Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)"

Transkript

1 Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g (B 1 ) 0, mg/100g (B 2 ) Kvantitativ bestämning av vitaminer, mikrobiologisk analys, grund SLV K2-m249.7-f Mikrobiologisk Niacin Folat Vitamin B 12 SLV K2-m249-f2.8 SLV K2-m249-f3.8 SLV K2-m249-f4.6 Mikrobiologisk Mikrobiologisk Mikrobiologisk 2:1-6 0,05 15 mg/100 g 2: g/100 g 2:1-6 0, g/100 g Vitamin B 6 SLV K2-m345.3 HPLCfluorescens 2:1-6 0,1 10 mg/100 g detektion Vitamin C SLV K2-m346.3 HPLC 2:1-6 0,1-460 mg/100 g Niacin SLV K2-m423.1 LC-MS/MS Kosttillskott mg/100 g Fettlösliga vitaminer Trans-ß-karoten SLV K2-m225.7 HPLC-DAD 2:4,5, µg/100 g Retinol (vitamin A), α-tokoferol, (vitamin E) -tokoferol -tokoferol -tokoferol SLV K2-m233.7-f HPLC-UV HPLCfluorescens 2:1-6 Retinol: g/100 g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g -tokoferol: 0,04-17 mg/100g Vitamin K 1 SLV K2-m247.5 HPLCfluorescens 2: µg/100 g 1(12)

2 Kolekalciferol (vitamin D 3 ) Ergokalciferol (vitamin D 2 ) SLV K2-m256.4-f HPLC-UV 2:1,2,4,5,6 0,3 70 g/100 g Vitamin A, Vitamin D 3 SLV K2-m303.3-f HPLC-UV 2:3 (berikad mjölk) Vit A: 0, μg/100g Vit D: 0,03 2 μg/100g Trans-ß-karoten Trans- α-karoten Trans-ß-kryptoxantin SLV K2-m363.3 HPLC-DAD 2: μg/100g Biokem Immunodiffusion/ dubbeldiffusion Artkontroll med påvisande av djurslag SLV K2-m211.6 Immunologisk 2:1 Kvalitativ Immunodiffusion kvalitativ analys av vissa proteiner Grund Immunodiffusion Ovalbumin (äggprotein). SLV K2-m216.8-f SLV K2-m216-f3.6 Immunologisk Immunologisk 2:3,6 0,002 4 % Raketelektrofores kvantitativ bestämning av vissa proteiner Grund Raketelektrofores Makadamianötprotein SLV K2-m217.9-f SLV-K2-m217-f10.4 Immunologisk Immunologisk 2:3,4,6 0,003 4 % Laktos Galaktos SLV K2-m229.5 NMKL 155, utg 2, 2006 Enzymatisk 2:1,3,4,5,6 0, g/100 g Identifiering av fiskarter, råa SLV K2-m243.8 Elektrofores- Isoelektrisk fokusering 2:2 Kvalitativ 2(12)

3 Identifiering av fiskarter, upphettade, rökta och gravade SLV K2-m244.6 Elektrofores SDS-Excelgel 2:2 Kvalitativ Identifiering av fiskarter, upphettade, rökta och gravade SLV K2-m245.4 Elektrofores Urea-Cleangel 2:2 Kvalitativ Artidentifiering av kött Artidentifiering av fisk SLV K2-m267.6-f SLV K2-m301.4-f PCR/RFLP 2:1 Kvalitativ PCR/RFLP 2:2 Kvalitativ Artidentifiering av upphettade köttprodukter SLV K2-m360.2 EIA 2:1,6 Kvalitativ Gliadin SLV K2-m302.4 EIA 2:1-6 2, mg/kg Kvantitativ analys med EIA Grund Jordnötter Hasselnöt Mandel Sesam Kräftdjursprotein Kasein Valnötter Äggviteprotein Senapsprotein SLV K2-m366.3-fEIA SLV K2-m317.7-fEIA SLV K2-m334.3-fEIA SLV K2-m335.2-fEIA SLV K2-m347.5-fEIA SLV K2-m355.2-fEIA SLV K2-m357.4-fEIA SLV K2-m367.4-fEIA SLV K2-m374.2-fEIA SLV K2-m375.1-fEIA EIA 2:3,4,6 1 mg/kg EIA 2:3,4,6 2,5 mg/kg EIA 2:3,4,6 2,5 mg/kg EIA 2:3,4,6 6,3 mg/kg EIA 2:1, 2, 6 1 mg/kg EIA 2:1-6 0,5 mg/kg 2,5 mg/kg (vissa matriser) EIA 2:3,4,6 2,4 mg/kg EIA 2:1-6 0,5 mg/kg EIA 2:1,2,3,4,6 1 mg/kg 3(12)

4 Sojaprotein SLV K2-m385.1-fEIA EIA 2: mg/kg Fragment av gliadin SLV K2-m398.1-fEIA EIA 2:4-6 >5mg/kg Fisk SLV K2-m399.1-fEIA EIA 2:1,2,4,6 >5mg/kg Isglacering SLV K2-m424.2 Gravimetri 2: g/100g Mykotoxiner och främmande ämnen Mykotoxin Grund Aflatoxin M1 Ochratoxin A Fumonisin B 1, B 2 Aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 SLV K2-m f SLV K2-m250-f2.7 SLV K2-m250-f4.5 SLV K2 m250-f5.4 SLV K2-m250-f10.5 HPLCfluorescens/UV HPLC-fluor. 2:3 Mjölk ng/kg Torrmjölk ng/kg HPLC-fluor. kaffe 0,2 130 g/kg (rostat kaffe) g/kg (pulverkaffe) HPLC-fluor. 2:4 B g/kg B g/kg HPLC-fluor. 2:4 0,1 120 g/kg Ochratoxin A och Zearalenon Deoxynivalenol Aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 Ochratoxin A SLV K2-m250-f11.5 SLV K2-m250-f12.4 SLV K2-m250-f14.1 SLV K2-m250-f15.1 HPLC-fluor. 2:4 OTA: 0,1 5,1 g/kg ZEA: g/kg HPLC-UV 2: g/kg HPLC-fluor. Torkad frukt 0,1-25 g/kg HPLC-fluor. Torkad frukt 0,3 82 g/kg Nitrat SLV K2-m232.6 HPLC Jonkromatografi Nitrit SLV K2-m232.6 HPLC Jonkromatografi 2:1,2,3,4, mg/kg 2:1,2,3,4, mg/kg 4(12)

5 Metaller Arsenik, As Bly, Pb Kadmium, Cd Kvicksilver, Hg Krom, Cr Mangan, Mn Järn, Fe Kobolt, Co Nickel, Ni Zink, Zn Molybden; Mo Selen, Se Aluminium, Al Vanadin, V Koppar, Cu Silver, Ag SLV K2-m373.4 Tillägg till NMKL 186 Lägsta nivån är LOD för våta prover: ICP-MS 2:1-6 As 0, mg/kg Pb 0,001 2,5 mg/kg Cd 0, mg/kg Hg 0,004-2,0 mg/kg Cr 0, mg/kg Mn 0, mg/kg Fe 0, mg/kg Co 0,0003 0,18 mg/kg Ni 0, mg/kg Zn 0, mg/kg Mo 0,001-3,5 mg/kg Se 0, mg/kg Al 0,12 12 mg/kg V 0,020 2,3 mg/kg Cu 0, mg/kg Ag 0,001 0,89 mg/kg Oorganisk Arsenik, ias SLV K2-m413.2 IC-ICP-MS 2:1-6 0, mg/kg Lipider och kolhydrater Stärkelse SLV K2-m228.3 Tillägg till NMKL 145 Enzymatisk 2:1-6 0,1 100 g/100 g prov Kolesterol SLV K2-m234.9 GC-FID 2:1,2,3,4, mg/100g Kolhydrater, lågmolekylära Fruktos Galaktos (end 2:3,6) Glukos Sackaros Laktos Maltos Sorbitol Xylitol SLV K2-m235.5 GC-FID 2:1-6 0,1-100 g/100g Fettsyrasammansättning SLV K2-m257.7 GC-FID 2:1,2,3,4,6 0,1 100 % 5(12)

6 PAH i livsmedel Metylchrysen Antracen Antantren Bens(a)antracen Bens(b)flouranten Bens(a)pyren Bens(e)pyren Bens(j)flouranten Bens(k)flouranten Benso(ghi)perylen Chrysen Coronen Cyklopenta(cd)pyren Dibens(ah)antracen Dibens(ae)pyren Dibens(ah)pyren Dibens(ai)pyren Dibens(al)pyren Flouranten Indeno(123-cd)pyren Perylen Phenantren Pyren Trifenylen SLV K2-m310.9-f GC/MS 2:1,2,4, 6 0,3 40 µg/kg Organiska miljöföroreningar Organiska klorföreningar Grund Organiska klorföreningar Organiska klorföreningar Organiska klorföreningar SLV K2-m261.5-f SLV K2-m261-f1.7 SLV K2-m261-f2.7 SLV K2-m261-f3.6 GC-ECD GC-ECD 2:3, modersmjölk PCB 0,01 10 g/kg Pesticider 0,01 40 g/kg GC-ECD Ägg PCB 0,2 30 µg/kg fett Pesticider 0,2 80 µg/kg fett GC-ECD 2:2 PCB 0,05 50 µg/kg Pesticider 0, µg/kg 6(12)

7 Bromerade flamskyddsmedel Grund SLV K2-m262.1-f GC/MS Bromerade flamskyddsmedel SLV K2-m262-f1.2 GC/MS 2:3, modersmjölk > 1,3 ng/kg Bromerade flamskyddsmedel SLV K2-m262-f2.1 GC/MS Blodserum > 1,25 ng/kg DNA-analyser med Real Time PCR Kvalitativ och kvantitativ analys av DNA Grund Isolering av DNA (extraktions) GTS soja (MON-Ø4Ø32-6) (eventspecifik) MON810-majs (MON-ØØ81Ø-6) (eventspecifik) Lektingenen (endogen referensgen för soja, artspecifik) CaMV (blomkåls-mosaikvirus) (CaMV-specifik) p35scamv (elementspecifik, (screening)) Nos-T (elementspecifik, (screening)) SLV K2-m369.3-f SLV K2-m237.9-f 2:1-7 SLV K2-m263.7-f Real Time PCR 2:1-7 0,025 %** SLV K2-m264.7-f Real Time PCR 2:1-7 0,1 %** SLV K2-m266.8-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m277.5-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m278.6-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m279.6-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 7(12)

8 Pat-gen (Fosfinotricin-Nacetyltransferasgen från Streptomyces Viridochromogenes (elementspecifik, screening) Bt11-majs (SYN-BTØ11-1) (eventspecifik) NK603-majs (MON-ØØ6Ø3-6) (eventspecifik) GA21-majs (MON-ØØØ21-9) (eventspecifik) Bt10-majs och Bt11-majs (konstruktionsspecifik) TC1507-majs (DAS-Ø15Ø7-1) (eventspecifik) RT73-raps (MON-ØØØ73-7) (eventspecifik) MON863-majs (MON-ØØ863-5) (eventspecifik) MS8-raps (ACS-BNØØ5-8) (eventspecifik) RF3-raps (ACS-BNØØ3-6) (eventspecifik) UGPase (UDP-glukos-pyrofosforylas) (endogen referensgen för potatis, artspecifik) EH92-potatis (BPS ) (eventspecifik) PLD (Fosfolipas-D) (endogen referensgen för ris, artspecifik) T25-majs (ACS-ZMØØ3-2) (eventspecifik) SLV K2-m289.5-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m292.5-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m296.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m304.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m307.3-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m308.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m312.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,05%** SLV K2-m316.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m321.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m322.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m323.4-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m324.3-f Real Time PCR 2:1-7 0,09%** SLV K2-m325.4-f Real Time PCR 2:1-7 Ref gen SLV K2- m328.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 8(12)

9 Bar (Fosfinotricin-Nacetyltransferasgen från Streptomyces hygroscopicus) (elementspecifik, screening) Bt63-ris (konstruktionsspecifik) SLV K2-m329.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m330.3-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ LLRICE62-ris (ACS-OSØØ2-5) (eventspecifik) majs (DAS ) (eventspecifik) MIR604-majs (SYN-IR6Ø4-5) (eventspecifik) T45-raps (ACS-BNØØ8-2) (eventspecifik) A2704-soja (ACS-GMØØ5-3) (eventspecifik) DP soja (DP-3Ø5423-1) (eventspecifik) DP soja (DP356Ø43-5) (eventspecifik) RR2Y-soja (MON ) (eventspecifik) Hmg (High Mobility Group) (endogen referensgen för majs, artspecifik) LY038-majs (REN-ØØØ38-3) (eventspecifik) 3272-majs (SYN-E3272-5) (eventspecifik) MON majs (MON-88Ø17-3) (eventspecifik) SLV K2-m331.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m337.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m341.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m342.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2- m344.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m351.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m352.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m353.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m358.2-f Real Time PCR 2:1-7 Ref.gen SLV K2-m361.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m362.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m364.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** 9(12)

10 MON majs (MON-89Ø34-3) (eventspecifik) A soja (ACS-GMØØ6-4) (eventspecifik) majs (DP-Ø9814Ø-6) (eventspecifik) Cruciferin A (endogen referensgen för raps, artspecifik) MIR 162-majs (SYN-IR162-4) (eventspecifik) AM potatis (BPS-A1Ø2Ø- 5) (eventspecifik) Bt176-majs (SYN-EV176-9) (eventspecifik) MON soja (MON-877Ø1-2) (eventspecifik) MS1-raps (ACS-BNØØ4-7) (eventspecifik) RF1-raps (ACS-BNØØ1-4) (eventspecifik) RF2-raps (ACS-BNØØ2-5) (eventspecifik) Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) (eventspecifik) CV127-soja (BPS-CV127-9) (eventspecifik) FG72-soja (MST-FGØ72-2) (eventspecifik) MON soja (MON-877Ø5-6) (eventspecifik) SLV K2-m365.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m370.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m376.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m377.2-f Real Time PCR 2:1-7 Ref. gen SLV K2-m379.2-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m384.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m387.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m388.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,025%** SLV K2-m391.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m392.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m393.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m394.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m397.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** SLV K2-m400.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ SLV K2-m401.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ 10(12)

11 Kromosomalt svin-dna SLV K2-m403.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ MON87460-majs (MON-8746Ø- 4) (eventspecifik) SLV K2-m404.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** Myostatin SLV K2-m406.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt häst-dna SLV K2-m407.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt svin-dna SLV K2-m408.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt nöt-dna SLV K2-m409.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ DAS40278-majs (DAS-4Ø278-9) (eventspecifik) SLV K2-m410.1-f Real Time PCR 2:1-7 0,1%** Kromosomalt älg-dna SLV K2-m411.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Kromosomalt ren-dna SLV K2-m412.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kronhjort-dna SLV K2-m414.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt dovhjort-dna SLV K2-m415.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kyckling-dna SLV K2-m416.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt får-dna SLV K2-m417.2-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt kalkon-dna SLV K2-m418.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ Mitokondriellt get-dna SLV K2-m419.1-f Real Time PCR 2:1-7 Kvalitativ ** Kvantifieringsgränsen måste bestämmas för varje prov. 11(12)

12 Förändringar är markerade med fet stil, gäller dock inte rubriker. Analyssvaren skall följas av en utsvarandefras enligt dokument K2-i677 Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen. Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen. Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i ackrediteringens villkor, bilaga 1 till detta beslut. Förändrade er där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får, även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade er. Det ackrediterade laboratoriet ska alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över er, där det framgår vilka förändringar som skett inom den flexibla ackrediteringen utifrån detta beslut Förklaringar 1 Provtyper Livsmedel och foder 2:1 Kött och ägg 2:2 Fisk och skaldjur 2:3 Mjölk 2:4 Vegetabiliska produkter 2:5 Drycker 2:6 Sammansatta livsmedel 2:7 Foder 2 Mätområde Mätområde avser ens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till aktuellt arbetsområde. 12(12)

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost.

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost. Forskning Rapport Branschintern Rapport nr 7026-1 2001-12-04 Näringsvärden i svensk hårdost Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svem;;k hårdost. Erik Svensson och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-02-23 2015/217

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-02-23 2015/217 Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel Aceton LidLäk.0A.11 GC Läkemedelssubstanser/lösningar 1 1000 mg/l (kalibrerat mätområde) ADF-N + ADF LidNär.0A.22 AOAC 973:18 Tecator AN304, ASN 3436, 3429

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Version 20110621. Version 20110307

Version 20110621. Version 20110307 Version 20110621 Vitamin C, folat, karotenoider och vitamin K är analyserat i bär och samtliga bärvärden uppdaterade. Några nya bärsorter har även tillkommit: aronia, havtorn och vita vinbär. Version 20110307

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 Kosttillskott för oss som lever i Norden. ACO har en ny serie kosttillskott som är utvecklade för oss som lever

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Analyser av dialys och dricksvatten

Analyser av dialys och dricksvatten Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj 2014 12/05/2014 www.eurofins.com En världsledare i analystjänster 15 000 anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier,

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS. .RIGHT PARTNER

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS. .RIGHT PARTNER ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS..RIGHT PARTNER masr1 HEMMA HOS ALS LULEÅ Bild 2 masr1 Martin.stener; 2009-11-23 SOMLIGA GÅR G R MED SMUTSIGA SKOR Första våning SOMLIGA

Läs mer

Utvärdering av sekventiella lakförsök

Utvärdering av sekventiella lakförsök Upprättad av: Henrik Eriksson, Envipro Miljöteknik, Göteborg Bakgrund och syfte Inom ramen för huvudstudien av Valdemarsviken har sekventiella lakförsök utförts på tre stycken sedimentprover. Syftet med

Läs mer

Analysförteckning Livsmedel

Analysförteckning Livsmedel Analysförteckning Livsmedel Uppdaterad 2014-01 2014-01-07 Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidnr Provberedning 3 Näringsvärdesanalyser 3 Vattenhalt /Torrsubstansbestämning 4 Kväve- och proteinbestämningar 4

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Analysförteckning Livsmedel

Analysförteckning Livsmedel Analysförteckning Livsmedel 2009-01-12 Prislista 2008 sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidnr Innehåll 2 Provberedning 3 Näringsvärdesanalyser 3 Vattenhalt /Torrsubstansbestämning 4 Kväve- och proteinbestämningar

Läs mer

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl.

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl. Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl Finansiär: Miljökvalitetsnorm för partiklar i utomhusluft 2005 Årsmedelkoncentrationen

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA!

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! The Green Bakery AB, 2007 Vad är Växtkraft? Växtkraft är ett mjöl som baseras på ett urval av biologiskt odlade spannmål av högsta kvalitet Avgörande för urvalet är näringsinnehållet

Läs mer

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan sondnäring från fresenius kabi original original fibre* energy energy fibre* HP energy 1000 complete 1200 complete Komplett sondnäring med* och utan fiber. 1 kcal/ml. Fr e s u b i n o r i g i n a l 500

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Miljöföreläsning 6: metaller och näringsämnen

Miljöföreläsning 6: metaller och näringsämnen k6metal.doc, 03-12-05, Miljöföreläsning 6: metaller och näringsämnen En tidigare föreläsning behandlade miljögifter och hälsoeffekter, speciellt med avseende på organiska miljögifter. Denna föreläsning

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Innehåller per 100 ml. Innehåller per 100 ml

Innehåller per 100 ml. Innehåller per 100 ml sondnärin Närinsmässit kompletta sondnärinar färdia att använda. finns i flera varianter för att kunna anpassas till varje patients behov. Ett säkert och enkelt system för enteral nutrition. sondnärin

Läs mer

Älgkött - analys av näringsämnen

Älgkött - analys av näringsämnen Rapport 18-2008 Älgkött - analys av näringsämnen av Marianne Arnemo, Irene Mattisson, Anders Staffas och Hanna Sara Strandler LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion: Livsmedelsverket,

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås.

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås. Flingguide 05.2010 1 Här kan du läsa om innehållet i Kellogg s flingor och bli klokare på vad du äter. Det finns också information till dig som är överkänslig mot vissa ingredienser i flingor. Frukost

Läs mer

RAPPORT. Metaller i mossa i Östergötlands län, 2010. Väggmossa (Pleurozium schreberi) Husmossa (Hylocomium splendens)

RAPPORT. Metaller i mossa i Östergötlands län, 2010. Väggmossa (Pleurozium schreberi) Husmossa (Hylocomium splendens) RAPPORT Metaller i mossa i Östergötlands län, 2010 Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson Oktober 2011 Rapporten godkänd 2011-10-20 IVL rapport B 2003 Karin Sjöberg

Läs mer

Kött och näring. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött.

Kött och näring. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött. En portion stekt biff (100 gram) ger 22 gram protein. Samma mängd protein ger 250 gram (motsvarar innehållet i en burk) kokta vita bönor Kött och näring

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2 PROVNINGSJÄMFÖRELSE Metaller i vatten Ag Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb Sb U V Zn Bo Lagerman Eva Sköld - 1 ISSN 113-341 Tryckeri:ITM, 1-1-1 ISRN SU-ITM-R-86-SE - 4 ITMs och Naturvårdsverkets provningsjämförelser

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

Näringsämnen i matvaror

Näringsämnen i matvaror Introduktion För att kunna leva behöver varje levande organism näringen. Människor får näring via maten. Det finns flera olika näringsämnen, men de viktigaste för oss är de energirika ämnen kolhydrater,

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT OCH~ FORSVAR NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET FÖDA, MATSPJÄLKNINCi, TRANSPORT OCH FÖRSVAR KAN DU redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

Läs mer

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen Aluminium - den gröna metallen Förekomst Aluminium är näst efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Ur mineralen bauxit framställs aluminiumoxid, utgångsmaterialet vid metalltillverkningen.

Läs mer

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial På listan Utanför listan Antimon (Sb) Litium (Li) Beryllium (Be) Nickel (Ni) Gallium

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR SV 25.5.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 136/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över

Läs mer

2007-04-25. grow vitamineral

2007-04-25. grow vitamineral grow vitamineral Cintanas grow vitamineral är ett fodertillskott som är anpassat för fölungars och unghästars speciella behov. Under den första tillväxtperioden är det extra viktigt med ett korrekt intag

Läs mer

Vad räknas till frukt och grönt?

Vad räknas till frukt och grönt? Ät hälsosamt! Norrbottens läns landsting 2013-10-15 Frukt & grönt Vad räknas till frukt och grönt? 1 Frukt & grönt Vilka näringsämnen finns i frukt och grönt? Vitaminer Mineralämnen Kolhydrater Protein

Läs mer

Hur kvalitetssäkrar vi våra miljöanalyser? Kvalitetssäkra miljöanalyser

Hur kvalitetssäkrar vi våra miljöanalyser? Kvalitetssäkra miljöanalyser Hur kvalitetssäkrar vi våra miljöanalyser? IVL Svenska Miljöinstitutet En viktig mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle Forskning och konsultverksamhet inom hela området klimat, energi, miljö

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion.

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Muskeltrötthet eller muskelkramper kan bero på många faktorer. Stress, ärftlighet, hård träning, toxinbelastning eller näringsobalans. Man kan hitta många

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Mjölkfri kost Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Olika reaktioner på mjölk Komjölkproteinallergi: är en allergi mot proteinerna i mjölk. Vanliga symtom är kräkningar,

Läs mer

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Grundläggande näringslära Energiintag och fördelning kopplat till prestation Trenddieter kopplat till prestation Train low, compete high Egna erfarenheter

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se lfa ida alfa vida PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG Hej. Vi är alfa vida. Vårt mål är att hjälpa individen att förbättra sin hälsa och därigenom livskvaliteten. Därför grundades alfa vida International AB

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer