Datorintroduktion, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorintroduktion, 2015"

Transkript

1 Datorintroduktion, 2015 Basåret, Maskin, Mekatronik, Design, Data, Elektro, Ekonomi&Produktion

2 Syfte: Ge allmän information om datorsystemet på Chalmers speciellt Campus Lindholmen samt dess användning. Obligatoriska moment: Saknas Förväntad förkunskap: Skapa och underhålla en katalogstruktur i Windows-miljö Använda Windows-baserade program Skapa Word-/Excel-dokument Komprimera dokument till.zip-fil Söka information på nätet (Web-sidor/Sökmotorer Google, Yahoo ) Hantera E-post

3 Linuxmiljön i kursen Programmeringsteknik (Data/Elektro): I kursen programmeringsteknik används olika utvecklingsprogram i en Linuxmiljö. För det ändamålet behöver man kunna lite om Linuxkommandon (Unix). Man bör kunna följande: Skapa och underhålla en katalogstruktur Navigera i katalogstrukturen samt hantera filer Kursen programmeringsteknik tar upp detta i inledningen och det är till stor fördel om man har lärt sig lite sedan innan. Ni kan förbereda er genom att läsa en datorbaserad självstudiekurs om UNIX. (http://tldp.org/ldp/intro-linux/html/) Se även kurshemsidorna för programmeringskurserna A & B för Data & Elektro

4 Campus Lindholmens datorer och nätverk Vid Campus Lindholmen finns, för studenternas del, följande datorsalar: 9 allmänna datorsalar i husen Jupiter plan 0 resp. 3, (J0xx resp. J3xx...) En datorsal och öppen miljö i Biblioteket, hus Patricia 5 labbsalar (D&IT / S2), plan 2 Jupiter 16 datorer, plan 2, hus SVEA hyllan Design har ett par småsalar plan 3 Jupiter För övrigt finns datorer bl.a. vid språklabb, simulatorer mm. Här finns alla datorsalar Se under länken:http://www.studat.chalmers.se/ Det finns även en lista på samtliga datorsalar på studentportalen, under kontakt och service IT

5 TILLGÄNGLIGHET PC-salarna och läsplatser i hus Jupiter I stort sett finns samtliga datorer, av intresse för er, i hus Jupiter. Ni kan komma in i huset tom (alltid med passerkort). Ni får vistas i datorsal och övriga lokaler t.o.m Vakt ser till att det är tomt efter denna tid. Vid undervisning är respektive sal bokad enligt schema. Man kan se bokningar av viss sal i TimeEdit-systemet. En länk till timeedit finns under nyttiga länkar på studentportalen i den svarta rutan längst ner. https://se.timeedit.net/web/chalmers/db1/public/# Respektera schemalagd undervisning! Tekniska problem, felanmälan samt synpunkter ITS Helpdesk, plan 1 hus Saga, alt eller

6 Policy avseende bärbar dator mm: Chalmers supportar ej studenters egna datorer och samverkar ej med leverantörer i syfte att kunna erbjuda billiga alternativ vid inköp. Bakom detta beslut ligger erfarenheter från tidigare års satsningar tillsammans med olika leverantörer som ej givit några positiva resultat (Dustin & Apple har student -erbjudanden för den som är intresserad). När egen utrustning används på Chalmers trådlösa nätverk krävs det att man använder sig av virusskydd samt de senaste säkerhetsuppdateringarna på sitt operativsystem. Det är även rekommenderat att använda starka lösenord. För en utförlig lista vad som gäller vid användning av Chalmers it-resurser kan man följa denna länk: https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/it-passerkortkopiering/sidor/ansvarvidanv%c3%a4ndningavdatorochdatorn%c3%a4tsresurser.aspx

7 DATORKONTO samt passerkort För att arbeta med datorerna på Chalmers behöver du: Ett passerkort, erhålles första dagen. Passerkortskod = rad 4 på skrapkortet Ett Chalmers-ID (användarnamn, s.k. CID), exempelvis pegl Ett Chalmers-Datorkonto (CDKS) Inloggning: användarnamn och lösenord. Lösenord = rad 1 på skrapkortet Ett underkonto s.k. /net konto: För inloggning i det trådlösa nätverket Nomad använder man sig av det s.k. /net kontot pegl/net. Lösenord = rad 2 på skrapkortet (detta nät är obsolet, vi kommer använda eduroam istället mer om detta senare) Administrering av CDKS-kontot: Via CDKS webbsida kan man ändra lösenord samt själv skapa underkonton, exempelvis /net-kontot. Webbsida för CDKS-kontot: https://cdks.chalmers.se

8 DATORKONTOT VID CHALMERS Lösenordet kan ändras och måste innehålla minst 10 tecken. Minst en stor bokstav, minst en siffra och minst ett icke alfanumeriskt tecken. Lösenordet får inte heller innehålla delar av förnamnet/efternamnet/cid et. användarnamn (CID): pegl lösenord:?th8c5bcde mailadress: (anställda) (studenter) Ändring av lösenord görs vid: https://cdks.chalmers.se

9 Datorinstallationer på Chalmers / Campus Lindholmen StuDat-konfiguration Datorinstallationerna i datorsalar på Chalmers har en grundinstallationer som kallas för StuDat. Två versioner finns, StuDat Windows respektive StuDat Linux. Varje dator har antingen det ena eller det andra operativsystemet. Installationen är fast och består av ett grundpaket samt lokala tillägg för just den salen. För närvarande finns 2 st. salar med StuDat Linux i Jupiter plan 0 (J020/J029) övriga datorer är StuDat Windows. Inloggning sker i båda miljöerna med ert CDKS konto. Användarnamn samt lösenord från rad 1 på skrapkortet.

10 Programvaror Samtliga datorer har generella programvaror av allmänt intresse t.ex. Office 2010 eller motsvarande, samt programvaror som är knutna till en eller flera kurser, exempelvis: Programutveckling (Dev-C (gcc), Java ) Matematik (MatLab, Matematica ) CAD (ProEngineering, Autocad, Catia ) Internet (Internet Explorer, Mozilla, SSH ) I fallet med programvaror knutna till vissa kurser ges information inom ramen för kursen var dessa programvaror finns. Aktuell information om detta se:

11 E-postkontot vid Chalmers Användarnamn (CID): Chalmers-mail: kallep Du hanterar mailen med webmail som nås via studentportalen: studentportalen Leverantör: Chalmers har sedan flera år tillbaka låtit Microsoft överta mail-tjänsten, Denna tjänst ersätts nu med Microsoft Office 365. Det är en Exchange-baserad webbmail. Du får ett konto liknande det du har i exempelvis MSN, Hotmail, Live och med dessa kan Exchange kommunicera. Det går även att skicka mailen vidare från till vilken annan mailadress som helst. Mailboxen är på 10 GB och stryps vid 9,6 GB.

12 VIKTIGA REGLER VID ARBETE I DATORSAL Passerkort samt lösenord är personliga Alla försök att ta reda på och använda andras lösenord i vårt och andra nät är förbjudet och straffbart Datorer och skrivare är larmade och kan ej flyttas utan att larmet riskerar att utlösas (det kostar 1000:-) Datorer är till för studieverksamhet Ej sprida kränkande information i någon form Ej matplats Papperskorgar finns Diskutrymmet är 10 GB Tänk på virusfaran Begå inga olagliga handlingar

13 Uppstart och inloggning första gången Skrapa fram lösenorden för CDKS-kontot på skraplotten (rad 1 = CDKS-lösenord) Logga sedan in med ditt CID och lösenord. Gå in på cdks.chalmers.se och bekräfta reglerna du skall följa. Kontot är nu aktiverat och redo att användas. Första gången du skriver ut, aktiveras din PrinterQuota mer om detta senare. Hemkatalog: Din hemkatalog monteras automatisk i Windows-miljön och betecknas med Z: Diskutrymmet är 10 GB. OBS: Lämna aldrig en dator som du är inloggad på. Du ansvarar för all aktivitet från ditt konto.

14 Arbeta med egna datorer i skolan respektive från hemmet Bärbar dator: Ni kan använda egen bärbar dator i skolan, som anslutes till det trådlösa nätet, via eduroam-tjänsten. En eduroam-klient måste installeras på datorn, se länken nedan. Normalt kommer er dator att upptäcka det trådlösa nätverket eduroam om den är inställd på att söka efter trådlösa nät. Anslut (krypterat) så ni kommer åt Internet och kan montera er hemkatalog. (Se nästa bild) Information om eduroam och var det finns se nedanstående: Slå av alla P2P-programvaror i era datorer INNAN ni anluter till eduroam.

15 Hemma / VPN, CDKS-klient mm: För att arbeta hemifrån vill man ibland komma åt filerna som ligger på Chalmersservern, detta kräver att man har en CHALMERS IP-adress. Denna erhålles genom att ansluta hemdatorn via en s.k. VPN-anslutning (Virtual Private Network). Information om VPN-anslutning se: Information om CDKS-klient se: Montering av filkatalogen: När datorn är ansluten via VPN (eller i skolan via eduroam) kan man montera sin filkatalog i en Windows-dator genom att man i utforskaren (My Documents ) under Tools väljer Map Network Drive samt: Väljer en ledig beteckning för drive (exempelvis Z ) Anger en folder (datorn med er hemkatalog): \\file00.chalmers.se\home\cid Vid Username anges: (obs stora bokstäver för Chalmers) samt vanliga CID-lösenordet.

16 Utskrifter Från Studat-dator: Normalt får man den skrivare monterad som finns i den aktuella salen. Om ej, kan man montera en skrivare själv. Se anvisningar på sidan: Från bärbar dator: Om man är inloggad via eduroam kan man montera en skrivare enligt anvisningar på sidan: Printer Quota (PQ): Ni får 250 PQ/termin. Överbliven PQ från en termin till en annan överförs, dock max 500 PQ. Rabatt ges vid duplexutskrifter. Prislista sitter på skrivarna. Mer PQ kan inköpas på Kokboken.

17 Er resurs Eget datorkonto Egen filarea (Z: i Windows) på en server-disk, 10 GB, (Centralt styrd backup) E-postkonto (10 GB) Utskriftsquota omfattande 250 sid/termin. Mer kan köpas hos Kokboken Möjlighet att ansluta till nätet via VPN anslutning För Linux-användare, finns en mapp som heter www. Allt som ligger där är publikt och kan kommas åt, av alla, via: web.student.chalmers.se/~cid (Personlig hemsida, kanske?) Monterade kataloger i StuDat Windows C: Lokal katalog på datorn Z: Egen hemmakatalog på server Hemkatalogen i Linux: /sol.ita.chalmers.se/users/cid

18 Det viktigaste Bevaka din e-post, Läs varje dag, eller ställ in vidaresändning till Gmail / hotmail / yahoo, etc Skydda ditt lösenord! Lämna aldrig ut lösenordet. Svara inte på e-post. Klicka inte på länkar i e- post. Frågor? Kolla vår dokumentation på Studentportalen (Kontakt och Service / IT) Du är välkommen att ringa eller maila oss! Kontakta oss; , eller Helpdesk Helpdesk finns i Studentcentrum (Johanneberg), eller hus Saga (Lindholmen)

19 När du slutar eller tar examen Ditt datorkonto kommer att låsas, när du inte längre är aktiv på Chalmers Vi börjar skicka e-postvarningar 60 dagar innan slutdatum Spara viktiga filer och e-post innan kontot blir låst När ditt konto har varit låst minst 6 månader, kan det komma att raderas Kontakta Studentcentrum, för att få hjälp med registrering. Efter examen kan du få e-post via Chalmers Alumninät Permanent adress

20 Har du inget datorkonto ännu? Ni som ej fått en skrapkort, kontakta dataenhetens helpdesk (Entrén i hus Saga) och hämta ut et skrapkort, genom att uppge namn, program och legitimera sig. Studieportalen Chalmers har en studentportal, i vilken man hanterar allt avseende information om program, kurser, kursval, tentaanmälan mm. samt personlig redovisning av studieresultat. Ni hittar portalen från Chalmers hemsida genom att klicka på studentportalen eller gå direkt till https://student.portal.chalmers.se https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/it-passerkortkopiering/sidor/nyvidchalmers.aspx Tack för ordet

Datorintroduktion, 2010. Maskin, Väg- och Vatten, Data, Elektro, Industriell Ekonomi mfl.

Datorintroduktion, 2010. Maskin, Väg- och Vatten, Data, Elektro, Industriell Ekonomi mfl. Datorintroduktion, 2010 Maskin, Väg- och Vatten, Data, Elektro, Industriell Ekonomi mfl. Syfte: Ge allmän information om datorsystemet på Chalmers och speciellt Campus Johanneberg samt dess användning.

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20 LABBINTRODUKTION Laboranter: Kurs: - Klass: DD15 Handledare: Sonny Johansson, Sigurd Israelsson Utskriftsdatum: 2015-08-20 Mål, syfte, förutsättningar Mål Labbintroduktionen skall ge studenten en chans

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Våren 2005

DATORINTRODUKTION. Våren 2005 DATORINTRODUKTION Våren 2005 Innehållsförteckning 1. Vett och etikett...3 1.1. Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle 3 1.2. Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle...4

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013. Universitetskonto. Mitt universitet

Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013. Universitetskonto. Mitt universitet Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013 Universitetskonto Alla som studerar vid Stockholms universitet har ett så kallat Universitetskonto, till vilket en mängd olika tjänster är kopplade.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar

Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar C D 23.8 2012 -papperet 79 Datacentralens informationstidning - specialnummer för gulnäbbar 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 23.8

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING Ingenjörsprogrammen Ht 2003 Stefan Pålsson, stefan@it.uu.se augusti 2003 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning...1 Genomförande...1 Inlämningsuppgifter...1

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer