FORMALIN. Ja, alltså Malmö. Industristaden som på kort tid förvandlas. Till kunskapsstad. Till Sveriges främsta kulturstad. Till gangsternäste. Eller?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORMALIN. Ja, alltså Malmö. Industristaden som på kort tid förvandlas. Till kunskapsstad. Till Sveriges främsta kulturstad. Till gangsternäste. Eller?"

Transkript

1 FORMALIN The earth without art is just eh MANIFEST Staden. Kroppen. Skalet. Denna sargade, sjuka organism, med sina miljontals, miljardtals celler. Med nerv, med puls, med känsla. Med hjärta och hjärna och själ. Vår stad Malmö styckmördad och söndersliten. Ett offer för sig själv. En grå, förvirrad, autoimmunt sjuk, pensionerad industriarbetare som låtsas som ingenting. Som andas vidare, som inte vill låta sig helas. Som vill låta sig helas. I grunden. Ja, alltså Malmö. Industristaden som på kort tid förvandlas. Till kunskapsstad. Till Sveriges främsta kulturstad. Till gangsternäste. Eller? Vi läser Malmös historia. En grushög vid Triangeln. Och så Danmark och Hansa och Malmös sista avrättning. Och Kockums och Eurovision Song Contest och Peter Mangs. Parkernas Stad. Med ganska liten grönyta. Där kvinnor bränns på Backarna och barnen jobbar i någon av de tre tobaksfabrikerna. Där Sankt Petri kyrka byggs på 1300-talet och Skandinaviens första moské får sina minareter först efter att den bränts ner till grunden och efter långa procedurer med överklagande från grannar boende i angränsande stadsdel - den bortom ringväg och förnuft. Eller? Malmö. Med bron till Köpenhamn, till Kontinenten, till Världen. Med den ståndaktige Torson i Västra hamnen och Sveriges första Gated Community Victoria Park. Med fyrtio procent personer som antingen själva, eller vars föräldrar, fötts till världen utanför Sveriges Rikes Gräns. Malmö. Med upplopp på Rosengård. Kackerlackor, fiskmåsar, råttor och studenter. Där utomsocknes parkerar bilen på Mobilias parkering så att den inte ska vandaliseras på gatorna i stan. Käppastaden. Residensstaden. Stad-staden. Med Kallis och Jägersro och Möllevångsmyller. Med Ilmar Reepalu och Björn Ranelid och Anita Ekberg. Med Zlatan. Och så puckelboll på Kroksbäck. Eller? Malmö är en stad. Faktum. Det sägs, tycks, tros och känns en massa om Malmö. Faktum. Styrkor och svagheter och invånare. Tio stadsdelar Faktum. Malmö har problem. Det är också ett faktum. Problem som inte riktigt vädras fullt ut. Skakas av lite bara. Används fläckmedel på. Områdesprogram och fokus på ungdomar. Problemområden. Vi tänker annorlunda. Vi tänker helhet. Tänker just staden som en organism. Kanske med nageltrång och ögonvagel och akilleshäl. Kanske till och med stora prismalika facettögon. Kanske som ett missfoster, ett freak. Med huvudvärk och ångest och komplex. Men också en massa grokraft och en enorm potential inte minst en kreativ sådan. Vi tänker: Låt det ske. Låt det som måste fram fram. Och låt det komma underifrån. Folket. Malmöbon. Iklädd PK-tvångströja och med silkeshandskar. Munkavle och skygglappar på, öronpropparna i. Inte höra, inte se, inte tala. Mycket viktigt. Nu säger vi inte att det är så här det ska vara, eller att det är så det är. Men det finns en tendens. I samhället. Att problemen ska hanteras varsamt. Explosivt material. Skyddsdräkt. Största möjliga tystnad. Men tänk om Malmö behöver en minröjning, en sanering. Tänk om

2 det bara kan göras med avryckta munkavlar och med lite fastare tag. Med alla sinnen i fullt bruk och med en vakenhet, en nakenhet. Tänk ATT det är så. Det här är ett uppror, en jordfräs. Det här är ett stort VI i ett stort VÅRT. Ett vårt som i allas. Som i allas ansvar, allas problem, allas verklighet. Men också allas möjlighet. Vi tänker delaktighet, tillgänglighet och varaktighet. Och det är nu vi talar om det offentliga rummet. Vem som får ta plats i det och vad som får sägas där. Alla och allt är inte det givna svaret. Konsten. Konst kan bli riktigt farlig då den inte håller sig på sin plats samtidigt som den blir en måttstock för hur tolerant ett samhälle är - Vad som tål att sägas öppet. Formalin vill vara just en drabbning, en spricka i strukturen och en påminnelse om att vi alla har ett ansvar för stadens självbild och rykte. Formalin vill knyta an till Malmös problematik men även potential och livskraft genom att erbjuda malmöborna en ny konstkarta, bestående av verk utspridda runt om i staden: rätt och slätt en konstutställning i det offentliga rummet, det kommunägda rummet, det gemensamma rummet. Vi vill låta konsten tala för Malmö och belysa och i bästa fall bearbeta de aktuella problemen. Konsten ska vara oanpassningsbar och bångstyrig, rycka av munkavlar och släppa ut våra inre ljusskygga demoner. Vi vill ge lokala samtidskonstnärer uppdraget att fånga upp frustrationen och maktlösheten utan silkeshandskar och ge dessa undertryckta känslor ett konstruktivt utlopp. Vi vill visa upp konstens nya kläder. Ytterkläderna. Vi ger er Freakshow - En flirt med det förbjudna & en fjärt mot det förljugna! Vi gör det här för att vi tror på konstens subversiva kraft: idéerna, viljan och modet att förändra. Och vi vill manifestera konstens förmåga att skapa debatt och belysa obekväma sanningar. Likaså vill vi framhålla att konstens och religionens sanningsbegrepp liknar varandra, båda förmedlar kunskap på ett metaforiskt plan. Frågor kring tro, andlighet och livsåskådning blir än mer brännande när vi står inför osäkra tider. Det må vara förmätet men vi vill göra ett försök att hela staden genom att knyta ihop hela staden. Formalin vill vara ett avtryck i tiden. Var är vi nu? Vart är vi på väg och var har vi varit? Och i vilken ordning? Man begraver en epok för att öppna upp för en ny. Formalin som medel är konserverande och desinfekterande. Samtidigt som nutidens Malmö försluts inom projektets ramar och blir ett tidsdokument, öppnar vi historiens burkar och plockar fram både redskap och erfarenheter från andra epoker och brukar dem i en ny kontext. Formalin är en kemisk process bestående av många och vitt skilda komponenter. Underliv fungerar som katalysator men vi kan och vill ingalunda styra processen på egen hand. Vår förhoppning är att detta frö ska växa och förgrena sig på oförutsägbara sätt. Guds vägar äro undergrundliga. UNDERLIV LÄMNAR SPÅR

3 FORMALIN The earth without art is just eh Frågeställningar för Formalin och Freakshow Dessa frågeställningar kan användas som inspiration, men också för att ytterligare förstå vilka tankegångar vi haft när vi utvecklade idén med Formalin. Staden (kroppen) Malmös identitet- /er. Hur identifieras en stad? Hur desinfekteras en stad? Vem får ta plats i det offentliga rummet och vad får sägas där? Staden som organism? I det yttre och det inre. Malmö som varelse, monster, freak. Med fysiska och mentala processer, blodomlopp och nervsystem, med organ och livsfunktioner. Med sinnessensorer och uttrycksbehov och minne. Stadens själ/själstillstånd? Malmös sjukdomsbild? Analys, diagnos och prognos. Utvecklingsfas. Symptom. Cellförändringar, svulster, varbölder och epidemier. Behandling. Förlopp och utgång. Fasaden/Kosmetikan Folket (själen) Utanförskap Innanförskap Makt Maktlöshet Behovet av en konstruktiv urladdning? Den genomsnittliga Malmöbon? Vem och i vilken tid? Berättelserna de stora och de små. Vems berättelser? Förhållandet makt media människa monster Folket som gemensam kompetensbank. Vilket erfarenhetskapital och kreativt kapital ryms bland Malmös befolkning och hur kan detta användas på bästa sätt? Konsten (det undermedvetna) Vilket/vilka är konstens uppdrag/syfte/mål? Vilken funktion har konsten i ett samhälle med lagstadgad yttrandefrihet? Hur kan konst skapa gemenskap? Konstens sanningsanspråk? Vad/vem avgör konstens kvalitet? Konsten som kommunikatör/whistleblower? Behöver konsten stå till svars?

4 FORMALIN The earth without art is just eh VIKTIG INFORMATION! Formella krav: Grundkravet för att kunna ansöka till Freakshow är att du bor/är verksam i Malmö och att du är myndig. Om du är under 18 kräver vi målsmans godkännande. I detta fall är målsman ansvarig. Möjlighet för flera personer att ansöka gemensamt finns. I detta fall räcker det med att en av gruppdeltagarna är myndig och därmed ansvarig. Underliv ställer inga krav på att du som sökande har genomgått en formell konstnärlig utbildning. Det är inte upp till oss att avgöra vem som är konstnär och inte heller har vi några ramar gällande vilken typ av konst man vill bidra med. Däremot välkomnar vi med glädje förslag som är interaktiva, gärna mellan stadsrummen och verk bestående av återvunnet, biologiskt nedbrytbart eller grönt material. Naturligtvis förväntar vi oss att verken håller en viss kvalitet. Därför är det bra att ange referensverk i ansökan. Förutom angivna konstinriktningar i ansökningsformuläret kan sökande ange övrigt. Detta kan exempelvis vara design, ordkonst, arkitektur eller livskonst. Ansökan: Sista datum för ansökan är fredagen den 30:e november. Då ska också ansökningsavgiften à 250 kronor ha inkommit till Underlivs bankgiro Ansökningsavgiften är en administrativ avgift, som oavkortat går till att bekosta urvalsprocessen, d.v.s för uppkopiering av ansökningshandlingarna, utskick av dessa till urvalskommittén, samt arvodering av densamma för den tid som läggs ner på urvalsproceduren. Avgiften innebär också ett försök att försäkra oss om seriösa ansökningar. I ansökningsavgiften ingår dessutom medlemsavgift i Konst- och Kulturföreningen Underliv fram till utgången av Glöm inte att ange namn, adress, - adress och telefonnummer när du betalar! Observera att ansökan skickas via mail och att samtliga bilagor är digitala. Urval: Ansökningarna kommer att bedömas utifrån genomförbarhet, nedslagskraft och originalitet utöver idén som helhet. Med genomförbarhet menar vi att sökande bl a bör

5 ha kännedom om hållfasthet, material, rumslighet, ekonomiska kalkyler och även modellbyggande om det är aktuellt. Kungörandet av de samtidskonstnärer som kommer att utses som medverkande i Formalins Freakshow äger rum den 21:a december på Observera att detta är samma dag som undergången eller övergången till en ny era. I urvalskommittén ingår förutom initiativtagarna fyra personer från det fria konst- och kulturlivet, samt en joker med oförstörd blick. Vilka dessa är kommer att offentliggöras först efter urvalet är klart. Sökandens identitet kommer att vara anonym under urvalsproceduren. Kontrakt med utvalda samtidskonstnärer kommer att upprättas. Produktion: Produktion av utvalda konstverk sker därefter fram till maj då verken ska vara klara. Planer för de enskilda konstverkens installation upprättas under april i samverkan med berörda kommunala enheter och inblandade tekniker. Samtliga medverkande konstnärer kommer att få samma grundsumma i produktionsersättning för material etc. I nuläget kan vi inte specificera beloppet exakt, men minimum är Summan står också i relation till uttrycksform. Vi jobbar aktivt för att beloppet ska öka. De som är inskrivna på AF Kultur erbjuds också praktikplats under produktionsperioden. För verk som kräver särskilda tekniska lösningar eller av någon anledning beräknas bli mer kostsamma i produktionen, finns möjlighet att ansöka om egna projektmedel med intyg från Underliv om medverkan i Formalin. Vi rekommenderar också crowdfunding. För elanslutning och liknande söker projektet sponsring. Verken: Verken i Freakshow skapas särskilt för utställningen, men ägs av konstnärerna. De lånas alltså till utställningen och återgår sedan i konstnärens ägo. Eftersom verken kommer att vara utplacerade i stadsmiljö under snudd på tre månader bör de givetvis vara anpassade till detta. Hållbarhet, tillgänglighetsanpassning och risk för allmänheten är aspekter som bör beaktas. En viss risk för skadegörelse finns. Fundera gärna över hur du som konstnär hanterar vandalism av just ditt verk. Finns det något sätt att integrera åskådarna av konstverket och få dem att känna sig delaktiga? Kan rentav vandalism bli en del av verket? Vem som återställer skadat verk specificeras i kontrakt med respektive konstnär utifrån varje enskilt verks förutsättningar. Konstnären bär det yttersta ansvaret för sitt verk. Försäkring av verket är valfritt och tecknas av respektive konstnär.

6 Utställning: Freakshow äger rum runt om i Malmö mellan den 1:a juni och den preliminärt den 25:e augusti Medverkande samtidskonstnärer tilldelas varsin plats som tillsammans kommer utgöra Formalins fasta konstkarta. Som komplement till dessa utgångspunkter finns även ett antal skuggplatser, där det kan förväntas hända saker under utställningsperioden. En del av dessa med förvarning, en del utan. Detta i Formalins andra delprojekts regi, i form av kringarrangemang och med olika samarbetspartners. Platserna: Utgångspunkterna är särskilt utvalda för att ge en jämn geografisk spridning, men samtliga platser har också någon form av förankring i historia/kulturarv, en symbolisk laddning eller befinner sig i gränszoner eller i ingenmansland. Tekniska riktlinjer: Konst i det offentliga rummet måste naturligtvis uppfylla vissa krav om säkerhet. Dels måste man ta hänsyn till säkerhets- och trygghetsaspekten. Konstverket får inte utgöra någon allmänfara. Innefattar konstverket elinstallationer ska dessa utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets gällande regler. Stora verk kan behöva monteras på plats. För transport gäller maxhöjd 3 m och maxbredd 2,60 m. Tänk också på stöldbegärligheten vid materialval och teknik. Återigen; konstnären bär det yttersta ansvaret för sitt verk.

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer