Slutrapport för Nya Malmö Latinskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Nya Malmö Latinskola"

Transkript

1 Slutrapport för Nya Malmö Latinskola Januari 2012 Maria Jarlsdotter Projektledare

2 Innehåll Inledning... 4 Arbetet under mars 2011 till december Projektgruppen... 4 Styrgruppen... 5 Referensgrupper... 5 Gymnasiesärskolan... 5 Bibliotek... 5 Administration... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Globala gruppen... 5 Den Mycket Viktiga Gruppen... 5 Lärarfacken... 6 Möten med företrädare för Malmö Skolrestauranger... 6 Möten med inredningsarkitekten... 6 Möten med landskapsarkitekten... 6 Bloggen... 6 Bygget... 6 Uppdraget... 6 Arbetet under våren... 7 Den slutliga lösningen... 8 Det fortsatta arbetet med lokalerna och med vissa tekniska frågor... 9 Organisation... 9 Personal på Nya Latin Skolledning Gymnasiechef Planeringschef Rektor Medarbetare Samtliga medarbetare Pedagogisk personal Rekrytering Elevprognos Utbildningar Ro 1; Konst och Media Ro 2; Musik och Natur Ro 3; Språk och Kultur Marknadsföring Hemsidan Gymnasiemässor Öppna hus Bioreklam Trycksaker Presskonferens Intern marknadsföring Övrig informationsspridning Pedagogiska tankar Digitalt lärande Globalt lärande Entreprenöriellt lärande Forskning på Nya Latin Pedagogiska mötesplatser Workshops Best Case/Worst Case den 6 september

3 Storytelling den 4 oktober Seminarium med Dr Ruben Puentedura den 22 november Ämneskonferenser Förslag på aktiviteter på Nya Malmö Latinskola efter skoltid Dans Teater Musik Idé till ett större projekt kring musikundervisning Media/Film/TV/Radio Konst Uthyrning av Latinskolans lokaler Finansiering av aktiviteterna på Latinskolan Slutord Bilagor Bilaga 1 Studie- och yrkesvägledning för framtiden? Bilaga 2 Principer för tjänstefördelning och schemaläggning på Nya Malmö Latinskola Bilaga 3 Elevhälsan på Nya Malmö latinskola Bilaga 4 Bakomliggande planeringsarbete Bilaga 5 Rapport från workshop kring Nya Malmö Latin 6 september Bilaga 6 Workshop Nya Malmö Latin (NML) Bilaga 7 Pedagogiska mötesplatser Bilaga 8 Ritningarna Bilaga 9 Biblioteket

4 Inledning Uppdraget för projektgruppen har varit att skapa förutsättningar för en ny kreativ gymnasieskola som skall inrymma estetik, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, spetsutbildning inom musik samt gymnasiesärskola. Uppdraget har varit att tillsammans med olika pedagogiska grupper och entreprenörer för ombyggnaden, utforma en skola där förutsättningar för ett modernt lärande är i centrum. Nyckelord i en modern syn på lärande är, förutom den egna aktiviteten, ett skapande genom begriplighet, relevans, motivation och nyfikenhet. Nya Malmö latinskola ska präglas av spännande och innovativ pedagogik och didaktik i nya och ändamålsenliga lokaler. Skolan skall stå klar och tas i anspråk läsåret 13/14. Ett tillägg har gjorts något senare med tre nyckelbegrepp för Nya Malmö Latinskola; digitalt, entreprenöriellt och globalt lärande. I uppdraget ingår även att den nya skolan ska vara en mötesplats för ungdomar efter skoldagens slut i Malmö där skapandet kan utvecklas och utgöra en meningsfull fritid för stadens ungdomar. Den ursprungliga planen var att den här rapporten skulle presenteras den 1 juli 2012, men en tidigareläggning av rekryteringen av ny skolledning till Nya Latin gjorde det mer meningsfullt att lägga fram den i befintligt skick nu, i början av januari Arbetet under mars 2011 till december 2011 Projektgruppen Projektgruppen har under året bestått av följande personer: Lars Thelander bitr rektor Heleneholm Johan Aspelin bitr rektor Mediegymnasiet Anders Feldt tekniker Mediegymnasiet Stefan Njord rektor Malmö Latinskola Maria Jarlsdotter projektledare Nya Malmö Latinskola Projektgruppen är en arbetsgrupp som står för det tekniska kunnandet och pedagogiken samt förbereder ärenden till styrgruppen. Projektgruppen har träffats varannan fredag och har däremellan haft olika uppdrag. Stående punkter på våra möten har varit; läget ute på respektive skola, statusen på byggprojekt, rapport från olika projektrelaterade möten och arbetsuppgifter framför oss. All information till och från t ex arkitekten har gått via projektledaren. Den fråga som legat parallellt med allt vi gjort har varit: Vad vill vi med vår skola? Under våren 2011 besökte projektgruppen Maine, USA och knöt där värdefulla kontakter med bl a Dr Ruben Puentedura. Under våren 2012 planerar projektgruppen studiebesök till bl a Fridaskolorna. 4

5 Styrgruppen I september 2011 beslöt Matz Nilsson att inrätta en styrgrupp för projektet. Den har under hösten bestått av följande personer: Matz Nilsson Utbildningsdirektör Lars Silverberg HR-chef Agneta Nilsson Rektor, Mediegymnasiet Patrik Witt Rektor, Heleneholm Lena Oxelgren Gymnasiechef, Parkskolan Lars Holmström Chef, Utbildningsförvaltningen Pia Oredsson Informations- och kommunikationschef Maria Jarlsdotter, Projektledare, Nya Latin Styrgruppen har träffats tre gånger under hösten. Styrgruppens uppdrag är att fatta beslut om innehållet i Nya Malmö latinskola. Att skapa en gemensam bild i styrgruppen som sedan kan kommuniceras vidare ut i organisationen. Gruppen ska ha förstahandsinformation. I styrgruppen lyfts alla strategiska frågor. Gruppen fattar alla inriktningsbeslut. Referensgrupper Gymnasiesärskolan Jag har vid ett tillfälle besökt och samtalat med företrädare för gymnasiesärskolan. Vi var överens om att lokaliseringen av deras estetprogram till Nya Latin skall innebära en inkludering på riktigt, inte bara lokalmässigt. Bibliotek Bibliotekspersonal från Heleneholm, Mediegymnasiet och Latinskolan har träffats ett antal gånger under året. Gruppen under ledning av Maria Göransson ML har också gjort flera intressanta studiebesök. Se särskild rapport under bilaga 9. Administration Administrationspersonalen har träffats en gång på min inbjudan. Ingen av de närvarande hade något att invända mot tanken på en organisation mer inriktad på generalister än på specialister. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledarna har träffats på inbjudan av mig. De har också varit på studiebesök i Skolstaden i Helsingborg och studerat deras karriärcentrum. (bilaga 1) Elevhälsan Jag har träffat företrädare för elevhälsan. De var mycket kritiska till den organisation vi lade från början och hade en del goda argument för varför de ville ha en förändring. Den förändringen är nu genomförd. Jag har också träffat elevhälsans chef Marianne Dymling-Hjelm och vi kommer att tala vidare under våren kring hur vi kan säkerställa närhet och tillgänglighet i organisationen. Det har också inkommit en skrivelse från samordnande skolsköterska och kurator (bilaga 2). Globala gruppen Jag kommer att träffa den grupp i januari som är angelägna om de internationella kontakterna för Nya latin. Den rapporten beräknas bli färdig i februari. Den Mycket Viktiga Gruppen Jag har vid några tillfället träffat företrädare för ML HE och MED, två personer från varje skola, utsedda av verksamhetsansvarig chef. Deras uppgift har varit att koncentrera sig på vad vi vill med Nya Latin. The Whole Picture. Vi har tittat mycket på likheter och skillnader, på vad vi ser som mest angeläget, på vilket 5

6 klimat vi eftersträvar och på vad som måste till för att vi skall lyckas. Bl a resulterade gruppens arbete i det förslag till annons för gymnasiechef som finns under rubriken Organisation, skolledning, gymnasiechef. Lärarfacken Jag har vid några tillfällen träffat företrädare för LR och Lärarförbundet. Vi har bland annat enats om en skrivning, menat som ett ramverk för hur vi tänker kring lärartjänster (bilaga 3) Möten med företrädare för Malmö Skolrestauranger Projektgruppen har träffat företrädare från Malmö Skolrestauranger som kom med ett förslag som var väldigt svårt att tacka nej till. Det innebär att Nya Latin kommer att ha en restaurang med eget kök och egna kockar. Det blir en foodcourt i mitten av restaurangen där man varje dag kan välja mellan ett antal rätter som t ex; husmanskost, wok, pasta, soppa och sallad. Utprovad av gymnasieelever för gymnasieelever. Menyn får eleverna via en app i sin dator eller i din mobil. Detta innebär också att elever med specialkost får mer att välja på. Möten med inredningsarkitekten Jag har, tillsammans med Bo Ingvarsson från Utbildningsförvaltningen, träffat inredningsarkitekten för att inredningen och möblering på bästa sätt skall stämma överens med våra pedagogiska intentioner och tanken med Malmö Latin som en mötesplats där man vill vara. Jag har också haft många mail- och telefonkontakter med inredningsarkitekten. Möten med landskapsarkitekten Jag har haft möten med Landskapsarkitekten som fått ta del av det skolgårdsprojekt som är gjort med eleverna på Malmö Latinskola och de tankar som skolgårdsgruppen på Latinskolan sett som viktiga. Landskapsarkitekten har inspirerats av och tagit hänsyn till många av önskemålen i sin utformning av utemiljön på Nya Latin. Bloggen Webbsidan är den virtuella mötesplatsen där alla medarbetare skall ha möjlighet, både att ta del av det som händer i projektet och att vara med och påverka. På webben har jag bloggat varje arbetsdag fram till den 1 november och därefter ca tre gånger per vecka. Från och med den 1 mars och fram till den 31 december 2011 har ca 150 blogginlägg publicerats. Sidan har i genomsnitt haft 80 besökare måndag-fredag. På webben finns också många av de minnesanteckningar som skrivs när en grupp träffas i verkligheten. Bygget Uppdraget Under 2010 aktualiserades frågan om omlokalisering av verksamheterna på Heleneholm och Mediegymnasiet i samband med minskat elevunderlag, etableringen av friskolor och den stundande Gymnasiereformen GY11. I reformen GY11 aviserades att Estetiska programmet skulle finnas kvar som högskoleförberedande gymnasieprogram med fem inriktningar istället för fyra. Heleneholms gymnasium var referensskola åt Skolverket i samband med utformningen av GY11. Medieprogrammet skulle däremot avvecklas som eget gymnasieprogram och ersättas med olika inriktningar inom de nya högskoleförberedande Estetiska, Samhällsvetenskapliga och Tekniska programmen. Vidare tillkom möjligheter för kommunerna att ansöka om spetsutbildningar och särskilda varianter, bl a inom estetiska områden. I samband med detta användes det tidigare i flera omgångar upprättade och förbättrade lokalprogrammet för att undersöka olika lokaliseringsalternativ där Heleneholmsgymnasiets och Mediegymnasiets utbildningar tillsammans skulle kunna bilda en ny gymnasieenhet. Valet föll slutligen på Malmö Latinskolas lokaler. Under hösten 2010 genomfördes därför en ny lokalutredning, i samarbete med Monoarkitekter, som hade till uppgift att utröna om för verksamheten nödvändiga lokaler kunde inrymmas dels i gamla Malmö latinskola, 6

7 dels i en nybyggnad som med specifika förutsättningar skulle uppföras på Malmö latinskolas tomt. Arbetet resulterade i en programskiss vari ingick en ny aula, en tillbyggnad i fyra plan samt rivning av tidigare tillbyggnader som gjorts bakom gamla Malmö Latinskola utom byggnad E, som inlemmades i de nya lokalerna dock med omfattande ombyggnadsbehov. Något senare konstaterades att byggnad E inte uppfyllde kraven på bl a akustik varvid en rivning även av E-byggnaden beslutades. I detta förslag ingick antagandet att de äldre lokalerna i byggnad A, B och C inte skulle beröras av någon ombyggnad ett antagande som senare skulle visa sig felaktigt. Bakom detta antagande låg att Malmö Latinskola nyligen genomgått en omfattande uppfräschning av byggnaderna A och C samt med understöd från Vatikanen av den gamla aulan. Malmö Latinskolas idrottshall bedömdes inte vara i behov av ombyggnad utan antogs kunna användas i befintligt skick. Utredningen kom fram till att förslaget var fullt realiserbart och en byggbudget om 150 miljoner kronor sattes som ram för projektet. Utbildningsnämnden fattade beslut om projektets genomförande den 29 oktober Arbetet under våren Den 1 mars 2011 tillsatte alltså utbildningsnämnden en projektledare som i samarbete med förvaltningens tjänstemän skulle slutföra projektet. Mitt uppdrag blev att arbeta fram ett förslag till en ny kreativ gymnasieenhet som skall inrymma estetik, samhällsvetenskap, humanistiskt program, naturvetenskap, spetsutbildning inom musik samt gymnasiesärskola inom estetik och ML-F. Vidare ställdes långtgående krav på förnyelse av metodik och pedagogik i enlighet med 21st century skills och intentionerna i GY metodik sågs som en självklarhet på den nya skolan. Till projektet knöts också en projektgrupp med en skolledare från vardera Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola. Det omfattande arbetet med det detaljerade lokalprogrammet påbörjades omgående av projektgruppen i samarbete med utbildningsförvaltningens tjänstemän. Till detta arbete knöts firman Arkitektgruppen i Malmö, som fick uppdraget att rita den nya byggnaden. Under arbetet framkom flera behov som dels inte tillfredsställts i programskissen, dels framkommit med anledning av utbildningsnämndens beslut: Flera ombyggnader i de befintliga lokalerna var nödvändiga, bl a för verksamhet inom media, musik, för att tillfredsställa de ställda pedagogiska kraven och krav från olika myndigheter Sambandsbehovet mellan olika lokaler måste kartläggas och tillfredsställas Lokaler för skolans ledning, administration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning m m måste inplaceras Lokaler för gymnasiesärskolan, specialpedagogik, språkintroduktion och preparandutbildning måste inplaceras Skolans mottagningskök ändrades till tillagningskök Lokaler för undervisning i naturvetenskapliga ämnen måste inplaceras Workareas och grupprum för bl a möjlighet att använda digitalt lärande/1-1-metodik måste inplaceras Flera lokaler för undervisning i medieämnen måste inplaceras Olika förrådsutrymmen, bl a för läromedel och teknik, måste inplaceras En ny trappa inuti den gamla byggnaden har tillkommit efter krav från myndigheterna. Denna "stjäl" utrymme motsvarande tre salar Personalrummet som var planerat var gravt underdimensionerat Arkitektgruppen presenterade då en lösning bestående av en ny aula samt en tillbyggnad i fyra våningsplan för de nya undervisningslokalerna, kök, bibliotek, matsal och personalrum. Skolan fick en ny entré till den nya byggnaden mot Drottninggatan där ett litet torg tillskapades framför den nya entrén. Även förslag om ny utformning av Latinskolans gamla skolgård framtogs av en landskapsarkitekt. Under sommaren 2011 konstaterades att detta nya utmärkta förslag dessvärre inte rymdes inom budgeten. 7

8 Den slutliga lösningen Sommaren och den tidiga hösten 2011 ägnades till stor del åt att justera underlaget för Arkitektgruppens förslag så att det inryms i budgeten och utan att verksamheter hotas eller kvalitetsförsämras. De av nöden framtvingade och diskuterade alternativen var inte alltid så gynnsamma och heller inte helt i linje med projektets tankegångar om en helhetslösning för alla estetiska utbildningar men slutligen kom projektgruppen i samarbete med Arkitektgruppen fram till följande lösning (bilaga 8): den nya byggnadens höjd ändras från fyra till tre våningsplan de gamla administrationslokalerna i byggnad A ändras till lokaler för specialpedagogik och gymnasiesärskola de gamla bibliotekslokalerna i byggnad A ändras till teorilokaler, bl.a. föreläsningssal datatorg i byggnad A ändras till bildsal kombisalarna (2 st) för naturvetenskap med preparationsutrymmen och förråd flyttas från den nya byggnaden till byggnad C samma gäller dramarum och två omklädningsrum för personal den planerade kammarmusiksalen i byggnad C behålls i f d musiksalen danssalarna med kringutrymmen flyttas från den nya byggnaden till en ny enkel tillbyggnad bredvid idrottshallen. Tillhörande omklädnings- och arbetsrum förlägges/samutnyttjas med befintliga lokaler i idrottshallen lokaler för undervisning i medieämnen måste (med vissa undantag) inrymmas i byggnad A, där också workareas, grupprum mm måste tillskapas tre nya teorisalar måste inplaceras alternativt tillskapas p g a myndighetskrav (bygge av ny trappa i byggnad A) myndighetskrav om två nya utrymningstrappor i byggnad A och en i byggnad C administrationslokaler för två av de tre rektorsenheterna placeras i de äldre byggnaderna, liksom lokaler för elevhälsa och vaktmästeri Utbildningsnämnden tog med anledning härav beslut 23 september 2011 om utökning av budgeten för byggprojektet med 31 miljoner kr, till 181 miljoner kronor. Arkitektgruppen framlade då den 11/ en preliminär handling för den nya byggnaden i tre plan omfattande följande lokaler: Ny entré med tillhörande entrétorg mot Drottninggatan Ny aula med stor scen och tillhörande kringutrymmen TV-kontrollrum Radiostudio Ljudstudio Tillagningskök Bibliotek Personalrum Tre nya arbetsrum för personal Reception samt administrativa lokaler för gymnasiechef, planeringschef och en av de tre rektorsenheterna Skolrestaurang tillika matsal med liten scen, vardagsrum och cafeteria Nya undervisningslokaler i teater Nya undervisningslokaler i musik Övningslokaler i musik Tre nya lärosalar Diverse grupprum och work-areas Till detta kommer en enkel tillbyggnad för två danssalar intill den nuvarande idrottshallen. 8

9 Denna handling utgör nu den slutliga lösningen och har gått till verkställighet. Påtalas bör att Arkitektgruppen och konsulterna under hela processen visat sig ha mycket stor kompetens och effektivitet samt samarbetsförmåga vilket på ett utmärkt sätt underlättat arbetet för projektledare med arbetsgrupp samt förvaltningens tjänstemän. Detta har varit särskilt underlättande med tanke på alla de mycket speciella krav som ställs på undervisningslokaler i estetiska ämnen. Det fortsatta arbetet med lokalerna och med vissa tekniska frågor I skrivande stund (31 december 2011) är tillbyggnaderna bakom Malmö Latinskola rivna och schaktarbetet till den nya byggnadens grund påbörjat. Under hela våren 2012 kommer projektgruppen att stå till Arkitektgruppens, konsulternas och entreprenörernas förfogande rörande alla detaljfrågor som dyker upp kring lokalerna. Det handlar då om allt ifrån möblering, inredningsdetaljer, färgsättning, låssystem, elinstallationer, kommunikationssystem, storlek på hissar, dimensionering av ventilation på basis av hur många som ska vistas i olika lokaler m m till behov av teknisk utrustning. Många frågor besvaras omgående eller efter behandling i projektgruppen men för att greppa de tekniska behoven och skapa underlag för kommande upphandling av teknisk utrustning har tre teknikgrupper inrättats i december Grupperna lyder under projektledaren och består av medarbetare från Utbildningsförvaltningen, Heleneholms gymnasium och Mediegymnasiet samt vid behov konsulter. Gruppernas uppgift är att utifrån utbildningarnas behov ta fram förslag på teknisk utrustning inom olika områden. Gruppernas arbete ska kunna utgöra underlag för kommande upphandling men även beakta möjligheten att överföra viss befintlig utrustning till den nya skolan. De tre grupperna är: 1. Ljud och Ljus (omfattar system samt alla lokaler där behov av ljud- och ljussättning finns) 2. IT och media (omfattar kommunikationssystem och utrustning för detta samt IT- kommunikationsoch medieutrustning) 3. Musik (omfattar all utrustning för undervisning och verksamhet i musik och där musik ingår) Grupperna ska senast i maj-juni 2012 avsluta sitt arbete. Anteckningar från grupperna publiceras fortlöpande på hemsidan (Önskas en längre historik över hur beslutet växt fram finns det utmärkt tilläggsmaterial som bilaga 4) Organisation Det har varit nödvändigt att under tiden vi arbetat med de samband som måste finnas i lokalerna också planera för en tänkt organisation. Ett av de kommunala gymnasieskolornas problem i förhållande till friskolor är att de tenderar att vara stora och ibland uppfattas som anonyma. Detta har vi försökt åtgärda genom att göra tre tydliga rektorsområden i skolan. Vi har också tagit hänsyn till de nya förhållanden rörande rektors ansvar och befogenheter som uttrycks i den nya skollagen. Nära varje rektor finns en skolsekreterare, de cirka 300 elever och den pedagogiska personal som är knutna till de program rektor ansvarar för. Förslaget gör också att nya Latin totalt sett blir mindre sårbar då vi får fler generalister. Centrala funktioner Centralt i den nya byggnaden finns receptionist, administrativ chef och gymnasiechef. Den administrativa chefen kommer att ansvara för administrativ personal och vaktmästeri/teknik och städ medan gymnasiechefen har personalansvar för rektorer, administrativ chef, elevvård, studie- och yrkesvägledning samt bibliotek. Den lösningen blir en garant för skolans helhetstänkande. Vi har hela tiden arbetat med devisen Alla elever är allas elever. 9

10 Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledningen är tänkt både som en mycket tillgänglig servicefunktion för snabba ärenden och med tillgång till djupare vägledningssamtal. Därför har vi planerat in den centralt med både möjlighet att svara på frågor i en öppen verksamhet och med miljöer för enskilda samtal. Latinhälsan Även skolhälsovården ligger centralt placerad. Vi tänker oss kuratorer och skolsköterskor med en hög grad av tillgänglighet, både genom generösa öppettider och med deltagande ute i arbetslagen. I det utrymme, under aulan i A-huset, som tidigare inrymt rektorsexpeditionen har vi planerat för de specialpedagogiska funktionerna och för gymnasiesärskolan. Rektorsområde 1; Konst och Media Vi har placerat ett rektorsområde på andra och tredje våningen i den gamla huvudbyggnaden. Det innehåller programmen samhällsvetenskap med inriktningarna media, information och kommunikation och samhällsvetenskap och det estetiska programmet med inriktningarna estetik och media och bild och formgivning. Rektorsområde 2; Musik och Natur I den nya byggnaden utmed Drottning- och Löjtnantsgatan finns på andra och tredje våningen i huvudsak det rektorsområde som härbärgerar särskild variant NV-musik, spetsutbildning musik och det estetiska programmets inriktning musik. Rektorsområde 3; Språk och Kultur Det tredje rektorsområdet finns i huvudsak lokaliserat till första våningen i A-huset och i hela C-huset (annexet). Där finns det humanistiska programmet med sina bägge inriktningar kultur och språk. Där inryms också gymnasiesärskolan. Där finns det estetiska programmets inriktningar dans och teater som dock har sina specialsalar i de nya byggnaderna. I annexet finns också eventuell preparandutbildning, språkintroduktion och SP-F. Gemensam mötesplats för personalen Vi har placerat det enda personalrummet centralt i nybyggnaden, lätt tillgängligt för alla. Med programmen fysiskt åtskilda blir det än viktigare att ha naturliga arenor där man kan mötas över program- och ämnesgränser. Skolans hjärta Första våningen i nybyggnationen blir skolans hjärta med bl a reception, cafeteria, bibliotek, restaurang, umgängesytor, radiostudio och personalrum. Lika viktigt som det är att skapa den lilla skolan i den stora för eleverna, lika viktigt är det att ge dem mötesplatser där de får möjlighet att knyta kontakter och möta ungdomar från andra program. Elevkåren Elevkåren får ett eget utrymme i den gamla receptionen i A-huset. Vaktmästeri/IT/Teknik I huvudsak kommer det gamla vaktmästeriet i A-huset att fungera som samlingspunkt för de funktioner som arbetar med service-, drift- och underhåll. Personal på Nya Latin Skolledning Projektgruppen har formulerat vad vi tror krävs av en ledning på Nya Latin. Här blir det en blandning av kompetenser och ansvarsområden. För samtliga ledningsfunktioner gäller också det som är gemensamt för samtliga medarbetare (se under Medarbetare): 10

11 Gymnasiechef Strategiskt tänkande Passionerad Verkar för hela skolans bästa God kommunikativ förmåga God organisatorisk förmåga Tillit till medarbetares förmåga Väl förtrogen med de styrdokument som styr verksamheten Totalansvar för verksamheten Ansvarar för framtagandet och samordningen av gemensamma planer Ansvarar för att skapa hållbara rutiner för elevhälsan Pedagogisk ledare för biblioteket Ansvarar för elevkåren Samordnar kvalitetsredovisningen Ledningsansvar för administrativ chef, rektorer, bibliotek och elevhälsa (kurator, skolsköterska, specialpedagog) Leder ledningsgruppen Är skolans röst gentemot förvaltningen Samordnar hela skolans marknadsföring Håller sig à jour med aktuell forskning Externt nätverk, gärna inom kultur- och/eller mediesektorn Vid ett tillfälle i en av arbetsgrupperna för Nya Latin gjorde vi en fiktiv annons för en gymnasiechef. Den såg ut så här: Gymnasiechef till Nya Malmö Latinskola En helt ny gymnasieskola håller på att växa fram mitt i Malmö; Nya Malmö Latinskola. Skolan skall stå färdig i augusti Vi kommer att erbjuda en modern skola med högskoleförberedande utbildningar inom estetik, media, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Skolan kommer att utgöra en unik, kulturell mötesplats där alla konstarterna finns representerade. Det blir naturligt att arbeta med tvärvetenskapliga projekt som tar vara på elevernas egen drivkraft och passion. Vi kommer att använda oss av moderna digitala verktyg för att ge eleverna möjligheter att utveckla sitt lärande och sin kreativa förmåga. Vår grundtes utgår från de värden som finns i ta vara på elevernas nyfikenhet och hjälpa dem att utveckla sina talanger och ge dem verktyg för att skapa sin egen framtid. På Malmö Latinskola skall man vilja lära sig mer än man behöver. Skolan skall också möta det behov av kulturella mötesplatser som finns hos Malmös unga genom att öppna upp skolan också efter skoltid. Kvalifikationer: Du har genomgått rektorsutbildningen och har god insikt i utbildningsrelaterade frågor. Du har också flerårig erfarenhet från liknande arbete. Som gymnasiechef har du helikopterperspektiv och ett särskilt ansvar för att verka för hela skolans bästa. Du är en modig chef med en starkt formulerad idé och riktning. Du är även en skicklig organisatör med förmåga att skapa struktur och ramar som ger ett lugn i den kreativa organisationen. Du är en god kommunikatör och du är bra på att entusiasmera. Du vill utveckla skolan genom ett ledarskap där samarbete och delgering av arbetsuppgifter har stor betydelse. Du är lyhörd och prestigelös och inser betydelsen av att förankra förändringar och beslut hos dina medarbetare. Du har förmåga att skapa en öppen, transparent skola där det är lätt att känna sig delaktig. Du får människor att växa. 11

12 Planeringschef Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller ett stort intresse för olika kulturella uttrycksformer. Det är också värdefullt om du har ett externt nätverk, gärna inom kultur- och/eller mediesektorn. Ansvar för samordningen av ekonomin Ansvar för budgetuppföljning Ansvar för kalendarium Ansvar för samordning av schema Ansvar för samordning av den utåtriktade verksamheten Samordning av arbetsmiljöarbetet God organisatorisk förmåga God kommunikativ förmåga Tillit till medarbetares förmåga Ansvar för att skapa hållbara administrativa rutiner Ledningsansvar för teknik/vaktmästeri, administrativ personal och städ Ansvar för städrutiner Ansvar för rutiner för vaktmästeri/teknik Ansvar för cafeteria Kontaktperson gentemot skolrestaurangen Rektor Förmåga att skapa goda relationer, både till medarbetare och till elever. Humoristisk God organisatorisk förmåga Goda ledaregenskaper Demokratiskt förhållningssätt Tydlig Förmåga att fatta tuffa beslut Väl förtrogen med de styrdokument som styr verksamheten Tillit till medarbetares förmåga Ledningsansvar för lärare Ansvar för tjänsteplanering Ansvar för den pedagogiska verksamheten Ansvar för lärares kompetensutveckling Ansvar för uppföljning av elevernas kunskaper Ansvar för kvalitetsarbete på enhetsnivå Bra på att fånga upp behov underifrån Har idéer och strategier kring kreativt lärande Har idéer och strategier kring kulturellt lärande Har idéer och strategier för ett fördjupat och utvidgat lärande med hjälp av digitala verktyg Har höga förväntningar på sin personal Vill utveckla ett fördjupat medarbetarskap Verkar för en forskningsanknuten verksamhet. Beredd att granska den egna verksamheten på ett strukturerat och metodiskt sätt och efter analys föreslå förbättringar 12

13 Medarbetare Projektgruppen har också arbetat med att formulera kompetenser vi tror behövs för att vara med och förbereda Malmös ungdomar för framtiden. Vi har gjort det med utgångspunkt från vår absoluta tro på att vi genom att arbeta tillsammans åstadkommer mer, både för varandra och för eleverna. Det innebär att vi lägger stor vikt vid sådana kompetenser som handlar om helhet, om samarbete och förmåga att skapa goda relationer. Vi presenterar våra tankar i listform och listorna innehåller både formella och önskvärda kompetenser. Samtliga medarbetare För samtliga medarbetare oavsett arbetsinnehåll tror vi att det här är vad som behövs: Medarbetare med ett Malmöperspektiv; det är våra kids som skall ta över världen och vi får bidra till deras utveckling. Medarbetare med ett helhetstänkande som bl a innebär att man kan beskriva sin skola på samma sätt, oavsett vilken del av skolan man tillhör. Alla elever är allas elever Medarbetare som känner till och omfattar de värderingar skolan står för. Medarbetare som kan utveckla en verksamhet som man kan vara stolt över och som man kan rekommendera till andra. Medarbetare som medverkar till att skapa hållbara strukturer som gör att fokus kan läggas på främst elevernas men också på organisationens lärande. Medarbetare som vill arbeta tillsammans för att förbättra verksamheten. Medarbetare som är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser. Medarbetare som anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem. Medarbetare som intar ett aktivt förhållningssätt som innebär eget ansvar och egna initiativ. Medarbetare som arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande. Pedagogisk personal För den pedagogiska personalen tror vi att det här är vad som behövs: Lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i. Lärare med djupa ämneskunskaper. Lärare med ett genomtänkt förhållningssätt kring elevers lärande. Lärare som är väl förtrogna med och som arbetar utifrån styrdokumenten. Lärare som arbetar med formativ bedömning. Lärare som arbetar för att skapa helhet och sammanhang för eleverna. Lärare som har strategier för elevinflytande Lärare som vill arbeta i team, både över- och inom ämnesgränserna. Lärare som är beredda att testa nya arbetsformer och arbetssätt. Lärare som både vågar pröva och ompröva. Lärare som bjuder in eleverna till möten där den vardagliga kunskapen möter den vetenskapliga. Lärare som utvecklar externa samarbetspartners Lärare som har idéer och strategier kring kreativt lärande Lärare som har idéer och strategier kring kulturellt lärande Lärare som har idéer och strategier för ett fördjupat och utvidgat lärande med hjälp av digitala verktyg Lärare med förmåga att skapa goda relationer, både till medarbetare och till elever. Lärare som kan möta alla elever; som har Cross-Cultural Competence. Lärare som har höga förväntningar på sina elever. Lärare med god ledarskapsförmåga.. Lärare som håller sig à jour med aktuell forskning. Lärare som är beredda att granska den egna verksamheten på ett strukturerat och metodiskt sätt och efter analys föreslå förbättringar. 13

14 Rekrytering Under arbetet i höst har vissheten växt fram om att den tidplan som gjordes från början kring rekrytring av skolledning till Nya Latin måste tidigareläggas. Det är många beslut som behöver tas under våren som har stort inflytande på olika vägval som kan bli styrande för utvecklingen av Nya Latin. De vägvalen bör en skolledning göra. Efter diskussion i bland annat projektets styrgrupp togs beslutet att lysa ut tjänsten som gymnasiechef redan i januari Det här är alltså den huvudsakliga anledningen till att rapporten tidigareläggs. Därefter har HR-avdelningen informerat om den nya tidplanen och klargjort hur rekryteringen för samtliga medarbetare på Nya Latin skall gå till. Tidplanen har presenterats på min blogg, på en mötesplats för Nya Latin och genom att HR-konsulterna erbjudit möjlighet för varje medarbetare som så önskar att möta dem under besök på HE, MED och ML. Elevprognos Utbildningar Skolan erbjuder: Estetiska programmet, alla fem inriktningarna Humanistiska programmet, båda inriktningarna Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap samt särskild variant Naturvetenskap-musik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation Spetsutbildning i Musik Vidare erbjuder skolan utbildning för elever med neuropsykiatriska funktionshinder (inom ramen för samhällsvetenskapsprogrammet), preparandutbildning kopplade till de nationella gymnasieprogrammen och gymnasiesärskola inom det estetiska programmet. Elevprognosen för varje rektorsområde är baserad på följande ingångsvärden: Nuvarande elever från Heleneholmsgymnasiet och Mediegymnasiet som ska gå i år 2 och 3 läsåret 2013/14 och Antagandet att antalet sökande till skolan inför läsåret 2013/14 inte blir färre än nuvarande elevantal i år 2 Ro 1; Konst och Media År 1 läsåret 2013/14 (prognos) Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap 30 d: o inriktning medier, information och kommunikation 30 Estetiska programmet, inriktning bild- och formgivning 15 Estetiska programmet, inriktning estetik och media År 2 läsåret 2013/14 (prognos) Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap 30 d:o inriktning medier, information och kommunikation 30 Estetiska programmet, inriktning bild- och formgivning 10 Estetiska programmet, inriktning estetik och media År 3 läsåret 2013/14 (efter elevantal i år1 2011/12) Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap 30 d:o inriktning medier, information och kommunikation 30 Estetiska programmet, inriktning bild- och formgivning 5 Estetiska programmet, inriktning estetik och media SUMMA RO 1; KONST OCH MEDIA

15 Ro 2; Musik och Natur År 1 läsåret 2013/14 (prognos) Estetiska programmet, inriktning musik 64 Spetsutbildning i musik 15 Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap samt särskild variant Naturvetenskap musik, tillsammans År 2 läsåret 2013/14 (prognos) Estetiska programmet, inriktning musik 50 Spetsutbildning i musik 10 Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap samt särskild variant Naturvetenskap musik, tillsammans År 3 läsåret 2013/14 (efter elevantal i år1 2011/12) Estetiska programmet, inriktning musik 59 Spetsutbildning i musik 9 Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap samt särskild variant Naturvetenskap musik, tillsammans 0 68 ( NA-Musik startade ej läsåret 2011/12 p g a sent beslut om tillstånd och därmed för få sökande) SUMMA RO 2; MUSIK OCH NATUR 269 Ro 3; Språk och Kultur År 1 läsåret 2013/14 (prognos) Estetiska programmet, inriktning dans 15 Estetiska programmet, inriktning Teater 30 Humanistiska programmet 30 Preparandutbildning (1-år) 24 Individuellt alternativ (1-år) 8 SP-F 10 Gymnasisesärskola ES År 2 läsåret 2013/14 (prognos) Estetiska programmet, inriktning dans 15 Estetiska programmet, inriktning Teater 30 Humanistiska programmet 20 SP-F 10 Gymnasisesärskola ES År 3 läsåret 2013/14 (efter elevantal i år /12) Estetiska programmet, inriktning dans 14 Estetiska programmet, inriktning Teater 28 Humanistiska programmet 18 SP-F 10 Gymnasisesärskola ES SUMMA RO 3; SPRÅK OCH KULTUR 262 TOTALT ELEVANTAL 2013/14 (prognos) 921 Marknadsföring För att på ett så bra sätt som möjligt marknadsföra skolan inför läsåret 2013/14 bör en informationsgrupp tillsättas snarast efter att den nya skolledningen utsetts. Denna grupp bör bestå av medarbetare från Heleneholmsgymnasiet, Mediegymnasiet och Informationsavdelningen. Vi kan identifiera ett flertal områden för vidareutveckling av informationsinsatserna inför starten av läsåret 2013/14. 15

16 Hemsidan Under hösten 2011 aktualiserades hemsidan som den nya skolans hemsida. Den första versionen som publicerades var i stort behov av vidareutveckling i följande avseenden: - hemsidans utformning, struktur, val av bildmaterial - arbetsprocessen - utformning och gallring av text så att både författningens krav (information om behörighet, urval mm) och kraven på överskådlighet, lättlästhet och saklighet kan uppfyllas - tydlighet kring vilken eller vilka målgrupper sidan vänder sig till Hemsidans utformning har successivt förbättrats och vidareutvecklats under hösten Bland annat har strukturen förbättrats och inslag om skolornas utåtriktade verksamheter har tillkommit. Det fortsatta arbetet med hemsidan bör ske i intimt samarbete mellan infoavdelningen och företrädare för Heleneholms gymnasium och Mediegymnasiet, förslagsvis genom inrättande av en informationsgrupp. Hemsidan behöver fortlöpande vidareutvecklas informativt, illustrativt, interaktivt och med mer inslag från skolornas olika verksamheter. För det senare behöver en musik-i-medialicens tecknas med STIM. I samband med detta bör hemsidans målgrupp inför läsåret 2013/14 tydliggöras bättre, då detta har stor betydelse för sidans fortsatta utveckling och utformning. På Malmö stads officiella hemsida publiceras också fortlöpande aktuell information om skolornas utbildningar och verksamheter. Inför läsåret 2012/13 finns aktuell information om Heleneholmsgymnasiet och Mediegymnasiet huvudsakligen här. Arbetet med uppdatering av dessa hemsidor sker fortlöpande och parallellt med övrigt informationsarbete. Gymnasiemässor Gymnasiemässan i Malmö 2011 genomfördes på ett mycket bra sätt med montrar för Heleneholmsgymnasiet och Mediegymnasiet bredvid varandra och med mellanliggande informationsdel om Nya Malmö Latinskola. Samarbetet mellan skolorna och infoavdelningen inför gymnasiemässan har fungerat bra. Helhetsintrycket av skolornas montrar var mycket gott det fanns möjligheter till såväl information, personliga samtal och verkstad (musikmonter). En särskild musikscen med ensembler från ES-Musik fanns uppställd utanför mässans entré. Både personal och elever medverkade i stort antal. Besöksfrekvensen till de båda skolornas montrar under mässan var god, även om elevkullarna märkbart har minskat. De elever och föräldrar som besökte mässan var framför allt inriktade på skolornas utbildningar inför 2012/13, men en del frågor om den nya skolan ställdes också. På Gymnasiemässan 2012 kommer Nya Malmö Latinskola att ha en egen monter. Planeringen av denna behöver komma igång i augusti 2012 vilket även detta pockar på behovet av en informationsgrupp som snabbt kan komma igång med arbetet i samverkan med infoavdelningen. Heleneholms gymnasium representerade Malmö stad på Köpenhamns gymnasiemässa Uddannelse i centrum i november 2011 där estetiska utbildningar presenterades i den internationale zone. Den Köpenhamnska mässan är annorlunda uppbyggd än den Malmöitiska utbildningar presenteras men inte enskilda skolor. Ett 60-tal danska elever anmälde sitt intresse för vidare information och kontakt. Utbildning inom dans var mest efterfrågad, men även teater och musik. På mässan medverkade förutom personal danska elever från Heleneholms gymnasium. Medverkan i denna mässa medför en extra kostnad men det är angeläget att vi fortsättningsvis finns representerade på Uddannelse i Centrum då både Heleneholms gymnasium och Mediegymnasiet sedan flera år tillbaka har danska elever på sina program. Öppna hus Båda skolorna genomförde i november 2011 öppna hus inför läsåret 2012/13. På dessa öppna hus presenterades skolornas utbildningar av elever och personal samtidigt som det visades informationsmaterial om den nya skolan. 16

17 Båda skolorna besöktes av många mycket seriösa och intresserade ungdomar och deras föräldrar även om konkurrensen från andra skolor och nedgången i elevkullar inte kunde undgås att märkas. I januari-februari 2012 kommer nya öppna hus att anordnas. Öppet hus är en av de viktigaste informationskanalerna inför valet till gymnasieskolan, både för eleverna och för deras föräldrar. På öppet hus insupes skolans atmosfär, stämningar, intryck och detaljinformation om olika utbildningsalternativ. Mycket samtal sker med sökande, elever, lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare. Många aktiviteter som speglar skolans olika utbildningar anordnas. Inför läsåret 2013/14 behövs därför öppet hus arrangeras flera gånger inför den första sökningsomgången till den nya skolan. Planeringen av detta behöver komma igång snarast efter det att den nya skolledningen tillsatts och bör ske i nära samarbete mellan Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och infoavdelningen, t ex via tidigare nämnda informationsgrupp. Vi tror att dessa öppna hus bör förläggas till Malmö Latinskola, troligtvis då i den äldre byggnaden. Bioreklam Under 2010 och 2011 har korta informationsfilmer (ca 15 sek) producerats dels av skolorna själva, dels av infoavdelningen och visats som reklam på olika biografer. Trycksaker En annan mycket viktig detalj i informationen inför ett läsår är olika broschyrer, där skolans enhetsbroschyr spelar en central roll. Broschyrmaterialet vänder sig givetvis till sökande och deras vårdnadshavare i första hand men används även i stor utsträckning av studie- och yrkesvägledare som faktamaterial. I årets produktion av broschyrer har fokus legat dels på den nya Skånebroschyren som alla elever i årskurs 9 i hela Skåne län och Sölvesborg får, dels på enhetsbroschyrerna som delas ut på gymnasiemässan och öppet hus. Även samtliga studie- och yrkesvägledare erhåller detta material. I Skånebroschyren presenteras förutom de olika gymnasieprogrammen samtliga gymnasieskolor inom samverkansområdet med en sida där man kortfattat och översiktligt kan presentera skolan och dess utbildningar. Denna broschyr (eller snarare bok) ger en utförlig översikt över samtliga gymnasieskolor, såväl fristående som kommunala, i hela Skåne län och Sölvesborg. I enhetsbroschyrerna presenteras skolan i detalj och alla dess utbildningar, inriktningar, strukturer och profiler. Likaledes presenteras skolan och dess verksamheter på olika sätt. Båda dessa broschyrer har producerats av skolornas infogrupper i nära samarbete med infoavdelningen. Detta viktiga samarbete är mycket tidsödande och har fungerat mycket bra. Kvalitén på den slutliga produkten uppfattas som tilltalande, saklig och professionell vilket är viktigt i konkurrensen med andra skolor. Infoavdelningen har vidare producerat en inlaga om Nya Malmö Latinskola som häftats in i samtliga exemplar av Heleneholmsgymnasiets och Mediegymnasiets enhetsbroschyrer. Inför det första läsåret för den nya skolan behöver en egen enhetsbroschyr tas fram till 2012 års gymnasiemässa och öppna hus. Då många elever från andra kommuner än Malmö förväntas söka till skolan är denna första enhetsbroschyr en mycket central del i skolans marknadsföring inför första läsåret. Fortsatt god samverkan mellan infoavdelningen och Heleneholms gymnasium/mediegymnasiet (varifrån underlaget hämtas) är av största vikt. Vidare har infoavdelningen producerat flyers, roll-ups och andra trycksaker om den nya skolan. Heleneholmsgymnasiet har annonserat om spetsutbildning (som är riksrekryterande) i tidningen Rumba, som går ut i hela riket till olika musikskolor, musiker, vägledare och musikpedagoger. På Latinskolans fasad mot Drottninggatan finns en stor, upplyst vepa som informerar allmänheten om det pågående projektet. Presskonferens Under hösten anordnades en presskonferens på byggarbetsplatsen med företrädare för förvaltningens informationsavdelning och projektets styrgrupp. 17

18 Intern marknadsföring Infoavdelningen har fortlöpande publicerat information om arbetet i olika former till utbildningsförvaltningens personal: dels som nyhetsbrev, dels i personaltidningen EDICO, dels på KOMIN. Fyra interna Mötesplatser för alla som är intresserade av Nya Malmö Latin har också genomförts. Övrig informationsspridning Informationsspridning om skolornas verksamhet sker också av nuvarande och f d elever, deras anhöriga, samarbetspartners, olika företrädare för yrkeslivet mm. Under 2011 har skolorna på olika sätt tydliggjort sin verksamhet genom projekt, turnéer till grundskolorna, konserter, föreställningar, utställningar mm som kommit allmänheten till del. Pedagogiska tankar Min egen pedagogiska grundsyn, enkelt uttryckt ser ut ungefär så här: För det första är ingen pedagogisk grundsyn ristad i sten utan måste hela tiden diskuteras och utvecklas och vid behov förändras. Omvärldsanalysen och samhällsutvecklingen är en faktor, forskningen och inte minst reflektionen en annan. Grundsynen handlar för mig både om människosyn och om kunskapssyn. Jag har en orubblig tro på människan som en nyfiken varelse som både vill och kan lära sig. När det gäller kunskapssynen sällar jag mig, inte helt oväntat kanske, till det sociokulturella lärandet. D v s: Människan lär sig inte ensam utan i samspel med andra Människan lär sig genom meningsskapande sammanhang Kunskap är beroende av språk För att skapa kunskap behövs också artefakter eller verktyg. Där är digitala verktyg något de lärda tvistar om. Är det enbart en artefakt eller kan det också vara något annat? Det här blir ju ingenting värt om det inte omsätts i praktiken. Det är inte något en enskild gymnasiechef eller skolledning kan göra helt på egen hand, utan är sådant som måste göras tillsammans med de som skall arbeta med eleverna. Rektorerna ansvarar för organisation och arbetsfördelning inom respektive rektorsområde. Det inre pedagogiska och vardagliga arbetet präglas av variation och mångfald. Vi föreslår att skolans pedagogiska arbete organiseras i såväl programarbetslag som ämnesgrupper. Programarbetslagen blir ett viktigt inslag för att man som elev på Nya Latin skall känna en hög grad av identifikation med det program man går. Man skall också känna att det finns ett lärarlag runt varje elev som lyssnar på och känner till varje elevs mål med sin utbildning. En hög grad av elevinflytande blir nödvändig när vi pratar om att utveckla elevernas skaparlusta, motivation och känsla av meningsfullhet. Utgångspunkt är examensmålen som skall utgöra ledstjärna i varje utbildning. Så här skriver Skolverket: Examensmålen skall ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De skall styra arbetet och gymnasiearbetets utformning och innehåll. Den svenska gymnasieskolan är kursutformad. Gymnasieskolans ämnen och de olika kursernas innehåll och kunskapskrav beskrivs i ämnen som styr undervisningen. I och med detta behövs ämnesgrupper som en annan central del i verksamheten för att diskutera, tolka och utvärdera och därmed utveckla undervisningen. Den formativa bedömningen skall vara väl utvecklad i alla kurser och varje elev skall känna till var den befinner sig kunskapsmässigt och vad som behöver göras för att nå eventuella högre mål. Arbetet på Nya Latin skall kännetecknas av både och ; projekt och tvärvetenskapligt arbete stimuleras i lika hög grad som en hög ämnesteoretisk nivå i olika ämnen och kurser. 18

19 Nya Latin skall också kännetecknas av kvalitativa möten, såväl verkliga som digitala. I uppdraget till projektledaren har det ingått att förhålla sig till begreppen entreprenöriellt, digitalt och globalt lärande. Under projektets gång har det stått allt klarare att de här begreppen hör ihop, man skulle nästan kunna uttrycka det som att de ibland är en förutsättning för varandra. Den digitala satsningen som görs på Nya Latin som innebär en dator till varje elev skapar i sig goda förutsättningar för att arbeta kreativt och målinriktat samtidigt som det blir enkelt att ha hela världen som sin arena. Jag har ändå gjort ett försök att sära på begreppen. Digitalt lärande Jag är övertygad om att den satsning som görs på Nya Latin med digitala verktyg till varje elev är både nödvändig och strategiskt riktig. Nödvändig därför att vi tar emot elever som redan har digitala verktyg som en förlängning av sin identitet. Som är ständigt uppkopplade. Vi skall inte stänga av den kompetensen i skolan, utan använda och utveckla den. Strategiskt riktig för att vi behöver en välutbildad befolkning i Malmö som har tillgång till och som kan använda kraftfulla digitala verktyg på nya sätt. Som behöver bli bra på att både använda datorn som ett verktyg i sitt sökande efter och skapande av ny kunskap och som ett viktigt nätverksinstrument för framtiden. För att få fart på utvecklingen krävs det genomtänkta strategier för genomförandet och en kompetensutveckling som både kan vidga lärarnas pedagogiska ramar och hjälpa dem att hitta nya former för undervisning och examination. Vi har en bit kvar i skolan innan de digitala verktygen betraktas som det självklara valet för informationshantering, kommunikation, produktion och konsumtion av digitalt material. Såsom det faktiskt görs i andra kunskapsintensiva verksamheter utanför skolan. Tyvärr ifrågasätts ofta den pedagogiska nyttan om man inte omedelbart ser resultat i form av ökad måluppfyllelse. Samtidigt är det viktigt att påpeka att en 1-1 lösning inte är ett självändamål utan kostnaden motiveras av de möjligheter som tekniken kan bidra till när det gäller utvecklingen av det faktiska lärandet. Skolan som fysiskt rum förvandlas också i och med en 1-1 satsning. Infrastrukturen är inte längre låst i klassrum utan kommunikation och kunskapsproduktion kan vara oberoende av både tid och rum. Lärandet på Nya Latin skall präglas av en hög grad av autenticitet i nära relation till omvärlden, både lokalt och globalt. För att vi skall nå dit rent konkret behöver vi en lärarkår som i augusti 2013 står redo att ta emot en kull ettor på Nya Latin. En årskull som är lovade något nytt; en mötesplats där deras vardagliga kunskaper får möta de vetenskapliga, där de får utveckla hela sin potential, där de från dag ett får använda sina digitala verktyg på ett nytt, skapande sätt. För att nå dit måste vi ha lärare som har blivit trygga i sin digitala kompetens, som vågar pröva, misslyckas och pröva igen. Utvecklingen av detta måste ske i flera steg: Skolledningen måste utveckla en övergripande strategi för det digitala lärandet Digitala didaktiker måste utbildas för att finnas som pedagogiskt stöd i varje arbetslag Varje medarbetares behov av utbildningsinsatser måste kartläggas Interna och externa utbildningsinsatser måste kontinuerligt genomföras, gärna i form av designade workshops Inspiration i form av återkommande pedagogiska kaféer Snabbtips varje vecka Hållbara tekniska lösningar är en absolut förutsättning Vi är också övertygade om att ett tydigt ramverk att förhålla sig till kan vara en stor hjälp, inte minst i början. Där föreslår vi SAMR, utvecklad av Dr Ruben Puentedura. I korthet innebär den följande (lånat från Charlotte Christoffersson på Pedagog Malmö): 19

20 Bild hämtad med medgivande från Dr Ruben R. Puentedura Substitution / Ersättning Ingen förändring. Vi gör samma saker som tidigare skillnaden är bara att vi gör det med ny teknik. Det blir ingen funktionell förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten. Exempel: Datorn som ordbehandlare eller för att läsa E-bok. I dessa två fall är datorn bara en ersättning för en annan teknik och tillför inte lärandet något. Eleverna blir inte bättre på att skriva eller att läsa bara för att de gör det på datorn. Augmentation / Förbättring Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg men bidrar till att skolarbetet kan effektiviseras dock fortfarande utan förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten. Exempel: Eleven kan med datorns hjälp skicka sin skrivna text till läraren. Eleven kan med talsyntes få texten i sin e- bok uppläst. Eleven kan göra understrykningar och anteckningar som sedan kan exporteras till ett annat dokument. Men fortfarande handlar det bara om en teknisk förbättring. Själva uppgiften och lärandeprocessen har inte förändrats. Modification / Förändring På denna nivå bidrar tekniken med möjligheter som gör att läraren kan designa uppgifter och lärprocesser för eleverna på ett annat sätt. Nu används tekniken för ett socialt lärande. Uppgiften har förändrats så att eleverna blir bra på metalärande, att de ska lära om sitt eget lärande. De ska bli medvetna om hur de lär, förstår och tänker. De ska också bli medvetna om hur andra lär, förstår och tänker. Automatiskt gör de reflektioner kring detta vilket de applicerar på sig själva och som i sin tur påverkar deras egna lärande. Exempel: Eleven använder datorn för att på gemensamma digitala ytor samarbeta med varandra. T.ex. dela understrykningar och anteckningar med varandra. Det individuella skrivandet och läsandet har nu blivit en social aktivitet där man utbyter erfarenheter, tankar och åsikter om det de läst i t.ex. e-boken. Redefinition / Omdefiniering Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Det innebär att nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar och uppfinner. Det är nu en påtaglig utveckling i lärandet börjar hos eleverna. På denna nivå har uppgiften utformats så att eleven försätts i positionen att själv bli läraren. Slutuppgiften är att de för någon annan, utanför skolan, ska förklara det de har lärt sig. Någon som befinner sig på annan plats. På denna nivå omsätter eleverna det material de har tagit del av till något nytt. Exempel: Datorn används av eleverna för att ta in omvärlden och nå ut till omvärlden. Med hjälp av verktyg som bloggar, wikis, skype m.m. kan eleverna förmedla sina kunskaper, och omvärlden kan ta del av och även ge respons tillbaka. 20

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8138 MediaGymnasiet Nacka Strand AB Org.rtr. 556676-5995 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i MediaGymnasiet Nacka Strand AB belägen i Nacka kommun Box 23069. 104 35 Stockholm 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Ängelholms skolplan

Ängelholms skolplan ÄNGELHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ängelholms skolplan 2007-2010 Ängelholms skolplan 2007-2010 Utan kompass ingen riktning och utan sjökort ingen vetskap om vilken riktning man ska ta.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Ornäs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Stockholm. Box Lunaskolan. Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB/ FRIMÄRKE FÖR PLATS. Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter

Stockholm. Box Lunaskolan. Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB/ FRIMÄRKE FÖR PLATS. Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB/ Box 34 190 100 26 Stockholm Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N Nyfikenheten stimulerad A Aktivitet

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Beslut Dnr 44-2015:9618 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Motala belägen i Motala kommun Beskuj:

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum 2015-11-20 Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby skola. Skola: Läsåret 2016/2017

Verksamhetsplan. Sundby skola. Skola: Läsåret 2016/2017 ! Läsåret 2016/2017 Skola: Sundby skola 1 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 3... 3 Aktuella utvecklingsområden... 4 Handlingsplan... 5 Vilka åtgärder planeras för att utveckla era målområden?... 5

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer