Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008"

Transkript

1 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV. TÄVLINGSLEDNING Det är organisatörens målsättning att skapa en anda från den gamla epoken med bilar och utrustning liksom "sportsmanship" från den tiden. I ALLMÄNT De tävlande skall följa en av organisatören fastställd väg. Denna kontrolleras av ett antal kontroller och är av bra kvalitet, ofta asfalt. Regularity är ett precisionskörningsrally, som i huvudsak avgörs på s.k. Regularitetssträckor (RS), som i hela sin längd skall köras med av organisatören bestämda medelhastigheter. Hastigheterna kan variera på de olika testerna men är aldrig högre än 50 km/tim. De kan också ändras så att samma sträcka har olika snittfarter på olika avsnitt. De tävlandes medelhastighet kontrolleras vid ett antal hemliga kontroller. Det är alltså under inga förhållanden en tävling där bilens prestanda avgör. Tävlingen är uppdelad i två etapper med ett lunchuppehåll.

2 Rallyts totala längd ca 250 km varav ca 200 km är fördelat på 8 REGULARITETSsträckor (RS) och 1 Orienteringsprov (OT)) på klassiska rallyvägar, som fostrat många av de bästa svenska rallyförarna. Rallyt anordnas i överensstämmelse med: Svenska trafikförordningen, FIVA Events Code for Historic Regularity Event Dessa Tilläggsregler och kommande Bulletiner (PM). II PROGRAM Anmälan öppnar tilläggsreglerna offentliggörs Anmälan stängs klockan 18: Anmälningslistan anslås på Klockan 09:00 Administrativa besiktningen börjar Klockan 09:15 Tekniska besiktningen börjar Klockan 09:30 Förarmöte i Edsviks konsthall klockan 10:15 Första bil startar klockan 13:15. Slut på etapp ett Lunch Sundsta klockan 14:15 Start etapp två klockan 16:00 Första bil i mål i Uppsala klockan 16:30 Resultatlistan anslås klockan 17:30 Protesttiden slut klockan 17:45 Prisutdelning klockan 18:30 Middag Erik Häggbom, Dag Lindahl III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ Tävlingsledare: Erik Häggbom IV TÄVLINGSLEDNING

3 Teknisk chef: TBA Resultatuträkning: Per Larsson, Jens Larsson Domarordförande: TBA INNEHÅLL: REGLER Art. 1: TILLÅTNA BILAR - TRIPPMÄTARE - ELEKTRONISK UTRUSTNING Art. 2: TILLÅTNA BESÄTTNINGAR Art. 3: OFFICIELLA MEDDELANDEN Art. 4: ANMÄLAN Art. 5: ANMÄLNINGSAVGIFT - FÖRSÄKRING Art. 6: TOLKNING AV REGLERNA Art. 7: RALLYSKYLTAR - STARTNUMMER Art. 8: REKLAM Art. 9: ROADBOOK - TIDKORT - TRIPPKALIBRERING Art. 10: BESIKTNING Art. 11: TRAFIK - REPARATIONER Art. 12: OFFICIELL TID - GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN Art. 13: STARTORDNING OCH STARTINTERVALL Art. 14: PASSERKONTROLLER (PK) Art. 15: REGULARITETS TESTER (RS) - Art. 16: HEMLIGA TIDKONTROLLER (HK) Art. 17: ORIENTERINGSSSTRÄCKA (OS) Art. 18: SPECIALPROV (SP) Art. 19: NEUTRALISATION Art. 20: AVBRYTANDE AV - ÅTERINTRÄDE I RALLYT Art. 21: SLUTKONTROLL Art. 22: PRICKBELASTNING - BESTRAFFNING Art. 23: RESULTAT Art. 24: PROTESTER Art. 25: FORCE MAJEURE Art. 26: FIA STANDARD RALLY CONTROL SIGNS Art. 1 TILLÅTNA BILAR - TRIPPMÄTARE - ELEKTRONISK UTRUSTNING Organisatörerna reserverar sig rätten att acceptera eller inte acceptera anmälan utan att avge skäl härför Organisatörerna har rätt att kombinera eller dela upp klasserna. Resultat kommer att ges för varje klass. 1.3 KLASSER: Klass 1: UTAN EXTRA TRIPP MÄTARE.

4 Endast i bilen av tillverkaren monterad standard km räknare är tillåten i denna klass. Klass 2: MED EXTRA TRIPPMÄTARE I klass 2 är endast en extra mekanisk trippmätare tillåten. Denna skall vara av typ HALDA TRIP eller TWIN MASTER, BELMOGTWIN och RETROTRIP eller liknande. Den skall vara i originalskick utan någon som helst modifiering och får under inga omständigheter visa medelhastighet. Klass 3: TURISM Endast i bilen av tillverkaren monterad standardtrippmätare är tillåten i denna klass. Ekipagen tävlar på samma sätt som övriga, men får som hjälp följande: I alla klasser är det förbjudet att ha med apparater med GPS-funktion. Däremot är det tillåtet att använda tidtabeller utskrivna eller tryckta på papper eller liknande material Organisatören har rätt att kontrollera ovanstående var som helst under rallyt. Överträdelse kan bestraffas enl. Art Organisatören ser gärna att inga drivwirar till dessa syns utanpå kaross eller hjul Organisatören kommer att acceptera elektroniska hjälpmedel - förutom GPS - men dessa får under inga omständigheter kopplas till bilen, varken med sladd eller trådlöst. Art. 2 TILLÅTNA TÄVLANDE Varje besättningsmedlem måste ha fyllt 13 år En besättning skall bestå av minst 2 och högst det antal personer som bilen är godkänd för. Samtliga måste sitta i bilens säten när bilen är i rörelse Endast besättningsmedlemmar med giltigt körkort har rätt att köra bilen. Art. 3 OFFICIELLA MEDDELANDEN (PM) Samtliga daterade och numrerade PM angående ändringar och tillägg till dessa Tilläggsregler kommer att meddelas besättningarna på den Officiella Anslagstavlan, som kommer att finnas nära start och mål. Fram till tävlings dagen kommer regler och PM läggas ut på Historisk Motorsport Sveriges hemsida

5 3.2 - Eventuella ändringar under pågående etapp kommer att meddelas direkt till de tävlande, som skall kvittera detta. Art. 4 ANMÄLAN Deltagande i tävlingen sker helt på den tävlandes egen risk. FIVA, organisatörerna, de arrangerande klubbarna och deras funktionärer avsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall och dylikt Genom att skicka in anmälan förbinder sig föraren att följa dessa Tilläggsregler och dess PM Den som önskar deltaga i Rallyt skall senast den kl 1800 ha sin anmälan och anmälningsavgiften hos organisatören, antingen via: INTERNET: eller: ANMÄLAN VIA POST: HMSS C/o Erik Häggbom Lodvägen Sollentuna Tel: 0046/(0) I anmälan skall följande uppgifter finnas: Namn på: Förare Kartläsare Bil (märke, typ+årsmodell) Adress och ev. Telefon (även mobil) Antal deltagare till lunch & middag Deltagare godkänner genom att skicka in anmälan att organisatören lägger in uppgifterna i sin databas liksom att organisatören har rätt att använda dessa i vilket media som helst inom ramen för sin verksamhet. 4.5 Organisatören förbehåller sig rätten att inställa tävlingen om inte minst 15 deltagare är anmälda enligt Art Om så skulle bli fallet återbetalas hela den inbetalade summan. Art. 5 ANMÄLNINGSAVGIFT - FÖRSÄKRING ANMÄLNINGSAVGIFT

6 Anmälningsavgiften är för deltagare bosatta i Sverige om inbetald senast 29 augusti kl 18.00: SEK 400. Den skall insättas på: TBA Vid betalning från utlandet: För att undvika bankavgifter skall utländska ekipage betala vid den administrativa besikningen Inbetald Anmälningsavgift återbetalas: I sin helhet om anmälan inte blir accepterad eller rallyt blir inställt enl Art. 4.5; Vid fall av Force majeure för anmälaren återbetalas anmälningsavgiften minus 50 kronor om återbud inkommit före den 29 augusti kl Efter denna tidpunkt betalar organisatören tillbaka startavgiften endast om speciella skäl förekommer Vid fall av Force Majeure enl. Art. 26 återbetalas 300 kronor FÖRSÄKRING Den som önskar deltaga måste kontrollera att det är lagligen tillåtet att köra bilen på allmänna vägar. Likaså uppmanas alla att kontakta sitt försäkringsbolag för att efterhöra hur försäkringen gäller. Obs att vägtrafikförordningen gäller för hela rallyt inklusive RS och OT, som är öppna för vanlig trafik. Art. 6 TOLKNING AV REGLERNA Alla oförutsedda händelser kommer att avgöras av en kompetent jury. I fall av regeltolkning är den svenska texten bindande. Art. 7 RALLYSKYLTAR STARTNUMMER - STARTORDNING RALLYSKYLTAR & STARTNUMMER Organisatören kommer att förse de startande med en rallyskylt och 2 omgångar siffror motsvarande startnumret vid förbesiktningen Dessa skall fästas fram resp. på vardera sidan av bilen och under hela rallyt vara väl synliga. De får inte skyla någon del av fordonets registreringringskyltar eller organisatörens reklam enl. Art Om någon av dessa saknas under rallyt prickbelastas den tävlande enl. Art Om tävlande bryter tävlingen skall skyltarna omedelbart tas bort.

7 7.2 - STARTORDNING Efter förbesiktningen kommer organisatören att publicera en lista med de ekipage som blivit godkända och deras starttid för första etappen Startordning på efterföljande etappkommer att bli I den ordning de tävlande ankommit till uppehållet Organisatören har rätt att ändra startordningen. Art. 8 REKLAM Organisatören förbehåller sig rätten till utrymme för sponsorreklam på bilarna Sponsorreklamen måste fästas och under hela rallyt vara väl synlig Om någon av dessa saknas under rallyt prickbelastas den tävlande enl. Art Friköpning av arrangörsreklam kan göras till en kostnad av kr Tävlandes reklam är tillåten på villkor att den inte täcker rallyplåtar, bilens registreringsnummer eller sponsorreklam. 9.1 ROADBOOK Art. 9 ROADBOOK - TIDKORT - TRIPPKALIBRERING Tävlingrutten liksom Startlinjen för Regularitetssträckorna kommer att anges i en Roadbook med angivelser enligt Tulip systemet OT banan anges i en körorder och på kartutdrag för Klass 1 och klass 2. För klass 3 och 4 utgår orienteringsmomentet. 9.2 TIDKORT De tävlande kommer att vid start för varje etapp få ett Tidkort med idealtiderna mellan Etappstarten, Startlinjerna för Regularitetssträckorna liksom Etappmålet på den efterkommande etappen Varje besättning är ensam ansvarig för Tidkortet liksom exaktheten av vad som där skrivs in Om ett Tidkort inte lämnas in till kontrollant vid etappmålen kan detta medföra uteslutning enligt Art TRIPPKALIBRERING

8 För kalibrering av trippmätare kommer organisatören att anvisa speciellt uppmätt sträcka i närheten av startplatsen. Beskrivning på sträckan kommer att finnas på hemsidan och PM Art. 10 BESIKTNING Tävlande som skall deltaga i rallyt måste infinna sig till den administrativa och tekniska förbesiktningen enl. II. PROGRAM Följande handlingar skall uppvisas vid den administrativa förbesiktningen: Giltigt körkort Giltiga fordonsdokument Giltiga försäkringshandlingar Bevis på inbetalning av anmälningsavgiften Den tekniska förbesiktningen är av allmän natur. Kontroll av säkerhets detaljer och att de överensstämmer med Besiktningshandlingarna och fungerar som de skall kommer att ske. Efter godkännande kommer bilen att märkas Mellanbesiktning kan ske vid etappmålet. Art. 11 TRAFIK REPARATIONER Under hela tävlingen måste de tävlande noggrant följa trafikreglerna. Tävlande som bryter mot dessa bestraffas enligt Art alinea 7 och 8 och Föraren är ensam ansvarig gentemot polis och andra myndigheter vid överträdelse av trafikbestämmelse Reparationer och påfyllning av bränsle är tillåtet under hela tävlingen förutom vad som gäller enligt eventuella PM Det är för de tävlande förbjudet att: medvetet hindra omkörning av andra tävlande; uppträda osportsligt. Överträdelse medför uteslutning i enlighet med Art Art. 12 OFFICIELL TID - GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN Officiell tid är den som visas av atomuret i Braunschweig De tävlande måste följa instruktioner från kontrollanter.

9 För att undvika prickbelastning måste fordon med besättning passera samtliga TK, RS, OT i rätt ordning och riktning på sin ideala ankomsttid Dock har tävlande rätt att överlämna sitt Tidkort före sin ideala ankomsttid vid lunchuppehållet och slutmål. Art. 13 STARTINTERVALL Startintervall vid varje etappstart är 1 minut Startintervall vid övriga Tidkontroller kan vara minimum 30 sekunder enligt beslut av organisatören. Art. 14 PASSERKONTROLLER (PK) Organisatören kan sätta upp PK var som helst utmed rallyvägen., PK öppnas minst 30 minuter före första fordons ideala ankomsttid och stänger 30 minuter efter sista tävlandes ideala ankomsttid såvida organisatören inte bestämmer annorlunda Vid dessa kontroller skall kontrollanten endast stämpla och/eller signera tidkorten utan att ange passertiden. Avsaknad av stämpel/signatur medför prickbelastning enl Art Art. 15 REGULARITETSSTRÄCKOR (RS) REGULARITETSTESTERNA ÄR ÖPPNA FÖR ALLMÄN TRAFIK VARFÖR TRAFIKLAGSTIFTNINGEN ÄR TILLÄMPLIG OCKSÅ PÅ DESSA Startlinjen för RS framgår av Road Booken Det ankommer den tävlande att starta från startlinjen på sin idealtid. Exempel: Om ni har startat den föregående transportsträckan klockan 11:00 och idealtiden är 40 minuter är den ideala starttiden för RS och efterkommande transport = 11: minuter = 11:40: För eget bruk är de tävlande rekommenderade att införa sin idealtid i Tidkortet liksom att till denna addera tiden för den följande transportsträckan för att få sin ideala ankomsttid vid nästa RS Ekipagets exakta passertid noteras av organisatören vid efterföljande hemliga kontroller.

10 För att undvika prickbelastning på RS måste de tävlande köra testen med den eller de medelhastigheter organisatören angivit för respektive delavsnitt (se även Art. 16.2) Varje stopp på en RS medför prickbelastning enl. Art ART 16 HEMLIGA TIDKONTROLLER (HK) Minsta avstånd från startlinjen på RS till första HK är 1,5 km 16.2 HK kommer att vara öppen 15 minuter för första bils ideala passertid och stängs efter sista bils passering om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda Vid varje HK kommer tidtagning att göras per påbörjad hel sekund Idealtiden vid HK är den totala tiden från starten på sträckan till HK. Exempel: Start RS kl 13:00:00 Satt medelfart för del 1 av sträckan: 44 km/tim, Längd del 1: 5350 meter, Idealtid: 5 min. 17,7 sek. Satt medelfart för del 2 av sträckan: 47 km/tim Längd del 2: meter Idealtid: 23 min. 21,7 sek. Totalt för del 1 och 2: 5 min. 17,7 sek min. 21,7 sek. = 28 min 39,4 sek = 0 prickbelastning vid passering 13:28:39,00 13:28:39, Prickbelastning på RS: per påbörjad sekund, för sen eller för tidig ankomst till HK: 2 prickar (Art ) Art. 17 ORIENTERINGSSTRÄCKA (OS) 17.1 En orienteringssträcka kommer att i klass 1 och 2 köras direkt efter en SS på den första etappen. Idealtiden räknas från starten SS - inklusive SS och OS Vilken väg som ska köras framgår av angivelserna i körordern. Ex: N Brottberga. Detta innebär att kontrollen/passerpunkten är belägen vid första farbara väg, på kartan rakt norr om bokstaven e i texten Brottberga Även formen 8 mm S Skerike används. Detta innebär att kontrollen är belägen exakt 8 mm söder om första k i Skerike.

11 Mätning och riktningsangivelse sker alltid från den del av bokstaven som ligger närmast den avsedda punkten. Mellan kontrollerna väljs kortaste farbara väg, utan att vända ekipaget. Exempel på hur angivelserna kan märkas in på kartan På en orienteringssträcka förekommer två typer av kontroller, alltid obemannade PK (Passerkontroller), som avser att kontrollera att ekipage kört rätt väg. En PK är utmärkt med, på var sin sida av vägen och vinkelrätt mot denna, två lågt placerade skyltar. Skyltarna är blå och i storlek A4, innehållande bokstav som ska anges i OK/PKrutan på tidkortet PK är ej utmärkt i körordern, men finns alltid vid någon angivelse i denna. Observera att det inte finns PK vid varje angivelse. PK förekommer i ett för deltagarna okänt antal. Exempel: Kan alltså stå vid N Brottberga enligt ovan OK (Orienteringskontroller). Som avser att kontrollera ekipagens navigeringsförmåga. OK är utmärkta med en lågt placerad, blå skylt i A4 format innehållande en bokstav som ska anges på tidkortet. Finns alltid vid angivelse i körordern, och är alltid placerade vid någon identifierbar punkt i terrängen, som t.ex en bäck, väg torp eller liknande. Exempel: Anges alltid enligt "OK, 8 mm S Skerike, Bäck" De är obemannade och placerade på vägens högra sida, parallellt med denna. OK skyltarna är onumrerade. OK och PK bokstäverna noteras på TIDKORTET i den ordning de passeras Missad kontroll (fel id kod) ger 10 sekunders tillägg.

12 Art. 18 SPECIALPROV (SP) förekommer ej Art.19 NEUTRALISATION Om en sträcka av rallyt av någon anledning skulle vara oframkomlig för alla eller några av deltagarna kan organisatören besluta att neutralisera denna eller del därav d.v.s. inte medräkna prickbelastning för denna del Protester mot detta kommer inte att mottagas. Art. 20 AVBRYTANDE AV - ÅTERINTRÄDE I RALLYT Om en tävlande avbryter rallyt genom att inte följa rallyvägen och missar en kontroll får han på den RS där han kan starta på sin ideala ankomsttid fortsätta rallyt. Missad kontroll medför prickbelastning enl. Art Tävlande som avbryter och inte kan eller vill fortsätta rallyt skall meddela antingen närmaste TK eller ringa Tävlingsseketariatet tel Art. 21 SLUTKONTROLL Efter slutmålet måste besättningen hålla bilen tillgänglig för en kort besiktning av fordonet. Om så icke sker kan tävlingsledaren utdela en prickbelastning. PRICKBELASTNING: Art. 22 PRICKBELASTNING - BESTRAFFNING RS: För tidig eller för sen passering en HK, per sekund: PK och OK: Missad Kontroll eller fel kod ÖVRIGT: Försening vid etappstart, per min eller del därav Missad eller fel ankomstriktning till kontroll Stopp på regularitetstest Förlorad rallyskylt, startnummer eller organisatörsreklam Första trafiköverträdelse Andra trafiköverträdelse Följande medför UTESLUTNING: Osportsligt uppträdande; Ändring i tidkortet utan godkännande av en funktionär; En 3:e överträdelse av gällande trafikregler eller överskridande av giltig hastighetsbegränsning med mer än 30 %.

13 Överträdelse av bestämmelse för kontrollzon enl Art Icke inlämnat tidkort. Art. 23 RESULTAT För att komma med i slutresultatlistan måste fordon och besättning ha passerat starten för varje etapp och slutkontrollen i Uppsala Slutresultat kommer att beräknas genom att lägga ihop prickbelastningen enl. Art 22. Besättning med lägsta antal prickar kommer att vinna med besättningen med näst lägsta blir placerad som tvåa o s v Vid lika placering kommer den tävlande som erhållit minst prickbelastning på första Testen förklaras som vinnare. Vid lika placering igen skall resultatet från den andra, tredje osv tas med i beräkningen Klassresultat räknas på samma vis. Art. 24 PROTESTER Protester måste inlämnas inom en 30 minuter från att det resultatet har anslagits. Protestavgiften är kronor. Protest måste inlämnas av en besättning och kan endast gälla en annan tävlande eller organisatören. Om protesten inte godkänns tillfaller avgiften Läkare utan gränser Juryns beslut är slutgiltigt. Art. 25 FORCE MAJEURE Organisationskommittén för HMSS-pokalen skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som organisationskommittén inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, översvämning, eldsvåda, epidemier, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi. ÖVRIGT

14

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Samt DM för

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Samt DM för Flens MS Inbjuder till Violenrallyt 2017-05-20 Ingår i Samt DM för 1: Tävlingsarrangör, ort, datum: Flens MS inbjuder till Violenrallyt Lördagen 20 maj 2017 Flens MS inbjuder till Violenrallyt lördagen

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Autoexperten Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar, den

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Klassiska & Historiska rallycupen samt 1300 Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella

Läs mer

Laxå Motorklubb. Laxårallyt

Laxå Motorklubb. Laxårallyt Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 11 juni 2016 Inbjudan och tilläggsregler Laxårallyt 2016 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

Välkommen till Regularity Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2013

Välkommen till Regularity Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2013 Välkommen till Regularity Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2013 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan och kommande

Läs mer

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Rallycup & DM

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Rallycup & DM Flens MS Inbjuder till Violenrallyt 2016-05-21 Ingår i Rallycup & DM Flens MS inbjuder till Violenrallyt Lördagen 21 maj 1: Tävlingsarrangör, ort, datum: Flens MS inbjuder till Violenrallyt lördagen 21

Läs mer

INBJUDER TILL. GÄSTABUDSTROFÉN 7e JULI 2012 HUVUDSPONSOR INGÅENDE I RALLY DM RALLY DM/FM

INBJUDER TILL. GÄSTABUDSTROFÉN 7e JULI 2012 HUVUDSPONSOR INGÅENDE I RALLY DM RALLY DM/FM INBJUDER TILL GÄSTABUDSTROFÉN 7e JULI 2012 HUVUDSPONSOR INGÅENDE I RALLY DM 2012 RALLY DM/FM www.emotorsport.se RALLY DM 2012 www.stockholmsbf.org TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen anordnas i full

Läs mer

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Regularity. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Regularity. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2014 Rally Guide - PM 1 för Regularity OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista

Läs mer

Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen

Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen Simrishamnsmixen Lördagen den 28 mars 2015 Tävlingen Ingår i Södra BF Rally DM. Syd Svenska Rallycupen. Svenskacupen i Regularity Tävlingen

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Trätäljasprinten LÖRDAGEN 29:e Oktober 2016 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2. ARRANGÖR...3 3. ORGANISATIONSKOMMITTÉ...3 4. TÄVLINGSLEDNING / ÖVRIGA...3 5. TÄVLINGENS

Läs mer

inbjuder till Strömkarlsrallyt Lördagen den 3 september 2016

inbjuder till Strömkarlsrallyt Lördagen den 3 september 2016 inbjuder till Strömkarlsrallyt Lördagen den 3 september 2016 Tävlingen ingår i Mega Rally Cup och Västra BF s FM/DM Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc Reglemente Sprintcupen 2007 Sidan 1 MB07-04 Tävlingsregler för Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående i mästerskapet skall arrangeras i full överrensstämmelse SBF:s

Läs mer

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014 Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången

Läs mer

BEFAB-TROFÉN Diarie nr. 07-016

BEFAB-TROFÉN Diarie nr. 07-016 TÄVLINGSINBJUDAN 7-8 SEPTEMBER 2007 Linköpings MS inbjuder till deltävling fem i Rally 2007 samt till deltävling fem i Öppna Östgötamästerskapen () 2007. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med

Läs mer

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012 Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012 Rally Guide - PM 1 för regularity och historic rally Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången 1964. År 2006 återupptogs

Läs mer

OFFICIELL TÄVLINGSINBJUDAN med tilläggsregler

OFFICIELL TÄVLINGSINBJUDAN med tilläggsregler OFFICIELL TÄVLINGSINBJUDAN med tilläggsregler Rallycross SM Super Nationell & Juniorer samt Rallycross RM Nationellt 2400 cc HÖGHEDENBANAN 30 JULI 2005 ÄLVSBYN Tilläggsregler för Rallycross SM Super Nationell

Läs mer

DALS MOTORKLUBB. inbjuder till. Dalslandstjuren

DALS MOTORKLUBB. inbjuder till. Dalslandstjuren DALS MOTORKLUBB inbjuder till Dalslandstjuren Lördagen den 9 september 2017 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Tävlingen ingår i Mega Rally Cup Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24

Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24 Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24 Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 [Utgåva: Februari 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon

Läs mer

Laxå Motorklubb. Laxårallyt

Laxå Motorklubb. Laxårallyt Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 7 juni 2014 Ingår i TINTER Classic Rally Cup VOC Mekonomen Rally Sommarserie Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap Inbjudan och tilläggsregler

Läs mer

Inbjudan SSR 2014. Inbjudan. English version page 10

Inbjudan SSR 2014. Inbjudan. English version page 10 Inbjudan English version page 10 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 4 4. Tekniska chefer 4 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant 4 8. Miljöchef

Läs mer

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN LÖRDAG 5 AUGUSTI 2006 VÄLKOMNA! INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 SM-RALLY KILLINGEN 5 augusti 2006 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportsförbundets Svenska

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 1/7 2017

Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 1/7 2017 Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 1/7 2017 Kungliga Automobil Klubben, KAK, hälsar tävlande, funktionärer, sponsorer och övriga samarbetspartners samt publik hjärtligt välkomna till Midnattssolsrallyt

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser enligt denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler och

Läs mer

RALLY KARLSTAD ARLSTAD K S MO K C IL T M OR CLUB-B

RALLY KARLSTAD ARLSTAD K S MO K C IL T M OR CLUB-B RALLY ARLSTAD ARLSTADS OTOR LUB-BIL arlstads otor lub-bil inbjuder till Rally arlstad, rally på vägar av god beskaffenhet. Tävlingen ingår i 1300 Rally cup samt i F/D, Förbundsmästerskap Västra Bilsportförbundet.

Läs mer

ARCTIC 4x4 EXPERIENCE

ARCTIC 4x4 EXPERIENCE ARCTIC 4x4 EXPERIENCE Dream it. Plan it. Drive it. REGLER OCH VILLKOR FÖR ARCTIC 4x4 EXPERIENCE 2011 1.0 Rallyt ARCTIC 4x4 EXPERIENCE är en tävling i körförmåga, uthållighet och navigeringskunskap. Rallyt

Läs mer

Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013

Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013 Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan och kommande bulletiner. Ansvar.

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser,

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Strömkarlen 31 augusti

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Strömkarlen 31 augusti INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Strömkarlen 31 augusti Tävlingen ingår i Suzuki Cup 2013, Klassiska rallycupen 2013 och Mega Rally Cup 2013. Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBF: s nationella

Läs mer

ARCTIC 4x4 EXPERIENCE

ARCTIC 4x4 EXPERIENCE ARCTIC 4x4 EXPERIENCE Dream it. Plan it. Drive it. 1.0 Rallyt REGLER OCH VILLKOR FÖR ARCTIC 4x4 EXPERIENCE Senast uppdaterad: 2011-07-06 ARCTIC 4x4 EXPERIENCE är en tävling i körförmåga, uthållighet och

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015 2014 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015 Utgåva: Nov 2014 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA

Läs mer

Inbjudan för Rallytävling Gruvrundan Den 29/8 2015 7:e deltävlingen i Klassiska Rallycupen

Inbjudan för Rallytävling Gruvrundan Den 29/8 2015 7:e deltävlingen i Klassiska Rallycupen Inbjudan för Rallytävling Gruvrundan Den 29/8 2015 7:e deltävlingen i Klassiska Rallycupen Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID SERVICE IN FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 SERVICE IN ANKOANDE SERVICE ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras i timmar och minuter.

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Mål Chef Bef.: 10 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 15 juni 2013 Ingår i Svenska RallyCupen och Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap

Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 15 juni 2013 Ingår i Svenska RallyCupen och Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 15 juni 2013 Ingår i Svenska RallyCupen och Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap Inbjudan och tilläggsregler Laxårallyt 2013 Tävlingen anordnas

Läs mer

ARCTIC 4x4 EXPERIENCE

ARCTIC 4x4 EXPERIENCE ARCTIC 4x4 EXPERIENCE Dream it. Plan it. Drive it. REGLER OCH VILLKOR FÖR ARCTIC 4x4 EXPERIENCE 2011 1.0 Rallyt ARCTIC 4x4 EXPERIENCE är en tävling i körförmåga, uthållighet och navigeringskunskap. Rallyt

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

Inbjudan. Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1

Inbjudan. Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1 Inbjudan Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 3 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016 Nationellt sprint-rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet

Läs mer

23/8 2015. Rallysprint ingående i RS DM. B-och C-förarcup för Södra BF. och Asfaltcupen

23/8 2015. Rallysprint ingående i RS DM. B-och C-förarcup för Södra BF. och Asfaltcupen 23/8 2015 Rallysprint ingående i RS DM B-och C-förarcup för Södra BF och Asfaltcupen Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den

Läs mer

Tävlingsinbjudan Ingår i DM för Smålands BF, Tjejcupen, Volvo Original sommarserien. Arrangör: Nässjö MK & Vetlanda RRC

Tävlingsinbjudan Ingår i DM för Smålands BF, Tjejcupen, Volvo Original sommarserien. Arrangör: Nässjö MK & Vetlanda RRC Tävlingsinbjudan Höglandsrallyt 2005-11-05 Ingår i DM för Smålands BF, Tjejcupen, Volvo Original sommarserien Arrangör: Nässjö MK & Vetlanda RRC Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med F.I.A:s internationella

Läs mer

KOLSVA RUNDAN 13 14 juni

KOLSVA RUNDAN 13 14 juni INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER TILL SM-RALLYT KOLSVA RUNDAN 13 14 juni samt DM-RALLYT Guttstasnurren 14 juni 2014 Nationellt rally som är deltävling i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap i Rally.

Läs mer

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet 2014

Läs mer

Inbjuder till. Gästabudstrofén. 4 Juli 2015. SverigeSerien och SommarSerien. Rally DM

Inbjuder till. Gästabudstrofén. 4 Juli 2015. SverigeSerien och SommarSerien. Rally DM Inbjuder till Gästabudstrofén 4 Juli 2015 SverigeSerien och SommarSerien Rally DM TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser

Läs mer

ANKOMSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄMNAS

ANKOMSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄMNAS Ankommande SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Ankommande SS ANKOSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄNAS ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER SM Rallycross - Sprint 2014

MÄSTERSKAPSREGLER SM Rallycross - Sprint 2014 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER SM Rallycross - Sprint 2014 [Utgåva: Nov. 2013) 2011 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626

Läs mer

Rallytravels Kong Christian Race

Rallytravels Kong Christian Race Rallytravels Kong Christian Race Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar

Läs mer

www.volvooriginal.com

www.volvooriginal.com Inbjuder till Ingående i Gästabudstrofén Den 9e Juli 2011 Sverigeserien 2011 www.volvooriginal.com www.motorsportivarmland.nu/suzuki.html www.7klubbars.se www.svbf.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 30 augusti 2014

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 30 augusti 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 30 augusti 2014 Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, Grupp E-Cupen, Västra Bilsportförbundets FM/DM, Gotlands Bilsportförbunds FM, samt MEGA Rally Cup. Tävlingen arrangeras

Läs mer

Kolsva MS bjuder in till: Kolsvarundan. 17 september Deltävling i

Kolsva MS bjuder in till: Kolsvarundan. 17 september Deltävling i Kolsva MS bjuder in till: Kolsvarundan 17 september 2016 Deltävling i Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna

Läs mer

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY Rally Guide - PM 1 för Regularity

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY Rally Guide - PM 1 för Regularity Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2013 Rally Guide - PM 1 för Regularity Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången 1964. År 2006 återupptogs traditionen. Tävlingen anordnas

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Startbekräftelse Nynäs Offshore Race. (J)SM/RM-deltävlingar samt NM för V-300. Nynäshamn 14 och 15 augusti 2015

Startbekräftelse Nynäs Offshore Race. (J)SM/RM-deltävlingar samt NM för V-300. Nynäshamn 14 och 15 augusti 2015 Startbekräftelse Nynäs Offshore Race (J)SM/RM-deltävlingar samt NM för V-300 Nynäshamn 14 och 15 augusti 2015 Regler Tävlingarna hålls enligt SVERA samt UIM reglemente och Internationella sjöfartsregler.

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC FEBRUARY 2018 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN SVENSK VERSION

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC FEBRUARY 2018 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN SVENSK VERSION CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC 2018 SVENSK VERSION 16-17 FEBRUARY 2018 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN 1. VÄLKOMMEN OCH INTRODUKTION Välkommen till Rally Sweden Historic! För femte gången

Läs mer

INBJUDAN TILL LightOnSprinten 27 juli 2013

INBJUDAN TILL LightOnSprinten 27 juli 2013 Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 1. SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 2 1.1 Allmänt 1.2 Tävlingens organisation, förberedelser och genomförande 2 1.2.1 Tävlingsledarens ansvar 2 1.2.2 Kommissarier / sektionsdomare 3 1.2.3 SCF:s säkerhetsgrupp

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan. 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup. 3:e deltävlingen i Riksmästerskapet för Historiska Rallybilar

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan. 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup. 3:e deltävlingen i Riksmästerskapet för Historiska Rallybilar Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 3:e deltävlingen i Riksmästerskapet för Historiska Rallybilar 3:e deltävlingen i TINTER Classic Rally Cup 2012-05-26 Tävlingen

Läs mer

BMK UDDEVALLA USM1/USM2/USM3/USM DAM i enduro 15 September 2013

BMK UDDEVALLA USM1/USM2/USM3/USM DAM i enduro 15 September 2013 BMK UDDEVALLA USM1/USM2/USM3/USM DAM i enduro 15 September 2013 INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER: Tävlingen ingår i individuella USM1, USM2, USM3, USM D,SM D Denna tävling hålls i full överensstämmelse med

Läs mer

ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den

ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den Svedala Motorklubb inbjuder till ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den 24 maj 2014 Tävlingen sker enligt ERCups reglemente och är öppen för team som är anmälda till ERCup-serien. Tävlingsplats:

Läs mer

INBJUDER TILL GÄSTABUDSTROFÉN. 6 Juli 2013 INGÅENDE I RALLY DM/FM

INBJUDER TILL GÄSTABUDSTROFÉN. 6 Juli 2013 INGÅENDE I RALLY DM/FM INBJUDER TILL GÄSTABUDSTROFÉN 6 Juli 2013 INGÅENDE I RALLY DM 2013 RALLY DM/FM TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Lars-Erik Torph:s Memorial Ingår i Öppna Förbundsmästerskapet Västra Bilsportförbundet med 20-års Jubileum Sverigeserien Volvo Original Cup LÖRDAGEN 6 JUNI 2009 Foto: Jonas

Läs mer

Tävlingsinbjudan. Till. Gullaboknixen. Lördagen den 5:e Sept 2015. Deltävling i

Tävlingsinbjudan. Till. Gullaboknixen. Lördagen den 5:e Sept 2015. Deltävling i Tävlingsinbjudan Till Gullaboknixen Lördagen den 5:e Sept 2015 Deltävling i Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar

Läs mer

Inbjudan English version page 9

Inbjudan English version page 9 Inbjudan English version page 9 0 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Teknisk kontrollant 3 8. Miljöchef

Läs mer

DM för Södra och Smålands BF

DM för Södra och Smålands BF Välkommen till RALLYTRAVELS KONG CHRISTIAN RACE DM för Södra och Smålands BF RALLYTRAVELS KONG CHRISTIAN RACE Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

RS DM 2016 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2016-01-10

RS DM 2016 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2016-01-10 RS DM 2016 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2016-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. ANMÄLAN TILL TÄVLING 3. VARVLOPP 4. TÄVLINGAR 5. DELTAGARE 6. KLASSINDELNING 7. ANMÄLAN och GALLRING 8. POÄNGBERÄKNING

Läs mer

Tävlingsplats Borås Motorstadion. Information om banan hittar du på

Tävlingsplats Borås Motorstadion. Information om banan hittar du på Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 1 2 Maj 2015 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

Tävlingsregler Rally Kalmarsund

Tävlingsregler Rally Kalmarsund Tävlingsregler Rally Kalmarsund 1.1 DEFINITIONER I Rally går det ut på att på så energieffektivt som möjligt sätt ta sig fram på en förutbestämd och utmarkerad specialsträcka. På specialsträckan färdas

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 12-13 FEBRUARI 2016 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

CLOSER TO RALLY. INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 12-13 FEBRUARI 2016 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN INFORMATION RALLY SWEDEN HISTORIC 2016 SVENSK VERSION 12-13 FEBRUARI 2016 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN 1. VÄLKOMMEN OCH INTRODUKTION Välkommen till Rally Sweden Historic! För fjärde gången arrangerar vi

Läs mer

Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 1 CK 2015. Tävlingsregler för. Klasser:

Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 1 CK 2015. Tävlingsregler för. Klasser: Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 1 CK 2015 Tävlingsregler för Klasser: 85cc 125cc 250cc 650 cc 40+ veteran Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 2 CK 2015 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INBJUDAN RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

CLOSER TO RALLY. INBJUDAN RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN INBJUDAN RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN Innehåll 1 INTRODUKTION 3 2 TÄVLINGSFORM 3 3 ORGANISATION 4 4 PROGRAM 5 5 ANMÄLAN TILL RALLY SWEDEN HISTORIC

Läs mer

Tilläggsregler för SM 1,2/Open/Quad i Supermoto

Tilläggsregler för SM 1,2/Open/Quad i Supermoto Tilläggsregler för SM 1,2/Open/Quad i Supermoto Arrangör: Östhammars MK, Box 83,74221 Östhammar www.osthammarsmk.se Tävlingsdatum: 6/7 juni - 2009 Tävlingensart: Öppet Svenskt Mästerskap för Supermoto

Läs mer

REGLER FÖR PARTÄVLING WMS

REGLER FÖR PARTÄVLING WMS REGLER FÖR PARTÄVLING WMS Innehåll Anmälan/besiktning... 2 1. Offentliggörande av sektioner/bana... 2 2. Bestämmelser för sektioner/bana... 2 3. Service och bogsering... 2 4. Bestämmelser för depåer...

Läs mer

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan Inbjudan 0 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Tekniska kontrollanter 3 8. Miljöchef 3 9. Tävlingsform

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap i Rally (SM), Svenskt Mästerskap för Juniorer i Rally (JSM), NEZ Rally Championship, Volvo Original Sverigeserien,

Läs mer

INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Åsätra MK s öppna nationella ENDUROTÄVLING för UNGDOM Och DAMER, 18 Maj 2013

INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Åsätra MK s öppna nationella ENDUROTÄVLING för UNGDOM Och DAMER, 18 Maj 2013 INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Åsätra MK s öppna nationella ENDUROTÄVLING för UNGDOM Och DAMER, 18 Maj 2013 Tävlingen ingår i Individuella SM för Ungdom och Damer. Denna tävling hålls i full överensstämmelse

Läs mer

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2015-06-13. Ingår i:

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2015-06-13. Ingår i: Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Inbjuder till Dackefejden. 2015-06-13 Ingår i: DM för Smålands & Södras Bilsportförbund VOC Mekonomen Rally SverigeSerien VOC Mekonomen Rally SommarSerien SydSvenska

Läs mer

INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER NOVEMBERKÅSAN NOVEMBER ENKÖPING

INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER NOVEMBERKÅSAN NOVEMBER ENKÖPING INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER NOVEMBERKÅSAN 2017 11-12 NOVEMBER ENKÖPING 1. ARRANGÖR SMK Tierp i samarbete med GÖTA MS 2. STARTPLATS Annelundsgatan Enköping, Annelunds industriområde, pilat från E18 trafikplats

Läs mer

Inbjudan till Söderhamns Snabbaste 12 September 2015

Inbjudan till Söderhamns Snabbaste 12 September 2015 Inbjudan till Söderhamns Snabbaste 12 September 2015 Arrangör: SMK Söderhamn Plats: Helsinge motorstadion (Flygstaden i Söderhamn) Info: http://www.smksoderhamn.com Tävlingsledning: Tävlingsledare: Krister

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Jubileumssprinten LÖRDAGEN 24:e Oktober 2015 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2. ARRANGÖR...3 3. ORGANISATIONSKOMMITTÉ...3 4. TÄVLINGSLEDNING/ÖVRIGA...3 5. TÄVLINGENS

Läs mer

Landspeedrecord. öppet för alla fordon

Landspeedrecord. öppet för alla fordon INBJUDAN: One Mile 1609 meter 15 juli 2013 Tierp Arena Denna tävling hålls enligt Landracings nationella tävlingsreglemente samt dessa tilläggsregler. Även öppen för förare utanför Sverige. SMA Svenska

Läs mer

Inbjuder till. Gästabudstrofén. 5 juli 2014. Rally DM. Tjej RM 2014

Inbjuder till. Gästabudstrofén. 5 juli 2014. Rally DM. Tjej RM 2014 Inbjuder till Gästabudstrofén 5 juli 2014 Rally DM Tjej RM 2014 Rally DM 2014 www.1300rallycup.se www.emotorsport.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska

Läs mer

Inbjudan. 2014 års vinnare Stoffe Nilsson

Inbjudan. 2014 års vinnare Stoffe Nilsson Inbjudan 2014 års vinnare Stoffe Nilsson 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 3 4. Tekniska chefer 4 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant

Läs mer

VID INDRAGNING AV KONTROLL

VID INDRAGNING AV KONTROLL Målexpeditionen SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Målexpeditionen SS MÅLEXPEDITIONEN Målexpeditionen som är placerad ca 200-400 meter efter mållinjen (se Road Book) erhåller sträcktider från mållinjen i sin

Läs mer

Mästerskapsregler SM Rallycross Vintersprint 2017

Mästerskapsregler SM Rallycross Vintersprint 2017 Mästerskapsregler SM Rallycross Vintersprint 2017 Detta dokument innehåller mästerskapsregler för SM Rallycross Vintersprint, uppdelat i två avsnitt: A. Tävlingsregler B. Arrangera en tävling I dokument

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar.

Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar. Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar. Utgåva: Nov. 2012 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V50/2012. Text med rött (understruken i svart/vitt)

Läs mer

Inbjudan 24MX Youth MX Cup deltävling nr 3 MK Orion

Inbjudan 24MX Youth MX Cup deltävling nr 3 MK Orion Inbjudan Arrangör: Mk Orion, Hallstavik Datum: 2014 05 29 Tävlingsplats: Vägbeskrivning: Karta: Sipsjöbanan, Hallstavik Från riksväg 76 (Norrtälje Östhamma Vid Hallstaviks samhälle sväng höger i nedförsbacken

Läs mer

Välkommen till Historiskt Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2013

Välkommen till Historiskt Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2013 Välkommen till Historiskt Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2013 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan och kommande

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer