Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö"

Transkript

1 Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö Antagna vid styrelsemötet den Följande trivselregler är beslutade av styrelsen för HSB Brf Tapperheten 7 och skall ses om ett komplement till föreningens stadgar och Sveriges rikes lagar. Om trivselreglerna inte följs kan det leda till uppsägning av din bostadsrätt. Innehåll Varför har vi regler?... 2 Föreningsarbete... 2 Föreningsstämma... 2 Föreningsstyrelse... 2 Allmän aktsamhet... 3 Säkerhet... 3 Trapphus... 3 Källare och vind... 3 Brandvarnare... 4 Skador och inbrott... 4 Gemensamma kostnader... 4 Tvättstuga... 4 Fritidslokal... 5 Grillplats... 5 Hissen... 5 Ytterområdet... 5 Källar- och vindsutrymmen... 5 Avfallshantering... 6 Skadedjur/ohyra... 6 Parabolantenn... 6 Rökning... 6 Balkonger... 6 Blomlådor... 7 Hundar, katter och andra djur... 7 Byte av lägenhetens ytterdörr... 7 Lägenhetsunderhåll... 7 Renoveringar... 8 Renovering av badrum... 8 Ompackning av kranar etc Underhåll av spolanordning i toalettstol... 8 Uthyrning av lägenheten i andra hand... 9 Störningar... 9 Spikning och borrning... 9 Slag i dörrar och hissar av 9

2 Varför har vi regler? Ofta handlar regler om saker som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland regler som skapar ordning och trivsel för alla boende. Har vi rimliga regler, som respekteras av alla, får vi lättare att umgås med varandra. Då blir livet lättare att leva. Tillsammans äger vi vår bostadsrättsförening och dess fastigheter. Det innebär både rättigheter och skyldigheter. Vårt boende består av mer än den egna lägenheten. Umgänget med grannar, hur vi hanterar trappuppgångar, hissar, gemensamma utrymmen, trädgårdsanläggning med mera är betydelsefullt. Det är mycket som ska fungera för att vi ska trivas. Sång och musik hör bland annat till livets glädjeämnen, men en dånande musikanläggning blir snart en plåga för hela grannskapet. Ingen människa spikar upp tavlor eller borrar i betongväggar ljudlöst, men vi kan välja en tidpunkt då vi stör minst. Om vi gemensamt strävar efter att vara aktsamma om såväl människor och hus som gårdsmiljö, växtlighet och allt annat som ingår i vår hemmiljö - ja då får vi ett trevligt område. Trivseln infinner sig av sig själv. På de följande sidorna kan du se vilka regler som bostadsrättshavarna i HSB Brf Tapperheten 7 har beslutat ska gälla. Det vi tycker är viktigast och nödvändigt tar vi upp här. I övrigt föredrar vi att lita på våra bostadsrättshavares sunda förnuft. Föreningsarbete Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t.ex. genom att ta del av anslag i trapphus, läsa styrelsens medlemsblad som delas ut i brevlådorna, besöka föreningens hemsida, delta på årstämman, ställa upp för inval i styrelsen eller delta i någon av styrelsens arbetsgrupper. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i februari. Motioner lämnas till styrelsen senast den siste oktober. Extra föreningsstämma äger rum efter behov. Kallelse till stämma sker genom anslag i trapphusen och genom utskick. Föreningsstyrelse Föreningens styrelse sammanträder normalt en gång i månaden med uppehåll under sommaren. 2 av 9

3 Allmän aktsamhet Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om det inträffar en akut skada eller fel i fastigheten skall du i första hand ta kontakt med anvisad felanmälan eller jour. Med akutsituation avses händelser då betydande ekonomiska värden riskeras eller människor befinner sig i nöd. Informera även styrelsen om det inträffade. Vid brand eller pågående inbrott skall du alltid kontakta larmcentralen 112. Säkerhet Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten - de som behöver ta sig in har nyckel eller blir insläppta av andra medlemmar. Lämna inte dörrar till gemensamma utrymmen öppna eller olåsta. Lämna aldrig ut portkoden till obehöriga. Med hänsyn till risk för brand så får tobaksrökning inte ske i allmänna utrymmen, såsom trapphus, hissar, tvättstuga, gårdslokal, källare och vind. Många personer är även överkänsliga eller allergiska mot tobaksrök. Var försiktig med eld och levande ljus, håll dem under ständig uppsikt. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till skada på mark, fasad eller andra delar av fastigheten. Du ansvarar själv för att avlägsna utbrunna marschallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar. Det är förbjudet att avfyra fyrverkerier eller bränna av smällare inom föreningens område samt gårdsytor. Visa hänsyn och tänk på både miljö och skrämda husdjur. Tala gärna om för dina grannar om du är bortrest en längre tid och hur du kan bli nådd om något skulle inträffa. Trapphus Räddningstjänsten kräver att det ska kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. Därför är det inte tillåtet att ha dörrmattor, cyklar, barnvagnar, leksaker, skor, sopor m.m. i trapphuset. De hindrar brandkår, ambulanspersonal och lokalvårdare i sina uppgifter och är en stor risk vid utrymning. Trapphus och balkong är de enda utrymningsvägarna för många av oss. Om ni öppnar fönsterna i trapphuset ansvarar ni också för att stänga dem. Källare och vind Av brandsäkerhetsskäl ska källar- och vindsförråd som hör till lägenheten vara rensade från brandfarligt och onödigt gods, dvs sådant som man egentligen ska kasta men behåller. Tänk också på att våra avstängningsventiler alltid måste vara tillgängliga. 3 av 9

4 Personliga tillhörigheter får endast förvaras i tillhörande lägenhetsförråd. Det ska vara lås på alla källar- och vindsförråd så att de inte riskerar börja användas som ett allmänt utrymme att dumpa oönskade föremål. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare och på vind. Gångar skall hållas fria från saker och får inte belamras. Lösa saker riskeras att plockas undan och slängas. Brandvarnare Du ska ha en fungerande brandvarnare monterad i lägenheten. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att se till att brandvarnare är funktionsdugliga. Testa regelbundet! Tänk på att en brandvarnare normalt fungerar i 10 år sedan minskar deras tillförlitlighet pga smuts och damm. Föreningen rekommenderar att det finns två brandvarnare, det är en billig livförsäkring. Kravet är dock minst en fungerande brandvarnare. Skador och inbrott Om vattenskada, inbrott eller skadegörelse uppdagas ska detta omedelbart anmälas till vicevärd eller någon i styrelsen, så att åtgärd kan vidtas så fort som möjligt. Alla iakttagelser är av värde! Inbrott och skadegörelse av privat egendom ska polisanmälas. Vi måste se till att portar och dörrar är ordentligt låsta. Upptäcker du ett trasigt lås anmäl det genast till vicevärden eller någon i styrelsen så att vi kan laga det. Gemensamma kostnader Genom att visa aktsamhet om vår gemensamma egendom kan vi undvika onödiga kostnader för föreningen och oss själva. Var sparsam med vattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Var också sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Låt tomma utrymmen vara mörka, släck efter dig. Håll entréporten stängd och även dörrar till gemensamma utrymmen, slösa inte med fjärrvärmen. Kostnader för vatten och uppvärmning samt el i gemensamma utrymmen betalas av alla boende gemensamt, som en del av den månatliga avgiften. Tvättstuga Tvättstugan får endast användas av boende medlemmar i föreningen. Gör rent efter dig när du använt tvättstugan. Lämna den i det skick som du själv vill finna den när du börjar ditt pass. Ingen utrustning får föras bort från tvättstugan. Det finns särskilda trivselregler för tvättstugan, se bilaga 1. De finns även anslagna i tvättstugan. 4 av 9

5 Fritidslokal Fritidslokal kan bokas för privata tillställningar. Vänd dig till fritidslokalansvarig i styrelsen för regler och bokning. Om något går sönder vid ovarsam användning har du som hyrestagare ansvar för att ekonomiskt ersätta föreningen. Grillplats Grillplatsen kan endast bokas och användas av föreningens medlemmar. Använd bokningslistan mittemot tvättstugan och använd din lägenhetsnyckel för att låsa upp grillen. Grillplatsen ska lämnas i städat skick efter användning: städa bord och sittplatser samt plocka upp skräp som har hamnat på marken, töm askhållaren i eldstaden, rengjör grillgallret och lås grillen. Lämna inte papperkorgen överfull utan använd i så fall egna soppåsar som du sedan slänger i miljöhuset. Om något går sönder vid ovarsam användning har du som hyrestagare ansvar för att ekonomiskt ersätta föreningen. Om du kompletterar med engångsgrill, se till att den är helt avsvalnad och blötlägg gärna även den innan du slänger den. Hissen Vid in- och utflyttning och ombyggnad, meddela i förväg att hissen kommer att blockeras vid stora transporter. De som har rullstol, rollator eller barnvagn måste då få information om vart man ska ringa för att kunna använda hissen. Städa upp i hissen och trapphuset efter arbetet. Var uppmärksam på den angivna maxvikten i hissen. Våra hissar är gamla och går lätt sönder, lasta därför inte för mycket och för tungt utan åk hellre en extra gång. Om fel uppstår, anmäl i första hand till vaktmästaren eller vicevärden. I nödfall ring det nummer som står angivet i hissen samt i entrén. Ytterområdet Det är inte tillåtet att köra bil eller parkera på våra stensatta gångar, och det är inte heller tillåtet att cykla eller köra moped på våra grönytor. Visa hänsyn och tillämpa våra trivselregler även på gårdsutrymmena. Föräldrar ansvarar för barnens aktiviteter och att leksaker, cyklar m.m. samlas ihop och tas om hand om efter dagens slut. Släng inte skräp på marken använd papperskorgarna för allas trevnad. Källar- och vindsutrymmen I källaren och på vinden får personliga tillhörigheter endast förvaras i tillhörande lägenhetsförråd. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare och på vind. Gångar skall hållas fria från saker och får inte belamras. Lösa saker riskeras att plockas undan och slängas. Lagstiftningen säger att det är förbjudet att förvara brandfarliga varor i källar- och vindsutrymmen. 5 av 9

6 Avfallshantering Inom föreningen finns inga sopnedkast. Istället finns ett avsett miljöhus bakom fastigheten på gården. Tidningar, wellpapp, stora kartonger (förpackningar), plast, glas, metall, hushållsavfall, trädgårdsavfall, glödlampor/lysrör och batterier slängs i för dem avsedda behållare. Lägg aldrig något avfall utanför dessa behållare. Se till att påsar med sopor är väl förslutna så att inte matrester eller liknande sprids ut i miljöhuset. Inga grovsopor får lämnas kvar i källar- och vindsgångar, entréer eller trapphus. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall som inte är avsett, eller är för stort, att lämnas i föreningens källsortering till närmaste miljöstation. Följ alltid föreningens/kommunens anvisningar om hur ditt avfall skall hanteras. Skadedjur/ohyra Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att omedelbart vidta åtgärder samt anmäla detta till styrelsen. Parabolantenn Parabolantenn eller annan antenn får inte monteras på balkongräcke eller fastighetens fasad. Parabolantennen ska ställas på balkonggolvet eller monteras på ett sådant sätt att den syns så lite som möjligt. Kontakta alltid din styrelse innan du köper parabol. Rökning Det är inte tillåtet att röka i hiss, trapphus, tvättstuga eller övriga gemensamma utrymmen. Fimpar får absolut inte kastas på gården eller framför porten eller från balkongen. Balkonger För allas trivsel skall balkong och uteplats inte användas som permanent förvaringsplats för sådant som inte hör till normal balkong- och uteplatsmöblering. Det är absolut förbjudet att skjuta ut raketer eller kasta föremål från balkongen. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha blomlådor eller flaggor hängande på utsidan av balkongräcket. Hänger du tvätt på balkongen, se då till att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Tänk på grannen under när du vattnar blommor eller sopar golvet. Normal skakning av matta eller sängkläder från din balkong är tillåten, men du måste vara uppmärksam på att du inte riskerar att sprida damm eller skräp till dina närmaste grannar. 6 av 9

7 Grillning är endast tillåten med elgrill, under förutsättning att du visar dina grannar hänsyn beträffande rök och stekos. Kolgrill och gasolgrill är förbjudna. Vid vädring av lägenhet, genom balkongdörr vintertid, bör någon av skjutglasen öppnas. Detta förhindrar kondens på rutorna och mögelbildning. Inglasningens insida skall hållas ren för att undvika mögelbildning. Fasadväggar får inte målas eller på annat sätt utsättas för åverkan utan godkännande från styrelsen. Kontakta styrelsen om du vill byta ut rullgardinerna på balkongen. De ska vara av enhetlig färg och utseende, styrelsen har information om vad som gäller. Blomlådor Utanför vissa av lägenheternas fönster finns redan blomlådehållare monterade. Vid använding av dessa ansvarar du för säkerheten; blomlådor och krukor i plast ska användas och monteras på så vis att det inte finns risk att de ska falla ur hållaren. Visa även hänsyn till grannen när du vattnar dessa växter så att vatten inte rinner ner på deras fönster. Hundar, katter och andra djur Som hund- och kattägare har man ett entydigt ansvar för tillsynen. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i och runt fastigheten. Plocka alltid upp djurets spillning. En hund som skäller kan vara mycket störande för dina grannar. Du får inte mata fåglar på balkongen, fönsterbleck eller vid marken runt husen. Det lockar till sig råttor, möss och andra skadedjur. Övriga regler för dig som har husdjur finns i den kommunala ordningsstadgan. Byte av lägenhetens ytterdörr Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren uppfylla de normer som vid tiden för utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning samt ha en färg som överensstämmer med övriga lägenhetsdörrar i trapphuset. Tänk på att karmen ska målas i samma nyans som tidigare. Återmontera också lägenhetsnumret. Kontakta styrelsen för mer information. Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. 7 av 9

8 Renoveringar Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner eller flytta en vägg samt renovera eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för råd innan du sätter igång! Både el- och VVS-installationer skall utföras av auktoriserad/behörig hantverkare. Inga förändringar får göras i säkringsskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd. Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Köksfläktar får inte monteras direkt till ventilationskanalen, endast kolfilterfläkt får installeras. Det får inte finnas byggnadsmaterial i trapphus eller på gården av brandskäl. Ni har också skyldighet att städa i trapphus och portingångar efter hantverkarna. Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa arbeten skall utföras enligt reglerna för störningar (se Spikning och borrning). Renovering av badrum Renovering av badrum ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. Vid renovering av badrum skall efter renoveringen besiktningsunderlag lämnas till styrelsen. Underlaget skall visa att rör, golvbrunnar samt fuktspärr och elinstallationer är utfört av hantverkare med behörighet. Om el och/eller vatten behöver stängas av, skall anslag uppsättas i trapphus minst ett dygn före avstängning. Kontrollera och rensa regelbundet avloppen och golvbrunnar. Om ni installerar tvättmaskin och/eller diskmaskin, kontrollera med ert försäkringsbolag att försäkring täcker skador som kan uppkomma vid användandet av maskinerna. För er som har originalbadrum (oftast halvkaklade) är det viktigt att ni kontrollerar fogar, så att dessa är hela. Vi rekommenderar att ni använder duschdraperi runt hela badkaret när ni duschar. Tänk på att du har underhållsansvar, speciellt originalbadrum behöver mycket underhåll. Föreningen ersätter byte av golvbrunn vid badrumsrenovering med ett belopp på max 3000:- inkl moms + max två timmars arbetskostnad. Till ansökan skall du bifoga kopia på betald faktura samt ett s.k. våtrumsintyg. Ompackning av kranar etc. Du ansvarar som bostadsrättshavare för kranar, blandare, duschmunstycken med mera inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar för vattenledning. Underhåll av spolanordning i toalettstol Du ansvarar som bostadsrättshavare för toalettstolen inklusive spolanordningen. 8 av 9

9 Uthyrning av lägenheten i andra hand För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ha styrelsens tillstånd till detta. Se 44 i stadgarna. Ansökan sker skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten till din bostadsrätt. Störningar Enligt 42 i stadgarna ska bostadsrättshavaren via sin användning av lägenheten iaktta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa skyldigheter fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt bostadsrättslagen. Ansvaret gäller även i allmänna utrymmen, runt husen och på gården. Du skall alltid undvika störande aktiviteter, men särskilt viktigt är det att inte störa mellan klockan 22:00 08:00. Redan från klockan 20:00 skall du undvika kraftigt störande verksamhet (borra, hamra osv). Störande aktiviteter kan t.ex. vara att borra i väggar, att hamra, att ha musik och TV på hög ljudvolym, att köra disk-, tvätt- eller torkmaskiner, att möblera om. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som till exempel enstaka fester med normal musikvolym och liknade. Skall du ha fest i din lägenhet är det vettigt att informera dina närmaste grannar, personligen eller via anslag, i rimlig tid innan. Skall du ha hantverkare hemma eller planerar du själv ett renoveringsarbete, meddela dina grannar så att de är medvetna om varför det kommer ljud från din lägenhet. Blir du störd av någon granne som spelar musik eller ser på TV med alldeles för hög ljudnivå eller borrar/spikar på otillåten tid, tala då själv först med grannen. Det brukar hjälpa. Om det inte hjälper och störningarna återkommer, kontakta styrelsen. Styrelsen kan ge den störande en tillsägelse. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Spikning och borrning Spikning och borrning i betongväggar och liknande aktiviteter får inte alls förekomma på söndagar och helgdagar och inte heller på vardagar efter kl eller före kl (kl på lördag). Vid renovering kan man frångå söndagsregeln om man visar rimlig hänsyn samt meddelar sina grannar med anslag i trappuppgångarna. Slag i dörrar och hissar Vårt hus är ganska lyhört, ljud färdas mellan våningarna och genom dörrar. Tänk på detta när ni vistas i trapphuset och slå inte igen lägenhetens ytterdörr, porten eller hissdörren samt undvik att klampa i trappan och att tala högljutt i trapphuset sen kväll och tidig morgon. 9 av 9

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivselreglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

TRIVSELREGLER Antagna föreningsstämma 2011-02-08 Uppdaterade 2011-01-24 för Bostadsrättsföreningen DUBLIN NR 9, ÖRNSKÖLDSVIK

TRIVSELREGLER Antagna föreningsstämma 2011-02-08 Uppdaterade 2011-01-24 för Bostadsrättsföreningen DUBLIN NR 9, ÖRNSKÖLDSVIK TRIVSELREGLER Antagna föreningsstämma 2011-02-08 Uppdaterade 2011-01-24 för Bostadsrättsföreningen DUBLIN NR 9, ÖRNSKÖLDSVIK Det här bör Du veta om föreningens TRIVSEL regler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler Välkommen till bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler för dig som bor i Alnmåttet De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln.

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu

Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu 1 Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen till bostadsrättsföreningen Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm Brf. Jaktvarvet Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm September 2007 Välkommen till Brf. Jaktvarvet Detta ABC innehåller information och boenderegler till medlemmarna i Brf. Jaktvarvet. Många bestämmelser är

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Gällande fr.o.m. 2006-04-03 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Det här bör du veta om föreningens regler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen vidta åtgärder i enlighet med stadgarna.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen vidta åtgärder i enlighet med stadgarna. ORDNINGSREGLER för medlemmar i Bostadsföreningen Flora upa. (2014-10-15) Bakgrund Huset byggdes 1913 och BF Flora upa. bildades 1918. Genom åren har föreningens medlemmar själva tagit ansvar för den dagliga

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Bostadsrättsföreningen Astrea 14

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Bostadsrättsföreningen Astrea 14 TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Bostadsrättsföreningen Astrea 14 Dessa trivsel- och ordningsföreskrifter har beslutats av styrelsen att gälla fr o m den 16:e maj 2008. Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler Brf Naturvetaren 1 Ordnings- och trivselregler Gäller från april 2010 Register Om du vill veta vad som gäller Akuta skador Andrahandsuthyrning Ansvar och förpliktelser: allmänt Avlopp Balkonger Barnvagnar

Läs mer

Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna

Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER / STADGAR För boende i Bostadsrättsföreningen BRF TÄCKDIKET 4 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TRIVSELREGLER. Bostadsföreningen Muttern 14 u p a

TRIVSELREGLER. Bostadsföreningen Muttern 14 u p a TRIVSELREGLER Bostadsföreningen Muttern 14 u p a Välkommen till vår förening! Föreningen, som bildades 1929, äger och förvaltar fastigheten Muttern 14 med adress Högalidsgatan 36 i Stockholm. Fastigheten

Läs mer

Information om Brf Vingen i Täby

Information om Brf Vingen i Täby Information om Brf Vingen i Täby Brf Vingen i Täby, Radarvägen 17-43 (enbart ojämna nummer), omfattar totalt 203 lägenheter. Det finns 6 ettor, 1 tvåa, 112 treor och 84 fyror, 1 bastu, 124 parkeringsplatser,

Läs mer

Har du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsföreskrifter & Trivsel

Ordningsföreskrifter & Trivsel 1 För den gemensamma trevnaden. I bostadsrättsföreningen äger medlemmarna fastigheterna tillsammans. Boendekostnaden bestäms av föreningens faktiska kostnader. Med tanke på detta och för den gemensamma

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Trivselregler. Enklaste sätt att få kontakt med styrelsen är via ett meddelande i föreningens brevlåda som finns i entrén.

Trivselregler. Enklaste sätt att få kontakt med styrelsen är via ett meddelande i föreningens brevlåda som finns i entrén. Trivselregler för BRF Plantagegatan 3 Syfte Dessa regler, innehåller en rad påpekanden och föreskrifter. Först och främst syftar de till att öka trivseln, tryggheten och säkerheten. På lång sikt har de

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET Som medlem i BRF Stentorget samt med din påskrift på sista sidan bekräftar du att du har tagit del av, och kommer att följa, föreningens ordningsregler. För vem gäller ordningsreglerna

Läs mer