Analog & Digital Elektronik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analog & Digital Elektronik"

Transkript

1

2

3 Innehåll GRUNDLÄGGANDE ANALOG ELEKTRONIK...2 ELE Labkort 1 Resistorer...4 ELE Labkort 2 Kondensatorer...4 ELE Labkort 3 Dioder...4 ELE Labkort 4 Spänningsregulator...4 ELE Labkort 5 Transistorer...5 ELE Basenhet ELE Förvaringsrack 1-radig...5 MV 1955 Reostat...5 AVANCERAD ANALOG ELEKTRONIK...6 ELE AE1 Effektförstärkare...8 ELE AE2 Anslutningskort...8 ELE AE3 Differentialförstärkare...8 ELE AE4 Förförstärkare...8 ELE AE5 Effektförstärkare slutsteg...8 ELE AE6 IR Mottagare...9 ELE AE7 IR Sändare...9 ELE AE8 Wien Oscillator...9 ELE Basenhet GRUNDLÄGGANDE DIGITAL ELEKTRONIK...10 ELE Labkort 6, Huslarm...12 ELE Komponentsats DG ELE Digitalt anslutningskort S XELE EK10A Digitalt anslutningskort...13 XELE EK10B Digitalt anslutningskort för EK10A...13 AVANCERAD DIGITAL ELEKTRONIK...14 ELE DB1 RAM-ALU...15 ELE DB2 Seriell Datamottagare...15 ELE DB3 Seriell Datasändare...15 ELE DB5 Komponentsats...15 OPTO ELEKTRONIK...16 ELE OE1 Mottagarkort...16 ELE OE2 Sändarkort...16 MIKROPROCESSORTEKNIK...17 ELE Mikroprocessor MC ELE ML4 Medföljande experimentpaket...17 PRG Programvara ETERM Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 1

4 GRUNDLÄGGANDE ANALOG ELEKTRONIK Kursen i grundläggande Analog Elektronik är en utmärkt introduktion till elektronik. Laborationspaketet består av basenheten och fem laborationskort. Basenheten fungerar som en korthållare och som nätaggregat med säkringar för laborationskorten. Laborationspaketet omfattar grunderna inom elektronik, med särskild tonvikt på systemmetodiken. Laborationskort 4 är det mest intrikata och innehåller ett nätaggregat som eleven kan lära sig skillnaden mellan komponenternas funktioner och att öva problemlösning (felsökning), för att få en bättre förståelse av systemet. Det pedagogiska paketet i Grundläggande Analog Elektronik innehåller en laborationsbok. Stor vikt har lagts vid en pedagogisk layout och undervisningsmetoderna. Kursens mål är: Att förstå funktionen av komponenterna, identifiera dem och koppla dem i enkla kretsar. För att slutföra felsökning och för att kunna använda beräkningsövningarna med Labkort 5. Att del för del konstruera en komplett DC-spänningenhet. ÄMNEN SOM BEHANDLAS Grundläggande Analog Elektronik innehåller följande avsnitt med hjälp av Lab-kort 1-5 som anges inom parentes: Identifiera och mäta motstånd (1) och kondensatorer (2) Dioden (3) Full- och halvvågskorrektion (4) Filtrering (4) Spänningstabilisering (4) Lysdiod LED (4) Transistorströmmar och spänningar (5) Strömförstärkning med transistorer (4) Transistorn som en reglerande komponent (4) Strömbegränsning (4) Felsökning (5) 2

5 Orderdetaljer Utrustning Exempel på Laborationsbokens övningar ELE Basenhet 2000 ELE Labkort 1 Resistorer ELE Labkort 2 Kondensatorer ELE Labkort 3 Dioder ELE Labkort 4 Spänningsregulator ELE Labkort 5 Transistorer MV1955 Reostat ELE Förvaringsrack (1 rad) STO Lab-flex set Teknisk litteratur Elektronik grundkurs BOK Laborationsbok Innehåll: Identifiering och mätning av motstånd Identifiering och mätning av kondensatorer Dioden Halvvågslikriktare Filtrering Fullvågslikriktare Spänningsstabilisering med en Zenerdiod Ljusemitterande diod (LED) Transistor, ström- och spänningsförstärkning Strömförstärkning med transistorn Transistor som en komponentregulator Strömbegränsare Funktionstest Felsökning 9.4 Anslutningar och instrument för att mäta transistorspänningen. Obs: Punkterna A och B samt C och D måste vara byglade. Det framgår att basströmmen I B är mycket mindre än kollektorströmmen I C. Strömmen har förstärkts. Detta är känt som transistorernas strömförstärkningsfaktor. Hur skrivs transistorernas strömförstärkningsfaktor? Skriv beräkningsformulan för strömförstärkningsfaktorn Beräkna strömförstärkningsfaktorn för respektive ström enligt tabell 9.1. Skriv in resultaten i tabellen. Innehållet i läromedlen är tydliga och koncisa med många diagram och illustrationer. Kontrollera strömförstärkningsfaktorn för transistor BC547B i en komponentkatalog vilket värde den har. 3

6 ELE Labkort 1 Resistorer På Labkort 1 finns det 16 olika hålmonterade motstånd, 2 potentio metrar och 2 ytmonterade (SMD) motstånd. Med detta kort kan man mäta komponenter, men också identifiera värdet av resistortalet. Dimension: 220 x 140 x 10 mm ELE Labkort 2 Kondensatorer På Labkort 2 finns 20 olika hålmonterade kondensatorer, 1 trimnings kondensator och 4 ytmonterade (SMD) kondensatorer. Med detta kort kan man mäta komponenter samt identifiera olika typer av kondensatorer. Dimension: 220 x140 x 20 mm ELE Labkort 3 Dioder Labkort 3 används för mätning och dokumentation av olika diodegen skaper. Ett variabelt motstånd på 100 ohm krävs för att slutföra övningarna. Dimension: 180 x140 x 30 mm ELE Labkort 4 Spänningsregulator Detta är en stabiliserad likspänningsenhet med olika anslutningsmöjligheter. Mätövningarna inkluderar full- och halvvågs likriktare, Zener-dioder, lysdioder (LED), transistorer och elektroniska strömbegränsare. Det finns också möjligheter att träna felsökning. Variabel utspänning ca: 7-12V DC. 250 ma. Dimension: 240 x 140 x 30 mm 0.2 kg Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 4

7 ELE Labkort 5 Transistorer Detta kort används för mätning av transistorernas ström, spänning, effektutveckling och funktionskontroll. Dimension: 180 x 140 x 25 mm 0.2 kg ELE Basenhet 2000 Basenheten används i hela SYSTEM Enheten levererar olika utspänningar som är anpassade för de olika labkort som används i systemet. Basenhet 2000 uppfyller CE-standarder. Strömförsörjning: Dimension: V AC Hz 390 x 260 x 115 mm 3.6 kg ELE Förvaringsrack 1-radig Förvaringsrack för säker förvaring av labkort. Den är konstruerad av hårdplast och mycket hållbar. Dimension: 180 x 180 x 350 mm 1.4 kg MV 1955 Reostat Denna reostat omges av ett robust metallhölje. Baksidan, botten och toppen av höljet är perforerade för att ge optimal kylning. 2 glassäkringar skyddar motståndet mot alltför hög ström och felaktig anslutning. Resistansinställningen indikeras med en skala märkt i 1/100-delar. Effekt 100W Resistans 100 Ohms Max ström 1 A Dimension: 140 x 130 x 145 mm 1 kg 5

8 AVANCERAD ANALOG ELEKTRONIK I detta avsnitt studeras avancerade analoga elektroniska kretsar. Detta inkluderar hur analoga signaler kan förstärkas och kontrolleras, hur oscillerande kretsar och signalöverföringar hanteras. För att slutföra mätningövningarna behövs 8 labkort, där AE1är huvudkortet till vilket de övriga korten ansluts. ÄMNEN SOM BEHANDLAS Avancerad Elektronik innehåller följande avsnitt. De labkort som används anges inom parentes: Transistorn som en spänningsförstärkare (1,2) CE steget med seriell kompensation (1,2) db-begreppet (1,2) Förstärkaren - amplitud och bandbredd (1,2) LP- och HP-filter (1,2) CE steget I / O-motstånd (1,2) CB steget (1,2) och CC steget (1,2) RC kopplad förstärkare (1,2) JFET - och MOSFET (1,2) Differentialsteg (1,3) Konstant strömgenerator (1,2,3) Differentialsteg med emitterbelastning (1,3) Operationsförstärkaren (1,2) OP som en icke-inverterad förstärkare (1,2) OP som spänningsföljare (1,2) OP som differentialförstärkare (1,3) OP som komparator (1,2) Aktivt filter (1,2) OP som summerare (1,2) Förstärkaren - volymkontrollen (1,4) Tonkontroll (1,2) Felsökning (1,4) Effektförstärkare (1,5) Arbetspunkt Justering (1,5) Integrerad effektförstärkare (1,4) Oscillator med Wien brygga (1,4) Seriella och parallella resonanskretsar (1,2) Selektiva förstärkare (1,8) V CO och PLL (1,6) 6

9 Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE AE1 Slutsteg, VU-mätare etc ELE AE2 Anslutningskort med komponentsats ELE AE3 Differentialförst. Strömreflektor ELE AE4 För-först. (variabel 3-kanals ingång) ELE AE5 Effektförstärkare (slutstegsanslutning) ELE AE6 IR Mottagare med dekoder (PLL) ELE AE7 IR Sändare (FM) ELE AE8 RC-Oscillator, Avstämd förstärkare Teknisk litteratur Avancerad Analog Elektronik BOK Laborationsbok med övningar Innehåll: Transistor som en spänningsförstärkare Gemensam sändare med seriekompensering Begreppet db Frekvensområdesförstärkare, bandbredd Lågpass- och högpassfilter Gemensam emitter med seriekompensation Gemensam bas Gemensam kollektor RC förstärkare JFET och MOSFET Differentialsteg Konstant spänningsgenerator och strömspegel Differentialsteg med emitterbelastning Operationsförstärkaren Operationsförstärkaren och icke-inverterande förstärkare Operationsförstärkaren som spänningsföljare Operationsförstärkare som jämförare Operationsförstärkaren som differentialförstärkare Aktiva filter Operationsförstärkare som en mixer (tillägg) Förstärkare - volymkontroll Tonkontroll Felsökning Effektförstärkare Bestämning av arbetspunkt Mätning och felsökning Integrerade effektförstärkare Oscillator med RC-brygga Serie- och parallellkretsar Selektiva förstärkare VCO och PLL Exempel på laborationsbokens övningar Utöka kretsen genom att ansluta en elektrolyt kondensator C E 10 µf parallellt med R E, se diagram Gemensam emitter Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 7

10 ELE AE1 Effektförstärkare Labkort AE1 är huvudkortet för analoga kretsar. Till detta kort kan AE2-AE8 anslutas beroende på vilken övning som ska utföras. Kortet sätts in i basenheten. AE1 innehåller ett kompletterande effektsteg som kan användas för olika mätningar rörande LF signaler. Det finns också en sinusgenerator med variabel frekvens och amplitud, felbrytare, en display i form av lysdioder, variabel 0-12 V DC och en separat potentiometer på 1 kohm som skall användas för olika mätövningar. Dimension: 300 x 140 x 55 mm 0.3 kg ELE AE2 Kopplingsdäck AE2 består av ett kopplingsbord till vilket de olika komponenterna kan anslutas. t.ex. resistorer, kondensatorer, dioder och transistorer. Dessa komponenter medföljer AE2. Dimension: 175 x 70 x 25 mm 0.2 kg ELE AE3 Differentialförstärkare AE3 är ett PC-kort med vilket många övningar kan genomföras. På detta kort finns strömgenerator, transistoranslutningar, men också en krets som används som en ljusmätare. En differentialförstärkare ger strömspegling. Dimension: 210 x 70 x 30 mm ELE AE4 Förförstärkare Mixern och förförstärkare finns på AE 4. Detta kretskort används för att studera LF förstärkare. Mixern har 3 kanaler med ingångar från tre olika signalkällor. Fel kan skapas i kretskortet för att träna felsökning. Dimension: 210 x 70 x 35 mm ELE AE5 Effektförstärkare Med kretskortet AE5 är det möjligt att studera olika LF slutsteg och effektsteg för ljudförstärkning. Integrerat effektslutsteg med tillhörande komponenter. AE5 har också felsökningmöjligheter. Dimension: 210 x 70 x 30 mm 8

11 ELE AE6 IR Mottagare PC-kort för mottagning av IR, infrarött ljus. AE 6 används tillsammans med PC-kortet AE 7 för IR överföring av ljud. På AE 6 finns fler förstärkarsteg och en VCO (spänningsstyrd oscillator). AE 6 har även en inbyggd PLL, faslåst slinga. Tillsammans bildar de en krets för att skicka och ta emot ljudsignaler. Dimension: 210 x 70 x 20 mm ELE AE7 IR Sändare En IR-sändare på FM-bandet. PC-kortet används för att skicka ljudsignaler med en infraröd diod, och används tillsammans med AE6 som är utrustad med en VCO som skapar en bärvåg på vilken ljudsignaler överförs via frekvensmodulering, FM. Dimension: 165 x 70 x 30 mm ELE AE8 RC Oscillator Denna oscillator är en förstärkartuner. AE 8 består av en oscillator i form av en RC-brygga vars funktion kommer att studeras. Det finns också en selektiv förstärkare som används i radiomottagare osv. Dimension: 165 x 70 x 30 mm ELE Basenhet 2000 Basenhet 2000 används i hela SYSTEM Enheten levererar olika utspänningar som är anpassade för de olika labkort som används i systemet. Basenhet 2000 uppfyller CE-standarder. Strömförsörjning: V AC Hz Dimension: 390 x 260 x 115 mm 3.6 kg 9

12 GRUNDLÄGGANDE DIGITAL ELEKTRONIK Grundläggande Digital Elektronik behandlar grunderna i logiska element, talsystem, kombinations kretsar och switchar. De praktiska övningarna utförs på anslutningskortet och på ett tryckt kretskort kopplat som ett huslarm. Felsökning är också möjligt med huslarmet. ÄMNEN SOM BEHANDLAS Grundläggande Digital Teknik behandlar följande ämnen med hjälp av S24 och labbkort (6) som anges inom parantes: Transistorn som en omkopplare (S24) AND, OR, NOT, NAND och NOR-grindar (S24) Logikfamiljer (S24), olika typer av utgångar (S24) NAND-synteser (S24) Kombinationskretsar (S24) + (6) XOR och XNOR (S24) Komparatorn (6) Dekoder (S24) BCD dekoder (S24) och BCD till 7 segmentsavkodare (6) Demultiplexorn (S24) Givare (S24) Multiplexorn (S24) Schmitt-triggern (S24) Astabil multivibrator (6) och monostabila multivibratorn (S24) 555 (S24) + (6) Bistabil multivibrator (S24) + (6) D-multivibrator (S24) + (6) JK- och T-multivibratorn (S24) Register (S24) + (6) Räknare (S24) + (6) Felsökning (6) Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 10

13 Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE Labbkort 6 Husalarm ELE Komponentsats DG1 ELE S24 Digitalt anslutningskort ELE Förvaringsrack för labbkort 1-rad. Exempel på laborationsbokens övningar 8.27 I diagrammet nedan används G1 som indata där G2A = G2B = L. Hur ska A, B och C ställas in om uppgifterna i G1 skall skickas ut på ledningen som är ansluten till Y5? XELE XELE Alternativ till S24 (ELE100090): EK10A Digitalt PCB för anslutning till Basenhet 2000 EK 10B Digital anslutningsplint för EK10A Tekniksk litteratur Grundläggande Digital Teknik BOK Laborationsbok med övningar Innehåll: Transistor som omkopplare OCH-grind ELLER-grind NOT-grind NAND-grind NOR-grind Logikfamiljer Olika typer av utgångar NAND-synteser Kombinationskretsar XOR och XNOR Komparator Dekoder BCD-dekoder BCD till 7-siffrig dekoder Demultiplexer Enkoder Felsökningsprotokoll Multiplexer Schmitt-trigger Instabil omkopplare Monostabil omkopplare 555 Bistabil omkopplare 0-omkopplare JK-omkopplare, T-omkopplare Register Räknare Felsökning Om basenheten används ska labkortet sättas in i kontakt sockel där den kommer att få rätt matningsspänning. På labkortet kommer mätningar göras på ett larmsystem konstruerat av digitala kretsar. Först en enkel larmfunktion för att sedan successivt lägga till ytterligare funktioner. Börja med att sätta kretsen 74HCT08 i uttaget märkt IC2 på labkort 6. Om ett annat kort redan finns, ta bort det tillfälligt. Ta bort byglarna mellan uttag 1 och 2 vid J3, med IC1 och IC2 som visas i Alla anslutningar görs på kortet. Som framgår av diagrammet 9.15, har en lysdiod lagts till som en extra funktion, vilken indikerar när larmet är aktivt. Lysdioden har en självblinkande funktion inbyggd i kretsen Fyra larmingångar och en ingång för larmets påoch av-funktion. 11

14 ELE Labkort 6 Huslarm Innehåller alla funktioner i ett huslarm. Funktionerna för ett larmsystem studeras steg för steg vilket gör felsökningen lättare att förstå. Sammanlagt 8 fel kan simuleras. Larmanslutningarna är uppbyggda kring vanliga digitala komponenter, t.ex. logiska grindar, komparatorer, skiftregister, räknare, olika typer av omkopplare och avkodare. Labkortet ansluts till Basenhet Dimension: 140 x 240 x 20 mm 0.2 kg ELE Komponentsats DG1 Komponentsatsen levereras i en hårdplastask med ESD-skydd. Digitala IC 25 Dioder 2 Transistorer 2 Trimpotentiometrar 2 Resistorer 13 Kondensatorer 4 Dimension: 120 x 80 x 20 mm ELE S24 Digitalt Kopplingsdäck Anslutningskort S24 består av ett kopplingsbord, strömförsörjningsenhet samt flera hjälpfunktioner för signalgenering och utvärdering av signalstatus. 8 utgångar för +5 V, 8 utgångar för 0 V. Pulsgenerator med 7 fasta frekvenser 0.1 Hz Hz, 5V pulsamplitud, 8 LED s. Visar 2 med hexadecimal avkodning. 12 mm sifferhöjd. Trimpotentiometrar 8 studsfria växlande omkopplare +5 V / 0 V Anslutningskortets IC-kretsar är monterade i hållare ovanpå kortet och kan med lätthet bytas ut. Strömförsörjning: Dimension: V Hz 240 x 260 x 90 mm 2.0 kg Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 12

15 Alternativ Det är möjligt att använda XELE EK 10A och XELE EK 10B med Basenhet 2000 istället för S24 (ELE ). XELE EK 10A Digitalenhet EK10A är ett tryckt kretskort med liknande funktioner som S24, se föregående sida. Labkortet ansluts till Basenhet 2000 och beställs separat. Dimension: 240 x 140 x 25 mm 0.3 kg XELE EK10B Kopplingsbord för EK10A Detta kopplingsbord ansluts enkelt till EK10A via 2 kontaktpluggar. Kortet är lämpligt för projekt där eleven ansluter kretsar på EK10B och sedan ansluter enheten till EK10A för testning. Detta är en mycket flexibel och ekonomisk studiemetod. Anslutningar 4 mm uttag: 4 Ansluting BNC-kontakt: 1 Utgående spänning (+5V, +12V, and -12V) Dimension: 220 x 100 x 30 mm 0.3 kg EK10B Kopplingsbord monterat på EK10A ELE Basenhet 2000 Basenhet 2000 används i hela SYSTEM Enheten levererar olika utspänningar som är anpassade för de olika labkort som används i systemet. Basenhet 2000 uppfyller CE-standarder. Strömförsörjning: V AC Hz Dimension: 390 x 260 x 115 mm 3.6 kg 13

16 AVANCERAD DIGITAL ELEKTRONIK Det här övningspaketet, som består av tre labkort och en komponentsats, är en lämplig introduktion till studier av mikroprocessorn. Syftet med den Avancerade Digitala Elektronik-kursen är att ge ökad och fördjupad kunskap om digital elektronik. Många av de komponenter som ingår i mikroprocessorn kommer att studeras, t.ex. olika typer av minnen, ALU och UART. Då de flesta signalöverföringar i digitala kretsar sker via ett bus-system, kommer mätövningar genomföras framförallt med labkorten DB1, DB2 och DB3. På DB1-kortet finns en ALU (Arithmetic Logic Unit) och ett RAM (Random Access Memory). Dessa två integrerade kretsar är vanligtvis grunden i ett mikroprocessorsystem, och styrs av en logisk omkopplare med hjälp av instruktioner från en programvara, vilket förenklar förståelsen för hur kretsar programmeras. När man ska studera en D/A-konverterares funktion används labkortet DB2. Även det kortet har ett minneskort men här i form av ett flash-minne. Till skillnad mot RAM-minnet, måste flash-minnet programmeras med specialinstruktioner för att lagra data. För att överföra seriella data mellan labkort DB2 och DB3 används en UART-krets. Även DB3 har en UART-krets som kan anslutas till UART på DB2 så att data kan överföras mellan de båda korten. En A/D-omkopplare ingår i mätsystemet för temperatur och ljus. Teknisk litteratur Avancerad Digital Elektronik BOK Laborationsbok med övningar Innehåll: Grindar Räknare ALU UART Dokumentregister Flash-minne RAM-minne D/A-Konverterare Ljus och temp.ingång Felsökning A/D-Konverterare Ansluta till ett system ÄMNEN SOM BEHANDLAS CMOS(DB1) SRAM(DB1) ALU(DB1) UART mottagare (DB2) Seriell överföring (DB2) Baud rate generator (DB2) Pulsgenerator (DB2) Flash EPROM (DB2) Temp. mätare (DB3) Ljusmätare (DB3) UART sändare AND grind (S24,DB5) NAND grind (S24,DB5) OR grind (S24,DB5) NOR grind (S24,DB5) XOR grind (S24,BD5) XNOR grind (S24,DB5) NOT grind (S24,DB5) Schmitt-utlösare (S24,DB5) Decade-räknare (S24,DB5) 14

17 ELE DB1 RAM-ALU Består av ett RAM-minne för tillfällig lagring av data. Det finns också en ALU-krets som kan slutföra logik och matematiska operationer. Indikerar status på adressen och data visas med hjälp av lysdioder. Dimension: 280 x 140 x 42 mm 0.3 kg ELE DB2 Seriell Datamottagare Består av en UART-krets för att ta emot seriella data, Baude rate generator, flashminne, D/A-omvandlare, pulsgenerator och räknekretsar. Indikerar status på adressen och data visas med hjälp av lysdioder. Dimension: 280 x 140 x 42 mm 0.3 kg ELE DB3 Seriell Datasändare Detta lab-kort innehåller en sensor för ljus och temperatur, en A/D-omvandlare, Baude rate generator och en UART-krets för överföring seriell data. Indikerar status på adressen och data visas med hjälp av lysdioder. Dimension: 180 x 140 x 30 mm 0.2 kg ELE DB5 Komponentsats Satsen består av 15 digitala integrerade kretsar av typ LS och HCT, motstånd, trimpotentiometer och kondensator. Komponenterna levereras i en förvaringslåda med ESD-skydd. Dimension: 120 x 80 x 20 mm Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE DB1 RAM-ALU ELE DB2 Datamottagare, Seriell ELE DB3 Seriell Datasändare inkl. hållare ELE DB5 Komponentsats ELE S24 Digitalt anslutningskort Alternativ till S24 (ELE100090): XELE EK10A Digital PCB för anslutning till Basenhet 2000 XELE EK10B Anslutningsplint för EK10A 15

18 OPTO-ELEKTRONIK Övningspaket för Opto-elektronik består av sändar- och mottagar-laborationskort OE1 och OE2. Paketet ger grundläggande kunskaper om opto-komponenter och deras användning i moderna elektroniska kretsar. Laborationssystemet lär också eleven hur opto-komponentsymboler fungerar i kretsscheman. Det ger också kunskap och insikt i byggteknik, mätteknik och felsökning i opto-elektroniska system. Labkortet måste placeras i Basenhet ELE (se sidan 13). I kursmaterialet för optoelektronik ingår en laborationsbok. ELE OE1 Mottagarkort Mottagarkort OE1 består av en mottagare för infrarött ljus, signaler via optisk fiber och analoga signaler. OE1 har en LCD-display, drivkretsar, räknekretsar, Schmitt-trigger, instabil multivibrator, transistorer och spänningsstabilisatorer. Kortet är även utrustat med felomkopplare för felsökning. Dimension: 140 x 260 x 30 mm Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE OE1 Mottagarkort ELE OE2 Sändarkort ELE Förvaringsrack för labkort 1-rad. Teknisk litteratur BOK Opto Laborationsbok med övningar ELE OE2 Sändarkort OE2 används för att skicka infrarött ljus, signaler via optisk fiber och analoga signaler. Förutom olika sändare, består OE2 av optiska switchar, LCD-skärmar, ljusbrytare, LDR motstånd och fototransistor. Dimension: 140 x 255 x 30 mm Innehåll: Opto Laborationsbokens övningar Blinkande LCD 2-färgat LCD RGB LCD BCD till 7 segmentsdekoder Sändare (IR-ljus) Mottagare (IR-ljus) Räknare (IR-ljus) Felsökning Optisk avläsning av skiva Mätning av opto-omkopplarens stig- och falltid Överföring av analoga signaler med IR-ljus Sändare (Analoga signaler) Mottagare (Analoga signaler) ÄMNEN SOM BEHANDLAS Lysdiod 2-färgad lysdiod RGB Diod Flytande kristaller Binärkodad decimal Fotomotstånd Fotomotstånd Fotodiod Överföring IR-ljus Foto-transistor Opto-brytare Avläsningssensor Fiberoptisk överföring Analog överföring med IR-ljus 16

19 Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE MC68 Dator för Basenhet 2000 ELE ML4 Medföljande expterimentpaket PRG Programvara ETERM6 (1-licens) Teknisk Litteratur Mikroprocessorn BOK Laborationsbok med övningar MIKROPROCESSORTEKNIK Mikroprocessorpaketet är konstruerat av en 32-bitars dator baserad på mikro-kontrollern MC68340 som innefattar en PROM programmeringsfunktion. Systemet är modulärt vilket innebär att det är möjligt att kombinera det med olika simulatorer och labkort. Laborationsbok med övningar Innehåll: Utvecklingssystemet PC/ETERM 7-siffrig indikator Programmering med fördröjningar Logiska operationer Villkorligt programflöde Subrutiner Läsa A/D-omvandlaren Reglering av stegmotorn Använda D/A-omvandlaren Räknare Pulsbreddsmodulering (PWM) ÄMNEN SOM BEHANDLAS Utveckling av PC/ETERM-systemet Den 7-siffriga displayen Fördröjningsprogramming Logiska operationer Villkorat programflöde Sub-rutiner Avläsning av A/D omvandlare Reglering av stegmotorn Använda D/A-omvandlare Räknaren Pulsbreddsmodulering PWM Assemblerprogrammering ELE ML4 Labkortsenhet ML4 är ett labkort som är konstruerat för de grundläggande övningarna i datateknik. Enheten innehåller 10 olika sektioner som lätt kan kopplas ihop via en 10-polig flatkabel. Varje avsnitt illustrerar någon form av en extern enhet, t.ex. digital ingång, DIP-brytare, AD-omvandlare, digital utgång. 7-siffrig display, D/A-omvandlare, A/D-omvandlare, stegmotor, fotoelektrisk cell och timer. PRG Programvara ETERM 6 Programvara för MC68. Eterm är en seriell programvara för Windows. Eterm är en integrerad utvecklingsmiljö där de olika stegen klaras av med lätthet. Den innehåller textredigering (många filer kan redigeras samtidigt), assembler, terminalsimulator för seriell kommunikation med måldatorn, simulator för målsystemet och en I/O-simulator som används för att illustrera funktionerna i ML 4 labkortet. ELE Mikroprocessor MC68 MC68 är en 32 bitar mikroprocessor tillverkad av MC med CPU32-kärna. MC68 monteras på Basenhet Många olika enheter kan anslutas till MC68 vilket gör denna enhet till ett av de mest användbara mikrokontrollerkorten för teknisk utbildning. Dimension: 180 x 140 x 40 mm 0.3 kg 17

20 Kopplar Teknik med Pedagogik TERCO I&S AB Box Kungens Kurva Besök: Pyramidbacken Kungens Kurva Tel Fax / Östertälje Tryckeri AB, Södertälje

Yhteyshenkilöt. Allmänna villkor Angivna priser gäller exklusive moms och frakt. Micro Support AB tillhandahåller och producerar egna

Yhteyshenkilöt. Allmänna villkor Angivna priser gäller exklusive moms och frakt. Micro Support AB tillhandahåller och producerar egna Yhteyshenkilöt Micro Support AB tillhandahåller och producerar egna läromedelspaket för gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildning, industriutbildning och universitet. Katalogen presenterar både kompletta

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

USB-STYRD SWITCHMATRIS

USB-STYRD SWITCHMATRIS Examensarbete 10 poäng D-nivå USB-STYRD SWITCHMATRIS Reg.kod: Oru-Te-EXA079-Mag101/06 Daniel Sjödin Magisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Dag Stranneby USB CONTROLLED SWITCH MATRIX

Läs mer

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2 Moment 1 - Analog elektronik Föreläsning 2 Transistorn del 2 Jan Thim 1 F2: Transistorn del 2 Innehåll: Fälteffekttransistorn - JFET Karakteristikor och parametrar MOSFET Felsökning 2 1 Introduktion Fälteffekttransistorer

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00 Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Elektro- och informationsteknik Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15 den 14 jan 2012 8:00-13:00 Uppgifterna i tentamen

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Cédric Cano Uppsala 25-11-99 701005-0693 Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor

Cédric Cano Uppsala 25-11-99 701005-0693 Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor édric ano Uppsala 51199 010050693 Mätsystem F4Sys Pulsmätare med Isensor Sammanfattning Jag har valt att konstruera en pulsmätare som arbetar genom att utnyttja Iteknik. Då ett finger placeras på Isensorn

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. Zenerdioden. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. I sin enklaste form tillsammans med ett seriemotstånd, där lasten kopplas parallellt med zenerdioden. I mer avancerade spänningsstabilisatorer

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik IE06 Inbyggd Elektronik F F3 F4 F Ö Ö PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I,, R, P, serie och parallell KK LAB Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchoffs lagar Nodanalys

Läs mer

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Halmstad University School of Information Science, Computer and Electrical Engineering Tomas Nordström, CC-lab TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Datum: 2012-05- 23 Tid och plats: 9:00 13:00 i

Läs mer

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold AD-/DA-omvandlare Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold Analoga och Digitala Signaler Analogt Digitalt 001100101010100000111110000100101010001011100010001000100 t Analogt - Digitalt Analogt få komponenter

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner 003-07-7 Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date AC-kretsar Växelströmsteori Signaler Konstant signal: Likström och likspänning (DC) Transienta strömmar/spänningar Växelström och växelspänning (AC) Växelström/spänning Växelström alternating current (AC)

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Översiktskatalog Elektronik Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Proptional förstärkare serie C257-V Spänning: 10-30 VDC ± 10% rippel p-p Skyddsklass: IP20 Max ström:

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRKTON KTH Tentamen med lösningsförslag och borttaget svarsutrymme. TENTAMENSPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik för MEDA och CL, MF035 05-06-0 9.00-3.00 Du får lämna salen tidigast

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

5:3 Datorn och datorns delar

5:3 Datorn och datorns delar 5:3 Datorn och datorns delar Nu har vi gått igenom ett antal saker som gör det möjligt att få ihop en dator, och förstå hur den är uppbyggd. Här kommer en kort repetition: 1. Du förstår det binära talsystemet,

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Styr och ställ. ett känsligt kapitel

Styr och ställ. ett känsligt kapitel Styr och ställ ett känsligt kapitel Att styra är att bestämma åt vilket håll man ska svänga, till exempel när man cyklar. Men det kan betyda mera än att välja riktning. En lokförare kan för övrigt varken

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Innehållsförteckning. Digitalteknik B

Innehållsförteckning. Digitalteknik B ii Innehållsförteckning Digitalteknik B - ENK1204...5 Talsystem med viktade positioner...6 Binära och hexadecimala talsystem...7 Digitala ord...7 Negativa tal...7 Hexadecimalt...8 Grindar...9 Diskreta

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning Analoga och Digitala Signaler Analogt och Digitalt Analogt 00000000000000000000000000000000000 t Digitalt Analogt kontra Digitalt Analogt å komponenter låg eektörbrukning verkliga signaler Digitalt Hög

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys Frekvensplanet och Bode-diagram Frekvensanalys Signaler Allt inom elektronik går ut på att manipulera signaler genom signalbehandling (Signal Processing). Analog signalbehandling Kretsteori: Nod-analys,

Läs mer

Vår väg till Godkänt, och sedan vidare...

Vår väg till Godkänt, och sedan vidare... Grunder i programmering Vår väg till Godkänt, och sedan vidare... Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse, och är den grund varpå samhället vilar. Karl-Bertil Jonsson ii Grunder i programmering

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

LED strips. Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

LED strips. Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande. LEDsystem Scandinavia, Långskeppsgatan 14, S-224 74 Lund, Sweden E-mail: order@ledsystem.se Hemsida: www.ledsystem.se Tel: +46-46-270 12 12 LED strips Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer