Analog & Digital Elektronik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analog & Digital Elektronik"

Transkript

1

2

3 Innehåll GRUNDLÄGGANDE ANALOG ELEKTRONIK...2 ELE Labkort 1 Resistorer...4 ELE Labkort 2 Kondensatorer...4 ELE Labkort 3 Dioder...4 ELE Labkort 4 Spänningsregulator...4 ELE Labkort 5 Transistorer...5 ELE Basenhet ELE Förvaringsrack 1-radig...5 MV 1955 Reostat...5 AVANCERAD ANALOG ELEKTRONIK...6 ELE AE1 Effektförstärkare...8 ELE AE2 Anslutningskort...8 ELE AE3 Differentialförstärkare...8 ELE AE4 Förförstärkare...8 ELE AE5 Effektförstärkare slutsteg...8 ELE AE6 IR Mottagare...9 ELE AE7 IR Sändare...9 ELE AE8 Wien Oscillator...9 ELE Basenhet GRUNDLÄGGANDE DIGITAL ELEKTRONIK...10 ELE Labkort 6, Huslarm...12 ELE Komponentsats DG ELE Digitalt anslutningskort S XELE EK10A Digitalt anslutningskort...13 XELE EK10B Digitalt anslutningskort för EK10A...13 AVANCERAD DIGITAL ELEKTRONIK...14 ELE DB1 RAM-ALU...15 ELE DB2 Seriell Datamottagare...15 ELE DB3 Seriell Datasändare...15 ELE DB5 Komponentsats...15 OPTO ELEKTRONIK...16 ELE OE1 Mottagarkort...16 ELE OE2 Sändarkort...16 MIKROPROCESSORTEKNIK...17 ELE Mikroprocessor MC ELE ML4 Medföljande experimentpaket...17 PRG Programvara ETERM Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 1

4 GRUNDLÄGGANDE ANALOG ELEKTRONIK Kursen i grundläggande Analog Elektronik är en utmärkt introduktion till elektronik. Laborationspaketet består av basenheten och fem laborationskort. Basenheten fungerar som en korthållare och som nätaggregat med säkringar för laborationskorten. Laborationspaketet omfattar grunderna inom elektronik, med särskild tonvikt på systemmetodiken. Laborationskort 4 är det mest intrikata och innehåller ett nätaggregat som eleven kan lära sig skillnaden mellan komponenternas funktioner och att öva problemlösning (felsökning), för att få en bättre förståelse av systemet. Det pedagogiska paketet i Grundläggande Analog Elektronik innehåller en laborationsbok. Stor vikt har lagts vid en pedagogisk layout och undervisningsmetoderna. Kursens mål är: Att förstå funktionen av komponenterna, identifiera dem och koppla dem i enkla kretsar. För att slutföra felsökning och för att kunna använda beräkningsövningarna med Labkort 5. Att del för del konstruera en komplett DC-spänningenhet. ÄMNEN SOM BEHANDLAS Grundläggande Analog Elektronik innehåller följande avsnitt med hjälp av Lab-kort 1-5 som anges inom parentes: Identifiera och mäta motstånd (1) och kondensatorer (2) Dioden (3) Full- och halvvågskorrektion (4) Filtrering (4) Spänningstabilisering (4) Lysdiod LED (4) Transistorströmmar och spänningar (5) Strömförstärkning med transistorer (4) Transistorn som en reglerande komponent (4) Strömbegränsning (4) Felsökning (5) 2

5 Orderdetaljer Utrustning Exempel på Laborationsbokens övningar ELE Basenhet 2000 ELE Labkort 1 Resistorer ELE Labkort 2 Kondensatorer ELE Labkort 3 Dioder ELE Labkort 4 Spänningsregulator ELE Labkort 5 Transistorer MV1955 Reostat ELE Förvaringsrack (1 rad) STO Lab-flex set Teknisk litteratur Elektronik grundkurs BOK Laborationsbok Innehåll: Identifiering och mätning av motstånd Identifiering och mätning av kondensatorer Dioden Halvvågslikriktare Filtrering Fullvågslikriktare Spänningsstabilisering med en Zenerdiod Ljusemitterande diod (LED) Transistor, ström- och spänningsförstärkning Strömförstärkning med transistorn Transistor som en komponentregulator Strömbegränsare Funktionstest Felsökning 9.4 Anslutningar och instrument för att mäta transistorspänningen. Obs: Punkterna A och B samt C och D måste vara byglade. Det framgår att basströmmen I B är mycket mindre än kollektorströmmen I C. Strömmen har förstärkts. Detta är känt som transistorernas strömförstärkningsfaktor. Hur skrivs transistorernas strömförstärkningsfaktor? Skriv beräkningsformulan för strömförstärkningsfaktorn Beräkna strömförstärkningsfaktorn för respektive ström enligt tabell 9.1. Skriv in resultaten i tabellen. Innehållet i läromedlen är tydliga och koncisa med många diagram och illustrationer. Kontrollera strömförstärkningsfaktorn för transistor BC547B i en komponentkatalog vilket värde den har. 3

6 ELE Labkort 1 Resistorer På Labkort 1 finns det 16 olika hålmonterade motstånd, 2 potentio metrar och 2 ytmonterade (SMD) motstånd. Med detta kort kan man mäta komponenter, men också identifiera värdet av resistortalet. Dimension: 220 x 140 x 10 mm ELE Labkort 2 Kondensatorer På Labkort 2 finns 20 olika hålmonterade kondensatorer, 1 trimnings kondensator och 4 ytmonterade (SMD) kondensatorer. Med detta kort kan man mäta komponenter samt identifiera olika typer av kondensatorer. Dimension: 220 x140 x 20 mm ELE Labkort 3 Dioder Labkort 3 används för mätning och dokumentation av olika diodegen skaper. Ett variabelt motstånd på 100 ohm krävs för att slutföra övningarna. Dimension: 180 x140 x 30 mm ELE Labkort 4 Spänningsregulator Detta är en stabiliserad likspänningsenhet med olika anslutningsmöjligheter. Mätövningarna inkluderar full- och halvvågs likriktare, Zener-dioder, lysdioder (LED), transistorer och elektroniska strömbegränsare. Det finns också möjligheter att träna felsökning. Variabel utspänning ca: 7-12V DC. 250 ma. Dimension: 240 x 140 x 30 mm 0.2 kg Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 4

7 ELE Labkort 5 Transistorer Detta kort används för mätning av transistorernas ström, spänning, effektutveckling och funktionskontroll. Dimension: 180 x 140 x 25 mm 0.2 kg ELE Basenhet 2000 Basenheten används i hela SYSTEM Enheten levererar olika utspänningar som är anpassade för de olika labkort som används i systemet. Basenhet 2000 uppfyller CE-standarder. Strömförsörjning: Dimension: V AC Hz 390 x 260 x 115 mm 3.6 kg ELE Förvaringsrack 1-radig Förvaringsrack för säker förvaring av labkort. Den är konstruerad av hårdplast och mycket hållbar. Dimension: 180 x 180 x 350 mm 1.4 kg MV 1955 Reostat Denna reostat omges av ett robust metallhölje. Baksidan, botten och toppen av höljet är perforerade för att ge optimal kylning. 2 glassäkringar skyddar motståndet mot alltför hög ström och felaktig anslutning. Resistansinställningen indikeras med en skala märkt i 1/100-delar. Effekt 100W Resistans 100 Ohms Max ström 1 A Dimension: 140 x 130 x 145 mm 1 kg 5

8 AVANCERAD ANALOG ELEKTRONIK I detta avsnitt studeras avancerade analoga elektroniska kretsar. Detta inkluderar hur analoga signaler kan förstärkas och kontrolleras, hur oscillerande kretsar och signalöverföringar hanteras. För att slutföra mätningövningarna behövs 8 labkort, där AE1är huvudkortet till vilket de övriga korten ansluts. ÄMNEN SOM BEHANDLAS Avancerad Elektronik innehåller följande avsnitt. De labkort som används anges inom parentes: Transistorn som en spänningsförstärkare (1,2) CE steget med seriell kompensation (1,2) db-begreppet (1,2) Förstärkaren - amplitud och bandbredd (1,2) LP- och HP-filter (1,2) CE steget I / O-motstånd (1,2) CB steget (1,2) och CC steget (1,2) RC kopplad förstärkare (1,2) JFET - och MOSFET (1,2) Differentialsteg (1,3) Konstant strömgenerator (1,2,3) Differentialsteg med emitterbelastning (1,3) Operationsförstärkaren (1,2) OP som en icke-inverterad förstärkare (1,2) OP som spänningsföljare (1,2) OP som differentialförstärkare (1,3) OP som komparator (1,2) Aktivt filter (1,2) OP som summerare (1,2) Förstärkaren - volymkontrollen (1,4) Tonkontroll (1,2) Felsökning (1,4) Effektförstärkare (1,5) Arbetspunkt Justering (1,5) Integrerad effektförstärkare (1,4) Oscillator med Wien brygga (1,4) Seriella och parallella resonanskretsar (1,2) Selektiva förstärkare (1,8) V CO och PLL (1,6) 6

9 Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE AE1 Slutsteg, VU-mätare etc ELE AE2 Anslutningskort med komponentsats ELE AE3 Differentialförst. Strömreflektor ELE AE4 För-först. (variabel 3-kanals ingång) ELE AE5 Effektförstärkare (slutstegsanslutning) ELE AE6 IR Mottagare med dekoder (PLL) ELE AE7 IR Sändare (FM) ELE AE8 RC-Oscillator, Avstämd förstärkare Teknisk litteratur Avancerad Analog Elektronik BOK Laborationsbok med övningar Innehåll: Transistor som en spänningsförstärkare Gemensam sändare med seriekompensering Begreppet db Frekvensområdesförstärkare, bandbredd Lågpass- och högpassfilter Gemensam emitter med seriekompensation Gemensam bas Gemensam kollektor RC förstärkare JFET och MOSFET Differentialsteg Konstant spänningsgenerator och strömspegel Differentialsteg med emitterbelastning Operationsförstärkaren Operationsförstärkaren och icke-inverterande förstärkare Operationsförstärkaren som spänningsföljare Operationsförstärkare som jämförare Operationsförstärkaren som differentialförstärkare Aktiva filter Operationsförstärkare som en mixer (tillägg) Förstärkare - volymkontroll Tonkontroll Felsökning Effektförstärkare Bestämning av arbetspunkt Mätning och felsökning Integrerade effektförstärkare Oscillator med RC-brygga Serie- och parallellkretsar Selektiva förstärkare VCO och PLL Exempel på laborationsbokens övningar Utöka kretsen genom att ansluta en elektrolyt kondensator C E 10 µf parallellt med R E, se diagram Gemensam emitter Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 7

10 ELE AE1 Effektförstärkare Labkort AE1 är huvudkortet för analoga kretsar. Till detta kort kan AE2-AE8 anslutas beroende på vilken övning som ska utföras. Kortet sätts in i basenheten. AE1 innehåller ett kompletterande effektsteg som kan användas för olika mätningar rörande LF signaler. Det finns också en sinusgenerator med variabel frekvens och amplitud, felbrytare, en display i form av lysdioder, variabel 0-12 V DC och en separat potentiometer på 1 kohm som skall användas för olika mätövningar. Dimension: 300 x 140 x 55 mm 0.3 kg ELE AE2 Kopplingsdäck AE2 består av ett kopplingsbord till vilket de olika komponenterna kan anslutas. t.ex. resistorer, kondensatorer, dioder och transistorer. Dessa komponenter medföljer AE2. Dimension: 175 x 70 x 25 mm 0.2 kg ELE AE3 Differentialförstärkare AE3 är ett PC-kort med vilket många övningar kan genomföras. På detta kort finns strömgenerator, transistoranslutningar, men också en krets som används som en ljusmätare. En differentialförstärkare ger strömspegling. Dimension: 210 x 70 x 30 mm ELE AE4 Förförstärkare Mixern och förförstärkare finns på AE 4. Detta kretskort används för att studera LF förstärkare. Mixern har 3 kanaler med ingångar från tre olika signalkällor. Fel kan skapas i kretskortet för att träna felsökning. Dimension: 210 x 70 x 35 mm ELE AE5 Effektförstärkare Med kretskortet AE5 är det möjligt att studera olika LF slutsteg och effektsteg för ljudförstärkning. Integrerat effektslutsteg med tillhörande komponenter. AE5 har också felsökningmöjligheter. Dimension: 210 x 70 x 30 mm 8

11 ELE AE6 IR Mottagare PC-kort för mottagning av IR, infrarött ljus. AE 6 används tillsammans med PC-kortet AE 7 för IR överföring av ljud. På AE 6 finns fler förstärkarsteg och en VCO (spänningsstyrd oscillator). AE 6 har även en inbyggd PLL, faslåst slinga. Tillsammans bildar de en krets för att skicka och ta emot ljudsignaler. Dimension: 210 x 70 x 20 mm ELE AE7 IR Sändare En IR-sändare på FM-bandet. PC-kortet används för att skicka ljudsignaler med en infraröd diod, och används tillsammans med AE6 som är utrustad med en VCO som skapar en bärvåg på vilken ljudsignaler överförs via frekvensmodulering, FM. Dimension: 165 x 70 x 30 mm ELE AE8 RC Oscillator Denna oscillator är en förstärkartuner. AE 8 består av en oscillator i form av en RC-brygga vars funktion kommer att studeras. Det finns också en selektiv förstärkare som används i radiomottagare osv. Dimension: 165 x 70 x 30 mm ELE Basenhet 2000 Basenhet 2000 används i hela SYSTEM Enheten levererar olika utspänningar som är anpassade för de olika labkort som används i systemet. Basenhet 2000 uppfyller CE-standarder. Strömförsörjning: V AC Hz Dimension: 390 x 260 x 115 mm 3.6 kg 9

12 GRUNDLÄGGANDE DIGITAL ELEKTRONIK Grundläggande Digital Elektronik behandlar grunderna i logiska element, talsystem, kombinations kretsar och switchar. De praktiska övningarna utförs på anslutningskortet och på ett tryckt kretskort kopplat som ett huslarm. Felsökning är också möjligt med huslarmet. ÄMNEN SOM BEHANDLAS Grundläggande Digital Teknik behandlar följande ämnen med hjälp av S24 och labbkort (6) som anges inom parantes: Transistorn som en omkopplare (S24) AND, OR, NOT, NAND och NOR-grindar (S24) Logikfamiljer (S24), olika typer av utgångar (S24) NAND-synteser (S24) Kombinationskretsar (S24) + (6) XOR och XNOR (S24) Komparatorn (6) Dekoder (S24) BCD dekoder (S24) och BCD till 7 segmentsavkodare (6) Demultiplexorn (S24) Givare (S24) Multiplexorn (S24) Schmitt-triggern (S24) Astabil multivibrator (6) och monostabila multivibratorn (S24) 555 (S24) + (6) Bistabil multivibrator (S24) + (6) D-multivibrator (S24) + (6) JK- och T-multivibratorn (S24) Register (S24) + (6) Räknare (S24) + (6) Felsökning (6) Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 10

13 Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE Labbkort 6 Husalarm ELE Komponentsats DG1 ELE S24 Digitalt anslutningskort ELE Förvaringsrack för labbkort 1-rad. Exempel på laborationsbokens övningar 8.27 I diagrammet nedan används G1 som indata där G2A = G2B = L. Hur ska A, B och C ställas in om uppgifterna i G1 skall skickas ut på ledningen som är ansluten till Y5? XELE XELE Alternativ till S24 (ELE100090): EK10A Digitalt PCB för anslutning till Basenhet 2000 EK 10B Digital anslutningsplint för EK10A Tekniksk litteratur Grundläggande Digital Teknik BOK Laborationsbok med övningar Innehåll: Transistor som omkopplare OCH-grind ELLER-grind NOT-grind NAND-grind NOR-grind Logikfamiljer Olika typer av utgångar NAND-synteser Kombinationskretsar XOR och XNOR Komparator Dekoder BCD-dekoder BCD till 7-siffrig dekoder Demultiplexer Enkoder Felsökningsprotokoll Multiplexer Schmitt-trigger Instabil omkopplare Monostabil omkopplare 555 Bistabil omkopplare 0-omkopplare JK-omkopplare, T-omkopplare Register Räknare Felsökning Om basenheten används ska labkortet sättas in i kontakt sockel där den kommer att få rätt matningsspänning. På labkortet kommer mätningar göras på ett larmsystem konstruerat av digitala kretsar. Först en enkel larmfunktion för att sedan successivt lägga till ytterligare funktioner. Börja med att sätta kretsen 74HCT08 i uttaget märkt IC2 på labkort 6. Om ett annat kort redan finns, ta bort det tillfälligt. Ta bort byglarna mellan uttag 1 och 2 vid J3, med IC1 och IC2 som visas i Alla anslutningar görs på kortet. Som framgår av diagrammet 9.15, har en lysdiod lagts till som en extra funktion, vilken indikerar när larmet är aktivt. Lysdioden har en självblinkande funktion inbyggd i kretsen Fyra larmingångar och en ingång för larmets påoch av-funktion. 11

14 ELE Labkort 6 Huslarm Innehåller alla funktioner i ett huslarm. Funktionerna för ett larmsystem studeras steg för steg vilket gör felsökningen lättare att förstå. Sammanlagt 8 fel kan simuleras. Larmanslutningarna är uppbyggda kring vanliga digitala komponenter, t.ex. logiska grindar, komparatorer, skiftregister, räknare, olika typer av omkopplare och avkodare. Labkortet ansluts till Basenhet Dimension: 140 x 240 x 20 mm 0.2 kg ELE Komponentsats DG1 Komponentsatsen levereras i en hårdplastask med ESD-skydd. Digitala IC 25 Dioder 2 Transistorer 2 Trimpotentiometrar 2 Resistorer 13 Kondensatorer 4 Dimension: 120 x 80 x 20 mm ELE S24 Digitalt Kopplingsdäck Anslutningskort S24 består av ett kopplingsbord, strömförsörjningsenhet samt flera hjälpfunktioner för signalgenering och utvärdering av signalstatus. 8 utgångar för +5 V, 8 utgångar för 0 V. Pulsgenerator med 7 fasta frekvenser 0.1 Hz Hz, 5V pulsamplitud, 8 LED s. Visar 2 med hexadecimal avkodning. 12 mm sifferhöjd. Trimpotentiometrar 8 studsfria växlande omkopplare +5 V / 0 V Anslutningskortets IC-kretsar är monterade i hållare ovanpå kortet och kan med lätthet bytas ut. Strömförsörjning: Dimension: V Hz 240 x 260 x 90 mm 2.0 kg Terco förbehåller sig rätten till ändringar i design och förändringar eller för bättringar av produkterna när som helst utan föregående meddelande. 12

15 Alternativ Det är möjligt att använda XELE EK 10A och XELE EK 10B med Basenhet 2000 istället för S24 (ELE ). XELE EK 10A Digitalenhet EK10A är ett tryckt kretskort med liknande funktioner som S24, se föregående sida. Labkortet ansluts till Basenhet 2000 och beställs separat. Dimension: 240 x 140 x 25 mm 0.3 kg XELE EK10B Kopplingsbord för EK10A Detta kopplingsbord ansluts enkelt till EK10A via 2 kontaktpluggar. Kortet är lämpligt för projekt där eleven ansluter kretsar på EK10B och sedan ansluter enheten till EK10A för testning. Detta är en mycket flexibel och ekonomisk studiemetod. Anslutningar 4 mm uttag: 4 Ansluting BNC-kontakt: 1 Utgående spänning (+5V, +12V, and -12V) Dimension: 220 x 100 x 30 mm 0.3 kg EK10B Kopplingsbord monterat på EK10A ELE Basenhet 2000 Basenhet 2000 används i hela SYSTEM Enheten levererar olika utspänningar som är anpassade för de olika labkort som används i systemet. Basenhet 2000 uppfyller CE-standarder. Strömförsörjning: V AC Hz Dimension: 390 x 260 x 115 mm 3.6 kg 13

16 AVANCERAD DIGITAL ELEKTRONIK Det här övningspaketet, som består av tre labkort och en komponentsats, är en lämplig introduktion till studier av mikroprocessorn. Syftet med den Avancerade Digitala Elektronik-kursen är att ge ökad och fördjupad kunskap om digital elektronik. Många av de komponenter som ingår i mikroprocessorn kommer att studeras, t.ex. olika typer av minnen, ALU och UART. Då de flesta signalöverföringar i digitala kretsar sker via ett bus-system, kommer mätövningar genomföras framförallt med labkorten DB1, DB2 och DB3. På DB1-kortet finns en ALU (Arithmetic Logic Unit) och ett RAM (Random Access Memory). Dessa två integrerade kretsar är vanligtvis grunden i ett mikroprocessorsystem, och styrs av en logisk omkopplare med hjälp av instruktioner från en programvara, vilket förenklar förståelsen för hur kretsar programmeras. När man ska studera en D/A-konverterares funktion används labkortet DB2. Även det kortet har ett minneskort men här i form av ett flash-minne. Till skillnad mot RAM-minnet, måste flash-minnet programmeras med specialinstruktioner för att lagra data. För att överföra seriella data mellan labkort DB2 och DB3 används en UART-krets. Även DB3 har en UART-krets som kan anslutas till UART på DB2 så att data kan överföras mellan de båda korten. En A/D-omkopplare ingår i mätsystemet för temperatur och ljus. Teknisk litteratur Avancerad Digital Elektronik BOK Laborationsbok med övningar Innehåll: Grindar Räknare ALU UART Dokumentregister Flash-minne RAM-minne D/A-Konverterare Ljus och temp.ingång Felsökning A/D-Konverterare Ansluta till ett system ÄMNEN SOM BEHANDLAS CMOS(DB1) SRAM(DB1) ALU(DB1) UART mottagare (DB2) Seriell överföring (DB2) Baud rate generator (DB2) Pulsgenerator (DB2) Flash EPROM (DB2) Temp. mätare (DB3) Ljusmätare (DB3) UART sändare AND grind (S24,DB5) NAND grind (S24,DB5) OR grind (S24,DB5) NOR grind (S24,DB5) XOR grind (S24,BD5) XNOR grind (S24,DB5) NOT grind (S24,DB5) Schmitt-utlösare (S24,DB5) Decade-räknare (S24,DB5) 14

17 ELE DB1 RAM-ALU Består av ett RAM-minne för tillfällig lagring av data. Det finns också en ALU-krets som kan slutföra logik och matematiska operationer. Indikerar status på adressen och data visas med hjälp av lysdioder. Dimension: 280 x 140 x 42 mm 0.3 kg ELE DB2 Seriell Datamottagare Består av en UART-krets för att ta emot seriella data, Baude rate generator, flashminne, D/A-omvandlare, pulsgenerator och räknekretsar. Indikerar status på adressen och data visas med hjälp av lysdioder. Dimension: 280 x 140 x 42 mm 0.3 kg ELE DB3 Seriell Datasändare Detta lab-kort innehåller en sensor för ljus och temperatur, en A/D-omvandlare, Baude rate generator och en UART-krets för överföring seriell data. Indikerar status på adressen och data visas med hjälp av lysdioder. Dimension: 180 x 140 x 30 mm 0.2 kg ELE DB5 Komponentsats Satsen består av 15 digitala integrerade kretsar av typ LS och HCT, motstånd, trimpotentiometer och kondensator. Komponenterna levereras i en förvaringslåda med ESD-skydd. Dimension: 120 x 80 x 20 mm Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE DB1 RAM-ALU ELE DB2 Datamottagare, Seriell ELE DB3 Seriell Datasändare inkl. hållare ELE DB5 Komponentsats ELE S24 Digitalt anslutningskort Alternativ till S24 (ELE100090): XELE EK10A Digital PCB för anslutning till Basenhet 2000 XELE EK10B Anslutningsplint för EK10A 15

18 OPTO-ELEKTRONIK Övningspaket för Opto-elektronik består av sändar- och mottagar-laborationskort OE1 och OE2. Paketet ger grundläggande kunskaper om opto-komponenter och deras användning i moderna elektroniska kretsar. Laborationssystemet lär också eleven hur opto-komponentsymboler fungerar i kretsscheman. Det ger också kunskap och insikt i byggteknik, mätteknik och felsökning i opto-elektroniska system. Labkortet måste placeras i Basenhet ELE (se sidan 13). I kursmaterialet för optoelektronik ingår en laborationsbok. ELE OE1 Mottagarkort Mottagarkort OE1 består av en mottagare för infrarött ljus, signaler via optisk fiber och analoga signaler. OE1 har en LCD-display, drivkretsar, räknekretsar, Schmitt-trigger, instabil multivibrator, transistorer och spänningsstabilisatorer. Kortet är även utrustat med felomkopplare för felsökning. Dimension: 140 x 260 x 30 mm Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE OE1 Mottagarkort ELE OE2 Sändarkort ELE Förvaringsrack för labkort 1-rad. Teknisk litteratur BOK Opto Laborationsbok med övningar ELE OE2 Sändarkort OE2 används för att skicka infrarött ljus, signaler via optisk fiber och analoga signaler. Förutom olika sändare, består OE2 av optiska switchar, LCD-skärmar, ljusbrytare, LDR motstånd och fototransistor. Dimension: 140 x 255 x 30 mm Innehåll: Opto Laborationsbokens övningar Blinkande LCD 2-färgat LCD RGB LCD BCD till 7 segmentsdekoder Sändare (IR-ljus) Mottagare (IR-ljus) Räknare (IR-ljus) Felsökning Optisk avläsning av skiva Mätning av opto-omkopplarens stig- och falltid Överföring av analoga signaler med IR-ljus Sändare (Analoga signaler) Mottagare (Analoga signaler) ÄMNEN SOM BEHANDLAS Lysdiod 2-färgad lysdiod RGB Diod Flytande kristaller Binärkodad decimal Fotomotstånd Fotomotstånd Fotodiod Överföring IR-ljus Foto-transistor Opto-brytare Avläsningssensor Fiberoptisk överföring Analog överföring med IR-ljus 16

19 Specifikation Utrustning ELE Basenhet 2000 ELE MC68 Dator för Basenhet 2000 ELE ML4 Medföljande expterimentpaket PRG Programvara ETERM6 (1-licens) Teknisk Litteratur Mikroprocessorn BOK Laborationsbok med övningar MIKROPROCESSORTEKNIK Mikroprocessorpaketet är konstruerat av en 32-bitars dator baserad på mikro-kontrollern MC68340 som innefattar en PROM programmeringsfunktion. Systemet är modulärt vilket innebär att det är möjligt att kombinera det med olika simulatorer och labkort. Laborationsbok med övningar Innehåll: Utvecklingssystemet PC/ETERM 7-siffrig indikator Programmering med fördröjningar Logiska operationer Villkorligt programflöde Subrutiner Läsa A/D-omvandlaren Reglering av stegmotorn Använda D/A-omvandlaren Räknare Pulsbreddsmodulering (PWM) ÄMNEN SOM BEHANDLAS Utveckling av PC/ETERM-systemet Den 7-siffriga displayen Fördröjningsprogramming Logiska operationer Villkorat programflöde Sub-rutiner Avläsning av A/D omvandlare Reglering av stegmotorn Använda D/A-omvandlare Räknaren Pulsbreddsmodulering PWM Assemblerprogrammering ELE ML4 Labkortsenhet ML4 är ett labkort som är konstruerat för de grundläggande övningarna i datateknik. Enheten innehåller 10 olika sektioner som lätt kan kopplas ihop via en 10-polig flatkabel. Varje avsnitt illustrerar någon form av en extern enhet, t.ex. digital ingång, DIP-brytare, AD-omvandlare, digital utgång. 7-siffrig display, D/A-omvandlare, A/D-omvandlare, stegmotor, fotoelektrisk cell och timer. PRG Programvara ETERM 6 Programvara för MC68. Eterm är en seriell programvara för Windows. Eterm är en integrerad utvecklingsmiljö där de olika stegen klaras av med lätthet. Den innehåller textredigering (många filer kan redigeras samtidigt), assembler, terminalsimulator för seriell kommunikation med måldatorn, simulator för målsystemet och en I/O-simulator som används för att illustrera funktionerna i ML 4 labkortet. ELE Mikroprocessor MC68 MC68 är en 32 bitar mikroprocessor tillverkad av MC med CPU32-kärna. MC68 monteras på Basenhet Många olika enheter kan anslutas till MC68 vilket gör denna enhet till ett av de mest användbara mikrokontrollerkorten för teknisk utbildning. Dimension: 180 x 140 x 40 mm 0.3 kg 17

20 Kopplar Teknik med Pedagogik TERCO I&S AB Box Kungens Kurva Besök: Pyramidbacken Kungens Kurva Tel Fax / Östertälje Tryckeri AB, Södertälje

Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE

Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE Läromedelspaket Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE 1 Innehåll Fordon 360 4 Unikt samarbete 6 Läromedelskonceptet Fordon 360 8 E-läromedlet Fordon Plus 10 Fordon Plus steg för steg

Läs mer

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem Innehåll Motorstyrningssystem.... 2-4 PLC-System... 5 Basenhet 2000... 6 3-fas terminal.... 6 Laborationsbok.... 7 Kontaktorstyrning.... 8-11 Stegmotor för undervisning SD 1664-1...............................12

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

Introbot09 Byggbeskrivning

Introbot09 Byggbeskrivning Introbot09 Byggbeskrivning 25 mars 2011 Chalmers Robotförening 2011-03-25 1 Innehåll 1 Introduktion 4 2 Förberedelser 6 2.1 Komponentlista............................ 6 2.2 Kretskort och ritning.........................

Läs mer

Styrteknik Mekatronik

Styrteknik Mekatronik Innehåll STYRTEKNIK GRUNDLÄGGANDE STYRTEKNIK - PLC...2 AUT 302000 PLC-modul for Basenhet 2000...3 AUT 310712 Programvara för PC...3 AUT 310145 SC-09 Signalkabel...3 AUT 302001 Simuleringsmodul...4 AUT

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2011-10-27 Dagens tema: IC-7600 aktuell nu den mörka årstiden, även LED IC-7600, nu är det höst och HF Accesory-kontakten på ICOM riggarna Att få en lysdiod att

Läs mer

BRUKAR NI BYGGA ELEKTRONIK MED ERA ELEVER? OM INTE: PROVA PÅ ETT NYTT OCH POPULÄRT ARBETSOMRÅDE! VI KAN TILLHANDAHÅLLA ETT BRA ARBETSMATERIAL!

BRUKAR NI BYGGA ELEKTRONIK MED ERA ELEVER? OM INTE: PROVA PÅ ETT NYTT OCH POPULÄRT ARBETSOMRÅDE! VI KAN TILLHANDAHÅLLA ETT BRA ARBETSMATERIAL! BRUKAR NI BYGGA ELEKTRONIK MED ERA ELEVER? OM INTE: PROVA PÅ ETT NYTT OCH POPULÄRT ARBETSOMRÅDE! VI KAN TILLHANDAHÅLLA ETT BRA ARBETSMATERIAL! * Våra byggsatser är konstruerade av moderna komponenter!

Läs mer

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO Joacim Augustsson Gustaf Larsson October 2009 MSI Report 09065 Växjö

Läs mer

Konstruktion och utvärdering av ett savoniusvindkraftverk

Konstruktion och utvärdering av ett savoniusvindkraftverk KANDIDATARBETESRAPPORT Konstruktion och utvärdering av ett savoniusvindkraftverk Reglerat med en elektronisk styrenhet MADELEINE ANDERSSON JACOB ARVIDSSON FREDRIK DERMAN LISA LARSSON JENS MEDBO PÄR-LOVE

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning Konstruktioner som är markerade med fet text är de aktuella, vi rekommenderar dessa före de andra i respektive grupp. Dock håller vi ett begränsat lager med de

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM 1 Introduktion till datortekniken KOMPENDIUM GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR Innehåll Del 1: (detta häfte) 1. Introduktion till datortekniken 7. Dataväg, ALU och minne 8.

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Att använda. PC-logger 31500-usb Hårdvara med tillbehör

Att använda. PC-logger 31500-usb Hårdvara med tillbehör Att använda PC-logger 31500-usb Hårdvara med tillbehör Rev. G, september 2011 Interface-Teknik AB Gjutarevägen 1 443 61 STENKULLEN Tel. 0302-246 00 www.intab.se, info@intab.se MANUALER för PC-loggers:

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar

Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar ISBN 91-89280-03-2 Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar Art Nr: 110-00 1993-2000 Roger Johansson

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

PneuAlpha - Omfattande fun

PneuAlpha - Omfattande fun PneuAlpha - Omfattande fun Behöver du kontroll? Ska du automatisera din process, implementera säkerhetsfunktioner, eller har du ett pneumatikprojekt som kräver fler händer än du har? Välkommen till PneuAlpha,

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Området för teknik och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Projekt Regnbåge Project Rainbow Carl-Philip Olsson Henrik Andersson Examen: Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180hp Datum

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

AVR 7000 Audio- och videoreceiver

AVR 7000 Audio- och videoreceiver AVR 7000 Audio- och videoreceiver BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution AVR 7000 Audio- och videoreceiver 3 Inledning 4 Säkerhetsinformation 5 Kontroller på framsidan 7 Informationsdisplay på

Läs mer

Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt

Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt - av Leif Nilsson SM7MCD - När vi arbetar med elektronik når vi snabbt ett behov av att se hur spänningen i en krets varierar med tiden. Det instrument

Läs mer