Luftvägsinfektioner i primärvården. Resultat för 77/39 läkare i Sverige 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftvägsinfektioner i primärvården. Resultat för 77/39 läkare i Sverige 2008/2009"

Transkript

1 Luftvägsinfektioner i primärvården Resultat för 77/39 läkare i Sverige 28/29

2 HAPPY AUDIT. September 29. Results from 39 doctors in Sweden A European project supported by EU (wp 6): Intervention material for professionals Work package leader: Research Unit of General Practice and Audit Project Odense Printed by Clausen Offset Aps, Cikorievej 2, 522 Odense SØ, Denmark Number printed: 2 2

3 HAPPY AUDIT Sverige 29 Introduktion HAPPY AUDIT är ett EU-finansierat forskningsprojekt med syfte att bidra i kampen mot antibiotikaresistens genom att påverka allmänläkares diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner. I primärvården förskrivs mellan 85-9 av all antibiotika, varav 6 för luftvägsinfektioner. Antibiotikaresistens är ett växande problem världen över och är primärt ett resultat av överkonsumtion av antibiotika. I förhållande till luftvägsinfektioner är det främst andelen resistenta pneumokockbakterier som utgör ett problem och denna andel är hög i del flesta sydeuropeiska länder. Det förefaller som om resistensproblematiken eskalerar om den totala konsumtionen, mätt i antalet DDD/1 invånare och dag överstiger 2, vilket är fallet i många europeiska länder se figur. Outpatient antibiotic (ATC group J1) consumptions subdivided into the major antibiotic classes according to ATC classification, 26 Även om flera länder, inklusive de Nordiska länderna, ligger avsevärt under linjen, behövs fortfarande stora ansträngningar för att begränsa konsumtionen eftersom en ökning skett i samtliga länder under senare år. 3

4 Vem deltog? Auditen erbjöds allmänläkare i Danmark, Sverige, Litauen, Kaliningrad-regionen i Ryssland, Spanien och Argentina. I alla länderna var intresset att delta stort, 28 deltog totalt 618 allmänläkare och 29 deltog 511 läkare. I 28 års audit registrerades patientbesök för någon luftvägsinfektion. Motsvarande siffra 29 var Figuren på sidan 6 visar antalet läkare och patientkontakter 28 och 29 för samtliga deltagande länder. Metod Den metod som använts i projektet är audit enligt APO-metoden (se figur). Efter den första registreringen analyserades resultaten med hänsyn till diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner. Resultaten diskuterades på s.k. uppföljningsmöten där kvalitetsproblem identifierades och interventionsaktiviteter initierades. PLANNING/ PILOT PROJECT FIRST REGISTRATION FOLLOW-UP MEETING NEWSLETTERS ANALYSES TRAINING COURSES GUIDELINES SECOND REGISTRATION POSTERS PUBLIC DEBATE STRATEGY COURSES I samtliga länder har följande interventionsaktiviteter ägt rum: 1. Utlämnande av guidelines till läkarna med identiska rekommendationer för diagnoserna, men med specificerade behandlingsriktlinjer för respektive deltagarland. 2. Utlämnande av posters till väntrum med allmän och lättförståelig information till patienter om luftvägsinfektioner och att antibitiokabehandling sällan är nödvändig för dessa sjukdomstillstånd. 3. Utlämnande av broschyrer med samma budskap till patienter med någon luftvägsinfektion. I Litauen, Kaliningrad, Spanien och Argentina har läkarna dessutom erhållit snabbtest-kit (Strep- A-test och CRP). Läkarna har också erhållit utbildning i handhavandet av sådana test. 4

5 I samtliga länder har en andra registreringsomgång genomförts under 29 efter fullbordad intervention. I Spanien genomförde en kontrollgrupp 29 en registrering utan intervention (ESP control). Resultat Med utgångspunkt från den preliminära analysen har övertygande resultat uppnåtts i samtliga deltagande länder. I Argentina har en relativ minskning med 2 av den totala antibiotikaförskrivningen kunnat noteras. I Danmark är motsvarande minskning 9 och förskrivningen av makrolider har halverats. I Sverige har den totala antibiotikaförskrivningen reducerats med 1. I Litauen har förskrivningen av antibiotika nära nog halverats, samtidigt som andelen av V-penicillin markant ökat. I Kaliningrad har förskrivningen mer än halverats och i Spanien har läkarnas antibiotikaförskrivning minskat med ungefär en tredjedel. I denna rapport har vi valt att redovisa de totala resultaten för 28 och 29. I 28 års registrering deltog 618 läkare varav 511 också deltog 29. Resultaten för de läkare som enbart deltog 28 skiljer sig inte från resultaten från samtliga som deltog 28. Vi redovisar huvudsakligen resultaten rörande diagnos och behandling eftersom det inte var några stora förändringar i registreringen av symptom och fynd från 28 till 29. Rapportens innehåll På sedan 6 visar tabellen och figuren de totala resultaten för respektive deltagarregion 28/29. Därefter visas varje lands resultat först i tabellform och därefter på de följande sidorna totalantalet registreringar och spridning av symptom, undersökning, etiologi, diagnoser och antibiotikabehandling. Därpå följer en redovisning av diagnos och behandling för varje sjukdomsgrupp 28/29. I slutet av rapporten presenteras ett antal variationsdiagram som visar läkarnas variation utifrån valda parametrar. Denna rapport ska ses som ett verktyg i de deltagande läkarnas interna utvecklingsarbete. Odense, oktober 29 Anders Munck, Bente Gahrn-Hansen og Lars Bjerrum 5

6 Alle lande Number of doctors Number of patients registered Number of patients treated with antibiotics Argentina (41) 117(32) Denmark (35) 1185 (32) Lithauen (43) 468 (24) Russia (33) 481 (15) Spain (28) 253 (2) Sweden (41) 333 (37) Total (33) 616 7(24) Din diagnos Your diagnosis ARG DK LI T RUS ESP SV Missing 2. Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 2 7. Exa ce r ba tio n av C OPD ( KOL ) el ler k ro nis k br on kit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Co mm on co ld 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillit is 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Inf luenza 29. Other respiratory tract infections 6

7 Alle lande Undersökning Investigation 28 ARG DK LIT RUS ESP SV Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 1 5. L ung röntg en po sitivt fynd 1 6. L ung röntg en ne gativt fyn d 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg /l ) 1 5. X-ra y of tho rax posi ti ve 1 6. X-ra y of tho rax neg ative 17. None of the above Antibiotika ARG 28 ARG 29. DK DK LIT 28 LIT 29. RUS 28 RUS 29. ESP 28 ESP ESP 29control. SW 28 SW Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin + Clavulansyre 33. Makrolid 34. Quinolon 35. Tetracyklin 36. Cephalosporin 37. Andre 7

8 Totalt resultat för 77/39 svenska läkare 28/ læger læger Antal Procent Antal Procent Symtom 2. Feber (Temp >38,5) , ,3 3. Hosta och/eller snuva , ,4 4. Purulent sekretion från örat 6 3,2 3 3,4 5. Sväljningssvårigheter 51 27, ,3 6. Tonsillbeläggningar 191 1,3 57 6,4 7. Ömmande lymfkörtlar cervikalt ,8 75 8,4 8. Dyspnoe eller tachypnoe 142 7,7 64 7,2 9. Ökat sputum 22 1,9 91 1,2 1. Purulent sputum 97 5,2 36 4, 11. Inget av angivna symptom 129 7, 39 4,4 Missing 12,6 3,3 Total , ,1 Undersökning 12. Strep A positiv 162 8,7 58 6,5 13. Strep A negativ ,1 85 9,5 14. CRP (mg/l) , ,8 15. Lungröntgen positivt fynd 9,5 2,2 16. Lungröntgen negativt fynd 16,9 4,4 17. Inget av ovanstående 89 43, ,9 Missing 97 5,2 42 4,7 Total , , Etiologi 18. Troligen viral infektion , ,4 19. Troligen bakteriell infektion , ,4 Missing 169 9,1 1 11,2 Total , 895 1, Din diagnos 2. Förkylning , ,2 21. Akut media otit , , 22. Akut sinuit 12 6,5 6 6,7 23. Akut faryngit 71 3,8 24 2,7 24. Akut tonsillit 25 13,5 95 1,6 25. Akut bronkit , 96 1,7 26. Pneumoni 88 4,7 46 5,1 27. Exa. av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 33 1,8 23 2,6 28. Influensa 25 1,3 91 1,2 29. Annan luftvägsinfektion 129 7, 48 5,4 Missing 36 1,9 17 1,9 Total , 895 1, Antibiotikaförskrivning 3. Penicillin V 59 27, ,8 31. Amoxicillin/pivampicillin 59 3,2 26 2,9 32. Amoxicillin med klavulansyra 1,1 3,3 33. Makrolid 36 1,9 15 1,7 34. Kinolon 1,1, 35. Tetracyklin 129 7, 51 5,7 36. Cefalosporin 13,7 7,8 37. Annat antibiotika 17,9 1 1,1 38. Inget antibiotika , ,7 Missing 31 1,7 1 1,1 Total , ,1 Annat 39. Penicillinallergi 36 1,9 21 2,3 4. Patienten kräver antibiotika 47 2,5 24 2,7 41. Remiss till annan specialist / sjukhus 29 1,6 7,8 42. Inget av ovanstående , , Missing , ,2 Total , 895 1, 8

9 Totalt resultat 25 No of doctors Skillnader i antal registreringar Variation in doctors registrations Anta l registreringer pr. læge Symtom Clinical findings ,4 62,9 46,3 42, ,3 15,8 1,3 1,9 6,4 8,4 1,2 7,77,2 3,23,4 5, ,4,6, Missing Feber (Temp >38,5) 3. Hosta och/eller snuva 4. Purulent sekretion från örat 5. Sväljningssvårigheter 6. Tonsillbeläggningar 7. Ömmande lymfkörtlar cervikalt 8. Dyspnoe eller tachypnoe 9. Ökat sputum 1. Purulent sputum 11. Inget av angivna symptom 2. Fever (Temp. >38.5) 3. Cough and/or rhinorrhoea 4. Purulent ear secretion 5. Paintul swallowing (odinophagia) 6. Tonsillar exudates 7. Tender cervical adenopathy 8. Dyspnoea/polypnoea 9. Increased sputum 1. Purulent sputum 11. None of the above 9

10 Totalt resultat Undersökning Investigation 6 54,9 5 43, ,3 26,8 16,1 8,7 9,5 6,5, 5,2,9,4 5,2 4, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above ,2 Din diagnos Your diagnosis ,4 12 6,5 6,7 3,8 2,7 13,5 12 1,6 1,7 4,7 5,1 1,8 2,6 1,3 1,2 7 5,4 1,9 1, Missing 2. Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Common cold 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillitis 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Influenza 29. Other respiratory tract infections 1

11 Totalt resultat Antibiotika Antibiotics ,693,7 93,5 87,2 87,5 88,6 82, ,73,9 37, ,8 14,1 12,5 8,3 2,22,4 4 1, Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Common cold 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillitis 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Influenza 29. Other respiratory tract infections ,6 1,1 98,498, ,9 89,7 85,8 89,1 4,1 1,3 14,2 1, ,1 9, ,9 9,5 Etiologi Aetiology ,494,9 5,6 5,1 37,4 3 62, ,9 1 76,7 85,7 5,1 23,3 14, , ,9 14,3 95,7 1 76,1 85, Troligen viral infektion 19. Troligen bakteriell infektion 2. Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Common cold 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillitis 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Influenza 29. Other respiratory tract infections 11

12 Totalt resultat Antibiotika/Troligen viral infektion Antibiotics/Probably viral infection ,8 16,7 15,4 4,7 1,5 1,1 1,3 1, Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Common cold 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillitis 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Influenza 29. Other respiratory tract infections Antibiotika/Troligen bakteriell infektion Antibiotics/Probably bacterial infection ,9 1 97,798,6 1 95,1 95,794,4 89,7 91,8 88,5 9,8 87,5 87,5 89,3 66,7 66, Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Common cold 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillitis 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Influenza 29. Other respiratory tract infections 12

13 Totalt resultat Antibiotika/Din diagnos Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 2. Förkylning 21. Akut media otit 22. Akut sinuit 23. Akut faryngit 24. Akut tonsillit 25. Akut bronkit 26. Pneumoni 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit 28. Influensa 29. Annan luftvägsinfektion 2. Common cold 21. Acute otitis media 22. Acute sinusitis 23. Acute pharyngitis 24. Acute tonsillitis 25. Acute bronchitis 26. Pneumonia 27. Exacerbation of COPD or chronic bronchitis 28. Influenza 29. Other respiratory tract infections 3. Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 13

14 2. Förkylning Common cold Undersökning Investigation 7 6 6, ,6 37,6 28,5 4, ,2 3,3,6, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics ,496, ,9,7,1,3,3,1,7,3 1,3, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 14

15 21. Akut media otit - Acute otitis , 4 1,9 7,6 Undersökning Investigation 6,5 76,3 77, Missing , Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above ,6 66,4 Antibiotika Antibiotics ,8 11,8 8,18,4 4,7,5 2,8 1,9,9,9 1,41,9, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 15

16 22. Akut sinuit - Acute sinusitis , 3 1,7 Undersökning Investigation 9,2 11,7 81,7 76, Missing 1, Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics ,7 49,2 26,7 16, ,7 12,5 8,3 1,7 1, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 16

17 23. Akut faryngit - Acute pharyngitis Undersökning Investigation , ,2 25,4 2,8 14,1 8,5 4, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics 11,3 1,4 4,2 4,2 1,4 91,7 85, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 17

18 24. Akut tonsillit - Acute tonsillitis Undersökning Investigation 7 6 6,8 56, ,2 15,8 1,8 7,4 3,6 1,6 2, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics ,4 76,8 5,3 2 2,4,4 3,2 2,8 5,3 3,64,2 5,66,3, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 18

19 25. Akut bronkit - Acute bronchitis Undersökning Investigation 6 55, ,9 35,9 42,7 1 5, 4 6,3 4,2 3,6 3,6,4 2, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics ,3 72, ,6 11,7 12,5 9, 4 2,72,1 2,2 1,4 1, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 19

20 26. Pneumoni - Pneumonia Undersökning Investigation ,8 6, , ,7 8 1, , Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics 7 6 6, ,4 28, ,6 13 8,7 1,28,7 5,7 5,7 2,2 4,3 2, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 2

21 27. Exacerbation av COPD (KOL) eller kronisk bronkit - Exacerbation of chronic bronchitis Undersökning Investigation 6 56,5 54, ,5 39, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics 51,5 6, ,226,1 18, Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 21

22 28. Influensa Influenza Undersökning Investigation , , ,3 1, Missing Strep A positiv 13. Strep A negativ 14. CRP 15. Lungröntgen positivt fynd 16. Lungröntgen negativt fynd 17. Inget av ovanstående 12. Strep A positive 13. Strep A negative 14. CRP (mg/l) 15. X-ray of thorax positive 16. X-ray of thorax negative 17. None of the above Antibiotika Antibiotics , , Missing Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin med klavulansyra 33. Makrolid 34. Kinolon 35. Tetracyklin 36. Cefalosporin 37. Annat antibiotika 38. Inget antibiotika 3. Penicillin V 31. Amoxicillin 32. Amoxicillin + Clavulanic acid 33. Macrolides 34. Quinolones 35. Tetracyclines 36. Cephalosporins 37. Others 38. No antibiotics 22

23 Variationsdiagram Diagrammen på denna och följande sidor visar hur ofta enskilda läkare använder en bestämd undersökningsmetod eller behandling. Sätt in dina egna siffror utifrån det personliga resultatsbladet Strep A Strep A CRP CRP 8 No of doctors 8 No of doctors <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer Rx tórax X-RAY Troligen viral infektion Probably viral infection 8 No of doctors 8 No of doctors <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 < <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer af registreringer

24 Variationsdiagram Antibiotika Antibiotics Penicillin V Penicillin V 8 No of doctors 8 No of doctors <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 < <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer af registreringer Amoxicillin/pivampicillin Amoxicillin Amoxicillin med klavulansyra Amoxicillin + Clavulanic acid 8 No of doctors 8 No of doctors <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<1 1 af registreringer

25 Variationsdiagram Macrólidos Macrolides Tetracyklin Tetracyclines 8 No of doctors 8 No of doctors <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 < <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer af registreringer Cefalosporin Cephalosporins Patienten kräver antibiotika Patient demands for antibiotics 8 7 No of doctors No of doctors <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <1 1 af registreringer

26 ALL COUNTRIES 28 ARG N=4374 DK N=394 LIT N=276 RU N=3685 ESP N=16751 SW N=1853 Sex Male 46,5 42, 46,1 45,9 42,3 45,4 Female 52,8 57,6 53,4 53,9 57,5 54,3 Missing,6,4,5,2,2,2 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, Symtoms and signs Fever (Temp. >38.5) 54,3 38,7 63,2 52,2 33, 42,2 Cough and/or rhinorrhoea 72,2 65,6 75,2 76,6 75,8 62,9 Purulent ear secretion 3,9 2,2 1,8 2,3 1,9 3,2 Painful swallowing (odinophagia) 34,3 27,2 29,7 2,7 42,1 27, Tonsillar exudates 12,3 4,2 5,8 9,7 5, 1,3 Tender cervical adenopathy 13,9 9,8 12,4 5,7 4,9 15,8 Dyspnoea/polypnoea 13,8 7,8 8,4 6,8 9,5 7,7 Increased sputum 23,6 12,1 12,6 9,4 19,1 1,9 Purulent sputum 8,6 7,5 6,2 4, 9,9 5,2 None of the above,9 5,6 1,9,9 1,3 7, Missing,2,3,1,1,2,6 Total 238,1 18,9 217,3 188,3 22,7 192,9 Investigation Strep A positive,9 7,1,,1,3 8,7 Strep A negative,4 18,2,,1,3 16,1 CRP (mg/l),6 3,9 4,,1, 29,3 X-ray of thorax positive 5,1,2 3,4 2,1 1,1,5 X-ray of thorax negative 2,8,4 2,3 15,9 1,5,9 None of the above 82,6 42,8 81,7 8,1 88,6 43,7 Missing 7,9 3,2 9,1 1,7 8,1 5,2 Total 1,4 12,9 1,4 1,1 1,1 14,4 Aetiology Probably viral infection 61,7 61,2 62, 66,2 7,6 51,5 Probably bacterial infection 32,7 31, 33,4 3,3 23,9 39,3 Missing 5,6 7,8 4,6 3,5 5,5 9,1 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, Your diagnosis Common cold 26,1 29,5 25,8 45,3 39,7 36, Acute otitis media 4,2 7,3 3, 2,1 2,5 11,4 Acute sinusitis 2,4 7, 2,7 3,6 2,7 6,5 Acute pharyngitis 12,8 7,6 14,9 8,8 14,4 3,8 Acute tonsillitis 11,7 1,7 7, 6,6 6,9 13,5 Acute bronchitis 12,8 1, 15,1 8,8 12,6 12, Pneumonia 5,5 8,7 3,5 2, 1,5 4,7 Exa. of COPD or chronic bronchitis 3,3 2,3 2,5 4,6 4,4 1,8 Influenza 8,9 4,2 14,6 5,9 9,3 1,3 Other respiratory tract infections 1,2 11,1 1,1 11,5 4,5 7, Missing 2,1 1,6,9,7 1,6 1,9 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, Antibiotics Penicillin V 3,7 24, 6,4 2,6 1,2 27,5 Amoxicillin/pivampicillin 19,6 4,1 16,5 12,6 8,1 3,2 Amoxicillin + Clavulanic acid 7,9,4 8,9 9,3 1,6,1 Macrolides 3,6 5,1 5,2 4,4 3, 1,9 Quinolones,5,2,3 1, 2,3,1 Tetracyclines,2,8,3, 7, Cephalosporins 2,1, 4,3 3,2 1,3,7 Others 5,4,9,7,5 1,7,9 No antibiotics 57,5 64,2 56,7 66,5 7,8 57,1 Missing 1,9 1,2,8,6 1,3 1,7 Total 12,3 1, 1,5 1,9 1,2 1,1 Others Penicillin allergy,6 1,7 1, 1,2 2, 1,9 Patient demand for antibiotics 6,7,4 3,7 4,2 1,3 2,5 Admitted to other specialist/hospital 1,9 1,5 1, 1,6,8 1,6 None of the above 78,5 91, 83,2 89,3 84,7 78,3 Missing 12,3 5,3 11,1 3,8 11,2 15,7 Total 1, 1,1 1, 1, 1, 1, 26

27 ALL COUNTRIES 29 ARG N=3641 DK N=376 LIT N=1976 RU N=3284 ESP N=1276 SW N=895 Sex Male 46,6 42,6 45,9 46,7 41,9 44,4 Female 53,1 57,1 53,9 53,3 57,9 55,6 Missing,3,3,2,,2, Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, Symptoms and Fever (Temp. >38.5) 64,7 5,3 52,1 63,5 32,6 46,3 signs Cough and/or rhinorrhoea 74,3 74,4 81,7 81, 75,3 73,4 Purulent ear secretion 3,1 1,9 1,2 1,4 1,9 3,4 Painful swallowing (odinophagia) 44,1 19, 27,2 21,2 43,9 17,3 Tonsillar exudates 17,1 3,2 5,7 7,7 5,7 6,4 Tender cervical adenopathy 17, 7,6 11,2 4,1 6,9 8,4 Dyspnoea/polypnoea 15,1 9,6 7, 6,2 9,1 7,2 Increased sputum 2,6 13,3 13,8 6,9 19,7 1,2 Purulent sputum 7,8 6,9 4,4 2,8 7,7 4, None of the above,2 5,2 1,,4 1,1 4,4 Missing,4,2,,1,2,3 Total 264,4 191,5 25,3 195,3 24,2 181,1 Investigation Strep A positive 9,5 3,8 4,3 2,8 2,9 6,5 Strep A negative 24,9 11,1 7,9 15,6 9,2 9,5 CRP (mg/l) 25,3 35,9 3,3 22,1 8,2 26,8 X-ray of thorax positive 7,1,1 4,1,9 1,2,2 X-ray of thorax negative 3,5,2 2,5 6,9 1,8,4 None of the above 39,9 48,3 51,5 55,5 73,5 54,9 Missing 5,1 3,8 4,9 4,2 4,6 4,7 Total 115,2 13,2 15,6 17,9 11,3 13, Aetiology Probably viral infection 68,9 63,7 77,4 84,7 76,3 54,4 Probably bacterial infection 25,1 29,2 16,6 11,6 16,8 34,4 Missing 6, 7, 6, 3,6 6,9 11,2 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, Your diagnosis Common cold 24,3 28,4 41,9 59,9 4,4 32,2 Acute otitis media 2,6 7,3 2,7 1,4 2,2 12, Acute sinusitis 1,2 6,8 1,3 1, 3, 6,7 Acute pharyngitis 13,7 5, 11,3 6,9 15,9 2,7 Acute tonsillitis 11,6 6, 6,3 4, 6,9 1,6 Acute bronchitis 9,5 11,5 17,4 7,3 11,5 1,7 Pneumonia 7,6 1,1 3,2 1, 1,5 5,1 Exa. of COPD or chronic bronchitis 2,6 2,2 2,9 2,7 3,9 2,6 Influenza 18,8 11,4 4,3 11,5 8,2 1,2 Other respiratory tract infections 5, 9,9 7,2 3,3 5, 5,4 Missing 3,1 1,3 1,6,9 1,5 1,9 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, Antibiotics Penicillin V 5,7 24,4 12,4 2,3 2,4 24,8 Amoxicillin/pivampicillin 11,4 3,4 4,8 7,5 5,9 2,9 Amoxicillin + Clavulanic acid 5,8 1,2 1,1 2,2 6,5,3 Macrolides 3,1 2,4 3,5,9 1,9 1,7 Quinolones,4,1,,2 1,5, Tetracyclines,2,1,4,1, 5,7 Cephalosporins,8,,7 1,4,5,8 Others 8,8,5,8,2 1,2 1,1 No antibiotics 65, 67,2 75,4 84,9 78,9 61,7 Missing 2,9,9,9,5 1,3 1,1 Total 14, 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 Others Penicillin allergy,7 1,,7,5 1,4 2,3 Patient demand for antibiotics 2,7,4 2,3 1,7 1,4 2,7 Adm. to other specialist/hospital 4,4 1,2 1,3,9,8,8 None of the above 8,7 89,2 83,1 96,1 88,5 82, Missing 11,4 8,3 12,6,9 8, 12,2 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, 27

28 AUDITSKEMA 28

29 Ifyllnadsanvisningar till registreringsschemat Instruktions HAPPY AUDIT Registrering 2 januari-februari 29 Ifyllnadsanvisningar till registreringsschemat Registrera i 15 dagar alla patienter med personliga besök och diagnosen luftvägsinfektion. Om du är ledig under registreringsperioden kan den förlängas med motsvarande antal dagar. Telefonkonsultationer och hembesök inkluderas ej. Registrera bara patienter som söker dig för första gången för den aktuella infektionen. Före konsultationen skall patienten inte ha erhållit någon antibiotika för den aktuella infektionen. Fyll i en rad för varje kontakt och använd ett nytt registreringsblad för varje dag. Vi rekommenderar att registreringen genomförs omedelbart efter konsultationen. Endast en läkare får registrera på ett blad. Ålder Duration Symptom Undersökning Etiologi Ange patientens ålder i antal år. Barn < 1 år registreras som år. Skriv det ANTAL dagar som patienten talar om för dig att han har haft symptom på den aktuella luftvägsinfektionen. Om symptomen varat kortare tid än 24 timmar ange. Minst ett kryss. Kryssa för de symtom patienten presenterar vid undersökningstillfället. För dyspnoe / tachypnoe kryssa för om patienten har en ny episod med dessa symtom eller om en COPD(KOL)-patient har en episod med ökad dyspnoe. Sätt ett kryss i Inget av ovanstående om ingen av de föregående variablerna inom huvudgruppen har fyllts i! Minst ett kryss. Om du genomför en StrepA test kryssa för positiv eller negativ. Om du genomför ett CRP-test skriv värdet på CRP I mg/l. Om resultatet ligger i ett intervall ge ett uppskattat värde. Är du osäker, välj ett värde i mitten av intervallet (t.ex. CRP uppskattas till 4 mg/l om intervallet är -8 mg/l). Om du genomför en lungröntgen kryssa för positiv om den visar en pneumoni. Endast röntgenundersökningar under registreringsdagen skall anges. Sätt ett kryss i Inget av ovanstående om ingen av de föregående variablerna inom huvudgruppen har fyllts i. Endast ett kryss Gör din bästa bedömning av orsaken till den aktuella luftvägsinfektionen. Mykoplasma och klamydia klassificeras som bakterier. 29

30 Din diagnos Endast ett kryss Din primära diagnos (nummerbeteckning anger ICPC). Förkylning (R74) Akut media otit (H71) Akut sinuit (R75) Akut faryngit (R72, R74) Akut tonsillit (R76) Akut bronkit (R78) Pneumoni (R81) Exacerbation av COPD (KOL) (R95, R79) Influensa (R8) Annan luftvägsinfektion (R71, R73, R77, R82, R83) Om det föreligger mer än en diagnos måste du bestämma vilken som är den viktigaste vid undersökningstillfället. Antibiotikaförskrivning Minst ett kryss. Om du beslutar dig för att behandla patienten med antibiotika kryssa för det /de antibiotika du förskriver. Om du inte förskriver någon antibiotika, kryssar du i Inget antibiotika. Annat Minst ett kryss. Penicillinallergi Kryssa endast om du misstänker eller vet att patienten har en penicillinallergi. Patientens krav Kryssa endast om patienten kräver antibiotika. Remiss Kryssa endast om du remitterar patienten till sjukhus eller annan specialist för den aktuella luftvägsinfektionen. Kryssa i Inget av ovanstående om ingen av de föregående variablerna inom huvudgruppen har fyllts i. 3

31

32

Luftvägsinfektioner i primärvården. Resultat för 77 läkare i Sverige

Luftvägsinfektioner i primärvården. Resultat för 77 läkare i Sverige Luftvägsinfektioner i primärvården Resultat för 77 läkare i Sverige HAPPY AUDIT. September 28. Results from 77 doctors in Sverige A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

Övre luftvägsinfektioner hos barn

Övre luftvägsinfektioner hos barn Övre luftvägsinfektioner hos barn Margareta Eriksson, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Varför är små barn alltid förkylda? (30 % av infektionsbesök i öppenvård) Saknar immunologiskt minne Tycker

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

Antibiotic prescribing in Primary Care by international medical graduates and graduates from Swedish medical schools

Antibiotic prescribing in Primary Care by international medical graduates and graduates from Swedish medical schools Antibiotic prescribing in Primary Care by international medical graduates and graduates from Swedish medical schools Thomas Neumark, Lars Brudin, Sigvard Mölstad Publ: Family Practice, February 24, 2015

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö PRIS: 60 vårdcentraler. 10 diagnoser stod för 89 % av antibiotikaförskrivningen 2010 Diagnos % av total

Läs mer

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Mål och mått? Mål för antibiotikarecept och vald klass Mål per diagnos/infektion/symtom Diagnos/behandling

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

2005:4. Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården. En kartläggning med stöd av datorjournal i Jönköping år 2002-2004

2005:4. Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården. En kartläggning med stöd av datorjournal i Jönköping år 2002-2004 Qulturum Rapport Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården En kartläggning med stöd av datorjournal i Jönköping år 2002-2004 Christina Lannering Primärvårdens FoU-enhet 2005:4

Läs mer

Förskrivning av antibiotika i öppen vård

Förskrivning av antibiotika i öppen vård Förskrivning av antibiotika i öppen vård Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Jönköping Tele Q s vardag Strama bildas 1995 Riktlinjer för: AOM, 2 Faryngotonsillit, 21 Sinuit, 25 Nedre UVI

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Sven Engström Distriktsläkare Gränna Vårdcentral Ordf. SFAMQ Omfattning Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga i primärvården

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni. Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Sigvard Mölstad Lunds Universitet, CRC, Malmö PRIS: 60 vårdcentraler. 10 diagnoser stod för 89 % av antibiotikaförskrivningen 2010 Diagnos % av total

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare Vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lennart Erixon, distriktssköterska FoU-enheten i Skövde Projektredovisning 2003:11

Läs mer

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Tidigare Apotekets diagnos-recept undersökning Rapporter från olika journalsystem från Östergötland,

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Strama tyglar för antibiotika

Strama tyglar för antibiotika Strama tyglar för antibiotika Läkemedel och patientsäkerhet 110405 Anders Lundqvist Infektionskliniken Borås Södra Älvsborgs Sjukhus Den exponentiella kurvan och dess pedagogiska problem Litet praktiskt

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Prioriteringar för framtiden Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 2 MIRA Bakgrund och syfte Bakgrund MIRA Folkhälsomyndighetens uppdrag:

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

GRACE, Theraedge, Happy audit, ESAC III, CHAMP. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

GRACE, Theraedge, Happy audit, ESAC III, CHAMP. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping GRACE, Theraedge, Happy audit, ESAC III, CHAMP. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping GRACE: Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe Chris Butler,

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni

Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Nedre luftvägsinfektioner hosta, akut bronkit, pneumoni Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sidan 1 Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Antibiotika och resistens. Välkomna! Sidan 1

Antibiotika och resistens. Välkomna! Sidan 1 Antibiotika och resistens Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Minskad antibiotikaförskrivning Varför? Sidan 4 Historik Sidan 5 Behandlingseffekt vid blodförgiftning med pneumokocker Penicillin % överlevare

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants, per county Data source: The National Board of Health

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Uppdrag från Folkhälsomyndigheten Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndahl, Joaquim Soares, Eva-Lena

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Patientens sjukdomsbild prescriptions/ 1000 inhabitants and year 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants,

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

regiongavleborg.se Rådgivningsutbildning 150917

regiongavleborg.se Rådgivningsutbildning 150917 Rådgivningsutbildning 150917 REK-boken Långversionen endast på nätet Kortversionen på nätet och i pocketformat Kortversionen och barnreklistan planeras komma i app till smartphone, surfplatta under 2015

Läs mer

Ökande resistens- När kan vi avstå från antibiotika? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Ökande resistens- När kan vi avstå från antibiotika? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Ökande resistens- När kan vi avstå från antibiotika? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Evolutionens segrare! Bakterier förökar sig genom delning var 15:e minut Bakterier: 100 generationer

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

"Värna om antibiotika" 2011-11-30 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Värna om antibiotika 2011-11-30 Sidan 1 www.stramastockholm.se "Värna om antibiotika" Sidan 1 Sidan 2 Karbapenemas-producerande Enterobacteriaceae (ESBL karba ) sedan 2007 December 2010 November 2011 2011 Källa: Smittskyddsinstitutet Sidan 3 Sidan 4 Sidan 5 Utveckling

Läs mer

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10 Akut otit Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott Akut öroninflammation hos barn Hur vanligt? c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2års

Läs mer

Behandling av infektioner i öppenvård - barn

Behandling av infektioner i öppenvård - barn Behandling av infektioner i öppenvård - barn Ingrid Ziegler ST-läkare Infektionskliniken USÖ Luftvägsinfektioner hos barn Normalt i småbarnsgrupp: Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Ofta hög feber-omogen

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika?

Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika? Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika? En journalstudie om antibiotikaförskrivning och diagnossättning vid Liljeholmens vårdcentral Karin Magnusson, ST-läkare Liljeholmens

Läs mer

Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral

Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral Användandet av StrepA på Sävja Vårdcentral David Envall ST-läkare Sävja VC Handledare: Malin André Sammanfattning Bakgrund Läkemedelsverket har rekommendationer om hur man ska handlägga tonsilliter i öppenvården.

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017 Smittskydd Vårdhygien Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2017-02-09 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder.

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared FoU-enheten Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Agenda Antibiotikaresistens

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Antibiotika. sorter doser behandlingstider. Lars Holmström, Mats Erntell STRAMA Halland, Terapigrupp infektion

Antibiotika. sorter doser behandlingstider. Lars Holmström, Mats Erntell STRAMA Halland, Terapigrupp infektion Antibiotika sorter doser behandlingstider Lars Holmström, Mats Erntell STRAMA Halland, Terapigrupp infektion Antibiotika (J01 exkl metenamin), Öppenvård, län och riket 2000-2004 DDD/1000 inv och dag (Ej

Läs mer

Evidens och rekommendationer för antibiotikaprofylax och terapi inom käkkirurgi. Föreläsning 2012-05-09, Uppsala Anders Heimdahl

Evidens och rekommendationer för antibiotikaprofylax och terapi inom käkkirurgi. Föreläsning 2012-05-09, Uppsala Anders Heimdahl Evidens och rekommendationer för antibiotikaprofylax och terapi inom käkkirurgi Föreläsning 2012-05-09, Uppsala Anders Heimdahl Vad är evidens? Gradering av evidens Hur bedöms evidensen hos en klinisk

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis lokalt smittskydds-och antibiotikaansvarig

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län Viktoriadagen maj 2011 Strama Uppsala län Bakterierna 3 miljarder år gamla 1918 Spanska sjukan på Västmanlands Regemente. Foto: Ernst Blom It is not difficult to make microbes resistant to penicillin.

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

STRAMA Gävleborg. Strategigruppen. för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow. regiongavleborg.

STRAMA Gävleborg. Strategigruppen. för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow. regiongavleborg. STRAMA Gävleborg Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Strama Gävleborg Mandat från Landstingsdirektören Styrgrupp Representanter

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis Stramas kontaktläkare. Denna

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild Läkarens förväntningar Att vara patienten till lags Att göra något Att inte missa allvarlig sjukdom Patientförväntningar

Läs mer

Antibiotika och resistens Antibiotika - en ändlig resurs? Enkel biljett till helvetet om vi står utan antibiotika?

Antibiotika och resistens Antibiotika - en ändlig resurs? Enkel biljett till helvetet om vi står utan antibiotika? Antibiotika och resistens Antibiotika - en ändlig resurs? Enkel biljett till helvetet om vi står utan antibiotika? Sidan 1 Antibiotika i fokus Sidan 2 Konsekvenser av överanvändning Risker för individen/biverkningar

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Mål och mått Slutenvården Rekapitulation

Mål och mått Slutenvården Rekapitulation Mål och mått Slutenvården 2013 Rekapitulation Övriga??? Strukturmål kan vara att Den antibiotikaansvarige läkaren avsätter (X tid) för arbetet med att utföra åtagandena enligt uppdragsbeskrivningen om

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012 Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartalsrappport 1 2012 450 400 350 Uthämtade antibioitkarecept (J01 exkl metenamn per län) Källa: Concise, Apotekens Serivece AB Linjen indikerar det nationella patientsäkerhetsmålet

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Snabbkursen! Antibiotika Vanlig bakterie Antibiotika resistent Antibiotikaresistens

Läs mer

Strama. Signar Mäkitalo. regiongavleborg.se

Strama. Signar Mäkitalo. regiongavleborg.se Strama Signar Mäkitalo Multiresistenta bakterier Sverige antal fall 2007-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ESBL 2098 2941 3690 4920 5666 7225 8130 8899

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Antibiotikastatistik. Nationell kurs i Strama arbete. Jenny Hellman, apotekare. Smittskyddsinstitutet. jenny.hellman@smi.se

Antibiotikastatistik. Nationell kurs i Strama arbete. Jenny Hellman, apotekare. Smittskyddsinstitutet. jenny.hellman@smi.se Antibiotikastatistik Nationell kurs i Strama arbete Jenny Hellman, apotekare Smittskyddsinstitutet jenny.hellman@smi.se Nationell övervakningen av antibiotikaförbrukning - Apotekens Service AB, Concise

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Regionens hus Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2015-02-06 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap

Läs mer

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika i ett Stramaperspektiv för vården Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Strama Västerbotten Vad jag ska prata om

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 3 2016 Öppenvård och sjukhus 400 350 300 Uthämtade antibiotikarecept* per län 2013-10 - 2016-09 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hos barn och vuxna. Carl Spindler Karolinska Universitetssjukhuset 2013

Nedre luftvägsinfektioner hos barn och vuxna. Carl Spindler Karolinska Universitetssjukhuset 2013 Nedre luftvägsinfektioner hos barn och vuxna Carl Spindler Karolinska Universitetssjukhuset 2013 Problemets omfattning Luftvägsinfektioner utgör 10-30% av alla konsultationer i öppen vård Bland patienter

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Dagordning Stramamöte 150915

Dagordning Stramamöte 150915 Dagordning Stramamöte 150915 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 15-05-20 3. Rapport från möte mellan Nationella kompetensgruppen Strama och lokala Strama 15 09 10. Vad

Läs mer

antibiotikabruk i praktiken

antibiotikabruk i praktiken Recept mot resistensrationellt antibiotikabruk i praktiken Helena Hallgren och Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad december 2011 Varför är vi här? Ökad resistensproblematik- internationellt och lokalt

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se

Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se Legionella pneumophila A: Kolonier på agar B: Gram färgning Legionärssjuka 1976 Philadelphia Utbrott

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit.

Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit. Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit. Följsamhet till STRAMA:s, SMI:s och LMV:s behandlingsrekommendationer vid akut bronkit och oklar nedre luftvägsinfektion på Vårdcentralen Linden och Primärvårdsjouren

Läs mer

Lite nytt om antibiotika

Lite nytt om antibiotika Lite nytt om antibiotika Mårten Prag 25 Antibiotika (J01 exkl metenamin) i Norden 1987-2007 total förbrukning, DDD/1000 invånare och dag 20 DDD/1000 invånare/dag 15 10 5 Island Finland Sverige Norge Danmark

Läs mer

Handläggning av AOM. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping. Sigvard Mölstad, Medicinska Riksstämman 2010,

Handläggning av AOM. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping. Sigvard Mölstad, Medicinska Riksstämman 2010, Handläggning av AOM Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping AOM 15% av all antibiotika i primärvård Bakgrund Konsensusuttalande år 2000 om behandling av sporadisk AOM: Sporadisk AOM Alternativ

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar?

Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar? Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar? Beror skillnader i handläggning och behandling på varierande patientsammansättning

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 2, 2010

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 2, 2010 Kvartalsstatistik från Strama kvartal 2, 2010 Antibiotika som förskrivs på recept: Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande medelvärde för 12 månader tillbaka.

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Vad gör att man följer riktlinjer för antibiotikaförskrivning på vårdcentral?

Vad gör att man följer riktlinjer för antibiotikaförskrivning på vårdcentral? Vad gör att man följer riktlinjer för antibiotikaförskrivning på vårdcentral? Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Katarina Hedin, Malin André, Hedvig Gröndahl,

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral

Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral Gustav Eklund, ST-läkare Eriksbergs vårdcentral gustav.eklund@regionuppsala.se Handledare Allmänläkare, docent Malin André FFoU-enheten, Primärvården,

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Bilder 3-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Antibiotika. Emilia Titelman HT 2015

Antibiotika. Emilia Titelman HT 2015 Antibiotika Emilia Titelman HT 2015 1940-talet Karbapenemer Grupp Penicilliner Cefalosporiner β-laktamantibiotika Preparat Streptokocker G+ G- S.aureus H.i. E.coli Mykoplasma Enterokocker Pseudomonas Anaerober

Läs mer

Långvarig hosta - Mycoplasma, TWAR, kikhosta? Eller något annat? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2014

Långvarig hosta - Mycoplasma, TWAR, kikhosta? Eller något annat? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2014 Långvarig hosta - Mycoplasma, TWAR, kikhosta? Eller något annat? Niclas Johansson Infektionskliniken Karolinska Solna 2014 Fall Socialt: Gift. Tre barn, 27,24 respektive 23 år gamla. Arbetar som forskare

Läs mer

Vad vet allmänheten om antibiotika preliminära resultat från 747 svar i STRAMA: s enkätstudie

Vad vet allmänheten om antibiotika preliminära resultat från 747 svar i STRAMA: s enkätstudie Vad vet allmänheten om antibiotika preliminära resultat från 747 svar i STRAMA: s enkätstudie Johanna Berg, MSc Pharm 1, 2 och Cecilia Stålsby Lundborg, apotekare, docent 1, 2, 3 1. IHCAR, Karolinska Institutet,

Läs mer

Nya REK-boken och STRAMA

Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA Nyheter och ändringar 2017-2018 Åsa Johansson Stramasjuksköterska STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Innehåll S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 92-28 43 3 Nr 5 24 Nya rutiner för klinisk anmälan enl smittskyddslagen...

Läs mer