Hantera filöverföring till Collectum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantera filöverföring till Collectum"

Transkript

1 Den här instruktionen vänder sig till dig som skickar fil via Collectums internetkontor. Här får du en beskrivning av: 1. hur du skickar filer 2. hur du rättar felposter (= försäkringshändelser) i filen 3. de vanligaste felmeddelandena. För att få bästa möjliga överblick i internetkontoret rekommenderar vi att du har så hög skärmupplösning som möjligt, helst högre än 1024x Så här gör du för att skicka filer 1. Logga in i Collectums internetkontor. Börja med följande: Kontrollera att du har behörighet att skicka fil för det/de organisationsnummer och kostnadsställen som filen innehåller. Det gör du i tjänsten Mina behörigheter. (Detta för att undvika s k behörighetsfel, se punkt 10, Antal behörighetsfel.) Är du administratör och saknar behörighet att skicka fil kontaktar du huvudadministratören för detta organisationsnummer som behöver uppdatera din behörighet. Är du huvudadministratör och saknar behörighet att skicka fil för detta organisationsnummer kontaktar du Collectum för vidare information. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta. Det gör du i tjänsten Ändra mina kontaktuppgifter. (Detta är viktigt för att våra mejl med resultat av inläst fil ska nå dig.) 2. Klicka på tjänsten Skicka ändringar via fil i menyn. 3. Klicka på knappen Bläddra och sök fram filen du vill skicka (se bild på nästa sida). OBS! Tänk på att döpa filen till ditt bolags- eller koncernnamn och ändringsmånad (Testsson AB1101ITP1.xml). Detta underlättar avsevärt vid eventuell kommunikation mellan ditt företag och Collectum angående filen. Sida 1 av 15

2 4. Klicka på knappen Lägg till. 5. Den första kontroll som sker hos Collectum gäller filens format. Om filen inte följer formatet i enlighet med vår kravspecifikation (som PA-leverantören har fått) får du omgående en felrapport med uppgift om att filen har felaktigt format samt uppgift om de felaktigheter som finns i filen, se bilden nedan. Kontakta PA-leverantör och/eller er ITavdelning för hjälp. Referera till felrapporten. Sida 2 av 15

3 6. Är filformatet i enlighet med vår kravspecifikation placerar sig filen enligt bilden nedan. Skicka filen/filerna genom att klicka på knappen Skicka fil. 7. Godkänn att filen skickas till Collectum genom att bocka i rutan och klicka därefter på knappen Bekräfta. 8. Du får en bekräftelse på att filen har skickats till Collectum, se bilden nedan. Sida 3 av 15

4 9. Så snart filen har bearbetats, normalt inom några minuter, kommer du att få ett mejl som meddelar resultatet av den inlästa filen. 10. Så snart du fått mejlet, ta för vana att alltid gå igenom nedanstående punkter, för att åtgärda eventuella felaktigheter innan nästa fil skickas. Antal behörighetsfel Här ser du antal försäkringshändelser som stoppats med behörighetsfel. Ett behörighetsfel kan t ex handla om att du saknar behörighet att skicka fil för det organisationsnummer eller det kostnadsställe som filen innehåller. Försäkringshändelserna har inte registrerats men finns kvar hos oss. Du kommer att bli kontaktad av en handläggare på Collectum som ger dig vidare information. Obs! Notera att övriga försäkringshändelser i filen som inte påverkades av behörighetsfelet har registrerats. Antal felposter Här ser du antal försäkringshändelser som skickats tillbaka till dig som felposter. Du hittar dessa i tjänsten Skicka ändringar via fil och i undertjänsten Visa mina filer. För varje försäkringshändelse visas ett felmeddelande som anger orsaken till varför Collectum inte kunde ta emot registreringen. Viktigt! Rätta dessa felposter innan nästa fil skickas in, detta för att undvika följdfel. Se avsnitt 2 Så här gör du för att rätta felposter. Antal ändringar som hanteras manuellt av Collectum Här ser du antal försäkringshändelser där Collectum behöver göra vissa kontroller innan försäkringshändelserna kan registreras. 2. Så här gör du för att rätta felposter Felposter skapas när det finns en misstämning mellan ert lönesystem och de uppgifter som Collectum har, och betyder att försäkringshändelsen i filen inte har kunnat registreras. Då går den tillbaka till er som en felpost med ett felmeddelande om varför den inte kunde registreras. Felposterna hittar du i internetkontoret i tjänsten Skicka ändringar via fil i undertjänsten Visa mina filer. 1. Logga in i Collectums internetkontor. 2. Klicka på tjänsten Skicka ändringar via fil i menyn och sedan på den Sida 4 av 15

5 underliggande tjänsten Visa mina filer. Ett datumintervall på en månad (den senaste) visas automatiskt för sökning av inskickade filer. Klicka på knappen Sök filer. 3. En tabell visas som motsvarar sökningens datumintervall, se bild nedan. En inläst fil som fått resultatet Inläst med felposter ska rättas. Notera att dessa felposter inte har registrerats. Antalet felposter ser du i tabellen, samtliga måste rättas. Klicka på länken Inläst med felposter. Sida 5 av 15

6 4. Du får nu en översikt av dina felposter och du rättar dem härifrån, se bild nedan. A B C D A. Läs igenom detta innan du börjar rätta dina felposter. B. Visar totala antalet felposter som måste rättas/bearbetas innan nästa fil skickas. C. Här sker all rättning av felposter. Du rättar en ändringstyp i taget för att undvika följdfel. D. OBS! Detta är endast en översiktslista av felposterna. All rättning sker via Rätta - knapparna. 5. Börja med att rätta dina felposter genom att klicka på en ändringstyp i taget. Börja alltid med Rätta nyanmälan och fortsätt sedan vidare knapp för knapp där det finns felposter att rätta. I exemplet nedan har vi klickat på Rätta anmäla lön och då visas alla felposter med ändringstypen Anmäla lön. Felmeddelandet anger orsaken till att posten inte har tagits emot av Collectum. Gå igenom varje felpost, korrigera direkt i tabellen och markera posten/-erna du korrigerat genom att klicka i rutan till vänster. Klicka på Nästa. Sida 6 av 15

7 6. Kontrollera, och bekräfta dina korrigeringar genom att klicka på Bekräfta. En bekräftelse visas, se bilden nedan. 7. Klicka på knappen Tillbaka till felposter för att komma tillbaka till översiktssidan med felposter (där nu antalet felposter uppdaterats). Fortsätt med rättningen av eventuella kvarvarande felposter. 8. Du måste alltid ta bort felposten om du av olika orsaker kommer fram till att försäkringshändelsen inte ska registreras. Du kanske t ex har valt att korrigera försäkringshändelsen manuellt i tjänsten Anmäla och ändra eller valt att skicka ändringen via ny fil. Markera den och klicka på knappen Ta bort. Notera att du inte behöver bekräfta detta. Sida 7 av 15

8 Analysera och var kritisk till varför en felpost skapades. En felpost är en misstämning mellan ert lönesystem och de uppgifter som finns hos Collectum. En kontroll i lönesystemet är alltid befogad i samband med rättning. 9. Efter rättning/bearbetning av samtliga felposter i filen kommer resultatet att ändras från Inläst med felposter till Inläst OK, se bilden nedan. 10. Klicka på tjänsten Skicka ändringar via fil. Har du fortfarande ett meddelande som visar att du har felposter att rätta? Då finns det fortfarande en eller flera filer som inte är rättade/bearbetade, se bilden nedan. 11. Gör en sökning i tjänsten Visa mina filer och utöka datumintervallet. Ändra fr o m- datum till den tidpunkt då ni började skicka fil till Collectum. Är du osäker på tidpunkten, ange , som var första möjliga tidpunkt att skicka fil till Collectum. Om du då hittar filer som är orättade, tänk på att rätta filerna i datumordning (äldsta filen först), annars är risken stor att följdfel uppstår. Sida 8 av 15

9 3. Exempel på de vanligaste felmeddelandena Nedan visas en lista över de vanligaste felmeddelandena som visas i meddelandefältet när du ska rätta felposter i dina skickade filer i tjänsten Visa mina filer. Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Ange månadslön istället för årslön! Ange årslön istället för månadslön! Angivet kostnadsställe ogiltigt. Anställning mellan angivet företag och försäkrad saknas för angiven tidpunkt. Anställning redan avslutad på samma tidpunkt, vill du ändra avgångsorsak? Anställning är låst. Anställning/Försäkring mellan företag och person saknas vid angiven tidpunkt för avanmälan. Anställning/försäkring saknas per angiven tidpunkt. Anställningsstatus redan ändrad. Avanmälan får ej göras då anställningen är avslutad pga flytt. Avanmälan mer än 2 år bakåt i tiden. Är detta korrekt? Individen har en produkt (ITP 1) som kräver månadslön. Individen har en produkt (ITP 2) som kräver årslön. Kostnadsställe är ej aktivt eller spärrat för inträde. Du har försökt anmäla en lön (ITP 1 eller 2) före eller efter (ITP 2) aktuell anställning. En avanmälan har redan registrerats men nu anges ny avgångsorsak. Två personer är inne i systemet samtidigt och försöker arbeta med samma individ. Du har försökt att göra en avanmälan före (gäller både ITP 1 och 2) eller efter (gäller endast ITP 2) aktuell anställning. Du försöker registrera något (vad som helst på en individ) men anställning saknas. En avanmälan har försökt att göras men det finns redan en avanmälan med samma tidpunkt och status. En avanmälan har försökt att göras men anställningen är redan avslutad pga flytt till annat bolag. Detta är endast en kontrollfråga. Ange månadslön. Ange årslön. Ange ett annat giltigt kostnadsställe. Ändra tidpunkt. Endast en kontrollfråga. Bekräfta eller Avbryt. Endast en person åt gången kan arbeta med en individ. Kom överens om vem som ska arbeta med individen. Ändra tidpunkt. Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen och individen. Kontrollera tidigare avanmälan och ange eventuell ny orsak eller tidpunkt. Kontrollen sker för ITP 1 och ITP 2 pga eventuell felregistrering. Det är en påminnelse om att det kommer att ha stor påverkan på den försäkrade. Avanmälan redan registrerad för samma tidpunkt. Du har redan gjort en avanmälan. Avanmälan sammanfaller med en senare anställning på samma företag. Vg kontakta Collectum. Avanmälan sammanfaller med nyanmälan. Vg bekräfta med blankett. Avanmälan utförd. En avanmälan har försökt att göras men då det finns flera anställningar på samma företag vet inte systemet vilken anställning som avses. En avanmälan har försökt att göras men nyanmälan finns vid samma tidpunkt. Detta är endast ett informationsmeddelande, i detta fall en bekräftelse på aktiviteten. Om anställningen ej ska gälla, vg kontakta Collectum! Sida 9 av 15

10 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Avanmälan överlappar en senare anställning på samma företag. Vg kontakta Collectum. Avanmälantidpunkt måste vara senare än eller lika med föräldraledighetstidpunkt. Avgångspension är ej aktuell för avdelning 1. Avtalad produkt saknas. Avtalad produkt är ej giltig. Bekräfta vad som ska gälla för alternativ ITP. Anmäls via blankett som hämtas på Collectums hemsida. Byte av kostnadsställe får ej göras retroaktivt. Vg ange nuvarande månad. för föräldraledighet har angivits för felaktig orsak. för föräldraledighet saknas. Den försäkrade är registrerad som avliden. Det finns en senare anställning på företaget. Avanmäl ny anställning i samband med inträdet. Det finns lön(er) registr. efter denna lön. Vad ska gälla för lön(er)? En avanmälan har försökt att göras men då det finns flera anställningar på samma företag vet inte systemet vilken anställning som avses. Du har angett två olika tidpunkter. Avanmälanstidpunkt får aldrig vara tidigare än föräldraledighetstidpunkt. Du har valt avgångsorsak "Avgångspension" vilket ej är möjligt för ITP 1. En nyanmälan har försökt att göras på en ITP produkt som företaget inte har vid aktuell tidpunkt. Du har försökt registrera något på en produkt som har status "Avslutad", dvs. ej giltig. Tidigare anställning finns med val av alternativ ITP. Om val av alternativ ITP ska gälla även vid den nya anställningen, anmäls det via blankett. I Collectums nya administrationssystem är kostnadsställe en fakturaadress. Ingen kreditering/debitering sker. Byte av kostnadsställe kan endast ske aktuell månad. Du har valt annan orsak än föräldraledighet (vid avanmälan) och försöker fylla i datumfältet för föräldraledighet. Du har valt orsak föräldraledighet (vid avanmälan) men glömt att fylla i datumfältet för föräldraledighet. En avanmälan har försökt att göras, men avanmälan har redan registrerats i samband med dödsfallstidpunkt. Det finns en senare anställning på företaget för denna individ. En löneändring har försökt att göras för ITP 2 men det finns anmälda löner efter vald tidpunkt. Ändra tidpunkt. Ändra orsak till antingen "Avslutad anställning" eller "Tjänstledig". Välj annan ITP produkt eller annan tidpunkt. Välj en annan giltig produkt eller kontakta Collectum. Om den anställde ska ha hel ITP ska nyanmälan göras i Collectums internetkontor. Ska alternativ ITP gälla görs nyanmälan med blankett 2399 (blanketten hittar ni på Ändra tidpunkt. Ändra orsak eller ta bort datumet Ange datum eller ändra orsak. Om avanmälan avser tidpunkt före dödsfall, gör om registreringen med nytt datum. Välj att ändra lön/lönerna, ta bort eller låt kvarstå oförändrade. Det måste vara minst en försäkringsmånads glapp till föregående anställning på samma bolag. Vg ändra nyanmälantidpunkt. Eller ändra tidigare avgångstidpunkt. Ej tillåtet att ange arbetsoförmåga då personen är fullt arbetsför. Fel checksiffra för personnummer. Det måste vara minst en försäkringsmånads glapp till föregående anställning på samma bolag. Vid lön/flytt försöker du att ange arbetsoförmåga fastän personen har full arbetsförmåga. Du har angett fel checksiffra i personnummer. Vänligen kontakta Collectum eller ändra nyanmälantidpunkt/avgångstidpunkt. Hänvisa till sjukregler för respektive ITP 1 och 2. Kontrollera personnummer och ange rätt checksiffra. Sida 10 av 15

11 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Fel format på personnummer. Fel längd på personnummer. Fel personnummer. Fel vid skapande av försäkrad, en orsak kan vara dubblett i fil. Felaktigt angiven arbetsoförmåga. Flytt ej utförd pga pågående föräldraledighet. Nyanmäl när åter i tjänst. Flytt ej utförd. Flytt utförd. Flyttorsak okänd. Framtida avanmälan mer än 13 mån framåt går ej att genomföra. Framtida ändring ej tillåten. Framtida ändringstidpunkt > 1 mån ej tillåten. Framtida ändringstidpunkt är ej tillåten. Företaget har ogiltig status, vg kontakta Collectum. Försäkrad har avgått med pensioneringssyfte. Försäkring tecknas ej pga att personen är sjukanmäld, återkom när frisk. Grad av arbetsoförmåga måste anges, vg anmäl via IK. Kostnadsställe låst, var god kontakta Collectum. Kostnadsställe låst. Kostnadsställe saknas. Du har angett personnummer med eller utan bindestreck eller sekel. Du har angett personnummer med eller utan bindestreck eller sekel. Du har angett fel personnummer. En nyanmälan har försökt att göras på en individ som redan finns i Collectums system. En nyanmälan har försökt att registreras på en person som ej är fullt arbetsför. Ingen AO-grad har dock angetts. Flytt ej utförd pga pågående föräldraledighet. Flytt ej utförd och ärende skapas hos Collectum. Informationsmeddelande, en bekräftelse på flytten. Du har glömt att ange produkt eller kostnadsställe. Du har försökt registrera en avanmälan mer än 13 månader framåt i tiden. En framtida löneändring för ITP 1 har försökt att registreras men detta är ej tillåtet då kontant utbetald bruttolön gäller. En nyanmälan/löneändring för ITP 2 har försökt att registreras med en tidpunkt längre fram än en månad. Detta är ej möjligt. Nyanmälan/löneändring får bara göras för innevarande månad. En nyanmälan har försökt att registreras men företaget har ogiltig status för det. En avanmälan för ITP 2 har redan registrerats men nu anges ny avgångsorsak eller tidpunkt. Du försöker registrera en nyanmälan på bolag B men individen är registrerad som sjuk på bolag A. Gäller endast för ITP 2 och sker vid löneändring/flytt för personer som har en arbetsoförmåga. En avanmälan har försökt att göras och personen finns på ett låst kostnadsställe. En flytt har försökt att göras från eller till ett låst kostnadsställe. Du har angett kostnadsställe som saknas hos Collectum eller inte angett något kostnadsställe. Ange personnummer med bindestreck och sekel. Ange personnummer med bindestreck och sekel (12 siffror). Kontrollera personnummer och ange rätt personnummer. Kontrollera fil och ta bort eventuella dubbletter. Ange AO-grad. Nyanmäl när individ är åter i tjänst. Ange produkt och/eller kostnadsställe. Avvakta tills det är 13 månader kvar. Ange lön endast för aktuell månad. Avvakta anmälan/löneändring till möjlig framtida tidpunkt. Avvakta. Pga att orsak är pensioneringssyfte kan inte ändring ske. Avvakta eller kontakta Collectum! Du måste via tjänsten "Bearbeta felposter" ange samma eller ny AOgrad. Ändra till giltigt kostnadsställe (enligt Collectums siffersättning för kostnadsställe, t ex 001, 002 etc.). Sida 11 av 15

12 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Lön finns redan registrerad per samma tidpunkt, v.g. bekräfta via IK. Lön finns redan registrerad per samma tidpunkt, du har redan angett en lön för angiven månad. Du har försökt registrera en lön i kombination med retroaktiv flytt vilket ej är tillåtet. Bekräfta att ny lön är ok. Flytta individ utan löneändring och anmäl lön separat. Lön får ej anges vid en retroaktiv flytt. Lön får inte vara 0 för avdelning 2. Lön får inte vara 0 för avdelning 2. Ange årslön. Lön över , är detta korrekt? En kontrollfråga (endast vid ITP 1). Kontrollera att lönen är korrekt. Löneändring ej sparad - samma lön finns redan registrerad. Du har försökt registrera en dubblett. Löneändring ej sparad. Endast ett informationsmeddelande. Löneändring per samma månad finns. Löneändring sparad. Månadslön efter avslutad anställning. Vg anmäl på blankett. Noll-lön är ej tillåten. Ny AO-grad ska ej anges för avd 1. Ny lön understiger 1 inkomstbasbelopp, är detta korrekt? Ny lön understiger gammal lön med mer än 20 %, är detta korrekt? Ny lön överstiger 50 inkomstbasbelopp, är detta korrekt? Du registrerar lön för en månad där lön redan finns registrerad. En fråga visas: "Lön per samma månad finns. Ska denna lön gälla?" Endast ett informationsmeddelande, i detta fall en bekräftelse på aktiviteten. Du har försökt registrera månadslön efter avslutad anställning (mer än 2 månader efter). En noll-lön har försökt att registreras för ITP 2 vilket ej är tillåtet. Du har försökt ändra AO-grad. Vi tar ej hänsyn till detta då vi tar in uppgifter från Försäkringskassan. Bekräfta att ny lön är ok. Denna kontroll kommer att tas bort! Ange årslön. Ändring ej tillåten. En extra kontroll för att säkerställa att du ej anger månadslön (ITP 2). Årslön ska anges för ITP 2. En extra kontroll för att säkerställa att du ej anger fel lön. Endast en rimlighetskontroll. Kontrollera att angiven årslön är korrekt. Ny lön överstiger gammal lön med mer än 200 %, är detta korrekt? Endast en rimlighetskontroll. Nyanmälan ej utförd. Endast ett informationsmeddelande. Nyanmälan finns redan, vg använd tjänsten flytt eller löneändring Nyanmälan saknas för angiven person. Nyanmälan saknas för försäkrad. Nyanmälan saknas och personen har ej giltig ålder för ITP. Nyanmälan utförd. Ogiltig lön. Lön får inte vara negativ. Du har försökt registrera nyanmälan men aktiv anställning finns redan på samma företag. Du har försökt registrera löneändring eller avanmälan men nyanmälan saknas. Du har försökt registrera löneändring eller avanmälan men nyanmälan saknas. En löneändring/avanmälan har försökt registreras men personen saknas i Collectums system samt har ej giltig ålder för ITP. Endast ett informationsmeddelande, i detta fall en bekräftelse på aktiviteten. En lönejustering har försökt att göras med en minuslön. Detta är ej tillåtet. Kontrollera att angiven årslön är korrekt. Om ändring vill göras, använd någon av tjänsterna "Flytt" eller "Löneändring". Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen. Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen. Avvakta tills personen har uppnått giltig ålder för ITP. Om justering av redan registrerad månadslön ska göras, rapportera in den korrekta lönen. Sida 12 av 15

13 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Ogiltigt datum. Endast ett informationsmeddelande. Orsak för avanmälan saknas eller är felaktigt angiven. Pensionsålder uppnådd, ITP går ej att teckna. Pensionsålder uppnådd. Vg teckna gruppanmäld TGL. Personen finns redan anmäld av er. Personen har ej premiedragande försäkring hos er. En avanmälan har försökt registreras utan orsak (för ITP 1 och ITP 2) eller med fel orsak (för ITP 1). Du har försökt registrera en nyanmälan för ITP 2 men personen har ej rätt att teckna detta då pensionsålder är uppnådd. Du har försökt registrera en nyanmälan för ITP 2 men personen har ej rätt att teckna detta då pensionsålder är uppnådd. Du har försökt registrera nyanmälan men aktiv anställning finns redan på samma företag. En löneändring har försökt att göras men personen har för närvarande ingen aktiv försäkring. Dock finns en anställning. Personen har val av alt. ITP och ny lön < 7,5 IBB, är detta korrekt? Endast en kontrollfråga. Personen saknas hos er. Vg nyanmäl innan löneändring skickas. Personen är tjänstledig/föräldraledig. Lön får inte anges. Personnummer saknas eller är felaktigt. Retroaktiv nyanmälan, löneförlopp saknas. Du har försökt registrera löneändring men anställning saknas. En löneändring har försökt att göras men personen har för närvarande ingen aktiv försäkring. Dock finns en anställning. Du har angett personnummer som saknas eller är felaktigt angivet. Du har försökt registrera retroaktiv nyanmälan (som är mer än 24 månader) men löneförlopp saknas. Vid avanmälan måste alltid orsak anges. För ITP 1 kan endast orsakerna vara "Avslutad anställning" och "Tjänstledig". Tjänstepension kan ej tecknas, men Gruppanmälan TGL är möjligt. För mer information se Tjänstepension kan ej tecknas, men Gruppanmälan TGL är möjligt. För mer information se Om ändring vill göras, använd någon av tjänsterna "Flytt" eller "Löneändring". Avvakta tills personen blir frisk alternativt gör en nyanmälan om personen är tjänst- eller föräldraledig. Kontrollera lönen! Om ny lön stämmer, vänligen bekräfta kontrollfrågan. Registrera nyanmälan innan eventuella ändringar kan göras på anställningen. Registrera en nyanmälan före en löneändring kan ske. Kontrollera personnummer. Ange personnummer med bindestreck och sekel (12 siffror). Ett informationsmeddelande där du måste bekräfta för att gå vidare. Ska kompletterande avgifter kvarstå? Ska personen fortsätta vara utträden/undantagen/avstående ITP? (Vg kontakta Collectum) Ska utlandstjänstgöring gälla efter flytten? Gäller tjänsten "Flytt". Frågan uppstår vid flytt mellan företag och mellan ITP 1 där den avtalade kompletterande avgiften skiljer sig åt mellan företagen. En stoppande signal som gäller tjänsten "Flytt". Gäller tjänsten "Flytt". Det skapas ärende ett ärende hos Collectum. Du kan inte flytta en person med Undantag/Avstående/Utträde utan måste skicka in en blankett. Endast Collectums handläggare kan utföra flytt av U/A/U (efter att blankett skickats in). Bearbetningen avbryts och ett felmeddelande Ska utlandstjänstgöring gälla efter flytten? visas. Detta felmeddelande kan du gå förbi i tjänsten "Bearbeta felposter". Sida 13 av 15

14 Felmeddelandetext Orsak Åtgärd Stor lönehöjning nära pensionsålder, vg bekräfta med kopia av lönebesked. Tjänstledighet innan pension. Vg ange avgångsorsak "Avslutad anställning" Två personer finns redan med angivet personnummer. Verifiera att avd 1 skall gälla via blankett som finns på Det återstår mellan 5 och 7 år till planenlig/individuell pensionsålder och den nya lönen överstiger den gamla lönen med mer än 35 %. Elektronisk registrering är inte möjlig för detta ärende. Vänligen anmäl löneändring via blankett och bifoga en kopia på lönebeskedet. Om det finns avanmälan med orsak "Avgångspension" kan den endast ändras till orsak "Avslutad anställning". Ändra avgångsorsak. Du har försökt registrera nyanmälan men personnumret finns redan. Du har försökt registrera flytt eller nyanmälan där vi kräver blankett pga att individen är född före 1979 och anmälts på ITP 1. Kontrollera personnumret. Du måste skicka in en blankett. Vg anmäl på avdelning 1. Du har försökt registrera nyanmälan på ITP 2 (för en individ född senare än 1979) efter Nyanmäl individen på ITP 1. Villkor för att flytta person är ej uppfyllda. Vg kontrollera samtliga uppgifter. En stoppande signal. Kontrollera angivna uppgifter. Åldersgräns 18 år ej uppnådd, vg återkom när ålder är uppnådd. Ändringstidpunkt ligger före konverteringsdatum, systemet saknar uppgifter och manuell kontroll måste utföras. Är angiven lön verkligen årslön? Vg verifiera nyanmälan via IK. Ärende kommer att skapas hos Collectum En nyanmälan har försökt registreras men personen saknas i Collectums system samt har ej giltig ålder för ITP. Du har försökt registrera en aktivitet före Detta är en stoppande signal. Ett ärende skapas hos Collectum. En kontrollfråga att årslön är korrekt jämfört med tidigare årslön. Vid "stoppande" fel där du ej kan bekräfta via bearbeta felposter så skapas ett ärende hos Collectum. Frågor? Ring eller mejla till Avvakta tills personen har uppnått giltig ålder för ITP. Kontrollera att lönen är korrekt. Sida 14 av 15

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer