INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö. INNEHÅLL Detta är Goodtech 4 Sammanslagningen med E&I Intressenter AB 5 Höjdpunkter AFFÄRSIDÉ Goodtech är en teknologikoncern som levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till branscher som energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden. Nyckeltal 7 Organisation 8 Koncernchefens inlägg 10 Hälsa, miljö och säkerhet 12 Samhällsansvar 13 Projects & Services 14 Solutions 20 Environment 26 Products 32 Aktieägarinformation 36 Investerarrelationer 38 Bolagsstyrning och företagsledning 40 Koncernledningen på Goodtech ASA 45 Årsberättelse Presentation av styrelsen 54 Koncernens resultaträkning 58 Koncernens balansräkning 59 Förändring i eget kapital 60 Koncernens kassaflödesanalys 61 Kommentarer till koncernredovisningen 62 Dotterbolagets resultaträkning 100 Dotterbolagets balansräkning 101 Dotterbolagets kassaflödesanalys 102 Kommentarer till dotterbolagets redovisning 103 Uttalande från styrelsen och koncernchefen 111 Revisionsberättelse 112

3 Alltid i närheten Kiruna Gällivare Kalix Luleå Piteå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Trondheim Sundsvall Hudiksvall Førde Bergen Os Fredrikstad Porsgrunn Borlänge Söderhamn Gävle Sandviken Uppsala Sørumsand Sunne Oslo Västerås Arvika Karlstad Arboga Stockholm Moss Örebro Rygge Säffle Norrköping Mariehamn Kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder, från Åland i öster till Bergen i väster Göteborg Jönköping Områden Projects & Services Solutions Products Environment Malmö

4 Detta är Goodtech 1913 Etableras som Norsk Elektrisk Kabelfabrikk A/S (NEK) med verksamhet inom konstruktion, produktion och försäljning av lågspänningskablar i Norge Noterat på Oslo-börsen. Verksamheten utökad internationellt Kabelproduktionen avvecklas. Byter affärsidé från kabelproduktion till miljöteknik. Byter namn till Goodtech Förvärvar Biovac AS. Etablerar eller övertar totalt 10 företag och satsar brett på marknaden för miljöteknik. Marknaden utvecklas i riktning mot ökad efterfrågan på totalentreprenörer som ställer krav på processkompetens. Goodtech är en teknologikoncern som bidrar till samhällets utveckling genom uppgradering av infrastruktur och energisystem, effektivisering och ökad konkurrenskraft inom industrin, och genom att uppfylla samhällets miljöutmaningar. Företaget är Nordens ledande automationsföretag och den största entreprenören inom processmontage. Företaget är noterat på Oslobörsen och omsätter ca 2 miljarder NOK, med 1450 anställda på ett 40-tal orter i Norge, Sverige och Finland. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Projects & Services Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer inom automation, el-, kraftsystem och processmontage. Med bred kompetens och erfarenhet från stora projekt kan Goodtech erbjuda ett brett spektra av tjänster som täcker hela processen, från förstudie till driftsättning av stora installationer och anläggningar, samt service och drift av anläggningarna. Var är vi positionerade? Solutions Solutions erbjuder egenutvecklade tekniker inom automation, produktionslinjer, maskiner, logistiklösningar och tjänster för effektivisering av industrin. Environment Environment levererar produkter, teknik och skräddarsydda lösningar för behandling av avloppsvatten, dricksvatten och processvatten till privata, kommunala och industriella kunder, energiåtervinning av avloppsvatten och biosubstrat, samt biogasproduktionsanläggningar. Products Products är produkt- och lösningsleverantör till nordisk industri och offentlig sektor. Företaget representerar ledande internationella leverantörer och tillverkare inom automation, instrumentering, kommunikation, industriella märksystem, datafångst och logistik. Uppgradering av infrastruktur och energisystem Ökad effektivitet och konkurrenskraft i branschen Samhällets behov av mer miljövänliga produkter och lösningar Goodtech årsredovisning

5 Sammanslagningen med E&I Intressenter AB Sammanslagningen av Goodtech och E&I Intressenter AB antogs vid bolagsstämman den 30 september 2010, varefter Goodtech förvärvade 99,9 % av aktierna i E&I. Den 21 december 2010 förvärvade Goodtech resterande 0,1 % minoritetsaktier i E&I och äger efter detta 100 % av aktierna i E&I. E&I äger 100 % av aktierna i El & Industrimontage Svenska AB (numera Goodtech Projects & Services AB), som är en av Sveriges mest kompletta leverantörer av elkraftsystem och el- och processmontage. Koncernen levererar kvalificerade tekniska = 3 lösningar inom automation, elkraftteknik och elinstallation, samt service och underhåll till industri och offentlig sektor. E&Ikoncernen var en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom segmentet tekniska installationer. Sammanslagningen av Goodtech och E&I ger stora synergier och en solid plattform för ytterligare tillväxt Förvärvar Cronusgruppen, som består av bland annat Cronus, Tiara och Hydro Packaging. Ändrar affärsidén till att omfatta automation och materialhantering utöver miljöteknik Företaget blir avsevärt mer ingenjörsorienterat och får gott fotfäste i industri- och miljöprojekt, med tillhörande tjänster. Koncernen arbetar både i Norden och internationellt. Företaget är inne i en expansiv fas och förvärvar företag i Norge och Sverige. Större, synligare och starkare Stark strategisk position i relation till leverantörer och kunder Större kapacitet och ökade möjligheter till totalentreprenad Större flexibilitet att utnyttja strukturella möjligheter Ökad uppmärksamhet runt aktien Nya marknader, produkter och kunder Utökade geografiska marknader för båda företagen Bredare spektra av produkter och tjänster särskilt inom energi och infrastruktur Kompletterande kundrelationer ger betydande korsförsäljningssynergier Kompletterande kompetens och projekterfarenhet E&I: Stora projekt, processmontage och elleveranser Goodtech: Engineering, automation, industriteknik och miljöteknik Ännu mer attraktiv som arbetsgivare Nya Goodtech är en ledande, komplett leverantör på den nordiska marknaden. Genom synergier och en förstärkt strategisk position kan företaget öka både omsättningen och vinsten! 2009 Alla enheter i koncernen samlas under ett gemensamt namn GOODTECH Verksamheten slås samman med svenska E&I Intressenter AB och blir en av Nordens ledande leverantörer av automation, el-, industrioch miljöteknik. Koncernen behåller namnet Goodtech och får en ny visuell identitet. 5 Goodtech årsredovisning 2010

6 Höjdpunkter 2010 OMSÄTTNING MNOK EBITDA MNOK Stärkt strategisk position i Norden Sammanslagning med svenske E&I Intressenter AB i oktober. Sammanslagningen etablerar Goodtech som en av Nordens ledande automationsentreprenörer. Uppköp av Fleximatic AS Uppköpet stärker Goodtechs kapacitet att leverera kompletta produktionslinjer. Uppköp av Troll Power AS Troll Power är ett ledande kompetenscenter inom elprocesser och kraftsystem. Viktigt kontrakt med Hydro Inom affärsområdet Projects & Services har kontrakt ingåtts gällande modernisering av Hydros fem vattenkraftverk vid Rjukan. Norra Länken Tunnelentreprenad AB, som ägs gemensamt av Goodtech och Swarco Sverige AB, tilldelades den stora installationsentreprenaden för Norra Länken i Stockholm. Goodtech som komplett leverantör av effektiviseringslösningar Goodtech Solutions har ingått två avtal med Fresenius Kabi. Ett turnkey-kontrakt på leverans av en helautomatisk blisteroch förpackningslinje och ett kontrakt på leverans av automatiskt höglager. Kontrakt med AB Hilmer Andersson i Lässerud Affärsområdet Solutions ska leverera en produktionsanläggning för fingerskarvning och hyvling av trä. Biogasanläggning Goodtechs återinträde på den norska marknaden Affärsområdet Environment har ingått kontrakt på leverans av en processanläggning för biogas och elektro/automatik till Frevar KF i Fredrikstad. Kontrakt med Boliden Affärsområdet Products ska leverera maskin- och programvara för automatisk etikettering och systemintegrering på zinksmältverken i Finland (Kokkola) och Norge (Odda). ORDERSTOCK MNOK Ramavtal med Statoil Affärsområdet Projects & Services har ingått ett ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Goodtech årsredovisning

7 Nyckeltal Nyckeltal (MNOK) Försäljningsintäkter 317,7 461,8 555,3 562, ,5 EBITDA 17,4 40,7 41,2 27,2 66,9 EBITDA % 5,5% 8,8% 7,4% 4,8% 6,1% Resultat före skatt (EBT) 13,5 35,3 37,6 21,2-34,6 EBT % 4,2% 7,6% 6,8% 3,8% -3,1% Resultat efter skatt 16,2 60,9 37,8 16,5-45,8 Orderreserv *) 127,8 168,6 224,9 195, ,6 Kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet -12,0 22,6 28,3 23,4 73,1 Balansräkning Summa tillgångar 294,5 414,8 502,2 520, ,3 Eget kapital 144,0 293,0 343,8 373,3 650,6 Soliditet 48,9% 70,6% 68,5% 71,7% 49,1% Avkastning på eget kapital 12,4% 27,9% 11,9% 4,6% -8,9% Netto räntebärande skulder 25,5-68,9-62,4-87,9 26,9 Skuldsättningsgrad 17,7% -23,5% -18,1% -23,6% 4,1% Kassalikviditet 1,04 1,91 1,87 2,16 1,15 Aktien Aktiekurs 31,12 (kr) 3,94 3,77 1,80 2,15 2,01 Resultat per aktie (kr) 0,12 0,45 0,24 0,10-0,23 Vinst per aktie (kr) 0,12 0,45 0,24 0,10-0,23 Utdelning per aktie (kr) ,15 Anställda Antal anställda 31/ Heltidsekvivalenter HSM Sjukfrånvaro 3,30% 3,95% 2,98% 3,94% 3,26% *) Orderstock från kvarvarande verksamhet Definitioner av fi nansiella nyckeltal: EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter EBITDA %: (Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter)/intäkter EBT %: Resultat före skatt/intäkter Soliditet: Eget kapital/totala tillgångar Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt/genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital: (Eget kapital 1/1 + Eget kapital 31/12)/2 Resultat per aktie: Resultat efter skatt/vägt genomsnittligt antal utestående aktier Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skulder/eget kapital Kassalikviditet: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 7 Goodtech årsredovisning 2010

8 Organisation Virksomhetsområde PROJECTS & SERVICES Virksomhetsområde SOLUTIONS PROJECTS & SERVICES SOLUTIONS Verksamhet Leverans av totala el- och automationsprojekt, från förstudie till drift och underhåll Leverans av produktionslinjer, maskiner och logistiklösningar Kompetens Elteknik och systemdesign Automation, systemdesign och industriell IT Instrumentering Processmontage Mekanisk konstruktion och design Konceptutveckling och förstudier Detaljprojektering, konstruktion och programmering Maskinkonstruktion Prototyputveckling Industriell IT Fördelning av koncernens omsättning 70% 15% Antal anställda Norge: 168 Sverige: 1040 Norge: 26 Sverige: 106 Juridiska personer Goodtech Projects & Services AS Goodtech Projects & Services AB Goodtech Electro AS Goodtech Process AB Troll Power AS Goodtech Packaging Systems AS Fleximatic AS Goodtech Solutions Karlstad AB Goodtech Solutions Manufacturing AB Goodtech Solutions Säffle AB Goodtech Solutions Industriautomation AB Goodtech Solutions Göteborg AB Goodtech årsredovisning

9 Virksomhetsområde ENVIRONMENT Virksomhetsområde PRODUCTS ENVIRONMENT PRODUCTS Leverans av miljöteknik, reningsanläggningar för vatten och avlopp, samt biogassystem Distribution av automations- och elkomponenter, samt produkter inom logistik Projektstyrning Produkt- och teknikkunskap Produktutveckling Drift och underhåll Marknadsanalys Försäljning Tekniska specialisttjänster 10% 5% Norge: 29 Åland: 31 Sverige: 1 Norge: 35 Goodtech Environment Sørumsand AS Goodtech Environment AB (Åland) Goodtech Environment Göteborg AB Goodtech RecoveryTechnology AS Goodtech Products AS 9 Goodtech årsredovisning 2010

10 Stärkt position i den nordiska marknaden Vidar Låte Koncernchef Vidar Låte (f. 1961) är utbildad ingenjör och företagsekonom. Han har varit koncernchef på Goodtech sedan Cronus köptes vid årsskiftet 2005/2006. Han har tidigare arbetat i tekniska projekt och varit linjechef. Vidare har han också arbetat med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Vidar Låte berättar om ett händelserikt år där Goodtech har stärkt sin marknadsposition betydligt, trots en fortsatt utmanande konjunktur. Nu är siktet inställt på lönsamhet och ökade marknadsandelar. Vidar Låte, kan du sammanfatta 2010? 2010 har varit ett osedvanligt spännande år. Efter sammanslagningen med E&I Intressenter AB har vi fått ett bredare produktoch tjänsteutbud. Goodtech har blivit en komplett leverantör inom el, automation, process- och industriteknik och miljölösningar. Vi har förenat ingenjörskonst med entreprenörskap i en oslagbar kombination. Nämn tre saker som du är särskilt nöjd med. Vårt bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle är viktigt. Goodtech vill göra skillnad. Genom att delta i projekt som förbättrar miljön, uppgraderar infrastrukturen, säkrar strömförsörjningen och effektiviserar industrin tar vi ansvar för vår gemensamma framtid. Jag är även otroligt stolt över de komplexa projekt vi har fått ansvar för att genomföra under året, till exempel totalrenoveringen av fem vattenkraftverk vid Rjukan åt Norsk Hydro. Jag är också mycket nöjd med att vi har stärkt vår strategiska position på den nordiska marknaden inom flera av våra affärsområden. Vad tycker medarbetarna om sammanslagningen med E&I Intressenter AB? Det tar tid att integrera två företagskulturer. Lyckligtvis har vi en viktig sak gemensam vi brinner för det vi gör och bidrar med kompetens, innovation och beprövade tekniska lösningar som kommer samhället till nytta. Jag upplever ett stort engagemang hos våra medarbetare. Var jag än befinner mig i organisationen möts jag av positiva personer som ser fördelar med sammanslagningen. Dialoger skapas och möjligheter utvecklas tillsammans med de nya kollegorna. Engagemanget gör att vi kommer att lyckas! Hur uppfattar kundernana Goodtechs utökade erbjudande? Våra befintliga kunder är nöjda med att vi kan erbjuda fl er tjänsterter och att vi fi nns på fler ställen än tidigare. På detta sätt ökas förtroendet för Goodtech som leverantör. Vi skapar relationer. Det fi nns fördelar med det lokala kontorets närhet, förankring och kunskap på plats, samtidigt som vi kan erbjuda komplexa projekt och ningar. Vi ger kunderna värdeskapande lösningar med god kvalitet, till rätt pris. Det helhetslös- kan handla om att erbjuda allt från innovativa koncept och skräddarsydda ningar till standardiserade produkter och helhetslös- komponenter. Vad står i fokus för 2011? 1? Vi fokuserar på en sund och god het och ökande marknadsandelar. Det är lönsam- viktigt att dra nytta av synergierna från sammanslagningen. Nu ska vi koncentrera oss på att synliggöra det utökade produktoch tjänsteutbudet för kunderna. Organisk tillväxt ska prioriteras framför uppköp framöver. Avslutande ord? Sammanslagningenn har stärkt vår ställning. Vi vill vara en attraktiv leverantör och arbetsgivare. Genom att kombinera innovation och teknik med entreprenörskap kan vi erbjuda våra kunder rätt lösningar. Vi är bra positionerade på marknader med kraftig tillväxt de kommande åren. Vidar Låte Goodtech årsredovisning

11 11 Goodtech årsredovisning 2010

12 Hälsa, säkerhet och miljö Två av Goodtechs medarbetare: Bengt-Erik Skoglund och Stefan Björk Goodtech har som mål att vara ett ledande teknikföretag inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM). Den ökade satsningen på HSM bidrar till att göra Goodtech till en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. Humankapital Goodtech är beroende av ett starkt och gott rykte för att vara en attraktiv arbetsplats. Koncernen är ett kunskaps- och kompetensföretag och verksamheten satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda. Goodtech genomför både personalnöjdhetsundersökningar och personalsamtal. Responsen från samtal och undersökningar används som underlag till handlingsplaner för hur Goodtech ska bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Koncernens överordnade riktlinjer kräver att alla anställda ska behandlas med respekt. Det är god stabilitet inom företagets anställda och ledning. HSM-målsättningar Goodtech har upprättat HSM-målsättningar som ska återspegla de värderingar koncernen bygger på. Målsättningarna används som riktlinjer i bland annat projektgenomförande, och status rapporteras regelbundet på projektnivå och företagsnivå. Hälsa Goodtech ska övervaka och förebygga sina medarbetares hälsa, med särskild fokus på belastningsskador. Vi eftersträvar en trivsam arbetsmiljö genom att underlätta för laganda och lyssna på våra medarbetares behov, och bidrar till personlig utveckling. Miljö Goodtechs verksamhet ger liten direkt belastning på den yttre miljön. Goodtech anser att koncernen har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Goodtech har som ambition att kontinuerligt minska den miljöpåverkan som verksamheten orsakar och arbeta för att minska energiförbrukningen och avfallet på kontoren. Säkerhet För medarbetarna på Goodtech är vistelser på industrianläggningar inrikes och utomlands, till sjöss och på land, en naturlig del i jobbet. Det ålägger företaget ett särskilt ansvar för säkerheten under dessa vistelser. Goodtech har en filosofi om nolltolerans mot skador och detta ska uppnås genom att rusta medarbetarna med kunskap, utrustning och stöd i organisationen. Goodtech ska förebygga skador genom att utbilda, träna och motivera medarbetare på alla nivåer slå att deras bidrag till målsättningarna blir en naturlig del av kulturen. Goodtech har upprättat ett krisberedskapsteam, som kan mobiliseras på kort tid. Det finns avtal med samarbetspartner som kan bistå medarbetare över hela världen om det behövs. Vid användning av underleverantörer måste dessa intyga att de själva och deras underleverantörer inte använder underbetald arbetskraft, barnarbete eller liknande tjänster och att lagar och regleringar om HSM upprätthålls. Internkontroll och övervakning Goodtech utför regelbundet granskningar för att kontrollera och förbättra funktionen och effektiviteten i HSM-systemet. Alla anställda får utbildning i Goodtechs HSMsystem och hur det används i projekt. Goodtech årsredovisning

13 Samhällsansvar Näringslivets samhällsansvar är ett tema med ökande vikt och fokus. Förväntningarna på näringslivet på detta område är på väg att bli mer konkreta gjorde Goodtech en kartläggning av företaget med målet att samla alla befintliga åtgärder och närmare identifiera vad detta ansvar mest naturligt bör bestå av för företaget. Under 2010 har också Goodtech fortsatt det kontinuerliga arbetet på områden som HSM, personalutveckling och produktsäkerhet. Dessa områden är centrala för företaget särskilt i samband med att Goodtech slogs ihop med det svenska företaget E&I Intressenter AB i oktober Goodtech ASA arbetar med att ISO-certifi era koncernen efter ISO 9001 (kvalitetssäkringssystem) respektive ISO (miljöstyrsystem), på samma sätt som den svenska delen av Projects & Services redan är certifierad. Kartläggningen som gjordes på Goodtech har baserats på den internationella standarden för samhällsansvar, ISO Efter marknadsundersökningar och djupintervjuer har företaget utvärderats inom standardens sju delområden (organisationsutveckling, mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö, affärsetik, konsumentfrågor och samhälle). Huvudtendenser i undersökningen visar att företaget får högt betyg på de delområden som är tätt sammanlänkade med företagets kärnverksamhet. Samtidigt får företaget svagare omdöme på delområden utanför huvud uppgiften, med problemställningar som kan sägas infalla i en utökad förståelse av samhällsansvar, men är fortfarande i enlighet med den aktuella betydelsen och definitionen av internationella riktlinjer och med ISO Ett viktigt resultat av kartläggningen är att det framkommer ett starkt samband mellan Goodtechs huvuduppgift och affärsverksamhet å ena sidan och samhällets och marknadens behov å andra sidan. Företaget levererar många produkter och tekniker inom industri-, energi- och miljösegmentet, medan samhället och marknaden har ett generellt behov av uppgradering av energisystem och infrastruktur. Ett exempel på detta är Goodtechs deltagande i uppgraderingen och moderniseringen av Rjukanstrengen och bearbetningsanläggningen för organiskt avfall till en biogasanläggning i Fredrikstad. Med detta bidrar Goodtech direkt till att förhindra förorening, få ett bättre hållbart resursutnyttjande och bättre skydd av miljön. 13 Goodtech årsredovisning 2010

14 Projects & Services Affärsområdet Projects & Services levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, el, kraftteknik och processmontage till nordisk industri och offentlig sektor. Leveranserna avser allt från stora och tekniskt krävande projekt till mindre, lokala löpande uppdrag. HÖJDPUNKTER Kontrakt på modernisering av Hydros vattenkraftverk vid Rjukan Kontrakt på installation, drift och underhåll av Norra Länken, ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt Ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Färdigställande av installation av säkerhetssystem och övervakning av Citytunneln i Malmö, Sverige

15 OMSÄTTNING PROJECTS & SERVICES MNOK EBITDA PROJECTS & SERVICES MNOK ORDERSTOCK PROJECTS & SERVICES MNOK

16 Projects & Services Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer inom automation, el-, kraftsystem och processmontage. Som projektleverantör är Goodtech fabrikatobunden och kan därför uppfylla kundens krav på val av utrustning som ska levereras. Med bred kompetens och erfarenhet från stora projekt kan Goodtech erbjuda ett brett spektra av tjänster som täcker hela processen, från förstudie till driftsättning av stora installationer och anläggningar, samt service och drift av anläggningarna. Automation och industriell IT Goodtech är en av Nordens ledande leverantörer av automationssystem. Företaget levererar allt från fastighetsautomation till avancerad processautomation, inklusive industriella IT-system. Leveranserna omfattar såväl nyckelfärdiga anläggningar om modernisering av befintlig anläggning. Energi, el- och kraftteknik Goodtech levererar allt från projektering till kompletta, skräddarsydda systemlösningar inom strömförsörjning och strömdistribution. Leveranserna täcker alla områden, från offshoreindustrin till den landbaserade kraftindustrin och traditionell industri. Installation Goodtech levererar alla typer av el- och processinstallationer, från fi ber, signal, tele och data till högspänning upp till 400 kv. Processmontage Goodtech är Nordens största företag inom processmontage och levererar tjänster inom industriellt montage och service. Företaget har mer än 40 års erfarenhet av montage på industrianläggningar som processindustri, energianläggningar, papper och cellulosa. Dessutom levererar företaget kvalificerade tjänster inom underhåll, kalibrering, urkoppling, driftsättning och service, samt elskåpskonstruktion i våra kunders närhet. Service Eftermarknad Service Ettermarked Montasje Montage Igångsättning Igangsetting Förstudie Idé Design Engineering Inköp Produktval Konstruktion Programmering Viktigaste projekt och lösningar Projekt: Vattenkraftverk vid Rjukan Goodtech ska modernisera Hydros fem vattenkraftverk vid Rjukan. Leveransen omfattar totalrenovering av elsystem, driftkontroll och installation, samt serviceavtal. Kontraktsvärde: ca 89 miljoner NOK, plus möjligheter till förlängning på ca 100 miljoner NOK Färdigställande: 2015 Uppdragsgivare: Hydro Foto: Norsk Hydro Goodtech årsredovisning

17 Turbinhjul, Såheim kraftstation, Rjukan Foto: Norsk Hydro Ramavtal med Statoil (automation, elektro, energi) Goodtech har ingått ett ramavtal med Statoil för Operations, Maintenance, Modifications and Upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS) Avtalet kan avropas på alla av Statoils installationer, nationellt och internationellt, och varar i 5 år med möjlighet till förlängning på 2x2 år. Foto: Harald Pettersen, Statoil 17 Goodtech årsredovisning 2010

18 Peter Kuchenbuch, montör i Örebro Infrastruktur Goodtech levererar allt från projektering till färdiga systemlösningar, samt hela kedjan från projektledning och materialanskaffning till installation och driftsättning på fältet. Service, drift och underhåll Goodtech levererar service- och underhållstjänster på samtliga områden. Allt från förebyggande och avhjälpande underhåll till utbildning och uppgraderingar. Marknadsposition Genom sammanslagningen med E&I Intressenter AB fick Goodtech en betydande förstärkning av sin marknadsposition. Goodtech är ledande leverantör av automation och den största entreprenören inom processmontage i Norden. De prioriterade branscherna är energi, olja och gas, industri, infrastruktur samt bygg-, och offentlig sektor. Satsningen på att upprätta tekniska kompetenscentra på strategiska ställen har medfört en ökad efterfrågan på Goodtechs tjänster inom automation, installation, kraftteknik och service och underhåll. Framtidsutsikter De offentliga investeringarna fortsätter att öka, särskilt inom infrastruktur, bygg och energisektorn. Offentliga investeringar i sjukhus, skolor och infrastruktur förväntas ligga på en förhållandevis hög nivå. Projekt: Fördelningsstation Ollebacken Goodtech är totalentreprenör för konstruktion av en komplett fördelningsstation i Ollebacken. Uppdraget omfattar bland annat leverans av ett 130/40 kv utomhusställverk, anslutning av två 70 MVA-transformatorer som levereras av kunden samt installation av 20 kv ställverk och kontrollutrustning. Kontraktsvärde: 23 miljoner SEK Färdigställande: Våren 2011 Uppdragsgivare: Jämtkraft Elnät AB Goodtech årsredovisning

19 Det förväntas ökad efterfrågan på ombyggnation och renoveringar, och därmed också ökad efterfrågan på service- och underhållsuppdrag i framtiden. Framöver kommer det att fi nnas ett stort behov av att uppgradera infrastruktur och distributionsnät för ström i både Norge och Sverige. För Goodtech betyder detta tillväxtmöjligheter för Vid slutet av 2010 var orderingången större än omsättningen i samtliga divisioner. Goodtech är en ledande aktör på den nordiska marknaden och står starkt rustade för Strategi Projects & Services ska säkra framtida lönsamhet och tillväxt genom att vidareförädla synergierna från sammanslagningen med E&I Intressenter AB. Detta innebär fokus på intern samordning, resursallokering och kompetensöverföring samtidigt som marknadspositionen ska stärkas med ett bredare produkt- och tjänsteutbud till utvalda branscher. Huvuduppgifterna 2011 kommer att vara: - öka kännedomen om Goodtech som projektleverantör - stärka positionen inom infrastruktursegmentet, med särskild fokus på järnvägssektorn - etablera sig som ledande leverantör till strömförsörjnings- och strömdistributionsbranschen - erbjuda helhetslösningar till industrin - utveckla koncept- och standardlösningar - rekrytera nyckelkompetens Projekt: Citytunneln i Malmö Goodtech har levererat tre system för säkerhet och övervakning av Citytunneln. Dessutom har företaget levererat el- och styrsystem för luftbehandling och brandventilation till flera stationer längs med sträckan. Automationsingenjör Bengt Åström och montagechef Bengt-Erik Skoglund testar en mellanspänningsanläggning i Stockholm Total leverans: 200 miljoner SEK Färdigställande: December 2010 Uppdragsgivare: Citytunneln 19 Goodtech årsredovisning 2010

20 Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic AS stärker Goodtechs kapacitet att leverera kompletta produktionslinjer Kontrakt på leverans av helautomatisk förpackningsmaskin för plastampuller till Fresenius Kabi Kontrakt på leverans av hyvel- och fi ngerskarvningslinje till Hilmer Andersson AB Kontrakt på leverans av två helautomatiska Portabulk FAB-förpackningslinjer för förpackning av gödsel i storsäck till Felleskjøpet BA Kontrakt på leverans av automatiskt höglager med kranar och transportband till Fresenius Kabi AS i Halden

21 OMSÄTTNING SOLUTIONS MNOK EBITDA SOLUTIONS MNOK ORDERSTOCK SOLUTIONS MNOK

22 Solutions Automatisk fyllning av gödsel i storsäck, Felleskjøpet BA Höglagersystem Goodtech levererar kompletta höglagersystem bestående av lagerkranar, transportband, centraler, vertikaltransportörer och robotceller. Över åren har Goodtech installerat över 400 lagerkranar, som lyfter allt från lättgods till pallgods och tyngre laster med vikt upp till 2000 kg. Materialhantering Goodtech har lång erfarenhet av systemlösningar inom materialhantering och levererar rullbanor, kedjebanor, bandtransportörer och transfervagnar (skyttlar) samt vertikaltransportörer för alla typer av gods. Goodtech levererar kundanpassade, nyckelfärdiga lösningar. Goodtech har även specialkompetens för integrering och automation av komplexa system med integrerade speciallösningar från andra leverantörer. Goodtech levererar egenutvecklade tekniker inom automation, produktionslinjer, maskiner och logistik som effektiviserar produktionsprocesser och minimerar behovet av manuell hantering. Goodtechs kunder är ledande tillverkare inom livsmedel, läkemedel, virkeshantering, fordon och gödsel, utöver internationella tillverkningsföretag. Produktionslinjer Goodtech levererar kompletta produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Företaget har bred kompetens inom systemleverans. Virkeshantering Goodtech konstruerar och levererar kundspecifika anläggningar för fingerskarvning, ytbehandling, hyvling och hantering av golv- och skivmaterial. De senaste 40 åren har Goodtech, tidigare Lecab Materialhantering AB, konstruerat och levererat över 500 unika hyvellinjer över hela världen. Bulkhantering Goodtech tillverkar en rad materialhanteringssystem som marknadsförs under namnet Portabulk. Portabulk -systemet reducerar kostnader för hantering, fyllning och transport av bulkprodukter i storsäck. Goodtech är marknadsledande inom bulkhanteringssystem med högkapacitet. Viktigaste projekt och lösningar Projekt: Fresenius Kabi Norge AS Goodtech har levererat två förpackningslinjer till Fresenius Kabi i Halden under Förpackningslinjerna utgör tillsammans en komplett anläggning för förpackning av färdigfyllda ampuller med medicinsk vätska. Goodtech har haft totalansvar för leveransen av anläggningen och stått för produktion och montering av en rad enskilda maskiner, samt kommunikation med och koordinering av olika underleverantörer. Kontraktsvärde: 15,3 miljoner NOK Färdigställande: November 2010 Goodtech årsredovisning

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK ÅRSREDOVISNING 2000 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2010 Rejlers - en översikt ii Affärsidé, mål och strategi 1 Taktik, strategi och mål 2 värdegrund 4 koncernchefens

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK SWECO ÅRSREDOVISNING 2011 SWECO I KORTHET Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvec det Sustainable engineering and design. Vi gör det

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information INNEHÅLL Verksamhetsbeskriving 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 12 Så byggdes ett affärsområde 13 Organisation och verksamhet 14 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5 Årsberättelse 2005 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 11 Medarbetare 15 ÅF och hållbar utveckling Divisioner 18 Infrastruktur

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer