Ny Nationell Höjdmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Nationell Höjdmodell"

Transkript

1 Ny Nationell Höjdmodell Janos Böhm Anpassning till ett förändrat klimat /22 Malmö

2 Ny nationell höjdmodell Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att Lantmäteriet bör få resurser för att skapa en nationell höjddatabas med tätare och noggrannare höjddata än dagens.

3 Vad säger regeringen? Lantmäteriets regleringsbrev för 2009

4 har bl a lett till uppbyggnad i två steg och sedan ajourhållning. Ambitionen är att hela landet skannas och autoklassificeras från halvårsskiftet 2009 tom 2013 Förbereda och genomföra behovsprövad kvalitetshöjning av höjdmodellen genom fineditering ? Förbereda ajourhållning av höjdmodellen så att den kan påbörjas 2016?

5 Finansiering löses successivt Utgår ifrån Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU2007:60) där 200 mkr föreslogs avsättas till Lantmäteriet för en ny höjdmodell Lantmäteriet har hösten 2009 rapporterat till regeringen att mkr krävs i särskilt anslag beroende på ambitionsnivå Lantmäteriet har hittills erhållit 120mkr för åren i särskilt anslag

6 tre ambitionsnivåer presenterade för regeringen hösten Skanning/Autoklassificering Skanning/Autoklassificering Kvalitetshöjning 200 mkr 239 mkr +103 mkr

7 Vilka områden är högst prioriterade? I söder: Vänerområdet och Götaälvdalen Mälardalen I norr: Torneälven med tillflöden Höjd över havet

8 Kommer hela landet skannas? Ambitionen är: Högst prioriterade områden skannas Övriga prioriterade områden tom 2011 och vitmarkerade områden tom 2012 Gulmarkerade områden under 2013 om finansiering erhålles Gråmarkerade områden tom 2013 om tilläggsfinansiering löses

9 Varför kommer inte de prioriterade områdena alltid först? Vädret eller översvämning/snö tillåter inte skanning Eventuella problem vid efterbearbetning och kvalitetskontroll, omskanning kan krävas Markmätningar saknas

10 Hur kan jag följa produktionsläget?

11 Hur är produktionsläget just nu? Produktionsläge v 15 Klart i lager Skanning avslutad Skanning påbörjad ca km2 skannat 2009 i Norrbotten och Värmland Första ordinarie leveranser från och med mars 2010 Skanning i Skåne påbörjat under påsken 2010 ca km2 beräknas skannas under 2010 Leveranstid inom ca 6 månader efter skanning för högst prioriterade områden

12 För Skåne ser det ut så här Produktionsläge v 15 Klart i lager Skanning avslutad Skanning påbörjad

13 Kvalitet i höjdmodeller Kvalitet eller noggrannhet i en höjdmodell baserad på laserskannade data är inte helt enkelt att förstå. Grundläggande för noggrannhet i höjdmodellen är underliggande punkters täthet och noggrannhet i plan- och höjd, vilka båda försämras med ökad flyghöjd.

14 Kvalitet i höjdmodeller Den nya höjdmodellen framställs med hjälp av laserskanning från flygplan. Punkttäthet = minst 1 laserskott/2m² På öppna ytor bättre än ± 0,2 m Medelnoggrannhet i höjdmodellen, generellt bättre än ± 0,5 m

15 Kvalitet i höjdmodeller I småkuperad terräng kan det lokala medelfelet ligga på 2-3 gånger medelfelet på plana hårdgjorda ytor och jämföras med det globala medelfelet. I brant sluttande skogsterräng kan noggrannheten ligga på 5 gånger medelfelet eller mer. För Ny nationell höjdmodell gäller kravet att felet i höjd för plana hårdgjorda ytor är under 0,2 m. Kontroller på hittills flugna ytor visar dock att felet över plana hårdgjorda ytor hamnar under 0,1 m vilket erfarenhetsmässigt skulle tala för ett globalt medelfel på nedåt 0,3 m. Lika med medelfelet 2-3 gånger medelfelet 5 gånger medelfelet

16 Referensdata erfarenhet De noggrannhetskrav som Lantmäteriet haft på laserdata har med god marginal uppnåtts på öppna hårdgjorda ytor. I sådana områden har höjdnoggrannheten varit genomgående bättre än ±10 cm. Någon utvärdering av markmodellens noggrannhet i skogklädd terräng har ännu inte gjorts. Lantmäteriet har inte heller utvärderat laserdatas noggrannhet i redovisningen av vegetation.

17 Vad ger den Nya Nationella Höjdmodellen och hur kan den användas på ett optimalt sätt? NNH levererar höjder i RH 2000 gränslöst över hela landet med ett medelfel på ca 20 cm, i vissa fall ännu bättre. De kommunala höjdsystemen måste därför relateras så skarpt som möjligt till RH 2000 så att även annan höjdinformation på bästa sätt kan matchas mot höjdmodellen. De kommunala höjdsystemen är grunden för all verksamhet där höjder används i kommunen. Kommunala höjdnät kan innehålla deformationer på mer än 1 dm i RH 00. Om dessa inte undanröjs försämras relationen till NNH i motsvarande grad och skärpan i NNH kan inte tillvaratas. De kommunala höjdnäten bör därför rätas upp genom att utjämnas i RH Därefter kan lokalisering och storlek på deformationerna användas för att transformera höjdsatta detaljer med största skärpa. Viktigt, eftersom det är höjderna på detaljerna som egentligen är det intressanta. Stomnätet är endast bärare av systemet.

18 i ett globalt anpassat referenssystem. Koordinater kommer att anges i SWEREF 99 TM (för plan) och RH 2000 (för höjd) Enhetligt för hela landet Globalt anpassade (ETRS89, EVRS)

19 NNH vs. nuvarande höjdmodell Ny Nationell Höjdmodell, terrängskuggning ur 2m grid med höjdnoggrannhet bättre än ±0,5m Befintlig höjdmodell (samma område), terrängskuggning ur 50m grid med höjdnoggrannhet ±2,5m

20 Kvalitet i höjdmodeller Den här skuggreliefen visar hur stor detaljrikedomen ändå är i den nya nationella höjdmodellen. Den här regelbundna fyrkanten är Högbos skidskyttevall. Detaljerade strukturer framträder tydligt i åkermarken. Den har måtten m. Det är också storleken på den gamla nationella höjdmodellens gridnät!

21 Ett annat sätt är visualisering av terrängens lutning i procent med olika färger (Demodata, 2m grid) Branter (djuprött) som kan vara potentiella skredrisker framträder tydligt. För riskbedömmning Kombinera med annan information som jordartsinformation, byggnader, vägar, järnvägar mm.

22 Vilka är produkterna? GSD-Höjddata, grid 2+ Grid med 2 meters upplösning Laserdata Alla punkter klassificerade i mark, vatten och oklassificerat.

23 Produktbeskrivningar Detaljerade produktbeskrivningar för både de laserdata och höjdmodell i gridform finns att läsa eller ladda ner på Lantmäteriets hemsida

24 Hur köper man höjddata? Under 2010 kommer höjddata att säljas via Lantmäteriets externa återförsäljare (se lista på lantmateriet.se). Från och med 2011 kommer höjddata även att kunna köpas direkt från Lantmäteriet Från 2011 kommer höjddata även att ingå i den datamängd som kan datadelas mellan myndigheter och kommuner enligt Geodatastrategin och Inspire

25 Vad kostar nyttjande av höjddata? Avgift mot återförsäljare Årlig avgift per km 1,50 kr (max avgift kr) Engångsavgift per km 7,50 kr (max avgift kr) Slutpris beroende på återförsäljares påslag för hantera avtal, kundanpassning mm Myndigheter som önskar datadela för miljöändamål enligt INSPIRE kan erhålla informationen direkt från Lantmäteriet med tillägg på 20 % på priset för Lantmäteriets hantering Demodata att ladda hem finns på

26 Var hittar jag mer information? Mer information på: (sök: ny nationell höjdmodell) Tack för att ni lyssnat!

Hjälp/Instruktion OL Laser

Hjälp/Instruktion OL Laser Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2012-04-16 1.3 1 (44) Innehållsförteckning Installera 4 Ladda ner installationsfiler... 4 Installera... 4 Läsa in laserdata, få information och spara laserdata 8 Öppna

Läs mer

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer

Rapport 2012 Riskinventering vid väg med hjälp av NNH och andra databaser

Rapport 2012 Riskinventering vid väg med hjälp av NNH och andra databaser 2013-06-17 Rapport 2012 Riskinventering vid väg med hjälp av NNH och andra databaser Metria AB, Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm TEL 010-121 81 00 FAX 010-121 85 00 WEBB www.metria.se 2013-06-17 1 Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Centrum för klimat och säkerhet Rapport 2013:1 Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och Lars Nyberg Centrum för klimat och säkerhet Karlstads Universitet Vänerkommuner

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning -beräkningar med massaslutenhet

Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning -beräkningar med massaslutenhet Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning -beräkningar med massaslutenhet Airborne laser scanning data estimates for forests that are candidates for thinning cuttings - calculations

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer