Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2013

2 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING

3 Viktiga händelser 2013 Arcam AB, tecknade i början på året ett strategiskt samarbetsavtal med DiSanto Technology Inc., kontraktstillverkare av ortopediska produkter i Shelton, USA. Arcam och DiSanto erbjuder befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat. Arcam tecknade i slutet på året ett avtal om förvärv av pulverdivisionen AP&C från Raymor Industries Inc. AP&C är en tillverkare av högkvalitativa metallpulver och leverantör av titanpulver till Arcam sedan Titanpulver är en viktig del i Arcams erbjudande till sina kunder. Med detta förvärv säkrar Arcam tillgång till titanpulver av hög kvalitet för sina kunders snabbt växande behov. En ny maskingeneration introducerades, Arcam Q-serien. Arcam Q10 är främst avsedd för tillverkning av ortopediska implantat medan Arcam Q20, med sin större byggkammare, riktar sig till flyg industrin. ARCAM ÅRSREDOVISNING

4 Helåret Mkr 15Mkr Nettoomsättning 199,4 Mkr Årets resultat 15,4 Mkr Nya order på EBM-system EBM-system levererades Helåret 2013 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella poster ökade till 15,4 (15,0) Mkr (resultatet belastas med 5 Mkr i kostnader av engångskaraktär) Resultat per aktie uppgick till 3,85 (4,04) kr (baserat på antal aktier före split 4:1 i januari 2014) Riktade nyemissioner har tillfört bolaget 450 Mkr Väsentliga händelser efter årets utgång Flytt av aktien till NasdaqOMX Midcap-listan Split av aktien 4:1 Order från amerikansk flygindustri Order från kinesisk implantattillverkare Order från europeisk implantatindustri Order från Nyzeeländsk kontraktstillverkare Slutförande av förvärvet av metallpulvertillverkaren AP&C i Kanada ARCAM ÅRSREDOVISNING

5 Flerårsutveckling Installerad bas, ackumulerat Omsättning och resultat Antal Mkr 140 FoU 200 Nettoomsättning 120 Produktion 160 Varav eftermarknadsförsäljning Resultat före skatt MKR Nettoomsättning 16,6 22,3 47,3 76,0 58,3 74,5 90,5 107,7 139,1 199,4 Omsättningsökning, % Årets resultat -13,2-12,7-8,6 2,3-20,4-6,5 1,8 5,5 15,0 15,4 Soliditet, % 35,1 59,9 74,0 68,0 60,6 72,8 68,1 65,0 60,2 87,2 ARCAM ÅRSREDOVISNING

6 Arcam skapar nya produktionsmöjligheter Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Italien, Storbritannien och Kina. Utpräglat kunskapsföretag med stark position Arcam är ett utpräglat kunskapsföretag med kompetens inom hela förädlingskedjan. Bolaget är ensamt inom AM (Additive Manufacturing) om att använda elektronstråleteknologi. Arcams position är skyddad med patent men också genom nära kundsamarbeten som skapar höga inträdeströsklar. Industriell aktör på en global marknad Arcam är en industriell aktör som säljer sina produkter och tjänster globalt till väldefinierade kundsegment med höga krav. En växande andel av de installerade systemen används för industriell produktion, en trend som tydligt visar den ökande insikten i teknikens potential. Kundrelationerna är långa och mycket nära. För att komma närmare kunderna har bolaget i takt med tillväxten etablerat egna servicekontor i Kina, USA, Italien samt Storbritannien. Väl definierade marknader med tydliga drivkrafter Marknaden för ortopediska implantat är i stadig tillväxt, även i tillväxtländer. Tillväxten drivs främst av ökad efterfrågan av avancerade ytor och strukturer i implantaten, men även på ortopedimarknadens tillväxt i allmänhet, driven av demografi och ökat välstånd. Växande omsättning Bolaget har en positiv utveckling med ökande omsättning, positiva resultat, stabila bruttomarginaler, positiva operativa kassaflöden samt sund finansiell ställning. Flygindustrin drivs av efterfrågan på lättare och därmed bränslesnålare plan. Det i sin tur driver efterfrågan på nya produktionsmetoder och material. Potentialen inom flyg industrin bedöms vara mycket stor. ARCAM ÅRSREDOVISNING

7 Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Vårt fokus på specifika kundsegment där vi tillför stort värde, i kombination med kundnära produktutveckling, ger resultat. Omsättningen ökade kraftigt under 2013 och resultatet förbättrades. Året har varit mycket händelserikt med det strategiska samarbetet med kontraktstillverkaren DiSanto och avtalet om förvärv av pulvertillverkaren AP&C som höjdpunkter. Genom dessa strategiska initiativ kan vi fortsätta att hålla ett högt tempo i vår affärsutveckling och därmed både öka affärerna med befintliga kunder och nå nya kunder. Organisk tillväxt Maskinförsäljningen, vår kärnaffär, växte kraftigt till 25 levererade system på helåret. Även eftermarknadsaffären utvecklades starkt, mycket beroende på att våra kunder i större utsträckning använder våra system för produktionstillämpningar. Vår pulveraffär drivs av tre faktorer som alla samverkar, antal installerade system, andelen system som används för produktion samt systemens produktivitet. Sammantaget är eftermarknadsförsäljningens utveckling en bra mätare för hur våra kunder och vår affär utvecklas. Vår tillväxt förutsätter också en förstärkt organisation och den ökade kännedomen om oss och den uppmärksamhet Additive Manufacturing får i media underlättar helt klart våra rekryteringar. Vi har under året förstärkt organisationen inom samtliga funktioner. En viktig förutsättning för fortsatt effektiv tillväxt är att vi har det fundament och den struktur som behövs för att snabbt kunna skala upp verksamheten. Under året har vi tillsatt en QA-funktion och som en del i arbetet med effektivitet och struktur certifierades vi under året enligt ISO och strategiska förvärv Förutom den starka organiska tillväxten har vi under året tagit två viktiga strategiska initiativ, det ena med syfte att snabbare utöka vår marknad och det andra i syfte att säkra våra kunders tillgång till högkvalitativt metallpulver. I februari inleddes ett strategiskt samarbete med DiSanto Technology Inc. (DTI), en kontraktstillverkare av ortopediska produkter, i Shelton, USA. Vi erbjuder nu, tillsammans med DTI, befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till båda företagens kombinerade expertis kommer den strategiska alliansen att påskynda marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat. Det strategiska samarbetsavtalet med DTI ger Arcam en option att förvärva DTI. ARCAM ÅRSREDOVISNING

8 VD-ord forts. I december avtalade vi om förvärv av pulvertillverkaren AP&C från Raymor Industries i Kanada. AP&C är en ledande tillv erkare av högkvalitativa metallpulver och leverantör av titan pulver till Arcam sedan Titanpulver är en viktig del i vårt erbjudande till våra kunder och rätt pulverkvalitet är en nyckel till effektiv tillverkning i våra EBM-system. Med förvärvet av AP&C säkrar vi tillgången till den bästa teknologin för tillverkning av högkvalitativa metallpulver för våra kunder. Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi och det kompletterar väl vår EBM-teknologi och vår produktportfölj. Vi är också glada att välkomna ett nytt team till Arcam och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla marknaden för Additive Manufacturing. Förvärvet slutfördes under februari Q-serien, en ny generation EBM-system Under året introducerade vi en ny generation EBM-system, Q-serien. Den nya Q-serien är utvecklad i nära samarbete med strategiska kunder och erbjuder högre produktivitet och precision, förbättrad ergonomi samt Arcam LayerQam som är ett egenutvecklat och patenterat kamerabaserat system för kvalitetskontroll av tillverkade detaljer. Arcam Q10 är särskilt framtagen för produktion av ortopediska implantat i industriell miljö. Arcam Q 20 är, med sin större byggvolym, anpassad för produktion inom flygindustrin. Med dessa två nya EBM-system är vi väl positionerade för att möta de behov som våra kunder har för de närmaste åren. Av de order som tecknades under 2013 avsåg 9 system den nya Q-serien. Under 2014 ökar vi vår satsning på produktutveckling ytterligare och vi förstärker utvecklingsorganisationen. En viktig uppgift är att kommersialisera resultaten från de forskningsprojekt som vi drivit under EUs sjunde ramprogram (FP7). Våra utvecklingsprojekt kommer framförallt att ge möjlighet till system med avsevärt högre produktivitet än dagens EBM-system. En stark finansiell ställning ger oss stabilitet och handlingsberedskap Stark finansiell position Vi genomförde under andra respektive fjärde kvartalet tre riktade nyemissioner som tillförde bolaget sammanlagt 450 Mkr. Kassan var därmed vid årsskiftet ca 500 Mkr och med denna starka finansiella ställning har vi kunnat finansiera förvärvet av AP&C och vi har också beredskap för att finansiera ett eventuellt förvärv av DiSanto Technology. Den starka finansiella ställningen ger oss också utrymme att uthålligt utveckla bolaget samt handlingsberedskap inför framtida möjligheter. Vi har, efter emissionerna, nu ett antal välrenommerade institutionella ägare på ägarlistan. Det ökade intresset från investerare innebär också ett större intresse från aktieanalytiker och vi följs idag av fyra analytiker. Oberoende analyser ger en bättre genomlysning av bolaget och därmed våra investerare bättre förutsättningar att förstå vår affär och utveckling. Marknadens utveckling och bilden av oss Vi är övertygade om att vår marknad kommer att fortsätta växa mycket snabbt och att våra möjligheter inom ortopedi och flygindustri långsiktigt är mycket stora. Vi är bara i början av en lång och mycket stark utveckling av marknaden och bolaget. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att industrins omställning till bred massproduktion med Additive Manufacturing kommer att ta tid och att det därför är svårt att förutse exakt hur tillväxten kommer att se ut i närtid. I samband med vår notering på Nasdaq OMX lämnade vi en prognos för 2015 som vi uppfyllde redan Tills vidare kommer vi inte att lämna detaljerade prognoser eller finansiella mål utan att istället löpande kommunicera bolagets utveckling och offentliggöra maskinorder och andra händelser av betydelse. Vi tror att detta ger goda möjligheter för våra investerare och andra intressenter att bedöma vår ställning och vår framtid. Väl positionerade för framtiden Våra system används för tillverkning av avancerade produkter hos några av världens största bolag och vi ser mycket stora framtida möjligheter på de marknader där vi idag verkar. En stark finansiell ställning ger oss stabilitet och handlingsberedskap och viktigast, vi har ett mycket bra team av hängivna och kreativa medarbetare. Sammantaget är vi väl positionerade för fortsatt stark tillväxt. Mölndal i mars 2014 Magnus René, VD och Koncernchef ARCAM ÅRSREDOVISNING

9 Affärsidé och strategi Arcams affärsidé Arcam utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och metoder för additiv tillverkning i metall. Marknadsföringen fokuseras mot implantat- och flygindustri. Arcams vision Arcams system ska bli ett naturligt inslag i maskinparken på varje tillverkande industriföretag. Operativa mål Arcams långsiktiga mål är att vara den ledande leverantören av system för additiv tillverkning i metall till implantat- och flygindustrin. På medellång sikt är målet att: Stärka marknadspositionen inom Additive Manufacturing (AM) genom fortsatt breddning av kundbasen, återkommande försäljning till befintliga kunder samt genom att erbjuda färdigbearbetade komponenter tillverkade med EBM-teknik. Arcams teknologi börjar användas för volymproduktion även inom flygindustrin. Långsiktigt har Arcam ambitionen att: Identifiera nya kundsegment där systemens tekniska möjligheter kan tillvaratas, exempel på detta är tillämpningar inom rymdindustri, offshore och annan avancerad tillverkning. PÅ KORT SIKT ÄR ARCAMS MÅL ATT: MÅLUPPFYLLELSE 2013 Ständigt förbättra EBM -teknologins produktivitet för att nå ytterligare applikationer inom prioriterade marknader Bredda användarbasen genom nya kunder Öka omsättningen med fortsatt bibehållen stabil lönsamhet Stärka kundsamarbeten genom fortsatt förstärkning av Key Account Management (KAM)-organisationen Tredje generationens system. Arcam Q10, lanserades i mars. Fördjupat samarbete med Oak Ridge National Laboratory. Fortsatta order från universitet och forskningsinstitut nära knutna till industrin. Av 27 order utgjorde 19 order från nya kunder Omsättning 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella poster 15,4 (15,0) Mkr Stor del av utvecklingsarbetet sker kontinuerligt i samarbete med kund ARCAM ÅRSREDOVISNING

10 Strategier Kompletta system Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM - system, både hård- och mjukvara, som gör det möjligt att direkt från en tredimensionell digital ritning tillverka komponenter av metallpulver. Detta innebär att Arcam ska erbjuda utrustning och tillbehör, kvalificerad kundsupport och service, samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som är nödvändiga för att framställa metallkomponenter med Arcams patenterade teknik. Ökad prestanda Arcam ska fortsätta att avsätta betryggande resurser till utveckling för att på kort och medellång sikt öka systemens snabbhet, precision och byggvolym. System för volymtillverkning Det är Arcams bedömning att marknaden för direkttillverkning av metalldetaljer med Additive Manufacturing (AM) har mycket stor potential (mer information om marknaden finns på sid 11). Arcam fokuserar därför på försäljning av system som är anpassade för volymtillverkning. På lång sikt skall kundernas behov av att effektivt kunna tillverka detaljer i ett stort urval metaller och i olika storlekar tillgodoses. Säkrad leveransförmåga av metallpulver Titanpulver som insatsvara är en central del i Arcams teknologi och erbjudande. Tillgången till väl utvecklad teknologi för tillverkning av högkvalitativa metallpulver har säkrats i och med förvärvet av AP&C (Företagsfakta, se sid 23). Strategiskt samarbete för ökad kännedom och vilja att använda Additive Manufacturing Arcam erbjuder sedan våren 2013, genom en strategisk allians med kontraktstillverkaren DiSanto i USA, produktion av färdigbearbetade implantatkomponenter baserat på Arcams EBM -teknologi. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis påskyndar den strategiska alliansen marknadsutvecklingen för EBM-till verkade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis påskyndar den strategiska alliansen marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. ( Företagsfakta, se sid 23) Patentstrategi Arcam skyddar sin teknologi från kopiering och intrång genom ett starkt patentskydd för både processkunnande och nyckelkomponenter, såväl hård- som mjukvara. Omkring 140 patent tillhörande 37 olika registrerade patentfamiljer är sökta eller godkända i 11 nyckelländer. Under 2013 har patentarbetet stärkts, 10 nya patent har sökts och 1 ny patentfamilj har blivit godkänd. Titanlegeringar På kort och medellång sikt fokuserar Arcam på kompetensoch applikationskunnande inom titanlegeringar. Dessa legeringar är huvudmaterial för Arcams målgrupper och legeringarna är väl lämpade för EBM -processen samtidigt som de är svårbearbetade och dyra att tillverka med andra metoder. Arcams främsta konkurrensmedel är kunskapen att skapa komplexa geometri - er i metall med mycket goda materialegenskaper till en kostnad och ledtid som lämpar sig för volymproduktion. ARCAM ÅRSREDOVISNING

11 KAM-organisation fokus på kunder som kan förändra Arcam Bolagets KAM-organisation (Key Account Management) består av flera kompetenser material- och applikationsutvecklare, processingenjörer samt serviceingenjörer. Syftet är att skapa ett förtroendefullt samarbete med kunden som bidrar till båda parters utveckling. Fokus är på applikationsutveckling men även t ex certifieringsprocesser för att korta tiden till industriell tillverkning. Lokal kundsupport Arcams system säljs och används över hela världen. Bolaget har egna medarbetare på plats i ett flertal länder för att upprätthålla löpande förebyggande service och bistå med applikationsutvecklingen åt befintliga kunder. Dessa med arbetare återfinns i Kina, Italien, Storbritannien samt USA. Arcams system säljs och används över hela världen. På bilden syns bolagets serviceavdelning, med medarbetare i Sverige, Kina, Italien, Storbritannien samt USA. ARCAM ÅRSREDOVISNING

12 Affärsmodell Två tydliga målgrupper Arcams teknik har en stor potential och marknaden för denna teknologi är förhållandevis omogen, med lång intro duktions - tid av system för volymproduktion. Arcam väljer att fokusera på de två målgrupperna implantat- och flygindustri. Bolaget arbetar med en egen försäljningsorganisation i USA och Norden samt med agenter i Asien och övriga Europa (läs mer om affärsmodellen på sid 19). 1. Kompletta system Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden kompletta EBM -system, såväl hård- som mjukvara, samt viss kringutrustning. 2. Eftermarknadsförsäljning En viktig del av affären är service av sålda system och försörjning av metallpulver. Servicearbetet är i första hand förebyggande med regelbunden service av kundernas system. Normalt tecknas ett servicekontrakt vid ordertecknandet där Arcam åtar sig att underhålla systemet. Absoluta merparten av de installerade systemen har löpande serviceavtal. 3. Kontraktstillverkning Arcam erbjuder i samarbete med DiSanto Technology Inc, USA, kontraktstillverkning av ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-teknologi och färdigbearbetade för leverans. Arcam svarar för EBM -teknologin medan DTI står för kunnande i färdigbearbetning. Syftet med samarbetet är att underlätta och påskynda implantatbolagens omställning från traditionell tillverkning till adderande tillverkning med Arcams EBM-teknologi. Försäljningsprocessen Varje initial försäljning av ett system är unik där kunden har sina speciella behov och önskemål. Kunden gör en grundlig utvärdering av teknologin. Det kan ske genom att Arcam får ett uppdrag att tillverka en viss specifik detalj för vidare utvärdering eller i en längre projektperiod där kunden själv deltar aktivt i användningen av ett EBM -system. Försäljningsprocessen från första kontakt till order är normalt 6 12 månader. Oftast inleds en kundrelation med försäljning av enstaka system för utvärdering och applikationsanpassning. Vid konstaterad funktionalitet sker följdorder på fler system. Denna typ av volymförsäljning bedöms ha en stor framtida potential. När en order blir en intäkt En tecknad order omsätts till en intäkt då systemet levereras från Arcam, då den bokförs i resultaträkningen. Arcam offentliggör tecknade order eftersom de påverkar framtida intäkter och därmed företagets lönsamhet. Normalt är tiden från order till leverans drygt tre månader, den tid det tar för Arcam att färdigställa och leverera systemet. Exempel på kunder Industriella kunder Implantatindustri Lima, Italien Nakashima Medical, Japan DiSanto, USA Flygindustri Pratt & Whitney, USA GKN Aerospace, Storbritannien Avio, Italien Universitet/institutioner North Carolina State University, USA Tohoku University, Japan Sheffield University, Storbritannien Oak Ridge National Lab, USA Arcams marknad är global. ARCAM ÅRSREDOVISNING

13 Order, leverans och omsättning Order, st. 30 Omsättning, Mkr 250 Kostnadsstruktur Avskrivningar, 3% Råvaror, 45% Patent och varumärken, 1% Övriga externa kostnader, 19% Marknadsföring, 1% Lokalkostnader, 3% Personalkostnader, 28% Order Leverans Omsättning 50 0 Av Arcams direkta och indirekta kostnader utgör personalkostnader 28 procent. Råvaror och förnödenheter till färdigställande av maskiner samt inköp av metallpulver utgör 45 procent, lokalkost nader 3 procent samt övriga externa kostnader 19 procent. Avskrivningar svarar för 3 procent. Ackumulerat sålda system per geografi Övriga världen, 17% Ackumulerat sålda system per kundsegment Övriga, 6% Flygindustri, 28% Kontrakttillverkare, 11% Valutaexponering Samtliga Arcams system exporteras. Fakturering sker i Euro förutom i USA där den sker i US-dollar. Samtidigt är merparten av kostnaderna i svenska kronor. Arcam valutasäkrar nettovalutaflöden fortlöpande genom terminskontrakt. Europa, 57% USA, 26% Universitet, 30% Implantat, 25% ARCAM ÅRSREDOVISNING

14 Jag är kopplingen mellan Arcam och våra kunder i Asien Jane Chen är civilingenjör i mekatronik, uppvuxen i Shanghai och nu bosatt i Beijing. Jag började på Arcam 2010 som ansvarig för servicekontoret i Beijing och jag är sedan dess med på en spännande resa med Arcam. Jag är kopplingen mellan Arcam och våra kunder i Asien och bidrar främst med support till våra kunder. Vi är för närvarande två medarbetare. Antalet sålda maskiner har ökat starkt i Asien, med installerade system i Kina, Japan, Korea och Singapore. Vi upplever ett fortsatt mycket stort intresse, inte bara från industrin utan även från media och myndigheter som uppmärksammat teknologins potential. Det var därför med stolthet som jag i juni 2013 fick förevisa vår verksamhet för den kinesiske politbyråmedlemmen Herr Yu Zhengsheng som besökte vårt huvudkontor i Sverige. ARCAM ÅRSREDOVISNING

15 Tydlig position inom Additive Manufacturing AM Arcams erbjudande inom Additive Manufacturing (AM) är riktat mot tillverkningsindustrin för metall. Arcams teknik används för att framställa färdiga produkter i korta och medellånga serier. Två segment på en global marknad Arcam har valt att fokusera mot flyg- och implantatindustrin, två globala segment med tydliga och starka drivkrafter att använda Additive Manufacturing (AM) i sin tillverkning. Segmentens underliggande marknader utgör därför också Arcams marknader. Geografiskt är USA och Europa de marknader där Arcam framför allt har agerat och dessa marknader bedöms ha en fortsatt stark tillväxtpotential. I Asien är det främst Kina och Japan som bedöms vara viktiga tillväxtmarknader. Arcam center Arcamkund ARCAM ÅRSREDOVISNING

16 Ortopediska implantat en marknad i tillväxt Den ortopediska implantatindustrin kan delas in i tre segment: rekonstruktion, trauma och ryggkirurgi (spine). Arcam bearbetar framför allt marknaden för rekonstruktion, dvs implantat för rekonstruktion av rörelseapparatens leder. Den samlade marknaden för rekonstruktion var enligt Orthoworld 14,4 (14,2) mdr USD Metallegeringar som titan och koboltkrom är etablerade som material för implantat. Dessa metaller är också väl lämpade för tillverkning i Arcams system då de är dyra och svårbearbetade med andra metoder. Segmentet utgörs av leverantörer av ortopediska implantat, underleverantörer till dessa samt universitet och forskningsinstitut med inriktning på implantat och bio material. Trabecular Structures Trabecular Structures, trabekulära strukturer, innebär en porös ytstruktur som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader. Med EBM kan man skapa unika strukturer för porgeometri och storlek, densitet samt ytråhet. Ökad välfärd en stark drivkraft Implantatmarknaden är störst i absoluta tal i den utvecklade delen av världen där Europa, Nordamerika och Japan svarar för 80 procent av den totala marknaden. Övervägande tillväxt procentuellt sker dock i tillväxtekonomier, med störst potential i Kina. Implantatmarknaden drivs av ett antal välfärdsfaktorer såsom befolkningstillväxt, åldrande befolkning, aktivare livs stilar, yngre patienter, ökande övervikt, medicinska framsteg med fler behandlingsmöjligheter, nya produkter och bättre tekniker. Fem stora Inom Arcams huvudsegment rekonstruktion dominerar de amerikanska bolagen Zimmer, DePuy Synthes, Stryker, Biomet samt Smith & Nephew. De svarar tillsammans för 88 procent av detta marknadssegment. De fem stora bolagen använder idag egenutvecklade tek niker för tillverkning av avancerade implantat. Arcams teknik är föremål för utvärdering hos samtliga dessa aktörer. Utöver de stora aktörerna är marknaden fragmenterad med ett stort antal små och medelstora bolag. En stor andel av dessa bolag verkar regionalt på sina lokala marknader. Arcams största kund, Lima, återfinns i denna grupp. Arcams teknik väl lämpad Inom implantatområdet används Arcams teknik framförallt för produktion av ortopediska implantat inom nya applikationsområden där implantattillverkarna är beredda att tillämpa ny teknik. Ett exempel på det är den unika porösa ytstrukturen som underlättar fastväxt i omgivande benvävnader, så kallad trabekulär struktur. Implantat som idag serietillverkas med hjälp av Arcams system är höftleder, axelleder och ryggimplantat. Arcams teknologi lämpar sig också för produktion av prototyper och av individuellt anpassade implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. Här märks främst CMF (CranioMaxilloFacial), delar för skallbensfrakturer. Volymmässigt är tillverkningen av acetabularkoppar till höftleder en komponent som har fått stort genomslag och i dag tillverkas omkring 2 procent av alla acetabularkoppar med EBM -teknologi. Myndigheters godkännande en förutsättning Maskinerna som tillverkar implantatprodukter kräver inte myndighetsgodkännande. Själva implantatprodukterna kräver dock godkännande. I Europa gäller CE-märkning och i USA är det FDA (Food and Drug Administration) som godkänner. Det finns idag på marknaden implantatprodukter tillverkade i Arcams system som är godkända i Europa, USA, Japan och Australien och i process för godkännande i Kina och Korea. Arcams kunder i implantatindustrin Italienska Lima har köpt åtta EBM -system för volymproduktion. Militärsjukhuset Walter Reed Army Medical Center i Washington, USA, använder ett system för tillverkning av avancerade patientanpassade implantat. Medical Modeling i USA har fyra system och Nakashima Medical i Japan har två. Totalt används drygt ett trettiotal EBM -system för implantatproduktion (se även kundexempel på sidan 10). ARCAM ÅRSREDOVISNING

17 Flygindustrin i utveckling och tillväxt Bränslesnålare plan främsta drivkraften i teknikutvecklingen Grundkoncepten i flygplanskonstruktion förändras. Efter att trafikflygplan har byggts i aluminium i över 50 år tillämpas nu nya konstruktionslösningar som gör planen lättare och där med bränslesnålare. Flygplanskroppen och vingarna utgörs i ökande omfattning av komposit istället för aluminium. Airbus A350XWB och Boeings 787 är de första planen i denna generation. De har en beräknad bränslebesparing på 20 procent jämfört med tidigare konstruktioner. Flygbranschen i stark tillväxt Den globala ekonomiska tillväxten ökar resandet och i syn nerhet flygresorna. Enligt Boeings marknadsanalys beräknas drygt trafikflygplan tillverkas fram till EBM-teknologin Lämpar sig väl för konstruktioner som tidigare inte var möjliga att tillverka och som gör planen lättare och därmed bränslesnålare. Av dessa beräknas plan vara tvåmotoriga. Det innebär en produktion på cirka flygmotorer under de närmaste 20 åren, dvs ca motorer per år. Stor applikationspotential Komposit och aluminium är svåra att kombinera då alumi nium lätt korroderar i kontakt med andra material. Titanlegeringar däremot har inga negativa egenskaper i kombination med komposit och lämpar sig därför väl för kommande konstruktioner. Detta innebär att efterfrågan på konstruktionsdetaljer i titan ökar i takt med att mer komposit används. Inom flygmotorbranschen drivs efterfrågan av utvecklingen av helt nya material som är viktreducerande och med bibehållna avancerade egenskaper. Ett exempel på ett sådant material är legeringen titanaluminid, som är lättare och starkare än konventionella legeringar såsom inconel (nickel-krom). De första kommersiella applikationerna av EBM-producerade komponenter kommer att finnas i kommande gene rationer av flygplansmotorer vars förserieproduktion påbörjas nu. Initialt gäller det turbinblad men även andra delar i flygplansmotorn är aktuella. Volym beroende på applikation Flygindustrin efterfrågar tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i relativt korta serier. Materialkraven är mycket höga och flygindustrin är därmed en viktig partner för ut veck landet av applikationer i nya material. Industrin använder idag Arcams teknik främst för prototyptillverkning men även för begynnande volymproduktion. De höga materialkraven är en möjlighet men utgör samtidigt en hög ingångströskel. Flygindustrin är traditionellt sett konservativ i val av nya produktionsmetoder och nya material. När väl en komponent är godkänd att ingå i en konstruktion är dess livscykel lång då flygplansmodeller vanligtvis byggs i långa serier över en längre tidsperiod, ofta i decennier. Få huvudaktörer och många leverantörer Arcam har aktiva kundkontakter med de flesta stora aktörerna inom flygindustrin. Bolaget har därför god kännedom om flygindustrimarknaden. Flygindustrin tillämpar fordonsindustrins produktionsprinciper, där ett flertal underleverantörer levererar färdiga komponenter och delar som slutmonteras av ett fåtal huvudaktörer. Flygplanstillverkarna domineras av två stora producenter Airbus och Boeing. Andra aktörer är brasilianska Embraer och kanadensiska Bombardier och nya aktörer såsom japanska Mitsubishi och det kinesiska ACAC/COMACkonsortiet. Flygmotorindustrin består också av ett fåtal aktörer Rolls Royce, GE, Pratt & Whitney, konsortiet CFM (GE och franska Snecma) samt Mitsibushi. Arcams kunder Av totalt 27 order under 2013 kom 10 (16) från flygindustrin. Störst kund hittills är den italienska underleverantören Avio för flygmotorkomponenter som totalt har beställt 10 system. Avio ser affärsmöjligheterna med Arcams teknologi och har skapat affärsområdet emanufacturing för att tydliggöra erbjudandet. ARCAM ÅRSREDOVISNING

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

Arcam Årsredovisning 2012

Arcam Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Välkommen att läsa s årsredovisning 2012! Detta är en pdf-version som är anpassad för läsning på datorskärm eller surfplatta. För att underlätta navigeringen kan du klicka direkt på

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2015

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2015 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2015 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2015 1 Helåret 2015 576 Mkr 50 Mkr 58 50 Nettoomsättning Rörelseresultat Nya order på EBM -system

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2014

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2014 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2014 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2014 1 Stark position inom AM-produktion i metall Arcam tillverkar produkter för AM Additive Manufacturing,

Läs mer

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat

Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Pressmeddelande Mölndal 2013-03-01 Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av implantat Arcam AB, noterat på NASDAQ OMX, lanserar idag Arcam Q10, ett nytt EBM-system utvecklat

Läs mer

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2011 En pålitlig partner Arcam utvecklar och tillverkar system för Additive Manufacturing (AM), dvs verktygsfri tillverkning direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2010 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Arcam årsredovisning 2009 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD).

Läs mer

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment Arcam 2007 Ready to use 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 5 Marknad 9 Verksamhet 10 Case Depuy Orthopaedic 11 Case University of Sheffield 12 Arcams aktie 14 Flerårsöversikt

Läs mer

Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning

Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Strategiska affärer och kraftigt ökad omsättning Nettoomsättningen ökade med 43% till 199,4 (139,1) Mkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2012 Försäljningen uppgick till 18,9 (17,0) Mkr Resultat efter finansiella poster -6,6 (-4,9) Mkr Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,03)

Läs mer

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Årsredovisning 2016

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Årsredovisning 2016 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Årsredovisning Räddning för utslitna knän. Knäimplantat tillverkade med Arcams EBM -teknologi kan förbättra människors livskvalitet. INNEHÅLL Om Arcam 2

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013

Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012 Strategiska order, kraftigt ökad omsättning och stark orderbok inför 2013 Nettoomsättningen ökade med 29 % till 139,1 (107,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier Arcam 2006 Arcam i korthet Arcam är en världsledande leverantör av utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning

Läs mer

Telefonkonferens med CEO Magnus René och CFO Johan Brandt. 17 april 2014 klockan (svensk tid) Telefonkonferensen hålls på engelska.

Telefonkonferens med CEO Magnus René och CFO Johan Brandt. 17 april 2014 klockan (svensk tid) Telefonkonferensen hålls på engelska. Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 70% till 64,9 (38,1) Mkr Resultat efter finansiella poster ökade

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr

Arcam AB (publ) Org.nr Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010 För helåret: Försäljningen ökade med 21% till 90,5 (74,5) Mkr Resultat efter skatt ökade med 8,3 Mkr till 1,8 (-6,5) Mkr Resultat

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Arcam får order från Europeiskt forskningsinstitut

Arcam får order från Europeiskt forskningsinstitut Pressmeddelande Mölndal, 28 oktober 2013 Arcam får order från Europeiskt forskningsinstitut Arcam, noterat på NASDAQ OMX, har fått en order på ett EBM-system från ett forskningsinstitut i Europa. Systemet

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

STRÅLANDE SCIENCE FICTION

STRÅLANDE SCIENCE FICTION STRÅLANDE SCIENCE FICTION Vare sig det handlar om unika flygplansdelar, individanpassade implantat eller reservdelar av månsand med en CAD-ritning och Arcams avancerade 3D-maskiner kan science fiction

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-6-2 Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av 1 867 miljarder

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2015 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (3,2 ) o Resultat efter finansnetto -5,7 Mkr (-3,7 ) o Resultat per aktie -0,27 kr (-0,21 ) o Likvida

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund 1 Bolagsstämma Nexam Chemical Holding AB Datum: 14 maj 2014 Tid: 15:00 Plats: Elit Hotell Ideon, Scheelevägen 27, Lund Förslag till dagordning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Extra bolagsstämma. Stockholm 7 september 2011

Extra bolagsstämma. Stockholm 7 september 2011 Extra bolagsstämma Stockholm 7 september 2011 Från VC till rörelsedrivande bolag Transplantation Skapande av GmbH Inc. Intressebolag Avyttras Byggandet av ett transplantationsbolag Förvärv av Olerup SSP

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Stora satsningar och utmanande marknadssituation

Stora satsningar och utmanande marknadssituation Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016 Stora satsningar och utmanande marknadssituation Nettoomsättningen ökade med 12,5 % till 648,3 (576,1) Mkr Rörelseresultatet

Läs mer

ORTOPEDISKA UNDERLEVERANTÖRSMÖJLIGHETER

ORTOPEDISKA UNDERLEVERANTÖRSMÖJLIGHETER ORTOPEDISKA UNDERLEVERANTÖRSMÖJLIGHETER Av Martin von Walterskirchen och Scot Orgish, Swiss Business Hub USA Översikt över den amerikanska ortopediska marknaden Ortopedin svarar för ca 29 % av försäljningen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 HELÅRET 2015 LightLab genomför under första halvåret en förändring av organisation och verksamhetsfokus, bl.a. innefattande byte av VD, förändringar i styrelsesammansättningen,

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Innehåll. Historik. Information från Arcam. Bolagsstämma. Kalender för ekonomisk rapportering 2005

Innehåll. Historik. Information från Arcam. Bolagsstämma. Kalender för ekonomisk rapportering 2005 Årsredovisning 2004 Innehåll VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 5 Verksamhet 8 Kundcase 9 Affärsprocesser 10 Organisation och medarbetare 11 Aktiekapital och ägarförhållanden 12 Femårsöversikt

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer