Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008"

Transkript

1 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV. TÄVLINGSLEDNING Det är organisatörens målsättning att skapa en anda från den gamla epoken med bilar och utrustning liksom "sportsmanship" från den tiden. I ALLMÄNT De tävlande skall följa en av organisatören fastställd väg. Denna kontrolleras av ett antal kontroller och är av bra kvalitet, ofta asfalt. Regularity är ett precisionskörningsrally, som i huvudsak avgörs på s.k. Regularitetssträckor (RS), som i hela sin längd skall köras med av organisatören bestämda medelhastigheter. Hastigheterna kan variera på de olika testerna men är aldrig högre än 50 km/tim. De kan också ändras så att samma sträcka har olika snittfarter på olika avsnitt. De tävlandes medelhastighet kontrolleras vid ett antal hemliga kontroller. Det är alltså under inga förhållanden en tävling där bilens prestanda avgör. Tävlingen är uppdelad i två etapper med ett lunchuppehåll.

2 Rallyts totala längd ca 250 km varav ca 200 km är fördelat på 8 REGULARITETSsträckor (RS) och 1 Orienteringsprov (OT)) på klassiska rallyvägar, som fostrat många av de bästa svenska rallyförarna. Rallyt anordnas i överensstämmelse med: Svenska trafikförordningen, FIVA Events Code for Historic Regularity Event Dessa Tilläggsregler och kommande Bulletiner (PM). II PROGRAM Anmälan öppnar tilläggsreglerna offentliggörs Anmälan stängs klockan 18: Anmälningslistan anslås på Klockan 09:00 Administrativa besiktningen börjar Klockan 09:15 Tekniska besiktningen börjar Klockan 09:30 Förarmöte i Edsviks konsthall klockan 10:15 Första bil startar klockan 13:15. Slut på etapp ett Lunch Sundsta klockan 14:15 Start etapp två klockan 16:00 Första bil i mål i Uppsala klockan 16:30 Resultatlistan anslås klockan 17:30 Protesttiden slut klockan 17:45 Prisutdelning klockan 18:30 Middag Erik Häggbom, Dag Lindahl III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ Tävlingsledare: Erik Häggbom IV TÄVLINGSLEDNING

3 Teknisk chef: TBA Resultatuträkning: Per Larsson, Jens Larsson Domarordförande: TBA INNEHÅLL: REGLER Art. 1: TILLÅTNA BILAR - TRIPPMÄTARE - ELEKTRONISK UTRUSTNING Art. 2: TILLÅTNA BESÄTTNINGAR Art. 3: OFFICIELLA MEDDELANDEN Art. 4: ANMÄLAN Art. 5: ANMÄLNINGSAVGIFT - FÖRSÄKRING Art. 6: TOLKNING AV REGLERNA Art. 7: RALLYSKYLTAR - STARTNUMMER Art. 8: REKLAM Art. 9: ROADBOOK - TIDKORT - TRIPPKALIBRERING Art. 10: BESIKTNING Art. 11: TRAFIK - REPARATIONER Art. 12: OFFICIELL TID - GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN Art. 13: STARTORDNING OCH STARTINTERVALL Art. 14: PASSERKONTROLLER (PK) Art. 15: REGULARITETS TESTER (RS) - Art. 16: HEMLIGA TIDKONTROLLER (HK) Art. 17: ORIENTERINGSSSTRÄCKA (OS) Art. 18: SPECIALPROV (SP) Art. 19: NEUTRALISATION Art. 20: AVBRYTANDE AV - ÅTERINTRÄDE I RALLYT Art. 21: SLUTKONTROLL Art. 22: PRICKBELASTNING - BESTRAFFNING Art. 23: RESULTAT Art. 24: PROTESTER Art. 25: FORCE MAJEURE Art. 26: FIA STANDARD RALLY CONTROL SIGNS Art. 1 TILLÅTNA BILAR - TRIPPMÄTARE - ELEKTRONISK UTRUSTNING Organisatörerna reserverar sig rätten att acceptera eller inte acceptera anmälan utan att avge skäl härför Organisatörerna har rätt att kombinera eller dela upp klasserna. Resultat kommer att ges för varje klass. 1.3 KLASSER: Klass 1: UTAN EXTRA TRIPP MÄTARE.

4 Endast i bilen av tillverkaren monterad standard km räknare är tillåten i denna klass. Klass 2: MED EXTRA TRIPPMÄTARE I klass 2 är endast en extra mekanisk trippmätare tillåten. Denna skall vara av typ HALDA TRIP eller TWIN MASTER, BELMOGTWIN och RETROTRIP eller liknande. Den skall vara i originalskick utan någon som helst modifiering och får under inga omständigheter visa medelhastighet. Klass 3: TURISM Endast i bilen av tillverkaren monterad standardtrippmätare är tillåten i denna klass. Ekipagen tävlar på samma sätt som övriga, men får som hjälp följande: I alla klasser är det förbjudet att ha med apparater med GPS-funktion. Däremot är det tillåtet att använda tidtabeller utskrivna eller tryckta på papper eller liknande material Organisatören har rätt att kontrollera ovanstående var som helst under rallyt. Överträdelse kan bestraffas enl. Art Organisatören ser gärna att inga drivwirar till dessa syns utanpå kaross eller hjul Organisatören kommer att acceptera elektroniska hjälpmedel - förutom GPS - men dessa får under inga omständigheter kopplas till bilen, varken med sladd eller trådlöst. Art. 2 TILLÅTNA TÄVLANDE Varje besättningsmedlem måste ha fyllt 13 år En besättning skall bestå av minst 2 och högst det antal personer som bilen är godkänd för. Samtliga måste sitta i bilens säten när bilen är i rörelse Endast besättningsmedlemmar med giltigt körkort har rätt att köra bilen. Art. 3 OFFICIELLA MEDDELANDEN (PM) Samtliga daterade och numrerade PM angående ändringar och tillägg till dessa Tilläggsregler kommer att meddelas besättningarna på den Officiella Anslagstavlan, som kommer att finnas nära start och mål. Fram till tävlings dagen kommer regler och PM läggas ut på Historisk Motorsport Sveriges hemsida

5 3.2 - Eventuella ändringar under pågående etapp kommer att meddelas direkt till de tävlande, som skall kvittera detta. Art. 4 ANMÄLAN Deltagande i tävlingen sker helt på den tävlandes egen risk. FIVA, organisatörerna, de arrangerande klubbarna och deras funktionärer avsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall och dylikt Genom att skicka in anmälan förbinder sig föraren att följa dessa Tilläggsregler och dess PM Den som önskar deltaga i Rallyt skall senast den kl 1800 ha sin anmälan och anmälningsavgiften hos organisatören, antingen via: INTERNET: eller: ANMÄLAN VIA POST: HMSS C/o Erik Häggbom Lodvägen Sollentuna Tel: 0046/(0) I anmälan skall följande uppgifter finnas: Namn på: Förare Kartläsare Bil (märke, typ+årsmodell) Adress och ev. Telefon (även mobil) Antal deltagare till lunch & middag Deltagare godkänner genom att skicka in anmälan att organisatören lägger in uppgifterna i sin databas liksom att organisatören har rätt att använda dessa i vilket media som helst inom ramen för sin verksamhet. 4.5 Organisatören förbehåller sig rätten att inställa tävlingen om inte minst 15 deltagare är anmälda enligt Art Om så skulle bli fallet återbetalas hela den inbetalade summan. Art. 5 ANMÄLNINGSAVGIFT - FÖRSÄKRING ANMÄLNINGSAVGIFT

6 Anmälningsavgiften är för deltagare bosatta i Sverige om inbetald senast 29 augusti kl 18.00: SEK 400. Den skall insättas på: TBA Vid betalning från utlandet: För att undvika bankavgifter skall utländska ekipage betala vid den administrativa besikningen Inbetald Anmälningsavgift återbetalas: I sin helhet om anmälan inte blir accepterad eller rallyt blir inställt enl Art. 4.5; Vid fall av Force majeure för anmälaren återbetalas anmälningsavgiften minus 50 kronor om återbud inkommit före den 29 augusti kl Efter denna tidpunkt betalar organisatören tillbaka startavgiften endast om speciella skäl förekommer Vid fall av Force Majeure enl. Art. 26 återbetalas 300 kronor FÖRSÄKRING Den som önskar deltaga måste kontrollera att det är lagligen tillåtet att köra bilen på allmänna vägar. Likaså uppmanas alla att kontakta sitt försäkringsbolag för att efterhöra hur försäkringen gäller. Obs att vägtrafikförordningen gäller för hela rallyt inklusive RS och OT, som är öppna för vanlig trafik. Art. 6 TOLKNING AV REGLERNA Alla oförutsedda händelser kommer att avgöras av en kompetent jury. I fall av regeltolkning är den svenska texten bindande. Art. 7 RALLYSKYLTAR STARTNUMMER - STARTORDNING RALLYSKYLTAR & STARTNUMMER Organisatören kommer att förse de startande med en rallyskylt och 2 omgångar siffror motsvarande startnumret vid förbesiktningen Dessa skall fästas fram resp. på vardera sidan av bilen och under hela rallyt vara väl synliga. De får inte skyla någon del av fordonets registreringringskyltar eller organisatörens reklam enl. Art Om någon av dessa saknas under rallyt prickbelastas den tävlande enl. Art Om tävlande bryter tävlingen skall skyltarna omedelbart tas bort.

7 7.2 - STARTORDNING Efter förbesiktningen kommer organisatören att publicera en lista med de ekipage som blivit godkända och deras starttid för första etappen Startordning på efterföljande etappkommer att bli I den ordning de tävlande ankommit till uppehållet Organisatören har rätt att ändra startordningen. Art. 8 REKLAM Organisatören förbehåller sig rätten till utrymme för sponsorreklam på bilarna Sponsorreklamen måste fästas och under hela rallyt vara väl synlig Om någon av dessa saknas under rallyt prickbelastas den tävlande enl. Art Friköpning av arrangörsreklam kan göras till en kostnad av kr Tävlandes reklam är tillåten på villkor att den inte täcker rallyplåtar, bilens registreringsnummer eller sponsorreklam. 9.1 ROADBOOK Art. 9 ROADBOOK - TIDKORT - TRIPPKALIBRERING Tävlingrutten liksom Startlinjen för Regularitetssträckorna kommer att anges i en Roadbook med angivelser enligt Tulip systemet OT banan anges i en körorder och på kartutdrag för Klass 1 och klass 2. För klass 3 och 4 utgår orienteringsmomentet. 9.2 TIDKORT De tävlande kommer att vid start för varje etapp få ett Tidkort med idealtiderna mellan Etappstarten, Startlinjerna för Regularitetssträckorna liksom Etappmålet på den efterkommande etappen Varje besättning är ensam ansvarig för Tidkortet liksom exaktheten av vad som där skrivs in Om ett Tidkort inte lämnas in till kontrollant vid etappmålen kan detta medföra uteslutning enligt Art TRIPPKALIBRERING

8 För kalibrering av trippmätare kommer organisatören att anvisa speciellt uppmätt sträcka i närheten av startplatsen. Beskrivning på sträckan kommer att finnas på hemsidan och PM Art. 10 BESIKTNING Tävlande som skall deltaga i rallyt måste infinna sig till den administrativa och tekniska förbesiktningen enl. II. PROGRAM Följande handlingar skall uppvisas vid den administrativa förbesiktningen: Giltigt körkort Giltiga fordonsdokument Giltiga försäkringshandlingar Bevis på inbetalning av anmälningsavgiften Den tekniska förbesiktningen är av allmän natur. Kontroll av säkerhets detaljer och att de överensstämmer med Besiktningshandlingarna och fungerar som de skall kommer att ske. Efter godkännande kommer bilen att märkas Mellanbesiktning kan ske vid etappmålet. Art. 11 TRAFIK REPARATIONER Under hela tävlingen måste de tävlande noggrant följa trafikreglerna. Tävlande som bryter mot dessa bestraffas enligt Art alinea 7 och 8 och Föraren är ensam ansvarig gentemot polis och andra myndigheter vid överträdelse av trafikbestämmelse Reparationer och påfyllning av bränsle är tillåtet under hela tävlingen förutom vad som gäller enligt eventuella PM Det är för de tävlande förbjudet att: medvetet hindra omkörning av andra tävlande; uppträda osportsligt. Överträdelse medför uteslutning i enlighet med Art Art. 12 OFFICIELL TID - GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN Officiell tid är den som visas av atomuret i Braunschweig De tävlande måste följa instruktioner från kontrollanter.

9 För att undvika prickbelastning måste fordon med besättning passera samtliga TK, RS, OT i rätt ordning och riktning på sin ideala ankomsttid Dock har tävlande rätt att överlämna sitt Tidkort före sin ideala ankomsttid vid lunchuppehållet och slutmål. Art. 13 STARTINTERVALL Startintervall vid varje etappstart är 1 minut Startintervall vid övriga Tidkontroller kan vara minimum 30 sekunder enligt beslut av organisatören. Art. 14 PASSERKONTROLLER (PK) Organisatören kan sätta upp PK var som helst utmed rallyvägen., PK öppnas minst 30 minuter före första fordons ideala ankomsttid och stänger 30 minuter efter sista tävlandes ideala ankomsttid såvida organisatören inte bestämmer annorlunda Vid dessa kontroller skall kontrollanten endast stämpla och/eller signera tidkorten utan att ange passertiden. Avsaknad av stämpel/signatur medför prickbelastning enl Art Art. 15 REGULARITETSSTRÄCKOR (RS) REGULARITETSTESTERNA ÄR ÖPPNA FÖR ALLMÄN TRAFIK VARFÖR TRAFIKLAGSTIFTNINGEN ÄR TILLÄMPLIG OCKSÅ PÅ DESSA Startlinjen för RS framgår av Road Booken Det ankommer den tävlande att starta från startlinjen på sin idealtid. Exempel: Om ni har startat den föregående transportsträckan klockan 11:00 och idealtiden är 40 minuter är den ideala starttiden för RS och efterkommande transport = 11: minuter = 11:40: För eget bruk är de tävlande rekommenderade att införa sin idealtid i Tidkortet liksom att till denna addera tiden för den följande transportsträckan för att få sin ideala ankomsttid vid nästa RS Ekipagets exakta passertid noteras av organisatören vid efterföljande hemliga kontroller.

10 För att undvika prickbelastning på RS måste de tävlande köra testen med den eller de medelhastigheter organisatören angivit för respektive delavsnitt (se även Art. 16.2) Varje stopp på en RS medför prickbelastning enl. Art ART 16 HEMLIGA TIDKONTROLLER (HK) Minsta avstånd från startlinjen på RS till första HK är 1,5 km 16.2 HK kommer att vara öppen 15 minuter för första bils ideala passertid och stängs efter sista bils passering om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda Vid varje HK kommer tidtagning att göras per påbörjad hel sekund Idealtiden vid HK är den totala tiden från starten på sträckan till HK. Exempel: Start RS kl 13:00:00 Satt medelfart för del 1 av sträckan: 44 km/tim, Längd del 1: 5350 meter, Idealtid: 5 min. 17,7 sek. Satt medelfart för del 2 av sträckan: 47 km/tim Längd del 2: meter Idealtid: 23 min. 21,7 sek. Totalt för del 1 och 2: 5 min. 17,7 sek min. 21,7 sek. = 28 min 39,4 sek = 0 prickbelastning vid passering 13:28:39,00 13:28:39, Prickbelastning på RS: per påbörjad sekund, för sen eller för tidig ankomst till HK: 2 prickar (Art ) Art. 17 ORIENTERINGSSTRÄCKA (OS) 17.1 En orienteringssträcka kommer att i klass 1 och 2 köras direkt efter en SS på den första etappen. Idealtiden räknas från starten SS - inklusive SS och OS Vilken väg som ska köras framgår av angivelserna i körordern. Ex: N Brottberga. Detta innebär att kontrollen/passerpunkten är belägen vid första farbara väg, på kartan rakt norr om bokstaven e i texten Brottberga Även formen 8 mm S Skerike används. Detta innebär att kontrollen är belägen exakt 8 mm söder om första k i Skerike.

11 Mätning och riktningsangivelse sker alltid från den del av bokstaven som ligger närmast den avsedda punkten. Mellan kontrollerna väljs kortaste farbara väg, utan att vända ekipaget. Exempel på hur angivelserna kan märkas in på kartan På en orienteringssträcka förekommer två typer av kontroller, alltid obemannade PK (Passerkontroller), som avser att kontrollera att ekipage kört rätt väg. En PK är utmärkt med, på var sin sida av vägen och vinkelrätt mot denna, två lågt placerade skyltar. Skyltarna är blå och i storlek A4, innehållande bokstav som ska anges i OK/PKrutan på tidkortet PK är ej utmärkt i körordern, men finns alltid vid någon angivelse i denna. Observera att det inte finns PK vid varje angivelse. PK förekommer i ett för deltagarna okänt antal. Exempel: Kan alltså stå vid N Brottberga enligt ovan OK (Orienteringskontroller). Som avser att kontrollera ekipagens navigeringsförmåga. OK är utmärkta med en lågt placerad, blå skylt i A4 format innehållande en bokstav som ska anges på tidkortet. Finns alltid vid angivelse i körordern, och är alltid placerade vid någon identifierbar punkt i terrängen, som t.ex en bäck, väg torp eller liknande. Exempel: Anges alltid enligt "OK, 8 mm S Skerike, Bäck" De är obemannade och placerade på vägens högra sida, parallellt med denna. OK skyltarna är onumrerade. OK och PK bokstäverna noteras på TIDKORTET i den ordning de passeras Missad kontroll (fel id kod) ger 10 sekunders tillägg.

12 Art. 18 SPECIALPROV (SP) förekommer ej Art.19 NEUTRALISATION Om en sträcka av rallyt av någon anledning skulle vara oframkomlig för alla eller några av deltagarna kan organisatören besluta att neutralisera denna eller del därav d.v.s. inte medräkna prickbelastning för denna del Protester mot detta kommer inte att mottagas. Art. 20 AVBRYTANDE AV - ÅTERINTRÄDE I RALLYT Om en tävlande avbryter rallyt genom att inte följa rallyvägen och missar en kontroll får han på den RS där han kan starta på sin ideala ankomsttid fortsätta rallyt. Missad kontroll medför prickbelastning enl. Art Tävlande som avbryter och inte kan eller vill fortsätta rallyt skall meddela antingen närmaste TK eller ringa Tävlingsseketariatet tel Art. 21 SLUTKONTROLL Efter slutmålet måste besättningen hålla bilen tillgänglig för en kort besiktning av fordonet. Om så icke sker kan tävlingsledaren utdela en prickbelastning. PRICKBELASTNING: Art. 22 PRICKBELASTNING - BESTRAFFNING RS: För tidig eller för sen passering en HK, per sekund: PK och OK: Missad Kontroll eller fel kod ÖVRIGT: Försening vid etappstart, per min eller del därav Missad eller fel ankomstriktning till kontroll Stopp på regularitetstest Förlorad rallyskylt, startnummer eller organisatörsreklam Första trafiköverträdelse Andra trafiköverträdelse Följande medför UTESLUTNING: Osportsligt uppträdande; Ändring i tidkortet utan godkännande av en funktionär; En 3:e överträdelse av gällande trafikregler eller överskridande av giltig hastighetsbegränsning med mer än 30 %.

13 Överträdelse av bestämmelse för kontrollzon enl Art Icke inlämnat tidkort. Art. 23 RESULTAT För att komma med i slutresultatlistan måste fordon och besättning ha passerat starten för varje etapp och slutkontrollen i Uppsala Slutresultat kommer att beräknas genom att lägga ihop prickbelastningen enl. Art 22. Besättning med lägsta antal prickar kommer att vinna med besättningen med näst lägsta blir placerad som tvåa o s v Vid lika placering kommer den tävlande som erhållit minst prickbelastning på första Testen förklaras som vinnare. Vid lika placering igen skall resultatet från den andra, tredje osv tas med i beräkningen Klassresultat räknas på samma vis. Art. 24 PROTESTER Protester måste inlämnas inom en 30 minuter från att det resultatet har anslagits. Protestavgiften är kronor. Protest måste inlämnas av en besättning och kan endast gälla en annan tävlande eller organisatören. Om protesten inte godkänns tillfaller avgiften Läkare utan gränser Juryns beslut är slutgiltigt. Art. 25 FORCE MAJEURE Organisationskommittén för HMSS-pokalen skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som organisationskommittén inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, översvämning, eldsvåda, epidemier, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi. ÖVRIGT

14

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN LÖRDAG 5 AUGUSTI 2006 VÄLKOMNA! INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 SM-RALLY KILLINGEN 5 augusti 2006 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportsförbundets Svenska

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser,

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016 Nationellt sprint-rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

KOLSVA RUNDAN 13 14 juni

KOLSVA RUNDAN 13 14 juni INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER TILL SM-RALLYT KOLSVA RUNDAN 13 14 juni samt DM-RALLYT Guttstasnurren 14 juni 2014 Nationellt rally som är deltävling i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap i Rally.

Läs mer

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID SERVICE IN FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 SERVICE IN ANKOANDE SERVICE ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras i timmar och minuter.

Läs mer

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet 2014

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan Inbjudan 0 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Tekniska kontrollanter 3 8. Miljöchef 3 9. Tävlingsform

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

Inbjudan. 2014 års vinnare Stoffe Nilsson

Inbjudan. 2014 års vinnare Stoffe Nilsson Inbjudan 2014 års vinnare Stoffe Nilsson 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 3 4. Tekniska chefer 4 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 12-13 FEBRUARI 2016 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 12-13 FEBRUARI 2016 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC 2016 SVENSK VERSION 12-13 FEBRUARI 2016 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN 1. VÄLKOMMEN OCH INTRODUKTION Välkommen till Rally Sweden Historic! För fjärde gången arrangerar vi

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap i Rally (SM), Svenskt Mästerskap för Juniorer i Rally (JSM), NEZ Rally Championship, Volvo Original Sverigeserien,

Läs mer

ÖSTERSUND WINTER RALLY 2015

ÖSTERSUND WINTER RALLY 2015 ÖSTERSUND WINTER RALLY 2015 1 Inbjudan och tilläggsregler för Östersund Winter Rally 27 februari 28 februari 2015 Tävlingen ingår i: Svenskt mästerskap i Rally (SM), Svenskt mästerskap för Juniorer (JSM),

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb

Stockholms Sportvagnsklubb Inbjudan ERCup 2012 2012-08-19 Utgåva 1 2 (6) Inbjudan ERCup Kinnekulle 2012 1 ARRANGÖR Stockholms Sportvagnsklubb (SSK) c/o Micael Ericsson Lövholmen, 573 73 Sunhultsbrunn 2 TILLSTÅND Detta racingarrangemang,

Läs mer

Östersund Winter Rally 2014. Tävlingsinbjudan

Östersund Winter Rally 2014. Tävlingsinbjudan Östersund Winter Rally 2014 Tävlingsinbjudan Inbjudan och tilläggsregler för Östersund Winter Rally 28 februari 1 mars 2014 Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med FIA:s internationella samt SBF:

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

RALLY UPPSALA. INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober 2015. Innehållsförteckning

RALLY UPPSALA. INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober 2015. Innehållsförteckning 1 2 Innehållsförteckning 1 ARRANGÖR... 3 2 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 3 3 TÄVLINGSLEDARE... 3 4 TEKNISK CHEF... 3 5 DOMAREORDFÖRANDE... 3 6 DOMARE... 3 7 A TEKNISK KONTROLLANT SM/JSM... 3 7 B TEKNISK KONTROLLANT

Läs mer

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April INBJUDAN Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Södras BF och Smålands BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien VOC Mekonomen Rally NordicWestEuroCup Tävlingen anordnas

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: TK Chef Start Bef.: 9 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2014

Tilläggsregler för SKCC 2014 Tilläggsregler för SKCC 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION 2 1.4 KALENDER 3 2 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingssekreterare Bef.: 2 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1(6) SNAPPHANERALLYT 15-16 augusti 2003 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Öppna Svenska Mästerskap för de int. klasserna, Junior-SM, Danska Mästerskapen

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2014. Vi önskar påminna alla om att det är andra året vi kör Power No Bullshit Raceday och att vi fortfarande

Läs mer

13/12-2014. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling. Plats: Klasser: Träning: Reglemente: Deltagare: Startavgift: Anmälan: Tomelilla indorr.

13/12-2014. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling. Plats: Klasser: Träning: Reglemente: Deltagare: Startavgift: Anmälan: Tomelilla indorr. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling 13/12-2014 Plats: Tomelilla indorr. Klasser: 1:10 Modified (SSIC reglemente) 1:10 Stock (SSIC reglemente, 17,5 motor blinky) Träning: Fredag den 14/11. 15.00-20.00

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Beredskap vid olycka

Beredskap vid olycka Beredskap vid olycka Utgåva: Maj 2001 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A 192 79 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 20 Beredskap vid olycka.pagemaker publication - utgåva

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Proposition 2015 4:e oktober Lund

Proposition 2015 4:e oktober Lund LUND CHARITY RIDE 2015 Proposition 2015 4:e oktober Lund Huvudsponsor: Namn: Lund Charity Ride 2015 till förmån för barncancerstiftelsen Henrik Superman. Datum: Söndagen den 4:e oktober 2015. Ritten öppen

Läs mer

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Del 1, Allmänt 1.1.006 (förtydligande angående klubb- och klasstillhörighet) Utgångsläget är alltid den huvudförening cyklisten har och den licensklass

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. TÄVLINGAR 3. DELTAGARE 4. KLASSINDELNING 5. ANMÄLAN och GALLRING 6. POÄNGBERÄKNING 7. PRISER och PRISUTDELNING

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Teknisk chef Bef.: 7 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 PM För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 SK Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar aktiva och ledare varmt välkomna till Lund och årtusendets

Läs mer

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 SIMMA I STRÖMMEN Vem kunde tror att det skulle vara möjligt att simma i Motala ström? Strömmen, som den benämns av Norrköpingsborna, slingrar sig som en pulsåder genom staden

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ändring i tävlingsinbjudan!!!!

Ändring i tävlingsinbjudan!!!! Ändring i tävlingsinbjudan!!!! Rallyutskottet har ändrat sig avseende p 16 E. Maxbegränsningen 15 tum tas bort!! Foto: TF www.rallysidan.com inbjudan Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

EN VINTER- RESA MED BIL FRÅN OSLO TILL:

EN VINTER- RESA MED BIL FRÅN OSLO TILL: Sid 1 (8) EN VINTER- RESA MED BIL FRÅN OSLO TILL: En berättelse om Rallye Monte-Carlo Historique 2007 och bilsporten Regularity av Hans Sylvan Sid 2 (8) Den här berättelsen kommer aldrig att ge mig ett

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Tävlingsreglemente Ginetta GT5 Challenge 2015

Tävlingsreglemente Ginetta GT5 Challenge 2015 Tävlingsreglemente Ginetta GT5 Challenge 2015 Nedan presenteras reglemente för Ginetta GT5 Challenge 2015. Eventuella ändringar och tillägg kan förekomma inför och under säsongen och redovisas i så fall

Läs mer

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se)

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se) Tävling: Svenskt mästerskap för Trissjolle 2015 Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 i samarrangemang med Arköregattan Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

PM 08fri. har glädjen att hälsa välkommen till 2015 års Svenska Mästerskap i Sätrahall.

PM 08fri. har glädjen att hälsa välkommen till 2015 års Svenska Mästerskap i Sätrahall. PM 08fri. har glädjen att hälsa välkommen till 2015 års Svenska Mästerskap i Sätrahall. Allmän information Tävlingsdagar och tävlingstider Tävlingarna avgörs den 21-22 februari med två pass per dag - försök

Läs mer

Serieregler För Nordic Time Attack

Serieregler För Nordic Time Attack För Nordic Time Attack Välkomna till en spännande säsong 2015 där Time Attack på tagit ytterligare ett stort steg. Utgåva: Maj 2015 _NTA_2015 Sida 1 av 5 1. 1 Tidtagning 1.1. All tidtagning ska utföras

Läs mer

Rådasiö. Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015. Anmälan senast: 14 augusti 2015

Rådasiö. Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015. Anmälan senast: 14 augusti 2015 Rådasiö Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015 Tävlingsplats: Rådasjön, Mölndal Anmälan senast: 14 augusti 2015 Lördag den 22 augusti Lopp Tid Båt Klass Delfinal Cup Banlängd 101 00:00 8+ JBCmixed x SUC 500

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer