Brasilien Egypten Finland Iran Israel Japan Kanada Kina Kuba Luxemburg Polen...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brasilien... 2. Egypten... 2. Finland... 3. Iran... 4. Israel... 5. Japan... 6. Kanada... 7. Kina... 7. Kuba... 8. Luxemburg... 9. Polen..."

Transkript

1 ITU

2 Innehåll Brasilien... 2 Egypten... 2 Finland... 3 Iran... 4 Israel... 5 Japan... 6 Kanada... 7 Kina... 7 Kuba... 8 Luxemburg... 9 Polen... 9 Ryssland Saudiarabien Sydafrika Turkiet USA Venezuela

3 Brasilien Utskott: ITU Delegation: Federala republiken Brasilien Delegat: Axel Kaijalainen Federala republiken Brasilien är djupt övertygade om att situationen på internet måste hanteras då de mänskliga rättigheterna står i fara. Federala republiken Brasilien vill uppmärksamma hur viktigt det är att de mänskliga rättigheterna hålls även på internet. Vi arbetar starkt mot censur, rätten till självständighet skall finnas. Federala republiken Brasilien refererar till de mänskliga rättigheterna där yttrandefrihet är ett faktum, något som är lagstiftat i Brasilien. Det skall inte finnas några statliga begränsningar till internet. Individer skall få chansen att uttrycka sin åsikt via Internet. Federala republiken Brasilien är fullt medveten om den mängd spioneri och angrepp som förekommer. Det är med största oro Federala republiken Brasilien ser detta problem som uppstår. Det skall inte förekomma någon form av angrepp eller spioneri på internet. Federala republiken Brasilien förespråkar ett fritt internet där staten skall kunna kontrollera att inte mänskliga rättigheterna bryts. Det skall med fullt förtroende lovas yttrandefrihet och en personlig integritet. Federala republiken Brasilien betonar åter hur viktigt det är att angrepp, kränkningar och rasism inte förekommer på internet. Egypten Utskott: ITU Delegation: Arabrepubliken Egypten Delegat: Carl Åback Arabrepubliken Egypten ser vikten i ett fritt och ett utvecklat internet, men Egypten poängterar att det är viktigt att extrema organisationer hålls under kontroll. Det är viktigt för en ekonomisk utvecklig och utvecklingen för landet, men vill också påminna om de negativa aspekterna t.ex. spridning av olagliga filer eller spridning av terrorist propaganda. 2

4 Arabrepubliken Egypten anser att det är viktigt till ett fritt internet och att det inte ska gör intrång på dem demokratiska rättigheterna, samtidigt som IPRED lagen är bra då vi som land kan underlätta kontroll vid misstankar terrorism eller hot mot landet. Efter händelsen vid den arabiska våren 2011 då man helt kunde stänga av internet för att inte sprida befolkningens åsikter. Man vill undvika att man det ska ske och att mänskliga rättigheter ska kränkas. Arabrepubliken Egypten uppmanar arabländerna att bidra till att lösa problemet, Egyptiska sidor är populärt i mellanöstern och involverar många användare från andra länder. Det är viktigt att Egypten kan bibehålla frihet på internet, men att Egypten kan bibehålla nationens säkerhet. Arabrepubliken Egypten uppmanar till att internationellt skapa riktlinjer till vad frihet på internet ska innebära och var gränsen ligger vid demokratiska kränkningar. Finland Delegation: Republiken Finland. Delegat: Henrik Gustafson. Republiken Finland anser att frågan om frihet på internet är mycket viktigt. Det är också viktigt att man ska kunna lita på säkerheten på internet. Folket som har t.ex. en adress ska inte behöva oroa sig om att deras uppgifter, meddelanden och all data som personen använder ska kunna öppnas och läsas av en tredje part. Sådana intrång kan inte tolereras. För att utvecklingen av säkerheten ska röra sig framåt är det avgörande att andra nationer arbetar såväl nationellt som att samarbeta internationellt. Det är viktigt att alla människor ska kunna komma åt internet eftersom att det är en viktig del i dagens digitala värld. Republiken Finland har därför lagt tid och resurser på att göra hög-hastighets internet mer tillgängligt till större delen av landet. 3

5 Republiken Finland är djupt medvetna om att yttrandefrihet och integritetsskydd är mänskliga rättighet som även måste skyddas på internet. Det är lika viktigt att de mänskliga rättigheterna skyddas online som offline. Däremot är Republiken Finland emot fildelning. Inom landets gränser har redan tre ledande Internetleverantörer blivit tvingade genom domstolsbeslut att blockera fildelnings hemsidan The Pirate Bay. Utöver det så har också en lång rad av domäner blivit blockerad p.g.a. barnpornografi. Republiken Finland ser starkt på brott på cyberspace. Iran Land: Iran (den Islamska republiken Iran) Delegat: Joel Heberlein Den Islamska republiken Iran blev år 1993 ett av de första länderna i Mellanöstern att upprätta en uppkoppling till internet. Sedan dess har den Iranska staten outtröttligt strävat efter ett internet som används i rätt syfte, det vill säga för att sprida Islams budskap, möjliggöra kommunikation mellan staten och folket samt föra samman människor från olika delar av landet. Diverse illvilliga aktörer har dock valt att utnyttja denna generösa gåva till det Iranska folket för att leda dem in i förfall. Den Islamska republiken Irak menar att internets hastiga utveckling i landet innebär ett hot mot den stabila och trygga tillvaro den Iranska staten alltid gjort sitt yttersta för att garantera befolkningen. Detta beror delvis på de kommunikationskanaler internet har öppnat, som ger möjlighet att ostört konspirera mot den Iranska staten, och organisera andra typer av brottslighet. Andra faktorer som negativt inverkar på det Iranska samhällsklimatet är den aggressiva ton som råder på merparten sociala forum, det så kallade näthatet. Iran menar också att spridningen av nätbaserat innehåll från västvärlden med sin sionistiska propaganda, sitt material av grovt sexuell natur, däribland en del som involverar barn, och sitt upphöjande av materiel rikedom över andlig, allvarligt kan skada den iranska befolkningens mentala välbefinnande. Den Islamska republiken Iran erkänner också de negativa konsekvenser illegala nedladdningar haft för den nationella och globala ekonomin, samt för privata kulturutövares möjligheter att försörja sig. 4

6 Den Islamska republiken Iran slår vakt om rätten till ett fritt internet. Ett internet man ska kunna använda utan att löpa risken att bli lurad in i någon av alla de fällor som är gillrade för de godtrogna, utan att bli korrumperad av konsumtionsmani och pornografi, utan att behöva frukta övervakning från främmande makter som vill använda informationen man uppger för att skada en själv och det land man kallar sitt hem. Den Islamska republiken Iran menar därför att man har en plikt att leda sitt folk in på rätt väg genom att hålla internetanvändandet under ständig uppsikt och eliminera de hot som kan dyka upp. Ett sätt att föregripa dessa hot är genom att förhindra vissa hemsidors närvaro, därför har man upprättat en lista över webbsidor som inte är tillåtna. Eftersom Islam är landets ryggrad vill den Iranska staten skapa ett internet som speglar muslimska värderingar. Den Islamska republiken Iran uppmanar även andra länder som bekänner sig till den muslimska tron att följa detta exempel. Givetvis bör också övriga länder ta sitt ansvar för att skapa ett tryggt och gudfruktigt klimat på internet. Den Islamska republiken Iran hävdar med andra ord att det bör vara upp till varje stat att kontrollera internet på ett sätt som främjar befolkningens intressen. Den Islamska republiken Iran ser med glädje på alla förslag som förespråkar en större statlig närvaro på internet, och förkastar alla förslag som förespråkar kränkandet av en stats suveränitet att kontrollera internet inom landets territorium. Israel Land: Israel Delegat: Fredrik Rönnqvist Staten Israel anser att frihet på internet är en stor del av demokratin och yttrandefriheten då det har blivit den stora plattform för kommunikation den är idag. Att staten ska kontrollera innehållet på internet och ha möjlighet att övervaka privatpersoner är något som Israel anser strider mot de mänskliga rättigheter FN förespråkar. Bland dessa rättigheter hör dels yttrandefriheten men även rätten till integritet. Israel vill uppmärksamma att censur på internet är något som idag sker inom ett antal stater. Fenomenet internet är något som används till mycket nytta men även till många brott. Detta är de två sidorna av myntet som har gjort ITU:s roll betydligt större. En lösning måste ske på ett sådant sätt att brotten på internet minskar utan att staten kränker de mänskliga rättigheter FN har satt upp. 5

7 Israel fördömer starkt de tidigare resolutioner där staten ska få makt att avlägsna innehåll från internet då det är det första steget mot möjlig censur och därmed kränkande av yttrandefriheten. Däremot fördömer Israel all kriminell aktivitet på internet och uppmärksammar behovet av en stabil lösning. Efter granskning av dagens situation föreslår Israel att en internationell lag ska införas där censur avlägsnas i namnet av yttrandefrihet. Dock åberopar Israel att någon sorts kontroll krävs över landsgränserna utan att inskränka integriteten för Israels men främst den internationella säkerheten. Israel uppmuntrar andra stater att följa detta initiativ emot censur och för yttrandefriheten. Internet är en bas med många möjligheter inom kommunikation och denna frihet är något Israel vill uppmuntra. Inte bara för staterna själva men även en enad värld både fysiskt och på internet. Japan Delegation: Republiken Japan Delegat: Erica Edahl Internet ger folk nya möjligheter och är numera en stor del i vår vardag. Japan betonar att det är viktigt att låta yttrandefriheten och demokratin växa. Republiken japan är en stat som förespråkar frihet på alla nivåer för landets skull. I frågan frihet på internet talar vi för säkerhet och trygghet. Japan ser allvarligt på konsekvenserna av problemen som uppstår av frihet på internet. Japan betonar att åtgärder mot intrång i upphovsrätten, piratkopiering och varumärkesförfalskning måste tyglas då Japan och även övriga länder drabbas av ekonomiska förluster. Inom landet drabbas privatpersoner samt företag. Japan ser upprört på den organiserade brottsligheten som får in en inkomstkälla på olagliga verksamheter. Japan ser ingen oro över sin yttrandefrihet då yttrandefriheten inte utövas tillfullo i landet. Japan är fullt medvetna om att ACTA-avtalet röstades ner och avböjdes. Men ser en tillförlitlighet att ACTA-avtalet är nyckeln till en ljusare och lagligare framtid. Syftet med ACTA-avtalet är att få gemensamma regler för intrång i upphovsrätt, patent, varumärkesförfalsking och piratkopiering för att inte skada lönsamheten i verksamheter inom ens land. 6

8 Kanada Land: Kanada Delegat: Mattias Gramstad Den konstitutionella monarkin Kanada vill påminna om att internet inte har skapats av en enstaka organisation. Därför ska inte heller någon enstaka organisation kontrollera internet. Internet skapades av enskilda medborgare, grupper av medborgare och av samhället i stort inom såväl privat som offentlig sektor. Internets karaktär, fri från kontroll av myndigheter och styrd av ett flertal intressenter, har för första gången någonsin skapat förutsättningar för entreprenörskap, kreativitet, innovation och frihet som sträcker sig långt bortom tidigare gränser. Om innovation och kreativitet inte får växa fritt på internet riskerar vi att skapa hinder för framtida entreprenörer. Hade företag som Google, Amazon och Wikipedia existerat om internet hade styrts av en enda organisation? Med en enda organisation som styr riskerar vi att öppna upp för mer omfattande begränsningar och övervakningar av internet. Totalitära regimer, som redan har en omfattande övervakning, får tillgång till nya verktyg som ytterligare begränsar individens frihet och kränker individens integritet. Kanada vill därför låta internet styras av medborgare, grupper och samhället i stort och kan inte acceptera att internet styrs av en organisation som FN. Kina Delegation: Folkrepubliken Kina Delegat: Eleonora Rosell Folkrepubliken Kina fördömer all olaglig aktivitet på internet och ställer sig därför positivt till frågan om ett statligt kontrollerat internet samt en statlig kontroll över den digitala informationsöverföringen. Internet har idag en stor påverkan på varje aspekt av mänsklig aktivitet i samhället politiskt, socialt och ekonomiskt. Folkrepubliken Kina anser därför att en reglering av internet bör hanteras på ett säkert sätt vilket kommer ge en trygghet för internetanvändare världen över. 7

9 Folkrepubliken Kina anser att medlemsländerna i FN bör ha en suverän rätt att hantera internet inom respektive nations territorium. Folkrepubliken Kina anser därför att detta är ett problem som bör få en lösning inom respektive nation och inte bör falla som en uppgift för det internationella samfundet. Folkrepubliken Kina menar att ett statligt kontrollerat internet skulle innebära ett säkrare samhälle internationellt sett. Kuba Land: Kuba Delegat: Michal Walenski Vi, Republiken Kuba, har blivit berörda mer och mer berörda av fråga frihet på internet sedan 90 talet. Efter det stora internet utvecklingen som ha skett mest på 20 hundra talet, förekommer det stora problem i samhället som inte får förekomma och måste tas hand om på rätt sätt. Med enkla ord åtgärder behövs. Trotts att Kuba har en svag internetuppkoppling, förekommer det fortförande brott på internet i globalt skala som måste fixas. Vi i Kuba Republiken är ett av de länder som röstade ja till förslaget om ett mer kontrollerat internet i omröstningen i ITU. Problem och brott som förekommer: Fildelning: Det finns för mycket brottslighet när det gäller Copy Right som förekommer både på Kuba och hela världen. Denna slag av brottslighet får inte förekomma på Kuba och även globalt. Barnpornografi: Runt om i världen finns det för mycket barnpornografi som måste tas hand om och åtgärdas på rätt sätt, så att såna problem ska inte förekomma. Inbrott i statens hemliga databaser och spioneri: Det är också ett stort fråga och samtidigt ett bekymmer för både världen och för Kuba republiken om spioneri och inbrott på internet. Lösningar Republiken Kuba tycker att problemen ska åtgärdas på följande sätt: Helt Censur för barnpornografi, och långa fängelsestraff för pedofiler och personer som sysslar med sådan verksamhet 8

10 Fildelning ska förbjudas eftersom det inte är rätt mot musik, film och spel branschen som kan gå i konkurs. De personer som håller på med fildelningsverksamhet borde spåras via satteliter och få höga böter i form av pengar i värsta fall fängelse Alla personer som bryter in sig i olika internetportaler och dessutom såna portaler och servrar som gäller staten och statens säkerhet ska för det första förbjudas och dessutom straffas hårt med höga böter i värsta fall med lång tid i fängelse om det gäller inbrott i statens servrar osv. Sådan verksamhet får absolut inte förekomma Luxemburg Delegation: Storhertigdömet Luxemburg Delegationer: Therese Svahn och Isabella Nilsson Storhertigdömet Luxemburg anser att frihet är en viktig punkt, därmed är vi mycket kritiska mot en skärpt kontroll över digital informationsteknik. Genom att bekräfta en lag för kontrollerad informationsteknik anser vi att det kommer göra intrång på dem demokratiska rättigheterna. Luxemburg ser mycket hårt på detta då vi anser att det är mycket viktigt att medborgarna har sin frihet. Ett kontrollerat Internet anser Luxemburg skulle vara en faktor till att den yttrandefriheten minskande vilket vi är starkt kritiska mot. Varje människa har rättigheter till yttrandefrihet och inte mot några omständigheter är det något vi kan strida mot. Denna lag betraktar vi som att det skulle bryta mot rätten om fri kommunikation vilket vi anser är mycket viktigt i vårt nuvarande samhälle. En lag om kontrollerat Internet skulle utöver detta även göra intrång på den personliga integriteten. Storhertigdömet Luxemburg stödjer givetvis att minskning av kriminalitet på Internet är mycket viktigt men med betoning att ha en lag för kontrollerad digital informationsteknik inte är den bästa lösningen. Denna lag skulle bryta mot många av våra viktigaste lagar och ståndpunkter som vi prioriterar mycket högt, och genom kontrollerat Internet riskerar medborgarna att mista sin frihet. Polen Land: Polen Delegater: Casper Lundin, Mimmi Forsshéll 9

11 Friheten och säkerheten på internet är en stor fråga i Republiken Polen. Polen konstaterar att dataanvändningen i Polen har ökat rejält under senaste tiden. Polen är djupt medvetna om att dagens cyberspioneri och cyberattacker har ökat och att säkerheten minskat. Detta skadar både offentliga och civila. Efter genomförd undersökning så kommer det att innebära stora skador för den polska staten och dess folk, om attacker genomförs. Hemligstämplat material kan läcka ut, vilket kan ge en negativ effekt på landet. Efter begrundandet av dem möjligtvis kommande attackerna kommer Polen skydda sig med alla möjliga medel, även militära. Polen rekommenderar drastiska åtgärder, med största oro, så tidigt som möjligt då detta är ett problem som kan bli större och större om det inte åtgärdas. Problematiken är att alla länder värderar olika. Alla länder tänker olika och har olika statsskick. Polen vill ej att det ska förekomma brottslighet på internet, men polen tycker samtidigt att vi ska värdera demokratiska rättigheter. Efter granskning av möjligheter att åtgärda problemet är det en stor beklagan att meddela att det inte finns någon direkt lösning på problemet. Efter genomförd undersökning är det även svårt att se hur FN ska gå tillväga för att hitta en åtgärd. Polen ser väldigt allvarligt på yttrandefriheter och demokratiska rättigheter i landet, och denna åtgärd som vi vill komma fram till får inte drabba landet negativt på något sätt inom dessa ramar. Vi, Polen, strävar efter en överenskommelse som tar hänsyn till demokratins rättigheter och yttrandefriheten. Ryssland Utskott: ITU Land: Ryska Federationen Delegat: Andreas Salehi Den Ryska Federationen ser mycket positivt på den snabba utvecklingen inom IT-teknologin som främjar kommunikationen mellan individer och olika grupperingar såväl nationellt som 10

12 internationellt. Det enormt ökade informationsutbytet bidrar till förståelse länder emellan vilket i sin tur skapar förutsättningar för fredliga lösningar av internationella konflikter. It-teknologin för dock med sig flera problem: Terrorismen utnyttjar i hög grad de nya möjligheterna att planera och samordna aktioner både nationellt och internationellt. Organisationer, t.ex. statliga underrättelsetjänster, har visat sig ha en nära nog obegränsad kapacitet att övervaka och ta del av telefon- och datatrafik över hela världen. Man kan konstatera genom tidigare avslöjanden att underrättelsetjänster runt om i världen olovligen avlyssnar länder och privatpersoner. Detta anser den Ryska Federationer synnerligen odemokratiskt och integritets kränkande. Fildelningsproblemet som visar att upphovsrättsskyddat material kan kapas, mångfaldigas och spridas, även internationellt, utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Den Ryska Federationen föreslår följande: Varje land har rätt att avlyssna internet- och teletrafik i avsikt att skydda sig mot terrorism. Om avlyssning av individer krävs för detta skall beslut av domstol inväntas varvid det blir lagenligt. Den personliga integriteten bevaras därigenom så långt det är möjligt. Detta är den praxis som den Ryska Federationen tillämpar. Varje land har rätt att blockera dataflöde från servrar som i syfte att undgå juridiskt ansvar placerats i länder med bristande lagstiftning fr.a. när det gäller personlig integritet. Saudiarabien Utskott: ITU Land: Konungariket Saudiarabien Delegat: Victor Persson Konungariket Saudiarabien ser med öppna ögon på dagens internetanvändning och den växande problematiken kring säkerheten som medföljer. Den ökande olagliga fildelningen ser Konungariket Saudiarabien mycket allvarligt på. Den måste tas på allvar och adresseras av alla FN:s berörda medlämsländer. 11

13 Vidare anser Konungariket Saudiarabien att den ständigt pågående blockering av sociala medier som utförs av vissa länder är djupt omoraliskt. Internet och dess sociala medier och forum är en viktig del för att skapa en fredlig och välmående värld. Konungariket Saudiarabien anser att fredlig aktivitet på internet ska behandlas med respekt. Däremot de regimfientliga och samhällsskadliga organisationerna som använder internet som forum för att sprida terrorism och andra olagliga och farliga handlingar, ska straffas och åtgärder bör tas för att förhindra sådana organisationer från att skada politiskt stabila länder som Konungariket Saudiarabien. Däremot ser Konungariket Saudiarabien mycket negativt på den organiserade övervakning som vissa länders säkerhetsbyråer olagligt utför mot andra stater och dess politiker. Konungariket Saudiarabien ser detta som ytterst oacceptabelt. Konungariket Saudiarabien har förhoppningen att FN enat ska se till problemen kring fildelning och andra olagliga handlingar på internet och tillsammans finna en fredlig lösning, olikt den omoraliska spion och övervakningsverksamhet utförd emot vissa av världens nationer och politiker. Konungariket Saudiarabien anser att FN:s medlemsländer bör ställa hårda krav på dessa handlingar för att se till att de upphör. Sydafrika Utskott: ITU Land: Sydafrika Delegat: Ottilia Henningsson Sydafrika är ett land som värnar om dess befolkning. Sydafrika har ett av världens starkaste konstitutionella skydd. Genom rättighetsförklaringen ger landet omfattande garantier till landets invånare; som likhet inför lagen, rätten till frihet och personlig säkerhet och yttrandesfrihet. Konstitutionen föreskriver allas rättigheter. Sydafrika tror på ett demokratiskt fungerande land där alla behandlas lika och får utöva yttrandefrihet. Sydafrika tror däremot inte på att riskera landets säkerhet vilket sker genom avslöjandet av nationella hemligheter och liknande. Sydafrika vägrar att ta risken att dess invånares liv riskeras på grund av spridning av viktig information på internet. Sydafrika anser att det är viktigt med frihet på internet för att inte beskära yttrandefriheten och inte kapa individens rätt till frihet. Sydafrika tror dock inte på frihet på internet om det sker på bekostnad av landets säkerhet. 12

14 Sydafrika tror på frihet på internet, men det tror också på att skydda landet. Sydafrika föreslår därför införandet av en viss statlig kontroll av internet. Inte så mycket att individens yttrandefrihet kränks utan endast tillräckligt för att skydda landet och dess invånare mot utomstående hot. Turkiet Utskott: ITU Delegation: Turkiet Delegat: Aisha Mohmand Idag är internet världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. Internet har gjort det möjligt att kommunicera över hela världen och har en betydande inverkan på många människor då det är en väsentlig del av dagens media men även den privata sektorn. Republiken Turkiet anser att internet inte bara har möjliggjort flexibilitet för kommunikation utan även för delning av information och kunskap. Dock är det viktigt att komma ihåg och ha i åtanke att gott och ont ibland kommer hand i hand. När det gäller fallet om frihet på nätet så är det ett faktum att det har medfört ökad brottslighet och andra oönskade handlingar samt möjliggjort spridning av information som är skadlig både för staten och för befolkningen. Som en demokratisk stat respekterar republiken Turkiet konceptet och grunden om yttrandefrihet och mediefrihet, men anser att det är ytterst viktigt att staten skyddar befolkningen från terrorism, kriminalitet och annat kan som anses vara skadligt. Republiken Turkiet avser att ge skydd och värna befolkningen från exempelvis barnpornografi, prostitution eller obehöriga onlinespel. Republiken Turkiet anser inte att dessa förebyggande insatser nedsätter de mänskliga rättigheterna eller demokratin utan skapar en trygghet hos de vars dagliga liv har en influens av internet. Med det sagt hänvisar republiken Turkiet till suveränitetsprincipen och hävdar att det är en förmån att enskilda stater får möjligheten att motarbeta sådana problem inom sina gränser för att öka säkerheten på Internet och på så sätt skydda sitt folk och sitt land. 13

15 USA Land: Amerikas Förenade Stater Delegat: Rebecca Zuch Amerikas Förenade Staterna är djupt medvetna om de otaliga möjligheter Internet öppnar, men i takt med vår utveckling blir det på samma sätt en allt större plats för brott och kriminalitet. Amerikas Förenade Staterna vill understryka att Internet är en värld precis som i verkliga livet, där det finns lagar och regler, som måste hållas fast vid. Amerikas Förenade Stater trycker på att utvecklingen av Internet måste förbättras men även övervakas, så att bekämpandet av brott som terrorism och barnpornografi blir mer effektivt. Ett fritt Internet bidrar till en större vetskap av vad som händer i världen, där en del utgörs av brottslighet som måste stävjas. Amerikas Förenade Stater är djupt övertygade om att utvecklingen av Internet måste övervakas, för att förhindra en olaglig användning. Amerikas Förenade Stater vill även poängtera att detta måste äga rum utan inskränkning på yttrandefrihet. Amerikas Förenade Stater kan med säkerhet säga att inskränkningar av yttrandefrihet är ett hot mot demokratin och bör därför inte förekomma. Den 3-14 December 2012 framlades förslaget WCIT, som främjade en ökad statlig kontroll. Förslaget röstades ner och i fortsättningen kommer Amerikas Förenade Stater fortsätta arbeta emot statliga restriktioner av Internet och hindra liknande förslag. Med största sannolikhet skulle en sådan begränsning inte främja yttrandefriheten på Internet, som är en av demokratins grunder. Enbart statlig kontroll stärker inte en stats internationella säkerhet, vilket är en viktig aspekt gällande kommunikation över Internet. Amerikas Förenade Stater vill lägga tyngd på att kommunikation ökar ett internationellt samarbete, men att det också krävs en övervakning av det som passerar landsgränserna. Övervakningen ska inte inskränka på någons yttrandefrihet men måste förekomma för att sätta stopp för olagliga substanser. USA är för att främja en öppen, säker och tillförlitlig information och kommunikationsinfrastruktur som stödjer internationell handel och främjar yttrandefrihet och innovation. Därför strävar de 14

16 Förenade Staterna efter ett internationellt samarbete med en gemensam lag, i mån om att bekämpa olagligheter och för att bevara frihet på Internet utan att det blir ett brottsligt territorium. Venezuela Delegation: Bolivarianska republiken Venezuela Delegat: Christopher Andersson Internet får var dag en mer och mer betydande roll för informationsspridningen bland alla människor på jorden. Vi har gått ifrån att skicka brev som tog veckor till att skicka meddelanden på sekunder. Internet är idag det mest använda redskapet för att dela information vilket Venezuela är djupt medvetna om. Internet utvecklas varje dag men Venezuela är medvetna om att det inte alltid sker i en positiv riktning, det förekommer sådant som barnporr, mobbing och trakasserier på internet därför är Venezuela och det Venezuelanska folket väldigt angelägna om att införa en viss kontroll för att skydda den personliga integriteten hos människor och på så sätt främja friheten i landet. Venezuela fördömer dock all form av spioneri som till exempel bedrivits av NSA då detta inskränker på yttrandefriheten och den personliga integriteten något som Venezuela strävar att motverka. Venezuela anser dock att vår kontroll inte kan klassas som spioneri eller går emot någon sort av de mänskliga rättigheterna då kontrollen är demokratiskt framröstad av folket. Vi önskar att denna kontroll införs i hela världen och med detta system kan vi skydda medborgarna och behålla freden och lugnet i världen. Venezuela åberopar alltså frihet på internet i stor utsträckning men med viss kontroll för att skydda medborgarna från sådant som kan vara skadligt såsom mobbning, regimkritik och barnporr allt för att skydda invånarna och skapa en säker och trygg tillvaro. 15

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Utskott: UNODC Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall

Utskott: UNODC Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall Republiken Azerbajdzjan ser allvarligt på människohandeln i världen och anser att åtgärder måste vidtas. Trafficking genererar stora mängder pengar och är en

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

ECOFIN-skuldavskrivningar

ECOFIN-skuldavskrivningar ECOFIN-skuldavskrivningar Land: Argentina Delegat: Amanda Schill Republiken Argentina vill inledningsvis påtala att landet hyser enorm empati för länder i skuldkris då republiken Argentina själv drabbades

Läs mer

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext PM 101 2011-12-12 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext 1 Inledning Vid det senast kommittésammanträdet, den 23 november, diskuterades

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Mirhet Julardzija mja0001@student.mdh.se

Mirhet Julardzija mja0001@student.mdh.se Mirhet Julardzija mja0001@student.mdh.se DATASAMHÄLLET OCH DEMOKRATI DVA223 2013-03- 09 Sammanfattning Den moderna informations- och kommunikationsteknikens (IKT) påverkar samhället på många olika sätt.

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer