Creating Water Solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creating Water Solutions"

Transkript

1 Creating Water Solutions Nyhetsbrev Nr 3 VA-Ingenjörerna är ett helägt dotterbolag till Danska Krüger A/S som är en del av Veolia Water Solutions & Technologies. Världsledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling med verksamhet i mer än 57 länder. Den samlade kompetensen i det globala nätverket kommer alla våra kunder till del. Veolia Water Solutions & Technologies Mer än 250 patenterade teknologier 135 företag i 57 länder medarbetare 60 % forskare, ingenjörer och projektledare Omsättning 2010 : 2,15 miljarder Veolia Water, Vatten divisionen inom Veolia Environnement, är världsledande inom service för vatten och avloppsvatten. Veolia Water servar 163 miljoner mäniskor över hela världen. Med anställda, omsatte Veolia Water 12,55 miljarder GÖTEBORG Olskroksgatan Göteborg Tel Fax KARLSTAD Järnvägsgatan Karlstad Tel Fax LINKÖPING Runstensgatan Linköping Tel Fax MALMÖ Scheelegatan Malmö Tel Fax vaing.se STOCKHOLM Vretenvägen Solna Tel Fax ÖREBRO Trädgårdsgatan Örebro Tel Fax ÖSTERSUND G:a flygledartornet Frösön Tel Fax VWS Photo Library/ Christophe Majani D Inguimbert/ Julio de la Fuente/Papeles Cordillera - 06/2011 VA-Operatör är det överlägset största övervakningssystemet i Sverige Reducera Tungmetaller med MetClean Exelys - ökar produktionen av Biogas

2 En kundnära organisation Vi arbetar med framtidens vattenlösningar VA-Ingenjörerna har arbetat med vatten i Sverige i mer än 20 år och vårt moderbolag Krüger A/S, som ingår i den franska koncernen Veolia, har mer än 100 års erfarenhet av vattenprojekt. Tillsammans arbetar vi systematiskt och målmedvetet med varaktiga och hållbara lösningar till gagn för miljön. Service Den främsta drivkraften för oss är glädjen att skapa helhetslösningar som uppfyller våra kunders behov på bästa sätt och bidrar till en bättre miljö. Viljan att utveckla och förbättra befintliga och kända tekniker är en egenskap som passar in på både anställda och våra kunder. Under våren 2011 gjordes en del förbättringar inom VA-Ingenjörerna. Organisationen består nu av tre regioner - nord, mellan och syd och bygger på vår idé om en kundnära organisation. Inom varje region arbetar vi med såväl kommunala som industriella projekt. Projekten placeras i den region där de geografiskt hör hemma men det kan finnas undantag som gör att ett projekt kan genomföras mer effektivt i en annan region t.ex. beroende på specialkompetens, resurser eller liknande. Automation & IT liksom ekonomigruppen arbetar utanför de geografiska regionerna och servar hela landet från sina kontor i Linköping respektive Solna och Örebro. Syftet med justeringarna är att säkra en enklare organisation, där vi använder våra resurser på ett optimalt sätt, samt medverkar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra tjänster. Årsomsättning MSEK 59 anställda VD Anders Haarbo Tel Genom att vara en del av Veoliakoncernen, världsledande inom vattenrening, kan vi kontinuerligt utveckla våra processlösningar, så att varje problem kan lösas optimalt. Flera av våra projekt genomförs i nära samarbete med experter från våra systerbolag för att säkra, att vi tillämpar den bästa och senaste tekniken samtidigt som vi levererar högsta kvalitet i projekten. Värde I detta nyhetsbrev presenteras projekt där våra unika processlösningar är sammansatta individuellt för att lösa specifika problem. I sådana situationer är det viktigt att ha nödvändig kompetens och tillgång till ett brett utbud av processlösningar för att säkerställa, att den optimala lösningen används varje gång. Vi fokuserar på energiförbrukning, och vi kommer allt närmare en lösning för att kunna leverera ett energiproducerande reningsverk där avloppsslam blir en resurs istället för ett avfallsproblem. Vi beräknar CO2-bidrag i våra miljötekniska lösningar i syfte att klargöra vilka metoder som är mest skonsamma för miljön. Glädjande nog har fokus på miljöfrågor ökat i allmänhet. Detta driver utvecklingen framåt och bidrar till en bättre miljö, men kommer även att kräva nya och annorlunda lösningar än de vi känner till idag. Ansvar VA-Ingenjörerna har möjlighet att delta i utveckling och förnyelse genom att vara en del av Veoliakoncernen. Vi kan därför erbjuda den senaste tekniken på högsta internationella nivå - till nytta för våra kunder, oss själva och miljön. Anders Haarbo, VD Ny regionchef i Malmö I april 2011 började Owe Sänneskog som ny regionchef för region syd. Han kommer närmast från en position som försäljningschef i Purac, där han har var anställd i 11 år. Owe sitter på Malmö kontoret för vilket han har ansvaret. I Malmö Nyanställda Örebrokontoret har förstäkts med Kenneth Björ och Mikael Särnholm båda är civlingenjörer. Kenneth kommer närmast från FVB och kommer att fokusera på utredningar inom energi, biogas och VVS. Mikael är nyutexaminerad inom ekosystem och börjar som biträdande projektledare. På Östersundskontoret har Johan finns en stor expertis, speciellt inom industriprojekt, men vi kommer nu även att fokusera på kommunala projekt i denna region. Owe har dessutom ansvaret för Akvapur vår processvattengrupp, som arbetar med service och standardprodukter inom processvatten. Den gruppen är placerad i Stockholm. Olanders börjat. Johan kommer närmast från en tjänst som produktionschef på Hälsinge vatten AB. Solnakontoret har fått förstärkning genom processingenjör Lennart Amundin och Ingrid Fändriks, nyutexaminerad civilingenjör som börjar som biträdande projektledare. Claes Sporrong är ny servicetekniker hos Region Nord Åke Holmbom Tel Region Mellan Bengt Bäckström Tel Region Syd Owe Sänneskog Tel Automation & IT Kenneth Wulcan Tel Akvapur, Joakim Rydgren är nyanställd som biträdande projektledare hos Automation & IT gruppen på Linköpingskontoret. Just nu söker vi personal till flera av våra kontor, gå in på vår hemsida och anmäl ditt intresse. 2 3

3 MetClean reducerar tungmetaller Vattenrening till Statoil, Kårstø processanläggning Genom vårt nära samarbete med Krüger har vi tillgång till MetClean processen som är utvecklad för att ta bort tungmetaller ur dricksvatten, grundvatten och industriellt avloppsvatten. Den patenterade processen har många fördelar Reduktion av tungmetaller upp till 99% i ett steg Kompakt utförande med låga investerings och driftskostnader En slutprodukt som är kemiskt och fysisk stabil med en TS-halt på 80-90% Möjlighet att återvinna de metallhaltiga restgranulerna MetClean processen använder adsorptionsteknik och kemisk oxidation för att redusera mängden tungmetaller. Tekniken lämpar sig bl.a. för Avlägsnande av arsenik och nickel ur Dricksvatten Rening av industriellt avloppsvatten från metallbearbetning, trä, garverier och gruvdrift Rening av Scrubbervatten från rökgasrening i kraftverk Rening av lakvatten från deponier Dokumenterad reduktion av följande metaller: As (III), As (V), Cr (III), Cr (VI), Mo, Se (IV), Se (VI), U, V, Al, Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Ra, Sr och Zn. Statoil behövde förnya vattenreningen till sin processanläggning i Kårstø, Norge och valde VA-Ingenjörerna som leverantör. Anläggningen består av tre parallellkopplade multimediafilter, två avsaltningslinjer samt en regenereringsstation. Anläggningen är dimensionerad för ett kontinuerligt flöde på 90 m 3 /h. Hela anläggningen är monterad och levererad på Avsaltningsanläggning till Mreals fabrik i Husum sammanlagt 4 skidar och är placerad utomhus i ett explosionsklassat område. Dessa omständigheter ställer mycket höga krav på elutrustningen såväl som på komponentval och montage. Anläggningen har nu varit i drift i ett halvtår och har visat sig motsvara Statoils högt ställda krav och förväntningar. för mer information kontakta: Exelys Kontinuerlig termisk hydrolys, för en hållbar framtid Exelys är en utveckling av termisk hydrolys - det mest effektiva sättet att förbättra slam rötning. När det krävs en teknisk lösning som maximerar biogasproduktionen och slamdestruktion, då är Exelys idealisk. På de flesta anläggningar kommer Exelys att leda till en 25-40% ökning av biogasproduktionen och ge 25-40% mindre slam för omhändertagande samtidigt som man förbättrar rötkammarens kapacitet med upp till 100%. På grund av den innovativa designen ger Exelys operatören möjlighet att exportera mer hållbar biogas energi från rötningsprocessen än vid traditionell termisk hydrolys. Exelys har en rad fördelar jämfört med traditionell termisk hydrolys: Exelys arbetar med större mängd fasta ämnen. Detta innebär att Exelys värmer upp fasta ämnen och inte vatten vilket ger en oöverträffad energieffektivitet. Detta innebär även att mer biogas kan tas ut, istället för att förbrukas till ånggenerering. Genom kontinuerlig drift, optimerar Exelys kapitalinvesteringar samtidigt som den upprätthåller processeffektiviteten Det finns inga rörliga delar i Exelys, vilket ger låga underhållskostnader Exelys opererar helt automatiskt vilket optimerar driftskostnaderna Exelys ger ett minimalt fotavtryck, vilket minskar kapitalkostnader och gör den lämplig för mindre anläggningar En mängd konfigurationer finns tillgängliga för att passa lokala behov - oavsett om det är rötkammarkapacitet, anläggningens fotavtryck eller energiproduktion. Standardstorlekar från PE till PE i en enda enhet. Under 2009 levererade och installerade VA-Ingenjörerna en komplett avsaltnings- och kondensatreningsanläggning till Husumfabriken. Anläggningen består av två avsaltningslinjer på vardera 300 m 3 /h, två parallellkopplade blandbäddsfilter på vardera 350 m 3 /h, totalt 700 m 3 /h och en regenereringsstation med kemikaliehantering. I leveransen ingick även ett mekaniskt kondensatfilter för 450 m 3 /h. Anläggningen är helautomatisk med signalhantering gjord med Profibus. Den styrs och kontrolleras från fabrikens centrala styrsystem. Anläggningen har nu varit i drift i nästan två år och har under denna tid haft en 100 % tillgänglighet och med utgående vattenkvaliteter långt bättre än garantivärdena. för mer information kontakta: Långt bättre än garantivädena 4 5

4 Karlsborgs reningsverk Utbyggnad av Mölntorps reningsverk VA-ingenjörerna bygger som totalentreprenör, ut reningsverket i Mölntorp för kvävereduktion. Verket är dimensionerat för ca pe och har från och med 2012 krav på att reducera totalkvävet ned till 15 mg/l. En mycket kort genomförandetid möjliggörs tack vare att anläggningens befintliga bassänger använts på optimalt sätt. Efter ombyggnaden kommer processen att bestå av förfällning följt av ett biosteg som bestående av AnoxKaldnes MBBR på Askersunds reningsverk Askersunds reningsverk dimensionerat för pe, klarade inte gällande utsläppsvillkor avseende BOD under de senaste året på grund av problem med den plastfyllda biobädden som tidvis fick luttvättas efter igensättningar, vilket resulterade i försämrade reningsresultat efter varje sådan luttvätt innan processen kommit Styrd och intermittent luftat aktivslamblock med fördenitrifikation som är placerat i nuvarande luftning och mellansedimentering Hybrid aktivslamsteg och bäraraprocess, HYBAS, med AnoxKaldnes Chip-M som bärare placerade i nuvarande flockningsbassänger Slutsedimentering följt av skivfilter från Hydrotech för polering igång. VA-ingenjörerna fick i uppdrag att komma med lösningar på problemet och lämnade ett förslag till åtgärder sommaren Förslaget gick ut på att biobädden byggdes om till en så kallad MBBR anläggning och dimensionerades för aktuella belastningar. All plast och kvarvarande stenmaterial urgrävdes och en delvis ny botten uppfördes och ett heltäckande luftarsystem monterades. Bassängen fylldes med rörliga bärare av typen K3 och en ny blåsmaskin anskaffades. Ombyggnaden genomfördes under november-december 2010 och den ombyggda anläggningen var driftsatt innan årsskiftet. Anläggningen kommer att driftsättas under sommaren 2011 för mer information kontakta : Det kunde konstateras att anläggningen redan efter en månads drift lämnade godkända utsläppsvärden avseende BOD samt totalfosfor, och några månader senare visar reningsresultaten att en stabil drift med goda reningsresultat erhålls med betydligt lägre kemikalieförbrukning som följd. Investeringen stannade vid 1,8 MKR. för mer information kontakta : Karlsborgs kommun har sen en längre tid utsläppskrav på bland annat totalkväve på sitt reningsverk som är dimensionerat för ca: pe. Tidvis har man överskridit gällande villkor avseende kvävet och har därför anlitat VA-ingenjörerna att genomföra en processombyggnad för att säkerställa utsläppsvärdena. Olika förslag till lösningar ställdes mot varandra och valet föll på kombinerad aktivslam med rörliga bärare i ett av luftningsstegen en så kallad HYBAS process. Anläggningen utformades dessutom med två fördenitrifikationsbassänger varav den ene är utrustad med både luftning som mekanisk omrörning beroende på halten ammonium i biosteget. Online mätare för ammonium och nitrat finns installerat som underlättar uppföljning av driftresultaten på ett påtagligt sätt. Annläggningen har varit idrift sen årsskiftet 2010/2011 och nitrifikationen har kommit igång trots den låga temperaturen på avloppsvattnet. Med denna processlösning har investeringsbehovet efter förhållanden kunna hållas lågt. för mer information kontakta : Närhet till kund och närhet till kollegor gav Östersund kommun snabb leverans av UV utrustning Den 26 november 2010 kom larm om förekomst av cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet i Östersund. Kommunen gick direkt ut med rekommendation om kokning av dricksvattnet. VA Ingenjörerna blev inkopplade för att finna lämplig UV utrustning för att lösa problemet. Då vi för tillfället driver en entreprenad för Sörmland Vatten, där lämpliga UV enheter ingår, togs en diskussion upp om vi kunde lyfta över dessa direkt till Östersund och beställa nya till Katrineholm. Tack vare Sörmlands Vattens goda vilja möjliggjordes denna snabba lösning för Östersund. Redan den 5 december var certifierad utrustning samt montageteam på plats. Dagarna före julafton driftsattes de två första enheterna. Varje enhet har en hydraulisk kapacitet av 400 m 3 /h och vid en transmission av 90 % erhålls en log-3 reduktion av cryptosporidium samt giardia med två enheter i drift. Kravet från kommunen var log-4 reduktion vilket inneburit att ytterligare två UV enheter installerats senare. Bergs kommun VA-Ingenjörerna uppför nu ett nytt gemensamt avloppsverk för Klövsjö, Katrina, Utanbergsvallarna, Storhogna, Sångbäcken samt Sångbäcksvallen. Bakgrunden till projektet är den starkt växande vinterturismen i området. Det påbörjade reningsverket i Utanbergsvallarna baseras på en mekanisk-kemisk processlösning med tillhörande slambehandling och markinfiltration för biologisk rening samt slutpolering. Anläggningen dimensioneras för m 3 /d och en BOD7 belastning av 821kg/d. Belastningen på anläggningen kommer att variera kraftigt under året och för att hålla små byggvolymer finns ett Actiflo processteg som träder in vid högre belastningar. Till projektet hör ett antal pumpstationer samt 25 km överföringsledningar. Anläggningen kommer att driftsättas under våren för mer information kontakta : för mer information kontakta : 6 7

5 Åsele Avloppsreningsverk Infiltrationsdammar Produktions Brunnar Verket byggdes 1971 med en ombyggnad Under 2007 var det dags för en totalupprustning och modernisering. Efter att principförslag tagits fram med anpassning till rådande och framtida förhållanden vann VA-Ingenjörerna upphandlingen. Entreprenaden omfattar upprustning av byggnader och lokaler. övervakar processen i Åsele Maskinparken är totalupprustad med helt ny utrustning. Ventilation med återvinnig av frånluft från bassänghallen. Nya frånluftskanaler från silar, slamflak, slamlager, slamförtjockare mm som leds till en fläkt före kompostfilter. I kompostfiltret är en automatisk bevattningsslinga inlagd ansluten till brutet vatten. Ny uppvärmning med anslutning till fjärrvärmenätet installerades. Slutligen gjordes en helt ny elinstallation samt att VA-Operatör installerades som övervakningssystem. Vattenfasen, kort processbeskrivning Tre frekvensstyrda pumpar in på sil Försedimentering Flockning med flytande kemikalie Slutsedimentering Utgående avloppsvatten pumpas med via ett filter och används för spolning av silarna, slamavvattnare samt polymerberedaren Slamfasen, kort processbeskrivning Avskiljt slam från försed, slutsed samt flytslam pumpas till slamförtjockare och därefter till slamlager Slutavvattning med polymertillsatts sker i en skruvpress Rejektvatten återförs till inloppspumpstation Exterslam passerar renssil och pumpas vidare till gemensamma slamlager för slutavvattning lika övrigt slam för mer information kontakta : SYVAB, Himmerfjärdsverket Invigning av Nya Vattenverket i Katrineholm sker på Vattnets Dag den 9 augusti Entreprenaderna håller nu på att avslutas. Råvattenpumpning pågår till dammarna med god funktion. Sedan startar grundvattenpumpning till vattenverket och alla tester av funktioner. Därefter kommer tester med vatten utan kemikalier att ske. När funktioner är kontrollerade startar sedan för mer information kontakta : kemikalieberedningar och riktig produktion av dricksvatten men utan distribution. Detta kommer att pågå under hela sommaren så att allt är klart till invigningen den 9 augusti då distributionen startar. På grund av Baltic Action plan som stipulerar väsentligt skärpta krav på kväve och fosforreduktion har VA-Ingenjörerna varit ett av fyra företag som deltagit i ett idéarbete för att förnya och förstärka vattenbehandlingen vid Himmerfjärdsverket. Företagen har redovisat sina alternativa processförslag för att möta de nya kraven. Skärpt kvävereduktionskrav ned till 5 mg N/l, skärpt fosforreduktion (0,1mg P/l) samt införande av reduktion av läkemedelstester. VA-Ingenjörernas förslag har bland annat inneburit införande av HYBAS teknik (kombinarad aktiv slam och bärara process) samt användande av Actiflo som efterpolering. SYVAB genomför för närvarande en utvärdering av de olika processförslagen och har för avsikt att ur de olika idéerna välja väg för ombyggnad av vattenbehandlingen. Himmerfjärdsverket pe pe från industri för mer information kontakta : 8 9

6 Kondensatreningsanläggning till Agroetanol Agroetanol i Norrköping tillverkar etanol av spannmålsprodukter för utblandning i vanlig bensin, dvs 95-oktan. I Agroetanols produktion används ånga, från E-ON s intilliggande anläggning, som sedan blir kondensat som skickas tillbaka till E-ON. Kondensatet som skickas tillbaka skall ha en viss renhet och inte innehålla något syre. Vår anläggning som vi levererar är en komplett kondensatreningsanläggning med kondensattank och avgasare, samt pumpar, värmeväxlare, blandbäddsfilter och instrument. Kapaciteten på anläggningen är 84m 3 /h och kondensatet växlas ner till 50 C innan man växlar upp det till 110 C igen. Totalt är tankvolymen på 30m 3 och placeras på fabrikstak vilket inneburit avancerad hållfasthetsberäkning av byggnadens stålkonstruktion. Montagestart är vecka 21, 2011 och provdrift är vecka 31. Kondensattank med inkommande kondensat- och ångledningar, övrig utrustning monteras på våningen under. för mer information kontakta: Ny kompletterande vattenrening til Korsnäs Gävle VA-Ingenjörerna levererar och monterar en ny kompletterande vattenrening för att kunna uppnå högre prestanda i den befintliga jonbytesanläggningen till Korsnäs Gävle. Leveransen från VA-Ingenjörerna omfattar både mjukvara i form av rådgivning och underlag för ombyggnad av befintlig vattenrening och utrustning i form av två jonbytesfilter, blandbäddsfilter, med kapaciteten 240m 3 /h vardera. Den gamla befintliga vattenreningsanläggningen har under en tid haft problem med korta gångtider mellan regenereringscyklerna, men för ett par år sedan fick VA-Ingenjörerna i uppdrag att utreda möjligheterna till ombyggnad och komplettering av avsaltningsanläggningen. Uppdraget ledde i en förlängning senare till förtroendet att få leverera den i utredningen föreslagna utrustningen som ett viktigt steg i att förbättra den befintliga vattenreningen. KORSNÄS som i sitt miljöarbete ligger långt framme i sin strävan att tillvarata råvaror och energi i sina processer, har under de senaste åren gjort miljardinvestering i miljö och energiförbättrande åtgärder, varav VA-Ingenjörernas åtgärd i vattenreningen är en av de små kuggarna som tillsammans ger både bättre ekonomi och miljö i produktionen. VA-ingenjörerna tackar för förtroendet att få medverka i KORSNÄS utvecklingsarbete. för mer information kontakta: BAS anläggning på Nya Zeeland Kunden hade från början en reningsanläggning som inte fungerade tillfredsställande och efter först pilotkörning och sedan ett LOI (Letter of intent) på förprojektering av en optimerad avloppsvattenrening enligt MBBR-processen, (Moving Bed Biofilm Reactor), så valde kunden VA-Ingenjörerna som leverantör av en anläggning som fungerar och klarar av deras utsläppskrav. För tillfället är vi i en kombinerad uppstarts- och montag fas där en tredjedel av anläggningen är idriftstagen och resterande kommer att vara i gång under början av juni månad. Anläggningen vi bygger är av typen BAS, Biofilm aktivslam och består av två bärarsteg, ett selektorsteg och två aktivslam steg med efterföljande sedimentering. Att antal steg är så många beror på att vi utnyttjar befintliga bassänger och utrustning för att hålla nere de totala investeringskostnaderna. Leveransen består av en mekanisk och komponent leverans med montage och processgarantier samt en mjukvaruleverans i form av vår egen personal för montageledning, utbildning och uppstart. Personal från VA-Ingenjörerna har varit på plats sedan i januari och kommar att finnas på plats fram till anläggningen är fullt i drift och övertagen. Därefter sker uppföljningsmöten och optimering från våra processexperter per korrespondans via bla skype. Anläggningen skall vara överlämnad under juni månad och godkänd efter slutbesiktning och prestandaprov i augusti månad. - en del av VA-Ingenjörerna Akvapur har i mer än 30 år levererat vattenbehandling till den svenska industrin. Denna erfarenhet tar vi med oss när vi anpassar anläggningar efter kundens behov. Med ny kompetens kan vi fortsätta att leverera kostnadseffektiva anläggningar. Akvapur är sedan 2010 en del av VA- Ingenjörerna. Vi var redan tidigare syskonbolag inom Veoliakoncernen, sammanslagningen kompletterar båda företagens kompetenser som kombineras och resulterar i en förstärkt organisation med positiva synergieffekter inom såväl industriella som kommunala aktiviteter. En stor fördel för våra kunder är vår gedigna serviceorganisation. Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet inom vattenbehandling. Akvapur utför service, förebyggande underhåll och nyinstallationer med hög kvalitet. Vårt lager av förbrukningsartiklar är det största i Norden. Det medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder. för mer information kontakta: 10 11

7 MetClean SSAB Oxelösund koksverkets biologiska reningsverk Reningsanläggning till guldgruva En befintlig aktivslamanläggning behandlar starkt förorenat vatten som utgör restprodukt från tillverkning av koks för ståltillverkningen. Anläggningen måste under 2012 komplettera behandlingen till att omfatta totalkvävereduktion samt en väsentligt förbättrad suspavskiljning. VA-Ingenjörerna har i två faser genomfört en ombyggnation tillsammans med SSAB. Processvalet blev styrd, intermittent luftad aktiv slam som kunde inrymmas i den befintliga aktivslambassängen utan tillbyggnad av volymer. Anläggningen styrs av VWS patenterade processprogram STAR och har inneburit en effektiv och långtgående reduktion till en mycket låg investeringskostnad. Som fas två, partikelreduktion samt förbättrad kvävereduktion, genomförs ett skifte från flotation till en membranbioreaktor, MBR. Anläggningen levereras förtillverkad av Veolias kompetenscenter inom MBR teknologin, Aquantis i STAR övervakar processen hos SSAB Düsseldorf, Tyskland och är baserad på Zenon membran. Aquantis har levererat ett 100-tal MBR-installationer över hela världen och anläggningen på SSAB blir den första i Skandinavien. Anläggningen tas i drift under sommaren för mer information kontakta : Dragon Mining driver i dag en guldgruva i Svartliden på kommungränsen mellan Storuman och Lycksele. Brytningen sker i dagbrott och anrikning sker med CIL (Carbon in Leach) process. Vattnet från processen samlas i ett sandmagasin och återcirkuleras innan vattnet kan avbördas från magasinet måste det renas från bl.a. kväve, arsenik och koppar. Kraven på reningen är mycket vittgående och en klassisk kemisk fällningsprocess var inte tillräklig effektiv för att uppnå uppställda krav för tungmetallerna. Även kraven för kvävereduktion var mycket hårda och krävde en mycket robust och Utvalda krav för reningsverket: Inlopp Utlopp NH4+NO3 60 mg N/l < 4 mg N/l Arsenik 200 ug/l <15 ug/l Koppar 100 ug/l <9 ug/l effektiv process. För att uppfylla kraven valde Dragon Mining VA- Ingenjörernas lösning. Lösningen är baserad på flera av Veolias unika processer, vars egenskaper löser de aktuella problemen. Reningsverket är optimerat för de aktuella behoven. Huvuddelarna i anläggningen är: MetClean - en effektiv adsorptionsprocess för reduktion av tungmetaller MBBR - biologisk behandling via bärare för reduktion av kväve Hydrotechfilter för reduktion av suspenderade ämnen VA-Operatör till att övervaka anläggningen Utöver att rena vattnet till de uppställda kraven har den valda lösningen flera fördelar. Dels är anläggningen mycket enkel att driva och fungerar obemannad det mesta av tiden och dels är den extremt kompakt, vilket gör anläggningen snabbare och billigare att uppföra. Anläggningen är mycket flexibel vilket är viktigt eftersom Dragon Mining vill optimera vattenhanteringen i Svartliden. Anläggningen uppförs som en totalentreprenad och kommer att stå klar i slutet av året. för mer information kontakta : 12 13

8 VA-Operatör i Sverige VA-Operatör är det enskilt största övervakningssystemet i Sverige med, just nu, 78 kommuner som använder systemet för att övervaka sina VA anläggningar. Som vanligt har det varit mycket arbete med att göra miljörapporter ute hos våra kunder SMP brukar ändra sin fil så vi har haft en del justeringsarbeten så att man enkelt kan exportera sina uppgifter. Utveckling av systemet har det senaste året varit omfattande och ny funktioner tillkommer ständigt. VA-Operatör i Årjäng Under året har vi även fått leverans av styrning och övervakning för Årjängs VA anläggningar. Projektet påbörjades under vintern och skall i en första etapp vara klart innan semestern. I den första etappen ingår 3 st reningsverk, 3 st vattenverk och 9 st. avloppspumpstationer Kommunikationen till anläggningarna är uppbyggd med fast kommunikation via radio. VA-Optima VA-Operatör i Norge Tillsammans med vårt systerföretag Krüger Kaldnes i Norge har vi fått ett antal uppdrag där VA-Operatör ingår för övervakning av anläggningar. Tjöme Kommun har beställt övervakning av samtliga sina anläggningar, i Vestre Slidre Kommun ska vi levererar övervakning av Vasets RA, till Marine Harvest ska vi leverera övervakning av de recirkulationsanläggningar som ser till att den fisk som odlas i anläggningen har rätt förutsättningar för att växa. Totalt handlar det om 7 anläggningar som ska levereras under VA-Operatör i Järfälla Järfälla Kommun handlade upp ett nytt övervakningssystem under hösten Kommunen valde VA-Operatör och kommer att ansluta samtliga sina pumpstationer och tryckstegringar via fast kopplad GPRS kommunikation. VA-Optima har utvecklats och vi har installerat styrning på Åmåls RV och även fått vår första beställning på industrin där vi på Fiskeby bruk ska installera VA-Optima för närsaltstyrning i deras bio process. Idrifttagning av anläggningen kommer att börja under augusti månad. Supportsidor på webben Nu har våra supportkunder möjlighet att ladda ner de senaste uppdateringarna direkt från supportsidan man kan även utnyttja vårt forum för att utbyta erfarenheter; STARcontol för avancerad styrning STARcontrol är ett unikt system för avancerad processtyrning av avloppsreningsprocesser. Mjukvaran, som utvecklats på Krüger A/S, bygger på många års erfarenhet av styrsystem i kombination med processkunskap. Sedan 1992 har STAR system installerats för processtyrning av anläggningar med biologisk närsaltsreduktion med stor framgång i flera länder för mer information kontakta: Kenneth Wulcan: Användarträff 2011 Årets användarträff är planerad till den 19 och 20 oktober i Linköping. Vi kommer att börja med presentation av Aquis Operations för övervakning av dricksvattennätet, denna del börjar kl 09:30 den 19 och VA-Operatörs delen börjar med lunch klockan 12:00. På kvällen är det, som vanligt Ishockey som står på schemat, LHC tar emot Djurgården i Cloetta Center. Mer information kommer senare

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning 2013-02-21 1(8) Anders Åström Ryaverket Projekt EN 2013, utökad kväverening Ärende Gryaabs AB har under 2011 och 2012 utrett i vilken utsträckning företagets anläggningar har kapacitet att möta framtida

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Stockholm 24 november 2010 Anammox och Deammonifikation Anammox = Anaerob ammoniumoxidation (med

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger)

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN Seth Mueller (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) 1 BOLIDEN TEKNIK I FOKUS Teknik är nyckeln till Bolidens framgång som företag (1924-2014) Samarbeta med utrustningsleverantörer

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time) EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk

Läs mer

H YPERD IVE. Omrörnings- och Luftningssystem med dränkbar motor. utmärkta omrörningsegenskaper. låg energiförbrukning.

H YPERD IVE. Omrörnings- och Luftningssystem med dränkbar motor. utmärkta omrörningsegenskaper. låg energiförbrukning. H YPERD IVE s t i r r i n g & m i x i n g u m w e l t u n d v e r f a h r e n s t e c Omrörnings- och Luftningssystem med dränkbar motor Optimerad flödesmekanik, resulterar i: utmärkta omrörningsegenskaper

Läs mer

Summering av Energiprojektet

Summering av Energiprojektet Summering av Energiprojektet 17 januari 2013 Anders Lingsten 1 Investeringsbidrag för ökad energieffektivitet Ansökningar 188 Beviljade 108 Investeringssumma 512 milj.kr (188 ansökn.) Bidragsbelopp 25,5

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan Aktuellt från energiprojektet 8 november 2012 Anders Lingsten 1 Övergripande tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09,

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV

Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV 1(14) Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV 2011-04-11 Uppdragsnummer: 225620 Uppdragsansvarig: Hans Carlsson Handläggare Hans Carlsson 010-4522157 2(14)

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Processtyrning mer än bara tryck och pys

Processtyrning mer än bara tryck och pys Processtyrning mer än bara tryck och pys Processoptimering en outnyttjad resurs Christian Rosen, VA-Ingenjörerna Vad är processtyrning? Mål: håll landningsytan still för plan ska kunna landa Störningar

Läs mer

Införande av kväverening i Örebro

Införande av kväverening i Örebro Införande av kväverening i Örebro V-kluster Mälardalen, workshop Henriksdals reningsverk 2011-12-14 Jan Rönnkvist, utvecklingsingenjör Nytt tillstånd 2009-03-20 Skärpta krav BOD och P Nya krav på N och

Läs mer

VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige

VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige Jes la Cour Jansen Överblick Va-forskning inom VA-teknik bedrivs på flera institutioner på Lunds Tekniska Högskola och på flera andra högskolor och universitet

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Projekt i tre etapper. Etapp 2 och 3 ekonomi. Projektorganisation. Energiprojektets Mål 2012-03-30

Projekt i tre etapper. Etapp 2 och 3 ekonomi. Projektorganisation. Energiprojektets Mål 2012-03-30 Projekt i tre etapper VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09, avslutad)

Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan

Läs mer

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång - Mamma, det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan! Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp Vattnet tar inte slut och det

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Reningsverk Kungshamn

Reningsverk Kungshamn Reningsverk Kungshamn Teknisk beskrivning December 2014 Teknisk Beskrivning Reningsverk 2014-12-22 1 Beställare Konsult Författare Granskad av Rena Hav Sverige AB Solus AB Joel Oresten Bengt Gunnarsson,

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Framtidens avloppsvattenrening

Framtidens avloppsvattenrening Framtidens avloppsvattenrening Behovet av samverkan på FoU-anläggningar för att bemästra framtiden och skapa utveckling. Bakgund > 2 miljarder människor har vattenbrist Sjukdomar på grund av dålig vattenkvalitet

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

FLEXIBEL DAGVATTENRENING - MED NATURENS HJÄLP

FLEXIBEL DAGVATTENRENING - MED NATURENS HJÄLP FLEXIBEL DAGVATTENRENING - MED NATURENS HJÄLP Årstaviken - Dagvattenreningsanläggning som placerats i marina/båthamn. Inverkan på miljön är minimal och den vackra omgivningen kvarstår. DAGVATTENRENING

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20 Teknikmarknad 2013-03-20 Torbjörn Andersson Uppströms eller nedströms? Kartläggning avseende läkemedelsrester, växtnäring och energi Möjligheter i fastigheten Energi Matavfall Vatten Avlopp Mikrobiologiskt

Läs mer

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND,

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, NOVEMBER 2008 S. Morling SWECO ENVIRONMENT AB, Box 34044, 100 26 STOCKHOLM, stig.morling@sweco.se ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, NOVEMBER 2008 Behandling av lakvatten Själv blandar jag

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 2014-04-22 DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 Peter Holmström Regionchef, VD DU Teknik AB. 010-476 69 26, peter.holmstrom@hifab.se Peter Holmström

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden BAGA Easy reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionskontroll med sms-meddelanden 10 års

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N 02 VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN Lösningar för enskilda avlopp med kompletta reningssteg är en förutsättning idag för att minimera påverkan på vår

Läs mer

Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt

Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt Kommuninvests frukostseminarium 3 juni 2015 Martin Jakobsson, finanschef Borås Stad Susanne Arneborg, energisamordnare Borås Stad Anna Johansson, ekonomichef

Läs mer

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Bakgrund: Aqua-Q är ett svenskt Cleantech SME från Stockholm och deltar i olika tillkämpade forskningsprojekt, finansierade genom EU bidrag. Bolaget

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening HS-N01-DDC-T-0002_01 Utredning Pumpstation Bromma 1.0 1 (9) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening SFAS PUMPSTATION BROMMA UTREDNING OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia. För att kunna använda

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Innehållsförteckning 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Grums Kommun 1 Innehållsförteckning 1. Framsida 2. Innehållsförteckning 3. Förord 4. Sammanfattning 5. Några ord om Grums & avloppsreningsverket 6. Borgviks reningsverk & Segmons reningsverk 7. Skruvstads

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

RAPPORT. Västerorts framtida avloppsvattenrening STOCKHOLM VATTEN VA AB DELRAPPORT 1 - RENINGSVERK SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1836344000

RAPPORT. Västerorts framtida avloppsvattenrening STOCKHOLM VATTEN VA AB DELRAPPORT 1 - RENINGSVERK SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1836344000 STOCKHOLM VATTEN VA AB Västerorts framtida avloppsvattenrening UPPDRAGSNUMMER 1836344000 DEL 1 - RENINGSVERK STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB 1 (174) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm,

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare. Vad är ett minireningsverk. Kemisk fällning av fosfor

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare. Vad är ett minireningsverk. Kemisk fällning av fosfor Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare Maria Hübinette (Naturvårdsverket) Projektledare, vattenvårdsenheten Vad är ett minireningsverk MBK Filterboxar (Ekobox, Greenrock BAGA Easy Kemisk

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Enligt kvalitets- och miljöledningssystemet FR 2000

Verksamhetsbeskrivning Enligt kvalitets- och miljöledningssystemet FR 2000 Verksamhetsbeskrivning Enligt kvalitets- och miljöledningssystemet FR 2000 1 av 6 Om företaget AB IFO Vattenrening grundades 1986 och har sedan dess byggt en rad välkända vattenverk och avloppsverk både

Läs mer

HENRIKSDALS R ENINGSVERK

HENRIKSDALS R ENINGSVERK HENRIKSDALS R ENINGSVERK Kvarnholmsvägen Stockholm Vatten AB är ett miljö- och teknikföretag. Verksamheten karakteriseras av helhetssyn och kretsloppstänkande. Bolaget medverkar till att skapa förutsättningar

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000

Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000 Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000 1 av 6 Utgåva: 2 Framtagen av; Om företaget AB IFO Vattenrening grundades 1986 av dess nuvarande ägare Björn Öhman och Åke Nordwall, och har sedan starten byggt

Läs mer

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Ulf E Andersson Presentation på Inspiration Vatten 25-26 november 2013 1 Varför behövs teknikutveckling och innovationer inom vatten/va? Sverige

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Slamavvattning med hjälp av slamskruv RoS 3Q. Torkning av avloppsslam möjligheter och påverkan på kvittblivningen

Slamavvattning med hjälp av slamskruv RoS 3Q. Torkning av avloppsslam möjligheter och påverkan på kvittblivningen Slamavvattning med hjälp av slamskruv RoS 3Q Torkning av avloppsslam möjligheter och påverkan på kvittblivningen HUBER RoS 3Q Slamskruvpress för slamavvattning TEST-enhet (kallas Gobi) för fullskaleförsök

Läs mer

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg.

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg. Seibu Giken DST AB har representanter i fler än 40 länder världen över. Seibu Giken DST AB Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39 www.dst-sg.com info@dst-sg.com

Läs mer

Teknisk beskrivning avseende förslag till utbyggnad av avloppsreningsverk i Kullavik Kungsbacka kommun 20090701

Teknisk beskrivning avseende förslag till utbyggnad av avloppsreningsverk i Kullavik Kungsbacka kommun 20090701 Teknisk beskrivning avseende förslag till utbyggnad av avloppsreningsverk i Kullavik Kungsbacka kommun 20090701 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 INNEHÅLL 1 (13) 1 Begreppsförklaringar 2 2 Orientering och

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd

PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd Uppdrag Datum Smedjeholms avloppsreningsverk 2015-05-25 PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd ERAN Miljökonsult AB Erik Ander ERAN Miljökonsult AB Tel 046-29 36 20 Mob 070-57

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning TOP den självrensande sumpen Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning Sänk underhållskostnaderna och öka tillförlitligheten Vissa pumpstationer kan gå en på nerverna. De kräver ständig rengöring.

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Stigebrandt Oxygenator

Stigebrandt Oxygenator R Stigebrandt Oxygenator för syresättning och omblandning av bassänger Stigebrandt oxygenator installerad för biologisk vattenrening vid oljeindustri. Stora bilden visar pumpsystem med två parallella linjer,

Läs mer