Dagens föreläsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens föreläsning 021010"

Transkript

1 Dagens föreläsning e-business Affärsmässig och systemmässig integration Affärssystem Exemplet Cisco E-business Now like it or not, e stands for everything: e-banking, e-books, e-travel, e-training, e-entertainment, and even e-engineering. Business Week, Nov 1,1999 The e in e-business will soon be irrelevant. Fortune, Nov 8, 1999 E-business is rapidly becoming a way of life. It s our perspective that the name for e-business in the year 2000 will simply be: business. Business Week, Nov 1,

2 e-business The term e-business applies to all Net-based business applications for business to businesses, businesses to consumers, businesses to suppliers, and businesses to employees. Hartman, Sifonis, Kador, Net Ready, 2000 Affärer via Internet 1999 antogs försäljningen av varor uppgå till 109 miljarder dollar i USA År 2000 antogs försäljningen ha ökat till 251 miljarder År 2002 antas mer än 93% av alla amerikanska företag använda Internet för någon del av sin verksamhet Forrester Research,

3 Internet What is needed? User Server Modem PC Software Telephone ISDN Software TCP/IP connection Browser (Mail client) Optional Soundcard/Speakers Microphone/Web-cam LAN Bredband Internet service providers TCP/IP connection Internet admin. Internet web server (Mail server) Web - development tools Internet Services provided All types of digital data can be handled by Internet Service Mail Chat Conferences - Usernet Web - pages - streams Contains Documents Sound Video Programs Etc. Files Applications Entertainment News - text - radio - TV Banking PR Support Electronic commerce... 3

4 Affärs-Internet As a citizen you live in many spaces, where you have different priorities and modes of operation In designing business relationships the spaces must be respected Each of the Internet s many spaces open up entirely new dynamics of relationships Success in these relationships rest on understanding the nature of and what drives the particular space you focus on Keen:The Business Internet and Intranets Relationskuben Transaction Relationship All standard orders, invoicing, and payments initiated and completed on-line Limited ordering or on-line payment Transactions handled by phone, mail, and fax Text only Text & images Displays of multimedia Interactive multimedia Information Relationship One-way communication of messages Two-way interaction Continuous collaboration Interaction Relationship 4

5 Transactions with Limited Information Access and No communication Transaction Relationship All standard orders, invoicing, and payments initiated and completed on-line Limited ordering or on-line payment Transactions handled by phone, mail, and fax Text only Text & Displays of images multimedia Interactive multimedia Information Relationship One-way communication of messages Two-way interaction Continuous collaboration Interaction Relationship Dimensionerna Varje relationsdimension innehåller många delar som påverkar kundtillfredsställelse Transaktioner: tillförlitlighet, säkerhet, garantier, leveranser Information: relevans, aktualitet, ansvar, integritet Interaction: lättåtkomst, öppenhet, upplevd ärlighet Har även stor påverkan på förtroende, varumärke och juridik 5

6 Integration - Flera parallella utvecklingar IT/IS och affärer integreras Nätverk och kommunikationsformer integreras Teknologier integreras Tre olika industrier och brancher är på väg att smälta samman - Broadcast and Motion Picture Industri - Computer Industri - Print and Publishing Industri IT/IS och management integreras Broadcast & Motion Picture Industry Print & Publishing Industry Broadcast & Motion Picture Industry Print & Publishing Industry Computer Industry Computer Industry Med de här diagrammen som utgångspunkt skapade Negroponte the Media Lab vid MIT. 6

7 Definitioner Interoperability the ability of different systems to work together reasonably efficiently Integration the complete compatibility and working together of the elements of an IT resource: hardware, software, communications, and data. Voice/data integration means that voice and data signals are combined and transmitted simultaneosly over a transmission link Integrerade Affärssystem Integrerade affärssytem (Enterprise Resource Planning, ERP systems) är på stark frammarsch Om man använder ERP system fullt ut kan det upplevas som att Putting the Enterprise into the Enterprise System Om man inte ser upp kan drömmen om integration bli en mardröm 7

8 Managers and stakeholders Sales and delivery applications Reporting applications Financial applications Customers Sales force and customer service reps Central database Manufacturing applications Back-office administrators and workers Suppliers Service applications Human resource management applications Inventory and supply applications Employees Mer om ERP system Många lyckade och misslyckade installationer finns rapporterade Installationerna har både en affärsmässig och en teknisk aspekt De omfattande och komplexa programpaketen kräver stora tekniska insatser i pengar, tid och expertis ERP systemen påverkar de mottagande organisationernas strategi, organisation och kultur på grund av sin generella uppbyggnad Systemen påtvingar full integrering av affärsenheter även när en åtskillnad är bäst 8

9 Syftet med ERP system De ska lösa fragmenteringen av data och information i stora organisationer Varje större organisation samlar, genererar, och lagrar enorma mängder data De flesta organisationer har sina data spridda i hundratals lokala databaser baserade på funktion, affärsenhet, region, fabrik eller kontor Lösningarna är ofta totalt sett mycket ineffektiva Om företagens system är fragmenterade så är affärsverksamheten fragmenterad Exempel på effektivitetsförbättringar IBM s Storage Systems div. minskade tiden för att förändra priset på sina produkter från 5 dagar till 5 minuter Tiden för att leverera reservdel från 22 till 3 dagar Fujitsu Microelectronics minskade cykeltiden att klara order från 18 till 1.5 dagar och tiden för att göra bokslut från 8 till 4 dagar Ericsson koncernen inför SAP i hela koncernen Skrotar över 1000 system Kostnad minst 5 miljarder 9

10 10 Ericsson Att göra sig av med så många gamla system som möjligt Har massor av egenutvecklade och inköpta system främst inom personaladministration, order-lagerfakturering och kring system Det viktigaste att skapa en effektivare organisation och en effektivare användning av information ERP blir ett hjälpmedel att genomföra förändringar i arbetsprocesser Att byta system och ändra arbetsprocesser är känsligt CUSTOMERS PRODUCTS BUSINESS PROCESS PARTICIPANTS INFORMATION TECHNOLOGY

11 11 Affärsprocesser i centrum IT has business significance only when it is used as a part of an information system that supports at least part of a business process. When people speak about competing through information technology what they mean (or should mean) is competing through business processes that make effective use of information systems that employ IT. Steven Alter Vad är affärssystem och varför är de viktiga Alltmer kopplas och knyts ihop (affärsfunktioner med affärsfunktioner, affärsenheter till affärsenheter, företag till företag) För första gången sen stora och medelstora företag skapats har ledningen möjlighet att följa vad som händer nästan i realtid Vad Internet gör för kommunikation mellan organisationer gör Affärssystem (Enterprise Systems, ES) inom organisationer

12 12 Några huvudproblem En gemensam databas för hela organisationen skapar behov av enhetliga begrepp Affärsprocesser ändras alltså måste människor ändra sina arbetssätt Extremen Putting the enterprise into the Enterprise System Everybody has to compromise with enterprise systems; it s just a matter of how much, Davenport Affärsfördelar med ES Reduktion av cykeltider Snabbare informations transaktioner Bättre finansiell styrning Skapar grund för elektroniska affärer Gör tyst processkunnande explicit

13 13 Why did your company invest in an enterprise business solution? Improve information accuracy and availability Improve management decision making 61% 67% Reduce cost/improve efficiency 51% Upgrade technology Resolve a tactical issue (e.g., Y2K) Grow revenue Haven t done it yet Other 4% 38% 31% 24% 15% RESULTS FROM CEO SURVEY På väg mot en förtroende ekonomi The Business Internet is not part of a growing information economy: It is a part of an emerging trust economy Tre utvecklingsfaser kan urskiljas från 1960-talet (1) The quality movement (2) The customer service movement (3) The relationship movement Relationship rest on trust Keen, The Business Internet and Intranets

14 14 De 5 Internet-vågorna Broschyr-vågen Innehålls-vågen Intranät-vågen E-Commerce-vågen E-Business-vågen Värdekedja? Ingående Logistik Produktion Utgående Logistik Försäljning Kundservice & Marknads& support föring Leverantörer Kunder En värdekedja är alla aktiviteter som behövs för att producera, sälja, leverera och använda en produkt eller tjänst. Styrkan i kedjan är så stark som den svagaste länken. Varje länk i kedjan måste optimeras antingen av företaget eller dess partner. Bilden enligt Michael E. Porters definition

15 15 Broschyr-vågen: Ingående Logistik Produktion Utgående Logistik Försäljning Kundservice & Marknads& support föring Leverantörer Kunder Innehålls-vågen: Ingående Logistik Produktion Utgående Logistik Försäljning Kundservice & Marknads& support föring Leverantörer Kunder

16 16 Intranät-vågen: Ingående Logistik Produktion Utgående Logistik Försäljning Kundservice & Marknads& support föring Leverantörer Kunder Fläckvisa lösningar för informationsdelning E-Commerce-vågen: Ingående Utgående Logistik Logistik Försäljning Kundservice Produktion & Marknads& support föring E-Com lösning Leverantörer Kunder E-Com lösning Klättra i träd för att komma till månen! En fysisk värdekedja som försöker springa i Internet-fart

17 17 E-Business-vågen: 1999 Ingående Logistik Produktion Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Skapa en helt integrerad, friktionsfri värdekedja. som rör sig i Internet-fart levererar via fysiska och virtuella kanaler. Den Virtuella Värdekedjan En kedja som skapar värde genom en länka ihop följande fem steg: Samla in,organisera, Välja ut, Sammanställa och Distribuera information Utveckling kpmg Utvecklingskurva e-handel? C O N S U L T I N G Visibility Dot.Com Starts Internet WWW Technology Trigger European IPOs 1999 US Xmas 1998 US IPOs 1997/8 E is Best Peak of Inflated Expectation Dot.Com Share Fall-Out Investor Disillusion Bricks & Mortar Failures Dot.Com Shake Out Trough of Disillusion E-business Ends Business Disillusion Optimized E-Business True E-Business Emerges Slope of Enlightenment Post Net Businesses Plateau of Profitability

18 18 Nya organisationsmodeller Nya organisationsmodeller skapas när företag kan konkurrera i grupper (e-business communities) Nya supra-enterprise strukturer och enheter kan snabbt skapas och nå konkurrensfördelar Internet standard och nya teknologier ändrar sättet på vilket företag skapar information, samarbetar i projekt och genomför affärstransaktioner inte bara innanför företagets brandväggar Internets möjligheter påverkar vår uppfattning om företag och konkurrens Alla är uppkopplade Den nya förebilden inom en organisation via Intranät mellan företag, leverantörer och kunder via företag-tillföretags nätverk, via extranät mellan organisationer, företag, hem och konsumenter via det publika Internet Det första steget för de flesta företag var att etablera säkra företagsinterna Intranets Nästa logiska steg är att vidga möjligheterna till olika säkra Internet-länkar till olika intressenter

19 19 Business Partners Suppliers, Distributors, Resellers Supply Chain Management EMPLOYEES Administrative Control HRMS/e-procedurement Logistics Customer Relationship Management Marketing Production Enterprice resourse planning Business intelligence Sales Enterprice Application Integration Dsistribution Customer service Finance/Accounting/Auditing Management Control STAKEHOLDERS Selling Chain Management Customers, Resellers E-businesstrukturen

20 20 Affärsintegration Affärsintegration: är skapandet av tätare samordning mellan olika affärsaktiviteter som utförs av olika individer, arbetsgrupper eller organisationer så att en en sammanhängande affärsprocess skapas Sker integrationen inom en organisation talar man om intern affärsintegration Extern affärsintegration är samordning över organisationsgränser Affärsintegration BPR och affärssystem har varit metodologin för intern integration För extern integration finns ingen vedertagen metodologi Koncept, ansatser och tekniklösningar finns Customer relationship management, CRM Selling chain management Supply chain management, SCM

21 21 Varför CRM? Kostnaden för att attrahera en ny kund är beräknad att vara 5 gånger högre än att hålla en befintlig kund nöjd. En typisk missnöjd kund berättar för 8 10 personer om sina erfarenheter. Den främsta orsaken till missnöje är dålig service. Oddsen att sälja en produkt till en ny kund är 15 procent, medan oddsen att säja en produkt till en existerande kund är 50 procent. 70 procent av klagande kunder kommer att göra affärer med företaget igen om klagomålet tas om hand fort och effektivt. SCM Supply Chain Mangement Vad är SCM? - En översikt av material, information och finanser i processen från leverantörer till återförsäljare till distributörer och slutligen till konsumenter. Varför SCM? - Integrera och koordinera dessa flöden längs hela värdekedjan. Målet med SCM - Reducera lagren till minsta möjliga storlek.

22 22 Bakgrund till bristfällig integration Decentralisering under 1970-talet MIS skulle förse det egna affärsområdet med sina behov Fungerade bra till dess att behovet av integration över funktions- och divisionsgränser blev uppenbart BPR det första stora försöket i slutet av 80-talet och början av 90-talet Föll bl a på att informationssystemen var gjorda för den decentraliserade eran Grad av integration Fullständig integration finns knappt Integration vs interoperability Uppskattningar säger att inte ens de mest integrerade affärssystemen täcker mer 70% av en organisations behov De flesta organisationer behöver kompletterande system sk legacy system Risk för alltför mycket integration och fel typ av teknisk integration

23 23 Säljsidans verktyg CRM, samlingsnamnet är en management filosofi och ett antal spretiga applikationer CRM-lösningar brukar ha funktioner för: Data analysis och data mining Electronic storefronts Call center management (sales, help, and service) Sales support Integrated CRM Customer Lifecycle Acquire Enhance Retain Partial Functional Solutions{ Direct Marketing Cross-sell and Up-sell Proactive Service Sales Force Automation Customer Support Complete Integrated Solutions Integrated CRM Applications Cross-Functional Processes breaking down Department walls

24 24 The Channel Interface to the CRM Infrastructure Back Office Front Office Customer Web Partners Marketing and Fulfillment Customer Service and Billing Purchases History Operations Marketing Application Integration Sales Cross-sell Up-sell TeleSales Prospect or Customer Field Sales and Service Loyalty and Retention Programs Touch Points Call Center SFA POS Direct Mail Customer Billing Wireless Köpsidans verktyg Upphandling har två delar; råmaterialet och förbrukningsmaterialet Supply chain management, Operating resource management Alla produkter och service som köps kan ses som en del av supply chain SCM verktyg är paket för advanced planning and optimizing Upphandlingsstöd för icke-strategiskt material

25 25 A Process view of the Supply Chain Supply Chain Planning Information Flows Product Product Product Product Flows Flows Flows Flows Supplier Manufacturing Distribution Retailer Consumer Payment Flows Supply Chain Execution Definition Supply chain is a umbrella under which products are created and delivered to customers. From a structural standpoint, a supply chain refers to the complex network of relationships that organizations maintain with trading partners to source, manufacture, and deliver products.

26 26 Application view of the Supply Chain Complete order Lifecycle Commit Schedule Make Deliver Partial { Functional Solutions Order Commitment Advanced Planning Demand Planning Transportation Planning Manufacturing Planning Distribution Planning Complete Integrated Solutions Integrated Supply Chain Applications Bying and selling material Time-to-customer Time-to-market Differentiation Revenue generating Buyers are professional purchasers Consumed internally Cost-generating Not affecting end-product Buyers include all employees as well as professional buyers

27 27 Klassificering av marknadsplatser Vad som köps Indirekt material Direkt material Hur man köper Systematisk sökning MRO Hubs Ariba W.W.Grainer MRO.com BizBuyer.com Catalog Hubs Chemdex SciQuest.com Plasticsnet.com Tillfällig sökning Yield Managers Employease Adauction.com Capacityweb.com Exchanges e-steel PaperExchange.com Altra Energy IMX Exchange Upphandlingskaus Supplier 1 Phone Supplier 2 Supplier 3 Fax What products am I allowed to order? Supplier 4 Supplier 5 Supplier 6 Sales Reps Catalogs Where is that order I placed two weeks ago?!!! Supplier X Web Page

28 28 B2B Many executives realize that B2B is not so much a technological revolution as it is a business revolution enabled by technology. Kalakota, e-business 2.0 Cisco Cisco har omformat sig genom affärsanvändning av Internet Det revolutionära ligger inte i de produkter som säljs utan i processerna som gör att vem som hellst kan göra affärer med bolaget kunder, leverantörer, långivare och partner Värde skapas framförallt genom konsekvent användning av Internet Cisco framhålls ofta som modellen för ett nätverksbaserat företag (Net Ready)

29 29 Tre strategiska beslut IT satsningarna ska ske mot kunderna snarare än interna operationer och support ( projekt får inte starta om de inte kan påvisa ökad kundnöjdhet) (2) Områdeschefer bestämmer vad man ska satsa på Cisco har skapat Nätinfrastrukturen och anslutningsmöjligheterna för olika applikationer

30 30 Cisco s modell Applikationer för kundproblem har högsta prioritet Affärsmålen styr IT satsningarna (delat ansvar och risk) Kostnader för infrastruktur tas centralt Projekt måste vara lönsamma inom 6-9 månader Inga projekt får pågå mer än 1 år IT personal som deltar i projekt rapporterar både till IT-organisationen och aktuellt affärsområde Det finns en stark central IT chef som driver infrastruktur och standards Teknik Bara verkligt strategiska företagsövergripande applikationer används centralt (ERP, Orecle) Halva IT-budgeten går till nya tillämpningar och underhåll Ca 30% till gemensamma satsningar Standardisering drivs hårt (100% genomgående för UNIX servrar, Windows NT för LAN, Oracle för databaser, TCP/IP för nätverk)

31 31 Affärs- och systemintegration Cisco Value Chain Product Development Mfg. Mktg Sales Support MCO Workflow HR Benefits Training Supply chain Logistics Contract MFG CEC CCO Internet Commerce Customer care Communication Collaboration Connection online (CCO) Kundkontakten ( registrerade användare) Besvarar frågor, diagnostiserar nätverks problem, föreslår lösningar och expertstöd 80% av teknisk support tas elektroniskt (2 miljarder sparas) Självservice för att konfigurera, prissätta och beställa produkter Orderstatus och distribution kan spåras med ordernummer

32 32 Manufacturing Connection online (MCO) Speglar Cisco s ambition att skapa ett globalt nätverk för tillverkning Kan ses som en portal för supply chain Kan nås av anställda, leverantörer och logistikpartners Integrationen sänker kostnader, krymper cykeltider, möjliggör skalbarhet och ökar kundservice Fördelar Tillgång till leverantörsinformation i realtid Lägre kostnader för orderbehandling Högre produktivitet per anställd vid upphandling Starkt reducerad cykeltid för order Employee connection (CEC) De anställdas portal Applikationer finns för: All teknisk dokumentation Priser och orderstatus Marknadsförings- och försäljningsmaterial Utbildning Finansiell information Traditionella HR-funktioner Anläggningar Upphandling

33 33 Mognad Leadership 5 Organizational Competencies 5 5 Technology 5 Governance / Operating Model NetReadiness TM Scorecard NetIQ Agnostic Aware Savvy Expert Visionary Strategy From ebusiness via ibusiness to mbusiness Business Strategy IT-Strategy ecommerc e channel Strategy From single pieces to convergence Business Strategy estrateg y IT-Strategy The challenge of etransformation requires an integrated approach emarkets Virtual Enterprises Future winners... Use technology and keep their flexibility... Satisfy their customers and are building new relations... Keep their strengths and the enthusiasm within the organisation... Are looking for new alliances and partners

Dagens föreläsning 030909. e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness

Dagens föreläsning 030909. e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness Dagens föreläsning 030909 e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness E-business Now like it or not, e stands for everything: e-banking, e-books, e-travel, e-training,

Läs mer

Från e-handel till e-affärer (Föreläsning 3, 031104)

Från e-handel till e-affärer (Föreläsning 3, 031104) Från e-handel till e-affärer (Föreläsning 3, 031104) Några tumregler e-affärer, svenska siffror Content, container Mass Customization Supply Chain Management Definitioner E-commerce is the buying and selling

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Stockholms universitet Stockholm 2003-06-06 Företagsekonomiska institutionen Redovisning och informationsteknologi PM 4 Kursansvarig: Pontus Hedlin Supply Chain Management Jenny Axelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? Lennart Söderberg Juni 2009 Magisterexamen/examensuppsats/20 poäng(30 Hp)/D-nivå Industriell Ekonomi Magisterprogram/Management

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1

rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1 Talartider SAPSA Impuls 14-15 september 2011 rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1 José Duarte, President of Global Services En av de högsta cheferna inom SAP pratar

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Hantering av sociala medier

Hantering av sociala medier Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 g5d04 Contents index Contents index...2 Cisco Call Manager (CM)...3 Allmänt...3 Arkitektur...3 Produkter...4 Cisco IP-telefoner...5 Allmännt...5 Arkitektur...5

Läs mer

Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum

Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum NR 179 OKTOBER 2006 ÅRGÅNG 22 Har din organisation ordning och reda på alla dokument? Multi-Supportgruppen har under 20 år förädlat IDM-konceptet med helhetslösning

Läs mer

Kandidatuppsats Bachelor s thesis

Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kandidatuppsats Bachelor s thesis Datavetenskap C 15 hp Affärssystem IT/Ekonomi 180 hp CRM i små och medelstora företag En studie om företagens behov av CRM-funktioner MITTUNIVERSITETET Avdelningen för

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

Mera introduktion. Integrerade affärssystem och affärsprocesser 11.1.2007 P. Hirkman. BPwhatever

Mera introduktion. Integrerade affärssystem och affärsprocesser 11.1.2007 P. Hirkman. BPwhatever Mera introduktion Integrerade affärssystem och affärsprocesser 11.1.2007 P. Hirkman BPwhatever 1 Business Process Whatever (BPW) Business Process Innovation Business Process Simplification Business Process

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs)

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) OPTIMERING AV FÖRSÄLJNINGSARBETE OCH RÄTT KUNDVAL En försäljningsstrategi för Knowit ecommerce

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

Affärssystem Finns framtiden i molnet?

Affärssystem Finns framtiden i molnet? Affärssystem Finns framtiden i molnet? En studie av Daniel Biörck Johan Geiding Handledare: Jan- Olof Svebeus & Per Johansson MG104X Examensarbete inom teknik och management Sammanfattning Implementering

Läs mer

E-handelsföretagens logistiklösning - En kvalitativ studie om e-handelsföretagens logistiklösningar

E-handelsföretagens logistiklösning - En kvalitativ studie om e-handelsföretagens logistiklösningar E-handelsföretagens logistiklösning - En kvalitativ studie om e-handelsföretagens logistiklösningar Författare: Marcus Hägglöv & Dan Wirström Handledare: Per Nilsson Student Stort tack! Vi vill ta tillfället

Läs mer