2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE"

Transkript

1 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2 Innehållsförteckning 01 Komma igång 03 Övrig information Komponenter Hitta kontrollerna Strömanvisningar Ladda batteriet Ansluta produkten Använda iriver plus 4 Använda Adobe Digital Editions Viktig säkerhetsinformation Felsökning Copyrights Certifiering Registrerat varumärke Undantag Använda iriver story Startsida Välja filer Visa filer Memo/Ögonblicksbild Wi-Fi-service Musik Inspelning Ordbok Inställning

3 Komponenter Komponenter kan ändras utan föregående varning för att förbättra produktens prestanda eller kvalitet. Spelare + skrivpenna Snabbstartsguide och produktgaranti USB-kabel Snabbstartsguide : Den här handboken förklarar hur man använder enheten. Produktgaranti : Förvara den på en säker plats då du kan behöva den vid garantireparationer. USB-kabel : Du kan ansluta den till datorn och använda den för att ladda upp ström. Hitta kontrollerna Det yttre och innehållet som tryckts eller ingraverats kan variera beroende på modell eller enligt namnet för varje del. Meny Skrivpenna Hem Föregående/nästa sida Föregående EPD 03 Komma igång

4 Volym Högtalare Ström Uttag för hörlurar USB-port MIK Uppladdning LED Fack för SD-kort Ström: Stäng av strömmen genom att hålla den nedtryckt ett tag. Växla till standby-läget genom att trycka på det kort. Hem: Anger ursprungsskärmen. Meny: Visar menylistan när lägen används. Föregående: Betyder föregående skärm. Föregående/nästa sida: Visar föregående/nästa sida på filförteckningen eller filvisningen. Skrivpenna: Det är den pennformade apparaten som du använder för att röra skärmen. EPD: Skärmen som känner och läser som en pappersbok. Uttag hörlurar: Lyssna på ljud genom att ansluta hörlurar. USB-port: Använd detta för att ansluta en USB-kabel med datorn, eller ladda batteriet. Fack för SD-kort: Anslut detta med SD-kortet för att visa och spela upp filer på kortet. MIK: Spela in din röst med den. Uppladdning LED: När uppladdningen är klar, stängs LED-ljuset för uppladdning av. Volym: Kontrollerar ljudvolymen. Högtalare: Används för att återge ljudet. 04 Komma igång

5 Strömanvisningar Sätta på/stänga av 1. Håll [ ] nedtryckt så sätts strömmen på. 2. Om du håller [ ] nedtryckt när produkten är på, så stängs strömmen av. Modellen har en automatisk strömsparfunktion för att minska batteriförbrukning. Beroende på strömsparinställningarna, stänger produkten automatiskt av sig om knapparna inte används under en viss tid. (se sid 32) Växla till standby-läge 1. Tryck kort på [ ] -tangenten när produkten är på, så kan du växla till standby-läge. 2. Om du trycker kort på [ ] -tangenten igen, avslutas standby-läget. Använda funktionen återställa 1. Återställ produkten genom att trycka på [ ] + [ ] - tangenterna i mer än 6 sekunder, om den inte svarar när tangenterna trycks ner. Även om du använder återställningsfunktionen bevaras aktuell tid och minnesdata. Använd inte återställningsfunktionen medan produkten spelar. Det kan skada minnet allvarligt. 05 Komma igång

6 Ladda batteriet Ladda batteriet genom att använda datorn 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Sätt på datorn och anslut produkten till datorn. Det interna batteriet laddar automatiskt. Speltid - Oavbruten bokspeltid: Max sidvisningar - Oavbruten musikspeltid: Max. 30 timmar (baserat på MP3 128 Kbps, 44,1 KHz, Volym 10, EQ Normal). När uppladdningen är klar stängs uppladdning LED av. Använd inga andra kablar än den medföljande USB-kabeln. Det kan göra att den inte fungerar. Kontrollera att produkten är ansluten till en högeffekts USB 2.0-port. Vissa lågeffekts USB-portar som byggts in i viss kringutrustning, t.ex. vissa keyboards och USB-hubbar utan intern strömförsörjning, kan sakna den ström som behövs för att ladda. När datorn står i standby-läge, får inte produkten laddas. Stäng av produkten eller växla till standby-läge vid laddning. Om den laddas när strömmen är på, kan det ta längre tid. Ladda och förvara endast produkten i rumstemperatur. Produkten får inte laddas på mycket varma eller kalla platser. Det omladdningsbara batteriet är en förbrukningsvara. Användningstiden generellt för ett laddat batteri blir kortare allteftersom. Batteriet är fulladdat inom cirka 5 timmar. (Baserat på helt urladdat, ström AV). Laddningstiden kan utökas om du använder produkten när du laddar. Om batteriet är helt urladdat och inte använts under lång tid, kommer inte strömmen igång igen innan det har laddats i minst tio minuter. Om du laddar batteriet med en adapter, ger vi inga garantier för andra adaptrar än de som iriver har sålt. 06 Komma igång

7 Ladda batteriet med USB-adaptern 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Om du ansluter USB-adaptern till enheten och strömuttaget, laddar det interna batteriet automatiskt. En USB-adapter kan köpas separat. Ansluta produkten Ansluta till datorn 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Sätt på strömmen på enheten och datorn. 3. Om du ansluter enheten till datorn, ser du skärmen där du kan välja anslutningsläge. - Anslutning för flyttbar disk: Anslutningen mellan produkten och datorn fastställs och du kan börja överföra data. - Batteriladdning: Laddning av produkten påbörjas. 07 Komma igång

8 Använd inga andra kablar än den medföljande USB-kabeln. Det kan göra att den inte fungerar. Se till att alla funktioner är bortkopplade innan du ansluter på ett lyckat sätt mellan datorn och USB-kabeln. Kontrollera att produkten är ansluten till en högeffekts USB 2.0-port. Om anslutning görs till ett keyboard eller en USB-hubb utan egen strömförsörjning, kan det uppstå problem med datoranslutningen. Koppla bort från datorn 1. Koppla från enheten från datorn säkert genom att klicka på ikonen på verktygsfältet på datorskärmen. 2. Bekräfta att enheten kopplats från genom att klicka på [Bekräfta]. Beroende på operativsystemet för till exempel Windows XP, kan ikonen vara gömd på verktygsfältet. Dolda ikoner kan visas genom att klicka på indikator. Det går inte att koppla från säkert om program som Windows Explorer eller Windows Media Player Windows används. Se till att enheten kopplas från säkert efter att alla aktiva program har stängts. Om det inte går att koppla från säkert, försök igen senare. Om det inte går att koppla från säkert, kan det orsaka förlust av data. Kopiera filer (Mappar) till produkten 1. Efter att filer/mappar har valts som ska kopieras från datorn, kommer den valda filen/mappen att kopieras om du drar och släpper den på drivrutinen som lagts till. 2. Filer (eller mappar) kommer att överföras till mappar nedan enligt deras typ av innehåll. - E-Bok : book - Serietidning : comic - Musik : music 08 Komma igång

9 Sätt i USB-kabeln på rätt sätt. Om strömmen på datorn eller produkten stängs av eller USB-kabeln kopplas från, när en fil/mapp kopieras eller flyttas, kan minnet skadas allvarligt. Överföringshastighet kan variera beroende på dator eller OS-miljö som är tillgänglig för din region. Radera filer (Mappar) från produkten 1. Välj de filer/mappar som ska raderas, högerklicka på dem och välj [Radera]. 2. Klicka [Ja] om fönstret [Confirm File/Folder Deletion (Bekräfta radering av fil/mapp)] visas, och de valda filerna/mapparna kommer att raderas. 09 Komma igång

10 Sätt in/ta bort SD-kort 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Stäng av strömmen, placera SD-kortet (se bild nedan) i facket för SD-kortet, och tryck in det försiktigt. 3. Tryck in det en gång till så kan kortet tas ur. Rekommenderade SD-kort Märke: SanDisk, Transcend Sätt in/ta bort SD-kortet när strömmen är av. Tvinga inte in SD-kortet. Det kan orsaka tekniska fel och skada SD-kortet. Ta inte loss SD-kortet när det används. Det kan göra att data raderas, fel uppstår, eller att SD-kortet skadas. Sätt inte in eller ta bort SD-kortet flera gånger. Om SD-kortet inte sitter i på rätt sätt, kan produkten krångla eller kortet fastna. Om SD-kort som inte rekommenderas används, kan det uppstå tekniska fel. Överföringshastigheten på SD-kortet kan skilja sig beroende på datorns status. SD-kort kan inte formateras med hjälp av produkten. Formatera efter att kortläsaren eller produkten är ansluten till datorn genom UMS. När ett SD-kort formateras, raderas alla data. Se till att säkerhetskopiera innan formatering görs. 10 Komma igång

11 Vi rekommenderar att du formaterar ett SD-kort till ett FAT 32-system. Om ett SD-kort inte känns igen eller inte fungerar, försök igen efter formateringen. SD-kort kan köpas separat. Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort upp till 32 GB. Använda iriver plus 4 iriver plus 4 är ett integrerat program för att hantera olika multimediafiler. Med iriver plus 4, kan du överföra filer på datorn till produkten och uppgradera firmware automatiskt. Installation 1. Hämta programmet iriver plus 4 från vår iriver-webbplats (www.iriver.com). När du laddat ner det, visas skärmen för installationsguiden. 2. Följ anvisningarna steg för steg på skärmen för att avsluta installationen. Minimumspecifikationerna som krävs för datorn är. Windows 2000/XP - Intel Pentium Ⅱ 233MHz eller högre - Minne: 64MB eller högre - Fritt utrymme mer än 30MB - 16 bit ljudkort och högtalare - Microsoft Internet Explorer V. 6.0 eller högre - SVGA eller högupplösningsmonitor (min1024 x 768 upplösning) Windows Vista specificeringar (För Windows Vista, observera att endast 32-bitversionen stöds.) - Intel Pentium Ⅱ 800MHz eller högre - Minne: 512MB eller högre - Fritt utrymme mer än 20MB - 16 bit ljudkort och högtalare - Microsoft Internet Explorer V. 6.0 eller högre - SVGA eller högupplösningsmonitor (min1024 x 768 upplösning) 11 Komma igång

12 Windows Vista specificeringar (För Windows Vista, observera att endast 32-bitversionen stöds.) - 1GHz eller högre, 32-bit processor - Minne: 1GB eller högre - Fritt utrymme mer än 16GB - DirectX 9 Graphic Device med WDDM 1.0 högre Drive - SVGA eller högupplösningsmonitor (min1024 x 768 upplösning) Lägga till media till biblioteket 1. När iriver plus 4 körs först, startar Add Media Wizard (Lägg till mediaguide). 2. Enligt instruktionerna på skärmen kan du lägga till mediafiler som musik, foton och e-böcker som lagrats i datorn, till biblioteket. Extrahera media från en CD 1. Sätt in en musik-cd i CD-enheten och starta iriver plus Välj kontrollrutorna för musiken du vill extrahera från [CD] -fliken i iriver plus 4 och klicka på [CD Ripping] längst ner till vänster. 3. När musikextraheringen är klar och [All Music (All musik) ] har valts, ser du de extraherade musikfilerna som lagts till biblioteket. Överföra media till produkten 1. Anslut enheten till datorns USB-port och starta sedan iriver plus Komma igång

13 2. Välj kontrollrutorna för filerna du vill överföra från datorn till produkten och klicka sedan på [Transfer (Överför)] -knappen eller dra och släpp filen på Device icon (enhetsikon) eller Device window (enhetsfönster). Du kommer att se filöverföringsstatusen på [File Transfer (Filöverföring)] -fliken. 3. När filöverföringen är klar, ser du de valda musikfilerna som lagts till enhetens bibliotek. Initiera skivan 1. Anslut enheten till datorns USB-port och starta sedan iriver plus Välj [Device (Enhet) > Initialize Disc (Initiera skiva)]. När fönstret visar sig och frågar om du ska fortsätta initiera skivan, klicka på [Starta]. 3. När initieringsprocessen är klar, visas fönstret Complete (Klar) och enheten kan kopplas från datorn. Det går inte att återställa filer om filer har raderats från enheten. Se till att säkerhetskopiera innan skivan initieras. Uppgradera firmware 1. Anslut enheten till datorns USB-port medan du är ansluten till Internet och starta sedan iriver plus Välj [Device (Enhet) > Firmware Upgrade (Firmware-uppgradering)], så visas fönstret Upgrade (Uppgradering). Avsluta firmwareuppgraderingen genom att följa instruktionerna på fönstret. 13 Komma igång

14 Om batteriet inte är tillräckligt, kan en firmware-uppgradering inte initieras. Koppla aldrig ifrån enheten från datorn när en fil för firmware-uppgradering hämtas. När hämtningen är klar, initieras uppgraderingen när enheten kopplas bort från datorn. Om det är den senaste firmwareversionen för enheten, visas ett fönster som anger att det är den senaste versionen. Om det finns en nyare firmwareversion visas ett meddelandefönster automatiskt när enheten kopplas bort från datorn. Använda Adobe Digital Editions Du kan lätt flytta e-bokfiler med copyright till den flyttbara enheten med Adobe Digital Editions. Installation 1. Hämta Adobe Digital Editions från webbplatsen för Adobe. När du laddat ner det, visas skärmen för installationsguiden. 2. Avsluta installationen genom att följa anvisningarna steg för steg. Autentisera datorn och produkten 1. Börja med processen för [Library-Computer Authentication (Bibliotek-Dator autentisering)] när du startat Adobe Digital Editions-programmet. 14 Komma igång

15 2. Tryck på autentiseringsknappen, när du skrivit in ditt ID och lösenord på datorns autentiseringsfönster. Du får tag i ditt Adobe ID från Adobes webbplats. 3. När autentiseringen är klar, visas hjälpfönstret för enhetsinstallationen om du ansluter enheten till datorn. 4. Tryck på enhetens autentiseringsknapp. Överföra filer till enheten 1. Starta Adobe Digital Editions-programmet. 2. Välj det innehåll som ska sparas på enheten och dra och släpp filen. Aktivera Adobe 1. Välj [Inställning] på huvudskärmen. 2. Välj [System Management-Adobe Activation (Systemhanterare- Adobe aktivering)] på menyn. 3. Ange Adobe ID och lösenord och tryck på [Authentication (Autentisering)] på fönstret Adobe aktivering. Då ser du AP-listan, som visar att du kan ansluta. 4. Välj en AP du vill ha, så kan du avsluta processen för Adobe aktivering. - Du kan behöva ange nyckelindex och nätverksnyckel, beroende på AP. 15 Komma igång

16 Startsida Det är inte säkert att vissa funktioner stöds, för flera modeller som sålts på andra marknader än Korea. Startsida Legend : Anger Wi-Fi-anslutningsstatus. : Visar batteristatus. Bok : Visa böcker och dokument som sparats på enheten (sid 17-22). Serie : Visa serietidningar som sparats på enheten (sid 17-22). Bokmärke : Visa bokmärkta filer från böcker och serietidningar (sid 17-22). Mina dokument : Gå igenom filer som sparats på enheten och SD-kort. Memo/ögonblicksbild : Skapa eller läs memon och visa filer som du klippt ut från böcker och serietidningar (sid 22-24). Wi-Fi Service - Bok2 : Du kan köpa böcker (sid 25 26; kan variera beroende på enhetsmodell). - E-post : Ta hand om e-postkonton som du har installerat (sid 26 28; kan variera beroende på enhetsmodell). Media+ - Musik : Lyssna på musik (sid 28-29). - Röstinspelning : Spela in en röst eller spela upp förinspelade filer (sid 29-30). - Ordbok : Slå upp ord och definiera dem (sid 30-31). Inställning : Installera användarmiljö för enheten (sid 31-32). 16 Använda EB05

17 Välja alternativ 1. När du sätter på strömmen ser du startsidan. - Om du trycker på [ ] när du använder enheten, så ser du också startsidan. 2. Om du rör vid funktionsknappen på skärmen, kan du använda funktionen. 3. Om du trycker på [ ] när en funktion används, visas den föregående skärmen. Använd skrivpennan när du använder pekskärmen. Rör försiktigt, när du rör skärmen. Om du rör den hårt med ett skarpt föremål, kan skärmen skadas. När du förvarar skrivpennan, stick in den i skåran tills det klickar. Välja filer Välja filer 1. När du väljer [Book/Comic/Bookmark/My Folder (Bok/Serie/ Bokmärke/Mina dokument)] på startsidan, ser du filförteckningen. 2. Välj fliken till vänster på filförteckningen. - Bok: Visa alla böcker/böcker du läser/bokmärkta - Serietidning: Förstasida / SD-kort - Bokmärke: Bok / Serietidning - Mina dokument: Förstasida / SD-kort 3. Om du väljer en fil, kan du öppna och visa den. Filer som sparats på SD-kortet kan visas genom att söka i mina dokument. Bokformat som stöds: Serietidningsformat som stöds: DF, EPUB, TXT, DOC, PPT, XLS, HWP, DJVU, och FB2 17 Använda EB05

18 Komprimerat filformat som stöds: JPG, BMP, PNG, GIF, och Zip komprimerat filformat för alla ovanstående format Det kan ta längre tid att öppna eller vända sidor för progressiva JPEG-filer. Filförteckning Legend Förloppsindikator på filnamnet : Anger hur mycket av filen som lästs. Format : Specificerar filformatet. : Anger de filer som registrerats som favoriter. Visa föregående/nästa listsida - Om du trycker på [ / ] på filförteckningen eller trycker på [ / ] - knappen längst ner till höger på skärmen, kan du gå till föregående/ nästa sida. - Om du håller [ / ] nedtryckt några sekunder, kan du bläddra till föregående/nästa sida. Söka filer 1. Tryck på [ ] på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, så kan du söka efter filer genom att ange sökord. Registrera en fil som favorit 1. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid filnamnet. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid filen, så kan du registrera filen som favorit. 18 Använda EB05

19 Radera filer 1. Tryck på [ ] -knappen på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid filnamnet. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid filen, så kan du radera filen. Radera alla bokmärken 1. Tryck på [ ] på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, ALL så kan du radera alla bokmärken. Radera bokmärken 1. Tryck på [ ] -knappen på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid bokmärket. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid bokmärket, så kan du radera bokmärket. Bok/serie menyförteckning 1. Tryck på [ ], på filförteckningen, så framträder menylistan. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Ändra framsida/titellista: Anger sorteringstypen för boklistan. - Ändra Alignment Type (anpassningstyp): Anger anpassningstyp för boklistan. 19 Använda EB05

20 Visa filer Filvisning - Dra [ / ] eller tryck på vänster/höger på skärmen när du visar filer, så ser du föregående/nästa sida. - Dra [ / ] när du visar filer, så ser du sidans statusfält. När du gått till en sida efter att ha tryckt på [ / ], kan du visa sidan om du trycker på [ ]. (Om du vill avsluta att den bläddrar hela tiden, tryck på [ ].) - Om du håller ett sökord nedtryckt när du visar filer, ser du ett fönster med uppslagsresultatet från ordboken. (Det är inte säkert att funktionen stöds beroende på filformat.) - Tryck på [ ] medan du visar filer, så ser du föregående skärm. Hur man använder verktygsfält Tryck på skärmen medan du visar filer, så ser du ett verktygsfältsfönster. : Använder den enkla funktionen [Musik]-läge (Bok/serie). 1-2/20 : Anger sidan som du visar och totala antalet sidor (Bok/serie). : Öppnar ett enkelt memofönster när du visar filer och gör att du kan teckna. (Bok/serie). S : Gör att du kan ta en ögonblicksbild av sidan du visar (Bok/serie). (Filer med ögonblicksbilder sparas i mappen Snapshot-mapp (ögonblicksmapp) i [Memo/Snapshot (Memo/ögonblicksbild)]-läge.) : Bokmärker sidan du visar (Bok/serie). Aa : Slår upp ordboken medan du visar filer (Bok). : Medan du visar en PDF-fil, kan du förstora texten med det här om reflow-funktionen är på. Du kan klippa av de yttre kanterna på filen om reflow-funktionen är av (Bok). 20 Använda EB05

21 : Ändrar om storleken på skärmen enligt storleken på filen (Serie). Auto : Ställer in funktionen för auto-sidvändning (serie). : Skapar teckningar på sidan du visar (Bok/serie). : Raderar teckningar på sidan du visar (Bok/serie). : (Bok/serie) Om du väljer: Anges tjockleken på pennan. Om du väljer: Anges tjockleken på sudden eller raderas alla teckningar du gjort Bokvisningsmeny 1. Tryck på [ ] för att visa menylistan, medan du läser böcker. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Sidflyttning: Gör att du kan gå till den sida du angett. - Rotera: Roterar skärmen. - Innehållsförteckning: Om filen har en innehållsförteckning, kan du visa den med den här funktionen. Välj en innehållsförteckning, så kan du gå till sidan du väljer. Funktionen stöder endast PDF/EPUB-filer. - Sök huvudtext: Om du skriver in ett sökord, kan du hitta meningar i huvudtexten som innehåller ordet. - Sök länk: Om det finns en länk i PDF- och EPUB-dokumentet, kan du gå till den länkade platsen. Välj Main Text Link Search (Huvudtext sök länk)-funktionen, så kan du gå till den länkade platsen i huvudtexten. - Dithering På/Av: Om färgschemat som användes i originalfilen inte går att återge, ersätts det av ett som är mest likt originalet. - Reflow På/Av: Om det är för mycket text på sidan, som gör det svårt för dig att läsa, så förenklar den här funktionen sidan och gör det lättare att läsa. 21 Använda EB05

22 Det är inte säkert att du ser menyn, beroende på filformat. När du visar en fil, kommer du att ha samma status på filen (t.ex., zooma in, visa landskap) på din nästa visning. Serievisningsmeny 1. Tryck på [ ] för att visa menylistan, medan du läser serietidningar. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Sidflyttning: Gör att du kan gå till den sida du angett. - Ändra visningsordning: Ändrar ordningen på visningen av serietidningen du läser (vänster till höger och höger till vänster). - Dithering På/Av: Om färgschemat som användes i originalfilen inte går att återge, ersätts det av ett som är mest likt originalet. - Ställa in för standby-skärm: Anger sidan du ser på nu som standbyskärm. Memo/ögonblicksbild Välja memo/ögonblicksbildfil 1. När du väljer [Memo/Snapshot (Memo/ögonblicksbild)] på startsidan, så ser du Memo/Snapshot (memo/ögonblicksbild)-listan. - Tryck på fliken till vänster på skärmen, på memo/ ögonblicksbildlistan, för att välja memo/ögonblicksbild. 2. Välj en memo/ögonblicksbildfil, så ser du memot/ögonblicksbilden. 22 Använda EB05

23 Radera memo/ögonblicksbildfil 1. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen, på memo/ ögonblicksbildlistan, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid memo /ögonblicksbild 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid memo/ögonblicksbildfilen, så kan du radera memot/ögonblicksbilden. Teckna 1. Tryck på fliken på vänster sida och välj Drawing (Teckning) på memo/ögonblicksbildlistan. 2. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen, så ser du ett memofönster. : Skapar en teckning. : Växlar till radera-läge. Om du väljer: Anges tjockleken på pennan. Om du väljer: Anges tjockleken på sudden eller raderas allt du gjort : Ställer in memoblock i bakgrunden. 3. När du gjort en teckning och trycker på [ ] på skärmen, så kan du spara teckningen. Visa teckningar Välj ett memo på listan, så kan du se memot du valt och verktygsfält. : Skickar e-post med memot som bilaga. : Reviderar teckningen. : Raderar teckningen. / : Anger föregående/nästa memo. 23 Använda EB05

24 Skapa textmemon 1. Tryck på fliken på vänster sida av skärmen, på memo/ ögonblicksbildlistan, och välj ett textmemo. 2. Tryck på [ T ] -knappen högst upp till höger på skärmen, så ser du ett memofönster. 3. När du gjort ett memo med det virtuella tangentbordet och trycker på [ ] på skärmen, så kan du spara memot du skrev. Visa textmemon Välj ett memo på listan, så kan du se memot du valt och verktygsfält. : Skickar e-post med memot som bilaga. T : Reviderar textmemot. : Raderar textmemot. / : Anger föregående/nästa memo. Visa ögonblicksbilder Välj en ögonblicksbild, på ögonblicksbildlistan, så ser du en ögonblicksbild och verktygsfält. : Skickar e-post med memot som bilaga. : Raderar ögonblicksbildfilen. / : Anger föregående/nästa memo. 24 Använda EB05

25 Wi-Fi-service Det är inte säkert att funktionen för Wi-Fi-service är tillgänglig för vissa modeller. Funktionen gör att du kan ansluta till trådlöst Internet och köpa böcker online och skicka och ta emot e-post. Det är inte säkert att vissa funktioner stöds, för flera modeller som sålts på andra marknader än Korea. Hur man köper böcker online 1. Välj [Wi-Fi Service-Book2 (Wi-Fi-service Bok2)], på startsidan, så ser du webbplatsen för Book2 (Bok2). - Skriv in ID och lösenord på fönstret för Adobe aktivering. 2. Logga in genom att skriva ditt ID och lösenord. - Du måste vara medlem för online-tjänsten. 3. När du valt [Buy Now (Köp nu)] längst ner på boken som köps, fyll i betalningsformuläret. 4. Tryck på [Download (Hämta)], så ser du boken du köpt börja laddas ned. För information om hur man ansluter till trådlöst Internet, gå till följande sida (sid 25-26). För information om hur man aktiverar Adobe, gå till följande sida (sid 14-15). Ansluta till trådlöst Internet 1. Välj [Inställning] på startsidan. 2. Välj [System Management Wi-Fi Setup (Systemhanterare - Wi-Fiinställning)] i Meny. 3. Tryck på [Search Wireless LAN (Sök trådlöst LAN)]-fliken, så ser du AP-listan du kan öppna i närheten. 25 Använda EB05

26 - Tryck på [Search Again (Sök igen)]-knappen nedanför [Search Wireless LAN (Sök trådlöst LAN)]-fliken, så ser du AP-listan som sökts igen. 4. När du valt AP-anslutning och trycker på [Anslut], så ser du den trådlösa nätverksanslutningen. - Du kan behöva ange nyckelindex och nätverksnyckel, beroende på AP. Om du väljer en meny som kräver trådlös nätverksanslutning, så visar sig fönstret med AP-listan. Lägga till e-postkonton 1. När du väljer [Wi-Fi Service (Wi-Fi-service - E-post)] på startsidan, så ser du listan med e-postkonton. 2. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen med listan över e- postkonton, så visas fönstret för hantering av e-post. 3. Tryck på [ + ] högst upp på skärmen, så visas fönstret för att lägga till e-post. (Se exemplen nedan när du lägger till e-postkonton.) - Konto ID: iriver - E-postadress: - Kontolösenord: Inkommande Mail Server: pop.gmail.com - Utgående Mail Server: smtp.gmail.com - Inkommande postserverport: Utgående postserverport: Tryck på [Bekräfta] när du har fyllt klart formuläret, så är du helt klar att lägga till e-postkonton. Gå till din e-postleverantörs webbplats, för viss information du skriver när du lägger till konton. 26 Använda EB05

27 Radera e-postkonton 1. Tryck på [ ] högst upp till höger i fönstret för hantering av e-post, så kan du radera [ Visa e-postkonton ] bredvid kontot. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid kontot som ska tas bort, så kan du radera det. 1. Välj ett e-postkonto du vill ha tag i på listan över e-postkonton, så ser du e-postlistan. 2. Tryck på ikoner högst upp till höger på skärmen för att aktivera funktioner. : Gör att du kan sammanställa nya e-postmeddelanden och skicka dem. : Uppdaterar skärmen och visar nya e-postmeddelanden. : Gör att du kan aktivera radera-fönstret och radera meddelanden som du väljer. : Hanterar e-postadressboken. Skicka: Aktiverar utvalda fönster och skickar meddelanden till utvalda adresser. Tryck på [Spara] när du skrivit ett meddelande, så sparas meddelandet i den temporära mappen. Lägga till: Lägg till nya adresser. Radera: Aktiverar radera-fönstret och raderar adresser du vill radera. Revidera: Aktiverar revidera-fönstret och reviderar adresser du vill revidera. 3. Välj inkorgen genom att trycka på fliken till vänster på skärmen, så ser du listan med post. 4. Välj ett meddelande, så ser du meddelandet. - Tryck på [ + ]-tangenten bredvid avsändarens e-postadress i inkorgen, så kan du lägga till adressen i adressboken. - Om det finns en bilaga, ser du bilagslistan genom att trycka på den bifogade filen. 27 Använda EB05

28 - Tryck på [Reply (Svara)] längst ner på inkorgsskärmen, så kan du svara på meddelandet. - Tryck på [Forward (Vidarebefordra)] längst ner på inkorgsskärmen, så kan du vidarebefordra meddelandet. Tryck på [ / ] eller [ / ] längst ner till höger på skärmen, medan du visar meddelanden, så kan du gå till föregående/nästa sida. Musik Välja musik 1. Välj [Media Musik] på startsidan, så ser du musiklistan. 2. Välj en musikfil, så kan du spela upp den. - Välj ett minne genom att trycka på fliken till vänster på skärmen på filförteckningen. Håll [ / ]-knappen nedtryckt på musiklistan, så kan du gå till föregående/ nästa sida hela tiden. Tryck på [ / ]-knappen eller [ / ] längst ner till höger på skärmen på musiklistan, så kan du gå till föregående/nästa sida. Tryck på [ ]-knappen längst ner till vänster på skärmen på musiklistan, så kan du gå till mappen högre upp. Filformat som stöds: MP3, WMA, OGG Lyssna på musik - Tryck på [ / ] för att kontrollera volymen, medan du spelar. - Tryck på [ / ] stopp/spela upp, medan du spelar. 28 Använda EB05

29 - Tryck på [ / ] för att spela föregående/nästa musik, medan du spelar. - När du spelar och spelar om igen, rör vid platsen på förloppsindikatorn, så kan du flytta den dit du önskar. - Tryck på [EQ] på skärmen, så kan du ändra EQ. - Tryck på [Replay Mode (Återuppspelningsläge)] på skärmen, så kan du ändra återuppspelningsläge. Musiklyssningsmeny 1. Tryck på [ ] på musiklistan eller medan du spelar, så kan du se menylistan. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Ändra sorteringstyp: Anger sorteringstyp för musiklistan. - Radera filer: Raderar vald musik. Inspelning Inspelning 1. När du väljer [Media/Recording (Media/Inspelning] på startsidan, så visas standby-skärmen. 2. Tryck på [ ], så börjar inspelningen. Tryck på [ ] när inspelningen pågår, så avslutas inspelningen. - Tryck på [LOW/MEDIUM/HIGH] högst upp till höger på skärmen, så kan du ändra på kvaliteten på inspelningen. Du kan inte kontrollera volymen när du spelar in. Om den återstående minneskapaciteten eller strömmen inte räcker till, upphör inspelningen automatiskt. 29 Använda EB05

30 Den inspelade filen sparas i följande format. VOICEYYMMDD-XXX.mp3 (YY:År, MM:Månad, DD:Dag, XXX: sparat nummer) Storleken på inspelade filer per minut enligt inspelningskvaliteten är enligt nedan. låg: Ca 240KB / medium: Ca 380KB / hög: Ca 720KB Det går att spela in upp till 5 timmar. Lyssna på inspelade filer 1. Tryck på [Replay (Återuppspela)]-knappen, i standby-fönstret för inspelning till vänster om skärmen för att visa listan över inspelade filer. 2. Välj en fil, så kan du spela upp den igen. - Tryck på [ / ] för att kontrollera volymen, medan du spelar. - Tryck på [ / ] stopp/spela upp, medan du spelar. - Tryck på [ / ] för att spela föregående/nästa fil, medan du spelar. - När du spelar och spelar om igen, rör vid platsen på förloppsindikatorn, så kan du flytta den dit du önskar. Ordbok Slå upp ordbok 1. Välj [Media Dictionary (Media - Ordbok)] på startsidan, så ser du fönstret där du anger nyckelordet. 2. Tryck på [ / ]-knappen på skärmen, för att välja en ordbok du ska slå upp i. 3. Tryck [Enter] när du skrivit in ett sökord, så kommer resultatet från ordboken att visa sig. 30 Använda EB05

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

HD-Box. Användarmanual CDIG-1000C. Det förinställda lösenordet är 0000

HD-Box. Användarmanual CDIG-1000C. Det förinställda lösenordet är 0000 HD-Box Användarmanual CDIG-1000C Det förinställda lösenordet är 0000 Observera Observera Tack för att du valde en HUMAX produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkert kunna installera, använda

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

HD-Box. Användarmanual CXHD-6000C. Det förinställda lösenordet är 0000

HD-Box. Användarmanual CXHD-6000C. Det förinställda lösenordet är 0000 HD-Box Användarmanual CXHD-6000C Det förinställda lösenordet är 0000 Observera Observera Tack för att du valde en HUMAX produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkert kunna installera, använda

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Inledning. BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt på www.bang-olufsen.com.

Inledning. BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt på www.bang-olufsen.com. BeoConnect (för Windows) Inledning Daglig användning Starta BeoConnect Ansluta produkter Göra musik tillgänglig Göra bilder och webbplatser tillgängliga Installation Inställningar Hantera produkter Registrering

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

ipolis mobile Svenska Android ver 2.3

ipolis mobile Svenska Android ver 2.3 ipolis mobile Svenska Android ver 2.3 Samsung Techwins ipolis mobile är en androidbaserad applikation för smartphones och tablet-datorer för att fjärrstyra och kontrollera Samsung Techwins nätverksbaserade

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1 ios Användarhandbok Slide 1 1 2014 Belectro Oy. All rights reserved. b-bark is a registered trademark of Belectro Oy. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet www.wezupport.se

emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet www.wezupport.se emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet 2 Innehåll 1. Viktig information... 3 2. Utrustning... 3 2.1. Dator... 3 2.2. Internet... 3 2.3. Krav för bra ljud...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS

Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS Sw Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Komma igång k Om Screen Receiver Screen Receiver har följande funktioner.

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer