Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)"

Transkript

1 Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g (B 1 ) 0, mg/100g (B 2 ) Kvantitativ bestämning av vitaminer, mikrobiologisk analys, grund SLV K2-m249.7-f Mikrobiologisk Niacin Folat Vitamin B 12 SLV K2-m249-f2.8 SLV K2-m249-f3.8 SLV K2-m249-f4.6 Mikrobiologisk Mikrobiologisk Mikrobiologisk 2:1-6 0,05 15 mg/100 g 2: g/100 g 2:1-6 0, g/100 g Vitamin B 6 SLV K2-m345.3 HPLCfluorescens 2:1-6 0,1 10 mg/100 g detektion Vitamin C SLV K2-m346.3 HPLC 2:1-6 0,1-460 mg/100 g Niacin SLV K2-m423.1 LC-MS/MS Kosttillskott mg/100 g Fettlösliga vitaminer Trans-ß-karoten SLV K2-m225.7 HPLC-DAD 2:4,5, µg/100 g Retinol (vitamin A), α-tokoferol, (vitamin E) -tokoferol -tokoferol -tokoferol SLV K2-m233.7-f HPLC-UV HPLCfluorescens 2:1-6 Retinol: g/100 g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g Vitamin K 1 SLV K2-m247.5 HPLCfluorescens 2: µg/100 g 1(12)

2 Kolekalciferol (vitamin D 3 ) Ergokalciferol (vitamin D 2 ) SLV K2-m256.4-f HPLC-UV 2:1,2,4,5,6 0,3 70 g/100 g Vitamin A, Vitamin D 3 SLV K2-m303.3-f HPLC-UV 2:3 (berikad mjölk) Vit A: 0, μg/100g Vit D: 0,03 2 μg/100g Trans-ß-karoten Trans- α-karoten Trans-ß-kryptoxantin SLV K2-m363.3 HPLC-DAD 2: μg/100g Biokem Immunodiffusion/ dubbeldiffusion Artkontroll med påvisande av djurslag SLV K2-m211.6 Immunologisk 2:1 Kvalitativ Immunodiffusion kvalitativ analys av vissa proteiner Grund Immunodiffusion Ovalbumin (äggprotein). SLV K2-m216.8-f SLV K2-m216-f3.6 Immunologisk Immunologisk 2:3,6 0,002 4 % Raketelektrofores kvantitativ bestämning av vissa proteiner Grund Raketelektrofores Makadamianötprotein SLV K2-m217.9-f SLV-K2-m217-f10.4 Immunologisk Immunologisk 2:3,4,6 0,003 4 % Laktos Galaktos SLV K2-m229.5 NMKL 155, utg 2, 2006 Enzymatisk 2:1,3,4,5,6 0, g/100 g Identifiering av fiskarter, råa SLV K2-m243.8 Elektrofores- Isoelektrisk fokusering 2:2 Kvalitativ 2(12)

3 Identifiering av fiskarter, upphettade, rökta och gravade SLV K2-m244.6 Elektrofores SDS-Excelgel 2:2 Kvalitativ Identifiering av fiskarter, upphettade, rökta och gravade SLV K2-m245.4 Elektrofores Urea-Cleangel 2:2 Kvalitativ Artidentifiering av kött Artidentifiering av fisk SLV K2-m267.6-f SLV K2-m301.4-f PCR/RFLP 2:1 Kvalitativ PCR/RFLP 2:2 Kvalitativ Artidentifiering av upphettade köttprodukter SLV K2-m360.2 EIA 2:1,6 Kvalitativ Gliadin SLV K2-m302.4 EIA 2:1-6 2, mg/kg Kvantitativ analys med EIA Grund Jordnötter Hasselnöt Mandel Sesam Kräftdjursprotein Kasein Valnötter Äggviteprotein Senapsprotein SLV K2-m366.3-fEIA SLV K2-m317.7-fEIA SLV K2-m334.3-fEIA SLV K2-m335.2-fEIA SLV K2-m347.5-fEIA SLV K2-m355.2-fEIA SLV K2-m357.4-fEIA SLV K2-m367.4-fEIA SLV K2-m374.2-fEIA SLV K2-m375.1-fEIA EIA 2:3,4,6 1 mg/kg EIA 2:3,4,6 2,5 mg/kg EIA 2:3,4,6 2,5 mg/kg EIA 2:3,4,6 6,3 mg/kg EIA 2:1, 2, 6 1 mg/kg EIA 2:1-6 0,5 mg/kg 2,5 mg/kg (vissa matriser) EIA 2:3,4,6 2,4 mg/kg EIA 2:1-6 0,5 mg/kg EIA 2:1,2,3,4,6 1 mg/kg 3(12)

4 Sojaprotein SLV K2-m385.1-fEIA EIA 2: mg/kg Fragment av gliadin SLV K2-m398.1-fEIA EIA 2:4-6 >5mg/kg Fisk SLV K2-m399.1-fEIA EIA 2:1,2,4,6 >5mg/kg Isglacering SLV K2-m424.2 Gravimetri 2: g/100g Mykotoxiner och främmande ämnen Mykotoxin Grund Aflatoxin M1 Ochratoxin A Fumonisin B 1, B 2 Aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 SLV K2-m f SLV K2-m250-f2.7 SLV K2-m250-f4.5 SLV K2 m250-f5.4 SLV K2-m250-f10.5 HPLCfluorescens/UV HPLC-fluor. 2:3 Mjölk ng/kg Torrmjölk ng/kg HPLC-fluor. kaffe 0,2 130 g/kg (rostat kaffe) g/kg (pulverkaffe) HPLC-fluor. 2:4 B g/kg B g/kg HPLC-fluor. 2:4 0,1 120 g/kg Ochratoxin A och Zearalenon Deoxynivalenol Aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 Ochratoxin A SLV K2-m250-f11.5 SLV K2-m250-f12.4 SLV K2-m250-f14.1 SLV K2-m250-f15.1 HPLC-fluor. 2:4 OTA: 0,1 5,1 g/kg ZEA: g/kg HPLC-UV 2: g/kg HPLC-fluor. Torkad frukt 0,1-25 g/kg HPLC-fluor. Torkad frukt 0,3 82 g/kg Nitrat SLV K2-m232.6 HPLC Jonkromatografi Nitrit SLV K2-m232.6 HPLC Jonkromatografi 2:1,2,3,4, mg/kg 2:1,2,3,4, mg/kg 4(12)

5 Metaller Arsenik, As Bly, Pb Kadmium, Cd Kvicksilver, Hg Krom, Cr Mangan, Mn Järn, Fe Kobolt, Co Nickel, Ni Zink, Zn Molybden; Mo Selen, Se Aluminium, Al Vanadin, V Koppar, Cu Silver, Ag SLV K2-m373.4 Tillägg till NMKL 186 Lägsta nivån är LOD för våta prover: ICP-MS 2:1-6 As 0, mg/kg Pb 0,001 2,5 mg/kg Cd 0, mg/kg Hg 0,004-2,0 mg/kg Cr 0, mg/kg Mn 0, mg/kg Fe 0, mg/kg Co 0,0003 0,18 mg/kg Ni 0, mg/kg Zn 0, mg/kg Mo 0,001-3,5 mg/kg Se 0, mg/kg Al 0,12 12 mg/kg V 0,020 2,3 mg/kg Cu 0, mg/kg Ag 0,001 0,89 mg/kg Oorganisk Arsenik, ias SLV K2-m413.2 IC-ICP-MS 2:1-6 0, mg/kg Lipider och kolhydrater Stärkelse SLV K2-m228.3 Tillägg till NMKL 145 Enzymatisk 2:1-6 0,1 100 g/100 g prov Kolesterol SLV K2-m234.9 GC-FID 2:1,2,3,4, mg/100g Kolhydrater, lågmolekylära Fruktos Galaktos (end 2:3,6) Glukos Sackaros Laktos Maltos Sorbitol Xylitol SLV K2-m235.5 GC-FID 2:1-6 0,1-100 g/100g Fettsyrasammansättning SLV K2-m257.7 GC-FID 2:1,2,3,4,6 0,1 100 % 5(12)

6 PAH i livsmedel Metylchrysen Antracen Antantren Bens(a)antracen Bens(b)flouranten Bens(a)pyren Bens(e)pyren Bens(j)flouranten Bens(k)flouranten Benso(ghi)perylen Chrysen Coronen Cyklopenta(cd)pyren Dibens(ah)antracen Dibens(ae)pyren Dibens(ah)pyren Dibens(ai)pyren Dibens(al)pyren Flouranten Indeno(123-cd)pyren Perylen Phenantren Pyren Trifenylen SLV K2-m310.9-f GC/MS 2:1,2,4, 6 0,3 40 µg/kg Organiska miljöföroreningar Organiska klorföreningar Grund Organiska klorföreningar Organiska klorföreningar Organiska klorföreningar SLV K2-m261.5-f SLV K2-m261-f1.7 SLV K2-m261-f2.7 SLV K2-m261-f3.6 GC-ECD GC-ECD 2:3, modersmjölk PCB 0,01 10 g/kg Pesticider 0,01 40 g/kg GC-ECD Ägg PCB 0,2 30 µg/kg fett Pesticider 0,2 80 µg/kg fett GC-ECD 2:2 PCB 0,05 50 µg/kg Pesticider 0, µg/kg 6(12)

7 Bromerade flamskyddsmedel Grund SLV K2-m262.1-f GC/MS Bromerade flamskyddsmedel SLV K2-m262-f1.2 GC/MS 2:3, modersmjölk > 1,3 ng/kg Bromerade flamskyddsmedel SLV K2-m262-f2.1 GC/MS Blodserum > 1,25 ng/kg DNA-analyser med Real Time PCR Kvalitativ och kvantitativ analys av DNA Grund Isolering av DNA (extraktions) GTS soja (MON-Ø4Ø32-6) (eventspecifik) MON810-majs (MON-ØØ81Ø-6) (eventspecifik) Lektingenen (endogen referensgen för soja, artspecifik) CaMV (blomkåls-mosaikvirus) (CaMV-specifik) p35scamv (elementspecifik, (screening)) Nos-T (elementspecifik, (screening)) SLV K2-m369.3-f SLV K2-m237.9-f 2:1-7 SLV K2-m263.7-f Real Time PCR 2:1-7 0,025 %** SLV K2-m264.7-f Real Time PCR 2:1-7 0,1 %** SLV K2-m266.8-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m277.5-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m278.6-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m279.6-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 7(12)

8 Pat-gen (Fosfinotricin-Nacetyltransferasgen från Streptomyces Viridochromogenes (elementspecifik, screening) Bt11-majs (SYN-BTØ11-1) (eventspecifik) NK603-majs (MON-ØØ6Ø3-6) (eventspecifik) GA21-majs (MON-ØØØ21-9) (eventspecifik) Bt10-majs och Bt11-majs (konstruktionsspecifik) TC1507-majs (DAS-Ø15Ø7-1) (eventspecifik) RT73-raps (MON-ØØØ73-7) (eventspecifik) MON863-majs (MON-ØØ863-5) (eventspecifik) MS8-raps (ACS-BNØØ5-8) (eventspecifik) RF3-raps (ACS-BNØØ3-6) (eventspecifik) UGPase (UDP-glukos-pyrofosforylas) (endogen referensgen för potatis, artspecifik) EH92-potatis (BPS ) (eventspecifik) PLD (Fosfolipas-D) (endogen referensgen för ris, artspecifik) T25-majs (ACS-ZMØØ3-2) (eventspecifik) SLV K2-m289.5-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m292.5-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m296.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m304.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m307.3-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m308.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m312.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,05%** SLV K2-m316.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m321.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m322.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m323.4-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m324.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,09%** SLV K2-m325.4-f Real Time PCR 2:1-7 Ref gen SLV K2- m328.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 8(12)

9 Bar (Fosfinotricin-Nacetyltransferasgen från Streptomyces hygroscopicus) (elementspecifik, screening) Bt63-ris (konstruktionsspecifik) SLV K2-m329.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m330.3-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ LLRICE62-ris (ACS-OSØØ2-5) (eventspecifik) majs (DAS ) (eventspecifik) MIR604-majs (SYN-IR6Ø4-5) (eventspecifik) T45-raps (ACS-BNØØ8-2) (eventspecifik) A2704-soja (ACS-GMØØ5-3) (eventspecifik) DP soja (DP-3Ø5423-1) (eventspecifik) DP soja (DP356Ø43-5) (eventspecifik) RR2Y-soja (MON ) (eventspecifik) Hmg (High Mobility Group) (endogen referensgen för majs, artspecifik) LY038-majs (REN-ØØØ38-3) (eventspecifik) 3272-majs (SYN-E3272-5) (eventspecifik) MON majs (MON-88Ø17-3) (eventspecifik) SLV K2-m331.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m337.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m341.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m342.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2- m344.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m351.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m352.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m353.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m358.2-f Real Time PCR 2:1-7 Ref.gen SLV K2-m361.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m362.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m364.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** 9(12)

10 MON majs (MON-89Ø34-3) (eventspecifik) A soja (ACS-GMØØ6-4) (eventspecifik) majs (DP-Ø9814Ø-6) (eventspecifik) Cruciferin A (endogen referensgen för raps, artspecifik) MIR 162-majs (SYN-IR162-4) (eventspecifik) AM potatis (BPS-A1Ø2Ø- 5) (eventspecifik) Bt176-majs (SYN-EV176-9) (eventspecifik) MON soja (MON-877Ø1-2) (eventspecifik) MS1-raps (ACS-BNØØ4-7) (eventspecifik) RF1-raps (ACS-BNØØ1-4) (eventspecifik) RF2-raps (ACS-BNØØ2-5) (eventspecifik) Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) (eventspecifik) CV127-soja (BPS-CV127-9) (eventspecifik) FG72-soja (MST-FGØ72-2) (eventspecifik) MON soja (MON-877Ø5-6) (eventspecifik) SLV K2-m365.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m370.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m376.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m377.2-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m379.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m384.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m387.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m388.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m391.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m392.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m393.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m394.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m397.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m400.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m401.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 10(12)

11 Kromosomalt svin-dna SLV K2-m403.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ MON87460-majs (MON-8746Ø- 4) (eventspecifik) SLV K2-m404.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** Myostatin SLV K2-m406.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt häst-dna SLV K2-m407.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt svin-dna SLV K2-m408.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt nöt-dna SLV K2-m409.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ DAS40278-majs (DAS-4Ø278-9) (eventspecifik) SLV K2-m410.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** Kromosomalt älg-dna SLV K2-m411.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Kromosomalt ren-dna SLV K2-m412.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kronhjort-dna SLV K2-m414.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt dovhjort-dna SLV K2-m415.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kyckling-dna SLV K2-m416.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt får-dna SLV K2-m417.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kalkon-dna SLV K2-m418.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt get-dna SLV K2-m419.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ ** Kvantifieringsgränsen måste bestämmas för varje prov. 11(12)

12 Förändringar är markerade med fet stil, gäller dock inte rubriker. Analyssvaren skall följas av en utsvarandefras enligt dokument K2-i677 Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen. Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen. Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i ackrediteringens villkor, bilaga 1 till detta beslut. Förändrade er där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får, även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade er. Det ackrediterade laboratoriet ska alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över er, där det framgår vilka förändringar som skett inom den flexibla ackrediteringen utifrån detta beslut Förklaringar 1 Provtyper Livsmedel och foder 2:1 Kött och ägg 2:2 Fisk och skaldjur 2:3 Mjölk 2:4 Vegetabiliska produkter 2:5 Drycker 2:6 Sammansatta livsmedel 2:7 Foder 2 Mätområde Mätområde avser ens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till aktuellt arbetsområde. 12(12)

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se ANALYSKATALOG 2015 www.alcontrol.se OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England,

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2 PROVNINGSJÄMFÖRELSE Metaller i vatten Ag Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb Sb U V Zn Bo Lagerman Eva Sköld - 1 ISSN 113-341 Tryckeri:ITM, 1-1-1 ISRN SU-ITM-R-86-SE - 4 ITMs och Naturvårdsverkets provningsjämförelser

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Fullkorn, bönor och ägg - analys av näringsämnen

Fullkorn, bönor och ägg - analys av näringsämnen Rapport 2-2010 Fullkorn, bönor och ä - analys av närinsämnen av Camilla Gard, Irene Mattisson, Anders Staffas och Christina Åstrand Foto: Siv Brostedt LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

Analyser av dialys och dricksvatten

Analyser av dialys och dricksvatten Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj 2014 12/05/2014 www.eurofins.com En världsledare i analystjänster 15 000 anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Unika möjligheter med svenska musslor (Mytilus edulis) Slutrapport 4P00184. Maria Lövenklev, SIK Ingrid Undeland, Chalmers

PROJEKTRAPPORT. Unika möjligheter med svenska musslor (Mytilus edulis) Slutrapport 4P00184. Maria Lövenklev, SIK Ingrid Undeland, Chalmers Projektinformation Projekt påbörjat Mars 2014 Granskad av Projektgruppen Projektledare Maria Lövenklev, SIK Projektgrupp Maria Lövenklev, Marie Blomqvist, SIK Ingrid Undeland, Annette Almgren, Ann-Sofie

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson

Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson Lars-Ingvar Karlsson Mat 2003-08-17 Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson Sammanfattning Innehållet i boken visar vägen tillbaka till den matkultur som människan

Läs mer

PRO PLANS foderskola

PRO PLANS foderskola 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9

Läs mer

miljögifter i ren Programområde: Mål och syfte med undersökningstypen Samordning Strategi

miljögifter i ren Programområde: Mål och syfte med undersökningstypen Samordning Strategi Metaller och organiska miljögifter i ren 1 Programområde: Fjäll : Metaller och organiska miljögifter i ren Mål och syfte med undersökningstypen Avsikten är att kunna bestämma nivå och förändringar av miljögiftshalter

Läs mer

TILLSATSER OCH FRÄMMANDE ÄMNEN. i alkohol samt eventuell överkänslighet för dem

TILLSATSER OCH FRÄMMANDE ÄMNEN. i alkohol samt eventuell överkänslighet för dem TILLSATSER OCH FRÄMMANDE ÄMNEN i alkohol samt eventuell överkänslighet för dem Innehåll INLEDNING... 3 TILLSATSER, FRÄMMANDE ÄMNEN OCH PROCESSHJÄLPMEDEL... 4 LAGSTIFTNING... 5 BEDÖMNING AV HÄLSORISKERNA...6

Läs mer

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002.

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Vinsta företagsområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Åsa Andersson R nr 7-2003 SAMMANFATTNING Stockholm Vatten AB deltar i projekt ReVAQ, Ren Växtnäring

Läs mer

Hundfoder En djungel. Av: Veronica Ekvall 2008

Hundfoder En djungel. Av: Veronica Ekvall 2008 Hundfoder En djungel Av: Veronica Ekvall 2008 Innehållsförteckning Inledning s. 1 Hundmatens historia s. 2 Näringsämnena s. 3-6 NRC-normen s. 6 NRC-normen, tabell från 1974 s. 7 NRC-normen, tabell från

Läs mer

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Miljögiftsövervakning i Stockholm Stad år 2010 RAPPORT Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2011-05-24 Upprättad av:

Läs mer