Creating Water Solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creating Water Solutions"

Transkript

1 Creating Water Solutions Nyhetsbrev Nr 3 VA-Ingenjörerna är ett helägt dotterbolag till Danska Krüger A/S som är en del av Veolia Water Solutions & Technologies. Världsledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling med verksamhet i mer än 57 länder. Den samlade kompetensen i det globala nätverket kommer alla våra kunder till del. Veolia Water Solutions & Technologies Mer än 250 patenterade teknologier 135 företag i 57 länder medarbetare 60 % forskare, ingenjörer och projektledare Omsättning 2010 : 2,15 miljarder Veolia Water, Vatten divisionen inom Veolia Environnement, är världsledande inom service för vatten och avloppsvatten. Veolia Water servar 163 miljoner mäniskor över hela världen. Med anställda, omsatte Veolia Water 12,55 miljarder GÖTEBORG Olskroksgatan Göteborg Tel Fax KARLSTAD Järnvägsgatan Karlstad Tel Fax LINKÖPING Runstensgatan Linköping Tel Fax MALMÖ Scheelegatan Malmö Tel Fax vaing.se STOCKHOLM Vretenvägen Solna Tel Fax ÖREBRO Trädgårdsgatan Örebro Tel Fax ÖSTERSUND G:a flygledartornet Frösön Tel Fax VWS Photo Library/ Christophe Majani D Inguimbert/ Julio de la Fuente/Papeles Cordillera - 06/2011 VA-Operatör är det överlägset största övervakningssystemet i Sverige Reducera Tungmetaller med MetClean Exelys - ökar produktionen av Biogas

2 En kundnära organisation Vi arbetar med framtidens vattenlösningar VA-Ingenjörerna har arbetat med vatten i Sverige i mer än 20 år och vårt moderbolag Krüger A/S, som ingår i den franska koncernen Veolia, har mer än 100 års erfarenhet av vattenprojekt. Tillsammans arbetar vi systematiskt och målmedvetet med varaktiga och hållbara lösningar till gagn för miljön. Service Den främsta drivkraften för oss är glädjen att skapa helhetslösningar som uppfyller våra kunders behov på bästa sätt och bidrar till en bättre miljö. Viljan att utveckla och förbättra befintliga och kända tekniker är en egenskap som passar in på både anställda och våra kunder. Under våren 2011 gjordes en del förbättringar inom VA-Ingenjörerna. Organisationen består nu av tre regioner - nord, mellan och syd och bygger på vår idé om en kundnära organisation. Inom varje region arbetar vi med såväl kommunala som industriella projekt. Projekten placeras i den region där de geografiskt hör hemma men det kan finnas undantag som gör att ett projekt kan genomföras mer effektivt i en annan region t.ex. beroende på specialkompetens, resurser eller liknande. Automation & IT liksom ekonomigruppen arbetar utanför de geografiska regionerna och servar hela landet från sina kontor i Linköping respektive Solna och Örebro. Syftet med justeringarna är att säkra en enklare organisation, där vi använder våra resurser på ett optimalt sätt, samt medverkar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra tjänster. Årsomsättning MSEK 59 anställda VD Anders Haarbo Tel Genom att vara en del av Veoliakoncernen, världsledande inom vattenrening, kan vi kontinuerligt utveckla våra processlösningar, så att varje problem kan lösas optimalt. Flera av våra projekt genomförs i nära samarbete med experter från våra systerbolag för att säkra, att vi tillämpar den bästa och senaste tekniken samtidigt som vi levererar högsta kvalitet i projekten. Värde I detta nyhetsbrev presenteras projekt där våra unika processlösningar är sammansatta individuellt för att lösa specifika problem. I sådana situationer är det viktigt att ha nödvändig kompetens och tillgång till ett brett utbud av processlösningar för att säkerställa, att den optimala lösningen används varje gång. Vi fokuserar på energiförbrukning, och vi kommer allt närmare en lösning för att kunna leverera ett energiproducerande reningsverk där avloppsslam blir en resurs istället för ett avfallsproblem. Vi beräknar CO2-bidrag i våra miljötekniska lösningar i syfte att klargöra vilka metoder som är mest skonsamma för miljön. Glädjande nog har fokus på miljöfrågor ökat i allmänhet. Detta driver utvecklingen framåt och bidrar till en bättre miljö, men kommer även att kräva nya och annorlunda lösningar än de vi känner till idag. Ansvar VA-Ingenjörerna har möjlighet att delta i utveckling och förnyelse genom att vara en del av Veoliakoncernen. Vi kan därför erbjuda den senaste tekniken på högsta internationella nivå - till nytta för våra kunder, oss själva och miljön. Anders Haarbo, VD Ny regionchef i Malmö I april 2011 började Owe Sänneskog som ny regionchef för region syd. Han kommer närmast från en position som försäljningschef i Purac, där han har var anställd i 11 år. Owe sitter på Malmö kontoret för vilket han har ansvaret. I Malmö Nyanställda Örebrokontoret har förstäkts med Kenneth Björ och Mikael Särnholm båda är civlingenjörer. Kenneth kommer närmast från FVB och kommer att fokusera på utredningar inom energi, biogas och VVS. Mikael är nyutexaminerad inom ekosystem och börjar som biträdande projektledare. På Östersundskontoret har Johan finns en stor expertis, speciellt inom industriprojekt, men vi kommer nu även att fokusera på kommunala projekt i denna region. Owe har dessutom ansvaret för Akvapur vår processvattengrupp, som arbetar med service och standardprodukter inom processvatten. Den gruppen är placerad i Stockholm. Olanders börjat. Johan kommer närmast från en tjänst som produktionschef på Hälsinge vatten AB. Solnakontoret har fått förstärkning genom processingenjör Lennart Amundin och Ingrid Fändriks, nyutexaminerad civilingenjör som börjar som biträdande projektledare. Claes Sporrong är ny servicetekniker hos Region Nord Åke Holmbom Tel Region Mellan Bengt Bäckström Tel Region Syd Owe Sänneskog Tel Automation & IT Kenneth Wulcan Tel Akvapur, Joakim Rydgren är nyanställd som biträdande projektledare hos Automation & IT gruppen på Linköpingskontoret. Just nu söker vi personal till flera av våra kontor, gå in på vår hemsida och anmäl ditt intresse. 2 3

3 MetClean reducerar tungmetaller Vattenrening till Statoil, Kårstø processanläggning Genom vårt nära samarbete med Krüger har vi tillgång till MetClean processen som är utvecklad för att ta bort tungmetaller ur dricksvatten, grundvatten och industriellt avloppsvatten. Den patenterade processen har många fördelar Reduktion av tungmetaller upp till 99% i ett steg Kompakt utförande med låga investerings och driftskostnader En slutprodukt som är kemiskt och fysisk stabil med en TS-halt på 80-90% Möjlighet att återvinna de metallhaltiga restgranulerna MetClean processen använder adsorptionsteknik och kemisk oxidation för att redusera mängden tungmetaller. Tekniken lämpar sig bl.a. för Avlägsnande av arsenik och nickel ur Dricksvatten Rening av industriellt avloppsvatten från metallbearbetning, trä, garverier och gruvdrift Rening av Scrubbervatten från rökgasrening i kraftverk Rening av lakvatten från deponier Dokumenterad reduktion av följande metaller: As (III), As (V), Cr (III), Cr (VI), Mo, Se (IV), Se (VI), U, V, Al, Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Ra, Sr och Zn. Statoil behövde förnya vattenreningen till sin processanläggning i Kårstø, Norge och valde VA-Ingenjörerna som leverantör. Anläggningen består av tre parallellkopplade multimediafilter, två avsaltningslinjer samt en regenereringsstation. Anläggningen är dimensionerad för ett kontinuerligt flöde på 90 m 3 /h. Hela anläggningen är monterad och levererad på Avsaltningsanläggning till Mreals fabrik i Husum sammanlagt 4 skidar och är placerad utomhus i ett explosionsklassat område. Dessa omständigheter ställer mycket höga krav på elutrustningen såväl som på komponentval och montage. Anläggningen har nu varit i drift i ett halvtår och har visat sig motsvara Statoils högt ställda krav och förväntningar. för mer information kontakta: Exelys Kontinuerlig termisk hydrolys, för en hållbar framtid Exelys är en utveckling av termisk hydrolys - det mest effektiva sättet att förbättra slam rötning. När det krävs en teknisk lösning som maximerar biogasproduktionen och slamdestruktion, då är Exelys idealisk. På de flesta anläggningar kommer Exelys att leda till en 25-40% ökning av biogasproduktionen och ge 25-40% mindre slam för omhändertagande samtidigt som man förbättrar rötkammarens kapacitet med upp till 100%. På grund av den innovativa designen ger Exelys operatören möjlighet att exportera mer hållbar biogas energi från rötningsprocessen än vid traditionell termisk hydrolys. Exelys har en rad fördelar jämfört med traditionell termisk hydrolys: Exelys arbetar med större mängd fasta ämnen. Detta innebär att Exelys värmer upp fasta ämnen och inte vatten vilket ger en oöverträffad energieffektivitet. Detta innebär även att mer biogas kan tas ut, istället för att förbrukas till ånggenerering. Genom kontinuerlig drift, optimerar Exelys kapitalinvesteringar samtidigt som den upprätthåller processeffektiviteten Det finns inga rörliga delar i Exelys, vilket ger låga underhållskostnader Exelys opererar helt automatiskt vilket optimerar driftskostnaderna Exelys ger ett minimalt fotavtryck, vilket minskar kapitalkostnader och gör den lämplig för mindre anläggningar En mängd konfigurationer finns tillgängliga för att passa lokala behov - oavsett om det är rötkammarkapacitet, anläggningens fotavtryck eller energiproduktion. Standardstorlekar från PE till PE i en enda enhet. Under 2009 levererade och installerade VA-Ingenjörerna en komplett avsaltnings- och kondensatreningsanläggning till Husumfabriken. Anläggningen består av två avsaltningslinjer på vardera 300 m 3 /h, två parallellkopplade blandbäddsfilter på vardera 350 m 3 /h, totalt 700 m 3 /h och en regenereringsstation med kemikaliehantering. I leveransen ingick även ett mekaniskt kondensatfilter för 450 m 3 /h. Anläggningen är helautomatisk med signalhantering gjord med Profibus. Den styrs och kontrolleras från fabrikens centrala styrsystem. Anläggningen har nu varit i drift i nästan två år och har under denna tid haft en 100 % tillgänglighet och med utgående vattenkvaliteter långt bättre än garantivärdena. för mer information kontakta: Långt bättre än garantivädena 4 5

4 Karlsborgs reningsverk Utbyggnad av Mölntorps reningsverk VA-ingenjörerna bygger som totalentreprenör, ut reningsverket i Mölntorp för kvävereduktion. Verket är dimensionerat för ca pe och har från och med 2012 krav på att reducera totalkvävet ned till 15 mg/l. En mycket kort genomförandetid möjliggörs tack vare att anläggningens befintliga bassänger använts på optimalt sätt. Efter ombyggnaden kommer processen att bestå av förfällning följt av ett biosteg som bestående av AnoxKaldnes MBBR på Askersunds reningsverk Askersunds reningsverk dimensionerat för pe, klarade inte gällande utsläppsvillkor avseende BOD under de senaste året på grund av problem med den plastfyllda biobädden som tidvis fick luttvättas efter igensättningar, vilket resulterade i försämrade reningsresultat efter varje sådan luttvätt innan processen kommit Styrd och intermittent luftat aktivslamblock med fördenitrifikation som är placerat i nuvarande luftning och mellansedimentering Hybrid aktivslamsteg och bäraraprocess, HYBAS, med AnoxKaldnes Chip-M som bärare placerade i nuvarande flockningsbassänger Slutsedimentering följt av skivfilter från Hydrotech för polering igång. VA-ingenjörerna fick i uppdrag att komma med lösningar på problemet och lämnade ett förslag till åtgärder sommaren Förslaget gick ut på att biobädden byggdes om till en så kallad MBBR anläggning och dimensionerades för aktuella belastningar. All plast och kvarvarande stenmaterial urgrävdes och en delvis ny botten uppfördes och ett heltäckande luftarsystem monterades. Bassängen fylldes med rörliga bärare av typen K3 och en ny blåsmaskin anskaffades. Ombyggnaden genomfördes under november-december 2010 och den ombyggda anläggningen var driftsatt innan årsskiftet. Anläggningen kommer att driftsättas under sommaren 2011 för mer information kontakta : Det kunde konstateras att anläggningen redan efter en månads drift lämnade godkända utsläppsvärden avseende BOD samt totalfosfor, och några månader senare visar reningsresultaten att en stabil drift med goda reningsresultat erhålls med betydligt lägre kemikalieförbrukning som följd. Investeringen stannade vid 1,8 MKR. för mer information kontakta : Karlsborgs kommun har sen en längre tid utsläppskrav på bland annat totalkväve på sitt reningsverk som är dimensionerat för ca: pe. Tidvis har man överskridit gällande villkor avseende kvävet och har därför anlitat VA-ingenjörerna att genomföra en processombyggnad för att säkerställa utsläppsvärdena. Olika förslag till lösningar ställdes mot varandra och valet föll på kombinerad aktivslam med rörliga bärare i ett av luftningsstegen en så kallad HYBAS process. Anläggningen utformades dessutom med två fördenitrifikationsbassänger varav den ene är utrustad med både luftning som mekanisk omrörning beroende på halten ammonium i biosteget. Online mätare för ammonium och nitrat finns installerat som underlättar uppföljning av driftresultaten på ett påtagligt sätt. Annläggningen har varit idrift sen årsskiftet 2010/2011 och nitrifikationen har kommit igång trots den låga temperaturen på avloppsvattnet. Med denna processlösning har investeringsbehovet efter förhållanden kunna hållas lågt. för mer information kontakta : Närhet till kund och närhet till kollegor gav Östersund kommun snabb leverans av UV utrustning Den 26 november 2010 kom larm om förekomst av cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet i Östersund. Kommunen gick direkt ut med rekommendation om kokning av dricksvattnet. VA Ingenjörerna blev inkopplade för att finna lämplig UV utrustning för att lösa problemet. Då vi för tillfället driver en entreprenad för Sörmland Vatten, där lämpliga UV enheter ingår, togs en diskussion upp om vi kunde lyfta över dessa direkt till Östersund och beställa nya till Katrineholm. Tack vare Sörmlands Vattens goda vilja möjliggjordes denna snabba lösning för Östersund. Redan den 5 december var certifierad utrustning samt montageteam på plats. Dagarna före julafton driftsattes de två första enheterna. Varje enhet har en hydraulisk kapacitet av 400 m 3 /h och vid en transmission av 90 % erhålls en log-3 reduktion av cryptosporidium samt giardia med två enheter i drift. Kravet från kommunen var log-4 reduktion vilket inneburit att ytterligare två UV enheter installerats senare. Bergs kommun VA-Ingenjörerna uppför nu ett nytt gemensamt avloppsverk för Klövsjö, Katrina, Utanbergsvallarna, Storhogna, Sångbäcken samt Sångbäcksvallen. Bakgrunden till projektet är den starkt växande vinterturismen i området. Det påbörjade reningsverket i Utanbergsvallarna baseras på en mekanisk-kemisk processlösning med tillhörande slambehandling och markinfiltration för biologisk rening samt slutpolering. Anläggningen dimensioneras för m 3 /d och en BOD7 belastning av 821kg/d. Belastningen på anläggningen kommer att variera kraftigt under året och för att hålla små byggvolymer finns ett Actiflo processteg som träder in vid högre belastningar. Till projektet hör ett antal pumpstationer samt 25 km överföringsledningar. Anläggningen kommer att driftsättas under våren för mer information kontakta : för mer information kontakta : 6 7

5 Åsele Avloppsreningsverk Infiltrationsdammar Produktions Brunnar Verket byggdes 1971 med en ombyggnad Under 2007 var det dags för en totalupprustning och modernisering. Efter att principförslag tagits fram med anpassning till rådande och framtida förhållanden vann VA-Ingenjörerna upphandlingen. Entreprenaden omfattar upprustning av byggnader och lokaler. övervakar processen i Åsele Maskinparken är totalupprustad med helt ny utrustning. Ventilation med återvinnig av frånluft från bassänghallen. Nya frånluftskanaler från silar, slamflak, slamlager, slamförtjockare mm som leds till en fläkt före kompostfilter. I kompostfiltret är en automatisk bevattningsslinga inlagd ansluten till brutet vatten. Ny uppvärmning med anslutning till fjärrvärmenätet installerades. Slutligen gjordes en helt ny elinstallation samt att VA-Operatör installerades som övervakningssystem. Vattenfasen, kort processbeskrivning Tre frekvensstyrda pumpar in på sil Försedimentering Flockning med flytande kemikalie Slutsedimentering Utgående avloppsvatten pumpas med via ett filter och används för spolning av silarna, slamavvattnare samt polymerberedaren Slamfasen, kort processbeskrivning Avskiljt slam från försed, slutsed samt flytslam pumpas till slamförtjockare och därefter till slamlager Slutavvattning med polymertillsatts sker i en skruvpress Rejektvatten återförs till inloppspumpstation Exterslam passerar renssil och pumpas vidare till gemensamma slamlager för slutavvattning lika övrigt slam för mer information kontakta : SYVAB, Himmerfjärdsverket Invigning av Nya Vattenverket i Katrineholm sker på Vattnets Dag den 9 augusti Entreprenaderna håller nu på att avslutas. Råvattenpumpning pågår till dammarna med god funktion. Sedan startar grundvattenpumpning till vattenverket och alla tester av funktioner. Därefter kommer tester med vatten utan kemikalier att ske. När funktioner är kontrollerade startar sedan för mer information kontakta : kemikalieberedningar och riktig produktion av dricksvatten men utan distribution. Detta kommer att pågå under hela sommaren så att allt är klart till invigningen den 9 augusti då distributionen startar. På grund av Baltic Action plan som stipulerar väsentligt skärpta krav på kväve och fosforreduktion har VA-Ingenjörerna varit ett av fyra företag som deltagit i ett idéarbete för att förnya och förstärka vattenbehandlingen vid Himmerfjärdsverket. Företagen har redovisat sina alternativa processförslag för att möta de nya kraven. Skärpt kvävereduktionskrav ned till 5 mg N/l, skärpt fosforreduktion (0,1mg P/l) samt införande av reduktion av läkemedelstester. VA-Ingenjörernas förslag har bland annat inneburit införande av HYBAS teknik (kombinarad aktiv slam och bärara process) samt användande av Actiflo som efterpolering. SYVAB genomför för närvarande en utvärdering av de olika processförslagen och har för avsikt att ur de olika idéerna välja väg för ombyggnad av vattenbehandlingen. Himmerfjärdsverket pe pe från industri för mer information kontakta : 8 9

6 Kondensatreningsanläggning till Agroetanol Agroetanol i Norrköping tillverkar etanol av spannmålsprodukter för utblandning i vanlig bensin, dvs 95-oktan. I Agroetanols produktion används ånga, från E-ON s intilliggande anläggning, som sedan blir kondensat som skickas tillbaka till E-ON. Kondensatet som skickas tillbaka skall ha en viss renhet och inte innehålla något syre. Vår anläggning som vi levererar är en komplett kondensatreningsanläggning med kondensattank och avgasare, samt pumpar, värmeväxlare, blandbäddsfilter och instrument. Kapaciteten på anläggningen är 84m 3 /h och kondensatet växlas ner till 50 C innan man växlar upp det till 110 C igen. Totalt är tankvolymen på 30m 3 och placeras på fabrikstak vilket inneburit avancerad hållfasthetsberäkning av byggnadens stålkonstruktion. Montagestart är vecka 21, 2011 och provdrift är vecka 31. Kondensattank med inkommande kondensat- och ångledningar, övrig utrustning monteras på våningen under. för mer information kontakta: Ny kompletterande vattenrening til Korsnäs Gävle VA-Ingenjörerna levererar och monterar en ny kompletterande vattenrening för att kunna uppnå högre prestanda i den befintliga jonbytesanläggningen till Korsnäs Gävle. Leveransen från VA-Ingenjörerna omfattar både mjukvara i form av rådgivning och underlag för ombyggnad av befintlig vattenrening och utrustning i form av två jonbytesfilter, blandbäddsfilter, med kapaciteten 240m 3 /h vardera. Den gamla befintliga vattenreningsanläggningen har under en tid haft problem med korta gångtider mellan regenereringscyklerna, men för ett par år sedan fick VA-Ingenjörerna i uppdrag att utreda möjligheterna till ombyggnad och komplettering av avsaltningsanläggningen. Uppdraget ledde i en förlängning senare till förtroendet att få leverera den i utredningen föreslagna utrustningen som ett viktigt steg i att förbättra den befintliga vattenreningen. KORSNÄS som i sitt miljöarbete ligger långt framme i sin strävan att tillvarata råvaror och energi i sina processer, har under de senaste åren gjort miljardinvestering i miljö och energiförbättrande åtgärder, varav VA-Ingenjörernas åtgärd i vattenreningen är en av de små kuggarna som tillsammans ger både bättre ekonomi och miljö i produktionen. VA-ingenjörerna tackar för förtroendet att få medverka i KORSNÄS utvecklingsarbete. för mer information kontakta: BAS anläggning på Nya Zeeland Kunden hade från början en reningsanläggning som inte fungerade tillfredsställande och efter först pilotkörning och sedan ett LOI (Letter of intent) på förprojektering av en optimerad avloppsvattenrening enligt MBBR-processen, (Moving Bed Biofilm Reactor), så valde kunden VA-Ingenjörerna som leverantör av en anläggning som fungerar och klarar av deras utsläppskrav. För tillfället är vi i en kombinerad uppstarts- och montag fas där en tredjedel av anläggningen är idriftstagen och resterande kommer att vara i gång under början av juni månad. Anläggningen vi bygger är av typen BAS, Biofilm aktivslam och består av två bärarsteg, ett selektorsteg och två aktivslam steg med efterföljande sedimentering. Att antal steg är så många beror på att vi utnyttjar befintliga bassänger och utrustning för att hålla nere de totala investeringskostnaderna. Leveransen består av en mekanisk och komponent leverans med montage och processgarantier samt en mjukvaruleverans i form av vår egen personal för montageledning, utbildning och uppstart. Personal från VA-Ingenjörerna har varit på plats sedan i januari och kommar att finnas på plats fram till anläggningen är fullt i drift och övertagen. Därefter sker uppföljningsmöten och optimering från våra processexperter per korrespondans via bla skype. Anläggningen skall vara överlämnad under juni månad och godkänd efter slutbesiktning och prestandaprov i augusti månad. - en del av VA-Ingenjörerna Akvapur har i mer än 30 år levererat vattenbehandling till den svenska industrin. Denna erfarenhet tar vi med oss när vi anpassar anläggningar efter kundens behov. Med ny kompetens kan vi fortsätta att leverera kostnadseffektiva anläggningar. Akvapur är sedan 2010 en del av VA- Ingenjörerna. Vi var redan tidigare syskonbolag inom Veoliakoncernen, sammanslagningen kompletterar båda företagens kompetenser som kombineras och resulterar i en förstärkt organisation med positiva synergieffekter inom såväl industriella som kommunala aktiviteter. En stor fördel för våra kunder är vår gedigna serviceorganisation. Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet inom vattenbehandling. Akvapur utför service, förebyggande underhåll och nyinstallationer med hög kvalitet. Vårt lager av förbrukningsartiklar är det största i Norden. Det medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder. för mer information kontakta: 10 11

7 MetClean SSAB Oxelösund koksverkets biologiska reningsverk Reningsanläggning till guldgruva En befintlig aktivslamanläggning behandlar starkt förorenat vatten som utgör restprodukt från tillverkning av koks för ståltillverkningen. Anläggningen måste under 2012 komplettera behandlingen till att omfatta totalkvävereduktion samt en väsentligt förbättrad suspavskiljning. VA-Ingenjörerna har i två faser genomfört en ombyggnation tillsammans med SSAB. Processvalet blev styrd, intermittent luftad aktiv slam som kunde inrymmas i den befintliga aktivslambassängen utan tillbyggnad av volymer. Anläggningen styrs av VWS patenterade processprogram STAR och har inneburit en effektiv och långtgående reduktion till en mycket låg investeringskostnad. Som fas två, partikelreduktion samt förbättrad kvävereduktion, genomförs ett skifte från flotation till en membranbioreaktor, MBR. Anläggningen levereras förtillverkad av Veolias kompetenscenter inom MBR teknologin, Aquantis i STAR övervakar processen hos SSAB Düsseldorf, Tyskland och är baserad på Zenon membran. Aquantis har levererat ett 100-tal MBR-installationer över hela världen och anläggningen på SSAB blir den första i Skandinavien. Anläggningen tas i drift under sommaren för mer information kontakta : Dragon Mining driver i dag en guldgruva i Svartliden på kommungränsen mellan Storuman och Lycksele. Brytningen sker i dagbrott och anrikning sker med CIL (Carbon in Leach) process. Vattnet från processen samlas i ett sandmagasin och återcirkuleras innan vattnet kan avbördas från magasinet måste det renas från bl.a. kväve, arsenik och koppar. Kraven på reningen är mycket vittgående och en klassisk kemisk fällningsprocess var inte tillräklig effektiv för att uppnå uppställda krav för tungmetallerna. Även kraven för kvävereduktion var mycket hårda och krävde en mycket robust och Utvalda krav för reningsverket: Inlopp Utlopp NH4+NO3 60 mg N/l < 4 mg N/l Arsenik 200 ug/l <15 ug/l Koppar 100 ug/l <9 ug/l effektiv process. För att uppfylla kraven valde Dragon Mining VA- Ingenjörernas lösning. Lösningen är baserad på flera av Veolias unika processer, vars egenskaper löser de aktuella problemen. Reningsverket är optimerat för de aktuella behoven. Huvuddelarna i anläggningen är: MetClean - en effektiv adsorptionsprocess för reduktion av tungmetaller MBBR - biologisk behandling via bärare för reduktion av kväve Hydrotechfilter för reduktion av suspenderade ämnen VA-Operatör till att övervaka anläggningen Utöver att rena vattnet till de uppställda kraven har den valda lösningen flera fördelar. Dels är anläggningen mycket enkel att driva och fungerar obemannad det mesta av tiden och dels är den extremt kompakt, vilket gör anläggningen snabbare och billigare att uppföra. Anläggningen är mycket flexibel vilket är viktigt eftersom Dragon Mining vill optimera vattenhanteringen i Svartliden. Anläggningen uppförs som en totalentreprenad och kommer att stå klar i slutet av året. för mer information kontakta : 12 13

8 VA-Operatör i Sverige VA-Operatör är det enskilt största övervakningssystemet i Sverige med, just nu, 78 kommuner som använder systemet för att övervaka sina VA anläggningar. Som vanligt har det varit mycket arbete med att göra miljörapporter ute hos våra kunder SMP brukar ändra sin fil så vi har haft en del justeringsarbeten så att man enkelt kan exportera sina uppgifter. Utveckling av systemet har det senaste året varit omfattande och ny funktioner tillkommer ständigt. VA-Operatör i Årjäng Under året har vi även fått leverans av styrning och övervakning för Årjängs VA anläggningar. Projektet påbörjades under vintern och skall i en första etapp vara klart innan semestern. I den första etappen ingår 3 st reningsverk, 3 st vattenverk och 9 st. avloppspumpstationer Kommunikationen till anläggningarna är uppbyggd med fast kommunikation via radio. VA-Optima VA-Operatör i Norge Tillsammans med vårt systerföretag Krüger Kaldnes i Norge har vi fått ett antal uppdrag där VA-Operatör ingår för övervakning av anläggningar. Tjöme Kommun har beställt övervakning av samtliga sina anläggningar, i Vestre Slidre Kommun ska vi levererar övervakning av Vasets RA, till Marine Harvest ska vi leverera övervakning av de recirkulationsanläggningar som ser till att den fisk som odlas i anläggningen har rätt förutsättningar för att växa. Totalt handlar det om 7 anläggningar som ska levereras under VA-Operatör i Järfälla Järfälla Kommun handlade upp ett nytt övervakningssystem under hösten Kommunen valde VA-Operatör och kommer att ansluta samtliga sina pumpstationer och tryckstegringar via fast kopplad GPRS kommunikation. VA-Optima har utvecklats och vi har installerat styrning på Åmåls RV och även fått vår första beställning på industrin där vi på Fiskeby bruk ska installera VA-Optima för närsaltstyrning i deras bio process. Idrifttagning av anläggningen kommer att börja under augusti månad. Supportsidor på webben Nu har våra supportkunder möjlighet att ladda ner de senaste uppdateringarna direkt från supportsidan man kan även utnyttja vårt forum för att utbyta erfarenheter; STARcontol för avancerad styrning STARcontrol är ett unikt system för avancerad processtyrning av avloppsreningsprocesser. Mjukvaran, som utvecklats på Krüger A/S, bygger på många års erfarenhet av styrsystem i kombination med processkunskap. Sedan 1992 har STAR system installerats för processtyrning av anläggningar med biologisk närsaltsreduktion med stor framgång i flera länder för mer information kontakta: Kenneth Wulcan: Användarträff 2011 Årets användarträff är planerad till den 19 och 20 oktober i Linköping. Vi kommer att börja med presentation av Aquis Operations för övervakning av dricksvattennätet, denna del börjar kl 09:30 den 19 och VA-Operatörs delen börjar med lunch klockan 12:00. På kvällen är det, som vanligt Ishockey som står på schemat, LHC tar emot Djurgården i Cloetta Center. Mer information kommer senare

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning 2013-02-21 1(8) Anders Åström Ryaverket Projekt EN 2013, utökad kväverening Ärende Gryaabs AB har under 2011 och 2012 utrett i vilken utsträckning företagets anläggningar har kapacitet att möta framtida

Läs mer

Årsredovisning 2003. för ett renare hav

Årsredovisning 2003. för ett renare hav Årsredovisning 2003 för ett renare hav 2 FOTO: TORE HAGMAN / NATURFOTOGRAFERNA Årsredovisning 2003 Gryaab AB Postadress: Karl IX:s väg 418 34 Göteborg Organisationsnr: 55 61 37-2177 Bankgironr: 617-5400

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

För övervakning och styrning av VA-verk.

För övervakning och styrning av VA-verk. För övervakning och styrning av VA-verk. Mer än var tredje svensk kommer varje dag i kontakt med Cactus. Mer än tre miljoner svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactussystem.

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Dagordning. Beslutsärenden 8. Långtidsplanering Utsändes 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande

Dagordning. Beslutsärenden 8. Långtidsplanering Utsändes 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande 1(1) Grödinge den 22 november 2013 Dagordning Syvab:s styrelse sammanträder torsdag den 5 december 2013 kl. 10.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1(1) Grödinge den 4 mars 2015 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande

Läs mer

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Vattnets väg från källan i naturen och tillbaka igen. Så funkar det. sidan 12 Vem bestämmer över vattnet? Vi frågar

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2009 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2009 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag SYVAB, får härmed avlämna följande

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Vatten och avlopp En kartläggning av en nödvändig bransch.

Vatten och avlopp En kartläggning av en nödvändig bransch. Vatten och avlopp En kartläggning av en nödvändig bransch. Kajsa Bondesson, projektledare Per Vennström Ylva Andersson Henrik Romberg Fanny Gelotte VM-9 Blue Peak AB Verksamhet- och branschkompetens och

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Magasinet. Elbranschens nye styrman. I huvudet på. Karlskoga har rent vatten i verket Akademiska sjukhuset energisäkrar Villa Nordics smartaste hus

Magasinet. Elbranschens nye styrman. I huvudet på. Karlskoga har rent vatten i verket Akademiska sjukhuset energisäkrar Villa Nordics smartaste hus E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 0 9 ELECTRIC MAGASINET Karlskoga har rent vatten i verket Akademiska sjukhuset energisäkrar Villa Nordics

Läs mer

Innerst inne. Nu pumpas Lerums avloppsvatten. Stora besparingar för Finsjö vattenverk. Flygt LTA till Norrlands största VA-projekt

Innerst inne. Nu pumpas Lerums avloppsvatten. Stora besparingar för Finsjö vattenverk. Flygt LTA till Norrlands största VA-projekt Innerst inne EN KUNDTIDNING FRÅN XYLEM SVERIGE NR 1-2012 Nu pumpas Lerums avloppsvatten till Ryaverket Stora besparingar för Finsjö vattenverk Flygt LTA till Norrlands största VA-projekt Innerst inne var

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer