Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet"

Transkript

1 Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför har vi gjort en sammanställning över frågorna och svaren. Hur tror du SCAs ledning resonerat kring hållbarhet och privatflygning? Tror att många människor "fastnar" i beteenden som de tycker är korrekta utifrån sitt perspektiv. De blir blinda för vad de gör för att alla inom gruppen accepterar beteendet och ingen kritiserar det. Något blir taget-för-givet. Dessutom handlar det nog ofta om en känsla av maktfullkomlighet. Vi har aldrig haft så lätt att få tag på information men vi ägnar mer tid än någonsin på till exempel enkla dataspel och dokusåpor. Ser du några risker med detta beteende? Människan som art drivs efter att söka det underhållande och minst jobbiga. Så lever vi i en värld med obegränsad tillgång till just detta är det vad människor gärna väljer. Risken med det är att vi inte väljer det som kanske traditionellt sett kallas information och nyheter. I längden kan detta leda till att vi blir snävare i vår allmänbildning. Samtidigt ska man inte glömma att informationen alltid finns tillhands; när vi behöver ta reda på något har vi alla möjligheter. Hur länge måste man påtvinga ett beteende för att de ska bli en vana? Omöjligt att svara på. Beror helt på vad saken gäller och hur motiverade vi är att förändra oss. Kommer individualismen minska och vi blir mer kollektiva i framtiden? Varken det ena eller det andra. Vi lever i en starkt präglad individualistisk kultur där vi känner ett behov av att uttrycka vår egen individ. Däremot kanske det kollektiva blir ett måste framöver när det handlar om att leva mer hållbart, bilpooler, gemensamma klädpooler, byta boende när man ska på semester etc. Hur ska vi påverka ungdomarna från att bara vara teoretiska till att gå till egen handling? För att förändra någons beteende krävs en genomgripande plan och man får jobba med de fyra olika verktygen ekonomiska incitament, lagar, samhällsplanering och information. Bara jobba vidare, stegvis sker en förändring. En person i vår bostadsrättsförening lämnade en varmvattenkran på i en vecka. På ett ungefär: vad kan det ha kostat föreningen? Normalvattenkran har 0,2 liter/sek flöde. Det blir då 12 liter/minut och 720 liter/timme. Har sedan kranen stått på i 7 dygn blir det totalt liter/vecka eller i princip 121 kbm vatten om den stod på för fullt. Kanske var den lite öppen och då blev det cirka 12 kbm på en vecka. Om det nu var varmvatten som stod på så kostar det 45 kwh att värma upp 1 kbm vatten till varmvattentemperatur av 55 gr C. Det ger då en kostnad för det utspolade vattnet på 540 kwh energi, och om vi räknar att fjärrvärmekostnaden är inklusive moms cirka 900 kr/mwh så motsvarar det 486 kr för denna utspolade mängd i uppvärmningskostnad. Sedan betalar vi för kallvattnet cirka 16 kr/kbm exklusive

2 moms till Stockholm Vatten, och inklusive moms så kostar det 240 kr till. Så totalkostnaden inklusive moms blir för dessa 12 kbm varmvatten cirka 726 kr. Vi har stängt av värmen i våra trapphus och källare i vår bostadsrättsförening. Kan vi bli effektivare i vår uppvärmning med att komplettera med luftvärmepump i trapphuset? Om man stängt av element i trapphuset så sänker man energikonsumtionen där, vilket ger en besparing i sig. Det innebär att i trapphuset är det då lägre energi för till exempel återvinning via luftvärmepump. Med andra ord, inte så bra. Och skulle man sänka temperaturen ännu mer i trapphuset genom en värmepump kommer man vilja höja värmen i lägenheterna för man upplever det kallt i trapphuset. Detta brukar innebära en sämre funktion. När får alla villaägare i Stockholmsområdet fjärrvärme och hur många har det idag? Fortum Värme har idag cirka enskilda villaägare som kunder. Därtill är ett antal radhusområden gruppanslutna i en leveranspunkt. Räknar vi in dessa har vi totalt cirka småhuskunder. I Storstockholm finns cirka småhus och endast en mindre del av dessa har fjärrvärme som uppvärmningsform. Flertalet av dessa småhus har redan investerat i en miljöriktig uppvärmningsform och där fjärrvärme inte funnits tillgängligt har investering skett i bergvärme. Detta faktum i kombination med att det är mycket dyrt att gräva fram fjärrvärmerör gör att utbyggnad av fjärrvärme till nya småhusområden inte kommer att ske. Däremot erbjuds fjärrvärme till småhus i områden där vi redan finns, så kallade förtätningar. Det rör sig om cirka 700 småhus som har den här möjligheten. Därtill tillkommer fjärrvärmeanslutning av nyproduktion där samtliga hus ansluts på ett effektivt sätt. En förutsättning även här är att nyproduktionen sker i omedelbar anslutning till existerande fjärrvärmenät alternativt i anslutning till nyproduktion flerbostadshus. Kan olyckan som skedde i Lund i vintras hända i Stockholm? Vi har ett metodiskt och strukturerat arbete när vi jobbar med underhåll av våra nät. Vårt underhållsarbete kostar oss flera hundra miljoner kronor per år. Det är ytterst ovanlig att den här typen av olyckor sker men, det går förstås inte att ställa ut några garantier att det inte kan ske i Stockholm. Fortum värme ägs väl av Fortum och Stockholms kommun 50/50? Har det någon betydelse för hur bolaget agerar och borde det inte framgå av varumärket organisationsstrukturen? Vårt bolag, AB Fortum Värme, är samägt med Stockholms stad. Per den 1/ så kommer stadens ägarandel att uppgå till 50 procent både avseende kapital som vinstintresse. Ägarna reglerar sin styrning och förvaltning av Fortum Värme genom ett konsortialavtal och via detta påverkar de hur bolaget ska agera. Inga beslut har tagits gällande ändring kring bolagets varumärke. Hur många vet att stockholmarna äger 50 procent av Fortum Värme? Fortum Värme ägs till 90,1 procent av Fortum Power and Heat AB och till 9,9 procent av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms stads ägarandel utgörs av preferensaktier som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB.

3 Kan man flytta meddelandet om avgiften vid för hög returvärme till första sidan av räkningen, skrivet med stora bokstäver? I dagsläget vi kan inte selektera ut kunderna som har en för hög returtemperatur. Automatisera styrningen av värmecentralen för att nå optimal utvinning av fjärrvärmen, går det? Beroende på hur avancerat styrsystem man har finns olika möjligheter att optimera driften. Traditionellt styrs värmen av utomhustemperaturen, vilket innebär att man gör ett antagande om vilken temperatur elementen behöver vid given utomhustemperatur. Detta kan innebära att man har en inomhustemperatur som är ojämn. Om man istället kopplar styrsystemet mot inomhusgivare som talar om hur varmt det faktiskt är i huset kan man få en jämnare inomhustemperatur vilket ofta leder till en minskad energianvändning. Jag har isolerat alla rör på fjärrvärmecentralen i vår bostadsrättsförening. Har märkt att temperaturen har sjunkit i det rummet. Varför är inte det gjort ifrån början? Det beror på vem rören tillhör och vart de sitter. Om det är rör på den primära sidan, det vill säga Fortums rör skall de vara isolerade. Om det är rör på den sekundära sidan så är det kundägda rör och normalt fastighetsägarens ansvar att isolera dessa. Men självklart är det bra att de är isolerade för att minska energianvändningen. Vissa rör som sitter nära värmeväxlare isoleras normalt inte för att det ska vara möjliget att serva anläggningen. Sen kan det vara så att rören skulle blivit isolerade vid installation av fjärrvärmecentral men att det helt enkelt skett ett misstag och glömts bort. Kan ni inte sälja avluftat fjärrvärmevatten vid behov så håller våra värmesystem längre? Det vore bra service. Fortums nät är trycksatt upp till 16 bar medan fastighetens rör klarar ett tryck på 6 bar. Det innebär att man skulle kunna "spränga" fastighetens element om systemen var ihopkopplade. Skulle en ventil mellan dessa system glömmas öppen, eller gå sönder skulle det kunna få ödesdigra konsekvenser. Var hittar jag serviceavtal på anläggning villa? Du hittar information här: Om man är realist, hur troligt är det att vi löser klimathotet med sortering och värmeåtervinning, med mera? Vi måste ner cirka 80 procent i energianvändning globalt. Det kommer krävas att vi gör mycket samtidigt - effektivisering, återvinning men även att vi ställer om tillförseln av energi mot förnybar energi. På sikt tror vi att energislag som sol, vind, vatten och vågkraft kommer att öka markant. Vi talar ofta om "solekonomin". Men många bedömare tror att det därutöver kommer att krävas avskiljning av koldioxid, till och med från anläggningar som använder förnybar energi, för att binda koldioxid. Med alla dessa åtgärder summerat så tror vi att vi kommer att klara målet att nå utsläpp per capita som är under 2 ton per år.

4 I Kina byggdes 150 MW kolkondens för ren elproduktion varje dag mellan 2005 och Hur mycket tål miljön? Ingen av oss skulle väl sätta sig i ett flygplan om piloten sa att vi kommer att landa säkert med 66 procent sannolikhet men bara om vi lyckas genomföra flygningen med en skicklighet som vi aldrig hittills uppvisat. Men så är läget idag. Atmosfären tål inte så mycket mer. Moder jord har blivit knockad men rest sig igen ett par gånger, men nu vacklar hon och vi måste styra om. Ökade utsläpp globalt måste vändas till minskade. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan på klimatet är klarlagd, att uppvärmning pågår och att medeltemperaturen hittills ökat med mer än 0,85 grader över förindustriell nivå ( ). Det har gett stigande havsnivåer, minskat snö- och istäcke och olika effekter i ekosystem världen över. Om utsläppen fortsätter att stiga som idag förväntas temperaturökningen bli 3,2-5,4 grader mot slutet av århundradet, vilket skulle kunna ge dramatiska effekter. Det skulle gå att vända, det har den stora gruppen av forskare inom både klimat och ekonomi som jobbar för FN:s klimatpanel visat. Det finns till exempel ett scenario som bygger på en rad antaganden om strategier och satsningar, bland annat : Kraftfullare klimatpolitik, låg energiintensitet genom effektivisering Minskad oljeanvändning, 40 procent lägre utsläpp av metan Ungefär lika mycket betesmark som idag, men ökad yta med jordbruksmark på grund av bioenergiproduktion Världsbefolkningen är 9 miljarder Detta scenario innebär att koldioxidutsläppen kulminerar runt år 2020 och därefter minskar för att bli negativa år Detta scenario är väldigt tufft, och det skulle begränsa temperaturökningen till att sannolikt bli under två grader. Ja, så illa är det, det kommer att bli varmare, vi måste genomföra många åtgärder, och det finns ändå en risk att det blir riktigt illa det vill säga ännu varmare med dramatiska effekter. Även i Kina börjar man tänka om. Det satsas allt mer på förnybar energi och kolkraftverken förpestar stadsluften i många städer, vilket driver på mot åtgärder. Hur får vi ekologiska alternativ till att bli mer ekonomiskt alternativa? Vi tror starkt på att miljökostnader ska fullt ut bakas in i priset på varor och tjänster. Tyvärr får du idag ofta betala mer för det som är miljöriktigt, inte mindre! Det borde vara tvärtom. Idag tror vi ofta att något är billigast utan att ta hänsyn till att den varan eller produktens tillverkning bygger upp en miljöskuld. Till exempel vill vi att utsläppen av CO2 ska kosta och att det ska sättas en utsläppskvot som leder mot den nivå som krävs för att klimatmålet max två graders uppvärmning ska nås. Ett problem kan uppstå om vissa produkters pris speglar till exempel klimatkostnaden men inte alla. Om

5 vi till exempel ökar CO2-kostnaden på energi så skulle det driva fram mer effektivisering, och konsumenterna skulle spara pengar. Om dessa pengar används till ökad konsumtion av till exempel kött eller resor blir det samlade globala klimatpåverkande utsläppen större än de var innan! Så det gäller att ploga brett när man inför miljökostnader på marknaden. Fortum är ägare till kärnkraftverk. Tar ni vara på spillvärmen? Det är en bra fråga! I Finland har Fortum konkreta förslag till hur detta skulle kunna realiseras i Loovisa, Fortums kärnkraftverk. I Sverige har det hittills inte gått att motivera de stora investeringar i ledningar mm som skulle krävas. Men grundtänket är helt rätt! Hur minskar vi vårt energiberoende i samhället? När det gäller fjärrvärmen satsar vi väldigt mycket på begagnad energi. Det vill säga spillvärme, avfallsbränslen, restprodukter, utgör energiråvaran i fjärrvärmen till mycket stor del. Till detta lägger vi att vår elproduktion sker med 90 procent verkningsgrad tack vare kylningen i fjärrvärmenäten, istället för 40 procent om det vore kraftverk där överskottsvärmen blåses ut genom kyltorn. Det här är två åtgärder som gör att fjärrvärmen kanske mer än någon annan åtgärd bidrar till minskad beroende av primär energi, det vill säga ny energi som tas fram av jungfruliga råvaror (fossila bränslen till exempel). Eldar ni med italienska sopor? Nej. Vi använder till cirka 95 procent avfall från Sverige och då i huvudsak närområdet. Mindre import från Norge och Finland. Marginellt från Brittiska öarna. I vår tvättstuga ventilerar vi ut värmen ifrån torktumlaren och ifrån torkrummet. Varmvattnet ifrån tvättmaskinerna direkt till avloppet. Hur kan vi ta till vara spillvattnet? Fortum Värme återvinner spillvärme i avloppsvatten - det kommer tillbaka i elementen. Totalt är det nästan ett Norrköpings värmebehov som vi varje år för tillbaka till Stockholmarna som ny fjärrvärme. När det gäller ventilationslösningar finns det idag i många fastigheter ventilationssystem som växlar över en del energi i varm frånluft till den kallare luft som är på väg in. Kontakta gärna Fortum Värmes energirådgivare. Sluta använda begreppet grön ström. Säg i stället fossilfri. Vi kan hålla med om att ordet grönt används till mycket idag. Fossilfri betyder tydligt en sak men skulle även kunna vara kärnkraft, medan ordet grön för de flesta symboliserar förnybar (den gröna cellen). Den ström som privatpersoner får från Fortum är "grön" det vill säga vattenkraft. Vem kan leva utan att bidra till miljö/ klimatförstöring? Idag - ingen. No Man is an Island. Vår konsumtion medför klimatpåverkan över hela jordklotet. Det är förstås önskvärt är att vi alla orsakar så litet utsläpp globalt per person att hela jordens befolkning kan leva gott utan att vi långsiktigt hotar planetens ekosystem och klimat. Då är vi nere på kanske 10 procent av vad vi släpper ut idag per person som är cirka ton CO2 per år. Utmanande, eller hur? Jag vill då skicka med följande: Fjärrvärmen står idag för cirka 5 procent av detta och utsläppen kommer halveras igen inom 15 år.

6 Kommer Stockholm att bli helt hållbar? Fortum Värme ser som sitt uppdrag att bidra till just detta - skapa den hållbara staden. Vi kommer att ha fasat ut fossila bränslen senast Vad är primärenergi? Det går åt energi för att producera energi! Primärenergi är den energi som krävs för att producera slutlig energi som till exempel den som används vid uppvärmning av ett hus. På vägen från produktion till slutlig användning i huset försvinner en del energi genom utvinning, förädling, transport, omvandling eller distribution. Det sker hela tiden små försluster, "energiläckage" om man så vill. Den slutliga fjärrvärmen som vi distribuerar är den energi som används av dig i fastigheten, och förbrukningen mäts i undercentralen som grund för vår faktura. Primära energislag är till exempelel kraft, kol, eldningsolja, men även så kallade primära biobränslen (biobränslen som har producerats i syfte att bli just energiråvara). Sekundär energi är avfallsbränslen, spillvärme men även sekundära biobränslen (hit hör biobränslen som faller ut som restprodukter från till exempel skogsindustri som till exempel grot, bark, spån, halm, rötskadad stamvedsflis med mera). Varför bryr vi oss om detta? Jo, för jordklotet är det enda som räknas hur mycket primär energi som förbrukas, medan det för var och en av oss oftast är så att vi bryr oss om hur mycket energi vi köper (betalar för). Det som känns helt rätt om vi lyssnar till plånboken kan vara helt fel om vi tänker på miljön. Primärenergibegreppet är till för att vi ska tänka till och göra rätt, och förhoppningsvis se till att regler och föreskrifter hjälper oss att också göra rätt så att åtgärder som minskar primära energianvändningen belönas. Så är det inte alltid idag, tyvärr. Om en kund byter från fjärrvärme till bergvärmepump, går det inte åt mindre energi för att värma upp huset? Fjärrvärmeräkningen ersätts av en elräkning och kostnader för investeringen tillkommer i form av kapitalkostnad för lånen. Eftersom bergvärmepumpen hämtar energi från den omgivande marken syns inte denna användning längre i någon faktura. Priset eller kostnaden för köpt energi säger oss med andra ord inte hur mycket energi som huset använder, eftersom den inte speglar alla effekter av energiproduktionen. Värmepumpens tillkommande elanvändning driver upp den primära energianvändningen som blir större än den var innan - eftersom fjärrvärmen till så stor del baseras på begagnad energi som avfall, spillvärme, återvunnen värme. Vi tycker att detta är synd och försöker driva på så att regelverket ändras.

7 Vad är ett systemperspektiv? Om vi vill veta hur vi påverkar världen, inte bara egna tomten eller kvarteret, så måste vi höja blicken och ta reda på varifrån de varor och tjänster vi konsumerar kommer. Vi måste också ta reda på vad som händer om vi ändrar vårt konsumtionsmönster. Om en kund byter från fjärrvärme till bergvärmepump går det inte åt mindre energi för att värma upp huset. Man byter typ av energiköp från fjärrvärme till el som driver värmepumpen. Fjärrvärmeräkningen ersätts alltså av en elräkning, och det uppstår nya kostnader för investeringen i form av kapitalkostnader för lånen. Eftersom bergvärmepumpen hämtar energi från den omgivande marken syns inte denna användning längre i någon faktura. Priset eller kostnaden för köpt energi säger oss med andra ord inte hur mycket energi som huset använder, eftersom den inte speglar alla effekter av energiproduktionen. För att nu ta reda på om det blir bättre eller sämre för klimatet måste vi alltså ta reda på hur fastigheten samverkar med energisystemen. Bytet från fjärrvärme - som görs med ett överskott av el för varje kwh man köper tack vare kraftvärmen - byts ut till ett värmesystem som förbrukar en viss mängd el per kwh. Denna ökade elanvändning kommer att produceras av någon anläggning som annars inte hade behövts. Den anläggning som startar för just denna värmepumps skull är alltså den vars produktion var dyrast - annars skulle den redan ha gått. Vi vet att detta i de flesta fall är kolkraftverk på kontinenten. Det som alltså såg bra ut om man mäter konsekvensen på den egna tröskeln blir ökade utsläpp om man mäter hela systemets utsläpp. Ja, det är helt enkelt det vi kallar systemsyn. Höj blicken, tänk globalt och agera lokalt. Tar Fortum emot högstadieelever för föreläsningar eller dylikt? Det är ju de som ska förvalta vår jord... Vi har ett samarbete med några skolor där vi stöttar bland annat NO-lärare i deras fortbildning. Lärarna arbetar med högstadieelever och på så sätt försöker vi nå ut till ungdomarna.

8 Kommer Fortum hyra ut datahallar imorgon? Nej det kommer vi inte. Kan ni visa live driftstatistik på hemsidan hur mycket värme som är återvunnen värme? Inte i dagsläget. Vad kan avfallskvarnar göra för skillnad om det blir standard i hushållen? Det finns några problem med att använda avfallskvarnar. Rötningen påbörjas redan i avloppsledningarna vilket gör att värdefull gas går förlorad. Delar av det organiska material som man vill röta går förlorat genom att det löser sig i vattnet vilket återigen minskar gasmängderna. Det fina slammet från matavfall blandas med avloppsslam och blir då förorenat. Möjligheterna att använda som blir över (rötresten) som biogödsel minskar då jordbruket i de flesta fall inte vill ha förorenat avloppsslam. Vanlig insamling i påsar möjliggör återföring av ändliga resurser till jordbruket och idag görs det till 99 procent i Sverige. Fortum informerar oss om att vi kan få sänkta kostnader om vi kan sänka returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. Men jag visste inte att vi betalade för det flöde som vi tar emot från Fortum för att värme huset? Ni betalar inte för flödet men det är viktigt för oss som leverantör att kunden försöker plocka ut så mycket energi som möjligt ur varje liter vatten som går genom kundens fjärrvärmecentral. Vår fjärrvärmeleverans är beräknad på att kunden tar ut energi så att vattnet lämnar kundens fastighet minst 40 grader kallare än när det kom in. Gör det inte det så får vi inte plats med så många kunder som vi planerat på den delen av ledningsnätet (samt att vår produktion går lite sämre).

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01 Planeträddarna Lärarhandledning 2008-06-01 Lärarhandledning till energispelet Planeträddarna quiz: Energi! Inledning 3 Växthuseffekten 5 Växthusgasen koldioxid 5 Fotosyntesen 5 Konsekvenser av växthuseffekten

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer