EnergoRetea Group. EnergoRetea består av tre verksamhetsområden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EnergoRetea Group. EnergoRetea består av tre verksamhetsområden:"

Transkript

1

2

3

4

5 EnergoRetea Group EnergoRetea består av tre verksamhetsområden: Energi & Elkraft Säkrar elförsörjningen från produktion till konsument Installation Skapar tekniska lösningar för moderna, effektiva och ändamålsenliga lokaler ICT (IT & telekom) Erbjuder konsultstöd & rådgivning inom IT & telekommunikation. CLC är ett helägt dotterbolag till EnergoRetea verksamma inom Installationsområdet. Bolaget har kontor i Helsingborg och Malmö. Totalt ca 260 konsulter fördelade på 10 kontor runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm

6 Vindkraft Energi som inte påverkar klimatet Vindkraften är en kostnadseffektiv och förnybar energikälla som kan bidra till att nå ett hållbart samhälle. Att investera i vindkraft innebär även planering av vägar, kraftnät, byggnation, telekommunikationer, drift och underhåll. I alla delar av ett projekt kan vi komma in som ett stöd och en hjälp, vare sig det gäller stora som små projekt, till land eller till havs. Vårt erbjudande sträcker sig från förstudie, projektering, miljöprövning, beredning till upphandling, projektledning, besiktning och kontroll. Inom kontroll och besiktning har vi besökt över 400 anläggningar. Detta gör att vi är väl insatta i den problematik som finns. Våra tjänster erbjuds inom följande områden: Verksamhetsutveckling Elsystem och nätanslutning Projektledning Kraftledninga/kablar Projektadministration Scada Riskanalyser Telekommunikation Avtal och kontrakt Miljöjuridik Geologisk analys Miljökonsekvensbeskrivningar Betong och konstruktion GIS Fundament Transportvägar (Vectura (tidigare. Vägverket)) Hydrologi, hydraulik Mekanik Kontroll och besiktning

7 EnergoRetea Group byter namn! I höst

8

9 Entreprenadbesiktning Som ett avslut på entreprenaden (efter provdrift) utförs entreprenadbesiktning. Här regleras garantitid, försäkringar, betalningar samt eventuella fel

10 Erfarenhetsåterföring från entreprenadbesiktningar Bakgrund Erfarenheter från entreprenadbesiktningar stannar hos beställaren Det saknas en övergripande bild av vilka brister som förekommer Erfarna besiktningsmän vittnar om återkommande anmärkningar Syfte Samlaerfarenheter och presentera hur det ser ut Skapa förutsättningar för ökad leveranskvalitet Mål Synliggöra problemområden och sätta press på leverantörer Att skapa ett underlag som kan vara ett stöd vid upphandling

11 Idag Sammanställning och rapport

12 Arbetssätt Enkäter Kvantitativ bild av bristerna Intervjuer Kvalitativ bild av bristerna Avgränsningar Endast besiktningar som genomförts under de fem senaste åren Endast verk med en effekt på över 500kW Endast landbaserade verk ingår

13 Enkätutformning Enkätens utformning medför att resultatet är ett minimum av identifierade brister. Beroende på om besiktningsmannen har valt att lägga ett flertal likartade brister under en anmärkning eller om han/hon redovisat dem en och en kommer antalet anmärkningar i vår statistik att variera. Ett exempel på detta är att en del besiktningsmän redovisar varje enskild skada på korrosionsskyddet som en unik anmärkning, andra sammanfattar det i en punkt och anger att det förekommer skador på korrosionsskyddet Enkäten

14 Utskick och svar Deltagande företag (19 av 25): Arise Elous Vind AB EON HS Kraft Dala Vind (Malung Energi) O2 Rabbalshede RGB Vindkraft Siral Skellefteå Kraft Slite Vind STENA Universal Energi AB Lysekil Vindil Smålansvind Vindenergi i Kuling AB Kli Kalix Vindkraft AB Hafra Lyckorna Vind AB Besiktningsföretag: EnergoRetea Triventus Energiteknik Carl Bro Danmarks Vindmölleforening Gotlands EL & Automation mfl.

15 Inkomna svar Totalt samlades det in information från 174 verk Det motsvara en knapp 1/3 del (32%) [543 verk] av andelen byggda verk under perioden Antalet registrerade anmärkningar uppgår till 4683st

16 Fördelning av inkomna svar

17 Enkätresultat Resultaten presenteras i två delar: Generella (baserade på hela underlaget) Sorterade utifrån olika aspekter (fabrikat, ålder, terräng mm)

18 Generella resultat Av de 174 besiktigade verken har 52 underkänts, detta motsvarar 30% Exempel på brister som bidragit till underkännande är: Fel på maskinutrustningen, elkvalitets problem Ej godkänd provdrift Fullständig dokumentation ej överlämnad

19 Generella resultat Det genomsnittliga antalet anmärkningar per verk är 27st Majoriteten av verk ligger mellan 20 och 35 anmärkningar Det med flest har 58st och minst 6st, de är av samma fabrikat Fördelning i antal anmärkningar / del Infrastruktur 27 2,7 Generella anm 9,1 Torn 7,6 Nacelle 7,5 Ca: 24 anm. ligger på vindkraftsleverantören

20 Infrastruktur [2,7] Vägar 0,19 Vägar Sönderkörda 6% Bärighet 12% Nätanslutn. 1,6 Fundament 0,95 Annat 56% Höjdförhålla nde vägbana 26% Nätanslutning Annat 33% Elkvalitetlit t 5% Reläskydd 5% UPS 8% Genomföring 33% Transformator 2% Hsp avslut 14% Dränering 4% Jord anslutning 55% Sättning i fyllnadsmassor 11% Fundament Annat 17% Foto Copyright Energo Retea Infästning 10% Sprickbildning 2% Armeringsfel 1%

21 Torn [7,7] Tätning 011 Annat 0,19 Ytskydd Korrosion 0,65 0,11 Ytskydd 2,7 Övrigt Utvändigt tkdd Invändigt ytskydd 0,70 Övrigt 5,0 ytskydd 1,1 Flänsförband 3% Nödbelysning 1% Övrigt Hiss 24% Personlig Annat 4% 1% Allmän belysning 16% Stegar 8% Ledningsförläggning 19% Personlig skyddsutrustn ing 4% Platform och räcken 6% Dörr och låssystem 15%

22 Foto Copyright py g Energo Retea

23 Nacelle [7,5] Belysnin g 0,60 Nav 0,90 Vingar 0,38 Mätutrustning 3% Ytskador Annat maskindelar 10% 2% Maskinutrustning Girsystem 16% Skada på maskinhus 11% Generator 5,6 12% Maskinutrustni ng 56 Vindgivare 2% Isolering 1% Klimatsystem 3% Lyftdon 6% Växellåda 10% Vattenläckage 1% Smörjsystem 7% Kylsystem 3% Hydraulsystem 7% Elkraftsystem 3% Kompositkoppling 3% Transformator 2%

24 Foto Copyright Energo Retea F t C i ht Foto Copyright Energo Retea

25 Nacelle [7,5] Pitchning 1% Reglering vingar 1% Nav Vingar Inklädnad 26% Annat 29% Belysn. 0,60 Nav 0,90 g 0,38 Åskskydd 18% Oljeläckage 25% Maskin utrustn, utrustn ing 5,6 Nödbelys ning Belysning Vingar ning 6% I fä t i Annat 26% Allmän belysn. 37% Hinderbe lysning 57% Vingtätning 56% Sprickor 17% Infästning 1% 57%

26 Foto Copyright Energo Retea

27 Generella anmärkningar Generella anmärkningar Städning Övrigt 055 0,55 1,1 Scada 0,64 Utbildning 0,55 Protokoll 0,9 LSPelinstallationer 1,1 HSP elinstallationen 1,2 Dokumentation 1,4 Märkning 1,8

28 De vanligaste anmärkningarna Anmärkningsfrekvens (antal anm./verk) Anmärkning 1,8 Märkning 1,4 Dokumentation 1,2 Hiss 1,2 HSP-elinstallation 1,1 LSP-elinstallation 1,1 Ytskydd utvändigt 1,0 Allmänbelysning 0,9 Ledningsförläggning 0,9 Protokoll 0,9 Girsystem

29 Enkätresultat, återkommande allvarliga anm. Växellåda I 58% (70%exkl. Enercon) av besiktningarna får växellådan anmärkningen För lite/mycket olja Korrosion på kuggar Metallpartiklar i oljan Åskskydd 16 % av verken får anmärkning på åskskyddet Vanligen pga felaktig montering Utbildning I 58% av verken brister utbildningen av servicepersonal Den görs i regel senare

30 Foto Copyright Energo Retea Foto Copyright Energo Retea Foto Copyright Energo Retea

31 Foto Copyright Energo Retea

32 Enkätresultat, utifrån olika aspekter Fördelning el (tot 1045 anm.) Jordanslut. 9% Fördelning el/mek (tot 2617 anm.) HSP 49% LSP 42% Mek 56% El 44%

33 Enkätresultat, utifrån olika aspekter Fabrikat Geografi och terräng Ålder och storlek

34 Fabrikat Fabrikatens fördelning Övriga 19% Enercon 18% Vestas 63% Fabrikat Vestas Enercon Övriga Antal anm./verk Andel underkända 32% 13% 31% Vanligaste anm. Märkning Utvändigt ytskydd LSP-elinstallation 2:a vanligaste Hiss LSP-elinstallation Märkning 3:e vanligaste Dokumentation Märkning Skada maskinhus Övriga: WinWinD NegMicon, Nordex och GE 4:e HSP-elinstallation Dokumentation Dokumentation 5:e Belysning Girsystem Protokoll 6:e Protokoll HSP-elinstallation HSP-elinstallation 7:e Girsystem Genomföringar Dörr och låssystem 8:e Generator Hiss Girsystem 9:e Invändigt ytskydd Dörr och låssystem Utvändigt ytskydd 10:e Utvändigt ytskydd Ledningsförläggning Generator

35 Geografi och terräng Antal anmärkning gar per verk 35,0 30,0 25,0 20,00 15,0 10,0 5,0 30,2 27,3 26,6 22,1 0,0 Kust (17 st) Öppet landskap (55 st) Skog (92 st) Fjäll (10 st) Terräng (antal verk) er verk anmärkningar p 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 28,0 30,1 24,7 Antal 5,0 0,0 Norrland (23 st) Svealand (58 st) Götaland (93 st) Geografisk Placering (antal verk)

36 Ålder och storlek 29,2 Antal anmär rkningar per verk 30,00 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 24,2 28,1 27,1 35,0 32,8 0, (17 st) 2007 (4 st) 2008 (59 st) 2009 (80 st) 2010 (14 st) Besiktningsår (antal verk) er verk anmärkningar p 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 27,1 26,1 27,0 Antal 5,0 0, kw (22 st) kw (19 st) 2000 kw+ (133 st) Storlek (antal verk)

37 Intervjuer Intervjuer har genomförts med representanter från beställarsidan Frågor Problem vid entreprenader (vilka problem de upplever) Besiktning (fungerar de idag) Enkätresultaten( var de väntade)

38 Intervjuer Problem med entreprenader Leverantörernas egenkontroll brister (ibland används besiktningen för detta) Tidplan Bråttom till överlämning Dokumentation (olika leverantörer gör olika tolkning) Problem att få brister åtgärdade (ibland rapporteras åtgärder som ej utförts) Besiktning Besiktningsupplägg (Det fungerar bra, brister hittas) Besiktningsmännens kompetens (det finns ett antal aktörer med god kunskap) Leverantörernas delaktighet lk (kompetens och bh behörighet h brister ibland) Enkätresultatet Upplägget fungerade bra (och inget viktigt missat) Det vanligaste punkterna känns igen Vissa förvånar (tex har vissa stora problem med hiss andra inga alls)

39 Slutsatser 30% av besiktningarna underkänns I 58% (70% exkl. Enercon) av besiktningarna får växellådan anmärkningen Majoriteten av brister är lätta att åtgärda Det förekommer återkommande allvarliga brister Skillnaden mellan fabrikat, geografi, terräng och ålder är liten Brister på dokumentation, märkning och protokoll står för en stor del av anmärkningarna Leverantörerna egenkontroll brister I enkätsvaren syns ingen nedgång i anmärkningar, men beställarna upplever en förbättring.

40 EnergoRetea Group Tack alla medverkande företag!

41 Tack för idag!

Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk

Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50

Läs mer

Vindenergi utan haveri

Vindenergi utan haveri Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov VIDAR OLBURS Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN 2011-01-31 VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN Miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftverk inom ett område i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Beställare: Konsult: Samkraft AB Triventus Consulting AB Rapportdatum:

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Vindkraft i norra Sverige

Vindkraft i norra Sverige ISRN: LUTMDN/TMHP--06/5112--SE ISSN: 0282-1990 Vindkraft i norra Sverige Inventering av lämpliga platser för vindkraftsetablering i de sex nordligaste länen Mattias Eriksson Februari 2007 Lunds Tekniska

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) 2007/2008

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) 2007/2008 ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) Innehållsförteckning 3 Eolus 4 Verksamheten 10 Marknaden 14 VD har ordet 16 Aktien och ägarförhållanden 19 Ekonomiskt sammandrag 20 Nyckeltal 22 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer