Creating Water Solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creating Water Solutions"

Transkript

1 Creating Water Solutions Nyhetsbrev Nr 3 VA-Ingenjörerna är ett helägt dotterbolag till Danska Krüger A/S som är en del av Veolia Water Solutions & Technologies. Världsledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling med verksamhet i mer än 57 länder. Den samlade kompetensen i det globala nätverket kommer alla våra kunder till del. Veolia Water Solutions & Technologies Mer än 250 patenterade teknologier 135 företag i 57 länder medarbetare 60 % forskare, ingenjörer och projektledare Omsättning 2010 : 2,15 miljarder Veolia Water, Vatten divisionen inom Veolia Environnement, är världsledande inom service för vatten och avloppsvatten. Veolia Water servar 163 miljoner mäniskor över hela världen. Med anställda, omsatte Veolia Water 12,55 miljarder GÖTEBORG Olskroksgatan Göteborg Tel Fax KARLSTAD Järnvägsgatan Karlstad Tel Fax LINKÖPING Runstensgatan Linköping Tel Fax MALMÖ Scheelegatan Malmö Tel Fax vaing.se STOCKHOLM Vretenvägen Solna Tel Fax ÖREBRO Trädgårdsgatan Örebro Tel Fax ÖSTERSUND G:a flygledartornet Frösön Tel Fax VWS Photo Library/ Christophe Majani D Inguimbert/ Julio de la Fuente/Papeles Cordillera - 06/2011 VA-Operatör är det överlägset största övervakningssystemet i Sverige Reducera Tungmetaller med MetClean Exelys - ökar produktionen av Biogas

2 En kundnära organisation Vi arbetar med framtidens vattenlösningar VA-Ingenjörerna har arbetat med vatten i Sverige i mer än 20 år och vårt moderbolag Krüger A/S, som ingår i den franska koncernen Veolia, har mer än 100 års erfarenhet av vattenprojekt. Tillsammans arbetar vi systematiskt och målmedvetet med varaktiga och hållbara lösningar till gagn för miljön. Service Den främsta drivkraften för oss är glädjen att skapa helhetslösningar som uppfyller våra kunders behov på bästa sätt och bidrar till en bättre miljö. Viljan att utveckla och förbättra befintliga och kända tekniker är en egenskap som passar in på både anställda och våra kunder. Under våren 2011 gjordes en del förbättringar inom VA-Ingenjörerna. Organisationen består nu av tre regioner - nord, mellan och syd och bygger på vår idé om en kundnära organisation. Inom varje region arbetar vi med såväl kommunala som industriella projekt. Projekten placeras i den region där de geografiskt hör hemma men det kan finnas undantag som gör att ett projekt kan genomföras mer effektivt i en annan region t.ex. beroende på specialkompetens, resurser eller liknande. Automation & IT liksom ekonomigruppen arbetar utanför de geografiska regionerna och servar hela landet från sina kontor i Linköping respektive Solna och Örebro. Syftet med justeringarna är att säkra en enklare organisation, där vi använder våra resurser på ett optimalt sätt, samt medverkar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra tjänster. Årsomsättning MSEK 59 anställda VD Anders Haarbo Tel Genom att vara en del av Veoliakoncernen, världsledande inom vattenrening, kan vi kontinuerligt utveckla våra processlösningar, så att varje problem kan lösas optimalt. Flera av våra projekt genomförs i nära samarbete med experter från våra systerbolag för att säkra, att vi tillämpar den bästa och senaste tekniken samtidigt som vi levererar högsta kvalitet i projekten. Värde I detta nyhetsbrev presenteras projekt där våra unika processlösningar är sammansatta individuellt för att lösa specifika problem. I sådana situationer är det viktigt att ha nödvändig kompetens och tillgång till ett brett utbud av processlösningar för att säkerställa, att den optimala lösningen används varje gång. Vi fokuserar på energiförbrukning, och vi kommer allt närmare en lösning för att kunna leverera ett energiproducerande reningsverk där avloppsslam blir en resurs istället för ett avfallsproblem. Vi beräknar CO2-bidrag i våra miljötekniska lösningar i syfte att klargöra vilka metoder som är mest skonsamma för miljön. Glädjande nog har fokus på miljöfrågor ökat i allmänhet. Detta driver utvecklingen framåt och bidrar till en bättre miljö, men kommer även att kräva nya och annorlunda lösningar än de vi känner till idag. Ansvar VA-Ingenjörerna har möjlighet att delta i utveckling och förnyelse genom att vara en del av Veoliakoncernen. Vi kan därför erbjuda den senaste tekniken på högsta internationella nivå - till nytta för våra kunder, oss själva och miljön. Anders Haarbo, VD Ny regionchef i Malmö I april 2011 började Owe Sänneskog som ny regionchef för region syd. Han kommer närmast från en position som försäljningschef i Purac, där han har var anställd i 11 år. Owe sitter på Malmö kontoret för vilket han har ansvaret. I Malmö Nyanställda Örebrokontoret har förstäkts med Kenneth Björ och Mikael Särnholm båda är civlingenjörer. Kenneth kommer närmast från FVB och kommer att fokusera på utredningar inom energi, biogas och VVS. Mikael är nyutexaminerad inom ekosystem och börjar som biträdande projektledare. På Östersundskontoret har Johan finns en stor expertis, speciellt inom industriprojekt, men vi kommer nu även att fokusera på kommunala projekt i denna region. Owe har dessutom ansvaret för Akvapur vår processvattengrupp, som arbetar med service och standardprodukter inom processvatten. Den gruppen är placerad i Stockholm. Olanders börjat. Johan kommer närmast från en tjänst som produktionschef på Hälsinge vatten AB. Solnakontoret har fått förstärkning genom processingenjör Lennart Amundin och Ingrid Fändriks, nyutexaminerad civilingenjör som börjar som biträdande projektledare. Claes Sporrong är ny servicetekniker hos Region Nord Åke Holmbom Tel Region Mellan Bengt Bäckström Tel Region Syd Owe Sänneskog Tel Automation & IT Kenneth Wulcan Tel Akvapur, Joakim Rydgren är nyanställd som biträdande projektledare hos Automation & IT gruppen på Linköpingskontoret. Just nu söker vi personal till flera av våra kontor, gå in på vår hemsida och anmäl ditt intresse. 2 3

3 MetClean reducerar tungmetaller Vattenrening till Statoil, Kårstø processanläggning Genom vårt nära samarbete med Krüger har vi tillgång till MetClean processen som är utvecklad för att ta bort tungmetaller ur dricksvatten, grundvatten och industriellt avloppsvatten. Den patenterade processen har många fördelar Reduktion av tungmetaller upp till 99% i ett steg Kompakt utförande med låga investerings och driftskostnader En slutprodukt som är kemiskt och fysisk stabil med en TS-halt på 80-90% Möjlighet att återvinna de metallhaltiga restgranulerna MetClean processen använder adsorptionsteknik och kemisk oxidation för att redusera mängden tungmetaller. Tekniken lämpar sig bl.a. för Avlägsnande av arsenik och nickel ur Dricksvatten Rening av industriellt avloppsvatten från metallbearbetning, trä, garverier och gruvdrift Rening av Scrubbervatten från rökgasrening i kraftverk Rening av lakvatten från deponier Dokumenterad reduktion av följande metaller: As (III), As (V), Cr (III), Cr (VI), Mo, Se (IV), Se (VI), U, V, Al, Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Ra, Sr och Zn. Statoil behövde förnya vattenreningen till sin processanläggning i Kårstø, Norge och valde VA-Ingenjörerna som leverantör. Anläggningen består av tre parallellkopplade multimediafilter, två avsaltningslinjer samt en regenereringsstation. Anläggningen är dimensionerad för ett kontinuerligt flöde på 90 m 3 /h. Hela anläggningen är monterad och levererad på Avsaltningsanläggning till Mreals fabrik i Husum sammanlagt 4 skidar och är placerad utomhus i ett explosionsklassat område. Dessa omständigheter ställer mycket höga krav på elutrustningen såväl som på komponentval och montage. Anläggningen har nu varit i drift i ett halvtår och har visat sig motsvara Statoils högt ställda krav och förväntningar. för mer information kontakta: Exelys Kontinuerlig termisk hydrolys, för en hållbar framtid Exelys är en utveckling av termisk hydrolys - det mest effektiva sättet att förbättra slam rötning. När det krävs en teknisk lösning som maximerar biogasproduktionen och slamdestruktion, då är Exelys idealisk. På de flesta anläggningar kommer Exelys att leda till en 25-40% ökning av biogasproduktionen och ge 25-40% mindre slam för omhändertagande samtidigt som man förbättrar rötkammarens kapacitet med upp till 100%. På grund av den innovativa designen ger Exelys operatören möjlighet att exportera mer hållbar biogas energi från rötningsprocessen än vid traditionell termisk hydrolys. Exelys har en rad fördelar jämfört med traditionell termisk hydrolys: Exelys arbetar med större mängd fasta ämnen. Detta innebär att Exelys värmer upp fasta ämnen och inte vatten vilket ger en oöverträffad energieffektivitet. Detta innebär även att mer biogas kan tas ut, istället för att förbrukas till ånggenerering. Genom kontinuerlig drift, optimerar Exelys kapitalinvesteringar samtidigt som den upprätthåller processeffektiviteten Det finns inga rörliga delar i Exelys, vilket ger låga underhållskostnader Exelys opererar helt automatiskt vilket optimerar driftskostnaderna Exelys ger ett minimalt fotavtryck, vilket minskar kapitalkostnader och gör den lämplig för mindre anläggningar En mängd konfigurationer finns tillgängliga för att passa lokala behov - oavsett om det är rötkammarkapacitet, anläggningens fotavtryck eller energiproduktion. Standardstorlekar från PE till PE i en enda enhet. Under 2009 levererade och installerade VA-Ingenjörerna en komplett avsaltnings- och kondensatreningsanläggning till Husumfabriken. Anläggningen består av två avsaltningslinjer på vardera 300 m 3 /h, två parallellkopplade blandbäddsfilter på vardera 350 m 3 /h, totalt 700 m 3 /h och en regenereringsstation med kemikaliehantering. I leveransen ingick även ett mekaniskt kondensatfilter för 450 m 3 /h. Anläggningen är helautomatisk med signalhantering gjord med Profibus. Den styrs och kontrolleras från fabrikens centrala styrsystem. Anläggningen har nu varit i drift i nästan två år och har under denna tid haft en 100 % tillgänglighet och med utgående vattenkvaliteter långt bättre än garantivärdena. för mer information kontakta: Långt bättre än garantivädena 4 5

4 Karlsborgs reningsverk Utbyggnad av Mölntorps reningsverk VA-ingenjörerna bygger som totalentreprenör, ut reningsverket i Mölntorp för kvävereduktion. Verket är dimensionerat för ca pe och har från och med 2012 krav på att reducera totalkvävet ned till 15 mg/l. En mycket kort genomförandetid möjliggörs tack vare att anläggningens befintliga bassänger använts på optimalt sätt. Efter ombyggnaden kommer processen att bestå av förfällning följt av ett biosteg som bestående av AnoxKaldnes MBBR på Askersunds reningsverk Askersunds reningsverk dimensionerat för pe, klarade inte gällande utsläppsvillkor avseende BOD under de senaste året på grund av problem med den plastfyllda biobädden som tidvis fick luttvättas efter igensättningar, vilket resulterade i försämrade reningsresultat efter varje sådan luttvätt innan processen kommit Styrd och intermittent luftat aktivslamblock med fördenitrifikation som är placerat i nuvarande luftning och mellansedimentering Hybrid aktivslamsteg och bäraraprocess, HYBAS, med AnoxKaldnes Chip-M som bärare placerade i nuvarande flockningsbassänger Slutsedimentering följt av skivfilter från Hydrotech för polering igång. VA-ingenjörerna fick i uppdrag att komma med lösningar på problemet och lämnade ett förslag till åtgärder sommaren Förslaget gick ut på att biobädden byggdes om till en så kallad MBBR anläggning och dimensionerades för aktuella belastningar. All plast och kvarvarande stenmaterial urgrävdes och en delvis ny botten uppfördes och ett heltäckande luftarsystem monterades. Bassängen fylldes med rörliga bärare av typen K3 och en ny blåsmaskin anskaffades. Ombyggnaden genomfördes under november-december 2010 och den ombyggda anläggningen var driftsatt innan årsskiftet. Anläggningen kommer att driftsättas under sommaren 2011 för mer information kontakta : Det kunde konstateras att anläggningen redan efter en månads drift lämnade godkända utsläppsvärden avseende BOD samt totalfosfor, och några månader senare visar reningsresultaten att en stabil drift med goda reningsresultat erhålls med betydligt lägre kemikalieförbrukning som följd. Investeringen stannade vid 1,8 MKR. för mer information kontakta : Karlsborgs kommun har sen en längre tid utsläppskrav på bland annat totalkväve på sitt reningsverk som är dimensionerat för ca: pe. Tidvis har man överskridit gällande villkor avseende kvävet och har därför anlitat VA-ingenjörerna att genomföra en processombyggnad för att säkerställa utsläppsvärdena. Olika förslag till lösningar ställdes mot varandra och valet föll på kombinerad aktivslam med rörliga bärare i ett av luftningsstegen en så kallad HYBAS process. Anläggningen utformades dessutom med två fördenitrifikationsbassänger varav den ene är utrustad med både luftning som mekanisk omrörning beroende på halten ammonium i biosteget. Online mätare för ammonium och nitrat finns installerat som underlättar uppföljning av driftresultaten på ett påtagligt sätt. Annläggningen har varit idrift sen årsskiftet 2010/2011 och nitrifikationen har kommit igång trots den låga temperaturen på avloppsvattnet. Med denna processlösning har investeringsbehovet efter förhållanden kunna hållas lågt. för mer information kontakta : Närhet till kund och närhet till kollegor gav Östersund kommun snabb leverans av UV utrustning Den 26 november 2010 kom larm om förekomst av cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet i Östersund. Kommunen gick direkt ut med rekommendation om kokning av dricksvattnet. VA Ingenjörerna blev inkopplade för att finna lämplig UV utrustning för att lösa problemet. Då vi för tillfället driver en entreprenad för Sörmland Vatten, där lämpliga UV enheter ingår, togs en diskussion upp om vi kunde lyfta över dessa direkt till Östersund och beställa nya till Katrineholm. Tack vare Sörmlands Vattens goda vilja möjliggjordes denna snabba lösning för Östersund. Redan den 5 december var certifierad utrustning samt montageteam på plats. Dagarna före julafton driftsattes de två första enheterna. Varje enhet har en hydraulisk kapacitet av 400 m 3 /h och vid en transmission av 90 % erhålls en log-3 reduktion av cryptosporidium samt giardia med två enheter i drift. Kravet från kommunen var log-4 reduktion vilket inneburit att ytterligare två UV enheter installerats senare. Bergs kommun VA-Ingenjörerna uppför nu ett nytt gemensamt avloppsverk för Klövsjö, Katrina, Utanbergsvallarna, Storhogna, Sångbäcken samt Sångbäcksvallen. Bakgrunden till projektet är den starkt växande vinterturismen i området. Det påbörjade reningsverket i Utanbergsvallarna baseras på en mekanisk-kemisk processlösning med tillhörande slambehandling och markinfiltration för biologisk rening samt slutpolering. Anläggningen dimensioneras för m 3 /d och en BOD7 belastning av 821kg/d. Belastningen på anläggningen kommer att variera kraftigt under året och för att hålla små byggvolymer finns ett Actiflo processteg som träder in vid högre belastningar. Till projektet hör ett antal pumpstationer samt 25 km överföringsledningar. Anläggningen kommer att driftsättas under våren för mer information kontakta : för mer information kontakta : 6 7

5 Åsele Avloppsreningsverk Infiltrationsdammar Produktions Brunnar Verket byggdes 1971 med en ombyggnad Under 2007 var det dags för en totalupprustning och modernisering. Efter att principförslag tagits fram med anpassning till rådande och framtida förhållanden vann VA-Ingenjörerna upphandlingen. Entreprenaden omfattar upprustning av byggnader och lokaler. övervakar processen i Åsele Maskinparken är totalupprustad med helt ny utrustning. Ventilation med återvinnig av frånluft från bassänghallen. Nya frånluftskanaler från silar, slamflak, slamlager, slamförtjockare mm som leds till en fläkt före kompostfilter. I kompostfiltret är en automatisk bevattningsslinga inlagd ansluten till brutet vatten. Ny uppvärmning med anslutning till fjärrvärmenätet installerades. Slutligen gjordes en helt ny elinstallation samt att VA-Operatör installerades som övervakningssystem. Vattenfasen, kort processbeskrivning Tre frekvensstyrda pumpar in på sil Försedimentering Flockning med flytande kemikalie Slutsedimentering Utgående avloppsvatten pumpas med via ett filter och används för spolning av silarna, slamavvattnare samt polymerberedaren Slamfasen, kort processbeskrivning Avskiljt slam från försed, slutsed samt flytslam pumpas till slamförtjockare och därefter till slamlager Slutavvattning med polymertillsatts sker i en skruvpress Rejektvatten återförs till inloppspumpstation Exterslam passerar renssil och pumpas vidare till gemensamma slamlager för slutavvattning lika övrigt slam för mer information kontakta : SYVAB, Himmerfjärdsverket Invigning av Nya Vattenverket i Katrineholm sker på Vattnets Dag den 9 augusti Entreprenaderna håller nu på att avslutas. Råvattenpumpning pågår till dammarna med god funktion. Sedan startar grundvattenpumpning till vattenverket och alla tester av funktioner. Därefter kommer tester med vatten utan kemikalier att ske. När funktioner är kontrollerade startar sedan för mer information kontakta : kemikalieberedningar och riktig produktion av dricksvatten men utan distribution. Detta kommer att pågå under hela sommaren så att allt är klart till invigningen den 9 augusti då distributionen startar. På grund av Baltic Action plan som stipulerar väsentligt skärpta krav på kväve och fosforreduktion har VA-Ingenjörerna varit ett av fyra företag som deltagit i ett idéarbete för att förnya och förstärka vattenbehandlingen vid Himmerfjärdsverket. Företagen har redovisat sina alternativa processförslag för att möta de nya kraven. Skärpt kvävereduktionskrav ned till 5 mg N/l, skärpt fosforreduktion (0,1mg P/l) samt införande av reduktion av läkemedelstester. VA-Ingenjörernas förslag har bland annat inneburit införande av HYBAS teknik (kombinarad aktiv slam och bärara process) samt användande av Actiflo som efterpolering. SYVAB genomför för närvarande en utvärdering av de olika processförslagen och har för avsikt att ur de olika idéerna välja väg för ombyggnad av vattenbehandlingen. Himmerfjärdsverket pe pe från industri för mer information kontakta : 8 9

6 Kondensatreningsanläggning till Agroetanol Agroetanol i Norrköping tillverkar etanol av spannmålsprodukter för utblandning i vanlig bensin, dvs 95-oktan. I Agroetanols produktion används ånga, från E-ON s intilliggande anläggning, som sedan blir kondensat som skickas tillbaka till E-ON. Kondensatet som skickas tillbaka skall ha en viss renhet och inte innehålla något syre. Vår anläggning som vi levererar är en komplett kondensatreningsanläggning med kondensattank och avgasare, samt pumpar, värmeväxlare, blandbäddsfilter och instrument. Kapaciteten på anläggningen är 84m 3 /h och kondensatet växlas ner till 50 C innan man växlar upp det till 110 C igen. Totalt är tankvolymen på 30m 3 och placeras på fabrikstak vilket inneburit avancerad hållfasthetsberäkning av byggnadens stålkonstruktion. Montagestart är vecka 21, 2011 och provdrift är vecka 31. Kondensattank med inkommande kondensat- och ångledningar, övrig utrustning monteras på våningen under. för mer information kontakta: Ny kompletterande vattenrening til Korsnäs Gävle VA-Ingenjörerna levererar och monterar en ny kompletterande vattenrening för att kunna uppnå högre prestanda i den befintliga jonbytesanläggningen till Korsnäs Gävle. Leveransen från VA-Ingenjörerna omfattar både mjukvara i form av rådgivning och underlag för ombyggnad av befintlig vattenrening och utrustning i form av två jonbytesfilter, blandbäddsfilter, med kapaciteten 240m 3 /h vardera. Den gamla befintliga vattenreningsanläggningen har under en tid haft problem med korta gångtider mellan regenereringscyklerna, men för ett par år sedan fick VA-Ingenjörerna i uppdrag att utreda möjligheterna till ombyggnad och komplettering av avsaltningsanläggningen. Uppdraget ledde i en förlängning senare till förtroendet att få leverera den i utredningen föreslagna utrustningen som ett viktigt steg i att förbättra den befintliga vattenreningen. KORSNÄS som i sitt miljöarbete ligger långt framme i sin strävan att tillvarata råvaror och energi i sina processer, har under de senaste åren gjort miljardinvestering i miljö och energiförbättrande åtgärder, varav VA-Ingenjörernas åtgärd i vattenreningen är en av de små kuggarna som tillsammans ger både bättre ekonomi och miljö i produktionen. VA-ingenjörerna tackar för förtroendet att få medverka i KORSNÄS utvecklingsarbete. för mer information kontakta: BAS anläggning på Nya Zeeland Kunden hade från början en reningsanläggning som inte fungerade tillfredsställande och efter först pilotkörning och sedan ett LOI (Letter of intent) på förprojektering av en optimerad avloppsvattenrening enligt MBBR-processen, (Moving Bed Biofilm Reactor), så valde kunden VA-Ingenjörerna som leverantör av en anläggning som fungerar och klarar av deras utsläppskrav. För tillfället är vi i en kombinerad uppstarts- och montag fas där en tredjedel av anläggningen är idriftstagen och resterande kommer att vara i gång under början av juni månad. Anläggningen vi bygger är av typen BAS, Biofilm aktivslam och består av två bärarsteg, ett selektorsteg och två aktivslam steg med efterföljande sedimentering. Att antal steg är så många beror på att vi utnyttjar befintliga bassänger och utrustning för att hålla nere de totala investeringskostnaderna. Leveransen består av en mekanisk och komponent leverans med montage och processgarantier samt en mjukvaruleverans i form av vår egen personal för montageledning, utbildning och uppstart. Personal från VA-Ingenjörerna har varit på plats sedan i januari och kommar att finnas på plats fram till anläggningen är fullt i drift och övertagen. Därefter sker uppföljningsmöten och optimering från våra processexperter per korrespondans via bla skype. Anläggningen skall vara överlämnad under juni månad och godkänd efter slutbesiktning och prestandaprov i augusti månad. - en del av VA-Ingenjörerna Akvapur har i mer än 30 år levererat vattenbehandling till den svenska industrin. Denna erfarenhet tar vi med oss när vi anpassar anläggningar efter kundens behov. Med ny kompetens kan vi fortsätta att leverera kostnadseffektiva anläggningar. Akvapur är sedan 2010 en del av VA- Ingenjörerna. Vi var redan tidigare syskonbolag inom Veoliakoncernen, sammanslagningen kompletterar båda företagens kompetenser som kombineras och resulterar i en förstärkt organisation med positiva synergieffekter inom såväl industriella som kommunala aktiviteter. En stor fördel för våra kunder är vår gedigna serviceorganisation. Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet inom vattenbehandling. Akvapur utför service, förebyggande underhåll och nyinstallationer med hög kvalitet. Vårt lager av förbrukningsartiklar är det största i Norden. Det medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder. för mer information kontakta: 10 11

7 MetClean SSAB Oxelösund koksverkets biologiska reningsverk Reningsanläggning till guldgruva En befintlig aktivslamanläggning behandlar starkt förorenat vatten som utgör restprodukt från tillverkning av koks för ståltillverkningen. Anläggningen måste under 2012 komplettera behandlingen till att omfatta totalkvävereduktion samt en väsentligt förbättrad suspavskiljning. VA-Ingenjörerna har i två faser genomfört en ombyggnation tillsammans med SSAB. Processvalet blev styrd, intermittent luftad aktiv slam som kunde inrymmas i den befintliga aktivslambassängen utan tillbyggnad av volymer. Anläggningen styrs av VWS patenterade processprogram STAR och har inneburit en effektiv och långtgående reduktion till en mycket låg investeringskostnad. Som fas två, partikelreduktion samt förbättrad kvävereduktion, genomförs ett skifte från flotation till en membranbioreaktor, MBR. Anläggningen levereras förtillverkad av Veolias kompetenscenter inom MBR teknologin, Aquantis i STAR övervakar processen hos SSAB Düsseldorf, Tyskland och är baserad på Zenon membran. Aquantis har levererat ett 100-tal MBR-installationer över hela världen och anläggningen på SSAB blir den första i Skandinavien. Anläggningen tas i drift under sommaren för mer information kontakta : Dragon Mining driver i dag en guldgruva i Svartliden på kommungränsen mellan Storuman och Lycksele. Brytningen sker i dagbrott och anrikning sker med CIL (Carbon in Leach) process. Vattnet från processen samlas i ett sandmagasin och återcirkuleras innan vattnet kan avbördas från magasinet måste det renas från bl.a. kväve, arsenik och koppar. Kraven på reningen är mycket vittgående och en klassisk kemisk fällningsprocess var inte tillräklig effektiv för att uppnå uppställda krav för tungmetallerna. Även kraven för kvävereduktion var mycket hårda och krävde en mycket robust och Utvalda krav för reningsverket: Inlopp Utlopp NH4+NO3 60 mg N/l < 4 mg N/l Arsenik 200 ug/l <15 ug/l Koppar 100 ug/l <9 ug/l effektiv process. För att uppfylla kraven valde Dragon Mining VA- Ingenjörernas lösning. Lösningen är baserad på flera av Veolias unika processer, vars egenskaper löser de aktuella problemen. Reningsverket är optimerat för de aktuella behoven. Huvuddelarna i anläggningen är: MetClean - en effektiv adsorptionsprocess för reduktion av tungmetaller MBBR - biologisk behandling via bärare för reduktion av kväve Hydrotechfilter för reduktion av suspenderade ämnen VA-Operatör till att övervaka anläggningen Utöver att rena vattnet till de uppställda kraven har den valda lösningen flera fördelar. Dels är anläggningen mycket enkel att driva och fungerar obemannad det mesta av tiden och dels är den extremt kompakt, vilket gör anläggningen snabbare och billigare att uppföra. Anläggningen är mycket flexibel vilket är viktigt eftersom Dragon Mining vill optimera vattenhanteringen i Svartliden. Anläggningen uppförs som en totalentreprenad och kommer att stå klar i slutet av året. för mer information kontakta : 12 13

8 VA-Operatör i Sverige VA-Operatör är det enskilt största övervakningssystemet i Sverige med, just nu, 78 kommuner som använder systemet för att övervaka sina VA anläggningar. Som vanligt har det varit mycket arbete med att göra miljörapporter ute hos våra kunder SMP brukar ändra sin fil så vi har haft en del justeringsarbeten så att man enkelt kan exportera sina uppgifter. Utveckling av systemet har det senaste året varit omfattande och ny funktioner tillkommer ständigt. VA-Operatör i Årjäng Under året har vi även fått leverans av styrning och övervakning för Årjängs VA anläggningar. Projektet påbörjades under vintern och skall i en första etapp vara klart innan semestern. I den första etappen ingår 3 st reningsverk, 3 st vattenverk och 9 st. avloppspumpstationer Kommunikationen till anläggningarna är uppbyggd med fast kommunikation via radio. VA-Optima VA-Operatör i Norge Tillsammans med vårt systerföretag Krüger Kaldnes i Norge har vi fått ett antal uppdrag där VA-Operatör ingår för övervakning av anläggningar. Tjöme Kommun har beställt övervakning av samtliga sina anläggningar, i Vestre Slidre Kommun ska vi levererar övervakning av Vasets RA, till Marine Harvest ska vi leverera övervakning av de recirkulationsanläggningar som ser till att den fisk som odlas i anläggningen har rätt förutsättningar för att växa. Totalt handlar det om 7 anläggningar som ska levereras under VA-Operatör i Järfälla Järfälla Kommun handlade upp ett nytt övervakningssystem under hösten Kommunen valde VA-Operatör och kommer att ansluta samtliga sina pumpstationer och tryckstegringar via fast kopplad GPRS kommunikation. VA-Optima har utvecklats och vi har installerat styrning på Åmåls RV och även fått vår första beställning på industrin där vi på Fiskeby bruk ska installera VA-Optima för närsaltstyrning i deras bio process. Idrifttagning av anläggningen kommer att börja under augusti månad. Supportsidor på webben Nu har våra supportkunder möjlighet att ladda ner de senaste uppdateringarna direkt från supportsidan man kan även utnyttja vårt forum för att utbyta erfarenheter; STARcontol för avancerad styrning STARcontrol är ett unikt system för avancerad processtyrning av avloppsreningsprocesser. Mjukvaran, som utvecklats på Krüger A/S, bygger på många års erfarenhet av styrsystem i kombination med processkunskap. Sedan 1992 har STAR system installerats för processtyrning av anläggningar med biologisk närsaltsreduktion med stor framgång i flera länder för mer information kontakta: Kenneth Wulcan: Användarträff 2011 Årets användarträff är planerad till den 19 och 20 oktober i Linköping. Vi kommer att börja med presentation av Aquis Operations för övervakning av dricksvattennätet, denna del börjar kl 09:30 den 19 och VA-Operatörs delen börjar med lunch klockan 12:00. På kvällen är det, som vanligt Ishockey som står på schemat, LHC tar emot Djurgården i Cloetta Center. Mer information kommer senare

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

MBBR - Nu och i framtiden

MBBR - Nu och i framtiden MBBR - Nu och i framtiden Seminarium kring skivfilter och rörliga bärare Ryaverket, 29 september 2010 Magnus Christensson Översikt MBBR processen Separation efter MBBR Hybas TM ANITA TM Mox Vad är viktigt

Läs mer

VA Ingenjörerna AB Magnus Nilsson Göran Mårtensson

VA Ingenjörerna AB Magnus Nilsson Göran Mårtensson Nollutsläpp VA Ingenjörerna AB Magnus Nilsson Göran Mårtensson Innehåll 1. Introduktion 2. Nollutsläpp i teorin (drivkrafter) 3. Nollutsläpp i verkligheten (projektbeskrivning) 4. Slutsats/diskussion 2

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning 2013-02-21 1(8) Anders Åström Ryaverket Projekt EN 2013, utökad kväverening Ärende Gryaabs AB har under 2011 och 2012 utrett i vilken utsträckning företagets anläggningar har kapacitet att möta framtida

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Stockholm 24 november 2010 Anammox och Deammonifikation Anammox = Anaerob ammoniumoxidation (med

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Effektiv onlinemätning ger energibesparingar och minskade utsläpp

Effektiv onlinemätning ger energibesparingar och minskade utsläpp Att mäta är att veta Effektiv onlinemätning ger energibesparingar och minskade utsläpp Mattias Osterman, Christian Berner AB Lösningar för att möta nya krav på reningsverk oktober 2014, Elmia 1 Agenda

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Skeden i ett VA-Projekt

Skeden i ett VA-Projekt Skeden i ett VA-Projekt VA-PROJEKT 2006-04 04-27 Dan Fujii, SWECO VIAK AB Region VA-Projekt, Stockholm Förstudie Förprojektering (Principförslag) (Val av entreprenadform) Detaljprojektering (vid General

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

inom avloppsrening - 2 - Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump

inom avloppsrening - 2 - Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump Vi håller dina processer igång Inom avloppsrening inom avloppsrening Till samtliga steg i avloppsreningsprocessen, från filtrering till finfördelning, pumpning och dosering, erbjuder AxFlow bland annat

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Ramböll VA-Process. VA-Mässan 2016 FRAMGÅNGSRIK UPPHANDLING AV VA-PROJEKT

Ramböll VA-Process. VA-Mässan 2016 FRAMGÅNGSRIK UPPHANDLING AV VA-PROJEKT Ramböll VA-Process VA-Mässan 2016 FRAMGÅNGSRIK UPPHANDLING AV VA-PROJEKT FRAMGÅNGSRIK UPPHANDLING AV VA- PROJEKT Välkomna! Ramböll VA-Process Rikstäckande rådgivare med fokus på avloppsvattenrening, dricksvatten

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Käppalaverket, Lidingö. Energieffektivitet. Upptagningsområde 2008. Käppalaverket. Käppalaverket. VA-mässan 2009 24 september Stockholm

Käppalaverket, Lidingö. Energieffektivitet. Upptagningsområde 2008. Käppalaverket. Käppalaverket. VA-mässan 2009 24 september Stockholm 1 Energieffektivitet Käppalaverket, Lidingö Torsten Palmgren VA-mässan 2009 24 september Stockholm 3 Käppalaverket Renar avloppsvatten från 11 kommuner norr och öster om Stockholm En konventionell aktivslam

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Enkla Processer spar energi

Enkla Processer spar energi Ny teknik inom avloppsvattenrening Enkla Processer spar energi Henrik Hansson Hydropress Huber AB Lund 2008-11-12 Ett Globalt FöretagF Mer än 50 dotterbolag, agenter och representanter världen över Nära

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening.

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening. Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening. simply functional Vi på Stigebrandt Hydroteknik drivs av devisen att det förmodligen alltid går att göra någonting enklare.

Läs mer

Kombinera skivfilter med kemisk fällning. Pille Kängsepp

Kombinera skivfilter med kemisk fällning. Pille Kängsepp Kombinera skivfilter med kemisk fällning Pille Kängsepp Hydrotech filtreringslösningar Skivfilter 1996 Trumfilter 1990 Beskrivning: Diameter (m): Sålda filter: Upp till 24 skivor Max 134.4 m 2 filterarea

Läs mer

OMBYGGNATION AV GAMLEBY AVLOPPSRENINGSVERK

OMBYGGNATION AV GAMLEBY AVLOPPSRENINGSVERK OMBYGGNATION AV GAMLEBY AVLOPPSRENINGSVERK Västervik är centralort i Västerviks kommun i Kalmar län. Västervik ligger vid Gamlebyvikens mynning Fakta om Gamlebyviken 21 km lång tröskelvik Yta: ca 27 km².

Läs mer

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Johanna Blomberg VA-chef, Haninge kommun 2016-10-04 1 Berätta om vår resa om Fors vara eller inte vara 2003 2023 Ämne 2016-10-04 2 HANINGE

Läs mer

WASTE WATER Solutions. HUBER Slamtork BT. Gör avlopps slam till en tillgång!

WASTE WATER Solutions. HUBER Slamtork BT. Gör avlopps slam till en tillgång! HBER Slamtork BT Gör avlopps slam till en tillgång! Slamlagring och silo för torrt material Slaminmatning med HBER extruderingsmaskin Kondenseringssteg Huvudenhet e c d d Scrubber i två steg a b a Extrudering

Läs mer

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger)

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN Seth Mueller (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) 1 BOLIDEN TEKNIK I FOKUS Teknik är nyckeln till Bolidens framgång som företag (1924-2014) Samarbeta med utrustningsleverantörer

Läs mer

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö Actiflo - för bibehållen sjövattenmiljö BRÄDDVATTENRENING I Karlskoga utgörs hela 20 procent av spillvattennätet av kombinerade ledningar. Det vill säga att spillvatten (avlopp) och dagvatten (regnvatten

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll extrem rening profes sionell service profes sionell kompe tens Du är i goda händer. Topas Vatten är mer än ett bra reningsverk. Vid planering

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig att rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius 1 B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius Gasmätningar inför emissionsdeklarationen för år 2010 vid Himmerfjärdsverket Bakgrund Inför redovisningen av gasformiga emissioner från Himmerfjärdsverket

Läs mer

Långtgående reningskrav vid återanvändning av renat avloppsvatten till dricksvatten. Barriärtänkande kring organiska substanser

Långtgående reningskrav vid återanvändning av renat avloppsvatten till dricksvatten. Barriärtänkande kring organiska substanser Långtgående reningskrav vid återanvändning av renat avloppsvatten till dricksvatten. Barriärtänkande kring organiska substanser Lena Flyborg Teknisk vattenresurslära, LTH Oplanerad återanvändning av renat

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Summering av Energiprojektet

Summering av Energiprojektet Summering av Energiprojektet 17 januari 2013 Anders Lingsten 1 Investeringsbidrag för ökad energieffektivitet Ansökningar 188 Beviljade 108 Investeringssumma 512 milj.kr (188 ansökn.) Bidragsbelopp 25,5

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

Processtyrning mer än bara tryck och pys

Processtyrning mer än bara tryck och pys Processtyrning mer än bara tryck och pys Processoptimering en outnyttjad resurs Christian Rosen, VA-Ingenjörerna Vad är processtyrning? Mål: håll landningsytan still för plan ska kunna landa Störningar

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Nytt avloppsreningsverk i Lidköping

Nytt avloppsreningsverk i Lidköping Nytt avloppsreningsverk i Lidköping presentation av teknisk förstudie, oktober 2016 Bakgrund Lidköpings kommuns vision om att växa och utvecklas kräver ett nytt avloppsreningsverk. Det nuvarande reningsverket

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Blekholmstunneln

Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Blekholmstunneln Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Trafikkontoret Grontmij AB Enheten för Vatten- & Avfallsteknik sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

Vilka utmaningar ser vi framöver? Vad har gjorts för att möta dem? KARIN JÖNSSON

Vilka utmaningar ser vi framöver? Vad har gjorts för att möta dem? KARIN JÖNSSON Vilka utmaningar ser vi framöver? Vad har gjorts för att möta dem? KARIN JÖNSSON Utmaning - Något som kräver ansenlig ansträngning, men som ändå attraherar KARIN JÖNSSON Innehåll Olika typer av krav (när

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING clean water Minireningsverk Clewer 8S PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING Hushåll och fritidshus 1 7 1 www.clewer.com Clewer Technology Clewer 8S tar hand om ditt avloppsvatten Clewer 8S är ett

Läs mer

HUBER Flotationsanläggning HDF

HUBER Flotationsanläggning HDF Effektiv och pålitlig lösning för: Behandling av industriellt avloppsvatten och processvatten Återvinning av värdefulla restprodukter Återanvändning av vatten för avancerad (avlopps-)vattenbehandling med

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan Aktuellt från energiprojektet 8 november 2012 Anders Lingsten 1 Övergripande tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09,

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden

BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden BAGA Easy Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden Patenterad

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time) EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk

Läs mer

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav. Lars-Gunnar Reinius

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav. Lars-Gunnar Reinius Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav Lars-Gunnar Reinius Arbetsgruppen På initiativ av Vasrådet bildades i början på året en arbetsgrupp bestående

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

VA SYD För miljön, nära dig. Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV

VA SYD För miljön, nära dig. Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV VA SYD För miljön, nära dig Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV VI ÄR VA SYD VA-organisation i sydvästra Skåne Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö Samlar in hushållsavfall i Burlöv och Malmö Kommunalförbund 352

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

H YPERD IVE. Omrörnings- och Luftningssystem med dränkbar motor. utmärkta omrörningsegenskaper. låg energiförbrukning.

H YPERD IVE. Omrörnings- och Luftningssystem med dränkbar motor. utmärkta omrörningsegenskaper. låg energiförbrukning. H YPERD IVE s t i r r i n g & m i x i n g u m w e l t u n d v e r f a h r e n s t e c Omrörnings- och Luftningssystem med dränkbar motor Optimerad flödesmekanik, resulterar i: utmärkta omrörningsegenskaper

Läs mer

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20 Vad händer i ett Avloppsreningsverk med aktivt slam? Agenda: När skall man välja ett minireningsverk Vem köper avloppsreningsverk Hur fungerar en aktiv slamanläggning Vad kan hända i driften När är det

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

VA-Mässan 2016 Bengt Hansen. LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign

VA-Mässan 2016 Bengt Hansen. LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign VA-Mässan 2016 Bengt Hansen LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign Upplägg LCA Definitioner Bakgrund Grundidén Andra resultat Ødegaard och Karlsson IVL Slutsatser Bengt Hansen 28 september

Läs mer

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar?

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar? Upplägg Utgångspunkt Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar? Vad satsar vi på inom VA-teknik Södra Vad begränsar biogasproduktionen vid

Läs mer

HUBER Membranteknologi

HUBER Membranteknologi Vilka är fördelarna med membranteknologi? Utmärkt kvalitet hos utgående/renat vatten Helt partikelfritt utgående/renat vatten många användningsområden för (industriell) återanvändning Bakteriefritt, så

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-19

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-19 Vatten Avlopp Kretslopp Energi- och miljöcentrum miljardsatsning på central avloppsrening och kraftvärme Anders Fransson och Martin Dahl, Borås Energi och Miljö Om Borås Energi och Miljö Ägare: Borås Stad

Läs mer

Kapacitet: 23 m3 per timme Använd Teknologi: Partikel filter, Nanofilter (NF), UV, ph justering, klorberedskap, vattenmätning.

Kapacitet: 23 m3 per timme Använd Teknologi: Partikel filter, Nanofilter (NF), UV, ph justering, klorberedskap, vattenmätning. Kund: Dalsøyra vattenverk Norge Privat Vattenverk Kapacitet: 23 m3 per timme Använd Teknologi: Partikel filter, Nanofilter (NF), UV, ph justering, klorberedskap, vattenmätning. Photo: The population of

Läs mer

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN INDUSTRIER SLAKTERIER LUFTRENING FISKEINDUSTRIER MEJERIER BOSTÄDER RENINGSVERK DANMARK A/S Biologisk behandling av avloppsvatten med BIO-BLOK Tack vare flera års forskning och

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Införande av kväverening i Örebro

Införande av kväverening i Örebro Införande av kväverening i Örebro V-kluster Mälardalen, workshop Henriksdals reningsverk 2011-12-14 Jan Rönnkvist, utvecklingsingenjör Nytt tillstånd 2009-03-20 Skärpta krav BOD och P Nya krav på N och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

HUBER Vakuum Roterande Membran VRM Bioreaktor

HUBER Vakuum Roterande Membran VRM Bioreaktor HUBER Vakuum Roterande Membran VRM Bioreaktor Vakuum Roterande Membran (VRM ) Roterande membranskivor för utgående rent vatten Den framtidssäkra lösningen utformad för de ständigt ökande kraven på avloppsvattenbehandling

Läs mer

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda

Läs mer

Ombyggnad av Vindelns avloppsreningsverk

Ombyggnad av Vindelns avloppsreningsverk Ombyggnad av Vindelns avloppsreningsverk Ombyggnad av Vindelns avloppsreningsverk som totalåtagande. i Umeå har av Vindelns Kommun fått i uppdrag att i enlighet med tidigare upprättat principförslag bygga

Läs mer