Moder Jord - för god att kolsyra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moder Jord - för god att kolsyra"

Transkript

1 Moder Jord - för god att kolsyra Elmopedturnén på EL6:an 2012!

2 Innehåll Elmopedturnén på EL6:an 2012!... 3 Sammanfattning!... 3 Hur allt började!... 3 How it all began!... 4 Pär Holmgren och Staffan Lindberg!... 6 Genomförande!... 6 Oslo Köpenhamn 70 mil på EL6:an!... 6 Antal stopp!... 7 Gästartister och turnéfölje!... 8 Projektets mål!... 8 Personliga möten med Pär och Staffan!... 9 Medarbetare!... 9 Marknadsföring!... 9 Bokbord! Mediebevakning! Samarbetspartners! Projektets förväntade effekter! Exempel på uttalanden kring beteendeförändringar! Slutord! Bilaga: Energimyndighetens information Elmopdturnén 2011!14 "

3 Elmopedturnén på EL6:an 2012 Sammanfattning Klimatfrågan är ständigt aktuell men får inte den uppmärksamhet som behövs. Elmopedturnén, turnérande klimatshow med föreläsningsinslag, s.k. edutainment, har sedan starten 2009, för varje år fått fler besökare och samarbetspartners. Edutainmentformen kombinerar utbildning med underhållning. Pär Holmgren, hedersdoktor vid Uppsala universitet, meteorolog och föreläsare har tillsammans med Staffan Lindberg, artist, koldioxidbantare och Karamelodiktprisvinnare, hittat en uppskattad och inspirerande väg att nå ut med livsviktig kunskap. Till sin hjälp har de, liksom tidigare år, med sig folkkära gästartister som ansluter längs turnévägen. Från Oslo i Norge åker de den 27 augusti, längs E:6/E:20 genom Sverige på elmopeder, för att landa i Köpenhamn i Danmark den 14 september Stoppen sker i samarbete med norska, svenska och danska kommuner. Climate change is a current and ongoing issue but does not get the attention it needs. The electric scooter tour - a touring climate show with an educational part, so called edutainment, has since the start 2009 each year attracted a raising number of visitors and partners. Pär Holmgren - honorary doctorate at the University of Uppsala, meteorologist, and public speaker and Staffan Lindberg - artist, carbon oxide dieter and winner of the Karamelodikt price, have found a popular and inspiring way to bring vital knowledge to the public. As in previous years, beloved guest artists will join along parts of the tour. The tour is set to start August 27 in Oslo, Norway, then go 700 km by E:6/E:20, through Sweden and arrive in Kopenhagen, Denmark September 14. Several stops will be made along the way in cooperation wiht the Swedish, Norwegian and Danish municipalities. Hur allt började 2009 genomfördes den första Elmopedturnén, då enbart i Uppland. Den initierades av komikern och författaren Lasse Eriksson som upptäckte att han själv, meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg ägde varsin elmoped. Eftersom alla tre brann för att sprida kunskap om miljöfrågor, så det var bara att sätta igång. ABF finansierade turnén med #

4 namnet Så länge sladden räcker på själva klimatshowen. Världshistoriens första elmopedturné hade sett dagens ljus växte projektet och Pär och Staffan körde 350 km från Karlstad till Stockholm tillsammans med musikteatergruppen Sweet Dreams från Naturskyddsföreningen. Detta år fick klimatshowen namnet 350 km för klimatet. Målgången skedde i samband med nationaldagsfirandet i Stockholm. Turnén möjliggjordes tack vare samarbetet med kommunerna längs vägen samt sponsoravtal. Lasse Eriksson hade förhinder det året. Lasse Nilsson var turnéns mycket uppskattade turnéledare slog turnén alla rekord. Färdvägen blev längre, showen vassare och turnésällskapet mer taggat än någonsin. Elmopedturnéns grundare Lasse Eriksson skulle ha varit med i år, men han avled hastigt den 3 mars. Saknaden efter honom var stor och under turnén uppmärksammande vi hans minne på olika sätt. Föreställningen Med växthusgasen i botten har setts av närmare ett par tusen människor. Även i år var Lasse Nilsson turnéledare. Turnén gick från Tommarp i Skåne till Haparanda i Norrbotten. Genom föredrag, föreställningar och utställningar i 15 av landets kommuner har Elmopedturnén förmedlat kunskap om vad enskilda människor kan göra för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning. Showen framfördes med gästartister som Anders Lundin, Tina Ahlin och Anders Linder m. fl. Kommunerna medfinansierade stoppen. Genomsnittligt antal besökare per stopp var 139 personer. Vi fick över 8000 besök via föreställningar och sociala medier. Energimyndigheten var största bidragsgivare. Uppföljningen visade att en majoritet av besökarna har minskat sin energianvändning och klimatpåverkan. I år, 2012, skissar vi på en turné från Oslo till Köpenhamn via E6/E20 genom Sverige. Alltså ett nordiskt samarbete mellan tre länder. Vårt engagemang bottnar i följande inställning: Att ägna sig åt miljöfrågan är som att betala hyran. Gör man det inte, har man ingenstans att bo. How it all began 2009 the tour on electric scooters, Elmopedturnén, started, but then only in Uppland, Sweden. It was initiated by comedian and author Lasse Eriksson who discovered that himself, meteorologist Pär Holmgren and artist Staffan Lindberg were all owners of electric mopeds. Since they were all passionately engagaged in environmental issues, they started this project with support from ABF. Så länge sladden räcker was the name of their climateshow. The first tour on electric scooters was born. $

5 2010 the project expanded and Pär and Staffan drove 350 km from Karlstad to Stockholm together with the musical group Sweet Dreams of Nature Conservation. This year they named their climateshow 350 km för klimatet. The finish was done in conjunction with National Day celebrations in Stockholm. The tour was made possible thanks to the cooperation with the municipalities along the way and the sponsorship agreements. Lasse Eriksson was unable to attend that year. Lasse Nilsson was the much appreciated tour manager the tour hit all records. The route was longer, the show sharper and the tour company was more tagged than ever. Elmopedturnéns founder Lasse Eriksson would have been involved this year, but he chockingly passed away on 3 March. The longing for him was great and during the tour we celebrated his memory in different ways. The show "Med växthusgasen I botten" has been seen by approximately 2000 people. Also this year Lasse Nilsson was the tour manager. The tour went from Tommarp in Skåneto Haparanda in Norrbotten. Through lectures, performances and exhibitions in 15 of the country's municipalities, Elmopedturnén have conveyed the knowledge of what individuals can do to reduce their climate impact and energy use. The show was performed with guest artists such as Anders Lundin, Tina Ahlin and Anders Linder et al. The municipalities co-financed the stops. Average number of visitors per stop was 139 people. We received over 8000 visitors through performances and social media. The swedish Energy Agency was the largest contributor. The monitoring showed that a majority of visitors have reduced their energy use and carbon footprint. This year, 2012, we sketch on a tour from Oslo to Copenhagen via E6/E20 by Sweden. Thus, a Nordic co-operation between three countries. Our commitment stems from the following setting: engaging in environmental issues is like paying the rent. If you don t, you have nowhere to live. Turnéstarten i skånska Tommarp 2011 %

6 Pär Holmgren och Staffan Lindberg Pär är meteorologen som är betydligt mer än en TV-profil med väderkarta i bakgrunden. Som föreläsare, debattör och författare till bl a Augustnominerade Meteorologernas väderbok (2006) syns och hörs han i alla möjliga och omöjliga forum. Klimatfrågan är alltid i fokus när Pär är med, om det så är i Aftonbladets väderblogg, på scenen med bandet Spridda Skurars eller i Naturskyddsföreningens styrelserum. Staffan är musikern och artisten som offentligt hängt ut och bekämpat växthusgaserna i sitt liv medverkade han som koldioxidbantare i SVT:s klimatserie Vädrets makter. Med humor och ordakrobatik skildras detta även i boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen en koldioxidbantares bekännelser (2010). Staffans skapande är prisbelönt, bl a med Povel Ramels Karamelodiktpris tillsammans med Viba Femba (1999). Genomförande Oslo Köpenhamn 70 mil på EL6:an I år, 2012, skissar vi på en turné från Oslo till Köpenhamn genom Sverige utefter E6/E20. Alltså ett nordiskt samarbete mellan tre länder i 70 mil. Meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg utgör turnéns radarpar. Elmopeden symboliserar ett fossilbränslefritt sätt att färdas. Den är särskilt väl lämpad vid de kortare sträckor vi oftast använder bil till. Vid varje stopp kommer klimatshowen Moder Jord för god att kolsyras att framföras, oftast med en eller flera gästartister. Showen innehåller både föreläsningspartier och underhållning i form av musik och stå-upp. Varje besökare erbjöds ett personligt möte med Pär Holmgren och Staffan Lindberg efter föreställningen vid deras bokbord. Där får besökare veta mer om olika aspekter av klimatförändringarna t ex hur energianvändningen påverkar klimatet. &

7 Vid stoppen kommer även stora och små företag, lokala och riksomfattande, att få möjlighet att ställa ut klimatsmarta och energieffektiva lösningar ur ett privatpersonsperspektiv. Turnéstoppen innebär därmed ett tillfälle att få visa upp klimatsmarta lösningar för t ex fordonsdrift, uppvärmning, elproduktion, belysning, matproduktion, bostadsbygge och jordförbättringsmedel. Antal stopp 2012 planerar vi att genomföra denna turné under perioden 27 augusti till 14 september. Starten sker i Oslo och sedan åker turnén 70 mil, huvudsakligen längs E6/E20, genom Sverige för att avslutas i Köpenhamn. Tänkbara stopp kan ske i (Norge:) Oslo, Vestby, Råde kommune (Karlshus) och Sarpsborg, (Sverige:) Strömstad, Uddevalla, Kungälv, Göteborg, Mölndal, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och (Danmark:) Köpenhamn. Vi planerar för besök i sammanlagt 18 kommuner i tre nordiska länder. Vi vill samarbeta med kommunernas energi- och klimatrådgivare. Kommunerna ska tillhandahålla scen, tillhörande utrustning, marknadsföra föreställningen samt betala arvode för föreställningen. I början/mitten av maj bör vi veta exakt antal kommuner. Flera kommuner har redan visat intresse av att delta. I samband med föreställningen får publiken ta del av miljöintresserade företag och organisationer som ställer ut. Under hösten 2011 startar förberedelsearbetet. Kommuner och andra ev. samarbetspartners kommer att kontaktas för att undersöka möjligheter till samarbete. Det går även att koppla ihop stoppen med andra planerade aktiviteter som t ex energi- och klimatrådgivare i kommunerna arrangerar. Erik Lidholm, Jacke Sjödin och Tina Ahlin gästade stoppet i Uppsala 2011 '

8 Gästartister och turnéfölje Gästartister under Elmopedturnén på EL6:an 2012 planeras bli Ane Brun, Jojje Wadenius, Maria Lundqvist, Tina Ahlin, Fredrik Swahn, och Sofia Karlsson. Att våra hjärtefrågor får draghjälp av kända artister som är engagerade i hållbarhetsfrågor är av största vikt för att nå fler människor än vi annars skulle göra. Turnéföljet planeras bestå av turnéledare Lasse Nilsson, mediekommunikatör Jonas Larsson och dokumentatör Moa Lundholm. Följebilen, allra helst en gas/el hybridbil, ska bl a förse elmopedisterna med reservbatterier vid längre körsträckor. För de energi- och klimatrådgivare vi kommer att samarbeta med längs vägen, hoppas vi att vårt sätt att kommunicera klimat- och hållbarhetsfrågor kompletterar deras eget. Pär och Staffan 2011 i en pedagogisk genomgång av jordens utveckling. Projektets mål Målet med 2012 års turné är att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor samt inspirera till handling för minskad klimatpåverkan, framför allt med fokus på privatpersoner. Detta mål har vi de tidigare åren uppnått med god marginal. Vi siktar på att få 200 besökare eller fler vid varje stopp. Utöver detta vill vi öka våra besök via Internet. Vi vill få fler followers och unika besök i våra sociala medier. Under turnéns tidigare år har många uppskattat möjligheten att vid stoppen få diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor mer personligt med Pär och Staffan vid deras bokbord. Denna möjlighet kommer vi att erbjuda även i år. Via sociala medier har man också samma möjlighet. (

9 Eftersom intresset att vilja fördjupa sig varit så pass stort bland dem som besökt turnén tidigare år, ser vi det som mycket angeläget att fortsätta arbeta på detta sätt. Det finns många vinster med att kommunicera dessa frågor på individnivå. När man når tillräckligt många med tillräckligt mycket information, kan man få till stånd en beteendeförändring tack vare den kritiska massa som uppstår innan stora grupper eller hela länder byter beteenden, till exempel gällande energianvändning eller konsumtionsmönster. Personliga möten med Pär och Staffan Under turnéns tidigare år har många uppskattat möjligheten att vid stoppen få diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor mer personligt med Pär och Staffan vid deras bokbord. Denna möjlighet kommer vi att erbjuda även i år. Via sociala medier har man också samma möjlighet. Eftersom intresset att vilja fördjupa sig varit så pass stort bland dem som besökt turnén tidigare år, ser vi det som mycket angeläget att fortsätta arbeta på detta sätt. Medarbetare Turnéledare för Elmopedturnén 2012 är, liksom tidigare år, Lasse Nilsson. Med ett mångfacetterat yrkesliv i bagaget, en entreprenörsanda utöver det vanliga samt ett brett kontaktnät i hela Norden, kommer Lasse med säker hand att sy ihop en framgångsrik och välbesökt turné. Turnéns projektledare är meteorologen och föreläsaren Pär Holmgren, som också är ständig elmopedåkare och klimatshoware tillsammans med artisten och koldioxidbantaren Staffan Lindberg. I projektgruppen ingår även Mia Peterson, projektassistent och koordinator, Ola Anto som ansvarar för vår hemsida samt Jonas Larsson som ansvarar för sociala medier och marknadsföring. Exempel på affisch Del av affisch, design: Matador, Uppsala Marknadsföring I vår marknadsföringsplan är sociala medier den viktigaste kommunikationsplattformen. Vår hemsida uppdateras löpande Till den är en blogg- och Twittersida kopplad. På Flickr läggs bl a bilder upp från senaste turnén. )

10 När turnén börjar ta form inför 2012 års resa, kommer Pär och Staffan att blogga och twittra med besökare. Under själv turnén kommer vi att streama resan och annat under turnén samt löpande lägga upp bilder och filmer på Youtube. Elmopedturnén har en egen app till andiodtelefoner och till iphone. Där läggs aktuell information upp som gäller själva turnéstoppen. Affischer och annonser kommer att produceras och spridas i samarbete med kommunerna och våra samarbetspartners. Bokbord Vid varje stopp kommer vi att erbjuda böcker till försäljning. Av Pär Holmgren kan man bl a läsa Meteorologernas nya väderbok (Claes Bernes & Pär Holmgren, Medströms förlag 2009) och Torstens resa ut i vida världen (Pär Holmgren & Moa Lundholm, Pärspektiv förlag 2010). Staffan Lindberg har skrivit boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen en koldioxidbantares bekännelser (Staffan Lindberg, Cordia förlag 2010). Detta och mycket mer kommer de intresserade besökarna att kunna köpa och föra samtal kring med Pär och Staffan. Mediebevakning Media har visat stort intresse för Elmopedturnén ända sedan starten Här ett axplock ur mediabevakningen under 2011 års turné:! Kramfors (Förstasida och artikel)! Kumlanytt (Webb+LokalTV)! Sveriges Radio Örebro!*

11 Pär och Staffan intervjuas! P4 Extra med Erik Blix! P4 Västernorrland! SVT God morgon Sverige! SVT ABC! Radio Kristianstad! Norrbottenskuriren!! Norrländska socialdemokraten! Norran (Skellefteås tidning)! Uppsala Nya Tidning Under hösten 2011, då alltså 2012 års turné planeras för fullt, har Pär Holmgren flitigt intervjuats om bl a den omfattande orkansäsongen i världen och dess kopplingar till människans påverkan på klimatet. I Sveriges Radio, ABC och lokala tidningar har Pär fått svara på frågor och redogöra för den senaste forskningen inom detta enormt stora forskningsfält. Samarbetspartners Elmopedturnén 2012 samarbetar med Artister för Miljön. Projektets förväntade effekter Uppföljningen av Elmopedturnén 2011 visar att attityd och beteende förändrats i en positiv riktning hos våra besökare. När intresset och kunskapen ökar hos gemene man, ökar också motivationen för de nödvändiga omställningar samhället måste gå igenom. Vikten av lättillgänglig och uppdaterad information om klimat- ouch hållbarhetsfrågor kan inte nog poängteras. Kopplingar till den enskilda människans liv tror vi är avgörande för att öka förståelsen för frågan. Det är denna koppling vi vill underlätta med hjälp av lättillgängliga kunskaper, underhållning och inspiration. Vi kan förbättra vår livskvalitet genom att ligga några steg före utvecklingen och genom att vara förberedda när nödvändiga förändringar sker både lokalt och globalt. När vi hittar framkomliga vägar för omställning till ett mer hållbart samhälle, vet vi att vi bidrar till en bättre framtid för våra barn och barnbarn. Detta är ökad livskvalitet enligt oss. Elmopedturnén bygger nätverk med intresseorganisationer, kommuner och företag. Vi ser att kunskaper och beteendeförändringar har ökat hos!!

12 enskilda individer men också antalet nätverk och samarbeten mellan organisationer och företag. Vid stoppen möts individer och organisationer. Detta stimulerar till nytänkande och kreativa samarbeten samt har har positiva effekter för forskningssatsningar på miljö- och klimatområdet. Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan dra nytta av turnén och arrangera aktiviteter och uppföljningar i kölvattnet av elmopedturnén. Vi hoppas också medvetandegöra enskilda människor om deras makt som konsumenter. Detta kan påverka den framtida energiförbrukningen positivt, både vad gäller åtgång och slag av energi. I övrigt har vi förstått av tidigare års turner, att de goda krafter som verkar för minskad klimatpåverkan får ökad stimulans av Elmopedturnén i organisationer, miljöer eller sammanhang där dessa frågor har ett alltför litet utrymme genomförde vi en tävling på vår hemsida för att ta reda på hur stor andel av Elmopedturnéns besökare som förändrat sitt beteende när det gäller minskad energianvändning och minskade utsläpp. (Vinnaren presenteras på /0(%1"*%$&'#,&,,"*, 2,&,,"*,0(%1"*%3"4',5,%'+(&,'+,*'!6+78,*&9%":" Tävlingen gick ut på att svara på ett antal frågor och bland dem som svarat rätt lottades en av elmopederna från turnén ut. Av 98 personer som deltagit säger sig 64 ha förändrat sitt beteende. Ännu fler svarade att de redan hade förändrat sitt beteende och önskade oss och alla andra besökare lycka till i vårt miljöarbete. Exempel på uttalanden kring beteendeförändringar Köper närproducerat om det finns. Ska byta till fler LED-lampor samt skaffa elcykel eller elmoped. Jag har börjat äta mindre kött, mer vegetariskt. Cyklat till jobbet oftare. Jag har kopplat in stand-by-spararen. Har för första gången klimatkompenserat (genom Tricorona) flygresan som!"

13 redan var beställd. I framtiden får det bli mera tåg, och kanske elmoped kortare sträckor istället för bil! Har skaffat luftvärmepump för att minska elförbrukningen. Slutord Alla vi som ingår i projektgruppen kring Elmopedturnén lägger ner våra själar i arbetet med turnén och vi brinner för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Att kommunicera hur människan påverkar klimatet på vår jord är inte helt okomplicerat. Därför tror vi på att använda artistiska och sceniska uttryck, med en stor portion humor, för att erbjuda ett alternativt sätt att nå ut med detta bitvis svårsmälta budskap. Vi märker att vi genom våra okonventionella metoder når nya grupper av människor. Detta är också något vi har fått väldigt mycket uppskattning för. Vi utgår från aktuell forskning och statistik i projektet för att ha på fötterna i alla de möten vi bjuder in till. Vår största utmaning är, som alla år, att locka publik till klimatshowen. Att berätta för människor vilka tuffa utmaningar vi står inför och dessutom uppmuntra dem till förändrat beteende är inte helt lätt att marknadsföra. Här har vi stor hjälp av att Pär Holmgren är rikskändis genom sitt tidigare jobb på SVT och att Staffan Lindberg för många blev känd genom gruppen VibaFemba. Dessutom engagerar vi folkkära gästartister, som lockar ytterligare folk till publiken. I skrivande stund är vi i full gång med planeringen inför 2012 års turnéer. Att elmopeder är ett underbart klimatsmart färdsätt och att ett artistiskt tilltal är framgångsrikt är vi nu helt övertygade om. Därför fortsätter vi så länge vi har en intresserad publik, fantastiska samarbetspartners och generösa bidragsgivare. Eller framför allt: så länge medvetenheten och beteendeförändringarna behöver öka kring dessa viktiga frågor. Intresserad och glad publik 2011!!#

14 Bilaga: Energimyndighetens information Elmopdturnén 2011 Elmopedturnén använder lekfullhet för att sprida kunskap om energioch klimatfrågorna. Genom show och sociala medier har de i år mött sommarsvenskar.!$

Moder Jord - för god att kolsyra

Moder Jord - för god att kolsyra Moder Jord - för god att kolsyra Elmopedturnén Bottenviken 2012 1 Innehåll Elmopedturnén Bottenviken 2012! 3 Sammanfattning! 3 Hur allt började! 4 How it all began! 4 Pär Holmgren och Staffan Lindberg!

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer