KARO-Nytt. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARO-Nytt. www.ki.se/karo. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, 1999-12-16 1"

Transkript

1 KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, KARO-Nytt Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge Sjukhus. Ansvarig utgivare: Olle Svensson. Redaktion: H Jansson /B Sundberg/L Tsai/M Kiljander/P Westblad. Manusstopp 24/ Utgivningsdag 31/ Ur prefektens horisont Olle Svensson D en kliniske forskaren är en utrotningshotad art. Beståndet är också föråldrat och stammen svårt nedsliten och inavlad. Många kliniska forskare förefaller också ha en låg reproduktionsförmåga: yngre exemplar är svåra att finna på bibliotek och laboratorier även för vana iakttagare. Det verkar också som om den migration av yngre solitära exemplar från landet tidigare var det nämligen vanligt att yngre läkare, speciellt hanar, gav sig ut på vandringar för att finna forskningslokaler, stipendier och möjlighet att ge utlopp för sin forskningsdrift nästan helt har avstannat. Landsortsläkare har nu nästan helt slutat flytta utan skaffar sig redan tidigt rigida revir även på de mest torftiga och ogästvänliga ställen, som exempelvis S:t Bures hospital. Vad bör då göras? Jag tror att man måste använda liknande teknik som naturskyddare använder när någon rar art riskerar att utplånas. Man tillskapar reserverade zoner där man sätter upp vindskydd, lägger ut föda och håller efter rovdjur och andra naturliga fiender som tjuvskyttar. Man kanske importerar nytt genetiskt material för att få stammen mer livaktig. Man märker djuren med radiosändare och för en noggrann bokföring över hur stammen utvecklas. Utvecklingen där forskningen till stor del sköts av ickekliniker är nämligen ytterst farlig för sjukvården. Varför? Jo, på lite längre sikt riskerar den medicinska forskningen att förlora sin verklighetsförankring. Många stora medicinska upptäckter initierades nämligen av praktiskt arbetande sjuksköterskor och läkare som kände maktlöshet när de inte kunde göra något för sina sjuka patienter. Ett exempel är Florence Nightingale som faktiskt var en av de första som använde statistiska metoder inom medicinsk forskning. Hennes drivkraft var det elände hon upplevt under Krim-kriget. Ett annat exempel är de kliniskt verksamma kirurgerna som var med att ta fram de nya magsårsmedicinerna. Ännu när undertecknad var allmänkirurg så var en kirurgs anseende direkt proportionellt mot det antal magar han/hon avlägsnat. Nu har utvecklingen gjort att det ytterst få om ens någon kliniskt verksam kan behärska de komplicerade tekniska metoder som krävs. Den moderna biomedicinska forskningen skulle inte klara sig utan högkvalificerade medarbetare som biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, biokemister, statistiker, för att nu nämna några få kategorier. Innehållsförteckning Ur prefektens horisont 1 Institutionsrådsmöten 2 Rapport KIBs seminarium 2 Personalrutan 2-3 Lönerevision 3 Friskvård + IT-fronten 3 Rapport från arbetsgrupper 4-5 Kongresser 5-6 Utmärkelser + halvtidssem 6 Ansökningstider 6 Internettips 7 Favorit i repris 8

2 Men det kan finnas en risk att forskningen utan en klinisk förankring fokuseras på fel saker ungefär som fylleristen som sent på natten hade tappat sin portnyckel någon annan stans men som letade under gatlyktan för att det var ljusast där. Utvecklingen för kliniska forskare har nu varit ofördelaktig under många år, så det kommer knappast att gå att vända utvecklingen i en handvändning. För inte så länge sedan kom det ut en utredning under ordförandeskap av Agne Larsson, barnkliniken HS, Den kliniska forskningens kris och pris, som kan läsas på MFRs hemsida, För att vända utvecklingen krävs en rad konkreta åtgärder. Flera av dem kan endast de medicinska cheferna göra. För det första bör rekryteringen av läkare skötas bättre. Kandidater bör beredas möjlighet att arbeta som exempelvis assistenter, nu när det inte finns möjlighet att vikariera som tidigare. Utbildningstjänster måste tillskapas, och tid och pengar för praktisk utbildning måste tas med i de reella kostnaderna. En anledning att en del av den privata verksamheten inom de opererade specialiteterna förefaller vara så kostnadseffektiva är att de själva inte utbildar och bara anställer färdigutbildade läkare. Det är speciellt viktigt att detta förs på tapeten, i dessa bolagiseringstider. Forskning och utbildning måste också räknas som en merit vid tillsättning av tjänster även vid universitetssjukhus. Institutionsråd Sammanträden våren Torsdag 20/1 kl "- 17/2 kl "- 23/3 kl "- 27/4 kl "- 25/5 Inst. rådsdag. Sammanträdeslokal meddelas senare. OBS! Protokollen från Institutionsrådet kommer fr o m våren 2000 att finnas tillgängliga enbart på KAROs hemsida. Studeranderepresentant N y studeranderepresentant i institutionsrådet är Martin Andersson. Han studerar f n 8:e terminen på läkarlinjen med placering vid KARO-inst. Martin kommer att representera studenterna i 2 år. Rapport från KIBs seminarium /11 U nder november inbjöd KARO institutionen till ett seminarium om Karolinska Institutets bibliotek. För att så många som möjligt skulle ha tillfälle att närvara så hölls seminariet både den 18:e och 25:e. Under denna lunchtimme så serverades kaffe och smörgåsar men framför allt mycket information om KIBs tjänster. Informationen hölls av Per Ahlin från Novumfilialen och Maria Haglund från Campus. Det blev mest en presentation av KIBs webbtjänster (www.kib.ki.se) där det finns länkar till en rad databaser. Maria gick i snabbt tempo igenom PubMed, dvs webbversionen av databasen Medline (www4.ncbi.nlm.nih. gov/ PubMed). Den är gratis via internet. Cochrane Library är en databas med dokumentation om kontrollerade försök och kliniska behandlingsresultat inom det medicinska området, som är avgiftsbelagd (www.updatesoftware.com/clibip/clib.htm). Vidare finns databassamlingen (www.kib.ki.se/tools/base) och medicinska länkar med adresser till medicinska informationskällor på internet (www.mic.ki. se). Vi fick också se exempel på hur gränssnittet varierar med olika tidskrifter. En allt viktigare uppgift för biblioteket har blivit att förhandla fram avtal som pressar priserna på elektroniska prenumerationer. Prenumerationerna har ökat i pris med 10-15% de senaste åren. Utvecklingen går också mot att tidskrifterna försvinner. I framtiden kommer man att söka direkt på artiklar istället för på tidskrifter. Avslutningsvis så informerade Per om det nya bibliotek som ska bli verklighet om två år på Huddinge. Det blir ett gemensamt bibliotek för KIB Novum och Södertörns högskola samt Omvårdnadsbiblioteket och SPRIs bibliotek. Under våren kommer KARO i KIBs regi att hålla kurser, där man kan lära sig att hantera de olika databaserna. Personalrutan Här kommer en presentation + bild av Ann-Charlott Nordström prefektsekreterare. Ni har redan kommit i kontakt med hennes på olika sätt, senast i arrangemanget kring "KAROs julbord" på Sundby Värdshus, som vi tackar för. Ann-Charlotts arbetstid är fördelad 50% som prefektsekreterare och 50% som klinikchefssekreterare på ortopedkliniken. Ann-Charlott har arbetat på HS sedan 1981 som läkarsekreterare. Hennes expedition finns på K54. Telnr: , e- mailadress: ann-charlott. Ni är välkomna med frågor. 2

3 Eija Kalso, universitetslektor vid enheten för anestesi lämnar KARO den 1 januari för ny tjänst i Helsingfors. Docent Hans Hjelmqvist kommer att vikariera 50% på tjänsten under tillsättningsperioden. Professor Carl-Gustav Groth, enheten för transplantationskirurgi, skulle ju pensionera sig den 31 december i år men eftersom tillsättningen av hans efterträdare ännu inte är klar, kommer Carl-Gustav Groth att fortsätta sin tjänstgöring t o m 30 juni Jan Adolfsson, universitetslektor vid enheten för urologi, kommer att vara tjänstledig under hela år 2000 för uppdrag för SBU. Charlotte Frie kommer att börja sin anställning som utbildningsledare vid KTC den 10 januari nästa år. Organisatoriskt kommer hon att tillhöra enheten för ortopedi. Olav Rooijackers är anställd som forskare vid metabollaboratoriet, enheten för anestesi sedan KARO-Nytts flygande reporter Li Tsai, har nedkommit med en son (Mac) den 6 december och kommer att vara föräldraledig hela vårterminen Per Åstrand kommer att överta de av Lis arbetsuppgifter som är kopplade till KTC/KUA under Lis föräldraledighet. Lönerevision K I har förhandlat med personalorganisationerna om lönerevisionsutrymmen fr o m Förhandlingarna är en fortsättning på dem som genomfördes i oktober 1998 och som avser avtalsperioden Parterna har kommit överens om följande revisionsutrymmen fr o m : OFR 2,4% med en individgaranti på 250 kr, SACO och Läkarförbundet 4,1% med ingen individgaranti. Förhandlingarna på institutionsnivå har startat. Förhandlingarna med OFR är avslutade och det nya avtalet är underskrivet av bägge parter. Förhandlingarna med SACO och Läkarförbundet pågår och om tidtabellen håller bör de vara avslutade innan jul. De nya lönerna inkl retroaktiv lön utbetalas i mars Friskvårdsavtal K ARO har skrivit avtal avseende friskvårdstjänster med Universitetsförvaltningen vid KI. Avtalet gäller samtliga anställda vid KARO (även stipendiater). Friskvården erbjuder en mängd aktiviteter bl a styrketräning i den nyinvigda träningslokalen Gluggen, Odontologen plan 5, Qigong, gymnastik för rygg, step, aerobics, low impact samt hälsooch konditionstester. Alla friskvårdsaktiviteter är gratis för KAROs anställda. Gympakort och inpasseringskort till Gluggen kan hämtas hos Friskvårdskonsulenterna Yvonne Kahlin och Maria Hagströmer på Friskvården KI Syd, tfn Programmet för vårens aktiviteter är ännu inte klart men kommer att distribueras till samtliga anställda på KARO av KAROs eget friskvårdsombud Berit Lecomte. Vill du veta mera hör av dig till Berit, enheten för ortopedi, K54, tfn 87054, IT-fronten M illennieskiftet är nu här. Inga undanflykter. Institutionen träder in i en ny tid, den utan papper. All information rörande KARO skall spridas via e-post och Internet. Detta kommer kanske inte ske över en natt, men ambitionsnivån för att nå dithän snabbt är hög. IT-gruppen på KARO Den nya IT-gruppen på KARO bestående av representanter från samtliga sex enheter har nyligen träffats. Där beslöts att en grundlig inventering av datorer och programvara är nödvändig för att kunna genomföra övergången till digital kommunikation. Denna inventering ska vara klar inom kort och ger då besked om det tekniska förutsättningarna. Samtidigt kartläggs och sammanställs e-postlistor från varje enhet. Enhetsrepresentanter är Pär Westblad (ortopedi, tillika ordförande och sammankallande), Christer Klingstedt och Anne Soop (anestesi), Helena Forssell (radiologi), Per Lundquist (kirurgi), Henryk Wilczek (transplantation) och Sirpa Nuorala (urologi). Från institutionen ingår även Marjalena Kiljander. Skaffa e-postadress på Karolinska Institutet Samtliga personer som är verksamma vid institutionen kan få en e-postadress på KI. Instruktioner för hur detta går till finns på vår nätplats (svenskspråkiga delen, rubriken 'Data och IT). Om man inte har en e-postadress riskerar man gå miste om viktig information fr.o.m. nästa år. När man erhållit en e- postadress lämnar man uppgift på dess lydelse till respektive ITrepresentant eller enhetssekreterare, som i sin tur vidarebefordrar en sammanställning över enhetens e-postadresser till prefektssekreteraren. I de fall där man föredrar en redan inkörd OpenMail-adress under landstinget så anger man denna. Det är av största vikt att enheterna lämnar in en så komplett och 3

4 sanningsenlig e-postlista som möjligt. E-post via webben IT-avdelningen på KI erbjuder nu alla med e-postadress vid institutet möjligheten att ta emot och skicka e-post via webben. Med det menas att man med en webbläsare som Internet Explorer eller Netscape kan sköta sin korrespondens utan att behöva något speciellt e-postprogram som Eudora, Outlook Express eller Netscape Messenger. En medarbetare på resa kan med hjälp av en Internetansluten dator enkelt sköta sin korrespondens. Det enda som man behöver veta är var tjänsten kan nås, sitt eget användarnamn och lösenord. Adressen till Webmail (som tjänsten kallas) är Givetvis hanterar Webmail även bilagor, sändlistor, in- och utbox, etc. Elektroniska tidsskrifter/ databaser via KIB:s proxyserver Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har satt upp en proxyserver, dvs. en dator som styr trafiken på Internet, som löser brandmursproblematiken mellan landstingets och KI:s datanät. Genom särskilda inställningar i webbläsaren ansluter man till Internet via denna proxyserver och får på så sätt tillgång till de elektroniska tidskrifter och databaser biblioteket tecknat KI-licenser för. Tjänsten kräver särskilt användarnamn och lösenord som fås av prefekt eller administrativ chef efter ansökan. Instruktioner för hur man ställer in webbläsaren finns på vår nätplats (svenskspråkiga delen, rubriken 'Data och IT'). KARO-webben = karo.nu Vi har tvingats flytta vår nätplats eftersom KI:s webbserver inte håller måttet. Den mest märkbara skillnaden för användaren är att adressen ändrats. Vår nätplats har nu adressen Om man skriver 'karo.nu' 'eller 'www.karo.nu' hamnar man även då rätt. Hänvisning finns från gamla adressen på KI. Uppdateringsfrekvensen har varit alltför låg, bättring kommer. Arbetsmiljögruppen G ruppen består nu av Hélène Jansson (ordförande), Lars Liljeqvist, docent/studierektor, Christina Hebert, lab ass, enh f anestesiologi, Ulla Svahn, lab ass, enh f radiologi samt från arbetsgivarsidan prof/vice prefekt Hans-Göran Tiselius, enh f uro. Den nya gruppen kallades till möte 2/12 för att bl a lägga ett budgetäskande inför vt - ht Vi gick igenom kommande aktiviteter och dess kostnader: - Två seminarier är tänkta inför vt-ht Kjell Enhager och Per Naroskin. - Introduktionspärmen har emottagits väl och finns hos Hélène. En introduktion har skett. Den adm chefen Marjalena Kiljander kommer att dela ut pärmen i samband med mötet med den nyanställda. - Seminarium arrangerat av KARO-institutionen i ämnet Riskbedömning vid laboratoriearbete planeras på ett förstadium. Inbjuden gäst blir Roger Flodin/Previa som tillsammans med Christina Hebert håller i detta. Vidare information kommer. Gruppen har tänkt att starta en diskussionsgrupp bestående av Arbetsmiljögruppen och enhetscheferna vid KARO. Gruppen kommer att samlas för att titta på videofilmer, utvalda av gruppen. Fyra seminarier är planerade under år Detta förslag kommer att läggas fram vid nästa Institutionsråd den 20 januari Två teman är utvalda inför år 2000: Mobbning del 1 och del 2 samt Stress del 1 och 2 under vt samt ht Samverkansgruppen Mötestider våren 2000: 28/2, 10/4, 22/5. Jämställdhetsombud Jämställdhetssträvanden inom KARO- behövs det? Kaisa Giesecke, jämställdhetsombud KARO I mitt nya uppdrag som jämställdhetsombud på institutionen för KARO har jag blivit ombedd att ge ett förslag till jämställdhetsplan. Planen för skrevs av en arbetsgrupp (Marjalena Kiljander, Eva Samnegård, Hélène Jansson) och undertecknades av dåvarande prefekt Jörgen Larsson och kan i korthet sammanfattas i följande. 1) Löneskillnaderna vid KARO faller oftast till kvinnornas fördel i de personalgrupper där både män och kvinnor finns representerade. Männen är dock överrepresenterade i de högre befattningarna. 2) Av antalet anställda läkare vid institutionen är 76% män och antalet forskarstuderande är 70% män - således föreligger en lätt övervikt av kvinnliga forskarstuderande procentuellt sett. 3) Fem kvinnor och fyra män har fått docentur vid institutionen sedan ) Man rapporterar också att det finns tecken på att de kvinnliga läkarstuderande inte alltid bemöts lika seriöst som de manliga. 4

5 Av detta drar man slutsatsen att jämställdhet mellan män och kvinnor råder inom de flesta områden på KARO, men att man på grundutbildningsnivå bör finna forum för att stimulera kvinnor att börja forska för att motverka det låga antalet kvinnliga forskarstuderande på KARO. Inom KARO bör man rekrytera kvinnliga forskarstuderande redan på grundutbildningsnivå. Kanske kan man också tolka ovanstående att det inom KARO är svårt att få anställning som kvinna trots att kvinnorna bedriver mer forskning än männen. Om det låga antalet anställda kvinnor ökade skulle sannolikt även forskningen öka vid KARO, enligt ovanstående. Att männen samtidigt är överrepresenterade i högre befattningar (och då sannolikt även lönemässigt) stämmer ju också illa, om man vid KARO vill premiera forskning. Att rekrytera forskarstuderande från termin 8 går troligen bättre om attityden gentemot den mest forskningsaktiva förändras. Så kanske det går att förbättra jämställdheten och samtidigt höja forskningsaktiviteten inom KARO. Detta är ett förslag att gå tillväga. Förslag till kvalitetsarbete inom jämställdhet, institutionen för institutionerna kirurgi, anestesi, radiologi och ortopedi (KARO). Steg 1 Bildande av en arbetsgrupp med jämn könsfördelning för diskussion och reflexion runt jämställdhet Steg 2 Definition av begreppet jämställdhet och vad syftet med ett jämställdhetsprogram är. Är alla jämställdhetsåtgärder jämställda, dvs iakttas både mäns och kvinnors situation. utifrån ett arbetsplats-, och ett socialt perspektiv. Steg 3 Probleminventering. Behandlas män och kvinnor lika inom institutionen (attityder, lönesättning, tjänstetillsättning). Steg 4 Kartläggning av åtgärder inom institutionerna kirurgi, anestesi, radiologi och ortopedi som vidtagits för att främja jämställdhet. Steg 5 Förslag till åtgärder för att förbättra jämställdheten inom institutionen (mentorprogram, manliga nätverk, seminarier med föreläsare i ämnet, jämförande lönestatistik). Ta fram exempel ur litteraturen som visar på olika sidor av problematiken jämställdhet. Vill alla kvinnor ha jämställdhet på alla plan (försörjningsansvar, chefsbefattningar med tung arbetsbörda). Vill alla män ha det? Och hur finner man en balans och öppenhet inom en arbetsplats som gör att alla törs ställa krav (löner, barnledighet). Steg 6 Äska medel för ovanstående. Steg 7 Finna forum för diskussion med kandidater runt ämnet jämställdhet och en hög livskvalité på arbetsplatsen. Kongresser -ortopedi Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte i Stockholm, Grand Hotel, Maj 2000 NOF, Tammerfors 7-10 Juni 2000 SOF, Växjö 5-8 September transplantation 19 th Workshop on Artificial Insulin Delivery Systems Pancreas and Islet Transplantation, Jan 2000 i Igles, Österrike. 4 th International Conference on New Trends in Clinical and Experimental Immunosuppression, Febr 2000 i Geneve, Schweiz. XXVIII Nordiatrans Kongress 2000, patienten i framtiden, Mars 2000 i Göteborg Scandinavian Transplantation Society XX Congress, Maj 2000 i Helsingfors, Finland. 2 nd International Conference on Transplant Infectious Disease Maj 2000 i Stockholm, Sverige. American Society of Transplantation, Maj 2000 i Chicago, Illinois, USA. ESSR, XXXV Congress 1-3 Juni 2000 i Malmö. 1 st Meeting of the International Pediatric Transplant Association, Aug 2000 i Venedig, Italien. XVIII International Congress of the Transplantation Society 27 Aug-1 Sept 2000 i Rom, Italien. 8 th Meeting of the European Society of Gene Therapy, 7-10 Okt 2000 i Stockholm. - kirurgi Int Workshop on Advanced endoscopic gastric and reconstructive upper GI surgery. Jan 13-14, Göteborg, Sverige. 5

6 3:e Nordiska Obesitasmötet NOM Febr 4-5, Star Hotel, Lund, Sverige. ESTRO Radiotherapy treatment planning: principles and practice. Febr 13-17, Rotterdam, Holland. Third Mayo Clinic Endocrine Course. Febr 13-18, Kohala Coast, Hawaii. Open and laparoscopic surgical techniques. 17 th International Gastrointestinal surgery workshop. Febr 26 - Mars 3, Schweiz Kurs i kärlkirurgi år / Trysil, Norge. ESTRO Modern brachytherapy techniques. Mars 26-30, Venedig, Italien. Helicobacter pylori: Basic mechanisms to clinical cure Mars 26-29, Southampton Princess Hotel, Bermuda. ESTRO Clinical research in radiation oncology. April 2-6, York, England. ESTRO Imaging for target volume. Determination in radiotherapy. April 9-13, Como, Italien. ESPEN Advanced Course in Clinical Nutrition. April 24- Maj 5, Maastricht, Nederländerna. ESTRO Doce and monitor unit calculations for high energy photon beams. Maj 7-11, Santorini, Grekland. ESSR Congress. Juni 1-3, Malmö, Sverige ESTRO Molecular oncology for radiotherapy. Juni 4-8, Innsbruck, Österrike. ESTRO IMRT and other conformal techniques in practice. Juni 4-8, Amsterdam, Holland. XXXII Nordic Meeting of Gastroenterology. Juni 19-21, Göteborg, Sverige. 5:e kirurgveckan. Svensk Kirurgisk Förening Östersund, Sverige. Deadline för abstrakts i april. ESTRO Physics for clinical radiotherapy. Aug 27-31, Leuven, Belgien. 22 nd ESPEN Congress. Sept 10-13, Madrid, Spanien. ESTRO 19 th Annual meeting Sept Istanbul, Turkiet. ESTRO Evidencebased radiation oncology: Principles and methods. Okt 8-12, Lleida, Spanien. ESTRO Basic clinical radiobiology. Okt 8-12, Bratislava, Slovakien. ESTRO Meeting on radiation morbidity. Dec 10-12, Bryssel, Belgien. - radiologi Kongresstips finns att hämta på SFMRs hemsida: x.htm Utmärkelser G rattis till doc Jan Frisell, enh f kirurgi som har tilldelats föreningen Opuscula Medicas Matts Halldin-pris 1999 på kronor för insatser i undervisningen i praktisk klinisk sjukvård. Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium Tis 7/ , C2-44, HS Tage Nilsson, enh f radiologi "Lungemboli diagnostik och uppföljning med radiologiska och fysiologiska metoder". Handledare: Peter Aspelin Halvtidsseminarium Mån 20/ , Bibl K 61 Lisa Strömmer, enh f kirurgi "Traumainduced effects on glucose metabolism and insulin secretion - an experimental study in the rat" Handledare: Johan Permert Ansökningstider Anbud till specialistkompetensgrundande kurser (SKkurser). Anbuden skall lämnas i 5 original + 1 kopia till Gertie Thulin, Utbildnings- och studentavdelningen, Karolinska Institutet, Stockholm. Viktigt: Planera in möte med administrativ chef (Marjalena 82432) för genomgång av kalkylmallen och underskrift. Sista dag för kursgivare att inkomma med anbud är den 14 jan Forskarmånader för klinisk medicinsk forskning från Förenade Liv. Erbjudandet riktar sig till forskarregistrerade, ograduerade forskare inom klinisk medicin (ej gästforskare). Varje mottagare får två forskningsmånader med en lön på /mån samt sociala avgifter. Ansökningar skall ha inkommit senast den 1 febr 2000 till Förenade Liv, Medicinska rådet, Stockholm. Blankett finns på eller kan rekvireras via e-post: Fonden för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/ konferenser (T/A-personal) Bidrag ges till halva totalkostnaden dock högst 5000 kronor. 15/2, 15/5, 15/9, 15/ Ansökningsblanketter rekvireras från Fulbrightsstipendier för forskare. Stipendier för svenska disputerade forskare som kommer att vistas 6

7 vid ett amerikanskt universitet under minst 3 mån. Stipendiebeloppet är plus resa och försäkring. Info och ansökningshandlingar skickas efter genom att sända ett självadresserat C4-kuvert, frankerat med 10 kr och märkt VL/RS till Fulbrightkommissionen, Vasagatan 15-17, Stockholm, tel: Etiska kommittén, HS Inlämn Sammanträde 17/12 10/1 21/1 7/2 18/2 6/3 17/3 3/4 14/4 8/5 19/5 5/6 1 original och 15 kopior (sorterade och häftade) till Ann Hellström, K56, HS, ankn Stora Fondboken 98/99 finns att låna på CD hos Gunhild Kullenberg/KI Näringslivskontakt och Forskningsfinansiering tel: Internettips och andra tips Svenska Akademiens ordlista. Den tyska tjänsten (Springer -Verlag) erbjuder 407 vetenskapliga tidskrifter online. whatlink.htm Svenska + engelska OH-bilder om KI och KI:s historia finns nu på KI:s interna webb (intra.ki.se). Pärm med 47 bilder finns att låna hos Ann-Kristin Israelsson, KI, tel: F r o m millenniumskiftet kommer KAROs bidrag till bättre en miljö vara att försöka spara på skogen. All information rörande KARO kommer endast spridas på hemsidan och via . Alla som inte har någon adress ombedes skaffa sig det snarast möjligt. adress får du gratis från Karolinska Institutet. Gå in på KIs hemsida och klicka på IT och följ instruktionerna eller kontakta enhetssekreteraren. Var vänlig och meddela adressen till prefektsekreterare och du är med i racet igen. Viva det papperslösa KARO! Redaktionsadress eller Internadress: K53, tel: , fax: OBS! Detta är det sista numret som distribueras manuellt. Nästa nummer kan läsas och skrivas ut från KAROs hemsida karo.nu 7

8 God Jul och Gott Nytt Millennium Tillönskas alla KARO-Nyttsläsare av Redaktionen 8

KARO-Nytt nr 2, 2000

KARO-Nytt nr 2, 2000 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 2, 2000-02-24 1 KARO-Nytt nr 2, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge

Läs mer

Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013

Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 94 5/2013 Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013 Innehåll 5/2013 ReumaBulletinen

Läs mer

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE NR. 1.2006. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE Referensgruppen

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 27, Nr 3, september 2009. Höstnummer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 27, Nr 3, september 2009. Höstnummer SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 27, Nr 3, september 2009 Höstnummer Ny avhandling baserad på flernivåanalys Nya resestipendier att söka Utvärdering av FaR Fysisk

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning I detta nummer bl.a.: Ordförande har ordet Livey som GCP-inspektör Antibyråkratimöte GCP-kostnader Biobanksnytt Juni 2007 Ordföranden har

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 95 1/2014 Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna Innehåll 1/2014 ReumaBulletinen

Läs mer

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden Kristina Sundberg 1 Syfte I oktober 2009 sammankallade dekanus för forskarutbildning, Clara Hellner Gumpert, arbetsgruppen

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

nr 6 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Skärgårdsdoktorn en uppskattad verksamhet vid Djurö vårdcentral

nr 6 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Skärgårdsdoktorn en uppskattad verksamhet vid Djurö vårdcentral nr 6 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Skärgårdsdoktorn en uppskattad verksamhet vid Djurö vårdcentral Ledare Vidareutveckling av tankarna i Protos I detta nummer av Distriktsläkaren kan man läsa

Läs mer

Hårda Bandage. Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Sista numret 2014. Hårda Bandage tar adjö med ett specialnummer

Hårda Bandage. Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Sista numret 2014. Hårda Bandage tar adjö med ett specialnummer Hårda Bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Sista numret 2014 Hårda Bandage tar adjö med ett specialnummer Hårda bandage Sista numret 2014 LEDAREN Här kommer ett extra stort nummer av Hårda

Läs mer

Min familj tillbringar alltid semestern

Min familj tillbringar alltid semestern LEDARE Tandvårdsfrågorna tar inte semester» om vi vill påverka är det i dag omöjligt att sitta och vänta på att någon ska intressera sig för vår verksamhet.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014 Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia Innehåll 4/2014 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 4 07 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 >> Bra samarbete om akademikerföreningen på Holmen Skog >> Internationellt arbete i fokus KSLA-konferens och intervju med Per Björkman >> På exkursion med

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #04/2009 ÅRGÅNG 68 Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix Nu 8 sidor! Kunskap för klokare vård Välkommen

Läs mer