ELBRANSCHEN. FIE 50 år! Besök Elbranschens nätplats: OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 80 NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELBRANSCHEN. FIE 50 år! Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 80 NR. 5-6 2009"

Transkript

1 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 80 NR FIE 50 år! Besök Elbranschens nätplats:

2

3

4 Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare kv. Utrustning från 1960-talet till 2000-talet. Stenator AB Billstabågen 5, Västerås. Tel , fax För ytterligare information:

5 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post Bankgiro Plusgiro Helårsprenumeration (5 utgåvor): 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Rolf Oward Ur innehållet i nr. 5-6/2009 FIE 50 ÅR Ordföranden Sven-Åke Polfjärd tecknar föreningens historia NY KULL FIE-INGENJÖRER Rune Björnström rapporterar från högtidlig examen i Luleå VARGAVINTER FÖR KLIMATBLUFFARNA Värsta skandalen i vetenskapens historia? KLIMATKONFERENS I EU-PARLAMENTET Fred Goldberg rapporterar ELBRUK: Fler prisområden politiskt påhitt DEBATT: Koldioxidkänsligheten är överdriven Liten istid på gång? Reaktion mot desinformation Kärnkaften efter Köpenhamn Effektbalansen är det som gäller Elbranschens blå-gula sidor Årgång 80 Tryckt hos Tryckfolket AB i Malmö ISSN: Omslagsfoto: Kjell Duberg Följ debatten på Elbranschens nätplats

6 Elbranschen 5-6/2009 FIE FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK FIE 50 år Föreningen för industriell elteknik (FIE) bildades 1959 med uppgift att verka för samarbete mellan företag och tekniker direkt eller indirekt aktiva inom den industriella eltekniken, d.v.s. elkraftteknik och tilllämpad elektronik. Detta för att främja den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar, dess anskaffning, distribution, omformning och styrning. Dessa uppgifter har på ett mycket professionellt sätt fullföljts av engagerade styrelsemedlemmar och bibringats medlemmarna via möten, tekniska seminarier och branschtidskrifter. Föreningen kommer även framgent att utgöra en mycket viktig faktor för den industriella eltekniken, där organisationerna inom den industriella sektorn blir allt mer slimmade och där kompetensen inom elteknik redan i dag har stora brister, inte minst när det gäller elsäkerhetsfrågor. Vi kan därför inom FIE med SVEN-ÅKE POLFJÄRD ORDFÖRANDE I FIE, VD I FIE AB glädje i dag konstatera att vi ligger väl i fas med utvecklingen inom eltekniken i allmänhet och den industriella eltekniken i synnerhet. Detta har skapat vägar för samarbete inom olika branschorganisationer. FIE finns i dag representerad i olika tekniska kommittéer inom Svensk elstandard (SEK), i Elektriska Nämndens (EN) Tekniska Utskott (TU), i styrgrupp inom ELFORSK (riskanalys för distributionsnät), inom Svensk Energi (elsäkerhetsfrågor). Under de senaste åren har vi genom ovan nämnda samarbete inom FIE AB lyckats ta fram inte mindre än fyra olika handböcker samtliga baserade på IEC-standarder, vilket innebär att leverantörer och kunder har samma standard och behovet av anpassning för t.ex. dokumentation minskar avsevärt. Felsökningstiden minskar och därmed kostnaderna. Och kanske det viktigaste av allt, risken för elarbetsolyckor minskar när alla använder samma vokabulär. De handböcker som nu har tagits fram är följande: Dokumentation av industriella elanläggningar Hb 439 (i samarbete med SEK) Kopplingsutrustningar för industriella elanläggningar Hb 448 (i samarbete med SEK) Potentialutjämning i industriella elanläggningar Hb 449 (i samarbete med SEK) Elsäkerhetsanvisningar för arbete i industrianläggningar/esa-industri -08 (i samarbete med Svensk Energi) FIE:s engagemang i Elektriska Nämndens TU avser att företräda industrin och diskutera och ge svar på frågor om elsäkerhet i praktiken, frågor från bl.a. besiktningsmän. FIE:s engagemang i ELFORSK avser att bevaka industrins intressen för att minimera risker för strömavbrott i distributionsnäten där avbrott för speciellt svensk basindustri är mycket kostsamma. Vid FIE:s 50 årsjubileum den 22 april 2010 kommer vi att försöka blicka in i framtiden med hjälp av företrädare för myndigheter, industriföreträdare, elleverantörer, experter, standardiseringsföreträdare och utrustningsleverantörer för att få svar på frågan om strömmen var bättre förr. FIE har målsättningen klar. Vi ska fortsätta att stödja den svenska industrin för att säkerställa elutrustning av god kvalitet och med hög tillförlitlighet, säker elförsörjning och hög kompetens hos elpersonalen enligt devisen: Bättre bäst än störst. Alla hälsas varmt välkomna till en minnesvärd och givande jubileumsdag med det där lilla extra. Boka redan nu in den 22 april 2010! Detaljerat program kommer att finnas tillgängligt på hemsidan Titta in där då och då under januari/februari. Då bör programmet vara klart. Anmälan kan också ske via Ny kull FIE-ingenjörer Högtidlig examen i Luleå När femte omgången av den Kvalificerade Yrkesutbildningen inom Elektroteknik & Automation 100p (2,5 år) i Luleå höll sin examenshögtid i december var det extra festligt. Förutom FIE:s ordförande Sven-Åke Polfjärd, som nu varit med vid samtliga fem avslutningshögtider, medverkade också länets hövding Per-Ola Eriksson. I sitt tal tog landshövdingen Studenterna framförde sin egen Den arbetstid nu kommer till Rune Björnströms munspelsackompanjemang. 4

7 Elbranschen 5-6/2009 FIE FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK Rune Björnström, initiativtagaren till utbildningen, hälsade välkommen och gav en återblick över utbildningens 10-åriga historia och genom Ann-Helen Mörtberg fick han motta studenternas uppskattning. bland annat upp den annalkande bristen på välutbildad arbetskraft, speciellt i Norrbotten men även i landet i övrigt, och lovordade de initiativ som lett fram till dagens examen. Han gratulerade studenterna till deras examen och menade att de alltid är välkomna åter till hemlänet även om några känner för att söka sig jobb i andra regioner än Norrbotten. Att mer än hälften av studenterna redan fått jobb i länet är mycket glädjande. RAPPORT: RUNE BJÖRNSTRÖM LULEÅ Börje Röckner, tidigare rektor för utbildningen, framhöll i sitt tal det uppsving för vuxenutbildningen som satsningen inom Elektroteknik & Automation inneburit. Han tackade studenterna och alla som medverkat vid genomförandet av utbildningen, som från och med 1 juli 2009 heter Yrkeshögskola med Landshövding Per-Ola Eriksson delade ut kursintygen till studenterna. Här med Jesper Mikaelsson som också tilldelades elföretagens stipendium för Bästa examensarbete 5

8 Elbranschen 5-6/2009 Fr.v. rektor Börje Röckner. Han framhöll betydelsen av utbildningen inom Elektroteknik & Automation. En mycket glad Daniel Åhl utsågs till Bäste student och fick ett av elföretagens stipendier. Peter Sköllermark (trea fr.v.) fick FIE:s premie för utmärkta studieresultat. Längst t.h. Åke Visten, lärare från LTU som har undervisat i bl.a EMC, framhöll den goda sammanhållning som präglat klassen. Ett sjuttiotal deltagare hade samlats till examenshögtid i seminariets aula. Längst fram t.v. landshövding Per-Ola Eriksson och FIEs ordförande Sven Åke Polfjärd. Efteråt var det hög stämning vid banketten. Hanna Johansson, Ann-Helen Mörtberg och Helen Sjöholm trivdes på banketten. T.h. Den eminente folkmusikern och TV-proflien Hasse Alatalo svarade för underhållningen. egen YH-myndighet, numera placerad i Västerås. Elevernas tal hölls av Ann- Helen Mörtberg som tackade lärare och de företag som tillhandahållit praktikplatser under utbildningen. Sammanhållningen och det goda kamratskapet har präglat klassen vilket starkt har bidragit till framgångarna i studierna. Från länets elföretag utdelades två stipendier: Till bäste student utsågs Daniel Åhl och för bästa examensarbete belönades Jesper Mikaelsson. FIE:s premie tilldelades Peter Sköllermark. Kvällen avslutades med sedvanlig festlig bankett för studenter, anhöriga, lärare och näringslivsrepresentanter. För underhållning vid banketten stod folkmusikern och TV-profilen Hasse Alatalo. 6

9 Elsäkerhet i praktiken En bok som inte följer strömmen! Boken är skriven av erfarna besiktningsingenjörer och bygger på deras praktiska erfarenheter av elsäkerhet. Elsäkerhet i praktiken fyller ett stort behov som handbok och är mycket informationsrik. Denna bok är i första hand avsedd för av Elektriska Nämnden auktoriserade besiktningsingenjörer. Dels som ett utbildningsmaterial för blivande besiktningsingenjörer men även för etablerade besiktningsingenjörer som vill förkovra sig i något speciellt ämne där elanläggningen kan innebära en risk i form av brand-, avbrotts- eller personskada. Boken kan med fördel även nyttjas av eldriftsansvariga för kunskap om vilka risker den elektriska anläggningen kan generera. För elinstallatörer och elektriker kan boken ge värdefull information om hur elinstallationen kan utgöra en risk. ELSÄKERHET i praktiken Du kan beställa Elsäkerhets i praktiken på på telefon och fax eller fyll i talongen nedan. Jag beställer ex av Elsäkerhet i praktiken Beställningsnr Pris 1690 kr (medlemspris 1521 SEK) exkl moms Namn E-post Företag Telefon Adress Postnummer/Ort Organisationsnummer Faktureringsadress (om annan än ovan) Ja, jag vill bli medlem i Brandskyddsföreningen 1-49 anställda 1040:-/år över 50 anställda 2540:-/år Brandskyddsföreningen Svarspost Kundnummer Stockholm Frankeras ej. SBF betalar portot.

10 Elbranschen 5-6/2009 Polfjärd gratulerade FIE-studenterna FIEs ordförande Sven-Åke Polfjärd inledde med att framföra sitt tack till FIE-studenterna för att han nu för femte gången av fem möjliga fick vara med vid examenshögtiden i Luleå. Han framhöll att ett avslut av en krävande utbildning som regel innebär stor glädje. Jag hoppas att ni verkligen känner att ni nu är redo för ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter, en känsla som är viktig att ha med sig genom livet, och att ni känner att ni ständigt utvecklas för att möta nya krav, sa Polfjärd. Han poängterade också att han personligen och organisationen FIE delar glädjen med studenterna av flera skäl: dels för att vi inom FIE på ett konstruktivt sätt har kunnat hjälpa till att starta utbildningen, för att sedan från starten kunnat följa och sponsra vad vi nu kallar FIE-studenter dels för att ni som FIE-studenter, med era goda kunskaper, är bästa tänkbara ambassadörer för den utbildning ni fått, likaväl som för organisationen FIE dels för att svensk industri och svenskt näringsliv nu på allvar verkligen har börjat inse behovet av just kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft, vilket innebär att de flesta som genomgått denna utbildning inom Elektroteknik & Automation 100p (2,5 år) i dag har just kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Detta har gett återklang inom utbildning och näringsliv, en insats att vara stolt över. Sven-Åke Polfjärd påminde om att FIE-studenterna på ett utsökt sätt vid senaste Elfackmässan i Göteborg representerade sin skola genom att vinna tävlingen i samband med rekryteringsdagen. FIE i ett historiskt perspektiv FIE firar 50-årsjubileum den 22 april och då hoppas jag att även FIE-studenterna på något sätt ska kunna uppmärksammas. FIE:s huvuduppgift är som bekant att verka för samarbete mellan företag och tekniker direkt eller indirekt aktiva inom elkraftteknik och tillämpad elektronik. Detta innebär teknisk utveckling i frågor som rör elenergins utnyttjande inom industrin, dess anskaffning, distribution, omformning och styrning. Med andra ord oerhört viktiga arbetsuppgifter inom el/automation, vilket är en förutsättning för svenskt näringslivs överlevnad. FIEs ordförande Sven-Åke Polfjärd poängterade att han personligen och organisationen FIE delar glädjen med studenterna. Framtid/krav Hur ska man klara detta? Det är här ni FIE-studenter kommer in i bilden. Från er allra första anställning kommer ni att ses som ambassadörer för en välutbildad och motiverad arbetskraft på olika nivåer inom olika industrier och på olika arbetsplatser, sa Polfjärd. För FIE är kvalifikation och motivation självklarheter. Glädjande nog har man inom näringslivet äntligen börjat inse att kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft är en bristvara. Men ännu återstår en hel del att göra. Generellt sett är det fortfarande för få sökande till tekniska utbildningar på alla nivåer, då inte minst inom el/automationsteknik, även om antagningarna till de tekniska högskolorna ökat något. Men det innebär inte att bristproblemen för näringslivet på sikt är löst. En allt större andel av eleverna vid de tekniska högskolorna går till mer forskningsinriktad verksamhet. Här måste därför vi inom FIE, övriga branschorganisationer, kommuner, länsstyrelser och skolor arbeta sida vid sida för att finna optimala lösningar. För FIE var det därför väldigt uppmuntrande att länets högsta ledning genom landshövding Per-Ola Eriksson var representerad vid examenshögtiden. Kunskap och jäklar anamma Polfjärd underströk vidare att FIE-studenterna har en utmaning att på sina respektive arbetsplatser tydliggöra vikten av sina arbetsuppgifter på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Har man en stabil yrkesteoretisk grund att stå på, kanske även med några års arbetslivserfarenhet, så krävs det bara lite jäklar anamma för att lyckas i sina föresatser. Jag vet av egen erfarenhet att många av er kanske inte skulle ha varit här utan just dessa egenskaper. Ett stort ansvar för att nå ända fram vilar naturligtvis också på näringslivet som måste ta sitt ansvar för en statushöjning och relevant lönesättning. Sven-Åke Polfjärd avslutade med att återigen gratulera studenterna till examen och önska lycka till i framtiden. Jag vill också uttrycka tacksamhet till era respektive som har fått göra en hel del uppoffringar för att få allt att fungera. Dessutom framförde Polfjärd sitt tack till lärare, praktikföretag och till alla andra som på olika sätt deltagit i arbetet med utbildningen och inte minst till eldsjälen Rune Björnström som verkligen brinner för sin uppgift. Sven-Åke Polfjärd påminde om att FIE-studenterna på ett utsökt sätt vid senaste Elfackmässan i Göteborg representerade sin skola genom att vinna tävlingen i samband med rekryteringsdagen. 8

11

12 Elbranschen 5-6/2009 KJELL DUBERG Vargavinter för klimatbluffarna Värsta skandalen i vetenskapens historia? Är Climategate (förfalskningarna och undanhållandena av fakta kring klimatbluffen) den största skandalen i vetenskapens historia? Läs docent Goldbergs genomgång av bedrägerierna vid CRU! Kring den 20 november började det på nätet spridas intressant information om att någon hade lyckats lägga ut hela Hadley CRUs databas med brev ( s), rapporter och dataprogram på en server tillgänglig för vem som helst. Inom något dygn hade en mängd bloggar laddat ner informationen och börjat granska breven och plocka ut de intressantaste och mest pikanta detaljerna. Detta lär först ha skett på en server i Tomsk i Ryssland. Rykten säger att det är en hackare som lyckats ta sig in men detta är bara en hypotes, FRED GOLDBERG KLIMATANALYTIKER OCH DEBATTÖR, LIDINGÖ det kan också ha varit en s.k. whistleblower som arbetat inifrån och fått tag i datafilerna. Men det finns ytterligare en förklaring, som är den mest troliga. Forskarna vid CRU har varit hårt pressade att lämna ut alla data och bearbetningsprogram som finns i institutets dator. En ny teori är nu att Phil Jones samlat ihop alla data och komprimerat dem med zip-kod så att de skulle kunna flyttas till en annan hemlig dator och att man sedan skulle kunna säga att det skett ett datorhaveri och att alla data och program är förstörda. När hela datapaketet skickades iväg kan de ha råkat adressera det fel genom att en punkt hamnade på fel ställe. Det kanske skulle till tom.cru men det blev tomc.ru, som är den server i Tomsk där hela materialet dök upp och blev tillgängligt på webben. Från och med nu kan man lugnt påstå at The shit has hit the fan. De publicerade breven styrker misstankarna om att klimathotet är uppdiktat. Breven sträcker sig tillbaka till 1996 och sista brevet var avsänt den 12 november 2009 d.v.s. ca 1 vecka innan de läckte ut. Breven antyder bland annat att forskarna har använt sig av olika trick för att justera vetenskapliga data. Är de avslöjade breven äkta? De första frågorna som dök upp var om dessa brev verkligen är äkta och detta kunde ganska snabbt bekräftas av en del personer som varit inblandade i brevväxlingen med dr Phil Jones, 10

13 Elbranschen 5-6/2009 chef för Hadleys Climate Research Unit (CRU) vid University of East Anglia. Vad som gör avslöjandena extra intressanta är det faktum att det handlar om de ledande forskarna vid CRU och att de flesta mottagarna av de aktuella breven utgör de ledande alarmistiska forskarna i världen med namn som Jim Hansen, Gavin Schmidt, Kevin Trenbert, Stephen Schneider, Tom Wigley, Keith Briffa och Michael Mann. Ganska omgående började bortförklaringarna cirkulera på nätet, påståenden att de intressanta och ofta graverande upplysningarna var ryckta ur sitt sammanhang och att en del saftiga utryck bara var en jargong forskare mellan. Men ju mer detaljer som började sippra fram desto ihåligare blev bortförklaringarna. Avslöjandena började så småningom uppmärksammas i mainstream media i USA och England. Det dök snabbt upp en hel serie youtube-inslag från nyhetsprogram och debattprogram där olika forskare som figurerat i breven kommit till tals och kunnat berätta om hur forskarna i nätverket kring CRU motarbetat forskare som inte velat ansluta sig till tron på att människans CO 2 -utsläpp har påverkat klimatet eller att de har ifrågasatt riktigheten av de brant stigande globala temperaturkurvorna som sammanställs av Phil Jones. Har dessa avslöjande någon betydelse eller är alltsammans en storm i ett vattenglas? Jag anser att det som har hänt är mycket allvarligt och starkt har skadat förtroendet för det vetenskapliga forskarsamhället och klimatforskarna i synnerhet. Jag vill dela in det som hänt i tre delar. 1. Den första delen, som också med stor sannolikhet utlöst hela skandalen, är det faktum att Phil Jones konsekvent har vägrat att lämna ut underlaget för sina temperatursammanställningar till andra klimatforskare trots att han enligt lag är skyldig att göra detta. Många andra klimatforskare har ifrågasatt den branta temperaturkurvan under perioden Forskarna bakom IPCC, där även forskarna vid CRU ingår, hävdar att kurvan under denna period är brant på grund av antropogen klimatförändring d.v.s. på grund av människans utsläpp av växthusgasen CO 2. Att så är fallet bevisas av att diverse klimatmodeller konstaterat detta. Att klimatmodeller visar det forskarna vill att de ska visa är en annan historia. Många klimatforskare har begärt att få ut uppgifter om vilka stationer som ingår i den branta kurvan eftersom man misstänker att huvuddelen av uppvärmningen är orsakad av den s.k. urbaneffekten. Urbaneffekten är den lokala uppvärmning som sker i och runt våra städer förorsakad av trafik, industriutsläpp och bebyggelse som alstrar värme. Phil Jones har konsekvent nekat med motiveringen: Varför ska jag lämna ut 25 års arbete till någon som bara vill hitta fel i det? Hans vägran gjorde att det fanns skäl att misstänka att det var något lurt med kurvan. År 2000 stiftades en ny lag, motsvarande vår lag om offentliga handlingar, nämligen Freedom of Information Act (FOIA) innebärande att alla institutioner som arbetar med offentliga medel är skyldiga att lämna ut information, dataprogram och mätdata till den som så önskar. Trots denna lag begår nu Phil Jones direkt lagbrott genom att fortfarande vägra lämna ut några data. Först skyllde han på att han hade sekretessavtal med ett par länder och därför inte kunde lämna ut data. I engelska tidningar dök det upp artiklar som berättar att temperaturmätningar är statshemligheter. Så småningom blev han överkörd med sekretessargumentet och kort därefter kunde vi läsa i engelska tidningar att alla temperaturdata genom en mystisk olyckshändelse försvunnit ur CRUs datasystem. Nu började olika forskare och andra bli riktigt förbannade och krävde olika former av utredningar om hur alla data kunde försvinna och det hela började få mer och mer medieuppmärksamhet, främst i England, men inte i Sverige. Här dröjde det två veckor innan skandalen kortfattat omnämndes i TV och då i termer av att det var hackarna som var de klandervärda. 2. Den andra delen av skandalen är den information som kommit fram i de tusentalet brev som avslöjats. Här framgår det mycket tydligt hur irriterad man är över vissa forskare som försöker visa att CRU och IPCC har fel. Breven diskuterar olika strategier för hur dessa forskare ska stoppas från att publicera sina arbeten, redaktörer ska vidtalas eller hotas om de tar in artiklarna o.s.v. Några framstående forskare omnämns i mindre smickrande termer o.s.v. I breven förekommer också avslöjanden om direkt fusk och manipulation av temperaturkurvor. Här figurerar huvudsakligen Michael Mann, pappa till den famösa hockeyklubban där den medeltida värmeperioden och lilla istiden försvunnit och ersatts med en flack kurva som kring 1900-talets början skarpt stiger mot skyn. Diagrammet ser därför ut som en liggande hockeyklubba. Två kanadensare, Steven McIntyre och Ross Mc- Kitrick (M&M), lyckades efter flera års arbete bevisa att hockeyklubban är ett rent falsarium med manipulerade data och konstruerad med felaktiga statistiska metoder. Herrarna M&M kom därför att bli CRU-gängets största antagonister och hatobjekt som hotade att rasera den image som under många år mödosamt byggts upp av IPCCgänget och som ska bevisa att människan påverkar klimatet. En inställning som har fått religiösortodoxa dimensioner. 3. Att CRUs temperaturkurvor är manipulerade och utan vetenskapligt värde framgår mycket tydligt vid granskning av de olika dataprogrammen. När programmerarna skriver programkoden lägger de ofta in rader märkta REM som betyder remarks. Här skriver programmeraren in detaljer och kommentarer för att komma ihåg vad han har gjort i programmet. Det är dessa kommentarer som är de tydligaste bevisen för att kurvorna är kraftigt manipulerade så att de ska visa högre temperaturer än de uppmätta. Om de skyldiga forskarna åtalas är det sannolikt dessa rader som kommer att kunna fälla dem. Förhoppningsvis kommer programmerarna att framträda och vittna vilka instruktioner de har fått och av vem de har fått dem. Specialkabel Robotkabel Elektronikkabel Koaxialkabel Halogenfri kabel Värmetålig kabel Högfrekvenskabel Gummikabel Datakabel Servokabel Tel Fax Fråga oss om specialkabel - vår specialitet 11

14 Elbranschen 5-6/2009 Nu ska vi titta lite närmare på vad som avslöjats i breven. I ett brev sänt till Michael Mann (hockeyklubbans fader) skriver Jones att han hellre raderar alla tempdata i servern än att han lämnar ut dem till McIntyre. En månad senare försvann uppgifterna. I ett av de mer famösa breven daterat den 16 november 1999 skriver Jones till Mann, Bradley och Hughes, männen bakom hockeyklubban : I ve just completed Mike s Nature (den engelska tidskriften Nature) trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (i.e. from 1981 onwards) and from 1961 for Keith s to hide the decline (min understrykning). Här skriver Phil Jones rakt ut att han har lagt data till de olika serierna för att dölja en temperaturminskning. I ett annat brev från Tom Wigley till Keith Briffa finner vi föjande: It is distressing to read that American Stinker item. But Keith does seem to have got himself into a mess. As I pointed out in s, Yamal is insignificant. But, more generally, (even if it is irrelevant) how does Keith explain the McIntyre plot that compares Yamal-12 with Yamal-all? And how does he explain the apparent selection of the less well-replicated chronology rather than the later (better replicated) chronology? Of course, I don't know how often Yamal-12 has really been used in recent, post-1995, work. I suspect from what you say it is much less often than M&M say but where did they get their information? I presume they went thru papers to see if Yamal was cited, a pretty foolproof method if you ask me. Perhaps these things can be explained clearly and concisely but I am not sure Keith is able to do this as he is too close to the issue and probably quite pissed of. And the issue of with-holding data is still a hot potato, one that affects both you and Keith (and Mann). Yes, there are reasons but many good scientists appear to be unsympathetic to these. The trouble here is that withholding data looks like hiding something, and hiding means (in some eyes) that it is bogus science that is being hidden. Här säger Tom Wigley precis vad det handlar om, att undanhålla data från andra forskare och att det väcker misstankar om fusk. I think Keith needs to be very, very careful in how he handles this. I d be willing to check over anything he puts together. Tom. Här erbjuder sig Tom Wigley att hjälpa Briffa med mörkläggning men påpekar att genom att inte lämna ut data skapas en het potatis. Det är också intressant att notera att Wigley kallar American Thinker för Stinker. Vidare framgår att han inte är bekymrad för att det vetenskapliga inte är korrekt och att Briffa kanske inte är kapabel att bortförklara sina manipulationer. Wigley menar att om man inte lämnar ut data kommer det att betraktas som att man vill gömma något och att det är dålig vetenskap man vill dölja. I följande dokument från 2007 med titeln jones-foiathoughts.doc, diskuterar Jones taktik för att slippa att lämna ut data men om han måste, föreslår han hur man ska plocka bort vissa. send them a subset removing station data from some of the countries and remove many of the early stations that we coded up in the 1980s." Or perhaps send them the raw data as is, by reconstructing it from GHCN" (Global Historical Climatology Network), adding that "this would be the raw data, but it would annoy them. I ett brev från Phil Jones till Michael Mann står det: Mike, can you delete any s you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise. He s not in at the moment minor family crisis. Can you also Gene and get him to do the same? I don t have his new address. We will be getting Caspar to do likewise. AR4 är den senaste IPCC-rapporten som kom ut I samband med begäran om information enligt FOIA skriver Phil Jones att de ska radera alla brev med anknytning till AR4 eftersom det av breven framgår att de manipulerat data. Det fanns tydligen fakta i dessa brev som inte tålde dagsljus. I ett annat brev föreslår Phil Jones att de ska förfalska ett datum: Gene/Caspar, Good to see these two out. Wahl/Ammann doesn t appear to be in CC s online first, but comes up if you search. You likely know that McIntyre will check this one to make sure it hasn t changed since the IPCC closeoff date July 2006! Hard copies of the WG1 report from CUP have arrived here today. Ammann/Wahl try and change the Received date! Don t give those skeptics something to amuse themselves with. Kevin Trebert skriver: The fact is that we can t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can t, Han beklagar sig över att de verkliga temperaturavläsningarna inte är tillräckligt varma, att detta är olyckligt. Avslutningsvis några intressanta exempel på kommentarer i dataprogrammen: I ett litet dataprogram använt av Jones och The Team fanns det en rader lång kommentar från programmerarna som håller på att analyseras och som handlar om CRUs globala temperaturserie. Där står det att temperaturdata verkar vara suspekta, fabricerade och inte lämpade för sitt ändamål. Där fanns bl.a. citatet These will be artificially adjusted to look closer to the real temperatures. I ett annat avsnitt står det: In subfolder osborn-tree6mannoldprog there s a program (Calibrate_mxd.pro) that calibrates the MXD data against available local instrumental summer (growing season) temperatures between 1911 and 1990, then merges that data into a new file. That file is then digested and further modified by another program (Pl_calibmxd1.pro) which creates calibration statistics for the MXD against the stored temperature and estimates (i.e. infills) figures where such temperature readings were not available. The file created by that program is modified once again by Pl_Decline.pro, which corrects it as described by the author by identifying and artificially (the author s own word) removing the decline. But oddly Till vänster den starkt ifrågasatta officiella temperaturkurvan och till höger en korrekt, icke manipulerad kurva. 12

15 Elbranschen 5-6/2009 enough the series doesn t begin its decline adjustment in 1960 the supposed year of the enigmatic divergence. In fact, all data between 1930 and 1994 are subject to correction. I två andra briffa-program är korrektionerna mycket grövre. Programmeraren (Briffa?) kallar ändringarna. Apply a VERY ARTIFICAL correction for decline!! Sedan står det Here is the fudge factor som faktiskt står inskrivet i sin helhet i programmet. Ingen sann eller hederlig forskare skulle skriva till en oförklarad manipulationsfaktor (fudge factor), vilket CRUs programmerare faktiskt kallar det, för att generera det politiskt korrekta men vetenskapligt sett värdelösa resultatet. Ett annat exempel är: IMPOR- TANT NOTE: The data after 1960 should not be used. The tree-ring density records tend to show a decline after 1960 relative to the summer temperature in many high-latitude locations. In this data set this decline has been artificially removed in an ad-hoc way, and this means that data after 1960 no longer represent tree-ring density variations, but have been modified to look more like the observed temperatures. Vi finner vidare detta exempel: Others, such as mxdgrid2ascii.pro, issue this warning: NOTE: recent decline in treering density has been ARTIFI- CIALLY REMOVED to facilitate calibration. THEREFORE, post-1960 values will be much closer to observed temperatures then [ska vara than ] they should be which will incorrectly imply the reconstruction is more skilful than it actually is. See Osborn et al. (2004). Det finns också en stor kommentarfil av en programmerare vid CRU kallad Harry_read_me som dokumenterar att deras databehandling och modelleringsfunktioner var totalt utanför all kontroll. Han säger också: They fudged so much that NOTHING that came out of CRU can have ANY believability. Klimatskandalen har nu också spritt sig till Nya Zeeland på södra halvklotet. En grupp forskare under ledning av Richard Treadgold, från Climate Conversion Group, har sammanställt temperaturdata för Nya Zeeland och fann att öarnas temperatur inte har stigit de senaste 100 åren tvärt emot de officiella forskarnas temperaturdiagram som visar en stadig ökning. Se diagram 1 och 2. De avslöjanden som nu har gjorts visar tydligt att allt underlag för IPCCs påstående att temperaturen stigit ovanligt brant och bara kan förklaras av människans utsläpp av CO 2 inte har med verkligheten att göra. När detta skrevs befann sig många tusen politiker i Köpenhamn för att rädda klimatet genom att förhandla om utsläppsminskningar. Men vilken politiker lever som han lär. De kom till Köpenhamn i 160 privata flygplan och skjutsades runt i limousiner. Trots att det nu avslöjats att det inte finns något vetenskaligt underlag som visar att CO 2 påverkat klimatet fortsatte förhandlingarna i Köpenhamn som om ingenting har hänt. Der är synd om människorna sa Strindberg men vilka människor menade han? Klimatforskare eller klimatkonsumenter. Är ClimateGate världens största vetenskapliga skandal? Döm själva. Euro Energy Components AB - Din kontakt inom el! 3-polig A NYHET! 3 Montagematriel Stöd yttrandefriheten! Annonsera i branschens oberoende informationskanal!

16 Elbranschen 5-6/2009 Fr.v. i panelen Delingpole, Lahbom, McKitrick och Watts. Klimatkonferens i EU-parlamentet I slutet av november arrangerades en klimatkonferens i EUparlamentet i Bryssel av en grupp parlamentsledamöter med Roger Helmer i spetsen. Själv blev jag av honom ombedd att hjälpa till med planeringen av konferensen eftersom jag har viss erfarenhet efter att ha arrangerat den internationella klimatkonferensen på KTH Konferensen i Bryssel riktade sig i första hand till parlamentsledamöterna och media men även andra intresserade var välkomna. Ambitionen var att konferensen skulle vara så objektiv som möjligt och därför hade Elisabet Lipiatou som representerar EU-kommissionen hos IPCC inbjudits. Hon verkade först mycket intresserad av konferensen men när hon lite senare såg vilka andra som skulle medverka fick hon plötsligt förhinder. Samma sak med belgaren och IPCCs vicechef Jean-Pascal van Ypersele. Vi bad respektive att skicka någon annan representant men utan resultat. Det ligger nära till hands att betrakta kommissionsrepresentanternas agerande som tjänstefel att inte närvara när inbjudan kommer från parlamentet. RAPPORT: FRED GOLDBERG LIDINGÖ Konferensen ägde rum i en av de välutrustade salarna som används av de olika utskotten i parlamentet och där varje plats är försedd med en stor skrivyta och mikrofon. När salen byggdes var inte PCn uppfunnen varför det tyvärr saknas eluttag för PC vid sittplatserna. Vi hade tur med att få dit alla de klimatforskare som vi önskade samt några journalister och en ekonom. Konferensen inleddes av Anthony Watts från Chico i Kalifornien. Han är känd för sin ypperliga blogg Watts up with that Han har varit väderman på TV i 30 år och började för ett par år sedan intressera sig för hur temperaturen mäts i USA och om termometerburarna var rätt eller fel placerade. Watts skulle egentligen kontrollera om det var rätt färg på burarna men upptäckte snabbt att problemen var mycket större än så. Han har rest runt hela USA och undersökt 973 mätstationer av drygt i landet. Han fann nästan ingen felfri station. Därefter delade han in stationera i 5 klasser beroende på typ av fel. Facit visade att 10 procent av stationerna hade ett fel mindre än +1º C, resten av stationerna hade ett fel på mellan +1 och +5º C. Ett mycket anmärkningsvärt resultat med hänsyn till att man anser att den globala temperaturen stigit 0,7º C. Det går med andra ord inte att beräkna en global temperatur från dessa landstationer. Detta var USA. Hur ser det då ut i övriga världen? Watts har inte haft möjlighet att granska så många stationer utanför USA men det han på distans kunde finna var att de flesta stationerna fanns på flygplatser. På Roms flygplats visade han en bild där termometerburen stod rakt bakom ett plan i linje med jetmotorn. Man kan med säkerhet utgå ifrån att den branta temperaturökningen under talen inte bara är urbaneffekt utan också resultatet av den globalt ökande flygtrafiken. Näste talare var Ross McKitrick, professor i ekonomi från Guelph University, Toronto, Kanada. Han var medförfattare till klimatboken Taken By Storm: The Troubled Science, Policy and Politics of Global Warming, 2002, som blev en bästsäljare i Kanada. Tillsammans med Steven McIntyre analyserade han Manns hockeyklubba och visade att den var ett rent falsarium. Denna gång diskuterade McKitrick trenderna för CO 2 och hur halten har ökat under 1900-talet. Värdena varierar stort mellan länder, från 0,02 till 5,5 ton/capita. Under perioden 1970 till 2000 fördubblade eller trefaldigade många länder sina utsläpp medan andra minskade sina med 75 procent. Per capita inom varje land har utsläppen fördubblats inom samma period. Trots detta har det globala medelvärdet per capita varit ganska konstant, ca 1,15 ton. Detta underlättar en beräkning av framtida utsläpp. I tur stod sedan geokemisten professor Tom Segalstad från Universitetet i Oslo. Hans specialitet är koldioxidens kemiska egenskaper och livslängd i atmosfären. Han fann att denna är 4 år. Detta både genom att titta på fördelningen av isotoperna C12 och C13 i biomassan, haven och atmosfären eller att räkna på hur snabb den totala kolcykeln är bl.a. med hjälp av C14-haltens förändring i atmosfärens efter atombombsproven på Novaja Zemlja i början av 1960-talet. Vi fick också veta att haven inte kan försuras av CO 2 tack vare den oändliga bufferkapaciteten med alla olika salter och mineral. James Delingpole är en journalist som skriver klimatkritiska artiklar i The Telegraph. Hans föredrag behandlade mediernas roll i klimatdebatten och diskuterade bl.a. allmänhetens intresse för klimatfrågorna. Han menade att ungdomarna borde vara mest engagerade i att sätta sig in i klimatfrågorna eftersom det kommer att påverka deras liv i framtiden. James konstaterade dock paradoxalt nog att ungdomar är mer upptagna av att tänka på nuet och var nästa fest ska äga rum o.s.v. I stället är det den äldre generationen som är mest upptagen med att utröna hur vädret kommer att bli i framtiden. Efter en kort buffet-lunch utanför konferenslokalen som rymmer 100 man och var fullsatt till sista plats och som gav tillfälle till värdefullt mingel, fort- 14

17 satte eftermiddagens program med ett föredrag av professor Fred Singer från University of Virginia. Fred Singer betraktas som en av världens främsta experter på klimatet och han har ett mycket brett vetenskapligt register. Han är atmosfärfysiker i botten och har bl.a. byggt upp och varit chef för USAs vädersatellitprogram. Han är också en av huvudpersonerna bakom NIPCC (Nongovernmental International Panel for Climate Change) och var redaktör för det digra verket på 880 sidor med titeln Climate Change Reconsidered, som kan laddas ner från Fred Singer tecknade en snabb bild av på vilka grunder IPCC påstår att människan påverkar klimatet. Mycket sakligt kunde han på punkt efter punkt bemöta IPCCs påståenden. Det har skett en global uppvärmning men det finns inte en tillstymmelse till bevis för att CO 2 har orsakat den. Däremot menar han att vi ska vara mycket tacksamma för den värmeperiod vi Elbranschen 5-6/2009 Konferenslokalen i EU-parlamentet som rymmer 100 man var fullsatt. har fått uppleva de senaste 30 åren. Den har gett goda skördar så att vi har kunnat föda jordens snabbt ökande befolkning. Historiskt sett har alla värmeperioder varit goda tider medan köldperioderna har varit dåliga tider för mänskligheten. Nu var det min tur att hålla ett föredrag med titeln Havsströmmarna och dess effekt på klimatet och isförhållandena i Arktis. Det var en speciell känsla att stå inför 100 åhörare i denna sal i EU-parlamentet omgiven av minst 10 boxar för tolkar även om de var obemannade. Jag visade hur havsströmmarna El Niño och La Niña och vulkanutbrotten kortsiktigt påverkar klimatet på jorden och sedan hur havsströmmen PDO i Stilla havet har en 60-årscykel som starkt påverkar klimatet på norra halvklotet. Jag kunde också visa att när denna ström är positiv lägger sig varmvattnet längs USAs västkust och rinner upp i Arktis. Detta varmvatten gör att ismassan minskar under sommarperioden mer än annars. I april förra året vände PDO och blev negativ och då slutade varmvattnet att rinna upp i Arktis genom Berings Sund. Därför ökar nu ismängderna i Arktis både till yta och tjocklek. Förra gången PDO vände till minus var 1940 och det finns därför starka själ att tro att det blir en kall krigsvinter i år (detta är skrivet i slutet av november innan fimbulvintern slog till, red. anm). Det som möjligtvis kan förhindra en alltför kall vinter är att det i skrivande stund råder en El Niño som har en kortvarig uppvärmande effekt. Jag kunde också berätta att isbjörnstammen är långt ifrån utrotningshotad. Det är WWF som påstår detta för att ömhjärtade gamla damer ska skänka sina pengar till WWF så att de kan rädda klimatet och därmed isbjörnarna. Jag tror att björnarna klarar sig alldeles utmärkt om de får vara ifred och inte vara försökskaniner år ut och år in. När jag var i på Svalbard 1966 i två månader på Nordostlandet, där isbjörnarna trivs bäst, såg jag fyra. I år såg jag på en vecka 12 stycken i samma område. Denna jämförelse ger en bra bild av hur stammen har utvecklats på Svalbard sedan isbjörnen fridlystes Fred Goldberg (t.v.) tillsammans med Fred Singer från University of Virginia. Fred Singer betraktas som en av världens främsta experter på klimatet. Sladdställ Elproman erbjuder ett brett sortiment av sladdställ. Ett flertal varianter enligt olika länders standard finns för omgående leverans. Lövbacksvägen 3, Segeltorp Tel Fax Fler typer finns på 15

18 Sverige och de andra nordiska länderna är geografiskt indelade i elbalansområden, så kallade prisområden beroende på elnätets ( flaskhalsarnas ) och utlandsförbindelsernas överföringsförmåga. Sverige har fyra sådana strypningar eller snitt som delar in landet i fem elbalansområden. När elmarknaden omreglerades bestämdes emellertid att Sverige skulle utgöra ett prisområde, det vill säga samma elpris i alla områden. Svenska kraftnät löser då uppkommande obalanser inom landet genom så kallade motköp; man beordrar någon producent att öka eller minska sin produktion och betalar honom för det. Man kan också bevara den nationella elbalansen genom att begränsa eller stoppa överföringen på utlandskablarna, vilket då påverkar elpriset i det land vars import reduceras. Bråk med danskarna efter utebliven export För några år sedan, när det var kraftbrist här, reducerade eller avbröt Svenska Kraftnät vid ett par tillfällen leveranserna på kablarna till Danmark för att prioritera de svenska kraftproducenternas leveranser till de svenska elanvändarna. Den uteblivna exporten resulterade i höga elpriser i Danmark, medan vi fick behålla lägre. Danskarna kritiserade det svenska agerandet, men Svenska Kraftnät försvarade envist sina åtgärder och problemen diskuterades länge mellan berörda systemansvariga utan att lösas varför danskarna förde frågan till EU. Hur turerna sedan har gått kunde vara intressant att veta därför att plötsligt hände det, att några ministrar på ett möte beslutar att Sverige ska delas in i prisområden. Svenska Kraftnät får i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras. Energimarknadsinspektionen välsignar naturligtvis tanken med prisområden (man kan ju inte kritisera sin minister) medan Svenska Kraftnäts generaldirektör hamnar i en situation som liknar gamle biskop Brasks härtill är jag nödd och tvungen, och upprättar ett förslag. Det kritiseras, med rätta, av praktiskt taget alla berörda parter på elmarknaden. Alldeles för ekonomiskt enkelspårigt Svensk Elbrukarförening anser Elbranschen 5-6/2009 SVENSK ELBRUKARFÖRENING Telefon/fax Svensk Elbrukarförening ek för, ELBRUK, är en intresseorganisation för slutanvändare av elkraft. Genom att tillvarata elbrukarnas, slutanvändarnas, intressen på den omreglerade elmarknaden skall föreningen vara en motvikt till leverantörsidans olika organisationer. Den skall bevaka och verka för att lagstiftarens intentioner med en konkurrensutsatt elhandel och en relevant granskad nätverksamhet förverkligas. Medlemmarna, ca 25, är juridiska personer och deras totala elförbrukning är mer än 10 TWh. Föreningen avger bl.a. remissyttranden över olika statliga utredningar eller rapporter som rör elmarknaden. Sedan hösten 1999 är föreningen också representerad i Svenska Kraftnäts Marknadsråd. LARS BLOMQVIST ELBRUK Fler prisområden politiskt påhitt att problemen med balanshanteringen inom och mellan de nordiska länderna har bearbetats alldeles för enkelspårigt genom fokuseringen på elbörsen och prisbildningsmekanismen (som i sig bör ifrågasättas). Prisområdesindelning är en lat lösning med ett dåligt ekonomiskt verktyg. Föreningen vill peka på andra viktiga faktorer och som inte alls har beaktats, eller i varje fall inte värderats och redovisats, trots att de är betydelsefulla i problemet och som sammantagna kan leda till andra och bättre lösningar. Det vi avser är att den pågående utbyggnaden och förstärkningen av elnäten i södra Sverige inte alls tycks ha beaktats. det sedan problemen uppstod har tillkommit, och tillkommer, vindkraft och ny kraftvärmekapacitet i bl. a. Malmö. det rimligtvis pågår ett effektiviseringsarbete hos kärnkraftsproducenterna som kommer att ge både mer energi och högre effekt, inte minst vintertid. Allt detta minskar orsakerna till den danska kritiken. Härtill ska också noteras att även om motköpskostnaderna för ett sammanhållet svenskt prisområde har varierat en hel del över åren så har de, i genomsnitt, varit små i förhållande till fördelarna med att ha ett prisområde och i förhållande till de kostnader som kommer i stället. Fler prisområden blir dyrare för elanvändarna. Dessutom finns det några för prisområdesfrågan relevanta idéer om hur balansansvar och balanshantering kan förändras mellan olika aktörer. Uppslag som är helt förbisedda och outredda men som också måste granskas för att få en bra och hållbar lösning. Ingen vill ha flera prisområden Prisområdesfrågan har lösts av ett par ministrar efter talesättet don t confuse me with facts, my mind is already made up och detaljerna har sedan utformats av ekonomer på enklaste sätt med ett ekonomiskt verktyg, utan beaktande av andra påverkande men väsentliga faktorer. En lösning för lösningens egen skull. Helt följdriktigt blir det då kritik och burop från praktiskt taget alla aktörer på elmarknaden, producenter såväl som slutanvändare. Ingen vill ha flera prisområden, det blir både krångligare och dyrare för alla parter. Kritiken är helt självförvållad av de beslutsfattande ministrarna och ska riktas mot dem, inte mot Svenska Kraftnät. Runt 500 unika besökare varje arbetsdag! Annonsera på Elbranschens nätplats Kontakta annonsavdelningen, tel

19 JSKL3-SQL Linjejordningsdon MRS 24 Manöverstång Elsäkerhet och produktkvalitet Jordningsdon JSKL3-SQL används som linjejordningsdon för friledning, låg- och högspänning 0,4-52 kv. Jordningsdonet är försett med snabblåsningsklämma JSKL-SQL. Denna klämma åtdrages mot ledare med endast ett varv och kan placeras snett mot lina vilket avsevärt underlättar applicering. För manövrering av ledarklämmorna används manöverstång MRS. Utrustningen från Ragnar Stålskog AB uppfyller de högsta kraven på tillförlitlighet, hanterbarhet och användarvänlighet. Utrustningen har genomgått mycket krävande prover. Kontakta oss för vidare information tel RAGNAR STÅLSKOG AB för säkerhet med EL Box 701, Upplands Väsby Besöksadress: Instrumentvägen 6 Tel: , Fax: TRANSFORMATORER FÖR INDUSTRI & KRAFTBOLAG Gjuthartsisolerade transformatorer kva Krafttransformatorer MVA ELNORD KRAFT AB Odlingsvägen TÄBY

20 Elbranschen 5-6/2009 DEBATT I ELBRANSCHEN Koldioxidkänsligheten är överdriven Hela klimatdiskussionen utgår från IPCCs prognos för temperaturutvecklingen som i sin tur är baserad på att människans fossilanvändning är den styrande faktorn genom den s.k. växthuseffekten. I själva verket är vattenånga den effektivaste växthusgasen, framhåller professor C-G Ribbing i sitt debattinlägg. Klimatdiskussionen utgår från IPCCs prognos för temperaturutvecklingen. Denna är i sin tur baserad på att människans fossilanvändning är den styrande faktorn genom den s.k. växthuseffekten. Detta hävdas trots att vattenånga är den effektivaste växthusgasen. Koldioxidens direkta bidrag ligger mellan 5 och 30 procent, och vattenångan dominerar återstoden. Svaret på denna invändning är att det mänskliga koldioxidbidraget till atmosfären ger en viss temperaturökning. Denna ökar avdunstningen, d.v.s. högre halt av vattenånga, vars växthuseffekt höjer temperaturen o.s.v. Förloppet sammanfattas i en förstärkningsfaktor, som ökar den ursprungligen måttliga effekten av koldioxid. En teknisk term för denna mekanism är återkoppling, och den kallas positiv när en temperaturökning leder till en ytterligare ökning. För det fortsatta resonemanget är det viktigt att observera att det är via uppvärmningen av vatten, som återkopplingen sker. Om förstärkningsfaktorn är positiv medför detta att utstrålningen minskar när havet blir C-G RIBBING PROFESSOR I FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK VID UPPSALA UNIVERSITET varmare. Om den omvänt är negativ, så ökar utstrålningen. Utan en positiv faktor blir den framräknade temperaturökningen obetydlig. IPCCs utvalda klimatmodeller har positiva förstärknings-faktorer, som ger framtida temperaturökningar på 3-6,5 C i scenarion med olika fossilförbrukning. Spridningen i prognoserna kan till stor del hänföras till olika värden på just denna förstärkningsfaktor. Vår vardagserfarenhet är att utstrålningen ökar när en kropp blir varmare, men för jordens del förutsätter IPCC-modellerna det motsatta. Sedan 70-talet finns möjlighet att bestämma förstärkningsfaktorn med satellit i atmosfärens översta skikt. Genom att mäta utstrålningen, samtidigt som man mäter havsytans temperatur, kan man erhålla ett experimentellt värde på förstärkningsfaktorn. En sådan mätning är oberoende av om det är koldioxid som startat uppvärmningen. Inom ramen för projektet ERBE ( Earth Radiation Budget Experiment ) har sådana mätningar utförts och analyserats. I en nyligen publicerad artikel redovisar MIT-forskarna Lindzen och Choi sina värden på förstärkningsfaktorn*. Lindzen och Choi har sammanställt mätdata från ERBE-programmet med direkta mätningar av havsytans temperatur inom det tropiska området 20 S till 20 N, där havet utgör nära 80 procent av den totala ytan, och där en stor del av den inkommande solstrålningen infaller. Havsytans temperatur varierar av flera skäl och på olika tidsskalor, och man har därför beräknat månadsmedelvärden och eliminerat variationer som är mindre än 0,2 för att minska bruset. Dessa värden har i nästa steg utnyttjats som indata till elva av ett drygt 20-tal modeller. Samtliga modeller utnyttjar en positiv förstärkningsfaktor, som ger minskad utstrålning när jordytan blir varmare. Variationerna har sedan jämförts med satellitdata för den utgående strålningen även dessa som avvikelser från ett medelvärde. Resultaten har en viss spridning, men det är ingen tvekan om att utstrålningen ökar när temperaturen ökar i överensstämmelse med vardagserfarenheten. I figuren har jag samlat modellresultaten i en röd sektor. De svarta punkterna är enstaka ERBE-värden, och den svarta linjen bästa linjära approximation till dessa. Modellernas linjer ligger samtliga inom den röda sektorn i diagrammet. Det är uppenbart att modellberäkningarna inte överensstämmer med mätningarna under mätperioden Samtliga modeller ger en negativ lutning i detta diagram, d.v.s. den ovannämnda förstärkningsfaktorn är positiv. De experimentella resultaten visar tvärtom att förstärkningen är negativ. Det finns andra faktorer än växthuseffekten, som kan förklara både ERBE-resultaten och temperaturutvecklingen vid jordytan. Solinstrålningen ändras t.ex. på grund av variationer i molnbildningen det krävs endast någon enstaka procent mer moln, för att kompensera uppvärmningen via växthusgaser. Det är naturligt om ökad avdunstning orsakar ökad molnbildning, och IPCC medger att kunskapen om molnbildning är otillräcklig. De olika modellerna har ensidigt utvecklats för att med koldioxidens växthuseffekt förklara temperaturutvecklingen vid jordytan. Samband mellan variationer i havsytans temperatur och totalt utgående strålning från tropikerna, under perioden Svarta punkter med samhörig linje är experimentella, den röda sektorn samlar beräkningar med 11 av IPCCs klimatmodeller. (Efter Lindzen *). *Lindzen R. S., Choi Y.-S. On the determination of climate feedbacks from ERBE data, Geophys. Res. Lett., 36, L16705, (2009), doi: /2009gl03962 Tillgänglig på:http://www. drroyspencer.com/lindzen-and- Choi-GRL-2009.pdf 18

Föreningen för industriell elteknik. Presentation

Föreningen för industriell elteknik. Presentation Föreningen för industriell elteknik Presentation FIE:s grunder Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Föreningen för industriell elteknik. Presentation av FIE

Föreningen för industriell elteknik. Presentation av FIE Föreningen för industriell elteknik Presentation av FIE Föreningen för Industriell Elteknik Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verkar för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

KVA har nu publicerat det efterlängtade AKADEMIUTTALANDE DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

KVA har nu publicerat det efterlängtade AKADEMIUTTALANDE DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR DEMOKRATI och VETANDE Lars Cornell vit@tjust.com 2015-04-10 2015-04-11 Det här dokumentet finns på URL: www.tjust.com/vit/2015/kva-granskning.pdf KVA har nu publicerat det efterlängtade AKADEMIUTTALANDE

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Bakgrundsupplysningar for ppt1

Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bild 1 Klimatförändringarna Den vetenskapliga bevisningen är övertygande Syftet med denna presentation är att presentera ämnet klimatförändringar och sedan ge en (kort) översikt

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kommunicera klimatförändring och klimatanpassning i undervisningen

Kommunicera klimatförändring och klimatanpassning i undervisningen David Hirdman Kommunicera klimatförändring och klimatanpassning i undervisningen Norrköping 19 november 2 Länsstyrelsen Västra Götaland 2014 11 19 - Norrköping Småröd december 2006 Vad säger IPCCrapporterna?

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Enkäten Askölaboratoriet 2014

Enkäten Askölaboratoriet 2014 Sammanfattning av resultat från Enkäten Askölaboratoriet 2014 Östersjöcentrum, tidigare SMF, gör sedan 2005 årligen en utvärdering av vad Askölaboratoriets olika användare anser om verksamheten. Åsikter

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

Kol och klimat. David Bastviken Tema Vatten, Linköpings universitet

Kol och klimat. David Bastviken Tema Vatten, Linköpings universitet Kol och klimat David Bastviken Tema Vatten, Linköpings universitet Kort om mig Docent i Biogeokemi Aktiv forskning om bl.a. Kolets och klorets kretslopp Växthusgasflöden Föreläsningens innehåll 1. C-cykeln

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Utbildning i riskanalyser Introduktion

Utbildning i riskanalyser Introduktion Kemolycka inträffar P = 10^-3 Ja Nej Läckage Gasol Kemikalie Klorgas Ja Antändning Nej Utbildning i riskanalyser Introduktion Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Program 9:15-10:00 10:00-11:00

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Om klimatbluffen, eller en obekväm sanning

Om klimatbluffen, eller en obekväm sanning Om klimatbluffen, eller en obekväm sanning Staffan Wohrne Fil.dr. Inledning Jordens klimat styrs av mycket komplicerade processer. Människan känner inte till alla dessa, men med hjälp av pågående klimatforskning

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13 INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB Media experts still talk as if the Internet is new, as if it is still evolving, as if it will shortly change everything. They tell us that the Web will let us build

Läs mer

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm Nyhetsbrev från RFSL Stockholm Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Två klimatmodeller, motsatta slutsatser

Två klimatmodeller, motsatta slutsatser Två klimatmodeller, motsatta slutsatser Geilo, september 2010 Wibjörn Karlén Prof. em. naturgeografi Det anses råda koncensus beträffande koldioxidens (CO 2 ) betydelse för klimatet; mer CO 2 leder till

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

om det inte införs nya styrmedel förutspås utsläppen av växthusgaser öka med ytterligare 25-90 procent till 2030.

om det inte införs nya styrmedel förutspås utsläppen av växthusgaser öka med ytterligare 25-90 procent till 2030. Klimatfakta DN 18/2 2007 Varmaste januarimånaden hittills på jorden om det inte införs nya styrmedel förutspås utsläppen av växthusgaser öka med ytterligare 25-90 procent till 2030. IPCC visar att den

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what

Läs mer

Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning Sten Bergström

Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning Sten Bergström Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning 2014 Sten Bergström IPCC 2014 Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande halter av växthusgaser i

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Klimatet och Ekonomin. John Hassler

Klimatet och Ekonomin. John Hassler Klimatet och Ekonomin John Hassler Varför håller jag på med klimatekonomi? Jag är makroekonom. Ingen bakgrund i klimat eller miljöfrågor. Stern Review 2006 hade en stor effekt på debatten, även (sic!)

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer