Bygdeavgiftsmedel 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygdeavgiftsmedel 2010"

Transkript

1 Bygdeavgiftsmedel 2010 Sammanställningen är gjord den av Conny Elf Bergs kommun Kansliavdelningen tel

2 Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2010 ( Föreningar) Antal Summa kronor Tillgängliga medel kr Ansökningar totalt kr i omslutning Summa kr Område Ansökningsbelopp Till förfogande Att fördela Återstår att fördela Bortprioriterad summa Ljungdalen kr kr kr 0 kr 0 kr Storsjö kapell kr kr kr 0 kr kr Börtnan-Skålan-Klövsjö kr kr kr 0 kr kr Storhallen-Brånan-Åsarna kr kr kr kr kr Underskott från Rätan Kvarnsjö-Rätan-Högarna kr kr kr kr kr Övergår till annat område upp Svenstavik-Rörön-Dalåsen kr kr kr 0 kr kr Myssjö-Oviken kr kr kr 0 kr kr Hackås-Gillhov kr kr kr 0 kr kr Summa kr kr kr 1 kr kr kr 1 kr Kontrollsiffror

3 Ansökningar bygdeavgiftsmedel Bergs Kommun ansökningar Återstår att fördela Sökt belopp Förslag Fördelningen balanserar Summa kr ,00 kr 1,00 kr Dnr Sökande Ändamål Belopp Förslag Yttrande 208- Ovikens Manskör Anskaffa körgradänger ,00 kr c/o ordf Lennart Magnusson Ångron OVIKEN Åsarna snöskoterklubb Färdigställa klubbhus vid cross ,00 kr c/o kassör Susanne Jacobsson Box Funäs Sölvbackens vägsamfälligheupprusta enskilda vägen ,00 kr c/o ordf Mikael Zakrisson Sölvbacken Funäs Högarna OVIKEN Brånans bygdegårdsförening Upprusta Brånans bygdegård ,00 kr c/o ordf Johnerik Borg ytterligare bidrag (golv) Brånan Näsudden- Storsjö kyrka Upprusta enskilda vägen ,00 kr Vägsamfällighet Storsjö c/o sekr Jenni Öberg Box STORSJÖ KAPELL

4 Föreningen Vedsvängen Anskaffa åkgräsklippare ,00 kr c/o ordf Ove Carlsson Åsenvägen RÄTAN Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudanläggning ,00 kr c/o kassör Catharina Odén (ytterligare bidrag) samt upp- Skogsgläntan 7 rusta minnesplatsen i Dödre HACKÅS Bergs ryttarförening Anskaffa fyrhjuling ,00 kr Brist på medel c/o ordf Hans-Olof Andersson Gärde HACKÅS Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Bo Svensson ningen i Storhallen (ytter- Storhallen 1115 ligare bidrag) Börtnans byutveckling ek föreningupprusta Börtnans-gården ,00 kr c/o ordf Mikael Holmström och bakstugan samt anskaffa Börtnan 750 inventarier (ytterligare bidrag) Storsjö byalag Anskaffa vedeldad ugn, mm ,00 kr c/o kassör Marlene Åslund till bagarstuga vid Storsjö Box 62 bygdegård STORSJÖ KAPELL

5 Storsjö byalag Flytta timmerhus till Storsjö ,00 kr c/o kassör Marlene Åslund bygdegård för att användas Box 62 som bagarstuga STORSJÖ KAPELL Storsjö jaktskytteklubb Upprusta väg och parkering vi ,00 kr c/o sekr Marlene Åslund skjutbanan Box STORSJÖ KAPELL Galhammar Norra vägsamfällighe Återbetalning av banklån ,00 kr c/o ordf Ove Hallgren avseende upprustning av väg Granvägen 1 B SVENSTAVIK Kvarnsjö bygdegårdsförening Upprusta Kvarnsjö bygdegård ,00 kr c/o kassör Ulla-Britt Eriksson Bergstigen JÄRPEN Handsjöbyns väglyseförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Gunnar Andersson ningen i Handsjöbyn Handsjöbyn ÖVERTURINGEN Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus ,00 kr c/o kassör Tore Nilsson (ytterligare bidrag) Skålan

6 Ljungdalens snöskoterklubb Anskaffa snöskoter samt ,00 kr c/o kassör Lennart Hovlin reservdelar till ledsladd Box LJUNGDALEN Ovikens amatörteaterförening Anskaffa trådlösa mikrofoner ,00 kr c/o ordf Stig Martinsson Skolvägen OVIKEN Skucku bygdegårdsförening Anskaffa bord, stolar och köks ,00 kr c/o ordf Kjell-Åke Andersson utrustning till Skucku bygde- Skucku 201 gård SVENSTAVIK Skålans snöskoterklubb Anskaffa snöskoter ,00 kr c/o kassör Tore Nilsson Skålan Hackås skoterklubb Anskaffa slyröjare och slåtter ,00 kr c/o sekr Kjell Svanberg cross Vinälven HACKÅS Gillhovs bygdegårdsförening Uppföra förråd/garage för ,00 kr Brist på medel c/o ordf Anja Vorne Brandvärnets brandvagn Gillhov SVENSTAVIK Åsarna vägförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o kassör Jan Hallberg ningen i Åsarna Skansmon 408

7 Åsarna Idrottsklubb Anskaffa teknisk utrustning ,00 kr c/o Rogard Göransson för tidtagning, webbkamera Box 79 och beachflag Åtigårn ek. förening Kostnader för projektet ,00 kr c/o Margaretha Lindbäck-Hansson Kulturmiljö, ishall och Galhammarvägen 1 A visionsarbete i Berg SVENSTAVIK Myssjö-Ovikens hembygdsföreninupprusta Sockenstugan i ,00 kr Ansökan tillbakadragen c/o ordf Christina Bengtsson Oviken (ytterligare bidrag) Sockenstugan, Myssjövägen OVIKEN Hackås byggnadsförening Upprusta Hackås Föreningshus ,00 kr c/o ordf Bo Karlsson ytterligare bidrag (köket) Torget HACKÅS Byalaget Våle-Näcksta-Lillå Uppföra bergbank, brygga ,00 kr c/o sekr Kerstin Lindblad och magasin i Näcksta Näcksta HACKÅS Åsarna föräldraförening Uppföra tak över sandlåda ,00 kr c/o ordf Pia Jonsson med sittbänkar vid Åsarna Box 223 förskola

8 Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i ,00 kr c/o Jonas Zakrisson Klövsjö (ytterligare bidrag) Kvarnbäcken KLÖVSJÖ Klövsjö Vemdalens golfklubb Installera fem element och ,00 kr c/o Olle Göransson luftvärmepump i Fäbokrogen Grubban KLÖVSJÖ Klövsjö nya bygdegårdsförening Upprusta bygdegården i ,00 kr c/o ordf Jon Olofsson Klövsjö, ytterligare bidrag Box 150 (luftvärmepumpar) KLÖVSJÖ Klövsjö hembygdsförening Upprusta Tomtan i Klövsjö, ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson ytterligare bidrag (fönster Box KLÖVSJÖ Storsjö bygdegårdsförening Anskaffa tvättmaskin till ,00 kr c/o ordf John Persson bygdegården för att användas STORSJÖ KAPELL av alla i byn Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen ,00 kr c/o kassör Gunder Göransson Backen (ytterligare bidrag) Backen OVIKEN Åsarna jaktskytteklubb Grusa vägar/gångstigar, anlägga ,00 kr c/o Sören Fjellner gräsmattor samt anskaffa bord Österåsen 306 och vindskydd

9 Klövsjö Vemdalens golfklubb Uppföra personalbyggnad fö ,00 kr c/o Olle Göransson banpersonal vid Klövsjö Grubban Vemdalens golfbana KLÖVSJÖ

10 Fördelning 2010 bygdeavgiftsmedel Bergs kommun Tillgängliga medel i år A. Ljungdalen B. Storsjö kapell C. Börtnan-Skålan-Klövsjö Neaälven Neaälven kan bli 0 kr % D. Storhallen-Åsarna-Brånan E.Kvarnsjö-Rätan-Handsjön F.Svenstavik-Brynje-Vigge G.Hovermo-Myssjö/Oviken H. Hackås-Salsån-Gillhov Storsjön i Härjedalen % % Flåsjön-Grucken % % % Flåsjö kraftverk/lännäsjön % % % Lännässjön % % % Trångfors kraftverk % % Rätans kraftverk % % Storsjön i Jämtland % % % Näckten % kr Summa totalt Fördelning enl. Lst lista Neaälven Flåsjö kraftverk Rätans kraftverk Storsjön (Härjedalen) Lännässjön Storsjön (Jämtla Flåsjön-Grucken Trångfors-Lännäs Näckten 63201

11 Ansökningar från Ljungdalen 2010 Området består av: 1 st ansökningar från området Ljungdalen med omnejd kr är det totala ansökningsbeloppet Ljungdalen får sina medel från 100% av tillgängliga medel Neaälven (Sylsjön) Fördelas i området enl nedan Tillgängliga medel att fördela i området kr 5% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel 100% till Ljungdalen med omnejd Fördelade medel till detta område i år kr Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Yttrande Ljungdalens snöskoterklubb Anskaffa snöskoter samt % kr 100% reservdelar till ledsladd Samlingslokal Idrott # Summa kronor kr 100% kr 100% 0 kr 0 kr Rådslagsförslag inlämnad 26 januari Ljungdalens snöskoterklubb Anskaffa snöskoter samt kr c/o kassör Lennart Hovlin reservdelar till ledsladd Box LJUNGDALEN

12 Ansökningar från Storsjö kapell 2010 Området består av: 5 st ansökningar från området Storsjö kapell med omnejd samt Tåssåsen kr är det totala ansökningsbeloppet Storsjö kapell får sina medel från 107% av tillgängliga medel Storsjön i Härjedalen 80% Fördelas i området enl nedan Tillgängliga medel att fördela i området kr 12% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel 100% Storsjö kapell med omnejd Fördelade medel till detta område i år kr Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Näsudden- Storsjö kyrka Upprusta enskilda vägen % kr 40% Storsjö byalag Anskaffa vedeldad ugn, mm % kr 27% Storsjö byalag Flytta timmerhus till Storsjö % kr 16% Storsjö jaktskytteklubb Upprusta väg och parkering vi % kr 11% Storsjö bygdegårdsförening Anskaffa tvättmaskin till % kr 7% Samlingslokal # Summa kronor kr 107% kr 100% 0 kr 0 kr Rådslagsförslag inlämnad 15 mars Näsudden- Storsjö kyrka Upprusta enskilda vägen kr Vägsamfällighet Storsjö c/o sekr Jenni Öberg Box STORSJÖ KAPELL Storsjö byalag Anskaffa vedeldad ugn, mm kr c/o kassör Marlene Åslund till bagarstuga vid Storsjö Box 62 bygdegård STORSJÖ KAPELL Storsjö byalag Flytta timmerhus till Storsjö kr c/o kassör Marlene Åslund bygdegård för att användas Idrott

13 Box 62 som bagarstuga STORSJÖ KAPELL Storsjö jaktskytteklubb Upprusta väg och parkering vi kr c/o sekr Marlene Åslund skjutbanan Box STORSJÖ KAPELL Storsjö bygdegårdsförening Anskaffa tvättmaskin till kr c/o ordf John Persson bygdegården för att användas STORSJÖ KAPELLav alla i byn

14 Ansökningar från Börtnan-Klövsjö 2010 Området består av: 8 st ansökningar från området Börtnan-Skålan-Klövsjö kr är det totala ansökningsbeloppet Ljungdalen får sina medel från 102% av tillgängliga medel Storsjön i Härjedalen Flåsjön/Grucken, Lännässjön Tillgängliga medel att fördela i området kr 38% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Flåsjöns kraftverk/lännässjön Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Börtnan 33.33% Skålan 33.33% Klövsjö 33.33% kr/område % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Börtnans byutveckling ek fö Upprusta Börtnans-gården % kr 36% Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus % kr 19% Skålans snöskoterklubb Anskaffa snöskoter % kr 5% Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i % kr 2% Klövsjö Vemdalens golfklubinstallera fem element och % kr 9% Klövsjö nya bygdegårdsföre Upprusta bygdegården i % kr 9% Klövsjö hembygdsförening Upprusta Tomtan i Klövsjö, % kr 5% Klövsjö Vemdalens golfklubuppföra personalbyggnad fö % kr 15% Samlingslokal Idrott # Summa kronor kr 102% kr 100% 0 kr 0 kr Rådslagsförslag inlämnad 22 mars Börtnans byutveckling ek fö Upprusta Börtnans-gården kr c/o ordf Mikael Holmström och bakstugan samt anskaffa Börtnan 750 inventarier (ytterligare bidrag) Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus kr c/o kassör Tore Nilsson (ytterligare bidrag) Skålan 206

15 Skålans snöskoterklubb Anskaffa snöskoter kr c/o kassör Tore Nilsson Skålan Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i kr c/o Jonas Zakrisson Klövsjö (ytterligare bidrag) Kvarnbäcken KLÖVSJÖ Klövsjö Vemdalens golfklubinstallera fem element och kr c/o Olle Göransson luftvärmepump i Fäbokrogen Grubban KLÖVSJÖ Klövsjö nya bygdegårdsföre Upprusta bygdegården i kr c/o ordf Jon Olofsson Klövsjö, ytterligare bidrag Box 150 (luftvärmepumpar) KLÖVSJÖ Klövsjö hembygdsförening Upprusta Tomtan i Klövsjö, kr c/o ordf Victoria Zakrisson ytterligare bidrag (fönster Box KLÖVSJÖ Klövsjö Vemdalens golfklubuppföra personalbyggnad fö kr c/o Olle Göransson banpersonal vid Klövsjö Grubban Vemdalens golfbana KLÖVSJÖ

16 Ansökningar från Storhallen-Åsarna 2010 Området består av: 7 st ansökningar från området Storhallen-Åsarna-Brånan kr är det totala ansökningsbeloppet Storhallen får sina medel från 192% av tillgängliga medel Flåsjön/Grucken 10%, Lännässjön 80% Flåsjöns kraftverk/lännässjön 10% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Trångfors 50% Rätans kraftverk 50% Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området kr från Rätan Fördelas så lika som möjligt på Överskottspengar från Rätan Storhallen-Åsarna och Brånan områdena % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Åsarna snöskoterklubb Färdigställa klubbhus vid cross % kr 32% Brånans bygdegårdsföreningupprusta Brånans bygdegård % kr 33% Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys % kr 29% Åsarna vägförening Byta armaturer i vägbelys % kr 15% Åsarna Idrottsklubb Anskaffa teknisk utrustning % kr 15% Åsarna föräldraförening Uppföra tak över sandlåda % kr 5% Åsarna jaktskytteklubb Grusa vägar/gångstigar, anlägga % kr 15% Samlingslokal # Summa kronor kr 192% kr 146% 0 kr 0 kr Rådslag inlämnad 19 mars Åsarna snöskoterklubb Färdigställa klubbhus vid cross kr c/o kassör Susanne Jacobsson Box Brånans bygdegårdsföreningupprusta Brånans bygdegård kr c/o ordf Johnerik Borg ytterligare bidrag (golv) Brånan Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys kr c/o ordf Bo Svensson ningen i Storhallen (ytter- Idrott

17 Storhallen 1115 ligare bidrag) Åsarna vägförening Byta armaturer i vägbelys kr Prioriterad av Conny överskott Rätan c/o kassör Jan Hallberg ningen i Åsarna Skansmon Åsarna Idrottsklubb Anskaffa teknisk utrustning kr Prioriterad av Conny överskott Rätan c/o Rogard Göransson för tidtagning, webbkamera Box 79 och beachflag Åsarna föräldraförening Uppföra tak över sandlåda kr c/o ordf Pia Jonsson med sittbänkar vid Åsarna Box 223 förskola Åsarna jaktskytteklubb Grusa vägar/gångstigar, anlägga kr Prioriterad av Conny överskott Rätan c/o Sören Fjellner gräsmattor samt anskaffa bord Österåsen 306 och vindskydd

18 Ansökningar från Kvarnsjö-Rätan 2010 Området består av: 3 st ansökningar från området Nästeln-Kvarnsjö-Rätan-Neder-Söderhöge kr är det totala ansökningsbeloppet Vitvattnet-Handsjön-Digerberget 66% av tillgängliga medel Kvarnsjö- Rätan får sina medel från Flåsjön/Grucken 10%, Lännässjön 80% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Flåsjöns kraftverk/lännässjön 10% Fördelade medel till detta område i år kr Trångfors 50% Rätans kraftverk 50% Återstår medel att fördela till området kr Överskott går till andra i området Fördelas i området enl nedan Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Föreningen Vedsvängen Anskaffa åkgräsklippare % kr 25% Kvarnsjö bygdegårdsföreninupprusta Kvarnsjö bygdegård % kr 19% Handsjöbyns väglyseföreninbyta armaturer i vägbelys % kr 11% Samlingslokal # Summa kronor kr 66% kr 54% 0 kr 0 kr Behövs inget Rådslag Föreningen Vedsvängen Anskaffa åkgräsklippare kr c/o ordf Ove Carlsson Åsenvägen RÄTAN Kvarnsjö bygdegårdsföreninupprusta Kvarnsjö bygdegård kr c/o kassör Ulla-Britt Eriksson Bergstigen JÄRPEN Idrott

19 Handsjöbyns väglyseföreninbyta armaturer i vägbelys c/o ordf Gunnar Andersson ningen i Handsjöbyn Handsjöbyn ÖVERTURINGEN

20 Ansökningar från Svenstavik-Dalåsen 2010 Området består av: 3 st ansökningar från området Svenstavik-Rörön-Skanderåsen kr är det totala ansökningsbeloppet Hoverberg-Vigge-Dalåsen 184% av tillgängliga medel Svenstavik får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,3% Tillgängliga medel att fördela i området kr 6% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Fördelas i området enl nedan Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas så lika som möjligt Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Fördelas i området enl nedan Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Bergs ryttarförening Anskaffa fyrhjuling % 0 kr 0% Galhammar Norra vägsamfäåterbetalning av banklån % kr 25% Åtigårn ek. förening Kostnader för projektet % kr 75% Samlingslokal # Summa kronor kr 184% kr 100% 0 kr 0 kr Rådslagsförslag inlämnad 24 mars Bergs ryttarförening Anskaffa fyrhjuling kr kr c/o ordf Hans-Olof Andersson Gärde HACKÅS Galhammar Norra vägsamfäåterbetalning av banklån kr kr c/o ordf Ove Hallgren avseende upprustning av väg Granvägen 1 B SVENSTAVIK Åtigårn ek. förening Kostnader för projektet kr kr c/o Margaretha Lindbäck-Ha Kulturmiljö, ishall och Idrott

21 Galhammarvägen 1 A SVENSTAVIK visionsarbete i Berg

22 Ansökningar från Myssjö-Oviken 2010 Området består av: 5 st ansökningar från området Hovermo-Kövra-Älven-Myrviken kr är det totala ansökningsbeloppet Önsta-Oviken-Sannsundet 247% av tillgängliga medel Myssjö/Oviken får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,3% Tillgängliga medel att fördela i området kr 6% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Fördelas i området enl nedan Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas så lika som möjligt Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av fördelat belopp Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Ovikens Manskör Anskaffa körgradänger % kr 24% Funäs Sölvbackens vägsamf Upprusta enskilda vägen % kr 20% Ovikens amatörteaterföreninanskaffa trådlösa mikrofoner % kr 36% Myssjö-Ovikens hembygdsf Upprusta Sockenstugan i % 0 kr 0% kr Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen % kr 20% # Summa kronor kr 247% kr 100% kr 0 Rådslagsförslag inlämnad 17 mars Ovikens Manskör Anskaffa körgradänger kr c/o ordf Lennart Magnusson Ångron OVIKEN Funäs Sölvbackens vägsamf Upprusta enskilda vägen kr c/o ordf Mikael Zakrisson Sölvbacken Funäs Högarna OVIKEN Ovikens amatörteaterföreninanskaffa trådlösa mikrofoner kr c/o ordf Stig Martinsson Idrott

23 Skolvägen OVIKEN Myssjö-Ovikens hembygdsf Upprusta Sockenstugan i Ansökan tillbakadragen c/o ordf Christina BengtssonOviken (ytterligare bidrag) Sockenstugan, Myssjövägen OVIKEN Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen kr c/o kassör Gunder Göransso Backen (ytterligare bidrag) Backen OVIKEN

24 Ansökningar från Hackås-Gillhov 2010 Området består av: 6 st ansökningar från området Hackås-Salsån-Gillhov-Sandnäset kr är det totala ansökningsbeloppet Tunvågen- Bingsta-Skucku 278% av tillgängliga medel Hackås-Näkten får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,33% Tillgängliga medel att fördela i området kr 10% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Näkten 100% Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Fördelas så lika som möjligt Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudanläggning % kr 22% Skucku bygdegårdsförening Anskaffa bord, stolar och köks % kr 20% Gillhovs bygdegårdsföreninguppföra förråd/garage för % 0 kr 0% Hackås skoterklubb Anskaffa slyröjare och slåtter % kr 18% Hackås byggnadsförening Upprusta Hackås Föreningshus % kr 21% kr Byalaget Våle-Näcksta-LillåUppföra bergbank, brygga % kr 19% # Summa kronor kr 278% kr 100% kr 0 kr Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudanläggning kr c/o kassör Catharina Odén (ytterligare bidrag) samt upp- Skogsgläntan 7 rusta minnesplatsen i Dödre HACKÅS Skucku bygdegårdsförening Anskaffa bord, stolar och köks kr c/o ordf Kjell-Åke Anderssoutrustning till Skucku bygde- Skucku 201 gård SVENSTAVIK Gillhovs bygdegårdsföreninguppföra förråd/garage för kr Brist på medel Idrott

25 c/o ordf Anja Vorne Gillhov SVENSTAVIK Brandvärnets brandvagn Hackås skoterklubb Anskaffa slyröjare och slåtter kr c/o sekr Kjell Svanberg cross Vinälven HACKÅS Hackås byggnadsförening Upprusta Hackås Föreningshus kr c/o ordf Bo Karlsson ytterligare bidrag (köket) Torget HACKÅS Byalaget Våle-Näcksta-LillåUppföra bergbank, brygga kr c/o sekr Kerstin Lindblad och magasin i Näcksta Näcksta HACKÅS

Bygdeavgiftsmedel 2009

Bygdeavgiftsmedel 2009 Bygdeavgiftsmedel 2009 Sammanställningen är gjord den 2009-03-04 av Conny Elf Bergs kommun Näringslivs- och utvecklingsavdelningen tel. 068716100 Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2009

Läs mer

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation. 2015-05-27 Attraktiva Berg 2015 Projekt som

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen 1(36) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den, kl 08.30-15.45 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Leif Olsson, C, tjg ers

Läs mer

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr B e r g s k o m m u n Smultron ställen Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Ovanligt, spännande och intressant? Du håller nyckeln till en lyckad semester

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 februari 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Margonia Påhlsson Lena

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län

Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län PM 2015-05-27 Region JH Dnr RUN 932/2015 Lst Dnr 340-3731-15 Jan Molde Hans Halvarsson Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län 1. Bakgrund Tillväxtverket har uppdragit åt regionalt utvecklingsansvarigt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Datum 2014-01-29. Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd till statsbidragsfinansierad omoch tillbyggnad av Rasbokils bygdegård.

Datum 2014-01-29. Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd till statsbidragsfinansierad omoch tillbyggnad av Rasbokils bygdegård. KS 11 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-01-29 Diarienummer KSN-2014-0056 Kommunstyrelsen Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd till statsbidragsfinansierad omoch tillbyggnad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

Jubileum. VEGA 50 år

Jubileum. VEGA 50 år Jubileum VEGA 50 år VEGA 50 år Byalaget VEGA, som äger och förvaltar Vega, är resultatet av en sammanslagning av Byggnadsföreningen Vega och Vegbyortens byalag. I och med ett vikande intresse för föreningsliv

Läs mer

BERG. Magazinet YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN VETERANER OCH FARTVIDUNDER I GALÅBODARNA

BERG. Magazinet YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN VETERANER OCH FARTVIDUNDER I GALÅBODARNA Magazinet BERG FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 6 2015 FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN SMAKFULLT FINLIR BLAND HUMLEN I KLÖVSJÖ YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN VETERANER

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

O M D E T G O D A L I V E T I S Ö D R A J Ä M T L A N D

O M D E T G O D A L I V E T I S Ö D R A J Ä M T L A N D OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND ÅRG 2 2011 MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN Fäbodliv på Långbuan ÅSARNA ett självklart val AV MÅNGA ANLEDNINGAR! Ullcafé Renee Darley öppnade i Söderhögen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kristvalla Hembygdsgård kl 14.20-17.00 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Elsa Pettersson (s) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Vanja Roshagen (kd) Ewa Nilsson

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 2 * 2014. Sid 26 Brandkåren. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 2 * 2014. Sid 26 Brandkåren. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 20 Nr 2 * 2014 Artiklar Sid 4 Ideell entreprenör Sid 6 After pimp Sid 8 Barnskidtävling Sid 10 Bymacken Sid 12 Bymacken Sid 16 Ungdomsmästerskap Sid 18 Dialektord Sid 20 Gammal gård

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 4 2013 Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

ULLVI - BLADET. Juni 2000 Nr 3. Ullvi Byamän

ULLVI - BLADET. Juni 2000 Nr 3. Ullvi Byamän Juni 2000 Nr 3 ULLVI - BLADET Detta är det tredje numret av ULLVI BLADET. Mottagandet av de tidigare numren blev över förväntan, och det är roligt att få berätta om vad vi i byn har för aktiviteter, speciellt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare... Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-01-08 Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010-01-01 2010-12-31 För Leader Storsjöbygden med sjö, skog och fjäll ideell förening Organisationsnummer 802442-9634 1 Verksamhetsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har ett

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00

På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00 På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00 Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Både nya och gamla gårdsombud

Läs mer