Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008"

Transkript

1 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV. TÄVLINGSLEDNING Det är organisatörens målsättning att skapa en anda från den gamla epoken med bilar och utrustning liksom "sportsmanship" från den tiden. I ALLMÄNT De tävlande skall följa en av organisatören fastställd väg. Denna kontrolleras av ett antal kontroller och är av bra kvalitet, ofta asfalt. Regularity är ett precisionskörningsrally, som i huvudsak avgörs på s.k. Regularitetssträckor (RS), som i hela sin längd skall köras med av organisatören bestämda medelhastigheter. Hastigheterna kan variera på de olika testerna men är aldrig högre än 50 km/tim. De kan också ändras så att samma sträcka har olika snittfarter på olika avsnitt. De tävlandes medelhastighet kontrolleras vid ett antal hemliga kontroller. Det är alltså under inga förhållanden en tävling där bilens prestanda avgör. Tävlingen är uppdelad i två etapper med ett lunchuppehåll.

2 Rallyts totala längd ca 250 km varav ca 200 km är fördelat på 8 REGULARITETSsträckor (RS) och 1 Orienteringsprov (OT)) på klassiska rallyvägar, som fostrat många av de bästa svenska rallyförarna. Rallyt anordnas i överensstämmelse med: Svenska trafikförordningen, FIVA Events Code for Historic Regularity Event Dessa Tilläggsregler och kommande Bulletiner (PM). II PROGRAM Anmälan öppnar tilläggsreglerna offentliggörs Anmälan stängs klockan 18: Anmälningslistan anslås på Klockan 09:00 Administrativa besiktningen börjar Klockan 09:15 Tekniska besiktningen börjar Klockan 09:30 Förarmöte i Edsviks konsthall klockan 10:15 Första bil startar klockan 13:15. Slut på etapp ett Lunch Sundsta klockan 14:15 Start etapp två klockan 16:00 Första bil i mål i Uppsala klockan 16:30 Resultatlistan anslås klockan 17:30 Protesttiden slut klockan 17:45 Prisutdelning klockan 18:30 Middag Erik Häggbom, Dag Lindahl III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ Tävlingsledare: Erik Häggbom IV TÄVLINGSLEDNING

3 Teknisk chef: TBA Resultatuträkning: Per Larsson, Jens Larsson Domarordförande: TBA INNEHÅLL: REGLER Art. 1: TILLÅTNA BILAR - TRIPPMÄTARE - ELEKTRONISK UTRUSTNING Art. 2: TILLÅTNA BESÄTTNINGAR Art. 3: OFFICIELLA MEDDELANDEN Art. 4: ANMÄLAN Art. 5: ANMÄLNINGSAVGIFT - FÖRSÄKRING Art. 6: TOLKNING AV REGLERNA Art. 7: RALLYSKYLTAR - STARTNUMMER Art. 8: REKLAM Art. 9: ROADBOOK - TIDKORT - TRIPPKALIBRERING Art. 10: BESIKTNING Art. 11: TRAFIK - REPARATIONER Art. 12: OFFICIELL TID - GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN Art. 13: STARTORDNING OCH STARTINTERVALL Art. 14: PASSERKONTROLLER (PK) Art. 15: REGULARITETS TESTER (RS) - Art. 16: HEMLIGA TIDKONTROLLER (HK) Art. 17: ORIENTERINGSSSTRÄCKA (OS) Art. 18: SPECIALPROV (SP) Art. 19: NEUTRALISATION Art. 20: AVBRYTANDE AV - ÅTERINTRÄDE I RALLYT Art. 21: SLUTKONTROLL Art. 22: PRICKBELASTNING - BESTRAFFNING Art. 23: RESULTAT Art. 24: PROTESTER Art. 25: FORCE MAJEURE Art. 26: FIA STANDARD RALLY CONTROL SIGNS Art. 1 TILLÅTNA BILAR - TRIPPMÄTARE - ELEKTRONISK UTRUSTNING Organisatörerna reserverar sig rätten att acceptera eller inte acceptera anmälan utan att avge skäl härför Organisatörerna har rätt att kombinera eller dela upp klasserna. Resultat kommer att ges för varje klass. 1.3 KLASSER: Klass 1: UTAN EXTRA TRIPP MÄTARE.

4 Endast i bilen av tillverkaren monterad standard km räknare är tillåten i denna klass. Klass 2: MED EXTRA TRIPPMÄTARE I klass 2 är endast en extra mekanisk trippmätare tillåten. Denna skall vara av typ HALDA TRIP eller TWIN MASTER, BELMOGTWIN och RETROTRIP eller liknande. Den skall vara i originalskick utan någon som helst modifiering och får under inga omständigheter visa medelhastighet. Klass 3: TURISM Endast i bilen av tillverkaren monterad standardtrippmätare är tillåten i denna klass. Ekipagen tävlar på samma sätt som övriga, men får som hjälp följande: I alla klasser är det förbjudet att ha med apparater med GPS-funktion. Däremot är det tillåtet att använda tidtabeller utskrivna eller tryckta på papper eller liknande material Organisatören har rätt att kontrollera ovanstående var som helst under rallyt. Överträdelse kan bestraffas enl. Art Organisatören ser gärna att inga drivwirar till dessa syns utanpå kaross eller hjul Organisatören kommer att acceptera elektroniska hjälpmedel - förutom GPS - men dessa får under inga omständigheter kopplas till bilen, varken med sladd eller trådlöst. Art. 2 TILLÅTNA TÄVLANDE Varje besättningsmedlem måste ha fyllt 13 år En besättning skall bestå av minst 2 och högst det antal personer som bilen är godkänd för. Samtliga måste sitta i bilens säten när bilen är i rörelse Endast besättningsmedlemmar med giltigt körkort har rätt att köra bilen. Art. 3 OFFICIELLA MEDDELANDEN (PM) Samtliga daterade och numrerade PM angående ändringar och tillägg till dessa Tilläggsregler kommer att meddelas besättningarna på den Officiella Anslagstavlan, som kommer att finnas nära start och mål. Fram till tävlings dagen kommer regler och PM läggas ut på Historisk Motorsport Sveriges hemsida

5 3.2 - Eventuella ändringar under pågående etapp kommer att meddelas direkt till de tävlande, som skall kvittera detta. Art. 4 ANMÄLAN Deltagande i tävlingen sker helt på den tävlandes egen risk. FIVA, organisatörerna, de arrangerande klubbarna och deras funktionärer avsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall och dylikt Genom att skicka in anmälan förbinder sig föraren att följa dessa Tilläggsregler och dess PM Den som önskar deltaga i Rallyt skall senast den kl 1800 ha sin anmälan och anmälningsavgiften hos organisatören, antingen via: INTERNET: eller: ANMÄLAN VIA POST: HMSS C/o Erik Häggbom Lodvägen Sollentuna Tel: 0046/(0) I anmälan skall följande uppgifter finnas: Namn på: Förare Kartläsare Bil (märke, typ+årsmodell) Adress och ev. Telefon (även mobil) Antal deltagare till lunch & middag Deltagare godkänner genom att skicka in anmälan att organisatören lägger in uppgifterna i sin databas liksom att organisatören har rätt att använda dessa i vilket media som helst inom ramen för sin verksamhet. 4.5 Organisatören förbehåller sig rätten att inställa tävlingen om inte minst 15 deltagare är anmälda enligt Art Om så skulle bli fallet återbetalas hela den inbetalade summan. Art. 5 ANMÄLNINGSAVGIFT - FÖRSÄKRING ANMÄLNINGSAVGIFT

6 Anmälningsavgiften är för deltagare bosatta i Sverige om inbetald senast 29 augusti kl 18.00: SEK 400. Den skall insättas på: TBA Vid betalning från utlandet: För att undvika bankavgifter skall utländska ekipage betala vid den administrativa besikningen Inbetald Anmälningsavgift återbetalas: I sin helhet om anmälan inte blir accepterad eller rallyt blir inställt enl Art. 4.5; Vid fall av Force majeure för anmälaren återbetalas anmälningsavgiften minus 50 kronor om återbud inkommit före den 29 augusti kl Efter denna tidpunkt betalar organisatören tillbaka startavgiften endast om speciella skäl förekommer Vid fall av Force Majeure enl. Art. 26 återbetalas 300 kronor FÖRSÄKRING Den som önskar deltaga måste kontrollera att det är lagligen tillåtet att köra bilen på allmänna vägar. Likaså uppmanas alla att kontakta sitt försäkringsbolag för att efterhöra hur försäkringen gäller. Obs att vägtrafikförordningen gäller för hela rallyt inklusive RS och OT, som är öppna för vanlig trafik. Art. 6 TOLKNING AV REGLERNA Alla oförutsedda händelser kommer att avgöras av en kompetent jury. I fall av regeltolkning är den svenska texten bindande. Art. 7 RALLYSKYLTAR STARTNUMMER - STARTORDNING RALLYSKYLTAR & STARTNUMMER Organisatören kommer att förse de startande med en rallyskylt och 2 omgångar siffror motsvarande startnumret vid förbesiktningen Dessa skall fästas fram resp. på vardera sidan av bilen och under hela rallyt vara väl synliga. De får inte skyla någon del av fordonets registreringringskyltar eller organisatörens reklam enl. Art Om någon av dessa saknas under rallyt prickbelastas den tävlande enl. Art Om tävlande bryter tävlingen skall skyltarna omedelbart tas bort.

7 7.2 - STARTORDNING Efter förbesiktningen kommer organisatören att publicera en lista med de ekipage som blivit godkända och deras starttid för första etappen Startordning på efterföljande etappkommer att bli I den ordning de tävlande ankommit till uppehållet Organisatören har rätt att ändra startordningen. Art. 8 REKLAM Organisatören förbehåller sig rätten till utrymme för sponsorreklam på bilarna Sponsorreklamen måste fästas och under hela rallyt vara väl synlig Om någon av dessa saknas under rallyt prickbelastas den tävlande enl. Art Friköpning av arrangörsreklam kan göras till en kostnad av kr Tävlandes reklam är tillåten på villkor att den inte täcker rallyplåtar, bilens registreringsnummer eller sponsorreklam. 9.1 ROADBOOK Art. 9 ROADBOOK - TIDKORT - TRIPPKALIBRERING Tävlingrutten liksom Startlinjen för Regularitetssträckorna kommer att anges i en Roadbook med angivelser enligt Tulip systemet OT banan anges i en körorder och på kartutdrag för Klass 1 och klass 2. För klass 3 och 4 utgår orienteringsmomentet. 9.2 TIDKORT De tävlande kommer att vid start för varje etapp få ett Tidkort med idealtiderna mellan Etappstarten, Startlinjerna för Regularitetssträckorna liksom Etappmålet på den efterkommande etappen Varje besättning är ensam ansvarig för Tidkortet liksom exaktheten av vad som där skrivs in Om ett Tidkort inte lämnas in till kontrollant vid etappmålen kan detta medföra uteslutning enligt Art TRIPPKALIBRERING

8 För kalibrering av trippmätare kommer organisatören att anvisa speciellt uppmätt sträcka i närheten av startplatsen. Beskrivning på sträckan kommer att finnas på hemsidan och PM Art. 10 BESIKTNING Tävlande som skall deltaga i rallyt måste infinna sig till den administrativa och tekniska förbesiktningen enl. II. PROGRAM Följande handlingar skall uppvisas vid den administrativa förbesiktningen: Giltigt körkort Giltiga fordonsdokument Giltiga försäkringshandlingar Bevis på inbetalning av anmälningsavgiften Den tekniska förbesiktningen är av allmän natur. Kontroll av säkerhets detaljer och att de överensstämmer med Besiktningshandlingarna och fungerar som de skall kommer att ske. Efter godkännande kommer bilen att märkas Mellanbesiktning kan ske vid etappmålet. Art. 11 TRAFIK REPARATIONER Under hela tävlingen måste de tävlande noggrant följa trafikreglerna. Tävlande som bryter mot dessa bestraffas enligt Art alinea 7 och 8 och Föraren är ensam ansvarig gentemot polis och andra myndigheter vid överträdelse av trafikbestämmelse Reparationer och påfyllning av bränsle är tillåtet under hela tävlingen förutom vad som gäller enligt eventuella PM Det är för de tävlande förbjudet att: medvetet hindra omkörning av andra tävlande; uppträda osportsligt. Överträdelse medför uteslutning i enlighet med Art Art. 12 OFFICIELL TID - GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN Officiell tid är den som visas av atomuret i Braunschweig De tävlande måste följa instruktioner från kontrollanter.

9 För att undvika prickbelastning måste fordon med besättning passera samtliga TK, RS, OT i rätt ordning och riktning på sin ideala ankomsttid Dock har tävlande rätt att överlämna sitt Tidkort före sin ideala ankomsttid vid lunchuppehållet och slutmål. Art. 13 STARTINTERVALL Startintervall vid varje etappstart är 1 minut Startintervall vid övriga Tidkontroller kan vara minimum 30 sekunder enligt beslut av organisatören. Art. 14 PASSERKONTROLLER (PK) Organisatören kan sätta upp PK var som helst utmed rallyvägen., PK öppnas minst 30 minuter före första fordons ideala ankomsttid och stänger 30 minuter efter sista tävlandes ideala ankomsttid såvida organisatören inte bestämmer annorlunda Vid dessa kontroller skall kontrollanten endast stämpla och/eller signera tidkorten utan att ange passertiden. Avsaknad av stämpel/signatur medför prickbelastning enl Art Art. 15 REGULARITETSSTRÄCKOR (RS) REGULARITETSTESTERNA ÄR ÖPPNA FÖR ALLMÄN TRAFIK VARFÖR TRAFIKLAGSTIFTNINGEN ÄR TILLÄMPLIG OCKSÅ PÅ DESSA Startlinjen för RS framgår av Road Booken Det ankommer den tävlande att starta från startlinjen på sin idealtid. Exempel: Om ni har startat den föregående transportsträckan klockan 11:00 och idealtiden är 40 minuter är den ideala starttiden för RS och efterkommande transport = 11: minuter = 11:40: För eget bruk är de tävlande rekommenderade att införa sin idealtid i Tidkortet liksom att till denna addera tiden för den följande transportsträckan för att få sin ideala ankomsttid vid nästa RS Ekipagets exakta passertid noteras av organisatören vid efterföljande hemliga kontroller.

10 För att undvika prickbelastning på RS måste de tävlande köra testen med den eller de medelhastigheter organisatören angivit för respektive delavsnitt (se även Art. 16.2) Varje stopp på en RS medför prickbelastning enl. Art ART 16 HEMLIGA TIDKONTROLLER (HK) Minsta avstånd från startlinjen på RS till första HK är 1,5 km 16.2 HK kommer att vara öppen 15 minuter för första bils ideala passertid och stängs efter sista bils passering om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda Vid varje HK kommer tidtagning att göras per påbörjad hel sekund Idealtiden vid HK är den totala tiden från starten på sträckan till HK. Exempel: Start RS kl 13:00:00 Satt medelfart för del 1 av sträckan: 44 km/tim, Längd del 1: 5350 meter, Idealtid: 5 min. 17,7 sek. Satt medelfart för del 2 av sträckan: 47 km/tim Längd del 2: meter Idealtid: 23 min. 21,7 sek. Totalt för del 1 och 2: 5 min. 17,7 sek min. 21,7 sek. = 28 min 39,4 sek = 0 prickbelastning vid passering 13:28:39,00 13:28:39, Prickbelastning på RS: per påbörjad sekund, för sen eller för tidig ankomst till HK: 2 prickar (Art ) Art. 17 ORIENTERINGSSTRÄCKA (OS) 17.1 En orienteringssträcka kommer att i klass 1 och 2 köras direkt efter en SS på den första etappen. Idealtiden räknas från starten SS - inklusive SS och OS Vilken väg som ska köras framgår av angivelserna i körordern. Ex: N Brottberga. Detta innebär att kontrollen/passerpunkten är belägen vid första farbara väg, på kartan rakt norr om bokstaven e i texten Brottberga Även formen 8 mm S Skerike används. Detta innebär att kontrollen är belägen exakt 8 mm söder om första k i Skerike.

11 Mätning och riktningsangivelse sker alltid från den del av bokstaven som ligger närmast den avsedda punkten. Mellan kontrollerna väljs kortaste farbara väg, utan att vända ekipaget. Exempel på hur angivelserna kan märkas in på kartan På en orienteringssträcka förekommer två typer av kontroller, alltid obemannade PK (Passerkontroller), som avser att kontrollera att ekipage kört rätt väg. En PK är utmärkt med, på var sin sida av vägen och vinkelrätt mot denna, två lågt placerade skyltar. Skyltarna är blå och i storlek A4, innehållande bokstav som ska anges i OK/PKrutan på tidkortet PK är ej utmärkt i körordern, men finns alltid vid någon angivelse i denna. Observera att det inte finns PK vid varje angivelse. PK förekommer i ett för deltagarna okänt antal. Exempel: Kan alltså stå vid N Brottberga enligt ovan OK (Orienteringskontroller). Som avser att kontrollera ekipagens navigeringsförmåga. OK är utmärkta med en lågt placerad, blå skylt i A4 format innehållande en bokstav som ska anges på tidkortet. Finns alltid vid angivelse i körordern, och är alltid placerade vid någon identifierbar punkt i terrängen, som t.ex en bäck, väg torp eller liknande. Exempel: Anges alltid enligt "OK, 8 mm S Skerike, Bäck" De är obemannade och placerade på vägens högra sida, parallellt med denna. OK skyltarna är onumrerade. OK och PK bokstäverna noteras på TIDKORTET i den ordning de passeras Missad kontroll (fel id kod) ger 10 sekunders tillägg.

12 Art. 18 SPECIALPROV (SP) förekommer ej Art.19 NEUTRALISATION Om en sträcka av rallyt av någon anledning skulle vara oframkomlig för alla eller några av deltagarna kan organisatören besluta att neutralisera denna eller del därav d.v.s. inte medräkna prickbelastning för denna del Protester mot detta kommer inte att mottagas. Art. 20 AVBRYTANDE AV - ÅTERINTRÄDE I RALLYT Om en tävlande avbryter rallyt genom att inte följa rallyvägen och missar en kontroll får han på den RS där han kan starta på sin ideala ankomsttid fortsätta rallyt. Missad kontroll medför prickbelastning enl. Art Tävlande som avbryter och inte kan eller vill fortsätta rallyt skall meddela antingen närmaste TK eller ringa Tävlingsseketariatet tel Art. 21 SLUTKONTROLL Efter slutmålet måste besättningen hålla bilen tillgänglig för en kort besiktning av fordonet. Om så icke sker kan tävlingsledaren utdela en prickbelastning. PRICKBELASTNING: Art. 22 PRICKBELASTNING - BESTRAFFNING RS: För tidig eller för sen passering en HK, per sekund: PK och OK: Missad Kontroll eller fel kod ÖVRIGT: Försening vid etappstart, per min eller del därav Missad eller fel ankomstriktning till kontroll Stopp på regularitetstest Förlorad rallyskylt, startnummer eller organisatörsreklam Första trafiköverträdelse Andra trafiköverträdelse Följande medför UTESLUTNING: Osportsligt uppträdande; Ändring i tidkortet utan godkännande av en funktionär; En 3:e överträdelse av gällande trafikregler eller överskridande av giltig hastighetsbegränsning med mer än 30 %.

13 Överträdelse av bestämmelse för kontrollzon enl Art Icke inlämnat tidkort. Art. 23 RESULTAT För att komma med i slutresultatlistan måste fordon och besättning ha passerat starten för varje etapp och slutkontrollen i Uppsala Slutresultat kommer att beräknas genom att lägga ihop prickbelastningen enl. Art 22. Besättning med lägsta antal prickar kommer att vinna med besättningen med näst lägsta blir placerad som tvåa o s v Vid lika placering kommer den tävlande som erhållit minst prickbelastning på första Testen förklaras som vinnare. Vid lika placering igen skall resultatet från den andra, tredje osv tas med i beräkningen Klassresultat räknas på samma vis. Art. 24 PROTESTER Protester måste inlämnas inom en 30 minuter från att det resultatet har anslagits. Protestavgiften är kronor. Protest måste inlämnas av en besättning och kan endast gälla en annan tävlande eller organisatören. Om protesten inte godkänns tillfaller avgiften Läkare utan gränser Juryns beslut är slutgiltigt. Art. 25 FORCE MAJEURE Organisationskommittén för HMSS-pokalen skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som organisationskommittén inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, översvämning, eldsvåda, epidemier, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi. ÖVRIGT

14

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingssekreterare Bef.: 2 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX:

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX: Y R A T N E S M N E O L I 011 P T 2 y P A r L0-13 Februa SU REGU n1 e d e w lly S Ra TE K S SVEN XT RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY INDEX: 1. INTRODUKTION 57 2. ORGANISATION 57 3. PROGRAM...... 59 4. ANMÄLAN....

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Tillhör: SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Version 2 April 2003 Copyright 1994, 2003 Svenska Ballongfederationen Observatörshandbok 1. INLEDNING Version 2 1 INLEDNING Observatören är en av de viktigaste personerna

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER SVEMO MOTORKALENDER / REGLER B SVERIGE PORTOBETALT Motorkalender 2014-2015 för SUPERMOTO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling På omslaget: Max Ericsson Foto: Maeva

Läs mer

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Motorkalender 2009-2010 för ENDURO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling Annonser: Allan Dahllöf På omslaget: Robert Kvarnström Foto: Mikael Sandberg SVENSKA MOTORCYKEL

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

Backhoppning Skidflygning och Nordisk Kombination

Backhoppning Skidflygning och Nordisk Kombination Backhoppning Skidflygning och Nordisk Kombination Art 400 Utgåva 2015 1 Rev 2015 med fetstil av Börje Staffas. Nordisk kombination är inte komplett efter ändringar 2011. Internationella ICR hänvisas till

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012 2016 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012-2016 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens ändamål är att vidareutveckla

Läs mer