Internationell. affärsverksamhet. Enterprise without Borders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell. affärsverksamhet. Enterprise without Borders"

Transkript

1 Internationell affärsverksamhet Enterprise without Borders

2 EWB UF Enterprise without Borders -elevguide Förläggare: Ung företagsamhet rf, Helsingfors 2009 Layout och sidbrytning: Petteri Mero och Jukka Lepikkö Översättning: Tom Nyman, Fma Laululähetti Tilläggsuppgifter: 2

3 EFÖRORD Välkommen med i programmet Enterprise without Borders! Ni har redan bekantat er med grunderna i företagsamhet och företagande i utbildningsprogrammet Ett år som företagare. Enterprise without Borders (EWB) erbjuder en möjlighet att fördjupa studierna i Ett år som företagare och samtidigt stifta bekantskap med internationell handel. Ni lär er grunderna i internationell handel och får en chans att i praktiken tillämpa saker ni lärt er då ni bildar nätverk och skapar samarbetsrelationer med andra europeiska UFföretag. Unga från över tio olika länder är med i programmet. Bifogade studiematerial, studieguiden för UF Ett år som företagare, er rådgivare och er lärare stöder er i att lyckas i EWB-programmet. Det viktigaste verktyget är EWB nätportalen på adressen via vilken all kommunikation och nätverksbildning sker. EWB erbjuder ert UF-företag en möjlighet att utvidga verksamheten och öka omsättningen men först och främst är meningen att få en chans att träna och bekanta sig med internationellt affärsliv, olika kulturer samt att bli van att använda engelska i vardaglig kommunikation. Globaliseringen eller internationaliseringen har fört världsdelar och länder närmare varandra tack vare att dataöverföringen blivit effektivare och det har blivit snabbare att transportera varor och att resa. Under 2000-talet har affärsverksamheten blivit en allt mer virtuell verksamhet som utnyttjar datanät. I dagens läge verkar allt fler finska företag internationellt eller t.o.m. världen runt arbetstagarna stöter på internationalismens utmaningar i sitt vardagliga arbete. Dessa saker bereds ni en möjlighet att stifta bekantskap med redan nu! Prepare yourself to succeed! UF- Ett år som företagere -teamet

4 Enterprise without Borders Under kursen kommer ni att fungera i ansvarsfulla uppgifter i ert företags ledningsgrupp. Ni ges en utmaning att klara er i en internationell affärsverksamhetsmiljö detta förutsätter en personlig insats av var och en och att hela teamet jobbar tillsammans. På ert ansvar har ni: hela UF-företagets verksamhet att utveckla en produkt eller tjänst som lämpar sig för export- eller importhandel att skaffa er en internationell samarbetspartner att ingå, utveckla och upprätthålla ett samarbete att sköta om den vardagliga affärsverksamheten Målet är att varje UF-företag får en möjlighet att öva export- och/eller importhandel under EWB-programmet! Den här guiden är ämnad att ge er instruktioner och råd om vilka saker man bör fästa uppmärksamhet vid och i vilken ordning det är klokt att framskrida. Er verksamhet bygger på de här givna direktiven men ni har fria händer och möjligheter att utveckla och jobba framåt med ert företag på det sätt ni anser bäst. Ni är en del av världshandeln! Ert EWB-företag har en möjlighet att verka på samma sätt som vilket multinationellt företag som helst bara i lite mindre skala. Det är viktigt att hitta en rådgivare som är sakkunnig och förbinder sig till att hjälpa er. Rådgivaren ger råd, utvecklingsförslag och stöder ert företags verksamhet genom sitt kunnande. Då ni väljer rådgivare är det till fördel ifall han eller hon har erfarenhet av internationell affärsverksamhet. Se tilläggsuppgifter i UF Ett år som företagare -guiden och Rådgivarens guide. Att lyckas i EWB-programmet Företagsamhet handlar om aktivitet, initiativtagande, fördomsfrihet och en vilja att föra saker och ting vidare. Dessa egenskaper är viktiga verktyg i detta studieprogram. En av de största utmaningarna är att hitta en samarbetspartner i EWB-portalen. Det lönar sig att använda tillräckligt med tid för det eftersom en bra samarbetspartner inte bara garanterar att ni lyckas i programmet utan också att ert företag får extra intäkter. Kom ihåg att ta reda på saker innan ni skrider till verket. Det är lättare att reda ut saker i förväg än i efterskott! Se också till att allt ni kommit överens om med er samarbetspartner finns svart på vitt dvs. att saker som ni gemensamt överenskommit också antecknats. 4 UF Ett år som företagare

5 Affärsverksamhetsmodeller Programmet innehåller olika affärsverksamhetsmodeller av vilka ni kan välja det alternativ som passar ert företag bäst. Samarbetsföretag (jointventure) Ett samarbetsföretag bildas av två företag som verkar i olika länder. Företagens verksamhet kompletterar varandra. T.ex. Schackbräder UF och bulgariska Chess YE tillverkar schackbräder. Schackbräder UF tillverkar och målar bräden och Chess YE tillverkar pjäser. Schackbräder UF sänder schackbräderna som de gjort klara till Bulgarien och Chess YE sänder de schapjäser de gjort klara till Finland. Produkterna sammanställs i vartdera land och båda företagen säljer dem på den egna marknaden. Importföretag Ett finskt företag köper produkterr eller tjänster och fungerar som återförsäljare av dem i Finland. Resellers UF köper t.ex. prydnadsföremål av estniska Knick-Knack YE och säljer dem på den egna marknaden i Finland. Vi trycker skjortor UF köper t.ex. billiga skjortor av italienska Camicia YE och trycker bilder på dem och säljer dem på den egna marknaden. Exportföretag Ett exportföretag säljer sina egna produkter eller tjänster för återförsäljning i ett annat land. Exportprodukten kan också vara bara en del av en produkt som ska tillverkas. T.ex. det tyska Taschen YE köper egenhändigt gjorda väskor av det finska Väskor UF och säljer dem på den egna marknaden. Import/Exportföretag Företaget X-change UF exporterar sina produkter till Sverige till Exchange YE och importerar till Finland produkter som Exchange YE tillverkar. Båda företagen får en möjlighet att öva både export och import. Tjänsteföretag Utländska företag kan utlokalisera en del av sin verksamhet på finska tjänsteföretags ansvar. Reseföretaget Resebyrå YE som verkar i Sverige köper t.ex. guidetjänster i någon stad för resor som går till Finland av det finska Tour Guides UF. Planering av produkten Ett företag som idkar internationell affärsverksamhet bör ta i beaktande att exportprodukten också lämpar sig för marknaden i andra länder (t.ex. språk). Oftast har enkla och förmånliga produkter de bästa möjligheterna att lyckas. Ta också följande saker i beaktande: Hur transporteras produkten till utlandet och hur mycket kostar den? Hur marknadsförs tjänsten utomlands? Till vilka länder kan produkten eller tjänsten exporteras? Är det möjligt att förverkliga verksamheten? Uppstår det speciella kostnader eller t.ex. tullavgifter? Tips! Ni kan kombinera olika affärsverksamhetsmodeller och samtidigt fungera t.ex. som både export- och importföretag. Enterprise without Borders 5

6 Portaaliin Portalen rekisteröityminen Då uppgifterna i företaget fördelats mellan gruppmedlemmarna, affärsidén har planerats och namnet bestämts, registreras UF-företaget i EWB-portalen på adressen Portalen presenterar verksamheten hos företag som verkar i olika länder. På portalen kan man bekanta sig med dessa företags produkter och tjänster. På portalen kan ni söka samarbetspartners som ni kan kommunicera och handla med. Portalen fungerar som en affär på webben: besökarna kan bläddra bland produkterna och tjänsterna som företag som är registrerade på portalen erbjuder och kontakta företagen. Företagen kan skapa produkt- och siten som ni hittar på adressen Registreringsskeden: Förregistrering (Register company) företagets grunduppgifter fylls i i registreringsblanketten UF-byrån kontrollerar uppgifterna och godkänner registreringen Bekräftelse över godkännande av registreringen sänds till den e-postadress företaget uppgivit företaget kan logga in sig med de lösenord man valt 2. skedet av registreringen vid första inloggningen ifylls närmare uppgifter över företaget företagets uppgifter publiceras automatiskt i portalen företaget kan bearbeta sina uppgifter och skapa produktoch tjänstekataloger företaget kan börja bilda nätverk med utländska företag Tips! Det är klokt att registrera ett engelskspråkigt namn för ett företag som verkar internationellt. Försök namnge ert företag så att namnet avspeglar ert företag eller er affärsidé på något sätt. I internationell verksamhet kan man efter företagets namn istället för UF använda förkortningen YE (Young Enterprise), så att t.ex. Calendars UF blir Calendars YE. tjänstekataloger och presentera företaget, dess verksamhet och medlemmar på en egen sida. Instruktioner för registrering och användande av portalen finns i Step-by-step manualen för Web 6 UF Ett år som företagare

7 Årets förlopp Kontakta ett utländskt UF-företag (t.ex. levnadsstandardsjämförelse eller marknadsundersökning)» Att söka potentiella samarbetspartners på EWB-portalen»» Att grunda företaget»»»» Att namnge företaget Att namnge företaget Att ta kontakt med potentiella samarbetspartners Produktutveckling Att beskriva produkten och skapa en produktkatalog i EWB-portalen Att föra samarbetsförhandlingar, ingå avtal och inleda samarbetet Att idka aktiv verksamhet och upprätthålla samarbetsnätverket»» Att avsluta affärsverksamheten och undersöka möjligheter till fortsatt verksamhet»»» Enterprise without Borders 7

8 Kommunikation och att hålla kontakt En effektiv kommunikation med samarbetsföretagen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ert företag. Ni kommunicerar på många olika sätt under programmet: per e- post, per telefon, via messenger osv. Ni kan också ordna videokonferenser ifall det är möjligt. Det kan löna sig att tillsammans med samarbetsföretagen skapa ett eget nätsamfund (community)/en egen grupp som ni kan kommunicera och dela filer över (t.ex. Dropbox eller Google groups). Största delen av kommunikationen sker elektroniskt och följande saker att bra att hålla i minnet: Kom ihåg att läsaren inte känner er han eller hon ser eller hör inte heller er. Välj era ord noggrannt och använd er av vänliga uttryck. Några ord får meningen att låta betydligt vänligare. Exempel: We would greatly appreciate it if you could have that information for us as soon as possible. Tomorrow would be great. Undvik uttryck som det här: We must get that information by tomorrow. Kom alltid ihåg att använda please och thank you då det är möjligt att använda dem. Ett sätt att få en vänligare nyans i meddelandet är att i början och slutet av meddelandet sätta in en tillönskan så som Greetings from (företagets namna) It was good to hear from you today Looking forward to your next communication Sammanställ också lite bakgrundsinformation om företaget som ni tänker kontakta. I vilket land verkar företaget? Hurudan är landets kultur? Kunde man sätta in en hälsning på målspråket i meddelandet? Kom i förväg övverens om t.ex. två personer som sköter kommunikationen och som kontrollerar ert företags e-post regelbundet. För att undvika missföstånd kan ni be er lärare, er rådgivare eller era föräldrar gå igenom meddelandet ni skrivit innan ni sänder det. Kom också ihåg att en del av företagen verkar i olika tidszoner t.ex. någonstans i USA börjar skoldagen först då den tar slut i Finland.» UF Ett år som företagare

9 På portalen kan ni bilda nätverk med utländska företag på olika sätt. En marknadsundersökning kartlägger efterfrågan på er produkt och ni kan göra den ifall er produktutveckling är på hälft eller ifall ni inte genast vill närma er ett företag med ett samarbetsförslag. Ett annat bra alternativ till kommunikation och inledande av samarbete är att göra en levnadsstandardsjämförelse. Marknadsundersökning Med en marknadsundersökning skaffar man information om marknadsläget och kartlägger efterfrågan på en produkt. Det hjälper säljaren att besluta om det lönar sig att ta en produkt till försäljning och talar om till vilket pris en produkt efterfrågas. Sök fram ett företag på EWBportalen som har en intressant produkt som har möjligheter att nå framgång på den finska marknaden. Kontakta företaget och föreslå att ni gör en marknadsundersökning på deras produkt och de gör en marknadsundersökning på er produkt på deras marknad. Ifall resultaten av marknadsundersökningen är goda på ett eller annat håll kan ni inleda samarbete i praktiken som ett exporteller importföretag. OBS! Ifall ni inte ännu har en färdig produkt kan marknadsundersökningen göras utgående från er brainstorming över affärsidéer på basen av flera olika produkter samtidigt. På samma gång får ni värdefull information över vilken av era idéer det finns efterfrågan på. Levnadsstandardsjämförelse Att göra en levnadsstandardsjämförelse är ett bra alternativ till första kontakt på EWBportalen. I en levnadsstandardsjämförelse jämför man priset på samma eller motsvarande produkter i två olika länder. Här intill finns exempel på hurudana produkter som kan jämföras. Ni kan också tillsammans med ett utländskt UF-företag hitta på en egen lista över produkter som ska jämföras. Med hjälp av genomsnittslönen kan ni ställa prisnivån i relation och ni får en bättre bild av hurudan den lokala köpkraften är. Elintasovertailun voi tehdä useammankin yrityksen kanssa, tulokset ovat aina erilaisia. Ottakaa yhteyttä esimerkiksi sellaisten maiden yrityksiin, joita ette tunne niin hyvin. Tiedätkö esimerkiksi millainen hintataso on Romaniassa? Levnadsstandardsjämförelse Produkt McDonald'sin Big Mac Coca Cola 1,5l Ett normalt bröd En röd penna med gummi i ändan En lokal dagstidning Toyota Corolla, 4-dörrars, pris från En fotboll En tvål Minimilön Medellön Pris Ifall ni blir tvungna att konvertera priserna till en annan valuta hittar ni aktuell information över valutakurserna på Finlands Banks hemsidor på Uppgifter över löner hittar ni t.ex. på Arbetsministeriets sidor eller på Wikipedia. Enterprise without Borders 9

10 Export och import av produkter Enterprise without Borders utvidgar ert företags marknader över gränserna. För att leverera produkterna till kunderna behöver ni samarbetsparter och information om tullbestämmelserna. Tullarna Export och import inom EU Finland har varit medlem av Europeiska Unionen sedan början av Som grund för fri rörlighet av varor finns ett tullförbund mellan EU-länderna. Enligt Romfördraget är alla export- och importtullar och avgifter som till sin inverkan motsvarar dessa avgifter förbjudna i handeln mellan medlemsländerna. Alla regleringar av export- och importmängder mellan medlemsländerna eller åtgärder som är jämförbara med dessa är förbjudna. Man behöver alltså inte presentera en skilld redogörelse över export- och importprodukter och inte heller betala tullavgifter för dessa. Import och export utanför EU Om man importerar varor från länder utanför EU måste man förtulla dem och i allmänhet blir man tvungen att betala tull för dem. Då paketet kommer till Finland måste man leverera en redogörelse till tullen över innehållet i försändelsen. Till tulldeklarationen bifogar man en faktura eller ett kvitto över ifrågavarande produkt. Tullavgiften är i allmänhet procentuell och bestäms utgående från en tariff, dvs en tullprislista. Tullavgiftens storlek varierar från produkt till produkt. Då man exportetar varor utanför EU måste man till försändelsen bifoga de dokument som krävs i tulldeklarationen. Att sända produkter och varor För leverans av varor kan man använda sig av Posten eller företag så som FedEx, UPS eller DHL som specialiserat sig på internationella transporter. Priset på tjänsterna varierar mycket så det lönar sig att jämföra priser. I allmänhet bestäms priset på basen av destinationsland, snabbheten på leveransen samt paketets vikt och volym.» Länder som hör till Europeiska Unionen och landskoderna: Europeiska Unionen Nederländerna NL Belgien BE Bulgarien BG Spanien ES Irland IE Stor- GB Britannien Italien Österrike Grekland Cypern Lettland Litauen Luxenburg IT AT GR CY LV LT LU Malta Portugal Polen Frankrike Rumänien Sverige Tyskland MT PT PL FR RO SE DE Slovakien Slovenien Finland Danmark Tjeckien Ungern Estland SK SI FI DK CZ HU EE 10 UF Ett år som företagare

11 Handelsfakturor Det finns olika stadgor och direktiv som man måste följa gällande fakturor som sänds utomlands. Jämfört med inhemska fakturor krävs det mångsidigare uppgifter för bl.a. förtullning och statistik. Uppgifter som krävs i fakturorna: Säljarens fullständiga namn, adressuppgifter, telefonnummer uppgifter om bankförbindelse i internationell IBAN-form och bankens BIC/SWIFT-kod (för mer uppgifter se s. 15) fakturadatum och löpande fakturanummer säljarens referens och FOnummer köparens referens, ordernummer och datum köparens fullständiga namn och adressuppgifter produktens ursprungsland destinationsland uppgifter om transporten, t.ex. medel eller rutt leveransvillkorsklausul (se instruktioner) leveransdatum av produkterna eller betalningsdag för förskottsbetalninng leveranssätt betalningsvillkor och -sätt (se instruktioner) noggrann produktdefinition tulltariffposition enligt positionslista som efterföljs i ifrågavarande destinationsland varumängd och -karaktär eller omfattningen eller karaktären av tjänsten. Som mängd kan man uppge enhetsmängd samt brutto- och nettovikt prisuppgifterna för produkten i den överenskomna valutan, enhets- och helhetspris per varuslag anteckning över produktens skattefrihet EU: Intra-Community supply VAT 0% Utanför EU: Taxexempt sale outside the EU rabatter på pris och eventuella grunder Betalningsvillkor och -sätt Betalningsvillkoret anger inom vilken tid från fakturadatum fakturan bör betalas, t.ex. 45 days net from invoice date. Betalningssätt kan t.ex. vara bankgiro (bank transfer) eller förhandsbetalning (cash in advance). Större företag använder oftaett förfarande som kallas remburs (letter of credit) i internationella betalningar. I rembursen ingår köparen och säljaren ett skriftlig kontrakt i vilken köparens bank förbinder sig att betala säljaren den överenskomna summan då avtalsvillkoren uppfyllts och varorna levererats till köparen. Rembursen ökar det ömsesidiga förtroendet och är ett säkert leveranssätt för både köpare och säljare. Det finns olika slags remburser för att användas vid olika tillfällen. Länder utanför EU och landskoderna: LÄNDER UTANFÖR EU: Australien Brasilien Ghana Indien Island Israel Japan AU BR GH IN IS IL JP Kanada Kenya Kroatien Liechenstein Marocko Mexiko Moldavien CA KE HR LI MA MX MD Nigeria NG Norge NO Saudi-Arabien SA Schweiz CH Thailand TH Turkiet TR Ukraina UA Vit-Ryssland Ryssland Förenta Staterna BY RU US Enterprise without Borders 11

12 Handelsfakturor Leveransvillkor/Leveransklausul Incoterms eller leveransklausuler definierar säljarens och köparens ansvar angående leveransen, godset och kostnaderna. Användningen av dem förenklar innehållet i en handelsfaktura. Leveransklausulerna definierar inte leveranssättet och inte heller äganderätten till varorna endast parternas ansvar för olika moment av transporten. Efter klausulerna antecknar man leveransdestination och namnet på leveransklausulhelheten eftersom det finns ett antal olika. Exempel: DDU (Delivered Duty Unpaid, levererat oförtullat) Säljaren levererar varorna till köparen till överenskommen slutdestination och svarar för alla risker och kostnader dittills med undantag av importformaliteter. Köparen ansvarar för importformaliteterna samt för tullar och skatter. DDU London, Incoterms CPT (Carriage Paid to, transporten betald till) Säljaren levererar varan då han överlåter den till första fraktförare som för ut den från landet. Härvid övergår också risken till köparen. Försäljaren ingår ett transportavtal, överlåter varan till fraktföraren eller lastar den och sköter om exportformaliteterna för varan. Köparen tar emot varan samt sköter om importformaliteterna. CPT Stockholm, Incoterms Varukoder Varukoder används för att klassificera produkter och tjänster för förtullnings- och statistiska ändamål. CN-nomenklaturen (Combined Nomenclature) som används inom EU-området är en kombinerad nomenklatur inom den europeiska gemenskapen. Dessa 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikanmälningar för internhandel. CNtullstatistikkoderna hittar man på Tullens webplats. De 8-siffriga varukoderna bildas på följande sätt: T.ex De två första siffrorna (61) berättar att produkten hör till huvudgruppen Kläder och accessoarer, av trikå. Följande två siffrorna (05) berättar att det är fråga om Skjortor för män och pojkar, trikåvävnad. Av de följande siffrorna (02) framgår att produkten hör till undergruppen Framställd av konstfiber. De sista två siffrorna (10) preciserar ännu uppgifterna om tillverkningsmaterialet: syntetfiber. I handel som går utanför EU använder man istället för CN-nomenklaturen den internationella HSnomenklaturen (Harmonized System) som i allmänhet sammanfaller med CNnomenklaturen beträffande de sex första siffrorna. Dessutom varierar det landvis ifall man förutom de sex siffrorna använder en ännu exaktare klassificering med åtta eller tio siffror.» Modellbotten på en faktura» Tilläggsinstruktioner 12 UF Ett år som företagare

13 Bank- och försäkringssaker Det är viktigt att noggrannt sköta om bank- och försäkringsangelägenheter i internationell affärsverksamhet. Internationell betalningstrafik Då ni fakturerar ett utländskt samarbetsföretag eller då ni betalar utländska fakturor behöver ni ett IBANkontonummer och bankens BIC/ SWIFT-adress som används i internationell betalningstrafik. IBAN är en förkortning av orden International Bank Account Number. IBAN byggs upp av det finska nationella kontonumret genom att i början lägga till landskoden FI och ett tvåsiffrigt kontrollnummer. Ett finskt IBAN är 18 tecken långt och ser ut så här: FI På Nordeas hemsidor finns en IBAN-kalkylator som transformerar ett kontonummer i finskt format till IBAN-form. SWIFT är en förkortning av orden Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Varje bank har sin unika SWIFT-adress som är 8-11 tecken långt. Pengar som överförs med hjälp av denna kod kan styras till rätt bank. Nordeas BIC/SWIFTadress är NDEAFIHH. Utländska bankgiron betalas i nätbanken under Betalningar > Till utlandet. I nätbanken hittar man närmare instruktioner för hur betalningsbottnen ska fyllas i. EU-betalningar är avgiftsfria för UF-företag. För fakturor som betalas till länder utanför EU debiterar banken enligt sin prislista en serviceafgift som bestäms på basen av till vilket land betalningen går. Försäkringsangelägenheter i internationell affärsverksamhet Åt UF-företagen har man tecknat en ansvarsförsäkring (general third party liability / product liability) som gäller i Europa. Se guiden för UF Ett år som företagare för tilläggsinformation. I handeln inom EU ansvarar alltid tillverkaren för produkten (t.ex. ett tillverkningsfel eller annat fel som ersätts köparen). Ifall produkten importeras från ett land utanför EU övergår ansvaret för produkten på importören. Då ni levererar era produkter bör ni se till att packa dem så väl att de inte går sönder fast de behandlas hårt. Försändelser och paket är i allmänhet på kurirföretagets ansvar under leveransen men kontrollera ändå själv att försäkringen gäller i varje enskillt fall. OBS! Ifall ni gör affärer utanför EU ska ni kontakta UF-kontoret. Alla ansvarsförsäkringar utanför EU bör överenskommas från fall till fall. Enterprise without Borders 13

14 Samarbetsavtal Då ni hittat ett företag på EWBportalen som ni är redo att inleda samarbete med bör ni ingå ett samarbetsavtal. Avtalet beskriver meningen med verksamheten och dess mål. Avtalet innefattar inte ekonomiska skyldigheter. Båda företagen fungerar i samarbetsföretaget (jointventure) som separata företag och målet är att båda parternas verksamhet skall vara vinstbringande. Fördelningen av vinsten och priserna överenskoms alltid skillt mellan företagen. Företagets verkställande direktör och rådgivare/lärare undertecknar avtalet och sänder det elektroniskt till samarbetsföretaget. Ifall man inte har möjlighet till elektronisk underskrift kan man endast anteckna namnen i avtalet. JOINT-VENTURE AGREEMENT Purpose The purpose of this Joint Venture is to coordinate the activities of two Junior Achievement EwB Companies located in and. These companies will cooperate by importing and exporting products. The parties desire to associate themselves in this Joint-Venture for the purpose of accomplishing the desired objectives. EWB Companies This Joint-Venture is formed between the following companies: (Provide name and address of both EWB companies.) Name of Joint Venture (You may wish to name Joint Venture. If you do not, omit this portion of the agreement.) Capital and Fiscal Matters Neither company will be expected to contribute capital contributions to the Joint Venture. The Joint Venture is purely a means of coordinating the individual operations of each company as the companies associate for the importing and exporting of products. Each company will contribute its efforts to the success of the Joint Venture, but no other property is to be contributed by either party, either initially or subsequently. Any loans secured by the individual companies will have no effect on the other company engaged in this Joint Venture. The Joint Venture itself is not authorized to secure any loans and is not obligated to pay any salaries. Financial statements will be prepared by each company and submitted to their respective stockholders and other authorities. Management Management of the Joint Venture will be conducted by the officers of the individual EwB companies in cooperation with their business consultants. Dissolution This Joint Venture will be active from to and dissolve upon the completion of the 18-week EWB program. Disagreements Should disagreements emerge between the members of this Joint Venture, the dispute will be referred to Junior Achievement Central & Eastern Europe for arbitration. The decisions of that office will be final. President Business consultant President Business consultant 14 UF Ett år som företagare

15 Vocabulary Here's a list of words you may find useful during the Enterprise without Borders programme. affärsverksamhetsplan aktie aktiebolag (Ab) ansvarsförsäkring ansvarsperson balans(räkning) bankkonto bestämmelse, stadga betalningssätt betalningsvillkor bokföring brutto diagram distribution ekonomi Europeiska Unionen export faktura forskning försäkring försäljning, omsättning sales, garanti hyra import internationell handel inventering kapital kontant kontoutdrag köpa lag ledning(sgrupp) leverans, last, parti leveranskostnader levnadsstandard lön marknadsföring marknadsundersökning Med vänlig hälsning medlem business plan stock limited Company (Ltd.), Incorporation (Inc.) general third party liability, product liability person in charge balance (sheet) bank account regulation method of payment payment condition accounting gross chart distribution finance European Union export invoice research insurance turnover guarantee, warranty rent import international trade inventory capital cash account statement purchase law management consignment shipping charges standard of living salary, wages marketing market research Yours sincerely member mervärdesskatt (MOMS) mål möte, konferens netto nätverk, att bilda nätverk organisering/organisation partihandel personal produktion produktutveckling prognos provision rabatt reform, förnyelse remburs samarbetsföretag skatt skulder styrelsemöte tillgångar och egendom transport (leverans) tullavgift tullen utvärdera verkställande direktör vinst av affärsverksamhet årsrapport återförsäljning överenskommelse TIPS! value added tax (VAT) goal, objective conference net network, networking organization wholesale human resources, personnel, staff production product development projection, forecast comission discount amendment letter of credit joint-venture tax liabilities board meeting assets shipping duty, tariff customs evaluate President, CEO (Chief Executive Officer), general manager operating profit annual report retail agreement Använd er av gratis ordböcker som hittas på nätet, t.ex. och Enterprise without Borders 15

16 Ung Företagsamhet rf vill å sin och elevernas vägnar tacka följande företag och stiftelser som för sin del möjliggör Ung Företagsamet -verksamheten i Finland. Ung företagsamhet rf (UF) erbjuder åriga ungdomar studieprogram som stöder företagar- och konsumentutbildning. Programmen är praktiskt inriktade, fungerar enligt Learning by Doing -principen och erbjuder möjlighet att förverkliga egna idéer. Genom att erbjuda läroinrättningarna testade verksamhetsmodeller och stöda användningen av dessa i undervisningen skapar vi nya möjligheter för inlärning och inspirerar ungdomar att utveckla viktiga kunskaper i livet. UF är en förenig som inte strävar efter vinst och hör till den internationella takorganisationen Junior Achievement Worldwide, som omfattar över 100 länder. I Finland har vi sedan 1995 utbildat tusentals framtida aktiva medborgare. - Yksityisyrittäjäin säätiö - Teknologiindustrins 100-årsstiftelse - Svenska kulturfonden - Emilie och Rudolf Geselius Fond Ung Företagsamhet rf Andra linjen Helsingförs

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) Endast för KHIM: Mottagningsdatum Antal sidor 0 (obligatorisk) Internationell ansökan enligt Madridprotokollet Uppgifter för KHIM:s handläggning av

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och Datum 14 februari 2012 Till Anna Sandberg Nilsson Från Lena Westfahl och Stefan Anefur, Ernst & Young AB 1 Sammanfattning En av flera svårigheter som svenska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer