Konstruktion Mur Malmö 26/ Tomas Gustavsson. forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktion Mur Malmö 26/11 2007. Tomas Gustavsson. forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk"

Transkript

1 Konstruktion Mur Malmö 26/ Tomas Gustavsson byggnadskonstruktör, TG konstruktioner AB, Lund konstruktionsarbete, konsult forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk

2 Aktuella murverksprojekt på Konstruktionsteknik, LTH: Reparation av tegelmurverk, korrosionsskador Tegeldetaljer, handbok, fasadmur+bakmur

3 Föreläsning 26/ Bärförmåga Statisk hållfasthetsdimensionering, översiktlig genomgång Beräkningsexempel statik Byggnadsfysik (byggnadsteknisk utformning) Vatten- och fuktisolering, lufttäthet, värmeisolering, exempel på tekniska lösningar Korrosionsskadade tegelmurverk

4 Konsultkategorier vid byggnadsprojektering: Arkitekt Byggnadskonstruktör VVS-konstruktör El-konstruktör byggritningar A byggritningar K vent-, värme-, sanitetsritningar elritningar Skillnaden mellan A- och K-ritningar: Arkitektritningarna visar färdig byggnad Konstruktionsritningarna redovisar främst bärande konstruktioner, men ofta även byggnadsteknisk uppbyggnad, vägen till färdig byggnad

5 Byggnadsentreprenaden definieras av A- och K- ritningarna tillsammans: Konstruktionsritningarna används framförallt när man bygger stommen Arkitektritningarna används när stommen är byggd Byggnadstekniska lösningar (värmeisolering, luft- och vindtätning, ytskikt etc.) kan finnas på A- och/eller K-ritningarna

6 Direkt parallellprojektion: (ritmetod som används på arkitekt- och installationsritningar)

7 Exempel på direkt parallellprojektion: Normalt på ark-, VVS-, el-ritningar Planritning A

8 Speglad parallellprojektion: (vanlig ritmetod för konstruktionsritningar)

9 Exempel speglad parallellprojektion Vanligt på K-ritningar

10 Karakteristiskt för murverkskonstruktioner: hög tryckhållfasthet låg draghållfasthet låg skjuvhållfasthet

11 Romansk byggnad (basilika) från ca 490 e.kr, Ravenna, Italien

12 Gotisk kyrka, ca 1240 e.kr, Sainte-Chapelle, Paris

13 Exempel tillåtna ( dimensionerande ) hållfasthetsvärden, skl 3, MPa Murverk av: Tryck: Drag: Tegel /15/B /0.14 Lättklinker /2/B /0.07 Lättbetong /2.3/B /0.05 Gjuten betong: K25 /oarmerad

14 Elasticitetsmodul Viktigt begrepp inom ämnesområdet konstruktionsteknik Varierar för olika materialslag, (materialparameter) Mått på hur hårda materialen är

15 Exempel på elasticitetsmoduler (MPa) hårt Gjuten betong: Murverk av: K Tegel /15/B 3200 Lättklinker /2/B 2500 Lättbetong /2.3/B 1400 Trä: K12, vinkelrätt fiberriktning 250 mjukt

16 Statisk dimensionering Vertikala laster: Egenvikt av byggnadsdelar Personlaster, inredning Snölast, vindlyft Horisontella laster: I praktiken handlar detta om vindlaster Direkt mot vägg (transversallast) Stabiliseringskraft (parallellt vägg) Övrigt: Laster p.g.a. temperatur och fuktrörelser

17 Exempel på statisk dimensionering: Vertikalbelastning av väggar och pelare Vindlaster mot väggar Laster på balkar/valv över öppningar Lokala trycklaster vid balk- och pelarupplag Vindlyft i takkonstruktioner

18 Kapacitet för att ta last kan ökas med armering: Horisontalarmering för vindlast Vertikalarmering

19 Bärande väggar tar upp mer laster än sin egentyngd Skalmurar bär sin egentyngd och tar upp vindlast Verkningssätt vid vertikallast bestäms av upplagstyp:

20 Tumregler : 4-5 m mellan murade halvstensväggar 8-10 m mellan en stens tegelväggar klarar horisontalstabilisering, erfarenhetsbaserat, gäller normalt vid 3-4 plan

21 Horisontal- och vertikalbelastning av väggar och pelare Max tillåten vertikallast vid viss vindlast beräknas Lokalt tryck under balkupplag Lyftkrafter förankras i murverket.

22 Öppningar i murverk: rakt valv bågformigt valv balk skiva oarmerade armerade

23 Oarmerad överbyggnad över öppning (valv): Notera kravet att a > 0.25 m om man ska göra öppningar i obelastade skalmurar oarmerade

24 prefab, spännarmerat skift, ej balk! Armerade balkar lättbetong, leca

25 Valvverkan över murade öppningar Förhållandet mellan höjd och längd (h/l) avgör horisontalkraftens storlek

26 Bild från centrala Riga, Lettland

27 Lokalt tryck i murverk

28 Hållfastheter anges i BKR som s.k. karakteristiska värden, f kar, för: Tryckhållfasthet Draghållfasthet Skjuvhållfasthet Dessa räknas om till dimensionerande (dvs tillåtna) värden enligt principen: f till = f kar / γ Den tillåtna hållfastheten erhålls alltså genom att man dividerar det karakteristiska värdet f kar med en säkerhetsfaktor γ där säkerhetsfaktorn γ = γ m x γ n

29 I BKR finns en tabell som anger γ m : kolumn 1 ej tillverkningskontrollerat material kolumn 2 tillverkningskontrollerat material

30 Tillåten hållfasthet är alltså f till = f kar / γ där säkerhetsfaktorn γ = γ m x γ n γ n beror på säkerhetsklass enligt BKR: säkerhetsklass säkerhetsklass säkerhetsklass 3 1.2

31 Hållfastheter: Tryck Drag Skjuvning (tvärkraft)

32 Utdrag ur BKR om tryckhållfasthet:

33 Några förutsättningar som anges i BKR: Tvärsnittsytan minst 0.04 m 2 Förbandsmurning, minst ¼ stens/blocks förskjutning Murtjocklek enligt tabell 6.311a Murning utförs enligt HUSAMA 98, kap. FS Reduktion av tryckhållfasthet vid tjocka fogar Armerat murverk: Brukskvalitet A eller B

34 Får man då göra så här? V. Ingelstad skola, Vellinge, diafragmamur

35 Krav på väggtjocklekar: Bärande vägg Skalmur Högst 2 vån/6m 85 mm 60 Mer än 2 vån/6m

36 Exempel tillåten tryckhållfasthet: Murverk av tegel, tillverkningskontrollerat material, bärande murverk, 25 Mpa, brukskvalitet B, utförandeklass 1, säkerhetsklass 3: f tillåten = 6.0/(1.8 x 1.2) = 2.78 MPa

37 Exempel skalmur f aktuell = 26.9 x 10E -3 / (0.12 x 0.7) = 0.32 MPa < f tillåten = 2.78 Förutsättning: Skalmuren kramlad till bakomliggande stomme, så att den inte kan knäcka ut

38 Samtidigt vertikal- och horisontalbelastat murverk: Tillåten vertikallast, R till, beräknas enligt formeln R till = 0.75 x Φ x A x f till där Φ = reduktionsfaktor pga knäckning A = den belastade väggens/pelarens yta f till = tillåten tryckhållfasthet

39 Reduktionsfaktorn Φ: Tillåten trycklast reduceras pga risken för knäckning Reduktion sker för en rad olika faktorer Φ räknas fram som ett värde mellan 0 och 1 Stor reduktion = lågt Φ Liten reduktion = högt Φ

40 Begreppet centrisk/excentrisk belastning viktigt för Φ

41 Reduktionsfaktorn Φ påverkas av: graden av excentricitet i belastning murverkets slankhetstal (förhållandet mellan höjd och tjocklek)

42 Vid ökande excentricitet i ök mur minskar Φ

43 Excentricitet vid uk mur beror på hur bjälklaget ansluter

44 Mindre väggtjocklek ger lägre värde på Φ

45 Högre vägg ger lägre värde på Φ

46 Två utförandeklasser: e o = h/200 e o = h/300 Större initialkrokighet ger mindre Φ

47 Vindlasten räknas om till en motsvarande excentricitet. Större vindlast ger mindre Φ.

48 Φ e dim /t Diagram för beräkning av Φ (h ef /t ef )x(1000xf ck /E k ) ½

49 Vid beräkning av reduktionsfaktorn Φ beräknas först : e dim /t där e dim = sammanlagd excentricitet (lastöverföring i ök mur, reaktion i uk mur, initialkrokighet, vind) t = murverkets tjocklek (djup) h ef /t ef där h ef = väggens höjd (räknad som effektiv höjd mellan avstyvande bjälklag) och t ef = murverkets tjocklek (räknat som effektivt tvärsnitt) (1000xf ck /E k ) ½ som är en materialkonstant: tegel 1.2, leca 0.85, lättbetong 1.0

50 h ef = murverkets effektiva höjd, kan alltid på säkra sidan sättas lika med verklig höjd mellan anslutande bjälklag. h ef får reduceras om anslutande bjälklag är av betong. h ef får reduceras om det finns anslutande sidoavstyvande väggar: Planritning

51 t ef = murverkets effektiva tjocklek t ef kan alltid sättas lika med den bärande väggdelens djup (t.ex. inre delen av en kanalmur) För kanalmur som kramlas ihop får styvheten i den yttre delen tillgodoräknas: För tegel, svenskt format, blir t ef = 151 mm i detta fall

52 Murverkskonstruktioner under olika epoker:

53 Metoder att öka t ef och därmed bärförmågan i moderna murverk:

54 Andra metoder att öka bärförmågan: Vertikalarmering: Kringmurning av armering Armering i storhål Armering i vertikal slits, blockmur Starkare bruk - starkare murverk, ökande risk för sprickor

55 Mer detaljerat om dimensioneringsgången kan man läsa om i häftet Dimensionering av horisontal- och vertikalbelastade murverk Tomas Gustavsson Lund 2002 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund Universitet

56 Konstruktion Mur beräkningsexempel Beräkningssexempel: Vertikal- o. horisontalbelastad massivmur leca Vägg i plan 1 beräknas

57 Beräkningsmodell: N d2 N d1 N d1 = last från bjälklag i plan 2 N d2 = egenvikt vägg i plan 2 + taklast N d1 = 3.5 kn/m (350 kg/m, träbjl)) h ef N d2 = 11.0 kn/m (1100 kg/m, trätak) t ef H d = 0.9 kn/m 2 (vindlast mot fasad) N d

58 Förutsättningar: Säkerhetsklass 2, utförandeklass I, brukskvalitet B, hållfasthetsklass 3, 190 mm djup lecamur, homogena block Detta ger en tillåten tryckpåkänning f till = 2.4/(1.8 x 1.1) = = 1.21 MPa = 1210 kn/m 2 I den fortsatta beräkningen sätts: t ef = 0.19 m h ef = 2.50 m (1000 x f ck /E) 0.5 = 0.85 Effektiv tjocklek, massivmur utan förstyvningar Effektiv höjd, träbjälklag, ej sidoavstyvande väggar Materialparameter för leca (f ck = kar. tryckhållfasthet, E = elasticitetsmodul enligt BKR) (h ef /t ef ) x (1000f ck /E k ) 0.5 = 11.1

59 Excentricitet pga vertikallast i ovankant vägg: N d2 a 2 N d1 a 1 e 1 = (N d2 x a 2 -N d2 x a 1 ) / (N d1 +N d2 ) e 1 = (11 x x 62) / (11+3.5) = - 6 Men den ska vara minst 0.05 x t = 10 mm Excentricitet pga vertikallast i underkant vägg: e 2 = 0 (platta på mark) e m = (e 1 +e 2 ) / 2 = (10 +0) / 2 = 5 mm

60 Excentricitet pga vindlast: Max böjmoment i fritt upplagd balk = ql 2 /8 q L I vårt exempel: M = H d x h ef 2 / 8 = 0.9 x / 8 = =0.70 knm därefter räknas detta om till en motsvarande excentricitet: N d x e p = M e p = M / N d = 0.70 / 14.5 m = = 48 mm

61 e dim / t beräknas: e m = 5 mm e p = 48 mm e 0 = 2500 / 300 = 8 mm (initialkrokighet) e dim = e m + e 0 + e p = = 61 mm e dim / t = 61 / 190 = 0.32

62 Φ tas fram ur diagrammet: Φ e dim /t Φ= (h ef /t ef ) x (1000xf ck /E k )½

63 Vertikala bärförmågan vid den aktuella vindlasten kan nu beräknas som: R till = 0.75 x Φ x A x f till R till = 0.75 x 0.25 x 1.0 x 0.19 x 1210 kn/m = 43 kn/m Den aktuella lasten N d = N d1 + N d2 = kn = 14.5 kn/m är minde än den tillåtna. Väggen klarar alltså belastningen.

64 Beräkningssexempel: Vertikal- o. horisontalbelastad kanalmur Kanalmur tegel Murdelarna kramlas ihop Den inre halvstensmuren bärande Vägg i plan 1 beräknas

65 N d2 N d1 Beräkningsmodell: N d1 = last från bjälklag i plan 2 N d2 = egenvikt vägg i plan 2 + taklast N d1 = 3.5 kn/m (350 kg, träbjl)) N d2 = 11.0 kn/m (1100 kg, tak, egentyngd vägg i plan 2) H d = 0.45 kn/m 2 (vindlast mot fasaden, kanalmur) Normalt krävs 3-4 st kramlor/m 2 för att fördela vindlasten på de två murdelarna N d

66 Säkerhetsklass 2, utförandeklass I, brukskvalitet B, hållfasthetsklass 25 Detta ger en tillåten tryckpåkänning f till : f till = 6.0 / (1.8 x 1.1) = 3.0 Mpa = 3000 kn/m 2 Kramlingen medför att murens totala styvhet blir större än den inre bärande delen ensam. Man får därför räkna med ett större väggdjup än 120 mm. Den bärande murdelens effektiva tjocklek t eff beräknas som: t ef = ( ) 0.33 = 151 mm

67 N d2 N d1 I den fortsatta beräkningen räknas in att väggen är sidostödd av tvärgående väggar med 5.5 m cc-avstånd: h ef = 0.7 x h = 0.7 x 2.5 = 1.75 m (1000 x f ck /E ) 0.5 = 1.20 (materialparameter för håltegel) t ef h (h ef / t ef ) x (1000 f ck / E k ) 0.5 = 13.9 N d

68 Excentricitet pga vertikallast i ovankant vägg: N d2 a 2 N d1 e 1 = (N d2 x a 2 + N d2 x a 1 ) / (N d1 +N d2 ) a 1 e 1 = (- 11 x x 20) / (11+3.5) = - 4 mm Men ska vara minst 0.05 x t = 6 mm Excentricitet pga vertikallast i underkant vägg: e 2 = 0 (bjälklag i underkant ansluter från samma sida) e m = (e 1 +e 2 ) / 2 = ( ) / 2 = 3 mm

69 Excentricitet pga vindlast: Max böjmoment i fritt upplagd balk = q x L 2 / 8 q L I vårt exempel: M = H d x h ef 2 / 8 = 0.45 x / 8 = = 0.35 knm därefter räknas detta om till en motsvarande excentricitet: N d x e p = M e p = M / N d = 0.35 / 14.5 m = = 24 mm

70 e dim / t beräknas: e m = 3 mm e p = 24 mm e 0 = 2500 / 300 = 8 mm (initialkrokighet) e dim = e m + e 0 + e p = = 35 mm e dim / t = 35 / 120 = 0.29

71 Φ tas fram ur diagrammet: Φ e dim /t Φ= (h ef /t ef ) x (1000xf ck /E k )½

72 Vertikala bärförmågan vid den aktuella vindlasten kan nu beräknas som: R till = 0.75 x Φ x A x f till R till = 0.75 x 0.28 x 1.0 x 0.12 x 3000 kn/m = 76 kn/m Den aktuella lasten N d = N d1 + N d2 = kn = 14.5 kn/m är minde än den tillåtna. Väggen klarar alltså belastningen.

73 Beräkningsexempel: Lokalt tryck under pelarupplag Pelare med lasten 50 kn (5000 kg) belastar en enstens tegelvägg Pelare med fotplåt Sidoavstyvande bjälklag Pelarupplag av cementbruk Upplag av cementbruk Enstens tegelvägg

74 Fotplåtens dimensioner = 100 x 100 mm Pelarupplag av cementbruk: H = 75 mm Lastspridning i cementbruket: 45 o Pelarlasten antas belasta ök tegel på ytan (100+2 x 75) x (100+2 x 75) mm = = 250 x 250 mm Säkerhetsklass 3, utförandeklass I, brukskvalitet C och håltegel i hållfasthetsklass 25 MPa, tillverkningskontrollerat material f till = 4.3 / (1.8 x 1.2) = 2.0 MPa = 2000 kn/m 2

75 Tillåten pelarlast med hänsyn till lokalt tryck i teglet = f till x belastad area = 2000 x 0.25 x 0.25 kn = 125 kn Aktuell last, 50 kn, är mindre än tillåten med hänsyn till lokalt tryck under upplagsplåten. Dimensioneringen måste sedan kompletteras med beräkning av maximal vertikallast på tegelväggen reducerad med hänsyn till knäckning.

76 Överslagsmässiga belastningar: Brottstadium: Brukstadium: Träbjälklag 3 kn/m kn/m 2 Betongbjälklag, 200 mm Vindlast Lätt tak, inkl.snö Värdena avser totallast, dvs egenvikt + nyttiga laster Värdet för snölast gäller de södra delarna av Sverige

77 Konstruktion Mur byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Lufttäthet Förhindra regngenomslag eller ordna vattenutledning Förhindra kapillärsugning av vatten från mark Energihushållning Skapa sunt inomhusklimat Komfort

78 Lufttäthet Viktigt ur energi- och komfortsynpunkt Murade hus t.o.m. mer lufttäta än regelhus? Diffusionstäthet behövs inte i murade ytterväggar utan organiskt innehåll Tunnputsning av murens insida i tegel och leca ger tillräcklig lufttäthet Om lättbetong murats noggrant: lufttät utan putsning Viktigt med lufttäta anslutningar mot lätta byggnadsdelar

79 Taksnitt långsida, fasadtegel/lättbetong, utkragande tak

80 Taksnitt gavelsida, fasadtegel, leca, utkragande takfot

81 Taksnitt, fasadtegel, tegelmurblock, ej utkragande takfot

82 Vattenutledning vid regngenomslag: Kombinationsmur leca/tegel, vattenutledning i sockel

83 Sockeldetalj med vattenutledning

84 Sockeldetalj insida fasadmur slammad

85 Grundläggning med kantelement av cellplast

86 Fönsterdetalj, fönster indraget, kanalmur

87 Fönsterdetalj vid tunnputsning av yttre murens insida Fönster långt ut i tvärsnittet, kanalmur

88 Fönsterdetalj, fönster långt ut i tvärsnittet, fasadtegel/lättbetong

89 Förhindra kapillärsugning från mark: Fasadtegel/lättbetong

90 Grundsnitt med sulblock, isodrän, blockmur, utskjutande sockel

91 Grundsnitt med Alba kantelement, kanalmur, drängrus

92 Grundsnitt murad innervägg

93 Energihushållning och sunt inomhusklimat: Lufttäthet Förhindra regngenomslag eller ordna vattenutledning Förhindra kapillärsugning av vatten från mark God isolerstandard ur energisynpunkt Komfort

94 Komfort: Övertemperaturer i radhus med lätt respektive tung stomme. Enligt Hagentoft m.fl.

95 LTH-rapporterna Moderna murade småhus och moderna murverk kan hämtas utan kostnad som pdf-filer på I bokform: moderna murverk via tegeldetaljer kommer ut delar finns som pdf på hemsidan

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna?

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Fullmurade tegelkonstruktioner - bärande och klimatavskiljande Skalmurar - yttre fasadskikt i funktionsuppdelad vägg Bärande funktionen togs omhand av

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Murverkskonstruktioner

Murverkskonstruktioner Murverkskonstruktioner Tomas Gustavsson byggnadskonstruktör, TG konstruktioner AB forskningsprojekt om murverk, Konstruktionsteknik, LTH tomas@konstruktioner.se, www.konstruktioner.se Tegel har använts

Läs mer

Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast

Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast 1 Generellt Beskrivs i SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.1 och kapitel 5 I handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6, beskrivs i

Läs mer

Murverk Material, konstruktion, hantverk. Hållfasthet och bärförmåga

Murverk Material, konstruktion, hantverk. Hållfasthet och bärförmåga Murverk Material, konstruktion, hantverk Hållfasthet och bärförmåga Laster och deras väg i en byggnad Snö, egentyngd yttertak, vind (lyft) Vindlast Egentyngd undertak/bjälklag, förvaring Egentyngd vägg

Läs mer

Tekniska detaljlösningar

Tekniska detaljlösningar Tekniska detaljlösningar - Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial Tomas Gustavsson Föreläsningen bygger till stor del på innehållet i boken Moderna tegeldetaljer, som ges ut av stiftelsen

Läs mer

EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult

EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult 2005-02-07 EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult Allmänt Eurokod 6 ger dimensioneringsregler för murverkskonstruktioner

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning LECA Murverk Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning Inledning Källaren har gamla anor i landet, och förknippas på de flesta orter som en del av huset, som är helt eller delvis nergrävt i marken. Även

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Nätverket för tungt, murat och putsat byggande

Nätverket för tungt, murat och putsat byggande Nätverket för tungt, murat och putsat byggande Högskolekurs om murverk Kursprogram, preliminär version 2016-12-19 Syfte Att förmedla kunskaper på universitets- och högskolenivå. om murverk som klimatskiljande

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Tegel som modernt byggnadsmaterial. seminarium, Kulturen, Lund den 21:e november 2006 Manus till Moderna tegeldetaljer presenteras och diskuteras

Tegel som modernt byggnadsmaterial. seminarium, Kulturen, Lund den 21:e november 2006 Manus till Moderna tegeldetaljer presenteras och diskuteras Tegel som modernt byggnadsmaterial seminarium, Kulturen, Lund den 21:e november 2006 Manus till Moderna tegeldetaljer presenteras och diskuteras Moderna tegeldetaljer: Handbok för detaljlösningar

Läs mer

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem Laster och lastnedräkning Konstruktionsteknik - Byggsystem Brygghuset Del 2 Gör klart det alternativ ni valt att jobba med! Upprätta konstruktionshandlingar Reducerad omfattning Lastnedräkning i stommen

Läs mer

Moderna murade småhus

Moderna murade småhus Tekniska Högskolan i Lund Avdelningen för Konstruktionsteknik Lund 2001 Lund Institute of Technology Department of Structural Engineering Rapport TVBK-3044 Moderna murade småhus -teknisk utformning- Tomas

Läs mer

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 3: Bumerangbalk Exempel 3: Bumerangbalk 3.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera bumerangbalken enligt nedan. Bumerangbalk X 1 600 9 R18 000 12 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell

Läs mer

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, aktiv i SPEF: s kursverksamhet, e-post: tomas@konstruktioner.se Helt dominerande underhållsfråga under perioden: Skador p.g.a.

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

Konditionsbedömning av tegelfasader från 1940-1975

Konditionsbedömning av tegelfasader från 1940-1975 Konditionsbedömning av tegelfasader från 1940-1975 Informationskällor - ritningar och beskrivningar: Konstruktionsritningar planritningar konstruktionsdetaljer ritning K1 allmänna anvisningar Arkitektritningar

Läs mer

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99 BSAB 96 FS Augusti 99 Murma Armering Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk Brictec murverksarmering eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec

Läs mer

Behövs dilatationsfogar och armering i dagens skalmurar?

Behövs dilatationsfogar och armering i dagens skalmurar? Behövs dilatationsfogar och armering i dagens skalmurar? Miklós Molnár Universitetslektor Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Fristående, avlång mur i betongblock Vertikala sprickor

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

LECA Murverk. Projekteringsanvisning

LECA Murverk. Projekteringsanvisning LECA Murverk Projekteringsanvisning Inledning LECA murverk uppförs av murblock och murbruk i olika hållfasthets- och bruksklasser.de värmetekniska och brandtekniska egenskaperna påverkas i allt väsentligt

Läs mer

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Dimensionering i bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april

Läs mer

LECA Murverk. Projekterings- och konstruktionsanvisningar

LECA Murverk. Projekterings- och konstruktionsanvisningar LECA Murverk Projekterings- och konstruktionsanvisningar Inledning Behovet av pappersbundna konstruktions- och projekteringsanvisningar i dataåldern kan alltid diskuteras. Föreliggande anvisning har vi

Läs mer

Leca Isoblock Projekteringsanvisning

Leca Isoblock Projekteringsanvisning Leca Isoblock Projekteringsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär

Läs mer

Murma Väggbalksystem

Murma Väggbalksystem BSAB 96 FS Februari 2005 Murma Väggbalksystem Murma armerad väggbalk till skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten och lättklinkerblock Murma armerad väggbalk är en mycket säker och ekonomisk lösning

Läs mer

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 014-0-5 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:

Läs mer

Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion).

Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion). Landsarkivet i Lund Kv Arkivet 1, tillbyggnaden Översiktlig teknisk beskrivning Teknisk uppbyggnad Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion). Byggnadsstomme:

Läs mer

Byggnadsteknisk utformning

Byggnadsteknisk utformning Murverk- Material, konstruktion, hantverk Byggnadsteknisk utformning Samspel arkitektur-byggnadsteknik-hantverk (Hur) kan vi idag använda tegel, murverk och puts i fuktsäkra energisnåla lufttäta funktionella

Läs mer

Exempel 14: Fackverksbåge

Exempel 14: Fackverksbåge Exempel 14: Fackverksbåge 14.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera fackverksbågen enligt nedan. Fackverksbåge 67,85 Överram Diagonalstänger Trcksträvor Dragband Underram 6,05 6,63

Läs mer

Siroc isoler-/kantelement

Siroc isoler-/kantelement Monteringsanvisning Siroc isoler-/kantelement G R U N D För gjutning av platta på mark till: Bostadshus Industrihallar Lantbruk TYPGODKÄNNANDE BEVIS 2306/77 12-2008 ersätter 03-2006 Jackon Siroc Isoler-/kantelement

Läs mer

Vad är ett stenhus? Vedertagen definition saknas En lämplig beskrivning kan vara : ytterväggar. murade eller gjutna, icke organiska material

Vad är ett stenhus? Vedertagen definition saknas En lämplig beskrivning kan vara : ytterväggar. murade eller gjutna, icke organiska material Vad är ett stenhus? Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB www.konstruktioner.se tomas@konstruktioner.se Vedertagen definition saknas En lämplig beskrivning kan vara : ytterväggar huvudsakliga vertikalt

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Pelare ÖVNING 27 Pelaren i figuren nedan i brottgränstillståndet belastas med en centriskt placerad normalkraft 850. Kontrollera om pelarens bärförmåga är tillräcklig. Betong C30/37, b 350, 350, c 50,

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Moment och normalkraft

Moment och normalkraft Moment och normalkraft Betong Konstruktionsteknik LTH 1 Pelare Främsta uppgift är att bära normalkraft. Konstruktionsteknik LTH 2 Pelare Typer Korta stubbiga pelare: Bärförmågan beror av hållfasthet och

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

BYGGNADSKONSTRUKTION IV

BYGGNADSKONSTRUKTION IV 2006-01-28 BYGGNADSKONSTRUKTION IV Konstruktionsuppgift 2: Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Datablad Snözon... Åsavstånd a =... m Takbalksavstånd b =... m Egentyngd av yttertak g =...

Läs mer

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 F1-F3: Bärande konstruktioners säkerhet och funktion 1 Krav på konstruktioner Säkerhet mot brott Lokalt (balk, pelare etc får ej brista) Globalt (stabilitet, hus får

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER Datum: 01-1-07 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström

Läs mer

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH Föreläsning 4 del 1 Stomstabilisering 1 Laster Stabilisering - allmänt Stomstabilisering Disposition Stabilisering av flervåningsbyggnader Vertikala stabiliserande enheter Bjälklag som styv skiva 2 Stomstabilisering

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Teknisk handbok Bärankarsystem

Teknisk handbok Bärankarsystem 1 Grundläggande principer för sandwichelement 3 Dimensioneringsförutsättningar 4 Grundläggande placering av ankare och nålar 9 Stora element (flerradiga) 10 Små element (tvåradiga) 10 Vändelement 10 Smala

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Översiktlig teknisk beskrivning; byggnadsstomme och klimatskal

Översiktlig teknisk beskrivning; byggnadsstomme och klimatskal Folkparken i Lund Edmanska huset Översiktlig teknisk beskrivning; byggnadsstomme och klimatskal Nedanstående beskrivning baseras på ritningsunderlag från Bengt Edman (arkitektritningar) och Kjell Magnusson

Läs mer

Murma universalkramla

Murma universalkramla SfB Fg Murma universalkramla Universalkramlan med det lilla sortimentet och det stora användningsområdet, som ger maximal säkerhet vid förankring av skalmurar. Murma universalkramla har utvecklats av byggnadsingenjör

Läs mer

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor .1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter, genom att utnyttja

Läs mer

Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat

Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat Dimensionering av Dimensionering av Kursens mål: Kursen behandlar statiskt obestämda konstruktioner såsom ramar och balkar. Vidare behandlas dimensionering av balkar med knäckning, liksom transformationer

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBBK30...4 2.2 INDATA...5 2.2.1 BETONG & ARMERING...5 2.2.2 LASTER &

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Leca bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag i såväl bostäder, kontor, industri- som lantbruksbyggnader.

Läs mer

Konstruktiv utformning

Konstruktiv utformning Konstruktiv utformning Stålstommar Betongstommar Trästommar Detaljlösningar Betong Stål Trä Konstruktionsteknik LTH 1 STÅL Konstruktionsteknik LTH 2 STÅL profiler Rörprofiler Konstruktionsteknik LTH 3

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-03-7 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A).

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A). Bärande konstruktioners säkerhet och funktion G k 0, 16 5+ 0, 4, kn/m Värdet på tungheten 5 (kn/m 3 ) är ett riktvärde som normalt används för armerad betong. Översatt i massa och med g 10 m/s innebär

Läs mer

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Innehåll Sida Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42 Planritningar 43 Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Expansionsfogavstånd/hänvisningar

Läs mer

LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning. LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning. LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning 19 november 2007 LECA bjälklagselement används till

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-05-11 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB Eurokod nyttiglast Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

Råd och anvisningar för skalmurar. SfB Fg

Råd och anvisningar för skalmurar. SfB Fg Råd och anvisningar för skalmurar SfB Fg Innehåll 1. Murverket.............................4 5 2. Anläggningsskiftet.....................6 7 3. Fönster- och dörröppningar..............8 9 4. Rörelsefogar.........................10

Läs mer

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Tillämpad fysik och elektronik/ Byggteknik Fördjupningskurs i byggkonstruktion Annika Moström 2014 Sid 1 (5) Konstruktionsuppgift : Limträhall 1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Uppgiften

Läs mer

Dimensionering för moment och normalkraft stål/trä KAPITEL 9 DEL 2

Dimensionering för moment och normalkraft stål/trä KAPITEL 9 DEL 2 Dimensionering för moment och normalkraft stål/trä KAPITEL 9 DEL 2 oment och normalkraft Laster Q (k) Snittkrafter och moment L q (k/m) max = ql 2 /8 max =Q Snittkrafterna jämförs med bärförmågan, t.ex.

Läs mer

Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1

Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1 Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1 Stomstabilisering Innebär att man ser till att byggnaden klarar de horisontella krafter som den utsätts för Horisontella laster De viktigaste horisontella lasterna i Sverige

Läs mer

Dimensionering för moment Betong

Dimensionering för moment Betong Dimensionering för moment Betong Böjmomentbelastning x Mmax Böjmomentbelastning stål och trä σmax TP M σmax W x,max z I y M I z max z z y max x,max M W z z Bärförmåga: M R f y W Betong - Låg draghållfasthet

Läs mer

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Tomas Gustavsson tomas@konstruktioner.se Två FoU-projekt i Lund som behandlat ämnet: Reparation av murade fasader med korrosionsskador, LTH 2005-2007 Följdprojekt:

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS

Läs mer

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12 Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor

Läs mer

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB Eurokod lastkombinering exempel Eurocode Software AB Nybyggnad Lager & Kontor Stålöverbyggnad med total bredd 24 m, total längd 64 m. Invändig fri höjd uk takbalk 5,6m. Sadeltak med taklutning 1:10. Fasader

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Gabriel Kridih, Handläggande konstruktör 2016-04-11 1 (7) 08-560 120 53 gabriel.kridih@btb.se 1 Orientering om projektet 1.1 Allmän information och sammanfattning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 PROJEKTERINGSANVISNING 24.9.2014 INNEHÅLL 1. MATERIALDATA s.3 2. YTTERVÄGGAR s.3-4 a. allmänt b. minimiarmering 3. MÅTTSYSTEM s.4 4. UTGÅNGSDATA

Läs mer

Leca Isoblock. Projekteringsanvisning

Leca Isoblock. Projekteringsanvisning Leca Isoblock Projekteringsanvisning Rev. 2014.10.28 Leca Isoblock Projekteringsanvisning Innehållsförteckning Innehåll Sida Inledning 3 Produktbeskrivning 5 Termiska egenskaper 6 PUR 6 Konstruktionsanvisningar

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Eurokod Trä. Eurocode Software AB Eurokod Trä Eurocode Software AB Eurokod 5 Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3: Materialegenskaper Kapitel 4: Beständighet Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04

Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 Rättelseblad till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 I den text som återger BBK 04 har det smugit sig in tryckfel samt några oklara formuleringar. Dessa innebär att handboken inte återger

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK

TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK UMEÅ UNIVERSITET 2012-01-26 Tekniska högskolan Byggteknik EXEMPELSAMLING I TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK Utdrag: Träförband och sammansatta konstruktioner (Ex. 4.1-2,5-8,10,13 innehåller gamla svar) Sammanställd

Läs mer

Sveriges tekniska forskningsinstitut

Sveriges tekniska forskningsinstitut FUKT Riskerna med puts på isolering på fasader är bara en av flera tvivelaktiga byggnadstekniker. Byggbranschen tar inte sitt ansvar mot slutkunden. Det krävs hårda nypor för att förändra ett etablerat

Läs mer

Finnboda Spantverkstaden, Nacka kommun. Rapport angående skada vid rivning

Finnboda Spantverkstaden, Nacka kommun. Rapport angående skada vid rivning Bakgrund Denna rapport avser att klargöra orsaken till dom skador som uppkommit i samband med rivningsarbeten för rubricerat objekt. Skadorna har uppstått vid rivning av diagonalt löpande betongvägg i

Läs mer