ActiveRoles 6.8. Bruksanvisning för webbgränssnitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ActiveRoles 6.8. Bruksanvisning för webbgränssnitt"

Transkript

1 ActiveRoles 6.8 Bruksanvisning för webbgränssnitt

2 2013 Quest Software, Inc. MED ENSAMRÄTT Den här guien innehåller upphovsrättslig information som skyddas av upphovsrättslagar. Programvaran som beskrivs i den här guiden har utformats med en programlicens eller icke-yppandeavtal. Den här programvaran kan användas eller kopieras i enlighet med reglerna för avtalet. Ingen del av den här guiden får reproduceras eller skickas vidare i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning i något annat syfte än köparens personliga bruk, utan föregående skriftliga samtycke från Quest Software Inc. Informationen i det här dokumentet tillhandahålls i anslutning till produkterna från Quest. Ingen licens, vare sig uttalad eller underförstådd, från estoppel eller på annat sätt, när det gäller någon immaterialrätt utdelas i det här dokumentet eller i anslutning till någon försäljning av produkterna från Quest. ICKE BEAKTAT DET SOM ANGES I REGLERNA OCH VILLKOREN FÖR QUEST SOM ANGES I LICENSAVTALET FÖR DEN HÄR PRODUKTEN ÅTAR SIG QUEST INGET ANSVAR OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE PRODUKTERNA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, OUTTALAD GARANTI OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA QUEST HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, STRÄFFRÄTTSLIGA, SPECIALLA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADOR FÖR VINSTFÖRLUST, AFFÄRSAVBROTT ELLER NFORMATIONSFÖRLUST) SOM UPPKOMMER UR OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DEN ENLIGT DETTA DOKUMENT, ÄVEN OM QUEST HAR BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Quest utdelar ingan garantier eller löften med hänsyn till riktigheten eller fullständigheten i innehållet i detta dokument och förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivningar när som helst och utan föregående meddelande. Quest gör inga åtaganden att uppdatera informationen i detta dokument. Om du har frågor gällande användning av detta material, kontakta: Quest Software World Headquarters LEGAL Dept 5 Polaris Way Aliso Viejo, CA Se vår webbplats (www.quest.com) för regional och internationell företagsinformation. Varumärken Quest, Quest Software, logotypen för Quest Software, Simplicity at Work och ActiveRoles är varumärken och registrerade varumärken som tillhör Quest Software, Inc. För en komplett lista över varumärken tillhörande Quest Software, se Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Tredje partsbidrag Den här produkten innehåller vissa tredjepartskomponenter (listade nedan). Kopior av licenserna hittar du på Källkod för komponenterna markeras med en asterisk (*) som finns på KOMPONENT.NET logging library 1.0 JQuery JQuery UI ObjectBuilder LICENS ELLER BEHÖRIGHET BSD 4.4 license MIT 1.0 license MIT 1.0 license Innehåller programvara eller annat innehåll som anpassats från Microsoft patterns & practices ObjectBuilder, 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Quest One ActiveRoles - Bruksanvisning för webbgränssnitt Uppdaterad - mars 06, 2013 Programversion - 6.8

3 INNEHÅLL OM DEN HÄR GUIDEN AVSEDD MÅLGRUPP KONVENTIONER OM QUEST SOFTWARE, INC KONTAKT QUEST SOFTWARE KONTAKA QUEST SUPPORT INLEDNING KAPITEL 1 KOMMA IGÅNG FÖRORD KONFIGURERA WEBBLÄSAREN ANSLUTA TILL WEBBGRÄNSSNITTET ÄNDRA LOKALA INSTÄLLNINGAR LOGGA UT FRÅN WEBBGRÄNSSNITTET KAPITEL 2 GRUNDER FÖR WEBBGRÄNSSNITT ÖVERSIKT ÖVER ADMINISTRATIVA UPPGIFTER KATALOGHANTERING ANPASSNING INSTÄLLNINGAR GODKÄNNANDE ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDARGRÄNSSNITT ÄNDRA VY SORTERA OCH FILTRERA LISTOR ÖVER OBJEKT VÄLJA KOLUMNER I OBJEKTLISTOR SÖKA EFTER OBJEKT SNABB SÖKNING GRUNDLÄGGANDE SÖKNING AVANCERAD SÖKNING ANPASSAD SÖKNING KAPITEL 3 PRESTANDAHANTERINGSUPPGIFTER HANTERA DITT PERSONKONTO HANTERA OBJEKT I ACTIVE DIRECTORY EXEMPEL 1: AKTIVERA ETT ANVÄNDARKONTO EXEMPEL 2: LÄGGA TILL EN ANVÄNDARE TILL EN GRUPP KÖRA AUTOMATISKT ARBETSFLÖDE HANTERA TEMPORÄRA GRUPPMEDLEMSKAP iii

4 Quest One ActiveRoles LÄGGA TILL TEMPORÄRA MEDLEMMAR SE TEMPORÄRA MEDLEMMAR SCHEMALÄGGA TEMPORÄRA GRUPPMEDLEMSKAP PÅ NYTT TA BORT TEMPORÄRA MEDLEMMAR HANTERA AD LDS-DATA HANTERA DATORRESURSER ÅTERSTÄLLA RADERADE OBJEKT HITTA OCH LISTA RADERADE OBJEKT ÅTERSTÄLLA RADERADE OBJEKT KAPITEL 4 ANVÄNDA ARBETSFLÖDE FÖR GODKÄNNANDE FÖRSTÅ GODKÄNNANDEARBETSFLÖDET LOKALISERA GODKÄNNANDEOBJEKT ANVÄNDA MINA UPPGIFTER VÄNTANDE UPPGIFTER SLUTFÖRDA UPPGIFTER ANVÄNDA MINA UPPGIFTER iv

5 Om den här guiden Avsedd målgrupp Konventioner Om Quest Software, Inc. Kontakt Quest Software Kontaka Quest Support Inledning

6 Quest One ActiveRoles Avsedd målgrupp Detta dokument har förberetts för att fungera som en hjälp när du bekantar dig med Quest One ActiveRoles. Bruksanvisning för webbgränssnitt innehåller den information som krävs för att konfigurera och använda Quest One ActiveRoles. Den är avsedd för nätverksadministratörer, konsulter, analytiker och annan IT-personal som använder produkten. Konventioner För att få ut maximalt av den här bruksanvisningen har vi använt specifika formateringsregler. Dessa konventioner gäller för procedurer, ikoner, tangentslag och korsreferenser. ELEMENT Välj Fet text Kursiv text Fet, kursiv text Blå text KONVENTION Detta ord står för åtgärder, såsom att välja eller markera olika gränssnittselement, såsom filer och radioknappar. Gränssnittselement som visas i Quest Software-produkter, såsom menyer och kommandon. Används för kommentarer. Används för betoning. Indikerar en korsreferens. Vid visning i Adobe Reader, kan det här formatet användas som en hyperlänk. Används för att markera ytterligare information som krävs för processen som beskrivs. Används för att erbjuda information om rekommenderade rutiner. Detaljer kring rekommenderade rutiner innefattar åtgärder för bästa resultat. Används för att markera processer som ska genomföras med omsorg. + Ett plustecken mellan två tangenttryckningar innebär att du måste trycka på dem samtidigt. Ett rörtecken mellan elementen innebär att du måste välja delarna i den aktuella sekvensen. 6

7 Bruksanvisning för webbgränssnitt Om Quest Software, Inc. Grundad 1987, Quest Software (Nasdaq: QSFT) tillhandahåller enkla och innovativa IT-administrationslösningar som gör det möjligt för mer än globala kunder att spara tid och pengar i fysiska och virtuella miljöer. Produkterna från Quest erbjuder lösningar för komplexa IT-utmaningar alltifrån inom databashantering, dataskydd, identitets- och åtkomsthantering, övervakning, användararbetsplatshantering till Windows-hantering. För mer information, gå till sidan Kontakt Quest Software E-post Post Webbplats Quest Software, Inc. World Headquarters 5 Polaris Way Aliso Viejo, CA USA Se vår webbplats för regional och internationell företagsinformation. Kontaka Quest Support Quest Support är tillgängligt för kunder som har en testversion av en Quest-produkt eller som har köpt en Quest-produkt och har ett giltigt servicekontrakt. Quest Support erbjuder obegränsad åtkomst dygnet runt till vår supportportal på adressen I denna supportportal kan du göra följande: Hämta tusentals lösningar från vår Knowledge Base Hämta de senaste releaserna och service packs Skapa, uppdatera och granska supportfall Visa Global Support Guide för en detaljera förklaring av supportprogram, online-tjänster, kontaktinformation, riktlinjer och procedurer. Guiden är tillgänglig på: 7

8 Quest One ActiveRoles Inledning Quest One ActiveRoles erbjuder ett bekvämt, användarvänligt, anpassningsbart webbgränssnitt som gör det möjligt för behöriga användare att utföra dagliga administrativa uppgifter, inklusive användarhanteringsuppgifter, såsom modifiering av personliga data eller att lägga till användare till grupper. Via webbgränssnittet kan en intranätsanvädnare ansluta till Quest One ActiveRoles med en webbläsare. En användare ser bara kommandon, katalogobjekt och objektegenskaper för vilka användarens roll erbjuder administrativ åtkomst. Enligt standard inkluderar webbgränssnittet tre olika platser, platsen för administratörer, platsen för support och platsen för självservice. Platsen för administratörer stöder ett stort utbud av administrativa uppgifter, medan platsen för support stöder en förenklad uppsättning uppgifter för att undersöka lösningen av problembiljetter. Platsen för självservice är avsedd för hantering av personliga konton. Webbgränssnittet tillåter även inställning av användargränssnittets språk enligt dina inställningar. Språkinställningen har effekt på alla menyer, kommandon och formulär som levereras med webbgränssnittet, samt verktygstips och hjälp. Användaren kan därmed arbeta med webbgränssnittet på sitt eget språk. Webbgränssnittet erbjuder en tillförlitlig, övergripande lösning för användare som har administrativ behörighet till Quest One ActiveRoles för att modifiera kommandon so webbgränssnittet erbjuder utan att skriva en enda kodrad och gör det möjligt för sådana användare att lägga till och ta bort kommandon på menyer och modifiera kommandosidor genom att lägga till och ta bort fält som visar egenskapsvärden. För information om hur du anpasar webbgränssnittet, se Quest One ActiveRoles Web Interface Administrator Guide. Bruksanvisningen för webbgränssnitt för Quest One ActiveRoles är för personer som ansvarar för att utföra dagliga administrativa uppgifter. I det här dokumentet erbjuds en kort översikt över webbgränssnittet och det inkluderar steg för steg-anvisningar kring hur du utför administrativa uppgifter. 8

9 1 Komma igång Förord Konfigurera webbläsaren Ansluta till webbgränssnittet Ändra lokala inställningar Logga ut från webbgränssnittet

10 Quest One ActiveRoles Förord I följande avsnitt beskrivs procedurerna för att ansluta till webbgränssnittet. Först måste du konfigurera webbläsaren för att isa webbgränssnittssidorna på rätt sätt. Anslut till webbgränssnittet. Slutligen kan du specificera de personliga inställningarna, såsom användargränssnittsspråk. Konfigurera webbläsaren Innan du ansluter till webbgränssnittet ska du se till att webbläsaren är rätt konfigurerad. Använd följande instruktioner för att konfigurera Microsofts Internet Explorer för att uppfylla kraven för Quest One ActiveRoles-webbgränssnittet. Så här konfigurerar du Internet Explorer 1. Starta Internet Explorer. 2. I menyn Verktyg klickar du på Internet-alternativ. 3. I dialogrutan Internet-alternativ klickar du på fliken Säkerhet. 4. På fliken Säkerhet klickar du på Lokalt intranät och sedan på Anpassa nivå. 5. I dialogrutan Säkerhetsinställningar ska du se till att alternativet Aktivera har valts för Scripting Scripting of Java applets. 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Säkerhetsinställningar. 7. I dialogrutan Internet-alternativ klickar du på fliken Sekretess. 8. I området Inställningar flyttar du reglaget för att välja sekretessinställningen Medium, eller också klickar du på knappen Standard om den finns tillgänglig. 9. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Internet-alternativ. Ansluta till webbgränssnittet Ansluta till webbgränssnittet 1. Starta webbläsaren 2. Skriv in adressen för webbgränssnittssidan i adressfältet. Tryck sedan på ENTER. Du kan exempelvis skriva om webbgränssnittsplatsen för support är installerad för standardwebbplatsen på datorn comp i katalogen ARServerHelpDesk. När webbläsaren har upprättat en anslutning till webbgränssnittet visas startsidan för webbgränssnittet. 3. På startsidan för webbgränssnittet klickar du på Kataloghantering för att komma igång. 10

11 Bruksanvisning för webbgränssnitt Ändra lokala inställningar När du använder webbgränssnittet kan du specificera inställningar för webbgränssnittet: Språk för användargränssnittet Språket på sidorna för webbgränssnittet. Den här inställningen påverkar alla menyer, kommandon och formulär i webbgränsnittet, samt verktygstips och hjälp, vilket gör det möjligt för användaren att visa sidorna för webbgränssnittet på det valda språket. Antal objekt att visa per sida Avgör maximalt antal objektlistalternativ som visas på en enstaka sida i webbgränssnittet. Antal sidlänkar för visning för objektlista Avgör maximalt antal separata länkar till grupper för objektlistalternativ på webbgränssnittssidor. Webbgränssnittet visar listobjekt i grupper för ett visst antal poster per sida. Användaren kan flytta från sida till sida genom att klicka på sidnumren under listan. Detta alternativ avgör hur många sidnummer som ska visas. Dessa inställningar sparas på den lokala datorn som kör webbläsaren. Inställningarna sparas på platsbasis. Så här ändrar du de lokala inställningarna 1. På startsidan för webbgränssnittet klickar du på Inställningar. 2. Konfigurera inställningarna efter behov. 3. Klicka på Spara för att få ändringarna att börja gälla. Använd alternativet Antal objekt att visa per sida på rätt sätt. När du specificerar ett litet nummer behöver du klicka på sidnumren längst ned i listan för att se fler objekt. Om du anger ett för stort nummer kan det leda till nätverksförseningar och orsaka prestandaförsämring. Logga ut från webbgränssnittet Genom att logga ut ur webbgränssnittet kan användare besparas skadliga säkerhetsbrott. Anvädare ska logga ut från webbgränssnittsplatsen när arbetet är klart. Kommandot Logga ut i menyfältet längst uppe på webbgränssnittssidan används för att stänga den aktuella webbgränssnittssessionen och radera alla sessionsrelaterade data från den lokala datorn. Om du inte har loggat ut ur webbgränssnittet och därmed lämnar den oanvända sessionen öppan kan det utgöra en allvarlig säkerhetsrisk (exempelvis om användaren inte loggar ut vid arbete med webbgränssnittet via en offentlig webbläsare). Webbgränssnittet adresserar detta problem med en mekanism som slutför sessionen på grund av användarinaktivitet, vilket därmed minimerar fönstret för möjligheten att modifiera eller ta över en övergiven session. Webbgränssnittet erbjuder en inaktivitetstimeout, som är icke-inträngande på så sätt att användarens session inte avbryts oväntat, vilket orsaka förlusta av osparat arbete. Istället visar webbgränssnittet en meddelanderuta som ger användaren chansen att förlänga sessionen. Om användaren inte svarar på meddelanderutan på tidsenligt sätt, utförs utloggningskommandot och sessionen stängs. Administratören kan specificera mängden kontinuerlig tomgångstid som måste passera i en webbgränssnittssession innan en meddelanderuta visas för att be användaren om en åtgärd. En annan inställning är väntetiden mellan när användaren ombeds göra en åtgärd och när användaren faktiskt är utloggad ur gränssnittet. 11

12 Quest One ActiveRoles 12

13 2 Grunder för webbgränssnitt Översikt över administrativa uppgifter Översikt över användargränssnitt Ändra vy Söka efter objekt

14 Quest One ActiveRoles Översikt över administrativa uppgifter Hemsidan för webbgränssnittet visar kategorier av administrativa uppgifter som stöds av webbgränssnittet. Samma kategorier visas längs med den övre delen av webbgränssnittssidorna. Klicka på en kategori för att utföra någon av följande administrativa uppgifter: Kataloghantering Hantera katalogdata, såsom användare och grupper. Omfattningen av din behörighet beror på vilka behörigheter du tilldelats i miljön för Quest One ActiveRoles. Anpassning Lägg till, ta bort eller modifiera element för användargränssnitt, såsom menyalternativ (kommandon) och sidor (formulär) som är avsedda att hantera katalogdata. Inställningar Ställ in dina personliga tillval som styr visningen av webbgränssnittssidorna. Godkännande Utför uppgifter relaterade till godkännande av administrativa uppgifter. Omfattningen av dina ansvarsuppgifter beror på din roll i processerna när det gäller godkännandearbetsflöde. Kommandot Hjälp används för att visa hjälpavsnittet för webbgränssnittet och teknisk information om webbgränssnittet. Utloggningskommandot används för att koppla från din webbgränssnittssession. Kataloghantering Kataloghantering gör det möjligt för dig att administrera katalogobjekt i din organisation. Dina Quest One ActiveRoles-behörigheter avgör vilka uppgifter du kan utföra. Kataloghantering inkluderar följande uppgifter: Active Directory Lokalisera och administrera katalogobjekt, såsom användarkonton, grupper och datorkonton, med katalogträdet. Hanterade enheter Lokalisera och administrera katalogobjekt med administrativa vyer som erbjuds av hanterade enheter. Sök Sök katalogobjekt att administrera. För information om hur du administrerar Active Directory-objekt, se Hantera objekt i Active Directory senare i det här dokumentet. För information om hur du gör en sökning, se Söka efter objekt senare i det här kapitlet. Anpassning Anpassning gör det möjligt för dig att skräddarsy webbgränssnittet för att passa de specifika behoven i din organisation. Anpassning visas bara om du är inloggad som en ActiveRoles Admin (Quest One ActiveRoles-administratör). Kontot för ActiveRoles Admin specificeras under installation av Quest One ActiveRoles Administration Service. Anpassning inkluderar följande uppgifter: 14 Katalogobjekt Modifiera menyer, kommandon och formulär som används för att administrera katalogobjekt. Visa eller ändra de globala inställningarna, såsom logotypbilden och färgschemat. Återställ standard Återställ menyer för originalet (standard), kommandon och formulär och radera alla tidigare anpassningar. Ladda om Aktivera de menyer, kommandon och formulär som du har anpassat.

15 Bruksanvisning för webbgränssnitt När anpassningsinställningarna sparas i Quest One ActiveRoles-databasen, avgör de konfigurationen för webbgränssnittsplatsen för alla användare. För information om hur du anpassar webbgränssnittet, se Anpassa webbgränssnittet i Quest One ActiveRoles Web Interface Administrator Guide. Inställningar Genom att använda Inställningar kan du specificera: Användargränssnittsspråk. Maximalt antal objekt att inkludera i en lista samtidigt. Maximalt antal sidlänkar att visa för en lista samtidigt. Inställningarna sparas lokalt på datorn som kör webbläsaren. Godkännande Avsnittet Godkännande erbjuder verktyg för att utföra uppgifter kopplat till godkännandearbetsflödet. I detta avsnitt kan du slutföra godkännandeuppgifter som tilldelats dig som godkännare, och övervaka status för åtgärderna du har startat, om dessa kräver godkännande. För detaljer kring hur du utför godkännanderelaterade uppgifter, se Använda arbetsflöde för godkännande i Quest One ActiveRoles bruksanvisningen för webbgränssnitt. 15

16 Quest One ActiveRoles Översikt över användargränssnitt Webbgränssnittet erbjuder ett antal egenskaper för att sänka expertisnivån som krävs för att utföra administrativa uppgifter. I följande figur erbjuds en kort översikt över användargränssnittskomponenterna. Ändringsläge Fokusobjekt Nedrullningsbar kommandomeny Snabb sökning Kommandomeny Navigationsfält Väg till fokusobjekt Verktygsfält Filterfält Listaöverobjekt Hur gör jag Trädvy Navigering i listan över objekt Navigationsfält Använd det här området för att navigera genom administrativa uppgifter som stöds av webbgränssnittet. Navigationsfältet inkluderar dessa objekt: Hem Visar startsidan för webbgränssnittet. Kataloghantering Gör det möjligt för dig att utföra administrationsuppgfter för katalogdata. Anpassning Gör det möjligt för dig att anpssa webbgränssnittssidor. Godkännande Gör det möjligt för dig att utföra uppgifter relaterade till godkännandet av administrativa åtgärder. Inställningar Gör det möjligt för dig att visa eller modifiera inställningar som styr visningen av webbgränssnittet. Hjälp Erbjuder åtkomst till webbgränssnittshjälp. Logga ut Loggar ut från webbgränssnittet och stänger webbsessionen. Sökväg för att fokusera på objekt Identifierar sökvägen i katalogen till objektet du administrerar (fokusobjekt). Klicka på namnet för ett objekt i sökvägen för att växla fokus för webbgränssnittet till det objektet. På det här sättet kan du exempelvis visa innehållet i behållaren som innehåller fokusobjektet. 16

17 Bruksanvisning för webbgränssnitt Verktygsfält Använd knapparna i verktygsfältet för att verkställa vissa kommandon för ett urval objekt. Du kan markera kryssrutorna i listan över objekt och sedan klicka på en knapp i verktygsfältet för att utföra ett av följande kommandon för alla objekt du har valt: Radera Raderar de valda objekten. ActiveRoles ber dig bekräfta raderingen. Deprovision Gör ändringarna för valda användare eller grupper i enlighet med ActiveRoles deprovisioneringspolicy. Flytta Flytta de valda objekten till en viss behållare (organisationsenhet). ActiveRoles ber dig specificera den önskade behållaren. Lägg till grupper Lägger till de valda objekten till vissa grupper. ActiveRoles ber dig specificera de önskade grupperna. Fokusera på objekt Visar namnet på objektet du administrerar. En ikon intill objektnamnet identifierar objekttypen. Kommandomeny Visar en lita över kommandon relaterade till objektet du administrerar. Om trädvyn visas istället för kommandomenyn klickar du på fliken MENY för att öppna omådet för kommandomenyn. Din Quest One ActiveRoles-behörighet avgör vilka kommandon som är tillgängliga. Kommandomenyn inkluderar bara kommandona för vilka du har tillräcklig behörighet för fokusobjektet. Quest One ActiveRoles-administratörer kan anpassa menyn genom att lägga till och ta bort kommandona. Kommandomeny Duplicerar listan över kommandon som hittats i området för kommandomenyn. Du kan välja kommandon från listan när trädvyn visas istället för kommandomenyn. Trädvy Klicka på fliken TRÄD för att visa trädvyn istället för kommandomenyn. Den här vyn är avsedd för att lokalisera katalogdata för att du ska kunna navigera genom hierarkiska strukturer på databehållare, vilket gör placeringen av data lättåtkomligt. Hur gör jag Området Hur gör jag visar beskrivningen för det valda kommandot och erbjuder information om hur du använder kommandot. En annan form av användarassistans är ToolTips. Ett ToolTip erbjuder ytterligare information om ett visst objekt, exempelvis en textruta, kryssruta eller knapp. Ett ToolTip visas när du pekar på ett användargränssnittselement. Snabb sökning Använd det här området för att söka objekt vars namn inleds med de tecken du skriver in. Med snabbsökningen söker du igenom alla domäner som är registrerade med Quest One ActiveRoles (hanterade domäner). 17

18 Quest One ActiveRoles Lista över objekt Visar en lista över objekt i katalogbehållaren eller den hanterade enhet du har valt. Listan inkluderar de objekt du får visa eller modifiera. I listan klickar du på ett objekt för att visa kommandomenyn för det objektet. Ändra vy För att ändra visningen av området för objektlista pekar du på knappen i övre vänstra hörnet i området och klickar sedan på något av följande: Filterfält Filter på eller Filter av Döljer eller visar filterfält. Välj kolumner Gör det möjligt för dig att lägga till eller ta bort kolumner från listan. För mer information, se Välja kolumner i listorna över objekt senare i det här kapitlet. Visa alla objekt Om ett filter används med filterfältet ska filtret avaktiveras för att visa alla objekt som återfinns i listan. Spara till fil Gör det möjligt för dig att exportera listan till en textfil. Gör det möjligt för dig att filtrera listan via värdet för en objektegenskap. Exempelvis kan du skriva in några tecken i rutan Namn i filterfältet och sedan trycka på ENTER. Resultatet är att listan bara inkluderar objekt med namn som börjar med de tecken du har skrivit in. För att återställa en fullständig lista över objekt efter att ett filter verkställts använder du alternativet Visa alla objekt i området Ändra vy. För mer information, se Sortera och filtrera listor över objekt senare i det här kapitlet. Navigering i objektlista Gör det möjligt för dig att navigera genom sidorna i listan över objekt. Klicka på sidnumren för att visa objekt som inte visas på den aktuella sidan. 18

19 Bruksanvisning för webbgränssnitt I följande figur visas en översikt över ytterligare delar som används för att utföra kommandon, såsom kommandot Allmänna egenskaper. Flikar Kommandosida Kommandosida Kommandosidan är området där du kan visa eller modifiera katalogdata. Det här området är lokaliserat till höger om kommandomenyn och under fokusobjektnamnet och sökvägen. Kommandosidan gör det möjligt för dig att erbjuda information för att utföra kommandot. För att verkställa ändringarna du har gjort i området för kommandosidan, klickar du på knappen Spara. Flikar Klicka på en flik fö ratt visa eller modifiera objektegenskaper. Varje flik är avsedd att hantera en viss egenskapssamling. Klicka här för att anpassa det här formuläret Klicka på den här länken för att lägga till eller ta bort användargränssnittselement från fliken. Länken visas bara om du är inloggad som en ActiveRoles Admin (Quest One ActiveRoles-administrator). Kontot för ActiveRoles Admin specificeras under installation av Quest One ActiveRoles Administration Service. 19

20 Quest One ActiveRoles Ändra vy En lista över objekt i webbgränssnittet har ett antal egenskaper som hjälper dig lokalisera objektet du vill hantera. Du kan därmed sortera objekt i en lista och använda ett filter för en lista. Du kan även visa eller dölja kolumner i en lista över objekt. Sortera och filtrera listor över objekt Webbgränssnittet gör det möjligt för dig att ställa in en sorteringsordning och använda ett filter i en lista över objekt. Sortera listan över objekt via namn Klicka på kolumnrubriken Namn en eller två gånger för att sortera listan via objektnamn i fallande eller stigande ordning. En pil intill kolumnrubriken indikerar sorteringsordning. Du kan sortera en lista via indexerad egenskap. Kolumnrubriker för sådana egenskaper är understrukna. Klicka på en understruken rubrik för att ändra sorteringsordning. För mer information, se Välja kolumner i listorna över objekt senare i det här kapitlet. Använda ett filter för en lista över objekt 1. Säkerställ att filterfältet visas: Peka på knappen Ändra vy i övre vänstra hörnet på området för objektlista för att se om Filter på visas på genvägsmenyn. Klicka i så fall på Filter på. 2. I textrutan under en kolumnrubrik skriver du in några tecken och klickar sedan på ikonen intill textrutan eller trycker på ENTER. Filtrering av objektlistor via objekttyp kräver att objekttypen specificeras i filterrutan Typ. För att visa alla kontakter måste du exempelvis specificera contact, inte cont eller cont*. Efter att du har använt ett filter inkluderar listan bara objekt som matchar dina filterkriterier. Du kan exempelvis skriva in några tecken i rutan Namn och sedan trycka på ENTER för att visa objekt med namnen som inleds med de tecken du har skrivit in. För att återställa en fullständig lista över objekt efter att ett filter använts pekar du på knappen Ändra vy och klickar på Visa alla objekt. Du kan dölja filterfältet genom att peka på knappen Ändra vy och sedan klicka på Filter av. Välja kolumner i objektlistor Webbgränssnittet gör det möjligt för dig att visa eller dölja kolumner i en lista över objekt. Varje kolumn är avsedd för att visa en viss egenskap av objekt i listan och kan användas för att ställa in en sorteringsordning eller använda ett filter. Du kan även visa eller dölja kolumner i en lista över objekt 1. Peka på knappen Ändra vy i övre vänstra hörnet för området för objektlistan och klicka på Välj kolumner. 2. För att visa en kolumn för en viss egenskap klickar du på namnet för egenskapen i listan Dolda kolumner och sedan på Lägg till. 3. För att dölja en kolumn för en viss egenskap klickar du på namnet för egenskapen i listan Visade kolumner och sedan på Ta bort. 20

21 Bruksanvisning för webbgränssnitt Söka efter objekt Sök sidor erbjuder ett alternativt sätt att söka katalogdata. Söksidorna gör i avancerat eller grundläggande läge det möjligt för dig att bygga mycket specifika sökningar som producerar koncentrerade och exakta listor över sökresultat. Snabb sökning Webbgränssnittet stöder snabbsökning för katalogobjekt. Så här utför du en snabbsökning I rutan Snabb sljbubg skriver du några tecken och trycker på ENTER. Webbgränssnittet söker efter objekt vars namn inleds med de tecken du har skrivit in och visar en lista över sökresultat. Snabbsökningsfunktionen gör det möjligt för dig att söka i alla Active Directory-domäner som är registrerade med Quest One ActiveRoles (hanterade domäner), oavsett vilket objekt du administrerar. Sökresultaten inkludeerar bara objekten som du får visa eller modifiera. Beteendet för ett objekt i en lista över sökresultat är beroende av typen av objekt som är representerat av alternativet: Om du klickar på ett lövobjekt, såsom användarkonto, visas en sida avsedd för att visa eller modifiera objektegenskaper Om du klickar på ett behållarobjekt, såsom en organisationsenhet, visas en lista över objekt som finns i behållaren Grundläggande sökning I webbgränssnittet inkluderas söksidor för att lokalisera objekt av en viss typ. I följande figur visas en sida för grundläggande sökning. Sökningsläge Sökkategori 21

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager Användarprogram: användarhandbok Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 15 oktober 2010 www.novell.com Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 Användarprogram: användarhandbok

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För PC 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Juridisk information. Eventuellt krävs tillstånd från U.S. Department of Commerce innan produkten kan exporteras från USA eller Kanada.

Juridisk information. Eventuellt krävs tillstånd från U.S. Department of Commerce innan produkten kan exporteras från USA eller Kanada. Juridisk information Novell, Inc. ger inga garantier avseende innehållet i eller användningen av denna dokumentation och frånsäger sig uttryckligen både direkta och indirekta garantier avseende säljbarhet

Läs mer

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0 CLIQ Web Manager Användarmanual V 3.0 The global leader in door opening solutions Program version: 3.0 Document number: ST-002136 Date: 2013-11-29 Language: sv-se Innehållsförteckning 1 Översikt...8 1.1

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer