I detta nr bl a: Styrelsen önskar alla medlemmar en. Nr 4 december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nr bl a: Styrelsen önskar alla medlemmar en. Nr 4 december 2007"

Transkript

1 Nr 4 december 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet första torsdagen i månaden kl HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, HANDEN , fax (Administration och förvaltning). HSB Kundservice/Felanmälan Du kan även gå in på Under rubriken tjänster finner Du rubriken Felanmälan via webb/teknisk förvaltning. Klicka där. Välj namnet på Din bostadsrättsförening och gör därefter Din anmälan. Störningsjour Anticimex Skadedjursbekämpning (kostnadsfri hjälp) Uppge försäkringsnummer *1, Brandkontoret Hissjouren HSB Jour (vid akuta fel som inte kan vänta till vardagen därpå) Lokalbokning Föreningslokalen Lejonets gata 383, för privata tillställningar av familjekaraktär. Förmedling av bokningar hos HSB, Tel , fax Träningslokal och bastu - Lejonets gata 385. Bokning via HSB, , fax Ansvarig för motionslokalen: Till träningslokalen kan inga nya bokningar sker tills vidare på grund av att ansvarig saknas. I detta nr bl a: Budget 2008 På gång i fastigheterna 2008 Ny markentreprenör 2008 P-tillstånd behövs Risk för böter! Bo brandsäkert! Inget skräp i allmänna utrymmen! Nedskräpning kan ge Dig böter! Kodbricka till miljöhus och grovsoprum Parabolen på insidan av balkongen Var gör jag av julpapper och gran efter jul? Sitt inte ensam i jul! Fira jul med föreningen. Styrelsen önskar alla medlemmar en Nästa nummer av Satelliten utkommer under mars Du är alltid välkommen med Dina textbidrag eller synpunkter till redaktionen för Satelliten via Föreningsexpeditionen, Lejonets gata 383, HANINGE eller via brf. Vill Du ha med något i nästa nummer av Satelliten är sista dag för inlämning av material den 25 februari 2008.

2 Budget 2008 Höjning med 4 % 2008 Året som kommer Det är snart 2008 och det är ett händelserikt år som väntar oss. Vi i styrelsen har både goda och dåliga nyheter till föreningens medlemmar vad gäller det kommande året. Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för lägenheter och hyror för lokaler och p-platser den from den 1 januari 2008 med 4 %. Sedan tidigare har garagen höjts med 30% pga den påbörjade och kommande renoveringen. Höjningen slår igenom fullt ut from Varför höjningar? Höjningen för lägenheter och hyror för lokaler och p-platser beror generellt sett på ökade driftskostnader och ökande räntekostnader. Garagets underhållsbehov har vi redovisat tidigare och det arbetet är kostnadskrävande och fortsätter under Styrelsen arbetar vidare med energifrågan för att se vad vi skulle kunna tänka oss för möjliga besparingsåtgärder/investeringar utan att ge avkall på komforten i lägenheterna. Framtiden? Om vi kikar in i föreningens kristallkula underhållsplanen så ser vi inte några större åtgärder i den närmaste framtiden (ett utdrag ur den finns i årsredovisningen). Mycket underhåll är redan utfört, och det som väntar är inte på något sätt akut. Men det är viktigt att följa med och höja avgifter och hyror i takt med kostnadsutvecklingen. Om vi dessutom kan få ner föreningens kostnader för t.ex. energin kan vi på längre sikt betala av våra lån snabbare. Det i sin tur minskar räntekostnaderna. Att betala av på lånen ser styrelsen som en bättre investering än att lägga pengar på hög för att placera dem på annat sätt. En väl avvägd avgiftsnivå och en låg belåningsgrad medför, att den då dagen nya lån behövs för att genomföra stora underhåll som t.ex. stambyte, så kommer inte avgiften att behöva chockhöjas. styrelsen genom Frans Ibsen Ordförande

3 Ny markentreprenör 2008 Den 1 januari 2008 får vi ny markentreprenör. Efter anbudsprövning hälsar vi nu HSB Mark välkommen tillbaka! HSB Mark har visserligen redan funnits hos oss de två senaste åren när det gäller snöröjning och halkbekämpning, men nu kommer de att sköta markunderhållet året runt med tex klippning av gräsmattor och skötsel av våra markanläggningar på sommaren. Styrelsen vill samtidigt passa på att avtacka vår tidigare markentreprenör, Vivaldi, för de senaste tre åren. På gång i fastigheterna 2008 Några större åtgärder är inte planerade i fastigheterna under Däremot kommer några större underhållsarbeten att ske på vatten- och värmesystemet i källarna och i markområdet. Bla annat kommer några värmeledningar i marken sk kulvertledningar att bytas ut. Detta sker under den varma årstiden för att minimera driftstörningarna. I övrigt är det garagen som kommer att vara den viktigaste underhållsfrågan under Har Du synpunkter och önskemål angående markskötseln är Du alltid välkommen att ringa till förvaltare Conny Bokvist Betala månadsavgiften via autogiro? Du vet väl att Du kan betala månadsavgiften för lägenheten via Autogiro? Kontakta HSB kontoret, tel så hjälper de Dig att ordna det HSB Felanmälan via Webb Du kan felanmäla hos HSB Kundservice , men Du kan även gå in på HSBs hemsida Under rubriken tjänster finner Du rubriken Felanmälan via webb/teknisk förvaltning. Klicka där. Välj namnet på Din bostadsrättsförening och gör därefter Din anmälan.

4 P-tillstånd för parkering Biluppställare plocka fram parkeringstillståndet! Biluppställare plocka fram parkeringstillståndet! Parkeringsövervakningen kommer att intensifieras. Alla som hyr biluppställningsplats i föreningens kallgarage, varmgarage eller på uteplats skall också ha parkeringstillstånd. För att underlätta parkeringsövervakningen skall varje uppställd bil i brf Tellus vara försedd med ett väl synligt tillstånd. P-tillståndet fick Du via HSB-kontoret när Du hyrde Din bilplats. Avsaknad av tillstånd leder till ifrågasatt parkeringsrätt och kan i sin tur resultera i oönskade kontrollavgifter (p-böter). Så kontrollera att Ditt parkeringstillstånd är väl synligt i framrutan på Din bil. Saknar Du tillståndet, kontakta HSB-kontoret per telefon så hjälper de Dig. Styrelsen BRF TELLUS -plats Monteras väl synlig Behöver Du Din P-plats? Flera står på kö nu Vi har en längre tid haft brist på lediga P-platser. Om Du hyr P-plats eller garage och vet med Dig att Du inte längre behöver bilplatsen? Tag då kontakt med HSB, , så ordnar de med upphörande av platsen samtidigt som Du hjälper någon som står på tur i kön.

5 Bo brandsäkert! Ställ inte saker i allmänna utrymmen! Källargångar och trapphus är ingen förvaringsplats för papper - gamla möbler - TV-apparater - bildäck - wellpapp - målarburkar - spackel - m.m. Listan kan nog bli hur lång som helst om vi skulle räkna upp allt som hittas i föreningens allmänna utrymmen. Ingenting är tillåtet att förvara i dessa utrymmen, bland annat ur brandsynpunkt. Föreningen är skyldig att hålla dessa utrymmen rena. Det görs också kontinuerliga kontroller och allt körs bort, vilket tyvärr måste ske på alla medlemmars bekostnad. Ser Du någon, eller vet någon, som ställt saker i allmänna utrymmen så säg till vederbörande. Du kan spara 1000-lappar åt föreningen! Nedskräpning kan ge Dig böter! Minns Du den gamla damen som åkte dit för miljöpolisen när hon kastade sin gamla stekpanna på fel ställe? De flesta tyckte nog att det var för hårt. Men vad skulle Du säga om någon ställde ut ett gammalt kylskåp, en toalettstol eller en gammal matta i naturen? Skulle Du tycka att det är rätt att få miljöböter då? Saken är den, att det faktiskt sker alldeles intill Dig där Du bor! Nämligen på så nära håll som vid miljögårdarna och vid grovsoprummet. Och saken är också den, att de personer som ställer dit skräpet gör ett lagbrott. Och även om risken är liten att man blir polisanmäld, så är det ett åtalbart miljöbrott man begår om man ställer skräpet där utanför på marken! Kolla därför först att Du har kodbrickan med Dig och att Du går på de tider som grovsoprummet är öppet innan Du kastar saker nästa gång. Grovsoprummet är tillgängligt med kodbricka vardagar kl och helgdagar kl I övrigt hänvisas till återvinningsstaionen i Jordbro tel

6 Kodbricka till miljöhus och grovsoprum Som Du säkert redan noterat via anslag och föreningens intern-tv så har låsningen på miljöhus och grovsoprummet bytts från miljökort till en så kalllad elektronisk droppe. Om Du inte har den nya elektroniska nyckelbrickan kontaktar Du HSBkontoret på tfn så hjälper de Dig. Parabolen på insidan av balkongen Annars skall den bort! Som vi meddelat tidigare i vår medlemstidning Satelliten får parabolantenner endast monteras på balkongen enligt föreningens anvisningar, dvs utan fasta infästningar, absolut ej monterat i räcket och får inte till någon del sticka utanför balkongräcket. Och får alltså absolut inte monteras på husets fasad. Skälet till detta är att paraboler förfular husen och kan skapa skador om de är felmonterade. Men trots att vi meddelat detta har fortfarande några medlemmar sina paraboler felplacerade. Om man som medlem inte rättar till detta frivilligt, så tvingar man bostadsrättsföreningen att vidtaga rättsliga åtgärder. Det betyder i klartext: Jurist och kronofogde som på medlemmens bekostnad ser till att ta bort parabolen. Kontroll av parabolerna kommer att ske inom den närmaste tiden, och den som nu inte omgående rättar till parabolen eller tar bort en felaktigt monterad parabol, har nu rättsligt efterspel att vänta.

7 Var gör jag av granen och julpapperet efter jul? Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön jul och Nyårshelg. Men när julen är över kan det kanske vara bra att veta var man gör av det som blir över när helgen är slut? Julklappspapper Kartonger viker Du ihop och lägger i containrarna utanför miljöhusen och papperet paketerar Du och ställer in i miljöhusen. En vädjan också när Du kastar saker i grovsopscontainern i grovsoprummet är att Du gör allt Du kan för att packa ihop och plocka isär skrymmande saker så vi inte fyller containern med luft. Julgranarna Lägg granen vid vändplanen på Tvillingarnas gata eller på Lejonets gata så tar markpersonalen hand om den. Så några ord om de vackra tända ljusen! Var rädd om Dig och Dina grannar! Du släcker väl ljusen om Du lämnar rummet utan tillsyn. Och vilket är mycket viktigt Du har väl kontrollerat att Din brandvarnare fungerar. Tryck annars på den genomskinliga testknappen under några sekunder så vet Du. Du som har cykel i cykelstället på gården, ber vi vara observant när den första snön kommer. Då behöver vi nämligen Din hjälp att ta in cykeln i cykelrummet så vi inte skadar den med snöplogen. Öppet- och telefontider på HSB Förvaltningskontor Sleipnervägen 115, HANINGE Tel , fax (15 september - 15 maj) Måndag - Onsdag Torsdag Fredagar Vid akuta fel under helgerna, som inte kan vänta till vardagen därpå, HSB Jouren

8 Sitt inte ensam i jul! Kom till oss i brf Tellus och fira jul! För sjätte året i rad anordnar HSBs brf Tellus ett riktigt julfirande på Julafton i föreningslokalen på Lejonets gata 383. Välkommen på Julafton 2007, kl Vi håller på fram till ca För planeringens skull måste vi få Din anmälan i förväg. OSA Fredag den 14 december kl med bifogade anmälningsblankett Varmt välkommen! önskar Styrelsen brf Tellus Jag/vi kommer på föreningens julfirande 2007 Antal personer Namn. Lgh..... Adress.... Telefon Din anmälan lämnar Du senast 14 december till Föreningslokalen, Lejonets gata 383.

Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition HSBs brf Tellus, HSB-kontoret En Glad

Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition HSBs brf Tellus, HSB-kontoret En Glad Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet första torsdagen i månaden kl 18.30 20.00 HSBs brf Tellus, HSB-kontoret

Läs mer

Nr 1 mars/april 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

Nr 1 mars/april 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 1 mars/april 2009 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.se brf.tellus@brftellus.se Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet under andra torsdagen i månaden kl 18.00 19.00 HSBs brf Tellus,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

www.brftellus.se Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening

www.brftellus.se Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening www.brftellus.se Översiktskarta

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Ordförande har ordet:

Ordförande har ordet: 1 www.segelflygaren.net December - 2009 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Teknik och fastigheter Avtal, strategi och statistik Trivselregler Om du blir störd. Information Ordförande har ordet:

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Vi utvecklar organisationen. Med dig som hyresgäst i focus. sid 2 Hasselbacken Fler bostäder. sid 4 Vi utvecklar vår organisation. Ett företag

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

1 Välkommen till bostadsrättsföreningen, Kungsfågeln 1-3. 2013-02-05

1 Välkommen till bostadsrättsföreningen, Kungsfågeln 1-3. 2013-02-05 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen, Kungsfågeln 1-3. 2013-02-05 A Att bo i bostadsrätt Andra hands uthyrning Altaner Avlopp B Balkonger Besiktning av bostad Brandvarnare, Brandföreskrifter Barnvagnar

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla

Brf Jakob i Järfälla Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE Innehåll Områdeskarta... 3 Presentation av BRF Loke... 4 Storlek och byggnader... 4 Närområdet... 4 Vi tillsammans är BRF Loke... 5 Du har inflytande

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg HSB:s Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg Välkommen till oss på Kjellstorp! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till er bostad och hoppas att ni kommer trivas i vår förening som består av 338 lägenheter.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013

SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013 SolstigenNytt 20 juni 2013 Innehållsförteckning 2. Kontaktuppgifter 3. Karta 4. Styrelsen har ordet 5. Informationsmöte och föreningsstämma 6. Vi tillsammans är brf Solstigen 7. Rapport från Matz eckremo,

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

Välkommen till våren i Timotejen!

Välkommen till våren i Timotejen! 2008 Nummer 1 Mars Välkommen till våren i Timotejen! Roger, Dolores och Hanna på Förvaltningskontoret Havrevägen 5 I det här numret Raport från informationsmötet - Individuell elmätning, diskussion - Byte

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer