Årsredovisning Berättelsen om fenomen och händelser i Fazers värld av smakupplevelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005. Berättelsen om fenomen och händelser i Fazers värld av smakupplevelser"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Berättelsen om fenomen och händelser i Fazers värld av smakupplevelser

2 Innehåll 3 Yoghurt-panna cotta 4 Fazer i korthet 5 Koncernstruktur 6 Koncernchefens översikt 8 Fazer år Mer än något att tugga på 14 Knaperstekt sik 15 Fazer Amica 18 Trendigt med råg 22 Rågdip 23 Fazer Bageri 26 En njutning i vardagen 30 Godistårta 31 Candyking 34 Pudersnö och rågbröd 36 Företagsansvar 38 Strategi och samarbete 42 Personal 44 Corporate governance 46 Styrelsens verksamhetsberättelse 49 Styrelse 50 Redovisnings- och värderingsprinciper 52 Koncernens resultaträkning 53 Koncernens balansräkning 54 Koncernens kassafl ödesanalys 55 Förslag till vinstdisposition 55 Revisorernas utlåtande 56 Femårsöversikt 57 Koncernens ledningsgrupp 57 Koncernbolagen 58 Lappländskt lamm 59 Adresser

3 Yoghurt-panna cotta 4 portioner 400 g bulgarisk yoghurt 4 msk pudersocker 2 gelatinblad Lägg gelatinbladen i blöt i vatten. Blanda yoghurt och socker. Krama ur gelatinbladen och smält dem i en liten skvätt hett vatten. Blanda ner yoghurten. Häll upp smeten i portionsformar och låt stelna i kylskåp. Servera med färska bär och kanelsirap. Kanelsirap 200 g farinsocker 3 dl vatten några kanelstänger Rosta sockret i en kastrull så det blir vackert brunt. Till - sätt vattnet och kanelstängerna. Koka ihop till sirap på svag värme. Låt sirapen svalna och avlägsna kanelstängerna. 3

4 Fazer i korthet Fazer-koncernen fi ck sin början år Idag har koncernen affärsverksamhet i nio länder och bjuder på smakupplevelser i form av måltider, bageriprodukter och konfektyr. Karl Fazer öppnade sitt första konditori i Helsingfors år Verksamhetsidén var att erbjuda kunderna produkter av hög kvalitet och unik service. Konceptet visade sig vara framgångsrikt och under 1900-talet växte verksamheten och bolaget utvecklades till ett omfattande industri- och service företag. Idag har koncernen affärsverksamhet i nio länder och består av tre divisioner: Fazer Amica som erbjuder måltidstjänster Fazer Bageri som erbjuder bröd och bakverk Candyking som erbjuder konfektyr i lösvikt Fazers viktigaste intressebolag är chokladoch sockerkonfektyrbolaget Cloetta Fazer. Fazer-koncernens omsättning var 986 miljoner euro år Personalen uppgår till ca Hörnstenarna i Fazer-koncernens verksamhet Mission Vår mission är att erbjuda smakupplevelser. Vision Vår vision är att vara det ledande måltids- och serviceföretaget på defi nierade marknader. Vi når dit genom en koncernstrategi som fokuserar på tillväxt, företagsidentitet, orga nisation och kompetens samt operativ effektivitet. Värderingar Kunden i fokus Kundernas behov är basen för vår verksamhet. Vi erbjuder våra kunder utmärkt service och vårt mål är att alltid överträffa deras förväntningar. Utmärkt kvalitet Vi strävar efter utmärkt kvalitet i allt vi gör, gällande såväl produkter som tjänster. Detta sporrar oss att kontinuerligt utveckla våra arbetsmetoder och vårt beteende. Samarbete Vårt sätt att arbeta bygger på samarbete som i sin tur möjliggör utmärkta prestationer. Genom gott samarbete kan vi vinna kundernas förtroende och nå våra gemensamma mål. 4

5 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Koncernstruktur Fazer-koncernen består av tre divisioner: Fazer Amica, Fazer Bageri och Candyking. Verksamheten baserar sig på gemensamma värderingar, en vision och samma mission, samt följer en koncernstrategi med gemensamma stödprocesser. Fazer Amica Fazer Amica driver företags- och studentrestauranger samt caféer och restauranger i varuhus. Divisionen erbjuder också cateringservice och festarrangemang samt ansvarar för måltider i skolor, sjukhus och servicehem. Fazer Amica har över restauranger i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland och Lettland. I Norden och Baltikum är Fazer Amica det ledande företaget inom contract catering. Fazer Bageri Fazer Bageri är ett av de ledande bageriföretagen i Östersjöområdet. Bröden och bakverken bakas i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. I sortimentet ingår 750 olika bageriprodukter några varu märken utöver Fazer är Oululainen, Häää, Lövångerbröd, Druva, Gardesis och Hlebnyj Dom. Bageriprodukterna expor teras till över femton länder. Candyking Candyking erbjuder dagligvaruhandeln, biografer, nöjesparker och bensinstationer ett helhetskoncept för försäljning av lösgodis. Den grundläggande idén är att konsumenten komponerar sin godispåse, med valfri blandning och mängd för varje tillfälle. Det framgångsrika konceptet omfattar ett starkt varumärke, ett attraktivt sortiment och effek tiv butiksnärvaro med displaylösningar, service och säljstöd. Candyking är pionjär och marknadsledande i Norden, Storbritannien och Baltikum. I Sverige används namnet Karamellkungen. Koncernstruktur Oy Karl Fazer Ab Fazer Amica Danmark Estland Finland Lettland Norge Ryssland Sverige Fazer Bageri Estland Finland Lettland Litauen Ryssland Sverige Candyking Finland Norge Sverige Storbritannien 5

6 Koncernchefens översikt År 2005 var den ekonomiska utvecklingen på de marknader där Fazer verkar i stort sett positiv. I Finland hade arbetsmarknadskonfl ikten inom pappersindustrin en negativ inverkan på den privata konsumtionen, vilket speciellt syntes i Fazer Amicas affärsverksamhet under det första halvåret. I Sveri ge ökade den privata konsumtionen något. Den pågående hälsodebatten innebar dock att konsumtionen av choklad och sockerkonfektyr minskade något. Trots detta lyckades Karamellkungen öka sin omsättning och förbättra sin lönsamhet. Den ekonomiska tillväxten i de baltiska länderna var fortsatt snabb och konsumtionen ökade märk bart, vilket hade en positiv inverkan på tillväxten för både Fazer Amica och Fazer Bageri. Däremot var priskonkurrensen på dessa marknader fortsatt hög. Också i Ryssland var tillväxten stark och både den offent liga och privata konsumtionen fortsatte att växa. På samtliga marknader fortsatte konsolideringen inom handeln samtidigt som andelen private labels ökade, vilket ledde till pristryck på leverantörerna. Smakupplevelser attraherar Marknadsläget för måltidstjänster är i utveckling. Å ena sidan har andelen s.k. Facility Management-företag, som erbjuder en bred produktportfölj för att betjäna företag med t.ex. fastighetsskötsel, städning och måltidstjänster, vuxit. Även Fazer Amica erbjuder större servicehelheter med hjälp av våra samarbetspartner, men i första hand vill vi fortsätta utveckla vår kärnverksamhet och bibehålla kontakten med kunder och konsumenter. Å andra sidan har högklassiga företagsrestauranger och catering service blivit en del av många företags image en service genom vilken företagen kan attrahera de bästa medarbetarna. En smaklig lunch i en trevlig miljö påverkar personalens välmående och inverkar följaktligen också på arbetsmotivationen och prestationsförmågan. Vår mission är smakupplevelser, och här kommer vårt kunnande och våra ambitioner till sin rätt. Konkurrensen om den bästa arbetskraften ökar, speciellt i 6 storstäderna, och en tilltalande personalrestaurang är en klar fördel då företagen konkurrerar om de bästa arbetstagarna. Fazer Amica i Danmark är speciellt väl etablerat inom just detta segment. I Finland har diskussioner förts om kommunernas och statens behov av att konkurrensutsätta de tjänster som inte hör till deras kärnverksamhet. Inom Fazer Amica fi nns en enhet som specialiserar sig på att betjäna den offentliga sektorn. Under år 2005 blev t.ex. skolor i Esbo och några enheter inom försvarsmakten i Finland våra kunder. Våra erfarenheter av detta är goda. Vi kan på ett effektivt och ansvarsfullt sätt bidra till att måltidstjänsterna inom den offentliga sektorn sköts på ett högklassigt sätt. Hälsomedvetna konsumenter Vad och hur mycket människor äter har en stor betydelse för hälsan och välbefi nnandet. I vår roll som ett ledande måltids- och serviceföretag vill vi aktivt arbeta för att främja välmåendet i samhället, och vi har fast slagit en koncerngemensam näringspoli tik. Konsumenternas intresse för och kunskap om att äta rätt och hälsosamt har ökat. Näringsfrågor är viktiga i vår produktutveckling, vid val av råvaror och processer samt i vår kommunikation och marknadsföring. Genom att följa med forskningen och aktivt delta i olika undersökningar uppdaterar och utvecklar vi vårt kunnande i närings frågor. Ett bra exempel är rågprogrammet Ruis by Fazer. Inom programmets ramar del tar vi i forskning, informerar om rågens hälsoeffekter och vill uppmuntra konsumenter na att äta mera rågbröd. Fazer Amica utveck lar och förnyar kontinuerligt sina recept till att motsvara dagens höga krav på hälsa och smak. Stora möjligheter i Ryssland Vårt intressantaste tillväxtområde är Ryssland där livsmedelsindustrin är en av de snab - bast växande industrierna. Handeln kon solideras och internationaliseras snabbt och växer med ca 15 procent årligen. Bage ri marknaden är fortfarande mycket fragmen terad och vi ser här goda möjligheter att växa. I maj 2005 utvidgade vi vår verksam het i Ryssland genom köpet av bageriet Zvezdnyj i Moskva. Förvärvet i Moskva höjde vår profi l och stärkte ytterligare vår position på den ryska marknaden. Vår ambition är att gå vidare i Moskva och samti digt utvärdera möjligheterna att etablera oss på andra centrala orter i Ryssland. I S:t Petersburgsregionen är vi marknadsledare inom bagerisektorn med en andel på nästan 30 procent av marknaden. Under hösten inledde vi även contract catering-verksamhet för att skaffa erfarenhet från en marknad där vi ser goda möjligheter. Vår verksamhet i Ryssland har sedan starten för närmare tio år sedan vuxit och utgör idag en betydande del av Fazer-koncernen. Tillväxten fortsatte Koncernens omsättning under 2005 ökade enligt plan men resultatet uppnådde inte målsättningarna. För Fazer Amica innebar året en klar utveckling mot det bättre, vilket betydde en resultatförbättring under det andra halvåret. Speciellt glädjande var att vi lyckades vända den negativa utvecklingen i Fazer Amica Sve ri ge så att antalet kontrakt ökade. Det under året inledda kundsegmenteringsprojektet, som möjliggör en mera centraliserad styrning av verksamheten, utgör tillsammans med implementeringen av den förnyade varu märkesstrategin grunden för en betydande effektivisering och profi lering av verksamheten under Också inom Fazer Bageri ökade omsättningen men däremot uppnådde resul tatet inte förväntningarna. I Ryssland och i Baltikum var tillväxten stark och bageriet Hlebnyj Dom i S:t Petersburg var divisionens lönsammaste. I Finland ökade voly merna och marknadsandelarna under slutet av året, med framgångsrika nylanse ringar som en bidragande orsak, men detta räckte dock inte till en resultatförbättring. De för - bättrade grundförutsättningarna till sammans med en prisförhöjning under inne varande år förväntas leda till en resul tatförbättring.

7 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Vi har vuxit både organiskt och genom nyförvärv, exempelvis bageriet Zvezdnyj i Moskva. Vi har fått ett fl ertal nya kunder och gått in på nya marknader. Berndt Brunow, koncernchef Den mest positiva utvecklingen skedde inom Candyking, som förbättrade sitt resultat på alla marknader förutom Storbritannien. I Sverige, som är Candykings största marknadsområde, sjönk godiskonsumtionen för tredje året i rad. Trots detta lyckades vi öka vår marknadsandel och få fl era nya kunder. I Finland ökade godiskonsumtionen något och vi ökade vår försäljning märkbart. Verksamheten i Norge var fortsatt framgångsrik. Med tanke på framtiden ter sig Storbritannien fortsättningsvis intressant. Candyking är redan den ledande lösgodisleverantören i Storbritannien, och marknaden förväntas växa under de kommande åren. Framåt på alla strategiska områden I vår strategiska agenda ingår delområdena lönsam tillväxt, kompetens, operativ effektivitet och identitet. Under år 2005 har vi gått framåt på alla delområden. Vi har vuxit både organiskt och genom nyförvärv, exempelvis bageriet Zvezdnyj i Moskva. Vi har fått ett fl ertal nya kunder och gått in på nya marknader. I fråga om organisation och kompetens har vi satsat mycket på utbildning, bl.a. i ledarskap och projektledning. Inom Fazer Bageri genomfördes ett lyckat pilotprojekt när 28 medarbetare från Ryssland, de baltiska länderna samt Sverige kom för att bekanta sig med verksamheten i Finland. Inom Fazer Amica och Fazer Bageri för nyade vi organisationsmodellen så att ledarskapet nu är mera mål- och resultatorienterat, och stöds av koncernens gemensamma processer. Den operativa effektiviteten har framför allt förbättrats tack vare organisationsutvecklingen inom inköp och informationsteknologi. Inom dessa områden defi nierade vi nya roller, utvecklade system, höjde kompetensnivån och uppnådde kostnadsinbesparingar under året som gick. Målsättningarna med vår förnyade varumärkesstrategi är dels att märkbart öka omsättningen av produkter och tjänster under varumärket Fazer, dels att genom en enhetlig företagsidentitet utveckla företagskulturen och uppträda som ett Fazer gentemot våra intressegrupper. Under VM i friidrott i Helsingfors sommaren 2005 utnyttjade vi effektfullt vår nya företagsidentitet, då vi starkt verkade och syntes som en koncern. I september lanserade vi Fazer-bröd i nya, tilltalande förpackningar och i oktober öppnade vi den första restaurangen enligt det nya Fazerkon ceptet i köpcentret Jumbo i Vanda. Den positiva feedbacken från kunder, konsumenter och personal gläder oss. Utsikter och utmaningar 2006 Trots att omsättningen ökade enligt plan uppnådde resultatet inte målsättningarna år 2005, men den positiva utvecklingen under det andra halvåret tyder på att riktningen är den rätta inom hela koncernen. Under 2006 kommer vi att fortsätta utveck la verksamheten i enlighet med vår fastställda tillväxt- och utvecklingsstrategi, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att förbättra effektiviteten inom hela koncernen. Att verksamheten i våra mest utmanande enheter Fazer Bageri i Finland och Candyking i Storbritannien under slutet av året förbättrades, i form av volym- och marknadstillväxt, inger förtroende. Detta i kombination med våra investeringar i utveck landet av våra kärnkompetenser och den positiva trenden inom en stor del av koncernen utgör enligt min uppfattning en god grund för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet under år Helsingfors i februari 2006 Berndt Brunow Koncernchef 7

8 Fazer år 2005 Koncernens omsättning ökade med 7,6 % till 986,3 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst uppgick till 38,2 miljoner euro (42,6 miljoner euro år 2004). I rörelsevinsten ingår försäljningsvinster och övriga engångsposter för 8,8 miljoner euro (11,9). Fazer Amicas omsättning ökade på alla marknader jämfört med året innan. Antalet anställda uppgick vid utgången av året till nästan personer. Mest ökade antalet i Ryssland och de baltiska länderna medan personalen i Finland minskade något. Den regelbundet utförda personalunder - sökningen besvarades år 2005 av 72,7 % av medarbetarna. Undersökningen visar att personalens välbefi nnande kontinuerligt ökar. Omsättning M ,3 842, ,3 916,3 986,3 Fazer Bageris volymtillväxt var god i Ryssland och i Baltikum, medan den på de övriga marknaderna var fortsatt låg. Candyking ökade sin försäljning något under 2005 och förbättrade märkbart sitt resultat jämfört med år Implementeringen av den nya, gemensamma företagsidentiteten förlöpte planenligt. Koncernens divisioner uppträder nu som en helhet gentemot alla intressegrupper. Även implementeringen av koncernens nya varumärkesstrategi gick enligt planerna. Under året lanserades bl.a. bageri - produkter i nya förpackningar och en restaurang enligt det nya Fazer-konceptet öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda i Finland. Fazer deltog i VM i friidrott i Helsingfors, både som sponsor och samarbetspartner. Fazer Amica ansvarade för måltidstjänster för friidrottspubliken. Under tävlingarna presenterades det förnyade Fazer-varumärket och företagsidentiteten för en bred publik. Fazer Way-chefsutbildningen fortsatte. Under år 2005 deltog över 200 personer i utbildningen. Inköpsprojektet som inletts år 2004, med kostnadsinbesparingar och ökad effektivi - tet som målsättning, fortsatte och implementerades. Nya roller i inköpsorganisationen defi nierades, kompetenserna höjdes, systemen utvecklades och ett nytt program för segmentering av leverantörer startades upp. IT-programmet vars mål är att skapa en enhetlig, global infrastruktur fortgick under år Under året skapades en IT-organisation som fungerar med samma processer i alla verksamhetsländer. Teija Andersen utnämndes till verkställande direktör för Fazer Amica-divisionen i juni. Fazer Bageri utvidgade märkbart sin verksamhet i Ryssland i och med förvärvet av bageriet Zvezdnyj. Omsättning utanför Finland M ,0 364,1 397,0 436,3 501,4 Omsättning per division Fazer Amica 50 % Fazer Bageri 38 % Candyking 12 % 8

9 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Räkenskapsperiodens vinst Soliditet Räntebärande nettotillgångar M % M ,4 60,9 30,4 26,8 18, % 73 % 70 % 69 % 63 % ,8 107,3 69,8 73,2-1,8 Kapitalstruktur M ,0 159,6 145,2 165,4 176,8 354,5 395,0 Främmande kapital 394,1 394,6 409,0 Eget kapital inklusive minoritetsandel Bruttoinvesteringar M ,5 59,9 72,2 55,7 129,1 Eget kapital och avkastning på eget kapital Sysselsatt kapital och räntabilitet M % M % ,5 14,5 395,0 17,5 394,1 8,3 394,6 7,6 409,0 5, ,8 16,8 404,7 21,0 420,5 11,7 420,4 11,1 489,8 9, Eget kapital inklusive minoritetsandel Avkastning på eget kapital (ROE) Sysselsatt kapital Räntabilitet (ROI) 9

10

11 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Mer än något att tugga på Mat är något mer än bara bränsle för kroppen. Våra måltidsvanor speglar vår tid, vår miljö och våra personligheter. Text Terhi Pietikäinen Foto Milka Alanen Mat handlar alltid om smakupplevelser och ofta om social samvaro, oavsett om det rör sig om en lunchbuffé på jobbet, hämtmat vid skrivbordet, en ångande cappuccino och en ciabatta på varuhusets café eller en femrätters middag på en flott restaurang. I Norden och Baltikum äter vi ute i genomsnitt en till två gånger per vecka. Vi äter allt oftare på restauranger, i företagsrestauranger och på caféer. Av alla finländska anställda äter till exempel 50 procent lunch i en före tagsrestaurang. Letterna lägger ungefär 5 procent av lönen på restaurang- och cafébesök, medan finländare och svenskar beräknas spendera så mycket som 25 procent av matbudgeten på att äta ute. Idag är vi omgivna av mat överallt och vid alla tidpunkter, och den kan avnjutas både när man är hungrig och när man bara är lite sugen på något sött: grillad kyckling på en lunchrestaurang, eftermiddagsfika med chokladmuffins i cafeterian, Pasta Carbonara på studentpuben efter tentan och kanske en fylld baguette framåt kvällen. Gemensamt för alla länder är att särskilt stadsbor, unga och singlar ofta besöker restauranger och caféer. Det verkar som om matkulturen blir allt mer fragmenterad men är det verkligen så? Traditionella mattider i bakhuvudet En enhetlig nationell måltidskultur hör till det förgångna. Idag är utbudet av frestelser större än någonsin, och allt oftare prioriterar vi mellanmål över riktiga måltider. Vi skapar hybrider mellan frukost och lunch, mellanmål och middag allt anpassas efter det egna schemat och den personliga smaken. Trots allt finns det grundläggande mönstret med frukost, lunch, middag i bakhuvudet på oss alla. Även den som alltid hoppar över lunchen säger just det, jag hoppade över lunchen. De tre huvudmålen är normen som alla matvanor jämförs med. I Finland, Sverige och Estland äter man ett stort mål tillredd mat till lunch, medan man i Danmark och Norge tar något lätt mitt på dagen och istället äter en rejäl middag. I alla länder styr dock den dagliga 11

12 Vi skapar hybrider mellan frukost och lunch, mellanmål och middag allt anpassas efter det egna schemat och den personliga smaken. 12 arbetsrutinen mattiderna under veckodagarna det börjar kurra i magen när kollegerna drar sig mot matsalen eller när det dof tar gott från köket. Vi uppvisar istället större variationer i va norna un der vår lediga tid och på helgerna då testar vi nya saker på stan, lagar något gott hemma eller går ut på restaurang med goda vänner. Mitt i en hektisk arbetsdag Dagens måltidsvanor påverkas i allra högsta grad av arbetstempot och vardagsstressen. Svenska studier visar att människor i genomsnitt numera lägger ner 36 minuter på att äta lunch. Många ser lunchrasten som en förlängning av arbetstiden och använder den till möten, så kallade arbetsluncher. I den urbana livsstilen med pressade tidsscheman är det inte ovanligt att klämma in träffar med vänner och bekanta över en lunch eller kaffe för även om du skulle vara för upptagen för att åka och hälsa på, så måste ju alla äta. Om arbetsbördan tillåter det, kan lunchen vara ett andningshål då man äter gott, talar med arbetskamrater na och samlar energi inför resten av dagen. Anställda på stora företag äter ofta lunch i företagsrestaurangen medan de som jobbar på mindre före tag har matlåda eller köper något på ett närliggande café. Personalrestau rangerna märker självklart av den öka de konkurrensen från hämtmat och matlådor, även om ett tillrett mål varm mat egentligen är det bästa alter nativet för att orka med resten av dagen. Har du fått någon riktig mat idag? Den moderna restaurangkulturen föddes i Frankrike efter revolutionen i och med borgarklassens ökade betydelse. Denna matkultur spreds sedan till de nordligare länderna under 1800-talet. Måltider har alltid haft en känslomässig laddning med smått moraliserande undertoner. Alla förstår vad som menas med riktig mat. Men visst är det en term stadd i förändring förr var riktig mat alltid varm mat, men idag betraktas även en matig sallad som riktig. I länder där det i tiden varit ont om mat var måltiden ofta en högtidsstund i början av 1900-talet var det till exempel förbjudet att prata vid matbordet i många finländska familjer. Och så sent som under 70- och 80-talet fick barnen bannor om de åt

13 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Det traditionella mönstret med frukost, lunch och middag håller på att förändras. Matvanorna blir allt mer individuella. Måltiden är alltid en smakupplevelse och ofta en social händelse. och läste samtidigt eller åt medan de gick. Samma barn har dock vuxit upp med en ny cafékultur. De sitter på caféer och njuter med en moza rel labaguette och en veckotidning eller är på språng med en caffe latte i handen. Äta på jobbet en kort historik I Finland och Sverige är det nästan lika vanligt att äta lunch i företagsrestaurang eller på café som på restaurang. I Lettland ökade restaurangernas och personalrestaurangernas omsättning med hela 21 procent mellan 2003 och Förr var det vanligt i både Norden och Baltikum att företagen själva stod för måltiderna. Under kommunisttiden var kantinen en norm snarare än ett undantag i de baltiska länderna. Efter andra världskriget började man starta särskilda företag i syfte att driva personalrestauranger i Finland. Till sammans med välfärdsstatens utveckling och införandet av lunch kupongerna har detta lett till förändrade lunchvanor i både Finland och Sve rige. På 1970-talet var matkulturen ganska enahanda: kött, potatis och sås. Grönsaker ansågs vara kaninmat, i alla fall av männen. Under 80- talet var det fler som hade råd att åka utomlands, och inspirerade av detta började även personal res tauranger na lägga till internationella rät ter som piz za, hamburgare och pasta på menyn. På senare år har medvetandet om överviktsproblem ökat och idag har till och med kaninmaten fått en ny betydelse. Från grundbehov till upplevelser Under de senaste årtiondena har en klar skiljelinje uppstått mellan vad vi äter på vardagarna kontra helgerna. Under veckorna är vi effektiva och nyt tiga medan helgerna ägnas åt diver se kulinariska utsvävningar. Personalrestaurangerna sköts idag nästan uteslutande av företag i branschen. Vi kan se liknande kulinariska trender i Norden som i Estland och Lettland grillat, wok, asiatiskt, vegetariskt och cross-kitchen lockar och hälsomedvetna kun der letar efter lät ta vegetariska alternativ på menyn. I Sve rige håller sushi på att bli ett mås te till och med i företagsrestau rangen! Men gissa vad? Gamla godingar är fortfarande populärast. Såsom svenskarnas och finländarnas köttbullar. 13

14 Knaper stekt sik 4 portioner 4 sikfi léer salt vitpeppar skirat smör till stekning Varm tomatvinägrett: 1 tomat ½ gul lök 2 msk röd vinäger 2 tsk socker salt svartpeppar 1 dl kallpressad rypsolja Avlägsna ben och fjäll från filéerna. Skär dem i portionsbitar och gör snitt i skinnet. Stek fisken i het panna i skirat smör med skinnsidan nedåt. Smaksätt med salt och vitpeppar precis före serveringen. Skär ett kryss i tomatens skal. Doppa tomaten i kokande vatten i tio sekunder. Kyl i isvatten. Skala och klyfta tomaten och avlägsna kärnorna. Skär tomatköttet i små tärningar. Finhacka löken. Lägg löken, vinägern, sockret, saltet och den malda svartpepparn i en kastrull. Koka upp och tillsätt oljan. Låt koka. Rör om. Tillsätt till sist tomattärningarna och servera såsen med den stekta siken och palster nacksmoset. Mos av palsternacka 4 portioner 400 g palsternacka 35 g smör salt vitpeppar Dela palsternackorna och koka dem mjuka. Mosa bitarna genom att pressa dem genom en sil. Blanda ner smöret. Smaksätt med salt och vitpeppar. 14

15 Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Fazer Amica 2005 Ett år av förnyelse och tillväxt För Fazer Amica var 2005 ett år av lönsam tillväxt och förändring. Omsättningen ökade med 7,8 procent till 496 miljoner euro. Ökningen var en god prestation i ett allt mer pressat konkurrensläge. Fazer Amica växte kraftigt i Baltikum och inledde verksamhet i S:t Petersburg i Ryssland. Fazer Amica är Nordens och Baltikums ledande contract cateringföretag. Fazer Amica erbjuder god mat och kundan passade ser vicelösningar. Företaget har verk samhet i Nor den, Estland och Lettland samt Ryssland. I Fazer Amicas serviceutbud ingår bl.a. företagsrestauranger inom den privata och offentliga sektorn, studentrestauranger, café-restauranger i varuhus samt måltidstjänster för skolor och offentliga inrättningar. Fazer Amicas konkurrensfördelar är smaklig och hälsosam mat, kundfokuserad ser vice, en engagerad personal och effektiva processer. Fazer Amica satsar på att identifi era olika kunders behov och svara på dem. En global trend är att måltiderna allt mer blir individuella upplevelser. Matens betydelse i människors liv och som en del av deras identitet ökar hela tiden. Livsstil och matvanor differentieras. Samtidigt fäster människor allt mer uppmärksamhet vid hur hälsosam maten är. För många är lunchen på företagsrestaurangen dagens enda varma måltid. Samtidigt eftersträvar företagen största möjliga kostnadseffektivitet. Också anbudsförfarandet blir vanligare inom den offentliga sektorn, t.o.m. i den grad att priset blir den avgöran de faktorn på bekostnad av kva liteten. I denna utmanande omgivning vill Fazer Amica hand la som ett ansvarsfullt företag samt kon centrera sig på sitt kärnkunnande, måltidstjänster, och utveckla det. Konkurrensen skärps Marknadsläget för måltidstjänster har förändrats under de senaste åren. S.k. Facility Management-före tag har kommit in på marknaden. Dessa erbjuder till exempel fastighets skötsel, städning och måltider som en helhet och väljer de samarbetspartners som behövs för kundens räkning. I och med att detta koncept blivit vanligare försvagas Fazer Amicas möjligheter att svara på konsumen ternas önskemål och utveckla sin service tillsammans med dem. Också Fazer Amica kan genom sitt nätverk av samarbets part ners erbjuda större servicehelheter, men vill i första hand bli ännu bätt re inom sitt eget område och behål la kontakten med kunder och konsumenter. Fazer Amica ser möjligheter till tillväxt inom den offentliga sektorn, t.ex. i kommunerna. Att köpa måltidstjänster från ett privat företag kunde särskilt i mindre kommuner ofta vara förnuftigt både med tanke på kvalitet och kostnad, men det är förknippat med politiskt beslutsfattande som Fazer Amica inte kan påverka genom sina egna åtgärder. I Finland har Fazer Amica också möjlighet att erbjuda kommunsektorn helhetsservice genom samföretaget Blue Service Partners. 15

16 Fazer Amica bjöd publiken och andra gäster vid VM i friidrott i Helsingfors på sammanlagt ca luncher, mellanmål och middagar. Omsättning 496 M M Omsättning per land Finland 53 % Sverige 34 % Danmark 9 % Norge 2 % Estland 2 % Personal totalt Fazer Amica eftersträvar stark tillväxt ock så inom företagsrestaurangsektorn. Dessu tom söks tillväxt inom café-restaurangsektorn med hjälp av nya koncept som är uppbyggda kring varumärket Fazer. Ett år av lönsam tillväxt År 2005 var för Fazer Amica ett år av god tillväxt trots att affärsverksamheten påverkades negativt av exceptionella händelser, såsom det kalla vädret i Sydeuropa som höjde råvarupriserna och den sex veckor långa arbetsmarknadskonfl ikten inom den fi nländska pappersindustrin. Fazer Amica fi ck nya kunder på alla mark nadsområden. I Finland, där Fazer Amica redan har en stor marknadsandel, blev bl.a. Rundradion, Andelsbankscentralen, Valmet Automotive, Diakonissanstalten och skolor i Esbo nya kunder. Nya kunder i Sverige var Hedenlunda kong resscentrum, Scania, enheter inom oli - ka fastighetsbolag och Nacka kommun samt universiteten i Luleå och Karlstad. Des s - u tom fördjupades ytterligare sam arbetet med Coor Service Management när Fazer Amica fi ck Karlskronaavtalet med Ericsson. I Danmark var den viktigaste nya kunden Köpenhamns Zoo, där Fazer Amica öppnade en restaurang, ett café och fl era kiosker. Nya Fazer Amica-kunder i Norge var Skanska-huset i Oslo och IT-företaget EDB:s restauranger i Oslo och Bergen. Fazer Amica är det största företaget som tillhandahåller måltidstjänster för skolor i Baltikum. År 2005 var ett år av stark tillväxt i Baltikum. I Estland hörde konserthuset i Jõhvi samt skolor i Võru till de viktigaste nya kunderna. I Lettland blev Lettlands Bank och fl era skolor Fazer Amicas kunder. Fazer Amica inledde hösten 2005 verksamhet i S:t Petersburg. Högskolor och internationella företag i S:t Petersburgs ekono mi område, med nästan fem miljoner invånare, eftersträvas som kunder i det inledande skedet. Varumärket syntes i VM i friidrott En av årets höjdpunkter för Fazer Amica var att sköta restaurangtjänster vid VM i fri idrott i Helsingfors, som en av tävlingarnas nationella huvudsamarbetspartners och spon sor. Denna stora satsning gjorde Fazer Amica känt och ökade medveten heten om Fazers serviceutbud både bland den egna personalen och bland kunderna. Under de nio dagar långa tävlingarna jobba de över 500 medarbetare, då sammanlagt cirka portioner serverades i Fazer Amicas olika restauranger och caféer på tävlingsområdet. Vädret gynnade inte tävlingarna, men trots det var slutresultatet lyc kat, också ekonomiskt. Fazer Amicas utbud byggdes upp kring teman som tagit intryck av tidigare värdstäder för tävlingar-

Fazer i Baltikum Fazer i Norge Fazer i Danmark Fazer Eesti AS Fazer Food Services AS Fazer Food Services A/S SIA Fazer maiznîcas

Fazer i Baltikum Fazer i Norge Fazer i Danmark Fazer Eesti AS Fazer Food Services AS Fazer Food Services A/S SIA Fazer maiznîcas FAZER-KONCERNENS ÅRSREDOVISNING 2011 13 I vår mission sammanfattas hög kvalitet och utsökt smak, att producera produkter och tjänster som skapar välbefnande och att agera ansvarsfullt. Läs mera på sidan:

Läs mer

Fazer-koncernens årsredovisning 2014

Fazer-koncernens årsredovisning 2014 Fazer-koncernens årsredovisning 2014 2 03 2014 i ett nötskal 05 Koncernchefens översikt 07 Strategi 11 Företagsansvar 16 Fazer Bageri 19 Fazer Konfektyr 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mill

Läs mer

Aspos årsredovisning 2008

Aspos årsredovisning 2008 Årsredovisning Aspos årsredovisning 2008 Innehåll Aspo i korthet....1 Varumärken...2 Koncernstruktur....4 Koncernledningens översikt....6 ESL Shipping....10 Leipurin...16 Telko...22 Övriga funktioner/kaukomarkkinat...28

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGIER 6 AFFÄRSMODELL 7 MARKNAD 8 KUNDER & KONKURRENS 14 BURGER KING 16 TACO BAR 18 FOOD SOLUTIONS 20 ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

FULLKORN EN VÄRLD AV. Mer koncentrerad med jämnt blodsocker Bagare ett framtidsjobb Louise för bakglädjen vidare

FULLKORN EN VÄRLD AV. Mer koncentrerad med jämnt blodsocker Bagare ett framtidsjobb Louise för bakglädjen vidare C_01 ny1 07-12-19 07.03 Sida 3 EN IDÉTIDSKRIFT OM CEREALIER nr 3-4 december 2007 ny forskning: Nordisk mat för god hjärthälsa Injera morgon, middag, kväll i Etiopien Kornrester håller påsen tät Mer koncentrerad

Läs mer

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009 Vuosikertomus 2009 Årsredovisning 2009 Aspo Årsredovisning 2009 Aspo Oyj PB 70, Fågelviksgränden 10 FI-00501 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 5211 Fax +358 9 521 49 99 www.aspo.com Aspo lever upp till förtroendet

Läs mer

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3 Årsredovisning 2010 nnehåll Innehåll Årsredovisning Inne med hållbarhetsredovisning Inledning Finansiell information Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 61 VD har ordet 4 Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅR SRED OV ISNING 20 09

ÅR SRED OV ISNING 20 09 ÅR SRED OV ISNING 20 09 Innehåll Inledning 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Nyheter under året 6 Nya Cloetta 7 Vision, mål och strategier 8 Aktien och ägare 10 Varumärken13 Cloettas starka varumärken

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997

SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997 SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls på Cirkus i Stockholm tisdagen den 12 maj 1998 klockan 13.. Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

ı Årsredovisning 2013 ı

ı Årsredovisning 2013 ı ı Årsredovisning 2013 ı w Innehåll Innehåll Året i korthet 1 Detta är Cloetta 2 VD har ordet 4 Vision, mission, mål och strategier 6 Cloettas värdekedja 8 Starka varumärken 11 Produktutveckling 14 Cloettas

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45 Årsredovisning 2011 > Detta är Cloetta Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta konfektyrföretag. Varumärket Cloetta står för ansvar och hög kvalitet men är samtidigt starkt förknippat med glädje,

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Årsberättelse Axel Johnson AB 2011

Årsberättelse Axel Johnson AB 2011 Årsberättelse Axel Johnson AB 2011 milstolpar Axel Johnson grundades 1873. Med handel som bas har koncernen bytt form och skepnad många gånger. Den röda tråden har hela tiden varit viljan och drivkraften

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Ny kurs för bättre hälsa

Ny kurs för bättre hälsa NUMMER 2 JUNI 2007 MEDLEMSTIDNING FÖR LOTTORNA ANNA SKIPPER: En drinkdrottning och hälsomissionär ÄLVKARLEÖ - en herrgård att älska UTBILDNING Ny kurs för bättre hälsa LOTTANYTT TIPSAR Roa dig och kom

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Verksamheten. Året i korthet. VD har ordet. Mål och strategier. Marknad. Våra varumärken. Organisation. Medarbetare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Verksamheten. Året i korthet. VD har ordet. Mål och strategier. Marknad. Våra varumärken. Organisation. Medarbetare. Årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamheten Året i korthet VD har ordet Mål och strategier Marknad Våra varumärken Organisation Medarbetare Historik Femårsöversikt Förvaltningsberättelse Inledning

Läs mer