Brasilien Egypten Finland Iran Israel Japan Kanada Kina Kuba Luxemburg Polen...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brasilien... 2. Egypten... 2. Finland... 3. Iran... 4. Israel... 5. Japan... 6. Kanada... 7. Kina... 7. Kuba... 8. Luxemburg... 9. Polen..."

Transkript

1 ITU

2 Innehåll Brasilien... 2 Egypten... 2 Finland... 3 Iran... 4 Israel... 5 Japan... 6 Kanada... 7 Kina... 7 Kuba... 8 Luxemburg... 9 Polen... 9 Ryssland Saudiarabien Sydafrika Turkiet USA Venezuela

3 Brasilien Utskott: ITU Delegation: Federala republiken Brasilien Delegat: Axel Kaijalainen Federala republiken Brasilien är djupt övertygade om att situationen på internet måste hanteras då de mänskliga rättigheterna står i fara. Federala republiken Brasilien vill uppmärksamma hur viktigt det är att de mänskliga rättigheterna hålls även på internet. Vi arbetar starkt mot censur, rätten till självständighet skall finnas. Federala republiken Brasilien refererar till de mänskliga rättigheterna där yttrandefrihet är ett faktum, något som är lagstiftat i Brasilien. Det skall inte finnas några statliga begränsningar till internet. Individer skall få chansen att uttrycka sin åsikt via Internet. Federala republiken Brasilien är fullt medveten om den mängd spioneri och angrepp som förekommer. Det är med största oro Federala republiken Brasilien ser detta problem som uppstår. Det skall inte förekomma någon form av angrepp eller spioneri på internet. Federala republiken Brasilien förespråkar ett fritt internet där staten skall kunna kontrollera att inte mänskliga rättigheterna bryts. Det skall med fullt förtroende lovas yttrandefrihet och en personlig integritet. Federala republiken Brasilien betonar åter hur viktigt det är att angrepp, kränkningar och rasism inte förekommer på internet. Egypten Utskott: ITU Delegation: Arabrepubliken Egypten Delegat: Carl Åback Arabrepubliken Egypten ser vikten i ett fritt och ett utvecklat internet, men Egypten poängterar att det är viktigt att extrema organisationer hålls under kontroll. Det är viktigt för en ekonomisk utvecklig och utvecklingen för landet, men vill också påminna om de negativa aspekterna t.ex. spridning av olagliga filer eller spridning av terrorist propaganda. 2

4 Arabrepubliken Egypten anser att det är viktigt till ett fritt internet och att det inte ska gör intrång på dem demokratiska rättigheterna, samtidigt som IPRED lagen är bra då vi som land kan underlätta kontroll vid misstankar terrorism eller hot mot landet. Efter händelsen vid den arabiska våren 2011 då man helt kunde stänga av internet för att inte sprida befolkningens åsikter. Man vill undvika att man det ska ske och att mänskliga rättigheter ska kränkas. Arabrepubliken Egypten uppmanar arabländerna att bidra till att lösa problemet, Egyptiska sidor är populärt i mellanöstern och involverar många användare från andra länder. Det är viktigt att Egypten kan bibehålla frihet på internet, men att Egypten kan bibehålla nationens säkerhet. Arabrepubliken Egypten uppmanar till att internationellt skapa riktlinjer till vad frihet på internet ska innebära och var gränsen ligger vid demokratiska kränkningar. Finland Delegation: Republiken Finland. Delegat: Henrik Gustafson. Republiken Finland anser att frågan om frihet på internet är mycket viktigt. Det är också viktigt att man ska kunna lita på säkerheten på internet. Folket som har t.ex. en adress ska inte behöva oroa sig om att deras uppgifter, meddelanden och all data som personen använder ska kunna öppnas och läsas av en tredje part. Sådana intrång kan inte tolereras. För att utvecklingen av säkerheten ska röra sig framåt är det avgörande att andra nationer arbetar såväl nationellt som att samarbeta internationellt. Det är viktigt att alla människor ska kunna komma åt internet eftersom att det är en viktig del i dagens digitala värld. Republiken Finland har därför lagt tid och resurser på att göra hög-hastighets internet mer tillgängligt till större delen av landet. 3

5 Republiken Finland är djupt medvetna om att yttrandefrihet och integritetsskydd är mänskliga rättighet som även måste skyddas på internet. Det är lika viktigt att de mänskliga rättigheterna skyddas online som offline. Däremot är Republiken Finland emot fildelning. Inom landets gränser har redan tre ledande Internetleverantörer blivit tvingade genom domstolsbeslut att blockera fildelnings hemsidan The Pirate Bay. Utöver det så har också en lång rad av domäner blivit blockerad p.g.a. barnpornografi. Republiken Finland ser starkt på brott på cyberspace. Iran Land: Iran (den Islamska republiken Iran) Delegat: Joel Heberlein Den Islamska republiken Iran blev år 1993 ett av de första länderna i Mellanöstern att upprätta en uppkoppling till internet. Sedan dess har den Iranska staten outtröttligt strävat efter ett internet som används i rätt syfte, det vill säga för att sprida Islams budskap, möjliggöra kommunikation mellan staten och folket samt föra samman människor från olika delar av landet. Diverse illvilliga aktörer har dock valt att utnyttja denna generösa gåva till det Iranska folket för att leda dem in i förfall. Den Islamska republiken Irak menar att internets hastiga utveckling i landet innebär ett hot mot den stabila och trygga tillvaro den Iranska staten alltid gjort sitt yttersta för att garantera befolkningen. Detta beror delvis på de kommunikationskanaler internet har öppnat, som ger möjlighet att ostört konspirera mot den Iranska staten, och organisera andra typer av brottslighet. Andra faktorer som negativt inverkar på det Iranska samhällsklimatet är den aggressiva ton som råder på merparten sociala forum, det så kallade näthatet. Iran menar också att spridningen av nätbaserat innehåll från västvärlden med sin sionistiska propaganda, sitt material av grovt sexuell natur, däribland en del som involverar barn, och sitt upphöjande av materiel rikedom över andlig, allvarligt kan skada den iranska befolkningens mentala välbefinnande. Den Islamska republiken Iran erkänner också de negativa konsekvenser illegala nedladdningar haft för den nationella och globala ekonomin, samt för privata kulturutövares möjligheter att försörja sig. 4

6 Den Islamska republiken Iran slår vakt om rätten till ett fritt internet. Ett internet man ska kunna använda utan att löpa risken att bli lurad in i någon av alla de fällor som är gillrade för de godtrogna, utan att bli korrumperad av konsumtionsmani och pornografi, utan att behöva frukta övervakning från främmande makter som vill använda informationen man uppger för att skada en själv och det land man kallar sitt hem. Den Islamska republiken Iran menar därför att man har en plikt att leda sitt folk in på rätt väg genom att hålla internetanvändandet under ständig uppsikt och eliminera de hot som kan dyka upp. Ett sätt att föregripa dessa hot är genom att förhindra vissa hemsidors närvaro, därför har man upprättat en lista över webbsidor som inte är tillåtna. Eftersom Islam är landets ryggrad vill den Iranska staten skapa ett internet som speglar muslimska värderingar. Den Islamska republiken Iran uppmanar även andra länder som bekänner sig till den muslimska tron att följa detta exempel. Givetvis bör också övriga länder ta sitt ansvar för att skapa ett tryggt och gudfruktigt klimat på internet. Den Islamska republiken Iran hävdar med andra ord att det bör vara upp till varje stat att kontrollera internet på ett sätt som främjar befolkningens intressen. Den Islamska republiken Iran ser med glädje på alla förslag som förespråkar en större statlig närvaro på internet, och förkastar alla förslag som förespråkar kränkandet av en stats suveränitet att kontrollera internet inom landets territorium. Israel Land: Israel Delegat: Fredrik Rönnqvist Staten Israel anser att frihet på internet är en stor del av demokratin och yttrandefriheten då det har blivit den stora plattform för kommunikation den är idag. Att staten ska kontrollera innehållet på internet och ha möjlighet att övervaka privatpersoner är något som Israel anser strider mot de mänskliga rättigheter FN förespråkar. Bland dessa rättigheter hör dels yttrandefriheten men även rätten till integritet. Israel vill uppmärksamma att censur på internet är något som idag sker inom ett antal stater. Fenomenet internet är något som används till mycket nytta men även till många brott. Detta är de två sidorna av myntet som har gjort ITU:s roll betydligt större. En lösning måste ske på ett sådant sätt att brotten på internet minskar utan att staten kränker de mänskliga rättigheter FN har satt upp. 5

7 Israel fördömer starkt de tidigare resolutioner där staten ska få makt att avlägsna innehåll från internet då det är det första steget mot möjlig censur och därmed kränkande av yttrandefriheten. Däremot fördömer Israel all kriminell aktivitet på internet och uppmärksammar behovet av en stabil lösning. Efter granskning av dagens situation föreslår Israel att en internationell lag ska införas där censur avlägsnas i namnet av yttrandefrihet. Dock åberopar Israel att någon sorts kontroll krävs över landsgränserna utan att inskränka integriteten för Israels men främst den internationella säkerheten. Israel uppmuntrar andra stater att följa detta initiativ emot censur och för yttrandefriheten. Internet är en bas med många möjligheter inom kommunikation och denna frihet är något Israel vill uppmuntra. Inte bara för staterna själva men även en enad värld både fysiskt och på internet. Japan Delegation: Republiken Japan Delegat: Erica Edahl Internet ger folk nya möjligheter och är numera en stor del i vår vardag. Japan betonar att det är viktigt att låta yttrandefriheten och demokratin växa. Republiken japan är en stat som förespråkar frihet på alla nivåer för landets skull. I frågan frihet på internet talar vi för säkerhet och trygghet. Japan ser allvarligt på konsekvenserna av problemen som uppstår av frihet på internet. Japan betonar att åtgärder mot intrång i upphovsrätten, piratkopiering och varumärkesförfalskning måste tyglas då Japan och även övriga länder drabbas av ekonomiska förluster. Inom landet drabbas privatpersoner samt företag. Japan ser upprört på den organiserade brottsligheten som får in en inkomstkälla på olagliga verksamheter. Japan ser ingen oro över sin yttrandefrihet då yttrandefriheten inte utövas tillfullo i landet. Japan är fullt medvetna om att ACTA-avtalet röstades ner och avböjdes. Men ser en tillförlitlighet att ACTA-avtalet är nyckeln till en ljusare och lagligare framtid. Syftet med ACTA-avtalet är att få gemensamma regler för intrång i upphovsrätt, patent, varumärkesförfalsking och piratkopiering för att inte skada lönsamheten i verksamheter inom ens land. 6

8 Kanada Land: Kanada Delegat: Mattias Gramstad Den konstitutionella monarkin Kanada vill påminna om att internet inte har skapats av en enstaka organisation. Därför ska inte heller någon enstaka organisation kontrollera internet. Internet skapades av enskilda medborgare, grupper av medborgare och av samhället i stort inom såväl privat som offentlig sektor. Internets karaktär, fri från kontroll av myndigheter och styrd av ett flertal intressenter, har för första gången någonsin skapat förutsättningar för entreprenörskap, kreativitet, innovation och frihet som sträcker sig långt bortom tidigare gränser. Om innovation och kreativitet inte får växa fritt på internet riskerar vi att skapa hinder för framtida entreprenörer. Hade företag som Google, Amazon och Wikipedia existerat om internet hade styrts av en enda organisation? Med en enda organisation som styr riskerar vi att öppna upp för mer omfattande begränsningar och övervakningar av internet. Totalitära regimer, som redan har en omfattande övervakning, får tillgång till nya verktyg som ytterligare begränsar individens frihet och kränker individens integritet. Kanada vill därför låta internet styras av medborgare, grupper och samhället i stort och kan inte acceptera att internet styrs av en organisation som FN. Kina Delegation: Folkrepubliken Kina Delegat: Eleonora Rosell Folkrepubliken Kina fördömer all olaglig aktivitet på internet och ställer sig därför positivt till frågan om ett statligt kontrollerat internet samt en statlig kontroll över den digitala informationsöverföringen. Internet har idag en stor påverkan på varje aspekt av mänsklig aktivitet i samhället politiskt, socialt och ekonomiskt. Folkrepubliken Kina anser därför att en reglering av internet bör hanteras på ett säkert sätt vilket kommer ge en trygghet för internetanvändare världen över. 7

9 Folkrepubliken Kina anser att medlemsländerna i FN bör ha en suverän rätt att hantera internet inom respektive nations territorium. Folkrepubliken Kina anser därför att detta är ett problem som bör få en lösning inom respektive nation och inte bör falla som en uppgift för det internationella samfundet. Folkrepubliken Kina menar att ett statligt kontrollerat internet skulle innebära ett säkrare samhälle internationellt sett. Kuba Land: Kuba Delegat: Michal Walenski Vi, Republiken Kuba, har blivit berörda mer och mer berörda av fråga frihet på internet sedan 90 talet. Efter det stora internet utvecklingen som ha skett mest på 20 hundra talet, förekommer det stora problem i samhället som inte får förekomma och måste tas hand om på rätt sätt. Med enkla ord åtgärder behövs. Trotts att Kuba har en svag internetuppkoppling, förekommer det fortförande brott på internet i globalt skala som måste fixas. Vi i Kuba Republiken är ett av de länder som röstade ja till förslaget om ett mer kontrollerat internet i omröstningen i ITU. Problem och brott som förekommer: Fildelning: Det finns för mycket brottslighet när det gäller Copy Right som förekommer både på Kuba och hela världen. Denna slag av brottslighet får inte förekomma på Kuba och även globalt. Barnpornografi: Runt om i världen finns det för mycket barnpornografi som måste tas hand om och åtgärdas på rätt sätt, så att såna problem ska inte förekomma. Inbrott i statens hemliga databaser och spioneri: Det är också ett stort fråga och samtidigt ett bekymmer för både världen och för Kuba republiken om spioneri och inbrott på internet. Lösningar Republiken Kuba tycker att problemen ska åtgärdas på följande sätt: Helt Censur för barnpornografi, och långa fängelsestraff för pedofiler och personer som sysslar med sådan verksamhet 8

10 Fildelning ska förbjudas eftersom det inte är rätt mot musik, film och spel branschen som kan gå i konkurs. De personer som håller på med fildelningsverksamhet borde spåras via satteliter och få höga böter i form av pengar i värsta fall fängelse Alla personer som bryter in sig i olika internetportaler och dessutom såna portaler och servrar som gäller staten och statens säkerhet ska för det första förbjudas och dessutom straffas hårt med höga böter i värsta fall med lång tid i fängelse om det gäller inbrott i statens servrar osv. Sådan verksamhet får absolut inte förekomma Luxemburg Delegation: Storhertigdömet Luxemburg Delegationer: Therese Svahn och Isabella Nilsson Storhertigdömet Luxemburg anser att frihet är en viktig punkt, därmed är vi mycket kritiska mot en skärpt kontroll över digital informationsteknik. Genom att bekräfta en lag för kontrollerad informationsteknik anser vi att det kommer göra intrång på dem demokratiska rättigheterna. Luxemburg ser mycket hårt på detta då vi anser att det är mycket viktigt att medborgarna har sin frihet. Ett kontrollerat Internet anser Luxemburg skulle vara en faktor till att den yttrandefriheten minskande vilket vi är starkt kritiska mot. Varje människa har rättigheter till yttrandefrihet och inte mot några omständigheter är det något vi kan strida mot. Denna lag betraktar vi som att det skulle bryta mot rätten om fri kommunikation vilket vi anser är mycket viktigt i vårt nuvarande samhälle. En lag om kontrollerat Internet skulle utöver detta även göra intrång på den personliga integriteten. Storhertigdömet Luxemburg stödjer givetvis att minskning av kriminalitet på Internet är mycket viktigt men med betoning att ha en lag för kontrollerad digital informationsteknik inte är den bästa lösningen. Denna lag skulle bryta mot många av våra viktigaste lagar och ståndpunkter som vi prioriterar mycket högt, och genom kontrollerat Internet riskerar medborgarna att mista sin frihet. Polen Land: Polen Delegater: Casper Lundin, Mimmi Forsshéll 9

11 Friheten och säkerheten på internet är en stor fråga i Republiken Polen. Polen konstaterar att dataanvändningen i Polen har ökat rejält under senaste tiden. Polen är djupt medvetna om att dagens cyberspioneri och cyberattacker har ökat och att säkerheten minskat. Detta skadar både offentliga och civila. Efter genomförd undersökning så kommer det att innebära stora skador för den polska staten och dess folk, om attacker genomförs. Hemligstämplat material kan läcka ut, vilket kan ge en negativ effekt på landet. Efter begrundandet av dem möjligtvis kommande attackerna kommer Polen skydda sig med alla möjliga medel, även militära. Polen rekommenderar drastiska åtgärder, med största oro, så tidigt som möjligt då detta är ett problem som kan bli större och större om det inte åtgärdas. Problematiken är att alla länder värderar olika. Alla länder tänker olika och har olika statsskick. Polen vill ej att det ska förekomma brottslighet på internet, men polen tycker samtidigt att vi ska värdera demokratiska rättigheter. Efter granskning av möjligheter att åtgärda problemet är det en stor beklagan att meddela att det inte finns någon direkt lösning på problemet. Efter genomförd undersökning är det även svårt att se hur FN ska gå tillväga för att hitta en åtgärd. Polen ser väldigt allvarligt på yttrandefriheter och demokratiska rättigheter i landet, och denna åtgärd som vi vill komma fram till får inte drabba landet negativt på något sätt inom dessa ramar. Vi, Polen, strävar efter en överenskommelse som tar hänsyn till demokratins rättigheter och yttrandefriheten. Ryssland Utskott: ITU Land: Ryska Federationen Delegat: Andreas Salehi Den Ryska Federationen ser mycket positivt på den snabba utvecklingen inom IT-teknologin som främjar kommunikationen mellan individer och olika grupperingar såväl nationellt som 10

12 internationellt. Det enormt ökade informationsutbytet bidrar till förståelse länder emellan vilket i sin tur skapar förutsättningar för fredliga lösningar av internationella konflikter. It-teknologin för dock med sig flera problem: Terrorismen utnyttjar i hög grad de nya möjligheterna att planera och samordna aktioner både nationellt och internationellt. Organisationer, t.ex. statliga underrättelsetjänster, har visat sig ha en nära nog obegränsad kapacitet att övervaka och ta del av telefon- och datatrafik över hela världen. Man kan konstatera genom tidigare avslöjanden att underrättelsetjänster runt om i världen olovligen avlyssnar länder och privatpersoner. Detta anser den Ryska Federationer synnerligen odemokratiskt och integritets kränkande. Fildelningsproblemet som visar att upphovsrättsskyddat material kan kapas, mångfaldigas och spridas, även internationellt, utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Den Ryska Federationen föreslår följande: Varje land har rätt att avlyssna internet- och teletrafik i avsikt att skydda sig mot terrorism. Om avlyssning av individer krävs för detta skall beslut av domstol inväntas varvid det blir lagenligt. Den personliga integriteten bevaras därigenom så långt det är möjligt. Detta är den praxis som den Ryska Federationen tillämpar. Varje land har rätt att blockera dataflöde från servrar som i syfte att undgå juridiskt ansvar placerats i länder med bristande lagstiftning fr.a. när det gäller personlig integritet. Saudiarabien Utskott: ITU Land: Konungariket Saudiarabien Delegat: Victor Persson Konungariket Saudiarabien ser med öppna ögon på dagens internetanvändning och den växande problematiken kring säkerheten som medföljer. Den ökande olagliga fildelningen ser Konungariket Saudiarabien mycket allvarligt på. Den måste tas på allvar och adresseras av alla FN:s berörda medlämsländer. 11

13 Vidare anser Konungariket Saudiarabien att den ständigt pågående blockering av sociala medier som utförs av vissa länder är djupt omoraliskt. Internet och dess sociala medier och forum är en viktig del för att skapa en fredlig och välmående värld. Konungariket Saudiarabien anser att fredlig aktivitet på internet ska behandlas med respekt. Däremot de regimfientliga och samhällsskadliga organisationerna som använder internet som forum för att sprida terrorism och andra olagliga och farliga handlingar, ska straffas och åtgärder bör tas för att förhindra sådana organisationer från att skada politiskt stabila länder som Konungariket Saudiarabien. Däremot ser Konungariket Saudiarabien mycket negativt på den organiserade övervakning som vissa länders säkerhetsbyråer olagligt utför mot andra stater och dess politiker. Konungariket Saudiarabien ser detta som ytterst oacceptabelt. Konungariket Saudiarabien har förhoppningen att FN enat ska se till problemen kring fildelning och andra olagliga handlingar på internet och tillsammans finna en fredlig lösning, olikt den omoraliska spion och övervakningsverksamhet utförd emot vissa av världens nationer och politiker. Konungariket Saudiarabien anser att FN:s medlemsländer bör ställa hårda krav på dessa handlingar för att se till att de upphör. Sydafrika Utskott: ITU Land: Sydafrika Delegat: Ottilia Henningsson Sydafrika är ett land som värnar om dess befolkning. Sydafrika har ett av världens starkaste konstitutionella skydd. Genom rättighetsförklaringen ger landet omfattande garantier till landets invånare; som likhet inför lagen, rätten till frihet och personlig säkerhet och yttrandesfrihet. Konstitutionen föreskriver allas rättigheter. Sydafrika tror på ett demokratiskt fungerande land där alla behandlas lika och får utöva yttrandefrihet. Sydafrika tror däremot inte på att riskera landets säkerhet vilket sker genom avslöjandet av nationella hemligheter och liknande. Sydafrika vägrar att ta risken att dess invånares liv riskeras på grund av spridning av viktig information på internet. Sydafrika anser att det är viktigt med frihet på internet för att inte beskära yttrandefriheten och inte kapa individens rätt till frihet. Sydafrika tror dock inte på frihet på internet om det sker på bekostnad av landets säkerhet. 12

14 Sydafrika tror på frihet på internet, men det tror också på att skydda landet. Sydafrika föreslår därför införandet av en viss statlig kontroll av internet. Inte så mycket att individens yttrandefrihet kränks utan endast tillräckligt för att skydda landet och dess invånare mot utomstående hot. Turkiet Utskott: ITU Delegation: Turkiet Delegat: Aisha Mohmand Idag är internet världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. Internet har gjort det möjligt att kommunicera över hela världen och har en betydande inverkan på många människor då det är en väsentlig del av dagens media men även den privata sektorn. Republiken Turkiet anser att internet inte bara har möjliggjort flexibilitet för kommunikation utan även för delning av information och kunskap. Dock är det viktigt att komma ihåg och ha i åtanke att gott och ont ibland kommer hand i hand. När det gäller fallet om frihet på nätet så är det ett faktum att det har medfört ökad brottslighet och andra oönskade handlingar samt möjliggjort spridning av information som är skadlig både för staten och för befolkningen. Som en demokratisk stat respekterar republiken Turkiet konceptet och grunden om yttrandefrihet och mediefrihet, men anser att det är ytterst viktigt att staten skyddar befolkningen från terrorism, kriminalitet och annat kan som anses vara skadligt. Republiken Turkiet avser att ge skydd och värna befolkningen från exempelvis barnpornografi, prostitution eller obehöriga onlinespel. Republiken Turkiet anser inte att dessa förebyggande insatser nedsätter de mänskliga rättigheterna eller demokratin utan skapar en trygghet hos de vars dagliga liv har en influens av internet. Med det sagt hänvisar republiken Turkiet till suveränitetsprincipen och hävdar att det är en förmån att enskilda stater får möjligheten att motarbeta sådana problem inom sina gränser för att öka säkerheten på Internet och på så sätt skydda sitt folk och sitt land. 13

15 USA Land: Amerikas Förenade Stater Delegat: Rebecca Zuch Amerikas Förenade Staterna är djupt medvetna om de otaliga möjligheter Internet öppnar, men i takt med vår utveckling blir det på samma sätt en allt större plats för brott och kriminalitet. Amerikas Förenade Staterna vill understryka att Internet är en värld precis som i verkliga livet, där det finns lagar och regler, som måste hållas fast vid. Amerikas Förenade Stater trycker på att utvecklingen av Internet måste förbättras men även övervakas, så att bekämpandet av brott som terrorism och barnpornografi blir mer effektivt. Ett fritt Internet bidrar till en större vetskap av vad som händer i världen, där en del utgörs av brottslighet som måste stävjas. Amerikas Förenade Stater är djupt övertygade om att utvecklingen av Internet måste övervakas, för att förhindra en olaglig användning. Amerikas Förenade Stater vill även poängtera att detta måste äga rum utan inskränkning på yttrandefrihet. Amerikas Förenade Stater kan med säkerhet säga att inskränkningar av yttrandefrihet är ett hot mot demokratin och bör därför inte förekomma. Den 3-14 December 2012 framlades förslaget WCIT, som främjade en ökad statlig kontroll. Förslaget röstades ner och i fortsättningen kommer Amerikas Förenade Stater fortsätta arbeta emot statliga restriktioner av Internet och hindra liknande förslag. Med största sannolikhet skulle en sådan begränsning inte främja yttrandefriheten på Internet, som är en av demokratins grunder. Enbart statlig kontroll stärker inte en stats internationella säkerhet, vilket är en viktig aspekt gällande kommunikation över Internet. Amerikas Förenade Stater vill lägga tyngd på att kommunikation ökar ett internationellt samarbete, men att det också krävs en övervakning av det som passerar landsgränserna. Övervakningen ska inte inskränka på någons yttrandefrihet men måste förekomma för att sätta stopp för olagliga substanser. USA är för att främja en öppen, säker och tillförlitlig information och kommunikationsinfrastruktur som stödjer internationell handel och främjar yttrandefrihet och innovation. Därför strävar de 14

16 Förenade Staterna efter ett internationellt samarbete med en gemensam lag, i mån om att bekämpa olagligheter och för att bevara frihet på Internet utan att det blir ett brottsligt territorium. Venezuela Delegation: Bolivarianska republiken Venezuela Delegat: Christopher Andersson Internet får var dag en mer och mer betydande roll för informationsspridningen bland alla människor på jorden. Vi har gått ifrån att skicka brev som tog veckor till att skicka meddelanden på sekunder. Internet är idag det mest använda redskapet för att dela information vilket Venezuela är djupt medvetna om. Internet utvecklas varje dag men Venezuela är medvetna om att det inte alltid sker i en positiv riktning, det förekommer sådant som barnporr, mobbing och trakasserier på internet därför är Venezuela och det Venezuelanska folket väldigt angelägna om att införa en viss kontroll för att skydda den personliga integriteten hos människor och på så sätt främja friheten i landet. Venezuela fördömer dock all form av spioneri som till exempel bedrivits av NSA då detta inskränker på yttrandefriheten och den personliga integriteten något som Venezuela strävar att motverka. Venezuela anser dock att vår kontroll inte kan klassas som spioneri eller går emot någon sort av de mänskliga rättigheterna då kontrollen är demokratiskt framröstad av folket. Vi önskar att denna kontroll införs i hela världen och med detta system kan vi skydda medborgarna och behålla freden och lugnet i världen. Venezuela åberopar alltså frihet på internet i stor utsträckning men med viss kontroll för att skydda medborgarna från sådant som kan vara skadligt såsom mobbning, regimkritik och barnporr allt för att skydda invånarna och skapa en säker och trygg tillvaro. 15

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

ECOFIN-skuldavskrivningar

ECOFIN-skuldavskrivningar ECOFIN-skuldavskrivningar Land: Argentina Delegat: Amanda Schill Republiken Argentina vill inledningsvis påtala att landet hyser enorm empati för länder i skuldkris då republiken Argentina själv drabbades

Läs mer

Utskott: ECOFIN. Land: Amerikas Förenta Stater. Delegat: Valdemar Jakobsson

Utskott: ECOFIN. Land: Amerikas Förenta Stater. Delegat: Valdemar Jakobsson Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Valdemar Jakobsson Amerikas Förenta Stater ser med djupt allvar på skuldsituationen för en stor del av världens utvecklingsländer. De lån som givits ut med avsikt

Läs mer

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Rapport från svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sammanfattning Bakgrunden till den här rapporten är att vi socialdemokrater i Europaparlamentet

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

En reformerad upphovsrätt

En reformerad upphovsrätt En reformerad upphovsrätt Christian Engström Rick Falkvinge En reformerad upphovsrätt Christian Engström & Rick Falkvinge Boken har publicerats av Christian Engström, ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet,

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet DITT ORD ÄR FRITT Om yttrandefrihet INNEHÅLL 1. Jag vill inte leva 2. Där ordet inte är fritt Afrika Amerika Asien Europa Mellanöstern och Nordafrika 3. Yttrandefrihet en mänsklig rättighet En fråga om

Läs mer

Storebror tar fram munkavlen

Storebror tar fram munkavlen Storebror tar fram munkavlen Internetfiltrering censur som hotar yttrandefriheten PÄR STRÖM PÄR STRÖM Storebror tar fram munkaveln Internetfiltrering censur som hotar yttrandefriheten Den Nya Välfärden

Läs mer

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014.

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. 1 Innehåll Inledning sid 3 Världsbild och principer sid 4 Ett samhälle fritt från massövervakning sid

Läs mer

Piratpartiets partiprogram

Piratpartiets partiprogram Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande december 2013 2 Inledning Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap

Läs mer

Piratpartiets partiprogram

Piratpartiets partiprogram Piratpartiets partiprogram Inledning Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt.

Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt. Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt. Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola Ämnesbeskrivningar FNMB 2010: 16 18 februari Malmö Borgarskola Första utskottet 1. Utredandet om vad ett nytt internationellt nedrustningsavtal angående kärnvapen skulle innehålla Introduktion i ämnet:

Läs mer

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus

Sofia Uggla. De kritiska rösterna. En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Sofia Uggla Så tystas De kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus Så tystas de kritiska rösterna En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet,

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Informationssäkerhet trender 2015

Informationssäkerhet trender 2015 Informationssäkerhet trender 2015 Informationssäkerhet trender 2015 Informationssäkerhet trender 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer