Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö"

Transkript

1 Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö Antagna vid styrelsemötet den Följande trivselregler är beslutade av styrelsen för HSB Brf Tapperheten 7 och skall ses om ett komplement till föreningens stadgar och Sveriges rikes lagar. Om trivselreglerna inte följs kan det leda till uppsägning av din bostadsrätt. Innehåll Varför har vi regler?... 2 Föreningsarbete... 2 Föreningsstämma... 2 Föreningsstyrelse... 2 Allmän aktsamhet... 3 Säkerhet... 3 Trapphus... 3 Källare och vind... 3 Brandvarnare... 4 Skador och inbrott... 4 Gemensamma kostnader... 4 Tvättstuga... 4 Fritidslokal... 5 Grillplats... 5 Hissen... 5 Ytterområdet... 5 Källar- och vindsutrymmen... 5 Avfallshantering... 6 Skadedjur/ohyra... 6 Parabolantenn... 6 Rökning... 6 Balkonger... 6 Blomlådor... 7 Hundar, katter och andra djur... 7 Byte av lägenhetens ytterdörr... 7 Lägenhetsunderhåll... 7 Renoveringar... 8 Renovering av badrum... 8 Ompackning av kranar etc Underhåll av spolanordning i toalettstol... 8 Uthyrning av lägenheten i andra hand... 9 Störningar... 9 Spikning och borrning... 9 Slag i dörrar och hissar av 9

2 Varför har vi regler? Ofta handlar regler om saker som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland regler som skapar ordning och trivsel för alla boende. Har vi rimliga regler, som respekteras av alla, får vi lättare att umgås med varandra. Då blir livet lättare att leva. Tillsammans äger vi vår bostadsrättsförening och dess fastigheter. Det innebär både rättigheter och skyldigheter. Vårt boende består av mer än den egna lägenheten. Umgänget med grannar, hur vi hanterar trappuppgångar, hissar, gemensamma utrymmen, trädgårdsanläggning med mera är betydelsefullt. Det är mycket som ska fungera för att vi ska trivas. Sång och musik hör bland annat till livets glädjeämnen, men en dånande musikanläggning blir snart en plåga för hela grannskapet. Ingen människa spikar upp tavlor eller borrar i betongväggar ljudlöst, men vi kan välja en tidpunkt då vi stör minst. Om vi gemensamt strävar efter att vara aktsamma om såväl människor och hus som gårdsmiljö, växtlighet och allt annat som ingår i vår hemmiljö - ja då får vi ett trevligt område. Trivseln infinner sig av sig själv. På de följande sidorna kan du se vilka regler som bostadsrättshavarna i HSB Brf Tapperheten 7 har beslutat ska gälla. Det vi tycker är viktigast och nödvändigt tar vi upp här. I övrigt föredrar vi att lita på våra bostadsrättshavares sunda förnuft. Föreningsarbete Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t.ex. genom att ta del av anslag i trapphus, läsa styrelsens medlemsblad som delas ut i brevlådorna, besöka föreningens hemsida, delta på årstämman, ställa upp för inval i styrelsen eller delta i någon av styrelsens arbetsgrupper. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i februari. Motioner lämnas till styrelsen senast den siste oktober. Extra föreningsstämma äger rum efter behov. Kallelse till stämma sker genom anslag i trapphusen och genom utskick. Föreningsstyrelse Föreningens styrelse sammanträder normalt en gång i månaden med uppehåll under sommaren. 2 av 9

3 Allmän aktsamhet Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om det inträffar en akut skada eller fel i fastigheten skall du i första hand ta kontakt med anvisad felanmälan eller jour. Med akutsituation avses händelser då betydande ekonomiska värden riskeras eller människor befinner sig i nöd. Informera även styrelsen om det inträffade. Vid brand eller pågående inbrott skall du alltid kontakta larmcentralen 112. Säkerhet Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten - de som behöver ta sig in har nyckel eller blir insläppta av andra medlemmar. Lämna inte dörrar till gemensamma utrymmen öppna eller olåsta. Lämna aldrig ut portkoden till obehöriga. Med hänsyn till risk för brand så får tobaksrökning inte ske i allmänna utrymmen, såsom trapphus, hissar, tvättstuga, gårdslokal, källare och vind. Många personer är även överkänsliga eller allergiska mot tobaksrök. Var försiktig med eld och levande ljus, håll dem under ständig uppsikt. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till skada på mark, fasad eller andra delar av fastigheten. Du ansvarar själv för att avlägsna utbrunna marschallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar. Det är förbjudet att avfyra fyrverkerier eller bränna av smällare inom föreningens område samt gårdsytor. Visa hänsyn och tänk på både miljö och skrämda husdjur. Tala gärna om för dina grannar om du är bortrest en längre tid och hur du kan bli nådd om något skulle inträffa. Trapphus Räddningstjänsten kräver att det ska kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. Därför är det inte tillåtet att ha dörrmattor, cyklar, barnvagnar, leksaker, skor, sopor m.m. i trapphuset. De hindrar brandkår, ambulanspersonal och lokalvårdare i sina uppgifter och är en stor risk vid utrymning. Trapphus och balkong är de enda utrymningsvägarna för många av oss. Om ni öppnar fönsterna i trapphuset ansvarar ni också för att stänga dem. Källare och vind Av brandsäkerhetsskäl ska källar- och vindsförråd som hör till lägenheten vara rensade från brandfarligt och onödigt gods, dvs sådant som man egentligen ska kasta men behåller. Tänk också på att våra avstängningsventiler alltid måste vara tillgängliga. 3 av 9

4 Personliga tillhörigheter får endast förvaras i tillhörande lägenhetsförråd. Det ska vara lås på alla källar- och vindsförråd så att de inte riskerar börja användas som ett allmänt utrymme att dumpa oönskade föremål. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare och på vind. Gångar skall hållas fria från saker och får inte belamras. Lösa saker riskeras att plockas undan och slängas. Brandvarnare Du ska ha en fungerande brandvarnare monterad i lägenheten. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att se till att brandvarnare är funktionsdugliga. Testa regelbundet! Tänk på att en brandvarnare normalt fungerar i 10 år sedan minskar deras tillförlitlighet pga smuts och damm. Föreningen rekommenderar att det finns två brandvarnare, det är en billig livförsäkring. Kravet är dock minst en fungerande brandvarnare. Skador och inbrott Om vattenskada, inbrott eller skadegörelse uppdagas ska detta omedelbart anmälas till vicevärd eller någon i styrelsen, så att åtgärd kan vidtas så fort som möjligt. Alla iakttagelser är av värde! Inbrott och skadegörelse av privat egendom ska polisanmälas. Vi måste se till att portar och dörrar är ordentligt låsta. Upptäcker du ett trasigt lås anmäl det genast till vicevärden eller någon i styrelsen så att vi kan laga det. Gemensamma kostnader Genom att visa aktsamhet om vår gemensamma egendom kan vi undvika onödiga kostnader för föreningen och oss själva. Var sparsam med vattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Var också sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Låt tomma utrymmen vara mörka, släck efter dig. Håll entréporten stängd och även dörrar till gemensamma utrymmen, slösa inte med fjärrvärmen. Kostnader för vatten och uppvärmning samt el i gemensamma utrymmen betalas av alla boende gemensamt, som en del av den månatliga avgiften. Tvättstuga Tvättstugan får endast användas av boende medlemmar i föreningen. Gör rent efter dig när du använt tvättstugan. Lämna den i det skick som du själv vill finna den när du börjar ditt pass. Ingen utrustning får föras bort från tvättstugan. Det finns särskilda trivselregler för tvättstugan, se bilaga 1. De finns även anslagna i tvättstugan. 4 av 9

5 Fritidslokal Fritidslokal kan bokas för privata tillställningar. Vänd dig till fritidslokalansvarig i styrelsen för regler och bokning. Om något går sönder vid ovarsam användning har du som hyrestagare ansvar för att ekonomiskt ersätta föreningen. Grillplats Grillplatsen kan endast bokas och användas av föreningens medlemmar. Använd bokningslistan mittemot tvättstugan och använd din lägenhetsnyckel för att låsa upp grillen. Grillplatsen ska lämnas i städat skick efter användning: städa bord och sittplatser samt plocka upp skräp som har hamnat på marken, töm askhållaren i eldstaden, rengjör grillgallret och lås grillen. Lämna inte papperkorgen överfull utan använd i så fall egna soppåsar som du sedan slänger i miljöhuset. Om något går sönder vid ovarsam användning har du som hyrestagare ansvar för att ekonomiskt ersätta föreningen. Om du kompletterar med engångsgrill, se till att den är helt avsvalnad och blötlägg gärna även den innan du slänger den. Hissen Vid in- och utflyttning och ombyggnad, meddela i förväg att hissen kommer att blockeras vid stora transporter. De som har rullstol, rollator eller barnvagn måste då få information om vart man ska ringa för att kunna använda hissen. Städa upp i hissen och trapphuset efter arbetet. Var uppmärksam på den angivna maxvikten i hissen. Våra hissar är gamla och går lätt sönder, lasta därför inte för mycket och för tungt utan åk hellre en extra gång. Om fel uppstår, anmäl i första hand till vaktmästaren eller vicevärden. I nödfall ring det nummer som står angivet i hissen samt i entrén. Ytterområdet Det är inte tillåtet att köra bil eller parkera på våra stensatta gångar, och det är inte heller tillåtet att cykla eller köra moped på våra grönytor. Visa hänsyn och tillämpa våra trivselregler även på gårdsutrymmena. Föräldrar ansvarar för barnens aktiviteter och att leksaker, cyklar m.m. samlas ihop och tas om hand om efter dagens slut. Släng inte skräp på marken använd papperskorgarna för allas trevnad. Källar- och vindsutrymmen I källaren och på vinden får personliga tillhörigheter endast förvaras i tillhörande lägenhetsförråd. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare och på vind. Gångar skall hållas fria från saker och får inte belamras. Lösa saker riskeras att plockas undan och slängas. Lagstiftningen säger att det är förbjudet att förvara brandfarliga varor i källar- och vindsutrymmen. 5 av 9

6 Avfallshantering Inom föreningen finns inga sopnedkast. Istället finns ett avsett miljöhus bakom fastigheten på gården. Tidningar, wellpapp, stora kartonger (förpackningar), plast, glas, metall, hushållsavfall, trädgårdsavfall, glödlampor/lysrör och batterier slängs i för dem avsedda behållare. Lägg aldrig något avfall utanför dessa behållare. Se till att påsar med sopor är väl förslutna så att inte matrester eller liknande sprids ut i miljöhuset. Inga grovsopor får lämnas kvar i källar- och vindsgångar, entréer eller trapphus. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall som inte är avsett, eller är för stort, att lämnas i föreningens källsortering till närmaste miljöstation. Följ alltid föreningens/kommunens anvisningar om hur ditt avfall skall hanteras. Skadedjur/ohyra Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att omedelbart vidta åtgärder samt anmäla detta till styrelsen. Parabolantenn Parabolantenn eller annan antenn får inte monteras på balkongräcke eller fastighetens fasad. Parabolantennen ska ställas på balkonggolvet eller monteras på ett sådant sätt att den syns så lite som möjligt. Kontakta alltid din styrelse innan du köper parabol. Rökning Det är inte tillåtet att röka i hiss, trapphus, tvättstuga eller övriga gemensamma utrymmen. Fimpar får absolut inte kastas på gården eller framför porten eller från balkongen. Balkonger För allas trivsel skall balkong och uteplats inte användas som permanent förvaringsplats för sådant som inte hör till normal balkong- och uteplatsmöblering. Det är absolut förbjudet att skjuta ut raketer eller kasta föremål från balkongen. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha blomlådor eller flaggor hängande på utsidan av balkongräcket. Hänger du tvätt på balkongen, se då till att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Tänk på grannen under när du vattnar blommor eller sopar golvet. Normal skakning av matta eller sängkläder från din balkong är tillåten, men du måste vara uppmärksam på att du inte riskerar att sprida damm eller skräp till dina närmaste grannar. 6 av 9

7 Grillning är endast tillåten med elgrill, under förutsättning att du visar dina grannar hänsyn beträffande rök och stekos. Kolgrill och gasolgrill är förbjudna. Vid vädring av lägenhet, genom balkongdörr vintertid, bör någon av skjutglasen öppnas. Detta förhindrar kondens på rutorna och mögelbildning. Inglasningens insida skall hållas ren för att undvika mögelbildning. Fasadväggar får inte målas eller på annat sätt utsättas för åverkan utan godkännande från styrelsen. Kontakta styrelsen om du vill byta ut rullgardinerna på balkongen. De ska vara av enhetlig färg och utseende, styrelsen har information om vad som gäller. Blomlådor Utanför vissa av lägenheternas fönster finns redan blomlådehållare monterade. Vid använding av dessa ansvarar du för säkerheten; blomlådor och krukor i plast ska användas och monteras på så vis att det inte finns risk att de ska falla ur hållaren. Visa även hänsyn till grannen när du vattnar dessa växter så att vatten inte rinner ner på deras fönster. Hundar, katter och andra djur Som hund- och kattägare har man ett entydigt ansvar för tillsynen. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i och runt fastigheten. Plocka alltid upp djurets spillning. En hund som skäller kan vara mycket störande för dina grannar. Du får inte mata fåglar på balkongen, fönsterbleck eller vid marken runt husen. Det lockar till sig råttor, möss och andra skadedjur. Övriga regler för dig som har husdjur finns i den kommunala ordningsstadgan. Byte av lägenhetens ytterdörr Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren uppfylla de normer som vid tiden för utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning samt ha en färg som överensstämmer med övriga lägenhetsdörrar i trapphuset. Tänk på att karmen ska målas i samma nyans som tidigare. Återmontera också lägenhetsnumret. Kontakta styrelsen för mer information. Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. 7 av 9

8 Renoveringar Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner eller flytta en vägg samt renovera eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för råd innan du sätter igång! Både el- och VVS-installationer skall utföras av auktoriserad/behörig hantverkare. Inga förändringar får göras i säkringsskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd. Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Köksfläktar får inte monteras direkt till ventilationskanalen, endast kolfilterfläkt får installeras. Det får inte finnas byggnadsmaterial i trapphus eller på gården av brandskäl. Ni har också skyldighet att städa i trapphus och portingångar efter hantverkarna. Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa arbeten skall utföras enligt reglerna för störningar (se Spikning och borrning). Renovering av badrum Renovering av badrum ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. Vid renovering av badrum skall efter renoveringen besiktningsunderlag lämnas till styrelsen. Underlaget skall visa att rör, golvbrunnar samt fuktspärr och elinstallationer är utfört av hantverkare med behörighet. Om el och/eller vatten behöver stängas av, skall anslag uppsättas i trapphus minst ett dygn före avstängning. Kontrollera och rensa regelbundet avloppen och golvbrunnar. Om ni installerar tvättmaskin och/eller diskmaskin, kontrollera med ert försäkringsbolag att försäkring täcker skador som kan uppkomma vid användandet av maskinerna. För er som har originalbadrum (oftast halvkaklade) är det viktigt att ni kontrollerar fogar, så att dessa är hela. Vi rekommenderar att ni använder duschdraperi runt hela badkaret när ni duschar. Tänk på att du har underhållsansvar, speciellt originalbadrum behöver mycket underhåll. Föreningen ersätter byte av golvbrunn vid badrumsrenovering med ett belopp på max 3000:- inkl moms + max två timmars arbetskostnad. Till ansökan skall du bifoga kopia på betald faktura samt ett s.k. våtrumsintyg. Ompackning av kranar etc. Du ansvarar som bostadsrättshavare för kranar, blandare, duschmunstycken med mera inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar för vattenledning. Underhåll av spolanordning i toalettstol Du ansvarar som bostadsrättshavare för toalettstolen inklusive spolanordningen. 8 av 9

9 Uthyrning av lägenheten i andra hand För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ha styrelsens tillstånd till detta. Se 44 i stadgarna. Ansökan sker skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten till din bostadsrätt. Störningar Enligt 42 i stadgarna ska bostadsrättshavaren via sin användning av lägenheten iaktta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa skyldigheter fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt bostadsrättslagen. Ansvaret gäller även i allmänna utrymmen, runt husen och på gården. Du skall alltid undvika störande aktiviteter, men särskilt viktigt är det att inte störa mellan klockan 22:00 08:00. Redan från klockan 20:00 skall du undvika kraftigt störande verksamhet (borra, hamra osv). Störande aktiviteter kan t.ex. vara att borra i väggar, att hamra, att ha musik och TV på hög ljudvolym, att köra disk-, tvätt- eller torkmaskiner, att möblera om. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som till exempel enstaka fester med normal musikvolym och liknade. Skall du ha fest i din lägenhet är det vettigt att informera dina närmaste grannar, personligen eller via anslag, i rimlig tid innan. Skall du ha hantverkare hemma eller planerar du själv ett renoveringsarbete, meddela dina grannar så att de är medvetna om varför det kommer ljud från din lägenhet. Blir du störd av någon granne som spelar musik eller ser på TV med alldeles för hög ljudnivå eller borrar/spikar på otillåten tid, tala då själv först med grannen. Det brukar hjälpa. Om det inte hjälper och störningarna återkommer, kontakta styrelsen. Styrelsen kan ge den störande en tillsägelse. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Spikning och borrning Spikning och borrning i betongväggar och liknande aktiviteter får inte alls förekomma på söndagar och helgdagar och inte heller på vardagar efter kl eller före kl (kl på lördag). Vid renovering kan man frångå söndagsregeln om man visar rimlig hänsyn samt meddelar sina grannar med anslag i trappuppgångarna. Slag i dörrar och hissar Vårt hus är ganska lyhört, ljud färdas mellan våningarna och genom dörrar. Tänk på detta när ni vistas i trapphuset och slå inte igen lägenhetens ytterdörr, porten eller hissdörren samt undvik att klampa i trappan och att tala högljutt i trapphuset sen kväll och tidig morgon. 9 av 9

Dessa trivselregler har blivit antagna vid ordinarie föreningsstämma 2013-05-25.

Dessa trivselregler har blivit antagna vid ordinarie föreningsstämma 2013-05-25. Dessa trivselregler har blivit antagna vid ordinarie föreningsstämma 2013-05-25. Följande trivselregler är beslutade av styrelsen för BRF Citymunken och skall ses om ett komplement till föreningens stadgar

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Slottshörnet B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! För att alla boende i fastigheten ska trivas

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna gäller från den 1 oktober 2008. De antogs av Norsens styrelse den 30 september 2008, efter att ha presenterats och diskuterats

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Brf Charlottenburg. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Brf Charlottenburg. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Charlottenburg Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7

Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7 Stockholm den 16 februari 2010 Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER ANSVAR FÖR ORDNINGEN FÖR VEM GÄLLER REGLERNA VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS HAR DU FRÅGOR

ORDNINGSREGLER ANSVAR FÖR ORDNINGEN FÖR VEM GÄLLER REGLERNA VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS HAR DU FRÅGOR ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Uven Större 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det mesta i detta dokument är vanligt sunt förnuft, men att bo i flerfamiljshus ställer ändå

Läs mer

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 1 Trivselregler Följande trivselregler är beslutade av styrelsen för BRF Täby Colourfront i december 2015, uppdaterade i april 2016 och skall ses om ett komplement till föreningens stadgar. Se till att

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler!

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Blosset 4, Stockholm Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Jättegrytan 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Jättegrytan 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Jättegrytan 2 Vem ansvarar för vad? Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

TRIVSELREGLER. Bostadsrättsföreningen Västan 1, Vaxholm. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

TRIVSELREGLER. Bostadsrättsföreningen Västan 1, Vaxholm. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! TRIVSELREGLER Bostadsrättsföreningen Västan 1, Vaxholm Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Reviderade vid styrelsesammanträde och samt reviderade och fastställda vid styrelsesammanträde

Reviderade vid styrelsesammanträde och samt reviderade och fastställda vid styrelsesammanträde TRIVSELSREGLER för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 32 Reviderade vid styrelsesammanträde 2009-06-16 och samt reviderade och fastställda vid styrelsesammanträde 2011-02-22. För allas vår gemensamma trevnad

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Trivsel & ordningsregler HSB Brf Kapellmästaren

Trivsel & ordningsregler HSB Brf Kapellmästaren Trivsel & ordningsregler HSB Brf Kapellmästaren TRIVSELREGLER för HSB Brf Kapellmästaren fastställda av styrelsen den 1 maj 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus)

ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) ORDNINGSREGLER (flerfamiljshus) för Bostadsrättsföreningen HAREN 24 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 ORDNI N G S R E G L E R Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivselreglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Leporiden 1

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Leporiden 1 Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Leporiden 1 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer