Insatssammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insatssammanställning"

Transkript

1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: Diarienr: Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer: SOS larmnummer: Orsaken till undersökningen: Enligt 3 kap 10 lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, skall kommunen när en räddningsinsats är avslutad se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur räddningsinsatsen genomfördes. Syfte: Syfte med denna utredning är att utvärdera genomförd insats och föra tillbaka erfarenheter till alla i organisationen, samt i möjligaste mån utreda orsaken till olyckan. Metod: Undersökningen bygger på intervjuer med den operativa personalen, information från personal i företaget samt foton från olyckan. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Smedjebackens kommun Kyrkogatan SMEDJEBACKEN SMEDJEBACKEN

2 Sida 2 (14) Händelsedata Datum för händelsen: Adress: OK-Q8 Bäverstigen Smedjebacken Typ av olycka: Brand i byggnad Typ av skada(or): Total brandskada i elrum belägen i centrum av byggnaden. Spridning via tak i rummet till krypvind med omfattande brandskador. Värme och rökspridning via vind till övriga lokaler. Samtliga lokaler i byggnaden mer eller mindre rökskadade. Mindre vattenskador i butiksdel samt hål i yttertak där räddningspersonal rökventilerade.

3 Sida 3 (14) Fakta Datum Tid Larm till SOS: :28:23 Larmbehandlingstid: 00:01:20 Larm till Rtj: :29:43 Anspänningstid: 00:04:51 Första bil ut: :34:34 Körtid: 00:03:04 Ankomst skadeplats: :37:38 Angreppstid: 00:12:22 Insatsen påbörjades: :50:00 Insatstid: 00:50:17 Rtj avslutades: :48:22 Tot. tid för insatsen: 08:18:39 Sammanfattning av olyckan Larm inkom 07:29:43 till räddningstjänsten i Smedjebacken om brand i byggnad vid OK-Q8 på bäverstigen 1. Vid räddningstjänstens ankomst 07:37:38 var byggnaden helt rökfylld. Branden lokaliserades till ett elrum som är belägen en bit in i butikslokalen. Branden hade spridit sig genom rummets tak till krypvind. Krypvinden var belamrad med mycket brännbart material så som papper och gamla kvitton som höjde brandbelastningen. Branden hejdades från spridning i sektionen ovan elrummet. På grund av otätheter i takkonstruktion så spred sig värmen och röken till övriga lokaler i byggnaden. Plats och objektsbeskrivning OK/Q8 är belägen på Bäverstigen 1 vid Gunnars industriområde. Byggnaden innehåller butikslokal med tillhörande förrådsdelar, bilverkstad, automattvätt samt hall för tvätt och reparationer i egen regi. Byggnaden är uppförd i tegel. Tak är uppbyggt med trästolar och träbjälklag. Ovan träbjälklag ligger ett korrigerat plåttak och på detta ligger två lager frigolit som isolering. Ovan frigoliten ligger tjärpapp och på den en typ av plastduk. Innertak mot butiken är beklädd meds gips. Mellan träbjälklag och plåttak finns en krypvind. Som granne finns bland annat Smedjebackens Energi och Vattens kontor och förråd samt en lunchrestaurang.

4 Sida 4 (14) Händelseförlopp Vid räddningstjänstens ankomst var hela butiksdelen rökfylld. Det var stor osäkerhet i inledningsskedet vad och var det brann. Man tar ett tidigt beslut om rökdykning för att lokalisera branden. Då det var frågan om stora butiksvolymer togs beslut om att dra förstärkningslarm till Räddningstjänsten i Ludvika. RCB på plats tar över RL funktionen. Man beslutar att göra inträngning från två håll. Smedjebacken från butiksgavel och Ludvika från gör det själv halls gaveln. Efter en stunds letande lokaliserade man branden till ett elrum som låg i anslutning till förrådsdelen. Branden hade spridit sig via taket till krypvinden. På grund av otätheter i takkonstruktionen mellan bjälklag och plåt så spred sig värme och rök till övriga lokaler. Den största brandskadan var lokaliserad till elrummet samt krypvindsdelen ovan rummet. På grund av att krypvinden var belamrad med gamla kvitton och diverse papper så var brandbelastningen stor i det området. Med hjälp av håltagning i taket och inre släckning så begränsades brandskadorna till elrummet och krypvinden ovan rummet. Övriga lokaler i fastigheten fick vatten och rökskador. Direkt orsak till olyckan Man kunde tidigt konstatera att branden startade i elrummet. Misstanke fanns i inledningsskedet riktat mot en elektriker som två dagar före branden hade installerat ett relä i elcentralen. Efter utredning kan man utesluta detta. OK/Q8 genom sitt försäkringsbolag bestämde sig för att gå vidare och utreda orsaken till branden. Man anlitade en brandingenjör från Brandskyddslaget för att göra utredningen. Kvällen före branden hade ett åskväder passerat över Smedjebacken. Den troliga orsaken tros vara ett blixtnedslag i OK/Q8:as lokaler. Vid elcentralen i elrummet fanns en faskompensator installerad. Det troliga är att på grund av blixtnedslaget har det blivit överslag i kondensatorn på grund av dålig isolering vilket hade lett till en explosion i faskompensatorn. Därifrån har branden spridit sig till övrig elektriskutrustning med tillhörande kablar. På grund av att dörrarna till rummet varit stängda så har brandförloppet varit långsamt. Det är först när branden har gått igenom taket och vidare upp till krypvind som den får fart. Metoder Rökdykning med två grupper från var sida av byggnaden för att lokalisera branden. Rökgasventilering genom håltagning i tak. Användning av skum var tilltänkt under en del av insatsen men användes ej. Samarbete Samarbetet mellan Räddningstjänsten i Smedjebacken och Styrkan från Räddningstjänsten Västerbergsslagen fungerade väl. Samband Inga anmärkningar

5 Sida 5 (14) Utrustning Inga anmärkningar Kompetens Den utvärdering som gjordes av vår egen insats efter branden visar att vi har behov av att få lite mer fart i vår uppstart. Det tar lite för lång tid innan man är färdigklädd och klar vid baspunkt för en rökdykarinsats. Nya rutiner när det gäller säkerhet vid utryckningskörning gör att vi idag klär på oss rökdykarutrustningen vid skadeplatsen och inte som tidigare i bilen på väg till olyckan. Detta borde inte påverka tiden för inträngning då räddningsledare först ska göra en OBBO. Förseningen förändrade inte vid detta tillfälle utgången av branden. Detta bör vi öva mer på för att få upp farten vid en insats. Vi har många nyanställda så det kan finnas en viss osäkerhet. Släckbilarna hamnade lite för nära objektet i inledningsskedet. Detta bör vi tänka på då det blir problematiskt att flytta fordonen när slangsystemen är utlagda. Vid branden användes skärsläckaren. Någon riktigt bra effekt fick man inte. När man kontrollerade efter branden så såg man att man hade skjutit rakt in i brandhärden. Hade man fortsatt ett längre tag hade effekten blivit en annan. Ledning RCB övertog RL- funktion efter ankomst. LK övergick som skadeplatschef. Brandmästare i Ludvika ansvarade för sin grupp som sektorchef. Beslut Beslut togs tidigt om rökdykning för att lokalisera branden. Förstärkning begärdes från Räddningstjänsten i Ludvika. Beslut om rökdykarinsats från två håll då lokalen var stor. Alternativt genomförande Under ett skede av insatsen övervägde man att använda skum i vindsutrymmet för att komma åt brandhärden. Efter inträngning via elrummet och efter att håltagning i taket hade gjorts så behövdes denna metod ej användas. Slutsatser och viktiga erfarenheter Syftet med faskompensering är att: Minskade belastningsförluster i kundens anläggning, lägre elräkningar. Reaktiva överuttagsavgifter elimineras samt minskad varmgång i anläggningen och därigenom ökad livslängd. Faskompensering används inom industrin. Finns det behov av sådana även där man inte är en storförbrukare av el, som en bensinstation. Kondensatorn är uppbyggd i tunn aluminiumfolie med isolatorer av papp. Enligt föreståndaren på OK/Q8 i Smedjebacken hade ett tillbud med samma typ av kondensator inträffat i Fagersta två veckor före vår händelse. Där fanns personal på plats som kunde avstyra en brand.

6 Sida 6 (14) Lokalern vid OK/Q8 hade inbrottslarm men ej brandlarm. Hade ett brandlarm kopplat till bevakningsföretag eller SOS funnits hade branden upptäckts i ett tidigt skede och följderna hade inte blivit så förödande. Bilder Papper och skräp från krypvind som fallit ned Elrum med kompensator

7 Sida 7 (14) Träbjälklag i elrum Krypvind

8 Sida 8 (14) Inträngningsväg Dörr till elrum

9 Sida 9 (14) Träbjälklag i elrum Angrepsväg Smedjebacken via gavel

10 Sida 10 (14) Angrepsväg Ludvika via gör det själv hall Rökgasventilation

11 Sida 11 (14) Kompensator Kompensator

12 Sida 12 (14)

13 Sida 13 (14)

14 Sida 14 (14)

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i presentbutik, Stora Gatan 49, Västerås, 2010-11-18

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i presentbutik, Stora Gatan 49, Västerås, 2010-11-18 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UTREDNINGSRAPPORT OLYCKSUTREDNING - BRAND Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2011-01-13 Handläggare FC,TT Dnr 2011/86-MBR-197

Läs mer

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19 Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012 Årssekvensnummer 2012003282 Göteborg 2012-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

plankan Trafikolycka med fyra lastbilar Vattenlivräddning Brandutredning efter brand i Gisleparken Räddnings Nr 1 Juni 2012

plankan Trafikolycka med fyra lastbilar Vattenlivräddning Brandutredning efter brand i Gisleparken Räddnings Nr 1 Juni 2012 plankan Nr 1 Juni 2012 En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F Räddnings Trafikolycka med fyra lastbilar Vid räddningsarbetet efter en trafikolycka kom

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Släckmetoder I FOKUS: » Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning.«

Släckmetoder I FOKUS: » Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning.« NR 1 2014 I FOKUS: Släckmetoder» Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning. Det finns behov av att anpassa ledarstilen efter vad gruppen behöver. genom att ta saker för givet kan det

Läs mer

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare 25/02/2013 CARER Arbetsrapport Nr 6, 2013 Linköpings universitet 581 83 Linköping www.liu.se/forskning/carer En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare Åsa Weinholt

Läs mer

Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie av en brand i en villa

Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie av en brand i en villa Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie av en brand i en villa Mattias Strömgren, Lars Harms-Ringdahl och Anders Bergqvist Centrum för personsäkerhet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads

Läs mer

Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817

Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817 Brandskyddsvärdering och Riskbedömning Peter Arnevall 080817 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 2 1.4 Frågeställningar 2 1.5 Avgränsningar 2 2. 3 3. BSV-k 5 3.1 Beskrivning

Läs mer

Begrepp Definition Kommentar

Begrepp Definition Kommentar Huvuddel Varje insatsrapport består av en huvuddel och vid en viss sorts olycka även tilläggsdelar med kompletterande uppgifter specifika för den sortens olycka. 1 Räddningstjänst Blocket omfattar vissa

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF Förord Behovet av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser mot bränder inomhus är stort inom svensk och internationell räddningstjänst. Riskerna förenade med traditionella insatsmetoder,

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand 2 MSB:s kontaktpersoner: Mats Junghage, 1-24 56 74 Publikationsnummer MSB242 ISBN 978-91-7383-125-3 3 Förord Den 5 november 29 uppdrog regeringen åt Myndigheten

Läs mer

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 Objektsadress:, Nacka Objektstyp: Villa Startutrymme: Tvättstuga Startföremål: Värmepump Brandorsak: Troligtvis överhettning

Läs mer

Brandkatastrofen i Göteborg natten 29 30 oktober 1998

Brandkatastrofen i Göteborg natten 29 30 oktober 1998 Brandkatastrofen i Göteborg natten 29 30 oktober 1998 Kamedo 75 1 KAMEDO (Katastrofmedicinska organisationskommittén) har funnits sedan 1963. Den startade sin verksamhet inom ramen för Försvarsmedicinska

Läs mer

I FOKUS: Bilbränder. » Efter fem intensiva dagar lämnade jag Ramnäs stärkt av all den tacksamhet de drabbade visade.«

I FOKUS: Bilbränder. » Efter fem intensiva dagar lämnade jag Ramnäs stärkt av all den tacksamhet de drabbade visade.« NR 3 2014 I FOKUS: Bilbränder» För mig har arbetet på skadeplatsen alltid legat varmast om hjärtat. Efter fem intensiva dagar lämnade jag Ramnäs stärkt av all den tacksamhet de drabbade visade. Vi jobbar

Läs mer

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Rapport - djupstudie Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Dnr: REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

KIVSILS T~WO~OQ) Utgivare. Uppdragsgivare. Författare. Titel. Inom projekt. Sammanfattning. Sökord. Antal sidor. Datum 1993-03-29.

KIVSILS T~WO~OQ) Utgivare. Uppdragsgivare. Författare. Titel. Inom projekt. Sammanfattning. Sökord. Antal sidor. Datum 1993-03-29. Utgivare SRV Uppdragsgivare SRV Författare Christer Strömgren Titel Bombexplosion i World Trade Center, New York, USA Inom projekt Sammanfattning En explosion inträffade i ett av garageplanen under World

Läs mer

Brand i Igelsta värmeverk

Brand i Igelsta värmeverk Insatsrapport Brand i Igelsta värmeverk 2003-02-28 2003-03-20 2003-04-24 Sammanställt av Anders Edstam Brandingenjör Södertörns brandförsvarsförbund 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Kronologisk

Läs mer

Upplevelser av brandförsvarens funktion och agerande under de sociala oroligheterna 2013

Upplevelser av brandförsvarens funktion och agerande under de sociala oroligheterna 2013 Upplevelser av brandförsvarens funktion och agerande under de sociala oroligheterna 2013 Resultat från en enkätundersökning i brandförsvaren i Stockholms län Vi skapar trygghet! Dnr: 113-1511/2013 Innehållsförteckning

Läs mer