E-posta med Outlook Express 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-posta med Outlook Express 5"

Transkript

1 Kommunicera via e-post med hjälp av programmet Microsoft Outlook Express E-posta med Outlook Express 5 Skriv och läs e-post-meddelanden Ditt digitala postkontor Hantera brevmappar Inställningar i programmet Smilies och e-post-etikett Denna bok hittades på ITrain network

2 FÖRORD...III Konventioner som används i denna bok...iv Symboler iv 1. Outlook Express... 5 Starta Outlook Express 5 2. Huvudfönstret i Outlook Express... 6 Mapplista 6 Meddelanden 6 Förhandsgranskning 6 3. Hur en e-postadress fungerar Skriva ett nytt meddelande... 8 Verktygsfältet Standardknappar i fönstret Nytt meddelande 9 Skriva ett Nytt meddelande Skicka meddelanden Ta emot meddelanden öppna ett meddelande Svara och vidarebefordra meddelanden Vidarebefordra ett meddelande Skicka bifogade filer Ta emot och öppna bifogade filer Hantera dina meddelanden Sortera meddelanden 18 Ta bort meddelanden 18 Skapa mappar 19 Flytta meddelanden till en annan mapp 19 Kopiera meddelanden till en annan mapp 19 Byt namn på och ta bort mappar 19 E-postregler Använda Adressboken Lägga till i Adressboken 20 Ny kontakt 20 Ny grupp 21 Lägga till kontakter i Adressboken med hjälp av Outlook Express 21 Välja mottagare från Adressboken 22 Fälten Till:, Kopia: och Hemlig kopia Signaturer Inställningar i Outlook Express POP och SMTP 24 Lägga till ett nytt E-post-konto 24 Inställningar i dialogrutan Alternativ Felmeddelanden Du är inte uppkopplad till din Internetlevereantör 26 Mottagarens e-post-adress är felaktig 27 Outlook är felaktigt inställt 27 Ett fel eller tekniskt problem har uppstått hos din Internetleverantör Hjälptexter Mer om bifogade filer Förvrängda accenter 29 Förvrängda bifogade filer 29

3 Lite fakta om kodning och avkodning av e-post-meddelanden 30 MIME 30 UU-kodning E-post Etikett Förkortningar 31 Smilies 32 THE OPEN CONTENT LICENSE... 33

4 E-posta med Outlook Express 5 - Student Manual är en del i en serie Internet-material (ITrain) som utvecklats av ITrain Network. ITrain Network består av individer och institutioner från olika platser i världen med en bred teknisk och pedagogisk expertkunskap inom informations- och kommunikationsteknik. ITrains material är fritt tillgängligt i enlighet med Open Content License licens för Öppet Innehåll (http://www.opencontent.org/), vilken kan läsas i sin helhet på sidan 33. ITrains material kan hämtas från ITrains Webbplats på eller på Svenska på: Materialets metodik är ett resultat av en behovsanalys som utfördes i november och december 1997, och i fortlöpande samråd med experter och användare, inklusive fälttester. Materialet har utvecklats för att användas av Internet-kursledare och användare i länder i utveckling. Om du är en individ eller institution engagerad i att tillhandahålla grundläggande eller avancerade Internet kurser eller en användare som söker en enkel, flexibel och effektiv guide för att lära dig Internet, så passar materialet dig. Tillägg till förordet: Afyra.com har översatt detta läromedel till svenska och även gjort en del ändringar. I enlighet med licensen för öppet innehåll, Open Content License, som återfinns i sin helhet på de sista två sidorna i materialet, följer här en lista över vilka ändringar som har gjorts: Första sidan har bytts ut för att stämma överens med Afyra.coms övriga publikationer Materialets inriktning på att endast användas i kurssammanhang har ändrats genom att utelämna beteckningen Studentmanual på omslaget och i sidfoten, där texten bytts ut till Afyra.com. Följande har utelämnats: avsnittet Course Notes på sidan 1, frågeformulären på sidorna 2, 4, 8, 37, 38, 39, beskrivningen av kursens mål på sidan 3, övningsuppgiften där verktygsfältets knappar ska beskrivas på sidan 7, övningsuppgiften att kontrollera två exempel på e-post-meddelande på sidan 34 och 39, exemplen på engelska förkortningar på sidan 34, övningsuppgifterna på sidan 40, kursutvärderingen på sidorna Är några av dessa utelämnade sidor av intresse för dig eller din organisation kan du skicka en förfrågan om svenska översättningar till Illustrerande skärmdumpar har bytts ut till motsvarande från den svenska versionen av programmet Outlook Express. Vid översättning till svenska har vi försökt följa originaltexten så nära som möjligt, men en del uttryck och begrepp har ersatts av närmaste svenska motsvarighet. Sidnummer angivna ovan är angivna enligt den engelska originalversionen som kan hittas på ITrain Networks webbsida. Översättningen och ändringar slutfördes den 31 augusti 2000.

5 Konventioner som används i denna bok Symboler Följande symboler finns i både kursledarmanualen och studentmanualen. Vi använde oss av symboler för att göra läsaren uppmärksam på texten bredvid dem och för att ge en omedelbar visuell ledtråd om avsnittets innebörd. Detta är en ruta med referenser till andra resurser. Resurserna kan hittas i avsnittet Resurser längst bak i kursledarmanualen eller på ITrains webbplats. Denna symbol används tillsammans med ytterligare information eller resurser för kursledare och studenter. Denna symbol används i samband med en övningsuppgift som det är tänkt att kursdeltagare ska genomföra.

6 1. Outlook Express Starta Outlook Express För att du själv ska få uppleva att använda Outlook Express ska vi nu starta programmet. Gör det genom att dubbelklicka på ikonen med namnet Outlook Express på skrivbordet. Ett fönster som liknar bilden nedan borde dyka upp: Figur 1: Outlook Express huvudfönster

7 2. Huvudfönstret i Outlook Express Huvudfönstret i Outlook Express består av standardverktygsfältet och tre mindre fönsterdelar. Dessa är rutan mapplista, meddelanden och förhandsgranskning. Mapplista Rutan Mapplista visar alla mappar som du lagrar dina meddelanden i. Några av de vanligaste mapparna är Inkorgen, Utkorgen, Utkast, Skickade meddelanden och Borttaget. Inkorgen är det ställe där alla nya meddelanden du tar emot hamnar. I Utkorgen hamnar meddelanden du skrivit klart tills de skickas. The Drafts stores which you have not finished composing. The Sent Items folder contains all the mail that has been sent. The Deleted Items folder contains items that you have either composed or received that are deleted. Meddelanden Rutan meddelanden visar alla meddelanden som finns lagrade i en mapp. För varje meddelande visas dess prioritet (hög, normal eller låg), om det har bifogade filer, vem som skickade meddelandet, meddelandets ämne och datumen då det togs emot. I fältet Från: finns en bild föreställande ett kuvert intill avsändarens namn. Om kuvertet är stängt och meddelandet syns med fetstil betyder det att det inte har blivit läst. Ett öppet kuvert innebär att meddelandet har blivit läst. Om där finns en bild av en pil som pekar åt vänster betyder det att ett svar på meddelandet har skickats. En pil åt höger innebär att meddelandet har skickats vidare till någon annan. Meddelanden med en bild av ett gem har bifogade filer. Se Figur 2 för ett exempel. Klickar du på ett meddelande visas dess innehåll i rutan Förhandsgranskning. Förhandsgranskning Rutan Förhandsgranskning visar innehållet i ett meddelande som valts i rutan Meddelanden. Härifrån kan du också öppna och spara bifogade filer. Figur 2: Rutan Meddelanden

8 3. Hur en e-postadress fungerar E-post adresser fungerar på samma sätt som vanliga postadresser. Medan posten använder en adress för att avgöra var ett brev ska skickas, avgör Internet vart ett e-post-meddelande ska skickas med hjälp av e-post-adressen. Hur en e-post-adress är uppbyggd E-post-adresser innehåller ett användarnamn, en värddator och/eller ett domännamn och en kod som antingen är en toppdomän eller en landsdomän. Figur 3: Delarna i en e-post-adress Beskriv en e-post-adress: din egen på arbetet/hemma, en adress du fått i samband med denna kurs eller någon annans adress. Vilket är användarnamnet, värddatoreller domännamnet och om det finns någon, landsdomänen? Användarnamnet Detta är den del som finns till vänster om Detta är ett namn som en användare valt eller en Internetleverantör eller e-postadministratör tilldelat honom/henne. Ofta är användarnamn en kombination av en persons för- och/eller efternamn. Till exempel: om ditt namn var Linda Olsson kunde ditt användarnamn vara lolsson eller Detta är det tydligaste kännetecknet hos en e-post-adress. Det uttalas som det engelska ordet at. Värddator och/eller domän Den del av en e-post-adress som finns till höger om är namnet på den dator till vilken meddelandet ska skickas. Det varierar beroende på vad datorn kallas. Värddatorn är namnet på den dator som tillhandahåller Internetabonnemanget till vilket e-postmeddelandet kommer att skickas. Domänen är det nätverk denna dator är kopplad till. I vårt exempel är Internetabonnemang namnet på datorn. Domännamn slutar vanligtvis på.com eller.org. Exempel på e-post-adresser är: eller

9 4. Skriva ett nytt meddelande Ett utgående meddelande är text du skrivit in och skickar till någon (dvs. ett e-postmeddelande som du skickar). Det finns två enkla sätt att skapa ett utgående meddelande. Du kan antingen välja Arkiv, Nytt, Meddelande eller använda knappen Nytt Meddelande i verktygsfältet. När du detta visas ett nytt meddelandefönster. Lägg märke till att verktygsfältet i detta fönster inte är samma som standardverktygsfältet i Outlook. Figur 4: Fönstret Nytt meddelande

10 Verktygsfältet Standardknappar i fönstret Nytt meddelande Fönstret Nytt meddelande har ett annat verktygsfält än standardverktygsfältet i Outlook. De knappar i detta verktygsfält som vi kommer att använda är: Skicka Klipp ut Kopiera Klistra in Ångra Kontrollera namn Stavning Bifoga fil Prioritet Offline Skickar meddelandet, antingen för senare leverans från Utkorgen eller direkt till mottagaren, beroende på hur Outlook är inställt. Klipper ut eller tar bort markerad text. Kopierar markerad text. Infogar den text som klippts ut eller kopierats. Ångrar det du senast gjort; fungerar inte med riktigt alla funktioner dock. Denna knapp kontrollerar om mottagarens/mottagarnas e-postadress stämmer med motsvarande adress i Windows adressbok. Kontrollerar stavning i ditt meddelande utifrån det språk som angivits genom menyn Verktyg -> Alternativ. Bifogar en fil med ditt meddelande. Genom att klicka på denna knapp skiftar du meddelandets prioritet mellan hög, låg och normal. Arbeta offline talar om för Outlook att inte försökta koppla upp till Internet för att kontrollera om det finns ny e-post eller skicka utgående meddelanden. Detta används framför allt när du vill skriva eller läsa mail som finns lagrade på din hårddisk utan att behöva koppla upp. De andra två knapparna i verktygsfältet (Signera och Kryptera) kommer vi inte att ta upp i denna kurs. Knappen Signera signerar på digital väg epost-meddelanden du skickar så att mottagaren kan vara säker på att epost du skickat verkligen är skickade av dig och inte någon annan som utger sig för att vara du från en annan dator. Knappen Kryptera förändrar ditt meddelande så att endast mottagaren kan avkoda och läsa det. Båda dessa funktioner kräver att andra speciella programvaror är installerade för fungera. Du kan hitta mer information om dessa genom att använda Outlooks hjälptext (se avsnitt 21).

11 Skriv några få meddelanden på det sätt som beskrivs. Skriv till dig själv, utbildaren, en annan kursdeltagare och till en annan person, om du har e-post-adressen till någon du känner. Om du vill ha tips på ämne att behandla så kan du skriva om att använda epost. Till exempel kan du skicka ett meddelande om ett viktigt tips du har lärt dig om att använda epost. Skicka kopior till dig själv med hjälp av programmets funktion för detta. När du har skrivit färdigt ett meddelande klickar du på Arkiv, Skicka senare för att placera det i utkorgen. Skriva ett Nytt meddelande Det första du gör när du skriver ett meddelande är att skriva in mottagarens e-post-adress i rutan Till:. Om meddelandet har mer än en mottagare kan du skriva flera e-post-adresser genom att skriva ett semikolon eller komma ( ; eller, ) eller en kombination av båda dessa mellan varje adress. Se exemplet i bilden nedan. Lägg märke till att rutan Från: redan är ifylld automatiskt med ditt namn och din adress (eller den adress programmet är inställt att skicka meddelandet från). Detta är den adress som mottagaren kommer att se, för att veta vem meddelandet kommer från. Innan du skriver ditt meddelande är det viktigt att du klargör vad det handlar om. Du kan göra det genom att flytta markören till rutan Ämne:. För att göra det kan du trycka på tangenten Tabb eller använda musen. I rutan Ämne: skriver du några ord som beskriver vad ditt meddelande handlar om. När du nu har matat in de grundläggande delarna av ditt meddelande kan du börja skriva. Placera markören i den stora vita rutan. Skriv ditt meddelande här. När du skrivit klart bör fönstret se ut ungefär som i bilden nedan. Vanligtvis klickar du på knappen Skicka som finns längst upp till vänster i fönstret, efter att du skrivit meddelandet klart. Men den här gången kan du bara klicka på Arkiv, Skicka senare. Vi kommer att lära oss mer om att skicka meddelanden i nästa avsnitt. Figur 5: Nytt meddelande

12 5. Skicka meddelanden Skicka de meddelanden du har skrivit genom att välja Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla Utkorgen är en mapp i vilken alla dina utgående meddelanden lagras tills de har skickats. Genom att lagra meddelanden du skrivit i Utkorgen och skicka dem senare kan du minska den tid din dator måste vara uppkopplad till Internet. Om du skickar meddelanden när din dator är frånkopplad och du arbetar i offline-läge, hamnar de automatiskt i Utkorgen och skickas nästa gång du kopplar upp. På så sätt kan du i lugn och ro skriva flera meddelanden utan att behöva tänka på kostnader för uppkoppling. Två ord som är viktiga i detta sammanhang är online och offline. Online betyder att din dator är uppkopplad till Internet och offline betyder att den inte är det. Såvida du inte har fri tillgång till Internet är det mest kostnadseffektiva sättet att skriva meddelanden i offline-läge. Outlook Express är förinställt på att försöka skicka meddelanden direkt via Internet så fort du klickar på knappen Skicka. Detta kan orsaka felmeddelanden om din dator inte är uppkopplad när du klickar på knappen. Dessutom tar förmodligen din Internetleverantör och/eller telefonioperatör betalt för varje gång du kopplar upp för att skicka e-post. Därför rekommenderas att du skriver alla dina meddelanden först, så som vi gjort i föregående avsnitt, innan du kopplar upp till Internet och skickar meddelandena. Outlook Express kan också ställas in så att när du klickar på knappen skicka efter att ha skrivit ett meddelande, placeras det automatiskt i din utkorg men skickas inte förrän du begär att det ska skickas. För att göra detta går du in på menyn Verktyg, Alternativ, väljer fliken Skicka och bockar av rutan Skicka meddelanden omedelbart. Figur 6: Inställning för att Skicka meddelanden omedelbart

13 När du skickar ett meddelande kommer ett fönster att visa hur långt överföringen har hunnit. Se Figur 7 nedan. Sammanfattat är de rekommenderade stegen för att skapa ett meddelanden: 1. Skriv ett meddelande. 2. Lagra meddelandet i Utkorgen genom att välja Arkiv, Skicka senare eller ställa in Outlook för att automatiskt lagra meddelandet i din Utkorg utan att skicka det när du klickar på knappen Skicka. Upprepa steg 1 och 2 tills du har skrivit alla dina meddelanden. 3. Koppla upp till Internet och skicka dina lagrade meddelanden. För att skicka alla meddelanden du har i Utkorgen väljer du Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla. Kontrollera din inkorg för meddelanden till dig. Om du inte är uppkopplad till Internet kommer Outlook automatiskt att fråga dig om du vill koppla upp. Välj Ja. Beroende på hur programmet är inställt kan Outlook i vissa fall koppla upp automatiskt utan att fråga dig. 4. Koppla från anslutningen till Internet. 5. Läs dina nya meddelanden (om du fått några). 6. Svara på meddelanden eller skriv nya. Gå tillbaka till steg 2. Figur 7: Status för överföring av meddelanden

14 6. Ta emot meddelanden Öppna din Inkorg och titta på några meddelanden. Kontrollera vad som är likadant i alla meddelanden. Hämta sedan din post genom att välja menyn Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla. Fick du någon ny post? Hur kunde du veta det? Om du fick några nya meddelanden, gå till Inkorgen och titta på dem. Postlådor för elektronisk post tillhandahålls av serverdatorer. Den server där din e-post lagras kallas ofta en POP-server. POP står för Post Office Protocol (postkontorsprotokoll) och detta är den standard som låter dig hämta din post från servern. För att hämta din post från servern klickar du bara på knappen Skicka/ta emot eller väljer menyn Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla. Varje gång du startar Outlook och hämtar din post första gången måste du skriva in ett lösenord för ditt POP-konto på servern. Du kan låta Outlook lagra och använda ditt lösenord automatiskt (se Inställningar i Outlook Express). Om du gör det måste du dock tänka på att vem som helst som har tillgång till din dator också kan hämta din e-post. Efter att du hämtat post på det sätt som beskrevs ovan så kan du läsa den. Ett sätt att se om du har fått ny post är genom bilden som visas i ditt systemfält nära klockan längst ner till höger på skärmen. Figur 8: Ikon som visar att det finns ny post Du har fått ny post!

15 7. öppna ett meddelande Det första du måste göra för att kunna läsa e-post är att öppna en mapp. Outlook Express lagrar ny inkommande post i en mapp som kallas Inkorgen. Du kan komma åt din nya post genom att klicka på ikonen Inkorgen långt upp till vänster i programfönstret. När du gör det visar rutan Meddelanden (översta rutan till höger) alla meddelanden i din Inkorg. Olästa meddelanden visas med fetstilt text och lästa meddelanden med vanlig text. Klickar du på något av dessa meddelanden visas dess innehåll i rutan Förhandsgranskning som du hittar under rutan Meddelanden. Dubbelklickar du på ett meddelande i rutan Meddelanden visas dess innehåll i ett nytt fönster. Figur 9: Ett öppnat e-post-meddelande

16 8. Svara och vidarebefordra meddelanden Öppna ett meddelande från din inkorg och experimentera med att svara och vidarebefordra meddelandet. Även om det enda meddelande du har är något du själv skrivit kan du ändå svara på det eller vidarebefordra det. Många av de e-post-meddelanden du skickar kommer förmodligen att skickas som svar till någon. För att svara på ett meddelande du har öppnat och läst väljer du på menyn Meddelande, Svara avsändare eller Svara alla. Väljer du det sistnämnda alternativet skickas ett svar till avsändaren och alla andra mottagare av originalbrevet. Du kan också använda knapparna Svara eller Svara alla i vberktygsfältet. När du klickar på knappen Svara öppnar Outlook ett nytt meddelandefönster. Programmet kommer automatiskt att lägga till originalbrevets avsändaradress i rutan Till: i det nya meddelandet. När man svarar läggs även originalbrevets ämne till i svarets Ämne-ruta med det inledande Sv: (svar) före ämnet. Hela originalbrevets text citeras i det nya meddelandet. Du bör redigera denna text och endast lämna kvar det allra viktigaste. Du kan också ta bort hela den citerade texten. Du lägger sedan till din egen svarstext. Vidarebefordra ett meddelande Det kommer förmodligen att finnas tillfällen då du tar emot e-postmeddelanden som du vill skicka eller vidarebefordra till någon annan. För att vidarebefordra det aktuella öppnade meddelandet klickar du på knappen Vidarebefordra. Ett nytt meddelande med originalmeddelandet citerat kommer att dyka upp. Efter att du skrivit in mottagarens e-post-adress i rutan Till: skickar du meddelandet på vanligt sätt. Figure 10: Exempel på ett vidarebefordrat meddelande

17 9. Skicka bifogade filer Tips om att bifoga filer: ** Om det är ett textdokument du vill bifoga, som inte har någon speciell formatering kan du helt enkelt klippa ut texten ifrån din ordbehandlare och klistra in den i e-postmeddelandet. På det sättet kan du undvika eventuella problem som kan uppstå med att bifoga filer. ** Om du klipper och klistrar in text i ditt meddelande, kontrollera att allt kommit med och att det går bra att läsa den inklistrade texten. ** Om du önskar skicka en bifogad fil, kontrollera med tilltänkta mottagare att de kan ta emot och använda den bifogade filen. Till exempel: om du använder Corel WordPerfect och den tänkta mottagaren av ditt e- post-meddelande använder Microsoft Word, försäkra dig om att du sparar filen i ett format som mottagaren kan läsa med sin ordbehandlare. ** Försök undvika att skicka stora filer med e-post utan att först meddela mottagaren. En bifogad fil som är 1 Mb stor kan ta upp emot 10 minuter att ta emot med ett 28.8 modem. Normalt sett kan du skriva allt du behöver i ett e-post-meddelande som vanlig text. Men ibland kan du behöva skicka information som finns lagra i ett annat format. Det kan till exempel röra sig om en rapport skriven med ett ordbehandlingsprogram, ett kalkylblad skapat med ett kalkylprogram, en databas eller kanske rentav ett litet datorprogram. Du kan skicka sådan information som en bifogad fil med ditt e-post-meddelande. För att öva att bifoga filer med ett utgående meddelande följer du dessa steg: 1. Skapa en fil med Anteckningar eller en ordbehandlare. Spara den. 2. Skriv ett nytt e-post-meddelande på samma sätt som du brukar göra. 3. För att bifoga en fil klickar du på knappen Bifoga i verktygsfältet. Dialogrutan Bifoga fil dyker upp. 4. Välj filen du har förberett. 5. Klicka på knappen Bifoga för att bifoga filen med det aktuella meddelandet. Lägg märke till att det nu finns en Bifoga-ruta i ditt Nytt meddelande-fönster, som innehåller filnamnet på den fil du valt. 6. När du har skrivit färdigt meddelandet klickar du på Skicka. Skriv ett kort meddelande på en mening eller två i Anteckningar, Word eller WordPerfect. Spara den (kom ihåg var). Skriv ett kort e-postmeddelande till dig själv, bifoga filen och skicka till dig själv. Försök även med att vidarebefordra meddelandet till dig själv. Ser du några skillnader mellan det vidarebefordrade meddelandet och det första du skickade?

18 10. Ta emot och öppna bifogade filer Öppna det bifogade meddelandet du skickade till dig själv i förra avsnittet genom att klicka på gemet i förhandsgranskningsrut an och sedan på filnamnet. Ibland kan olika program och operativsystem ha problem med att kommunicera med varandra. Ett resultat av detta är att det ibland kan uppstå problem med att öppna bifogade filer från e-post-meddelanden. Outlook Express visar en bild av ett gem i meddelandefönstret, bredvid meddelandet om det har någon bifogad fil. Längst upp till höger i förhandsgranskningsrutan visas också en bild av ett gem. Klickar du på detta visas filnamnet/filnamnen på de bifogade filerna och en möjlighet att spara filen/filerna på din hårddisk. Du kan antingen spara filen eller klicka på filens namn. Klickar du på filnamnet öppnas det program som är associerat med filen. Programmet kommer förstås bara att startas om du har ett sådant program som kan skapa eller öppna filer av den bifogade filens typ, och om filens typ är angiven i slutet av filens namn (till exempel.doc för Word och.wpd för WordPerfect). Om din dator inte förstår sig på den bifogade filens format kommer den att be dig välja vilket program du vill öppna den med. För att spara en bifogad fil på din hårddisk klickar du på menyn Arkiv, Spara bifogade filer eller klickar på gemet i meddelandefönstret. Välj den fil du vill spara (om det finns fler än en) och klicka på knappen Spara. Glöm inte var du sparade filen! Du kan sedan öppna den med hjälp av en ordbehandlare, kalkylprogram etc. Figur 11: Bifogade filer

19 11. Hantera dina meddelanden Sortera meddelanden Du kan sortera dina meddelanden i ordningsföljd efter avsändare, ämne och datum då meddelandena mottogs. För att sortera klickar du på rubrikerna längst upp i kolumnerna Från, Ämne eller Mottaget i meddelanderutan. En triangel uppträder då vid den rubrik du valt att sortera efter. Triangeln pekar uppåt om sorteringen sker i normal alfabetisk ordning och nedåt om sorteringen sker i bakvänd ordning. Figur 12: Sortera Meddelanden (efter datum då de mottogs) Ta bort meddelanden Efter att ha sänt och mottagit meddelanden ett tag kommer du förmodligen att upptäcka att dina postmappar (inkorgen, utkorgen) blivit överfyllda av både viktiga och oviktiga meddelanden. Du kan ta bort oönskade meddelanden om du vill genom att klicka på varje meddelande du vill ta bort i meddelanderutan och trycka på tangenten delete. För att markera flera meddelanden samtidigt kan du klicka på ett av dem, hålla tangenten Shift nertryckt och klicka på ett annat meddelande i mappen. Alla meddelanden mellan det första och det sista kommer då att markeras. Om du trycker på tangenten delete kommer alla dessa meddelanden att raderas. Om du vill markera flera meddelanden som inte ligger i följd kan du hålla tangenten Ctrl nertryckt istället. Detta låter dig välja bara de meddelanden du klickar på och, precis som innan, trycker du sedan på tangenten delete för att ta bort de meddelanden du markerat. Borttagna meddelanden i Outlook hamnar i mappen Borttaget. För att ta bort dem permanent väljer menyn Redigera och Töm mappen Borttaget. Det är också möjligt att ställa in Outlook så att det automatiskt tömmer mappen Borttaget så fort du avslutar programmet. För att göra det väljer du menyn Verktyg, Alternativ och fliken Underhåll. Bocka för rutan Töm mappen Borttaget när programmet avslutas. Tänk på att det inte finns något sätt att få tillbaka dina meddelanden efter detta. Det är vanligtvis en god idé att låta borttagna meddelanden ligga kvar i mappen Borttaget några veckor eller månader tills du är säker på att du inte längre kommer att behöva dem.

20 Det går inte att skapa nya mappar om du befinner dig i mappen Borttaget. Mapparna Inkorgen, Utkorgen, Borttaget, Utkast och Skickat kan du inte ta bort eller byta namn på. Skapa en ny mapp med namnet utdbildning. Flytta ett par av dina epost-meddelanden från din inkorg till den nya mappen. Ändra mappens namn till Testmapp. Försök sedan ta bort den mappen. Skapa brevmappar Du kommer nog för eller senare att upptäcka att även efter att oönskade meddelanden tagits bort är inkorgen fortfarande oorganiserad och rörig. Ett av de bästa sätten att motverka detta är att skapa egna brevmappar att sortera in och lagra dina meddelanden i. Det finns flera sätt att organisera sina mappar. Du kan skapa mappar för olika personer, för olika projekt, för olika datum, aktiviteter, organisationer eller enligt något helt annat eget sätt att organisera meddelandena. För att skapa en ny brevmapp väljer du menyn Arkiv, Nytt, Mapp... En dialogruta öppnas som ber dig ange ett namn på den nya mappen. Skriv in namnet och klicka på OK. Flytta meddelanden till en annan mapp Du kan flytta meddelanden från en mapp till en annan genom att högerklicka på dem i meddelanderutan och välja Flytta till mapp... En dialogruta dyker upp och frågar dig vilken mapp du vill flytta meddelandet till. Klicka på önskad mapp och sedan på OK. Kopiera meddelanden till en annan mapp Istället för att flytta meddelanden från en mapp till en annan kanske du vill kopiera dem. Detta gör du på samma sätt som du flyttar dem, men istället för att välja Flytta till mapp..., väljer du Kopiera till mapp... Byt namn på och ta bort mappar För att byta namn på en mapp högerklickar du på den i mapplistan, väljer Byt namn... och skriver det nya namnet. För att ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Ta bort. Tänk på att om du tar bort en mapp hamnar meddelandena som fanns i den inte i mappen Borttaget utan tas bort permanent direkt. Var därför försiktig när du tar bort mappar! E-postregler E-postregler i Outlook hjälper dig att hantera din post automatiskt. Du kan själv skapa de regler du vill använda. Till exempel, all post från en viss person skulle automatiskt kunna hamna i en mapp med den personens namn. Meddelandena hade då hamnat i den mappen så fort de hämtats till din dator. Du hanterar regler med dialogrutan E-postregler. För att öppna dialogrutan E-postregler väljer du menyn Verktyg, Regler för meddelande, E-post... Dialogrutan visas och därifrån kan du skapa regler för hur du vill hantera speciella meddelanden. Du väljer villkor och vad som ska hända om villkoren är uppfyllda. När du är klar klickar du på OK så visas en lista över alla regler som skapats.

21 12. Använda Adressboken Lägg till avsändarens namn i adressboken från ett av de e-postmeddelanden du tagit emot, utan att öppna adressboken. Öppna sedan adressboken genom att klicka på knappen Adresser i Outlook. Lägg till en ny person (fyll bara i namnet och låt de andra fälten vara tomma). Outlook Express har en adressbok som hjälper dig att lagra och ta fram e-post-adresser och även att automatiskt adressera meddelanden du skickar. När du klickar på knappen Adresser i Outlook öppnas adressboken och visar alla dina kontakter och deras e-post-adresser. Om du har mer än en mapp kommer adressboken att visa de andra mapparna också. I denna dialogruta kan du skapa nya adressmappar, byta namn på adressmappar och ta bort dem om de inte längre behövs. Du kan också lägga till nya kontakter och skapa grupper av kontakter. Figur 13: Adressboken Du kan också komma åt Adressboken genom att klicka på Windows Start-knapp, välja menyn Program, Tillbehör och därefter klicka på Adressbok. Lägga till i Adressboken För att lägga någonting i din adressbok öppnar du den först genom att klicka på knappen Adresser. Om du har mer än en mapp väljer du den du vill lägga till någonting i. Du kan lägga till nya kontakter, grupper eller mappar. Ny kontakt När du väljer Ny kontakt, öppnas en dialogruta där du kan fylla i information om den person du vill lägga till. Du måste fylla i fälten Förnamn eller Efternamn. Alla andra fält är valfria, men att fylla i e-postadressen är till stor hjälp om du planerar att använda adressboken tillsammans med Outlook.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND OUTLOOK XP/2002 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3 E-post... 2 Vad kostar QuickNets E-post system... 2 Om du har problem med att skicka E-post... 2 Att använda vår webbmail... 3 Att ställa in automatiska E-post svar... 3 Teknisk information om vårt E-postsystem...

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

E-post i webbläsaren Edge

E-post i webbläsaren Edge E-post i webbläsaren Edge Logga in och ut Omedelbart efter att du har skapat ditt konto och fått det godkänt öppnas förmodligen en informationssida där du kan välja att gå till Inkorgen i e-postlådan.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

5. E-post. Låt dig inte luras! Svara ALDRIG på e-brev med meddelanden om vinster eller erbjudanden om snabba pengar. Allt är bluff!

5. E-post. Låt dig inte luras! Svara ALDRIG på e-brev med meddelanden om vinster eller erbjudanden om snabba pengar. Allt är bluff! 5. E-post Allmänt om e-post Att skicka brev via internet kallas att e-posta eller mejla. Det är ett billigt och snabbt sätt att kommunicera med människor i rummet bredvid (kan vara trevligare att prata

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Lathund för Thunderbird 0.8

Lathund för Thunderbird 0.8 Lathund för Thunderbird 0.8 1. Var hamnar breven och attachments? 2. Lägga in sin signatur 3. Hur man vidarebefordrar text som brödtext 4. Fetstil mm i brödtexten 5. Prioriteringsgrader på mail 6. Adressboken

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

2.4.2 Grundfunktioner hos Office 365

2.4.2 Grundfunktioner hos Office 365 2.4.2 Grundfunktioner hos Office 365 Via Office 365 portalen kan du läsa din e-post med vilken webbläsarförsedd dator, telefon eller surfplatta som helst. Hankens Office 365 finns på adressen http://office365.hanken.fi.

Läs mer

Lär dig använda e-posten effektivt

Lär dig använda e-posten effektivt E-POSTSKOLAN Det här kan du lära dig Följ med i alla avsnitt av PC-tidningens e-postskola. Du får lära dig Outlook Express och det mesta som har med e-post att göra. Vi går igenom programmet och skickar

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

B-ML 2012 SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN NYA GMAIL

B-ML 2012 SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN NYA GMAIL SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN NYA GMAIL SÅ HÄR ANVÄNDER DU GMAIL Först bör du sätta upp ett konto på Gmail genom att registrera dig. Det gör du med att gå till Gmails sida, antingen via Google och Gmail som nedan,

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer