Internationell. affärsverksamhet. Enterprise without Borders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell. affärsverksamhet. Enterprise without Borders"

Transkript

1 Internationell affärsverksamhet Enterprise without Borders

2 EWB UF Enterprise without Borders -elevguide Förläggare: Ung företagsamhet rf, Helsingfors 2009 Layout och sidbrytning: Petteri Mero och Jukka Lepikkö Översättning: Tom Nyman, Fma Laululähetti Tilläggsuppgifter: 2

3 EFÖRORD Välkommen med i programmet Enterprise without Borders! Ni har redan bekantat er med grunderna i företagsamhet och företagande i utbildningsprogrammet Ett år som företagare. Enterprise without Borders (EWB) erbjuder en möjlighet att fördjupa studierna i Ett år som företagare och samtidigt stifta bekantskap med internationell handel. Ni lär er grunderna i internationell handel och får en chans att i praktiken tillämpa saker ni lärt er då ni bildar nätverk och skapar samarbetsrelationer med andra europeiska UFföretag. Unga från över tio olika länder är med i programmet. Bifogade studiematerial, studieguiden för UF Ett år som företagare, er rådgivare och er lärare stöder er i att lyckas i EWB-programmet. Det viktigaste verktyget är EWB nätportalen på adressen via vilken all kommunikation och nätverksbildning sker. EWB erbjuder ert UF-företag en möjlighet att utvidga verksamheten och öka omsättningen men först och främst är meningen att få en chans att träna och bekanta sig med internationellt affärsliv, olika kulturer samt att bli van att använda engelska i vardaglig kommunikation. Globaliseringen eller internationaliseringen har fört världsdelar och länder närmare varandra tack vare att dataöverföringen blivit effektivare och det har blivit snabbare att transportera varor och att resa. Under 2000-talet har affärsverksamheten blivit en allt mer virtuell verksamhet som utnyttjar datanät. I dagens läge verkar allt fler finska företag internationellt eller t.o.m. världen runt arbetstagarna stöter på internationalismens utmaningar i sitt vardagliga arbete. Dessa saker bereds ni en möjlighet att stifta bekantskap med redan nu! Prepare yourself to succeed! UF- Ett år som företagere -teamet

4 Enterprise without Borders Under kursen kommer ni att fungera i ansvarsfulla uppgifter i ert företags ledningsgrupp. Ni ges en utmaning att klara er i en internationell affärsverksamhetsmiljö detta förutsätter en personlig insats av var och en och att hela teamet jobbar tillsammans. På ert ansvar har ni: hela UF-företagets verksamhet att utveckla en produkt eller tjänst som lämpar sig för export- eller importhandel att skaffa er en internationell samarbetspartner att ingå, utveckla och upprätthålla ett samarbete att sköta om den vardagliga affärsverksamheten Målet är att varje UF-företag får en möjlighet att öva export- och/eller importhandel under EWB-programmet! Den här guiden är ämnad att ge er instruktioner och råd om vilka saker man bör fästa uppmärksamhet vid och i vilken ordning det är klokt att framskrida. Er verksamhet bygger på de här givna direktiven men ni har fria händer och möjligheter att utveckla och jobba framåt med ert företag på det sätt ni anser bäst. Ni är en del av världshandeln! Ert EWB-företag har en möjlighet att verka på samma sätt som vilket multinationellt företag som helst bara i lite mindre skala. Det är viktigt att hitta en rådgivare som är sakkunnig och förbinder sig till att hjälpa er. Rådgivaren ger råd, utvecklingsförslag och stöder ert företags verksamhet genom sitt kunnande. Då ni väljer rådgivare är det till fördel ifall han eller hon har erfarenhet av internationell affärsverksamhet. Se tilläggsuppgifter i UF Ett år som företagare -guiden och Rådgivarens guide. Att lyckas i EWB-programmet Företagsamhet handlar om aktivitet, initiativtagande, fördomsfrihet och en vilja att föra saker och ting vidare. Dessa egenskaper är viktiga verktyg i detta studieprogram. En av de största utmaningarna är att hitta en samarbetspartner i EWB-portalen. Det lönar sig att använda tillräckligt med tid för det eftersom en bra samarbetspartner inte bara garanterar att ni lyckas i programmet utan också att ert företag får extra intäkter. Kom ihåg att ta reda på saker innan ni skrider till verket. Det är lättare att reda ut saker i förväg än i efterskott! Se också till att allt ni kommit överens om med er samarbetspartner finns svart på vitt dvs. att saker som ni gemensamt överenskommit också antecknats. 4 UF Ett år som företagare

5 Affärsverksamhetsmodeller Programmet innehåller olika affärsverksamhetsmodeller av vilka ni kan välja det alternativ som passar ert företag bäst. Samarbetsföretag (jointventure) Ett samarbetsföretag bildas av två företag som verkar i olika länder. Företagens verksamhet kompletterar varandra. T.ex. Schackbräder UF och bulgariska Chess YE tillverkar schackbräder. Schackbräder UF tillverkar och målar bräden och Chess YE tillverkar pjäser. Schackbräder UF sänder schackbräderna som de gjort klara till Bulgarien och Chess YE sänder de schapjäser de gjort klara till Finland. Produkterna sammanställs i vartdera land och båda företagen säljer dem på den egna marknaden. Importföretag Ett finskt företag köper produkterr eller tjänster och fungerar som återförsäljare av dem i Finland. Resellers UF köper t.ex. prydnadsföremål av estniska Knick-Knack YE och säljer dem på den egna marknaden i Finland. Vi trycker skjortor UF köper t.ex. billiga skjortor av italienska Camicia YE och trycker bilder på dem och säljer dem på den egna marknaden. Exportföretag Ett exportföretag säljer sina egna produkter eller tjänster för återförsäljning i ett annat land. Exportprodukten kan också vara bara en del av en produkt som ska tillverkas. T.ex. det tyska Taschen YE köper egenhändigt gjorda väskor av det finska Väskor UF och säljer dem på den egna marknaden. Import/Exportföretag Företaget X-change UF exporterar sina produkter till Sverige till Exchange YE och importerar till Finland produkter som Exchange YE tillverkar. Båda företagen får en möjlighet att öva både export och import. Tjänsteföretag Utländska företag kan utlokalisera en del av sin verksamhet på finska tjänsteföretags ansvar. Reseföretaget Resebyrå YE som verkar i Sverige köper t.ex. guidetjänster i någon stad för resor som går till Finland av det finska Tour Guides UF. Planering av produkten Ett företag som idkar internationell affärsverksamhet bör ta i beaktande att exportprodukten också lämpar sig för marknaden i andra länder (t.ex. språk). Oftast har enkla och förmånliga produkter de bästa möjligheterna att lyckas. Ta också följande saker i beaktande: Hur transporteras produkten till utlandet och hur mycket kostar den? Hur marknadsförs tjänsten utomlands? Till vilka länder kan produkten eller tjänsten exporteras? Är det möjligt att förverkliga verksamheten? Uppstår det speciella kostnader eller t.ex. tullavgifter? Tips! Ni kan kombinera olika affärsverksamhetsmodeller och samtidigt fungera t.ex. som både export- och importföretag. Enterprise without Borders 5

6 Portaaliin Portalen rekisteröityminen Då uppgifterna i företaget fördelats mellan gruppmedlemmarna, affärsidén har planerats och namnet bestämts, registreras UF-företaget i EWB-portalen på adressen Portalen presenterar verksamheten hos företag som verkar i olika länder. På portalen kan man bekanta sig med dessa företags produkter och tjänster. På portalen kan ni söka samarbetspartners som ni kan kommunicera och handla med. Portalen fungerar som en affär på webben: besökarna kan bläddra bland produkterna och tjänsterna som företag som är registrerade på portalen erbjuder och kontakta företagen. Företagen kan skapa produkt- och siten som ni hittar på adressen Registreringsskeden: Förregistrering (Register company) företagets grunduppgifter fylls i i registreringsblanketten UF-byrån kontrollerar uppgifterna och godkänner registreringen Bekräftelse över godkännande av registreringen sänds till den e-postadress företaget uppgivit företaget kan logga in sig med de lösenord man valt 2. skedet av registreringen vid första inloggningen ifylls närmare uppgifter över företaget företagets uppgifter publiceras automatiskt i portalen företaget kan bearbeta sina uppgifter och skapa produktoch tjänstekataloger företaget kan börja bilda nätverk med utländska företag Tips! Det är klokt att registrera ett engelskspråkigt namn för ett företag som verkar internationellt. Försök namnge ert företag så att namnet avspeglar ert företag eller er affärsidé på något sätt. I internationell verksamhet kan man efter företagets namn istället för UF använda förkortningen YE (Young Enterprise), så att t.ex. Calendars UF blir Calendars YE. tjänstekataloger och presentera företaget, dess verksamhet och medlemmar på en egen sida. Instruktioner för registrering och användande av portalen finns i Step-by-step manualen för Web 6 UF Ett år som företagare

7 Årets förlopp Kontakta ett utländskt UF-företag (t.ex. levnadsstandardsjämförelse eller marknadsundersökning)» Att söka potentiella samarbetspartners på EWB-portalen»» Att grunda företaget»»»» Att namnge företaget Att namnge företaget Att ta kontakt med potentiella samarbetspartners Produktutveckling Att beskriva produkten och skapa en produktkatalog i EWB-portalen Att föra samarbetsförhandlingar, ingå avtal och inleda samarbetet Att idka aktiv verksamhet och upprätthålla samarbetsnätverket»» Att avsluta affärsverksamheten och undersöka möjligheter till fortsatt verksamhet»»» Enterprise without Borders 7

8 Kommunikation och att hålla kontakt En effektiv kommunikation med samarbetsföretagen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ert företag. Ni kommunicerar på många olika sätt under programmet: per e- post, per telefon, via messenger osv. Ni kan också ordna videokonferenser ifall det är möjligt. Det kan löna sig att tillsammans med samarbetsföretagen skapa ett eget nätsamfund (community)/en egen grupp som ni kan kommunicera och dela filer över (t.ex. Dropbox eller Google groups). Största delen av kommunikationen sker elektroniskt och följande saker att bra att hålla i minnet: Kom ihåg att läsaren inte känner er han eller hon ser eller hör inte heller er. Välj era ord noggrannt och använd er av vänliga uttryck. Några ord får meningen att låta betydligt vänligare. Exempel: We would greatly appreciate it if you could have that information for us as soon as possible. Tomorrow would be great. Undvik uttryck som det här: We must get that information by tomorrow. Kom alltid ihåg att använda please och thank you då det är möjligt att använda dem. Ett sätt att få en vänligare nyans i meddelandet är att i början och slutet av meddelandet sätta in en tillönskan så som Greetings from (företagets namna) It was good to hear from you today Looking forward to your next communication Sammanställ också lite bakgrundsinformation om företaget som ni tänker kontakta. I vilket land verkar företaget? Hurudan är landets kultur? Kunde man sätta in en hälsning på målspråket i meddelandet? Kom i förväg övverens om t.ex. två personer som sköter kommunikationen och som kontrollerar ert företags e-post regelbundet. För att undvika missföstånd kan ni be er lärare, er rådgivare eller era föräldrar gå igenom meddelandet ni skrivit innan ni sänder det. Kom också ihåg att en del av företagen verkar i olika tidszoner t.ex. någonstans i USA börjar skoldagen först då den tar slut i Finland.» UF Ett år som företagare

9 På portalen kan ni bilda nätverk med utländska företag på olika sätt. En marknadsundersökning kartlägger efterfrågan på er produkt och ni kan göra den ifall er produktutveckling är på hälft eller ifall ni inte genast vill närma er ett företag med ett samarbetsförslag. Ett annat bra alternativ till kommunikation och inledande av samarbete är att göra en levnadsstandardsjämförelse. Marknadsundersökning Med en marknadsundersökning skaffar man information om marknadsläget och kartlägger efterfrågan på en produkt. Det hjälper säljaren att besluta om det lönar sig att ta en produkt till försäljning och talar om till vilket pris en produkt efterfrågas. Sök fram ett företag på EWBportalen som har en intressant produkt som har möjligheter att nå framgång på den finska marknaden. Kontakta företaget och föreslå att ni gör en marknadsundersökning på deras produkt och de gör en marknadsundersökning på er produkt på deras marknad. Ifall resultaten av marknadsundersökningen är goda på ett eller annat håll kan ni inleda samarbete i praktiken som ett exporteller importföretag. OBS! Ifall ni inte ännu har en färdig produkt kan marknadsundersökningen göras utgående från er brainstorming över affärsidéer på basen av flera olika produkter samtidigt. På samma gång får ni värdefull information över vilken av era idéer det finns efterfrågan på. Levnadsstandardsjämförelse Att göra en levnadsstandardsjämförelse är ett bra alternativ till första kontakt på EWBportalen. I en levnadsstandardsjämförelse jämför man priset på samma eller motsvarande produkter i två olika länder. Här intill finns exempel på hurudana produkter som kan jämföras. Ni kan också tillsammans med ett utländskt UF-företag hitta på en egen lista över produkter som ska jämföras. Med hjälp av genomsnittslönen kan ni ställa prisnivån i relation och ni får en bättre bild av hurudan den lokala köpkraften är. Elintasovertailun voi tehdä useammankin yrityksen kanssa, tulokset ovat aina erilaisia. Ottakaa yhteyttä esimerkiksi sellaisten maiden yrityksiin, joita ette tunne niin hyvin. Tiedätkö esimerkiksi millainen hintataso on Romaniassa? Levnadsstandardsjämförelse Produkt McDonald'sin Big Mac Coca Cola 1,5l Ett normalt bröd En röd penna med gummi i ändan En lokal dagstidning Toyota Corolla, 4-dörrars, pris från En fotboll En tvål Minimilön Medellön Pris Ifall ni blir tvungna att konvertera priserna till en annan valuta hittar ni aktuell information över valutakurserna på Finlands Banks hemsidor på Uppgifter över löner hittar ni t.ex. på Arbetsministeriets sidor eller på Wikipedia. Enterprise without Borders 9

10 Export och import av produkter Enterprise without Borders utvidgar ert företags marknader över gränserna. För att leverera produkterna till kunderna behöver ni samarbetsparter och information om tullbestämmelserna. Tullarna Export och import inom EU Finland har varit medlem av Europeiska Unionen sedan början av Som grund för fri rörlighet av varor finns ett tullförbund mellan EU-länderna. Enligt Romfördraget är alla export- och importtullar och avgifter som till sin inverkan motsvarar dessa avgifter förbjudna i handeln mellan medlemsländerna. Alla regleringar av export- och importmängder mellan medlemsländerna eller åtgärder som är jämförbara med dessa är förbjudna. Man behöver alltså inte presentera en skilld redogörelse över export- och importprodukter och inte heller betala tullavgifter för dessa. Import och export utanför EU Om man importerar varor från länder utanför EU måste man förtulla dem och i allmänhet blir man tvungen att betala tull för dem. Då paketet kommer till Finland måste man leverera en redogörelse till tullen över innehållet i försändelsen. Till tulldeklarationen bifogar man en faktura eller ett kvitto över ifrågavarande produkt. Tullavgiften är i allmänhet procentuell och bestäms utgående från en tariff, dvs en tullprislista. Tullavgiftens storlek varierar från produkt till produkt. Då man exportetar varor utanför EU måste man till försändelsen bifoga de dokument som krävs i tulldeklarationen. Att sända produkter och varor För leverans av varor kan man använda sig av Posten eller företag så som FedEx, UPS eller DHL som specialiserat sig på internationella transporter. Priset på tjänsterna varierar mycket så det lönar sig att jämföra priser. I allmänhet bestäms priset på basen av destinationsland, snabbheten på leveransen samt paketets vikt och volym.» Länder som hör till Europeiska Unionen och landskoderna: Europeiska Unionen Nederländerna NL Belgien BE Bulgarien BG Spanien ES Irland IE Stor- GB Britannien Italien Österrike Grekland Cypern Lettland Litauen Luxenburg IT AT GR CY LV LT LU Malta Portugal Polen Frankrike Rumänien Sverige Tyskland MT PT PL FR RO SE DE Slovakien Slovenien Finland Danmark Tjeckien Ungern Estland SK SI FI DK CZ HU EE 10 UF Ett år som företagare

11 Handelsfakturor Det finns olika stadgor och direktiv som man måste följa gällande fakturor som sänds utomlands. Jämfört med inhemska fakturor krävs det mångsidigare uppgifter för bl.a. förtullning och statistik. Uppgifter som krävs i fakturorna: Säljarens fullständiga namn, adressuppgifter, telefonnummer uppgifter om bankförbindelse i internationell IBAN-form och bankens BIC/SWIFT-kod (för mer uppgifter se s. 15) fakturadatum och löpande fakturanummer säljarens referens och FOnummer köparens referens, ordernummer och datum köparens fullständiga namn och adressuppgifter produktens ursprungsland destinationsland uppgifter om transporten, t.ex. medel eller rutt leveransvillkorsklausul (se instruktioner) leveransdatum av produkterna eller betalningsdag för förskottsbetalninng leveranssätt betalningsvillkor och -sätt (se instruktioner) noggrann produktdefinition tulltariffposition enligt positionslista som efterföljs i ifrågavarande destinationsland varumängd och -karaktär eller omfattningen eller karaktären av tjänsten. Som mängd kan man uppge enhetsmängd samt brutto- och nettovikt prisuppgifterna för produkten i den överenskomna valutan, enhets- och helhetspris per varuslag anteckning över produktens skattefrihet EU: Intra-Community supply VAT 0% Utanför EU: Taxexempt sale outside the EU rabatter på pris och eventuella grunder Betalningsvillkor och -sätt Betalningsvillkoret anger inom vilken tid från fakturadatum fakturan bör betalas, t.ex. 45 days net from invoice date. Betalningssätt kan t.ex. vara bankgiro (bank transfer) eller förhandsbetalning (cash in advance). Större företag använder oftaett förfarande som kallas remburs (letter of credit) i internationella betalningar. I rembursen ingår köparen och säljaren ett skriftlig kontrakt i vilken köparens bank förbinder sig att betala säljaren den överenskomna summan då avtalsvillkoren uppfyllts och varorna levererats till köparen. Rembursen ökar det ömsesidiga förtroendet och är ett säkert leveranssätt för både köpare och säljare. Det finns olika slags remburser för att användas vid olika tillfällen. Länder utanför EU och landskoderna: LÄNDER UTANFÖR EU: Australien Brasilien Ghana Indien Island Israel Japan AU BR GH IN IS IL JP Kanada Kenya Kroatien Liechenstein Marocko Mexiko Moldavien CA KE HR LI MA MX MD Nigeria NG Norge NO Saudi-Arabien SA Schweiz CH Thailand TH Turkiet TR Ukraina UA Vit-Ryssland Ryssland Förenta Staterna BY RU US Enterprise without Borders 11

12 Handelsfakturor Leveransvillkor/Leveransklausul Incoterms eller leveransklausuler definierar säljarens och köparens ansvar angående leveransen, godset och kostnaderna. Användningen av dem förenklar innehållet i en handelsfaktura. Leveransklausulerna definierar inte leveranssättet och inte heller äganderätten till varorna endast parternas ansvar för olika moment av transporten. Efter klausulerna antecknar man leveransdestination och namnet på leveransklausulhelheten eftersom det finns ett antal olika. Exempel: DDU (Delivered Duty Unpaid, levererat oförtullat) Säljaren levererar varorna till köparen till överenskommen slutdestination och svarar för alla risker och kostnader dittills med undantag av importformaliteter. Köparen ansvarar för importformaliteterna samt för tullar och skatter. DDU London, Incoterms CPT (Carriage Paid to, transporten betald till) Säljaren levererar varan då han överlåter den till första fraktförare som för ut den från landet. Härvid övergår också risken till köparen. Försäljaren ingår ett transportavtal, överlåter varan till fraktföraren eller lastar den och sköter om exportformaliteterna för varan. Köparen tar emot varan samt sköter om importformaliteterna. CPT Stockholm, Incoterms Varukoder Varukoder används för att klassificera produkter och tjänster för förtullnings- och statistiska ändamål. CN-nomenklaturen (Combined Nomenclature) som används inom EU-området är en kombinerad nomenklatur inom den europeiska gemenskapen. Dessa 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikanmälningar för internhandel. CNtullstatistikkoderna hittar man på Tullens webplats. De 8-siffriga varukoderna bildas på följande sätt: T.ex De två första siffrorna (61) berättar att produkten hör till huvudgruppen Kläder och accessoarer, av trikå. Följande två siffrorna (05) berättar att det är fråga om Skjortor för män och pojkar, trikåvävnad. Av de följande siffrorna (02) framgår att produkten hör till undergruppen Framställd av konstfiber. De sista två siffrorna (10) preciserar ännu uppgifterna om tillverkningsmaterialet: syntetfiber. I handel som går utanför EU använder man istället för CN-nomenklaturen den internationella HSnomenklaturen (Harmonized System) som i allmänhet sammanfaller med CNnomenklaturen beträffande de sex första siffrorna. Dessutom varierar det landvis ifall man förutom de sex siffrorna använder en ännu exaktare klassificering med åtta eller tio siffror.» Modellbotten på en faktura» Tilläggsinstruktioner 12 UF Ett år som företagare

13 Bank- och försäkringssaker Det är viktigt att noggrannt sköta om bank- och försäkringsangelägenheter i internationell affärsverksamhet. Internationell betalningstrafik Då ni fakturerar ett utländskt samarbetsföretag eller då ni betalar utländska fakturor behöver ni ett IBANkontonummer och bankens BIC/ SWIFT-adress som används i internationell betalningstrafik. IBAN är en förkortning av orden International Bank Account Number. IBAN byggs upp av det finska nationella kontonumret genom att i början lägga till landskoden FI och ett tvåsiffrigt kontrollnummer. Ett finskt IBAN är 18 tecken långt och ser ut så här: FI På Nordeas hemsidor finns en IBAN-kalkylator som transformerar ett kontonummer i finskt format till IBAN-form. SWIFT är en förkortning av orden Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Varje bank har sin unika SWIFT-adress som är 8-11 tecken långt. Pengar som överförs med hjälp av denna kod kan styras till rätt bank. Nordeas BIC/SWIFTadress är NDEAFIHH. Utländska bankgiron betalas i nätbanken under Betalningar > Till utlandet. I nätbanken hittar man närmare instruktioner för hur betalningsbottnen ska fyllas i. EU-betalningar är avgiftsfria för UF-företag. För fakturor som betalas till länder utanför EU debiterar banken enligt sin prislista en serviceafgift som bestäms på basen av till vilket land betalningen går. Försäkringsangelägenheter i internationell affärsverksamhet Åt UF-företagen har man tecknat en ansvarsförsäkring (general third party liability / product liability) som gäller i Europa. Se guiden för UF Ett år som företagare för tilläggsinformation. I handeln inom EU ansvarar alltid tillverkaren för produkten (t.ex. ett tillverkningsfel eller annat fel som ersätts köparen). Ifall produkten importeras från ett land utanför EU övergår ansvaret för produkten på importören. Då ni levererar era produkter bör ni se till att packa dem så väl att de inte går sönder fast de behandlas hårt. Försändelser och paket är i allmänhet på kurirföretagets ansvar under leveransen men kontrollera ändå själv att försäkringen gäller i varje enskillt fall. OBS! Ifall ni gör affärer utanför EU ska ni kontakta UF-kontoret. Alla ansvarsförsäkringar utanför EU bör överenskommas från fall till fall. Enterprise without Borders 13

14 Samarbetsavtal Då ni hittat ett företag på EWBportalen som ni är redo att inleda samarbete med bör ni ingå ett samarbetsavtal. Avtalet beskriver meningen med verksamheten och dess mål. Avtalet innefattar inte ekonomiska skyldigheter. Båda företagen fungerar i samarbetsföretaget (jointventure) som separata företag och målet är att båda parternas verksamhet skall vara vinstbringande. Fördelningen av vinsten och priserna överenskoms alltid skillt mellan företagen. Företagets verkställande direktör och rådgivare/lärare undertecknar avtalet och sänder det elektroniskt till samarbetsföretaget. Ifall man inte har möjlighet till elektronisk underskrift kan man endast anteckna namnen i avtalet. JOINT-VENTURE AGREEMENT Purpose The purpose of this Joint Venture is to coordinate the activities of two Junior Achievement EwB Companies located in and. These companies will cooperate by importing and exporting products. The parties desire to associate themselves in this Joint-Venture for the purpose of accomplishing the desired objectives. EWB Companies This Joint-Venture is formed between the following companies: (Provide name and address of both EWB companies.) Name of Joint Venture (You may wish to name Joint Venture. If you do not, omit this portion of the agreement.) Capital and Fiscal Matters Neither company will be expected to contribute capital contributions to the Joint Venture. The Joint Venture is purely a means of coordinating the individual operations of each company as the companies associate for the importing and exporting of products. Each company will contribute its efforts to the success of the Joint Venture, but no other property is to be contributed by either party, either initially or subsequently. Any loans secured by the individual companies will have no effect on the other company engaged in this Joint Venture. The Joint Venture itself is not authorized to secure any loans and is not obligated to pay any salaries. Financial statements will be prepared by each company and submitted to their respective stockholders and other authorities. Management Management of the Joint Venture will be conducted by the officers of the individual EwB companies in cooperation with their business consultants. Dissolution This Joint Venture will be active from to and dissolve upon the completion of the 18-week EWB program. Disagreements Should disagreements emerge between the members of this Joint Venture, the dispute will be referred to Junior Achievement Central & Eastern Europe for arbitration. The decisions of that office will be final. President Business consultant President Business consultant 14 UF Ett år som företagare

15 Vocabulary Here's a list of words you may find useful during the Enterprise without Borders programme. affärsverksamhetsplan aktie aktiebolag (Ab) ansvarsförsäkring ansvarsperson balans(räkning) bankkonto bestämmelse, stadga betalningssätt betalningsvillkor bokföring brutto diagram distribution ekonomi Europeiska Unionen export faktura forskning försäkring försäljning, omsättning sales, garanti hyra import internationell handel inventering kapital kontant kontoutdrag köpa lag ledning(sgrupp) leverans, last, parti leveranskostnader levnadsstandard lön marknadsföring marknadsundersökning Med vänlig hälsning medlem business plan stock limited Company (Ltd.), Incorporation (Inc.) general third party liability, product liability person in charge balance (sheet) bank account regulation method of payment payment condition accounting gross chart distribution finance European Union export invoice research insurance turnover guarantee, warranty rent import international trade inventory capital cash account statement purchase law management consignment shipping charges standard of living salary, wages marketing market research Yours sincerely member mervärdesskatt (MOMS) mål möte, konferens netto nätverk, att bilda nätverk organisering/organisation partihandel personal produktion produktutveckling prognos provision rabatt reform, förnyelse remburs samarbetsföretag skatt skulder styrelsemöte tillgångar och egendom transport (leverans) tullavgift tullen utvärdera verkställande direktör vinst av affärsverksamhet årsrapport återförsäljning överenskommelse TIPS! value added tax (VAT) goal, objective conference net network, networking organization wholesale human resources, personnel, staff production product development projection, forecast comission discount amendment letter of credit joint-venture tax liabilities board meeting assets shipping duty, tariff customs evaluate President, CEO (Chief Executive Officer), general manager operating profit annual report retail agreement Använd er av gratis ordböcker som hittas på nätet, t.ex. och Enterprise without Borders 15

16 Ung Företagsamhet rf vill å sin och elevernas vägnar tacka följande företag och stiftelser som för sin del möjliggör Ung Företagsamet -verksamheten i Finland. Ung företagsamhet rf (UF) erbjuder åriga ungdomar studieprogram som stöder företagar- och konsumentutbildning. Programmen är praktiskt inriktade, fungerar enligt Learning by Doing -principen och erbjuder möjlighet att förverkliga egna idéer. Genom att erbjuda läroinrättningarna testade verksamhetsmodeller och stöda användningen av dessa i undervisningen skapar vi nya möjligheter för inlärning och inspirerar ungdomar att utveckla viktiga kunskaper i livet. UF är en förenig som inte strävar efter vinst och hör till den internationella takorganisationen Junior Achievement Worldwide, som omfattar över 100 länder. I Finland har vi sedan 1995 utbildat tusentals framtida aktiva medborgare. - Yksityisyrittäjäin säätiö - Teknologiindustrins 100-årsstiftelse - Svenska kulturfonden - Emilie och Rudolf Geselius Fond Ung Företagsamhet rf Andra linjen Helsingförs

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Iida Kolehmainen Lärdomsprovets titel SEPA för företag

Läs mer

Jani Hartvik. Varuinköp och varuimport till Finland

Jani Hartvik. Varuinköp och varuimport till Finland Jani Hartvik Varuinköp och varuimport till Finland Företagsekonomi och turism 2015 FÖRORD Detta lärdomsprov gjordes vid Vasa yrkeshögskola, arbetet påbörjades i slutet av 2014 och slutfördes våren 2015.

Läs mer

En undersökning om import av kosmetika och hygienprodukter till Finland från länder utanför EU

En undersökning om import av kosmetika och hygienprodukter till Finland från länder utanför EU En undersökning om import av kosmetika och hygienprodukter till Finland från länder utanför EU Case Företag X Fredrika Suuronen Martina Westerlund Examensarbete Företagsekonomi 2010 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

Affärsverksamhetsplan

Affärsverksamhetsplan Affärsverksamhetsplan för en inredningsaffär Annina Örthén Isabel Örthén Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3431, 3432 Författare:

Läs mer

Att grunda ett företag: Från affärsidé till digital marknadsföring

Att grunda ett företag: Från affärsidé till digital marknadsföring Att grunda ett företag: Från affärsidé till digital marknadsföring Andreas Puno Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för INFORMATIONSBEHANDLING Raseborg 2013 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Import av kläder från USA till Finland

Import av kläder från USA till Finland Import av kläder från USA till Finland Linda Forsell 1 Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3572 Författare: Linda Forsell

Läs mer

Elektronisk fakturering i mikroföretag

Elektronisk fakturering i mikroföretag Elektronisk fakturering i mikroföretag Mario Kronman Examensarbete Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2013 Examensarbete Författare: Mario Kronman Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

Jonna Klemets ATT UTVECKLA OCH LANSERA EN NY PRODUKT PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Case EasyClean

Jonna Klemets ATT UTVECKLA OCH LANSERA EN NY PRODUKT PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Case EasyClean Jonna Klemets ATT UTVECKLA OCH LANSERA EN NY PRODUKT PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Case EasyClean Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Maj 2015 Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Klubbskattmästarens handbok

Klubbskattmästarens handbok Klubbskattmästarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 220-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...2 Hantering av pengar...3 Samla in och betala in medlemsavgifter

Läs mer

Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring

Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring Malin Hoxell Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring Företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin

Läs mer

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel Annika Mänty SEPA - ur en konsuments synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Annika Mänty SEPA

Läs mer

Maria Höglund FÖRETAGSETABLERING I IRLAND

Maria Höglund FÖRETAGSETABLERING I IRLAND Maria Höglund FÖRETAGSETABLERING I IRLAND Företagsekonomi 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Maria Höglund Lärdomsprovets titel Företagsetablering i Irland År 2012 Språk Svenska

Läs mer

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Företagsekonomi och turism 2012 2 FÖRORD Detta lärdomsprov utgör en del av utbildningsprogrammet för företagsekonomi och är gjort inom inriktningen för

Läs mer

En studie om returlogistik samt kundservice vid postorder och elektronisk handel. Bethina Bergman

En studie om returlogistik samt kundservice vid postorder och elektronisk handel. Bethina Bergman En studie om returlogistik samt kundservice vid postorder och elektronisk handel Bethina Bergman Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden. Jemina Tuominen

Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden. Jemina Tuominen Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden 2002-2007 Jemina Tuominen Lärdomsprov Utbildningsprogrammet för turism 2009 Sammandrag 29.1.2009 Utbildningsprogrammet för turism

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Anpassning av kreditupplysningar för factoringbolag

Anpassning av kreditupplysningar för factoringbolag Anpassning av kreditupplysningar för factoringbolag Casper Westerlund Casper Westerlund Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Åländsk exportverksamhet

Åländsk exportverksamhet Åländsk exportverksamhet ur småföretagens perspektiv Sami Andersson Linus Dolke Högskolan på Åland serienummer 15/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram:

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

EFFEKTIVERING AV FAKTURAHAN- TERING

EFFEKTIVERING AV FAKTURAHAN- TERING Caroline Rönnqvist EFFEKTIVERING AV FAKTURAHAN- TERING Kvevlax sparbank Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Caroline Rönnqvist

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Indrivning. Steg för steg. Michaela Kippilä

Indrivning. Steg för steg. Michaela Kippilä Indrivning Steg för steg Michaela Kippilä Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Ekenäs 2010 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram och ort: Inriktningsalternativ/Fördjupning:

Läs mer

Fungerade webb- butik med hjälp av en trippel ABC- analys Handledare (Arcada): Siv Relander

Fungerade webb- butik med hjälp av en trippel ABC- analys Handledare (Arcada): Siv Relander Fungerande webb- butik med hjälp av en trippel ABC- analys Sonja Cavonius Examensarbete Företagsekonomi Sonja Cavonius 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS INTERNATIONELLA AFFÄRER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2011 gör rätt från början Skatteplanering Exportsatsning? förbered

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer