E-posta med Outlook Express 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-posta med Outlook Express 5"

Transkript

1 Kommunicera via e-post med hjälp av programmet Microsoft Outlook Express E-posta med Outlook Express 5 Skriv och läs e-post-meddelanden Ditt digitala postkontor Hantera brevmappar Inställningar i programmet Smilies och e-post-etikett Denna bok hittades på ITrain network

2 FÖRORD...III Konventioner som används i denna bok...iv Symboler iv 1. Outlook Express... 5 Starta Outlook Express 5 2. Huvudfönstret i Outlook Express... 6 Mapplista 6 Meddelanden 6 Förhandsgranskning 6 3. Hur en e-postadress fungerar Skriva ett nytt meddelande... 8 Verktygsfältet Standardknappar i fönstret Nytt meddelande 9 Skriva ett Nytt meddelande Skicka meddelanden Ta emot meddelanden öppna ett meddelande Svara och vidarebefordra meddelanden Vidarebefordra ett meddelande Skicka bifogade filer Ta emot och öppna bifogade filer Hantera dina meddelanden Sortera meddelanden 18 Ta bort meddelanden 18 Skapa mappar 19 Flytta meddelanden till en annan mapp 19 Kopiera meddelanden till en annan mapp 19 Byt namn på och ta bort mappar 19 E-postregler Använda Adressboken Lägga till i Adressboken 20 Ny kontakt 20 Ny grupp 21 Lägga till kontakter i Adressboken med hjälp av Outlook Express 21 Välja mottagare från Adressboken 22 Fälten Till:, Kopia: och Hemlig kopia Signaturer Inställningar i Outlook Express POP och SMTP 24 Lägga till ett nytt E-post-konto 24 Inställningar i dialogrutan Alternativ Felmeddelanden Du är inte uppkopplad till din Internetlevereantör 26 Mottagarens e-post-adress är felaktig 27 Outlook är felaktigt inställt 27 Ett fel eller tekniskt problem har uppstått hos din Internetleverantör Hjälptexter Mer om bifogade filer Förvrängda accenter 29 Förvrängda bifogade filer 29

3 Lite fakta om kodning och avkodning av e-post-meddelanden 30 MIME 30 UU-kodning E-post Etikett Förkortningar 31 Smilies 32 THE OPEN CONTENT LICENSE... 33

4 E-posta med Outlook Express 5 - Student Manual är en del i en serie Internet-material (ITrain) som utvecklats av ITrain Network. ITrain Network består av individer och institutioner från olika platser i världen med en bred teknisk och pedagogisk expertkunskap inom informations- och kommunikationsteknik. ITrains material är fritt tillgängligt i enlighet med Open Content License licens för Öppet Innehåll (http://www.opencontent.org/), vilken kan läsas i sin helhet på sidan 33. ITrains material kan hämtas från ITrains Webbplats på eller på Svenska på: Materialets metodik är ett resultat av en behovsanalys som utfördes i november och december 1997, och i fortlöpande samråd med experter och användare, inklusive fälttester. Materialet har utvecklats för att användas av Internet-kursledare och användare i länder i utveckling. Om du är en individ eller institution engagerad i att tillhandahålla grundläggande eller avancerade Internet kurser eller en användare som söker en enkel, flexibel och effektiv guide för att lära dig Internet, så passar materialet dig. Tillägg till förordet: Afyra.com har översatt detta läromedel till svenska och även gjort en del ändringar. I enlighet med licensen för öppet innehåll, Open Content License, som återfinns i sin helhet på de sista två sidorna i materialet, följer här en lista över vilka ändringar som har gjorts: Första sidan har bytts ut för att stämma överens med Afyra.coms övriga publikationer Materialets inriktning på att endast användas i kurssammanhang har ändrats genom att utelämna beteckningen Studentmanual på omslaget och i sidfoten, där texten bytts ut till Afyra.com. Följande har utelämnats: avsnittet Course Notes på sidan 1, frågeformulären på sidorna 2, 4, 8, 37, 38, 39, beskrivningen av kursens mål på sidan 3, övningsuppgiften där verktygsfältets knappar ska beskrivas på sidan 7, övningsuppgiften att kontrollera två exempel på e-post-meddelande på sidan 34 och 39, exemplen på engelska förkortningar på sidan 34, övningsuppgifterna på sidan 40, kursutvärderingen på sidorna Är några av dessa utelämnade sidor av intresse för dig eller din organisation kan du skicka en förfrågan om svenska översättningar till Illustrerande skärmdumpar har bytts ut till motsvarande från den svenska versionen av programmet Outlook Express. Vid översättning till svenska har vi försökt följa originaltexten så nära som möjligt, men en del uttryck och begrepp har ersatts av närmaste svenska motsvarighet. Sidnummer angivna ovan är angivna enligt den engelska originalversionen som kan hittas på ITrain Networks webbsida. Översättningen och ändringar slutfördes den 31 augusti 2000.

5 Konventioner som används i denna bok Symboler Följande symboler finns i både kursledarmanualen och studentmanualen. Vi använde oss av symboler för att göra läsaren uppmärksam på texten bredvid dem och för att ge en omedelbar visuell ledtråd om avsnittets innebörd. Detta är en ruta med referenser till andra resurser. Resurserna kan hittas i avsnittet Resurser längst bak i kursledarmanualen eller på ITrains webbplats. Denna symbol används tillsammans med ytterligare information eller resurser för kursledare och studenter. Denna symbol används i samband med en övningsuppgift som det är tänkt att kursdeltagare ska genomföra.

6 1. Outlook Express Starta Outlook Express För att du själv ska få uppleva att använda Outlook Express ska vi nu starta programmet. Gör det genom att dubbelklicka på ikonen med namnet Outlook Express på skrivbordet. Ett fönster som liknar bilden nedan borde dyka upp: Figur 1: Outlook Express huvudfönster

7 2. Huvudfönstret i Outlook Express Huvudfönstret i Outlook Express består av standardverktygsfältet och tre mindre fönsterdelar. Dessa är rutan mapplista, meddelanden och förhandsgranskning. Mapplista Rutan Mapplista visar alla mappar som du lagrar dina meddelanden i. Några av de vanligaste mapparna är Inkorgen, Utkorgen, Utkast, Skickade meddelanden och Borttaget. Inkorgen är det ställe där alla nya meddelanden du tar emot hamnar. I Utkorgen hamnar meddelanden du skrivit klart tills de skickas. The Drafts stores which you have not finished composing. The Sent Items folder contains all the mail that has been sent. The Deleted Items folder contains items that you have either composed or received that are deleted. Meddelanden Rutan meddelanden visar alla meddelanden som finns lagrade i en mapp. För varje meddelande visas dess prioritet (hög, normal eller låg), om det har bifogade filer, vem som skickade meddelandet, meddelandets ämne och datumen då det togs emot. I fältet Från: finns en bild föreställande ett kuvert intill avsändarens namn. Om kuvertet är stängt och meddelandet syns med fetstil betyder det att det inte har blivit läst. Ett öppet kuvert innebär att meddelandet har blivit läst. Om där finns en bild av en pil som pekar åt vänster betyder det att ett svar på meddelandet har skickats. En pil åt höger innebär att meddelandet har skickats vidare till någon annan. Meddelanden med en bild av ett gem har bifogade filer. Se Figur 2 för ett exempel. Klickar du på ett meddelande visas dess innehåll i rutan Förhandsgranskning. Förhandsgranskning Rutan Förhandsgranskning visar innehållet i ett meddelande som valts i rutan Meddelanden. Härifrån kan du också öppna och spara bifogade filer. Figur 2: Rutan Meddelanden

8 3. Hur en e-postadress fungerar E-post adresser fungerar på samma sätt som vanliga postadresser. Medan posten använder en adress för att avgöra var ett brev ska skickas, avgör Internet vart ett e-post-meddelande ska skickas med hjälp av e-post-adressen. Hur en e-post-adress är uppbyggd E-post-adresser innehåller ett användarnamn, en värddator och/eller ett domännamn och en kod som antingen är en toppdomän eller en landsdomän. Figur 3: Delarna i en e-post-adress Beskriv en e-post-adress: din egen på arbetet/hemma, en adress du fått i samband med denna kurs eller någon annans adress. Vilket är användarnamnet, värddatoreller domännamnet och om det finns någon, landsdomänen? Användarnamnet Detta är den del som finns till vänster om Detta är ett namn som en användare valt eller en Internetleverantör eller e-postadministratör tilldelat honom/henne. Ofta är användarnamn en kombination av en persons för- och/eller efternamn. Till exempel: om ditt namn var Linda Olsson kunde ditt användarnamn vara lolsson eller Detta är det tydligaste kännetecknet hos en e-post-adress. Det uttalas som det engelska ordet at. Värddator och/eller domän Den del av en e-post-adress som finns till höger om är namnet på den dator till vilken meddelandet ska skickas. Det varierar beroende på vad datorn kallas. Värddatorn är namnet på den dator som tillhandahåller Internetabonnemanget till vilket e-postmeddelandet kommer att skickas. Domänen är det nätverk denna dator är kopplad till. I vårt exempel är Internetabonnemang namnet på datorn. Domännamn slutar vanligtvis på.com eller.org. Exempel på e-post-adresser är: eller

9 4. Skriva ett nytt meddelande Ett utgående meddelande är text du skrivit in och skickar till någon (dvs. ett e-postmeddelande som du skickar). Det finns två enkla sätt att skapa ett utgående meddelande. Du kan antingen välja Arkiv, Nytt, Meddelande eller använda knappen Nytt Meddelande i verktygsfältet. När du detta visas ett nytt meddelandefönster. Lägg märke till att verktygsfältet i detta fönster inte är samma som standardverktygsfältet i Outlook. Figur 4: Fönstret Nytt meddelande

10 Verktygsfältet Standardknappar i fönstret Nytt meddelande Fönstret Nytt meddelande har ett annat verktygsfält än standardverktygsfältet i Outlook. De knappar i detta verktygsfält som vi kommer att använda är: Skicka Klipp ut Kopiera Klistra in Ångra Kontrollera namn Stavning Bifoga fil Prioritet Offline Skickar meddelandet, antingen för senare leverans från Utkorgen eller direkt till mottagaren, beroende på hur Outlook är inställt. Klipper ut eller tar bort markerad text. Kopierar markerad text. Infogar den text som klippts ut eller kopierats. Ångrar det du senast gjort; fungerar inte med riktigt alla funktioner dock. Denna knapp kontrollerar om mottagarens/mottagarnas e-postadress stämmer med motsvarande adress i Windows adressbok. Kontrollerar stavning i ditt meddelande utifrån det språk som angivits genom menyn Verktyg -> Alternativ. Bifogar en fil med ditt meddelande. Genom att klicka på denna knapp skiftar du meddelandets prioritet mellan hög, låg och normal. Arbeta offline talar om för Outlook att inte försökta koppla upp till Internet för att kontrollera om det finns ny e-post eller skicka utgående meddelanden. Detta används framför allt när du vill skriva eller läsa mail som finns lagrade på din hårddisk utan att behöva koppla upp. De andra två knapparna i verktygsfältet (Signera och Kryptera) kommer vi inte att ta upp i denna kurs. Knappen Signera signerar på digital väg epost-meddelanden du skickar så att mottagaren kan vara säker på att epost du skickat verkligen är skickade av dig och inte någon annan som utger sig för att vara du från en annan dator. Knappen Kryptera förändrar ditt meddelande så att endast mottagaren kan avkoda och läsa det. Båda dessa funktioner kräver att andra speciella programvaror är installerade för fungera. Du kan hitta mer information om dessa genom att använda Outlooks hjälptext (se avsnitt 21).

11 Skriv några få meddelanden på det sätt som beskrivs. Skriv till dig själv, utbildaren, en annan kursdeltagare och till en annan person, om du har e-post-adressen till någon du känner. Om du vill ha tips på ämne att behandla så kan du skriva om att använda epost. Till exempel kan du skicka ett meddelande om ett viktigt tips du har lärt dig om att använda epost. Skicka kopior till dig själv med hjälp av programmets funktion för detta. När du har skrivit färdigt ett meddelande klickar du på Arkiv, Skicka senare för att placera det i utkorgen. Skriva ett Nytt meddelande Det första du gör när du skriver ett meddelande är att skriva in mottagarens e-post-adress i rutan Till:. Om meddelandet har mer än en mottagare kan du skriva flera e-post-adresser genom att skriva ett semikolon eller komma ( ; eller, ) eller en kombination av båda dessa mellan varje adress. Se exemplet i bilden nedan. Lägg märke till att rutan Från: redan är ifylld automatiskt med ditt namn och din adress (eller den adress programmet är inställt att skicka meddelandet från). Detta är den adress som mottagaren kommer att se, för att veta vem meddelandet kommer från. Innan du skriver ditt meddelande är det viktigt att du klargör vad det handlar om. Du kan göra det genom att flytta markören till rutan Ämne:. För att göra det kan du trycka på tangenten Tabb eller använda musen. I rutan Ämne: skriver du några ord som beskriver vad ditt meddelande handlar om. När du nu har matat in de grundläggande delarna av ditt meddelande kan du börja skriva. Placera markören i den stora vita rutan. Skriv ditt meddelande här. När du skrivit klart bör fönstret se ut ungefär som i bilden nedan. Vanligtvis klickar du på knappen Skicka som finns längst upp till vänster i fönstret, efter att du skrivit meddelandet klart. Men den här gången kan du bara klicka på Arkiv, Skicka senare. Vi kommer att lära oss mer om att skicka meddelanden i nästa avsnitt. Figur 5: Nytt meddelande

12 5. Skicka meddelanden Skicka de meddelanden du har skrivit genom att välja Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla Utkorgen är en mapp i vilken alla dina utgående meddelanden lagras tills de har skickats. Genom att lagra meddelanden du skrivit i Utkorgen och skicka dem senare kan du minska den tid din dator måste vara uppkopplad till Internet. Om du skickar meddelanden när din dator är frånkopplad och du arbetar i offline-läge, hamnar de automatiskt i Utkorgen och skickas nästa gång du kopplar upp. På så sätt kan du i lugn och ro skriva flera meddelanden utan att behöva tänka på kostnader för uppkoppling. Två ord som är viktiga i detta sammanhang är online och offline. Online betyder att din dator är uppkopplad till Internet och offline betyder att den inte är det. Såvida du inte har fri tillgång till Internet är det mest kostnadseffektiva sättet att skriva meddelanden i offline-läge. Outlook Express är förinställt på att försöka skicka meddelanden direkt via Internet så fort du klickar på knappen Skicka. Detta kan orsaka felmeddelanden om din dator inte är uppkopplad när du klickar på knappen. Dessutom tar förmodligen din Internetleverantör och/eller telefonioperatör betalt för varje gång du kopplar upp för att skicka e-post. Därför rekommenderas att du skriver alla dina meddelanden först, så som vi gjort i föregående avsnitt, innan du kopplar upp till Internet och skickar meddelandena. Outlook Express kan också ställas in så att när du klickar på knappen skicka efter att ha skrivit ett meddelande, placeras det automatiskt i din utkorg men skickas inte förrän du begär att det ska skickas. För att göra detta går du in på menyn Verktyg, Alternativ, väljer fliken Skicka och bockar av rutan Skicka meddelanden omedelbart. Figur 6: Inställning för att Skicka meddelanden omedelbart

13 När du skickar ett meddelande kommer ett fönster att visa hur långt överföringen har hunnit. Se Figur 7 nedan. Sammanfattat är de rekommenderade stegen för att skapa ett meddelanden: 1. Skriv ett meddelande. 2. Lagra meddelandet i Utkorgen genom att välja Arkiv, Skicka senare eller ställa in Outlook för att automatiskt lagra meddelandet i din Utkorg utan att skicka det när du klickar på knappen Skicka. Upprepa steg 1 och 2 tills du har skrivit alla dina meddelanden. 3. Koppla upp till Internet och skicka dina lagrade meddelanden. För att skicka alla meddelanden du har i Utkorgen väljer du Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla. Kontrollera din inkorg för meddelanden till dig. Om du inte är uppkopplad till Internet kommer Outlook automatiskt att fråga dig om du vill koppla upp. Välj Ja. Beroende på hur programmet är inställt kan Outlook i vissa fall koppla upp automatiskt utan att fråga dig. 4. Koppla från anslutningen till Internet. 5. Läs dina nya meddelanden (om du fått några). 6. Svara på meddelanden eller skriv nya. Gå tillbaka till steg 2. Figur 7: Status för överföring av meddelanden

14 6. Ta emot meddelanden Öppna din Inkorg och titta på några meddelanden. Kontrollera vad som är likadant i alla meddelanden. Hämta sedan din post genom att välja menyn Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla. Fick du någon ny post? Hur kunde du veta det? Om du fick några nya meddelanden, gå till Inkorgen och titta på dem. Postlådor för elektronisk post tillhandahålls av serverdatorer. Den server där din e-post lagras kallas ofta en POP-server. POP står för Post Office Protocol (postkontorsprotokoll) och detta är den standard som låter dig hämta din post från servern. För att hämta din post från servern klickar du bara på knappen Skicka/ta emot eller väljer menyn Verktyg, Skicka och ta emot, Skicka och ta emot alla. Varje gång du startar Outlook och hämtar din post första gången måste du skriva in ett lösenord för ditt POP-konto på servern. Du kan låta Outlook lagra och använda ditt lösenord automatiskt (se Inställningar i Outlook Express). Om du gör det måste du dock tänka på att vem som helst som har tillgång till din dator också kan hämta din e-post. Efter att du hämtat post på det sätt som beskrevs ovan så kan du läsa den. Ett sätt att se om du har fått ny post är genom bilden som visas i ditt systemfält nära klockan längst ner till höger på skärmen. Figur 8: Ikon som visar att det finns ny post Du har fått ny post!

15 7. öppna ett meddelande Det första du måste göra för att kunna läsa e-post är att öppna en mapp. Outlook Express lagrar ny inkommande post i en mapp som kallas Inkorgen. Du kan komma åt din nya post genom att klicka på ikonen Inkorgen långt upp till vänster i programfönstret. När du gör det visar rutan Meddelanden (översta rutan till höger) alla meddelanden i din Inkorg. Olästa meddelanden visas med fetstilt text och lästa meddelanden med vanlig text. Klickar du på något av dessa meddelanden visas dess innehåll i rutan Förhandsgranskning som du hittar under rutan Meddelanden. Dubbelklickar du på ett meddelande i rutan Meddelanden visas dess innehåll i ett nytt fönster. Figur 9: Ett öppnat e-post-meddelande

16 8. Svara och vidarebefordra meddelanden Öppna ett meddelande från din inkorg och experimentera med att svara och vidarebefordra meddelandet. Även om det enda meddelande du har är något du själv skrivit kan du ändå svara på det eller vidarebefordra det. Många av de e-post-meddelanden du skickar kommer förmodligen att skickas som svar till någon. För att svara på ett meddelande du har öppnat och läst väljer du på menyn Meddelande, Svara avsändare eller Svara alla. Väljer du det sistnämnda alternativet skickas ett svar till avsändaren och alla andra mottagare av originalbrevet. Du kan också använda knapparna Svara eller Svara alla i vberktygsfältet. När du klickar på knappen Svara öppnar Outlook ett nytt meddelandefönster. Programmet kommer automatiskt att lägga till originalbrevets avsändaradress i rutan Till: i det nya meddelandet. När man svarar läggs även originalbrevets ämne till i svarets Ämne-ruta med det inledande Sv: (svar) före ämnet. Hela originalbrevets text citeras i det nya meddelandet. Du bör redigera denna text och endast lämna kvar det allra viktigaste. Du kan också ta bort hela den citerade texten. Du lägger sedan till din egen svarstext. Vidarebefordra ett meddelande Det kommer förmodligen att finnas tillfällen då du tar emot e-postmeddelanden som du vill skicka eller vidarebefordra till någon annan. För att vidarebefordra det aktuella öppnade meddelandet klickar du på knappen Vidarebefordra. Ett nytt meddelande med originalmeddelandet citerat kommer att dyka upp. Efter att du skrivit in mottagarens e-post-adress i rutan Till: skickar du meddelandet på vanligt sätt. Figure 10: Exempel på ett vidarebefordrat meddelande

17 9. Skicka bifogade filer Tips om att bifoga filer: ** Om det är ett textdokument du vill bifoga, som inte har någon speciell formatering kan du helt enkelt klippa ut texten ifrån din ordbehandlare och klistra in den i e-postmeddelandet. På det sättet kan du undvika eventuella problem som kan uppstå med att bifoga filer. ** Om du klipper och klistrar in text i ditt meddelande, kontrollera att allt kommit med och att det går bra att läsa den inklistrade texten. ** Om du önskar skicka en bifogad fil, kontrollera med tilltänkta mottagare att de kan ta emot och använda den bifogade filen. Till exempel: om du använder Corel WordPerfect och den tänkta mottagaren av ditt e- post-meddelande använder Microsoft Word, försäkra dig om att du sparar filen i ett format som mottagaren kan läsa med sin ordbehandlare. ** Försök undvika att skicka stora filer med e-post utan att först meddela mottagaren. En bifogad fil som är 1 Mb stor kan ta upp emot 10 minuter att ta emot med ett 28.8 modem. Normalt sett kan du skriva allt du behöver i ett e-post-meddelande som vanlig text. Men ibland kan du behöva skicka information som finns lagra i ett annat format. Det kan till exempel röra sig om en rapport skriven med ett ordbehandlingsprogram, ett kalkylblad skapat med ett kalkylprogram, en databas eller kanske rentav ett litet datorprogram. Du kan skicka sådan information som en bifogad fil med ditt e-post-meddelande. För att öva att bifoga filer med ett utgående meddelande följer du dessa steg: 1. Skapa en fil med Anteckningar eller en ordbehandlare. Spara den. 2. Skriv ett nytt e-post-meddelande på samma sätt som du brukar göra. 3. För att bifoga en fil klickar du på knappen Bifoga i verktygsfältet. Dialogrutan Bifoga fil dyker upp. 4. Välj filen du har förberett. 5. Klicka på knappen Bifoga för att bifoga filen med det aktuella meddelandet. Lägg märke till att det nu finns en Bifoga-ruta i ditt Nytt meddelande-fönster, som innehåller filnamnet på den fil du valt. 6. När du har skrivit färdigt meddelandet klickar du på Skicka. Skriv ett kort meddelande på en mening eller två i Anteckningar, Word eller WordPerfect. Spara den (kom ihåg var). Skriv ett kort e-postmeddelande till dig själv, bifoga filen och skicka till dig själv. Försök även med att vidarebefordra meddelandet till dig själv. Ser du några skillnader mellan det vidarebefordrade meddelandet och det första du skickade?

18 10. Ta emot och öppna bifogade filer Öppna det bifogade meddelandet du skickade till dig själv i förra avsnittet genom att klicka på gemet i förhandsgranskningsrut an och sedan på filnamnet. Ibland kan olika program och operativsystem ha problem med att kommunicera med varandra. Ett resultat av detta är att det ibland kan uppstå problem med att öppna bifogade filer från e-post-meddelanden. Outlook Express visar en bild av ett gem i meddelandefönstret, bredvid meddelandet om det har någon bifogad fil. Längst upp till höger i förhandsgranskningsrutan visas också en bild av ett gem. Klickar du på detta visas filnamnet/filnamnen på de bifogade filerna och en möjlighet att spara filen/filerna på din hårddisk. Du kan antingen spara filen eller klicka på filens namn. Klickar du på filnamnet öppnas det program som är associerat med filen. Programmet kommer förstås bara att startas om du har ett sådant program som kan skapa eller öppna filer av den bifogade filens typ, och om filens typ är angiven i slutet av filens namn (till exempel.doc för Word och.wpd för WordPerfect). Om din dator inte förstår sig på den bifogade filens format kommer den att be dig välja vilket program du vill öppna den med. För att spara en bifogad fil på din hårddisk klickar du på menyn Arkiv, Spara bifogade filer eller klickar på gemet i meddelandefönstret. Välj den fil du vill spara (om det finns fler än en) och klicka på knappen Spara. Glöm inte var du sparade filen! Du kan sedan öppna den med hjälp av en ordbehandlare, kalkylprogram etc. Figur 11: Bifogade filer

19 11. Hantera dina meddelanden Sortera meddelanden Du kan sortera dina meddelanden i ordningsföljd efter avsändare, ämne och datum då meddelandena mottogs. För att sortera klickar du på rubrikerna längst upp i kolumnerna Från, Ämne eller Mottaget i meddelanderutan. En triangel uppträder då vid den rubrik du valt att sortera efter. Triangeln pekar uppåt om sorteringen sker i normal alfabetisk ordning och nedåt om sorteringen sker i bakvänd ordning. Figur 12: Sortera Meddelanden (efter datum då de mottogs) Ta bort meddelanden Efter att ha sänt och mottagit meddelanden ett tag kommer du förmodligen att upptäcka att dina postmappar (inkorgen, utkorgen) blivit överfyllda av både viktiga och oviktiga meddelanden. Du kan ta bort oönskade meddelanden om du vill genom att klicka på varje meddelande du vill ta bort i meddelanderutan och trycka på tangenten delete. För att markera flera meddelanden samtidigt kan du klicka på ett av dem, hålla tangenten Shift nertryckt och klicka på ett annat meddelande i mappen. Alla meddelanden mellan det första och det sista kommer då att markeras. Om du trycker på tangenten delete kommer alla dessa meddelanden att raderas. Om du vill markera flera meddelanden som inte ligger i följd kan du hålla tangenten Ctrl nertryckt istället. Detta låter dig välja bara de meddelanden du klickar på och, precis som innan, trycker du sedan på tangenten delete för att ta bort de meddelanden du markerat. Borttagna meddelanden i Outlook hamnar i mappen Borttaget. För att ta bort dem permanent väljer menyn Redigera och Töm mappen Borttaget. Det är också möjligt att ställa in Outlook så att det automatiskt tömmer mappen Borttaget så fort du avslutar programmet. För att göra det väljer du menyn Verktyg, Alternativ och fliken Underhåll. Bocka för rutan Töm mappen Borttaget när programmet avslutas. Tänk på att det inte finns något sätt att få tillbaka dina meddelanden efter detta. Det är vanligtvis en god idé att låta borttagna meddelanden ligga kvar i mappen Borttaget några veckor eller månader tills du är säker på att du inte längre kommer att behöva dem.

20 Det går inte att skapa nya mappar om du befinner dig i mappen Borttaget. Mapparna Inkorgen, Utkorgen, Borttaget, Utkast och Skickat kan du inte ta bort eller byta namn på. Skapa en ny mapp med namnet utdbildning. Flytta ett par av dina epost-meddelanden från din inkorg till den nya mappen. Ändra mappens namn till Testmapp. Försök sedan ta bort den mappen. Skapa brevmappar Du kommer nog för eller senare att upptäcka att även efter att oönskade meddelanden tagits bort är inkorgen fortfarande oorganiserad och rörig. Ett av de bästa sätten att motverka detta är att skapa egna brevmappar att sortera in och lagra dina meddelanden i. Det finns flera sätt att organisera sina mappar. Du kan skapa mappar för olika personer, för olika projekt, för olika datum, aktiviteter, organisationer eller enligt något helt annat eget sätt att organisera meddelandena. För att skapa en ny brevmapp väljer du menyn Arkiv, Nytt, Mapp... En dialogruta öppnas som ber dig ange ett namn på den nya mappen. Skriv in namnet och klicka på OK. Flytta meddelanden till en annan mapp Du kan flytta meddelanden från en mapp till en annan genom att högerklicka på dem i meddelanderutan och välja Flytta till mapp... En dialogruta dyker upp och frågar dig vilken mapp du vill flytta meddelandet till. Klicka på önskad mapp och sedan på OK. Kopiera meddelanden till en annan mapp Istället för att flytta meddelanden från en mapp till en annan kanske du vill kopiera dem. Detta gör du på samma sätt som du flyttar dem, men istället för att välja Flytta till mapp..., väljer du Kopiera till mapp... Byt namn på och ta bort mappar För att byta namn på en mapp högerklickar du på den i mapplistan, väljer Byt namn... och skriver det nya namnet. För att ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Ta bort. Tänk på att om du tar bort en mapp hamnar meddelandena som fanns i den inte i mappen Borttaget utan tas bort permanent direkt. Var därför försiktig när du tar bort mappar! E-postregler E-postregler i Outlook hjälper dig att hantera din post automatiskt. Du kan själv skapa de regler du vill använda. Till exempel, all post från en viss person skulle automatiskt kunna hamna i en mapp med den personens namn. Meddelandena hade då hamnat i den mappen så fort de hämtats till din dator. Du hanterar regler med dialogrutan E-postregler. För att öppna dialogrutan E-postregler väljer du menyn Verktyg, Regler för meddelande, E-post... Dialogrutan visas och därifrån kan du skapa regler för hur du vill hantera speciella meddelanden. Du väljer villkor och vad som ska hända om villkoren är uppfyllda. När du är klar klickar du på OK så visas en lista över alla regler som skapats.

21 12. Använda Adressboken Lägg till avsändarens namn i adressboken från ett av de e-postmeddelanden du tagit emot, utan att öppna adressboken. Öppna sedan adressboken genom att klicka på knappen Adresser i Outlook. Lägg till en ny person (fyll bara i namnet och låt de andra fälten vara tomma). Outlook Express har en adressbok som hjälper dig att lagra och ta fram e-post-adresser och även att automatiskt adressera meddelanden du skickar. När du klickar på knappen Adresser i Outlook öppnas adressboken och visar alla dina kontakter och deras e-post-adresser. Om du har mer än en mapp kommer adressboken att visa de andra mapparna också. I denna dialogruta kan du skapa nya adressmappar, byta namn på adressmappar och ta bort dem om de inte längre behövs. Du kan också lägga till nya kontakter och skapa grupper av kontakter. Figur 13: Adressboken Du kan också komma åt Adressboken genom att klicka på Windows Start-knapp, välja menyn Program, Tillbehör och därefter klicka på Adressbok. Lägga till i Adressboken För att lägga någonting i din adressbok öppnar du den först genom att klicka på knappen Adresser. Om du har mer än en mapp väljer du den du vill lägga till någonting i. Du kan lägga till nya kontakter, grupper eller mappar. Ny kontakt När du väljer Ny kontakt, öppnas en dialogruta där du kan fylla i information om den person du vill lägga till. Du måste fylla i fälten Förnamn eller Efternamn. Alla andra fält är valfria, men att fylla i e-postadressen är till stor hjälp om du planerar att använda adressboken tillsammans med Outlook.

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 Microsoft Word 2013, grundkurs DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin @dcutbildning.com Internet: http://www.dcutbildning.com

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

The Mail, The Mail, The Mail is Here! Diverse

The Mail, The Mail, The Mail is Here! Diverse I detta nummer: 26.9.2000 DC papperet 58 epost-reformen 3 Personalnytt 4 Första stegen till mailandet 6 Introduktion till Webmailen vid Åbo Akademi 8 IMP, IMAP och samanvändningen med Messenger 10 Webmail

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Fritis Datorkunskap A (DAA1201)

Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Amelia Nilsson amelia@linuxchick.se Copyright (c) Amelia Nilsson. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering Elektronisk post Andreas Söderlund Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: andsoder(snabela)abo.fi Webbplats: http://www.sci.fi/~andreas/ Abstrakt Denna uppsats ger en

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer