Installation av säkringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av säkringssystem"

Transkript

1 Installation av säkringssystem 1 Allmänt om säkringssystemet Installation Installation från CD-skiva Installation från nedladdad fil Begreppslista Nätverksinstallation Allmänt om säkringssystemet Symboler använda i denna handledning Server installation Ny installation Server installation: 1/5 Drivrutin till hårdvarulås Server installation: 2/5, Hårdvarulås Server installation: 3/5, Låsfil Installation med hjälp av diskett/mail Installation med WebUpdate Server installation: 4/5, Licensserverprogram Server installation: 5/5, Slut Uppdatering av låsfil Filen Update.inf pipex Client Inloggning License Usage Update LOC-File Configuration License Server Settings Web GUI configuration License Server pipe Communication Database/statistics Reports and Statistics Database/statistics report types /report options License Management Vad är License Manager? Licenshanteringsregler Installation av säkringssystem 1

2 3.4 Ominstallation Klientinstallation Föreskrifter för användning Programspecifika inställningar Varningar och meddelanden Andra meddelanden Konfiguration av StruSoft License Server tjänst StruSoft License Server Länkmenyer Andra menyer Viktig statusinformation Sökning Systemlänkar Rättigheter på License Server Portinställningar Nätverk/Nätverksinställningar Uppdatering av säkringsystem för FEM-Design och WIN-Statik Lokal installation Nyinstallation Lokal installation: 1/4, Drivrutin till hårdvarulås Lokal installation: 2/4, Hårdvarulås Lokal installation: 3/4, Låsfil Lokal installation: 4/4, Slut Uppdatering Ominstallation Information om säkringssystemet Drivrutin till hårdvarulås Hårdvarulås Låsfil (SKASOFT.LOC) SKASOFT.INI Test Övrigt Genvägar Novell-nätverk FAQ Installation av säkringssystem

3 Info Copyright: Structural Design Software in Europe AB, 2004 Datum: För senaste information om WIN-Statik, FEM-Design och IMPACT se Installation av säkringssystem - Info 5

4 6 Installation av säkringssystem - Info

5 1 Allmänt om säkringssystemet Denna manual beskriver installation av säkringssystemet och alltså inte installation av några beräkningsprogram. För installation av säkringssystem krävs följande utrustning: CD-skiva med programvara för installation (alt installationsfiler via Internet). Diskett, märkt Lockfile, Hardware lock, som innehåller en låsfil (SKASOFT.LOC). Denna låsfil kan även skickas med mail eller laddas ner via WebUpdate (se kap ). Hårdvarulås, som skall sättas i datorns parallellport eller USB-port. Kapitel två tar lite allmänt upp de steg man skall gå igenom för att installera säkringssystemet. Därefter beskrivs installation av säkringssystemet lite noggrannare, kapitel tre tar upp nätverksinstallation och kapitel fyra lokal installation. En Nätverksinstallation skall göras av de användare som köpt en nätverkslicens och denna installation innebär att man först installerar särkringssystemet på en serverdator, Serverinstallation, och sedan kopplar de andra datorerna till denna, Klientinstallation. En Lokal installation innebär ett en-användar-system och då sker installationen lokalt på den aktuella datorn. Manualen tar upp tre olika installationer: Nyinstallation, görs första gången säkringssystemet skall installeras. Licensuppdatering, en uppdatering av säkringssystemet innebär en uppdatering av låsfilen. Detta skall göras om man köpt nya licenser eller fått tillgång till nya licenser genom Underhållsavtalet. Kan göras med diskett, mail men enklast via Internet (WebUpdate). Ominstallation görs om man vill installera om hela säkringssystemet. Kapitel 5 innehåller allmän information om hur säkringssystemet fungerar och hur det installeras. Slutligen tar kapitel sex upp lite vanliga problem som kan uppkomma och hur de kan lösas. Installation av säkringssystem - Allmänt om säkringssystemet 7

6 8 Installation av säkringssystem - Allmänt om säkringssystemet

7 2 Installation Under alla sorters installationer använder man sig av CD-skivan och det installationsprogram som finns där (alternativt nedladdning från StruSoft:s hemsida). Nedan beskrivs det allmänna tillvägagångssättet för installation och i de följande kapitlen kommer installationer av olika slag att beskrivas noggrannare. 2.1 Installation från CD-skiva Parallellports lås: Till att börja med måste man sätta hårdvarulåset i parallellporten på den dator som låsfilen skall installeras i. Vid lokal installation betyder det att hårdvarulåset skall sättas i den dator där man installerar säkringssystemet (vilket också är samma dator som man kommer att köra programmen ifrån senare). Vid nätverksinstallation skall hårdvarulåset sättas i servern. Dvs datorn där Licensserverprogrammet är installerat. USB-lås: Sätt inte i låset i USB-porten förren drivrutinerna är installerade. Sedan kör man igång installationsprogrammet. Om systemet, mot all förmodan, inte klarar av autostart, så måste man starta installationsprogrammet själv. Man kan till exempel använda Utforskaren för att gå till enheten för CD-spelaren. Där startar man filen START.EXE, till exempel genom att dubbelklicka på denna. I dialogrutan som visas väljer man land. När installationsprogrammet sedan startat, tryck på knappen för Säkringssystem under Välj programpaket... Under Meny kan man välja antingen Säkringssystem eller Hjälp säkringssystemet. Ett licensavtal visas, därefter kommer man vidare till själva programmet för säkringssystemet. I denna dialogruta finns det tre flikar: Installation, Uppdatering och Test. Under fliken Installation väljer man vilken sorts installation man vill göra och ett installationsprogram startas och leder sedan en genom Installation av säkringssystem - Installation 9

8 hela installationen. Man går vidare till nästa steg genom att trycka på Nästa knappen. Går det inte att komma vidare till nästa steg, eller om man vill installera om aktuella komponenter, måste installationen utföras för det steget (tryck på Installera knappen). Om något är fel går inte installationsprogrammet vidare. Istället dyker det upp ett felmeddelande, som talar om vad som är fel. Går installationsprogrammet vidare är allt okej så här långt. På högersidan av fönstret visas hela tiden en informationsruta, i vilken det går att avläsa en del nyttig information. Se till att gå igenom alla steg ända fram till det sista (Slut). Figur 1. Dialogruta för Säkringsystem, Installation. Från fliken Uppdatering finns det möjlighet att uppdatera säkringssystemet genom en uppdatering av låsfilen. Uppdateringen görs för att kunna köra nya, respektive uppdaterade program. 10 Installation av säkringssystem - Installation

9 Figur 2. Dialogruta för Säkringsystem, Uppdatering. När man har installerat säkringssystemet kan man testa det från fliken Test i installationsprogrammet. Det finns två testprogram som kan köras om systemet inte fungerar som det skall. Ett av programmen används vid nätverksinstallation och det andra för ett en-användarsystem. Skulle systemet av någon anledning inte fungera är det en god idé att börja här. Figur 3. Dialogruta för Säkrinsystem, Test. Installation av säkringssystem - Installation 11

10 2.2 Installation från nedladdad fil Kör igång installationsprogrammet och följ instruktionerna för att installera StruSoft License Server. 2.3 Begreppslista Låsfil, SKASOFT.LOC. skall ligga på den dator där hårdvarulåset sitter. Till varje hårdvarulås hör en låsfil som antingen finns på disketten märkt Lockfile, Hardware Lock, via mail eller som kan laddas ner via WebUpdate om disketten inte är bifogad. Hårdvarulås. Detta lås skall sitta i datorns parallellport/usb-port (OBS! vid USB-lås måste drivrutiner installeras först). Vid nätverksinstallation skall det sitta i serverdatorns parallellport och klientdatorerna behöver alltså varken ha hårdvarulås eller installera låsfil. Drivrutin för hårdvarulås. Måste vara installerat för att datorn skall hitta hårdvarulåset. Drivrutinen skall installeras på den datorn där låset skall sitta. Licensserverprogram. Se kapitel 3 Nätverksinstallation. SKASOFT.INI. En initieringsfil som skapas vid installation och finns i Windowskatalogen på klientdatorer. Det är denna fil som håller reda på sökvägen till licensfilen på serverdatorn. 12 Installation av säkringssystem - Installation

11 3 Nätverksinstallation 3.1 Allmänt om säkringssystemet Nätverksinstallationen består av två delar: dels installation på serverdatorn och dels konfiguration av klientdatorer som kör mot servern. Hårdvarulåset skall sitta på serverdatorn och där skall lås, låsfil och Licensserverprogram installeras. På klientdatorerna behöver man endast ange adressen dvs datornamn och port, vilket automatiskt sker vid klientinstallation. Se även kapitel 3.6 Konfiguration av StruSoft License Server tjänst. Systemkrav: Server och klient Windows 98* Windows ME* Windows NT (service pack 6)* Windows 2000 Windows XP Windows 2003 server Nätverk TCP/IP och DNS-namnupplösning * Fungerar men supporteras EJ av StruSoft Symboler använda i denna handledning Ikonen symboliserar tips eller annan allmän information. Ikonen symboliserar varningar eller mindre fel som bör undvikas. Ikonen symboliserar allvarliga fel som skall undvikas. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 13

12 3.1.2 Server installation På serverdatorn måste följande delar installeras. Drivrutin till hårdvarulåset Låsfil Licensserverprogram Ny installation Detta kapitel gäller enbart vid nyinstallation. Om StruSoft License Server redan är installerad, se kapitel 3.4, Ominstallation. Starta installationsprogrammet enl anvisningarna ovan. I dialogrutan Säkringssystem under fliken Installation klicka på knappen Server Installation. Nu har du kommit till Server Installation som kommer att följa dig genom de fem steg som installationen består av Server installation: 1/5 Drivrutin till hårdvarulås Till höger i denna ruta kan man se om man tidigare har installerat drivrutiner till hårdvarulås och till vänster står lite allmän information. Tryck på Installera-knappen om Drivrutin till hårdvarulås saknas. Sentinel drivrutinerna körs igång som ett separat installationsprogram. Följ instruktionerna. Klicka på Nästa. 14 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

13 Figur 4. Server installation, 1/5, Drivrutin till hårdvarulås Server installation: 2/5, Hårdvarulås Sätt i rätt hårdvarulås i parallellporten/usb-porten på datorn. Om installationsprogrammet hittar låset visas nu texten Ett korrekt hårdvarulås är funnet till vänster och till höger kan man se hårdvarulåsets nummer. Klicka på Nästa. Figur 5. Server installation, 2/5, Hårdvarulås. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 15

14 3.1.6 Server installation: 3/5, Låsfil Det finns tre sätt att installera låsfilen på datorn. Antingen gör man en WebUpdate och laddar ner låsfilen eller så är låsfilen bifogad med en diskett. Låsfilen kan även skickas med mail då den sparas ner i katalog på hårddisken. Först går vi igenom hur man installerar låsfilen med en diskett/mail Installation med hjälp av diskett/mail Tryck på knappen Välj källa för licensfilen. Sätt i disketten märkt Lockfile, Hardware lock där låsfilen (SKASOFT.LOC) finns. Ange Sökväg till låsfil (diskettenheten). Om filen SKASOFT.LOC finns på en annan enhet, t ex om den kommit med mail, går det bra att ange sökvägen genom att antingen bläddra till rätt mapp eller genom att skriva in sökvägen manuellt. Klicka på Installera knappen och därefter på Nästa. Figur 6. Server installation, 3/5, Låsfil. 16 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

15 Installation med WebUpdate Om en diskett inte är bifogad, kan man ladda ner låsfilen från StruSoft:s server via Internet med verktyget WebUpdate. Figur 7. Server installation, 3/5, Låsfil. Tryck på knappen Välj källa för licensfilen. Använd WebUpdate för att ladda ner licensfilen. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 17

16 Figur 8. Nedladdning av låsfil - WebUpdate. Välj Start Update i dialogrutan som kommer upp. Figur 9. WebUpdate - Målmapp. Markera Download and update i fältet WebUpdate settings och tryck OK. 18 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

17 En dialogruta WebUpdate kommer upp och anger var låsfilen blir sparad. Klicka på OK. Figur 10. Uppdatering av låsfil status - WebUpdate. Tryck Cancel i dialogrutan License information - WEB Update. Klicka på Nästa i dialogrutan Server installation Server installation: 4/5, Licensserverprogram Tryck Installera så startas en separat Setup (ett installationsprogram för StruSoft License Server). Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 19

18 Figur 11. Server installation. Välj om nuvarande version skall installeras eller om installationsprogrammet skall ansluta till StruSoft:s server och eventuellt hämta hem en senare programversion. Alternativet Connect to StruSoft... rekommenderas då det kan finnas en ny uppdaterad version av mjukvaran StruSoft License Server. Figur 12. Server installation. 20 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

19 Beroende på aktuell systemkonfiguration kommer fler installationssteg att visas. StruSoft rekommederar att man alltid följer de instruktioner och förslag som anges av installationsprogrammet. Låt installationsprogrammet köra klart och vänta 5 sekunder. Vill man ha tillgång till statistikinformation över licensanvändningen krävs att både MDAC och DAO drivrutiner installeras. Installationsprogrammet känner av vad som fattas och kommer att föreslå nödvändiga åtgärder därefter. Välj port som StruSoft License Server skall lyssna på och som klienterna anropar. StruSoft föreslår att man väljer lämplig port i intervallet Om den valda porten är upptagen kommer inte Stru- Soft License Server att starta. För att vara säker på att vald port inte är upptagen, starta en sk command prompt och skriv följande: netstat -an. Kontrollera att den valda porten inte finns med bland de upplistade använda portarna. Figur 13. Server installation. Efter genomförd installation kommer ett program (pipex Client) att starta. Detta program är ett administrationsverktyg för StruSoft License Server. pipex Client finns även som en stand-alone installation som kan installeras på valfri Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 21

20 dator i nätverket för att på ett enkelt sätt administrera StruSoft License Server. Se vidare avsnitt 3.3 som handlar om detta verktyg. En ikon huvud med nyckel tillhörande StruSoft License Server kommer att visas i aktivitetsfältet Server installation: 5/5, Slut Nu är installationen klar och du kan trycka på Avsluta. Figur 15. Server installation, 5/5, Slut. Starta valfri Internet Bläddrare (t ex Microsoft Internet Explorer). Mata in adressen Om servern svarar med en hemsida, har mjukvaran License Server installerats korrekt. Om servern inte svarar, kan detta bero på följande: Felaktig port. Port 8080 är felaktig. Mjukvaran License Server har av någon anledning stängts ner. Internet Bläddraren är felaktig konfigurerad. 22 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

21 3.2 Uppdatering av låsfil Uppdatering av låsfil/licensfil skall göras om man köpt nya licenser eller om man av någon anledning behöver ominstallera licensfilen. Uppdatering av låsfil kan enbart göras från programmet pipex Client, antingen från datorn där licensservern är installerad eller från valfri dator i nätverket under förutsättning att stand-alone versionen av pipex Client är installerad och inloggad mot StruSoft License Server. Se kapitel pipex Client. Vid uppdatering av LOC filen kommer följande att ske: befintlig licensfil SKASOFT.LOC kommer att ersättas. programdefinitionsfil Apps.dat kommer att uppdateras. intern systemuppdatering av StruSoft License Server mjukvaran. Högerklicka på huvud och nyckel ikonen i statusfältet tillhörande pipex Client. Menyn nedan kommer då att visas: Välj Update LOC-file. Här ges två alternativ: Från diskett eller annan enhet Vid uppdatering av låsfilen från diskett, behövs en diskett märkt (Lockfile, Hardware lock). På disketten är även ett ID nummer antecknat. Observera att detta nummer måste stämma överens med det nummer som finns på hårdvarulåset. Ovanstående låsfil kan även distribueras via e-post. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 23

22 Tryck på Från diskett eller annan enhet. Figur 16. Uppdatering av låsfil. Mata in sökvägen till informationsfilen Update.inf. (Denna fil behöver inte nödvändigtvis finnas på diskett). Klicka på Installera. StruSoft License Server kommer nu att visa en sammanställning där skillnaden mellan licensfilen (LOC filen) innan och efter uppdateringen visas i en listruta. Om du godkänner licensändringarna, klicka på Apply LOC file changes. Nu är licensfilen uppdaterad. Mjukvaran License Server behöver inte startas om för att ändringarna skall träda i kraft. På CD-skivan finns ett val Uppdatera licensfil. Denna skall INTE användas för server installation. 24 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

23 Använd WebUpdate för att ladda ner licensfilen (Kräver tillgång till internet) Figur 18. Uppdatering av låsfil - WebUpdate. Välj Start Update i dialogrutan som kommer upp. StruSoft License Server kommer nu att visa en sammanställning där skillnaden mellan licensfilen (LOC filen) innan och efter uppdateringen visas i en listruta. Om du godkänner licensändringarna, klicka på Apply LOC file changes. Nu är licensfilen uppdaterad. Mjukvaran StruSoft License Server behöver inte startas om för att ändringarna skall träda i kraft. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 25

24 3.2.1 Filen Update.inf Filen Update.inf används av StruSoft License Server till att uppdatera informationen i LOC filen samt för att uppdatera licensinformationen internt i mjukvaran StruSoft License Server. Nedan ett utdrag ur filen: <begin>... <execute> <command="filecopy" file="%dir\skasoft.loc" destination="win_path" text=" " /> <command="filecopy" file="%dir\apps.dat" destination="app_path" text=" "/> </execute>... <end> Innehållet i filen skall tolkas enligt följande: command anger vilket kommando som skall köras, i detta fall File- Copy. file anger vilken fil som skall kopieras. %dir är ett makro och betyder aktuell mapp (där filen Update.inf finns) destination anger målmapp. WIN_PATH är ett makro och betyder Microsoft Windows mappen. APP_PATH är ett makro och betyder StruSoft License Server mappen. text anger vilken statustext som skall skrivas ut i uppdateringssrutan. 26 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

25 3.3 pipex Client pipex Client är ett administrationsverktyg för StruSoft License Server som använder sig av en speciell IPC (Interprocess Communication) teknik som heter pipes (därav namnet), och som gör att programmet kan koppla upp sig till själva processen StruSoft License Server även om denna körs på en annan dator i nätverket. När StruSoft License Server installeras på serverdatorn kommer också programmet pipex Client att installeras och köras igång. En länk till pipex Client läggs in under Startup eller Autostart vilket gör att pipex Client alltid startas upp när man loggar in. Om pipex Client körs på serverdatorn dvs på samma dator där StruSoft License Server är installerad och körs behöver man inte ange några inloggningsuppgifter vilket inte är fallet om man installerar pipex Client som en stand-alone applikation på varfri klient i nätverket. pipex Client stand-alone applikation bör inte inte installeras och användas av vanliga användare (dvs ej systemadministratörer) då programmet endast är avsett att användas som ett konfigurationsverktyg för StruSoft License Server. Ibland kan det vara att föredra att någon annan än systemadministratören har tillgång till pipex Client för att t ex kunna uppdatera licensfilen på licensservern om systemadministratören inte är anträffbar Inloggning Starta pipex Client genom att gå in på Program\StruSoft License Server och välj pipex Client. Nedanstående ruta kommer att visas: Om pipex Client körs som en stand-alone applikation måste man vara upplagd som en sk pipex användare i StruSoft License Server. Uppläggning av StruSoft anvädare kan första gången enbart göras från serverdatorn, dvs där StruSoft License Server är installerat, se avsnitt längre fram. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 27

26 Figur 19. Inloggning. Mata in användarnamn och lösenord. Skriv in det datornamn där StruSoft License Server körs. Observera att det inte fungerar med IP nummer, utan endast med datornamn. Välj sedan OK. Nu försöker pipex Client etablera en anslutning till StruSoft License Server. Om inloggningen misslyckas kontrollera att datornamnet är korrekt samt att inloggningsuppgifterna stämmer. Om inloggningen lyckades visas menyn till vänster. Nedan beskrivs de olika menyerna: 28 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

27 3.3.2 License Usage License Usage påminner om Windows Aktivitetshanteraren eller Task Manger. I License Usage kan man se detaljerad information om vad som händer inuti StruSoft License Server. Bland annat är det möjligt att se en logglista med alla anrop som har gjorts mot licensservern. Figur 21. StruSoft License Server status. Oftast kan problem med att program går i demo-läge lösas genom att titta i Current activity logglistan. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 29

28 3.3.3 Update LOC-File Se avsnitt 3.2, Uppdatering av låsfil. Uppdatering av licensinformationen på StruSoft License Server med hjälp av pipex Client stand-alone kräver att man är upplagd som pipex användare sam att man innehar rättigheter för att göra detta Configuration I den här menyn är det möjligt att göra olika inställningar som på ett eller annat sätt påverkar StruSoft License Server funktionalitet License Server Settings Här finns möjlighet att bland annat ange vilken port StruSoft License Server skall lyssna på samt andra inställningar som berör själva Web gränssnittet, sk Web GUI. Figur 22. Allmänna inställningar. 30 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

29 Web GUI configuration Här är det möjligt att ställa in vilket utseende Web GUI skall ha i Internet Browsern samt vad de olika länkarna skall peka på. Ibland kan det vara att föredra att ha länkar som pekar på IP nummer istället för på datornamn. Figur 23. GUI utseende StruSoft License Server License Server pipe Communication Här är det möjligt att ange vilka användare som får koppla upp sig mot StruSoft License Server genom att använda verktyget pipex Client. För att lägga upp en ny användare välj Add new. Ange därefter användarnamn och lösenord, vilka används för att koppla upp sig från en klientdator. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 31

30 Figur 24. Uppläggning av nya användare. Det är möjligt att ange olika rättigheter för den nyinlaggda användaren. Markera de rättigheter som skall gälla och välj därefter OK. Figur 25. Rättighetsalternativ. 32 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

31 3.3.5 Database/statistics StruSoft License Server använder en Microsoft Access databas för att lagra statistik över licensanvändningen. Statistiken presenteras i en Internet Browser genom att klicka på länkmenyerna under Menu på StruSoft License Server huvudsidan. Exempel på licensanvändningsstatistik: Figur 26. Licensanvändningsstatistik. Som standardval lagras statistiken ett år bakåt i tiden. Det är dock möjligt att ändra inställningen genom att välja ett annat alternativ under Keep statistics: Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 33

32 Figur 27. Databasinställningar. Rensa databasen från all statistik kan göras genom att välja Clean database... Ibland kan det vara nödvändigt att reparera och komprimera databasen. Stru- Soft License Server reparerar och komprimerar databasen automatiskt var 20:e dag Reports and Statistics När man tittar på statistikinformation över licensanvändningen sammanställer StruSoft License Server beroende på vilken statistikinformation man vill titta på rapporter som sedan presenteras i tabellform i Internet Browsern. Tittar man på rapporter som ligger längre bak i tiden kommer StruSoft License Server att först skapa rapporter genom att sammanställa information från databasen och sedan spara denna information (eftersom den inte längre ändras) i sk OffLine Reports. Tittar man på samma statistikinformation igen kommer StruSoft License Server att automatiskt visa upp Offline Reports. Genom att göra så förbrukar StruSoft License Server mindre processor kraft på servern. 34 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

33 Figur 28. Offline rapporter Database/statistics report types Det finns 3 typer av statistikrapporter: Average statistics Är den sk matematiskt korrekta statistiken där den tillgängliga licenstiden jämförs med den totala, verkliga licensanvändningen. Peak average usage statistics Är en form av statistik som visar toppen på licensanvändningen mellan olika tidpunkter. Overusage statistics Är en form av statistik som visar antal gånger man har försökt att överutnyttja tillgängliga licenser. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 35

34 Genom att göra olika val i nedanstående ruta kan man få StruSoft License Server till att slå på eller av de olika statistikrapporttyperna. Figur 29. Statistikinställningar /report options I den här fliken är det möjligt att lägga upp en eller flera e-post rapporterings profiler. På så sätt kan man få StruSoft License Server till att skicka ut licensanvändsinformation till valfria mottagare via e-post. StruSoft License Server använder en egen e-post motor som har fördelen att den inte är bunden till varken Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange Server. E-post motorn som StruSoft License Server använder kallas internt för StruSoft RawSocket SMTP engine(v1.1). 36 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

35 Figur 30. E-post rapporter. Det kan finnas flera e-post profiler, dock kan enbart en profil vara aktiv åt gången. Har man flera e-post profiler kan man ändra från en profil till en annan genom att välja bland profiler i flervalsrutan Use profile:. För att lägga upp en ny profil, välj knappen New profile. Figur 31. SMTP Profilinställningar. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 37

36 Mata in den information som behövs och välj sedan OK. StruSoft License Server är konfigurerad att verkställa statistikrapporteringen klockan nästföljande dag License Management License Management kräver speciella rättigheter för att kunna användas. Kontakta StruSoft för mer information Vad är License Manager? License Manager är en licenshanterare som används för att skapa och tilldela licens- och användningsrättigheter för enskilda användare eller grupper av användare i ett nätverk. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att License Manager är ett kraftfullt filter som filtrerar oönskad licensanvändning. Genom att skapa olika filter kan användningen av licensierade program fördelas och utnyttjas på det sätt som är effektivast för det ändamål man sätter upp. License Manager skulle t ex kunna användas för att tilldela och hantera licenser inom företagets globala nätverk, där behovet av central licenssamordning mellan olika kontor är stort. Genom att skapa användargrupper för olika kontor inom företagets globala nätverk kan användningsregler sättas upp för att säkerställa att det alltid finns så många tillgängliga licenser som det behövs Licenshanteringsregler License Manager stödjer tre typer av licensregler. En licensregel knyts till en programversion och berör en grupp av användare eller en enskild användare. Allow Policy (tilldelningsregel) Drop Policy (ta bort regel) Reject Policy (återlämna regel) 38 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

37 Allmänt om licensregler Flera licensregler kan kombineras (sättas ihop) till att uppnå den filtreringseffekt man eftersträvar. Figur 32. License Rules. I figuren ovan har ett flertal licensanvändningsregler definierats. Definieras många licensregler för ett enda program kan det leda till att man lätt tappar översikten. Det är möjligt att definiera ett obegränsat antal licensregler för ett visst program. Genom att använda filtreringsfunktionen (se beskrivning längre fram) kan man få en klar bild av hur licenstilldelningen påverkas för en viss användare eller grupp av användare. Bilden ovan ska tolkas enligt följande: För det aktuella programmet finns totalt 4 tillgängliga licenser (lodrätt axel). Mellan klockan 0-24 utnyttjas licenserna (vågrätt axel) enligt följande: Figur => 3 licenser 6-10 => 4 licenser => 3 licenser 11-18:30 => 4 licenser 18:30-24 => 2 licenser Genom att använda en vyfilter kan man se vilka användare eller grupper av användare som har tillgång till licenserna för det aktuella programmet. Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation 39

38 Figur 34. Filter. Det går att ställa in/välja ett eget filter. Vill man t ex filtrera licensanvändningen för gruppen malmö, kan detta göras på ett enkelt sätt genom att lägga till ett eget definierat filter. Drop policy eller reject policy har företräde framför allow policy. Om man t ex definierar en tilldelningsregel (allow policy) som säger att 5 licenser får användas av en grupp av användare för att sedan definiera en återlämningsregel (reject policy) som berör en licens kommer licensdefinitionerna tillsammans att enbart beröra 4 licenser. 4 licenser får således användas av den berörda användargruppen. Hade en ta bort regel (drop policy) tilldelats för samma användargrupp hade det resulterat i att inga licenser hade tilldelats/varit tillgängliga alls för denna användargrupp. Licensregler kan fås till att gälla mellan vissa klockslag. Som standard gäller att alla licensregler är giltiga mellan klockan Genom att använda Recurrence handler dvs Återkommande hanteraren kan man ställa in att en licensregel ska t ex gälla sista fredagen varannan månad. Arv En användare ärver licensreglerna för gruppen användaren tillhör. Således behöver inte användarspecifika licensregler definieras. Om en användare tillhör en grupp och gruppen har tilldelats licensregler kommer således användaren till att först ärva gruppens rättigheter för att sedan ärva egna, tilldelade licensregler. Ex: Användaren paul tillhör gruppen malmö. Gruppen malmö har tilldelats fyra licenser som innebär att alla användare i gruppen malmö delar på fyra licenser, sk flytande licenser. Om användaren paul har fått ytterligare en tilldelad licens, innebär det att användaren paul totalt har tillgång till fem licenser. Fyra grupplicenser och en enskild licens. 40 Installation av säkringssystem - Nätverksinstallation

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.6.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD 7.6.0 Svensk version 6 Steg

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Nätverkslicens - Installation

Nätverkslicens - Installation Nätverkslicens - Installation Installationsprogrammet ska köras på den dator som ska dela ut licens(er) till klientdatorer. Det kommer att installera ett installationsprogram för klienter som ska köras

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.8.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Innan du börjar installationen 4 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsmanual för SolidWorks 2014

Installationsmanual för SolidWorks 2014 Installationsmanual för SolidWorks 2014 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Agenda Snabb introduktion till hur man aktiverar mentometerfrågor i PowerPoint Menyerna i mentometer-plugin:en Prova på själv Copyright Johansson Consulting, 2008.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer