KARO-Nytt. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARO-Nytt. www.ki.se/karo. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, 1999-12-16 1"

Transkript

1 KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, KARO-Nytt Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge Sjukhus. Ansvarig utgivare: Olle Svensson. Redaktion: H Jansson /B Sundberg/L Tsai/M Kiljander/P Westblad. Manusstopp 24/ Utgivningsdag 31/ Ur prefektens horisont Olle Svensson D en kliniske forskaren är en utrotningshotad art. Beståndet är också föråldrat och stammen svårt nedsliten och inavlad. Många kliniska forskare förefaller också ha en låg reproduktionsförmåga: yngre exemplar är svåra att finna på bibliotek och laboratorier även för vana iakttagare. Det verkar också som om den migration av yngre solitära exemplar från landet tidigare var det nämligen vanligt att yngre läkare, speciellt hanar, gav sig ut på vandringar för att finna forskningslokaler, stipendier och möjlighet att ge utlopp för sin forskningsdrift nästan helt har avstannat. Landsortsläkare har nu nästan helt slutat flytta utan skaffar sig redan tidigt rigida revir även på de mest torftiga och ogästvänliga ställen, som exempelvis S:t Bures hospital. Vad bör då göras? Jag tror att man måste använda liknande teknik som naturskyddare använder när någon rar art riskerar att utplånas. Man tillskapar reserverade zoner där man sätter upp vindskydd, lägger ut föda och håller efter rovdjur och andra naturliga fiender som tjuvskyttar. Man kanske importerar nytt genetiskt material för att få stammen mer livaktig. Man märker djuren med radiosändare och för en noggrann bokföring över hur stammen utvecklas. Utvecklingen där forskningen till stor del sköts av ickekliniker är nämligen ytterst farlig för sjukvården. Varför? Jo, på lite längre sikt riskerar den medicinska forskningen att förlora sin verklighetsförankring. Många stora medicinska upptäckter initierades nämligen av praktiskt arbetande sjuksköterskor och läkare som kände maktlöshet när de inte kunde göra något för sina sjuka patienter. Ett exempel är Florence Nightingale som faktiskt var en av de första som använde statistiska metoder inom medicinsk forskning. Hennes drivkraft var det elände hon upplevt under Krim-kriget. Ett annat exempel är de kliniskt verksamma kirurgerna som var med att ta fram de nya magsårsmedicinerna. Ännu när undertecknad var allmänkirurg så var en kirurgs anseende direkt proportionellt mot det antal magar han/hon avlägsnat. Nu har utvecklingen gjort att det ytterst få om ens någon kliniskt verksam kan behärska de komplicerade tekniska metoder som krävs. Den moderna biomedicinska forskningen skulle inte klara sig utan högkvalificerade medarbetare som biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, biokemister, statistiker, för att nu nämna några få kategorier. Innehållsförteckning Ur prefektens horisont 1 Institutionsrådsmöten 2 Rapport KIBs seminarium 2 Personalrutan 2-3 Lönerevision 3 Friskvård + IT-fronten 3 Rapport från arbetsgrupper 4-5 Kongresser 5-6 Utmärkelser + halvtidssem 6 Ansökningstider 6 Internettips 7 Favorit i repris 8

2 Men det kan finnas en risk att forskningen utan en klinisk förankring fokuseras på fel saker ungefär som fylleristen som sent på natten hade tappat sin portnyckel någon annan stans men som letade under gatlyktan för att det var ljusast där. Utvecklingen för kliniska forskare har nu varit ofördelaktig under många år, så det kommer knappast att gå att vända utvecklingen i en handvändning. För inte så länge sedan kom det ut en utredning under ordförandeskap av Agne Larsson, barnkliniken HS, Den kliniska forskningens kris och pris, som kan läsas på MFRs hemsida, För att vända utvecklingen krävs en rad konkreta åtgärder. Flera av dem kan endast de medicinska cheferna göra. För det första bör rekryteringen av läkare skötas bättre. Kandidater bör beredas möjlighet att arbeta som exempelvis assistenter, nu när det inte finns möjlighet att vikariera som tidigare. Utbildningstjänster måste tillskapas, och tid och pengar för praktisk utbildning måste tas med i de reella kostnaderna. En anledning att en del av den privata verksamheten inom de opererade specialiteterna förefaller vara så kostnadseffektiva är att de själva inte utbildar och bara anställer färdigutbildade läkare. Det är speciellt viktigt att detta förs på tapeten, i dessa bolagiseringstider. Forskning och utbildning måste också räknas som en merit vid tillsättning av tjänster även vid universitetssjukhus. Institutionsråd Sammanträden våren Torsdag 20/1 kl "- 17/2 kl "- 23/3 kl "- 27/4 kl "- 25/5 Inst. rådsdag. Sammanträdeslokal meddelas senare. OBS! Protokollen från Institutionsrådet kommer fr o m våren 2000 att finnas tillgängliga enbart på KAROs hemsida. Studeranderepresentant N y studeranderepresentant i institutionsrådet är Martin Andersson. Han studerar f n 8:e terminen på läkarlinjen med placering vid KARO-inst. Martin kommer att representera studenterna i 2 år. Rapport från KIBs seminarium /11 U nder november inbjöd KARO institutionen till ett seminarium om Karolinska Institutets bibliotek. För att så många som möjligt skulle ha tillfälle att närvara så hölls seminariet både den 18:e och 25:e. Under denna lunchtimme så serverades kaffe och smörgåsar men framför allt mycket information om KIBs tjänster. Informationen hölls av Per Ahlin från Novumfilialen och Maria Haglund från Campus. Det blev mest en presentation av KIBs webbtjänster (www.kib.ki.se) där det finns länkar till en rad databaser. Maria gick i snabbt tempo igenom PubMed, dvs webbversionen av databasen Medline (www4.ncbi.nlm.nih. gov/ PubMed). Den är gratis via internet. Cochrane Library är en databas med dokumentation om kontrollerade försök och kliniska behandlingsresultat inom det medicinska området, som är avgiftsbelagd (www.updatesoftware.com/clibip/clib.htm). Vidare finns databassamlingen (www.kib.ki.se/tools/base) och medicinska länkar med adresser till medicinska informationskällor på internet (www.mic.ki. se). Vi fick också se exempel på hur gränssnittet varierar med olika tidskrifter. En allt viktigare uppgift för biblioteket har blivit att förhandla fram avtal som pressar priserna på elektroniska prenumerationer. Prenumerationerna har ökat i pris med 10-15% de senaste åren. Utvecklingen går också mot att tidskrifterna försvinner. I framtiden kommer man att söka direkt på artiklar istället för på tidskrifter. Avslutningsvis så informerade Per om det nya bibliotek som ska bli verklighet om två år på Huddinge. Det blir ett gemensamt bibliotek för KIB Novum och Södertörns högskola samt Omvårdnadsbiblioteket och SPRIs bibliotek. Under våren kommer KARO i KIBs regi att hålla kurser, där man kan lära sig att hantera de olika databaserna. Personalrutan Här kommer en presentation + bild av Ann-Charlott Nordström prefektsekreterare. Ni har redan kommit i kontakt med hennes på olika sätt, senast i arrangemanget kring "KAROs julbord" på Sundby Värdshus, som vi tackar för. Ann-Charlotts arbetstid är fördelad 50% som prefektsekreterare och 50% som klinikchefssekreterare på ortopedkliniken. Ann-Charlott har arbetat på HS sedan 1981 som läkarsekreterare. Hennes expedition finns på K54. Telnr: , e- mailadress: ann-charlott. Ni är välkomna med frågor. 2

3 Eija Kalso, universitetslektor vid enheten för anestesi lämnar KARO den 1 januari för ny tjänst i Helsingfors. Docent Hans Hjelmqvist kommer att vikariera 50% på tjänsten under tillsättningsperioden. Professor Carl-Gustav Groth, enheten för transplantationskirurgi, skulle ju pensionera sig den 31 december i år men eftersom tillsättningen av hans efterträdare ännu inte är klar, kommer Carl-Gustav Groth att fortsätta sin tjänstgöring t o m 30 juni Jan Adolfsson, universitetslektor vid enheten för urologi, kommer att vara tjänstledig under hela år 2000 för uppdrag för SBU. Charlotte Frie kommer att börja sin anställning som utbildningsledare vid KTC den 10 januari nästa år. Organisatoriskt kommer hon att tillhöra enheten för ortopedi. Olav Rooijackers är anställd som forskare vid metabollaboratoriet, enheten för anestesi sedan KARO-Nytts flygande reporter Li Tsai, har nedkommit med en son (Mac) den 6 december och kommer att vara föräldraledig hela vårterminen Per Åstrand kommer att överta de av Lis arbetsuppgifter som är kopplade till KTC/KUA under Lis föräldraledighet. Lönerevision K I har förhandlat med personalorganisationerna om lönerevisionsutrymmen fr o m Förhandlingarna är en fortsättning på dem som genomfördes i oktober 1998 och som avser avtalsperioden Parterna har kommit överens om följande revisionsutrymmen fr o m : OFR 2,4% med en individgaranti på 250 kr, SACO och Läkarförbundet 4,1% med ingen individgaranti. Förhandlingarna på institutionsnivå har startat. Förhandlingarna med OFR är avslutade och det nya avtalet är underskrivet av bägge parter. Förhandlingarna med SACO och Läkarförbundet pågår och om tidtabellen håller bör de vara avslutade innan jul. De nya lönerna inkl retroaktiv lön utbetalas i mars Friskvårdsavtal K ARO har skrivit avtal avseende friskvårdstjänster med Universitetsförvaltningen vid KI. Avtalet gäller samtliga anställda vid KARO (även stipendiater). Friskvården erbjuder en mängd aktiviteter bl a styrketräning i den nyinvigda träningslokalen Gluggen, Odontologen plan 5, Qigong, gymnastik för rygg, step, aerobics, low impact samt hälsooch konditionstester. Alla friskvårdsaktiviteter är gratis för KAROs anställda. Gympakort och inpasseringskort till Gluggen kan hämtas hos Friskvårdskonsulenterna Yvonne Kahlin och Maria Hagströmer på Friskvården KI Syd, tfn Programmet för vårens aktiviteter är ännu inte klart men kommer att distribueras till samtliga anställda på KARO av KAROs eget friskvårdsombud Berit Lecomte. Vill du veta mera hör av dig till Berit, enheten för ortopedi, K54, tfn 87054, IT-fronten M illennieskiftet är nu här. Inga undanflykter. Institutionen träder in i en ny tid, den utan papper. All information rörande KARO skall spridas via e-post och Internet. Detta kommer kanske inte ske över en natt, men ambitionsnivån för att nå dithän snabbt är hög. IT-gruppen på KARO Den nya IT-gruppen på KARO bestående av representanter från samtliga sex enheter har nyligen träffats. Där beslöts att en grundlig inventering av datorer och programvara är nödvändig för att kunna genomföra övergången till digital kommunikation. Denna inventering ska vara klar inom kort och ger då besked om det tekniska förutsättningarna. Samtidigt kartläggs och sammanställs e-postlistor från varje enhet. Enhetsrepresentanter är Pär Westblad (ortopedi, tillika ordförande och sammankallande), Christer Klingstedt och Anne Soop (anestesi), Helena Forssell (radiologi), Per Lundquist (kirurgi), Henryk Wilczek (transplantation) och Sirpa Nuorala (urologi). Från institutionen ingår även Marjalena Kiljander. Skaffa e-postadress på Karolinska Institutet Samtliga personer som är verksamma vid institutionen kan få en e-postadress på KI. Instruktioner för hur detta går till finns på vår nätplats (svenskspråkiga delen, rubriken 'Data och IT). Om man inte har en e-postadress riskerar man gå miste om viktig information fr.o.m. nästa år. När man erhållit en e- postadress lämnar man uppgift på dess lydelse till respektive ITrepresentant eller enhetssekreterare, som i sin tur vidarebefordrar en sammanställning över enhetens e-postadresser till prefektssekreteraren. I de fall där man föredrar en redan inkörd OpenMail-adress under landstinget så anger man denna. Det är av största vikt att enheterna lämnar in en så komplett och 3

4 sanningsenlig e-postlista som möjligt. E-post via webben IT-avdelningen på KI erbjuder nu alla med e-postadress vid institutet möjligheten att ta emot och skicka e-post via webben. Med det menas att man med en webbläsare som Internet Explorer eller Netscape kan sköta sin korrespondens utan att behöva något speciellt e-postprogram som Eudora, Outlook Express eller Netscape Messenger. En medarbetare på resa kan med hjälp av en Internetansluten dator enkelt sköta sin korrespondens. Det enda som man behöver veta är var tjänsten kan nås, sitt eget användarnamn och lösenord. Adressen till Webmail (som tjänsten kallas) är Givetvis hanterar Webmail även bilagor, sändlistor, in- och utbox, etc. Elektroniska tidsskrifter/ databaser via KIB:s proxyserver Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har satt upp en proxyserver, dvs. en dator som styr trafiken på Internet, som löser brandmursproblematiken mellan landstingets och KI:s datanät. Genom särskilda inställningar i webbläsaren ansluter man till Internet via denna proxyserver och får på så sätt tillgång till de elektroniska tidskrifter och databaser biblioteket tecknat KI-licenser för. Tjänsten kräver särskilt användarnamn och lösenord som fås av prefekt eller administrativ chef efter ansökan. Instruktioner för hur man ställer in webbläsaren finns på vår nätplats (svenskspråkiga delen, rubriken 'Data och IT'). KARO-webben = karo.nu Vi har tvingats flytta vår nätplats eftersom KI:s webbserver inte håller måttet. Den mest märkbara skillnaden för användaren är att adressen ändrats. Vår nätplats har nu adressen Om man skriver 'karo.nu' 'eller 'www.karo.nu' hamnar man även då rätt. Hänvisning finns från gamla adressen på KI. Uppdateringsfrekvensen har varit alltför låg, bättring kommer. Arbetsmiljögruppen G ruppen består nu av Hélène Jansson (ordförande), Lars Liljeqvist, docent/studierektor, Christina Hebert, lab ass, enh f anestesiologi, Ulla Svahn, lab ass, enh f radiologi samt från arbetsgivarsidan prof/vice prefekt Hans-Göran Tiselius, enh f uro. Den nya gruppen kallades till möte 2/12 för att bl a lägga ett budgetäskande inför vt - ht Vi gick igenom kommande aktiviteter och dess kostnader: - Två seminarier är tänkta inför vt-ht Kjell Enhager och Per Naroskin. - Introduktionspärmen har emottagits väl och finns hos Hélène. En introduktion har skett. Den adm chefen Marjalena Kiljander kommer att dela ut pärmen i samband med mötet med den nyanställda. - Seminarium arrangerat av KARO-institutionen i ämnet Riskbedömning vid laboratoriearbete planeras på ett förstadium. Inbjuden gäst blir Roger Flodin/Previa som tillsammans med Christina Hebert håller i detta. Vidare information kommer. Gruppen har tänkt att starta en diskussionsgrupp bestående av Arbetsmiljögruppen och enhetscheferna vid KARO. Gruppen kommer att samlas för att titta på videofilmer, utvalda av gruppen. Fyra seminarier är planerade under år Detta förslag kommer att läggas fram vid nästa Institutionsråd den 20 januari Två teman är utvalda inför år 2000: Mobbning del 1 och del 2 samt Stress del 1 och 2 under vt samt ht Samverkansgruppen Mötestider våren 2000: 28/2, 10/4, 22/5. Jämställdhetsombud Jämställdhetssträvanden inom KARO- behövs det? Kaisa Giesecke, jämställdhetsombud KARO I mitt nya uppdrag som jämställdhetsombud på institutionen för KARO har jag blivit ombedd att ge ett förslag till jämställdhetsplan. Planen för skrevs av en arbetsgrupp (Marjalena Kiljander, Eva Samnegård, Hélène Jansson) och undertecknades av dåvarande prefekt Jörgen Larsson och kan i korthet sammanfattas i följande. 1) Löneskillnaderna vid KARO faller oftast till kvinnornas fördel i de personalgrupper där både män och kvinnor finns representerade. Männen är dock överrepresenterade i de högre befattningarna. 2) Av antalet anställda läkare vid institutionen är 76% män och antalet forskarstuderande är 70% män - således föreligger en lätt övervikt av kvinnliga forskarstuderande procentuellt sett. 3) Fem kvinnor och fyra män har fått docentur vid institutionen sedan ) Man rapporterar också att det finns tecken på att de kvinnliga läkarstuderande inte alltid bemöts lika seriöst som de manliga. 4

5 Av detta drar man slutsatsen att jämställdhet mellan män och kvinnor råder inom de flesta områden på KARO, men att man på grundutbildningsnivå bör finna forum för att stimulera kvinnor att börja forska för att motverka det låga antalet kvinnliga forskarstuderande på KARO. Inom KARO bör man rekrytera kvinnliga forskarstuderande redan på grundutbildningsnivå. Kanske kan man också tolka ovanstående att det inom KARO är svårt att få anställning som kvinna trots att kvinnorna bedriver mer forskning än männen. Om det låga antalet anställda kvinnor ökade skulle sannolikt även forskningen öka vid KARO, enligt ovanstående. Att männen samtidigt är överrepresenterade i högre befattningar (och då sannolikt även lönemässigt) stämmer ju också illa, om man vid KARO vill premiera forskning. Att rekrytera forskarstuderande från termin 8 går troligen bättre om attityden gentemot den mest forskningsaktiva förändras. Så kanske det går att förbättra jämställdheten och samtidigt höja forskningsaktiviteten inom KARO. Detta är ett förslag att gå tillväga. Förslag till kvalitetsarbete inom jämställdhet, institutionen för institutionerna kirurgi, anestesi, radiologi och ortopedi (KARO). Steg 1 Bildande av en arbetsgrupp med jämn könsfördelning för diskussion och reflexion runt jämställdhet Steg 2 Definition av begreppet jämställdhet och vad syftet med ett jämställdhetsprogram är. Är alla jämställdhetsåtgärder jämställda, dvs iakttas både mäns och kvinnors situation. utifrån ett arbetsplats-, och ett socialt perspektiv. Steg 3 Probleminventering. Behandlas män och kvinnor lika inom institutionen (attityder, lönesättning, tjänstetillsättning). Steg 4 Kartläggning av åtgärder inom institutionerna kirurgi, anestesi, radiologi och ortopedi som vidtagits för att främja jämställdhet. Steg 5 Förslag till åtgärder för att förbättra jämställdheten inom institutionen (mentorprogram, manliga nätverk, seminarier med föreläsare i ämnet, jämförande lönestatistik). Ta fram exempel ur litteraturen som visar på olika sidor av problematiken jämställdhet. Vill alla kvinnor ha jämställdhet på alla plan (försörjningsansvar, chefsbefattningar med tung arbetsbörda). Vill alla män ha det? Och hur finner man en balans och öppenhet inom en arbetsplats som gör att alla törs ställa krav (löner, barnledighet). Steg 6 Äska medel för ovanstående. Steg 7 Finna forum för diskussion med kandidater runt ämnet jämställdhet och en hög livskvalité på arbetsplatsen. Kongresser -ortopedi Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte i Stockholm, Grand Hotel, Maj 2000 NOF, Tammerfors 7-10 Juni 2000 SOF, Växjö 5-8 September transplantation 19 th Workshop on Artificial Insulin Delivery Systems Pancreas and Islet Transplantation, Jan 2000 i Igles, Österrike. 4 th International Conference on New Trends in Clinical and Experimental Immunosuppression, Febr 2000 i Geneve, Schweiz. XXVIII Nordiatrans Kongress 2000, patienten i framtiden, Mars 2000 i Göteborg Scandinavian Transplantation Society XX Congress, Maj 2000 i Helsingfors, Finland. 2 nd International Conference on Transplant Infectious Disease Maj 2000 i Stockholm, Sverige. American Society of Transplantation, Maj 2000 i Chicago, Illinois, USA. ESSR, XXXV Congress 1-3 Juni 2000 i Malmö. 1 st Meeting of the International Pediatric Transplant Association, Aug 2000 i Venedig, Italien. XVIII International Congress of the Transplantation Society 27 Aug-1 Sept 2000 i Rom, Italien. 8 th Meeting of the European Society of Gene Therapy, 7-10 Okt 2000 i Stockholm. - kirurgi Int Workshop on Advanced endoscopic gastric and reconstructive upper GI surgery. Jan 13-14, Göteborg, Sverige. 5

6 3:e Nordiska Obesitasmötet NOM Febr 4-5, Star Hotel, Lund, Sverige. ESTRO Radiotherapy treatment planning: principles and practice. Febr 13-17, Rotterdam, Holland. Third Mayo Clinic Endocrine Course. Febr 13-18, Kohala Coast, Hawaii. Open and laparoscopic surgical techniques. 17 th International Gastrointestinal surgery workshop. Febr 26 - Mars 3, Schweiz Kurs i kärlkirurgi år / Trysil, Norge. ESTRO Modern brachytherapy techniques. Mars 26-30, Venedig, Italien. Helicobacter pylori: Basic mechanisms to clinical cure Mars 26-29, Southampton Princess Hotel, Bermuda. ESTRO Clinical research in radiation oncology. April 2-6, York, England. ESTRO Imaging for target volume. Determination in radiotherapy. April 9-13, Como, Italien. ESPEN Advanced Course in Clinical Nutrition. April 24- Maj 5, Maastricht, Nederländerna. ESTRO Doce and monitor unit calculations for high energy photon beams. Maj 7-11, Santorini, Grekland. ESSR Congress. Juni 1-3, Malmö, Sverige ESTRO Molecular oncology for radiotherapy. Juni 4-8, Innsbruck, Österrike. ESTRO IMRT and other conformal techniques in practice. Juni 4-8, Amsterdam, Holland. XXXII Nordic Meeting of Gastroenterology. Juni 19-21, Göteborg, Sverige. 5:e kirurgveckan. Svensk Kirurgisk Förening Östersund, Sverige. Deadline för abstrakts i april. ESTRO Physics for clinical radiotherapy. Aug 27-31, Leuven, Belgien. 22 nd ESPEN Congress. Sept 10-13, Madrid, Spanien. ESTRO 19 th Annual meeting Sept Istanbul, Turkiet. ESTRO Evidencebased radiation oncology: Principles and methods. Okt 8-12, Lleida, Spanien. ESTRO Basic clinical radiobiology. Okt 8-12, Bratislava, Slovakien. ESTRO Meeting on radiation morbidity. Dec 10-12, Bryssel, Belgien. - radiologi Kongresstips finns att hämta på SFMRs hemsida: x.htm Utmärkelser G rattis till doc Jan Frisell, enh f kirurgi som har tilldelats föreningen Opuscula Medicas Matts Halldin-pris 1999 på kronor för insatser i undervisningen i praktisk klinisk sjukvård. Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium Tis 7/ , C2-44, HS Tage Nilsson, enh f radiologi "Lungemboli diagnostik och uppföljning med radiologiska och fysiologiska metoder". Handledare: Peter Aspelin Halvtidsseminarium Mån 20/ , Bibl K 61 Lisa Strömmer, enh f kirurgi "Traumainduced effects on glucose metabolism and insulin secretion - an experimental study in the rat" Handledare: Johan Permert Ansökningstider Anbud till specialistkompetensgrundande kurser (SKkurser). Anbuden skall lämnas i 5 original + 1 kopia till Gertie Thulin, Utbildnings- och studentavdelningen, Karolinska Institutet, Stockholm. Viktigt: Planera in möte med administrativ chef (Marjalena 82432) för genomgång av kalkylmallen och underskrift. Sista dag för kursgivare att inkomma med anbud är den 14 jan Forskarmånader för klinisk medicinsk forskning från Förenade Liv. Erbjudandet riktar sig till forskarregistrerade, ograduerade forskare inom klinisk medicin (ej gästforskare). Varje mottagare får två forskningsmånader med en lön på /mån samt sociala avgifter. Ansökningar skall ha inkommit senast den 1 febr 2000 till Förenade Liv, Medicinska rådet, Stockholm. Blankett finns på eller kan rekvireras via e-post: Fonden för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/ konferenser (T/A-personal) Bidrag ges till halva totalkostnaden dock högst 5000 kronor. 15/2, 15/5, 15/9, 15/ Ansökningsblanketter rekvireras från Fulbrightsstipendier för forskare. Stipendier för svenska disputerade forskare som kommer att vistas 6

7 vid ett amerikanskt universitet under minst 3 mån. Stipendiebeloppet är plus resa och försäkring. Info och ansökningshandlingar skickas efter genom att sända ett självadresserat C4-kuvert, frankerat med 10 kr och märkt VL/RS till Fulbrightkommissionen, Vasagatan 15-17, Stockholm, tel: Etiska kommittén, HS Inlämn Sammanträde 17/12 10/1 21/1 7/2 18/2 6/3 17/3 3/4 14/4 8/5 19/5 5/6 1 original och 15 kopior (sorterade och häftade) till Ann Hellström, K56, HS, ankn Stora Fondboken 98/99 finns att låna på CD hos Gunhild Kullenberg/KI Näringslivskontakt och Forskningsfinansiering tel: Internettips och andra tips Svenska Akademiens ordlista. Den tyska tjänsten (Springer -Verlag) erbjuder 407 vetenskapliga tidskrifter online. whatlink.htm Svenska + engelska OH-bilder om KI och KI:s historia finns nu på KI:s interna webb (intra.ki.se). Pärm med 47 bilder finns att låna hos Ann-Kristin Israelsson, KI, tel: F r o m millenniumskiftet kommer KAROs bidrag till bättre en miljö vara att försöka spara på skogen. All information rörande KARO kommer endast spridas på hemsidan och via . Alla som inte har någon adress ombedes skaffa sig det snarast möjligt. adress får du gratis från Karolinska Institutet. Gå in på KIs hemsida och klicka på IT och följ instruktionerna eller kontakta enhetssekreteraren. Var vänlig och meddela adressen till prefektsekreterare och du är med i racet igen. Viva det papperslösa KARO! Redaktionsadress eller Internadress: K53, tel: , fax: OBS! Detta är det sista numret som distribueras manuellt. Nästa nummer kan läsas och skrivas ut från KAROs hemsida karo.nu 7

8 God Jul och Gott Nytt Millennium Tillönskas alla KARO-Nyttsläsare av Redaktionen 8

KARO-Nytt nr 2, 2000

KARO-Nytt nr 2, 2000 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 2, 2000-02-24 1 KARO-Nytt nr 2, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge

Läs mer

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Nedan följer introduktionsprogram för Samtliga allmän information inistrativ personal Laborativ personal Doktorander Lärare

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet.

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. 1 Rutin för SK-kurser SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. Uppdraget att anordna SK-kurser söks i konkurrens med andra

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande. Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska

Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande. Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska 1 Närvarande Ledamöter: Ridell, Karin Universitetslektor, ordförande Haglund, Anders Tandläkarstuderande Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska Olsson, Henrik Klinisk assistent Olsson, Lars-Ingmar Kanslichef

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Jämställdhetsstatistik

Jämställdhetsstatistik Jämställdhetsstatistik Medicinska fakulteten 2015-01 Personalbefattningar Doktorander n=1149 Postdoktorer n=67 Bitr forskare n=161 Laboratorieforskare n=61 Forskarassistenter n=33 Forskare=94 Universitetsadjunkter

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören.

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören. E K Manual för e-postprogram i Eda Skolor E-postprogrammet är ett sk webbaserat system, med möjlighet att skicka och läsa e-post från valfri dator som är ansluten till Internet. Vårt e-postsystem är tänkt

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Mötestider CLINTEC. 2005-11-17 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se

Mötestider CLINTEC. 2005-11-17 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se 2005-11-17 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se Prefekten informerar ALF projekt 2006. Årets ALF ansökningsomgång är klar. Institutionens medarbetare har

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande.

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande. Definitioner Definitioner Krav på jämställdhet Krav på jämställdhet Varför jämställdhet? Övning Statistik - kommunbiblioteken 180 160 140 120 100 80 Övrig personal, män Övrig personal, kvinnor Bibliotekarier,

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande

AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Styrelsen 1999-04-21 1 (1) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström informerar: om lokalnämnder. och Inger Werner

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST vad gäller? Ansökan om specialistkompetens enligt nya ST Inledning Ansökningstiderna för ansökning om specialistkompetens är för närvarande långa. Detta har flera

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

CRC styrelse möte 2010-09-30

CRC styrelse möte 2010-09-30 Förslag till beslut 1 2010-09-22 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC föreståndare CRC styrelse möte 2010-09-30 Punkt 9 Lokalfördelning till Jan Sundquist, Inst. f. kliniska vetenskaper,

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET

KAROLINSKA INSTITUTET Meritportfölj för universitetssekreterare vid KAROLINSKA INSTITUTET Klossarna symboliserar universitetssekreterarnas bas, kunskapsbredd och unika position på varje enhet/institution INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer