1 Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Studentlitteratur

2 Studentlitteratur

3 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD SPRÅKBRUK LÄSTIPS BOKENS UPPLÄGG REGISTRERADE VARUMÄRKEN REFERENSER ORDLISTA ÖVERSIKT BAKGRUND HISTORIA ARKITEKTUREN I WAP WWW-modellen WAP-modellen WAP-nätverk Komponenter i ett WAP-nätverk WAE Wireless Application Environment...43 WSP Wireless Session Protocol...44 WTP Wireless Transaction Protocol...44 WTLS Wireless Transport Layer Security...45 WDP Wireless Datagram Protocol...46 Bärare Exempel på utnyttjande av WAP-stacken WAE WIRELESS APPLICATION ENVIRONMENT Komponenter i WAE Studentlitteratur 3

4 8.4.2 WML- och WMLScriptinteraktioner Internationalisering WTA WIRELESS TELEPHONY APPLICATION WTA-nätverkets arkitektur PROGRAMMERING WAP/WML SERVER WML WIRELESS MARKUP LANGUAGE Språket WML Händelser och navigation Bokstäver och tecken Variabler WML programmering Ett enkelt testprogram...64 Tangentnedtryckningar & flera kort...65 Timerfunktioner...66 Inmatningar av data...67 Skicka data till en server...69 Bilder i WML...70 Mallar och skuggning av mallar Direktiv i WML Grupper av direktiv...74 <a>...74 <access>...75 <anchor>...76 <b>...76 <big>...78 <br>...78 <card>...79 <do>...80 <em>...81 <fieldset>...82 <go>...83 <head>...84 <i>...84 <img>...85 <input>...86 <meta>...87 <noop>...88 <onevent>...88 <optgroup>...89 <option>...90 <p>...91 <postfield>...92 <prev>...93 <refresh>...93 <select>...95 <setvar> Studentlitteratur

5 <small>...97 <strong>...98 <table>...98 <td>...99 <template> <timer> <tr> <u> <wml> WMLSCRIPT Interpretatorn Behörighetskontroll Anrop av WMLScript Kommentarer Speciella tecken Reserverade ord Variabler och datatyper Deklaration Omfattning Åtkomst Variabeltyper Numeriska värden Strängar Logiska värden Konverteringar Konvertering till sträng Konvertering till heltal Konvertering till flyttal Konvertering till logisk variabel Konvertering till invalid Operatorer Tilldelningar Aritmetiska operatorer Logiska operatorer Strängoperatorer Jämförelser Vektorer Komma Funktioner Lokala funktioner Externa funktioner Funktioner i bibliotek Program direktiv If While For Break Continue Return Studentlitteratur 5

6 Metainformation Externa filer Behörighetskontroll Meta information Felhantering WMLScript Standard Libraries WMLScript Crypto Library WTAI Library TEKNISK BESKRIVNING WBXML WAP BINARY XML WAP CACHING MODEL WAG UAPROF USER AGENT PROFILE Klient Trådlöst nät WAP Gateway Internet eller Intranet Origin Server RDF Resource Description Framework WAP PUSH ARCHITECTURE PPG Push Proxy Gateway PAP Push Access Protocol Push OTA Protocol Service Indication Service Loading WSP WIRELESS SESSION PROTOCOL Förhandling av parametrar WTP WIRELESS TRANSACTION PROTOCOL WTP Management Entity Funktioner i WTP Anropsmeddelande / Invoke message Verifikation / Verification Fortsätt vänta erkännande / Hold on acknowledgement Resultat meddelande / Result message Sista erkännande / Last acknowledgement WTLS WIRELESS TRANSPORT LAYER SECURITY Algoritmer som används för nyckelutbyte Algoritmer som använda för kryptering av data Algoritmer som används för MAC WIM Wireless Identity Module WDP WIRELESS DATAGRAM PROTOCOL WDP Management Entity WDP över GSM GSM SMS profile GSM USSD profile GSM Circuit-Switched Data profile Studentlitteratur

7 GSM GPRS profile GSM Cell Broadcast profile WDP över CDMA CDMA Circuit Switched Data profile CDMA Packet Data profile CDMA SMS profile WDP över DECT DECT SMS profile DECT Connection Oriented Services DECT Packet Switched Services WDP över andra protokoll Portnummer i WDP/WAP WCMP WIRELESS CONTROL MESSAGE PROTOCOL Funktioner som måste finnas i WCMP WIRELESS DATA GATEWAY ADAPTION SMPP-anpassning WTA WIRELESS TELEPHONY APPLICATION Säkerhet i WTA Tjänster i WTA Inkommande samtal Voice Mail Kanaler / programmering av Repository <channel> <title> <abstract> <resource> Exempel på WTAI WAP OCH FRAMTIDEN APPENDIX 1 WMLSCRIPT STANDARD LIBRARIES LANG GENERELLA FUNKTIONER abs min max parseint parsefloat isint isfloat maxint minint float exit abort random seed Studentlitteratur 7

8 characterset FLOAT FLYTTAL int floor ceil pow round sqrt maxfloat minfloat STRING STRÄNGAR length isempty charat substring find replace elements elementat removeat replaceat insertat squeeze trim compare tostring format URL isvalid getscheme gethost getport getpath getparameters getquery getfragment getbase getreferer resolve escapestring unescapestring loadstring WMLBROWSER getvar setvar Studentlitteratur

9 go prev newcontext getcurrentcard refresh DIALOGS prompt confirm alert APPENDIX 2 WMLSCRIPT KRYPTERINGSFUNKTIONER Crypto.signText APPENDIX 3 WMLSCRIPT WTAI FUNKTIONER PUBLIC WTAI Make Call Send DTMF Tones Add Phonebook Entry NETWORK COMMON WTAI Voice Call Control Accept Call Release Call Send DTMF Tones Call Status List Call NETWORK TEXT Send Text Read Text Remove Text GetFieldValue PHONEBOOK TELEFONBOKEN Write Phonebook Entry Read Phonebook Entry Remove Phonebook Entry GetFieldValue Change Phonebook Entry SAMTALSLOGGAR CALL LOGS Last Dialled Numbers Missed Calls Received Calls GetFieldValue MISCELLANEOUS ÖVRIGA FUNKTIONER Indication Terminate WTA User Agent Protect WTA User Agent Context Studentlitteratur 9

10 FELKODER I WTAI APPENDIX 4 GSM SPECIFIKA DELAR I WTAI Call Reject Call Hold Explicit Call Transfer Call Deflection Join Multiparty Retrieve from Multiparty Provide Location Information Send USSD FELKODER I WTAI GSM APPENDIX 5 WMLSCRIPT FELKODER FATALA FEL Bytecode fel Programmerat avbrott Minnesfel Externa händelser ICKE FATALA FEL Beräkningsfel Referenser till konstanter Konverteringar INDEX Studentlitteratur

11 2 Förord Att skriva en bok kan vara både lätt och roligt, speciellt om den handlar om ett intressant ämne och ännu roligare är det om man lyckas utforma den så att någon begriper vad man skrivit. En fråga jag ställt mig för att kunna utforma den här boken på ett bra sätt är vad vill alla som läser den här boken ha reda på? Min uppfattning är att de flesta vill få en inblick i vad WAP är, några vill se hur man programmerar i WAP-miljö och några vill använda boken som referenslitteratur. Däremot är jag inte säker på att det är så många som vill ha reda på hela den tekniska specifikationen eller läsa om alla små oväsentliga detaljer. Därför har jag låtit boken omfatta i stort sett allting som rör WAP, men utelämnat de allra djupaste bitarna. En lite lustig sak med WAP är just benämningen, som inte följer det vanliga mönstret. Ni har säkert hört talas om WAP-applikationer eller WAPprogram, men varför heter det så...? Är det någon som hört talas om HTTP-applikationer eller TCP/IP-applikationer...? WAP är ju ändå bara det protokoll man använder som ett medel för att distribuera data till och från en applikation, applikationen har ju i sig ingenting med WAP att göra. När det gäller HTTP så säger man ju istället webapplikationer, onlineapplikationer, eller möjligtvis HTML-program. Vilket är mer korrekt eftersom det anger den miljö programmet ska användas i. Många WAPapplikationer ska ju också användas i en Webmiljö, borde det då inte kallas för trådlösa webapplikationer..? eller kanske WAE-applikationer..? Att man sedan egentligen borde säga webapplikationer för en trådlös miljö istället för trådlösa webapplikationer låter jag bli att vidareutveckla här... När det gäller språkbruket i denna bok, så har jag infört ett avsnitt som behandlar just denna bit. Det är inte alldeles lätt att använda korrekt svenska när man skriver om ett sådant område där många av orden inte har någon entydig svensk motsvarighet. Studentlitteratur 11

12 Och för att glädja alla som älskar ny teknik, kan jag ju bara tillägga att en hel del av det som är nytt och modernt idag, faktiskt utvecklades under andra världskriget Magnus Ewert Studentlitteratur

13 3 Språkbruk Jag har i boken försökt använda en så korrekt svenska som möjligt, men inte låtit detta gå ut över innehållet. Det vill säga, detta är i första hand en bok som beskriver WAP, inte hur man skriver hundraprocentigt korrekt svensk teknisk litteratur. Det kan ju låta självklart att man ska använda korrekt svenska, men hur är det då när detta går ut över innebörden och då det inför oklarheter och tvetydigheter? Därför har jag valt att till använda engelska när minsta risk för missförstånd annars föreligger. En av anledningarna till detta är att jag en gång satt på ett tåg och läste en artikel, som handlade om en minnesbytare... och det tog ganska lång tid innan jag entydigt förstod att det som avsågs var en swapper... Dessutom skulle det innebära ytterligare ett problem ifall jag använde ord som minnesbytare. Arbete i den här branschen innebär många internationella kontakter och om jag använder ord typ minnesbytare, så lär man inte få många av sina internationella kunder/kollegor att förstå vad en memorychanger är Det vill säga, översätter man ett engelskt ord till ett svenskt och sedan tillbaka igen, så hamnar man ofta någon helt annanstans än där man var från början. Det är inte så svårt för en normalbegåvad person att inse att man med en swapper menar något som byter ut innehållet i minnet, men det är betydligt svårare att inse att en minnesbytare heter swapper på engelska Överdriven språklig purism innebär i allmänhet fler nackdelar än fördelar. Kan man kalla WAP för WAP på svenska? Nja WAP är ju en förkortning, så kanske men Wireless Application Protocol är det ju inte och då borde det väl heta Trådlöst Applikations Protokoll (TAP) på svenska men Applikation är ju ett låneord, som egentligen betyder Tillämpning och då blev det ju istället TTP och förresten, protokoll är ju ett lån från grekiskan (proto=först, kolla=lim), som egentligen betyder att på första sidan av en bok insidan av pärmen, limmade man en innehållsförteckning och Studentlitteratur 13

14 då blev det ju inte längre WAP och inte TTP utan TTI Trådlös Tillämpnings Innehållsförteckning och hur många är det som skulle förstå vad man menar då..? och hur många skulle översätta det på ett korrekt sätt till engelska när man pratar med folk ute i världen..? Börjar man sedan fundera på vad som egentligen är korrekt svenska så kan man komma ännu längre. Är korrekt svenska den ursprungliga svenska som talades av de första människorna som flyttade hit efter senaste istiden, under äldre stenåldern, för ungefär 9900 år sedan? Vad hade de för ord för trådlös och bredband? och vad kallade de en protokollstack för? Eller är det språk som vikingarna talade för 1000 år sedan en korrekt svenska, som: Vits er þörf þeim er víða ratar; dælt er heima hvað. Að augabragði verður sá er ekki kann og með snotrum situr. eller ser samma sak mer riktigt ut som: Vett behöver, den som vida färdas; lätt är hemma vadhelst. Mång ögonkast får, den som intet förstår och sitter med kloka tillsammans. fast här är ju förstås låneord från andra språk Stycket är förresten en vers ur Hávamál Den höges sång. Eller är det bättre med medeltidssvenskan, som är lite modernare? Tak pors ok malörth ok läg j ätikio ok twaa hoffuidith ther wthi Jtem äther man mokin mora tha ffar man lwsta tiil quinnor Kanske inte det mest optimala valet det heller men gammal svenska från början av 1900-talet då? Den ser ju ut ungefär som det språk vi talar idag, ehuru med fler ehuru, enär och emedan, ity detta var vanligare då visst skulle jag kunna skriva en bok med sådant språk och det vore inte ens sär- 14 Studentlitteratur

15 skilt svårt men jag tror ju inte direkt att det skulle tillföra något, eller för den delen heller uppskattas Språklig utveckling måste man ju tillåta för att hålla språket levande, men däremot ska man försöka förhindra språklig degeneration. Ibland kan det dock vara svårt att avgöra vad degeneration är. Slarvig stavning och dålig grammatik är ju helt klart degeneration, men ibland blir jag tveksam: Är det degeneration att skall numera oftast stavas ska..? Eller att de och dem ofta stavas dom..? Eller att han är och de äro har blivit han är och de är, eller rent utav dom är..? Ett gammalmodigt språk i en bok gör ju ingen lycklig, åtminstone inte när boken handlar om högteknologi, men samtidigt måste man försöka hålla sig till ett språk som är så korrekt som möjligt. Men som sagt, det problem man ställs inför när man skriver en bok som denna är att det ofta saknas entydigt definierade svenska ord. Om man då ändå använder dessa så ökar risken för missförstånd. En korrekt mening där betydelsen gått förlorad eller är tvetydig, uppfyller inte de krav jag ställt när jag skrivit boken. På några ställen i boken har jag använt engelska istället för svenska, i huvudsak i tekniska tabeller och liknande, där vartannat ord varit en engelsk fackterm som saknar entydig svensk motsvarighet. Här har jag då ansett att det ser snyggare ut och blir lättare att läsa om man använder engelska än om man byter ut vartannat ord mot ett svenskt och låter resten vara engelska. Legere et non intelligere neglegere est att läsa och inte förstå är inte att läsa... Studentlitteratur 15

16 4 Lästips bokens upplägg Boken börjar med en enkel översikt av vad WAP är, vilka komponenter det har och hur det ingår i en helhet. Därefter följer en fördjupning inom varje delområde. Jag har lagt upp det på detta sättet för att jag tror att det är lättare att förstå de olika delarna om man först vet hur helheten ser ut och hur var i detta de olika delarna befinner sig. Om man vill använda boken som referenslitteratur kan det vara idé att man först läser det första avsnittet (Översikt på sid 36) så att man lär sig grunderna, sedan kan man slå upp och läsa valda delar beroende på vad man vill ha reda på. Detta har medfört att varje avsnitt i boken har utformats så att det i möjligaste mån kan läsas separat, viss redundans kan såsom ett resultat härav förekomma i boken, men detta förstärker också sambanden. Det generella upplägget av boken är: 1. Översikt (börjar på sidan 36) Dessa avsnitt ger en god översikt över vad WAP är och vilka komponenter som ingår. I denna del ingår Bakgrund på sidan 36, Historia på sidan 38, Arkitekturen i WAP på sidan 39, WAE Wireless Application Environment på sidan 48 och WTA Wireless Telephony Application på sidan 54. Dessa avsnitt bör läsas som en grund oavsett hur man sedan vill fortsätta att läsa boken. 2. Programmering (börjar på sidan 58) Här finns beskrivet hur man programmerar i WAP-miljö med WML och WMLScript, hur det hela är uppbyggt och vilka möjligheter som finns. Här ingår avsnitt 9.2 WML Wireless Markup Language på sidan 58 och avsnitt 9.3 WMLScript på sidan Teknisk beskrivning av komponenter (börjar på sidan 129) Dessa avsnitt beskriver enskilda, komponenter i WAP lite djupare. Avsikten med dessa avsnitt är att skapa en insikt i hur WAP är konstruerat 16 Studentlitteratur

17 och vad som ingår. Det är lättare att skriva bra program för något man vet hur det fungerar och vilka mekanismer och funktioner som finns, respektive inte finns. Boken följer specifikationerna från WAP Forum, eftersom det är dessa som styr och utformar utvecklingen av WAP, men formatet och upplägget avviker en del från dessa. Bland annat har jag lagt stor vikt vid att boken ska bli lättillgänglig och att varje avsnitt ska kunna läsas separat. Dessutom har jag utelämnat delar som endast är intressanta för de som ska bygga hårdvaran eller skriva de drivers som ligger i botten. Däremot har jag tagit med de fakta som ligger till grund för att saker är som de är. Man kan ju inte förstå varför man ska hälla glykol i kylsystemet på en bil om man inte får reda på att det är för att inte vattnet ska frysa och motorn frysa sönder. Studentlitteratur 17

18 5 Registrerade varumärken Varumärke/produkt AIX, MVS, OS/2, SNA, LU6.2 HP-UX Kerberos Macintosh MS-DOS, Windows Open VMS, DECnet SunOS, Solaris, NFS UNIX Företag/ägare IBM Hewlett Packard Company MIT Apple Computer Inc. Microsoft Corporation Digital Equipment Sun Microsystems UNIX System Laboratories Fler registrerade varumärken/produkter finns omnämnda i boken, men jag ber om respektive företags överseende med att jag inte skrivit in dem här pga. att det ibland inte varit fullständigt klart vem som äger rätten. Vid påpekande skriver jag givetvis in detta. 18 Studentlitteratur

19 6 Referenser Förutom egna erfarenheter bygger boken givetvis på de specifikationer som framtagits av WAP Forum. WAP Forum The WAP Forum is the industry association comprising more than 200 members that has developed the de-facto world standard for wireless information and telephony services on digital mobile phones and other wireless terminals. The primary goal of the WAP Forum is to bring together companies from all segments of the wireless industry value chain to ensure product interoperability and growth of wireless market. WAP Forum members represent over 95% of the global handset market, carriers with more than 100 million subscribers, leading infrastructure providers, software developers and other organisations providing solutions to the wireless industry. Dessutom har material från Ericsson Nokia Phone.com (f.d. Unwired Planet) på ett eller annat sätt bidragit till att boken blivit till. Studentlitteratur 19

20 7 Ordlista Ordlistan på de närmaste sidorna är utformad för att omfatta de ord och termer som är vanligt förekommande inom datakommunikation, telekommunikation, kryptering samt i viss mån systemutveckling och hårdvara. A A ACD ACTS AMPS APCO AuC Automatic Call Distributor En term som används för CTI-programvara som automatiskt distribuerar samtal till olika anknytningar. Denna teknik används till exempel ofta i Callcenters. Advanced Communications Technology Satellite Advanced Mobile Phone Service (USA) Teknologi för analog mobiltelefoni som används i Nordamerika, Latinamerika, Australien och delar av Ryssland och Asien, motsvarar NMT i Norden. Association of Public Communications Officers (USA) Authentication Center Detta är en skyddad databas som innehåller den hemliga kod som finns lagrad i varje abonnents SIM-kort. Denna kod används för säkerhet och kryptering på radiokanalen. 20 Studentlitteratur

21 B B BS BSS C Base Station Den radiomottagare/sändare som hanterar kommunikation mellan mobiltelefoner och telenätet. Varje basstation arbetar på en viss angiven frekvens, som till exempel 900 och 1800 MHz i GSM. Base Station System C CAMEL CBC CBC-IF Customised Application for Mobile Enhanced Logic Utveckling av GSM för att utöka funktionaliteten. Cell Broadcast Centre Cell Broadcast Centre Interface CCITT Consultant Committee on International Telephone and Telegraph En internationell organisation som utvecklar standarder och som definierar gränssnitt för telekommunikation (heter numera ITU-T). CDG CDPC CDPD CDMA CDMA Development Group En grupp företag (för närvarande över 44 st.) som driver utvecklingen av CDMA. Cellular Digital Packet Data Paketdata för AMPS. Cellular Digital Packet Data En teknik för överföring av paketdata på D-AMPS. Code Division Multiple Access En bärartjänst som särskiljer olika paket/sändare med koder, Studentlitteratur 21

22 CSD CSD-RF D istället för med tidsdluckor som i TDMA eller frekvens som i FDMA. Circuit Switched Data En punkt till punkt förbindelse mellan apparat och nätverket. Denna typ av tjänst används till exempel i cellulära mobilnät. Circuit Switched Data Radio Frequency D D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone Service (USA) Bärartjänst för mobiltelefoni i Nordamerika, Latinamerika, Australien och delar av Ryssland och Asien. Motsvarar GSM här i Europa. Se även IS-136 och TDMA. DataTAC Motorola standard för digitala paketdatanät. DPCS DECT Digital Personal Communication Service Digital Enhanced Cordless Telecommunications Standard för trådlösa telefoner i hem och på kontor som använder sig av TDMA. DECT är digital i motsats till sina föregångare CT2 och CT3. DECT-FP DECT Fixed Part DMT DPRS DQSPK DSP DTMF Discrete MultiTone En teknik för multicarrier system som använder diskreta Fourier-Transformationer för att skapa och demodulera individuella carriers. DMT använder ofta TDMA eller FDM som multiplexing. DMT används t.ex. av xdsl. DECT Packet Radio Service Möjlighet att skicka paketdata över DECT. Direct Sequence Spread Spectrum Technique Data Service Profile Dual Tone Multi Frequency Den typ av signalering som används av tonvalstelefoner. 22 Studentlitteratur

23 DWMT E Discrete Wavelet MultiTone En moduleringsteknik för multicarrier system, liknar DMT men använder en annan moduleringsteknik. E EBU ECMA EDGE EIR EPOC Erlang ERMES ETACS ETSI European Broadcasting Union European Computer Manufacturers Association En teknologi som ger GSM och TDMA möjlighet att hantera större datamängder. Kapaciteten ligger på 384 kbps. Equipment Identity Register Innehåller information om alla mobiltelefoner som har rätt att koppla upp sig (registrera sig). En mobiltelefon identifieras av sin IMEI International Mobile Equipment Identity. På så sätt kan man förhindra att telefoner som är stulna eller inte fullt utprovade kopplar upp sig. Ett operativsystem för mobila terminaler, utvecklat av Symbian som är ett företag där Ericsson, Nokia, Motorola och Psion samarbetar. 1) En trafikenhet (1 Erlang = 3600 CS = 36 CCS) 2) Programmeringsspråk utvecklat av Ericsson/Telia. Enhanced Radio Message System eller European Radio Messaging System Ett Europeiskt system för anrop typ MiniCall, som fungerar i Europa, mellanöstern och Asien. Extended Total Access Communications System En analog teknologi för mobiltelefoni utvecklad i England och tillgänglig i Europa och Asien. European Telecommunication Standardisation Institute Hanterar Europeisk standard för telekommunikation. Studentlitteratur 23

24 F F FCC FDMA FPLMTS G Federal Communications Commission (USA) Frequency Division Multiple Access En bärartjänst som särskiljer olika paket/sändare med hjälp av frekvenser, istället för med tidsdluckor som i TDMA eller koder som i CDMA. Future Personal Land Mobile Telecommunications Service G GGSN GMPCS GPRS GPS GSM GSM-RF GUTS Gateway GPRS Support Node Global Mobile Personal Communications by Satellite General Packet Radio Services (GSM) En paketdatatjänst som kan erbjuda en bandbredd på upp emot 144 kbps för trådlös dataöverföring över GSM. Global Positioning System Ett system med vars hjälp man kan få reda på exakt var på jorden man befinner sig, med några centimeters precision. Utvecklat av militären för navigation och spaning. I systemet ingår både satelliter och markstationer. Global System for Mobile communication Arbetar i Europa på 900 och 1800 MHz, men i Nordamerika på 1900 MHz. GSM Radio Frequency General UDP Transport Service En generell tjänst för att transportera data. 24 Studentlitteratur

25 H H HDML HLR HML HSCSD HTML HTTP I Hendheld Markup Language Home Location Register Innehåller information om alla abonnenter som finns registrerade i det aktuella mobiltelenätet och dessutom information om var i nätverket en viss mobiltelefon för tillfället befinner sig. Informationen om var en mobiltelefon befinner sig är i form av adressen till den basstation där det VLR som innehåller telefonen finns. Multiline Hunt Group Innebär inom telefoni att om den första linjen är upptagen, fortsätter man till nästa inom samma grupp. High Speed Circuit Switched Data (GSM) En kretskopplingsorienterad tjänst som kan erbjuda en bandbredd på 57 eller 64 kbps för GSM. HyperText Markup Language HyperText Transfer Protocol [RFC2068] I iden IF Integrated Digital Enhanced Network Interface IMT-2000 En benämning som används av ITU för att beteckna tredje generationens mobiltelefoni (jämför UMTS). IS-54 Den ursprungliga standarden för TDMA, framtagen uppgraderades den till den senaste digitala standarden IS-136. Studentlitteratur 25

26 IP IP adress IS-95 IS-136 ISP ITSI ITU IVR IWF M Internet Protocol Grunden i TCP/IP, ett protokoll som arbetar i lager 3 (nätverk). Den typ av adresser som används inom TCP/IP och därmed Internet. Adressen är en 32 bitars adress som består av fyra komponenter, ofta ser man adressen i textform - aa.bb.cc.dd, där aa, bb, cc och dd är siffror. Adressen består av två delar, där den ena delen är en nätverks -del som adresserar rätt nätverk och den andra delen är en host -del som adresserar rätt dator inom nätverket. En digital mobiltelefonistandard, baserad på CDMA. En digital mobiltelefonistandard, baserad på TDMA. Internet Service Provider En teleoperatör eller annat företag som kan erbjuda anslutning till Internet. Individual TETRA Subscriber Identity International Telecommunications Union (f.d. CCITT) Interactive Voice Response system InterWorking Function En funktion som finns mellan två kommunicerande enheter och som tillför extra funktionalitet. Ofta är detta en gateway som översätter mellan två olika protokoll. M MDBS MDG MDLP MISDN Mobile Data Base Station Mobile Data Gateway Mobile Data Link Protocol Mobile Station International Subscriber Device Number 26 Studentlitteratur

27 MMI Mobitex MoU MSC N Man-Machine Interface Ericsson (ERV) standard för trådlösa paketdatanät. Memorandum of Understanding Beteckning för en överenskommelse. Används bl.a. som beteckning av överenskommelser inom specifikationen av ISDN. Mobile Switching Center N NICS NMT O NATO Integrated Communications System Nordic Mobile Telephone En gemensam nordisk standard för mobiltelefoni, skapad i början av 1980-talet. Administrerad i Sverige, Norge, Finland och Danmark. System har också sålts till andra Europeiska länder, samt till Ryssland, mellanöstern och Asien. O OAM&P P Operations Administration Maintenance and Provisioning P PABX PAMR Private Automatic Branch Exchange En ofta använd beteckning för telefonväxlar, se även PBX. Public Access Mobile Radio Studentlitteratur 27

28 PBX PCN PCS PDA PDC PDLP PDU PHS PICS PIN PKCS PLMN Private Branch Exchange En ofta använd beteckning för telefonväxlar, se även PABX. Personal Communications Networks (Europa) Också känt som DCS-1800 eller GSM-1800, används i Europa och delar av Asien. Personal Communications Services En gemensam benämning på amerikansk mobiltelefoni som arbetar på 1900 MHz. Personal Digital Assistant Bärbar apparat med mer funktionalitet än en mobiltelefon. En PDA har ofta en skärm på 160x100 pixlar och någon form av pekdon. Personal Digital Cellular En Japansk standard för digital mobiltelefoni som arbetar med 800 MHz och 1500 MHz. Packet Data Link Protocol Protocol Data Unit PDU är den data som skickas mellan olika lager i en protokollmodell, t.ex. OSI. När ett lager är färdigt med sina uppgifter, skickar det vidare en PDU till lagret under. En PDU innehåller dels data och dessutom en header från det förra lagret, i det mottagande lagret (protokollet) betraktas dock hela PDU:n som data. Personal Handyphone System En Japansk standard för mobiltelefoni som arbetar med 1900 MHz. Protocol Implementation Conformance Statement Personal Identification Number En kod som används av mobiltelefoner i GSM för att skydda telefonen och data i den så att endast ägaren kan använda den. Koden lagras i SIM-kortet, vilket gör att man kan använda samma information i olika telefoner. Public Key Cryptography Standards Public Land Mobile Network 28 Studentlitteratur

29 PMR POTS PPP PSTN PTN PTT Q Private Mobile Radio Används som beteckning på trådlös förbindelse mellan slutna grupper, till exempel larmtjänster. Plain Old Telephone Service Gammal vanlig telefoni, används till exempel som beteckning på analog utrustning. Point to Point Protocol Public Switched Telephone Network Den gamla vanliga typen av analogt telenät. Data som skall skickas över ett sådant nät måste analogiseras med ett modem. Public Telephone Network Postal, Telegraph and Telephone Q QPSK R Quadrature Phase-Shift Keying En moduleringsteknik. R RAS RCC RF RFC Remote Access Server Radio Common Carrier Radio Frequency Request For Comments Dokument utgivet av IETF (www.ietf.org) som specificerar protokoll och andra detaljer, till exempel säkerhet och network management. Dessa dokument finns fritt tillgängliga på Studentlitteratur 29

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander Per Wallander Per Wallander 1 Per Wallander Första upplagan ISBN 91-86296-09-4 Innehållet i denna bok är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729, och får inte reproduceras eller spridas i någon form

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm.

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Presentation gjord av: Jan G. Janne Westin Tel: 070-655 47 19 E-post:

Läs mer

Bakgrund. Mobilnät. GSM:s arkitektur. Mobilnätets princip. Basstationssystemet. Centralsystemet. Sidorna 533-572 i boken

Bakgrund. Mobilnät. GSM:s arkitektur. Mobilnätets princip. Basstationssystemet. Centralsystemet. Sidorna 533-572 i boken Bakgrund Mobilnät Sidorna 533-572 i boken Framgången av första generationens mobiltelefoner visade att det fanns ett behov för mobil kommunikation ARP (AutoRadioPuhelin) i Finland NMT (Nordic Mobile Telephone)

Läs mer

Mobilnät. Sidorna 533-572 i boken

Mobilnät. Sidorna 533-572 i boken Mobilnät Sidorna 533-572 i boken Bakgrund Framgången av första generationens mobiltelefoner visade att det fanns ett behov för mobil kommunikation ARP (AutoRadioPuhelin) i Finland NMT (Nordic Mobile Telephone)

Läs mer

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN Föreläsning 6 Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN 10/22/01 Bengt Sahlin 1 Nät management (1/3) Network management Nätet kräver styrning, operativ aktivitet,

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Vinster med integrerad kommunikation? Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Telefoni Arkitektur Ingående komponenter i en Traditionell televäxel jmf med -Telefoni Samtalshantering/

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Bredband och VPN. Vad är bredband? Krav på bredband. 2IT.ICT.KTH Stefan Sundkvist

Bredband och VPN. Vad är bredband? Krav på bredband. 2IT.ICT.KTH Stefan Sundkvist<sst@kth.se> Bredband och VPN 2IT.ICT.KTH Stefan Sundkvist 1 Vad är bredband? Hastighet Fast uppkoppling Via telenätet: xdsl Via kabeltv: Kabelmodem 2 Krav på bredband VoIP

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Modul 6 Webbsäkerhet

Modul 6 Webbsäkerhet Modul 6 Webbsäkerhet Serverskript & Säkerhet Webbservrar & serverskript exponerar möjlighet för fjärranvändare att skicka data och köra kod vilket medför risker. Man ska aldrig lita på att alla vill göra

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Wearable Computers 10p GPRS

Wearable Computers 10p GPRS 10p GPRS av da00mlm@ing.umu.se Handledare Björne Lindberg Ulf Brydsten Lars Karlsson Sammanfattning Detta dokument behandlar General Radio Packet Service (GPRS) och visar på hur GPRS arkitekturen är uppbyggd

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM.

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM. JavaScript del1 Syftet med detta häfte är att sammanfatta det viktigaste i JavaScript så kort och koncist som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att ge god kännedom om en av de vanligaste teknikerna

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Felkorrektion (Felrättande kod, FEC) Omsändning Stop-and-wait Go-back-n Selective-repeate 2 Att bekräfta paket Grundprincipen i omsändningsproceduren

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala.

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala. Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet Jens A Andersson Publika telenätet Digitalt lokalstation Trunknät Accessnät Analogt Analogt 2 Informationsöverföring Telenäten är digitala. PCM i lokalstationerna

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (25) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5.1 INTERNET - internet Ett internet (litet i!) är en samling av nätverk som kan kommunicera med varandra, alltså ett nätverk av nätverk. Det internet som är mest

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Anders Lövgren, Linda Sonnebro. Data- och systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Anders Lövgren, Linda Sonnebro. Data- och systemvetenskap 2000:044 EXAMENSARBETE Att anpassa tjänster till WAP Anders Lövgren, Linda Sonnebro Data- och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Data och systemvetenskap

Läs mer

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Idag Streaming media Erik Runeland erikr@kth.se Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Vad är det? En mekanism för att överföra tidsrelaterat

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

IPv6 i Stadsnät. Anders Löwinger, PacketFront 2011-03-24 2011-03-24

IPv6 i Stadsnät. Anders Löwinger, PacketFront 2011-03-24 2011-03-24 IPv6 i Stadsnät Anders Löwinger, PacketFront 2011-03-24 2011-03-24 IPv6 i Stadsnät Agenda IPv6 översikt Planera IPv6 i existerande L2 nät IPv6 i existerande L3 nät Transition 2 2011-03-24 IPv6 i Stadsnät

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB konsortium 1 STB-scenarioanalys Scenarioanalys Jonas Svanberg svan@isy.liu.se Santa Anna IT Research Institute AB Konsortium STB scenarioanalys 2 Med fokus på... Bredbands-TV Video-on-demand On-linespel

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning Studentlitteratur Studentlitteratur 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 2 FÖRORD... 9 3 SPRÅKBRUK... 10 4 LÄSTIPS BOKENS UPPLÄGG... 13 5 REGISTRERADE VARUMÄRKEN... 16 6 REFERENSER... 17

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer