Konstruktion Mur Malmö 26/ Tomas Gustavsson. forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktion Mur Malmö 26/11 2007. Tomas Gustavsson. forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk"

Transkript

1 Konstruktion Mur Malmö 26/ Tomas Gustavsson byggnadskonstruktör, TG konstruktioner AB, Lund konstruktionsarbete, konsult forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk

2 Aktuella murverksprojekt på Konstruktionsteknik, LTH: Reparation av tegelmurverk, korrosionsskador Tegeldetaljer, handbok, fasadmur+bakmur

3 Föreläsning 26/ Bärförmåga Statisk hållfasthetsdimensionering, översiktlig genomgång Beräkningsexempel statik Byggnadsfysik (byggnadsteknisk utformning) Vatten- och fuktisolering, lufttäthet, värmeisolering, exempel på tekniska lösningar Korrosionsskadade tegelmurverk

4 Konsultkategorier vid byggnadsprojektering: Arkitekt Byggnadskonstruktör VVS-konstruktör El-konstruktör byggritningar A byggritningar K vent-, värme-, sanitetsritningar elritningar Skillnaden mellan A- och K-ritningar: Arkitektritningarna visar färdig byggnad Konstruktionsritningarna redovisar främst bärande konstruktioner, men ofta även byggnadsteknisk uppbyggnad, vägen till färdig byggnad

5 Byggnadsentreprenaden definieras av A- och K- ritningarna tillsammans: Konstruktionsritningarna används framförallt när man bygger stommen Arkitektritningarna används när stommen är byggd Byggnadstekniska lösningar (värmeisolering, luft- och vindtätning, ytskikt etc.) kan finnas på A- och/eller K-ritningarna

6 Direkt parallellprojektion: (ritmetod som används på arkitekt- och installationsritningar)

7 Exempel på direkt parallellprojektion: Normalt på ark-, VVS-, el-ritningar Planritning A

8 Speglad parallellprojektion: (vanlig ritmetod för konstruktionsritningar)

9 Exempel speglad parallellprojektion Vanligt på K-ritningar

10 Karakteristiskt för murverkskonstruktioner: hög tryckhållfasthet låg draghållfasthet låg skjuvhållfasthet

11 Romansk byggnad (basilika) från ca 490 e.kr, Ravenna, Italien

12 Gotisk kyrka, ca 1240 e.kr, Sainte-Chapelle, Paris

13 Exempel tillåtna ( dimensionerande ) hållfasthetsvärden, skl 3, MPa Murverk av: Tryck: Drag: Tegel /15/B /0.14 Lättklinker /2/B /0.07 Lättbetong /2.3/B /0.05 Gjuten betong: K25 /oarmerad

14 Elasticitetsmodul Viktigt begrepp inom ämnesområdet konstruktionsteknik Varierar för olika materialslag, (materialparameter) Mått på hur hårda materialen är

15 Exempel på elasticitetsmoduler (MPa) hårt Gjuten betong: Murverk av: K Tegel /15/B 3200 Lättklinker /2/B 2500 Lättbetong /2.3/B 1400 Trä: K12, vinkelrätt fiberriktning 250 mjukt

16 Statisk dimensionering Vertikala laster: Egenvikt av byggnadsdelar Personlaster, inredning Snölast, vindlyft Horisontella laster: I praktiken handlar detta om vindlaster Direkt mot vägg (transversallast) Stabiliseringskraft (parallellt vägg) Övrigt: Laster p.g.a. temperatur och fuktrörelser

17 Exempel på statisk dimensionering: Vertikalbelastning av väggar och pelare Vindlaster mot väggar Laster på balkar/valv över öppningar Lokala trycklaster vid balk- och pelarupplag Vindlyft i takkonstruktioner

18 Kapacitet för att ta last kan ökas med armering: Horisontalarmering för vindlast Vertikalarmering

19 Bärande väggar tar upp mer laster än sin egentyngd Skalmurar bär sin egentyngd och tar upp vindlast Verkningssätt vid vertikallast bestäms av upplagstyp:

20 Tumregler : 4-5 m mellan murade halvstensväggar 8-10 m mellan en stens tegelväggar klarar horisontalstabilisering, erfarenhetsbaserat, gäller normalt vid 3-4 plan

21 Horisontal- och vertikalbelastning av väggar och pelare Max tillåten vertikallast vid viss vindlast beräknas Lokalt tryck under balkupplag Lyftkrafter förankras i murverket.

22 Öppningar i murverk: rakt valv bågformigt valv balk skiva oarmerade armerade

23 Oarmerad överbyggnad över öppning (valv): Notera kravet att a > 0.25 m om man ska göra öppningar i obelastade skalmurar oarmerade

24 prefab, spännarmerat skift, ej balk! Armerade balkar lättbetong, leca

25 Valvverkan över murade öppningar Förhållandet mellan höjd och längd (h/l) avgör horisontalkraftens storlek

26 Bild från centrala Riga, Lettland

27 Lokalt tryck i murverk

28 Hållfastheter anges i BKR som s.k. karakteristiska värden, f kar, för: Tryckhållfasthet Draghållfasthet Skjuvhållfasthet Dessa räknas om till dimensionerande (dvs tillåtna) värden enligt principen: f till = f kar / γ Den tillåtna hållfastheten erhålls alltså genom att man dividerar det karakteristiska värdet f kar med en säkerhetsfaktor γ där säkerhetsfaktorn γ = γ m x γ n

29 I BKR finns en tabell som anger γ m : kolumn 1 ej tillverkningskontrollerat material kolumn 2 tillverkningskontrollerat material

30 Tillåten hållfasthet är alltså f till = f kar / γ där säkerhetsfaktorn γ = γ m x γ n γ n beror på säkerhetsklass enligt BKR: säkerhetsklass säkerhetsklass säkerhetsklass 3 1.2

31 Hållfastheter: Tryck Drag Skjuvning (tvärkraft)

32 Utdrag ur BKR om tryckhållfasthet:

33 Några förutsättningar som anges i BKR: Tvärsnittsytan minst 0.04 m 2 Förbandsmurning, minst ¼ stens/blocks förskjutning Murtjocklek enligt tabell 6.311a Murning utförs enligt HUSAMA 98, kap. FS Reduktion av tryckhållfasthet vid tjocka fogar Armerat murverk: Brukskvalitet A eller B

34 Får man då göra så här? V. Ingelstad skola, Vellinge, diafragmamur

35 Krav på väggtjocklekar: Bärande vägg Skalmur Högst 2 vån/6m 85 mm 60 Mer än 2 vån/6m

36 Exempel tillåten tryckhållfasthet: Murverk av tegel, tillverkningskontrollerat material, bärande murverk, 25 Mpa, brukskvalitet B, utförandeklass 1, säkerhetsklass 3: f tillåten = 6.0/(1.8 x 1.2) = 2.78 MPa

37 Exempel skalmur f aktuell = 26.9 x 10E -3 / (0.12 x 0.7) = 0.32 MPa < f tillåten = 2.78 Förutsättning: Skalmuren kramlad till bakomliggande stomme, så att den inte kan knäcka ut

38 Samtidigt vertikal- och horisontalbelastat murverk: Tillåten vertikallast, R till, beräknas enligt formeln R till = 0.75 x Φ x A x f till där Φ = reduktionsfaktor pga knäckning A = den belastade väggens/pelarens yta f till = tillåten tryckhållfasthet

39 Reduktionsfaktorn Φ: Tillåten trycklast reduceras pga risken för knäckning Reduktion sker för en rad olika faktorer Φ räknas fram som ett värde mellan 0 och 1 Stor reduktion = lågt Φ Liten reduktion = högt Φ

40 Begreppet centrisk/excentrisk belastning viktigt för Φ

41 Reduktionsfaktorn Φ påverkas av: graden av excentricitet i belastning murverkets slankhetstal (förhållandet mellan höjd och tjocklek)

42 Vid ökande excentricitet i ök mur minskar Φ

43 Excentricitet vid uk mur beror på hur bjälklaget ansluter

44 Mindre väggtjocklek ger lägre värde på Φ

45 Högre vägg ger lägre värde på Φ

46 Två utförandeklasser: e o = h/200 e o = h/300 Större initialkrokighet ger mindre Φ

47 Vindlasten räknas om till en motsvarande excentricitet. Större vindlast ger mindre Φ.

48 Φ e dim /t Diagram för beräkning av Φ (h ef /t ef )x(1000xf ck /E k ) ½

49 Vid beräkning av reduktionsfaktorn Φ beräknas först : e dim /t där e dim = sammanlagd excentricitet (lastöverföring i ök mur, reaktion i uk mur, initialkrokighet, vind) t = murverkets tjocklek (djup) h ef /t ef där h ef = väggens höjd (räknad som effektiv höjd mellan avstyvande bjälklag) och t ef = murverkets tjocklek (räknat som effektivt tvärsnitt) (1000xf ck /E k ) ½ som är en materialkonstant: tegel 1.2, leca 0.85, lättbetong 1.0

50 h ef = murverkets effektiva höjd, kan alltid på säkra sidan sättas lika med verklig höjd mellan anslutande bjälklag. h ef får reduceras om anslutande bjälklag är av betong. h ef får reduceras om det finns anslutande sidoavstyvande väggar: Planritning

51 t ef = murverkets effektiva tjocklek t ef kan alltid sättas lika med den bärande väggdelens djup (t.ex. inre delen av en kanalmur) För kanalmur som kramlas ihop får styvheten i den yttre delen tillgodoräknas: För tegel, svenskt format, blir t ef = 151 mm i detta fall

52 Murverkskonstruktioner under olika epoker:

53 Metoder att öka t ef och därmed bärförmågan i moderna murverk:

54 Andra metoder att öka bärförmågan: Vertikalarmering: Kringmurning av armering Armering i storhål Armering i vertikal slits, blockmur Starkare bruk - starkare murverk, ökande risk för sprickor

55 Mer detaljerat om dimensioneringsgången kan man läsa om i häftet Dimensionering av horisontal- och vertikalbelastade murverk Tomas Gustavsson Lund 2002 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund Universitet

56 Konstruktion Mur beräkningsexempel Beräkningssexempel: Vertikal- o. horisontalbelastad massivmur leca Vägg i plan 1 beräknas

57 Beräkningsmodell: N d2 N d1 N d1 = last från bjälklag i plan 2 N d2 = egenvikt vägg i plan 2 + taklast N d1 = 3.5 kn/m (350 kg/m, träbjl)) h ef N d2 = 11.0 kn/m (1100 kg/m, trätak) t ef H d = 0.9 kn/m 2 (vindlast mot fasad) N d

58 Förutsättningar: Säkerhetsklass 2, utförandeklass I, brukskvalitet B, hållfasthetsklass 3, 190 mm djup lecamur, homogena block Detta ger en tillåten tryckpåkänning f till = 2.4/(1.8 x 1.1) = = 1.21 MPa = 1210 kn/m 2 I den fortsatta beräkningen sätts: t ef = 0.19 m h ef = 2.50 m (1000 x f ck /E) 0.5 = 0.85 Effektiv tjocklek, massivmur utan förstyvningar Effektiv höjd, träbjälklag, ej sidoavstyvande väggar Materialparameter för leca (f ck = kar. tryckhållfasthet, E = elasticitetsmodul enligt BKR) (h ef /t ef ) x (1000f ck /E k ) 0.5 = 11.1

59 Excentricitet pga vertikallast i ovankant vägg: N d2 a 2 N d1 a 1 e 1 = (N d2 x a 2 -N d2 x a 1 ) / (N d1 +N d2 ) e 1 = (11 x x 62) / (11+3.5) = - 6 Men den ska vara minst 0.05 x t = 10 mm Excentricitet pga vertikallast i underkant vägg: e 2 = 0 (platta på mark) e m = (e 1 +e 2 ) / 2 = (10 +0) / 2 = 5 mm

60 Excentricitet pga vindlast: Max böjmoment i fritt upplagd balk = ql 2 /8 q L I vårt exempel: M = H d x h ef 2 / 8 = 0.9 x / 8 = =0.70 knm därefter räknas detta om till en motsvarande excentricitet: N d x e p = M e p = M / N d = 0.70 / 14.5 m = = 48 mm

61 e dim / t beräknas: e m = 5 mm e p = 48 mm e 0 = 2500 / 300 = 8 mm (initialkrokighet) e dim = e m + e 0 + e p = = 61 mm e dim / t = 61 / 190 = 0.32

62 Φ tas fram ur diagrammet: Φ e dim /t Φ= (h ef /t ef ) x (1000xf ck /E k )½

63 Vertikala bärförmågan vid den aktuella vindlasten kan nu beräknas som: R till = 0.75 x Φ x A x f till R till = 0.75 x 0.25 x 1.0 x 0.19 x 1210 kn/m = 43 kn/m Den aktuella lasten N d = N d1 + N d2 = kn = 14.5 kn/m är minde än den tillåtna. Väggen klarar alltså belastningen.

64 Beräkningssexempel: Vertikal- o. horisontalbelastad kanalmur Kanalmur tegel Murdelarna kramlas ihop Den inre halvstensmuren bärande Vägg i plan 1 beräknas

65 N d2 N d1 Beräkningsmodell: N d1 = last från bjälklag i plan 2 N d2 = egenvikt vägg i plan 2 + taklast N d1 = 3.5 kn/m (350 kg, träbjl)) N d2 = 11.0 kn/m (1100 kg, tak, egentyngd vägg i plan 2) H d = 0.45 kn/m 2 (vindlast mot fasaden, kanalmur) Normalt krävs 3-4 st kramlor/m 2 för att fördela vindlasten på de två murdelarna N d

66 Säkerhetsklass 2, utförandeklass I, brukskvalitet B, hållfasthetsklass 25 Detta ger en tillåten tryckpåkänning f till : f till = 6.0 / (1.8 x 1.1) = 3.0 Mpa = 3000 kn/m 2 Kramlingen medför att murens totala styvhet blir större än den inre bärande delen ensam. Man får därför räkna med ett större väggdjup än 120 mm. Den bärande murdelens effektiva tjocklek t eff beräknas som: t ef = ( ) 0.33 = 151 mm

67 N d2 N d1 I den fortsatta beräkningen räknas in att väggen är sidostödd av tvärgående väggar med 5.5 m cc-avstånd: h ef = 0.7 x h = 0.7 x 2.5 = 1.75 m (1000 x f ck /E ) 0.5 = 1.20 (materialparameter för håltegel) t ef h (h ef / t ef ) x (1000 f ck / E k ) 0.5 = 13.9 N d

68 Excentricitet pga vertikallast i ovankant vägg: N d2 a 2 N d1 e 1 = (N d2 x a 2 + N d2 x a 1 ) / (N d1 +N d2 ) a 1 e 1 = (- 11 x x 20) / (11+3.5) = - 4 mm Men ska vara minst 0.05 x t = 6 mm Excentricitet pga vertikallast i underkant vägg: e 2 = 0 (bjälklag i underkant ansluter från samma sida) e m = (e 1 +e 2 ) / 2 = ( ) / 2 = 3 mm

69 Excentricitet pga vindlast: Max böjmoment i fritt upplagd balk = q x L 2 / 8 q L I vårt exempel: M = H d x h ef 2 / 8 = 0.45 x / 8 = = 0.35 knm därefter räknas detta om till en motsvarande excentricitet: N d x e p = M e p = M / N d = 0.35 / 14.5 m = = 24 mm

70 e dim / t beräknas: e m = 3 mm e p = 24 mm e 0 = 2500 / 300 = 8 mm (initialkrokighet) e dim = e m + e 0 + e p = = 35 mm e dim / t = 35 / 120 = 0.29

71 Φ tas fram ur diagrammet: Φ e dim /t Φ= (h ef /t ef ) x (1000xf ck /E k )½

72 Vertikala bärförmågan vid den aktuella vindlasten kan nu beräknas som: R till = 0.75 x Φ x A x f till R till = 0.75 x 0.28 x 1.0 x 0.12 x 3000 kn/m = 76 kn/m Den aktuella lasten N d = N d1 + N d2 = kn = 14.5 kn/m är minde än den tillåtna. Väggen klarar alltså belastningen.

73 Beräkningsexempel: Lokalt tryck under pelarupplag Pelare med lasten 50 kn (5000 kg) belastar en enstens tegelvägg Pelare med fotplåt Sidoavstyvande bjälklag Pelarupplag av cementbruk Upplag av cementbruk Enstens tegelvägg

74 Fotplåtens dimensioner = 100 x 100 mm Pelarupplag av cementbruk: H = 75 mm Lastspridning i cementbruket: 45 o Pelarlasten antas belasta ök tegel på ytan (100+2 x 75) x (100+2 x 75) mm = = 250 x 250 mm Säkerhetsklass 3, utförandeklass I, brukskvalitet C och håltegel i hållfasthetsklass 25 MPa, tillverkningskontrollerat material f till = 4.3 / (1.8 x 1.2) = 2.0 MPa = 2000 kn/m 2

75 Tillåten pelarlast med hänsyn till lokalt tryck i teglet = f till x belastad area = 2000 x 0.25 x 0.25 kn = 125 kn Aktuell last, 50 kn, är mindre än tillåten med hänsyn till lokalt tryck under upplagsplåten. Dimensioneringen måste sedan kompletteras med beräkning av maximal vertikallast på tegelväggen reducerad med hänsyn till knäckning.

76 Överslagsmässiga belastningar: Brottstadium: Brukstadium: Träbjälklag 3 kn/m kn/m 2 Betongbjälklag, 200 mm Vindlast Lätt tak, inkl.snö Värdena avser totallast, dvs egenvikt + nyttiga laster Värdet för snölast gäller de södra delarna av Sverige

77 Konstruktion Mur byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Lufttäthet Förhindra regngenomslag eller ordna vattenutledning Förhindra kapillärsugning av vatten från mark Energihushållning Skapa sunt inomhusklimat Komfort

78 Lufttäthet Viktigt ur energi- och komfortsynpunkt Murade hus t.o.m. mer lufttäta än regelhus? Diffusionstäthet behövs inte i murade ytterväggar utan organiskt innehåll Tunnputsning av murens insida i tegel och leca ger tillräcklig lufttäthet Om lättbetong murats noggrant: lufttät utan putsning Viktigt med lufttäta anslutningar mot lätta byggnadsdelar

79 Taksnitt långsida, fasadtegel/lättbetong, utkragande tak

80 Taksnitt gavelsida, fasadtegel, leca, utkragande takfot

81 Taksnitt, fasadtegel, tegelmurblock, ej utkragande takfot

82 Vattenutledning vid regngenomslag: Kombinationsmur leca/tegel, vattenutledning i sockel

83 Sockeldetalj med vattenutledning

84 Sockeldetalj insida fasadmur slammad

85 Grundläggning med kantelement av cellplast

86 Fönsterdetalj, fönster indraget, kanalmur

87 Fönsterdetalj vid tunnputsning av yttre murens insida Fönster långt ut i tvärsnittet, kanalmur

88 Fönsterdetalj, fönster långt ut i tvärsnittet, fasadtegel/lättbetong

89 Förhindra kapillärsugning från mark: Fasadtegel/lättbetong

90 Grundsnitt med sulblock, isodrän, blockmur, utskjutande sockel

91 Grundsnitt med Alba kantelement, kanalmur, drängrus

92 Grundsnitt murad innervägg

93 Energihushållning och sunt inomhusklimat: Lufttäthet Förhindra regngenomslag eller ordna vattenutledning Förhindra kapillärsugning av vatten från mark God isolerstandard ur energisynpunkt Komfort

94 Komfort: Övertemperaturer i radhus med lätt respektive tung stomme. Enligt Hagentoft m.fl.

95 LTH-rapporterna Moderna murade småhus och moderna murverk kan hämtas utan kostnad som pdf-filer på I bokform: moderna murverk via tegeldetaljer kommer ut delar finns som pdf på hemsidan

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Tekniska detaljlösningar

Tekniska detaljlösningar Tekniska detaljlösningar - Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial Tomas Gustavsson Föreläsningen bygger till stor del på innehållet i boken Moderna tegeldetaljer, som ges ut av stiftelsen

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning LECA Murverk Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning Inledning Källaren har gamla anor i landet, och förknippas på de flesta orter som en del av huset, som är helt eller delvis nergrävt i marken. Även

Läs mer

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, aktiv i SPEF: s kursverksamhet, e-post: tomas@konstruktioner.se Helt dominerande underhållsfråga under perioden: Skador p.g.a.

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion).

Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion). Landsarkivet i Lund Kv Arkivet 1, tillbyggnaden Översiktlig teknisk beskrivning Teknisk uppbyggnad Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion). Byggnadsstomme:

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Murma universalkramla

Murma universalkramla SfB Fg Murma universalkramla Universalkramlan med det lilla sortimentet och det stora användningsområdet, som ger maximal säkerhet vid förankring av skalmurar. Murma universalkramla har utvecklats av byggnadsingenjör

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor .1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter, genom att utnyttja

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Tomas Gustavsson tomas@konstruktioner.se Två FoU-projekt i Lund som behandlat ämnet: Reparation av murade fasader med korrosionsskador, LTH 2005-2007 Följdprojekt:

Läs mer

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 PROJEKTERINGSANVISNING 24.9.2014 INNEHÅLL 1. MATERIALDATA s.3 2. YTTERVÄGGAR s.3-4 a. allmänt b. minimiarmering 3. MÅTTSYSTEM s.4 4. UTGÅNGSDATA

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Sveriges tekniska forskningsinstitut

Sveriges tekniska forskningsinstitut FUKT Riskerna med puts på isolering på fasader är bara en av flera tvivelaktiga byggnadstekniker. Byggbranschen tar inte sitt ansvar mot slutkunden. Det krävs hårda nypor för att förändra ett etablerat

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Leca Isoblock. Projekteringsanvisning

Leca Isoblock. Projekteringsanvisning Leca Isoblock Projekteringsanvisning Rev. 2014.10.28 Leca Isoblock Projekteringsanvisning Innehållsförteckning Innehåll Sida Inledning 3 Produktbeskrivning 5 Termiska egenskaper 6 PUR 6 Konstruktionsanvisningar

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB Eurokod lastkombinering exempel Eurocode Software AB Nybyggnad Lager & Kontor Stålöverbyggnad med total bredd 24 m, total längd 64 m. Invändig fri höjd uk takbalk 5,6m. Sadeltak med taklutning 1:10. Fasader

Läs mer

ALBA Kryprumsgrund. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

ALBA Kryprumsgrund. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning ALBA Kryprumsgrund Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Inledning ALBA grundbalkar av LECA lättklinkerbetong på grundsulor skapar förutsättningar för ett fribärande bjälklag över

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

BeWi Byggsystem - Teknisk information. Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand 2007-12-12

BeWi Byggsystem - Teknisk information. Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand 2007-12-12 BeWi Byggsystem - Teknisk information 2007-12-12 Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand Innehåll 1. Produktbeskrivning - BeWI Byggesystem...3 1.1 Materialdata...3

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Leca Isoblock. Arbetsanvisning

Leca Isoblock. Arbetsanvisning Leca Isoblock Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av poly uretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN Snabbt och enkelt Från bädd till platta med lät ALBA Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

Konstruktionsdetaljer

Konstruktionsdetaljer Anslutningarna mellan olika byggnadsdelar måste utföras noggrant om man vill undvika fuktproblem och minimera köldbryggor. På de följande sidorna visas några exempel på konstruktionsdetaljer. Sättet att

Läs mer

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden.

Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Uppdragsnr: 1012 8402 1 (6) PM Conventum Mässhall Kv. Stinsen Örebro Redovisning av tillåtna lastutnyttjanden för byggnaden. Plan 1. ( Se bifogad ritning K-40.1-001 ) Garage -golv: 1. Last från personbilar

Läs mer

Murverksskador. Reparation av skador i murverkskonstruktioner. Reparation av skadade balkar i skalmurar. Reparation/omfogning av murverksfogar

Murverksskador. Reparation av skador i murverkskonstruktioner. Reparation av skadade balkar i skalmurar. Reparation/omfogning av murverksfogar BSAB 96 FS November -08 Murverksskador Reparation av skador i murverkskonstruktioner Reparation av skadade balkar i skalmurar Reparation/omfogning av murverksfogar Reparation av grova sprickor i murverk

Läs mer

Leca Kryprumsgrund. Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning

Leca Kryprumsgrund. Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning Leca Kryprumsgrund Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning Inledning Leca grundbalkar av Leca lättklinkerbetong på grundsulor skapar förutsättningar för ett fribärande bjälklag över

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Instruktionsbok Dammwalls Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG Dr.-Zimmer-Str. 28, 95679 Waldershof Telefon 09231-9792-0 Fax 09231-972697 e-post info@a-schmelzer.de www.a-schmelzer.de

Läs mer

Dränkbara byggnader? DR. EVA FRÜHWALD HANSSON, AVD. FÖR KONSTRUKTIONSTEKNIK, LTH

Dränkbara byggnader? DR. EVA FRÜHWALD HANSSON, AVD. FÖR KONSTRUKTIONSTEKNIK, LTH Dränkbara byggnader? DR. EVA FRÜHWALD HANSSON, AVD. FÖR KONSTRUKTIONSTEKNIK, LTH Att skydda byggnader mot vatten 1. Bygg inte där det kan bli översvämmat / bygg högt http://hooge.de/ 2. Skydda huset mot

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det

Läs mer

BYGGBESLAG. Dimensioneringshandbok

BYGGBESLAG. Dimensioneringshandbok BYGGBESLAG Dimensioneringshandbok För att underlätta användandet av byggbeslag från Gunnebo Fastening AB har Tyréns AB fått i uppdrag att producera detta material. Som tillverkare är Gunnebo Fastening

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Radhusområdet Prästkragen, Bjuv

Radhusområdet Prästkragen, Bjuv Radhusområdet Prästkragen, Bjuv PM angående renoveringsbehov i tegelfasader Vägguppbyggnad Ytterväggarna består av 120 fasadtegel med innanförliggande väggdel, bakmur, av 200 lättbetong och invändig puts.

Läs mer

JÄRNTORGET. Till fastighetsägarna 2011-10-07. Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking.

JÄRNTORGET. Till fastighetsägarna 2011-10-07. Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking. JÄRNTORGET Till fastighetsägarna 2011-10-07 i Ölsta Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking Bjälklag Bifogat översändes den utlovade utredningen från vår konstruktör

Läs mer

Fasadrenovering. Tegel

Fasadrenovering. Tegel Fasadrenovering Tegel 3 Någon vis människa......har räknat ut att det finns ca 80.000.000 m 2 fasadyta som behöver renoveras på det ena eller andra sättet! Vi på Tegelmäster vill anta den utmaningen så

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Ge dina godsaker en förvaringsplats

Ge dina godsaker en förvaringsplats Jordkällare Finja Betong Ge dina godsaker en förvaringsplats Bygg själv en gedigen, funktionell jordkällare Ett rätt val! Bygg din jordkällare in i en backe med valvat tak precis som man gjorde förr, men

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Raka vägen med LLP-metoden I samhällets strävan mot snabbare och effektivare transporter

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Konstruktioner i Trä. Egenskaper och förutsättningar. Limträteknik AB

Konstruktioner i Trä. Egenskaper och förutsättningar. Limträteknik AB Konstruktioner i Trä Egenskaper och förutsättningar Limträteknik AB Limträteknik i Falun AB Grundades 1984 av Arne Emilsson Uppdragsfördelning 8 Konstruktörer Medlem i SBR-K Högsta kreditbetyg 80% Trä

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Stomstabilisering av prefabricerade betonghus

Stomstabilisering av prefabricerade betonghus Stomstabilisering av prefabricerade betonghus - Fördelning av vindlaster till stabiliserande väggar LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Institutionen för byggvetenskaper/ Avdelningen för byggnadskonstruktion

Läs mer

Sannolikhetsbaserad metodik för beräkning av betongdammars stabilitet

Sannolikhetsbaserad metodik för beräkning av betongdammars stabilitet Sannolikhetsbaserad metodik för beräkning av betongdammars stabilitet Marie Westberg Doktorand LTH/Vattenfall Disposition Bakgrund Säkerhetskoncept Jämförelse Probabilistisk metodik Konsekvens Exempel

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Weber Attefallshus. Ett stenhus av Leca Block på 25 m 2 för bra boende året om

Weber Attefallshus. Ett stenhus av Leca Block på 25 m 2 för bra boende året om Weber Attefallshus Ett stenhus av Leca Block på 25 m 2 för bra boende året om 1 2 Weber Attefallshus Weber Attefallshus är ett 25 m 2 stort stenhus med möjligheter till ett bra boende året om. Takhöjden

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning SERPO Fasadsystem EF Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF System- och arbetsanvisning Innehåll Sid Ställningsrekommendation 3 Stomme/underlag vid nyproduktion och tilläggsisolering 3 Systembeskrivning

Läs mer

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL BETONGPRODUKTER VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL Nu har vi på Nordic Granit öppnat kontor och lager i Norrköping. Det är till och med så att det är det största lagret av stenprodukter i hela

Läs mer

Visualisering av materialval vid reparation av korrosionsskadade fönsterbalkar

Visualisering av materialval vid reparation av korrosionsskadade fönsterbalkar Visualisering av materialval vid reparation av korrosionsskadade fönsterbalkar Ingibjörg Bjarnadóttir Madsen Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lund Universitet, 2008 Rapport TVBK

Läs mer

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9)

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9) Majorna 349:1 Förstudie Version 110820 (JB) - r:\01_brf\brf grankotten nr 1\12069 - fönster, fasad, balkong\dokument\förstudie\forstudie_brf_grankotten_121205.doc Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon.

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon. Jackon Siroc G R U N D Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk 05-2011 ersätter 03-2010 www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Upplands Väsby,

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF MAJ 2013. Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF MAJ 2013. Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION BSAB 8 N5 BSAB 96 JUF MAJ 0 Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION Innehåll Dimensionering 4 Korrosivitetsklasser 7 Beläggningssystem 7 Bågformade tak 8 Profilöversikt Stål och Aluminium 9 Profildata Tak

Läs mer

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr Datum 2014-06-28 Version/Revdatum v4/2014-07-04 SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR SKADERAPPORT Rapport 2.odt 2 av 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Att inventera invändiga och utvändiga skador med avseende

Läs mer

K0043.022.03/33.001. Sida 1 (9) Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 22 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT

K0043.022.03/33.001. Sida 1 (9) Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 22 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT Sida 1 (9) BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA

Läs mer

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak En kort sammanfattning av de krav som ska ställas på en ställning i olika situationer vid arbete med och på tak Plåt- och Ventbranschernas arbetsmiljökommitté

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

lindab construline systemlösningar tak Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar tak Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar tak Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar tak Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar tak Dimensionering med monteringsanvisningar Förberedelser Innan du börjar Dessa monteringsanvisningar är avsedda som ett stöd vid montering av olika taklösningar.

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Sandwichpanel SPA. Produktbeskrivning

Sandwichpanel SPA. Produktbeskrivning Sandwichpanel SPA Produktbeskrivning Ruukki erbjuder ett sandwichpanelsystem med god värmeisolering och brandskydd i elegant utformning. De lätta och prefabricerade elementen gör byggandet snabbare och

Läs mer

Konstruktions teknik III

Konstruktions teknik III Konstruktions teknik III Konstruktionsberäkningar Betong, BBK04 1 Föreläsare Thomas Almgren 2 1 Kursmaterial Stenciler/kompendier BKR BBK04 BSK99.. 3 Kursprogram Datum Innehåll Övrigt 1 24/10 Konstruktionsberäkningar,

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

5 Plana tak och takterrasser

5 Plana tak och takterrasser 5 Plana tak och takterrasser Nyckel 5.0 System Beta: 5.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 5.1.1 Rörelsefog i väggliv. 5.1.2 Rörelsefog i valv. 5.1.3 Brunnsisolering. 5.1.4 System B2B: 5.2 Principskisser

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer