Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla"

Transkript

1 Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

2 Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse och ersättningar Frågestund

3 Kort om GEAB

4 Våra ägare

5 Vår organisation GEAB består av moderbolaget Gotlands Energi AB samt två dotterbolag. Gotlands Energi AB VD Jenny Larsson Gotlands Energi AB Gotlands Energientrepr. AB VD Jenny Larsson Gotlands Elförsäljning AB Gotlands Elförsäljning AB Lars Lövfors

6 Våra affärsområden Elnät Elhandel Fjärrvärme Entreprenad Bredband

7 Våra kunder Elnät Elhandel Bredband 450 Fjärrvärme 1350 Vår målgrupp är Gotland!

8 Vårt Elnät Levererar el till ca kunder 600 mil ledning varav 310 mil är nergrävt. 99,98% tillgänglighet.

9 Vår länk till fastlandet - HVDC Vår nuvarande förbindelse med fastlandet landar i Ygne.

10 Vår länk till fastlandet - HVDC Så här såg det ut 1953 när första likströmskabeln förlades till Gotland

11 Vindkraft på Gotland 160 vindkraftverk 418 GWh/år 50% av Gotlands totala förbrukning Region Gotlands översiktsplan vill möjligöra 1000 MW på ön

12 Varför har vi samlats här ikväll?

13 Svenska Kraftnäts planerade länk

14 GEABs kraftledningar som planeras för en ombyggnation

15 Varför behövs ombyggnad av de två sammanbyggda ledningarna Ledningarna kommer att behövas när Svenska Kraftnät skall börja sina tester av den nya omriktarstationen kallad Stenkumla Ledningarna kommer att vara en viktig länk för säkrare kraftleverans på ön. De kommer att fungera som driftreserv mellan den nya länken ansluten i Stenkumla och den befintliga som är ansluten i Ygne. Vid driftstörning på någon av länkarna kan denna dubbelledning distribuera kraft mellan stationerna. Befintliga ledningar är underdimensionerade för ändamålet och även åldersmässigt börjar det närma sig ett tidsläge då det är dags för förnyelse.

16 GEAB kommer att behöva ansluta fler ledningar till Stenkumlastationen

17 Processen

18 Processen för ett kraftledningsprojekt Förstudie (januari-april 2014) Samråd (mars-april 2014) Tillstånd (april-maj 2014) Detaljprojektering (april-oktober 2014) Markupplåtelse (maj-december 2014) Skogsgata avverkning (mars-maj 2015) Byggnation (augusti-december 2015) Slutbesiktning (januari 2016) Reglering av eventuella tillfälliga skador, tex grödskador

19 Förslag till tekniskt utförande Ygne-Stenkumla

20 Förslag till tekniskt utförande för Ygne-Stenkumla

21 Befintliga ledningar ut från Ygne

22 Befintlig ledning mot Stenkumla

23 Tillståndsprocessen

24 Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken GEAB har nätkoncession för område för 70 kv vilket innebär att ingen prövning sker enligt Ellagen. GEAB kommer att göra en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken för ombyggnad av kraftledningen.

25 Samrådskrets - myndigheter och sakägare Markägare Länsstyrelsen Region Gotland Visby flygplats Post & telestyrelsen och telebolag Skogsstyrelsen Trafikverket Svenska Kraftnät Försvarsmakten

26 Omgivningsförhållanden att särskilt beakta i projektet Inga naturreservat eller riksintressen för naturvården Biotopskyddade områden småvatten, ev stenmurar Inga riksintressen kulturmiljövård Fornlämningar Riksintresse för det rörliga friluftslivet Golfbana Väg 140 Bostadshus utmed sträckningen

27 Markupplåtelse och ersättningar

28 Ägoslag Skog Jordbruksmark Tomtmark Byggskador

29 Skog 2009 års skogsnorm Ersättning markvärde Ersättning för förtida avverkning Ersättning för storm- och torkskador Värdering med eget tillvaratagande Värdering med hänsyn till att ledningsägaren ombesörjer avverkning och köper virket?

30 Hinder i åkermark Exempel stolpe 3-15 m från fältkant kr (från tabell i 1974 års åkernorm) Motsvarar en årlig skada på 751 kr Intrångsersättning 15 x 751 kr = kr x 1,25 = kr Annan skada 4,5 x 751 = kr Summa kr

31 Grödskada Skördevärde Vall (antal år) Hagmark/betesmark

32 Påslag 25 % Påslaget gäller intrångsersättning: Ersättning för markvärde Ersättning för förtida avverkning Ersättning för storm- och torkskador Ersättning för kantträd Ersättning för bestående skador (tex försvårad brukning, brukningshinder)

33 Annan ersättning Skador som inte kan sägas vara knutna till fastigheten, annan skada är bl a följande: Fördyrad avverkning vid eget tillvaratagande Förlust av arbetstillfällen Förlust av husbehovsved Tillfällig skador: Anpassningsersättning Direkta skador (skördeskador mm) Brukningshinder

34 Ersättning Bestående skada (engångsersättning) Exempel Skogsmark 5000 kr Åkermark 1000 kr Summa 6000 kr +25% 1500 kr +15% frivillighet (av summan) 900 kr TOTALT 8400kr + 3% av basbeloppet (minimiersättning) 1332 kr

35 Ersättning Tillfällig skada Skada som uppstått vid anläggande, tillsyn, underhåll, ombyggnad eller reparationer Värderas och regleras snarast efter skadans uppkomst

36 Ersättning Oförutsedd skada Skada som uppstått efter den slutliga ersättningens bestämmande och därvid inte kunnat förutses Ersättningsfråga upptas till prövning på fastighetsägarens begäran

37 Förhandlingar Värdering och ersättningserbjudande skickas till markägaren Kontakt via telefon för att bl.a. prata om: Värderingen Ersättningserbjudandet Ev övriga frågor Behov av att träffas Mål: att nå överenskommelse innan byggnation påbörjas Om markägare så önskar kan de anlita ombud, exempelvis LRF Konsult

38 Om vi inte kommer överens GEAB ansöker om ledningsförrättning hos Lantmäteriet

39 Vägfrågor Ledningsägaren behöver tillgång/rätt till vissa vägar för att avverka skog, anlägga ledningen och för framtida underhåll Vi förhandlar med berörda markägare om rätt till väg och ersättning för detta

40 Frågestund

41 Fikapaus

42 Sammanfattning av kvällen Tack för visat intresse Vill ni komma i kontakt med oss så når ni oss på mejl: eller via GEABs växel

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ NORDIC MODULAR LEASING Flexators hyresalternativ www.nordic-modular.com Det är inte alltid så lätt att veta om dagens behov fortfarande kommer att råda om tio år. Att bygga nya lokaler när framtiden är

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer