Årsredovisning Berättelsen om fenomen och händelser i Fazers värld av smakupplevelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005. Berättelsen om fenomen och händelser i Fazers värld av smakupplevelser"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Berättelsen om fenomen och händelser i Fazers värld av smakupplevelser

2 Innehåll 3 Yoghurt-panna cotta 4 Fazer i korthet 5 Koncernstruktur 6 Koncernchefens översikt 8 Fazer år Mer än något att tugga på 14 Knaperstekt sik 15 Fazer Amica 18 Trendigt med råg 22 Rågdip 23 Fazer Bageri 26 En njutning i vardagen 30 Godistårta 31 Candyking 34 Pudersnö och rågbröd 36 Företagsansvar 38 Strategi och samarbete 42 Personal 44 Corporate governance 46 Styrelsens verksamhetsberättelse 49 Styrelse 50 Redovisnings- och värderingsprinciper 52 Koncernens resultaträkning 53 Koncernens balansräkning 54 Koncernens kassafl ödesanalys 55 Förslag till vinstdisposition 55 Revisorernas utlåtande 56 Femårsöversikt 57 Koncernens ledningsgrupp 57 Koncernbolagen 58 Lappländskt lamm 59 Adresser

3 Yoghurt-panna cotta 4 portioner 400 g bulgarisk yoghurt 4 msk pudersocker 2 gelatinblad Lägg gelatinbladen i blöt i vatten. Blanda yoghurt och socker. Krama ur gelatinbladen och smält dem i en liten skvätt hett vatten. Blanda ner yoghurten. Häll upp smeten i portionsformar och låt stelna i kylskåp. Servera med färska bär och kanelsirap. Kanelsirap 200 g farinsocker 3 dl vatten några kanelstänger Rosta sockret i en kastrull så det blir vackert brunt. Till - sätt vattnet och kanelstängerna. Koka ihop till sirap på svag värme. Låt sirapen svalna och avlägsna kanelstängerna. 3

4 Fazer i korthet Fazer-koncernen fi ck sin början år Idag har koncernen affärsverksamhet i nio länder och bjuder på smakupplevelser i form av måltider, bageriprodukter och konfektyr. Karl Fazer öppnade sitt första konditori i Helsingfors år Verksamhetsidén var att erbjuda kunderna produkter av hög kvalitet och unik service. Konceptet visade sig vara framgångsrikt och under 1900-talet växte verksamheten och bolaget utvecklades till ett omfattande industri- och service företag. Idag har koncernen affärsverksamhet i nio länder och består av tre divisioner: Fazer Amica som erbjuder måltidstjänster Fazer Bageri som erbjuder bröd och bakverk Candyking som erbjuder konfektyr i lösvikt Fazers viktigaste intressebolag är chokladoch sockerkonfektyrbolaget Cloetta Fazer. Fazer-koncernens omsättning var 986 miljoner euro år Personalen uppgår till ca Hörnstenarna i Fazer-koncernens verksamhet Mission Vår mission är att erbjuda smakupplevelser. Vision Vår vision är att vara det ledande måltids- och serviceföretaget på defi nierade marknader. Vi når dit genom en koncernstrategi som fokuserar på tillväxt, företagsidentitet, orga nisation och kompetens samt operativ effektivitet. Värderingar Kunden i fokus Kundernas behov är basen för vår verksamhet. Vi erbjuder våra kunder utmärkt service och vårt mål är att alltid överträffa deras förväntningar. Utmärkt kvalitet Vi strävar efter utmärkt kvalitet i allt vi gör, gällande såväl produkter som tjänster. Detta sporrar oss att kontinuerligt utveckla våra arbetsmetoder och vårt beteende. Samarbete Vårt sätt att arbeta bygger på samarbete som i sin tur möjliggör utmärkta prestationer. Genom gott samarbete kan vi vinna kundernas förtroende och nå våra gemensamma mål. 4

5 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Koncernstruktur Fazer-koncernen består av tre divisioner: Fazer Amica, Fazer Bageri och Candyking. Verksamheten baserar sig på gemensamma värderingar, en vision och samma mission, samt följer en koncernstrategi med gemensamma stödprocesser. Fazer Amica Fazer Amica driver företags- och studentrestauranger samt caféer och restauranger i varuhus. Divisionen erbjuder också cateringservice och festarrangemang samt ansvarar för måltider i skolor, sjukhus och servicehem. Fazer Amica har över restauranger i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland och Lettland. I Norden och Baltikum är Fazer Amica det ledande företaget inom contract catering. Fazer Bageri Fazer Bageri är ett av de ledande bageriföretagen i Östersjöområdet. Bröden och bakverken bakas i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. I sortimentet ingår 750 olika bageriprodukter några varu märken utöver Fazer är Oululainen, Häää, Lövångerbröd, Druva, Gardesis och Hlebnyj Dom. Bageriprodukterna expor teras till över femton länder. Candyking Candyking erbjuder dagligvaruhandeln, biografer, nöjesparker och bensinstationer ett helhetskoncept för försäljning av lösgodis. Den grundläggande idén är att konsumenten komponerar sin godispåse, med valfri blandning och mängd för varje tillfälle. Det framgångsrika konceptet omfattar ett starkt varumärke, ett attraktivt sortiment och effek tiv butiksnärvaro med displaylösningar, service och säljstöd. Candyking är pionjär och marknadsledande i Norden, Storbritannien och Baltikum. I Sverige används namnet Karamellkungen. Koncernstruktur Oy Karl Fazer Ab Fazer Amica Danmark Estland Finland Lettland Norge Ryssland Sverige Fazer Bageri Estland Finland Lettland Litauen Ryssland Sverige Candyking Finland Norge Sverige Storbritannien 5

6 Koncernchefens översikt År 2005 var den ekonomiska utvecklingen på de marknader där Fazer verkar i stort sett positiv. I Finland hade arbetsmarknadskonfl ikten inom pappersindustrin en negativ inverkan på den privata konsumtionen, vilket speciellt syntes i Fazer Amicas affärsverksamhet under det första halvåret. I Sveri ge ökade den privata konsumtionen något. Den pågående hälsodebatten innebar dock att konsumtionen av choklad och sockerkonfektyr minskade något. Trots detta lyckades Karamellkungen öka sin omsättning och förbättra sin lönsamhet. Den ekonomiska tillväxten i de baltiska länderna var fortsatt snabb och konsumtionen ökade märk bart, vilket hade en positiv inverkan på tillväxten för både Fazer Amica och Fazer Bageri. Däremot var priskonkurrensen på dessa marknader fortsatt hög. Också i Ryssland var tillväxten stark och både den offent liga och privata konsumtionen fortsatte att växa. På samtliga marknader fortsatte konsolideringen inom handeln samtidigt som andelen private labels ökade, vilket ledde till pristryck på leverantörerna. Smakupplevelser attraherar Marknadsläget för måltidstjänster är i utveckling. Å ena sidan har andelen s.k. Facility Management-företag, som erbjuder en bred produktportfölj för att betjäna företag med t.ex. fastighetsskötsel, städning och måltidstjänster, vuxit. Även Fazer Amica erbjuder större servicehelheter med hjälp av våra samarbetspartner, men i första hand vill vi fortsätta utveckla vår kärnverksamhet och bibehålla kontakten med kunder och konsumenter. Å andra sidan har högklassiga företagsrestauranger och catering service blivit en del av många företags image en service genom vilken företagen kan attrahera de bästa medarbetarna. En smaklig lunch i en trevlig miljö påverkar personalens välmående och inverkar följaktligen också på arbetsmotivationen och prestationsförmågan. Vår mission är smakupplevelser, och här kommer vårt kunnande och våra ambitioner till sin rätt. Konkurrensen om den bästa arbetskraften ökar, speciellt i 6 storstäderna, och en tilltalande personalrestaurang är en klar fördel då företagen konkurrerar om de bästa arbetstagarna. Fazer Amica i Danmark är speciellt väl etablerat inom just detta segment. I Finland har diskussioner förts om kommunernas och statens behov av att konkurrensutsätta de tjänster som inte hör till deras kärnverksamhet. Inom Fazer Amica fi nns en enhet som specialiserar sig på att betjäna den offentliga sektorn. Under år 2005 blev t.ex. skolor i Esbo och några enheter inom försvarsmakten i Finland våra kunder. Våra erfarenheter av detta är goda. Vi kan på ett effektivt och ansvarsfullt sätt bidra till att måltidstjänsterna inom den offentliga sektorn sköts på ett högklassigt sätt. Hälsomedvetna konsumenter Vad och hur mycket människor äter har en stor betydelse för hälsan och välbefi nnandet. I vår roll som ett ledande måltids- och serviceföretag vill vi aktivt arbeta för att främja välmåendet i samhället, och vi har fast slagit en koncerngemensam näringspoli tik. Konsumenternas intresse för och kunskap om att äta rätt och hälsosamt har ökat. Näringsfrågor är viktiga i vår produktutveckling, vid val av råvaror och processer samt i vår kommunikation och marknadsföring. Genom att följa med forskningen och aktivt delta i olika undersökningar uppdaterar och utvecklar vi vårt kunnande i närings frågor. Ett bra exempel är rågprogrammet Ruis by Fazer. Inom programmets ramar del tar vi i forskning, informerar om rågens hälsoeffekter och vill uppmuntra konsumenter na att äta mera rågbröd. Fazer Amica utveck lar och förnyar kontinuerligt sina recept till att motsvara dagens höga krav på hälsa och smak. Stora möjligheter i Ryssland Vårt intressantaste tillväxtområde är Ryssland där livsmedelsindustrin är en av de snab - bast växande industrierna. Handeln kon solideras och internationaliseras snabbt och växer med ca 15 procent årligen. Bage ri marknaden är fortfarande mycket fragmen terad och vi ser här goda möjligheter att växa. I maj 2005 utvidgade vi vår verksam het i Ryssland genom köpet av bageriet Zvezdnyj i Moskva. Förvärvet i Moskva höjde vår profi l och stärkte ytterligare vår position på den ryska marknaden. Vår ambition är att gå vidare i Moskva och samti digt utvärdera möjligheterna att etablera oss på andra centrala orter i Ryssland. I S:t Petersburgsregionen är vi marknadsledare inom bagerisektorn med en andel på nästan 30 procent av marknaden. Under hösten inledde vi även contract catering-verksamhet för att skaffa erfarenhet från en marknad där vi ser goda möjligheter. Vår verksamhet i Ryssland har sedan starten för närmare tio år sedan vuxit och utgör idag en betydande del av Fazer-koncernen. Tillväxten fortsatte Koncernens omsättning under 2005 ökade enligt plan men resultatet uppnådde inte målsättningarna. För Fazer Amica innebar året en klar utveckling mot det bättre, vilket betydde en resultatförbättring under det andra halvåret. Speciellt glädjande var att vi lyckades vända den negativa utvecklingen i Fazer Amica Sve ri ge så att antalet kontrakt ökade. Det under året inledda kundsegmenteringsprojektet, som möjliggör en mera centraliserad styrning av verksamheten, utgör tillsammans med implementeringen av den förnyade varu märkesstrategin grunden för en betydande effektivisering och profi lering av verksamheten under Också inom Fazer Bageri ökade omsättningen men däremot uppnådde resul tatet inte förväntningarna. I Ryssland och i Baltikum var tillväxten stark och bageriet Hlebnyj Dom i S:t Petersburg var divisionens lönsammaste. I Finland ökade voly merna och marknadsandelarna under slutet av året, med framgångsrika nylanse ringar som en bidragande orsak, men detta räckte dock inte till en resultatförbättring. De för - bättrade grundförutsättningarna till sammans med en prisförhöjning under inne varande år förväntas leda till en resul tatförbättring.

7 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Vi har vuxit både organiskt och genom nyförvärv, exempelvis bageriet Zvezdnyj i Moskva. Vi har fått ett fl ertal nya kunder och gått in på nya marknader. Berndt Brunow, koncernchef Den mest positiva utvecklingen skedde inom Candyking, som förbättrade sitt resultat på alla marknader förutom Storbritannien. I Sverige, som är Candykings största marknadsområde, sjönk godiskonsumtionen för tredje året i rad. Trots detta lyckades vi öka vår marknadsandel och få fl era nya kunder. I Finland ökade godiskonsumtionen något och vi ökade vår försäljning märkbart. Verksamheten i Norge var fortsatt framgångsrik. Med tanke på framtiden ter sig Storbritannien fortsättningsvis intressant. Candyking är redan den ledande lösgodisleverantören i Storbritannien, och marknaden förväntas växa under de kommande åren. Framåt på alla strategiska områden I vår strategiska agenda ingår delområdena lönsam tillväxt, kompetens, operativ effektivitet och identitet. Under år 2005 har vi gått framåt på alla delområden. Vi har vuxit både organiskt och genom nyförvärv, exempelvis bageriet Zvezdnyj i Moskva. Vi har fått ett fl ertal nya kunder och gått in på nya marknader. I fråga om organisation och kompetens har vi satsat mycket på utbildning, bl.a. i ledarskap och projektledning. Inom Fazer Bageri genomfördes ett lyckat pilotprojekt när 28 medarbetare från Ryssland, de baltiska länderna samt Sverige kom för att bekanta sig med verksamheten i Finland. Inom Fazer Amica och Fazer Bageri för nyade vi organisationsmodellen så att ledarskapet nu är mera mål- och resultatorienterat, och stöds av koncernens gemensamma processer. Den operativa effektiviteten har framför allt förbättrats tack vare organisationsutvecklingen inom inköp och informationsteknologi. Inom dessa områden defi nierade vi nya roller, utvecklade system, höjde kompetensnivån och uppnådde kostnadsinbesparingar under året som gick. Målsättningarna med vår förnyade varumärkesstrategi är dels att märkbart öka omsättningen av produkter och tjänster under varumärket Fazer, dels att genom en enhetlig företagsidentitet utveckla företagskulturen och uppträda som ett Fazer gentemot våra intressegrupper. Under VM i friidrott i Helsingfors sommaren 2005 utnyttjade vi effektfullt vår nya företagsidentitet, då vi starkt verkade och syntes som en koncern. I september lanserade vi Fazer-bröd i nya, tilltalande förpackningar och i oktober öppnade vi den första restaurangen enligt det nya Fazerkon ceptet i köpcentret Jumbo i Vanda. Den positiva feedbacken från kunder, konsumenter och personal gläder oss. Utsikter och utmaningar 2006 Trots att omsättningen ökade enligt plan uppnådde resultatet inte målsättningarna år 2005, men den positiva utvecklingen under det andra halvåret tyder på att riktningen är den rätta inom hela koncernen. Under 2006 kommer vi att fortsätta utveck la verksamheten i enlighet med vår fastställda tillväxt- och utvecklingsstrategi, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att förbättra effektiviteten inom hela koncernen. Att verksamheten i våra mest utmanande enheter Fazer Bageri i Finland och Candyking i Storbritannien under slutet av året förbättrades, i form av volym- och marknadstillväxt, inger förtroende. Detta i kombination med våra investeringar i utveck landet av våra kärnkompetenser och den positiva trenden inom en stor del av koncernen utgör enligt min uppfattning en god grund för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet under år Helsingfors i februari 2006 Berndt Brunow Koncernchef 7

8 Fazer år 2005 Koncernens omsättning ökade med 7,6 % till 986,3 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst uppgick till 38,2 miljoner euro (42,6 miljoner euro år 2004). I rörelsevinsten ingår försäljningsvinster och övriga engångsposter för 8,8 miljoner euro (11,9). Fazer Amicas omsättning ökade på alla marknader jämfört med året innan. Antalet anställda uppgick vid utgången av året till nästan personer. Mest ökade antalet i Ryssland och de baltiska länderna medan personalen i Finland minskade något. Den regelbundet utförda personalunder - sökningen besvarades år 2005 av 72,7 % av medarbetarna. Undersökningen visar att personalens välbefi nnande kontinuerligt ökar. Omsättning M ,3 842, ,3 916,3 986,3 Fazer Bageris volymtillväxt var god i Ryssland och i Baltikum, medan den på de övriga marknaderna var fortsatt låg. Candyking ökade sin försäljning något under 2005 och förbättrade märkbart sitt resultat jämfört med år Implementeringen av den nya, gemensamma företagsidentiteten förlöpte planenligt. Koncernens divisioner uppträder nu som en helhet gentemot alla intressegrupper. Även implementeringen av koncernens nya varumärkesstrategi gick enligt planerna. Under året lanserades bl.a. bageri - produkter i nya förpackningar och en restaurang enligt det nya Fazer-konceptet öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda i Finland. Fazer deltog i VM i friidrott i Helsingfors, både som sponsor och samarbetspartner. Fazer Amica ansvarade för måltidstjänster för friidrottspubliken. Under tävlingarna presenterades det förnyade Fazer-varumärket och företagsidentiteten för en bred publik. Fazer Way-chefsutbildningen fortsatte. Under år 2005 deltog över 200 personer i utbildningen. Inköpsprojektet som inletts år 2004, med kostnadsinbesparingar och ökad effektivi - tet som målsättning, fortsatte och implementerades. Nya roller i inköpsorganisationen defi nierades, kompetenserna höjdes, systemen utvecklades och ett nytt program för segmentering av leverantörer startades upp. IT-programmet vars mål är att skapa en enhetlig, global infrastruktur fortgick under år Under året skapades en IT-organisation som fungerar med samma processer i alla verksamhetsländer. Teija Andersen utnämndes till verkställande direktör för Fazer Amica-divisionen i juni. Fazer Bageri utvidgade märkbart sin verksamhet i Ryssland i och med förvärvet av bageriet Zvezdnyj. Omsättning utanför Finland M ,0 364,1 397,0 436,3 501,4 Omsättning per division Fazer Amica 50 % Fazer Bageri 38 % Candyking 12 % 8

9 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Räkenskapsperiodens vinst Soliditet Räntebärande nettotillgångar M % M ,4 60,9 30,4 26,8 18, % 73 % 70 % 69 % 63 % ,8 107,3 69,8 73,2-1,8 Kapitalstruktur M ,0 159,6 145,2 165,4 176,8 354,5 395,0 Främmande kapital 394,1 394,6 409,0 Eget kapital inklusive minoritetsandel Bruttoinvesteringar M ,5 59,9 72,2 55,7 129,1 Eget kapital och avkastning på eget kapital Sysselsatt kapital och räntabilitet M % M % ,5 14,5 395,0 17,5 394,1 8,3 394,6 7,6 409,0 5, ,8 16,8 404,7 21,0 420,5 11,7 420,4 11,1 489,8 9, Eget kapital inklusive minoritetsandel Avkastning på eget kapital (ROE) Sysselsatt kapital Räntabilitet (ROI) 9

10

11 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Mer än något att tugga på Mat är något mer än bara bränsle för kroppen. Våra måltidsvanor speglar vår tid, vår miljö och våra personligheter. Text Terhi Pietikäinen Foto Milka Alanen Mat handlar alltid om smakupplevelser och ofta om social samvaro, oavsett om det rör sig om en lunchbuffé på jobbet, hämtmat vid skrivbordet, en ångande cappuccino och en ciabatta på varuhusets café eller en femrätters middag på en flott restaurang. I Norden och Baltikum äter vi ute i genomsnitt en till två gånger per vecka. Vi äter allt oftare på restauranger, i företagsrestauranger och på caféer. Av alla finländska anställda äter till exempel 50 procent lunch i en före tagsrestaurang. Letterna lägger ungefär 5 procent av lönen på restaurang- och cafébesök, medan finländare och svenskar beräknas spendera så mycket som 25 procent av matbudgeten på att äta ute. Idag är vi omgivna av mat överallt och vid alla tidpunkter, och den kan avnjutas både när man är hungrig och när man bara är lite sugen på något sött: grillad kyckling på en lunchrestaurang, eftermiddagsfika med chokladmuffins i cafeterian, Pasta Carbonara på studentpuben efter tentan och kanske en fylld baguette framåt kvällen. Gemensamt för alla länder är att särskilt stadsbor, unga och singlar ofta besöker restauranger och caféer. Det verkar som om matkulturen blir allt mer fragmenterad men är det verkligen så? Traditionella mattider i bakhuvudet En enhetlig nationell måltidskultur hör till det förgångna. Idag är utbudet av frestelser större än någonsin, och allt oftare prioriterar vi mellanmål över riktiga måltider. Vi skapar hybrider mellan frukost och lunch, mellanmål och middag allt anpassas efter det egna schemat och den personliga smaken. Trots allt finns det grundläggande mönstret med frukost, lunch, middag i bakhuvudet på oss alla. Även den som alltid hoppar över lunchen säger just det, jag hoppade över lunchen. De tre huvudmålen är normen som alla matvanor jämförs med. I Finland, Sverige och Estland äter man ett stort mål tillredd mat till lunch, medan man i Danmark och Norge tar något lätt mitt på dagen och istället äter en rejäl middag. I alla länder styr dock den dagliga 11

12 Vi skapar hybrider mellan frukost och lunch, mellanmål och middag allt anpassas efter det egna schemat och den personliga smaken. 12 arbetsrutinen mattiderna under veckodagarna det börjar kurra i magen när kollegerna drar sig mot matsalen eller när det dof tar gott från köket. Vi uppvisar istället större variationer i va norna un der vår lediga tid och på helgerna då testar vi nya saker på stan, lagar något gott hemma eller går ut på restaurang med goda vänner. Mitt i en hektisk arbetsdag Dagens måltidsvanor påverkas i allra högsta grad av arbetstempot och vardagsstressen. Svenska studier visar att människor i genomsnitt numera lägger ner 36 minuter på att äta lunch. Många ser lunchrasten som en förlängning av arbetstiden och använder den till möten, så kallade arbetsluncher. I den urbana livsstilen med pressade tidsscheman är det inte ovanligt att klämma in träffar med vänner och bekanta över en lunch eller kaffe för även om du skulle vara för upptagen för att åka och hälsa på, så måste ju alla äta. Om arbetsbördan tillåter det, kan lunchen vara ett andningshål då man äter gott, talar med arbetskamrater na och samlar energi inför resten av dagen. Anställda på stora företag äter ofta lunch i företagsrestaurangen medan de som jobbar på mindre före tag har matlåda eller köper något på ett närliggande café. Personalrestau rangerna märker självklart av den öka de konkurrensen från hämtmat och matlådor, även om ett tillrett mål varm mat egentligen är det bästa alter nativet för att orka med resten av dagen. Har du fått någon riktig mat idag? Den moderna restaurangkulturen föddes i Frankrike efter revolutionen i och med borgarklassens ökade betydelse. Denna matkultur spreds sedan till de nordligare länderna under 1800-talet. Måltider har alltid haft en känslomässig laddning med smått moraliserande undertoner. Alla förstår vad som menas med riktig mat. Men visst är det en term stadd i förändring förr var riktig mat alltid varm mat, men idag betraktas även en matig sallad som riktig. I länder där det i tiden varit ont om mat var måltiden ofta en högtidsstund i början av 1900-talet var det till exempel förbjudet att prata vid matbordet i många finländska familjer. Och så sent som under 70- och 80-talet fick barnen bannor om de åt

13 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Det traditionella mönstret med frukost, lunch och middag håller på att förändras. Matvanorna blir allt mer individuella. Måltiden är alltid en smakupplevelse och ofta en social händelse. och läste samtidigt eller åt medan de gick. Samma barn har dock vuxit upp med en ny cafékultur. De sitter på caféer och njuter med en moza rel labaguette och en veckotidning eller är på språng med en caffe latte i handen. Äta på jobbet en kort historik I Finland och Sverige är det nästan lika vanligt att äta lunch i företagsrestaurang eller på café som på restaurang. I Lettland ökade restaurangernas och personalrestaurangernas omsättning med hela 21 procent mellan 2003 och Förr var det vanligt i både Norden och Baltikum att företagen själva stod för måltiderna. Under kommunisttiden var kantinen en norm snarare än ett undantag i de baltiska länderna. Efter andra världskriget började man starta särskilda företag i syfte att driva personalrestauranger i Finland. Till sammans med välfärdsstatens utveckling och införandet av lunch kupongerna har detta lett till förändrade lunchvanor i både Finland och Sve rige. På 1970-talet var matkulturen ganska enahanda: kött, potatis och sås. Grönsaker ansågs vara kaninmat, i alla fall av männen. Under 80- talet var det fler som hade råd att åka utomlands, och inspirerade av detta började även personal res tauranger na lägga till internationella rät ter som piz za, hamburgare och pasta på menyn. På senare år har medvetandet om överviktsproblem ökat och idag har till och med kaninmaten fått en ny betydelse. Från grundbehov till upplevelser Under de senaste årtiondena har en klar skiljelinje uppstått mellan vad vi äter på vardagarna kontra helgerna. Under veckorna är vi effektiva och nyt tiga medan helgerna ägnas åt diver se kulinariska utsvävningar. Personalrestaurangerna sköts idag nästan uteslutande av företag i branschen. Vi kan se liknande kulinariska trender i Norden som i Estland och Lettland grillat, wok, asiatiskt, vegetariskt och cross-kitchen lockar och hälsomedvetna kun der letar efter lät ta vegetariska alternativ på menyn. I Sve rige håller sushi på att bli ett mås te till och med i företagsrestau rangen! Men gissa vad? Gamla godingar är fortfarande populärast. Såsom svenskarnas och finländarnas köttbullar. 13

14 Knaper stekt sik 4 portioner 4 sikfi léer salt vitpeppar skirat smör till stekning Varm tomatvinägrett: 1 tomat ½ gul lök 2 msk röd vinäger 2 tsk socker salt svartpeppar 1 dl kallpressad rypsolja Avlägsna ben och fjäll från filéerna. Skär dem i portionsbitar och gör snitt i skinnet. Stek fisken i het panna i skirat smör med skinnsidan nedåt. Smaksätt med salt och vitpeppar precis före serveringen. Skär ett kryss i tomatens skal. Doppa tomaten i kokande vatten i tio sekunder. Kyl i isvatten. Skala och klyfta tomaten och avlägsna kärnorna. Skär tomatköttet i små tärningar. Finhacka löken. Lägg löken, vinägern, sockret, saltet och den malda svartpepparn i en kastrull. Koka upp och tillsätt oljan. Låt koka. Rör om. Tillsätt till sist tomattärningarna och servera såsen med den stekta siken och palster nacksmoset. Mos av palsternacka 4 portioner 400 g palsternacka 35 g smör salt vitpeppar Dela palsternackorna och koka dem mjuka. Mosa bitarna genom att pressa dem genom en sil. Blanda ner smöret. Smaksätt med salt och vitpeppar. 14

15 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Fazer Amica 2005 Ett år av förnyelse och tillväxt För Fazer Amica var 2005 ett år av lönsam tillväxt och förändring. Omsättningen ökade med 7,8 procent till 496 miljoner euro. Ökningen var en god prestation i ett allt mer pressat konkurrensläge. Fazer Amica växte kraftigt i Baltikum och inledde verksamhet i S:t Petersburg i Ryssland. Fazer Amica är Nordens och Baltikums ledande contract cateringföretag. Fazer Amica erbjuder god mat och kundan passade ser vicelösningar. Företaget har verk samhet i Nor den, Estland och Lettland samt Ryssland. I Fazer Amicas serviceutbud ingår bl.a. företagsrestauranger inom den privata och offentliga sektorn, studentrestauranger, café-restauranger i varuhus samt måltidstjänster för skolor och offentliga inrättningar. Fazer Amicas konkurrensfördelar är smaklig och hälsosam mat, kundfokuserad ser vice, en engagerad personal och effektiva processer. Fazer Amica satsar på att identifi era olika kunders behov och svara på dem. En global trend är att måltiderna allt mer blir individuella upplevelser. Matens betydelse i människors liv och som en del av deras identitet ökar hela tiden. Livsstil och matvanor differentieras. Samtidigt fäster människor allt mer uppmärksamhet vid hur hälsosam maten är. För många är lunchen på företagsrestaurangen dagens enda varma måltid. Samtidigt eftersträvar företagen största möjliga kostnadseffektivitet. Också anbudsförfarandet blir vanligare inom den offentliga sektorn, t.o.m. i den grad att priset blir den avgöran de faktorn på bekostnad av kva liteten. I denna utmanande omgivning vill Fazer Amica hand la som ett ansvarsfullt företag samt kon centrera sig på sitt kärnkunnande, måltidstjänster, och utveckla det. Konkurrensen skärps Marknadsläget för måltidstjänster har förändrats under de senaste åren. S.k. Facility Management-före tag har kommit in på marknaden. Dessa erbjuder till exempel fastighets skötsel, städning och måltider som en helhet och väljer de samarbetspartners som behövs för kundens räkning. I och med att detta koncept blivit vanligare försvagas Fazer Amicas möjligheter att svara på konsumen ternas önskemål och utveckla sin service tillsammans med dem. Också Fazer Amica kan genom sitt nätverk av samarbets part ners erbjuda större servicehelheter, men vill i första hand bli ännu bätt re inom sitt eget område och behål la kontakten med kunder och konsumenter. Fazer Amica ser möjligheter till tillväxt inom den offentliga sektorn, t.ex. i kommunerna. Att köpa måltidstjänster från ett privat företag kunde särskilt i mindre kommuner ofta vara förnuftigt både med tanke på kvalitet och kostnad, men det är förknippat med politiskt beslutsfattande som Fazer Amica inte kan påverka genom sina egna åtgärder. I Finland har Fazer Amica också möjlighet att erbjuda kommunsektorn helhetsservice genom samföretaget Blue Service Partners. 15

16 Fazer Amica bjöd publiken och andra gäster vid VM i friidrott i Helsingfors på sammanlagt ca luncher, mellanmål och middagar. Omsättning 496 M M Omsättning per land Finland 53 % Sverige 34 % Danmark 9 % Norge 2 % Estland 2 % Personal totalt Fazer Amica eftersträvar stark tillväxt ock så inom företagsrestaurangsektorn. Dessu tom söks tillväxt inom café-restaurangsektorn med hjälp av nya koncept som är uppbyggda kring varumärket Fazer. Ett år av lönsam tillväxt År 2005 var för Fazer Amica ett år av god tillväxt trots att affärsverksamheten påverkades negativt av exceptionella händelser, såsom det kalla vädret i Sydeuropa som höjde råvarupriserna och den sex veckor långa arbetsmarknadskonfl ikten inom den fi nländska pappersindustrin. Fazer Amica fi ck nya kunder på alla mark nadsområden. I Finland, där Fazer Amica redan har en stor marknadsandel, blev bl.a. Rundradion, Andelsbankscentralen, Valmet Automotive, Diakonissanstalten och skolor i Esbo nya kunder. Nya kunder i Sverige var Hedenlunda kong resscentrum, Scania, enheter inom oli - ka fastighetsbolag och Nacka kommun samt universiteten i Luleå och Karlstad. Des s - u tom fördjupades ytterligare sam arbetet med Coor Service Management när Fazer Amica fi ck Karlskronaavtalet med Ericsson. I Danmark var den viktigaste nya kunden Köpenhamns Zoo, där Fazer Amica öppnade en restaurang, ett café och fl era kiosker. Nya Fazer Amica-kunder i Norge var Skanska-huset i Oslo och IT-företaget EDB:s restauranger i Oslo och Bergen. Fazer Amica är det största företaget som tillhandahåller måltidstjänster för skolor i Baltikum. År 2005 var ett år av stark tillväxt i Baltikum. I Estland hörde konserthuset i Jõhvi samt skolor i Võru till de viktigaste nya kunderna. I Lettland blev Lettlands Bank och fl era skolor Fazer Amicas kunder. Fazer Amica inledde hösten 2005 verksamhet i S:t Petersburg. Högskolor och internationella företag i S:t Petersburgs ekono mi område, med nästan fem miljoner invånare, eftersträvas som kunder i det inledande skedet. Varumärket syntes i VM i friidrott En av årets höjdpunkter för Fazer Amica var att sköta restaurangtjänster vid VM i fri idrott i Helsingfors, som en av tävlingarnas nationella huvudsamarbetspartners och spon sor. Denna stora satsning gjorde Fazer Amica känt och ökade medveten heten om Fazers serviceutbud både bland den egna personalen och bland kunderna. Under de nio dagar långa tävlingarna jobba de över 500 medarbetare, då sammanlagt cirka portioner serverades i Fazer Amicas olika restauranger och caféer på tävlingsområdet. Vädret gynnade inte tävlingarna, men trots det var slutresultatet lyc kat, också ekonomiskt. Fazer Amicas utbud byggdes upp kring teman som tagit intryck av tidigare värdstäder för tävlingar-

17 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Fazer Amica 2005 Fazer är ett starkt konsumentvarumärke och Amica har gott anseende inom företagsrestaurangsektorn. Det lönar sig att hålla fast vid båda. I företagsrestaurangerna och inom den offentliga sektorn vill vi bevara det anseende som Amica har. För caféer och restauranger passar Fazer bättre. Teija Andersen, verkställande direktör, Fazer Amica En restaurangvärld enligt det nya Fazer-konceptet öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda. na. Samma teman syntes också i Fazer Amicas övriga restauranger. Fazer Amicas varumärkesförnyelse framskred under året. Avsikten var att förtydliga varumärket Amica i företagsrestaurangerna och öppna nya café-restauranger under varu märket Fazer. Pilotrestauranger med det förnyade varumärket och nya koncept öppnades i Finland och Sverige. Näst i tur är Baltikum. I Danmark, där Fazer Amica hittills har verkat under namnet Wip, öppnades den första restaurangen under varumärket Amica. Ett viktigt projekt i samband med varumärkesförnyelsen var öppnandet av Fazers nya restaurangvärld i shoppingcentret Jumbo i Vanda i Finland. Restaurangen följer ett nytt kon cept med mångsidigt sortiment och upplevelser för hela familjen. Fazer Amica fortsatte också arbetet med kundsegmenteringen och med att utveckla datasystem för kundadministration under året. Utgående från kundsegmenteringen uppgörs verksamhetsmodeller, som hjälper Fazer Amicas restauranger att ytterligare utveckla sin service. I verksamhetsmodellen för de olika segmenten defi nieras vad kunderna erbjuds såsom produktutbud, service, miljö och prissättning. Organisationen förnyades Fazer Amica har anställda. En kunnig och motiverad personal är speciellt viktig inom servicesektorn. Fazer Amica utför kontinuerligt mätningar av personalens arbetstillfredsställelse. Personalen erbjuds också mångsidig utbildning såsom programmen Master of Culinary Arts och Master of Serving Arts i Fazer Akademin i Finland. Ungefär hälften av Fazer Amicas restaurangchefer har redan genomgått chefsutbildningsprogrammet Fazer Way. För personalen var 2005 ett förändringarnas år. Organisationen förnyades och Teija Andersen tillträdde i juni 2005 som verkställande direktör för Fazer Amica-divisionen. Affärsverksamhetens organisation förnyades i enlighet med kundsegmenteringen. I Finland infördes ett belöningssystem, som utvecklats i samarbete med medarbetarna. År 2006 fi rar Fazer Amica i Finland 30-årsjubileum. Under jubileumsåret fortsätter det arbete som redan påbörjats inom varumärkesförnyelsen. Kundsegmenteringen och dataadministrationen i anslutning till den utvecklas vidare. Även företagsansvaret utvecklas. Grundfi losofi Kvalitet, service, kundfokusering Vision Fazer Amicas vision är att vara det ledande måltids- och serviceföretaget på defi nierade marknader. Centralt i Fazer Amicas verksamhet är god mat, god service och kund fokusering. De viktigaste målsättningarna Att höja omsättningen till 650 miljoner euro fram till år 2010 Att utveckla en kundfokuserad verksamhet och system som stöder den Att kontinuerligt utveckla och upprätthålla personalens yrkeskunskap Att växa i Ryssland Höjdpunkterna år 2005 Restaurangverksamheten under VM i friidrott i Helsingfors Den framgångsrika kundanskaffningen i alla verksamhetsländer Starten av verksamhet i S:t Petersburg Inledandet av varumärkesförnyelsen Kundtillfredsställelsen och personalens arbetstillfredsställelse på hög nivå 17

18 18

19 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Trendigt med råg Rågen får ständigt nya vänner. Och det är väl inte så konstigt egentligen, med tanke på hur hälsosam och mångsidig den är. Avnjut rågbrödet i traditionell form eller testa råglasagne eller rågburgare. Text Kirsi Poikolainen Foto Jukka Rapo och Luke Tchalenko Råg i ryggen! Det gamla tale sättet fångar själva kärnan i myten om rågens välgörande egenskaper: du blir stark. Nya forsk ningsrön bekräf tar nu sanningar bakom myten. Rå gen är naturens egen functional food, och kanske är det därför som råg åter blivit så populärt och tren digt. I Finland, Ryssland och Baltikum har man alltid ätit mycket rågbröd. Särskilt i Finland har rågbrödet en symbolisk betydelse. Det är en del av samma nationella självbild som den med blåskimrande sjöar, snö tyngda skogar och blonda flickor. Under goda år bågnade brödstängerna i stugor na av det goda rågbrödet, medan man und er nödåren fick blanda ut rågmjölet med bark. Rågbröd var ett mått på välfärden. Är det något utlandsfinlända re brukar sakna så är det just råg brödet. Var je gång de besöker hemlan - det köper de med sig kilovis med bröd. Det finns en tydlig koppling mellan brist på rågbröd och finlän - darens hem längtan. Förr sa man att rågbröd gjorde dig stark. Den svenska ärkebiskopen Olaus Magnus kom under sin resa i Finland på 1500-talet fram till att de finländska bönderna fick sin kraft från rågen. Hur skulle man annars för klara att de kunde överleva under så svåra förhållanden i ett så strängt klimat? Kryddat och sötat bröd har hört till den svenska brödtraditionen. Med grovt bröd menade man i Sve rige i regel fullkornsbröd. Finland och Sverige har skiljts åt av råg-grän sen mellan öst och väst. Men om Olaus Magnus levde idag skulle han få se rågbrödet göra sitt segertåg även på svenska matbord. Bevisligen hälsosamt Den senaste forskningen bekräftar det man länge har trott råg är verkligen hälsosamt. Om rågen upptäcktes idag skulle den klassas som func tional food, har den finska pro fessorn och forskaren Pirjo Pietinen sagt. Råg har en mängd positiva egenskaper: minskad risk för cancer, bättre viktkontroll, sänker kolesterolhalten i blodet och ger en jämnare blodsockernivå. Råg är det perfekta svaret på de förväntningar dagens 19

20 Det är lätt att förstå varför gourmetkockar, hälsoexperter och forskare ivrigt sjunger rågens lov. konsumenter har. Den ger skydd mot och hjälper oss hantera moderna välfärds sjukdomar. Ett tag såg det ut som om rågbrödets popularitet höll på att minska, men nu ökar den igen. Med den nya tekniken och produktutvecklingen har man kunnat ta fram rågprodukter som är mjukare och mildare i smaken. De goda egenskaperna hos både rågbröd och vetebröd kan nu kombineras genom att man tillsätter rågfibrer i vitt bröd. Rågfibrer ingår bland annat i Fazers grova rostbröd. Det traditionella finska rågbrödet, med dess tuggmotstånd och distinkta smak, är också fortfarande populärt. I takt med att nya produkter gör entré och det allmänna hälsomedvetandet ökar, har rågen påbörjat ett nytt segertåg. Det vardagliga har åter blivit trendigt. Råglasagne, varsågod! Rågmjöl används numera i en mängd olika produkter. Idag smakar råg - bröd serverat i form av skivor, portionsbröd, rost bröd, bitar, pitabröd eller sandwich istället för i den klassiska limpformen. Rågen har även smugit sig in i matlagningen på lite annorlunda sätt: rågbröd med dip, i form i ugnen eller som dessert. Bland de nya rätterna hittar vi till exempel råglasagne, rågburgare eller pizza bakad på rågmjöl. Om du vill ha en nyttigare sockerkaka kan du pröva att blanda i smulad rågkrisp. Rågmjöl passar bra i smuldeg, pajer och kex samt i bärdesserter och kakor. Rågtrenden sammanfaller lämpligt nog med de nya kulinariska trenderna, där hemlagad mat och traditionell husmanskost tagits till heders igen. Till de kulinariska höjdpunkterna hör Finlands traditionella rätt kalakukko och andra rågdegsinbakade delikatesser. Och sedan urminnes tider har den stekta strömmingen panerats med just rågmjöl i Finland. På fina middagar kan man få soppa garnerad med rostade rågchips, kyckling eller nötkött med rågpanering samt sallad med rågbrödskrutonger. Rågchips är enkelt och gott: skär tunna skivor av rågbröd och rosta i ugnen. Möjligheterna är oändliga! Det är lätt att förstå varför gourmetkockar, hälsoexperter och forskare ivrigt sjunger rågens lov. Näringsvärden för Fazer Rågfi ber jämfört med fullkornsrågmjöl 20 Komponent Fazer Rye Fibre Fibrer 49 % 19 % Fullkornsrågmjöl Järn 140 mg/kg 34 mg/kg Magnesium 6 g/kg 1 g/kg Kalium 19,4 g/kg 4,9 g/kg Zink 80 mg/kg 25 mg/kg Selen 40 μg/kg 24 μg/kg B1-vitamin 3,7 mg/kg 3,2 mg/kg E-vitamin 24 mg/kg 26 mg/kg Antioxidantnivå Fenolsyror 6401 mg/kg 1201 mg/kg Steroler 870 mg/kg 537 mg/kg Resorcinol 8357 mg/kg 1200 mg/kg Fazer Rågfi ber: Koncentrerad nytta Fazer Rye Fibre utvecklades av Fazer år 2005 och är en raffi - nerad produkt som innehåller rågens alla goda egenskaper i kon centrerad form. Den innehåller bl.a. fi brer, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Rågfi bern kan användas till exempel tillsammans med vetemjöl för framställning av bröd som kombinerar de goda egenskaperna från både vitt bröd och rågbröd: det är mjukt, har en mild smak och är dessutom hälsosamt. I Finland hittar du Fazer Rye Fibre i Fazer Ruistoast och rostbara frallor, i Sverige fi nns fi bern i Rågruta och i Estland och Lettland i de lokala rostbröden. Fazer Rågfi ber är en industriell innovation och den exakta tillverkningsprocessen hålls därför hemlig. Så mycket som att framställningen sker genom modern malningsteknik kan dock avslöjas. Fazer Rågfi ber tillverkas av Fazer i kvarnen i Lahtis, Finland.

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén Grankulla, 25.2 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kvällens program... 2 Glasmästarlax... 3 Laxrillette... 4 Lax-surimi färs... 5 Cidersås...

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH MiniMax receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta upp och spar resten

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre.

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Gott på äldre dar Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Här har vi samlat recept på goda mellanmål och desserter där näringsinnehållet är

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Nyponsoppa med vaniljparfait & mandelnougatin

Nyponsoppa med vaniljparfait & mandelnougatin 1 Förrätt, fyra snittar: * Ostboll * Laxtartar med citron & vanilj * Ankleversnittar med äppelkompott * Rödlökscheesecake med löjrom Varmrätt: Helstekt fläskfilé med balsamicosås, potatiskaka, skogssvamp

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer

Wontonknyten med chilidip

Wontonknyten med chilidip Thailändska smaker Thailand B J U D E R PÅ O Ä N D L I G A S M A K VA R I AT I O N E R Thailändsk matlagning bygger på tre viktiga hörnstenar: färska råvaror, balanserade smaker och snabb tillagning. Grönsaker

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2011. Nyheter!

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2011. Nyheter! MATBITEN Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2011 Nyheter! Enghav Sej med havrepanering Polarbröd Polarpärlan linfrö Mörkt kuvertbröd Rågkaka fyrkant Condito Mormors äppelkaka Chokladrutor

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Meny vecka 47-48. Visste du detta om Granatäpple?

Meny vecka 47-48. Visste du detta om Granatäpple? Meny vecka 47-48 Gröna Kassen firar två år! I dagarna har vi levererat vegetariska och ekologiska matkassar i 2 år. Vi kan knappt fatta att det har gått så fort! Det har varit en lång och arbetsam resa

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Frukt. och grönt på ditt sätt

Frukt. och grönt på ditt sätt Frukt och grönt på ditt sätt Du vet väl att det också finns frukt och grönsaker hos Chipsters? Sortimentet är mångsidigt och varierar efter säsong. Hos oss hittar du inhemska och utländska frukt- och grönsaksprodukter

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474

PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Karin Irestål/Kristian Andersson Projektledare 1(2) PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474 Restaurang Niagara Bakgrund Högskolan kommer

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER IDÉN Vi kallar dem Naughty forties, Fab fifties. De galna, roliga och spännande åren mellan fyrtio och femtio. Den tid då våra kroppar förändras och behöver bättre och nyttigare mat för att fortfarande

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Ört- och vitlöksbakad lammrygg med krämig getostlasagne Cheescake 2000

Läs mer

Recept Smakprovning med ekobonden

Recept Smakprovning med ekobonden Till butiksansvariga VÅRRUS Frukost en bra start på dagen Frukost äter de flesta av oss varje dag. Det ger oss en bra start på dagen. Och idag är det enkelt att välja en ekologisk frukost. Visa det för

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta Vecka 48 Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar Kyckling tandoori Falukorv caprese Sötpotatis- och kikärtsgryta Laktosfria kassen är för dig som känner som jag, att det är viktigt med smak, gärna

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

lilla kexboken 12 olika smaker med recept.

lilla kexboken 12 olika smaker med recept. lilla kexboken 12 olika smaker med recept. Torbjörn Sandvall 2 lilla kexboken Y.T.S.Nutrition 2015 3 4 Intro Jag var matskribent för en facktidning om ölbryggning, i 5 år. Under denna tid tog jag fram

Läs mer

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson.

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson. Grilla på norska Gillar du när det är enkelt att grilla? När fisken inte fastnar på gallret, när det blir gott och alla njuter av maten och har trevligt? Då kommer du att älska att Grilla på norska Stenström

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

bröd Baka Hembakat Kavelbroknäcke 100 port Kavelbros gubbröra 100 port

bröd Baka Hembakat Kavelbroknäcke 100 port Kavelbros gubbröra 100 port Hembakat Kavelbroknäcke 1 l kokhett vatten 3 dl solrosfrön 3 dl sesamfrön 0,5 dl linfrön 1,5 dl olja 6 dl dinkelmjöl 3 tsk salt Blanda alla ingredienserna till en kladdig smet. Bred ut ett tunt lagar av

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA. receptkort. Sätt upp i pentryt! 8 matiga. Snackisar. 10 söta. Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE

VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA. receptkort. Sätt upp i pentryt! 8 matiga. Snackisar. 10 söta. Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA receptkort Sätt upp i pentryt! 8 matiga Snackisar 10 söta Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE Skapa mellanmålsglädje med Snackisar, de perfekta målen mellan målen. Snackisar

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Gourmetmeny. Lördagen den 18 november 2006 kl. 18. Starter Pitasnittar. Förrätt Kantarell och ostpaj

Gourmetmeny. Lördagen den 18 november 2006 kl. 18. Starter Pitasnittar. Förrätt Kantarell och ostpaj Gourmetmeny Lördagen den 18 november 2006 kl. 18 Starter Pitasnittar Förrätt Kantarell och ostpaj Huvudrätt Helstekt marulksrygg med potatispuré och vinägertomater Dessert Passionsfrukt- och chokladbavaroise

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer