Moder Jord - för god att kolsyra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moder Jord - för god att kolsyra"

Transkript

1 Moder Jord - för god att kolsyra Elmopedturnén på EL6:an 2012!

2 Innehåll Elmopedturnén på EL6:an 2012!... 3 Sammanfattning!... 3 Hur allt började!... 3 How it all began!... 4 Pär Holmgren och Staffan Lindberg!... 6 Genomförande!... 6 Oslo Köpenhamn 70 mil på EL6:an!... 6 Antal stopp!... 7 Gästartister och turnéfölje!... 8 Projektets mål!... 8 Personliga möten med Pär och Staffan!... 9 Medarbetare!... 9 Marknadsföring!... 9 Bokbord! Mediebevakning! Samarbetspartners! Projektets förväntade effekter! Exempel på uttalanden kring beteendeförändringar! Slutord! Bilaga: Energimyndighetens information Elmopdturnén 2011!14 "

3 Elmopedturnén på EL6:an 2012 Sammanfattning Klimatfrågan är ständigt aktuell men får inte den uppmärksamhet som behövs. Elmopedturnén, turnérande klimatshow med föreläsningsinslag, s.k. edutainment, har sedan starten 2009, för varje år fått fler besökare och samarbetspartners. Edutainmentformen kombinerar utbildning med underhållning. Pär Holmgren, hedersdoktor vid Uppsala universitet, meteorolog och föreläsare har tillsammans med Staffan Lindberg, artist, koldioxidbantare och Karamelodiktprisvinnare, hittat en uppskattad och inspirerande väg att nå ut med livsviktig kunskap. Till sin hjälp har de, liksom tidigare år, med sig folkkära gästartister som ansluter längs turnévägen. Från Oslo i Norge åker de den 27 augusti, längs E:6/E:20 genom Sverige på elmopeder, för att landa i Köpenhamn i Danmark den 14 september Stoppen sker i samarbete med norska, svenska och danska kommuner. Climate change is a current and ongoing issue but does not get the attention it needs. The electric scooter tour - a touring climate show with an educational part, so called edutainment, has since the start 2009 each year attracted a raising number of visitors and partners. Pär Holmgren - honorary doctorate at the University of Uppsala, meteorologist, and public speaker and Staffan Lindberg - artist, carbon oxide dieter and winner of the Karamelodikt price, have found a popular and inspiring way to bring vital knowledge to the public. As in previous years, beloved guest artists will join along parts of the tour. The tour is set to start August 27 in Oslo, Norway, then go 700 km by E:6/E:20, through Sweden and arrive in Kopenhagen, Denmark September 14. Several stops will be made along the way in cooperation wiht the Swedish, Norwegian and Danish municipalities. Hur allt började 2009 genomfördes den första Elmopedturnén, då enbart i Uppland. Den initierades av komikern och författaren Lasse Eriksson som upptäckte att han själv, meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg ägde varsin elmoped. Eftersom alla tre brann för att sprida kunskap om miljöfrågor, så det var bara att sätta igång. ABF finansierade turnén med #

4 namnet Så länge sladden räcker på själva klimatshowen. Världshistoriens första elmopedturné hade sett dagens ljus växte projektet och Pär och Staffan körde 350 km från Karlstad till Stockholm tillsammans med musikteatergruppen Sweet Dreams från Naturskyddsföreningen. Detta år fick klimatshowen namnet 350 km för klimatet. Målgången skedde i samband med nationaldagsfirandet i Stockholm. Turnén möjliggjordes tack vare samarbetet med kommunerna längs vägen samt sponsoravtal. Lasse Eriksson hade förhinder det året. Lasse Nilsson var turnéns mycket uppskattade turnéledare slog turnén alla rekord. Färdvägen blev längre, showen vassare och turnésällskapet mer taggat än någonsin. Elmopedturnéns grundare Lasse Eriksson skulle ha varit med i år, men han avled hastigt den 3 mars. Saknaden efter honom var stor och under turnén uppmärksammande vi hans minne på olika sätt. Föreställningen Med växthusgasen i botten har setts av närmare ett par tusen människor. Även i år var Lasse Nilsson turnéledare. Turnén gick från Tommarp i Skåne till Haparanda i Norrbotten. Genom föredrag, föreställningar och utställningar i 15 av landets kommuner har Elmopedturnén förmedlat kunskap om vad enskilda människor kan göra för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning. Showen framfördes med gästartister som Anders Lundin, Tina Ahlin och Anders Linder m. fl. Kommunerna medfinansierade stoppen. Genomsnittligt antal besökare per stopp var 139 personer. Vi fick över 8000 besök via föreställningar och sociala medier. Energimyndigheten var största bidragsgivare. Uppföljningen visade att en majoritet av besökarna har minskat sin energianvändning och klimatpåverkan. I år, 2012, skissar vi på en turné från Oslo till Köpenhamn via E6/E20 genom Sverige. Alltså ett nordiskt samarbete mellan tre länder. Vårt engagemang bottnar i följande inställning: Att ägna sig åt miljöfrågan är som att betala hyran. Gör man det inte, har man ingenstans att bo. How it all began 2009 the tour on electric scooters, Elmopedturnén, started, but then only in Uppland, Sweden. It was initiated by comedian and author Lasse Eriksson who discovered that himself, meteorologist Pär Holmgren and artist Staffan Lindberg were all owners of electric mopeds. Since they were all passionately engagaged in environmental issues, they started this project with support from ABF. Så länge sladden räcker was the name of their climateshow. The first tour on electric scooters was born. $

5 2010 the project expanded and Pär and Staffan drove 350 km from Karlstad to Stockholm together with the musical group Sweet Dreams of Nature Conservation. This year they named their climateshow 350 km för klimatet. The finish was done in conjunction with National Day celebrations in Stockholm. The tour was made possible thanks to the cooperation with the municipalities along the way and the sponsorship agreements. Lasse Eriksson was unable to attend that year. Lasse Nilsson was the much appreciated tour manager the tour hit all records. The route was longer, the show sharper and the tour company was more tagged than ever. Elmopedturnéns founder Lasse Eriksson would have been involved this year, but he chockingly passed away on 3 March. The longing for him was great and during the tour we celebrated his memory in different ways. The show "Med växthusgasen I botten" has been seen by approximately 2000 people. Also this year Lasse Nilsson was the tour manager. The tour went from Tommarp in Skåneto Haparanda in Norrbotten. Through lectures, performances and exhibitions in 15 of the country's municipalities, Elmopedturnén have conveyed the knowledge of what individuals can do to reduce their climate impact and energy use. The show was performed with guest artists such as Anders Lundin, Tina Ahlin and Anders Linder et al. The municipalities co-financed the stops. Average number of visitors per stop was 139 people. We received over 8000 visitors through performances and social media. The swedish Energy Agency was the largest contributor. The monitoring showed that a majority of visitors have reduced their energy use and carbon footprint. This year, 2012, we sketch on a tour from Oslo to Copenhagen via E6/E20 by Sweden. Thus, a Nordic co-operation between three countries. Our commitment stems from the following setting: engaging in environmental issues is like paying the rent. If you don t, you have nowhere to live. Turnéstarten i skånska Tommarp 2011 %

6 Pär Holmgren och Staffan Lindberg Pär är meteorologen som är betydligt mer än en TV-profil med väderkarta i bakgrunden. Som föreläsare, debattör och författare till bl a Augustnominerade Meteorologernas väderbok (2006) syns och hörs han i alla möjliga och omöjliga forum. Klimatfrågan är alltid i fokus när Pär är med, om det så är i Aftonbladets väderblogg, på scenen med bandet Spridda Skurars eller i Naturskyddsföreningens styrelserum. Staffan är musikern och artisten som offentligt hängt ut och bekämpat växthusgaserna i sitt liv medverkade han som koldioxidbantare i SVT:s klimatserie Vädrets makter. Med humor och ordakrobatik skildras detta även i boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen en koldioxidbantares bekännelser (2010). Staffans skapande är prisbelönt, bl a med Povel Ramels Karamelodiktpris tillsammans med Viba Femba (1999). Genomförande Oslo Köpenhamn 70 mil på EL6:an I år, 2012, skissar vi på en turné från Oslo till Köpenhamn genom Sverige utefter E6/E20. Alltså ett nordiskt samarbete mellan tre länder i 70 mil. Meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg utgör turnéns radarpar. Elmopeden symboliserar ett fossilbränslefritt sätt att färdas. Den är särskilt väl lämpad vid de kortare sträckor vi oftast använder bil till. Vid varje stopp kommer klimatshowen Moder Jord för god att kolsyras att framföras, oftast med en eller flera gästartister. Showen innehåller både föreläsningspartier och underhållning i form av musik och stå-upp. Varje besökare erbjöds ett personligt möte med Pär Holmgren och Staffan Lindberg efter föreställningen vid deras bokbord. Där får besökare veta mer om olika aspekter av klimatförändringarna t ex hur energianvändningen påverkar klimatet. &

7 Vid stoppen kommer även stora och små företag, lokala och riksomfattande, att få möjlighet att ställa ut klimatsmarta och energieffektiva lösningar ur ett privatpersonsperspektiv. Turnéstoppen innebär därmed ett tillfälle att få visa upp klimatsmarta lösningar för t ex fordonsdrift, uppvärmning, elproduktion, belysning, matproduktion, bostadsbygge och jordförbättringsmedel. Antal stopp 2012 planerar vi att genomföra denna turné under perioden 27 augusti till 14 september. Starten sker i Oslo och sedan åker turnén 70 mil, huvudsakligen längs E6/E20, genom Sverige för att avslutas i Köpenhamn. Tänkbara stopp kan ske i (Norge:) Oslo, Vestby, Råde kommune (Karlshus) och Sarpsborg, (Sverige:) Strömstad, Uddevalla, Kungälv, Göteborg, Mölndal, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och (Danmark:) Köpenhamn. Vi planerar för besök i sammanlagt 18 kommuner i tre nordiska länder. Vi vill samarbeta med kommunernas energi- och klimatrådgivare. Kommunerna ska tillhandahålla scen, tillhörande utrustning, marknadsföra föreställningen samt betala arvode för föreställningen. I början/mitten av maj bör vi veta exakt antal kommuner. Flera kommuner har redan visat intresse av att delta. I samband med föreställningen får publiken ta del av miljöintresserade företag och organisationer som ställer ut. Under hösten 2011 startar förberedelsearbetet. Kommuner och andra ev. samarbetspartners kommer att kontaktas för att undersöka möjligheter till samarbete. Det går även att koppla ihop stoppen med andra planerade aktiviteter som t ex energi- och klimatrådgivare i kommunerna arrangerar. Erik Lidholm, Jacke Sjödin och Tina Ahlin gästade stoppet i Uppsala 2011 '

8 Gästartister och turnéfölje Gästartister under Elmopedturnén på EL6:an 2012 planeras bli Ane Brun, Jojje Wadenius, Maria Lundqvist, Tina Ahlin, Fredrik Swahn, och Sofia Karlsson. Att våra hjärtefrågor får draghjälp av kända artister som är engagerade i hållbarhetsfrågor är av största vikt för att nå fler människor än vi annars skulle göra. Turnéföljet planeras bestå av turnéledare Lasse Nilsson, mediekommunikatör Jonas Larsson och dokumentatör Moa Lundholm. Följebilen, allra helst en gas/el hybridbil, ska bl a förse elmopedisterna med reservbatterier vid längre körsträckor. För de energi- och klimatrådgivare vi kommer att samarbeta med längs vägen, hoppas vi att vårt sätt att kommunicera klimat- och hållbarhetsfrågor kompletterar deras eget. Pär och Staffan 2011 i en pedagogisk genomgång av jordens utveckling. Projektets mål Målet med 2012 års turné är att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor samt inspirera till handling för minskad klimatpåverkan, framför allt med fokus på privatpersoner. Detta mål har vi de tidigare åren uppnått med god marginal. Vi siktar på att få 200 besökare eller fler vid varje stopp. Utöver detta vill vi öka våra besök via Internet. Vi vill få fler followers och unika besök i våra sociala medier. Under turnéns tidigare år har många uppskattat möjligheten att vid stoppen få diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor mer personligt med Pär och Staffan vid deras bokbord. Denna möjlighet kommer vi att erbjuda även i år. Via sociala medier har man också samma möjlighet. (

9 Eftersom intresset att vilja fördjupa sig varit så pass stort bland dem som besökt turnén tidigare år, ser vi det som mycket angeläget att fortsätta arbeta på detta sätt. Det finns många vinster med att kommunicera dessa frågor på individnivå. När man når tillräckligt många med tillräckligt mycket information, kan man få till stånd en beteendeförändring tack vare den kritiska massa som uppstår innan stora grupper eller hela länder byter beteenden, till exempel gällande energianvändning eller konsumtionsmönster. Personliga möten med Pär och Staffan Under turnéns tidigare år har många uppskattat möjligheten att vid stoppen få diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor mer personligt med Pär och Staffan vid deras bokbord. Denna möjlighet kommer vi att erbjuda även i år. Via sociala medier har man också samma möjlighet. Eftersom intresset att vilja fördjupa sig varit så pass stort bland dem som besökt turnén tidigare år, ser vi det som mycket angeläget att fortsätta arbeta på detta sätt. Medarbetare Turnéledare för Elmopedturnén 2012 är, liksom tidigare år, Lasse Nilsson. Med ett mångfacetterat yrkesliv i bagaget, en entreprenörsanda utöver det vanliga samt ett brett kontaktnät i hela Norden, kommer Lasse med säker hand att sy ihop en framgångsrik och välbesökt turné. Turnéns projektledare är meteorologen och föreläsaren Pär Holmgren, som också är ständig elmopedåkare och klimatshoware tillsammans med artisten och koldioxidbantaren Staffan Lindberg. I projektgruppen ingår även Mia Peterson, projektassistent och koordinator, Ola Anto som ansvarar för vår hemsida samt Jonas Larsson som ansvarar för sociala medier och marknadsföring. Exempel på affisch Del av affisch, design: Matador, Uppsala Marknadsföring I vår marknadsföringsplan är sociala medier den viktigaste kommunikationsplattformen. Vår hemsida uppdateras löpande Till den är en blogg- och Twittersida kopplad. På Flickr läggs bl a bilder upp från senaste turnén. )

10 När turnén börjar ta form inför 2012 års resa, kommer Pär och Staffan att blogga och twittra med besökare. Under själv turnén kommer vi att streama resan och annat under turnén samt löpande lägga upp bilder och filmer på Youtube. Elmopedturnén har en egen app till andiodtelefoner och till iphone. Där läggs aktuell information upp som gäller själva turnéstoppen. Affischer och annonser kommer att produceras och spridas i samarbete med kommunerna och våra samarbetspartners. Bokbord Vid varje stopp kommer vi att erbjuda böcker till försäljning. Av Pär Holmgren kan man bl a läsa Meteorologernas nya väderbok (Claes Bernes & Pär Holmgren, Medströms förlag 2009) och Torstens resa ut i vida världen (Pär Holmgren & Moa Lundholm, Pärspektiv förlag 2010). Staffan Lindberg har skrivit boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen en koldioxidbantares bekännelser (Staffan Lindberg, Cordia förlag 2010). Detta och mycket mer kommer de intresserade besökarna att kunna köpa och föra samtal kring med Pär och Staffan. Mediebevakning Media har visat stort intresse för Elmopedturnén ända sedan starten Här ett axplock ur mediabevakningen under 2011 års turné:! Kramfors (Förstasida och artikel)! Kumlanytt (Webb+LokalTV)! Sveriges Radio Örebro!*

11 Pär och Staffan intervjuas! P4 Extra med Erik Blix! P4 Västernorrland! SVT God morgon Sverige! SVT ABC! Radio Kristianstad! Norrbottenskuriren!! Norrländska socialdemokraten! Norran (Skellefteås tidning)! Uppsala Nya Tidning Under hösten 2011, då alltså 2012 års turné planeras för fullt, har Pär Holmgren flitigt intervjuats om bl a den omfattande orkansäsongen i världen och dess kopplingar till människans påverkan på klimatet. I Sveriges Radio, ABC och lokala tidningar har Pär fått svara på frågor och redogöra för den senaste forskningen inom detta enormt stora forskningsfält. Samarbetspartners Elmopedturnén 2012 samarbetar med Artister för Miljön. Projektets förväntade effekter Uppföljningen av Elmopedturnén 2011 visar att attityd och beteende förändrats i en positiv riktning hos våra besökare. När intresset och kunskapen ökar hos gemene man, ökar också motivationen för de nödvändiga omställningar samhället måste gå igenom. Vikten av lättillgänglig och uppdaterad information om klimat- ouch hållbarhetsfrågor kan inte nog poängteras. Kopplingar till den enskilda människans liv tror vi är avgörande för att öka förståelsen för frågan. Det är denna koppling vi vill underlätta med hjälp av lättillgängliga kunskaper, underhållning och inspiration. Vi kan förbättra vår livskvalitet genom att ligga några steg före utvecklingen och genom att vara förberedda när nödvändiga förändringar sker både lokalt och globalt. När vi hittar framkomliga vägar för omställning till ett mer hållbart samhälle, vet vi att vi bidrar till en bättre framtid för våra barn och barnbarn. Detta är ökad livskvalitet enligt oss. Elmopedturnén bygger nätverk med intresseorganisationer, kommuner och företag. Vi ser att kunskaper och beteendeförändringar har ökat hos!!

12 enskilda individer men också antalet nätverk och samarbeten mellan organisationer och företag. Vid stoppen möts individer och organisationer. Detta stimulerar till nytänkande och kreativa samarbeten samt har har positiva effekter för forskningssatsningar på miljö- och klimatområdet. Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan dra nytta av turnén och arrangera aktiviteter och uppföljningar i kölvattnet av elmopedturnén. Vi hoppas också medvetandegöra enskilda människor om deras makt som konsumenter. Detta kan påverka den framtida energiförbrukningen positivt, både vad gäller åtgång och slag av energi. I övrigt har vi förstått av tidigare års turner, att de goda krafter som verkar för minskad klimatpåverkan får ökad stimulans av Elmopedturnén i organisationer, miljöer eller sammanhang där dessa frågor har ett alltför litet utrymme genomförde vi en tävling på vår hemsida för att ta reda på hur stor andel av Elmopedturnéns besökare som förändrat sitt beteende när det gäller minskad energianvändning och minskade utsläpp. (Vinnaren presenteras på /0(%1"*%$&'#,&,,"*, 2,&,,"*,0(%1"*%3"4',5,%'+(&,'+,*'!6+78,*&9%":" Tävlingen gick ut på att svara på ett antal frågor och bland dem som svarat rätt lottades en av elmopederna från turnén ut. Av 98 personer som deltagit säger sig 64 ha förändrat sitt beteende. Ännu fler svarade att de redan hade förändrat sitt beteende och önskade oss och alla andra besökare lycka till i vårt miljöarbete. Exempel på uttalanden kring beteendeförändringar Köper närproducerat om det finns. Ska byta till fler LED-lampor samt skaffa elcykel eller elmoped. Jag har börjat äta mindre kött, mer vegetariskt. Cyklat till jobbet oftare. Jag har kopplat in stand-by-spararen. Har för första gången klimatkompenserat (genom Tricorona) flygresan som!"

13 redan var beställd. I framtiden får det bli mera tåg, och kanske elmoped kortare sträckor istället för bil! Har skaffat luftvärmepump för att minska elförbrukningen. Slutord Alla vi som ingår i projektgruppen kring Elmopedturnén lägger ner våra själar i arbetet med turnén och vi brinner för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Att kommunicera hur människan påverkar klimatet på vår jord är inte helt okomplicerat. Därför tror vi på att använda artistiska och sceniska uttryck, med en stor portion humor, för att erbjuda ett alternativt sätt att nå ut med detta bitvis svårsmälta budskap. Vi märker att vi genom våra okonventionella metoder når nya grupper av människor. Detta är också något vi har fått väldigt mycket uppskattning för. Vi utgår från aktuell forskning och statistik i projektet för att ha på fötterna i alla de möten vi bjuder in till. Vår största utmaning är, som alla år, att locka publik till klimatshowen. Att berätta för människor vilka tuffa utmaningar vi står inför och dessutom uppmuntra dem till förändrat beteende är inte helt lätt att marknadsföra. Här har vi stor hjälp av att Pär Holmgren är rikskändis genom sitt tidigare jobb på SVT och att Staffan Lindberg för många blev känd genom gruppen VibaFemba. Dessutom engagerar vi folkkära gästartister, som lockar ytterligare folk till publiken. I skrivande stund är vi i full gång med planeringen inför 2012 års turnéer. Att elmopeder är ett underbart klimatsmart färdsätt och att ett artistiskt tilltal är framgångsrikt är vi nu helt övertygade om. Därför fortsätter vi så länge vi har en intresserad publik, fantastiska samarbetspartners och generösa bidragsgivare. Eller framför allt: så länge medvetenheten och beteendeförändringarna behöver öka kring dessa viktiga frågor. Intresserad och glad publik 2011!!#

14 Bilaga: Energimyndighetens information Elmopdturnén 2011 Elmopedturnén använder lekfullhet för att sprida kunskap om energioch klimatfrågorna. Genom show och sociala medier har de i år mött sommarsvenskar.!$

Moder Jord - för god att kolsyra

Moder Jord - för god att kolsyra Moder Jord - för god att kolsyra Elmopedturnén Bottenviken 2012 1 Innehåll Elmopedturnén Bottenviken 2012! 3 Sammanfattning! 3 Hur allt började! 4 How it all began! 4 Pär Holmgren och Staffan Lindberg!

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

WVI Bakgrund & Rekrytering

WVI Bakgrund & Rekrytering Collaborating with: Öppenhet är en av våra kärnvärderingar. Creative Commons BY-SA WVI Bakgrund & Rekrytering VÄRLDEN BEHÖVER FLER VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER VARFÖR FINNS WVI? Vi får alldeles för sällan

Läs mer

Stockholm Street Festival söker partners 5 7 juli 2013 i Kungsträdgården.

Stockholm Street Festival söker partners 5 7 juli 2013 i Kungsträdgården. 3 Stockholm Street Festival söker partners 5 7 juli 2013 i Kungsträdgården. Snart är det dags för den fjärde upplagan av sommarsuccén Stockholm Street Festival. Liksom tidigare år, samlar vi några av världens

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

08 Nov 30 nov.15 Från Arktis till Paris

08 Nov 30 nov.15 Från Arktis till Paris 08 Nov 30 Nov 2015 A Climate Movement From Arctic to Paris 08 Nov 30 nov.15 Från Arktis till Paris A Race Against Time Initierat av Riksteatern Runforyourlife@ riksteatern.se Run For Your Life MAJ 2015

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Tack Konstnärsnämnden för möjligheten att åka till Nuuk, Grönland och genomföra det episka projektet Toqqortat. Något decenniums turnerande av

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Proposition till Klubbmötet 2016-03-12 Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Styrelsen för Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben föreslår följande ändringar i reglerna

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica. SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag

Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica. SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag 1 Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag Innehåll: 2 Kort beskrivning av evenemanget sid. 3 Målgrupp sid. 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Bosön 10 december 2013

UEFA DAM-EM 2013. Bosön 10 december 2013 UEFA DAM-EM 2013 Bosön 10 december 2013 UEFA DAM-EM 2013 Hosting the tournament would mean a great deal for the development of women s football in Sweden, but it is even more important for the Swedish

Läs mer

Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB

Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB Study of the Power Consumtion at Älvenäs industrihotell Pescator AB Mikael Stenberg Johan

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Ole Martin Lægreid Göteborg Studies in Politics 151 2017 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 1 Distribution: Ole Martin

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm Nyhetsbrev från RFSL Stockholm Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör

Läs mer

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang Medborgarbudget Kongressbeslut 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

HeHE Hent i Hus E. Falsklarm

HeHE Hent i Hus E. Falsklarm HeHE Hent i Hus E Utgiven av E-sektionen inom TLTH Chefredaktör: Olle Oswald BME14 Utrikeskorrespondenter: Hack Stiernblad E11, Tom Johansson E13 Ansvarig Utgivare: Alexander Najafi E12 Nyhetsbrev N25/15

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

FORM & FUNCTIONALITY

FORM & FUNCTIONALITY SCHERLIN 2016 FORM & FUNCTIONALITY It all star ted out with a bench for my own hallway. A sketch on a piece of paper that went into production in Småland. Along the years more benches has been made in

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Förstudie till Musselbältet

Förstudie till Musselbältet Förstudie till Musselbältet Bakgrund September 2012 Göteborg. Önskemål om ett gränsöverskridande samarbete ÅGP för fjällräv och flodpärlmussla Nytt åtgärdsprogram November 2012. Projektide formulerad Musselbältet

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Marika Edoff. En intervju av Peter Du Rietz 22 oktober 2008

Marika Edoff. En intervju av Peter Du Rietz 22 oktober 2008 Marika Edoff En intervju av Peter Du Rietz 22 oktober 2008 Ångström Solar Center / Solibro Denna intervju har genomförts inom ramen för Tekniska museets samtidsdokumenterande verksamhet. Intervjun som

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan

Konsumtionens klimatpåverkan Konsumtionens klimatpåverkan Eva Ahlner Naturvårdsverket Klimat och konsumtion i Östergötland Linköping 31 mars 2010 Shopping en (hållbar) livsstil? Svenska miljömål för Svenska miljömål för ett effektivare

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer