Hantera filöverföring till Collectum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantera filöverföring till Collectum"

Transkript

1 Den här instruktionen vänder sig till dig som skickar fil via Collectums internetkontor. Här får du en beskrivning av: 1. hur du skickar filer 2. hur du rättar felposter (= försäkringshändelser) i filen 3. de vanligaste felmeddelandena. För att få bästa möjliga överblick i internetkontoret rekommenderar vi att du har så hög skärmupplösning som möjligt, helst högre än 1024x Så här gör du för att skicka filer 1. Logga in i Collectums internetkontor. Börja med följande: Kontrollera att du har behörighet att skicka fil för det/de organisationsnummer och kostnadsställen som filen innehåller. Det gör du i tjänsten Mina behörigheter. (Detta för att undvika s k behörighetsfel, se punkt 10, Antal behörighetsfel.) Är du administratör och saknar behörighet att skicka fil kontaktar du huvudadministratören för detta organisationsnummer som behöver uppdatera din behörighet. Är du huvudadministratör och saknar behörighet att skicka fil för detta organisationsnummer kontaktar du Collectum för vidare information. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta. Det gör du i tjänsten Ändra mina kontaktuppgifter. (Detta är viktigt för att våra mejl med resultat av inläst fil ska nå dig.) 2. Klicka på tjänsten Skicka ändringar via fil i menyn. 3. Klicka på knappen Bläddra och sök fram filen du vill skicka (se bild på nästa sida). OBS! Tänk på att döpa filen till ditt bolags- eller koncernnamn och ändringsmånad (Testsson AB1101ITP1.xml). Detta underlättar avsevärt vid eventuell kommunikation mellan ditt företag och Collectum angående filen. Sida 1 av 15

2 4. Klicka på knappen Lägg till. 5. Den första kontroll som sker hos Collectum gäller filens format. Om filen inte följer formatet i enlighet med vår kravspecifikation (som PA-leverantören har fått) får du omgående en felrapport med uppgift om att filen har felaktigt format samt uppgift om de felaktigheter som finns i filen, se bilden nedan. Kontakta PA-leverantör och/eller er ITavdelning för hjälp. Referera till felrapporten. Sida 2 av 15

3 6. Är filformatet i enlighet med vår kravspecifikation placerar sig filen enligt bilden nedan. Skicka filen/filerna genom att klicka på knappen Skicka fil. 7. Godkänn att filen skickas till Collectum genom att bocka i rutan och klicka därefter på knappen Bekräfta. 8. Du får en bekräftelse på att filen har skickats till Collectum, se bilden nedan. Sida 3 av 15

4 9. Så snart filen har bearbetats, normalt inom några minuter, kommer du att få ett mejl som meddelar resultatet av den inlästa filen. 10. Så snart du fått mejlet, ta för vana att alltid gå igenom nedanstående punkter, för att åtgärda eventuella felaktigheter innan nästa fil skickas. Antal behörighetsfel Här ser du antal försäkringshändelser som stoppats med behörighetsfel. Ett behörighetsfel kan t ex handla om att du saknar behörighet att skicka fil för det organisationsnummer eller det kostnadsställe som filen innehåller. Försäkringshändelserna har inte registrerats men finns kvar hos oss. Du kommer att bli kontaktad av en handläggare på Collectum som ger dig vidare information. Obs! Notera att övriga försäkringshändelser i filen som inte påverkades av behörighetsfelet har registrerats. Antal felposter Här ser du antal försäkringshändelser som skickats tillbaka till dig som felposter. Du hittar dessa i tjänsten Skicka ändringar via fil och i undertjänsten Visa mina filer. För varje försäkringshändelse visas ett felmeddelande som anger orsaken till varför Collectum inte kunde ta emot registreringen. Viktigt! Rätta dessa felposter innan nästa fil skickas in, detta för att undvika följdfel. Se avsnitt 2 Så här gör du för att rätta felposter. Antal ändringar som hanteras manuellt av Collectum Här ser du antal försäkringshändelser där Collectum behöver göra vissa kontroller innan försäkringshändelserna kan registreras. 2. Så här gör du för att rätta felposter Felposter skapas när det finns en misstämning mellan ert lönesystem och de uppgifter som Collectum har, och betyder att försäkringshändelsen i filen inte har kunnat registreras. Då går den tillbaka till er som en felpost med ett felmeddelande om varför den inte kunde registreras. Felposterna hittar du i internetkontoret i tjänsten Skicka ändringar via fil i undertjänsten Visa mina filer. 1. Logga in i Collectums internetkontor. 2. Klicka på tjänsten Skicka ändringar via fil i menyn och sedan på den Sida 4 av 15

5 underliggande tjänsten Visa mina filer. Ett datumintervall på en månad (den senaste) visas automatiskt för sökning av inskickade filer. Klicka på knappen Sök filer. 3. En tabell visas som motsvarar sökningens datumintervall, se bild nedan. En inläst fil som fått resultatet Inläst med felposter ska rättas. Notera att dessa felposter inte har registrerats. Antalet felposter ser du i tabellen, samtliga måste rättas. Klicka på länken Inläst med felposter. Sida 5 av 15

6 4. Du får nu en översikt av dina felposter och du rättar dem härifrån, se bild nedan. A B C D A. Läs igenom detta innan du börjar rätta dina felposter. B. Visar totala antalet felposter som måste rättas/bearbetas innan nästa fil skickas. C. Här sker all rättning av felposter. Du rättar en ändringstyp i taget för att undvika följdfel. D. OBS! Detta är endast en översiktslista av felposterna. All rättning sker via Rätta - knapparna. 5. Börja med att rätta dina felposter genom att klicka på en ändringstyp i taget. Börja alltid med Rätta nyanmälan och fortsätt sedan vidare knapp för knapp där det finns felposter att rätta. I exemplet nedan har vi klickat på Rätta anmäla lön och då visas alla felposter med ändringstypen Anmäla lön. Felmeddelandet anger orsaken till att posten inte har tagits emot av Collectum. Gå igenom varje felpost, korrigera direkt i tabellen och markera posten/-erna du korrigerat genom att klicka i rutan till vänster. Klicka på Nästa. Sida 6 av 15

7 6. Kontrollera, och bekräfta dina korrigeringar genom att klicka på Bekräfta. En bekräftelse visas, se bilden nedan. 7. Klicka på knappen Tillbaka till felposter för att komma tillbaka till översiktssidan med felposter (där nu antalet felposter uppdaterats). Fortsätt med rättningen av eventuella kvarvarande felposter. 8. Du måste alltid ta bort felposten om du av olika orsaker kommer fram till att försäkringshändelsen inte ska registreras. Du kanske t ex har valt att korrigera försäkringshändelsen manuellt i tjänsten Anmäla och ändra eller valt att skicka ändringen via ny fil. Markera den och klicka på knappen Ta bort. Notera att du inte behöver bekräfta detta. Sida 7 av 15

8 Analysera och var kritisk till varför en felpost skapades. En felpost är en misstämning mellan ert lönesystem och de uppgifter som finns hos Collectum. En kontroll i lönesystemet är alltid befogad i samband med rättning. 9. Efter rättning/bearbetning av samtliga felposter i filen kommer resultatet att ändras från Inläst med felposter till Inläst OK, se bilden nedan. 10. Klicka på tjänsten Skicka ändringar via fil. Har du fortfarande ett meddelande som visar att du har felposter att rätta? Då finns det fortfarande en eller flera filer som inte är rättade/bearbetade, se bilden nedan. 11. Gör en sökning i tjänsten Visa mina filer och utöka datumintervallet. Ändra fr o m- datum till den tidpunkt då ni började skicka fil till Collectum. Är du osäker på tidpunkten, ange , som var första möjliga tidpunkt att skicka fil till Collectum. Om du då hittar filer som är orättade, tänk på att rätta filerna i datumordning (äldsta filen först), annars är risken stor att följdfel uppstår. Sida 8 av 15

9 3. Exempel på de vanligaste felmeddelandena Nedan visas en lista över de vanligaste felmeddelandena som visas i meddelandefältet när du ska rätta felposter i dina skickade filer i tjänsten Visa mina filer. Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Ange månadslön istället för årslön! Ange årslön istället för månadslön! Angivet kostnadsställe ogiltigt. Anställning mellan angivet företag och försäkrad saknas för angiven tidpunkt. Anställning redan avslutad på samma tidpunkt, vill du ändra avgångsorsak? Anställning är låst. Anställning/Försäkring mellan företag och person saknas vid angiven tidpunkt för avanmälan. Anställning/försäkring saknas per angiven tidpunkt. Anställningsstatus redan ändrad. Avanmälan får ej göras då anställningen är avslutad pga flytt. Avanmälan mer än 2 år bakåt i tiden. Är detta korrekt? Individen har en produkt (ITP 1) som kräver månadslön. Individen har en produkt (ITP 2) som kräver årslön. Kostnadsställe är ej aktivt eller spärrat för inträde. Du har försökt anmäla en lön (ITP 1 eller 2) före eller efter (ITP 2) aktuell anställning. En avanmälan har redan registrerats men nu anges ny avgångsorsak. Två personer är inne i systemet samtidigt och försöker arbeta med samma individ. Du har försökt att göra en avanmälan före (gäller både ITP 1 och 2) eller efter (gäller endast ITP 2) aktuell anställning. Du försöker registrera något (vad som helst på en individ) men anställning saknas. En avanmälan har försökt att göras men det finns redan en avanmälan med samma tidpunkt och status. En avanmälan har försökt att göras men anställningen är redan avslutad pga flytt till annat bolag. Detta är endast en kontrollfråga. Ange månadslön. Ange årslön. Ange ett annat giltigt kostnadsställe. Ändra tidpunkt. Endast en kontrollfråga. Bekräfta eller Avbryt. Endast en person åt gången kan arbeta med en individ. Kom överens om vem som ska arbeta med individen. Ändra tidpunkt. Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen och individen. Kontrollera tidigare avanmälan och ange eventuell ny orsak eller tidpunkt. Kontrollen sker för ITP 1 och ITP 2 pga eventuell felregistrering. Det är en påminnelse om att det kommer att ha stor påverkan på den försäkrade. Avanmälan redan registrerad för samma tidpunkt. Du har redan gjort en avanmälan. Avanmälan sammanfaller med en senare anställning på samma företag. Vg kontakta Collectum. Avanmälan sammanfaller med nyanmälan. Vg bekräfta med blankett. Avanmälan utförd. En avanmälan har försökt att göras men då det finns flera anställningar på samma företag vet inte systemet vilken anställning som avses. En avanmälan har försökt att göras men nyanmälan finns vid samma tidpunkt. Detta är endast ett informationsmeddelande, i detta fall en bekräftelse på aktiviteten. Om anställningen ej ska gälla, vg kontakta Collectum! Sida 9 av 15

10 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Avanmälan överlappar en senare anställning på samma företag. Vg kontakta Collectum. Avanmälantidpunkt måste vara senare än eller lika med föräldraledighetstidpunkt. Avgångspension är ej aktuell för avdelning 1. Avtalad produkt saknas. Avtalad produkt är ej giltig. Bekräfta vad som ska gälla för alternativ ITP. Anmäls via blankett som hämtas på Collectums hemsida. Byte av kostnadsställe får ej göras retroaktivt. Vg ange nuvarande månad. för föräldraledighet har angivits för felaktig orsak. för föräldraledighet saknas. Den försäkrade är registrerad som avliden. Det finns en senare anställning på företaget. Avanmäl ny anställning i samband med inträdet. Det finns lön(er) registr. efter denna lön. Vad ska gälla för lön(er)? En avanmälan har försökt att göras men då det finns flera anställningar på samma företag vet inte systemet vilken anställning som avses. Du har angett två olika tidpunkter. Avanmälanstidpunkt får aldrig vara tidigare än föräldraledighetstidpunkt. Du har valt avgångsorsak "Avgångspension" vilket ej är möjligt för ITP 1. En nyanmälan har försökt att göras på en ITP produkt som företaget inte har vid aktuell tidpunkt. Du har försökt registrera något på en produkt som har status "Avslutad", dvs. ej giltig. Tidigare anställning finns med val av alternativ ITP. Om val av alternativ ITP ska gälla även vid den nya anställningen, anmäls det via blankett. I Collectums nya administrationssystem är kostnadsställe en fakturaadress. Ingen kreditering/debitering sker. Byte av kostnadsställe kan endast ske aktuell månad. Du har valt annan orsak än föräldraledighet (vid avanmälan) och försöker fylla i datumfältet för föräldraledighet. Du har valt orsak föräldraledighet (vid avanmälan) men glömt att fylla i datumfältet för föräldraledighet. En avanmälan har försökt att göras, men avanmälan har redan registrerats i samband med dödsfallstidpunkt. Det finns en senare anställning på företaget för denna individ. En löneändring har försökt att göras för ITP 2 men det finns anmälda löner efter vald tidpunkt. Ändra tidpunkt. Ändra orsak till antingen "Avslutad anställning" eller "Tjänstledig". Välj annan ITP produkt eller annan tidpunkt. Välj en annan giltig produkt eller kontakta Collectum. Om den anställde ska ha hel ITP ska nyanmälan göras i Collectums internetkontor. Ska alternativ ITP gälla görs nyanmälan med blankett 2399 (blanketten hittar ni på Ändra tidpunkt. Ändra orsak eller ta bort datumet Ange datum eller ändra orsak. Om avanmälan avser tidpunkt före dödsfall, gör om registreringen med nytt datum. Välj att ändra lön/lönerna, ta bort eller låt kvarstå oförändrade. Det måste vara minst en försäkringsmånads glapp till föregående anställning på samma bolag. Vg ändra nyanmälantidpunkt. Eller ändra tidigare avgångstidpunkt. Ej tillåtet att ange arbetsoförmåga då personen är fullt arbetsför. Fel checksiffra för personnummer. Det måste vara minst en försäkringsmånads glapp till föregående anställning på samma bolag. Vid lön/flytt försöker du att ange arbetsoförmåga fastän personen har full arbetsförmåga. Du har angett fel checksiffra i personnummer. Vänligen kontakta Collectum eller ändra nyanmälantidpunkt/avgångstidpunkt. Hänvisa till sjukregler för respektive ITP 1 och 2. Kontrollera personnummer och ange rätt checksiffra. Sida 10 av 15

11 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Fel format på personnummer. Fel längd på personnummer. Fel personnummer. Fel vid skapande av försäkrad, en orsak kan vara dubblett i fil. Felaktigt angiven arbetsoförmåga. Flytt ej utförd pga pågående föräldraledighet. Nyanmäl när åter i tjänst. Flytt ej utförd. Flytt utförd. Flyttorsak okänd. Framtida avanmälan mer än 13 mån framåt går ej att genomföra. Framtida ändring ej tillåten. Framtida ändringstidpunkt > 1 mån ej tillåten. Framtida ändringstidpunkt är ej tillåten. Företaget har ogiltig status, vg kontakta Collectum. Försäkrad har avgått med pensioneringssyfte. Försäkring tecknas ej pga att personen är sjukanmäld, återkom när frisk. Grad av arbetsoförmåga måste anges, vg anmäl via IK. Kostnadsställe låst, var god kontakta Collectum. Kostnadsställe låst. Kostnadsställe saknas. Du har angett personnummer med eller utan bindestreck eller sekel. Du har angett personnummer med eller utan bindestreck eller sekel. Du har angett fel personnummer. En nyanmälan har försökt att göras på en individ som redan finns i Collectums system. En nyanmälan har försökt att registreras på en person som ej är fullt arbetsför. Ingen AO-grad har dock angetts. Flytt ej utförd pga pågående föräldraledighet. Flytt ej utförd och ärende skapas hos Collectum. Informationsmeddelande, en bekräftelse på flytten. Du har glömt att ange produkt eller kostnadsställe. Du har försökt registrera en avanmälan mer än 13 månader framåt i tiden. En framtida löneändring för ITP 1 har försökt att registreras men detta är ej tillåtet då kontant utbetald bruttolön gäller. En nyanmälan/löneändring för ITP 2 har försökt att registreras med en tidpunkt längre fram än en månad. Detta är ej möjligt. Nyanmälan/löneändring får bara göras för innevarande månad. En nyanmälan har försökt att registreras men företaget har ogiltig status för det. En avanmälan för ITP 2 har redan registrerats men nu anges ny avgångsorsak eller tidpunkt. Du försöker registrera en nyanmälan på bolag B men individen är registrerad som sjuk på bolag A. Gäller endast för ITP 2 och sker vid löneändring/flytt för personer som har en arbetsoförmåga. En avanmälan har försökt att göras och personen finns på ett låst kostnadsställe. En flytt har försökt att göras från eller till ett låst kostnadsställe. Du har angett kostnadsställe som saknas hos Collectum eller inte angett något kostnadsställe. Ange personnummer med bindestreck och sekel. Ange personnummer med bindestreck och sekel (12 siffror). Kontrollera personnummer och ange rätt personnummer. Kontrollera fil och ta bort eventuella dubbletter. Ange AO-grad. Nyanmäl när individ är åter i tjänst. Ange produkt och/eller kostnadsställe. Avvakta tills det är 13 månader kvar. Ange lön endast för aktuell månad. Avvakta anmälan/löneändring till möjlig framtida tidpunkt. Avvakta. Pga att orsak är pensioneringssyfte kan inte ändring ske. Avvakta eller kontakta Collectum! Du måste via tjänsten "Bearbeta felposter" ange samma eller ny AOgrad. Ändra till giltigt kostnadsställe (enligt Collectums siffersättning för kostnadsställe, t ex 001, 002 etc.). Sida 11 av 15

12 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Lön finns redan registrerad per samma tidpunkt, v.g. bekräfta via IK. Lön finns redan registrerad per samma tidpunkt, du har redan angett en lön för angiven månad. Du har försökt registrera en lön i kombination med retroaktiv flytt vilket ej är tillåtet. Bekräfta att ny lön är ok. Flytta individ utan löneändring och anmäl lön separat. Lön får ej anges vid en retroaktiv flytt. Lön får inte vara 0 för avdelning 2. Lön får inte vara 0 för avdelning 2. Ange årslön. Lön över , är detta korrekt? En kontrollfråga (endast vid ITP 1). Kontrollera att lönen är korrekt. Löneändring ej sparad - samma lön finns redan registrerad. Du har försökt registrera en dubblett. Löneändring ej sparad. Endast ett informationsmeddelande. Löneändring per samma månad finns. Löneändring sparad. Månadslön efter avslutad anställning. Vg anmäl på blankett. Noll-lön är ej tillåten. Ny AO-grad ska ej anges för avd 1. Ny lön understiger 1 inkomstbasbelopp, är detta korrekt? Ny lön understiger gammal lön med mer än 20 %, är detta korrekt? Ny lön överstiger 50 inkomstbasbelopp, är detta korrekt? Du registrerar lön för en månad där lön redan finns registrerad. En fråga visas: "Lön per samma månad finns. Ska denna lön gälla?" Endast ett informationsmeddelande, i detta fall en bekräftelse på aktiviteten. Du har försökt registrera månadslön efter avslutad anställning (mer än 2 månader efter). En noll-lön har försökt att registreras för ITP 2 vilket ej är tillåtet. Du har försökt ändra AO-grad. Vi tar ej hänsyn till detta då vi tar in uppgifter från Försäkringskassan. Bekräfta att ny lön är ok. Denna kontroll kommer att tas bort! Ange årslön. Ändring ej tillåten. En extra kontroll för att säkerställa att du ej anger månadslön (ITP 2). Årslön ska anges för ITP 2. En extra kontroll för att säkerställa att du ej anger fel lön. Endast en rimlighetskontroll. Kontrollera att angiven årslön är korrekt. Ny lön överstiger gammal lön med mer än 200 %, är detta korrekt? Endast en rimlighetskontroll. Nyanmälan ej utförd. Endast ett informationsmeddelande. Nyanmälan finns redan, vg använd tjänsten flytt eller löneändring Nyanmälan saknas för angiven person. Nyanmälan saknas för försäkrad. Nyanmälan saknas och personen har ej giltig ålder för ITP. Nyanmälan utförd. Ogiltig lön. Lön får inte vara negativ. Du har försökt registrera nyanmälan men aktiv anställning finns redan på samma företag. Du har försökt registrera löneändring eller avanmälan men nyanmälan saknas. Du har försökt registrera löneändring eller avanmälan men nyanmälan saknas. En löneändring/avanmälan har försökt registreras men personen saknas i Collectums system samt har ej giltig ålder för ITP. Endast ett informationsmeddelande, i detta fall en bekräftelse på aktiviteten. En lönejustering har försökt att göras med en minuslön. Detta är ej tillåtet. Kontrollera att angiven årslön är korrekt. Om ändring vill göras, använd någon av tjänsterna "Flytt" eller "Löneändring". Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen. Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen. Avvakta tills personen har uppnått giltig ålder för ITP. Om justering av redan registrerad månadslön ska göras, rapportera in den korrekta lönen. Sida 12 av 15

13 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Ogiltigt datum. Endast ett informationsmeddelande. Orsak för avanmälan saknas eller är felaktigt angiven. Pensionsålder uppnådd, ITP går ej att teckna. Pensionsålder uppnådd. Vg teckna gruppanmäld TGL. Personen finns redan anmäld av er. Personen har ej premiedragande försäkring hos er. En avanmälan har försökt registreras utan orsak (för ITP 1 och ITP 2) eller med fel orsak (för ITP 1). Du har försökt registrera en nyanmälan för ITP 2 men personen har ej rätt att teckna detta då pensionsålder är uppnådd. Du har försökt registrera en nyanmälan för ITP 2 men personen har ej rätt att teckna detta då pensionsålder är uppnådd. Du har försökt registrera nyanmälan men aktiv anställning finns redan på samma företag. En löneändring har försökt att göras men personen har för närvarande ingen aktiv försäkring. Dock finns en anställning. Personen har val av alt. ITP och ny lön < 7,5 IBB, är detta korrekt? Endast en kontrollfråga. Personen saknas hos er. Vg nyanmäl innan löneändring skickas. Personen är tjänstledig/föräldraledig. Lön får inte anges. Personnummer saknas eller är felaktigt. Retroaktiv nyanmälan, löneförlopp saknas. Du har försökt registrera löneändring men anställning saknas. En löneändring har försökt att göras men personen har för närvarande ingen aktiv försäkring. Dock finns en anställning. Du har angett personnummer som saknas eller är felaktigt angivet. Du har försökt registrera retroaktiv nyanmälan (som är mer än 24 månader) men löneförlopp saknas. Vid avanmälan måste alltid orsak anges. För ITP 1 kan endast orsakerna vara "Avslutad anställning" och "Tjänstledig". Tjänstepension kan ej tecknas, men Gruppanmälan TGL är möjligt. För mer information se Tjänstepension kan ej tecknas, men Gruppanmälan TGL är möjligt. För mer information se Om ändring vill göras, använd någon av tjänsterna "Flytt" eller "Löneändring". Avvakta tills personen blir frisk alternativt gör en nyanmälan om personen är tjänst- eller föräldraledig. Kontrollera lönen! Om ny lön stämmer, vänligen bekräfta kontrollfrågan. Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen. Registrera en nyanmälan före en löneändring kan ske. Kontrollera personnummer. Ange personnummer med bindestreck och sekel (12 siffror). Ett informationsmeddelande där du måste bekräfta för att gå vidare. Ska kompletterande avgifter kvarstå? Ska personen fortsätta vara utträden/undantagen/avstående ITP? (Vg kontakta Collectum) Ska utlandstjänstgöring gälla efter flytten? Gäller tjänsten "Flytt". Frågan uppstår vid flytt mellan företag och mellan ITP 1 där den avtalade kompletterande avgiften skiljer sig åt mellan företagen. En stoppande signal som gäller tjänsten "Flytt". Gäller tjänsten "Flytt". Det skapas ärende ett ärende hos Collectum. Du kan inte flytta en person med Undantag/Avstående/Utträde utan måste skicka in en blankett. Endast Collectums handläggare kan utföra flytt av U/A/U (efter att blankett skickats in). Bearbetningen avbryts och ett felmeddelande Ska utlandstjänstgöring gälla efter flytten? visas. Detta felmeddelande kan du gå förbi i tjänsten "Bearbeta felposter". Sida 13 av 15

14 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Stor lönehöjning nära pensionsålder, vg bekräfta med kopia av lönebesked. Tjänstledighet innan pension. Vg ange avgångsorsak "Avslutad anställning" Två personer finns redan med angivet personnummer. Verifiera att avd 1 skall gälla via blankett som finns på Det återstår mellan 5 och 7 år till planenlig/individuell pensionsålder och den nya lönen överstiger den gamla lönen med mer än 35 %. Elektronisk registrering är inte möjlig för detta ärende. Vänligen anmäl löneändring via blankett och bifoga en kopia på lönebeskedet. Om det finns avanmälan med orsak "Avgångspension" kan den endast ändras till orsak "Avslutad anställning". Ändra avgångsorsak. Du har försökt registrera nyanmälan men personnumret finns redan. Du har försökt registrera flytt eller nyanmälan där vi kräver blankett pga att individen är född före 1979 och anmälts på ITP 1. Kontrollera personnumret. Du måste skicka in en blankett. Vg anmäl på avdelning 1. Du har försökt registrera nyanmälan på ITP 2 (för en individ född senare än 1979) efter Nyanmäl individen på ITP 1. Villkor för att flytta person är ej uppfyllda. Vg kontrollera samtliga uppgifter. En stoppande signal. Kontrollera angivna uppgifter. Åldersgräns 18 år ej uppnådd, vg återkom när ålder är uppnådd. Ändringstidpunkt ligger före konverteringsdatum, systemet saknar uppgifter och manuell kontroll måste utföras. Är angiven lön verkligen årslön? Vg verifiera nyanmälan via IK. Ärende kommer att skapas hos Collectum En nyanmälan har försökt registreras men personen saknas i Collectums system samt har ej giltig ålder för ITP. Du har försökt registrera en aktivitet före Detta är en stoppande signal. Ett ärende skapas hos Collectum. En kontrollfråga att årslön är korrekt jämfört med tidigare årslön. Vid "stoppande" fel där du ej kan bekräfta via bearbeta felposter så skapas ett ärende hos Collectum. Frågor? Ring eller mejla till Avvakta tills personen har uppnått giltig ålder för ITP. Kontrollera att lönen är korrekt. Sida 14 av 15

Inställningar för Rapportering till Collectum

Inställningar för Rapportering till Collectum Inställningar för Rapportering till Collectum Ska du rapportera pensionsförmedlande lön till Collectum för anställda som omfattas av ITP-avtalet ITP1 och/eller ITP2? I löneprogrammet kan du för varje utbetalningsmånad

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret P O HALLMANS GATA 3, STOCKHOLM. ARKITEKT: BRUNNBERG & FORSHED 1 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Internetkontoret Internetkontoret enkelt och bekvämt Du som administrerar företagets ITP-försäkringar gör det

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand 5020.2010.01 2010 Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR 205 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den här

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänste pensionen Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet ser ut för

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Beskrivning av fakturan

Beskrivning av fakturan Beskrivning av fakturan Fakturahuvud Faktura Fakturanummer / OCR-nummer 2110101010 Kundnummer Er referens 999999-000 ABC-12345 Organisationsnummer Fakturaperiod Fakturadatum Betalning oss tillhanda senast

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Villkor om kompletterande premier till ITP

Villkor om kompletterande premier till ITP Villkor om kompletterande premier till ITP 1 Bakgrund... 2 2 Avtal om kompletterande premier... 2 2.1 Löpande premier... 2 2.2 Engångspremier... 3 2.3 Livsarbetstidspremier... 3 3 Allmänna förutsättningar...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor

Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor för användande av Collectum AB:s ( Collectum ) elektroniska tjänster

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 6

2010-06-11 Sida 1 av 6 2010-06-11 Sida 1 av 6 Användarmanual Licens Alla föreningar, oavsett om ditt SDF använder IDA eller inte, ska licensiera/registrera alla spelare A- och B- licenser) i IDA. Om ditt SDF inte använder IDA

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi

Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi 2004-11-22 Reviderad: 2005-01-07 Ewa Davidsson 2010-11-05 Vårdhygien 2013-06-20 Landstinget i Östergötland 2014-02-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9 SITHS i Easy Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Sid 1/9 Innehållsförteckning Förutsättningar för att hantera Självdeklarationen i Easy... 3 1. Hantera Självdeklarationen i Easy... 4 2. Dokumenthantering...

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Hur visas KPA-försäkringar hos Min Pension efter 2012-06-25

Hur visas KPA-försäkringar hos Min Pension efter 2012-06-25 1(10) Hur visas KPA-försäkringar hos Min Pension efter 2012-06-25 Bakgrund KPA och Min Pension har under det första halvåret 2012 tillsammans genomfört ett projekt med syfte att utöka och förbättra informationsleveranserna

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer