Installation av säkringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av säkringssystem"

Transkript

1 Installation av säkringssystem 1 Allmänt om säkringssystemet Installation Installation från CD-skiva Installation från nedladdad fil Begreppslista Nätverksinstallation Allmänt om säkringssystemet Symboler använda i denna handledning Server installation Ny installation Server installation: 1/5 Drivrutin till hårdvarulås Server installation: 2/5, Hårdvarulås Server installation: 3/5, Låsfil Installation med hjälp av diskett/mail Installation med WebUpdate Server installation: 4/5, Licensserverprogram Server installation: 5/5, Slut Uppdatering av låsfil Filen Update.inf pipex Client Inloggning License Usage Update LOC-File Configuration License Server Settings Web GUI configuration License Server pipe Communication Database/statistics Reports and Statistics Database/statistics report types /report options License Management Vad är License Manager? Licenshanteringsregler Installation av säkringssystem 1

2 3.4 Ominstallation Klientinstallation Föreskrifter för användning Programspecifika inställningar Varningar och meddelanden Andra meddelanden Konfiguration av StruSoft License Server tjänst StruSoft License Server Länkmenyer Andra menyer Viktig statusinformation Sökning Systemlänkar Rättigheter på License Server Portinställningar Nätverk/Nätverksinställningar Uppdatering av säkringsystem för FEM-Design och WIN-Statik Lokal installation Nyinstallation Lokal installation: 1/4, Drivrutin till hårdvarulås Lokal installation: 2/4, Hårdvarulås Lokal installation: 3/4, Låsfil Lokal installation: 4/4, Slut Uppdatering Ominstallation Information om säkringssystemet Drivrutin till hårdvarulås Hårdvarulås Låsfil (SKASOFT.LOC) SKASOFT.INI Test Övrigt Genvägar Novell-nätverk FAQ Installation av säkringssystem

3 Info Copyright: Structural Design Software in Europe AB, 2004 Datum: För senaste information om WIN-Statik, FEM-Design och IMPACT se Installation av säkringssystem - Info 5

4 6 Installation av säkringssystem - Info

5 1 Allmänt om säkringssystemet Denna manual beskriver installation av säkringssystemet och alltså inte installation av några beräkningsprogram. För installation av säkringssystem krävs följande utrustning: CD-skiva med programvara för installation (alt installationsfiler via Internet). Diskett, märkt Lockfile, Hardware lock, som innehåller en låsfil (SKASOFT.LOC). Denna låsfil kan även skickas med mail eller laddas ner via WebUpdate (se kap ). Hårdvarulås, som skall sättas i datorns parallellport eller USB-port. Kapitel två tar lite allmänt upp de steg man skall gå igenom för att installera säkringssystemet. Därefter beskrivs installation av säkringssystemet lite noggrannare, kapitel tre tar upp nätverksinstallation och kapitel fyra lokal installation. En Nätverksinstallation skall göras av de användare som köpt en nätverkslicens och denna installation innebär att man först installerar särkringssystemet på en serverdator, Serverinstallation, och sedan kopplar de andra datorerna till denna, Klientinstallation. En Lokal installation innebär ett en-användar-system och då sker installationen lokalt på den aktuella datorn. Manualen tar upp tre olika installationer: Nyinstallation, görs första gången säkringssystemet skall installeras. Licensuppdatering, en uppdatering av säkringssystemet innebär en uppdatering av låsfilen. Detta skall göras om man köpt nya licenser eller fått tillgång till nya licenser genom Underhållsavtalet. Kan göras med diskett, mail men enklast via Internet (WebUpdate). Ominstallation görs om man vill installera om hela säkringssystemet. Kapitel 5 innehåller allmän information om hur säkringssystemet fungerar och hur det installeras. Slutligen tar kapitel sex upp lite vanliga problem som kan uppkomma och hur de kan lösas. Installation av säkringssystem - Allmänt om säkringssystemet 7

6 8 Installation av säkringssystem - Allmänt om säkringssystemet

7 2 Installation Under alla sorters installationer använder man sig av CD-skivan och det installationsprogram som finns där (alternativt nedladdning från StruSoft:s hemsida). Nedan beskrivs det allmänna tillvägagångssättet för installation och i de följande kapitlen kommer installationer av olika slag att beskrivas noggrannare. 2.1 Installation från CD-skiva Parallellports lås: Till att börja med måste man sätta hårdvarulåset i parallellporten på den dator som låsfilen skall installeras i. Vid lokal installation betyder det att hårdvarulåset skall sättas i den dator där man installerar säkringssystemet (vilket också är samma dator som man kommer att köra programmen ifrån senare). Vid nätverksinstallation skall hårdvarulåset sättas i servern. Dvs datorn där Licensserverprogrammet är installerat. USB-lås: Sätt inte i låset i USB-porten förren drivrutinerna är installerade. Sedan kör man igång installationsprogrammet. Om systemet, mot all förmodan, inte klarar av autostart, så måste man starta installationsprogrammet själv. Man kan till exempel använda Utforskaren för att gå till enheten för CD-spelaren. Där startar man filen START.EXE, till exempel genom att dubbelklicka på denna. I dialogrutan som visas väljer man land. När installationsprogrammet sedan startat, tryck på knappen för Säkringssystem under Välj programpaket... Under Meny kan man välja antingen Säkringssystem eller Hjälp säkringssystemet. Ett licensavtal visas, därefter kommer man vidare till själva programmet för säkringssystemet. I denna dialogruta finns det tre flikar: Installation, Uppdatering och Test. Under fliken Installation väljer man vilken sorts installation man vill göra och ett installationsprogram startas och leder sedan en genom Installation av säkringssystem - Installation 9

8 hela installationen. Man går vidare till nästa steg genom att trycka på Nästa knappen. Går det inte att komma vidare till nästa steg, eller om man vill installera om aktuella komponenter, måste installationen utföras för det steget (tryck på Installera knappen). Om något är fel går inte installationsprogrammet vidare. Istället dyker det upp ett felmeddelande, som talar om vad som är fel. Går installationsprogrammet vidare är allt okej så här långt. På högersidan av fönstret visas hela tiden en informationsruta, i vilken det går att avläsa en del nyttig information. Se till att gå igenom alla steg ända fram till det sista (Slut). Figur 1. Dialogruta för Säkringsystem, Installation. Från fliken Uppdatering finns det möjlighet att uppdatera säkringssystemet genom en uppdatering av låsfilen. Uppdateringen görs för att kunna köra nya, respektive uppdaterade program. 10 Installation av säkringssystem - Installation

9 Figur 2. Dialogruta för Säkringsystem, Uppdatering. När man har installerat säkringssystemet kan man testa det från fliken Test i installationsprogrammet. Det finns två testprogram som kan köras om systemet inte fungerar som det skall. Ett av programmen används vid nätverksinstallation och det andra för ett en-användarsystem. Skulle systemet av någon anledning inte fungera är det en god idé att börja här. Figur 3. Dialogruta för Säkrinsystem, Test. Installation av säkringssystem - Installation 11

10 2.2 Installation från nedladdad fil Kör igång installationsprogrammet och följ instruktionerna för att installera StruSoft License Server. 2.3 Begreppslista Låsfil, SKASOFT.LOC. skall ligga på den dator där hårdvarulåset sitter. Till varje hårdvarulås hör en låsfil som antingen finns på disketten märkt Lockfile, Hardware Lock, via mail eller som kan laddas ner via WebUpdate om disketten inte är bifogad. Hårdvarulås. Detta lås skall sitta i datorns parallellport/usb-port (OBS! vid USB-lås måste drivrutiner installeras först). Vid nätverksinstallation skall det sitta i serverdatorns parallellport och klientdatorerna behöver alltså varken ha hårdvarulås eller installera låsfil. Drivrutin för hårdvarulås. Måste vara installerat för att datorn skall hitta hårdvarulåset. Drivrutinen skall installeras på den datorn där låset skall sitta. Licensserverprogram. Se kapitel 3 Nätverksinstallation. SKASOFT.INI. En initieringsfil som skapas vid installation och finns i Windowskatalogen på klientdatorer. Det är denna fil som håller reda på sökvägen till licensfilen på serverdatorn. 12 Installation av säkringssystem - Installation

11 3 Nätverksinstallation 3.1 Allmänt om säkringssystemet Nätverksinstallationen består av två delar: dels installation på serverdatorn och dels konfiguration av klientdatorer som kör mot servern. Hårdvarulåset skall sitta på serverdatorn och där skall lås, låsfil och Licensserverprogram installeras. På klientdatorerna behöver man endast ange adressen dvs datornamn och port, vilket automatiskt sker vid klientinstallation. Se även kapitel 3.6 Konfiguration av StruSoft License Server tjänst. Systemkrav: Server och klient Windows 98* Windows ME* Windows NT (service pack 6)* Windows 2000 Windows XP Windows 2003 server Nätverk TCP/IP och DNS-namnupplösning * Fungerar men supporteras EJ av StruSoft Symboler använda i denna handledning Ikonen symboliserar tips eller annan allmän information. Ikonen symboliserar varningar eller mindre fel som bör undvikas. Ikonen symboliserar allvarliga fel som skall undvikas. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 13

12 3.1.2 Server installation På serverdatorn måste följande delar installeras. Drivrutin till hårdvarulåset Låsfil Licensserverprogram Ny installation Detta kapitel gäller enbart vid nyinstallation. Om StruSoft License Server redan är installerad, se kapitel 3.4, Ominstallation. Starta installationsprogrammet enl anvisningarna ovan. I dialogrutan Säkringssystem under fliken Installation klicka på knappen Server Installation. Nu har du kommit till Server Installation som kommer att följa dig genom de fem steg som installationen består av Server installation: 1/5 Drivrutin till hårdvarulås Till höger i denna ruta kan man se om man tidigare har installerat drivrutiner till hårdvarulås och till vänster står lite allmän information. Tryck på Installera-knappen om Drivrutin till hårdvarulås saknas. Sentinel drivrutinerna körs igång som ett separat installationsprogram. Följ instruktionerna. Klicka på Nästa. 14 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

13 Figur 4. Server installation, 1/5, Drivrutin till hårdvarulås Server installation: 2/5, Hårdvarulås Sätt i rätt hårdvarulås i parallellporten/usb-porten på datorn. Om installationsprogrammet hittar låset visas nu texten Ett korrekt hårdvarulås är funnet till vänster och till höger kan man se hårdvarulåsets nummer. Klicka på Nästa. Figur 5. Server installation, 2/5, Hårdvarulås. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 15

14 3.1.6 Server installation: 3/5, Låsfil Det finns tre sätt att installera låsfilen på datorn. Antingen gör man en WebUpdate och laddar ner låsfilen eller så är låsfilen bifogad med en diskett. Låsfilen kan även skickas med mail då den sparas ner i katalog på hårddisken. Först går vi igenom hur man installerar låsfilen med en diskett/mail Installation med hjälp av diskett/mail Tryck på knappen Välj källa för licensfilen. Sätt i disketten märkt Lockfile, Hardware lock där låsfilen (SKASOFT.LOC) finns. Ange Sökväg till låsfil (diskettenheten). Om filen SKASOFT.LOC finns på en annan enhet, t ex om den kommit med mail, går det bra att ange sökvägen genom att antingen bläddra till rätt mapp eller genom att skriva in sökvägen manuellt. Klicka på Installera knappen och därefter på Nästa. Figur 6. Server installation, 3/5, Låsfil. 16 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

15 Installation med WebUpdate Om en diskett inte är bifogad, kan man ladda ner låsfilen från StruSoft:s server via Internet med verktyget WebUpdate. Figur 7. Server installation, 3/5, Låsfil. Tryck på knappen Välj källa för licensfilen. Använd WebUpdate för att ladda ner licensfilen. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 17

16 Figur 8. Nedladdning av låsfil - WebUpdate. Välj Start Update i dialogrutan som kommer upp. Figur 9. WebUpdate - Målmapp. Markera Download and update i fältet WebUpdate settings och tryck OK. 18 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

17 En dialogruta WebUpdate kommer upp och anger var låsfilen blir sparad. Klicka på OK. Figur 10. Uppdatering av låsfil status - WebUpdate. Tryck Cancel i dialogrutan License information - WEB Update. Klicka på Nästa i dialogrutan Server installation Server installation: 4/5, Licensserverprogram Tryck Installera så startas en separat Setup (ett installationsprogram för StruSoft License Server). Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 19

18 Figur 11. Server installation. Välj om nuvarande version skall installeras eller om installationsprogrammet skall ansluta till StruSoft:s server och eventuellt hämta hem en senare programversion. Alternativet Connect to StruSoft... rekommenderas då det kan finnas en ny uppdaterad version av mjukvaran StruSoft License Server. Figur 12. Server installation. 20 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

19 Beroende på aktuell systemkonfiguration kommer fler installationssteg att visas. StruSoft rekommederar att man alltid följer de instruktioner och förslag som anges av installationsprogrammet. Låt installationsprogrammet köra klart och vänta 5 sekunder. Vill man ha tillgång till statistikinformation över licensanvändningen krävs att både MDAC och DAO drivrutiner installeras. Installationsprogrammet känner av vad som fattas och kommer att föreslå nödvändiga åtgärder därefter. Välj port som StruSoft License Server skall lyssna på och som klienterna anropar. StruSoft föreslår att man väljer lämplig port i intervallet Om den valda porten är upptagen kommer inte Stru- Soft License Server att starta. För att vara säker på att vald port inte är upptagen, starta en sk command prompt och skriv följande: netstat -an. Kontrollera att den valda porten inte finns med bland de upplistade använda portarna. Figur 13. Server installation. Efter genomförd installation kommer ett program (pipex Client) att starta. Detta program är ett administrationsverktyg för StruSoft License Server. pipex Client finns även som en stand-alone installation som kan installeras på valfri Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 21

20 dator i nätverket för att på ett enkelt sätt administrera StruSoft License Server. Se vidare avsnitt 3.3 som handlar om detta verktyg. En ikon huvud med nyckel tillhörande StruSoft License Server kommer att visas i aktivitetsfältet Server installation: 5/5, Slut Nu är installationen klar och du kan trycka på Avsluta. Figur 15. Server installation, 5/5, Slut. Starta valfri Internet Bläddrare (t ex Microsoft Internet Explorer). Mata in adressen Om servern svarar med en hemsida, har mjukvaran License Server installerats korrekt. Om servern inte svarar, kan detta bero på följande: Felaktig port. Port 8080 är felaktig. Mjukvaran License Server har av någon anledning stängts ner. Internet Bläddraren är felaktig konfigurerad. 22 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

21 3.2 Uppdatering av låsfil Uppdatering av låsfil/licensfil skall göras om man köpt nya licenser eller om man av någon anledning behöver ominstallera licensfilen. Uppdatering av låsfil kan enbart göras från programmet pipex Client, antingen från datorn där licensservern är installerad eller från valfri dator i nätverket under förutsättning att stand-alone versionen av pipex Client är installerad och inloggad mot StruSoft License Server. Se kapitel pipex Client. Vid uppdatering av LOC filen kommer följande att ske: befintlig licensfil SKASOFT.LOC kommer att ersättas. programdefinitionsfil Apps.dat kommer att uppdateras. intern systemuppdatering av StruSoft License Server mjukvaran. Högerklicka på huvud och nyckel ikonen i statusfältet tillhörande pipex Client. Menyn nedan kommer då att visas: Välj Update LOC-file. Här ges två alternativ: Från diskett eller annan enhet Vid uppdatering av låsfilen från diskett, behövs en diskett märkt (Lockfile, Hardware lock). På disketten är även ett ID nummer antecknat. Observera att detta nummer måste stämma överens med det nummer som finns på hårdvarulåset. Ovanstående låsfil kan även distribueras via e-post. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 23

22 Tryck på Från diskett eller annan enhet. Figur 16. Uppdatering av låsfil. Mata in sökvägen till informationsfilen Update.inf. (Denna fil behöver inte nödvändigtvis finnas på diskett). Klicka på Installera. StruSoft License Server kommer nu att visa en sammanställning där skillnaden mellan licensfilen (LOC filen) innan och efter uppdateringen visas i en listruta. Om du godkänner licensändringarna, klicka på Apply LOC file changes. Nu är licensfilen uppdaterad. Mjukvaran License Server behöver inte startas om för att ändringarna skall träda i kraft. På CD-skivan finns ett val Uppdatera licensfil. Denna skall INTE användas för server installation. 24 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

23 Använd WebUpdate för att ladda ner licensfilen (Kräver tillgång till internet) Figur 18. Uppdatering av låsfil - WebUpdate. Välj Start Update i dialogrutan som kommer upp. StruSoft License Server kommer nu att visa en sammanställning där skillnaden mellan licensfilen (LOC filen) innan och efter uppdateringen visas i en listruta. Om du godkänner licensändringarna, klicka på Apply LOC file changes. Nu är licensfilen uppdaterad. Mjukvaran StruSoft License Server behöver inte startas om för att ändringarna skall träda i kraft. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 25

24 3.2.1 Filen Update.inf Filen Update.inf används av StruSoft License Server till att uppdatera informationen i LOC filen samt för att uppdatera licensinformationen internt i mjukvaran StruSoft License Server. Nedan ett utdrag ur filen: <begin>... <execute> <command="filecopy" file="%dir\skasoft.loc" destination="win_path" text=" " /> <command="filecopy" file="%dir\apps.dat" destination="app_path" text=" "/> </execute>... <end> Innehållet i filen skall tolkas enligt följande: command anger vilket kommando som skall köras, i detta fall File- Copy. file anger vilken fil som skall kopieras. %dir är ett makro och betyder aktuell mapp (där filen Update.inf finns) destination anger målmapp. WIN_PATH är ett makro och betyder Microsoft Windows mappen. APP_PATH är ett makro och betyder StruSoft License Server mappen. text anger vilken statustext som skall skrivas ut i uppdateringssrutan. 26 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

25 3.3 pipex Client pipex Client är ett administrationsverktyg för StruSoft License Server som använder sig av en speciell IPC (Interprocess Communication) teknik som heter pipes (därav namnet), och som gör att programmet kan koppla upp sig till själva processen StruSoft License Server även om denna körs på en annan dator i nätverket. När StruSoft License Server installeras på serverdatorn kommer också programmet pipex Client att installeras och köras igång. En länk till pipex Client läggs in under Startup eller Autostart vilket gör att pipex Client alltid startas upp när man loggar in. Om pipex Client körs på serverdatorn dvs på samma dator där StruSoft License Server är installerad och körs behöver man inte ange några inloggningsuppgifter vilket inte är fallet om man installerar pipex Client som en stand-alone applikation på varfri klient i nätverket. pipex Client stand-alone applikation bör inte inte installeras och användas av vanliga användare (dvs ej systemadministratörer) då programmet endast är avsett att användas som ett konfigurationsverktyg för StruSoft License Server. Ibland kan det vara att föredra att någon annan än systemadministratören har tillgång till pipex Client för att t ex kunna uppdatera licensfilen på licensservern om systemadministratören inte är anträffbar Inloggning Starta pipex Client genom att gå in på Program\StruSoft License Server och välj pipex Client. Nedanstående ruta kommer att visas: Om pipex Client körs som en stand-alone applikation måste man vara upplagd som en sk pipex användare i StruSoft License Server. Uppläggning av StruSoft anvädare kan första gången enbart göras från serverdatorn, dvs där StruSoft License Server är installerat, se avsnitt längre fram. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 27

26 Figur 19. Inloggning. Mata in användarnamn och lösenord. Skriv in det datornamn där StruSoft License Server körs. Observera att det inte fungerar med IP nummer, utan endast med datornamn. Välj sedan OK. Nu försöker pipex Client etablera en anslutning till StruSoft License Server. Om inloggningen misslyckas kontrollera att datornamnet är korrekt samt att inloggningsuppgifterna stämmer. Om inloggningen lyckades visas menyn till vänster. Nedan beskrivs de olika menyerna: 28 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

27 3.3.2 License Usage License Usage påminner om Windows Aktivitetshanteraren eller Task Manger. I License Usage kan man se detaljerad information om vad som händer inuti StruSoft License Server. Bland annat är det möjligt att se en logglista med alla anrop som har gjorts mot licensservern. Figur 21. StruSoft License Server status. Oftast kan problem med att program går i demo-läge lösas genom att titta i Current activity logglistan. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 29

28 3.3.3 Update LOC-File Se avsnitt 3.2, Uppdatering av låsfil. Uppdatering av licensinformationen på StruSoft License Server med hjälp av pipex Client stand-alone kräver att man är upplagd som pipex användare sam att man innehar rättigheter för att göra detta Configuration I den här menyn är det möjligt att göra olika inställningar som på ett eller annat sätt påverkar StruSoft License Server funktionalitet License Server Settings Här finns möjlighet att bland annat ange vilken port StruSoft License Server skall lyssna på samt andra inställningar som berör själva Web gränssnittet, sk Web GUI. Figur 22. Allmänna inställningar. 30 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

29 Web GUI configuration Här är det möjligt att ställa in vilket utseende Web GUI skall ha i Internet Browsern samt vad de olika länkarna skall peka på. Ibland kan det vara att föredra att ha länkar som pekar på IP nummer istället för på datornamn. Figur 23. GUI utseende StruSoft License Server License Server pipe Communication Här är det möjligt att ange vilka användare som får koppla upp sig mot StruSoft License Server genom att använda verktyget pipex Client. För att lägga upp en ny användare välj Add new. Ange därefter användarnamn och lösenord, vilka används för att koppla upp sig från en klientdator. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 31

30 Figur 24. Uppläggning av nya användare. Det är möjligt att ange olika rättigheter för den nyinlaggda användaren. Markera de rättigheter som skall gälla och välj därefter OK. Figur 25. Rättighetsalternativ. 32 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

31 3.3.5 Database/statistics StruSoft License Server använder en Microsoft Access databas för att lagra statistik över licensanvändningen. Statistiken presenteras i en Internet Browser genom att klicka på länkmenyerna under Menu på StruSoft License Server huvudsidan. Exempel på licensanvändningsstatistik: Figur 26. Licensanvändningsstatistik. Som standardval lagras statistiken ett år bakåt i tiden. Det är dock möjligt att ändra inställningen genom att välja ett annat alternativ under Keep statistics: Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 33

32 Figur 27. Databasinställningar. Rensa databasen från all statistik kan göras genom att välja Clean database... Ibland kan det vara nödvändigt att reparera och komprimera databasen. Stru- Soft License Server reparerar och komprimerar databasen automatiskt var 20:e dag Reports and Statistics När man tittar på statistikinformation över licensanvändningen sammanställer StruSoft License Server beroende på vilken statistikinformation man vill titta på rapporter som sedan presenteras i tabellform i Internet Browsern. Tittar man på rapporter som ligger längre bak i tiden kommer StruSoft License Server att först skapa rapporter genom att sammanställa information från databasen och sedan spara denna information (eftersom den inte längre ändras) i sk OffLine Reports. Tittar man på samma statistikinformation igen kommer StruSoft License Server att automatiskt visa upp Offline Reports. Genom att göra så förbrukar StruSoft License Server mindre processor kraft på servern. 34 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

33 Figur 28. Offline rapporter Database/statistics report types Det finns 3 typer av statistikrapporter: Average statistics Är den sk matematiskt korrekta statistiken där den tillgängliga licenstiden jämförs med den totala, verkliga licensanvändningen. Peak average usage statistics Är en form av statistik som visar toppen på licensanvändningen mellan olika tidpunkter. Overusage statistics Är en form av statistik som visar antal gånger man har försökt att överutnyttja tillgängliga licenser. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 35

34 Genom att göra olika val i nedanstående ruta kan man få StruSoft License Server till att slå på eller av de olika statistikrapporttyperna. Figur 29. Statistikinställningar /report options I den här fliken är det möjligt att lägga upp en eller flera e-post rapporterings profiler. På så sätt kan man få StruSoft License Server till att skicka ut licensanvändsinformation till valfria mottagare via e-post. StruSoft License Server använder en egen e-post motor som har fördelen att den inte är bunden till varken Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange Server. E-post motorn som StruSoft License Server använder kallas internt för StruSoft RawSocket SMTP engine(v1.1). 36 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

35 Figur 30. E-post rapporter. Det kan finnas flera e-post profiler, dock kan enbart en profil vara aktiv åt gången. Har man flera e-post profiler kan man ändra från en profil till en annan genom att välja bland profiler i flervalsrutan Use profile:. För att lägga upp en ny profil, välj knappen New profile. Figur 31. SMTP Profilinställningar. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 37

36 Mata in den information som behövs och välj sedan OK. StruSoft License Server är konfigurerad att verkställa statistikrapporteringen klockan nästföljande dag License Management License Management kräver speciella rättigheter för att kunna användas. Kontakta StruSoft för mer information Vad är License Manager? License Manager är en licenshanterare som används för att skapa och tilldela licens- och användningsrättigheter för enskilda användare eller grupper av användare i ett nätverk. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att License Manager är ett kraftfullt filter som filtrerar oönskad licensanvändning. Genom att skapa olika filter kan användningen av licensierade program fördelas och utnyttjas på det sätt som är effektivast för det ändamål man sätter upp. License Manager skulle t ex kunna användas för att tilldela och hantera licenser inom företagets globala nätverk, där behovet av central licenssamordning mellan olika kontor är stort. Genom att skapa användargrupper för olika kontor inom företagets globala nätverk kan användningsregler sättas upp för att säkerställa att det alltid finns så många tillgängliga licenser som det behövs Licenshanteringsregler License Manager stödjer tre typer av licensregler. En licensregel knyts till en programversion och berör en grupp av användare eller en enskild användare. Allow Policy (tilldelningsregel) Drop Policy (ta bort regel) Reject Policy (återlämna regel) 38 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

37 Allmänt om licensregler Flera licensregler kan kombineras (sättas ihop) till att uppnå den filtreringseffekt man eftersträvar. Figur 32. License Rules. I figuren ovan har ett flertal licensanvändningsregler definierats. Definieras många licensregler för ett enda program kan det leda till att man lätt tappar översikten. Det är möjligt att definiera ett obegränsat antal licensregler för ett visst program. Genom att använda filtreringsfunktionen (se beskrivning längre fram) kan man få en klar bild av hur licenstilldelningen påverkas för en viss användare eller grupp av användare. Bilden ovan ska tolkas enligt följande: För det aktuella programmet finns totalt 4 tillgängliga licenser (lodrätt axel). Mellan klockan 0-24 utnyttjas licenserna (vågrätt axel) enligt följande: Figur => 3 licenser 6-10 => 4 licenser => 3 licenser 11-18:30 => 4 licenser 18:30-24 => 2 licenser Genom att använda en vyfilter kan man se vilka användare eller grupper av användare som har tillgång till licenserna för det aktuella programmet. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 39

38 Figur 34. Filter. Det går att ställa in/välja ett eget filter. Vill man t ex filtrera licensanvändningen för gruppen malmö, kan detta göras på ett enkelt sätt genom att lägga till ett eget definierat filter. Drop policy eller reject policy har företräde framför allow policy. Om man t ex definierar en tilldelningsregel (allow policy) som säger att 5 licenser får användas av en grupp av användare för att sedan definiera en återlämningsregel (reject policy) som berör en licens kommer licensdefinitionerna tillsammans att enbart beröra 4 licenser. 4 licenser får således användas av den berörda användargruppen. Hade en ta bort regel (drop policy) tilldelats för samma användargrupp hade det resulterat i att inga licenser hade tilldelats/varit tillgängliga alls för denna användargrupp. Licensregler kan fås till att gälla mellan vissa klockslag. Som standard gäller att alla licensregler är giltiga mellan klockan Genom att använda Recurrence handler dvs Återkommande hanteraren kan man ställa in att en licensregel ska t ex gälla sista fredagen varannan månad. Arv En användare ärver licensreglerna för gruppen användaren tillhör. Således behöver inte användarspecifika licensregler definieras. Om en användare tillhör en grupp och gruppen har tilldelats licensregler kommer således användaren till att först ärva gruppens rättigheter för att sedan ärva egna, tilldelade licensregler. Ex: Användaren paul tillhör gruppen malmö. Gruppen malmö har tilldelats fyra licenser som innebär att alla användare i gruppen malmö delar på fyra licenser, sk flytande licenser. Om användaren paul har fått ytterligare en tilldelad licens, innebär det att användaren paul totalt har tillgång till fem licenser. Fyra grupplicenser och en enskild licens. 40 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual EXONAUT 4.3 - med GIS-verktyg Användarmanual Välkommen Denna manual stödjer ditt användande av Exonaut 4.3. Exonaut är ett system framtaget för att planera och koordinera övningar och dess ingående resurser.

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer