ELBRANSCHEN. FIE 50 år! Besök Elbranschens nätplats: OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 80 NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELBRANSCHEN. FIE 50 år! Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 80 NR. 5-6 2009"

Transkript

1 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 80 NR FIE 50 år! Besök Elbranschens nätplats:

2

3

4 Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare kv. Utrustning från 1960-talet till 2000-talet. Stenator AB Billstabågen 5, Västerås. Tel , fax För ytterligare information:

5 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post Bankgiro Plusgiro Helårsprenumeration (5 utgåvor): 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Rolf Oward Ur innehållet i nr. 5-6/2009 FIE 50 ÅR Ordföranden Sven-Åke Polfjärd tecknar föreningens historia NY KULL FIE-INGENJÖRER Rune Björnström rapporterar från högtidlig examen i Luleå VARGAVINTER FÖR KLIMATBLUFFARNA Värsta skandalen i vetenskapens historia? KLIMATKONFERENS I EU-PARLAMENTET Fred Goldberg rapporterar ELBRUK: Fler prisområden politiskt påhitt DEBATT: Koldioxidkänsligheten är överdriven Liten istid på gång? Reaktion mot desinformation Kärnkaften efter Köpenhamn Effektbalansen är det som gäller Elbranschens blå-gula sidor Årgång 80 Tryckt hos Tryckfolket AB i Malmö ISSN: Omslagsfoto: Kjell Duberg Följ debatten på Elbranschens nätplats

6 Elbranschen 5-6/2009 FIE FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK FIE 50 år Föreningen för industriell elteknik (FIE) bildades 1959 med uppgift att verka för samarbete mellan företag och tekniker direkt eller indirekt aktiva inom den industriella eltekniken, d.v.s. elkraftteknik och tilllämpad elektronik. Detta för att främja den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar, dess anskaffning, distribution, omformning och styrning. Dessa uppgifter har på ett mycket professionellt sätt fullföljts av engagerade styrelsemedlemmar och bibringats medlemmarna via möten, tekniska seminarier och branschtidskrifter. Föreningen kommer även framgent att utgöra en mycket viktig faktor för den industriella eltekniken, där organisationerna inom den industriella sektorn blir allt mer slimmade och där kompetensen inom elteknik redan i dag har stora brister, inte minst när det gäller elsäkerhetsfrågor. Vi kan därför inom FIE med SVEN-ÅKE POLFJÄRD ORDFÖRANDE I FIE, VD I FIE AB glädje i dag konstatera att vi ligger väl i fas med utvecklingen inom eltekniken i allmänhet och den industriella eltekniken i synnerhet. Detta har skapat vägar för samarbete inom olika branschorganisationer. FIE finns i dag representerad i olika tekniska kommittéer inom Svensk elstandard (SEK), i Elektriska Nämndens (EN) Tekniska Utskott (TU), i styrgrupp inom ELFORSK (riskanalys för distributionsnät), inom Svensk Energi (elsäkerhetsfrågor). Under de senaste åren har vi genom ovan nämnda samarbete inom FIE AB lyckats ta fram inte mindre än fyra olika handböcker samtliga baserade på IEC-standarder, vilket innebär att leverantörer och kunder har samma standard och behovet av anpassning för t.ex. dokumentation minskar avsevärt. Felsökningstiden minskar och därmed kostnaderna. Och kanske det viktigaste av allt, risken för elarbetsolyckor minskar när alla använder samma vokabulär. De handböcker som nu har tagits fram är följande: Dokumentation av industriella elanläggningar Hb 439 (i samarbete med SEK) Kopplingsutrustningar för industriella elanläggningar Hb 448 (i samarbete med SEK) Potentialutjämning i industriella elanläggningar Hb 449 (i samarbete med SEK) Elsäkerhetsanvisningar för arbete i industrianläggningar/esa-industri -08 (i samarbete med Svensk Energi) FIE:s engagemang i Elektriska Nämndens TU avser att företräda industrin och diskutera och ge svar på frågor om elsäkerhet i praktiken, frågor från bl.a. besiktningsmän. FIE:s engagemang i ELFORSK avser att bevaka industrins intressen för att minimera risker för strömavbrott i distributionsnäten där avbrott för speciellt svensk basindustri är mycket kostsamma. Vid FIE:s 50 årsjubileum den 22 april 2010 kommer vi att försöka blicka in i framtiden med hjälp av företrädare för myndigheter, industriföreträdare, elleverantörer, experter, standardiseringsföreträdare och utrustningsleverantörer för att få svar på frågan om strömmen var bättre förr. FIE har målsättningen klar. Vi ska fortsätta att stödja den svenska industrin för att säkerställa elutrustning av god kvalitet och med hög tillförlitlighet, säker elförsörjning och hög kompetens hos elpersonalen enligt devisen: Bättre bäst än störst. Alla hälsas varmt välkomna till en minnesvärd och givande jubileumsdag med det där lilla extra. Boka redan nu in den 22 april 2010! Detaljerat program kommer att finnas tillgängligt på hemsidan Titta in där då och då under januari/februari. Då bör programmet vara klart. Anmälan kan också ske via Ny kull FIE-ingenjörer Högtidlig examen i Luleå När femte omgången av den Kvalificerade Yrkesutbildningen inom Elektroteknik & Automation 100p (2,5 år) i Luleå höll sin examenshögtid i december var det extra festligt. Förutom FIE:s ordförande Sven-Åke Polfjärd, som nu varit med vid samtliga fem avslutningshögtider, medverkade också länets hövding Per-Ola Eriksson. I sitt tal tog landshövdingen Studenterna framförde sin egen Den arbetstid nu kommer till Rune Björnströms munspelsackompanjemang. 4

7 Elbranschen 5-6/2009 FIE FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK Rune Björnström, initiativtagaren till utbildningen, hälsade välkommen och gav en återblick över utbildningens 10-åriga historia och genom Ann-Helen Mörtberg fick han motta studenternas uppskattning. bland annat upp den annalkande bristen på välutbildad arbetskraft, speciellt i Norrbotten men även i landet i övrigt, och lovordade de initiativ som lett fram till dagens examen. Han gratulerade studenterna till deras examen och menade att de alltid är välkomna åter till hemlänet även om några känner för att söka sig jobb i andra regioner än Norrbotten. Att mer än hälften av studenterna redan fått jobb i länet är mycket glädjande. RAPPORT: RUNE BJÖRNSTRÖM LULEÅ Börje Röckner, tidigare rektor för utbildningen, framhöll i sitt tal det uppsving för vuxenutbildningen som satsningen inom Elektroteknik & Automation inneburit. Han tackade studenterna och alla som medverkat vid genomförandet av utbildningen, som från och med 1 juli 2009 heter Yrkeshögskola med Landshövding Per-Ola Eriksson delade ut kursintygen till studenterna. Här med Jesper Mikaelsson som också tilldelades elföretagens stipendium för Bästa examensarbete 5

8 Elbranschen 5-6/2009 Fr.v. rektor Börje Röckner. Han framhöll betydelsen av utbildningen inom Elektroteknik & Automation. En mycket glad Daniel Åhl utsågs till Bäste student och fick ett av elföretagens stipendier. Peter Sköllermark (trea fr.v.) fick FIE:s premie för utmärkta studieresultat. Längst t.h. Åke Visten, lärare från LTU som har undervisat i bl.a EMC, framhöll den goda sammanhållning som präglat klassen. Ett sjuttiotal deltagare hade samlats till examenshögtid i seminariets aula. Längst fram t.v. landshövding Per-Ola Eriksson och FIEs ordförande Sven Åke Polfjärd. Efteråt var det hög stämning vid banketten. Hanna Johansson, Ann-Helen Mörtberg och Helen Sjöholm trivdes på banketten. T.h. Den eminente folkmusikern och TV-proflien Hasse Alatalo svarade för underhållningen. egen YH-myndighet, numera placerad i Västerås. Elevernas tal hölls av Ann- Helen Mörtberg som tackade lärare och de företag som tillhandahållit praktikplatser under utbildningen. Sammanhållningen och det goda kamratskapet har präglat klassen vilket starkt har bidragit till framgångarna i studierna. Från länets elföretag utdelades två stipendier: Till bäste student utsågs Daniel Åhl och för bästa examensarbete belönades Jesper Mikaelsson. FIE:s premie tilldelades Peter Sköllermark. Kvällen avslutades med sedvanlig festlig bankett för studenter, anhöriga, lärare och näringslivsrepresentanter. För underhållning vid banketten stod folkmusikern och TV-profilen Hasse Alatalo. 6

9 Elsäkerhet i praktiken En bok som inte följer strömmen! Boken är skriven av erfarna besiktningsingenjörer och bygger på deras praktiska erfarenheter av elsäkerhet. Elsäkerhet i praktiken fyller ett stort behov som handbok och är mycket informationsrik. Denna bok är i första hand avsedd för av Elektriska Nämnden auktoriserade besiktningsingenjörer. Dels som ett utbildningsmaterial för blivande besiktningsingenjörer men även för etablerade besiktningsingenjörer som vill förkovra sig i något speciellt ämne där elanläggningen kan innebära en risk i form av brand-, avbrotts- eller personskada. Boken kan med fördel även nyttjas av eldriftsansvariga för kunskap om vilka risker den elektriska anläggningen kan generera. För elinstallatörer och elektriker kan boken ge värdefull information om hur elinstallationen kan utgöra en risk. ELSÄKERHET i praktiken Du kan beställa Elsäkerhets i praktiken på på telefon och fax eller fyll i talongen nedan. Jag beställer ex av Elsäkerhet i praktiken Beställningsnr Pris 1690 kr (medlemspris 1521 SEK) exkl moms Namn E-post Företag Telefon Adress Postnummer/Ort Organisationsnummer Faktureringsadress (om annan än ovan) Ja, jag vill bli medlem i Brandskyddsföreningen 1-49 anställda 1040:-/år över 50 anställda 2540:-/år Brandskyddsföreningen Svarspost Kundnummer Stockholm Frankeras ej. SBF betalar portot.

10 Elbranschen 5-6/2009 Polfjärd gratulerade FIE-studenterna FIEs ordförande Sven-Åke Polfjärd inledde med att framföra sitt tack till FIE-studenterna för att han nu för femte gången av fem möjliga fick vara med vid examenshögtiden i Luleå. Han framhöll att ett avslut av en krävande utbildning som regel innebär stor glädje. Jag hoppas att ni verkligen känner att ni nu är redo för ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter, en känsla som är viktig att ha med sig genom livet, och att ni känner att ni ständigt utvecklas för att möta nya krav, sa Polfjärd. Han poängterade också att han personligen och organisationen FIE delar glädjen med studenterna av flera skäl: dels för att vi inom FIE på ett konstruktivt sätt har kunnat hjälpa till att starta utbildningen, för att sedan från starten kunnat följa och sponsra vad vi nu kallar FIE-studenter dels för att ni som FIE-studenter, med era goda kunskaper, är bästa tänkbara ambassadörer för den utbildning ni fått, likaväl som för organisationen FIE dels för att svensk industri och svenskt näringsliv nu på allvar verkligen har börjat inse behovet av just kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft, vilket innebär att de flesta som genomgått denna utbildning inom Elektroteknik & Automation 100p (2,5 år) i dag har just kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Detta har gett återklang inom utbildning och näringsliv, en insats att vara stolt över. Sven-Åke Polfjärd påminde om att FIE-studenterna på ett utsökt sätt vid senaste Elfackmässan i Göteborg representerade sin skola genom att vinna tävlingen i samband med rekryteringsdagen. FIE i ett historiskt perspektiv FIE firar 50-årsjubileum den 22 april och då hoppas jag att även FIE-studenterna på något sätt ska kunna uppmärksammas. FIE:s huvuduppgift är som bekant att verka för samarbete mellan företag och tekniker direkt eller indirekt aktiva inom elkraftteknik och tillämpad elektronik. Detta innebär teknisk utveckling i frågor som rör elenergins utnyttjande inom industrin, dess anskaffning, distribution, omformning och styrning. Med andra ord oerhört viktiga arbetsuppgifter inom el/automation, vilket är en förutsättning för svenskt näringslivs överlevnad. FIEs ordförande Sven-Åke Polfjärd poängterade att han personligen och organisationen FIE delar glädjen med studenterna. Framtid/krav Hur ska man klara detta? Det är här ni FIE-studenter kommer in i bilden. Från er allra första anställning kommer ni att ses som ambassadörer för en välutbildad och motiverad arbetskraft på olika nivåer inom olika industrier och på olika arbetsplatser, sa Polfjärd. För FIE är kvalifikation och motivation självklarheter. Glädjande nog har man inom näringslivet äntligen börjat inse att kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft är en bristvara. Men ännu återstår en hel del att göra. Generellt sett är det fortfarande för få sökande till tekniska utbildningar på alla nivåer, då inte minst inom el/automationsteknik, även om antagningarna till de tekniska högskolorna ökat något. Men det innebär inte att bristproblemen för näringslivet på sikt är löst. En allt större andel av eleverna vid de tekniska högskolorna går till mer forskningsinriktad verksamhet. Här måste därför vi inom FIE, övriga branschorganisationer, kommuner, länsstyrelser och skolor arbeta sida vid sida för att finna optimala lösningar. För FIE var det därför väldigt uppmuntrande att länets högsta ledning genom landshövding Per-Ola Eriksson var representerad vid examenshögtiden. Kunskap och jäklar anamma Polfjärd underströk vidare att FIE-studenterna har en utmaning att på sina respektive arbetsplatser tydliggöra vikten av sina arbetsuppgifter på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Har man en stabil yrkesteoretisk grund att stå på, kanske även med några års arbetslivserfarenhet, så krävs det bara lite jäklar anamma för att lyckas i sina föresatser. Jag vet av egen erfarenhet att många av er kanske inte skulle ha varit här utan just dessa egenskaper. Ett stort ansvar för att nå ända fram vilar naturligtvis också på näringslivet som måste ta sitt ansvar för en statushöjning och relevant lönesättning. Sven-Åke Polfjärd avslutade med att återigen gratulera studenterna till examen och önska lycka till i framtiden. Jag vill också uttrycka tacksamhet till era respektive som har fått göra en hel del uppoffringar för att få allt att fungera. Dessutom framförde Polfjärd sitt tack till lärare, praktikföretag och till alla andra som på olika sätt deltagit i arbetet med utbildningen och inte minst till eldsjälen Rune Björnström som verkligen brinner för sin uppgift. Sven-Åke Polfjärd påminde om att FIE-studenterna på ett utsökt sätt vid senaste Elfackmässan i Göteborg representerade sin skola genom att vinna tävlingen i samband med rekryteringsdagen. 8

11

12 Elbranschen 5-6/2009 KJELL DUBERG Vargavinter för klimatbluffarna Värsta skandalen i vetenskapens historia? Är Climategate (förfalskningarna och undanhållandena av fakta kring klimatbluffen) den största skandalen i vetenskapens historia? Läs docent Goldbergs genomgång av bedrägerierna vid CRU! Kring den 20 november började det på nätet spridas intressant information om att någon hade lyckats lägga ut hela Hadley CRUs databas med brev ( s), rapporter och dataprogram på en server tillgänglig för vem som helst. Inom något dygn hade en mängd bloggar laddat ner informationen och börjat granska breven och plocka ut de intressantaste och mest pikanta detaljerna. Detta lär först ha skett på en server i Tomsk i Ryssland. Rykten säger att det är en hackare som lyckats ta sig in men detta är bara en hypotes, FRED GOLDBERG KLIMATANALYTIKER OCH DEBATTÖR, LIDINGÖ det kan också ha varit en s.k. whistleblower som arbetat inifrån och fått tag i datafilerna. Men det finns ytterligare en förklaring, som är den mest troliga. Forskarna vid CRU har varit hårt pressade att lämna ut alla data och bearbetningsprogram som finns i institutets dator. En ny teori är nu att Phil Jones samlat ihop alla data och komprimerat dem med zip-kod så att de skulle kunna flyttas till en annan hemlig dator och att man sedan skulle kunna säga att det skett ett datorhaveri och att alla data och program är förstörda. När hela datapaketet skickades iväg kan de ha råkat adressera det fel genom att en punkt hamnade på fel ställe. Det kanske skulle till tom.cru men det blev tomc.ru, som är den server i Tomsk där hela materialet dök upp och blev tillgängligt på webben. Från och med nu kan man lugnt påstå at The shit has hit the fan. De publicerade breven styrker misstankarna om att klimathotet är uppdiktat. Breven sträcker sig tillbaka till 1996 och sista brevet var avsänt den 12 november 2009 d.v.s. ca 1 vecka innan de läckte ut. Breven antyder bland annat att forskarna har använt sig av olika trick för att justera vetenskapliga data. Är de avslöjade breven äkta? De första frågorna som dök upp var om dessa brev verkligen är äkta och detta kunde ganska snabbt bekräftas av en del personer som varit inblandade i brevväxlingen med dr Phil Jones, 10

13 Elbranschen 5-6/2009 chef för Hadleys Climate Research Unit (CRU) vid University of East Anglia. Vad som gör avslöjandena extra intressanta är det faktum att det handlar om de ledande forskarna vid CRU och att de flesta mottagarna av de aktuella breven utgör de ledande alarmistiska forskarna i världen med namn som Jim Hansen, Gavin Schmidt, Kevin Trenbert, Stephen Schneider, Tom Wigley, Keith Briffa och Michael Mann. Ganska omgående började bortförklaringarna cirkulera på nätet, påståenden att de intressanta och ofta graverande upplysningarna var ryckta ur sitt sammanhang och att en del saftiga utryck bara var en jargong forskare mellan. Men ju mer detaljer som började sippra fram desto ihåligare blev bortförklaringarna. Avslöjandena började så småningom uppmärksammas i mainstream media i USA och England. Det dök snabbt upp en hel serie youtube-inslag från nyhetsprogram och debattprogram där olika forskare som figurerat i breven kommit till tals och kunnat berätta om hur forskarna i nätverket kring CRU motarbetat forskare som inte velat ansluta sig till tron på att människans CO 2 -utsläpp har påverkat klimatet eller att de har ifrågasatt riktigheten av de brant stigande globala temperaturkurvorna som sammanställs av Phil Jones. Har dessa avslöjande någon betydelse eller är alltsammans en storm i ett vattenglas? Jag anser att det som har hänt är mycket allvarligt och starkt har skadat förtroendet för det vetenskapliga forskarsamhället och klimatforskarna i synnerhet. Jag vill dela in det som hänt i tre delar. 1. Den första delen, som också med stor sannolikhet utlöst hela skandalen, är det faktum att Phil Jones konsekvent har vägrat att lämna ut underlaget för sina temperatursammanställningar till andra klimatforskare trots att han enligt lag är skyldig att göra detta. Många andra klimatforskare har ifrågasatt den branta temperaturkurvan under perioden Forskarna bakom IPCC, där även forskarna vid CRU ingår, hävdar att kurvan under denna period är brant på grund av antropogen klimatförändring d.v.s. på grund av människans utsläpp av växthusgasen CO 2. Att så är fallet bevisas av att diverse klimatmodeller konstaterat detta. Att klimatmodeller visar det forskarna vill att de ska visa är en annan historia. Många klimatforskare har begärt att få ut uppgifter om vilka stationer som ingår i den branta kurvan eftersom man misstänker att huvuddelen av uppvärmningen är orsakad av den s.k. urbaneffekten. Urbaneffekten är den lokala uppvärmning som sker i och runt våra städer förorsakad av trafik, industriutsläpp och bebyggelse som alstrar värme. Phil Jones har konsekvent nekat med motiveringen: Varför ska jag lämna ut 25 års arbete till någon som bara vill hitta fel i det? Hans vägran gjorde att det fanns skäl att misstänka att det var något lurt med kurvan. År 2000 stiftades en ny lag, motsvarande vår lag om offentliga handlingar, nämligen Freedom of Information Act (FOIA) innebärande att alla institutioner som arbetar med offentliga medel är skyldiga att lämna ut information, dataprogram och mätdata till den som så önskar. Trots denna lag begår nu Phil Jones direkt lagbrott genom att fortfarande vägra lämna ut några data. Först skyllde han på att han hade sekretessavtal med ett par länder och därför inte kunde lämna ut data. I engelska tidningar dök det upp artiklar som berättar att temperaturmätningar är statshemligheter. Så småningom blev han överkörd med sekretessargumentet och kort därefter kunde vi läsa i engelska tidningar att alla temperaturdata genom en mystisk olyckshändelse försvunnit ur CRUs datasystem. Nu började olika forskare och andra bli riktigt förbannade och krävde olika former av utredningar om hur alla data kunde försvinna och det hela började få mer och mer medieuppmärksamhet, främst i England, men inte i Sverige. Här dröjde det två veckor innan skandalen kortfattat omnämndes i TV och då i termer av att det var hackarna som var de klandervärda. 2. Den andra delen av skandalen är den information som kommit fram i de tusentalet brev som avslöjats. Här framgår det mycket tydligt hur irriterad man är över vissa forskare som försöker visa att CRU och IPCC har fel. Breven diskuterar olika strategier för hur dessa forskare ska stoppas från att publicera sina arbeten, redaktörer ska vidtalas eller hotas om de tar in artiklarna o.s.v. Några framstående forskare omnämns i mindre smickrande termer o.s.v. I breven förekommer också avslöjanden om direkt fusk och manipulation av temperaturkurvor. Här figurerar huvudsakligen Michael Mann, pappa till den famösa hockeyklubban där den medeltida värmeperioden och lilla istiden försvunnit och ersatts med en flack kurva som kring 1900-talets början skarpt stiger mot skyn. Diagrammet ser därför ut som en liggande hockeyklubba. Två kanadensare, Steven McIntyre och Ross Mc- Kitrick (M&M), lyckades efter flera års arbete bevisa att hockeyklubban är ett rent falsarium med manipulerade data och konstruerad med felaktiga statistiska metoder. Herrarna M&M kom därför att bli CRU-gängets största antagonister och hatobjekt som hotade att rasera den image som under många år mödosamt byggts upp av IPCCgänget och som ska bevisa att människan påverkar klimatet. En inställning som har fått religiösortodoxa dimensioner. 3. Att CRUs temperaturkurvor är manipulerade och utan vetenskapligt värde framgår mycket tydligt vid granskning av de olika dataprogrammen. När programmerarna skriver programkoden lägger de ofta in rader märkta REM som betyder remarks. Här skriver programmeraren in detaljer och kommentarer för att komma ihåg vad han har gjort i programmet. Det är dessa kommentarer som är de tydligaste bevisen för att kurvorna är kraftigt manipulerade så att de ska visa högre temperaturer än de uppmätta. Om de skyldiga forskarna åtalas är det sannolikt dessa rader som kommer att kunna fälla dem. Förhoppningsvis kommer programmerarna att framträda och vittna vilka instruktioner de har fått och av vem de har fått dem. Specialkabel Robotkabel Elektronikkabel Koaxialkabel Halogenfri kabel Värmetålig kabel Högfrekvenskabel Gummikabel Datakabel Servokabel Tel Fax Fråga oss om specialkabel - vår specialitet 11

14 Elbranschen 5-6/2009 Nu ska vi titta lite närmare på vad som avslöjats i breven. I ett brev sänt till Michael Mann (hockeyklubbans fader) skriver Jones att han hellre raderar alla tempdata i servern än att han lämnar ut dem till McIntyre. En månad senare försvann uppgifterna. I ett av de mer famösa breven daterat den 16 november 1999 skriver Jones till Mann, Bradley och Hughes, männen bakom hockeyklubban : I ve just completed Mike s Nature (den engelska tidskriften Nature) trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (i.e. from 1981 onwards) and from 1961 for Keith s to hide the decline (min understrykning). Här skriver Phil Jones rakt ut att han har lagt data till de olika serierna för att dölja en temperaturminskning. I ett annat brev från Tom Wigley till Keith Briffa finner vi föjande: It is distressing to read that American Stinker item. But Keith does seem to have got himself into a mess. As I pointed out in s, Yamal is insignificant. But, more generally, (even if it is irrelevant) how does Keith explain the McIntyre plot that compares Yamal-12 with Yamal-all? And how does he explain the apparent selection of the less well-replicated chronology rather than the later (better replicated) chronology? Of course, I don't know how often Yamal-12 has really been used in recent, post-1995, work. I suspect from what you say it is much less often than M&M say but where did they get their information? I presume they went thru papers to see if Yamal was cited, a pretty foolproof method if you ask me. Perhaps these things can be explained clearly and concisely but I am not sure Keith is able to do this as he is too close to the issue and probably quite pissed of. And the issue of with-holding data is still a hot potato, one that affects both you and Keith (and Mann). Yes, there are reasons but many good scientists appear to be unsympathetic to these. The trouble here is that withholding data looks like hiding something, and hiding means (in some eyes) that it is bogus science that is being hidden. Här säger Tom Wigley precis vad det handlar om, att undanhålla data från andra forskare och att det väcker misstankar om fusk. I think Keith needs to be very, very careful in how he handles this. I d be willing to check over anything he puts together. Tom. Här erbjuder sig Tom Wigley att hjälpa Briffa med mörkläggning men påpekar att genom att inte lämna ut data skapas en het potatis. Det är också intressant att notera att Wigley kallar American Thinker för Stinker. Vidare framgår att han inte är bekymrad för att det vetenskapliga inte är korrekt och att Briffa kanske inte är kapabel att bortförklara sina manipulationer. Wigley menar att om man inte lämnar ut data kommer det att betraktas som att man vill gömma något och att det är dålig vetenskap man vill dölja. I följande dokument från 2007 med titeln jones-foiathoughts.doc, diskuterar Jones taktik för att slippa att lämna ut data men om han måste, föreslår han hur man ska plocka bort vissa. send them a subset removing station data from some of the countries and remove many of the early stations that we coded up in the 1980s." Or perhaps send them the raw data as is, by reconstructing it from GHCN" (Global Historical Climatology Network), adding that "this would be the raw data, but it would annoy them. I ett brev från Phil Jones till Michael Mann står det: Mike, can you delete any s you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise. He s not in at the moment minor family crisis. Can you also Gene and get him to do the same? I don t have his new address. We will be getting Caspar to do likewise. AR4 är den senaste IPCC-rapporten som kom ut I samband med begäran om information enligt FOIA skriver Phil Jones att de ska radera alla brev med anknytning till AR4 eftersom det av breven framgår att de manipulerat data. Det fanns tydligen fakta i dessa brev som inte tålde dagsljus. I ett annat brev föreslår Phil Jones att de ska förfalska ett datum: Gene/Caspar, Good to see these two out. Wahl/Ammann doesn t appear to be in CC s online first, but comes up if you search. You likely know that McIntyre will check this one to make sure it hasn t changed since the IPCC closeoff date July 2006! Hard copies of the WG1 report from CUP have arrived here today. Ammann/Wahl try and change the Received date! Don t give those skeptics something to amuse themselves with. Kevin Trebert skriver: The fact is that we can t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can t, Han beklagar sig över att de verkliga temperaturavläsningarna inte är tillräckligt varma, att detta är olyckligt. Avslutningsvis några intressanta exempel på kommentarer i dataprogrammen: I ett litet dataprogram använt av Jones och The Team fanns det en rader lång kommentar från programmerarna som håller på att analyseras och som handlar om CRUs globala temperaturserie. Där står det att temperaturdata verkar vara suspekta, fabricerade och inte lämpade för sitt ändamål. Där fanns bl.a. citatet These will be artificially adjusted to look closer to the real temperatures. I ett annat avsnitt står det: In subfolder osborn-tree6mannoldprog there s a program (Calibrate_mxd.pro) that calibrates the MXD data against available local instrumental summer (growing season) temperatures between 1911 and 1990, then merges that data into a new file. That file is then digested and further modified by another program (Pl_calibmxd1.pro) which creates calibration statistics for the MXD against the stored temperature and estimates (i.e. infills) figures where such temperature readings were not available. The file created by that program is modified once again by Pl_Decline.pro, which corrects it as described by the author by identifying and artificially (the author s own word) removing the decline. But oddly Till vänster den starkt ifrågasatta officiella temperaturkurvan och till höger en korrekt, icke manipulerad kurva. 12

15 Elbranschen 5-6/2009 enough the series doesn t begin its decline adjustment in 1960 the supposed year of the enigmatic divergence. In fact, all data between 1930 and 1994 are subject to correction. I två andra briffa-program är korrektionerna mycket grövre. Programmeraren (Briffa?) kallar ändringarna. Apply a VERY ARTIFICAL correction for decline!! Sedan står det Here is the fudge factor som faktiskt står inskrivet i sin helhet i programmet. Ingen sann eller hederlig forskare skulle skriva till en oförklarad manipulationsfaktor (fudge factor), vilket CRUs programmerare faktiskt kallar det, för att generera det politiskt korrekta men vetenskapligt sett värdelösa resultatet. Ett annat exempel är: IMPOR- TANT NOTE: The data after 1960 should not be used. The tree-ring density records tend to show a decline after 1960 relative to the summer temperature in many high-latitude locations. In this data set this decline has been artificially removed in an ad-hoc way, and this means that data after 1960 no longer represent tree-ring density variations, but have been modified to look more like the observed temperatures. Vi finner vidare detta exempel: Others, such as mxdgrid2ascii.pro, issue this warning: NOTE: recent decline in treering density has been ARTIFI- CIALLY REMOVED to facilitate calibration. THEREFORE, post-1960 values will be much closer to observed temperatures then [ska vara than ] they should be which will incorrectly imply the reconstruction is more skilful than it actually is. See Osborn et al. (2004). Det finns också en stor kommentarfil av en programmerare vid CRU kallad Harry_read_me som dokumenterar att deras databehandling och modelleringsfunktioner var totalt utanför all kontroll. Han säger också: They fudged so much that NOTHING that came out of CRU can have ANY believability. Klimatskandalen har nu också spritt sig till Nya Zeeland på södra halvklotet. En grupp forskare under ledning av Richard Treadgold, från Climate Conversion Group, har sammanställt temperaturdata för Nya Zeeland och fann att öarnas temperatur inte har stigit de senaste 100 åren tvärt emot de officiella forskarnas temperaturdiagram som visar en stadig ökning. Se diagram 1 och 2. De avslöjanden som nu har gjorts visar tydligt att allt underlag för IPCCs påstående att temperaturen stigit ovanligt brant och bara kan förklaras av människans utsläpp av CO 2 inte har med verkligheten att göra. När detta skrevs befann sig många tusen politiker i Köpenhamn för att rädda klimatet genom att förhandla om utsläppsminskningar. Men vilken politiker lever som han lär. De kom till Köpenhamn i 160 privata flygplan och skjutsades runt i limousiner. Trots att det nu avslöjats att det inte finns något vetenskaligt underlag som visar att CO 2 påverkat klimatet fortsatte förhandlingarna i Köpenhamn som om ingenting har hänt. Der är synd om människorna sa Strindberg men vilka människor menade han? Klimatforskare eller klimatkonsumenter. Är ClimateGate världens största vetenskapliga skandal? Döm själva. Euro Energy Components AB - Din kontakt inom el! 3-polig A NYHET! 3 Montagematriel Stöd yttrandefriheten! Annonsera i branschens oberoende informationskanal!

ELBRANSCHEN MILJARDER BORTA MED VINDEN. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅ NG 83 NR.

ELBRANSCHEN MILJARDER BORTA MED VINDEN. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅ NG 83 NR. ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅ NG 83 NR. 1 2012 MILJARDER BORTA MED VINDEN Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Box 6040 200

Läs mer

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 5-6 2010. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 5-6 2010. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 5-6 2010 Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare 12-24 kv. Utrustning från 1960-talet till 2000-talet.

Läs mer

PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 3 2008 PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu STÅR SNURRORNA PÅ LILLGRUND FÖR

Läs mer

ELBRANSCHEN. 25 år. i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi i Örebro

ELBRANSCHEN. 25 år. i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi i Örebro ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 2 2010 Följ debatten på Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu 25 år i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi

Läs mer

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 4 2010. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 4 2010. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 4 2010 Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu KURSER 8ELKVALITET OCH TERMOGRAFI Praktisk elkvalitet Vad är elkvalitet och vilken mätmetod

Läs mer

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 82 NR. 5-6 2011. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 82 NR. 5-6 2011. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 82 NR. 5-6 2011 Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Box 6040 200 11 Malmö Tel. 040-611 06

Läs mer

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 1 2008 Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu PÅVEN FÖRDÖMER KLIMATHYSTERIN KOMMUNER OCH LANDSTING VILL HA KÄRNKRAFT FIEs VÅRMÖTE: FRAMTID

Läs mer

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 2 2008 ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu KRITIK MOT KLIMATBEREDNINGEN STARKT FOLKPARTISTÖD

Läs mer

ELBRANSCHEN. Vattenkraften effektiviseras. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 83 NR.

ELBRANSCHEN. Vattenkraften effektiviseras. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 83 NR. ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 83 NR. 3 2012 Vattenkraften effektiviseras Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Box 6040 200

Läs mer

om testsidan Att göra sig förstådd Fastighetsindex Föreningen för medicinsk statistik/ Ingredienser: 3 tsk framtid och 1 msk dåtid sidan 26

om testsidan Att göra sig förstådd Fastighetsindex Föreningen för medicinsk statistik/ Ingredienser: 3 tsk framtid och 1 msk dåtid sidan 26 Haltande Fastighetsindex sidan 6 Att göra sig förstådd på engelska sidan 17 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 1 2011 Föreningen för medicinsk statistik/ Ingredienser: 3 tsk framtid och

Läs mer

ELBRANSCHEN URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

ELBRANSCHEN URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 4 2008 URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu BASINDUSTRIN VILL BYGGA EGEN KÄRNKRAFT HAPARANDA VÄLKOMNAR FINSKT

Läs mer

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter Att värdera bevis sidan 14 TEMA: Den OFFICIELLA STATISTIKEN sidorna 8-11 svenska statistikfrämjandet nr 1 2013» Sådant agerande kan ses som betydligt mera strategiskt än att ha fokus på enbart kostnadsbesparingar

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

BGS BYGGNADSGEOLOGISKA SÄLLSKAPET. GEO-bygg

BGS BYGGNADSGEOLOGISKA SÄLLSKAPET. GEO-bygg BGS BYGGNADSGEOLOGISKA SÄLLSKAPET GEO-bygg Stockholm 2005 Omslag: 3D-bild över rampanslutning inom projektet Norra Länken. Två stycken 2-filiga vägbanor övergår till en 4-filig vägbana. (Åsa Persson, Nitro

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Fastighetsmäklare varför så dålig rykte? Marziyeh Avalinejad-Bandari. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Fastighetsmäklare varför så dålig rykte? Marziyeh Avalinejad-Bandari. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklare varför så dålig rykte? Författare: Marziyeh Avalinejad-Bandari Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16

M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16 SEKTIONEN FÖR DETONIK OCH FÖRBRÄNNING The Swedish Section for Detonics and Combustion affiliated with The Combustion Institute (www.combustioninstitute.org) M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16 Ny medlem

Läs mer

Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska folkbibliotek bör filtrera Internet eller ej

Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska folkbibliotek bör filtrera Internet eller ej MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:77 Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska folkbibliotek

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON ISRN LUTMDN/TMHP--13/5278--SE ISSN 0282-1990 Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON - Slutresultat Magdalena Uggmark Examensarbete Energihushållning Institutionen för

Läs mer

USA firade π108 med paj. Databerikningsmetoden. Jon raos fantastiska resa. hur väger man Nytta mot risk? tema/ Koders betydelse sidorna 6-10

USA firade π108 med paj. Databerikningsmetoden. Jon raos fantastiska resa. hur väger man Nytta mot risk? tema/ Koders betydelse sidorna 6-10 hur väger man Nytta mot risk? sidan 21 Jon raos fantastiska resa sidan 14 svenska statistikfrämjandet nr 3 2012 USA firade π108 med paj sidan 17 Databerikningsmetoden sidan 18 tema/ Koders betydelse sidorna

Läs mer

1. Att se och tolka 8 1. Kossan på ängen 9 2. Matematikern och kossan 9 3. Biologen och kossan 10 4. Klimatologen och kossan 10

1. Att se och tolka 8 1. Kossan på ängen 9 2. Matematikern och kossan 9 3. Biologen och kossan 10 4. Klimatologen och kossan 10 1 Innehåll Förord 7 1. Att se och tolka 8 1. Kossan på ängen 9 2. Matematikern och kossan 9 3. Biologen och kossan 10 4. Klimatologen och kossan 10 2. Alarmisternas budskap 12 1. Att bränna kol 13 2. Fossila

Läs mer

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden Lena Borg Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

Sociala Medier som marknadsföring

Sociala Medier som marknadsföring Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspektiv Social Media as a marketing tool From an organizational perspective JOHAN LUNDIN jl841215@gmail.com FREDRIK LUNDQVIST fredrik.lundqvist@gmail.com

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer