INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö. INNEHÅLL Detta är Goodtech 4 Sammanslagningen med E&I Intressenter AB 5 Höjdpunkter AFFÄRSIDÉ Goodtech är en teknologikoncern som levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till branscher som energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden. Nyckeltal 7 Organisation 8 Koncernchefens inlägg 10 Hälsa, miljö och säkerhet 12 Samhällsansvar 13 Projects & Services 14 Solutions 20 Environment 26 Products 32 Aktieägarinformation 36 Investerarrelationer 38 Bolagsstyrning och företagsledning 40 Koncernledningen på Goodtech ASA 45 Årsberättelse Presentation av styrelsen 54 Koncernens resultaträkning 58 Koncernens balansräkning 59 Förändring i eget kapital 60 Koncernens kassaflödesanalys 61 Kommentarer till koncernredovisningen 62 Dotterbolagets resultaträkning 100 Dotterbolagets balansräkning 101 Dotterbolagets kassaflödesanalys 102 Kommentarer till dotterbolagets redovisning 103 Uttalande från styrelsen och koncernchefen 111 Revisionsberättelse 112

3 Alltid i närheten Kiruna Gällivare Kalix Luleå Piteå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Trondheim Sundsvall Hudiksvall Førde Bergen Os Fredrikstad Porsgrunn Borlänge Söderhamn Gävle Sandviken Uppsala Sørumsand Sunne Oslo Västerås Arvika Karlstad Arboga Stockholm Moss Örebro Rygge Säffle Norrköping Mariehamn Kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder, från Åland i öster till Bergen i väster Göteborg Jönköping Områden Projects & Services Solutions Products Environment Malmö

4 Detta är Goodtech 1913 Etableras som Norsk Elektrisk Kabelfabrikk A/S (NEK) med verksamhet inom konstruktion, produktion och försäljning av lågspänningskablar i Norge Noterat på Oslo-börsen. Verksamheten utökad internationellt Kabelproduktionen avvecklas. Byter affärsidé från kabelproduktion till miljöteknik. Byter namn till Goodtech Förvärvar Biovac AS. Etablerar eller övertar totalt 10 företag och satsar brett på marknaden för miljöteknik. Marknaden utvecklas i riktning mot ökad efterfrågan på totalentreprenörer som ställer krav på processkompetens. Goodtech är en teknologikoncern som bidrar till samhällets utveckling genom uppgradering av infrastruktur och energisystem, effektivisering och ökad konkurrenskraft inom industrin, och genom att uppfylla samhällets miljöutmaningar. Företaget är Nordens ledande automationsföretag och den största entreprenören inom processmontage. Företaget är noterat på Oslobörsen och omsätter ca 2 miljarder NOK, med 1450 anställda på ett 40-tal orter i Norge, Sverige och Finland. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Projects & Services Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer inom automation, el-, kraftsystem och processmontage. Med bred kompetens och erfarenhet från stora projekt kan Goodtech erbjuda ett brett spektra av tjänster som täcker hela processen, från förstudie till driftsättning av stora installationer och anläggningar, samt service och drift av anläggningarna. Var är vi positionerade? Solutions Solutions erbjuder egenutvecklade tekniker inom automation, produktionslinjer, maskiner, logistiklösningar och tjänster för effektivisering av industrin. Environment Environment levererar produkter, teknik och skräddarsydda lösningar för behandling av avloppsvatten, dricksvatten och processvatten till privata, kommunala och industriella kunder, energiåtervinning av avloppsvatten och biosubstrat, samt biogasproduktionsanläggningar. Products Products är produkt- och lösningsleverantör till nordisk industri och offentlig sektor. Företaget representerar ledande internationella leverantörer och tillverkare inom automation, instrumentering, kommunikation, industriella märksystem, datafångst och logistik. Uppgradering av infrastruktur och energisystem Ökad effektivitet och konkurrenskraft i branschen Samhällets behov av mer miljövänliga produkter och lösningar Goodtech årsredovisning

5 Sammanslagningen med E&I Intressenter AB Sammanslagningen av Goodtech och E&I Intressenter AB antogs vid bolagsstämman den 30 september 2010, varefter Goodtech förvärvade 99,9 % av aktierna i E&I. Den 21 december 2010 förvärvade Goodtech resterande 0,1 % minoritetsaktier i E&I och äger efter detta 100 % av aktierna i E&I. E&I äger 100 % av aktierna i El & Industrimontage Svenska AB (numera Goodtech Projects & Services AB), som är en av Sveriges mest kompletta leverantörer av elkraftsystem och el- och processmontage. Koncernen levererar kvalificerade tekniska = 3 lösningar inom automation, elkraftteknik och elinstallation, samt service och underhåll till industri och offentlig sektor. E&Ikoncernen var en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom segmentet tekniska installationer. Sammanslagningen av Goodtech och E&I ger stora synergier och en solid plattform för ytterligare tillväxt Förvärvar Cronusgruppen, som består av bland annat Cronus, Tiara och Hydro Packaging. Ändrar affärsidén till att omfatta automation och materialhantering utöver miljöteknik Företaget blir avsevärt mer ingenjörsorienterat och får gott fotfäste i industri- och miljöprojekt, med tillhörande tjänster. Koncernen arbetar både i Norden och internationellt. Företaget är inne i en expansiv fas och förvärvar företag i Norge och Sverige. Större, synligare och starkare Stark strategisk position i relation till leverantörer och kunder Större kapacitet och ökade möjligheter till totalentreprenad Större flexibilitet att utnyttja strukturella möjligheter Ökad uppmärksamhet runt aktien Nya marknader, produkter och kunder Utökade geografiska marknader för båda företagen Bredare spektra av produkter och tjänster särskilt inom energi och infrastruktur Kompletterande kundrelationer ger betydande korsförsäljningssynergier Kompletterande kompetens och projekterfarenhet E&I: Stora projekt, processmontage och elleveranser Goodtech: Engineering, automation, industriteknik och miljöteknik Ännu mer attraktiv som arbetsgivare Nya Goodtech är en ledande, komplett leverantör på den nordiska marknaden. Genom synergier och en förstärkt strategisk position kan företaget öka både omsättningen och vinsten! 2009 Alla enheter i koncernen samlas under ett gemensamt namn GOODTECH Verksamheten slås samman med svenska E&I Intressenter AB och blir en av Nordens ledande leverantörer av automation, el-, industrioch miljöteknik. Koncernen behåller namnet Goodtech och får en ny visuell identitet. 5 Goodtech årsredovisning 2010

6 Höjdpunkter 2010 OMSÄTTNING MNOK EBITDA MNOK Stärkt strategisk position i Norden Sammanslagning med svenske E&I Intressenter AB i oktober. Sammanslagningen etablerar Goodtech som en av Nordens ledande automationsentreprenörer. Uppköp av Fleximatic AS Uppköpet stärker Goodtechs kapacitet att leverera kompletta produktionslinjer. Uppköp av Troll Power AS Troll Power är ett ledande kompetenscenter inom elprocesser och kraftsystem. Viktigt kontrakt med Hydro Inom affärsområdet Projects & Services har kontrakt ingåtts gällande modernisering av Hydros fem vattenkraftverk vid Rjukan. Norra Länken Tunnelentreprenad AB, som ägs gemensamt av Goodtech och Swarco Sverige AB, tilldelades den stora installationsentreprenaden för Norra Länken i Stockholm. Goodtech som komplett leverantör av effektiviseringslösningar Goodtech Solutions har ingått två avtal med Fresenius Kabi. Ett turnkey-kontrakt på leverans av en helautomatisk blisteroch förpackningslinje och ett kontrakt på leverans av automatiskt höglager. Kontrakt med AB Hilmer Andersson i Lässerud Affärsområdet Solutions ska leverera en produktionsanläggning för fingerskarvning och hyvling av trä. Biogasanläggning Goodtechs återinträde på den norska marknaden Affärsområdet Environment har ingått kontrakt på leverans av en processanläggning för biogas och elektro/automatik till Frevar KF i Fredrikstad. Kontrakt med Boliden Affärsområdet Products ska leverera maskin- och programvara för automatisk etikettering och systemintegrering på zinksmältverken i Finland (Kokkola) och Norge (Odda). ORDERSTOCK MNOK Ramavtal med Statoil Affärsområdet Projects & Services har ingått ett ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Goodtech årsredovisning

7 Nyckeltal Nyckeltal (MNOK) Försäljningsintäkter 317,7 461,8 555,3 562, ,5 EBITDA 17,4 40,7 41,2 27,2 66,9 EBITDA % 5,5% 8,8% 7,4% 4,8% 6,1% Resultat före skatt (EBT) 13,5 35,3 37,6 21,2-34,6 EBT % 4,2% 7,6% 6,8% 3,8% -3,1% Resultat efter skatt 16,2 60,9 37,8 16,5-45,8 Orderreserv *) 127,8 168,6 224,9 195, ,6 Kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet -12,0 22,6 28,3 23,4 73,1 Balansräkning Summa tillgångar 294,5 414,8 502,2 520, ,3 Eget kapital 144,0 293,0 343,8 373,3 650,6 Soliditet 48,9% 70,6% 68,5% 71,7% 49,1% Avkastning på eget kapital 12,4% 27,9% 11,9% 4,6% -8,9% Netto räntebärande skulder 25,5-68,9-62,4-87,9 26,9 Skuldsättningsgrad 17,7% -23,5% -18,1% -23,6% 4,1% Kassalikviditet 1,04 1,91 1,87 2,16 1,15 Aktien Aktiekurs 31,12 (kr) 3,94 3,77 1,80 2,15 2,01 Resultat per aktie (kr) 0,12 0,45 0,24 0,10-0,23 Vinst per aktie (kr) 0,12 0,45 0,24 0,10-0,23 Utdelning per aktie (kr) ,15 Anställda Antal anställda 31/ Heltidsekvivalenter HSM Sjukfrånvaro 3,30% 3,95% 2,98% 3,94% 3,26% *) Orderstock från kvarvarande verksamhet Definitioner av fi nansiella nyckeltal: EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter EBITDA %: (Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter)/intäkter EBT %: Resultat före skatt/intäkter Soliditet: Eget kapital/totala tillgångar Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt/genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital: (Eget kapital 1/1 + Eget kapital 31/12)/2 Resultat per aktie: Resultat efter skatt/vägt genomsnittligt antal utestående aktier Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skulder/eget kapital Kassalikviditet: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 7 Goodtech årsredovisning 2010

8 Organisation Virksomhetsområde PROJECTS & SERVICES Virksomhetsområde SOLUTIONS PROJECTS & SERVICES SOLUTIONS Verksamhet Leverans av totala el- och automationsprojekt, från förstudie till drift och underhåll Leverans av produktionslinjer, maskiner och logistiklösningar Kompetens Elteknik och systemdesign Automation, systemdesign och industriell IT Instrumentering Processmontage Mekanisk konstruktion och design Konceptutveckling och förstudier Detaljprojektering, konstruktion och programmering Maskinkonstruktion Prototyputveckling Industriell IT Fördelning av koncernens omsättning 70% 15% Antal anställda Norge: 168 Sverige: 1040 Norge: 26 Sverige: 106 Juridiska personer Goodtech Projects & Services AS Goodtech Projects & Services AB Goodtech Electro AS Goodtech Process AB Troll Power AS Goodtech Packaging Systems AS Fleximatic AS Goodtech Solutions Karlstad AB Goodtech Solutions Manufacturing AB Goodtech Solutions Säffle AB Goodtech Solutions Industriautomation AB Goodtech Solutions Göteborg AB Goodtech årsredovisning

9 Virksomhetsområde ENVIRONMENT Virksomhetsområde PRODUCTS ENVIRONMENT PRODUCTS Leverans av miljöteknik, reningsanläggningar för vatten och avlopp, samt biogassystem Distribution av automations- och elkomponenter, samt produkter inom logistik Projektstyrning Produkt- och teknikkunskap Produktutveckling Drift och underhåll Marknadsanalys Försäljning Tekniska specialisttjänster 10% 5% Norge: 29 Åland: 31 Sverige: 1 Norge: 35 Goodtech Environment Sørumsand AS Goodtech Environment AB (Åland) Goodtech Environment Göteborg AB Goodtech RecoveryTechnology AS Goodtech Products AS 9 Goodtech årsredovisning 2010

10 Stärkt position i den nordiska marknaden Vidar Låte Koncernchef Vidar Låte (f. 1961) är utbildad ingenjör och företagsekonom. Han har varit koncernchef på Goodtech sedan Cronus köptes vid årsskiftet 2005/2006. Han har tidigare arbetat i tekniska projekt och varit linjechef. Vidare har han också arbetat med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Vidar Låte berättar om ett händelserikt år där Goodtech har stärkt sin marknadsposition betydligt, trots en fortsatt utmanande konjunktur. Nu är siktet inställt på lönsamhet och ökade marknadsandelar. Vidar Låte, kan du sammanfatta 2010? 2010 har varit ett osedvanligt spännande år. Efter sammanslagningen med E&I Intressenter AB har vi fått ett bredare produktoch tjänsteutbud. Goodtech har blivit en komplett leverantör inom el, automation, process- och industriteknik och miljölösningar. Vi har förenat ingenjörskonst med entreprenörskap i en oslagbar kombination. Nämn tre saker som du är särskilt nöjd med. Vårt bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle är viktigt. Goodtech vill göra skillnad. Genom att delta i projekt som förbättrar miljön, uppgraderar infrastrukturen, säkrar strömförsörjningen och effektiviserar industrin tar vi ansvar för vår gemensamma framtid. Jag är även otroligt stolt över de komplexa projekt vi har fått ansvar för att genomföra under året, till exempel totalrenoveringen av fem vattenkraftverk vid Rjukan åt Norsk Hydro. Jag är också mycket nöjd med att vi har stärkt vår strategiska position på den nordiska marknaden inom flera av våra affärsområden. Vad tycker medarbetarna om sammanslagningen med E&I Intressenter AB? Det tar tid att integrera två företagskulturer. Lyckligtvis har vi en viktig sak gemensam vi brinner för det vi gör och bidrar med kompetens, innovation och beprövade tekniska lösningar som kommer samhället till nytta. Jag upplever ett stort engagemang hos våra medarbetare. Var jag än befinner mig i organisationen möts jag av positiva personer som ser fördelar med sammanslagningen. Dialoger skapas och möjligheter utvecklas tillsammans med de nya kollegorna. Engagemanget gör att vi kommer att lyckas! Hur uppfattar kundernana Goodtechs utökade erbjudande? Våra befintliga kunder är nöjda med att vi kan erbjuda fl er tjänsterter och att vi fi nns på fler ställen än tidigare. På detta sätt ökas förtroendet för Goodtech som leverantör. Vi skapar relationer. Det fi nns fördelar med det lokala kontorets närhet, förankring och kunskap på plats, samtidigt som vi kan erbjuda komplexa projekt och ningar. Vi ger kunderna värdeskapande lösningar med god kvalitet, till rätt pris. Det helhetslös- kan handla om att erbjuda allt från innovativa koncept och skräddarsydda ningar till standardiserade produkter och helhetslös- komponenter. Vad står i fokus för 2011? 1? Vi fokuserar på en sund och god het och ökande marknadsandelar. Det är lönsam- viktigt att dra nytta av synergierna från sammanslagningen. Nu ska vi koncentrera oss på att synliggöra det utökade produktoch tjänsteutbudet för kunderna. Organisk tillväxt ska prioriteras framför uppköp framöver. Avslutande ord? Sammanslagningenn har stärkt vår ställning. Vi vill vara en attraktiv leverantör och arbetsgivare. Genom att kombinera innovation och teknik med entreprenörskap kan vi erbjuda våra kunder rätt lösningar. Vi är bra positionerade på marknader med kraftig tillväxt de kommande åren. Vidar Låte Goodtech årsredovisning

11 11 Goodtech årsredovisning 2010

12 Hälsa, säkerhet och miljö Två av Goodtechs medarbetare: Bengt-Erik Skoglund och Stefan Björk Goodtech har som mål att vara ett ledande teknikföretag inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM). Den ökade satsningen på HSM bidrar till att göra Goodtech till en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. Humankapital Goodtech är beroende av ett starkt och gott rykte för att vara en attraktiv arbetsplats. Koncernen är ett kunskaps- och kompetensföretag och verksamheten satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda. Goodtech genomför både personalnöjdhetsundersökningar och personalsamtal. Responsen från samtal och undersökningar används som underlag till handlingsplaner för hur Goodtech ska bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Koncernens överordnade riktlinjer kräver att alla anställda ska behandlas med respekt. Det är god stabilitet inom företagets anställda och ledning. HSM-målsättningar Goodtech har upprättat HSM-målsättningar som ska återspegla de värderingar koncernen bygger på. Målsättningarna används som riktlinjer i bland annat projektgenomförande, och status rapporteras regelbundet på projektnivå och företagsnivå. Hälsa Goodtech ska övervaka och förebygga sina medarbetares hälsa, med särskild fokus på belastningsskador. Vi eftersträvar en trivsam arbetsmiljö genom att underlätta för laganda och lyssna på våra medarbetares behov, och bidrar till personlig utveckling. Miljö Goodtechs verksamhet ger liten direkt belastning på den yttre miljön. Goodtech anser att koncernen har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Goodtech har som ambition att kontinuerligt minska den miljöpåverkan som verksamheten orsakar och arbeta för att minska energiförbrukningen och avfallet på kontoren. Säkerhet För medarbetarna på Goodtech är vistelser på industrianläggningar inrikes och utomlands, till sjöss och på land, en naturlig del i jobbet. Det ålägger företaget ett särskilt ansvar för säkerheten under dessa vistelser. Goodtech har en filosofi om nolltolerans mot skador och detta ska uppnås genom att rusta medarbetarna med kunskap, utrustning och stöd i organisationen. Goodtech ska förebygga skador genom att utbilda, träna och motivera medarbetare på alla nivåer slå att deras bidrag till målsättningarna blir en naturlig del av kulturen. Goodtech har upprättat ett krisberedskapsteam, som kan mobiliseras på kort tid. Det finns avtal med samarbetspartner som kan bistå medarbetare över hela världen om det behövs. Vid användning av underleverantörer måste dessa intyga att de själva och deras underleverantörer inte använder underbetald arbetskraft, barnarbete eller liknande tjänster och att lagar och regleringar om HSM upprätthålls. Internkontroll och övervakning Goodtech utför regelbundet granskningar för att kontrollera och förbättra funktionen och effektiviteten i HSM-systemet. Alla anställda får utbildning i Goodtechs HSMsystem och hur det används i projekt. Goodtech årsredovisning

13 Samhällsansvar Näringslivets samhällsansvar är ett tema med ökande vikt och fokus. Förväntningarna på näringslivet på detta område är på väg att bli mer konkreta gjorde Goodtech en kartläggning av företaget med målet att samla alla befintliga åtgärder och närmare identifiera vad detta ansvar mest naturligt bör bestå av för företaget. Under 2010 har också Goodtech fortsatt det kontinuerliga arbetet på områden som HSM, personalutveckling och produktsäkerhet. Dessa områden är centrala för företaget särskilt i samband med att Goodtech slogs ihop med det svenska företaget E&I Intressenter AB i oktober Goodtech ASA arbetar med att ISO-certifi era koncernen efter ISO 9001 (kvalitetssäkringssystem) respektive ISO (miljöstyrsystem), på samma sätt som den svenska delen av Projects & Services redan är certifierad. Kartläggningen som gjordes på Goodtech har baserats på den internationella standarden för samhällsansvar, ISO Efter marknadsundersökningar och djupintervjuer har företaget utvärderats inom standardens sju delområden (organisationsutveckling, mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö, affärsetik, konsumentfrågor och samhälle). Huvudtendenser i undersökningen visar att företaget får högt betyg på de delområden som är tätt sammanlänkade med företagets kärnverksamhet. Samtidigt får företaget svagare omdöme på delområden utanför huvud uppgiften, med problemställningar som kan sägas infalla i en utökad förståelse av samhällsansvar, men är fortfarande i enlighet med den aktuella betydelsen och definitionen av internationella riktlinjer och med ISO Ett viktigt resultat av kartläggningen är att det framkommer ett starkt samband mellan Goodtechs huvuduppgift och affärsverksamhet å ena sidan och samhällets och marknadens behov å andra sidan. Företaget levererar många produkter och tekniker inom industri-, energi- och miljösegmentet, medan samhället och marknaden har ett generellt behov av uppgradering av energisystem och infrastruktur. Ett exempel på detta är Goodtechs deltagande i uppgraderingen och moderniseringen av Rjukanstrengen och bearbetningsanläggningen för organiskt avfall till en biogasanläggning i Fredrikstad. Med detta bidrar Goodtech direkt till att förhindra förorening, få ett bättre hållbart resursutnyttjande och bättre skydd av miljön. 13 Goodtech årsredovisning 2010

14 Projects & Services Affärsområdet Projects & Services levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, el, kraftteknik och processmontage till nordisk industri och offentlig sektor. Leveranserna avser allt från stora och tekniskt krävande projekt till mindre, lokala löpande uppdrag. HÖJDPUNKTER Kontrakt på modernisering av Hydros vattenkraftverk vid Rjukan Kontrakt på installation, drift och underhåll av Norra Länken, ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt Ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Färdigställande av installation av säkerhetssystem och övervakning av Citytunneln i Malmö, Sverige

15 OMSÄTTNING PROJECTS & SERVICES MNOK EBITDA PROJECTS & SERVICES MNOK ORDERSTOCK PROJECTS & SERVICES MNOK

16 Projects & Services Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer inom automation, el-, kraftsystem och processmontage. Som projektleverantör är Goodtech fabrikatobunden och kan därför uppfylla kundens krav på val av utrustning som ska levereras. Med bred kompetens och erfarenhet från stora projekt kan Goodtech erbjuda ett brett spektra av tjänster som täcker hela processen, från förstudie till driftsättning av stora installationer och anläggningar, samt service och drift av anläggningarna. Automation och industriell IT Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer av automationssystem. Företaget levererar allt från fastighetsautomation till avancerad processautomation, inklusive industriella IT-system. Leveranserna omfattar såväl nyckelfärdiga anläggningar om modernisering av befintlig anläggning. Energi, el- och kraftteknik Goodtech levererar allt från projektering till kompletta, skräddarsydda systemlösningar inom strömförsörjning och strömdistribution. Leveranserna täcker alla områden, från offshoreindustrin till den landbaserade kraftindustrin och traditionell industri. Installation Goodtech levererar alla typer av el- och processinstallationer, från fi ber, signal, tele och data till högspänning upp till 400 kv. Processmontage Goodtech är Nordens största företag inom processmontage och levererar tjänster inom industriellt montage och service. Företaget har mer än 40 års erfarenhet av montage på industrianläggningar som processindustri, energianläggningar, papper och cellulosa. Dessutom levererar företaget kvalificerade tjänster inom underhåll, kalibrering, urkoppling, driftsättning och service, samt elskåpskonstruktion i våra kunders närhet. Service Eftermarknad Service Ettermarked Montasje Montage Igångsättning Igangsetting Förstudie Idé Design Engineering Inköp Produktval Konstruktion Programmering Viktigaste projekt och lösningar Projekt: Vattenkraftverk vid Rjukan Goodtech ska modernisera Hydros fem vattenkraftverk vid Rjukan. Leveransen omfattar totalrenovering av elsystem, driftkontroll och installation, samt serviceavtal. Kontraktsvärde: ca 89 miljoner NOK, plus möjligheter till förlängning på ca 100 miljoner NOK Färdigställande: 2015 Uppdragsgivare: Hydro Foto: Norsk Hydro Goodtech årsredovisning

17 Turbinhjul, Såheim kraftstation, Rjukan Foto: Norsk Hydro Ramavtal med Statoil (automation, elektro, energi) Goodtech har ingått ett ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Avtalet kan avropas på alla av Statoils installationer, nationellt och internationellt, och varar i 5 år med möjlighet till förlängning på 2x2 år. Foto: Harald Pettersen, Statoil 17 Goodtech årsredovisning 2010

18 Peter Kuchenbuch, montör i Örebro Infrastruktur Goodtech levererar allt från projektering till färdiga systemlösningar, samt hela kedjan från projektledning och materialanskaffning till installation och driftsättning på fältet. Service, drift och underhåll Goodtech levererar service- och underhållstjänster på samtliga områden. Allt från förebyggande och avhjälpande underhåll till utbildning och uppgraderingar. Marknadsposition Genom sammanslagningen med E&I Intressenter AB fick Goodtech en betydande förstärkning av sin marknadsposition. Goodtech är ledande leverantör av automation och den största entreprenören inom processmontage i Norden. De prioriterade branscherna är energi, olja och gas, industri, infrastruktur samt bygg-, och offentlig sektor. Satsningen på att upprätta tekniska kompetenscentra på strategiska ställen har medfört en ökad efterfrågan på Goodtechs tjänster inom automation, installation, kraftteknik och service och underhåll. Framtidsutsikter De offentliga investeringarna fortsätter att öka, särskilt inom infrastruktur, bygg och energisektorn. Offentliga investeringar i sjukhus, skolor och infrastruktur förväntas ligga på en förhållandevis hög nivå. Projekt: Fördelningsstation Ollebacken Goodtech är totalentreprenör för konstruktion av en komplett fördelningsstation i Ollebacken. Uppdraget omfattar bland annat leverans av ett 130/40 kv utomhusställverk, anslutning av två 70 MVA-transformatorer som levereras av kunden samt installation av 20 kv ställverk och kontrollutrustning. Kontraktsvärde: 23 miljoner SEK Färdigställande: Våren 2011 Uppdragsgivare: Jämtkraft Elnät AB Goodtech årsredovisning

19 Det förväntas ökad efterfrågan på ombyggnation och renoveringar, och därmed också ökad efterfrågan på service- och underhållsuppdrag i framtiden. Framöver kommer det att fi nnas ett stort behov av att uppgradera infrastruktur och distributionsnät för ström i både Norge och Sverige. För Goodtech betyder detta tillväxtmöjligheter för Vid slutet av 2010 var orderingången större än omsättningen i samtliga divisioner. Goodtech är en ledande aktör på den nordiska marknaden och står starkt rustade för Strategi Projects & Services ska säkra framtida lönsamhet och tillväxt genom att vidareförädla synergierna från sammanslagningen med E&I Intressenter AB. Detta innebär fokus på intern samordning, resursallokering och kompetensöverföring samtidigt som marknadspositionen ska stärkas med ett bredare produkt- och tjänsteutbud till utvalda branscher. Huvuduppgifterna 2011 kommer att vara: - öka kännedomen om Goodtech som projektleverantör - stärka positionen inom infrastruktursegmentet, med särskild fokus på järnvägssektorn - etablera sig som ledande leverantör till strömförsörjnings- och strömdistributionsbranschen - erbjuda helhetslösningar till industrin - utveckla koncept- och standardlösningar - rekrytera nyckelkompetens Projekt: Citytunneln i Malmö Goodtech har levererat tre system för säkerhet och övervakning av Citytunneln. Dessutom har företaget levererat el- och styrsystem för luftbehandling och brandventilation till flera stationer längs med sträckan. Automationsingenjör Bengt Åström och montagechef Bengt-Erik Skoglund testar en mellanspänningsanläggning i Stockholm Total leverans: 200 miljoner SEK Färdigställande: December 2010 Uppdragsgivare: Citytunneln 19 Goodtech årsredovisning 2010

20 Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic AS stärker Goodtechs kapacitet att leverera kompletta produktionslinjer Kontrakt på leverans av helautomatisk förpackningsmaskin för plastampuller till Fresenius Kabi Kontrakt på leverans av hyvel- och fi ngerskarvningslinje till Hilmer Andersson AB Kontrakt på leverans av två helautomatiska Portabulk FAB-förpackningslinjer för förpackning av gödsel i storsäck till Felleskjøpet BA Kontrakt på leverans av automatiskt höglager med kranar och transportband till Fresenius Kabi AS i Halden

21 OMSÄTTNING SOLUTIONS MNOK EBITDA SOLUTIONS MNOK ORDERSTOCK SOLUTIONS MNOK

22 Solutions Automatisk fyllning av gödsel i storsäck, Felleskjøpet BA Höglagersystem Goodtech levererar kompletta höglagersystem bestående av lagerkranar, transportband, centraler, vertikaltransportörer och robotceller. Över åren har Goodtech installerat över 400 lagerkranar, som lyfter allt från lättgods till pallgods och tyngre laster med vikt upp till 2000 kg. Materialhantering Goodtech har lång erfarenhet av systemlösningar inom materialhantering och levererar rullbanor, kedjebanor, bandtransportörer och transfervagnar (skyttlar) samt vertikaltransportörer för alla typer av gods. Goodtech levererar kundanpassade, nyckelfärdiga lösningar. Goodtech har även specialkompetens för integrering och automation av komplexa system med integrerade speciallösningar från andra leverantörer. Goodtech levererar egenutvecklade tekniker inom automation, produktionslinjer, maskiner och logistik som effektiviserar produktionsprocesser och minimerar behovet av manuell hantering. Goodtechs kunder är ledande tillverkare inom livsmedel, läkemedel, virkeshantering, fordon och gödsel, utöver internationella tillverkningsföretag. Produktionslinjer Goodtech levererar kompletta produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Företaget har bred kompetens inom systemleverans. Virkeshantering Goodtech konstruerar och levererar kundspecifika anläggningar för fingerskarvning, ytbehandling, hyvling och hantering av golv- och skivmaterial. De senaste 40 åren har Goodtech, tidigare Lecab Materialhantering AB, konstruerat och levererat över 500 unika hyvellinjer över hela världen. Bulkhantering Goodtech tillverkar en rad materialhanteringssystem som marknadsförs under namnet Portabulk. Portabulk -systemet reducerar kostnader för hantering, fyllning och transport av bulkprodukter i storsäck. Goodtech är marknadsledande inom bulkhanteringssystem med högkapacitet. Viktigaste projekt och lösningar Projekt: Fresenius Kabi Norge AS Goodtech har levererat två förpackningslinjer till Fresenius Kabi i Halden under Förpackningslinjerna utgör tillsammans en komplett anläggning för förpackning av färdigfyllda ampuller med medicinsk vätska. Goodtech har haft totalansvar för leveransen av anläggningen och stått för produktion och montering av en rad enskilda maskiner, samt kommunikation med och koordinering av olika underleverantörer. Kontraktsvärde: 15,3 miljoner NOK Färdigställande: November 2010 Goodtech årsredovisning

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Avloppslösningar för samlad bebyggelse

Avloppslösningar för samlad bebyggelse Avloppslösningar för samlad bebyggelse Innehåll Skräddarsydda lösningar för varje behov... 4 Kvalitet i utförande och detaljer... 6 Biovac SBR-process... 8 Användningsområden... 10 Service och underhåll...

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer