Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)"

Transkript

1 Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g (B 1 ) 0, mg/100g (B 2 ) Kvantitativ bestämning av vitaminer, mikrobiologisk analys, grund SLV K2-m249.7-f Mikrobiologisk Niacin Folat Vitamin B 12 SLV K2-m249-f2.8 SLV K2-m249-f3.8 SLV K2-m249-f4.6 Mikrobiologisk Mikrobiologisk Mikrobiologisk 2:1-6 0,05 15 mg/100 g 2: g/100 g 2:1-6 0, g/100 g Vitamin B 6 SLV K2-m345.3 HPLCfluorescens 2:1-6 0,1 10 mg/100 g detektion Vitamin C SLV K2-m346.3 HPLC 2:1-6 0,1-460 mg/100 g Niacin SLV K2-m423.1 LC-MS/MS Kosttillskott mg/100 g Fettlösliga vitaminer Trans-ß-karoten SLV K2-m225.7 HPLC-DAD 2:4,5, µg/100 g Retinol (vitamin A), α-tokoferol, (vitamin E) -tokoferol -tokoferol -tokoferol SLV K2-m233.7-f HPLC-UV HPLCfluorescens 2:1-6 Retinol: g/100 g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g Vitamin K 1 SLV K2-m247.5 HPLCfluorescens 2: µg/100 g 1(12)

2 Kolekalciferol (vitamin D 3 ) Ergokalciferol (vitamin D 2 ) SLV K2-m256.4-f HPLC-UV 2:1,2,4,5,6 0,3 70 g/100 g Vitamin A, Vitamin D 3 SLV K2-m303.3-f HPLC-UV 2:3 (berikad mjölk) Vit A: 0, μg/100g Vit D: 0,03 2 μg/100g Trans-ß-karoten Trans- α-karoten Trans-ß-kryptoxantin SLV K2-m363.3 HPLC-DAD 2: μg/100g Biokem Immunodiffusion/ dubbeldiffusion Artkontroll med påvisande av djurslag SLV K2-m211.6 Immunologisk 2:1 Kvalitativ Immunodiffusion kvalitativ analys av vissa proteiner Grund Immunodiffusion Ovalbumin (äggprotein). SLV K2-m216.8-f SLV K2-m216-f3.6 Immunologisk Immunologisk 2:3,6 0,002 4 % Raketelektrofores kvantitativ bestämning av vissa proteiner Grund Raketelektrofores Makadamianötprotein SLV K2-m217.9-f SLV-K2-m217-f10.4 Immunologisk Immunologisk 2:3,4,6 0,003 4 % Laktos Galaktos SLV K2-m229.5 NMKL 155, utg 2, 2006 Enzymatisk 2:1,3,4,5,6 0, g/100 g Identifiering av fiskarter, råa SLV K2-m243.8 Elektrofores- Isoelektrisk fokusering 2:2 Kvalitativ 2(12)

3 Identifiering av fiskarter, upphettade, rökta och gravade SLV K2-m244.6 Elektrofores SDS-Excelgel 2:2 Kvalitativ Identifiering av fiskarter, upphettade, rökta och gravade SLV K2-m245.4 Elektrofores Urea-Cleangel 2:2 Kvalitativ Artidentifiering av kött Artidentifiering av fisk SLV K2-m267.6-f SLV K2-m301.4-f PCR/RFLP 2:1 Kvalitativ PCR/RFLP 2:2 Kvalitativ Artidentifiering av upphettade köttprodukter SLV K2-m360.2 EIA 2:1,6 Kvalitativ Gliadin SLV K2-m302.4 EIA 2:1-6 2, mg/kg Kvantitativ analys med EIA Grund Jordnötter Hasselnöt Mandel Sesam Kräftdjursprotein Kasein Valnötter Äggviteprotein Senapsprotein SLV K2-m366.3-fEIA SLV K2-m317.7-fEIA SLV K2-m334.3-fEIA SLV K2-m335.2-fEIA SLV K2-m347.5-fEIA SLV K2-m355.2-fEIA SLV K2-m357.4-fEIA SLV K2-m367.4-fEIA SLV K2-m374.2-fEIA SLV K2-m375.1-fEIA EIA 2:3,4,6 1 mg/kg EIA 2:3,4,6 2,5 mg/kg EIA 2:3,4,6 2,5 mg/kg EIA 2:3,4,6 6,3 mg/kg EIA 2:1, 2, 6 1 mg/kg EIA 2:1-6 0,5 mg/kg 2,5 mg/kg (vissa matriser) EIA 2:3,4,6 2,4 mg/kg EIA 2:1-6 0,5 mg/kg EIA 2:1,2,3,4,6 1 mg/kg 3(12)

4 Sojaprotein SLV K2-m385.1-fEIA EIA 2: mg/kg Fragment av gliadin SLV K2-m398.1-fEIA EIA 2:4-6 >5mg/kg Fisk SLV K2-m399.1-fEIA EIA 2:1,2,4,6 >5mg/kg Isglacering SLV K2-m424.2 Gravimetri 2: g/100g Mykotoxiner och främmande ämnen Mykotoxin Grund Aflatoxin M1 Ochratoxin A Fumonisin B 1, B 2 Aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 SLV K2-m f SLV K2-m250-f2.7 SLV K2-m250-f4.5 SLV K2 m250-f5.4 SLV K2-m250-f10.5 HPLCfluorescens/UV HPLC-fluor. 2:3 Mjölk ng/kg Torrmjölk ng/kg HPLC-fluor. kaffe 0,2 130 g/kg (rostat kaffe) g/kg (pulverkaffe) HPLC-fluor. 2:4 B g/kg B g/kg HPLC-fluor. 2:4 0,1 120 g/kg Ochratoxin A och Zearalenon Deoxynivalenol Aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 Ochratoxin A SLV K2-m250-f11.5 SLV K2-m250-f12.4 SLV K2-m250-f14.1 SLV K2-m250-f15.1 HPLC-fluor. 2:4 OTA: 0,1 5,1 g/kg ZEA: g/kg HPLC-UV 2: g/kg HPLC-fluor. Torkad frukt 0,1-25 g/kg HPLC-fluor. Torkad frukt 0,3 82 g/kg Nitrat SLV K2-m232.6 HPLC Jonkromatografi Nitrit SLV K2-m232.6 HPLC Jonkromatografi 2:1,2,3,4, mg/kg 2:1,2,3,4, mg/kg 4(12)

5 Metaller Arsenik, As Bly, Pb Kadmium, Cd Kvicksilver, Hg Krom, Cr Mangan, Mn Järn, Fe Kobolt, Co Nickel, Ni Zink, Zn Molybden; Mo Selen, Se Aluminium, Al Vanadin, V Koppar, Cu Silver, Ag SLV K2-m373.4 Tillägg till NMKL 186 Lägsta nivån är LOD för våta prover: ICP-MS 2:1-6 As 0, mg/kg Pb 0,001 2,5 mg/kg Cd 0, mg/kg Hg 0,004-2,0 mg/kg Cr 0, mg/kg Mn 0, mg/kg Fe 0, mg/kg Co 0,0003 0,18 mg/kg Ni 0, mg/kg Zn 0, mg/kg Mo 0,001-3,5 mg/kg Se 0, mg/kg Al 0,12 12 mg/kg V 0,020 2,3 mg/kg Cu 0, mg/kg Ag 0,001 0,89 mg/kg Oorganisk Arsenik, ias SLV K2-m413.2 IC-ICP-MS 2:1-6 0, mg/kg Lipider och kolhydrater Stärkelse SLV K2-m228.3 Tillägg till NMKL 145 Enzymatisk 2:1-6 0,1 100 g/100 g prov Kolesterol SLV K2-m234.9 GC-FID 2:1,2,3,4, mg/100g Kolhydrater, lågmolekylära Fruktos Galaktos (end 2:3,6) Glukos Sackaros Laktos Maltos Sorbitol Xylitol SLV K2-m235.5 GC-FID 2:1-6 0,1-100 g/100g Fettsyrasammansättning SLV K2-m257.7 GC-FID 2:1,2,3,4,6 0,1 100 % 5(12)

6 PAH i livsmedel Metylchrysen Antracen Antantren Bens(a)antracen Bens(b)flouranten Bens(a)pyren Bens(e)pyren Bens(j)flouranten Bens(k)flouranten Benso(ghi)perylen Chrysen Coronen Cyklopenta(cd)pyren Dibens(ah)antracen Dibens(ae)pyren Dibens(ah)pyren Dibens(ai)pyren Dibens(al)pyren Flouranten Indeno(123-cd)pyren Perylen Phenantren Pyren Trifenylen SLV K2-m310.9-f GC/MS 2:1,2,4, 6 0,3 40 µg/kg Organiska miljöföroreningar Organiska klorföreningar Grund Organiska klorföreningar Organiska klorföreningar Organiska klorföreningar SLV K2-m261.5-f SLV K2-m261-f1.7 SLV K2-m261-f2.7 SLV K2-m261-f3.6 GC-ECD GC-ECD 2:3, modersmjölk PCB 0,01 10 g/kg Pesticider 0,01 40 g/kg GC-ECD Ägg PCB 0,2 30 µg/kg fett Pesticider 0,2 80 µg/kg fett GC-ECD 2:2 PCB 0,05 50 µg/kg Pesticider 0, µg/kg 6(12)

7 Bromerade flamskyddsmedel Grund SLV K2-m262.1-f GC/MS Bromerade flamskyddsmedel SLV K2-m262-f1.2 GC/MS 2:3, modersmjölk > 1,3 ng/kg Bromerade flamskyddsmedel SLV K2-m262-f2.1 GC/MS Blodserum > 1,25 ng/kg DNA-analyser med Real Time PCR Kvalitativ och kvantitativ analys av DNA Grund Isolering av DNA (extraktions) GTS soja (MON-Ø4Ø32-6) (eventspecifik) MON810-majs (MON-ØØ81Ø-6) (eventspecifik) Lektingenen (endogen referensgen för soja, artspecifik) CaMV (blomkåls-mosaikvirus) (CaMV-specifik) p35scamv (elementspecifik, (screening)) Nos-T (elementspecifik, (screening)) SLV K2-m369.3-f SLV K2-m237.9-f 2:1-7 SLV K2-m263.7-f Real Time PCR 2:1-7 0,025 %** SLV K2-m264.7-f Real Time PCR 2:1-7 0,1 %** SLV K2-m266.8-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m277.5-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m278.6-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m279.6-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 7(12)

8 Pat-gen (Fosfinotricin-Nacetyltransferasgen från Streptomyces Viridochromogenes (elementspecifik, screening) Bt11-majs (SYN-BTØ11-1) (eventspecifik) NK603-majs (MON-ØØ6Ø3-6) (eventspecifik) GA21-majs (MON-ØØØ21-9) (eventspecifik) Bt10-majs och Bt11-majs (konstruktionsspecifik) TC1507-majs (DAS-Ø15Ø7-1) (eventspecifik) RT73-raps (MON-ØØØ73-7) (eventspecifik) MON863-majs (MON-ØØ863-5) (eventspecifik) MS8-raps (ACS-BNØØ5-8) (eventspecifik) RF3-raps (ACS-BNØØ3-6) (eventspecifik) UGPase (UDP-glukos-pyrofosforylas) (endogen referensgen för potatis, artspecifik) EH92-potatis (BPS ) (eventspecifik) PLD (Fosfolipas-D) (endogen referensgen för ris, artspecifik) T25-majs (ACS-ZMØØ3-2) (eventspecifik) SLV K2-m289.5-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m292.5-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m296.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m304.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m307.3-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m308.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m312.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,05%** SLV K2-m316.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m321.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m322.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m323.4-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m324.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,09%** SLV K2-m325.4-f Real Time PCR 2:1-7 Ref gen SLV K2- m328.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 8(12)

9 Bar (Fosfinotricin-Nacetyltransferasgen från Streptomyces hygroscopicus) (elementspecifik, screening) Bt63-ris (konstruktionsspecifik) SLV K2-m329.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m330.3-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ LLRICE62-ris (ACS-OSØØ2-5) (eventspecifik) majs (DAS ) (eventspecifik) MIR604-majs (SYN-IR6Ø4-5) (eventspecifik) T45-raps (ACS-BNØØ8-2) (eventspecifik) A2704-soja (ACS-GMØØ5-3) (eventspecifik) DP soja (DP-3Ø5423-1) (eventspecifik) DP soja (DP356Ø43-5) (eventspecifik) RR2Y-soja (MON ) (eventspecifik) Hmg (High Mobility Group) (endogen referensgen för majs, artspecifik) LY038-majs (REN-ØØØ38-3) (eventspecifik) 3272-majs (SYN-E3272-5) (eventspecifik) MON majs (MON-88Ø17-3) (eventspecifik) SLV K2-m331.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m337.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m341.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m342.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2- m344.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m351.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m352.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m353.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m358.2-f Real Time PCR 2:1-7 Ref.gen SLV K2-m361.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m362.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m364.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** 9(12)

10 MON majs (MON-89Ø34-3) (eventspecifik) A soja (ACS-GMØØ6-4) (eventspecifik) majs (DP-Ø9814Ø-6) (eventspecifik) Cruciferin A (endogen referensgen för raps, artspecifik) MIR 162-majs (SYN-IR162-4) (eventspecifik) AM potatis (BPS-A1Ø2Ø- 5) (eventspecifik) Bt176-majs (SYN-EV176-9) (eventspecifik) MON soja (MON-877Ø1-2) (eventspecifik) MS1-raps (ACS-BNØØ4-7) (eventspecifik) RF1-raps (ACS-BNØØ1-4) (eventspecifik) RF2-raps (ACS-BNØØ2-5) (eventspecifik) Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) (eventspecifik) CV127-soja (BPS-CV127-9) (eventspecifik) FG72-soja (MST-FGØ72-2) (eventspecifik) MON soja (MON-877Ø5-6) (eventspecifik) SLV K2-m365.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m370.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m376.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m377.2-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m379.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m384.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m387.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m388.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m391.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m392.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m393.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m394.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m397.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m400.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m401.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 10(12)

11 Kromosomalt svin-dna SLV K2-m403.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ MON87460-majs (MON-8746Ø- 4) (eventspecifik) SLV K2-m404.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** Myostatin SLV K2-m406.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt häst-dna SLV K2-m407.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt svin-dna SLV K2-m408.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt nöt-dna SLV K2-m409.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ DAS40278-majs (DAS-4Ø278-9) (eventspecifik) SLV K2-m410.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** Kromosomalt älg-dna SLV K2-m411.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Kromosomalt ren-dna SLV K2-m412.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kronhjort-dna SLV K2-m414.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt dovhjort-dna SLV K2-m415.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kyckling-dna SLV K2-m416.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt får-dna SLV K2-m417.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kalkon-dna SLV K2-m418.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt get-dna SLV K2-m419.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ ** Kvantifieringsgränsen måste bestämmas för varje prov. 11(12)

12 Förändringar är markerade med fet stil, gäller dock inte rubriker. Analyssvaren skall följas av en utsvarandefras enligt dokument K2-i677 Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen. Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen. Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i ackrediteringens villkor, bilaga 1 till detta beslut. Förändrade er där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får, även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade er. Det ackrediterade laboratoriet ska alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över er, där det framgår vilka förändringar som skett inom den flexibla ackrediteringen utifrån detta beslut Förklaringar 1 Provtyper Livsmedel och foder 2:1 Kött och ägg 2:2 Fisk och skaldjur 2:3 Mjölk 2:4 Vegetabiliska produkter 2:5 Drycker 2:6 Sammansatta livsmedel 2:7 Foder 2 Mätområde Mätområde avser ens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till aktuellt arbetsområde. 12(12)

Kemiska analyser, Biologiavdelningen

Kemiska analyser, Biologiavdelningen Kemiska analyser, Biologiavdelningen Biokemiska analyser Flexibel ackreditering Raketelektrofores kvantitativ bestämning av vissa proteiner Grund Raketelektrofores Makadamianötprotein SLV-m039-f SLV-m039-f10

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde Kemisk vattenanalys Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1, mod. Titrering 1:1,2, 4 0,01 4 mekv/l Ammonium som kväve TrAAcs 800 Meth. No J-001-88-B CFA 1:1,2,4 10 750 g/l Biokemisk

Läs mer

Kemiska analyser, Kemiavdelningen

Kemiska analyser, Kemiavdelningen Kemiska analyser, Kemiavdelningen Analys med konventionella GC-och LC-detektorer Flexibel ackreditering Avermektiner: Moxidektin Ivermektin Doramektin Eprinomektin Emamektin*) SLV-m003-f HPLC-fluorescens

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-11-30 2014/789

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-11-30 2014/789 Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel ADF-N + ADF LidNär.0A.22 AOAC 973:18 Tecator AN304, ASN 3436, 3429 Tecator 2:7 5 50 g/100 g Aminosyror (hydr.) LidAA.0A.01 SS-EN ISO 13903:2005 Amsyraan

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7090-P 2010-12-01 Den svenska mejerimjölkens sammansättning Sammanfattning av analysresultat Helena Lindmark Månsson Bakgrund En uppdatering av den svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost.

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost. Forskning Rapport Branschintern Rapport nr 7026-1 2001-12-04 Näringsvärden i svensk hårdost Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost. Erik Svensson och

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-02-23 2015/217

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-02-23 2015/217 Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel Aceton LidLäk.0A.11 GC Läkemedelssubstanser/lösningar 1 1000 mg/l (kalibrerat mätområde) ADF-N + ADF LidNär.0A.22 AOAC 973:18 Tecator AN304, ASN 3436, 3429

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Bilaga 2:1 (5) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 2 Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2002-04-29 kl 22.15 2002-05-01 kl 13.32 Kommun Stockholm

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

S E D S 10 november Gisela van der Ster Leg. dietist, Dr Med Sci

S E D S 10 november Gisela van der Ster Leg. dietist, Dr Med Sci S E D S 10 november 2017 Gisela van der Ster Leg. dietist, Dr Med Sci gisela.vanderster@bredband.net När svenska näringsrekommendationer krockar med den ätstörda verkligheten SNR-12 Fettfritt Flexitarian

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel 1 ; LIVSFS 1993:36 (H 60) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Dricksvattnet i Kärda

Dricksvattnet i Kärda Dricksvattnet i Kärda attnet i Kärda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Kvalitén

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Vad innehåller klosettavloppsvatten?

Vad innehåller klosettavloppsvatten? S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget

Läs mer

ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A

ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A Ackrediterings omfattning ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A001119-002 Mikrobiologisk analys Livsmedelanalys Aeroba mikroorganismer Anaeroba sulfidreducerande bakterier Clostridium perfrings

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Eva Lena Andersson

Eva Lena Andersson Välkommen till en snabbgenomgång av begreppet Nutrition/Näringslära 1 Begreppet Nutrition/Näringslära Den vetenskap som behandlar: näringsämnenas förekomst, upptag och omsättning i kroppen men också kunskap

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport 2015-10 Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Revaq-möte

Läs mer

Varudeklaration gummiklipp, 2010-06-15

Varudeklaration gummiklipp, 2010-06-15 VARUDEKLARATION GUMMIKLIPP ANVÄNDNINGSOMRÅDE Gummiklipp har karakteristiska egenskaper som fördelaktigt kan nyttjas i olika anläggningstekniska applikationer. De mest karakteristiska egenskaperna är låg

Läs mer