KARO-Nytt. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARO-Nytt. www.ki.se/karo. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, 1999-12-16 1"

Transkript

1 KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, KARO-Nytt Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge Sjukhus. Ansvarig utgivare: Olle Svensson. Redaktion: H Jansson /B Sundberg/L Tsai/M Kiljander/P Westblad. Manusstopp 24/ Utgivningsdag 31/ Ur prefektens horisont Olle Svensson D en kliniske forskaren är en utrotningshotad art. Beståndet är också föråldrat och stammen svårt nedsliten och inavlad. Många kliniska forskare förefaller också ha en låg reproduktionsförmåga: yngre exemplar är svåra att finna på bibliotek och laboratorier även för vana iakttagare. Det verkar också som om den migration av yngre solitära exemplar från landet tidigare var det nämligen vanligt att yngre läkare, speciellt hanar, gav sig ut på vandringar för att finna forskningslokaler, stipendier och möjlighet att ge utlopp för sin forskningsdrift nästan helt har avstannat. Landsortsläkare har nu nästan helt slutat flytta utan skaffar sig redan tidigt rigida revir även på de mest torftiga och ogästvänliga ställen, som exempelvis S:t Bures hospital. Vad bör då göras? Jag tror att man måste använda liknande teknik som naturskyddare använder när någon rar art riskerar att utplånas. Man tillskapar reserverade zoner där man sätter upp vindskydd, lägger ut föda och håller efter rovdjur och andra naturliga fiender som tjuvskyttar. Man kanske importerar nytt genetiskt material för att få stammen mer livaktig. Man märker djuren med radiosändare och för en noggrann bokföring över hur stammen utvecklas. Utvecklingen där forskningen till stor del sköts av ickekliniker är nämligen ytterst farlig för sjukvården. Varför? Jo, på lite längre sikt riskerar den medicinska forskningen att förlora sin verklighetsförankring. Många stora medicinska upptäckter initierades nämligen av praktiskt arbetande sjuksköterskor och läkare som kände maktlöshet när de inte kunde göra något för sina sjuka patienter. Ett exempel är Florence Nightingale som faktiskt var en av de första som använde statistiska metoder inom medicinsk forskning. Hennes drivkraft var det elände hon upplevt under Krim-kriget. Ett annat exempel är de kliniskt verksamma kirurgerna som var med att ta fram de nya magsårsmedicinerna. Ännu när undertecknad var allmänkirurg så var en kirurgs anseende direkt proportionellt mot det antal magar han/hon avlägsnat. Nu har utvecklingen gjort att det ytterst få om ens någon kliniskt verksam kan behärska de komplicerade tekniska metoder som krävs. Den moderna biomedicinska forskningen skulle inte klara sig utan högkvalificerade medarbetare som biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, biokemister, statistiker, för att nu nämna några få kategorier. Innehållsförteckning Ur prefektens horisont 1 Institutionsrådsmöten 2 Rapport KIBs seminarium 2 Personalrutan 2-3 Lönerevision 3 Friskvård + IT-fronten 3 Rapport från arbetsgrupper 4-5 Kongresser 5-6 Utmärkelser + halvtidssem 6 Ansökningstider 6 Internettips 7 Favorit i repris 8

2 Men det kan finnas en risk att forskningen utan en klinisk förankring fokuseras på fel saker ungefär som fylleristen som sent på natten hade tappat sin portnyckel någon annan stans men som letade under gatlyktan för att det var ljusast där. Utvecklingen för kliniska forskare har nu varit ofördelaktig under många år, så det kommer knappast att gå att vända utvecklingen i en handvändning. För inte så länge sedan kom det ut en utredning under ordförandeskap av Agne Larsson, barnkliniken HS, Den kliniska forskningens kris och pris, som kan läsas på MFRs hemsida, För att vända utvecklingen krävs en rad konkreta åtgärder. Flera av dem kan endast de medicinska cheferna göra. För det första bör rekryteringen av läkare skötas bättre. Kandidater bör beredas möjlighet att arbeta som exempelvis assistenter, nu när det inte finns möjlighet att vikariera som tidigare. Utbildningstjänster måste tillskapas, och tid och pengar för praktisk utbildning måste tas med i de reella kostnaderna. En anledning att en del av den privata verksamheten inom de opererade specialiteterna förefaller vara så kostnadseffektiva är att de själva inte utbildar och bara anställer färdigutbildade läkare. Det är speciellt viktigt att detta förs på tapeten, i dessa bolagiseringstider. Forskning och utbildning måste också räknas som en merit vid tillsättning av tjänster även vid universitetssjukhus. Institutionsråd Sammanträden våren Torsdag 20/1 kl "- 17/2 kl "- 23/3 kl "- 27/4 kl "- 25/5 Inst. rådsdag. Sammanträdeslokal meddelas senare. OBS! Protokollen från Institutionsrådet kommer fr o m våren 2000 att finnas tillgängliga enbart på KAROs hemsida. Studeranderepresentant N y studeranderepresentant i institutionsrådet är Martin Andersson. Han studerar f n 8:e terminen på läkarlinjen med placering vid KARO-inst. Martin kommer att representera studenterna i 2 år. Rapport från KIBs seminarium /11 U nder november inbjöd KARO institutionen till ett seminarium om Karolinska Institutets bibliotek. För att så många som möjligt skulle ha tillfälle att närvara så hölls seminariet både den 18:e och 25:e. Under denna lunchtimme så serverades kaffe och smörgåsar men framför allt mycket information om KIBs tjänster. Informationen hölls av Per Ahlin från Novumfilialen och Maria Haglund från Campus. Det blev mest en presentation av KIBs webbtjänster (www.kib.ki.se) där det finns länkar till en rad databaser. Maria gick i snabbt tempo igenom PubMed, dvs webbversionen av databasen Medline (www4.ncbi.nlm.nih. gov/ PubMed). Den är gratis via internet. Cochrane Library är en databas med dokumentation om kontrollerade försök och kliniska behandlingsresultat inom det medicinska området, som är avgiftsbelagd (www.updatesoftware.com/clibip/clib.htm). Vidare finns databassamlingen (www.kib.ki.se/tools/base) och medicinska länkar med adresser till medicinska informationskällor på internet (www.mic.ki. se). Vi fick också se exempel på hur gränssnittet varierar med olika tidskrifter. En allt viktigare uppgift för biblioteket har blivit att förhandla fram avtal som pressar priserna på elektroniska prenumerationer. Prenumerationerna har ökat i pris med 10-15% de senaste åren. Utvecklingen går också mot att tidskrifterna försvinner. I framtiden kommer man att söka direkt på artiklar istället för på tidskrifter. Avslutningsvis så informerade Per om det nya bibliotek som ska bli verklighet om två år på Huddinge. Det blir ett gemensamt bibliotek för KIB Novum och Södertörns högskola samt Omvårdnadsbiblioteket och SPRIs bibliotek. Under våren kommer KARO i KIBs regi att hålla kurser, där man kan lära sig att hantera de olika databaserna. Personalrutan Här kommer en presentation + bild av Ann-Charlott Nordström prefektsekreterare. Ni har redan kommit i kontakt med hennes på olika sätt, senast i arrangemanget kring "KAROs julbord" på Sundby Värdshus, som vi tackar för. Ann-Charlotts arbetstid är fördelad 50% som prefektsekreterare och 50% som klinikchefssekreterare på ortopedkliniken. Ann-Charlott har arbetat på HS sedan 1981 som läkarsekreterare. Hennes expedition finns på K54. Telnr: , e- mailadress: ann-charlott. Ni är välkomna med frågor. 2

3 Eija Kalso, universitetslektor vid enheten för anestesi lämnar KARO den 1 januari för ny tjänst i Helsingfors. Docent Hans Hjelmqvist kommer att vikariera 50% på tjänsten under tillsättningsperioden. Professor Carl-Gustav Groth, enheten för transplantationskirurgi, skulle ju pensionera sig den 31 december i år men eftersom tillsättningen av hans efterträdare ännu inte är klar, kommer Carl-Gustav Groth att fortsätta sin tjänstgöring t o m 30 juni Jan Adolfsson, universitetslektor vid enheten för urologi, kommer att vara tjänstledig under hela år 2000 för uppdrag för SBU. Charlotte Frie kommer att börja sin anställning som utbildningsledare vid KTC den 10 januari nästa år. Organisatoriskt kommer hon att tillhöra enheten för ortopedi. Olav Rooijackers är anställd som forskare vid metabollaboratoriet, enheten för anestesi sedan KARO-Nytts flygande reporter Li Tsai, har nedkommit med en son (Mac) den 6 december och kommer att vara föräldraledig hela vårterminen Per Åstrand kommer att överta de av Lis arbetsuppgifter som är kopplade till KTC/KUA under Lis föräldraledighet. Lönerevision K I har förhandlat med personalorganisationerna om lönerevisionsutrymmen fr o m Förhandlingarna är en fortsättning på dem som genomfördes i oktober 1998 och som avser avtalsperioden Parterna har kommit överens om följande revisionsutrymmen fr o m : OFR 2,4% med en individgaranti på 250 kr, SACO och Läkarförbundet 4,1% med ingen individgaranti. Förhandlingarna på institutionsnivå har startat. Förhandlingarna med OFR är avslutade och det nya avtalet är underskrivet av bägge parter. Förhandlingarna med SACO och Läkarförbundet pågår och om tidtabellen håller bör de vara avslutade innan jul. De nya lönerna inkl retroaktiv lön utbetalas i mars Friskvårdsavtal K ARO har skrivit avtal avseende friskvårdstjänster med Universitetsförvaltningen vid KI. Avtalet gäller samtliga anställda vid KARO (även stipendiater). Friskvården erbjuder en mängd aktiviteter bl a styrketräning i den nyinvigda träningslokalen Gluggen, Odontologen plan 5, Qigong, gymnastik för rygg, step, aerobics, low impact samt hälsooch konditionstester. Alla friskvårdsaktiviteter är gratis för KAROs anställda. Gympakort och inpasseringskort till Gluggen kan hämtas hos Friskvårdskonsulenterna Yvonne Kahlin och Maria Hagströmer på Friskvården KI Syd, tfn Programmet för vårens aktiviteter är ännu inte klart men kommer att distribueras till samtliga anställda på KARO av KAROs eget friskvårdsombud Berit Lecomte. Vill du veta mera hör av dig till Berit, enheten för ortopedi, K54, tfn 87054, IT-fronten M illennieskiftet är nu här. Inga undanflykter. Institutionen träder in i en ny tid, den utan papper. All information rörande KARO skall spridas via e-post och Internet. Detta kommer kanske inte ske över en natt, men ambitionsnivån för att nå dithän snabbt är hög. IT-gruppen på KARO Den nya IT-gruppen på KARO bestående av representanter från samtliga sex enheter har nyligen träffats. Där beslöts att en grundlig inventering av datorer och programvara är nödvändig för att kunna genomföra övergången till digital kommunikation. Denna inventering ska vara klar inom kort och ger då besked om det tekniska förutsättningarna. Samtidigt kartläggs och sammanställs e-postlistor från varje enhet. Enhetsrepresentanter är Pär Westblad (ortopedi, tillika ordförande och sammankallande), Christer Klingstedt och Anne Soop (anestesi), Helena Forssell (radiologi), Per Lundquist (kirurgi), Henryk Wilczek (transplantation) och Sirpa Nuorala (urologi). Från institutionen ingår även Marjalena Kiljander. Skaffa e-postadress på Karolinska Institutet Samtliga personer som är verksamma vid institutionen kan få en e-postadress på KI. Instruktioner för hur detta går till finns på vår nätplats (svenskspråkiga delen, rubriken 'Data och IT). Om man inte har en e-postadress riskerar man gå miste om viktig information fr.o.m. nästa år. När man erhållit en e- postadress lämnar man uppgift på dess lydelse till respektive ITrepresentant eller enhetssekreterare, som i sin tur vidarebefordrar en sammanställning över enhetens e-postadresser till prefektssekreteraren. I de fall där man föredrar en redan inkörd OpenMail-adress under landstinget så anger man denna. Det är av största vikt att enheterna lämnar in en så komplett och 3

4 sanningsenlig e-postlista som möjligt. E-post via webben IT-avdelningen på KI erbjuder nu alla med e-postadress vid institutet möjligheten att ta emot och skicka e-post via webben. Med det menas att man med en webbläsare som Internet Explorer eller Netscape kan sköta sin korrespondens utan att behöva något speciellt e-postprogram som Eudora, Outlook Express eller Netscape Messenger. En medarbetare på resa kan med hjälp av en Internetansluten dator enkelt sköta sin korrespondens. Det enda som man behöver veta är var tjänsten kan nås, sitt eget användarnamn och lösenord. Adressen till Webmail (som tjänsten kallas) är Givetvis hanterar Webmail även bilagor, sändlistor, in- och utbox, etc. Elektroniska tidsskrifter/ databaser via KIB:s proxyserver Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har satt upp en proxyserver, dvs. en dator som styr trafiken på Internet, som löser brandmursproblematiken mellan landstingets och KI:s datanät. Genom särskilda inställningar i webbläsaren ansluter man till Internet via denna proxyserver och får på så sätt tillgång till de elektroniska tidskrifter och databaser biblioteket tecknat KI-licenser för. Tjänsten kräver särskilt användarnamn och lösenord som fås av prefekt eller administrativ chef efter ansökan. Instruktioner för hur man ställer in webbläsaren finns på vår nätplats (svenskspråkiga delen, rubriken 'Data och IT'). KARO-webben = karo.nu Vi har tvingats flytta vår nätplats eftersom KI:s webbserver inte håller måttet. Den mest märkbara skillnaden för användaren är att adressen ändrats. Vår nätplats har nu adressen Om man skriver 'karo.nu' 'eller 'www.karo.nu' hamnar man även då rätt. Hänvisning finns från gamla adressen på KI. Uppdateringsfrekvensen har varit alltför låg, bättring kommer. Arbetsmiljögruppen G ruppen består nu av Hélène Jansson (ordförande), Lars Liljeqvist, docent/studierektor, Christina Hebert, lab ass, enh f anestesiologi, Ulla Svahn, lab ass, enh f radiologi samt från arbetsgivarsidan prof/vice prefekt Hans-Göran Tiselius, enh f uro. Den nya gruppen kallades till möte 2/12 för att bl a lägga ett budgetäskande inför vt - ht Vi gick igenom kommande aktiviteter och dess kostnader: - Två seminarier är tänkta inför vt-ht Kjell Enhager och Per Naroskin. - Introduktionspärmen har emottagits väl och finns hos Hélène. En introduktion har skett. Den adm chefen Marjalena Kiljander kommer att dela ut pärmen i samband med mötet med den nyanställda. - Seminarium arrangerat av KARO-institutionen i ämnet Riskbedömning vid laboratoriearbete planeras på ett förstadium. Inbjuden gäst blir Roger Flodin/Previa som tillsammans med Christina Hebert håller i detta. Vidare information kommer. Gruppen har tänkt att starta en diskussionsgrupp bestående av Arbetsmiljögruppen och enhetscheferna vid KARO. Gruppen kommer att samlas för att titta på videofilmer, utvalda av gruppen. Fyra seminarier är planerade under år Detta förslag kommer att läggas fram vid nästa Institutionsråd den 20 januari Två teman är utvalda inför år 2000: Mobbning del 1 och del 2 samt Stress del 1 och 2 under vt samt ht Samverkansgruppen Mötestider våren 2000: 28/2, 10/4, 22/5. Jämställdhetsombud Jämställdhetssträvanden inom KARO- behövs det? Kaisa Giesecke, jämställdhetsombud KARO I mitt nya uppdrag som jämställdhetsombud på institutionen för KARO har jag blivit ombedd att ge ett förslag till jämställdhetsplan. Planen för skrevs av en arbetsgrupp (Marjalena Kiljander, Eva Samnegård, Hélène Jansson) och undertecknades av dåvarande prefekt Jörgen Larsson och kan i korthet sammanfattas i följande. 1) Löneskillnaderna vid KARO faller oftast till kvinnornas fördel i de personalgrupper där både män och kvinnor finns representerade. Männen är dock överrepresenterade i de högre befattningarna. 2) Av antalet anställda läkare vid institutionen är 76% män och antalet forskarstuderande är 70% män - således föreligger en lätt övervikt av kvinnliga forskarstuderande procentuellt sett. 3) Fem kvinnor och fyra män har fått docentur vid institutionen sedan ) Man rapporterar också att det finns tecken på att de kvinnliga läkarstuderande inte alltid bemöts lika seriöst som de manliga. 4

5 Av detta drar man slutsatsen att jämställdhet mellan män och kvinnor råder inom de flesta områden på KARO, men att man på grundutbildningsnivå bör finna forum för att stimulera kvinnor att börja forska för att motverka det låga antalet kvinnliga forskarstuderande på KARO. Inom KARO bör man rekrytera kvinnliga forskarstuderande redan på grundutbildningsnivå. Kanske kan man också tolka ovanstående att det inom KARO är svårt att få anställning som kvinna trots att kvinnorna bedriver mer forskning än männen. Om det låga antalet anställda kvinnor ökade skulle sannolikt även forskningen öka vid KARO, enligt ovanstående. Att männen samtidigt är överrepresenterade i högre befattningar (och då sannolikt även lönemässigt) stämmer ju också illa, om man vid KARO vill premiera forskning. Att rekrytera forskarstuderande från termin 8 går troligen bättre om attityden gentemot den mest forskningsaktiva förändras. Så kanske det går att förbättra jämställdheten och samtidigt höja forskningsaktiviteten inom KARO. Detta är ett förslag att gå tillväga. Förslag till kvalitetsarbete inom jämställdhet, institutionen för institutionerna kirurgi, anestesi, radiologi och ortopedi (KARO). Steg 1 Bildande av en arbetsgrupp med jämn könsfördelning för diskussion och reflexion runt jämställdhet Steg 2 Definition av begreppet jämställdhet och vad syftet med ett jämställdhetsprogram är. Är alla jämställdhetsåtgärder jämställda, dvs iakttas både mäns och kvinnors situation. utifrån ett arbetsplats-, och ett socialt perspektiv. Steg 3 Probleminventering. Behandlas män och kvinnor lika inom institutionen (attityder, lönesättning, tjänstetillsättning). Steg 4 Kartläggning av åtgärder inom institutionerna kirurgi, anestesi, radiologi och ortopedi som vidtagits för att främja jämställdhet. Steg 5 Förslag till åtgärder för att förbättra jämställdheten inom institutionen (mentorprogram, manliga nätverk, seminarier med föreläsare i ämnet, jämförande lönestatistik). Ta fram exempel ur litteraturen som visar på olika sidor av problematiken jämställdhet. Vill alla kvinnor ha jämställdhet på alla plan (försörjningsansvar, chefsbefattningar med tung arbetsbörda). Vill alla män ha det? Och hur finner man en balans och öppenhet inom en arbetsplats som gör att alla törs ställa krav (löner, barnledighet). Steg 6 Äska medel för ovanstående. Steg 7 Finna forum för diskussion med kandidater runt ämnet jämställdhet och en hög livskvalité på arbetsplatsen. Kongresser -ortopedi Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte i Stockholm, Grand Hotel, Maj 2000 NOF, Tammerfors 7-10 Juni 2000 SOF, Växjö 5-8 September transplantation 19 th Workshop on Artificial Insulin Delivery Systems Pancreas and Islet Transplantation, Jan 2000 i Igles, Österrike. 4 th International Conference on New Trends in Clinical and Experimental Immunosuppression, Febr 2000 i Geneve, Schweiz. XXVIII Nordiatrans Kongress 2000, patienten i framtiden, Mars 2000 i Göteborg Scandinavian Transplantation Society XX Congress, Maj 2000 i Helsingfors, Finland. 2 nd International Conference on Transplant Infectious Disease Maj 2000 i Stockholm, Sverige. American Society of Transplantation, Maj 2000 i Chicago, Illinois, USA. ESSR, XXXV Congress 1-3 Juni 2000 i Malmö. 1 st Meeting of the International Pediatric Transplant Association, Aug 2000 i Venedig, Italien. XVIII International Congress of the Transplantation Society 27 Aug-1 Sept 2000 i Rom, Italien. 8 th Meeting of the European Society of Gene Therapy, 7-10 Okt 2000 i Stockholm. - kirurgi Int Workshop on Advanced endoscopic gastric and reconstructive upper GI surgery. Jan 13-14, Göteborg, Sverige. 5

6 3:e Nordiska Obesitasmötet NOM Febr 4-5, Star Hotel, Lund, Sverige. ESTRO Radiotherapy treatment planning: principles and practice. Febr 13-17, Rotterdam, Holland. Third Mayo Clinic Endocrine Course. Febr 13-18, Kohala Coast, Hawaii. Open and laparoscopic surgical techniques. 17 th International Gastrointestinal surgery workshop. Febr 26 - Mars 3, Schweiz Kurs i kärlkirurgi år / Trysil, Norge. ESTRO Modern brachytherapy techniques. Mars 26-30, Venedig, Italien. Helicobacter pylori: Basic mechanisms to clinical cure Mars 26-29, Southampton Princess Hotel, Bermuda. ESTRO Clinical research in radiation oncology. April 2-6, York, England. ESTRO Imaging for target volume. Determination in radiotherapy. April 9-13, Como, Italien. ESPEN Advanced Course in Clinical Nutrition. April 24- Maj 5, Maastricht, Nederländerna. ESTRO Doce and monitor unit calculations for high energy photon beams. Maj 7-11, Santorini, Grekland. ESSR Congress. Juni 1-3, Malmö, Sverige ESTRO Molecular oncology for radiotherapy. Juni 4-8, Innsbruck, Österrike. ESTRO IMRT and other conformal techniques in practice. Juni 4-8, Amsterdam, Holland. XXXII Nordic Meeting of Gastroenterology. Juni 19-21, Göteborg, Sverige. 5:e kirurgveckan. Svensk Kirurgisk Förening Östersund, Sverige. Deadline för abstrakts i april. ESTRO Physics for clinical radiotherapy. Aug 27-31, Leuven, Belgien. 22 nd ESPEN Congress. Sept 10-13, Madrid, Spanien. ESTRO 19 th Annual meeting Sept Istanbul, Turkiet. ESTRO Evidencebased radiation oncology: Principles and methods. Okt 8-12, Lleida, Spanien. ESTRO Basic clinical radiobiology. Okt 8-12, Bratislava, Slovakien. ESTRO Meeting on radiation morbidity. Dec 10-12, Bryssel, Belgien. - radiologi Kongresstips finns att hämta på SFMRs hemsida: x.htm Utmärkelser G rattis till doc Jan Frisell, enh f kirurgi som har tilldelats föreningen Opuscula Medicas Matts Halldin-pris 1999 på kronor för insatser i undervisningen i praktisk klinisk sjukvård. Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium Tis 7/ , C2-44, HS Tage Nilsson, enh f radiologi "Lungemboli diagnostik och uppföljning med radiologiska och fysiologiska metoder". Handledare: Peter Aspelin Halvtidsseminarium Mån 20/ , Bibl K 61 Lisa Strömmer, enh f kirurgi "Traumainduced effects on glucose metabolism and insulin secretion - an experimental study in the rat" Handledare: Johan Permert Ansökningstider Anbud till specialistkompetensgrundande kurser (SKkurser). Anbuden skall lämnas i 5 original + 1 kopia till Gertie Thulin, Utbildnings- och studentavdelningen, Karolinska Institutet, Stockholm. Viktigt: Planera in möte med administrativ chef (Marjalena 82432) för genomgång av kalkylmallen och underskrift. Sista dag för kursgivare att inkomma med anbud är den 14 jan Forskarmånader för klinisk medicinsk forskning från Förenade Liv. Erbjudandet riktar sig till forskarregistrerade, ograduerade forskare inom klinisk medicin (ej gästforskare). Varje mottagare får två forskningsmånader med en lön på /mån samt sociala avgifter. Ansökningar skall ha inkommit senast den 1 febr 2000 till Förenade Liv, Medicinska rådet, Stockholm. Blankett finns på eller kan rekvireras via e-post: Fonden för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/ konferenser (T/A-personal) Bidrag ges till halva totalkostnaden dock högst 5000 kronor. 15/2, 15/5, 15/9, 15/ Ansökningsblanketter rekvireras från Fulbrightsstipendier för forskare. Stipendier för svenska disputerade forskare som kommer att vistas 6

7 vid ett amerikanskt universitet under minst 3 mån. Stipendiebeloppet är plus resa och försäkring. Info och ansökningshandlingar skickas efter genom att sända ett självadresserat C4-kuvert, frankerat med 10 kr och märkt VL/RS till Fulbrightkommissionen, Vasagatan 15-17, Stockholm, tel: Etiska kommittén, HS Inlämn Sammanträde 17/12 10/1 21/1 7/2 18/2 6/3 17/3 3/4 14/4 8/5 19/5 5/6 1 original och 15 kopior (sorterade och häftade) till Ann Hellström, K56, HS, ankn Stora Fondboken 98/99 finns att låna på CD hos Gunhild Kullenberg/KI Näringslivskontakt och Forskningsfinansiering tel: Internettips och andra tips Svenska Akademiens ordlista. Den tyska tjänsten (Springer -Verlag) erbjuder 407 vetenskapliga tidskrifter online. whatlink.htm Svenska + engelska OH-bilder om KI och KI:s historia finns nu på KI:s interna webb (intra.ki.se). Pärm med 47 bilder finns att låna hos Ann-Kristin Israelsson, KI, tel: F r o m millenniumskiftet kommer KAROs bidrag till bättre en miljö vara att försöka spara på skogen. All information rörande KARO kommer endast spridas på hemsidan och via . Alla som inte har någon adress ombedes skaffa sig det snarast möjligt. adress får du gratis från Karolinska Institutet. Gå in på KIs hemsida och klicka på IT och följ instruktionerna eller kontakta enhetssekreteraren. Var vänlig och meddela adressen till prefektsekreterare och du är med i racet igen. Viva det papperslösa KARO! Redaktionsadress eller Internadress: K53, tel: , fax: OBS! Detta är det sista numret som distribueras manuellt. Nästa nummer kan läsas och skrivas ut från KAROs hemsida karo.nu 7

8 God Jul och Gott Nytt Millennium Tillönskas alla KARO-Nyttsläsare av Redaktionen 8

KARO-Nytt nr 2, 2000

KARO-Nytt nr 2, 2000 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 2, 2000-02-24 1 KARO-Nytt nr 2, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge

Läs mer

KARO-Nytt nr 4, 2000

KARO-Nytt nr 4, 2000 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 4, 2000-04-28 1 KARO-Nytt nr 4, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge

Läs mer

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Nedan följer introduktionsprogram för Samtliga allmän information inistrativ personal Laborativ personal Doktorander Lärare

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

KARO-Nytt nr 5, 2000

KARO-Nytt nr 5, 2000 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 5, 2000-05-31 1 KARO-Nytt nr 5, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge

Läs mer

Häfte 8 Volym

Häfte 8 Volym Häfte 8 Volym 9 2003 SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING 2004 2-6 februari Efterutbildningskurs i onkologi Grundad 1976 Scherings Nordiska AB utlyser nytt stipendium 25 000 SEK För aktivt deltagande

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET Institutionens verksamhet har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION ENKÄT HÖSTEN 2006 Läkarförbundet har under hösten 2006 genomfört en ny enkätundersökning för att studera nylegitimerade

Läs mer

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet.

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. 1 Rutin för SK-kurser SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. Uppdraget att anordna SK-kurser söks i konkurrens med andra

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/779 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen Publicerad www.law.gu.se Beslutsfattare Prefekt, Thomas Erhag Gäller för Juridiska institutionen Beslutsdatum

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande. Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska

Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande. Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska 1 Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande Haglund, Anders Tandläkarstuderande Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska Olsson, Henrik Klinisk assistent Olsson, Lars-Ingmar Kanslichef

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Handlingsplan lika villkor

Handlingsplan lika villkor Handlingsplan för Lika villkor Institution/motsvarande: IBL Behandlad i LSG den: 2015-08-31 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-02 Beskrivning av vision: IBL ska vara en institution

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Från student till docent

Från student till docent VECKAN 2015 Från student till docent Handlingsplan för att underlätta för medarbetare att göra en parallell klinisk och akademisk karriär. Mats Hammar, KK, Linköpig VECKAN 2015 Jävsdeklaration: Jag har

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen den 28 september, 2007 Åtgärdsplan 2007 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-05-18 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG Grundläggande

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2010 Antagen av tekniska nämnden den 24 februari 2010 5 2 Jämställdhetsplan för TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planen gäller from 1 januari tom den 31 december 2010.

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Avtal om löner i 2007/2008 års nivå m m enligt RALS 2007-2010

Avtal om löner i 2007/2008 års nivå m m enligt RALS 2007-2010 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2008-319 2008-06-04 Dossie 430 Parter: Tullverket OFR/P genom TULL-KUST Avtal om löner i 2007/2008 års nivå m m enligt RALS 2007-2010 Inledning Detta avtal omfattar medlemmar tillhörande

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören.

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören. E K Manual för e-postprogram i Eda Skolor E-postprogrammet är ett sk webbaserat system, med möjlighet att skicka och läsa e-post från valfri dator som är ansluten till Internet. Vårt e-postsystem är tänkt

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Plan för lika villkor

Plan för lika villkor Sid 1 (8) 2016 2018 A. Uppföljning Uppföljningen avser delmålen i den föregående planen ( 2014 2015). Delmål 1: Institutionen anordnar särskilda träffar för studenter som är kvinnor för att informera om

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Läkarprogrammet Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Samarbetsavtal mellan Linköpings universitet och Landstinget i Kalmar län Ca 20 av de totalt 108 (120) studenter som

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid Karolinska Institutet! När du tackat ja till din utbildningsplats på studera.

Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid Karolinska Institutet! När du tackat ja till din utbildningsplats på studera. Programnämnden för sjuksköterskeprogrammet Programdirektor Christina Forsberg Christina.Forsberg@ki.se Bästa student i sjuksköterskeprogrammet, Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk mikrobiologi Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi A. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Mål 2007 Vid institutionen ska ingen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Samarbetet inom forskningen ökar

Samarbetet inom forskningen ökar VETENSKAP & KLINIK Studie av odontologisk vetenskaplig produktion Samarbetet inom forskningen ökar Gunilla Klingberg doc, Avd för pedodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,

Läs mer