Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering"

Transkript

1 Nr Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:PeterGustavsson Kassör:GöranLiljequist Ledamot:JessicaBjörck,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,KennethLindell Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,KennethLindell,OveJohansson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,UlfJansson,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:KennethLindell Tävlingsstatistik:JessicaBjörck Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master AndreasJansson PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet Våratisdagstränginarärmycketvälbesökta,förunderårethardetvarithela25st deltagareisnittvilketärettfantastisktresultat.vikandockmärkaavattantalstartandei tävlingminskatnågotundersäsongen,kanskeberoendepådenlångavinternvihaft MajiårarrangeradeviåtervårorienteringstävlingunderledningavStefanKarlssonmed ettmycketgottresultat.ellervadsägsom1057startandeochdärutöver91startandei knatteknat.dennatävlinggenereradehela70000krtillvårklubbkassa,ettfantastiskt resultat. O ringenåretshöjdpunktförorienteringföljdejagsjälvhemmaviaradion,menhela17st ÄlmaretogsighelavägenupptillBodenochfickupplevaenannorlundaterrängochfint väder.flerafinaresultatkannoteras,john ArneSandströmvannsinklass(Ö5),BeritNilsson 2:aiD70M,JoakimSvensson3:aiH18LochElinSvensson24:aiD13.Detbörävennoterasatt JohanBjörckspranginpåen8:eplatspå4:eetappeniH10vilketvisarpåbreddenvihari klubben. Orienteringssäsongenbörjardockdramotsittslut,menkomihågvårårligaklubbresa,25 manna,ochfortsättspringsåmångatävlingarsommöjligtavsäsongensedanladdarviför nästasäsong. Viistyrelsenhoppasattviäveniårskafåenriktigvintermedmycketsnöochdåärmåletatt fåigånglitemerskidaktiviteter oktoberskaOKÄlmeförförstagången(trorjag)varamedpåÄlmhults Må Bra Mässa.Därskavipresenteraklubbengenomettbildspelalternativtenfilmochhoppas därigenomfåuppintressetförorienteringochvärvanyamedlemmar.samtidigtkommervi ävenpassapåattsäljakläderfrånullmaxsortiment. OskarBjörcklyckadesspringatillsigettDMsilveriH20påmedeldistanseniBredaryd.Till sistiskrivandestundsåharoskarävenkvalificeratsigtillfinalenpåsmilångdistans.hur detgårfårvifölja senare. Önskarnuallalyckatillmedorienteringenpåträningarochtävlingarochpassapåattnjutaav denfinahösten. HälsningarfrånPeterGustafsson,ordförandeiOkÄlme

4 Det är dags igen! ö ö ä Vinterträning Vinterträninglöpning/teknikpåtisdagar Vibörjarvinterträningarnatisdagenden24/9. Fråndennatisdagärdetklubbträningvarjetisdag. Ombyttaochklarafrånklubbstugan18:00. Allakandelta. Omklädning,duschochbastufinnsiklubbstugan. Efterträningbjudsdetpågemensamfika. Allaärhjärtligtvälkomna! /OKÄlme

5 Information om medlemsförsäkring OKÄlmehargenomSvenskaOrienteringsförbundettecknatenolycksfallsförsäkringvia Folksam. Försäkringenärobligatoriskförklubbenochkostar22kr/tävlingsaktivmedlemsomäröver 16år. Försäkringenärettgrundskyddomduråkarutförenskadaisambandmedtävling, organiseradträningochunderresortillochfrånsådanaaktiviteter. Försäkringenersättertillvissdelavdevård ochresekostnaderdufårnärdupågrundaven skadabesökerläkareellergårpåsjukgymnastik.ersättningensstorlekavgörsavvilkenskada duråkatutför. Omskadankrävtbehandlinghosläkarekandufåersättningförskadadeidrottskläderoch glasögonsomduhaftpådigvidskadetillfället. Dukanocksåfåersättningomdufårbeståendebesvärpågrundavenolycksfallsskada (medicinskinvaliditet) Försäkringengällerävenomduavliderpågrundavolycksfallsskada,menocksåvidplötslig dödtillföljdavnågonannanorsak(omduintefyllt70år). FullständigaförsäkringsvillkorfinnspåFolksamshemsida: OKÄlmeharocksåenförsäkringförledareochfunktionärergenomRiksidrottsförbundet. Älmhult Styrelsen

6 Hur bra är du egentligen? Jessica håller ett starkt grepp om tätpositionen och förstärker den genom att klättra rejält på rikslistan! Dessutom har förra listans tvåa rasat ner till fjärdeplatsen. Nu är det en lite äldre tjej, men en ytterst pigg sådan som utmanar Jessica, Berit, som även hon plockat på tätdamerna i Sverige! Som tur är jagar en riktigt ung tjej in som trea! Olivia! Några tävlingar till så klipper du Jessica! 1 Jessica Björck Berit Nilsson Olivia Nilsson Stella Käll Bodil Ruther Märta-Stina Käll Barbro Liljequist Christel Nilsson Vad gäller herrarna så finns ingen som hotar Oscar, han är säker i toppen. Joakim har dock plockat nästan 700 placeringar på rikslistan sen sist så han får nog se upp med tiden den gode Oscar! Sjöfors, Sjöfors, Sjöfors nu har de tre brödernas interna kamp om familjekronan resulterat i att de intagit placeringarna 3, 4, 5, med yngst brodern högst! Välförtjänt, de är ju duktiga de där Sjöforsarna! Välförtjänt är också Lars Björck på sjätte plats, han har plockat över 1100 platser! Strongt! En annan, som lite mer i skymundan klättrat bra är Lars Henriksson, han når inte upp i toppen men med en klättring på över 1300 platser så ska han ha en eloge! En annan Lars som inte ska ha nån eloge är han Magnusson som tappat(!) placeringar. Ryktet säger att det är nåt fel på hans kompass eller nåt 1 Oscar Björck Joakim Svensson Simon Sjöfors Filip Sjöfors Olle Sjöfors Lars Björck Inge Nilsson Lars Henriksson Kjell Svensson Arne Johansson Sven Ruther Torsten Claesson Staffan Käll

7 14 Magnus Nilsson Bengt Petersson Lars Magnusson Roland Persson Lars Persson Christer Sjöfors Jonatan Göth Fredrik Nilsson Göran Liljequist Andreas Johansson Raketen förra omgångens Sjöfors, Olle, lämnar över stafettpinnen till sin yngre bror, Simon! Med plockade placeringar är det inget snack! Lars hurra-jag-sprang-en-tävling-i-helgen Magnusson

8 Enni Lindskog i sin nya fina tävlings tröja

9 Klubbresa till 25-mannastafetten 11 13:eoktober2013 Bokaredannuindennahelgochföljmedtillårets25 manna.entävlingsomiårfirar40 årsjubileum. TävlingarnaavgörsiBrunna,UpplandsBrokommun.Läsmeromtävlingarna:www.25manna.nu OKÄlmeställeruppmedettlagienavvärldensstörstastafettpålördagen.Påsöndagenindividuelltävling (25 mannakorten)tillvilkenvarochenanmälersigsjälva. Bussresa AvfärdmedGertsbussfrånklubbstuganfredagenden11oktoberkl.13:00.LarsPerssonkörbussen. Hemfärdsöndagmiddag.Omduinteskallåkamedbussenalternativtönskarstigapåutmedvägensålåt ossfåvetadettaigodtidföreavresan. Hotell ViharpreliminärbokatettantalplatserpåScandiciSollentunaochutgårifrånattsamtligaönskarbodär, menomdulöserboendetpåegetsättsåvillvivetadetigodtidförattkunnafullföljabokningen. Pålördagenbrukardetsmakagottmedmatochviskallförsökabokabordpåhotelletelleridessnärhet. Höravdigtillossifallduintevillätamiddagpåhotelletutanföredrarattgedigutikvällsvimlet. Pris600kr/medlemförbussresa,hotellövernattningochfrukost. Allamedlemmarärvälkomnaattföljamed!Ävendesomintedeltaristafettenellertävlarindividuellt. Bussenskallvarafulltillsistaplatsochstämningenpåtopp! AnmälantillJessicaBjörck(tel ,mobil: ,e Informationkommerfortlöpandepåvårwebbsida:www.okalme.com Hängmed! TorstenClaesson(lagledare) GöranLiljequist(laguttagare) JessicaBjörck(ständigsekreterare) 25manna,Totalresultat lagstartadevarav323blevgodkända. Plac Nr lapp Lag Totaltid Tid HaldenSK1 322:39 0: Göteborg MajornaOK1 326:28 3: Södertälje NykvarnOF1 328:47 6: OKÄlme/MarkarydsFK1 472:29 149:50

10 Inbjudan!""#$%&'()&*+,-./0.1 & & & & & & & J"K-E8//&HF+8-1&L&-": & & &!""#"+8(-1(+8-<&AB&-":&! >8&67(+&8&1+(&C3..4+&"DE&C"+&F6&4++4-<0+(-.&/"<8&F6&E6+1&3-)(+# /4<&F6&H:(-&9+87."-.<I'-4.8(1M&N0+.1&18//&7:4+-&<,//(+MMM& & >8&67(+&?+()4<&/3-DE&"DE&,+&E(''4&.0-)4<&7:,//M& & O".1-4)G& *+418.&+(.4&'()&C3..&"DE&C"(-)(&F6&E6+1&& & & 3-)(+/4<M&N+37".1&"DE&?,/1'6/18)&8-<6+M&$'&'4-&& & & :8//&C"&F6&E"1(//&.6&/8<<(+&N8+.1&P"1(/&*+4-)&& & & & -,+4&Q),+&:8&C"))(&8&?R"/SM&P"1(//&C"74.&"DE & & C(14/4.&F6&(<(-&E4-)M T-',/4-G& T-',/4-&18//&+(.4-&"DE&C"(-)(&F6&E6+1&& & & 3-)(+/4<&.7(+&.(-4.1&U&"71"C(+&18// & & 4-.:4+8<&8&)8-&7/3CCM& & & V,:/8-<4+-4&4-',/(+&)3&.R,/:&8&9:(-1"+M& & W-?"G& & KKKM"#(:(-1M.(& & & OR(//&H:(-.."-X&$O&Y/'(&BZB[#A[[\B] & & ^874(/&*3.14?.."-X&$O&*I-<(&BZBU#]BLLB] >,/&'011&"DE&:8&E"FF4.&F6&'6-<4&</4)4&& *+,-./0.1#3-<)"'4+&"DE&/()4+(=

11 Info Svenskaspelssatsningpåbredd ochungdomsidrott SVEA Svenskaspelssatsningpåbredd ochungdomsidrotthetersvea.densomdeltarispelgenom Svenskaspelochharettspelkortkanväljaupptilltrefavoritklubbar.Därefterfårklubben ellerklubbarnapoängvarjegångdulämnarinettspel. Läsmer:https://svenskaspel.se/?pageid=/svea OKÄlmeärregistreradsomvalbar"Favoritklubb".GenomattväljaOKÄlmesomfavoritklubb fårokälmepoängochkommervaramedochdelapåde50miljonersomsvenskaspel kommerattdelautengångomåret.förstaperiodenstartadeden1oktober2012ochpågår till30september2013.därefterbörjarennyperiodfrån1oktober2013till30september 2014ochsåvidare. Medintresseservinuframemotresultatetefterförstaperioden.Hurmångakronor tillfallerokälme? Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

12 Nybörjare i OK Älme GöranLiljekvist!Ja,såhettehansomjagmöttepåtorgetdendärdagenivårasnärjaginågotsvagt ögonblicklovadeattkommaentisdagpåträningsorientering. Redanpåmåndagenlärdejagmig"allt"omorienteringpåYoutube.Visstharjaghaftorienteringpå schematnärjaggickiskolanmendetvartypför25årsedan. Jagminnsattdetvardötråkigt,ja,rentavurtöntigt.Sedankomtisdagen,träningsorienteringenvari Loshult,detvarmångatankarochnästanlikamångaminnensomforgenomhuvudetpåvägneribilen.Väl frammeblevjagglattvälkomnadochdetmestakändesmycketbättre,medminnyinköptakompassoch nybörjarbananvardetklartmycketroligareänjagtrott.medalladessagladaok Älmarekändesdetnästan somjagkommittillenreligiössekt.menvarärgöranliljekvist?hansågjaginteskymtenavdennatränings tisdag.nuharjagvaritmedallatisdagargöran,detdu! Dettamedorienteringharblivithurkulsomhelst,hjälpärjagocksåensådandärorienteringsnördnu? InteminstvilljagtackaallahärligaOK Älmare,somalltidvälkomnarensåglattpåtisdagarna,förattinte talaomfamiljenbjörksomhadegjortenfantastiskfinterrängbanahemmapåsinamarkerochsedanvar detbådekaffe,saftochkringlorefteråt.egentligenskullehaenkramgöran,förduövertalademigattgå medidennahärligaklubb/sekt. /TobiasJohansson NYHET!Höst ochvinterkollektion2013 StödOKÄlmesverksamhetgenomattköpaprisvärdaprodukteravhögkvalitet.Ullmaxsortiment innehållerbl.a.underställ,sockar,underkläder,jackorm.m.detfinnskläderförbådevuxnaochbarn. OKÄlmeharenprovkollektionsamtkatalogerförsäsongen2013. Provkollektionenkommerattvisasiklubbstuganvidnågraträningstillfällenunderhösten.Dessutom kommerförsäljningskeundermå Bra mässanioktober. Dufårgärnatameddigprovkollektionenhemellertilldinarbetsplatsförattökaförsäljningenoch därmedföreningensinkomster. Behöverduuppgraderadingarderobinförhöst ochvintersäsongensåhöravdig.nästabeställning skickassöndagenden29september. KontaktpersonhosOKÄlmeärJessicaBjörck

13 Träningsflitiga Älmare Hittills i år har OK Älme arrangerat 17 stycken träningsorienteringar/motionsorienteringar varav två zontävlingar. Det har bjudits på variation både avseende banläggning och samlingsplatser.igenom snittharvivarithela25deltagareperträningvilketärriktigtbra. Unga,gamla,nybörjareochmerrutineradehardeltagitochdetharfunnitsorienteringsbanor för alla. Till de mest träningsflitiga hittills hör Olivia Nilsson, Elin Svensson, Stefan Karlsson ochkjellsvensson.antaletträningarsomdennakvartettmissatärlätträknade. MångaaverminnsträningeniKölaboda.48styckensprangdebanorsomFilipSjöforshade lagt på en karta som han dessutom själv ritat. Häftigt! Jag som inte hade möjlighet att delta denna kväll, men hoppas att det ges fler tillfällen. Träningarna i Loshult inför Älmes tävling drogmångadeltagareliksomzontävlingenihallaryddåmanfickkallaingunnarbladhsom parkeringsvaktföratthållaordningpåallabilarsomanlände. Vädret har med några få undantag varit toppen. De tillfällen som det har regnat så har det gjortdetordentligt.påträningarnavidklöxhultsskolanochinorregårdblevviallarejältblöta ochpåtisdags träningenvidsoptippsbackenfickviävenhukaossnäråskaochblixtrardrog framövermyren.roligtvardetändå! Iskrivandestundåterstårendasttvåplaneradeträningsorienteringar/motionsorienteringar. Jag hoppas och tror att det även vid dessa tillfällen kommer många glada orienterare. Men, men,mentränings ochtävlingssäsongenärinteöverefterdet.påtisdagarnatränarvividare medklubbstugansomsamlingsplatsochpåtorsdagarnadrarlindaigångsinberömdagympa. Liktbjörnenbrukarjaggåiidevintertid,menjaglovarattförsökahålliochkanjaggöradet såkanniocksågöradet. //JessicaBjörck SVAR KLURIG GÅTA Varfinnermanvägarutanfordon,skogarutan trädochstäderutanhus? Svar:KARTAN

14 Nyhetsprenumeration Nyhet,prenumererapånyheternafrånOKÄlmeshemsida Nufinnsmöjlighetenattprenumererapånyheternasomläggsutpåvår hemsidawww.okalme.se.registreradinmailadressochvarjegången nyhetläggsutpåhemsidanskickasävenettmailtilldininkorg.påsåsätt fårdudirektredapåvadsomhänderochdumissaringetviktigt. Såhärgördu: 1.Klickapånyheterirubrikradenpåhemsidan. 2.Klickapådengulastjärnanochfyllinamnoche postadressirutansom kommerupp. 3.Gåinpådine postochbekräftamailetfrånidrottonline.klart! Skulleduångradigkanduenkeltsägauppdinprenumeration. HälsningarAndreas

15 Knep och Knåp

16 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vilka svenska orter har översatts så här?!"#$%&'()*$+&,-"."# / /'121 /599!2:6;(:/<16= /?2>B/?1= 81<B/?1= ':6;(2!0!2/! '56;/417'1 72!!'(?12;!? CBC< 0!B=1<!6 8!12 8>>2 4!2;/E> <:0:6;(2:=;! 0:6;(9:!<= 0:6;C'!2 B1<B> 0124!2; '12</?1= CBC< 6!A(42:=;!

17 Jour-klubbstugan 2013 Jourhavande i klubbstugan tiden vecka månad namn tel aug-sep Lars Henriksson & Berit N sep Arne Johansson sep-okt Leif & Christel Nilsson okt Kjell & Limin Svensson okt Höststädning Alla okt-nov Håkan & AnnBritt Persson nov Stefan Karlsson & Eva J nov Torsten C och Roland P dec Sören Blom & Karin F jan Göran & Barbro Liljequist jan Sven & Bodil Ruther feb Jessica & Krille Björck feb John-Arne & Ylva Sandström mars Malin Johansson mars Magnus & Jessica Nilsson mars-april Filip Sjöfors & Lisa P april Jon Lindskog & Anna-Moa L april-maj Sven-Erik & Anita Svensson maj Vårstädning Alla Gräsklippning och översyn av stugkommittén aug-sep Lars Henriksson & Berit N sep Arne Johansson sep Inomhus: Under perioden töm skräp och se till att toaletter och duschrum är ok och att det finns papper och tvål. När ni är klara med er period skall klubbstugan vara städad (dammsug och våttorka golven) samt torka på sittytor i omklädningsrum och bastu. Utomhus: Vid behov gräsklippning och vintertid snöskottning fram till dörren Städmaterial finns i skåpet i damernas omklädningsrum. OBS : Skriv signatur på listan som sitter på anslagstavlan. Tack Stug och motionskommittèn Leif Nilsson tel: , PS: Saknar du nyckel ring Ann-Britt tel:142 17

18 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2013 Familj(föräldrar+barnt.o.m.20år) 400kr Vuxen (över21år) 250kr Ungdom(under21år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb:www.okalme.se 34334Älmhult

19 !"#$%&'$()(#*+#,-./ +859:; 0)(-#1"-$$&'#23# CD/?E)'5 :('$>#G#H&I'= B8(/>)=$5&'$I->/(') J/).#C%&(M) K&L)''/$$&'$#3N== Q)'?/-$E)'5/' C>/') 4N(/$R8585 <-)$8=&'.7$>/(# 2'?/($#+)(-$$&' C5)'$5) F/)E 3J#K7(',-.LI->$E&$>7?/( OLI$#C>()'? P+:2 Q/.) 2'/.&'/' :S4:#C%(/)?/(

20

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren?

För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren? Nr. 2 2012 För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren? Skickadingissningtilljessica.nvh@telia.comFotoJessicaBjörck Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Hyacintvägen2234335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Orienteringskommittén Kjell Svensson, Arvid Käll, Staffan Käll, Leif Nilsson, Stefan Karlsson, Lisa Pettersson, Lars Henriksson, Magnus Nilsson

Orienteringskommittén Kjell Svensson, Arvid Käll, Staffan Käll, Leif Nilsson, Stefan Karlsson, Lisa Pettersson, Lars Henriksson, Magnus Nilsson Nr. 3 2012 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Hyacintvägen2234335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se Styrelsen Ordförande:PeterGustavsson

Läs mer

ÄNTLIGEN våren är här!

ÄNTLIGEN våren är här! ÄNTLIGEN våren är här! Nr. 1 2010 Foto: Hämtat från Galleri Älme, hemsidan Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Mistelvägen1734335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476

Läs mer

Nr. 3 2015. OK Älmes lag i 25-manna 2015. God Jul & Gott Nytt Orienterings-År!

Nr. 3 2015. OK Älmes lag i 25-manna 2015. God Jul & Gott Nytt Orienterings-År! Nr. 3 2015 OK Älmes lag i 25-manna 2015 God Jul & Gott Nytt Orienterings-År! Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp)

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1 Nr 3 Nr 1 2004 Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005 Hemsida: www.okalme.com www.okalme.com 1 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet.

Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet. Nr. 1 2016 Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet. Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan,

Läs mer

Nr.1 2007. säsongen är igång! Foto: Carina Persson

Nr.1 2007. säsongen är igång! Foto: Carina Persson Nr.1 2007 säsongen är igång! Foto: Carina Persson Klubbinformation Postadress: OK Älme, Mistelvägen 17 343 35 Älmhult Besöksadress Fågelvägen (längst upp) Tfn/fax klubbstugan 0476-109 03 Hemsida www.okalme.se

Läs mer

Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015

Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015 Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015 Mästerskapet avgjordes på FK Finns tävling den 3 maj. I den tuffa H40- klassen mätte banan 7 270 meter och det var en hård kamp om klubbmästerskapstiteln. Filip

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Resultatlista DM fältskjutning Ravlunda 2012-03-11

Resultatlista DM fältskjutning Ravlunda 2012-03-11 Resultatlista DM fältskjutning Ravlunda 2012-03-11 Mästare Senior Ingemar Månsson Helsingborg 37 Veteran Åke Widén Eslöv 38 Lägre Marcus Johansson Christianstad 36 Mål Figur Ställning Skjuttid Avstånd

Läs mer

Nr Grattis Berit! Totalvinnare på O-ringen i Sälen i klass D 70M

Nr Grattis Berit! Totalvinnare på O-ringen i Sälen i klass D 70M Nr. 2 2016 Grattis Berit! Totalvinnare på O-ringen i Sälen i klass D 70M Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp)

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

4-2008 4-klubbs Skallgång Jourlista bättring!! Ungdomssektionen

4-2008 4-klubbs Skallgång Jourlista bättring!! Ungdomssektionen 4-2008 4-klubbs Skallgång Jourlista bättring!! Ungdomssektionen Ordföranden har ordet Hej på er! Hoppas ni alla haft en bra och skön sommar! En del av er har tävlat i Dalarna, i en annorlunda typ av terräng

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Resultatlista från Gränsträffen samt Kretsmästerskap R

Resultatlista från Gränsträffen samt Kretsmästerskap R Resultatlista från Gränsträffen 20160507 samt Kretsmästerskap R Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christopher Oltnäs Grovskyttarna 5 4 4 4 4 5 5 3 34/20 0 2 Håkan Nilsson Grovskyttarna 4 3 2 5 4 3 4 4 29/19

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Nyhetsbrev Markaryds FK, april 2016

Nyhetsbrev Markaryds FK, april 2016 Nyhetsbrev Markaryds FK, april 2016 Så har vi gått in i sommartiden och med ljuset på kvällarna så blir det lättare att motivera sig för ett löppass på kvällen och är man några stycken som springer tillsammans

Läs mer

RESULTATLISTA. Trelleborg Förbundstävlingar Kretstävlingar

RESULTATLISTA. Trelleborg Förbundstävlingar Kretstävlingar SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND 2010-02-14 Ändringstryck 1, 2010-02-15 RESULTATLISTA Trelleborg 2010-02-14 Förbundstävlingar Kretstävlingar Ändringstryck 1, 2010-02-15 2010-02-14 Sid 2 (6) Skåneförbundets divisionstävling

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK - 2007

1922 MÖLNDALS MK - 2007 Årgång 34 Nr. 2/Februari 2007 1922 MÖLNDALS MK - 2007 Innehåll i detta nummer: Kallelse till årsmöte, 28 feb. kl 18:30 i vår nya klubblokal Inbetalning av medlemsavgiften Anmälan till Tjolöholm Classic

Läs mer

FÄLTSKJUTNING GEVÄR RINKABY Resultat GF 15. Resultat GF 17. Resultat GF 1. Resultat GF 2. Resultat GF 3

FÄLTSKJUTNING GEVÄR RINKABY Resultat GF 15. Resultat GF 17. Resultat GF 1. Resultat GF 2. Resultat GF 3 FÄLTSKJUTNING GEVÄR RINKABY 2012-03-18 Resultat GF 15 JF-Tal 28 1 André Heckel Christianstads skyttesällskap (L) 3,4,5,5/1,6 23 /1 2 Viktor Klemmedsson Christianstads skyttesällskap (L) 0,0,4,2/0,6 12

Läs mer

Veteranserien omgång 2, hösten/våren 2006/2007

Veteranserien omgång 2, hösten/våren 2006/2007 Veteranserien omgång 2, hösten/våren 2006/2007 Information Som tidigare finns spelschema, gruppsammansättning, regler, medlemsförteckning, reservlista och fikalista på denna hemsida, men anslås även på

Läs mer

SPARBANKEN GRIPEN CUP 2007. 3-3 feb 2007

SPARBANKEN GRIPEN CUP 2007. 3-3 feb 2007 3-3 feb 2007 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Termin 1 översiktsschema 130812-131221 (130612)

Termin 1 översiktsschema 130812-131221 (130612) Termin 1 översiktsschema 130812-131221 (130612) VECKA DAG DATUM TID AKTIVITET 33 Må 12 aug 8.15 16.00 INTRODUKTIONSDAG 1 Ti 13 aug 9.00 15.30 INTRODUKTIONSDAG 2 34 Må 19 aug 9.00 15.00 Intro. Psykologi

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Sportfiskarna Jönköping Sammanställning DM-serie Pimpel

Sportfiskarna Jönköping Sammanställning DM-serie Pimpel Sportfiskarna Jönköping Sammanställning DM-serie Pimpel 2011 15% till SM 7 st Plac Plac Plac Totalt Hsen Namn Medl.nr Klubb N.Vixen Rosjön Noen 1 Stefan Wängstre 1393727 Eksjö FK 2 2 1 3 2 Tommy Johansson

Läs mer

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55 Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 010, kvinnor För varje åldersklass anges även bästa resultat i Sörmland (kursivt) och ev. placering bland

Läs mer

Öppningslista Svanstabanan

Öppningslista Svanstabanan Datum Namn Efternamn Mobiltelefon Kommentar 03-jan Mikael Carlsson 0761-360069 04-jan Mikael Carlsson 0761-360069 10-jan Mikael Carlsson 0761-360069 11-jan Mikael Carlsson 0761-360069 17-jan Mikael Carlsson

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Klubbinformation. Styrelsen Ordförande: Kassör: Ledamot:

Klubbinformation. Styrelsen Ordförande: Kassör: Ledamot: Nr.2 2007 Klubbinformation Postadress: OK Älme, Mistelvägen 17 343 35 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp) Tfn/fax klubbstugan 0476-109 03 Hemsida www.okalme.se E-post info@okalme.se

Läs mer

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen.

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen. HÖSTMÖTE måndagen den 29 november 2010 klockan 18.30 på klubblokalen. Detta är både ett val- och budgetmöte. 9/11 En tidning med klubbnyheter för alla OL-vänner! Klubben håller ordinarie höstmöte måndagen

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

RESULTAT VÅRTRÄFFEN 2016

RESULTAT VÅRTRÄFFEN 2016 RESULTAT VÅRTRÄFFEN 2016 Jämtkrafthallen, Ås, 9-10 april Arrangör: Östersunds GIF Herrar Elit 1 Magnus Bolstad Holm, Vikåsen BTK 2 Benjamin Fossheim, Vikåsen BTK 3 Fredrik Gustafsson, Docksta BTK 4 Filip

Läs mer

Nr 2 2005. Hemsida: www.okalme.com

Nr 2 2005. Hemsida: www.okalme.com Nr 2 2005 Hemsida: www.okalme.com 1 2 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson Curth Lindsten Susanne Bergman Lars Henriksson Ordf Vordf Sekr

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Resultatlista SSM. Bana 6, Karlshamns Skytteförening

Resultatlista SSM. Bana 6, Karlshamns Skytteförening Resultatlista SSM Bana 6,5 2011-07-03 Karlshamns Skytteförening Sydsvenskt mästerskap bana 6,5 Ställningar - Veteraner Namn Förening Resultat Ser 1 Ser 2 Summa 1 2 3 4 5 Summa Plac. 1 Åke Widén Eslöv 180

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Vinterträning

Vinterträning Vinterträning 2008-2009 På schemat kommer det att framgå vilken typ av träning som skall utövas ute t.ex. spänst, styrka eller snabbhet. Sedan får du som ledare välja vilken typ av aktivitet som skall

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19)

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19) RESULTAT Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Herrar singel 1. Peter Nilsson Korpen Saab 2. Andreas Pössl Korpen Saab 3. Anders Nylén Bofors Fritid 4. Olof Carlsson Korpen Saab MATCHRESULTAT SINGEL

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

RESULTATLISTA. Mårtensträffen

RESULTATLISTA. Mårtensträffen RESULTATLISTA Karlshamns PK samarbetar med: Mårtensträffen 2013-10-27 A-vapen Klass 1 1 Jonas Nilsson Hässleholms psk 6/2 6/3 2/2 4/4 5/2 6/6 4/1 6/4 39/24 7 2 Nicola Lo Presti Lunds pk 0/0 5/3 1/1 3/3

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

SVARTA MARAN 2015-09-12

SVARTA MARAN 2015-09-12 SVARTA MARAN 2015-09-12 Resultatlista Herrar 25 km 1 35 Johan Gustafsson, IFK Mora 1.38,49 2 38 Mårten Roos, Uppsala 1.42,44 3 70 Göran Palmgren, Västerås LK 1.48,31 4 69 Jocke Nyström, IFK Sala 1.51,38

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

SOK Viljans resultat hösten OK Vilse 87, medeldistans 1/7 H 21 6 Thord Hultberg H 75 1 Allan Håkansson. Tjoget, Emmaboda 3-4/7 51 SOK Viljan

SOK Viljans resultat hösten OK Vilse 87, medeldistans 1/7 H 21 6 Thord Hultberg H 75 1 Allan Håkansson. Tjoget, Emmaboda 3-4/7 51 SOK Viljan SOK Viljans resultat hösten 2010 OK Vilse 87, medeldistans 1/7 H 21 6 Thord Hultberg Tjoget, Emmaboda 3-4/7 51 SOK Viljan Gamleby OK, Tjust 2-dagars etapp 1, långdistans 6/7 H 12 29 Filip Johansson D 14

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

PROGRAM Fredag 28/10 Samling vid Hemmabutiken (Elon) i Strömma kl.13:30 - Kl.16:30 går färjan från Ystad till Rönne, framme 17:50 -

PROGRAM Fredag 28/10 Samling vid Hemmabutiken (Elon) i Strömma kl.13:30 - Kl.16:30 går färjan från Ystad till Rönne, framme 17:50 - PM KLUBBRESA BORNHOLM PROGRAM Fredag 28/10 - Samling vid Hemmabutiken (Elon) i Strömma kl.13:30 - Kl.16:30 går färjan från Ystad till Rönne, framme 17:50 - Incheckning på de två hotellen Lördag 29/10 -

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004 Dragning nr 9 nov 2003 Supporterlotteriet 1 nr 81 Marianne Ericson 200 kr 2 nr 15 Mattias Ehn 50 kr 3 nr 88 Kjell Nygren 50 kr 4 nr 41 Maria Gustavsson 50 kr 5 nr 91 ----- 50 kr Dragning nr 10 dec 2003

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

TÄVLINGAR ARRANGERADE AV NORRKÖPINGS TENNIS TEAM

TÄVLINGAR ARRANGERADE AV NORRKÖPINGS TENNIS TEAM TÄVLINGAR ARRANGERADE AV NORRKÖPINGS TENNIS TEAM "SPARBANKEN CUP" 1987: HS Jonas Robertsson, NTK DS Helena Ohlsson, NTT 1988: Lagtävling Olof Larsson/Stefan Nilsson, NTT 1989: Clas Coric, TK Saab "KONTORSUTVECKLING

Läs mer

Eva Skugge Karlsson - Åsa Gustafsson 21-5 /

Eva Skugge Karlsson - Åsa Gustafsson 21-5 / Bordtennis 001024 Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan Arrangör: FöreningsSparbanken Damer Seniorer Plac. Namn Företag 1. Eva Skugge Karlsson Nordbanken 1-0 (S/F) 2. Åsa Gustafsson Nordbanken 0-1 Spelresultat

Läs mer

Asarumsmashen 2006. 18-19 mar 2006

Asarumsmashen 2006. 18-19 mar 2006 18-19 mar 2006 Våra sponsorer Asarumssmashen 2006 BETALD ANNONSPLATS ICA Supermarket Asarum MB-Anläggningar EC-gruppen Fokessons Transport Våra sponsorer Asarumssmashen 2006 Behöver du hjälp med kalkylen?

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop och

Läs mer

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter 1 FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter Klass B 15 Camilla Thomasson Kävlinge skola 197 Hpr Linda-Marie Magnusson Mjällby skola 195 Hpr Rickard Hofflander Tunnby skola 194 Hpr Olof Nilsson

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer

Saab AKTIV Mästerskap i Golf 2008 Open Herr

Saab AKTIV Mästerskap i Golf 2008 Open Herr Open Herr Plac. Namn Klubb SHCP Resultat Särskilj 1 John Qvarnlöf AT Fritid 3 81 2 Joakim Thörnkvist Sportmalmen 2 82 3 Johan Carlson Saab korpen Linköping 1 84 4 Anders Dellsten Saab korpen Linköping

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Startlista Grimstaträffen 2015-09-13

Startlista Grimstaträffen 2015-09-13 STOCKHOLMSPOLISENS SKYTTEFÖRENING 1 (5) Startlista Grimstaträffen 15-09-13 Skjutlag 1B 09.00 Bana B 1 Beckström Gustav Bromma pk C 2C 2 Wulff Torbjörn LM Ericsson pk C VyC 3 Olsson Jonas Bromma pk C 4

Läs mer

Inteckning i JÖSSEDUBBELNS vandringspris

Inteckning i JÖSSEDUBBELNS vandringspris Antal anmälda Dagfält Mörkerfält A-vapen Klass 1 7 7 A-vapen Klass 2 2 0 A-vapen Klass 3 6 6 C-vapen Klass 1 13 12 C-vapen Klass 2 5 2 C-vapen Klass 3 16 12 Damer Klass 1 1 1 Damer Klass 2 2 2 Damer Klass

Läs mer

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor Gällande klubbrekord uppdaterade 20151107 Män 100 m Christer Nilsson 11.28 88 Anders Faager 10.6 68 200 m Niclas Hesselgren 22.57 2004 Anders Faager 22.1 68 400 m Magnus Gustavsson 49.16 92 800 m Conny

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Storvretaklassikern löpning Resultat

Storvretaklassikern löpning Resultat Dam -8 år 1,7 km (resultat i boskatvsordning) Startnr Namn Klubb Mål 118 Almesjö Filippa 11:42 120 Andersson Agnes Storvreta IK 14:57 122 Andersson Klara Storvreta IK 14:28 119 Collby Rebecka 12:49 124

Läs mer

Resultat Spring Challenge

Resultat Spring Challenge MeOS 2012-05-12 20:19:25, s. 1/5 Resultat Spring Challenge 2012 2012-05-12 HD10 (1/1) Tid Efter Bomtid 1. Umedalens IF lag Blå 1:28:21 1. Alvin Hornliden 36:03 36:03 17:05 2. Jonas Kärrlander 14:00 50:03

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer