2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE"

Transkript

1 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2 Innehållsförteckning 01 Komma igång 03 Övrig information Komponenter Hitta kontrollerna Strömanvisningar Ladda batteriet Ansluta produkten Använda iriver plus 4 Använda Adobe Digital Editions Viktig säkerhetsinformation Felsökning Copyrights Certifiering Registrerat varumärke Undantag Använda iriver story Startsida Välja filer Visa filer Memo/Ögonblicksbild Wi-Fi-service Musik Inspelning Ordbok Inställning

3 Komponenter Komponenter kan ändras utan föregående varning för att förbättra produktens prestanda eller kvalitet. Spelare + skrivpenna Snabbstartsguide och produktgaranti USB-kabel Snabbstartsguide : Den här handboken förklarar hur man använder enheten. Produktgaranti : Förvara den på en säker plats då du kan behöva den vid garantireparationer. USB-kabel : Du kan ansluta den till datorn och använda den för att ladda upp ström. Hitta kontrollerna Det yttre och innehållet som tryckts eller ingraverats kan variera beroende på modell eller enligt namnet för varje del. Meny Skrivpenna Hem Föregående/nästa sida Föregående EPD 03 Komma igång

4 Volym Högtalare Ström Uttag för hörlurar USB-port MIK Uppladdning LED Fack för SD-kort Ström: Stäng av strömmen genom att hålla den nedtryckt ett tag. Växla till standby-läget genom att trycka på det kort. Hem: Anger ursprungsskärmen. Meny: Visar menylistan när lägen används. Föregående: Betyder föregående skärm. Föregående/nästa sida: Visar föregående/nästa sida på filförteckningen eller filvisningen. Skrivpenna: Det är den pennformade apparaten som du använder för att röra skärmen. EPD: Skärmen som känner och läser som en pappersbok. Uttag hörlurar: Lyssna på ljud genom att ansluta hörlurar. USB-port: Använd detta för att ansluta en USB-kabel med datorn, eller ladda batteriet. Fack för SD-kort: Anslut detta med SD-kortet för att visa och spela upp filer på kortet. MIK: Spela in din röst med den. Uppladdning LED: När uppladdningen är klar, stängs LED-ljuset för uppladdning av. Volym: Kontrollerar ljudvolymen. Högtalare: Används för att återge ljudet. 04 Komma igång

5 Strömanvisningar Sätta på/stänga av 1. Håll [ ] nedtryckt så sätts strömmen på. 2. Om du håller [ ] nedtryckt när produkten är på, så stängs strömmen av. Modellen har en automatisk strömsparfunktion för att minska batteriförbrukning. Beroende på strömsparinställningarna, stänger produkten automatiskt av sig om knapparna inte används under en viss tid. (se sid 32) Växla till standby-läge 1. Tryck kort på [ ] -tangenten när produkten är på, så kan du växla till standby-läge. 2. Om du trycker kort på [ ] -tangenten igen, avslutas standby-läget. Använda funktionen återställa 1. Återställ produkten genom att trycka på [ ] + [ ] - tangenterna i mer än 6 sekunder, om den inte svarar när tangenterna trycks ner. Även om du använder återställningsfunktionen bevaras aktuell tid och minnesdata. Använd inte återställningsfunktionen medan produkten spelar. Det kan skada minnet allvarligt. 05 Komma igång

6 Ladda batteriet Ladda batteriet genom att använda datorn 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Sätt på datorn och anslut produkten till datorn. Det interna batteriet laddar automatiskt. Speltid - Oavbruten bokspeltid: Max sidvisningar - Oavbruten musikspeltid: Max. 30 timmar (baserat på MP3 128 Kbps, 44,1 KHz, Volym 10, EQ Normal). När uppladdningen är klar stängs uppladdning LED av. Använd inga andra kablar än den medföljande USB-kabeln. Det kan göra att den inte fungerar. Kontrollera att produkten är ansluten till en högeffekts USB 2.0-port. Vissa lågeffekts USB-portar som byggts in i viss kringutrustning, t.ex. vissa keyboards och USB-hubbar utan intern strömförsörjning, kan sakna den ström som behövs för att ladda. När datorn står i standby-läge, får inte produkten laddas. Stäng av produkten eller växla till standby-läge vid laddning. Om den laddas när strömmen är på, kan det ta längre tid. Ladda och förvara endast produkten i rumstemperatur. Produkten får inte laddas på mycket varma eller kalla platser. Det omladdningsbara batteriet är en förbrukningsvara. Användningstiden generellt för ett laddat batteri blir kortare allteftersom. Batteriet är fulladdat inom cirka 5 timmar. (Baserat på helt urladdat, ström AV). Laddningstiden kan utökas om du använder produkten när du laddar. Om batteriet är helt urladdat och inte använts under lång tid, kommer inte strömmen igång igen innan det har laddats i minst tio minuter. Om du laddar batteriet med en adapter, ger vi inga garantier för andra adaptrar än de som iriver har sålt. 06 Komma igång

7 Ladda batteriet med USB-adaptern 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Om du ansluter USB-adaptern till enheten och strömuttaget, laddar det interna batteriet automatiskt. En USB-adapter kan köpas separat. Ansluta produkten Ansluta till datorn 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Sätt på strömmen på enheten och datorn. 3. Om du ansluter enheten till datorn, ser du skärmen där du kan välja anslutningsläge. - Anslutning för flyttbar disk: Anslutningen mellan produkten och datorn fastställs och du kan börja överföra data. - Batteriladdning: Laddning av produkten påbörjas. 07 Komma igång

8 Använd inga andra kablar än den medföljande USB-kabeln. Det kan göra att den inte fungerar. Se till att alla funktioner är bortkopplade innan du ansluter på ett lyckat sätt mellan datorn och USB-kabeln. Kontrollera att produkten är ansluten till en högeffekts USB 2.0-port. Om anslutning görs till ett keyboard eller en USB-hubb utan egen strömförsörjning, kan det uppstå problem med datoranslutningen. Koppla bort från datorn 1. Koppla från enheten från datorn säkert genom att klicka på ikonen på verktygsfältet på datorskärmen. 2. Bekräfta att enheten kopplats från genom att klicka på [Bekräfta]. Beroende på operativsystemet för till exempel Windows XP, kan ikonen vara gömd på verktygsfältet. Dolda ikoner kan visas genom att klicka på indikator. Det går inte att koppla från säkert om program som Windows Explorer eller Windows Media Player Windows används. Se till att enheten kopplas från säkert efter att alla aktiva program har stängts. Om det inte går att koppla från säkert, försök igen senare. Om det inte går att koppla från säkert, kan det orsaka förlust av data. Kopiera filer (Mappar) till produkten 1. Efter att filer/mappar har valts som ska kopieras från datorn, kommer den valda filen/mappen att kopieras om du drar och släpper den på drivrutinen som lagts till. 2. Filer (eller mappar) kommer att överföras till mappar nedan enligt deras typ av innehåll. - E-Bok : book - Serietidning : comic - Musik : music 08 Komma igång

9 Sätt i USB-kabeln på rätt sätt. Om strömmen på datorn eller produkten stängs av eller USB-kabeln kopplas från, när en fil/mapp kopieras eller flyttas, kan minnet skadas allvarligt. Överföringshastighet kan variera beroende på dator eller OS-miljö som är tillgänglig för din region. Radera filer (Mappar) från produkten 1. Välj de filer/mappar som ska raderas, högerklicka på dem och välj [Radera]. 2. Klicka [Ja] om fönstret [Confirm File/Folder Deletion (Bekräfta radering av fil/mapp)] visas, och de valda filerna/mapparna kommer att raderas. 09 Komma igång

10 Sätt in/ta bort SD-kort 1. Öppna locket längst ner på produkten. 2. Stäng av strömmen, placera SD-kortet (se bild nedan) i facket för SD-kortet, och tryck in det försiktigt. 3. Tryck in det en gång till så kan kortet tas ur. Rekommenderade SD-kort Märke: SanDisk, Transcend Sätt in/ta bort SD-kortet när strömmen är av. Tvinga inte in SD-kortet. Det kan orsaka tekniska fel och skada SD-kortet. Ta inte loss SD-kortet när det används. Det kan göra att data raderas, fel uppstår, eller att SD-kortet skadas. Sätt inte in eller ta bort SD-kortet flera gånger. Om SD-kortet inte sitter i på rätt sätt, kan produkten krångla eller kortet fastna. Om SD-kort som inte rekommenderas används, kan det uppstå tekniska fel. Överföringshastigheten på SD-kortet kan skilja sig beroende på datorns status. SD-kort kan inte formateras med hjälp av produkten. Formatera efter att kortläsaren eller produkten är ansluten till datorn genom UMS. När ett SD-kort formateras, raderas alla data. Se till att säkerhetskopiera innan formatering görs. 10 Komma igång

11 Vi rekommenderar att du formaterar ett SD-kort till ett FAT 32-system. Om ett SD-kort inte känns igen eller inte fungerar, försök igen efter formateringen. SD-kort kan köpas separat. Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort upp till 32 GB. Använda iriver plus 4 iriver plus 4 är ett integrerat program för att hantera olika multimediafiler. Med iriver plus 4, kan du överföra filer på datorn till produkten och uppgradera firmware automatiskt. Installation 1. Hämta programmet iriver plus 4 från vår iriver-webbplats (www.iriver.com). När du laddat ner det, visas skärmen för installationsguiden. 2. Följ anvisningarna steg för steg på skärmen för att avsluta installationen. Minimumspecifikationerna som krävs för datorn är. Windows 2000/XP - Intel Pentium Ⅱ 233MHz eller högre - Minne: 64MB eller högre - Fritt utrymme mer än 30MB - 16 bit ljudkort och högtalare - Microsoft Internet Explorer V. 6.0 eller högre - SVGA eller högupplösningsmonitor (min1024 x 768 upplösning) Windows Vista specificeringar (För Windows Vista, observera att endast 32-bitversionen stöds.) - Intel Pentium Ⅱ 800MHz eller högre - Minne: 512MB eller högre - Fritt utrymme mer än 20MB - 16 bit ljudkort och högtalare - Microsoft Internet Explorer V. 6.0 eller högre - SVGA eller högupplösningsmonitor (min1024 x 768 upplösning) 11 Komma igång

12 Windows Vista specificeringar (För Windows Vista, observera att endast 32-bitversionen stöds.) - 1GHz eller högre, 32-bit processor - Minne: 1GB eller högre - Fritt utrymme mer än 16GB - DirectX 9 Graphic Device med WDDM 1.0 högre Drive - SVGA eller högupplösningsmonitor (min1024 x 768 upplösning) Lägga till media till biblioteket 1. När iriver plus 4 körs först, startar Add Media Wizard (Lägg till mediaguide). 2. Enligt instruktionerna på skärmen kan du lägga till mediafiler som musik, foton och e-böcker som lagrats i datorn, till biblioteket. Extrahera media från en CD 1. Sätt in en musik-cd i CD-enheten och starta iriver plus Välj kontrollrutorna för musiken du vill extrahera från [CD] -fliken i iriver plus 4 och klicka på [CD Ripping] längst ner till vänster. 3. När musikextraheringen är klar och [All Music (All musik) ] har valts, ser du de extraherade musikfilerna som lagts till biblioteket. Överföra media till produkten 1. Anslut enheten till datorns USB-port och starta sedan iriver plus Komma igång

13 2. Välj kontrollrutorna för filerna du vill överföra från datorn till produkten och klicka sedan på [Transfer (Överför)] -knappen eller dra och släpp filen på Device icon (enhetsikon) eller Device window (enhetsfönster). Du kommer att se filöverföringsstatusen på [File Transfer (Filöverföring)] -fliken. 3. När filöverföringen är klar, ser du de valda musikfilerna som lagts till enhetens bibliotek. Initiera skivan 1. Anslut enheten till datorns USB-port och starta sedan iriver plus Välj [Device (Enhet) > Initialize Disc (Initiera skiva)]. När fönstret visar sig och frågar om du ska fortsätta initiera skivan, klicka på [Starta]. 3. När initieringsprocessen är klar, visas fönstret Complete (Klar) och enheten kan kopplas från datorn. Det går inte att återställa filer om filer har raderats från enheten. Se till att säkerhetskopiera innan skivan initieras. Uppgradera firmware 1. Anslut enheten till datorns USB-port medan du är ansluten till Internet och starta sedan iriver plus Välj [Device (Enhet) > Firmware Upgrade (Firmware-uppgradering)], så visas fönstret Upgrade (Uppgradering). Avsluta firmwareuppgraderingen genom att följa instruktionerna på fönstret. 13 Komma igång

14 Om batteriet inte är tillräckligt, kan en firmware-uppgradering inte initieras. Koppla aldrig ifrån enheten från datorn när en fil för firmware-uppgradering hämtas. När hämtningen är klar, initieras uppgraderingen när enheten kopplas bort från datorn. Om det är den senaste firmwareversionen för enheten, visas ett fönster som anger att det är den senaste versionen. Om det finns en nyare firmwareversion visas ett meddelandefönster automatiskt när enheten kopplas bort från datorn. Använda Adobe Digital Editions Du kan lätt flytta e-bokfiler med copyright till den flyttbara enheten med Adobe Digital Editions. Installation 1. Hämta Adobe Digital Editions från webbplatsen för Adobe. När du laddat ner det, visas skärmen för installationsguiden. 2. Avsluta installationen genom att följa anvisningarna steg för steg. Autentisera datorn och produkten 1. Börja med processen för [Library-Computer Authentication (Bibliotek-Dator autentisering)] när du startat Adobe Digital Editions-programmet. 14 Komma igång

15 2. Tryck på autentiseringsknappen, när du skrivit in ditt ID och lösenord på datorns autentiseringsfönster. Du får tag i ditt Adobe ID från Adobes webbplats. 3. När autentiseringen är klar, visas hjälpfönstret för enhetsinstallationen om du ansluter enheten till datorn. 4. Tryck på enhetens autentiseringsknapp. Överföra filer till enheten 1. Starta Adobe Digital Editions-programmet. 2. Välj det innehåll som ska sparas på enheten och dra och släpp filen. Aktivera Adobe 1. Välj [Inställning] på huvudskärmen. 2. Välj [System Management-Adobe Activation (Systemhanterare- Adobe aktivering)] på menyn. 3. Ange Adobe ID och lösenord och tryck på [Authentication (Autentisering)] på fönstret Adobe aktivering. Då ser du AP-listan, som visar att du kan ansluta. 4. Välj en AP du vill ha, så kan du avsluta processen för Adobe aktivering. - Du kan behöva ange nyckelindex och nätverksnyckel, beroende på AP. 15 Komma igång

16 Startsida Det är inte säkert att vissa funktioner stöds, för flera modeller som sålts på andra marknader än Korea. Startsida Legend : Anger Wi-Fi-anslutningsstatus. : Visar batteristatus. Bok : Visa böcker och dokument som sparats på enheten (sid 17-22). Serie : Visa serietidningar som sparats på enheten (sid 17-22). Bokmärke : Visa bokmärkta filer från böcker och serietidningar (sid 17-22). Mina dokument : Gå igenom filer som sparats på enheten och SD-kort. Memo/ögonblicksbild : Skapa eller läs memon och visa filer som du klippt ut från böcker och serietidningar (sid 22-24). Wi-Fi Service - Bok2 : Du kan köpa böcker (sid 25 26; kan variera beroende på enhetsmodell). - E-post : Ta hand om e-postkonton som du har installerat (sid 26 28; kan variera beroende på enhetsmodell). Media+ - Musik : Lyssna på musik (sid 28-29). - Röstinspelning : Spela in en röst eller spela upp förinspelade filer (sid 29-30). - Ordbok : Slå upp ord och definiera dem (sid 30-31). Inställning : Installera användarmiljö för enheten (sid 31-32). 16 Använda EB05

17 Välja alternativ 1. När du sätter på strömmen ser du startsidan. - Om du trycker på [ ] när du använder enheten, så ser du också startsidan. 2. Om du rör vid funktionsknappen på skärmen, kan du använda funktionen. 3. Om du trycker på [ ] när en funktion används, visas den föregående skärmen. Använd skrivpennan när du använder pekskärmen. Rör försiktigt, när du rör skärmen. Om du rör den hårt med ett skarpt föremål, kan skärmen skadas. När du förvarar skrivpennan, stick in den i skåran tills det klickar. Välja filer Välja filer 1. När du väljer [Book/Comic/Bookmark/My Folder (Bok/Serie/ Bokmärke/Mina dokument)] på startsidan, ser du filförteckningen. 2. Välj fliken till vänster på filförteckningen. - Bok: Visa alla böcker/böcker du läser/bokmärkta - Serietidning: Förstasida / SD-kort - Bokmärke: Bok / Serietidning - Mina dokument: Förstasida / SD-kort 3. Om du väljer en fil, kan du öppna och visa den. Filer som sparats på SD-kortet kan visas genom att söka i mina dokument. Bokformat som stöds: Serietidningsformat som stöds: DF, EPUB, TXT, DOC, PPT, XLS, HWP, DJVU, och FB2 17 Använda EB05

18 Komprimerat filformat som stöds: JPG, BMP, PNG, GIF, och Zip komprimerat filformat för alla ovanstående format Det kan ta längre tid att öppna eller vända sidor för progressiva JPEG-filer. Filförteckning Legend Förloppsindikator på filnamnet : Anger hur mycket av filen som lästs. Format : Specificerar filformatet. : Anger de filer som registrerats som favoriter. Visa föregående/nästa listsida - Om du trycker på [ / ] på filförteckningen eller trycker på [ / ] - knappen längst ner till höger på skärmen, kan du gå till föregående/ nästa sida. - Om du håller [ / ] nedtryckt några sekunder, kan du bläddra till föregående/nästa sida. Söka filer 1. Tryck på [ ] på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, så kan du söka efter filer genom att ange sökord. Registrera en fil som favorit 1. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid filnamnet. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid filen, så kan du registrera filen som favorit. 18 Använda EB05

19 Radera filer 1. Tryck på [ ] -knappen på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid filnamnet. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid filen, så kan du radera filen. Radera alla bokmärken 1. Tryck på [ ] på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, ALL så kan du radera alla bokmärken. Radera bokmärken 1. Tryck på [ ] -knappen på filförteckningen högst upp till höger på skärmen, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid bokmärket. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid bokmärket, så kan du radera bokmärket. Bok/serie menyförteckning 1. Tryck på [ ], på filförteckningen, så framträder menylistan. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Ändra framsida/titellista: Anger sorteringstypen för boklistan. - Ändra Alignment Type (anpassningstyp): Anger anpassningstyp för boklistan. 19 Använda EB05

20 Visa filer Filvisning - Dra [ / ] eller tryck på vänster/höger på skärmen när du visar filer, så ser du föregående/nästa sida. - Dra [ / ] när du visar filer, så ser du sidans statusfält. När du gått till en sida efter att ha tryckt på [ / ], kan du visa sidan om du trycker på [ ]. (Om du vill avsluta att den bläddrar hela tiden, tryck på [ ].) - Om du håller ett sökord nedtryckt när du visar filer, ser du ett fönster med uppslagsresultatet från ordboken. (Det är inte säkert att funktionen stöds beroende på filformat.) - Tryck på [ ] medan du visar filer, så ser du föregående skärm. Hur man använder verktygsfält Tryck på skärmen medan du visar filer, så ser du ett verktygsfältsfönster. : Använder den enkla funktionen [Musik]-läge (Bok/serie). 1-2/20 : Anger sidan som du visar och totala antalet sidor (Bok/serie). : Öppnar ett enkelt memofönster när du visar filer och gör att du kan teckna. (Bok/serie). S : Gör att du kan ta en ögonblicksbild av sidan du visar (Bok/serie). (Filer med ögonblicksbilder sparas i mappen Snapshot-mapp (ögonblicksmapp) i [Memo/Snapshot (Memo/ögonblicksbild)]-läge.) : Bokmärker sidan du visar (Bok/serie). Aa : Slår upp ordboken medan du visar filer (Bok). : Medan du visar en PDF-fil, kan du förstora texten med det här om reflow-funktionen är på. Du kan klippa av de yttre kanterna på filen om reflow-funktionen är av (Bok). 20 Använda EB05

21 : Ändrar om storleken på skärmen enligt storleken på filen (Serie). Auto : Ställer in funktionen för auto-sidvändning (serie). : Skapar teckningar på sidan du visar (Bok/serie). : Raderar teckningar på sidan du visar (Bok/serie). : (Bok/serie) Om du väljer: Anges tjockleken på pennan. Om du väljer: Anges tjockleken på sudden eller raderas alla teckningar du gjort Bokvisningsmeny 1. Tryck på [ ] för att visa menylistan, medan du läser böcker. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Sidflyttning: Gör att du kan gå till den sida du angett. - Rotera: Roterar skärmen. - Innehållsförteckning: Om filen har en innehållsförteckning, kan du visa den med den här funktionen. Välj en innehållsförteckning, så kan du gå till sidan du väljer. Funktionen stöder endast PDF/EPUB-filer. - Sök huvudtext: Om du skriver in ett sökord, kan du hitta meningar i huvudtexten som innehåller ordet. - Sök länk: Om det finns en länk i PDF- och EPUB-dokumentet, kan du gå till den länkade platsen. Välj Main Text Link Search (Huvudtext sök länk)-funktionen, så kan du gå till den länkade platsen i huvudtexten. - Dithering På/Av: Om färgschemat som användes i originalfilen inte går att återge, ersätts det av ett som är mest likt originalet. - Reflow På/Av: Om det är för mycket text på sidan, som gör det svårt för dig att läsa, så förenklar den här funktionen sidan och gör det lättare att läsa. 21 Använda EB05

22 Det är inte säkert att du ser menyn, beroende på filformat. När du visar en fil, kommer du att ha samma status på filen (t.ex., zooma in, visa landskap) på din nästa visning. Serievisningsmeny 1. Tryck på [ ] för att visa menylistan, medan du läser serietidningar. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Sidflyttning: Gör att du kan gå till den sida du angett. - Ändra visningsordning: Ändrar ordningen på visningen av serietidningen du läser (vänster till höger och höger till vänster). - Dithering På/Av: Om färgschemat som användes i originalfilen inte går att återge, ersätts det av ett som är mest likt originalet. - Ställa in för standby-skärm: Anger sidan du ser på nu som standbyskärm. Memo/ögonblicksbild Välja memo/ögonblicksbildfil 1. När du väljer [Memo/Snapshot (Memo/ögonblicksbild)] på startsidan, så ser du Memo/Snapshot (memo/ögonblicksbild)-listan. - Tryck på fliken till vänster på skärmen, på memo/ ögonblicksbildlistan, för att välja memo/ögonblicksbild. 2. Välj en memo/ögonblicksbildfil, så ser du memot/ögonblicksbilden. 22 Använda EB05

23 Radera memo/ögonblicksbildfil 1. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen, på memo/ ögonblicksbildlistan, så kan du aktivera [ ] ikonen bredvid memo /ögonblicksbild 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid memo/ögonblicksbildfilen, så kan du radera memot/ögonblicksbilden. Teckna 1. Tryck på fliken på vänster sida och välj Drawing (Teckning) på memo/ögonblicksbildlistan. 2. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen, så ser du ett memofönster. : Skapar en teckning. : Växlar till radera-läge. Om du väljer: Anges tjockleken på pennan. Om du väljer: Anges tjockleken på sudden eller raderas allt du gjort : Ställer in memoblock i bakgrunden. 3. När du gjort en teckning och trycker på [ ] på skärmen, så kan du spara teckningen. Visa teckningar Välj ett memo på listan, så kan du se memot du valt och verktygsfält. : Skickar e-post med memot som bilaga. : Reviderar teckningen. : Raderar teckningen. / : Anger föregående/nästa memo. 23 Använda EB05

24 Skapa textmemon 1. Tryck på fliken på vänster sida av skärmen, på memo/ ögonblicksbildlistan, och välj ett textmemo. 2. Tryck på [ T ] -knappen högst upp till höger på skärmen, så ser du ett memofönster. 3. När du gjort ett memo med det virtuella tangentbordet och trycker på [ ] på skärmen, så kan du spara memot du skrev. Visa textmemon Välj ett memo på listan, så kan du se memot du valt och verktygsfält. : Skickar e-post med memot som bilaga. T : Reviderar textmemot. : Raderar textmemot. / : Anger föregående/nästa memo. Visa ögonblicksbilder Välj en ögonblicksbild, på ögonblicksbildlistan, så ser du en ögonblicksbild och verktygsfält. : Skickar e-post med memot som bilaga. : Raderar ögonblicksbildfilen. / : Anger föregående/nästa memo. 24 Använda EB05

25 Wi-Fi-service Det är inte säkert att funktionen för Wi-Fi-service är tillgänglig för vissa modeller. Funktionen gör att du kan ansluta till trådlöst Internet och köpa böcker online och skicka och ta emot e-post. Det är inte säkert att vissa funktioner stöds, för flera modeller som sålts på andra marknader än Korea. Hur man köper böcker online 1. Välj [Wi-Fi Service-Book2 (Wi-Fi-service Bok2)], på startsidan, så ser du webbplatsen för Book2 (Bok2). - Skriv in ID och lösenord på fönstret för Adobe aktivering. 2. Logga in genom att skriva ditt ID och lösenord. - Du måste vara medlem för online-tjänsten. 3. När du valt [Buy Now (Köp nu)] längst ner på boken som köps, fyll i betalningsformuläret. 4. Tryck på [Download (Hämta)], så ser du boken du köpt börja laddas ned. För information om hur man ansluter till trådlöst Internet, gå till följande sida (sid 25-26). För information om hur man aktiverar Adobe, gå till följande sida (sid 14-15). Ansluta till trådlöst Internet 1. Välj [Inställning] på startsidan. 2. Välj [System Management Wi-Fi Setup (Systemhanterare - Wi-Fiinställning)] i Meny. 3. Tryck på [Search Wireless LAN (Sök trådlöst LAN)]-fliken, så ser du AP-listan du kan öppna i närheten. 25 Använda EB05

26 - Tryck på [Search Again (Sök igen)]-knappen nedanför [Search Wireless LAN (Sök trådlöst LAN)]-fliken, så ser du AP-listan som sökts igen. 4. När du valt AP-anslutning och trycker på [Anslut], så ser du den trådlösa nätverksanslutningen. - Du kan behöva ange nyckelindex och nätverksnyckel, beroende på AP. Om du väljer en meny som kräver trådlös nätverksanslutning, så visar sig fönstret med AP-listan. Lägga till e-postkonton 1. När du väljer [Wi-Fi Service (Wi-Fi-service - E-post)] på startsidan, så ser du listan med e-postkonton. 2. Tryck på [ ] högst upp till höger på skärmen med listan över e- postkonton, så visas fönstret för hantering av e-post. 3. Tryck på [ + ] högst upp på skärmen, så visas fönstret för att lägga till e-post. (Se exemplen nedan när du lägger till e-postkonton.) - Konto ID: iriver - E-postadress: - Kontolösenord: Inkommande Mail Server: pop.gmail.com - Utgående Mail Server: smtp.gmail.com - Inkommande postserverport: Utgående postserverport: Tryck på [Bekräfta] när du har fyllt klart formuläret, så är du helt klar att lägga till e-postkonton. Gå till din e-postleverantörs webbplats, för viss information du skriver när du lägger till konton. 26 Använda EB05

27 Radera e-postkonton 1. Tryck på [ ] högst upp till höger i fönstret för hantering av e-post, så kan du radera [ Visa e-postkonton ] bredvid kontot. 2. Tryck på [ ] ikonen bredvid kontot som ska tas bort, så kan du radera det. 1. Välj ett e-postkonto du vill ha tag i på listan över e-postkonton, så ser du e-postlistan. 2. Tryck på ikoner högst upp till höger på skärmen för att aktivera funktioner. : Gör att du kan sammanställa nya e-postmeddelanden och skicka dem. : Uppdaterar skärmen och visar nya e-postmeddelanden. : Gör att du kan aktivera radera-fönstret och radera meddelanden som du väljer. : Hanterar e-postadressboken. Skicka: Aktiverar utvalda fönster och skickar meddelanden till utvalda adresser. Tryck på [Spara] när du skrivit ett meddelande, så sparas meddelandet i den temporära mappen. Lägga till: Lägg till nya adresser. Radera: Aktiverar radera-fönstret och raderar adresser du vill radera. Revidera: Aktiverar revidera-fönstret och reviderar adresser du vill revidera. 3. Välj inkorgen genom att trycka på fliken till vänster på skärmen, så ser du listan med post. 4. Välj ett meddelande, så ser du meddelandet. - Tryck på [ + ]-tangenten bredvid avsändarens e-postadress i inkorgen, så kan du lägga till adressen i adressboken. - Om det finns en bilaga, ser du bilagslistan genom att trycka på den bifogade filen. 27 Använda EB05

28 - Tryck på [Reply (Svara)] längst ner på inkorgsskärmen, så kan du svara på meddelandet. - Tryck på [Forward (Vidarebefordra)] längst ner på inkorgsskärmen, så kan du vidarebefordra meddelandet. Tryck på [ / ] eller [ / ] längst ner till höger på skärmen, medan du visar meddelanden, så kan du gå till föregående/nästa sida. Musik Välja musik 1. Välj [Media Musik] på startsidan, så ser du musiklistan. 2. Välj en musikfil, så kan du spela upp den. - Välj ett minne genom att trycka på fliken till vänster på skärmen på filförteckningen. Håll [ / ]-knappen nedtryckt på musiklistan, så kan du gå till föregående/ nästa sida hela tiden. Tryck på [ / ]-knappen eller [ / ] längst ner till höger på skärmen på musiklistan, så kan du gå till föregående/nästa sida. Tryck på [ ]-knappen längst ner till vänster på skärmen på musiklistan, så kan du gå till mappen högre upp. Filformat som stöds: MP3, WMA, OGG Lyssna på musik - Tryck på [ / ] för att kontrollera volymen, medan du spelar. - Tryck på [ / ] stopp/spela upp, medan du spelar. 28 Använda EB05

29 - Tryck på [ / ] för att spela föregående/nästa musik, medan du spelar. - När du spelar och spelar om igen, rör vid platsen på förloppsindikatorn, så kan du flytta den dit du önskar. - Tryck på [EQ] på skärmen, så kan du ändra EQ. - Tryck på [Replay Mode (Återuppspelningsläge)] på skärmen, så kan du ändra återuppspelningsläge. Musiklyssningsmeny 1. Tryck på [ ] på musiklistan eller medan du spelar, så kan du se menylistan. 2. Välj meny och ställ in objekt. - Ändra sorteringstyp: Anger sorteringstyp för musiklistan. - Radera filer: Raderar vald musik. Inspelning Inspelning 1. När du väljer [Media/Recording (Media/Inspelning] på startsidan, så visas standby-skärmen. 2. Tryck på [ ], så börjar inspelningen. Tryck på [ ] när inspelningen pågår, så avslutas inspelningen. - Tryck på [LOW/MEDIUM/HIGH] högst upp till höger på skärmen, så kan du ändra på kvaliteten på inspelningen. Du kan inte kontrollera volymen när du spelar in. Om den återstående minneskapaciteten eller strömmen inte räcker till, upphör inspelningen automatiskt. 29 Använda EB05

30 Den inspelade filen sparas i följande format. VOICEYYMMDD-XXX.mp3 (YY:År, MM:Månad, DD:Dag, XXX: sparat nummer) Storleken på inspelade filer per minut enligt inspelningskvaliteten är enligt nedan. låg: Ca 240KB / medium: Ca 380KB / hög: Ca 720KB Det går att spela in upp till 5 timmar. Lyssna på inspelade filer 1. Tryck på [Replay (Återuppspela)]-knappen, i standby-fönstret för inspelning till vänster om skärmen för att visa listan över inspelade filer. 2. Välj en fil, så kan du spela upp den igen. - Tryck på [ / ] för att kontrollera volymen, medan du spelar. - Tryck på [ / ] stopp/spela upp, medan du spelar. - Tryck på [ / ] för att spela föregående/nästa fil, medan du spelar. - När du spelar och spelar om igen, rör vid platsen på förloppsindikatorn, så kan du flytta den dit du önskar. Ordbok Slå upp ordbok 1. Välj [Media Dictionary (Media - Ordbok)] på startsidan, så ser du fönstret där du anger nyckelordet. 2. Tryck på [ / ]-knappen på skärmen, för att välja en ordbok du ska slå upp i. 3. Tryck [Enter] när du skrivit in ett sökord, så kommer resultatet från ordboken att visa sig. 30 Använda EB05

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Bruksanvisning 4G-N12. Trådlös-N300 LTE Modemrouter

Bruksanvisning 4G-N12. Trådlös-N300 LTE Modemrouter Bruksanvisning 4G-N12 Trådlös-N300 LTE Modemrouter SW9553 Första utgåvan December 2014 Upphovsrätt 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat produkter

Läs mer

Användarhandledning. Rev 1.x

Användarhandledning. Rev 1.x Användarhandledning Rev 1.x Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter... 5 2 Funktioner... 6 3 Specifikationer... 7 3.1 S20T... 7 3.2 S20A (Säljs ej i Sverige)... 8 4 Beskrivning av delar... 9 5 I förpackningen...

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Användarmanual TViX HD M-6500A ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Förvaringsföreskrifter Plocka inte isär enheten, det kan reslutera i skador och eldfara. Magnetiska material kan radera

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Användarhandbok Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Version 12.20 Revidering B Artikelnummer 59000-08-SWE Juni 2012 11 Kontaktinformation Trimble Engineering and Construction

Läs mer

Användarhandbok NPD5123-00 SV

Användarhandbok NPD5123-00 SV NPD5123-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får reproduceras, sparas i system för återskapande eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt,

Läs mer

Appendix till Snabbstart - Översiktsblad

Appendix till Snabbstart - Översiktsblad QsAdd67-SE-3.12-Rev. 05K3 Appendix till Snabbstart - Översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul... 1 Introduktion... 1 Paketets innehåll... 1 Komma igång...

TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul... 1 Introduktion... 1 Paketets innehåll... 1 Komma igång... TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul....... 1 Introduktion........ 1 Paketets innehåll...... 1 Komma igång....... 2 Kontroller och funktion....... 2 Slå på och av ebook

Läs mer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

DIGITAL WORKSTATION Bruksanvisning http://music.yamaha.com/homekeyboard http://www.yamaha.co.jp/manual/ Bruksanvisning

DIGITAL WORKSTATION Bruksanvisning http://music.yamaha.com/homekeyboard http://www.yamaha.co.jp/manual/ Bruksanvisning Bruksanvisning SV SPECIAL MESSAGE SECTION PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on

Läs mer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

Inledning. BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt på www.bang-olufsen.com.

Inledning. BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt på www.bang-olufsen.com. BeoConnect (för Windows) Inledning Daglig användning Starta BeoConnect Ansluta produkter Göra musik tillgänglig Göra bilder och webbplatser tillgängliga Installation Inställningar Hantera produkter Registrering

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

MarkNet N7000 Series-skrivarserver

MarkNet N7000 Series-skrivarserver MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006 www.lexmark.com Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent

Läs mer