Moder Jord - för god att kolsyra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moder Jord - för god att kolsyra"

Transkript

1 Moder Jord - för god att kolsyra Elmopedturnén på EL6:an 2012!

2 Innehåll Elmopedturnén på EL6:an 2012!... 3 Sammanfattning!... 3 Hur allt började!... 3 How it all began!... 4 Pär Holmgren och Staffan Lindberg!... 6 Genomförande!... 6 Oslo Köpenhamn 70 mil på EL6:an!... 6 Antal stopp!... 7 Gästartister och turnéfölje!... 8 Projektets mål!... 8 Personliga möten med Pär och Staffan!... 9 Medarbetare!... 9 Marknadsföring!... 9 Bokbord! Mediebevakning! Samarbetspartners! Projektets förväntade effekter! Exempel på uttalanden kring beteendeförändringar! Slutord! Bilaga: Energimyndighetens information Elmopdturnén 2011!14 "

3 Elmopedturnén på EL6:an 2012 Sammanfattning Klimatfrågan är ständigt aktuell men får inte den uppmärksamhet som behövs. Elmopedturnén, turnérande klimatshow med föreläsningsinslag, s.k. edutainment, har sedan starten 2009, för varje år fått fler besökare och samarbetspartners. Edutainmentformen kombinerar utbildning med underhållning. Pär Holmgren, hedersdoktor vid Uppsala universitet, meteorolog och föreläsare har tillsammans med Staffan Lindberg, artist, koldioxidbantare och Karamelodiktprisvinnare, hittat en uppskattad och inspirerande väg att nå ut med livsviktig kunskap. Till sin hjälp har de, liksom tidigare år, med sig folkkära gästartister som ansluter längs turnévägen. Från Oslo i Norge åker de den 27 augusti, längs E:6/E:20 genom Sverige på elmopeder, för att landa i Köpenhamn i Danmark den 14 september Stoppen sker i samarbete med norska, svenska och danska kommuner. Climate change is a current and ongoing issue but does not get the attention it needs. The electric scooter tour - a touring climate show with an educational part, so called edutainment, has since the start 2009 each year attracted a raising number of visitors and partners. Pär Holmgren - honorary doctorate at the University of Uppsala, meteorologist, and public speaker and Staffan Lindberg - artist, carbon oxide dieter and winner of the Karamelodikt price, have found a popular and inspiring way to bring vital knowledge to the public. As in previous years, beloved guest artists will join along parts of the tour. The tour is set to start August 27 in Oslo, Norway, then go 700 km by E:6/E:20, through Sweden and arrive in Kopenhagen, Denmark September 14. Several stops will be made along the way in cooperation wiht the Swedish, Norwegian and Danish municipalities. Hur allt började 2009 genomfördes den första Elmopedturnén, då enbart i Uppland. Den initierades av komikern och författaren Lasse Eriksson som upptäckte att han själv, meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg ägde varsin elmoped. Eftersom alla tre brann för att sprida kunskap om miljöfrågor, så det var bara att sätta igång. ABF finansierade turnén med #

4 namnet Så länge sladden räcker på själva klimatshowen. Världshistoriens första elmopedturné hade sett dagens ljus växte projektet och Pär och Staffan körde 350 km från Karlstad till Stockholm tillsammans med musikteatergruppen Sweet Dreams från Naturskyddsföreningen. Detta år fick klimatshowen namnet 350 km för klimatet. Målgången skedde i samband med nationaldagsfirandet i Stockholm. Turnén möjliggjordes tack vare samarbetet med kommunerna längs vägen samt sponsoravtal. Lasse Eriksson hade förhinder det året. Lasse Nilsson var turnéns mycket uppskattade turnéledare slog turnén alla rekord. Färdvägen blev längre, showen vassare och turnésällskapet mer taggat än någonsin. Elmopedturnéns grundare Lasse Eriksson skulle ha varit med i år, men han avled hastigt den 3 mars. Saknaden efter honom var stor och under turnén uppmärksammande vi hans minne på olika sätt. Föreställningen Med växthusgasen i botten har setts av närmare ett par tusen människor. Även i år var Lasse Nilsson turnéledare. Turnén gick från Tommarp i Skåne till Haparanda i Norrbotten. Genom föredrag, föreställningar och utställningar i 15 av landets kommuner har Elmopedturnén förmedlat kunskap om vad enskilda människor kan göra för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning. Showen framfördes med gästartister som Anders Lundin, Tina Ahlin och Anders Linder m. fl. Kommunerna medfinansierade stoppen. Genomsnittligt antal besökare per stopp var 139 personer. Vi fick över 8000 besök via föreställningar och sociala medier. Energimyndigheten var största bidragsgivare. Uppföljningen visade att en majoritet av besökarna har minskat sin energianvändning och klimatpåverkan. I år, 2012, skissar vi på en turné från Oslo till Köpenhamn via E6/E20 genom Sverige. Alltså ett nordiskt samarbete mellan tre länder. Vårt engagemang bottnar i följande inställning: Att ägna sig åt miljöfrågan är som att betala hyran. Gör man det inte, har man ingenstans att bo. How it all began 2009 the tour on electric scooters, Elmopedturnén, started, but then only in Uppland, Sweden. It was initiated by comedian and author Lasse Eriksson who discovered that himself, meteorologist Pär Holmgren and artist Staffan Lindberg were all owners of electric mopeds. Since they were all passionately engagaged in environmental issues, they started this project with support from ABF. Så länge sladden räcker was the name of their climateshow. The first tour on electric scooters was born. $

5 2010 the project expanded and Pär and Staffan drove 350 km from Karlstad to Stockholm together with the musical group Sweet Dreams of Nature Conservation. This year they named their climateshow 350 km för klimatet. The finish was done in conjunction with National Day celebrations in Stockholm. The tour was made possible thanks to the cooperation with the municipalities along the way and the sponsorship agreements. Lasse Eriksson was unable to attend that year. Lasse Nilsson was the much appreciated tour manager the tour hit all records. The route was longer, the show sharper and the tour company was more tagged than ever. Elmopedturnéns founder Lasse Eriksson would have been involved this year, but he chockingly passed away on 3 March. The longing for him was great and during the tour we celebrated his memory in different ways. The show "Med växthusgasen I botten" has been seen by approximately 2000 people. Also this year Lasse Nilsson was the tour manager. The tour went from Tommarp in Skåneto Haparanda in Norrbotten. Through lectures, performances and exhibitions in 15 of the country's municipalities, Elmopedturnén have conveyed the knowledge of what individuals can do to reduce their climate impact and energy use. The show was performed with guest artists such as Anders Lundin, Tina Ahlin and Anders Linder et al. The municipalities co-financed the stops. Average number of visitors per stop was 139 people. We received over 8000 visitors through performances and social media. The swedish Energy Agency was the largest contributor. The monitoring showed that a majority of visitors have reduced their energy use and carbon footprint. This year, 2012, we sketch on a tour from Oslo to Copenhagen via E6/E20 by Sweden. Thus, a Nordic co-operation between three countries. Our commitment stems from the following setting: engaging in environmental issues is like paying the rent. If you don t, you have nowhere to live. Turnéstarten i skånska Tommarp 2011 %

6 Pär Holmgren och Staffan Lindberg Pär är meteorologen som är betydligt mer än en TV-profil med väderkarta i bakgrunden. Som föreläsare, debattör och författare till bl a Augustnominerade Meteorologernas väderbok (2006) syns och hörs han i alla möjliga och omöjliga forum. Klimatfrågan är alltid i fokus när Pär är med, om det så är i Aftonbladets väderblogg, på scenen med bandet Spridda Skurars eller i Naturskyddsföreningens styrelserum. Staffan är musikern och artisten som offentligt hängt ut och bekämpat växthusgaserna i sitt liv medverkade han som koldioxidbantare i SVT:s klimatserie Vädrets makter. Med humor och ordakrobatik skildras detta även i boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen en koldioxidbantares bekännelser (2010). Staffans skapande är prisbelönt, bl a med Povel Ramels Karamelodiktpris tillsammans med Viba Femba (1999). Genomförande Oslo Köpenhamn 70 mil på EL6:an I år, 2012, skissar vi på en turné från Oslo till Köpenhamn genom Sverige utefter E6/E20. Alltså ett nordiskt samarbete mellan tre länder i 70 mil. Meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg utgör turnéns radarpar. Elmopeden symboliserar ett fossilbränslefritt sätt att färdas. Den är särskilt väl lämpad vid de kortare sträckor vi oftast använder bil till. Vid varje stopp kommer klimatshowen Moder Jord för god att kolsyras att framföras, oftast med en eller flera gästartister. Showen innehåller både föreläsningspartier och underhållning i form av musik och stå-upp. Varje besökare erbjöds ett personligt möte med Pär Holmgren och Staffan Lindberg efter föreställningen vid deras bokbord. Där får besökare veta mer om olika aspekter av klimatförändringarna t ex hur energianvändningen påverkar klimatet. &

7 Vid stoppen kommer även stora och små företag, lokala och riksomfattande, att få möjlighet att ställa ut klimatsmarta och energieffektiva lösningar ur ett privatpersonsperspektiv. Turnéstoppen innebär därmed ett tillfälle att få visa upp klimatsmarta lösningar för t ex fordonsdrift, uppvärmning, elproduktion, belysning, matproduktion, bostadsbygge och jordförbättringsmedel. Antal stopp 2012 planerar vi att genomföra denna turné under perioden 27 augusti till 14 september. Starten sker i Oslo och sedan åker turnén 70 mil, huvudsakligen längs E6/E20, genom Sverige för att avslutas i Köpenhamn. Tänkbara stopp kan ske i (Norge:) Oslo, Vestby, Råde kommune (Karlshus) och Sarpsborg, (Sverige:) Strömstad, Uddevalla, Kungälv, Göteborg, Mölndal, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och (Danmark:) Köpenhamn. Vi planerar för besök i sammanlagt 18 kommuner i tre nordiska länder. Vi vill samarbeta med kommunernas energi- och klimatrådgivare. Kommunerna ska tillhandahålla scen, tillhörande utrustning, marknadsföra föreställningen samt betala arvode för föreställningen. I början/mitten av maj bör vi veta exakt antal kommuner. Flera kommuner har redan visat intresse av att delta. I samband med föreställningen får publiken ta del av miljöintresserade företag och organisationer som ställer ut. Under hösten 2011 startar förberedelsearbetet. Kommuner och andra ev. samarbetspartners kommer att kontaktas för att undersöka möjligheter till samarbete. Det går även att koppla ihop stoppen med andra planerade aktiviteter som t ex energi- och klimatrådgivare i kommunerna arrangerar. Erik Lidholm, Jacke Sjödin och Tina Ahlin gästade stoppet i Uppsala 2011 '

8 Gästartister och turnéfölje Gästartister under Elmopedturnén på EL6:an 2012 planeras bli Ane Brun, Jojje Wadenius, Maria Lundqvist, Tina Ahlin, Fredrik Swahn, och Sofia Karlsson. Att våra hjärtefrågor får draghjälp av kända artister som är engagerade i hållbarhetsfrågor är av största vikt för att nå fler människor än vi annars skulle göra. Turnéföljet planeras bestå av turnéledare Lasse Nilsson, mediekommunikatör Jonas Larsson och dokumentatör Moa Lundholm. Följebilen, allra helst en gas/el hybridbil, ska bl a förse elmopedisterna med reservbatterier vid längre körsträckor. För de energi- och klimatrådgivare vi kommer att samarbeta med längs vägen, hoppas vi att vårt sätt att kommunicera klimat- och hållbarhetsfrågor kompletterar deras eget. Pär och Staffan 2011 i en pedagogisk genomgång av jordens utveckling. Projektets mål Målet med 2012 års turné är att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor samt inspirera till handling för minskad klimatpåverkan, framför allt med fokus på privatpersoner. Detta mål har vi de tidigare åren uppnått med god marginal. Vi siktar på att få 200 besökare eller fler vid varje stopp. Utöver detta vill vi öka våra besök via Internet. Vi vill få fler followers och unika besök i våra sociala medier. Under turnéns tidigare år har många uppskattat möjligheten att vid stoppen få diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor mer personligt med Pär och Staffan vid deras bokbord. Denna möjlighet kommer vi att erbjuda även i år. Via sociala medier har man också samma möjlighet. (

9 Eftersom intresset att vilja fördjupa sig varit så pass stort bland dem som besökt turnén tidigare år, ser vi det som mycket angeläget att fortsätta arbeta på detta sätt. Det finns många vinster med att kommunicera dessa frågor på individnivå. När man når tillräckligt många med tillräckligt mycket information, kan man få till stånd en beteendeförändring tack vare den kritiska massa som uppstår innan stora grupper eller hela länder byter beteenden, till exempel gällande energianvändning eller konsumtionsmönster. Personliga möten med Pär och Staffan Under turnéns tidigare år har många uppskattat möjligheten att vid stoppen få diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor mer personligt med Pär och Staffan vid deras bokbord. Denna möjlighet kommer vi att erbjuda även i år. Via sociala medier har man också samma möjlighet. Eftersom intresset att vilja fördjupa sig varit så pass stort bland dem som besökt turnén tidigare år, ser vi det som mycket angeläget att fortsätta arbeta på detta sätt. Medarbetare Turnéledare för Elmopedturnén 2012 är, liksom tidigare år, Lasse Nilsson. Med ett mångfacetterat yrkesliv i bagaget, en entreprenörsanda utöver det vanliga samt ett brett kontaktnät i hela Norden, kommer Lasse med säker hand att sy ihop en framgångsrik och välbesökt turné. Turnéns projektledare är meteorologen och föreläsaren Pär Holmgren, som också är ständig elmopedåkare och klimatshoware tillsammans med artisten och koldioxidbantaren Staffan Lindberg. I projektgruppen ingår även Mia Peterson, projektassistent och koordinator, Ola Anto som ansvarar för vår hemsida samt Jonas Larsson som ansvarar för sociala medier och marknadsföring. Exempel på affisch Del av affisch, design: Matador, Uppsala Marknadsföring I vår marknadsföringsplan är sociala medier den viktigaste kommunikationsplattformen. Vår hemsida uppdateras löpande Till den är en blogg- och Twittersida kopplad. På Flickr läggs bl a bilder upp från senaste turnén. )

10 När turnén börjar ta form inför 2012 års resa, kommer Pär och Staffan att blogga och twittra med besökare. Under själv turnén kommer vi att streama resan och annat under turnén samt löpande lägga upp bilder och filmer på Youtube. Elmopedturnén har en egen app till andiodtelefoner och till iphone. Där läggs aktuell information upp som gäller själva turnéstoppen. Affischer och annonser kommer att produceras och spridas i samarbete med kommunerna och våra samarbetspartners. Bokbord Vid varje stopp kommer vi att erbjuda böcker till försäljning. Av Pär Holmgren kan man bl a läsa Meteorologernas nya väderbok (Claes Bernes & Pär Holmgren, Medströms förlag 2009) och Torstens resa ut i vida världen (Pär Holmgren & Moa Lundholm, Pärspektiv förlag 2010). Staffan Lindberg har skrivit boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen en koldioxidbantares bekännelser (Staffan Lindberg, Cordia förlag 2010). Detta och mycket mer kommer de intresserade besökarna att kunna köpa och föra samtal kring med Pär och Staffan. Mediebevakning Media har visat stort intresse för Elmopedturnén ända sedan starten Här ett axplock ur mediabevakningen under 2011 års turné:! Kramfors (Förstasida och artikel)! Kumlanytt (Webb+LokalTV)! Sveriges Radio Örebro!*

11 Pär och Staffan intervjuas! P4 Extra med Erik Blix! P4 Västernorrland! SVT God morgon Sverige! SVT ABC! Radio Kristianstad! Norrbottenskuriren!! Norrländska socialdemokraten! Norran (Skellefteås tidning)! Uppsala Nya Tidning Under hösten 2011, då alltså 2012 års turné planeras för fullt, har Pär Holmgren flitigt intervjuats om bl a den omfattande orkansäsongen i världen och dess kopplingar till människans påverkan på klimatet. I Sveriges Radio, ABC och lokala tidningar har Pär fått svara på frågor och redogöra för den senaste forskningen inom detta enormt stora forskningsfält. Samarbetspartners Elmopedturnén 2012 samarbetar med Artister för Miljön. Projektets förväntade effekter Uppföljningen av Elmopedturnén 2011 visar att attityd och beteende förändrats i en positiv riktning hos våra besökare. När intresset och kunskapen ökar hos gemene man, ökar också motivationen för de nödvändiga omställningar samhället måste gå igenom. Vikten av lättillgänglig och uppdaterad information om klimat- ouch hållbarhetsfrågor kan inte nog poängteras. Kopplingar till den enskilda människans liv tror vi är avgörande för att öka förståelsen för frågan. Det är denna koppling vi vill underlätta med hjälp av lättillgängliga kunskaper, underhållning och inspiration. Vi kan förbättra vår livskvalitet genom att ligga några steg före utvecklingen och genom att vara förberedda när nödvändiga förändringar sker både lokalt och globalt. När vi hittar framkomliga vägar för omställning till ett mer hållbart samhälle, vet vi att vi bidrar till en bättre framtid för våra barn och barnbarn. Detta är ökad livskvalitet enligt oss. Elmopedturnén bygger nätverk med intresseorganisationer, kommuner och företag. Vi ser att kunskaper och beteendeförändringar har ökat hos!!

12 enskilda individer men också antalet nätverk och samarbeten mellan organisationer och företag. Vid stoppen möts individer och organisationer. Detta stimulerar till nytänkande och kreativa samarbeten samt har har positiva effekter för forskningssatsningar på miljö- och klimatområdet. Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan dra nytta av turnén och arrangera aktiviteter och uppföljningar i kölvattnet av elmopedturnén. Vi hoppas också medvetandegöra enskilda människor om deras makt som konsumenter. Detta kan påverka den framtida energiförbrukningen positivt, både vad gäller åtgång och slag av energi. I övrigt har vi förstått av tidigare års turner, att de goda krafter som verkar för minskad klimatpåverkan får ökad stimulans av Elmopedturnén i organisationer, miljöer eller sammanhang där dessa frågor har ett alltför litet utrymme genomförde vi en tävling på vår hemsida för att ta reda på hur stor andel av Elmopedturnéns besökare som förändrat sitt beteende när det gäller minskad energianvändning och minskade utsläpp. (Vinnaren presenteras på /0(%1"*%$&'#,&,,"*, 2,&,,"*,0(%1"*%3"4',5,%'+(&,'+,*'!6+78,*&9%":" Tävlingen gick ut på att svara på ett antal frågor och bland dem som svarat rätt lottades en av elmopederna från turnén ut. Av 98 personer som deltagit säger sig 64 ha förändrat sitt beteende. Ännu fler svarade att de redan hade förändrat sitt beteende och önskade oss och alla andra besökare lycka till i vårt miljöarbete. Exempel på uttalanden kring beteendeförändringar Köper närproducerat om det finns. Ska byta till fler LED-lampor samt skaffa elcykel eller elmoped. Jag har börjat äta mindre kött, mer vegetariskt. Cyklat till jobbet oftare. Jag har kopplat in stand-by-spararen. Har för första gången klimatkompenserat (genom Tricorona) flygresan som!"

13 redan var beställd. I framtiden får det bli mera tåg, och kanske elmoped kortare sträckor istället för bil! Har skaffat luftvärmepump för att minska elförbrukningen. Slutord Alla vi som ingår i projektgruppen kring Elmopedturnén lägger ner våra själar i arbetet med turnén och vi brinner för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Att kommunicera hur människan påverkar klimatet på vår jord är inte helt okomplicerat. Därför tror vi på att använda artistiska och sceniska uttryck, med en stor portion humor, för att erbjuda ett alternativt sätt att nå ut med detta bitvis svårsmälta budskap. Vi märker att vi genom våra okonventionella metoder når nya grupper av människor. Detta är också något vi har fått väldigt mycket uppskattning för. Vi utgår från aktuell forskning och statistik i projektet för att ha på fötterna i alla de möten vi bjuder in till. Vår största utmaning är, som alla år, att locka publik till klimatshowen. Att berätta för människor vilka tuffa utmaningar vi står inför och dessutom uppmuntra dem till förändrat beteende är inte helt lätt att marknadsföra. Här har vi stor hjälp av att Pär Holmgren är rikskändis genom sitt tidigare jobb på SVT och att Staffan Lindberg för många blev känd genom gruppen VibaFemba. Dessutom engagerar vi folkkära gästartister, som lockar ytterligare folk till publiken. I skrivande stund är vi i full gång med planeringen inför 2012 års turnéer. Att elmopeder är ett underbart klimatsmart färdsätt och att ett artistiskt tilltal är framgångsrikt är vi nu helt övertygade om. Därför fortsätter vi så länge vi har en intresserad publik, fantastiska samarbetspartners och generösa bidragsgivare. Eller framför allt: så länge medvetenheten och beteendeförändringarna behöver öka kring dessa viktiga frågor. Intresserad och glad publik 2011!!#

14 Bilaga: Energimyndighetens information Elmopdturnén 2011 Elmopedturnén använder lekfullhet för att sprida kunskap om energioch klimatfrågorna. Genom show och sociala medier har de i år mött sommarsvenskar.!$

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

Sammanfattning Summary

Sammanfattning Summary Projektrapport Power Shift är ett event som sammanför unga människor och ungdomsföreningar från hela landet för att utbyta den erfarenhet och kunskap som behövs för att vara effektiv, innovativ och engagerad

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Att Kommunicera Hållbarhet

Att Kommunicera Hållbarhet Att Kommunicera Hållbarhet En undersökning av hållbarhetsdebatten via internet Siri Sigrand Examensarbete vid institutionen för stad och land Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala 2011 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Hållbar utveckling. Lärarhandledning gymnasium

Hållbar utveckling. Lärarhandledning gymnasium Hållbar utveckling Pedagogiska övningar utifrån musik- och teaterföreställningen "Svårigheten att förhandla med en blåval". Materialet kan även användas fristående från föreställningen." (Sweet Dreams

Läs mer

Case: Entreprenörskapets utmaningar - en resa i modets tecken

Case: Entreprenörskapets utmaningar - en resa i modets tecken Case: Entreprenörskapets utmaningar - en resa i modets tecken Institution: Institutionen för Teknisk Ekonomi och Logistik, Avdelningen för Produktionsekonomi Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Engagerade ungdomar - En hållbar energistrategi

Engagerade ungdomar - En hållbar energistrategi Engagerade ungdomar - En hållbar energistrategi Camilla Dahl Camilla Karlsson SLU, Institutionen för Ekonomi Uppsats Nr 508 Magisteruppsats i Företagsekonomi Uppsala, 2008 D-nivå, 30 ECTS poäng ISSN 1401-4084

Läs mer

Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin

Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin Spring för Haiti Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti Anna Näsström Datum: 2013-04-26 Projektarbete Handledare: Lars Hägglund Johan Lundin Sammanfattning Många människor i världen

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON ISRN LUTMDN/TMHP--13/5278--SE ISSN 0282-1990 Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON - Slutresultat Magdalena Uggmark Examensarbete Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan Heroes of today Skolsatsning 2012 Projektplan Läget i världen är allvarligt, otroligt allvarligt, men det är inte det den här tidningen fokuserar på. Den handlar om den enorma rörelse av människor som

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå Inblicken nummer 1/2012, årgång fjorton I det här numret... Nationella prov Varför finns de och hur känns de att göra? Gymnasieelever visar framfötterna Redovisning på högskolan, och i London Att veta

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Ingen integration utan ett fungerande språk Detta mitt motto har jag följt sedan jag startade verksamheten 1992. Det primära har hela tiden

Läs mer

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight Pernilla Assarsson Medieteknik Maj 2011 Förord & Tack Jag vill tacka alla inblandade till denna studie. Först vill jag rikta ett stort tack till First Flight som har hjälpt mig att kunna genomföra studien,

Läs mer