmar Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god. Summa eget kapital uppgår till varav är avsatt i olika fonder. Resultatet för 2014 visar ett underskott på att jämföra med ett budgeterat underskott på Skillnaden beror till största delen på att kostnaderna för tävlingsstarter har ökat markant både genom ett ökat antal starter och genom dyrare startavgifter var ett år utan större arrangemang och det är därför rimligt att verksamheten genererar ett underskott. Tanken är då att större, mera sällan återkommande arrangemang skall ge år med gott resultat. Ett underskott i årets storlek är dock inte långsiktigt hållbart. En reflektion i sammanhanget är att startavgifterna förväntas öka ytterligare under Vi kommer inte heller att ha något stort arrangemang under de närmaste åren som kan förväntas ge extra stora intäkter. Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras mot eget kapital. 5

6 Senior- och juniorkommittén Senior- och juniorkommittén har under större delen av året bestått av sju personer. När Magnus blev ordförande i klubben i februari lämnade han kommittén. Jörgen tog då över ekonomiansvaret och Gitte och Fredrika tog hand om reseplaneringen. Peter har varit ansvarig för träningsplaneringen och Anna har haft ett speciellt ansvar för våra juniorer. Christian har varit UK och Janne sammankallande. Kommittén har haft möten vid sex tillfällen under året och dessutom har ledamöterna setts vid träningar och tävlingar och diskuterat verksamheten. Många frågor har förstås också behandlats via epost. Klubben har haft ett 30-tal löpare med hög tränings- och tävlingsaktivitet. Den löpare som sticker ut är förstås Alva Olsson. Alva etablerade sig i landslaget under året och radade upp bra lopp på EM och i världscupen. EM-silver i stafett, en 13:e plats individuellt på EM-långdistans, flera andraplatser i sprintstafett i världscupen, en sammanlagd 27.e plats på världscupen, ett SM-brons på sprintdistans och en 2:a plats totalt i Silva League var Alvas främsta resultat. Nyförvärv för året på löparsidan var Atte Axelsson och bröderna Joel och Jonathan Francén, samtliga från TGOK. På hösten anslöt Nicole Scalet från Italien och Bruno Godefroy från Frankrike, som båda flyttat hit för att kombinera studier och träning. Vi fick också ett stort tillskott av sex nya juniorer från ungdomsleden. Anna har sett till att ge bra stöd till den gruppen, inte minst genom ett flertal sociala aktiviteter. Den 5-7 december arrangerades till exempel ett läger för juniorerna och ungdomarna i violett grupp, finansierat av Idrottslyftet. Lägret hade 19 deltagare varav fem juniorer och två till nästa år blivande juniorer. Temat för lägret, som var förlagt på Visingsö, var teambuilding och sammanhållning. Träning Utbudet av träningar har fortsatt att öka, där inte minst teknikträningsgruppen under ledning av Per Carlborg har erbjudit många trevliga träningar. De nya möjligheterna med automatgenererade kartor har varit till stor hjälp. Träningsprogrammet har i stort haft det traditionella upplägget. Måndagar i Bäckskolan med omväxlande styrkegympa och rockgympa, tisdagar på LOK-gården med vanligtvis intervallträning och torsdagar med teknikträning (sommarhalvåret) och distansträning (vinterhalvåret). Många av våra löpare utnyttjar också det utbud av träningar som erbjuds av LiU Elitidrott och studentföreningen LiTHe Vilse. Under vintern fortsatte traditionen med Sprintcuper under fyra lördagar och på söndagarna har Sunes bana varit ett alternativ för många. Lägerverksamheten har varit lite mindre detta år. I februari deltog dock ett 10-tal löpare i en veckas träningsresa till Turkiet arrangerad av Mikael Andersson och ÖOF. I samband med Nyköpingstävlingarna i slutet av mars arrangerade vi en tävlingsresa. Vi arrangerade även ett skidläger i Malung i februari. Tävling Även detta år var det damerna som stod för de främsta resultaten. På Tiomila-kavlen i Eksjö kom laget på 19:e plats (Cecilia Kleist, Sofia Salomonsson, Amy Rankka, Fredrika Vångell, Alva Olsson) och på Venla-kavlen blev det en 26:e plats (Sofia Salomonsson, Elin Gunnarsson, Fredrika Vångell, Alva Olsson). På SM-stafetten blev placeringen 9:a (Fredrika Vångell, Amy Rankka, Alva Olsson). Till det kan läggas en seger på Måsenstafetten och en 5:e plats på Smålandskavlen. Individuellt radade Fredrika upp placeringarna 21, 29, 15 och 29 på SM-distanserna Natt, Sprint, Lång respektive Medel. På den sistnämnda distansen var det för övrigt tre lokare i final då Alva och Sofia placerade sig på 21:a respektive 33:e plats. 6

7 På herrsidan nåddes en 37:e plats på Tiomila, vilket var den bästa placeringen sedan På Jukola blev placeringen 67:a och på SM-stafetten blev den en 30:e plats. Individuellt var bästa SM-resultaten Per Carlborgs 28:e plats på Sprint och Erik Martinssons 41:a plats på Natt. Bästa juniorresultat var Petter Johanssons 26:e plats på SM-Lång. Noterbart var också Eriks 2:a plats på O-ringen i klassen H21L. Informationskommittén Informationskommitténs arbete har huvudsakligen bestått av utgivning av På Spåret och utläggning av nyheter på hemsidan. Under året har 4 nummer av På Spåret kommit ut. Detta arbete har till största delen utförts av Fredrik Peterson. Josefina Berntsson, Julia och Hanna Modig Tjärnström har skött publiceringen av nyheter på webben. Arbetet med klippboken (Roland Fridh), medlemsregistret (Curt Tillman), utbildningssamordningen (Anna-Lena Karlsson) samt lotteriet (Pedro Lundquist) lyder också under informationskommittén och har löpt på utan problem. LOK-gårdskommittén LOK-gårdskommittén har under det gångna året ansvarat för skötsel och drift av LOK-gården och dess materiel, såväl inom som utomhus. Roger Danielsson har varit materielansvarig. Mycket materiel av olika sorter är i omlopp och behöver underhållas för att verksamheten ska fungera. Lotta Borg har haft huvudansvar för värdlistan, där medlemmar enligt ett rullande veckoschema sköter servering och städning av LOK-gården. Nya medlemmar har tillkommit på listan, och förhoppningen är att varje aktiv medlem samt förälder till tränande barn, ska vilja vara LOK-värdar under kommande år. Uthyrningen av LOK-gården genom Ulla Kjells försorg, har varit fortsatt god, vilket genererar intäkter till klubben. I juli månad genomfördes en storstädning av LOK-gården där många medlemmar slöt upp för att städa, putsa och feja. Roger Danielsson har ansvarat för uthyrning av klubbens släpkärra, som medlemmar kan hyra till ett lågt pris. Roger har även haft kontrollen av 4-hjulingen som bland annat används för LOK-milens underhåll. De daglediga medlemmarna i kommittén har samlats på LOK-gården på måndagar under stor del av året och då ägnat sig åt renovering, upprustning, underhåll och skötsel av LOK-gården. Panelen på LOK-gårdens baksida är utbytt och målad, vilket var ett omfattande arbete under hösten. Kommittén har haft god hjälp av medlemmar utanför kommittén som värnar om LOK-gårdens skötsel, vilket vi tackar för. Motionskommittén Under verksamhetsåret har motionskommittén haft möten vid 8 tillfällen. Motionskommittén har ansvarat för två löpande projekt samt haft ansvar för motionsträning. 7

8 Lidingöloppet on Tour och Blodomloppet har bedrivits som fristående projekt av Anneli Stenström, Peter Aronsson och Peter Eriksson. Östgötaleden Tillsyn och skötsel av Östgötaleden, där LOK har ansvaret för delsträckor på cirka 2 mil, har under året utförts på sedvanligt sätt under vår och höst. Sträckan från S. Viggen har under hösten varit matarväg för skogsmaskiner med stora ingrepp i naturen som följd. Rikliga vassbestånd har tagits bort vid Svensbokärret. LOK-milen Märkningen av LOK-milen har underhållits och förbättrats. I samband med detta har även den av LOK tillverkade träbänken vid cirka 6 km setts över. Grus har körts ut för att underhålla och förbättra underlaget på LOK-milen, främst på sträckor som lätt blir blöta med sämre framkomlighet som följd. Under året har även en del träd som blåst ned över spåret röjts undan. Detta har dels utförts genom Linköpings kommuns försorg och dels av LOK. Klubbträning Motionskommittén har ansvarat för en klubbträning söder om Rosenkällasjön den 10 april med 30 deltagare. Sunes Bana Sunes bana har arrangerats under vinterperioden vid 13 tillfällen. Vid varje tillfälle har det funnits 3 banor. Deltagandet framgår av tabellen nedan: jan jan jan feb feb feb feb nov nov nov dec dec dec Kort Mellan Lång Summa Veckans Bana Under året har motionskommittén delat på ansvaret för Veckans bana i Vidingsjö tillsammans med IFK Linköping. Motionskommittén har haft ansvaret under hösten, från vecka 33 till och med vecka 41. Skinkloppet Skinkloppet arrangerades av förra årets vinnare Ludvig Eronn, Axel Kullberg och Joel Francén. Det var 92 deltagare som var på jakt efter de åtråvärda priserna och äran. 8

9 Nybörjarkurs - Vuxenkursen våren 2014 Till vårens vuxenkurs hade 11 personer anmält sig. Kursen startade redan den 3 april då ingen snö fanns i skogen. Vi körde totalt 5 vardagkvällar, fördelat på lite olika dagar. Kursen var klar den 28 april. Ett par kvällar ägnades åt kartsymboler, kartläsning och kartpassning samt enkel promenad runt ett spår. Därefter följde några kvällar med lätt löpning runt en lagd bana. Olika hastighet för olika individer. Ledare för kursen var Ole Pedersen och Ulf Waldenfjord hjälpte till med att ta hand om halva gruppen under skogslöpningarna, precis som tidigare år. Skolorientering Skolorienteringar har genomförts vid tre tillfällen: 1. Onsdag den 17 september heldag med 200 elever från Berzeliusskolan årkurs 9 2. Onsdag den 24 september heldag med 200 elever från Berzeliusskolan årskurs 8 3. Onsdag den 1 oktober halvdag med 75 elever från Birgittaskolan och Klara Friskola Orienteringen har genomförts på separata banor. Blodomloppet Blodomloppet arrangerades i år den 22 maj och med Stångebrofältet som tävlingsarena för första gången och med ny bansträckning i de olika klasserna. Än en gång sattes ett nytt deltagarrekord med anmälda löpare. Dagen bjöd på ett skönt och varmt försommarväder vilket uppskattades av alla och gjorde vårt arbete mycket enklare. LOK hade till årets arrangemang fått lite nya arbetsuppgifter då vi förutom uppbyggnad/rivning av arenan, start och cykelparkering även fick ansvar för en del av bansträckningen utmed Södra Stånggatan samt bistå Akele med flaggvakter utmed banorna. Under dagen var vi 14 personer som hjälptes åt att resa tält, dra vagnar på plats och bygga arenan. För de som jobbade under dagen bjöd Akele på lunch vilket var mycket uppskattat och en behövlig vila i arbetet. När det sedan till kvällen blev dags för tävling anslöt ett 50-talet nya funktionärer från klubben. Som vanligt gjorde alla en mycket bra insats. Kvällen avslutades med rivning och lastning och hemtransport av allt vårt material till LOK-gården. Som vanligt ställde några av de som själva sprungit upp och hjälpte till. För några blir det en lång dag innan allt är på plats. Då Akele uppskattar vår insats mycket högt har vi inför 2015 fått förfrågan om att ta ansvar för ytterligare arbetsuppgifter och vi kommer att behöva minst ett 25-tal personer till som jobbar under tävlingsdagen. Blodomloppet ger LOK ett bra ekonomiskt tillskott till en förhållandevis rimlig arbetsinsats så jag hoppas att vi kan få dessa extra funktionärer att ställa upp och hjälpa till. Lidingöloppet on Tour (LOT) Den 20:e augusti, en torsdagskväll, arrangerades årets upplaga av Lidingöloppet on tour vid LOKgården. Liksom tidigare år var det ett varv på LOK-milen som gällde. Totalt var det 173 löpare som fullföljde loppet med Kalle Andersson, IK Akele, och Charlotta Wångblad, IK NocOut.se som segrare. Under 2014 hade vi rationaliserat bort den tidigare ingående föreläsningen med träning, så enbart tävlingen var aktiviteten. Totalt var det ett 20-tal arrangörer från LOK som genomförde arrangemanget. Andra arrangemang Andra arrangemang som genomfördes under året var: 9

10 Företagsorientering för inbjudna företag den 12 maj i LOK-gården med 43 anmälda Nattcupen den 9 oktober blev ett bra arrangemang med 74 deltagare Motionskommittén har under året bestått av Jonas Råberg, som varit sammankallande (del av året), Christian Eriksson som ansvarat för projekt LOK-milen, Markus Johansson, Ole Pedersen, Jörgen Svensson och Ulf Waldenfjord som också ansvarat för projekt Östgötaleden. OL-arrangemangskommittén Tävlingar LOK har under år 2014 arrangerat två nationella orienteringstävlingar och ett terränglopp. Vårspringet arrangerades den 10 maj på nyritad karta i terrängen öster om Grytsjön. Kartritare var Tomas Person OK Denseln. TC var beläget vid Grytvik intill Grytsjön. Tävlingsledare var Mikael Andersson, och banläggare Pia Gustavsson & Roger Danielsson. Tävlings- och bankontrollant var Jan Pettersson, OK Roxen. Antalet startande deltagare på medeldistansen var 524. Ekorren Cup hölls den 4 oktober vid Vallabackarna, Linköping. Tävlingsledare var Emma Lindell. Banläggare var Stina Gustås. Åke Ljunggren agerade bollplank till våra duktiga ungdomar. 22 lag var anmälda med mellan fem och nio deltagare i varje lag. Klubbmästerskap Natt-KM gick den 2 april vid Olstorp, Ljungsbro. Antalet startande var 71. Lång-KM arrangerades vid Vimmerby motorstadion den 5 oktober. Antalet deltagare var 32. Medel-KM hölls öster om Grytsjön på nyritade kartan från Vårspringet den 21 augusti. Totalt antal startande var 95. Sprint-KM arrangerades den 21 maj vid Linköpings Universitet med 87 deltagare. Kartor Inför Vårspringet 2015, som blir en dubbel tävling (medel och lång), tar vi återigen hjälp av Tomas Persson från OK Denseln för ännu en ny karta. Planerat TC vid Vångakorset och tävling i terrängen öster från korset. Linköpings XC Race Den 18 oktober arrangerade LOK sjätte upplagan av Linköping XC-race. Ett "riktigt terränglopp" över 10 km. Återigen var det en bana på fem km som skulle löpas två varv för de tävlande eller ett varv i motionsklassen. Årets tävlingsplats var belägen vid Vidingsjö motionscentrum och lockade totalt 166 startande. Segrare i damklassen blev Ellinor Sterner, OK Njudung. I herrklassen segrade Anders Kleist, IK Akele. Arrangemanget genomfördes i bra väder och på leriga stigar. Huvudarrangörsstaben bestod även i år av initiativtagarna Peter Aronsson, Erik Martinsson och Fredrik Pettersson. Deltagarantalet minskade något från tidigare år. Minskningen beror rimligen på minskad marknadsföring. Drygt 20 arrangörer behövdes under tävlingstimmarna. 10

11 Klädkommittén Klädkommittén har under året försett klubbens medlemmar med klubbkläder genom beställning samt även genom försäljning av kläder direkt från klädskåpet på LOK-gården, där det finns ett mindre klädlager. De kläder som beställdes sent 2013 levererades i mars 2014 och i och med det lämnade Erik Martinsson över ansvaret för klädkommittén till Erik Sköld. Det avtal med Noname som klubben haft ett antal år löpte ut i år. Ett nytt snarlikt avtal har skrivits på och gäller till och med säsongen Klädbeställningen inför 2015 skedde för första gången på Nonames egna webbplats. Vi har där en egen webshop likt den vi har på vår egen sida, men med möjlighet att betala med kort och på så vis inte betala via LOK. Man kunde då också köpa varor ur standardsortimentet. Design på tröjor och överdrag har inte förändrats sedan förra året. Däremot har medlemmarna kunnat köpa svarta nylonbyxor och jackor med LOK-tryck. En mössa med egen design är också beställd. Klädkommittén har även koordinerat försäljningen av både Ullmax och Newbody som återigen gett ett fint tillskott till klubbkassan. Stort tack till er som hjälpt till med detta. Sponsorkommittén Sponsorverksamheten har under året förnyat samarbetet med sponsorerna Linköpings Kommun (NuLink), Malmbergs Ur och Optik samt med Noname. Förhandlingar pågår med Löpex och Coop Extra. Vi tackar än en gång alla sponsorer för att de på olika sätt underlättat vår verksamhet genom pengar, material, priser, tjänster och upplåtelse av mark. Tävlingskommittén Tävlingskommittén har under året bestått av fyra personer med ansvar för anmälningar och IdrottOnlineregister, resultatbörs, klubbresa samt samordning av vissa stafetter. Ett tävlingsprogram togs fram och lades in i klubbens kalender på hemsidan. Tävlingsvärdar utsågs för de flesta av tävlingarna i programmet. Uppgiften för dessa är att ta med klubbtält och flagga samt att ordna med gemensam avfärd vilken oftast utgår från A-husparkeringen vid Linköpings universitet. Tävlingskommittén höll i resa och logistik för 10-mila som gick i Eksjö med arenan på Ränneslätt. LOK deltog med 9 lag, 2 ungdomslag, 4 damlag och 3 herrlag, varav samtliga fullföljde. Den första stora tävlingsresan gick i år till Hälsingland den 28/5 till 1/6 med 36 deltagande LOK:are och boende på Bollnäs folkhögskola. Torsdag till söndag bjöds det 5 (!) tävlingar i härlig Hälsingeterräng. LOK ställde två lag på startlinjen för Tjoget. Förstalaget lyckades placera sig som tvåa bland de 70 startande lagen. Den andra större tävlingsresan gick till 25-manna som i år avgjordes vid Rudan i Haninge kommun. LOK kom till start med fyra lag. Det var en härlig oktoberdag med underbart väder och en spännande tävling att delta i. Som bäst var LOK lag ett uppe på en åttondeplats inför sista sträckan, men slutade på plats 20. De individuella anmälningarna görs via Eventor vilket innebär att anmälaren mest behöver jobba med kavleanmälningar och fakturering av egenavgifter. Faktureringen är ett tidskrävande arbete. För att 11

12 hjälpa anmälaren kan vi som medlemmar se till att betala fakturorna skyndsamt så blir belastningen något mindre. Som avslutning på året publicerades resultatbörsen för 2014 på hemsidan. Curt Tillman har jobbat hårt hela året med att samla in resultat, sammanställa och ta fram statistik. Han konstaterar bland annat att under året har 346 medlemmar tillsammans gjort inte mindre än 5377 starter i olika orienteringstävlingar vilket måste vara någon form av rekord. Ungdomskommittén Ungdomskommittén har bestått fem personer under året. Kommittén har haft elva protokollförda möten. Under året har drygt 125 ungdomar deltagit i LOK:s ungdomsverksamhet, vilket är ungefär lika många som året innan. Det är fantastiskt att vi har så många ungdomar som vill vara med i vår verksamhet. Verksamheten engagerar knappt 40 ledare vid träning och tävling. Förutom detta engageras många föräldrar som hjälper till vid behov. De yngre grupperna tränar tisdagar under vår och höst medan de äldre tränar både tisdagar och torsdagar under hela året. Under våren startades en nybörjarkurs med drygt 35 killar och tjejer. Många av dem har sedan fortsatt även efter sommaren. Parallellt med nybörjarkursen har vi även i år haft färgindelade grupper efter SOFT:s färgtrappa (svårighetsnivåer) dvs. grön, vit, gul, orange och violett färg. För de minsta har vi arrangerat Skogslek. Träningarna utgår normalt från LOK-gården, men vi har även tränat på kartor i närområdena som till exempel Hackefors, Valla och Malmslätt. Träningarna har varierat beroende på ungdomarnas kunskap. Teori och OL-teknik har blandats med variation av löpträning. Även i år har vi genomfört ett Brutalpass. Variationer på träningarna har varit många, allt från stjärn- kurvbild- kompass- stads- nattkeps-ol, och julkalender-träning har utförts under året. För de äldsta ungdomarna har vi även utnyttjat andra träningsmöjligheter, till exempel NOK-träningar i Norrköping. Traditionsenligt har ungdomarna varit med på många, många tävlingar, både individuellt och på kavlar såsom; Linköpings orienteringsklubbars ungdomsserie (varav LOK arrangerade en av fem tävlingar), Steffekavlen, Tiomila, Ungdomens Tiomila, DM, Distriktsmatch (Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland), Ungdoms-SM, Götalandsmästerskapen, Daladubbeln, Smålandskaveln m.m. Många av våra ungdomar har gjort fina resultat under året. Speciellt kan nämnas att Olof Ljunggren och Emanuel Herbertsson kom 1:a respektive 3:a i ÖOF:s O-liga samt att Tove Ekström kom 2:a i ÖOF:s O-liga. Ungdomskommittén valde att ge årets ungdomspris till Sarah Magnusson för 17:e plats på USM-lång, 3:a på DM-lång och 4:a på DM-natt. Tove Ekström fick årets ungdomsinsats för seger i DM-lång och DM-natt, 2:a i DM-medel, 2:a totalt i D14 i Östergötlands O-liga 2014, deltagande i segrarlaget på GM-stafetten och i ett av Östergötlands lag på AXA-stafetten. Jonathan Jylltorp fick årets älg för fina prestationer under året. Dessutom har Tove Ekström tilldelats Skogsflickornas hederspris och Olof Ljunggren Skogskarlarnas hederspris. LOK:s ungdomar segrade i Ekorren Cup för andra året i rad. Flera ungdomar från klubben har varit med på olika orienteringsläger; ÖOF för- och eftersäsongsläger, konfirmation, SOL-skola, och riksläger i Sälen. LOK har arrangerat ÖOF:s USM läger i Köping. Vi stod också som arrangör för USM-resan för ÖOF:s ungdomar. Som avslutning på 2014 års OL-år hade vi ungdomsavslutning i Ekholmsskolan där flera killar och tjejer fick utmärkelser och priser utdelade. Naturligtvis avslutades året med det traditionella luciatåget efter Skinkloppet. 12

13 LOK:s ungdomsverksamhet har under året fått stöd för verksamheten från Idrottslyftet i två projekt. I samband med träning vid LOK-gården har vi ofta avslutat med enklare styrketräning. Det ena projektet från Idrottslyftet gav möjlighet att köpa in styrketräningsutrustning för att förbättra denna aktivitet och träna styrka året om. Det andra projektet från Idrottslyftet hade syftet att stärka sammanhållningen mellan de äldre ungdomarna och juniorerna i klubben för att därmed försöka få så många ungdomar som möjligt att fortsätta orientera på juniornivån. Detta projekt bestod av ett överraskningsläger för äldre ungdomar och juniorer som arrangerades i december. Båda aktiviteterna har varit mycket uppskattade av ungdomarna. Sammanfattningsvis har många ungdomar tränat och tävlat för LOK under året vilket har lett till en bra gemenskap, roliga minnen och många fina resultat. Veteranverksamheten LOK-veteranernas onsdagsgrupp har under 2014 haft 35 träffar: 20 under våren och 15 under hösten. Totalt antal besökare har varit personer, vilket innebär cirka 42 deltagare i snitt. Sedan starten 1989 ligger snittet på 43,7 så vi ser gärna att fler daglediga letar sig till LOK-gården på onsdagsförmiddagarna. Varmt välkomna! Inriktningen har, i likhet med tidigare, varit motion i egen takt i kombination med social samvaro jämte inslag i form av kulturell förkovran. Vid några tillfällen har inbjudna gäster hållit något intressant föredrag eller underhållit musikaliskt. Vid flertalet av tillfällena har föreningens medlemmar stått för underhållningen. LOK-tetten har vid fyra tillfällen och till allas glädje stått för den musikaliska underhållningen. Nämnas bör att Nils Årnerud under året höll sitt 81:a föredrag, ett i sanning svårslaget rekord. Veteranträffen har avverkat sitt 26:e år och sedan begynnelsen 1989 har varje tusende deltagare uppmärksammats passerades :e deltagaren och vid varje passage utlottas en minnesgåva. Lycklig vinnare vid detta tillfälle blev Lars-Göran Göransson. Torsdagstävlingarna riktade till äldre inom distriktet har fortsatt med 13 arrangemang. LOK genomförde sin deltävling den 12 juni tillsammans med Stjärnorps SK vid Stjärnorpsvallens IP med 59 deltagare. Banläggare var Roger Danielsson. LOK har svarat för totalt 104 starter under året, vilket innebär att vi kommer på andra plats efter OK Roxen sett till antalet deltagare per förening. Datakommittén På Vårspringet hade vi ett lite väl spännande problem med datorsystemet. Det ledde till en del merarbete, men vi lyckades minimera effekten på tävlingen och resultatgivningen. Till sprint-dm var problemen utredda och lösta och där fungerade databiten fint. ADSL-modemet i LOK-gården har bytts ut och nu fungerar bredbandet stabilt. Datorn i källaren har drabbats av elak programvara som har kapat startsidan på webbläsaren för banorkontot. Troligen har datorn infekterats i samband med att någon användare installerat något program nedladdat från nätet. Trots några timmars försök att åtgärda problemet kvarstår det. Uthyrningen av förvarningsutrustning har som vanligt gett en del intäkter till klubben. En samlingsbox blev överkörd av bil i samband med en uthyrning, men har reparerats och fått en ny fin låda. Kompletterande Sportidentutrustning har införskaffats. Bland annat har vi nu en Time Master (en blå enhet) som gör det lätt att ställa in klockan i vanliga SI-enheter utan att man behöver koppla dem till en dator. Förhoppningen är att alla som arrangerar en träning eller tävling med SI-enheter ska använda 13

14 Time Mastern för att ställa tiden på alla enheter inför varje arrangemang så att vi framöver slipper de problem vi sett vid flera tillfällen med orimliga sträcktider orsakat av att klockorna går olika i olika enheter. Färgskrivaren verkar mestadels ha fungerat bra under året, även om tonern varit slut vid åtminstone ett tillfälle när den hade behövts. För att den ska vara redo att skriva ut nya kartor underlättar det om de som använder skrivaren är uppmärksamma på hur mycket toner det finns kvar av respektive sort och meddelar kommittén om någon håller på att ta slut så att ny kan införskaffas i tid. Hemsidan Under 2014 har aktiviteten på legat på ungefär samma nivå som under Många medlemmar bidrar med innehåll i form av nyheter, aktiviteter i programmen, resultat från tävlingar och träningar, protokoll, foruminlägg och diverse annan information. En del anmälningar och resultat ligger även i Eventor och Winsplits, eftersom de systemen innebär fördelar som att icke-lok:are kan anmäla sig själva och att möjligheten till sträcktidsanalys är bra i Winsplits. Några förändringar, varav vissa syns på ytan, har genomförts under året: Ett RSS-flöde har tillkommit för anmälningar. Inloggningen sker nu på ett betydligt säkrare sätt där inga lösenord längre skickas eller sparas i klartext. Det finns nu en funktion som gör det enklare att börja och sluta prenumerera på e-postlistor, samt se vilka e-postlistor man prenumererar på. En rensning bland aktiva användarkonton har skett. Sidorna om 43-kavlen har gjorts om för att enbart utgöra ett arkiv över tävlingens historia. Loggor och länkar till 43-kavlen har också tagits bort från framträdande platser på Ett ganska omfattande arbete som syftar till att uppdatera programkoden på hemsidan för att fungera med den senaste versionen av språket PHP (att få bort beroendet av "register_globals") inleddes i slutet av året. Det är en del i framtidssäkringen av hemsidan, men påverkar inte funktionalitet eller utseende på kort sikt. Här är sedvanlig statistik över aktiviteten på webbsidan, med 2013 års siffror inom parentes: Antal sidladdningar, inklusive från sökmotorer med mera: ( ) Antal sidvisningar enligt awstats: ( ) Antal besök enligt awstats: ( ) Antal nytillkomna användarkonton under året: 43 (26) Antal aktiva användarkonton: 349 (414) Antal nya sidor under året: 37 (51) Antal foruminlägg under året: 658 (669) Antal nyheter under året: 263 (287) Antal aktiviteter i kalendern: 669 (678) Som vanligt har veckans bild kommit ut varje vecka. Fotograferande medlemmar får gärna skicka in förslag på veckans bild till Vi ligger kvar på samma webbhotell, wopsa.se, som vi använt sedan juni

15 Utmärkelser Följande utmärkelser delades ut 2014: Håkan Svenssons vandringspris för årets största enskilda tävlingsprestation gick till Alva Olsson för hennes EM-silver i stafett. Lennart Hanssons vandringspris gick till Sven Engström som hade bäst resultat i poängligan i klassen HD Årets Ungdomspris utdelas till den ungdom i HD15-16 som nått betydande framgångar under året. Priset gick till Sarah Magnusson. Årets Ungdomsinsats tilldelas den ungdom upp till 16 år som nått en betydande framgång under året. Det kan exempelvis vara en framskjuten placering på 5-dagars, utländsk tävling eller något annat som kan ses som en prestation gick priset till Tove Ekström. Staven gick till Roger Danielsson som årets meste orienterare med högst totalpoäng i LOK:s poängliga. LOK-älgen tilldelas den som på ett positivt sätt deltagit i klubbens tävlingar och aktiviteter, visat träningsflit samt varit en god kamrat gick LOK-älgen till Jonathan Jylltorp. Ulla Kjell och Roger Danielsson utnämndes till hedersmedlemmar vid klubbens 80- årsfestligheter i augusti. Vid 80-årsjubiléet delades LOK:s förtjänsttecken Guldmedaljen ut till följande: Peter Aronsson Anders Berg Inger Berg Tomas Boman Roland Fridh Inger Gustås Magnus Herberthson Anders Kjell Maria Olofsson Ole Pedersen Vid 80-årsjubiléet delades även LOK:s förtjänsttecken Guldnålen ut till följande: Mikael Andersson Andreas Berg Christian Enberg Pär Ericsson Christian Eriksson Maud Göthe-Lundgren Per Gustås Annika Ivarsson Kajsa Holmgren- Petersson Jan Lundgren Christer Lindell Erik Martinsson Roger Stigsson Jörgen Svensson Ann-Sofie Svensson Anders Tosteberg Joakim Tosteberg Jörgen Sköld Erik Sköld Fredrika Vångell Elisabeth Wiklund Externa uppdrag Under 2014 har flera LOK:are haft uppdrag i Östergötlands orienteringsförbund, ÖOF: Lennart Sturesson, vice ordförande i ÖOF. Per Magnusson, ansvarig för ÖOF:s hemsida. Thomas Stenström, valberedning ÖOF. 15

16 Anna Håkansson, ÖOF:s ungdomskommitté. Christian Enberg, rankingansvarig i ÖOF. Slutord från ordförande Linköpings Orienteringsklubbs åttionde verksamhetsår, 2014, är till ända, och för min del har jag snart suttit ett år som ordförande. Året som gått har innehållit den vanliga blandningen av orientering, arrangemang och diverse åtaganden. Dessutom har Linköpings OK passat på att fylla 80 år, vilket uppmärksammades vid LOK-gården en söndag i augusti. Då bjöds det på nostalgiorientering, tipspromenad, fika samt utdelning av förtjänsttecken. Tack till er som ordnade denna tillställning då LOK:are i alla åldrar träffades för att fira klubben. Vår huvudsport är fotorientering, och i år verkar ett rekord ha slagits i och med att 346 LOK:are gjorde inte mindre än 5377 starter. Bland annat sprang 140 medlemmar tillsammans 678 etapper vid årets O-ringen i Skåne. Alla springer av lite olika anledningar, och hur det går kanske inte är så viktigt för alla. Tittar man ändå på resultaten så hittar man många goda prestationer. Alva Olsson sprang till sig, laget och Sverige ett EM-silver i stafett, och fick också brons på SM-sprinten. Tillsammans med Fredrika Vångell och Amy Rankka blev det dessutom en niondeplats vid SM-stafetten. På ungdomssidan märks också många fina resultat. Två klassrekord har slagits, då Olof Ljunggren och Tove Ekström slagit de gamla rekorden i H14 respektive D14. Tove var dessutom med i det segrande laget vid GM-stafetten. LOK:s ungdomar lyckades också försvara förra året seger i Ekorren Cup. I det äldre segmentet har RM blivit SM och därmed fick vi en svensk veteranmästare i och med att Christian Enberg vann H40 i medeldistans. Till detta kan nämnas att Linköpings OK vann alla tre klasserna vid årets Novembersprinten. Som alla vet är LOK också en flitig arrangörsklubb. Årets Vårspringet hölls vid Grytsjön och samlade 524 löpare. Ekorren Cup gick i Vallaskogen med 22 deltagande lag. Som vanligt arrangerade LOK Lidingöloppet on Tour och XC-race samt gjorde en stor insats vid Blodomloppet. Alla dessa arrangemang är viktiga för klubbens ekonomi. Ännu en möjlighet till ytterligare intäkter har dykt upp genom att klubben gått viltdrev åt Baroniet i Åtvidaberg. Ändå finns det anledning för oss att fundera på hur vi skall finansiera vår verksamhet. Vårt flitiga tävlande i kombination med att startavgifterna höjs ganska mycket 2015 gör att vi måste fundera på hur tävlingsavgifterna skall utformas. LOK har en stadig kassa, men ett normalt år utan större arrangemang tär vi något på resurserna. Som alla vet diskuteras ett O-ringen i distriktet, och såväl Kolmården som Valdemarsvik har dryftats. Alla arrangemang och övrigt klubbarbete kräver ett stort engagemang från LOK:s medlemmar, och många är det som lägger ner mycket tid på vår klubb. Vi har en imponerande ungdomsverksamhet med duktiga ledare; lite mer i det tysta sköts LOK-gården av (till övervägande del) daglediga eldsjälar. Det finns en livaktig veteranverksamhet, Sunes bana rullar på, och på något sätt så har vi en välfungerande hemsida. Uppräkningen kan fortsätta, till exempel alla ansökningar som flitiga klubbmedlemmar lämnar in. Som framgår kräver vår verksamhet engagerade medlemmar och ledare. Inför 2015 har valberedningen lyckats besätta våra kommittéer med ett 70-tal personer. Jag vill därför avsluta med ett stort tack till alla er om jobbar ideellt som ledare eller på annat sätt i klubben samt till alla som stöder vår verksamhet; samarbetspartners, sponsorer, markägare, jakträttsinnehavare, sympatisörer och medlemmar. Magnus Herberthson, ordförande i Linköpings OK 16

17 Linköping, Magnus Herberthson Mikael Andersson Jörgen Sköld Joakim Tosteberg Pia Vångell Christer Lindell Markus Henriksson 17

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Ett stort tack till Våra samarbetspartners

Ett stort tack till Våra samarbetspartners Ett stort tack till Våra samarbetspartners Tekniska Verken i Linköping AB Hektor Data AB Johnny Dahlgren Grafisk ProduktionAB Malmbergs Ur-Optik Linser AB Målerihantverkarna i Linköping AB AB Svensk Leca

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift Linköpings Orienteringsklubb 75 år 1934 2009 Jubileumsskrift i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Förord 1 Ordföranden har ordet 1 Klubbens födelse 2 Medlemsutveckling 2 Presidiet 1934-2009 3 Styrelseledamöter

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Boxholms Orienteringsklubb

Boxholms Orienteringsklubb Boxholms Orienteringsklubb Årsberättelse 2009 Boxholms OK Org.nummer 823000-0153 Adress Väderstadvägen 5, 590 12 Boxholm 1 Dagordning för Boxholms OK:s årsmöte 2010 1 Upprop och fastställande av röstlängd.

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion,

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Sonja och Ellinor - framgångsrika ungdomar Nr 2-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 03-02-24 Årsberättelse 2002 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2002, 54:e verksamhetsåret.

Läs mer

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA Nr 2 2015 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Elsa Törnros 073 647 97 98 Vice ordförande Staffan Törnros 646 16 32 Kassör Tor Lindström

Läs mer

info bladet ITALIENLÄGER INSTÄLLD! Arosträffen aros Med trötta ben från Viking Memorial begav jag mig tillsammans med orienteringsgymnasiet

info bladet ITALIENLÄGER INSTÄLLD! Arosträffen aros Med trötta ben från Viking Memorial begav jag mig tillsammans med orienteringsgymnasiet info bladet Nr 4. APRIL 2013 ITALIENLÄGER Med trötta ben från Viking Memorial begav jag mig tillsammans med orienteringsgymnasiet i Hallsberg en tisdagmorgon till Arlanda. Destinationen var Bari, Italien.

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Conny, TMOK:s nye ordförande,

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Conny, TMOK:s nye ordförande, TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Conny, TMOK:s nye ordförande, tävlar i vindskyddsresning under TMOK-dagen Nr 1-2008 T U M B A

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

UIF-Atleten Årsberättelse 2007

UIF-Atleten Årsberättelse 2007 Årsberättelse 2007 Upsala IF Friidrott Februari 2008 Ylva Stenström tvåa och Erica Wesström etta på Terräng- SM Flickor 15. Tävlingen gick i Halmstad 28 april 2007. Sektionsårsmöte 19:00 i UIF-villan 12

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

Ordförande har ordet. Med vänlig hälsning Marie-Louise Forsberg-Fransson

Ordförande har ordet. Med vänlig hälsning Marie-Louise Forsberg-Fransson September 2010 Ordförande har ordet Nu är den sköna sommaren slut för den här gången och skolorna har kommit igång igen, så också vår egen OL-skola, som lockar många barn- och ungdomar. Natt DM I fredags

Läs mer

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis Årsberättelse 2008 www.ifgota.se Ordförande har ordet Överraskad och stolt Ett år har nu gått sen jag tog på mig uppgiften som ordförande i IF Göta Karlstad. Det har varit ett givande år på många sätt.

Läs mer