Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5 Ekonomi...5 Senior- och juniorkommittén...6 Informationskommittén...7 LOK-gårdskommittén...7 Motionskommittén...7 OL-arrangemangskommittén...10 Klädkommittén...11 Sponsorkommittén...11 Tävlingskommittén...11 Ungdomskommittén...12 Veteranverksamheten...13 Datakommittén...13 Hemsidan...14 Utmärkelser...15 Externa uppdrag...15 Slutord från ordförande...16

3 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Linköpings OK har härmed nöjet att avge följande verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet under tiden till Styrelse och övriga förtroendeuppdrag Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Magnus Herberthson Vice ordförande: Mikael Andersson 1:a sekreterare: Jörgen Sköld 2:a sekreterare: Markus Henriksson Kassör: Joakim Tosteberg Ledamöter: Suppleanter: Pia Vångell Christer Lindell Eva Lindgren Per O Magnusson Under verksamhetsåret har 14 styrelsemöten, samt årsmöte och höstmöte genomförts. Årsmötet hölls och samlade 30 medlemmar. Höstmötet hölls och samlade 44 medlemmar. Revisorer Lars-Erik Henriksson Kjell Hagström Kerry Kempe, revisorsuppleant Thomas Rimhagen, revisorsuppleant Valberedning Gitte Engström, sammankallande Anders Berg Amy Rankka Julia Modig Tjärnström, suppleant Kommittéer Datakommittén Per Magnusson, sammankallande Joakim Tosteberg Mattias Wingstedt Erik Sköld Hemsidesansvariga Per Magnusson, sammankallande Erik Sköld Mattias Wingstedt Johan Otterström Johan Nyman OL-artiklar Erik Sköld, sammankallande Ann-Sofie Svensson Elisabeth Wiklund Senior- och juniorkommittén Jan Lundgren, sammankallande Christian Enberg, UK seniorer Jörgen Sköld Peter Aronsson Fredrika Vångell Anna Håkansson Gitte Engström Teknikträningsgrupp Fredrik Lindström Per Carlborg Sponsorkommittén Thomas Stenström, sammankallande Maria Olofsson Roger Stigsson 3

4 Motionskommittén Jonas Råberg Ole Pedersen Ulf Waldenfjord, Östgötaleden Jörgen Svensson Christian Eriksson Markus Johansson Blodomloppet/LOT Anneli Stenström Peter Aronsson Peter Eriksson Informationskommittén Peter Jakobsson, sammankallande Fredrik Peterson, På Spåret Julia Modig Tjärnström, Web Hanna Modig Tjärnström, Web Josefina Berntsson, Web Andreas Berg Klippboksansvarig Roland Fridh Medlemsregisteransvarig Curt Tillman Utbildningssamordnare Anna-Lena Karlsson Lotteriansvarig Pedro Lundquist LOK-gårdskommittén Anders Kjell, sammankallande Ulla Kjell Lars-Göran Göransson Claes-Ove Swärdh Roger Danielsson Lars-Erik Henriksson Värdlisteansvarig Lotta Borg OL-arrangemangskommittén Anders Berg, sammankallande Inger Berg Lennart Sturesson Per Carlborg Kartansvarig Markus Henriksson Mark- och viltansvarig Magnus Johansson Tävlingskommittén Tomas Boman, sammankallande Pedro Lundquist, anmälare Annika Ivarsson Curt Tillman, resultatbörsen UK för HD35- Christian Enberg Pia Vångell Ungdomskommittén Lena Strömbäck, sammankallande Urban Petersson Maud Göthe-Lundgren Rikard Borg Julia Modig Tjärnström UK ungdom Inger Gustås Ekorren Cup och Ungdomsserien Åke Ljunggren Veteranverksamhet Birger Ehn Ulla Göransson Ulf Waldenfjord Claes-Ove Swärdh Eva Karlsson 4

5 Medlemsantal Antalet medlemmar den 31 december de senaste åren framgår av nedanstående tabell och diagram Medlemmar Ungdomar under 25 år Kvinnor Män Hedersmedlemmar Medlemmar Ungdomar under 25 år Kvinnor Män Hedersmedlemmar Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god. Summa eget kapital uppgår till varav är avsatt i olika fonder. Resultatet för 2014 visar ett underskott på att jämföra med ett budgeterat underskott på Skillnaden beror till största delen på att kostnaderna för tävlingsstarter har ökat markant både genom ett ökat antal starter och genom dyrare startavgifter var ett år utan större arrangemang och det är därför rimligt att verksamheten genererar ett underskott. Tanken är då att större, mera sällan återkommande arrangemang skall ge år med gott resultat. Ett underskott i årets storlek är dock inte långsiktigt hållbart. En reflektion i sammanhanget är att startavgifterna förväntas öka ytterligare under Vi kommer inte heller att ha något stort arrangemang under de närmaste åren som kan förväntas ge extra stora intäkter. Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras mot eget kapital. 5

6 Senior- och juniorkommittén Senior- och juniorkommittén har under större delen av året bestått av sju personer. När Magnus blev ordförande i klubben i februari lämnade han kommittén. Jörgen tog då över ekonomiansvaret och Gitte och Fredrika tog hand om reseplaneringen. Peter har varit ansvarig för träningsplaneringen och Anna har haft ett speciellt ansvar för våra juniorer. Christian har varit UK och Janne sammankallande. Kommittén har haft möten vid sex tillfällen under året och dessutom har ledamöterna setts vid träningar och tävlingar och diskuterat verksamheten. Många frågor har förstås också behandlats via epost. Klubben har haft ett 30-tal löpare med hög tränings- och tävlingsaktivitet. Den löpare som sticker ut är förstås Alva Olsson. Alva etablerade sig i landslaget under året och radade upp bra lopp på EM och i världscupen. EM-silver i stafett, en 13:e plats individuellt på EM-långdistans, flera andraplatser i sprintstafett i världscupen, en sammanlagd 27.e plats på världscupen, ett SM-brons på sprintdistans och en 2:a plats totalt i Silva League var Alvas främsta resultat. Nyförvärv för året på löparsidan var Atte Axelsson och bröderna Joel och Jonathan Francén, samtliga från TGOK. På hösten anslöt Nicole Scalet från Italien och Bruno Godefroy från Frankrike, som båda flyttat hit för att kombinera studier och träning. Vi fick också ett stort tillskott av sex nya juniorer från ungdomsleden. Anna har sett till att ge bra stöd till den gruppen, inte minst genom ett flertal sociala aktiviteter. Den 5-7 december arrangerades till exempel ett läger för juniorerna och ungdomarna i violett grupp, finansierat av Idrottslyftet. Lägret hade 19 deltagare varav fem juniorer och två till nästa år blivande juniorer. Temat för lägret, som var förlagt på Visingsö, var teambuilding och sammanhållning. Träning Utbudet av träningar har fortsatt att öka, där inte minst teknikträningsgruppen under ledning av Per Carlborg har erbjudit många trevliga träningar. De nya möjligheterna med automatgenererade kartor har varit till stor hjälp. Träningsprogrammet har i stort haft det traditionella upplägget. Måndagar i Bäckskolan med omväxlande styrkegympa och rockgympa, tisdagar på LOK-gården med vanligtvis intervallträning och torsdagar med teknikträning (sommarhalvåret) och distansträning (vinterhalvåret). Många av våra löpare utnyttjar också det utbud av träningar som erbjuds av LiU Elitidrott och studentföreningen LiTHe Vilse. Under vintern fortsatte traditionen med Sprintcuper under fyra lördagar och på söndagarna har Sunes bana varit ett alternativ för många. Lägerverksamheten har varit lite mindre detta år. I februari deltog dock ett 10-tal löpare i en veckas träningsresa till Turkiet arrangerad av Mikael Andersson och ÖOF. I samband med Nyköpingstävlingarna i slutet av mars arrangerade vi en tävlingsresa. Vi arrangerade även ett skidläger i Malung i februari. Tävling Även detta år var det damerna som stod för de främsta resultaten. På Tiomila-kavlen i Eksjö kom laget på 19:e plats (Cecilia Kleist, Sofia Salomonsson, Amy Rankka, Fredrika Vångell, Alva Olsson) och på Venla-kavlen blev det en 26:e plats (Sofia Salomonsson, Elin Gunnarsson, Fredrika Vångell, Alva Olsson). På SM-stafetten blev placeringen 9:a (Fredrika Vångell, Amy Rankka, Alva Olsson). Till det kan läggas en seger på Måsenstafetten och en 5:e plats på Smålandskavlen. Individuellt radade Fredrika upp placeringarna 21, 29, 15 och 29 på SM-distanserna Natt, Sprint, Lång respektive Medel. På den sistnämnda distansen var det för övrigt tre lokare i final då Alva och Sofia placerade sig på 21:a respektive 33:e plats. 6

7 På herrsidan nåddes en 37:e plats på Tiomila, vilket var den bästa placeringen sedan På Jukola blev placeringen 67:a och på SM-stafetten blev den en 30:e plats. Individuellt var bästa SM-resultaten Per Carlborgs 28:e plats på Sprint och Erik Martinssons 41:a plats på Natt. Bästa juniorresultat var Petter Johanssons 26:e plats på SM-Lång. Noterbart var också Eriks 2:a plats på O-ringen i klassen H21L. Informationskommittén Informationskommitténs arbete har huvudsakligen bestått av utgivning av På Spåret och utläggning av nyheter på hemsidan. Under året har 4 nummer av På Spåret kommit ut. Detta arbete har till största delen utförts av Fredrik Peterson. Josefina Berntsson, Julia och Hanna Modig Tjärnström har skött publiceringen av nyheter på webben. Arbetet med klippboken (Roland Fridh), medlemsregistret (Curt Tillman), utbildningssamordningen (Anna-Lena Karlsson) samt lotteriet (Pedro Lundquist) lyder också under informationskommittén och har löpt på utan problem. LOK-gårdskommittén LOK-gårdskommittén har under det gångna året ansvarat för skötsel och drift av LOK-gården och dess materiel, såväl inom som utomhus. Roger Danielsson har varit materielansvarig. Mycket materiel av olika sorter är i omlopp och behöver underhållas för att verksamheten ska fungera. Lotta Borg har haft huvudansvar för värdlistan, där medlemmar enligt ett rullande veckoschema sköter servering och städning av LOK-gården. Nya medlemmar har tillkommit på listan, och förhoppningen är att varje aktiv medlem samt förälder till tränande barn, ska vilja vara LOK-värdar under kommande år. Uthyrningen av LOK-gården genom Ulla Kjells försorg, har varit fortsatt god, vilket genererar intäkter till klubben. I juli månad genomfördes en storstädning av LOK-gården där många medlemmar slöt upp för att städa, putsa och feja. Roger Danielsson har ansvarat för uthyrning av klubbens släpkärra, som medlemmar kan hyra till ett lågt pris. Roger har även haft kontrollen av 4-hjulingen som bland annat används för LOK-milens underhåll. De daglediga medlemmarna i kommittén har samlats på LOK-gården på måndagar under stor del av året och då ägnat sig åt renovering, upprustning, underhåll och skötsel av LOK-gården. Panelen på LOK-gårdens baksida är utbytt och målad, vilket var ett omfattande arbete under hösten. Kommittén har haft god hjälp av medlemmar utanför kommittén som värnar om LOK-gårdens skötsel, vilket vi tackar för. Motionskommittén Under verksamhetsåret har motionskommittén haft möten vid 8 tillfällen. Motionskommittén har ansvarat för två löpande projekt samt haft ansvar för motionsträning. 7

8 Lidingöloppet on Tour och Blodomloppet har bedrivits som fristående projekt av Anneli Stenström, Peter Aronsson och Peter Eriksson. Östgötaleden Tillsyn och skötsel av Östgötaleden, där LOK har ansvaret för delsträckor på cirka 2 mil, har under året utförts på sedvanligt sätt under vår och höst. Sträckan från S. Viggen har under hösten varit matarväg för skogsmaskiner med stora ingrepp i naturen som följd. Rikliga vassbestånd har tagits bort vid Svensbokärret. LOK-milen Märkningen av LOK-milen har underhållits och förbättrats. I samband med detta har även den av LOK tillverkade träbänken vid cirka 6 km setts över. Grus har körts ut för att underhålla och förbättra underlaget på LOK-milen, främst på sträckor som lätt blir blöta med sämre framkomlighet som följd. Under året har även en del träd som blåst ned över spåret röjts undan. Detta har dels utförts genom Linköpings kommuns försorg och dels av LOK. Klubbträning Motionskommittén har ansvarat för en klubbträning söder om Rosenkällasjön den 10 april med 30 deltagare. Sunes Bana Sunes bana har arrangerats under vinterperioden vid 13 tillfällen. Vid varje tillfälle har det funnits 3 banor. Deltagandet framgår av tabellen nedan: jan jan jan feb feb feb feb nov nov nov dec dec dec Kort Mellan Lång Summa Veckans Bana Under året har motionskommittén delat på ansvaret för Veckans bana i Vidingsjö tillsammans med IFK Linköping. Motionskommittén har haft ansvaret under hösten, från vecka 33 till och med vecka 41. Skinkloppet Skinkloppet arrangerades av förra årets vinnare Ludvig Eronn, Axel Kullberg och Joel Francén. Det var 92 deltagare som var på jakt efter de åtråvärda priserna och äran. 8

9 Nybörjarkurs - Vuxenkursen våren 2014 Till vårens vuxenkurs hade 11 personer anmält sig. Kursen startade redan den 3 april då ingen snö fanns i skogen. Vi körde totalt 5 vardagkvällar, fördelat på lite olika dagar. Kursen var klar den 28 april. Ett par kvällar ägnades åt kartsymboler, kartläsning och kartpassning samt enkel promenad runt ett spår. Därefter följde några kvällar med lätt löpning runt en lagd bana. Olika hastighet för olika individer. Ledare för kursen var Ole Pedersen och Ulf Waldenfjord hjälpte till med att ta hand om halva gruppen under skogslöpningarna, precis som tidigare år. Skolorientering Skolorienteringar har genomförts vid tre tillfällen: 1. Onsdag den 17 september heldag med 200 elever från Berzeliusskolan årkurs 9 2. Onsdag den 24 september heldag med 200 elever från Berzeliusskolan årskurs 8 3. Onsdag den 1 oktober halvdag med 75 elever från Birgittaskolan och Klara Friskola Orienteringen har genomförts på separata banor. Blodomloppet Blodomloppet arrangerades i år den 22 maj och med Stångebrofältet som tävlingsarena för första gången och med ny bansträckning i de olika klasserna. Än en gång sattes ett nytt deltagarrekord med anmälda löpare. Dagen bjöd på ett skönt och varmt försommarväder vilket uppskattades av alla och gjorde vårt arbete mycket enklare. LOK hade till årets arrangemang fått lite nya arbetsuppgifter då vi förutom uppbyggnad/rivning av arenan, start och cykelparkering även fick ansvar för en del av bansträckningen utmed Södra Stånggatan samt bistå Akele med flaggvakter utmed banorna. Under dagen var vi 14 personer som hjälptes åt att resa tält, dra vagnar på plats och bygga arenan. För de som jobbade under dagen bjöd Akele på lunch vilket var mycket uppskattat och en behövlig vila i arbetet. När det sedan till kvällen blev dags för tävling anslöt ett 50-talet nya funktionärer från klubben. Som vanligt gjorde alla en mycket bra insats. Kvällen avslutades med rivning och lastning och hemtransport av allt vårt material till LOK-gården. Som vanligt ställde några av de som själva sprungit upp och hjälpte till. För några blir det en lång dag innan allt är på plats. Då Akele uppskattar vår insats mycket högt har vi inför 2015 fått förfrågan om att ta ansvar för ytterligare arbetsuppgifter och vi kommer att behöva minst ett 25-tal personer till som jobbar under tävlingsdagen. Blodomloppet ger LOK ett bra ekonomiskt tillskott till en förhållandevis rimlig arbetsinsats så jag hoppas att vi kan få dessa extra funktionärer att ställa upp och hjälpa till. Lidingöloppet on Tour (LOT) Den 20:e augusti, en torsdagskväll, arrangerades årets upplaga av Lidingöloppet on tour vid LOKgården. Liksom tidigare år var det ett varv på LOK-milen som gällde. Totalt var det 173 löpare som fullföljde loppet med Kalle Andersson, IK Akele, och Charlotta Wångblad, IK NocOut.se som segrare. Under 2014 hade vi rationaliserat bort den tidigare ingående föreläsningen med träning, så enbart tävlingen var aktiviteten. Totalt var det ett 20-tal arrangörer från LOK som genomförde arrangemanget. Andra arrangemang Andra arrangemang som genomfördes under året var: 9

10 Företagsorientering för inbjudna företag den 12 maj i LOK-gården med 43 anmälda Nattcupen den 9 oktober blev ett bra arrangemang med 74 deltagare Motionskommittén har under året bestått av Jonas Råberg, som varit sammankallande (del av året), Christian Eriksson som ansvarat för projekt LOK-milen, Markus Johansson, Ole Pedersen, Jörgen Svensson och Ulf Waldenfjord som också ansvarat för projekt Östgötaleden. OL-arrangemangskommittén Tävlingar LOK har under år 2014 arrangerat två nationella orienteringstävlingar och ett terränglopp. Vårspringet arrangerades den 10 maj på nyritad karta i terrängen öster om Grytsjön. Kartritare var Tomas Person OK Denseln. TC var beläget vid Grytvik intill Grytsjön. Tävlingsledare var Mikael Andersson, och banläggare Pia Gustavsson & Roger Danielsson. Tävlings- och bankontrollant var Jan Pettersson, OK Roxen. Antalet startande deltagare på medeldistansen var 524. Ekorren Cup hölls den 4 oktober vid Vallabackarna, Linköping. Tävlingsledare var Emma Lindell. Banläggare var Stina Gustås. Åke Ljunggren agerade bollplank till våra duktiga ungdomar. 22 lag var anmälda med mellan fem och nio deltagare i varje lag. Klubbmästerskap Natt-KM gick den 2 april vid Olstorp, Ljungsbro. Antalet startande var 71. Lång-KM arrangerades vid Vimmerby motorstadion den 5 oktober. Antalet deltagare var 32. Medel-KM hölls öster om Grytsjön på nyritade kartan från Vårspringet den 21 augusti. Totalt antal startande var 95. Sprint-KM arrangerades den 21 maj vid Linköpings Universitet med 87 deltagare. Kartor Inför Vårspringet 2015, som blir en dubbel tävling (medel och lång), tar vi återigen hjälp av Tomas Persson från OK Denseln för ännu en ny karta. Planerat TC vid Vångakorset och tävling i terrängen öster från korset. Linköpings XC Race Den 18 oktober arrangerade LOK sjätte upplagan av Linköping XC-race. Ett "riktigt terränglopp" över 10 km. Återigen var det en bana på fem km som skulle löpas två varv för de tävlande eller ett varv i motionsklassen. Årets tävlingsplats var belägen vid Vidingsjö motionscentrum och lockade totalt 166 startande. Segrare i damklassen blev Ellinor Sterner, OK Njudung. I herrklassen segrade Anders Kleist, IK Akele. Arrangemanget genomfördes i bra väder och på leriga stigar. Huvudarrangörsstaben bestod även i år av initiativtagarna Peter Aronsson, Erik Martinsson och Fredrik Pettersson. Deltagarantalet minskade något från tidigare år. Minskningen beror rimligen på minskad marknadsföring. Drygt 20 arrangörer behövdes under tävlingstimmarna. 10

11 Klädkommittén Klädkommittén har under året försett klubbens medlemmar med klubbkläder genom beställning samt även genom försäljning av kläder direkt från klädskåpet på LOK-gården, där det finns ett mindre klädlager. De kläder som beställdes sent 2013 levererades i mars 2014 och i och med det lämnade Erik Martinsson över ansvaret för klädkommittén till Erik Sköld. Det avtal med Noname som klubben haft ett antal år löpte ut i år. Ett nytt snarlikt avtal har skrivits på och gäller till och med säsongen Klädbeställningen inför 2015 skedde för första gången på Nonames egna webbplats. Vi har där en egen webshop likt den vi har på vår egen sida, men med möjlighet att betala med kort och på så vis inte betala via LOK. Man kunde då också köpa varor ur standardsortimentet. Design på tröjor och överdrag har inte förändrats sedan förra året. Däremot har medlemmarna kunnat köpa svarta nylonbyxor och jackor med LOK-tryck. En mössa med egen design är också beställd. Klädkommittén har även koordinerat försäljningen av både Ullmax och Newbody som återigen gett ett fint tillskott till klubbkassan. Stort tack till er som hjälpt till med detta. Sponsorkommittén Sponsorverksamheten har under året förnyat samarbetet med sponsorerna Linköpings Kommun (NuLink), Malmbergs Ur och Optik samt med Noname. Förhandlingar pågår med Löpex och Coop Extra. Vi tackar än en gång alla sponsorer för att de på olika sätt underlättat vår verksamhet genom pengar, material, priser, tjänster och upplåtelse av mark. Tävlingskommittén Tävlingskommittén har under året bestått av fyra personer med ansvar för anmälningar och IdrottOnlineregister, resultatbörs, klubbresa samt samordning av vissa stafetter. Ett tävlingsprogram togs fram och lades in i klubbens kalender på hemsidan. Tävlingsvärdar utsågs för de flesta av tävlingarna i programmet. Uppgiften för dessa är att ta med klubbtält och flagga samt att ordna med gemensam avfärd vilken oftast utgår från A-husparkeringen vid Linköpings universitet. Tävlingskommittén höll i resa och logistik för 10-mila som gick i Eksjö med arenan på Ränneslätt. LOK deltog med 9 lag, 2 ungdomslag, 4 damlag och 3 herrlag, varav samtliga fullföljde. Den första stora tävlingsresan gick i år till Hälsingland den 28/5 till 1/6 med 36 deltagande LOK:are och boende på Bollnäs folkhögskola. Torsdag till söndag bjöds det 5 (!) tävlingar i härlig Hälsingeterräng. LOK ställde två lag på startlinjen för Tjoget. Förstalaget lyckades placera sig som tvåa bland de 70 startande lagen. Den andra större tävlingsresan gick till 25-manna som i år avgjordes vid Rudan i Haninge kommun. LOK kom till start med fyra lag. Det var en härlig oktoberdag med underbart väder och en spännande tävling att delta i. Som bäst var LOK lag ett uppe på en åttondeplats inför sista sträckan, men slutade på plats 20. De individuella anmälningarna görs via Eventor vilket innebär att anmälaren mest behöver jobba med kavleanmälningar och fakturering av egenavgifter. Faktureringen är ett tidskrävande arbete. För att 11

12 hjälpa anmälaren kan vi som medlemmar se till att betala fakturorna skyndsamt så blir belastningen något mindre. Som avslutning på året publicerades resultatbörsen för 2014 på hemsidan. Curt Tillman har jobbat hårt hela året med att samla in resultat, sammanställa och ta fram statistik. Han konstaterar bland annat att under året har 346 medlemmar tillsammans gjort inte mindre än 5377 starter i olika orienteringstävlingar vilket måste vara någon form av rekord. Ungdomskommittén Ungdomskommittén har bestått fem personer under året. Kommittén har haft elva protokollförda möten. Under året har drygt 125 ungdomar deltagit i LOK:s ungdomsverksamhet, vilket är ungefär lika många som året innan. Det är fantastiskt att vi har så många ungdomar som vill vara med i vår verksamhet. Verksamheten engagerar knappt 40 ledare vid träning och tävling. Förutom detta engageras många föräldrar som hjälper till vid behov. De yngre grupperna tränar tisdagar under vår och höst medan de äldre tränar både tisdagar och torsdagar under hela året. Under våren startades en nybörjarkurs med drygt 35 killar och tjejer. Många av dem har sedan fortsatt även efter sommaren. Parallellt med nybörjarkursen har vi även i år haft färgindelade grupper efter SOFT:s färgtrappa (svårighetsnivåer) dvs. grön, vit, gul, orange och violett färg. För de minsta har vi arrangerat Skogslek. Träningarna utgår normalt från LOK-gården, men vi har även tränat på kartor i närområdena som till exempel Hackefors, Valla och Malmslätt. Träningarna har varierat beroende på ungdomarnas kunskap. Teori och OL-teknik har blandats med variation av löpträning. Även i år har vi genomfört ett Brutalpass. Variationer på träningarna har varit många, allt från stjärn- kurvbild- kompass- stads- nattkeps-ol, och julkalender-träning har utförts under året. För de äldsta ungdomarna har vi även utnyttjat andra träningsmöjligheter, till exempel NOK-träningar i Norrköping. Traditionsenligt har ungdomarna varit med på många, många tävlingar, både individuellt och på kavlar såsom; Linköpings orienteringsklubbars ungdomsserie (varav LOK arrangerade en av fem tävlingar), Steffekavlen, Tiomila, Ungdomens Tiomila, DM, Distriktsmatch (Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland), Ungdoms-SM, Götalandsmästerskapen, Daladubbeln, Smålandskaveln m.m. Många av våra ungdomar har gjort fina resultat under året. Speciellt kan nämnas att Olof Ljunggren och Emanuel Herbertsson kom 1:a respektive 3:a i ÖOF:s O-liga samt att Tove Ekström kom 2:a i ÖOF:s O-liga. Ungdomskommittén valde att ge årets ungdomspris till Sarah Magnusson för 17:e plats på USM-lång, 3:a på DM-lång och 4:a på DM-natt. Tove Ekström fick årets ungdomsinsats för seger i DM-lång och DM-natt, 2:a i DM-medel, 2:a totalt i D14 i Östergötlands O-liga 2014, deltagande i segrarlaget på GM-stafetten och i ett av Östergötlands lag på AXA-stafetten. Jonathan Jylltorp fick årets älg för fina prestationer under året. Dessutom har Tove Ekström tilldelats Skogsflickornas hederspris och Olof Ljunggren Skogskarlarnas hederspris. LOK:s ungdomar segrade i Ekorren Cup för andra året i rad. Flera ungdomar från klubben har varit med på olika orienteringsläger; ÖOF för- och eftersäsongsläger, konfirmation, SOL-skola, och riksläger i Sälen. LOK har arrangerat ÖOF:s USM läger i Köping. Vi stod också som arrangör för USM-resan för ÖOF:s ungdomar. Som avslutning på 2014 års OL-år hade vi ungdomsavslutning i Ekholmsskolan där flera killar och tjejer fick utmärkelser och priser utdelade. Naturligtvis avslutades året med det traditionella luciatåget efter Skinkloppet. 12

13 LOK:s ungdomsverksamhet har under året fått stöd för verksamheten från Idrottslyftet i två projekt. I samband med träning vid LOK-gården har vi ofta avslutat med enklare styrketräning. Det ena projektet från Idrottslyftet gav möjlighet att köpa in styrketräningsutrustning för att förbättra denna aktivitet och träna styrka året om. Det andra projektet från Idrottslyftet hade syftet att stärka sammanhållningen mellan de äldre ungdomarna och juniorerna i klubben för att därmed försöka få så många ungdomar som möjligt att fortsätta orientera på juniornivån. Detta projekt bestod av ett överraskningsläger för äldre ungdomar och juniorer som arrangerades i december. Båda aktiviteterna har varit mycket uppskattade av ungdomarna. Sammanfattningsvis har många ungdomar tränat och tävlat för LOK under året vilket har lett till en bra gemenskap, roliga minnen och många fina resultat. Veteranverksamheten LOK-veteranernas onsdagsgrupp har under 2014 haft 35 träffar: 20 under våren och 15 under hösten. Totalt antal besökare har varit personer, vilket innebär cirka 42 deltagare i snitt. Sedan starten 1989 ligger snittet på 43,7 så vi ser gärna att fler daglediga letar sig till LOK-gården på onsdagsförmiddagarna. Varmt välkomna! Inriktningen har, i likhet med tidigare, varit motion i egen takt i kombination med social samvaro jämte inslag i form av kulturell förkovran. Vid några tillfällen har inbjudna gäster hållit något intressant föredrag eller underhållit musikaliskt. Vid flertalet av tillfällena har föreningens medlemmar stått för underhållningen. LOK-tetten har vid fyra tillfällen och till allas glädje stått för den musikaliska underhållningen. Nämnas bör att Nils Årnerud under året höll sitt 81:a föredrag, ett i sanning svårslaget rekord. Veteranträffen har avverkat sitt 26:e år och sedan begynnelsen 1989 har varje tusende deltagare uppmärksammats passerades :e deltagaren och vid varje passage utlottas en minnesgåva. Lycklig vinnare vid detta tillfälle blev Lars-Göran Göransson. Torsdagstävlingarna riktade till äldre inom distriktet har fortsatt med 13 arrangemang. LOK genomförde sin deltävling den 12 juni tillsammans med Stjärnorps SK vid Stjärnorpsvallens IP med 59 deltagare. Banläggare var Roger Danielsson. LOK har svarat för totalt 104 starter under året, vilket innebär att vi kommer på andra plats efter OK Roxen sett till antalet deltagare per förening. Datakommittén På Vårspringet hade vi ett lite väl spännande problem med datorsystemet. Det ledde till en del merarbete, men vi lyckades minimera effekten på tävlingen och resultatgivningen. Till sprint-dm var problemen utredda och lösta och där fungerade databiten fint. ADSL-modemet i LOK-gården har bytts ut och nu fungerar bredbandet stabilt. Datorn i källaren har drabbats av elak programvara som har kapat startsidan på webbläsaren för banorkontot. Troligen har datorn infekterats i samband med att någon användare installerat något program nedladdat från nätet. Trots några timmars försök att åtgärda problemet kvarstår det. Uthyrningen av förvarningsutrustning har som vanligt gett en del intäkter till klubben. En samlingsbox blev överkörd av bil i samband med en uthyrning, men har reparerats och fått en ny fin låda. Kompletterande Sportidentutrustning har införskaffats. Bland annat har vi nu en Time Master (en blå enhet) som gör det lätt att ställa in klockan i vanliga SI-enheter utan att man behöver koppla dem till en dator. Förhoppningen är att alla som arrangerar en träning eller tävling med SI-enheter ska använda 13

14 Time Mastern för att ställa tiden på alla enheter inför varje arrangemang så att vi framöver slipper de problem vi sett vid flera tillfällen med orimliga sträcktider orsakat av att klockorna går olika i olika enheter. Färgskrivaren verkar mestadels ha fungerat bra under året, även om tonern varit slut vid åtminstone ett tillfälle när den hade behövts. För att den ska vara redo att skriva ut nya kartor underlättar det om de som använder skrivaren är uppmärksamma på hur mycket toner det finns kvar av respektive sort och meddelar kommittén om någon håller på att ta slut så att ny kan införskaffas i tid. Hemsidan Under 2014 har aktiviteten på legat på ungefär samma nivå som under Många medlemmar bidrar med innehåll i form av nyheter, aktiviteter i programmen, resultat från tävlingar och träningar, protokoll, foruminlägg och diverse annan information. En del anmälningar och resultat ligger även i Eventor och Winsplits, eftersom de systemen innebär fördelar som att icke-lok:are kan anmäla sig själva och att möjligheten till sträcktidsanalys är bra i Winsplits. Några förändringar, varav vissa syns på ytan, har genomförts under året: Ett RSS-flöde har tillkommit för anmälningar. Inloggningen sker nu på ett betydligt säkrare sätt där inga lösenord längre skickas eller sparas i klartext. Det finns nu en funktion som gör det enklare att börja och sluta prenumerera på e-postlistor, samt se vilka e-postlistor man prenumererar på. En rensning bland aktiva användarkonton har skett. Sidorna om 43-kavlen har gjorts om för att enbart utgöra ett arkiv över tävlingens historia. Loggor och länkar till 43-kavlen har också tagits bort från framträdande platser på Ett ganska omfattande arbete som syftar till att uppdatera programkoden på hemsidan för att fungera med den senaste versionen av språket PHP (att få bort beroendet av "register_globals") inleddes i slutet av året. Det är en del i framtidssäkringen av hemsidan, men påverkar inte funktionalitet eller utseende på kort sikt. Här är sedvanlig statistik över aktiviteten på webbsidan, med 2013 års siffror inom parentes: Antal sidladdningar, inklusive från sökmotorer med mera: ( ) Antal sidvisningar enligt awstats: ( ) Antal besök enligt awstats: ( ) Antal nytillkomna användarkonton under året: 43 (26) Antal aktiva användarkonton: 349 (414) Antal nya sidor under året: 37 (51) Antal foruminlägg under året: 658 (669) Antal nyheter under året: 263 (287) Antal aktiviteter i kalendern: 669 (678) Som vanligt har veckans bild kommit ut varje vecka. Fotograferande medlemmar får gärna skicka in förslag på veckans bild till Vi ligger kvar på samma webbhotell, wopsa.se, som vi använt sedan juni

15 Utmärkelser Följande utmärkelser delades ut 2014: Håkan Svenssons vandringspris för årets största enskilda tävlingsprestation gick till Alva Olsson för hennes EM-silver i stafett. Lennart Hanssons vandringspris gick till Sven Engström som hade bäst resultat i poängligan i klassen HD Årets Ungdomspris utdelas till den ungdom i HD15-16 som nått betydande framgångar under året. Priset gick till Sarah Magnusson. Årets Ungdomsinsats tilldelas den ungdom upp till 16 år som nått en betydande framgång under året. Det kan exempelvis vara en framskjuten placering på 5-dagars, utländsk tävling eller något annat som kan ses som en prestation gick priset till Tove Ekström. Staven gick till Roger Danielsson som årets meste orienterare med högst totalpoäng i LOK:s poängliga. LOK-älgen tilldelas den som på ett positivt sätt deltagit i klubbens tävlingar och aktiviteter, visat träningsflit samt varit en god kamrat gick LOK-älgen till Jonathan Jylltorp. Ulla Kjell och Roger Danielsson utnämndes till hedersmedlemmar vid klubbens 80- årsfestligheter i augusti. Vid 80-årsjubiléet delades LOK:s förtjänsttecken Guldmedaljen ut till följande: Peter Aronsson Anders Berg Inger Berg Tomas Boman Roland Fridh Inger Gustås Magnus Herberthson Anders Kjell Maria Olofsson Ole Pedersen Vid 80-årsjubiléet delades även LOK:s förtjänsttecken Guldnålen ut till följande: Mikael Andersson Andreas Berg Christian Enberg Pär Ericsson Christian Eriksson Maud Göthe-Lundgren Per Gustås Annika Ivarsson Kajsa Holmgren- Petersson Jan Lundgren Christer Lindell Erik Martinsson Roger Stigsson Jörgen Svensson Ann-Sofie Svensson Anders Tosteberg Joakim Tosteberg Jörgen Sköld Erik Sköld Fredrika Vångell Elisabeth Wiklund Externa uppdrag Under 2014 har flera LOK:are haft uppdrag i Östergötlands orienteringsförbund, ÖOF: Lennart Sturesson, vice ordförande i ÖOF. Per Magnusson, ansvarig för ÖOF:s hemsida. Thomas Stenström, valberedning ÖOF. 15

16 Anna Håkansson, ÖOF:s ungdomskommitté. Christian Enberg, rankingansvarig i ÖOF. Slutord från ordförande Linköpings Orienteringsklubbs åttionde verksamhetsår, 2014, är till ända, och för min del har jag snart suttit ett år som ordförande. Året som gått har innehållit den vanliga blandningen av orientering, arrangemang och diverse åtaganden. Dessutom har Linköpings OK passat på att fylla 80 år, vilket uppmärksammades vid LOK-gården en söndag i augusti. Då bjöds det på nostalgiorientering, tipspromenad, fika samt utdelning av förtjänsttecken. Tack till er som ordnade denna tillställning då LOK:are i alla åldrar träffades för att fira klubben. Vår huvudsport är fotorientering, och i år verkar ett rekord ha slagits i och med att 346 LOK:are gjorde inte mindre än 5377 starter. Bland annat sprang 140 medlemmar tillsammans 678 etapper vid årets O-ringen i Skåne. Alla springer av lite olika anledningar, och hur det går kanske inte är så viktigt för alla. Tittar man ändå på resultaten så hittar man många goda prestationer. Alva Olsson sprang till sig, laget och Sverige ett EM-silver i stafett, och fick också brons på SM-sprinten. Tillsammans med Fredrika Vångell och Amy Rankka blev det dessutom en niondeplats vid SM-stafetten. På ungdomssidan märks också många fina resultat. Två klassrekord har slagits, då Olof Ljunggren och Tove Ekström slagit de gamla rekorden i H14 respektive D14. Tove var dessutom med i det segrande laget vid GM-stafetten. LOK:s ungdomar lyckades också försvara förra året seger i Ekorren Cup. I det äldre segmentet har RM blivit SM och därmed fick vi en svensk veteranmästare i och med att Christian Enberg vann H40 i medeldistans. Till detta kan nämnas att Linköpings OK vann alla tre klasserna vid årets Novembersprinten. Som alla vet är LOK också en flitig arrangörsklubb. Årets Vårspringet hölls vid Grytsjön och samlade 524 löpare. Ekorren Cup gick i Vallaskogen med 22 deltagande lag. Som vanligt arrangerade LOK Lidingöloppet on Tour och XC-race samt gjorde en stor insats vid Blodomloppet. Alla dessa arrangemang är viktiga för klubbens ekonomi. Ännu en möjlighet till ytterligare intäkter har dykt upp genom att klubben gått viltdrev åt Baroniet i Åtvidaberg. Ändå finns det anledning för oss att fundera på hur vi skall finansiera vår verksamhet. Vårt flitiga tävlande i kombination med att startavgifterna höjs ganska mycket 2015 gör att vi måste fundera på hur tävlingsavgifterna skall utformas. LOK har en stadig kassa, men ett normalt år utan större arrangemang tär vi något på resurserna. Som alla vet diskuteras ett O-ringen i distriktet, och såväl Kolmården som Valdemarsvik har dryftats. Alla arrangemang och övrigt klubbarbete kräver ett stort engagemang från LOK:s medlemmar, och många är det som lägger ner mycket tid på vår klubb. Vi har en imponerande ungdomsverksamhet med duktiga ledare; lite mer i det tysta sköts LOK-gården av (till övervägande del) daglediga eldsjälar. Det finns en livaktig veteranverksamhet, Sunes bana rullar på, och på något sätt så har vi en välfungerande hemsida. Uppräkningen kan fortsätta, till exempel alla ansökningar som flitiga klubbmedlemmar lämnar in. Som framgår kräver vår verksamhet engagerade medlemmar och ledare. Inför 2015 har valberedningen lyckats besätta våra kommittéer med ett 70-tal personer. Jag vill därför avsluta med ett stort tack till alla er om jobbar ideellt som ledare eller på annat sätt i klubben samt till alla som stöder vår verksamhet; samarbetspartners, sponsorer, markägare, jakträttsinnehavare, sympatisörer och medlemmar. Magnus Herberthson, ordförande i Linköpings OK 16

17 Linköping, Magnus Herberthson Mikael Andersson Jörgen Sköld Joakim Tosteberg Pia Vångell Christer Lindell Markus Henriksson 17

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2008 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. År 2008 fick vi äntligen arrangera våran Vår-tävling den 13 april

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2010 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser. Vi har

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

OK Linnés Ungdomsplan år 2014

OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linné är en av Sveriges största orienteringsklubbar både vad gäller elit och antalet aktiva ungdomar. I ungdomsplanen har ledarna i ungdomskommittén arbetat med att strukturera

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb Styrelse Styrelsen har under året bestått av: Bengt Branzén Ordförande - Vice ordförande Staffan Törnros Kassör Bengt-Åke Ericsson Sekreterare Håkan Elderstig Ledamot Medlemmar Antalet betalande medlemmar

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS FÖR

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS FÖR s RESULTATBÖRS FÖR 2013 Så var det då dags att lägga ännu en säsong till handlingarna. En säsong, där man som ansvarig för Resultatbörsen, har haft det stora nöjet att få söka i resultatlistorna från såväl

Läs mer

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är:

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är: Kommittéanvisningar Allmänna riktlinjer Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess. Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Idrottssällskapet Göta Friidrottssektionen Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för friidrottssektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har 2004 haft följande sammansättning:

Läs mer

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln.

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Ordförande slutord Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Vi börjar väl med några korta reflektioner kring 2014 och då starta med det bästa. I september månad fick

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS. 2012 utgåva 2

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS. 2012 utgåva 2 Linköpings s RESULTATBÖRS 2012 utgåva 2 Så har det blivit dags att återigen göra en liten summering av det gångna tävlingsåret. Det har väl inte varit det mest framgångsrika i klubbens historia och det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS FÖR

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS FÖR Linköpings s RESULTATBÖRS FÖR 2010 2010 var alltså året då LOK gav uttrycket "storklubb" en ny mening. Dels i början på året då klubben finkammades på löpare för att kunna starta med många lag på 10-Mila

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS FÖR

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS FÖR Linköpings s RESULTATBÖRS FÖR 2009 Den som hade hoppats på en resultatmässig klang- och jubelföreställning under vårt jubileumsår måste nog känna sig en liten aning besviken. Då tänker jag närmast på att

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS s RESULTATBÖRS 2014 Efter denna säsong kan jag bara konstatera att våra damer har fortsatt att visa goda resultat. Om det beror på Alvas framgångar eller inte, har jag inget svar på, men de har förmodligen

Läs mer

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll Närvarande vid mötet: Oskar Karlin (Ordförande) Lotta Magnusson (Kassör) Mette Petersson (Ledamot) Fredrik Holmström (Ledamot) Joel Berring (Ledamot) Josefina Ekström (Sekreterare) Plats: hemma hos Lotta

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...6 Ekonomi...6 Måluppfyllnad...7 Elitkommittén...7 Informationskommittén...8

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016

Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016 Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016 Vilka är vi ledare i Brons resp. Silver (och resten av Ungdom) Hur ser gruppindelningen ut i OK Tyr Ungdom Mål med grupperna Brons och Silver Hur kommer vi

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS

Linköpings Orienteringsklubbs RESULTATBÖRS s RESULTATBÖRS 2015 Att framställa en Resultatbörs börjar tidigt på våren, oftast samtidigt som orienteringssäsongen i Sverige tar sin början, ibland t o m tidigare. Under hela året så samlar jag in resultat

Läs mer

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Årsmöte Härlövs IF 2015-03-19 Preliminär dagordning för årsmötet 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004 Dragning nr 9 nov 2003 Supporterlotteriet 1 nr 81 Marianne Ericson 200 kr 2 nr 15 Mattias Ehn 50 kr 3 nr 88 Kjell Nygren 50 kr 4 nr 41 Maria Gustavsson 50 kr 5 nr 91 ----- 50 kr Dragning nr 10 dec 2003

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Nyköpings orienteringsungdom

Nyköpings orienteringsungdom Nyköpings orienteringsungdom Upptaktsmöte 2016-03-12 Niclas Clashammar Fredrik Ekenborg Maria Fredriksson Agenda Grupper och ledare Träning och utrustning Nybörjarkurs Om klubben och ungdomsverksamheten

Läs mer

Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012

Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012 Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 (10) Innehållsförteckning Allmänt övergripande... 3 Styrelsesammansättning... 3 Ekonomi... 3 Medlemsstatistik...

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

MINI ROTSNUBBLAREN 2003/2 2003-09-26

MINI ROTSNUBBLAREN 2003/2 2003-09-26 2003-09-26 Hösten och mörkret är här och vi startar snart vår vinterträning. Innan dess så kan ni ju läsa lite om ett par semesteraktiviteter som gått av stapeln. Ordföranden har ordet. Det var ett tag

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Inledningstext Gävle Orienteringsklubb är framgångsrik. Vi har tävlande som lyckas hemma, nationellt och även internationellt. Vi har också många som deltar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2009 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse Motala AIF Orientering 2014

Verksamhetsberättelse Motala AIF Orientering 2014 Verksamhetsberättelse Motala AIF Orientering 2014 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 2 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-09- 28 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 2 / 1 0 I N O M H U S T R Ä N I N G E N I N L E D S 9 / 1 0 S I S T A S Ö N D A G S T R Ä N I N G EN 1 5 / 1

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

Dagordning för Vännäs OK:s årsmöte 12/4 2015

Dagordning för Vännäs OK:s årsmöte 12/4 2015 Dagordning för Vännäs OK:s årsmöte 12/4 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Dagordningen fastställs 3 Val av mötets ordförande och sekreterare. 4 Val av mötets 2 justeringsmän som med mötets ordförande justerar

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Innehåll. Idrotten vill Grupper och ledare Färgtrappan Utrustning Träning Föräldramedverkan Vikiga datum Medlemskap Tävling

Innehåll. Idrotten vill Grupper och ledare Färgtrappan Utrustning Träning Föräldramedverkan Vikiga datum Medlemskap Tävling Måsguiden 2016 Innehåll Idrotten vill Grupper och ledare Färgtrappan Utrustning Träning Föräldramedverkan Vikiga datum Medlemskap Tävling OK Måsen arbetar efter Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer OK Renen Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer 2016-04- 17 Förslag på kommittéer ü Arrangemangs ü Ungdoms ü Tränings- och tävlings ü Bredd ü SkidO ü Cykel ü Information- och marknadsförings ü Klubblokals

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Orientering 2017 med Gamleby OK

Orientering 2017 med Gamleby OK Orientering 2017 med Gamleby OK Upptaktsmöte 2017-03-21 kl. 19:00 Start barngrupper, 11 april, kl. 18 GOK-stugan Heda. Vit och grön grupp. Start ungdomsgrupper och vuxna, 28 Mars, kl. 18 GOK-stugan Heda.

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 1 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-02- 21 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 3-1 4 / 3 F Ö R S Ä L J N I N G K L U B B K L Ä DER 1 9 / 3 V I N T E R S E R I E N, F I N A L K Ö P I N G 2-3

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Nr 4 år Årg. 37

Nr 4 år Årg. 37 Nr 4 år 2014. Årg. 37 www.ok-mark.com STYRELSE Bo Herdersson ordf. Per Knubbe sekr. Gun Frisk kassör Marie-Louise Hedström Lennart Karlsson Anja Lomander Jan Olausson Maria Svensson Martin Udd REDAKTION

Läs mer

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Terminsavgift för ungdomar. Medlemsavgift. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Terminsavgift för ungdomar. Medlemsavgift. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning 2008-03-17 sid 1 (7) Inledning Det finns många regler och beslut som tagits under årens lopp och dessa kan vara svåra att finna utan att gå igenom en mängd styrelse-, klubb-, höst- och årsmötesprotokoll.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer.

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. 1 (5) 1 Mötets öppnande Ordförande Ronny Liljegren förklarade mötet öppnat med en kort skildring av allt positivt som hänt i klubben under

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Gävle OK Verksamhetsplan 2008

Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Inledning Under inledningen av 2008 inbjuder styrelsen till en framtidsdiskussion under två dagar för att tillsammans med medlemmarna ta reda på vad vi vill med Gävle OK under

Läs mer

Till ordförande för mötet valdes Sven-Åke Modin och till sekreterare valdes Tore Zetterberg.

Till ordförande för mötet valdes Sven-Åke Modin och till sekreterare valdes Tore Zetterberg. Protokoll från årsmöte med Deje Skidförening Den 22 februari 2009. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Sven-Åke Modin öppnde mötet och förklarade alla välkomna. Han informerade att sedan föregående

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubb 1 januari december 2011

Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubb 1 januari december 2011 Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubb 1 januari 2011 31 december 2011 Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubbs styrelse får härmed avse följande berättelse för verksamheten under tiden 1 januari

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2014 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 1 2 0 1 3 K U N G S Ö R S S K 2013-03- 21 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 7 / 4 U P P T A K T S T R Ä F F M T B 1 4 / 4 1 : A M T B & L Ö P T R Ä N I N G E N ( P R E L. ) 4 / 5 B J Ö

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer