INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö. INNEHÅLL Detta är Goodtech 4 Sammanslagningen med E&I Intressenter AB 5 Höjdpunkter AFFÄRSIDÉ Goodtech är en teknologikoncern som levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till branscher som energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden. Nyckeltal 7 Organisation 8 Koncernchefens inlägg 10 Hälsa, miljö och säkerhet 12 Samhällsansvar 13 Projects & Services 14 Solutions 20 Environment 26 Products 32 Aktieägarinformation 36 Investerarrelationer 38 Bolagsstyrning och företagsledning 40 Koncernledningen på Goodtech ASA 45 Årsberättelse Presentation av styrelsen 54 Koncernens resultaträkning 58 Koncernens balansräkning 59 Förändring i eget kapital 60 Koncernens kassaflödesanalys 61 Kommentarer till koncernredovisningen 62 Dotterbolagets resultaträkning 100 Dotterbolagets balansräkning 101 Dotterbolagets kassaflödesanalys 102 Kommentarer till dotterbolagets redovisning 103 Uttalande från styrelsen och koncernchefen 111 Revisionsberättelse 112

3 Alltid i närheten Kiruna Gällivare Kalix Luleå Piteå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Trondheim Sundsvall Hudiksvall Førde Bergen Os Fredrikstad Porsgrunn Borlänge Söderhamn Gävle Sandviken Uppsala Sørumsand Sunne Oslo Västerås Arvika Karlstad Arboga Stockholm Moss Örebro Rygge Säffle Norrköping Mariehamn Kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder, från Åland i öster till Bergen i väster Göteborg Jönköping Områden Projects & Services Solutions Products Environment Malmö

4 Detta är Goodtech 1913 Etableras som Norsk Elektrisk Kabelfabrikk A/S (NEK) med verksamhet inom konstruktion, produktion och försäljning av lågspänningskablar i Norge Noterat på Oslo-börsen. Verksamheten utökad internationellt Kabelproduktionen avvecklas. Byter affärsidé från kabelproduktion till miljöteknik. Byter namn till Goodtech Förvärvar Biovac AS. Etablerar eller övertar totalt 10 företag och satsar brett på marknaden för miljöteknik. Marknaden utvecklas i riktning mot ökad efterfrågan på totalentreprenörer som ställer krav på processkompetens. Goodtech är en teknologikoncern som bidrar till samhällets utveckling genom uppgradering av infrastruktur och energisystem, effektivisering och ökad konkurrenskraft inom industrin, och genom att uppfylla samhällets miljöutmaningar. Företaget är Nordens ledande automationsföretag och den största entreprenören inom processmontage. Företaget är noterat på Oslobörsen och omsätter ca 2 miljarder NOK, med 1450 anställda på ett 40-tal orter i Norge, Sverige och Finland. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Projects & Services Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer inom automation, el-, kraftsystem och processmontage. Med bred kompetens och erfarenhet från stora projekt kan Goodtech erbjuda ett brett spektra av tjänster som täcker hela processen, från förstudie till driftsättning av stora installationer och anläggningar, samt service och drift av anläggningarna. Var är vi positionerade? Solutions Solutions erbjuder egenutvecklade tekniker inom automation, produktionslinjer, maskiner, logistiklösningar och tjänster för effektivisering av industrin. Environment Environment levererar produkter, teknik och skräddarsydda lösningar för behandling av avloppsvatten, dricksvatten och processvatten till privata, kommunala och industriella kunder, energiåtervinning av avloppsvatten och biosubstrat, samt biogasproduktionsanläggningar. Products Products är produkt- och lösningsleverantör till nordisk industri och offentlig sektor. Företaget representerar ledande internationella leverantörer och tillverkare inom automation, instrumentering, kommunikation, industriella märksystem, datafångst och logistik. Uppgradering av infrastruktur och energisystem Ökad effektivitet och konkurrenskraft i branschen Samhällets behov av mer miljövänliga produkter och lösningar Goodtech årsredovisning

5 Sammanslagningen med E&I Intressenter AB Sammanslagningen av Goodtech och E&I Intressenter AB antogs vid bolagsstämman den 30 september 2010, varefter Goodtech förvärvade 99,9 % av aktierna i E&I. Den 21 december 2010 förvärvade Goodtech resterande 0,1 % minoritetsaktier i E&I och äger efter detta 100 % av aktierna i E&I. E&I äger 100 % av aktierna i El & Industrimontage Svenska AB (numera Goodtech Projects & Services AB), som är en av Sveriges mest kompletta leverantörer av elkraftsystem och el- och processmontage. Koncernen levererar kvalificerade tekniska = 3 lösningar inom automation, elkraftteknik och elinstallation, samt service och underhåll till industri och offentlig sektor. E&Ikoncernen var en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom segmentet tekniska installationer. Sammanslagningen av Goodtech och E&I ger stora synergier och en solid plattform för ytterligare tillväxt Förvärvar Cronusgruppen, som består av bland annat Cronus, Tiara och Hydro Packaging. Ändrar affärsidén till att omfatta automation och materialhantering utöver miljöteknik Företaget blir avsevärt mer ingenjörsorienterat och får gott fotfäste i industri- och miljöprojekt, med tillhörande tjänster. Koncernen arbetar både i Norden och internationellt. Företaget är inne i en expansiv fas och förvärvar företag i Norge och Sverige. Större, synligare och starkare Stark strategisk position i relation till leverantörer och kunder Större kapacitet och ökade möjligheter till totalentreprenad Större flexibilitet att utnyttja strukturella möjligheter Ökad uppmärksamhet runt aktien Nya marknader, produkter och kunder Utökade geografiska marknader för båda företagen Bredare spektra av produkter och tjänster särskilt inom energi och infrastruktur Kompletterande kundrelationer ger betydande korsförsäljningssynergier Kompletterande kompetens och projekterfarenhet E&I: Stora projekt, processmontage och elleveranser Goodtech: Engineering, automation, industriteknik och miljöteknik Ännu mer attraktiv som arbetsgivare Nya Goodtech är en ledande, komplett leverantör på den nordiska marknaden. Genom synergier och en förstärkt strategisk position kan företaget öka både omsättningen och vinsten! 2009 Alla enheter i koncernen samlas under ett gemensamt namn GOODTECH Verksamheten slås samman med svenska E&I Intressenter AB och blir en av Nordens ledande leverantörer av automation, el-, industrioch miljöteknik. Koncernen behåller namnet Goodtech och får en ny visuell identitet. 5 Goodtech årsredovisning 2010

6 Höjdpunkter 2010 OMSÄTTNING MNOK EBITDA MNOK Stärkt strategisk position i Norden Sammanslagning med svenske E&I Intressenter AB i oktober. Sammanslagningen etablerar Goodtech som en av Nordens ledande automationsentreprenörer. Uppköp av Fleximatic AS Uppköpet stärker Goodtechs kapacitet att leverera kompletta produktionslinjer. Uppköp av Troll Power AS Troll Power är ett ledande kompetenscenter inom elprocesser och kraftsystem. Viktigt kontrakt med Hydro Inom affärsområdet Projects & Services har kontrakt ingåtts gällande modernisering av Hydros fem vattenkraftverk vid Rjukan. Norra Länken Tunnelentreprenad AB, som ägs gemensamt av Goodtech och Swarco Sverige AB, tilldelades den stora installationsentreprenaden för Norra Länken i Stockholm. Goodtech som komplett leverantör av effektiviseringslösningar Goodtech Solutions har ingått två avtal med Fresenius Kabi. Ett turnkey-kontrakt på leverans av en helautomatisk blisteroch förpackningslinje och ett kontrakt på leverans av automatiskt höglager. Kontrakt med AB Hilmer Andersson i Lässerud Affärsområdet Solutions ska leverera en produktionsanläggning för fingerskarvning och hyvling av trä. Biogasanläggning Goodtechs återinträde på den norska marknaden Affärsområdet Environment har ingått kontrakt på leverans av en processanläggning för biogas och elektro/automatik till Frevar KF i Fredrikstad. Kontrakt med Boliden Affärsområdet Products ska leverera maskin- och programvara för automatisk etikettering och systemintegrering på zinksmältverken i Finland (Kokkola) och Norge (Odda). ORDERSTOCK MNOK Ramavtal med Statoil Affärsområdet Projects & Services har ingått ett ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Goodtech årsredovisning

7 Nyckeltal Nyckeltal (MNOK) Försäljningsintäkter 317,7 461,8 555,3 562, ,5 EBITDA 17,4 40,7 41,2 27,2 66,9 EBITDA % 5,5% 8,8% 7,4% 4,8% 6,1% Resultat före skatt (EBT) 13,5 35,3 37,6 21,2-34,6 EBT % 4,2% 7,6% 6,8% 3,8% -3,1% Resultat efter skatt 16,2 60,9 37,8 16,5-45,8 Orderreserv *) 127,8 168,6 224,9 195, ,6 Kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet -12,0 22,6 28,3 23,4 73,1 Balansräkning Summa tillgångar 294,5 414,8 502,2 520, ,3 Eget kapital 144,0 293,0 343,8 373,3 650,6 Soliditet 48,9% 70,6% 68,5% 71,7% 49,1% Avkastning på eget kapital 12,4% 27,9% 11,9% 4,6% -8,9% Netto räntebärande skulder 25,5-68,9-62,4-87,9 26,9 Skuldsättningsgrad 17,7% -23,5% -18,1% -23,6% 4,1% Kassalikviditet 1,04 1,91 1,87 2,16 1,15 Aktien Aktiekurs 31,12 (kr) 3,94 3,77 1,80 2,15 2,01 Resultat per aktie (kr) 0,12 0,45 0,24 0,10-0,23 Vinst per aktie (kr) 0,12 0,45 0,24 0,10-0,23 Utdelning per aktie (kr) ,15 Anställda Antal anställda 31/ Heltidsekvivalenter HSM Sjukfrånvaro 3,30% 3,95% 2,98% 3,94% 3,26% *) Orderstock från kvarvarande verksamhet Definitioner av fi nansiella nyckeltal: EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter EBITDA %: (Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter)/intäkter EBT %: Resultat före skatt/intäkter Soliditet: Eget kapital/totala tillgångar Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt/genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital: (Eget kapital 1/1 + Eget kapital 31/12)/2 Resultat per aktie: Resultat efter skatt/vägt genomsnittligt antal utestående aktier Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skulder/eget kapital Kassalikviditet: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 7 Goodtech årsredovisning 2010

8 Organisation Virksomhetsområde PROJECTS & SERVICES Virksomhetsområde SOLUTIONS PROJECTS & SERVICES SOLUTIONS Verksamhet Leverans av totala el- och automationsprojekt, från förstudie till drift och underhåll Leverans av produktionslinjer, maskiner och logistiklösningar Kompetens Elteknik och systemdesign Automation, systemdesign och industriell IT Instrumentering Processmontage Mekanisk konstruktion och design Konceptutveckling och förstudier Detaljprojektering, konstruktion och programmering Maskinkonstruktion Prototyputveckling Industriell IT Fördelning av koncernens omsättning 70% 15% Antal anställda Norge: 168 Sverige: 1040 Norge: 26 Sverige: 106 Juridiska personer Goodtech Projects & Services AS Goodtech Projects & Services AB Goodtech Electro AS Goodtech Process AB Troll Power AS Goodtech Packaging Systems AS Fleximatic AS Goodtech Solutions Karlstad AB Goodtech Solutions Manufacturing AB Goodtech Solutions Säffle AB Goodtech Solutions Industriautomation AB Goodtech Solutions Göteborg AB Goodtech årsredovisning

9 Virksomhetsområde ENVIRONMENT Virksomhetsområde PRODUCTS ENVIRONMENT PRODUCTS Leverans av miljöteknik, reningsanläggningar för vatten och avlopp, samt biogassystem Distribution av automations- och elkomponenter, samt produkter inom logistik Projektstyrning Produkt- och teknikkunskap Produktutveckling Drift och underhåll Marknadsanalys Försäljning Tekniska specialisttjänster 10% 5% Norge: 29 Åland: 31 Sverige: 1 Norge: 35 Goodtech Environment Sørumsand AS Goodtech Environment AB (Åland) Goodtech Environment Göteborg AB Goodtech RecoveryTechnology AS Goodtech Products AS 9 Goodtech årsredovisning 2010

10 Stärkt position i den nordiska marknaden Vidar Låte Koncernchef Vidar Låte (f. 1961) är utbildad ingenjör och företagsekonom. Han har varit koncernchef på Goodtech sedan Cronus köptes vid årsskiftet 2005/2006. Han har tidigare arbetat i tekniska projekt och varit linjechef. Vidare har han också arbetat med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Vidar Låte berättar om ett händelserikt år där Goodtech har stärkt sin marknadsposition betydligt, trots en fortsatt utmanande konjunktur. Nu är siktet inställt på lönsamhet och ökade marknadsandelar. Vidar Låte, kan du sammanfatta 2010? 2010 har varit ett osedvanligt spännande år. Efter sammanslagningen med E&I Intressenter AB har vi fått ett bredare produktoch tjänsteutbud. Goodtech har blivit en komplett leverantör inom el, automation, process- och industriteknik och miljölösningar. Vi har förenat ingenjörskonst med entreprenörskap i en oslagbar kombination. Nämn tre saker som du är särskilt nöjd med. Vårt bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle är viktigt. Goodtech vill göra skillnad. Genom att delta i projekt som förbättrar miljön, uppgraderar infrastrukturen, säkrar strömförsörjningen och effektiviserar industrin tar vi ansvar för vår gemensamma framtid. Jag är även otroligt stolt över de komplexa projekt vi har fått ansvar för att genomföra under året, till exempel totalrenoveringen av fem vattenkraftverk vid Rjukan åt Norsk Hydro. Jag är också mycket nöjd med att vi har stärkt vår strategiska position på den nordiska marknaden inom flera av våra affärsområden. Vad tycker medarbetarna om sammanslagningen med E&I Intressenter AB? Det tar tid att integrera två företagskulturer. Lyckligtvis har vi en viktig sak gemensam vi brinner för det vi gör och bidrar med kompetens, innovation och beprövade tekniska lösningar som kommer samhället till nytta. Jag upplever ett stort engagemang hos våra medarbetare. Var jag än befinner mig i organisationen möts jag av positiva personer som ser fördelar med sammanslagningen. Dialoger skapas och möjligheter utvecklas tillsammans med de nya kollegorna. Engagemanget gör att vi kommer att lyckas! Hur uppfattar kundernana Goodtechs utökade erbjudande? Våra befintliga kunder är nöjda med att vi kan erbjuda fl er tjänsterter och att vi fi nns på fler ställen än tidigare. På detta sätt ökas förtroendet för Goodtech som leverantör. Vi skapar relationer. Det fi nns fördelar med det lokala kontorets närhet, förankring och kunskap på plats, samtidigt som vi kan erbjuda komplexa projekt och ningar. Vi ger kunderna värdeskapande lösningar med god kvalitet, till rätt pris. Det helhetslös- kan handla om att erbjuda allt från innovativa koncept och skräddarsydda ningar till standardiserade produkter och helhetslös- komponenter. Vad står i fokus för 2011? 1? Vi fokuserar på en sund och god het och ökande marknadsandelar. Det är lönsam- viktigt att dra nytta av synergierna från sammanslagningen. Nu ska vi koncentrera oss på att synliggöra det utökade produktoch tjänsteutbudet för kunderna. Organisk tillväxt ska prioriteras framför uppköp framöver. Avslutande ord? Sammanslagningenn har stärkt vår ställning. Vi vill vara en attraktiv leverantör och arbetsgivare. Genom att kombinera innovation och teknik med entreprenörskap kan vi erbjuda våra kunder rätt lösningar. Vi är bra positionerade på marknader med kraftig tillväxt de kommande åren. Vidar Låte Goodtech årsredovisning

11 11 Goodtech årsredovisning 2010

12 Hälsa, säkerhet och miljö Två av Goodtechs medarbetare: Bengt-Erik Skoglund och Stefan Björk Goodtech har som mål att vara ett ledande teknikföretag inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM). Den ökade satsningen på HSM bidrar till att göra Goodtech till en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. Humankapital Goodtech är beroende av ett starkt och gott rykte för att vara en attraktiv arbetsplats. Koncernen är ett kunskaps- och kompetensföretag och verksamheten satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda. Goodtech genomför både personalnöjdhetsundersökningar och personalsamtal. Responsen från samtal och undersökningar används som underlag till handlingsplaner för hur Goodtech ska bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Koncernens överordnade riktlinjer kräver att alla anställda ska behandlas med respekt. Det är god stabilitet inom företagets anställda och ledning. HSM-målsättningar Goodtech har upprättat HSM-målsättningar som ska återspegla de värderingar koncernen bygger på. Målsättningarna används som riktlinjer i bland annat projektgenomförande, och status rapporteras regelbundet på projektnivå och företagsnivå. Hälsa Goodtech ska övervaka och förebygga sina medarbetares hälsa, med särskild fokus på belastningsskador. Vi eftersträvar en trivsam arbetsmiljö genom att underlätta för laganda och lyssna på våra medarbetares behov, och bidrar till personlig utveckling. Miljö Goodtechs verksamhet ger liten direkt belastning på den yttre miljön. Goodtech anser att koncernen har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Goodtech har som ambition att kontinuerligt minska den miljöpåverkan som verksamheten orsakar och arbeta för att minska energiförbrukningen och avfallet på kontoren. Säkerhet För medarbetarna på Goodtech är vistelser på industrianläggningar inrikes och utomlands, till sjöss och på land, en naturlig del i jobbet. Det ålägger företaget ett särskilt ansvar för säkerheten under dessa vistelser. Goodtech har en filosofi om nolltolerans mot skador och detta ska uppnås genom att rusta medarbetarna med kunskap, utrustning och stöd i organisationen. Goodtech ska förebygga skador genom att utbilda, träna och motivera medarbetare på alla nivåer slå att deras bidrag till målsättningarna blir en naturlig del av kulturen. Goodtech har upprättat ett krisberedskapsteam, som kan mobiliseras på kort tid. Det finns avtal med samarbetspartner som kan bistå medarbetare över hela världen om det behövs. Vid användning av underleverantörer måste dessa intyga att de själva och deras underleverantörer inte använder underbetald arbetskraft, barnarbete eller liknande tjänster och att lagar och regleringar om HSM upprätthålls. Internkontroll och övervakning Goodtech utför regelbundet granskningar för att kontrollera och förbättra funktionen och effektiviteten i HSM-systemet. Alla anställda får utbildning i Goodtechs HSMsystem och hur det används i projekt. Goodtech årsredovisning

13 Samhällsansvar Näringslivets samhällsansvar är ett tema med ökande vikt och fokus. Förväntningarna på näringslivet på detta område är på väg att bli mer konkreta gjorde Goodtech en kartläggning av företaget med målet att samla alla befintliga åtgärder och närmare identifiera vad detta ansvar mest naturligt bör bestå av för företaget. Under 2010 har också Goodtech fortsatt det kontinuerliga arbetet på områden som HSM, personalutveckling och produktsäkerhet. Dessa områden är centrala för företaget särskilt i samband med att Goodtech slogs ihop med det svenska företaget E&I Intressenter AB i oktober Goodtech ASA arbetar med att ISO-certifi era koncernen efter ISO 9001 (kvalitetssäkringssystem) respektive ISO (miljöstyrsystem), på samma sätt som den svenska delen av Projects & Services redan är certifierad. Kartläggningen som gjordes på Goodtech har baserats på den internationella standarden för samhällsansvar, ISO Efter marknadsundersökningar och djupintervjuer har företaget utvärderats inom standardens sju delområden (organisationsutveckling, mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö, affärsetik, konsumentfrågor och samhälle). Huvudtendenser i undersökningen visar att företaget får högt betyg på de delområden som är tätt sammanlänkade med företagets kärnverksamhet. Samtidigt får företaget svagare omdöme på delområden utanför huvud uppgiften, med problemställningar som kan sägas infalla i en utökad förståelse av samhällsansvar, men är fortfarande i enlighet med den aktuella betydelsen och definitionen av internationella riktlinjer och med ISO Ett viktigt resultat av kartläggningen är att det framkommer ett starkt samband mellan Goodtechs huvuduppgift och affärsverksamhet å ena sidan och samhällets och marknadens behov å andra sidan. Företaget levererar många produkter och tekniker inom industri-, energi- och miljösegmentet, medan samhället och marknaden har ett generellt behov av uppgradering av energisystem och infrastruktur. Ett exempel på detta är Goodtechs deltagande i uppgraderingen och moderniseringen av Rjukanstrengen och bearbetningsanläggningen för organiskt avfall till en biogasanläggning i Fredrikstad. Med detta bidrar Goodtech direkt till att förhindra förorening, få ett bättre hållbart resursutnyttjande och bättre skydd av miljön. 13 Goodtech årsredovisning 2010

14 Projects & Services Affärsområdet Projects & Services levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, el, kraftteknik och processmontage till nordisk industri och offentlig sektor. Leveranserna avser allt från stora och tekniskt krävande projekt till mindre, lokala löpande uppdrag. HÖJDPUNKTER Kontrakt på modernisering av Hydros vattenkraftverk vid Rjukan Kontrakt på installation, drift och underhåll av Norra Länken, ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt Ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Färdigställande av installation av säkerhetssystem och övervakning av Citytunneln i Malmö, Sverige

15 OMSÄTTNING PROJECTS & SERVICES MNOK EBITDA PROJECTS & SERVICES MNOK ORDERSTOCK PROJECTS & SERVICES MNOK

16 Projects & Services Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer inom automation, el-, kraftsystem och processmontage. Som projektleverantör är Goodtech fabrikatobunden och kan därför uppfylla kundens krav på val av utrustning som ska levereras. Med bred kompetens och erfarenhet från stora projekt kan Goodtech erbjuda ett brett spektra av tjänster som täcker hela processen, från förstudie till driftsättning av stora installationer och anläggningar, samt service och drift av anläggningarna. Automation och industriell IT Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer av automationssystem. Företaget levererar allt från fastighetsautomation till avancerad processautomation, inklusive industriella IT-system. Leveranserna omfattar såväl nyckelfärdiga anläggningar om modernisering av befintlig anläggning. Energi, el- och kraftteknik Goodtech levererar allt från projektering till kompletta, skräddarsydda systemlösningar inom strömförsörjning och strömdistribution. Leveranserna täcker alla områden, från offshoreindustrin till den landbaserade kraftindustrin och traditionell industri. Installation Goodtech levererar alla typer av el- och processinstallationer, från fi ber, signal, tele och data till högspänning upp till 400 kv. Processmontage Goodtech är Nordens största företag inom processmontage och levererar tjänster inom industriellt montage och service. Företaget har mer än 40 års erfarenhet av montage på industrianläggningar som processindustri, energianläggningar, papper och cellulosa. Dessutom levererar företaget kvalificerade tjänster inom underhåll, kalibrering, urkoppling, driftsättning och service, samt elskåpskonstruktion i våra kunders närhet. Service Eftermarknad Service Ettermarked Montasje Montage Igångsättning Igangsetting Förstudie Idé Design Engineering Inköp Produktval Konstruktion Programmering Viktigaste projekt och lösningar Projekt: Vattenkraftverk vid Rjukan Goodtech ska modernisera Hydros fem vattenkraftverk vid Rjukan. Leveransen omfattar totalrenovering av elsystem, driftkontroll och installation, samt serviceavtal. Kontraktsvärde: ca 89 miljoner NOK, plus möjligheter till förlängning på ca 100 miljoner NOK Färdigställande: 2015 Uppdragsgivare: Hydro Foto: Norsk Hydro Goodtech årsredovisning

17 Turbinhjul, Såheim kraftstation, Rjukan Foto: Norsk Hydro Ramavtal med Statoil (automation, elektro, energi) Goodtech har ingått ett ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Avtalet kan avropas på alla av Statoils installationer, nationellt och internationellt, och varar i 5 år med möjlighet till förlängning på 2x2 år. Foto: Harald Pettersen, Statoil 17 Goodtech årsredovisning 2010

18 Peter Kuchenbuch, montör i Örebro Infrastruktur Goodtech levererar allt från projektering till färdiga systemlösningar, samt hela kedjan från projektledning och materialanskaffning till installation och driftsättning på fältet. Service, drift och underhåll Goodtech levererar service- och underhållstjänster på samtliga områden. Allt från förebyggande och avhjälpande underhåll till utbildning och uppgraderingar. Marknadsposition Genom sammanslagningen med E&I Intressenter AB fick Goodtech en betydande förstärkning av sin marknadsposition. Goodtech är ledande leverantör av automation och den största entreprenören inom processmontage i Norden. De prioriterade branscherna är energi, olja och gas, industri, infrastruktur samt bygg-, och offentlig sektor. Satsningen på att upprätta tekniska kompetenscentra på strategiska ställen har medfört en ökad efterfrågan på Goodtechs tjänster inom automation, installation, kraftteknik och service och underhåll. Framtidsutsikter De offentliga investeringarna fortsätter att öka, särskilt inom infrastruktur, bygg och energisektorn. Offentliga investeringar i sjukhus, skolor och infrastruktur förväntas ligga på en förhållandevis hög nivå. Projekt: Fördelningsstation Ollebacken Goodtech är totalentreprenör för konstruktion av en komplett fördelningsstation i Ollebacken. Uppdraget omfattar bland annat leverans av ett 130/40 kv utomhusställverk, anslutning av två 70 MVA-transformatorer som levereras av kunden samt installation av 20 kv ställverk och kontrollutrustning. Kontraktsvärde: 23 miljoner SEK Färdigställande: Våren 2011 Uppdragsgivare: Jämtkraft Elnät AB Goodtech årsredovisning

19 Det förväntas ökad efterfrågan på ombyggnation och renoveringar, och därmed också ökad efterfrågan på service- och underhållsuppdrag i framtiden. Framöver kommer det att fi nnas ett stort behov av att uppgradera infrastruktur och distributionsnät för ström i både Norge och Sverige. För Goodtech betyder detta tillväxtmöjligheter för Vid slutet av 2010 var orderingången större än omsättningen i samtliga divisioner. Goodtech är en ledande aktör på den nordiska marknaden och står starkt rustade för Strategi Projects & Services ska säkra framtida lönsamhet och tillväxt genom att vidareförädla synergierna från sammanslagningen med E&I Intressenter AB. Detta innebär fokus på intern samordning, resursallokering och kompetensöverföring samtidigt som marknadspositionen ska stärkas med ett bredare produkt- och tjänsteutbud till utvalda branscher. Huvuduppgifterna 2011 kommer att vara: - öka kännedomen om Goodtech som projektleverantör - stärka positionen inom infrastruktursegmentet, med särskild fokus på järnvägssektorn - etablera sig som ledande leverantör till strömförsörjnings- och strömdistributionsbranschen - erbjuda helhetslösningar till industrin - utveckla koncept- och standardlösningar - rekrytera nyckelkompetens Projekt: Citytunneln i Malmö Goodtech har levererat tre system för säkerhet och övervakning av Citytunneln. Dessutom har företaget levererat el- och styrsystem för luftbehandling och brandventilation till flera stationer längs med sträckan. Automationsingenjör Bengt Åström och montagechef Bengt-Erik Skoglund testar en mellanspänningsanläggning i Stockholm Total leverans: 200 miljoner SEK Färdigställande: December 2010 Uppdragsgivare: Citytunneln 19 Goodtech årsredovisning 2010

20 Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic AS stärker Goodtechs kapacitet att leverera kompletta produktionslinjer Kontrakt på leverans av helautomatisk förpackningsmaskin för plastampuller till Fresenius Kabi Kontrakt på leverans av hyvel- och fi ngerskarvningslinje till Hilmer Andersson AB Kontrakt på leverans av två helautomatiska Portabulk FAB-förpackningslinjer för förpackning av gödsel i storsäck till Felleskjøpet BA Kontrakt på leverans av automatiskt höglager med kranar och transportband till Fresenius Kabi AS i Halden

21 OMSÄTTNING SOLUTIONS MNOK EBITDA SOLUTIONS MNOK ORDERSTOCK SOLUTIONS MNOK

22 Solutions Automatisk fyllning av gödsel i storsäck, Felleskjøpet BA Höglagersystem Goodtech levererar kompletta höglagersystem bestående av lagerkranar, transportband, centraler, vertikaltransportörer och robotceller. Över åren har Goodtech installerat över 400 lagerkranar, som lyfter allt från lättgods till pallgods och tyngre laster med vikt upp till 2000 kg. Materialhantering Goodtech har lång erfarenhet av systemlösningar inom materialhantering och levererar rullbanor, kedjebanor, bandtransportörer och transfervagnar (skyttlar) samt vertikaltransportörer för alla typer av gods. Goodtech levererar kundanpassade, nyckelfärdiga lösningar. Goodtech har även specialkompetens för integrering och automation av komplexa system med integrerade speciallösningar från andra leverantörer. Goodtech levererar egenutvecklade tekniker inom automation, produktionslinjer, maskiner och logistik som effektiviserar produktionsprocesser och minimerar behovet av manuell hantering. Goodtechs kunder är ledande tillverkare inom livsmedel, läkemedel, virkeshantering, fordon och gödsel, utöver internationella tillverkningsföretag. Produktionslinjer Goodtech levererar kompletta produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Företaget har bred kompetens inom systemleverans. Virkeshantering Goodtech konstruerar och levererar kundspecifika anläggningar för fingerskarvning, ytbehandling, hyvling och hantering av golv- och skivmaterial. De senaste 40 åren har Goodtech, tidigare Lecab Materialhantering AB, konstruerat och levererat över 500 unika hyvellinjer över hela världen. Bulkhantering Goodtech tillverkar en rad materialhanteringssystem som marknadsförs under namnet Portabulk. Portabulk -systemet reducerar kostnader för hantering, fyllning och transport av bulkprodukter i storsäck. Goodtech är marknadsledande inom bulkhanteringssystem med högkapacitet. Viktigaste projekt och lösningar Projekt: Fresenius Kabi Norge AS Goodtech har levererat två förpackningslinjer till Fresenius Kabi i Halden under Förpackningslinjerna utgör tillsammans en komplett anläggning för förpackning av färdigfyllda ampuller med medicinsk vätska. Goodtech har haft totalansvar för leveransen av anläggningen och stått för produktion och montering av en rad enskilda maskiner, samt kommunikation med och koordinering av olika underleverantörer. Kontraktsvärde: 15,3 miljoner NOK Färdigställande: November 2010 Goodtech årsredovisning

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Environment HÖJDPUNKTER

Environment HÖJDPUNKTER Environment Affärsområdet Environment levererar vattenoch avloppslösningar, samt biogaslösningar, till kommuner, industriföretag och privatmarknaden. Dessutom arbetar enheten aktivt med olika teknikutvecklingsprojekt.

Läs mer

Årsberättelse 2010. Orderstocken vid utgången av året var. rekordhög, runt 1,1 miljarder NOK. Omsättningen 2010 uppgår till 1 103,5

Årsberättelse 2010. Orderstocken vid utgången av året var. rekordhög, runt 1,1 miljarder NOK. Omsättningen 2010 uppgår till 1 103,5 Årsberättelse 2010 Under året har Goodtech fördubblat omsättningen. Uppköpet av E&I Intressenter AB stärker Goodtechs strategiska position i Norden. Koncernen har nu fyra affärsområden och har vunnit betydande

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Avloppslösningar för samlad bebyggelse

Avloppslösningar för samlad bebyggelse Avloppslösningar för samlad bebyggelse Innehåll Skräddarsydda lösningar för varje behov... 4 Kvalitet i utförande och detaljer... 6 Biovac SBR-process... 8 Användningsområden... 10 Service och underhåll...

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer