PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3"

Transkript

1 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011

2 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande tekniska apparater. Novisen kommer steg för steg att tas igenom proceduren för att skriva, redigera, spara och radera text samt för att ta reda på datum, tid och batterinivå allt med enkla ord och exempel. Åtkomst till inbyggd hjälp, till manualen och användning av MP3-spelaren kommer också att förklaras så att nybörjaren fristående kan lyssna på Pronto-manualen. Del 2 ger råd kring tilläggsprogramvara vid anslutning av mobila enheter till en PC för dataöverföring. Du får också information om ytterligare program och drivrutiner. Del 3 är riktad till användare som redan är bekanta med de grundläggande Prontofunktionerna och som önskar lära sig mer om dess övriga funktioner. Detta är den verkliga manualen med en systematisk struktur med beskrivning av apparaten själv, dess allmänna användning samt mer specifika tillämpningar och funktioner i enskilda kapitel (Ordbehandlaren, Utforskaren, Adressboken, Kalendern, talsyntesen, MP3- spelaren, Kalkylatorn, datautbyte med en PC, etc.). Bilagorna innehåller allmänna notiser och tips samt ett referensavsnitt med en lista över de grundläggande kortkommandona som kan användas för att styra kända funktioner. De givna beskrivningarna av program och funktioner är baserade på användning av vilket som helst av Pronto-anteckningshjälpmedlen: Antingen Pronto 18 / Pronto 40 med punkttangentbord eller Pronto QS / Pronto 40 med dess normala tangentbord (alfanumeriskt tangentbord, dvs. QWERTY-tangentbord). Så denna manual innehåller de motsvarande kortkommandona och tangentkombinationerna för att direkt utföra kommandon eller funktioner på Pronto (QWERTY-läge såväl som punktläge). Alla medlemmarna av anteckningshjälpmedelsfamiljen Pronto kan användas i punktläge eller qwerty-läge för att utföra kommandon. Få punktläge: - Pronto! 18 V3: Använd inbyggt punkttangentbord. - Pronto! 40: Använd punkttangentbordsmodulen eller växla om QWERTYtangentbordet till punktläget (FN+b). - Pronto! QS: Växla om qwerty-tangentbordet till punktläget (FN+B). Få qwerty-läge: - Pronto! 18 V3: Anslut ett externt USB-tangentbord. - Pronto! 40: Använd QWERTY-tangentbordsmodulen. - Pronto! QS: Använd det inbyggda tangentbordet.

3 Du hittar grundläggande kommandon och tangentkombinationer för båda lägena i kapitel 3 Allmän användning. Du hittar viktiga notiser kring din säkerhet direkt efter innehållsförteckningen i denna manual. Den tryckta manualen ger en första introduktion kring hur enheten används. Den innehåller Del 1 samt en lista över de grundläggande kortkommandona.

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 4 Vad finns i kartongen? Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder För din säkerhet Om batteriets livslängd Garanti Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! Slå på enheten Skriva text Läsa text Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto! Hjälp Spara Öppna Tomt dokument Utforskaren Stänga dokument Öppna manualen MP3-spelaren Slå av Pronto! Del II - Mjukvaruinstallation och ytterligare program Del III - Manual Inledning Beskrivning av Pronto! 18 V Allmänt Komponenter på ovansidan Tangentbordet Punktdisplayen Ytterligare komponenter och knappar Komponenter på sidorna av enheten Framsidan Baksidan (anslutningar och gränssnitt) Kablar och tillbehör Minneskort USB-lagringsmedia (USB-minne) Väskan Hur du använder väskan Batteri och laddare (nätspänningsanslutning) Batteriladdning Batteriunderhåll Vård och underhåll Allmän användning, funktioner och hjälpsystemet Punktläge och QWERTY-läge... 39

5 3.2 Arbeta med styrpinnen och piltangenterna a Arbeta med punkttangenterna (punktläget) b Arbeta med standardtangentbordet (QWERTY-läget) a Inmatning av text (punktläget) b Mata in text (QWERTY-läget) a Bokstavskommandon (punktläget) b Bokstavskommandon (QWERTY-läget) a Punktmönster och deras tilldelade textavsnitt (punktläget) a Funktioner på enskilda punkttangenter (punktläget) b Funktionerna hos enskilda tangenter (QWERTY-läget) Läsa, markera och radera text a Läskommandon i punktläget b Läskommandon i QWERTY-läget a Markera textblock (punktläget) b Markera textblock (QWERTY-läget) a Radera textblock (punktläget) b Radera textblock (QWERTY-läget) a Navigera i Kalendern och Adressboken (punktläget) b Navigera i Kalendern och Adressboken (QWERTY-läget) Arbeta med menyer Navigera i en meny Välja ett menyalternativ Stänga och öppna menyer Arbeta med dialogrutor Knappar Textrutor Kryssrutor Listrutor Arbeta med punktdisplayen Generella talinställningar Hjälpsystemet Automatisk hjälp Detaljerad sammanhangshjälp Manualen på Hjälp -menyn Funktionen Var är jag? och upprepning av upplästa meddelanden Systemknapparna, Inspelningsknappen (REC), tangentlåset, återställningskommandon, versionsinformation, växla till punktläget / QWERTY-läget Systemknappar Inspelningsknappen (REC) (Fickminnet) Tangentlåset och växling till punktläget Återställningskommandon Programåterställning Operativsystemsåterställning Systemåterställning Versionsinformation Sök efter uppdateringar och installera på Pronto Ordbehandlaren... 61

6 5.1 Skriva text Radera text Dubbelhopp Infoga formatering, datum och tid Ställ in ord- och teckeneko Specialkoppling av vissa punkttangenter i punktläget Ordbrytning, mjuka radbrytningar och döljning av formateringstecken Position i dokumentet Ställa in markörens utseende Rullning/hoppning vid radvisning och marginalinställningar Läsa texter Läsnings- och navigeringskommandon Löpande läsning Bokstavering Redigeringsfunktioner Markering Klipp ut Kopiera Klistra in Radera Sök och Sök igen Ersätt Spara dokument Spara Spara som Bläddra-dialogrutan Tips vid sparning i formatet endast text Nytt tomt dokument Öppna dokument Öppna (redigeringsläge) Öppna filer med skrivskydd (läsläge) Stänga dokument Växla mellan öppna dokument Föregående dokument Lista laddade dokument Markera position och hoppa till den Markera position Menyn Uppläsning Kortskrift Skriva förkortad punktskrift Visning av förkortad punktskrift Konvertera text till grade Gör förkortat dokument till fulltext Utforskaren Menyn Arkiv Ny mapp Öppna... 85

7 6.1.3 Radera Byta namn Egenskaper Menyn Redigera Klipp ut Kopiera Klistra in Markering Sök ZIP-arkiv Extrahera ZIP-arkiv Menyn Visa Filter Sortering Menyn Verktyg Minne Markerade objekt ZIP-förlopp ZIP-arkivfunktioner Vad betyder ZIP-arkiv? Skapa ZIP-filer Objekt i Bläddra -dialogrutan vid packning Packa upp ZIP-arkiv Objekt i Bläddra -dialogrutan vid uppackning och generellt i den andra "Bläddra"-dialogrutan MP3-spelaren Spela upp ljudfiler Spela enskilda ljudfiler Spela flera ljudfiler (album) Uppspelningsalternativ Spellistor Dialogrutan Spellista Skapa ny spellista (M3U-fil) Öppna spellista (M3U-fil) Spara spellista som en M3U-fil Placera filer eller mappar i spellistan Ändra ett spårs position i spellistan Radera enskilda ljudfiler från spellistan Information om ljudfilen Ljudfunktioner Volym Fickminnet (diktafonen) Spela in en röstanteckning Spela in med Inspelningsknappen (REC) Spela in med det öppnade fickminnet Uppspelning av en inspelning Uppspelning med REC-knappen

8 8.2.2 Spela in med Fickminnet öppet Radera en inspelning Sortera röstinspelningar i fillistan Inspelningskvalitet Spela in kort-id- och alarmljud Spela in kort-id Spela in alarmljud Kalkylatorn Allmänt och grundläggande uträkningar Uträkningar Redigera uträkningar Navigering i uträkningar och resultat a Hur siffror och operatorer skrivs (punktläget) b Hur siffror och operatorer skrivs (QWERTY-läget) Använda klippbordet Inställningar och listvyer Inställningar Uträkningsradslistan Minneslistan och minnesfunktionerna Vetenskapliga matematiska funktioner Grundräknesätt Upphöjt till, logaritmer, etc Trigonometriska funktioner Användarkonstanter Omvandlingar Kalendern Navigera i Kalendern Menyn Gå till Menyn Arkiv Ny bokning Återkommande bokning Spara bokningar Bokningsalarm och påminnelse Dialogrutan Påminnelser Redigera en bokning Ändra en bokning Radera en bokning Sök Menyn Visa Punkt- och talpresentation för bokningar Punkt- och talpresentation av endast datum Standardinställningar Filter Menyn Verktyg Påminnelse Radera gamla bokningar Hantera kategorier

9 Exportera Importera Arbeta med kategorier Allmänna anmärkningar Tilldela kategorier till en bokning eller ett filter Definiera kategorier Definiera nya kategorier eller radera existerande Definiera kategorier från existerande kategorier Adressboken (kontaktdatabasen) Kontakternas struktur (översiktsvy och detaljerad vy) Navigera i kontakter Menyn Gå till Gå till -kommandon på Gå till -menyn Menyn Arkiv Ny kontakt Öppna en kontakt Spara kontakter Menyn Redigera Radera en kontakt Sök och Sök nästa Menyn Visa Val av maskprofil Snabbyte av masken i listvyn Lägg till maskar och konfigurera maskar Lägga till maskar Kopiera maskar och standardmaskar Byta namn på maskar Ändra maskposition Radera maskposition Redigera kontaktfält i maskar Ändra, lägg till eller radera kontaktfält Visa kontaktfältens fältnamn på punkt och med tal Ändra namn på fält Favoritmaskinställningen Spara favoritmaskinställning Ladda favoritmaskinställning Sortering Födelsedagslista Filter Menyn Verktyg Kontaktfältsinformation Ringa ett telefonsamtal direkt från Adressboken Läs upp detaljerade maskfält Överföra e-postadress vid skrivning av e-post Synkronisering med Outlook Mobil Koppla ihop Pronto och mobiltelefon

10 12.2. Öppna Mobil Huvudfönstret Upprätta en anslutning Dialogrutan Inställningar Anslutningsproblem Ringa ett samtal Dialogrutan Ring Skriva och skicka SMS Dialogrutan Skicka SMS Ta emot och läsa SMS Dialogrutan Läs SMS Dessa alternativ är också tillgängliga: - Hämta nya SMS: Läser in ett nytt SMS utan att gå tillbaka till huvudfönstret. (Avbryt läsning: Under normal läsning av SMS har inte detta någon effekt. Om en specifik ändring skett i någon av de interna programfilerna och ett kommando för läsning av ett enskilt SMS har aktiverats kommer inläsningen att avbrytas.) 13. Inställningar Ljud och tal Systemröst Textröst Enhetsvolym Tonkontroll Automatisk hjälp Senaste meddelandet Meddelandelista Var är jag? Uttalslexikon Punkt Visning Markör Standardpunkttabeller Alternativa punkttabeller Ladda de alternativa/standardpunkttabellerna Dölj / visa punkt 7 och Standardpunktkodning Tangentbord Datum och tid Anslutningar Blåtand Registrering av blåtandsenheter Blåtandsalternativ på kommandomenyn Extern punktdisplay Ansluta via blåtand Ansluta med en seriekabel Extern visuell display Trådlös nätverksanslutning (WLAN-konfigurering) Allmänt om WLAN (WiFi) WLAN-funktionens komponenter på Pronto!

11 Koppla från och återanslut (inaktivera/aktivera) Redigera eller radera nätverksprofil WLAN-anslutning och viloläge Inställningarna i WLAN-dialogrutan Kontroller i huvudfönstret Kontroller i dialogrutan Ny profil Kontroller i dialogrutan Hitta synliga nätverk Kontroller i dialogrutan "Redigera" Problemlösning och några noteringar som kan vara till hjälp Ansluta blåtandstangentbord Energiförbrukning Automatisk avstängning Batteriet Outlook-databas Mobiltelefoninställningar Profiler för mobiltelefon Generella objekt i dialogrutan Profil Dialogobjekt för en blåtandsanslutning Dialogobjekt för en seriell anslutning Användning av mobiltelefon som Modem Alternativen i dialogrutan Telefon som modem Etablera och spara en RAS-anslutning Starta RAS-anslutning Kontrollera eller radera sparade RAS-anslutningsprofiler Kalibrering Kompass Barometer Höjdmätare Visning av kortkommandon Visning i menyer Kortkommandon Visning Mallar för menyalternativ Mallar för knappar Mallar för kryssrutor Mallar för textrutor Mallar för informationsfält Mallar för listrutor Mallar för filer Mallar för mappar Lösenordsinställningar Uttalshanteraren Lägg till nya ord Redigera ord i Uttalshanteraren Ta bort ord ur ordlistan Gammalt uttalslexikon Lägg till nya ord

12 15. Hur man synkroniserar och utbyter data Installation av Microsoft ActiveSync resp. Mobile Device Center Bli ansluten Som en gäst Fullt partnerskap Avsluta anslutning Anslutningsproblem Anslutningsinställningar Komma åt Pronto-filer Avsluta en anslutning Dataöverföring med hjälp av en kortläsare Identifiering av minneskortet Pronto som punktdisplay Systemkrav Virgo-inställningar BLINDOWS-inställningar Användning tillsammans med JAWS Användning tillsammans med COBRA Ansluta PRONTO COM-portsanslutning USB-anslutning Blåtandsanslutning Installation och ihopparning Anslutning som en punktdisplay Pausa eller avsluta anslutning Viloläge på PRONTO Anslutningsproblem Tips Pronto som ett punkttangentbord Lista över PC-kommandon Pronto och Baums Talks Braille Interface (TBI) Pronto-tangenter Pronto och Mobile Speak eller Mobile Speak Pocket Systemkommandon Uppdateringar Mjukvaruuppdateringar Installera eller installera om Pronto-mjukvara Operativsystemsuppdatering BIOS-uppdatering Ytterligare systemkommandon Ansluta en extern punktdisplay Bygga en profil och starta anslutningen Avsluta anslutningen DAISY-spelaren Förbered DAISY-böcker Kopiera DAISY-böcker till lagringsmediet Byta minneskort Välja lagringsmedia

13 19.2 Läsa (spela) DAISY-böcker Stänga en DAISY-bok och öppna en ny Navigering på nivåer och spolningsfunktioner Navigera i en bok Hoppa från sida till sida Spola framåt / spola bakåt Hastighet och volym Hastighet Volym Bokmärken Sätta ett bokmärke Hoppa till ett bokmärke Radera bokmärken Visa information Information om boken (total speltid) Information om din position i boken (Var är jag?) Sökfunktionen och dess funktioner Sök Allmänt och meddelanden på en punktdisplay Tidtagning och alarm Räkna ned Tidtagning Alarm Internetradion Krav och allmänna anmärkningar Krav för att kunna använda programmet Internetradion Allmänna anmärkningar kring Internet-anslutningen för Prontos Internetradio Öppna Internetradio-programmet och lyssna på en radiostation Välja och spela radiostationer från huvudfönstret Spela, starta, stoppa, pausa och fortsätt i huvudfönstret Spara och spela radiostationer Detaljerad information om stationen som spelas Ställ in genre och bithastighet som sökkriterier och starta en ny sökning Dialogrutan Radiostation Dialogrutan Sök radiostationer Inställningar för ljud och bakgrundsuppspelning E-post Introduktion och krav Allmänna anmärkningar Krav för att kunna använda e-postprogrammet Krav på e-postkontot (mailservern) Sammanfattning av inloggningsuppgifterna för några e-postleverantörer Anslutningsproblem och lösningar Prontos e-postprogram Öppna e-postprogrammet Huvudfönstret för e-post och e-postmappen

14 Ta emot och skicka meddelanden Öppna och läsa e-postmeddelanden Ett e-postmeddelandes brevhuvud och dess data E-postfunktioner i Ordbehandlaren Ta emot, skicka eller öppna bilagor Öppna ett e-postkonto Kontroller i dialogrutan Konton Alternativen i dialogrutorna Lägg till och Redigera Skriva ett e-postmeddelande Skriva ett nytt e-postmeddelande Överföra e-postadress från Adressboken Besvara ett e-postmeddelande Vidarebefordra ett e-postmeddelande Radera ett e-postmeddelande Hantera e-postmeddelanden och e-postmappar Markera e-postmeddelanden Kopiera e-postmeddelanden Flytta e-postmeddelanden Spara ett e-postmeddelande som ett dokument Lagringsplats för meddelandemappar och e-postmeddelanden Information om det totala antalet e-postmeddelanden i meddelandemapparna MSN Messenger Introduktion och krav Allmänna anmärkningar Krav för att använda Messenger-programmet Krav för ett Messenger-konto Anslutningsproblem och lösningar Prontos MSN Messenger-program Öppna Messenger-programmet Huvudvy Kommandomenyn i huvudvyn Logga in på Messenger Ställ in onlinestatusen (Min status) Skapa, redigera eller radera en profil Skapa eller redigera en profil Radera en profil Kontaktlistan Lägga till och hantera kontakter Etablera kontakt med en kontakt i din kontaktlista (förfrågan) Visa och ändra listmedlemskap för din kontaktlista Chattfönstret Starta, återuppta eller läs en chatt Lämna och radera en konversation Chattar med fler än en person (konferens) Spara en chatt som text Läsningsläge Val av ljud och ljudinställningar

15 23.9 Ytterligare inställningar för ljudsignalerna Användarinställningar för presentation på punkt och med tal Inställningar för talsyntesen Inställningar för punktvisning Extern visuell display (tillägg) Om enheten Beskrivning av enheten Ansluta den visuella displayen till Pronto! Koppla ur den visuella displayen från Pronto! Visning av tecken på LCD-displayen Webbläsaren Introduktion och krav Översikt över funktionerna Grundfunktioner och utseende Meddelanden Tips runt programmet Öppna webbsidor och HTML-filer Öppna en ny webbsida Öppna sparade webbsidor Öppna HTML-filer Surfning, information om en webbsidas objekt samt läsning Surfning och information om en webbsidas kontroller (länkar, textrutor, rubriker, etc.) Ytterligare läsalternativ Tabellnavigering Spara webbsidor och nerladdningar Spara en webbsida som ett HTML-dokument Spara en webbsida som din startsida Spara webbsidor som favoriter Spara nerladdade filer Redigering Söka efter ord och strängar Markera text Kopiering Klistra in Visa, sidinformation och inställningar Sidsammanfattning som en översikt över den öppna webbsidan Uppdatera Välja och stänga fönster Inställningar Nerladdningshanteraren Historikalternativ (sammanfattning av besökta sidor) Historikens struktur och att komma åt webbsidor Radera historiken Favoriter Lägga till favoriter Visa och välj favoriter samt öppna webbsidorna

16 Hantera favoriter Tåg- och busstider (som ett exempel) Sökmotorer (som ett exempel) Online-lexikon (som ett exempel) Strömning av ljud (lyssna på webbradio) Webbfeeds (RSS och poddradiokanaler) Börja prenumerera på poddradiokanaler eller RSS-feeds Avsluta prenumeration på poddradiokanaler och RSS-feeds Visa och hantera poddradiokanaler och RSS-feeds Tillgång till avsnitten för en poddradiokanal eller RSS-feed PDF-dokumentläsaren Starta PDF-dokumentläsaren och öppna dokument Läsalternativ Löpande läsning Läsa olika textpassager Inställningen Läsordning Sidnavigering, länkar och bokmärken Sidnavigering Länknavigering Bokmärken Ta reda på dokumentinformation och läsposition Spara PDF-dokument som textfil eller kopiera textpassager Sök Avsluta PDF-dokumentläsaren Appendix x1: Översikt x1.1 Kort enhetsöversikt x1.2 Termer och förkortningar som används x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden x1.4 Tekniska data för alla enheter x1.5 Kontakt och support Appendix x2: Kommandolista (för referens) X2.1 Allmänna kommandon: X2.2 Systemknappskommandon: X2.3 Kör program X2.4 Ordbehandlaren X2.5 Kalendern X2.6 Adressboken X2.7 Utforskaren X2.8 Daisy-spelaren X2.9 MP3-spelaren X2.10 Fickminnet X2.11 Alarmet X2.12 Tidtagning X2.13 Räkna ned (timer) X2.14 Mobil X2.15 Kalkylatorn X2.16 Internetradion

17 X2.17 E-post x2.18 MSN Messenger X2.19 Webbläsaren X2.20 PDF-dokumentläsaren Appendix x3: Noteringar kring Windows CE och filsynkronisering x3.1 Information om Windows CE och databassynkronisering x3.2 Exempel på synkronisering med ActiveSync x3.3 Några Regler Appendix x4 Kort introduktion till allmän blåtandsanvändning Om denna introduktion Installation av programvara, enhetsdrivrutiner och första stegen med blåtandsmiljön och dess konfigurering Installation av programvaran och drivrutinen för DLINK DBT 120 USB Bluetooth adapter (för Windows 2000 och Windows XP (utan SP2)) Saker att notera när du använder Service Pack 2 för Windows XP Användning av Microsofts blåtandsdrivrutin Använda installationsskivan för tillverkarens programvara och blåtandsdrivrutin Första användningen av blåtandsmiljön och konfigurering av programvaran Förberedande av PRONTO som PC-punktdisplay med blåtand och de Virgo-inställningar som krävs Förberedande av PRONTO som PC-punktdisplay med blåtand Val av PRONTO som punktdisplay i Virgo-menyn Anmärkningar kring blåtand Optimala förhållanden för sändning och mottagning Punktdisplayen reagerar långsamt eller knappast alls Viloläge på datorn och Pronto används som en punktdisplay via blåtand Identifiera den blåtandsgenererade serieporten Appendix x5: Remote Screen Reader Appendix x6: Information om icke-dokumenterade funktioner på Pronto! X6.1 Ändra rullningsfunktionen hos D2 och D X6.2 Definiera flera alternativa punktinmatningstabeller X6.3 Enhandsläge

18 Allmän information, säkerhet och garanti Innan du använder din enhet för första gången, var god kontrollera innehållet i kartongen. Om någonting är skadat eller saknas, var god tveka inte att kontakta din leverantör. Vad finns i kartongen? Pronto Nätadapter Skyddande väska USB-kabel Seriekabel Installations-CD Manual Endast Pronto! 40: Alternativt tangentbord Vänligen förvara kartongen och paketeringsmaterialet på ett säkert ställe eftersom du kan komma att behöva det när du ska frakta enheten. Att skicka in Pronto! på reparation utan ordentlig paketering kommer att göra garantin ogiltig! Vänligen läs ordentligt igenom instruktionerna och säkerhetsvarningarna innan du använder enheten för första gången. Pronto! är endast utformad för att användas i hem- och kontorsmiljöer. I medicinska byggnader ska den endast användas i kontorsrum. En PC ansluten till Pronto! måste uppfylla tillämpliga EMC- och säkerhetskrav för det område där den används. Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder Du hittar tillkännagivandena av överensstämmelser i slutet av denna manual. Medicinska elektroniska enheter måste uppfylla EMC-regleringsstandarderna och måste användas och underhållas i enlighet med dessa. Var god observera: Användning av sladdar, nätadaptrar, reservdelar och tillbehör som inte uttryckligen är tillåtna av tillverkaren kan förorsaka ökad strålning eller ökad känslighet för strålning och därmed skapa en säkerhetsrisk. För din säkerhet Viktigt att observera: Att inte ta till sig följande varningar kan göra garantin ogiltig och kan förorsaka allvarlig personskada.

19 Om PRONTO! verkar fungera onormalt eller vara skadad på något sätt, var god kontakta din BAUM-återförsäljare så snart som möjligt. Om du känner lukten av rök eller en odör som kommer från PRONTO!, slå omedelbart av strömmen. Låt inte sand eller damm komma i kontakt med PRONTO! eftersom detta kan leda till allvarlig skada och kan göra reparation omöjlig. Använd inte din PRONTO! på platser där starka radiovågor avges eller där det finns strålning. Använd inte en nätadapter som inte är gjord för användning tillsammans med PRONTO. Använd endast PRONTOs originalnätadapter! Använd eller förvara inte PRONTO! på något av följande ställen eftersom detta kan förorsaka skada. Inuti bilar med fönstren stängda i den heta solen. I direkt solljus eller nära varmvattenberedare, värmeelement, etc. Platser utsatta för häftiga vibrationer så som ovanpå en tvättmaskin. Platser utsatta för stark magnetism så som nära högtalare. Torka bort damm och smuts från PRONTO! med en mjuk trasa fuktad med ett utspätt neutralt rengöringsmedel, torka sedan torrt med en trasa. Dra alltid ur strömsladden ur PRONTO! vid rengöring. Använd inte PRONTO! vid åskväder. Använd inte PRONTO! nära vatten, till exempel i ett badrum. Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer. Försök inte avlägsna batteriet. Värm inte upp PRONTO! i en mikrovågsugn, på en kokplatta eller liknande. Använd endast batteriet som följde med din PRONTO. Ersättningsbatterier är endast tillgängliga från BAUM eller lokala återförsäljare. Batteriet kan endast avlägsnas av auktoriserade servicetekniker! Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera PRONTO! på egen hand. I fall vätskor eller metallfragment skulle komma in i PRONTO!, slå omedelbart av den och dra ur strömkabeln. Lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder eftersom detta kan leda till hörselskador, speciellt vid användning av hörlurar. Dra inte ur kontakten genom att hålla i sladden när du kopplar ur strömmen från PRONTO. Försäkra dig om att PRONTO!, nätadaptern och strömkontakten är säkert anslutna. Om batteriets livslängd Livslängden hos ditt batteri beror på hur ofta och på vilket sätt det laddas och laddas ur. Under den normala åldringsprocessen minskar batteriernas kapacitet. Om batteriernas kapacitet blir för låg efter en tid måste de bytas ut. Försök inte byta batteri själv, låt BAUM eller en auktoriserad servicepartner göra detta. Försök inte öppna Pronto! Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och andra miljöparametrar.

20 Om du inte använder Pronto! under en längre tidsperiod, var god ladda upp det regelbundet för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket. I annat fall, om det laddas ur helt och hållet är det bara några veckors tid kvar tills batteriet kommer att vara så urladdat att enheten inte längre kan slås på eller så kan batteriet till och med bli permanent skadat. Garanti Prontos garanti överensstämmer med de juridiska regleringarna där den såldes. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Pronto-enheter sålda i Tyskland har en begränsad 2 års garanti. Batteriet har en 6-månaders garanti. Skador förorsakade av felaktig användning omfattas inte av garantin. BAUM Retec AG garanterar att Pronto! är fri från skador vid tillverkningstillfället. Garantin kan inte överföras till andra personer. Pronto! är utformad för slutanvändare för användning i kontors- eller hemmiljö. BAUM Retec AG förbehåller sig rätten att reparera enheten eller ersätta den med en liknande eller bättre produkt. BAUM Retec AG eller dess representanter kommer inte att ta ansvar för några direkta eller indirekta skador. Garantin kommer att bli ogiltig om garantiplomberingen är skadad. BAUM kommer inte att ta ansvaret för annan användning än vad som beskrivs i manualen.

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Användarmanual Plextalk PTN1

Användarmanual Plextalk PTN1 Användarmanual Plextalk PTN1 Tack för att du skaffat en Daisyspelare från Iris. Med hjälp av denna manual kan du snabbt komma igång med din spelare. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 520

Användarhandbok Nokia Lumia 520 Användarhandbok Nokia Lumia 520 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

User s Manual. Bruksanvisning

User s Manual. Bruksanvisning User s Manual Bruksanvisning Revision: R00 (Januari 2006) Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive företag. Anmärkning Informationen i de här

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer