Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet"

Transkript

1 Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför har vi gjort en sammanställning över frågorna och svaren. Hur tror du SCAs ledning resonerat kring hållbarhet och privatflygning? Tror att många människor "fastnar" i beteenden som de tycker är korrekta utifrån sitt perspektiv. De blir blinda för vad de gör för att alla inom gruppen accepterar beteendet och ingen kritiserar det. Något blir taget-för-givet. Dessutom handlar det nog ofta om en känsla av maktfullkomlighet. Vi har aldrig haft så lätt att få tag på information men vi ägnar mer tid än någonsin på till exempel enkla dataspel och dokusåpor. Ser du några risker med detta beteende? Människan som art drivs efter att söka det underhållande och minst jobbiga. Så lever vi i en värld med obegränsad tillgång till just detta är det vad människor gärna väljer. Risken med det är att vi inte väljer det som kanske traditionellt sett kallas information och nyheter. I längden kan detta leda till att vi blir snävare i vår allmänbildning. Samtidigt ska man inte glömma att informationen alltid finns tillhands; när vi behöver ta reda på något har vi alla möjligheter. Hur länge måste man påtvinga ett beteende för att de ska bli en vana? Omöjligt att svara på. Beror helt på vad saken gäller och hur motiverade vi är att förändra oss. Kommer individualismen minska och vi blir mer kollektiva i framtiden? Varken det ena eller det andra. Vi lever i en starkt präglad individualistisk kultur där vi känner ett behov av att uttrycka vår egen individ. Däremot kanske det kollektiva blir ett måste framöver när det handlar om att leva mer hållbart, bilpooler, gemensamma klädpooler, byta boende när man ska på semester etc. Hur ska vi påverka ungdomarna från att bara vara teoretiska till att gå till egen handling? För att förändra någons beteende krävs en genomgripande plan och man får jobba med de fyra olika verktygen ekonomiska incitament, lagar, samhällsplanering och information. Bara jobba vidare, stegvis sker en förändring. En person i vår bostadsrättsförening lämnade en varmvattenkran på i en vecka. På ett ungefär: vad kan det ha kostat föreningen? Normalvattenkran har 0,2 liter/sek flöde. Det blir då 12 liter/minut och 720 liter/timme. Har sedan kranen stått på i 7 dygn blir det totalt liter/vecka eller i princip 121 kbm vatten om den stod på för fullt. Kanske var den lite öppen och då blev det cirka 12 kbm på en vecka. Om det nu var varmvatten som stod på så kostar det 45 kwh att värma upp 1 kbm vatten till varmvattentemperatur av 55 gr C. Det ger då en kostnad för det utspolade vattnet på 540 kwh energi, och om vi räknar att fjärrvärmekostnaden är inklusive moms cirka 900 kr/mwh så motsvarar det 486 kr för denna utspolade mängd i uppvärmningskostnad. Sedan betalar vi för kallvattnet cirka 16 kr/kbm exklusive

2 moms till Stockholm Vatten, och inklusive moms så kostar det 240 kr till. Så totalkostnaden inklusive moms blir för dessa 12 kbm varmvatten cirka 726 kr. Vi har stängt av värmen i våra trapphus och källare i vår bostadsrättsförening. Kan vi bli effektivare i vår uppvärmning med att komplettera med luftvärmepump i trapphuset? Om man stängt av element i trapphuset så sänker man energikonsumtionen där, vilket ger en besparing i sig. Det innebär att i trapphuset är det då lägre energi för till exempel återvinning via luftvärmepump. Med andra ord, inte så bra. Och skulle man sänka temperaturen ännu mer i trapphuset genom en värmepump kommer man vilja höja värmen i lägenheterna för man upplever det kallt i trapphuset. Detta brukar innebära en sämre funktion. När får alla villaägare i Stockholmsområdet fjärrvärme och hur många har det idag? Fortum Värme har idag cirka enskilda villaägare som kunder. Därtill är ett antal radhusområden gruppanslutna i en leveranspunkt. Räknar vi in dessa har vi totalt cirka småhuskunder. I Storstockholm finns cirka småhus och endast en mindre del av dessa har fjärrvärme som uppvärmningsform. Flertalet av dessa småhus har redan investerat i en miljöriktig uppvärmningsform och där fjärrvärme inte funnits tillgängligt har investering skett i bergvärme. Detta faktum i kombination med att det är mycket dyrt att gräva fram fjärrvärmerör gör att utbyggnad av fjärrvärme till nya småhusområden inte kommer att ske. Däremot erbjuds fjärrvärme till småhus i områden där vi redan finns, så kallade förtätningar. Det rör sig om cirka 700 småhus som har den här möjligheten. Därtill tillkommer fjärrvärmeanslutning av nyproduktion där samtliga hus ansluts på ett effektivt sätt. En förutsättning även här är att nyproduktionen sker i omedelbar anslutning till existerande fjärrvärmenät alternativt i anslutning till nyproduktion flerbostadshus. Kan olyckan som skedde i Lund i vintras hända i Stockholm? Vi har ett metodiskt och strukturerat arbete när vi jobbar med underhåll av våra nät. Vårt underhållsarbete kostar oss flera hundra miljoner kronor per år. Det är ytterst ovanlig att den här typen av olyckor sker men, det går förstås inte att ställa ut några garantier att det inte kan ske i Stockholm. Fortum värme ägs väl av Fortum och Stockholms kommun 50/50? Har det någon betydelse för hur bolaget agerar och borde det inte framgå av varumärket organisationsstrukturen? Vårt bolag, AB Fortum Värme, är samägt med Stockholms stad. Per den 1/ så kommer stadens ägarandel att uppgå till 50 procent både avseende kapital som vinstintresse. Ägarna reglerar sin styrning och förvaltning av Fortum Värme genom ett konsortialavtal och via detta påverkar de hur bolaget ska agera. Inga beslut har tagits gällande ändring kring bolagets varumärke. Hur många vet att stockholmarna äger 50 procent av Fortum Värme? Fortum Värme ägs till 90,1 procent av Fortum Power and Heat AB och till 9,9 procent av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms stads ägarandel utgörs av preferensaktier som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB.

3 Kan man flytta meddelandet om avgiften vid för hög returvärme till första sidan av räkningen, skrivet med stora bokstäver? I dagsläget vi kan inte selektera ut kunderna som har en för hög returtemperatur. Automatisera styrningen av värmecentralen för att nå optimal utvinning av fjärrvärmen, går det? Beroende på hur avancerat styrsystem man har finns olika möjligheter att optimera driften. Traditionellt styrs värmen av utomhustemperaturen, vilket innebär att man gör ett antagande om vilken temperatur elementen behöver vid given utomhustemperatur. Detta kan innebära att man har en inomhustemperatur som är ojämn. Om man istället kopplar styrsystemet mot inomhusgivare som talar om hur varmt det faktiskt är i huset kan man få en jämnare inomhustemperatur vilket ofta leder till en minskad energianvändning. Jag har isolerat alla rör på fjärrvärmecentralen i vår bostadsrättsförening. Har märkt att temperaturen har sjunkit i det rummet. Varför är inte det gjort ifrån början? Det beror på vem rören tillhör och vart de sitter. Om det är rör på den primära sidan, det vill säga Fortums rör skall de vara isolerade. Om det är rör på den sekundära sidan så är det kundägda rör och normalt fastighetsägarens ansvar att isolera dessa. Men självklart är det bra att de är isolerade för att minska energianvändningen. Vissa rör som sitter nära värmeväxlare isoleras normalt inte för att det ska vara möjliget att serva anläggningen. Sen kan det vara så att rören skulle blivit isolerade vid installation av fjärrvärmecentral men att det helt enkelt skett ett misstag och glömts bort. Kan ni inte sälja avluftat fjärrvärmevatten vid behov så håller våra värmesystem längre? Det vore bra service. Fortums nät är trycksatt upp till 16 bar medan fastighetens rör klarar ett tryck på 6 bar. Det innebär att man skulle kunna "spränga" fastighetens element om systemen var ihopkopplade. Skulle en ventil mellan dessa system glömmas öppen, eller gå sönder skulle det kunna få ödesdigra konsekvenser. Var hittar jag serviceavtal på anläggning villa? Du hittar information här: Om man är realist, hur troligt är det att vi löser klimathotet med sortering och värmeåtervinning, med mera? Vi måste ner cirka 80 procent i energianvändning globalt. Det kommer krävas att vi gör mycket samtidigt - effektivisering, återvinning men även att vi ställer om tillförseln av energi mot förnybar energi. På sikt tror vi att energislag som sol, vind, vatten och vågkraft kommer att öka markant. Vi talar ofta om "solekonomin". Men många bedömare tror att det därutöver kommer att krävas avskiljning av koldioxid, till och med från anläggningar som använder förnybar energi, för att binda koldioxid. Med alla dessa åtgärder summerat så tror vi att vi kommer att klara målet att nå utsläpp per capita som är under 2 ton per år.

4 I Kina byggdes 150 MW kolkondens för ren elproduktion varje dag mellan 2005 och Hur mycket tål miljön? Ingen av oss skulle väl sätta sig i ett flygplan om piloten sa att vi kommer att landa säkert med 66 procent sannolikhet men bara om vi lyckas genomföra flygningen med en skicklighet som vi aldrig hittills uppvisat. Men så är läget idag. Atmosfären tål inte så mycket mer. Moder jord har blivit knockad men rest sig igen ett par gånger, men nu vacklar hon och vi måste styra om. Ökade utsläpp globalt måste vändas till minskade. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan på klimatet är klarlagd, att uppvärmning pågår och att medeltemperaturen hittills ökat med mer än 0,85 grader över förindustriell nivå ( ). Det har gett stigande havsnivåer, minskat snö- och istäcke och olika effekter i ekosystem världen över. Om utsläppen fortsätter att stiga som idag förväntas temperaturökningen bli 3,2-5,4 grader mot slutet av århundradet, vilket skulle kunna ge dramatiska effekter. Det skulle gå att vända, det har den stora gruppen av forskare inom både klimat och ekonomi som jobbar för FN:s klimatpanel visat. Det finns till exempel ett scenario som bygger på en rad antaganden om strategier och satsningar, bland annat : Kraftfullare klimatpolitik, låg energiintensitet genom effektivisering Minskad oljeanvändning, 40 procent lägre utsläpp av metan Ungefär lika mycket betesmark som idag, men ökad yta med jordbruksmark på grund av bioenergiproduktion Världsbefolkningen är 9 miljarder Detta scenario innebär att koldioxidutsläppen kulminerar runt år 2020 och därefter minskar för att bli negativa år Detta scenario är väldigt tufft, och det skulle begränsa temperaturökningen till att sannolikt bli under två grader. Ja, så illa är det, det kommer att bli varmare, vi måste genomföra många åtgärder, och det finns ändå en risk att det blir riktigt illa det vill säga ännu varmare med dramatiska effekter. Även i Kina börjar man tänka om. Det satsas allt mer på förnybar energi och kolkraftverken förpestar stadsluften i många städer, vilket driver på mot åtgärder. Hur får vi ekologiska alternativ till att bli mer ekonomiskt alternativa? Vi tror starkt på att miljökostnader ska fullt ut bakas in i priset på varor och tjänster. Tyvärr får du idag ofta betala mer för det som är miljöriktigt, inte mindre! Det borde vara tvärtom. Idag tror vi ofta att något är billigast utan att ta hänsyn till att den varan eller produktens tillverkning bygger upp en miljöskuld. Till exempel vill vi att utsläppen av CO2 ska kosta och att det ska sättas en utsläppskvot som leder mot den nivå som krävs för att klimatmålet max två graders uppvärmning ska nås. Ett problem kan uppstå om vissa produkters pris speglar till exempel klimatkostnaden men inte alla. Om

5 vi till exempel ökar CO2-kostnaden på energi så skulle det driva fram mer effektivisering, och konsumenterna skulle spara pengar. Om dessa pengar används till ökad konsumtion av till exempel kött eller resor blir det samlade globala klimatpåverkande utsläppen större än de var innan! Så det gäller att ploga brett när man inför miljökostnader på marknaden. Fortum är ägare till kärnkraftverk. Tar ni vara på spillvärmen? Det är en bra fråga! I Finland har Fortum konkreta förslag till hur detta skulle kunna realiseras i Loovisa, Fortums kärnkraftverk. I Sverige har det hittills inte gått att motivera de stora investeringar i ledningar mm som skulle krävas. Men grundtänket är helt rätt! Hur minskar vi vårt energiberoende i samhället? När det gäller fjärrvärmen satsar vi väldigt mycket på begagnad energi. Det vill säga spillvärme, avfallsbränslen, restprodukter, utgör energiråvaran i fjärrvärmen till mycket stor del. Till detta lägger vi att vår elproduktion sker med 90 procent verkningsgrad tack vare kylningen i fjärrvärmenäten, istället för 40 procent om det vore kraftverk där överskottsvärmen blåses ut genom kyltorn. Det här är två åtgärder som gör att fjärrvärmen kanske mer än någon annan åtgärd bidrar till minskad beroende av primär energi, det vill säga ny energi som tas fram av jungfruliga råvaror (fossila bränslen till exempel). Eldar ni med italienska sopor? Nej. Vi använder till cirka 95 procent avfall från Sverige och då i huvudsak närområdet. Mindre import från Norge och Finland. Marginellt från Brittiska öarna. I vår tvättstuga ventilerar vi ut värmen ifrån torktumlaren och ifrån torkrummet. Varmvattnet ifrån tvättmaskinerna direkt till avloppet. Hur kan vi ta till vara spillvattnet? Fortum Värme återvinner spillvärme i avloppsvatten - det kommer tillbaka i elementen. Totalt är det nästan ett Norrköpings värmebehov som vi varje år för tillbaka till Stockholmarna som ny fjärrvärme. När det gäller ventilationslösningar finns det idag i många fastigheter ventilationssystem som växlar över en del energi i varm frånluft till den kallare luft som är på väg in. Kontakta gärna Fortum Värmes energirådgivare. Sluta använda begreppet grön ström. Säg i stället fossilfri. Vi kan hålla med om att ordet grönt används till mycket idag. Fossilfri betyder tydligt en sak men skulle även kunna vara kärnkraft, medan ordet grön för de flesta symboliserar förnybar (den gröna cellen). Den ström som privatpersoner får från Fortum är "grön" det vill säga vattenkraft. Vem kan leva utan att bidra till miljö/ klimatförstöring? Idag - ingen. No Man is an Island. Vår konsumtion medför klimatpåverkan över hela jordklotet. Det är förstås önskvärt är att vi alla orsakar så litet utsläpp globalt per person att hela jordens befolkning kan leva gott utan att vi långsiktigt hotar planetens ekosystem och klimat. Då är vi nere på kanske 10 procent av vad vi släpper ut idag per person som är cirka ton CO2 per år. Utmanande, eller hur? Jag vill då skicka med följande: Fjärrvärmen står idag för cirka 5 procent av detta och utsläppen kommer halveras igen inom 15 år.

6 Kommer Stockholm att bli helt hållbar? Fortum Värme ser som sitt uppdrag att bidra till just detta - skapa den hållbara staden. Vi kommer att ha fasat ut fossila bränslen senast Vad är primärenergi? Det går åt energi för att producera energi! Primärenergi är den energi som krävs för att producera slutlig energi som till exempel den som används vid uppvärmning av ett hus. På vägen från produktion till slutlig användning i huset försvinner en del energi genom utvinning, förädling, transport, omvandling eller distribution. Det sker hela tiden små försluster, "energiläckage" om man så vill. Den slutliga fjärrvärmen som vi distribuerar är den energi som används av dig i fastigheten, och förbrukningen mäts i undercentralen som grund för vår faktura. Primära energislag är till exempelel kraft, kol, eldningsolja, men även så kallade primära biobränslen (biobränslen som har producerats i syfte att bli just energiråvara). Sekundär energi är avfallsbränslen, spillvärme men även sekundära biobränslen (hit hör biobränslen som faller ut som restprodukter från till exempel skogsindustri som till exempel grot, bark, spån, halm, rötskadad stamvedsflis med mera). Varför bryr vi oss om detta? Jo, för jordklotet är det enda som räknas hur mycket primär energi som förbrukas, medan det för var och en av oss oftast är så att vi bryr oss om hur mycket energi vi köper (betalar för). Det som känns helt rätt om vi lyssnar till plånboken kan vara helt fel om vi tänker på miljön. Primärenergibegreppet är till för att vi ska tänka till och göra rätt, och förhoppningsvis se till att regler och föreskrifter hjälper oss att också göra rätt så att åtgärder som minskar primära energianvändningen belönas. Så är det inte alltid idag, tyvärr. Om en kund byter från fjärrvärme till bergvärmepump, går det inte åt mindre energi för att värma upp huset? Fjärrvärmeräkningen ersätts av en elräkning och kostnader för investeringen tillkommer i form av kapitalkostnad för lånen. Eftersom bergvärmepumpen hämtar energi från den omgivande marken syns inte denna användning längre i någon faktura. Priset eller kostnaden för köpt energi säger oss med andra ord inte hur mycket energi som huset använder, eftersom den inte speglar alla effekter av energiproduktionen. Värmepumpens tillkommande elanvändning driver upp den primära energianvändningen som blir större än den var innan - eftersom fjärrvärmen till så stor del baseras på begagnad energi som avfall, spillvärme, återvunnen värme. Vi tycker att detta är synd och försöker driva på så att regelverket ändras.

7 Vad är ett systemperspektiv? Om vi vill veta hur vi påverkar världen, inte bara egna tomten eller kvarteret, så måste vi höja blicken och ta reda på varifrån de varor och tjänster vi konsumerar kommer. Vi måste också ta reda på vad som händer om vi ändrar vårt konsumtionsmönster. Om en kund byter från fjärrvärme till bergvärmepump går det inte åt mindre energi för att värma upp huset. Man byter typ av energiköp från fjärrvärme till el som driver värmepumpen. Fjärrvärmeräkningen ersätts alltså av en elräkning, och det uppstår nya kostnader för investeringen i form av kapitalkostnader för lånen. Eftersom bergvärmepumpen hämtar energi från den omgivande marken syns inte denna användning längre i någon faktura. Priset eller kostnaden för köpt energi säger oss med andra ord inte hur mycket energi som huset använder, eftersom den inte speglar alla effekter av energiproduktionen. För att nu ta reda på om det blir bättre eller sämre för klimatet måste vi alltså ta reda på hur fastigheten samverkar med energisystemen. Bytet från fjärrvärme - som görs med ett överskott av el för varje kwh man köper tack vare kraftvärmen - byts ut till ett värmesystem som förbrukar en viss mängd el per kwh. Denna ökade elanvändning kommer att produceras av någon anläggning som annars inte hade behövts. Den anläggning som startar för just denna värmepumps skull är alltså den vars produktion var dyrast - annars skulle den redan ha gått. Vi vet att detta i de flesta fall är kolkraftverk på kontinenten. Det som alltså såg bra ut om man mäter konsekvensen på den egna tröskeln blir ökade utsläpp om man mäter hela systemets utsläpp. Ja, det är helt enkelt det vi kallar systemsyn. Höj blicken, tänk globalt och agera lokalt. Tar Fortum emot högstadieelever för föreläsningar eller dylikt? Det är ju de som ska förvalta vår jord... Vi har ett samarbete med några skolor där vi stöttar bland annat NO-lärare i deras fortbildning. Lärarna arbetar med högstadieelever och på så sätt försöker vi nå ut till ungdomarna.

8 Kommer Fortum hyra ut datahallar imorgon? Nej det kommer vi inte. Kan ni visa live driftstatistik på hemsidan hur mycket värme som är återvunnen värme? Inte i dagsläget. Vad kan avfallskvarnar göra för skillnad om det blir standard i hushållen? Det finns några problem med att använda avfallskvarnar. Rötningen påbörjas redan i avloppsledningarna vilket gör att värdefull gas går förlorad. Delar av det organiska material som man vill röta går förlorat genom att det löser sig i vattnet vilket återigen minskar gasmängderna. Det fina slammet från matavfall blandas med avloppsslam och blir då förorenat. Möjligheterna att använda som blir över (rötresten) som biogödsel minskar då jordbruket i de flesta fall inte vill ha förorenat avloppsslam. Vanlig insamling i påsar möjliggör återföring av ändliga resurser till jordbruket och idag görs det till 99 procent i Sverige. Fortum informerar oss om att vi kan få sänkta kostnader om vi kan sänka returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. Men jag visste inte att vi betalade för det flöde som vi tar emot från Fortum för att värme huset? Ni betalar inte för flödet men det är viktigt för oss som leverantör att kunden försöker plocka ut så mycket energi som möjligt ur varje liter vatten som går genom kundens fjärrvärmecentral. Vår fjärrvärmeleverans är beräknad på att kunden tar ut energi så att vattnet lämnar kundens fastighet minst 40 grader kallare än när det kom in. Gör det inte det så får vi inte plats med så många kunder som vi planerat på den delen av ledningsnätet (samt att vår produktion går lite sämre).

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Fastighetsägarfrukost med Fortum Värme

Fastighetsägarfrukost med Fortum Värme Fastighetsägarfrukost med Fortum Värme Per Elfving Stabila och förutsägbara priser våra bärande principer Alternativprissättning Prisstabilitet Likabehandling Valfrihet Öppenhet 2 Prisjustering 2015 Fjärrvärmeabonnemang

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Moliden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Moliden Ort/orter FVD20012 Moliden Prisområdesnamn FVD20013 Yttre nät Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala 2014 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Motala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Motala Ort/orter FVD20012 Motala Prisområdesnamn FVD20013 Motala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2015 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi Klimatfärdplan Sammanställning från Workshop om energi Inledning Under FN:s klimatkonferens i Paris kom deltagarna från världens länder överens om målet att inte överstiga en global temperaturökning på

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Nyköping 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Nyköping Ort/orter FVD20012 Nyköping Prisområdesnamn FVD20013 Nyköping Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2014 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Hjo Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hjo Ort/orter FVD20012 Hjo tätort Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031 Per-Olof Westlin

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Jönköpingsnätet Grännanätet Stensholmsnätet Stigamonätet Ort/orter FVD20012 Jönköping Gränna

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby 2015 DoA Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB Sala Heby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Sala och Heby Ort/orter FVD20012 Sala och Heby Prisområdesnamn FVD20013 Sala och Heby Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Centrum 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Örnsköldsvik Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg 2015 DoA Fjärrvärme Linde Energi AB Lindesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lindesberg Ort/orter FVD20012 Lindesberg Prisområdesnamn FVD20013 Lindesberg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Norberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Norberg Ort/orter FVD20012 Norberg Prisområdesnamn FVD20013 Norberg Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene 2015 DoA Fjärrvärme Götene Vatten & Värme AB Götene 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Götene Ort/orter FVD20012 Götene Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm 2015 DoA Fjärrvärme Tekniska verken i Linköping AB Katrineholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Katrineholm Ort/orter FVD20012 Katrineholm Prisområdesnamn FVD20013 Katrineholm

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Ludvika 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ludvika Ort/orter FVD20012 Ludvika Prisområdesnamn FVD20013 Ludvika Kontaktperson

Läs mer