PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3"

Transkript

1 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011

2 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande tekniska apparater. Novisen kommer steg för steg att tas igenom proceduren för att skriva, redigera, spara och radera text samt för att ta reda på datum, tid och batterinivå allt med enkla ord och exempel. Åtkomst till inbyggd hjälp, till manualen och användning av MP3-spelaren kommer också att förklaras så att nybörjaren fristående kan lyssna på Pronto-manualen. Del 2 ger råd kring tilläggsprogramvara vid anslutning av mobila enheter till en PC för dataöverföring. Du får också information om ytterligare program och drivrutiner. Del 3 är riktad till användare som redan är bekanta med de grundläggande Prontofunktionerna och som önskar lära sig mer om dess övriga funktioner. Detta är den verkliga manualen med en systematisk struktur med beskrivning av apparaten själv, dess allmänna användning samt mer specifika tillämpningar och funktioner i enskilda kapitel (Ordbehandlaren, Utforskaren, Adressboken, Kalendern, talsyntesen, MP3- spelaren, Kalkylatorn, datautbyte med en PC, etc.). Bilagorna innehåller allmänna notiser och tips samt ett referensavsnitt med en lista över de grundläggande kortkommandona som kan användas för att styra kända funktioner. De givna beskrivningarna av program och funktioner är baserade på användning av vilket som helst av Pronto-anteckningshjälpmedlen: Antingen Pronto 18 / Pronto 40 med punkttangentbord eller Pronto QS / Pronto 40 med dess normala tangentbord (alfanumeriskt tangentbord, dvs. QWERTY-tangentbord). Så denna manual innehåller de motsvarande kortkommandona och tangentkombinationerna för att direkt utföra kommandon eller funktioner på Pronto (QWERTY-läge såväl som punktläge). Alla medlemmarna av anteckningshjälpmedelsfamiljen Pronto kan användas i punktläge eller qwerty-läge för att utföra kommandon. Få punktläge: - Pronto! 18 V3: Använd inbyggt punkttangentbord. - Pronto! 40: Använd punkttangentbordsmodulen eller växla om QWERTYtangentbordet till punktläget (FN+b). - Pronto! QS: Växla om qwerty-tangentbordet till punktläget (FN+B). Få qwerty-läge: - Pronto! 18 V3: Anslut ett externt USB-tangentbord. - Pronto! 40: Använd QWERTY-tangentbordsmodulen. - Pronto! QS: Använd det inbyggda tangentbordet.

3 Du hittar grundläggande kommandon och tangentkombinationer för båda lägena i kapitel 3 Allmän användning. Du hittar viktiga notiser kring din säkerhet direkt efter innehållsförteckningen i denna manual. Den tryckta manualen ger en första introduktion kring hur enheten används. Den innehåller Del 1 samt en lista över de grundläggande kortkommandona.

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 4 Vad finns i kartongen? Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder För din säkerhet Om batteriets livslängd Garanti Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! Slå på enheten Skriva text Läsa text Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto! Hjälp Spara Öppna Tomt dokument Utforskaren Stänga dokument Öppna manualen MP3-spelaren Slå av Pronto! Del II - Mjukvaruinstallation och ytterligare program Del III - Manual Inledning Beskrivning av Pronto! 18 V Allmänt Komponenter på ovansidan Tangentbordet Punktdisplayen Ytterligare komponenter och knappar Komponenter på sidorna av enheten Framsidan Baksidan (anslutningar och gränssnitt) Kablar och tillbehör Minneskort USB-lagringsmedia (USB-minne) Väskan Hur du använder väskan Batteri och laddare (nätspänningsanslutning) Batteriladdning Batteriunderhåll Vård och underhåll Allmän användning, funktioner och hjälpsystemet Punktläge och QWERTY-läge... 39

5 3.2 Arbeta med styrpinnen och piltangenterna a Arbeta med punkttangenterna (punktläget) b Arbeta med standardtangentbordet (QWERTY-läget) a Inmatning av text (punktläget) b Mata in text (QWERTY-läget) a Bokstavskommandon (punktläget) b Bokstavskommandon (QWERTY-läget) a Punktmönster och deras tilldelade textavsnitt (punktläget) a Funktioner på enskilda punkttangenter (punktläget) b Funktionerna hos enskilda tangenter (QWERTY-läget) Läsa, markera och radera text a Läskommandon i punktläget b Läskommandon i QWERTY-läget a Markera textblock (punktläget) b Markera textblock (QWERTY-läget) a Radera textblock (punktläget) b Radera textblock (QWERTY-läget) a Navigera i Kalendern och Adressboken (punktläget) b Navigera i Kalendern och Adressboken (QWERTY-läget) Arbeta med menyer Navigera i en meny Välja ett menyalternativ Stänga och öppna menyer Arbeta med dialogrutor Knappar Textrutor Kryssrutor Listrutor Arbeta med punktdisplayen Generella talinställningar Hjälpsystemet Automatisk hjälp Detaljerad sammanhangshjälp Manualen på Hjälp -menyn Funktionen Var är jag? och upprepning av upplästa meddelanden Systemknapparna, Inspelningsknappen (REC), tangentlåset, återställningskommandon, versionsinformation, växla till punktläget / QWERTY-läget Systemknappar Inspelningsknappen (REC) (Fickminnet) Tangentlåset och växling till punktläget Återställningskommandon Programåterställning Operativsystemsåterställning Systemåterställning Versionsinformation Sök efter uppdateringar och installera på Pronto Ordbehandlaren... 61

6 5.1 Skriva text Radera text Dubbelhopp Infoga formatering, datum och tid Ställ in ord- och teckeneko Specialkoppling av vissa punkttangenter i punktläget Ordbrytning, mjuka radbrytningar och döljning av formateringstecken Position i dokumentet Ställa in markörens utseende Rullning/hoppning vid radvisning och marginalinställningar Läsa texter Läsnings- och navigeringskommandon Löpande läsning Bokstavering Redigeringsfunktioner Markering Klipp ut Kopiera Klistra in Radera Sök och Sök igen Ersätt Spara dokument Spara Spara som Bläddra-dialogrutan Tips vid sparning i formatet endast text Nytt tomt dokument Öppna dokument Öppna (redigeringsläge) Öppna filer med skrivskydd (läsläge) Stänga dokument Växla mellan öppna dokument Föregående dokument Lista laddade dokument Markera position och hoppa till den Markera position Menyn Uppläsning Kortskrift Skriva förkortad punktskrift Visning av förkortad punktskrift Konvertera text till grade Gör förkortat dokument till fulltext Utforskaren Menyn Arkiv Ny mapp Öppna... 85

7 6.1.3 Radera Byta namn Egenskaper Menyn Redigera Klipp ut Kopiera Klistra in Markering Sök ZIP-arkiv Extrahera ZIP-arkiv Menyn Visa Filter Sortering Menyn Verktyg Minne Markerade objekt ZIP-förlopp ZIP-arkivfunktioner Vad betyder ZIP-arkiv? Skapa ZIP-filer Objekt i Bläddra -dialogrutan vid packning Packa upp ZIP-arkiv Objekt i Bläddra -dialogrutan vid uppackning och generellt i den andra "Bläddra"-dialogrutan MP3-spelaren Spela upp ljudfiler Spela enskilda ljudfiler Spela flera ljudfiler (album) Uppspelningsalternativ Spellistor Dialogrutan Spellista Skapa ny spellista (M3U-fil) Öppna spellista (M3U-fil) Spara spellista som en M3U-fil Placera filer eller mappar i spellistan Ändra ett spårs position i spellistan Radera enskilda ljudfiler från spellistan Information om ljudfilen Ljudfunktioner Volym Fickminnet (diktafonen) Spela in en röstanteckning Spela in med Inspelningsknappen (REC) Spela in med det öppnade fickminnet Uppspelning av en inspelning Uppspelning med REC-knappen

8 8.2.2 Spela in med Fickminnet öppet Radera en inspelning Sortera röstinspelningar i fillistan Inspelningskvalitet Spela in kort-id- och alarmljud Spela in kort-id Spela in alarmljud Kalkylatorn Allmänt och grundläggande uträkningar Uträkningar Redigera uträkningar Navigering i uträkningar och resultat a Hur siffror och operatorer skrivs (punktläget) b Hur siffror och operatorer skrivs (QWERTY-läget) Använda klippbordet Inställningar och listvyer Inställningar Uträkningsradslistan Minneslistan och minnesfunktionerna Vetenskapliga matematiska funktioner Grundräknesätt Upphöjt till, logaritmer, etc Trigonometriska funktioner Användarkonstanter Omvandlingar Kalendern Navigera i Kalendern Menyn Gå till Menyn Arkiv Ny bokning Återkommande bokning Spara bokningar Bokningsalarm och påminnelse Dialogrutan Påminnelser Redigera en bokning Ändra en bokning Radera en bokning Sök Menyn Visa Punkt- och talpresentation för bokningar Punkt- och talpresentation av endast datum Standardinställningar Filter Menyn Verktyg Påminnelse Radera gamla bokningar Hantera kategorier

9 Exportera Importera Arbeta med kategorier Allmänna anmärkningar Tilldela kategorier till en bokning eller ett filter Definiera kategorier Definiera nya kategorier eller radera existerande Definiera kategorier från existerande kategorier Adressboken (kontaktdatabasen) Kontakternas struktur (översiktsvy och detaljerad vy) Navigera i kontakter Menyn Gå till Gå till -kommandon på Gå till -menyn Menyn Arkiv Ny kontakt Öppna en kontakt Spara kontakter Menyn Redigera Radera en kontakt Sök och Sök nästa Menyn Visa Val av maskprofil Snabbyte av masken i listvyn Lägg till maskar och konfigurera maskar Lägga till maskar Kopiera maskar och standardmaskar Byta namn på maskar Ändra maskposition Radera maskposition Redigera kontaktfält i maskar Ändra, lägg till eller radera kontaktfält Visa kontaktfältens fältnamn på punkt och med tal Ändra namn på fält Favoritmaskinställningen Spara favoritmaskinställning Ladda favoritmaskinställning Sortering Födelsedagslista Filter Menyn Verktyg Kontaktfältsinformation Ringa ett telefonsamtal direkt från Adressboken Läs upp detaljerade maskfält Överföra e-postadress vid skrivning av e-post Synkronisering med Outlook Mobil Koppla ihop Pronto och mobiltelefon

10 12.2. Öppna Mobil Huvudfönstret Upprätta en anslutning Dialogrutan Inställningar Anslutningsproblem Ringa ett samtal Dialogrutan Ring Skriva och skicka SMS Dialogrutan Skicka SMS Ta emot och läsa SMS Dialogrutan Läs SMS Dessa alternativ är också tillgängliga: - Hämta nya SMS: Läser in ett nytt SMS utan att gå tillbaka till huvudfönstret. (Avbryt läsning: Under normal läsning av SMS har inte detta någon effekt. Om en specifik ändring skett i någon av de interna programfilerna och ett kommando för läsning av ett enskilt SMS har aktiverats kommer inläsningen att avbrytas.) 13. Inställningar Ljud och tal Systemröst Textröst Enhetsvolym Tonkontroll Automatisk hjälp Senaste meddelandet Meddelandelista Var är jag? Uttalslexikon Punkt Visning Markör Standardpunkttabeller Alternativa punkttabeller Ladda de alternativa/standardpunkttabellerna Dölj / visa punkt 7 och Standardpunktkodning Tangentbord Datum och tid Anslutningar Blåtand Registrering av blåtandsenheter Blåtandsalternativ på kommandomenyn Extern punktdisplay Ansluta via blåtand Ansluta med en seriekabel Extern visuell display Trådlös nätverksanslutning (WLAN-konfigurering) Allmänt om WLAN (WiFi) WLAN-funktionens komponenter på Pronto!

11 Koppla från och återanslut (inaktivera/aktivera) Redigera eller radera nätverksprofil WLAN-anslutning och viloläge Inställningarna i WLAN-dialogrutan Kontroller i huvudfönstret Kontroller i dialogrutan Ny profil Kontroller i dialogrutan Hitta synliga nätverk Kontroller i dialogrutan "Redigera" Problemlösning och några noteringar som kan vara till hjälp Ansluta blåtandstangentbord Energiförbrukning Automatisk avstängning Batteriet Outlook-databas Mobiltelefoninställningar Profiler för mobiltelefon Generella objekt i dialogrutan Profil Dialogobjekt för en blåtandsanslutning Dialogobjekt för en seriell anslutning Användning av mobiltelefon som Modem Alternativen i dialogrutan Telefon som modem Etablera och spara en RAS-anslutning Starta RAS-anslutning Kontrollera eller radera sparade RAS-anslutningsprofiler Kalibrering Kompass Barometer Höjdmätare Visning av kortkommandon Visning i menyer Kortkommandon Visning Mallar för menyalternativ Mallar för knappar Mallar för kryssrutor Mallar för textrutor Mallar för informationsfält Mallar för listrutor Mallar för filer Mallar för mappar Lösenordsinställningar Uttalshanteraren Lägg till nya ord Redigera ord i Uttalshanteraren Ta bort ord ur ordlistan Gammalt uttalslexikon Lägg till nya ord

12 15. Hur man synkroniserar och utbyter data Installation av Microsoft ActiveSync resp. Mobile Device Center Bli ansluten Som en gäst Fullt partnerskap Avsluta anslutning Anslutningsproblem Anslutningsinställningar Komma åt Pronto-filer Avsluta en anslutning Dataöverföring med hjälp av en kortläsare Identifiering av minneskortet Pronto som punktdisplay Systemkrav Virgo-inställningar BLINDOWS-inställningar Användning tillsammans med JAWS Användning tillsammans med COBRA Ansluta PRONTO COM-portsanslutning USB-anslutning Blåtandsanslutning Installation och ihopparning Anslutning som en punktdisplay Pausa eller avsluta anslutning Viloläge på PRONTO Anslutningsproblem Tips Pronto som ett punkttangentbord Lista över PC-kommandon Pronto och Baums Talks Braille Interface (TBI) Pronto-tangenter Pronto och Mobile Speak eller Mobile Speak Pocket Systemkommandon Uppdateringar Mjukvaruuppdateringar Installera eller installera om Pronto-mjukvara Operativsystemsuppdatering BIOS-uppdatering Ytterligare systemkommandon Ansluta en extern punktdisplay Bygga en profil och starta anslutningen Avsluta anslutningen DAISY-spelaren Förbered DAISY-böcker Kopiera DAISY-böcker till lagringsmediet Byta minneskort Välja lagringsmedia

13 19.2 Läsa (spela) DAISY-böcker Stänga en DAISY-bok och öppna en ny Navigering på nivåer och spolningsfunktioner Navigera i en bok Hoppa från sida till sida Spola framåt / spola bakåt Hastighet och volym Hastighet Volym Bokmärken Sätta ett bokmärke Hoppa till ett bokmärke Radera bokmärken Visa information Information om boken (total speltid) Information om din position i boken (Var är jag?) Sökfunktionen och dess funktioner Sök Allmänt och meddelanden på en punktdisplay Tidtagning och alarm Räkna ned Tidtagning Alarm Internetradion Krav och allmänna anmärkningar Krav för att kunna använda programmet Internetradion Allmänna anmärkningar kring Internet-anslutningen för Prontos Internetradio Öppna Internetradio-programmet och lyssna på en radiostation Välja och spela radiostationer från huvudfönstret Spela, starta, stoppa, pausa och fortsätt i huvudfönstret Spara och spela radiostationer Detaljerad information om stationen som spelas Ställ in genre och bithastighet som sökkriterier och starta en ny sökning Dialogrutan Radiostation Dialogrutan Sök radiostationer Inställningar för ljud och bakgrundsuppspelning E-post Introduktion och krav Allmänna anmärkningar Krav för att kunna använda e-postprogrammet Krav på e-postkontot (mailservern) Sammanfattning av inloggningsuppgifterna för några e-postleverantörer Anslutningsproblem och lösningar Prontos e-postprogram Öppna e-postprogrammet Huvudfönstret för e-post och e-postmappen

14 Ta emot och skicka meddelanden Öppna och läsa e-postmeddelanden Ett e-postmeddelandes brevhuvud och dess data E-postfunktioner i Ordbehandlaren Ta emot, skicka eller öppna bilagor Öppna ett e-postkonto Kontroller i dialogrutan Konton Alternativen i dialogrutorna Lägg till och Redigera Skriva ett e-postmeddelande Skriva ett nytt e-postmeddelande Överföra e-postadress från Adressboken Besvara ett e-postmeddelande Vidarebefordra ett e-postmeddelande Radera ett e-postmeddelande Hantera e-postmeddelanden och e-postmappar Markera e-postmeddelanden Kopiera e-postmeddelanden Flytta e-postmeddelanden Spara ett e-postmeddelande som ett dokument Lagringsplats för meddelandemappar och e-postmeddelanden Information om det totala antalet e-postmeddelanden i meddelandemapparna MSN Messenger Introduktion och krav Allmänna anmärkningar Krav för att använda Messenger-programmet Krav för ett Messenger-konto Anslutningsproblem och lösningar Prontos MSN Messenger-program Öppna Messenger-programmet Huvudvy Kommandomenyn i huvudvyn Logga in på Messenger Ställ in onlinestatusen (Min status) Skapa, redigera eller radera en profil Skapa eller redigera en profil Radera en profil Kontaktlistan Lägga till och hantera kontakter Etablera kontakt med en kontakt i din kontaktlista (förfrågan) Visa och ändra listmedlemskap för din kontaktlista Chattfönstret Starta, återuppta eller läs en chatt Lämna och radera en konversation Chattar med fler än en person (konferens) Spara en chatt som text Läsningsläge Val av ljud och ljudinställningar

15 23.9 Ytterligare inställningar för ljudsignalerna Användarinställningar för presentation på punkt och med tal Inställningar för talsyntesen Inställningar för punktvisning Extern visuell display (tillägg) Om enheten Beskrivning av enheten Ansluta den visuella displayen till Pronto! Koppla ur den visuella displayen från Pronto! Visning av tecken på LCD-displayen Webbläsaren Introduktion och krav Översikt över funktionerna Grundfunktioner och utseende Meddelanden Tips runt programmet Öppna webbsidor och HTML-filer Öppna en ny webbsida Öppna sparade webbsidor Öppna HTML-filer Surfning, information om en webbsidas objekt samt läsning Surfning och information om en webbsidas kontroller (länkar, textrutor, rubriker, etc.) Ytterligare läsalternativ Tabellnavigering Spara webbsidor och nerladdningar Spara en webbsida som ett HTML-dokument Spara en webbsida som din startsida Spara webbsidor som favoriter Spara nerladdade filer Redigering Söka efter ord och strängar Markera text Kopiering Klistra in Visa, sidinformation och inställningar Sidsammanfattning som en översikt över den öppna webbsidan Uppdatera Välja och stänga fönster Inställningar Nerladdningshanteraren Historikalternativ (sammanfattning av besökta sidor) Historikens struktur och att komma åt webbsidor Radera historiken Favoriter Lägga till favoriter Visa och välj favoriter samt öppna webbsidorna

16 Hantera favoriter Tåg- och busstider (som ett exempel) Sökmotorer (som ett exempel) Online-lexikon (som ett exempel) Strömning av ljud (lyssna på webbradio) Webbfeeds (RSS och poddradiokanaler) Börja prenumerera på poddradiokanaler eller RSS-feeds Avsluta prenumeration på poddradiokanaler och RSS-feeds Visa och hantera poddradiokanaler och RSS-feeds Tillgång till avsnitten för en poddradiokanal eller RSS-feed PDF-dokumentläsaren Starta PDF-dokumentläsaren och öppna dokument Läsalternativ Löpande läsning Läsa olika textpassager Inställningen Läsordning Sidnavigering, länkar och bokmärken Sidnavigering Länknavigering Bokmärken Ta reda på dokumentinformation och läsposition Spara PDF-dokument som textfil eller kopiera textpassager Sök Avsluta PDF-dokumentläsaren Appendix x1: Översikt x1.1 Kort enhetsöversikt x1.2 Termer och förkortningar som används x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden x1.4 Tekniska data för alla enheter x1.5 Kontakt och support Appendix x2: Kommandolista (för referens) X2.1 Allmänna kommandon: X2.2 Systemknappskommandon: X2.3 Kör program X2.4 Ordbehandlaren X2.5 Kalendern X2.6 Adressboken X2.7 Utforskaren X2.8 Daisy-spelaren X2.9 MP3-spelaren X2.10 Fickminnet X2.11 Alarmet X2.12 Tidtagning X2.13 Räkna ned (timer) X2.14 Mobil X2.15 Kalkylatorn X2.16 Internetradion

17 X2.17 E-post x2.18 MSN Messenger X2.19 Webbläsaren X2.20 PDF-dokumentläsaren Appendix x3: Noteringar kring Windows CE och filsynkronisering x3.1 Information om Windows CE och databassynkronisering x3.2 Exempel på synkronisering med ActiveSync x3.3 Några Regler Appendix x4 Kort introduktion till allmän blåtandsanvändning Om denna introduktion Installation av programvara, enhetsdrivrutiner och första stegen med blåtandsmiljön och dess konfigurering Installation av programvaran och drivrutinen för DLINK DBT 120 USB Bluetooth adapter (för Windows 2000 och Windows XP (utan SP2)) Saker att notera när du använder Service Pack 2 för Windows XP Användning av Microsofts blåtandsdrivrutin Använda installationsskivan för tillverkarens programvara och blåtandsdrivrutin Första användningen av blåtandsmiljön och konfigurering av programvaran Förberedande av PRONTO som PC-punktdisplay med blåtand och de Virgo-inställningar som krävs Förberedande av PRONTO som PC-punktdisplay med blåtand Val av PRONTO som punktdisplay i Virgo-menyn Anmärkningar kring blåtand Optimala förhållanden för sändning och mottagning Punktdisplayen reagerar långsamt eller knappast alls Viloläge på datorn och Pronto används som en punktdisplay via blåtand Identifiera den blåtandsgenererade serieporten Appendix x5: Remote Screen Reader Appendix x6: Information om icke-dokumenterade funktioner på Pronto! X6.1 Ändra rullningsfunktionen hos D2 och D X6.2 Definiera flera alternativa punktinmatningstabeller X6.3 Enhandsläge

18 Allmän information, säkerhet och garanti Innan du använder din enhet för första gången, var god kontrollera innehållet i kartongen. Om någonting är skadat eller saknas, var god tveka inte att kontakta din leverantör. Vad finns i kartongen? Pronto Nätadapter Skyddande väska USB-kabel Seriekabel Installations-CD Manual Endast Pronto! 40: Alternativt tangentbord Vänligen förvara kartongen och paketeringsmaterialet på ett säkert ställe eftersom du kan komma att behöva det när du ska frakta enheten. Att skicka in Pronto! på reparation utan ordentlig paketering kommer att göra garantin ogiltig! Vänligen läs ordentligt igenom instruktionerna och säkerhetsvarningarna innan du använder enheten för första gången. Pronto! är endast utformad för att användas i hem- och kontorsmiljöer. I medicinska byggnader ska den endast användas i kontorsrum. En PC ansluten till Pronto! måste uppfylla tillämpliga EMC- och säkerhetskrav för det område där den används. Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder Du hittar tillkännagivandena av överensstämmelser i slutet av denna manual. Medicinska elektroniska enheter måste uppfylla EMC-regleringsstandarderna och måste användas och underhållas i enlighet med dessa. Var god observera: Användning av sladdar, nätadaptrar, reservdelar och tillbehör som inte uttryckligen är tillåtna av tillverkaren kan förorsaka ökad strålning eller ökad känslighet för strålning och därmed skapa en säkerhetsrisk. För din säkerhet Viktigt att observera: Att inte ta till sig följande varningar kan göra garantin ogiltig och kan förorsaka allvarlig personskada.

19 Om PRONTO! verkar fungera onormalt eller vara skadad på något sätt, var god kontakta din BAUM-återförsäljare så snart som möjligt. Om du känner lukten av rök eller en odör som kommer från PRONTO!, slå omedelbart av strömmen. Låt inte sand eller damm komma i kontakt med PRONTO! eftersom detta kan leda till allvarlig skada och kan göra reparation omöjlig. Använd inte din PRONTO! på platser där starka radiovågor avges eller där det finns strålning. Använd inte en nätadapter som inte är gjord för användning tillsammans med PRONTO. Använd endast PRONTOs originalnätadapter! Använd eller förvara inte PRONTO! på något av följande ställen eftersom detta kan förorsaka skada. Inuti bilar med fönstren stängda i den heta solen. I direkt solljus eller nära varmvattenberedare, värmeelement, etc. Platser utsatta för häftiga vibrationer så som ovanpå en tvättmaskin. Platser utsatta för stark magnetism så som nära högtalare. Torka bort damm och smuts från PRONTO! med en mjuk trasa fuktad med ett utspätt neutralt rengöringsmedel, torka sedan torrt med en trasa. Dra alltid ur strömsladden ur PRONTO! vid rengöring. Använd inte PRONTO! vid åskväder. Använd inte PRONTO! nära vatten, till exempel i ett badrum. Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer. Försök inte avlägsna batteriet. Värm inte upp PRONTO! i en mikrovågsugn, på en kokplatta eller liknande. Använd endast batteriet som följde med din PRONTO. Ersättningsbatterier är endast tillgängliga från BAUM eller lokala återförsäljare. Batteriet kan endast avlägsnas av auktoriserade servicetekniker! Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera PRONTO! på egen hand. I fall vätskor eller metallfragment skulle komma in i PRONTO!, slå omedelbart av den och dra ur strömkabeln. Lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder eftersom detta kan leda till hörselskador, speciellt vid användning av hörlurar. Dra inte ur kontakten genom att hålla i sladden när du kopplar ur strömmen från PRONTO. Försäkra dig om att PRONTO!, nätadaptern och strömkontakten är säkert anslutna. Om batteriets livslängd Livslängden hos ditt batteri beror på hur ofta och på vilket sätt det laddas och laddas ur. Under den normala åldringsprocessen minskar batteriernas kapacitet. Om batteriernas kapacitet blir för låg efter en tid måste de bytas ut. Försök inte byta batteri själv, låt BAUM eller en auktoriserad servicepartner göra detta. Försök inte öppna Pronto! Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och andra miljöparametrar.

20 Om du inte använder Pronto! under en längre tidsperiod, var god ladda upp det regelbundet för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket. I annat fall, om det laddas ur helt och hållet är det bara några veckors tid kvar tills batteriet kommer att vara så urladdat att enheten inte längre kan slås på eller så kan batteriet till och med bli permanent skadat. Garanti Prontos garanti överensstämmer med de juridiska regleringarna där den såldes. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Pronto-enheter sålda i Tyskland har en begränsad 2 års garanti. Batteriet har en 6-månaders garanti. Skador förorsakade av felaktig användning omfattas inte av garantin. BAUM Retec AG garanterar att Pronto! är fri från skador vid tillverkningstillfället. Garantin kan inte överföras till andra personer. Pronto! är utformad för slutanvändare för användning i kontors- eller hemmiljö. BAUM Retec AG förbehåller sig rätten att reparera enheten eller ersätta den med en liknande eller bättre produkt. BAUM Retec AG eller dess representanter kommer inte att ta ansvar för några direkta eller indirekta skador. Garantin kommer att bli ogiltig om garantiplomberingen är skadad. BAUM kommer inte att ta ansvaret för annan användning än vad som beskrivs i manualen.

PRONTO! Användarhandbok. Version 9.0

PRONTO! Användarhandbok. Version 9.0 PRONTO! Användarhandbok Version 9.0 Oktober 2006 Del I - Introduktion de första stegen... 8 Del II - programinstallation... 12 2. Beskrivning av apparaten... 13 2.1 Allmänt... 13 2.2 Knappar... 13 2.3

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

3.2. Introduktion till anteckningsläget... 20 4. Ordbehandlaren... 21 4.1. Skriva ett dokument... 21 Läsa text... 21 4.3. Öppna dokument... 21 4.5.

3.2. Introduktion till anteckningsläget... 20 4. Ordbehandlaren... 21 4.1. Skriva ett dokument... 21 Läsa text... 21 4.3. Öppna dokument... 21 4.5. VarioUltra Användarmanual, Version 1.0 November 2014 Innehåll 1. VarioUltra - första titten... 8 1.1. Ovansidan... 8 1.1.1. Punkttangentbordet... 8 1.1.2. Tummtangenterna... 8 1.1.3. Joyustick... 8 1.1.4.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12 Snabbguide ALVA BC640 151214 Sida 1 av 12 Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Vad finns i Lådan?... 4 Snabböversikt av ALVA BC640... 4 Installation av ALVA BC640 skärmläsardrivrutiner...

Läs mer

Poet Compact 2. Användarmanual. Enhetsversion 2 Mjukvaruversion 4.00 Juni 2010

Poet Compact 2. Användarmanual. Enhetsversion 2 Mjukvaruversion 4.00 Juni 2010 Poet Compact 2 Användarmanual Enhetsversion 2 Mjukvaruversion 4.00 Juni 2010 www.baum.de BAUM Retec AG In der Au 22 D-69257 Wiesenbach Germany Telefon: 06223 / 4909-0 Fax: 06223 / 4909-399 E-post: info@baum.de

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

2 Introduktion. 3 Om denna handbok

2 Introduktion. 3 Om denna handbok 2 Introduktion Grattulerar till dit val av VarioConnect. Du har just packat upp en punktdisplay med den senaste tekniken för funktionalitet och rörlighet. VarioConnect är en 12 teckens punktdisplay med

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (21) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (9) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! QS

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! QS PRONTO! Användarmanual För Pronto! QS Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande tekniska

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

ALVA BC640 Feature Pack

ALVA BC640 Feature Pack ALVA BC640 Feature Pack 2 Innehåll 1. ALVA BC640 Feature Pack... 4 1.1. Beskrivning av ovansidan... 4 1.2. Beskrivning av höger sida... 4 1.3. Beskrivning av vänster sida... 5 2. Att använda punkttangentbordet...

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Braille Edge 40 140905

Braille Edge 40 140905 Braille Edge 40 140905 1. Inledning Braille EDGE 40 är en 40-teckens punktdisplay tillverkad av HIMS. För användning av personer med synnedsättning. Den kan bl.a. användas som punktdisplay för Windows,

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Lathund Plextalk PTN2

Lathund Plextalk PTN2 Lathund Plextalk PTN2 Daisysupport Plextalk telefon 08-39 94 30 Innehållsförteckning Iris Hjälpmedel Inledning... 4 Inledning... 4 Batteriet... 4 Knappbeskrivning... 5 Ovansidan... 5 Vänster sida kolumn

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 4M

Handbok Victor Reader Stratos 4M Reviderad 2015-01-23 1 (17) Handbok Victor Reader Stratos 4M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

EasyLink och EasyLink 12

EasyLink och EasyLink 12 EasyLink och EasyLink 12 Innehållsförteckning 1. Välkommen till EasyLink 3 1.1. Introduktion 3 1.2. Regler och standarder 3 2. EasyLink 4 2.1. Innehållet i förpackningen 4 2.2. Beskrivning av EasyLink

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (6) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer