Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG 96. 84 belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET"

Transkript

1 Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2 Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: Stockholm. Tfn: E-post: ISBN: Text: Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB Omslagsteckning: Michael Schneider Form och produktion: Björn C Hårdstedt Tryck: Prakttryck AB, Stockholm Distribution: Kommentus Förlag, tfn

3 Släpp fram idéerna Idékatalog 96 Denna den tredje utgåvan av idékatalogen innehåller ett axplock av belönade förslag från kommunernas gatukontor och motsvarande. I huvudsak är det förslag som kan vara av intresse för andra kommuner än den egna. Idébokens syfte är att sprida de idéer som kommer fram och stimulera till kontakter med förslagsställare och kontaktpersoner. Alltså, ta för er av godbitarna och låt boken inspirera till ökad kreativitet. Tre förslag har valts ut av projektgruppen och premieras av Kommunförbundet på gatudriftdagen i oktober 96. Förslagen representerar olika områden, är tillämpbara i olika delar av landet och är både enkla och geniala. Bengt Karlsson, Magnus Sivertsson, Stefan Kilkki, Anders Andersson och Håkan Mårtensson från Tekniska kontoret i Varberg får pris för sin gummiklädda skottkärra som används vid stentransport från stenbasken. Kjell Lundström från Tekniska kontoret i Luleå får pris för renovering av gamla nedstigningsbrunnar. Stig Hellberg från Gatubolaget i Göteborg får pris för sin metod att renovera stödmur utan att göra ingrepp i gatan. Beställ fler exemplar av idékatalogen med blankett sist i detta häfte och sprid på arbetsplatserna för att inspirera till nya idéer. Inget är så bra att det inte kan göras bättre är en bra utgångspunkt för kreativitet. I skriften Släpp fram idéerna från 1994 som också kan beställas med blanketten i detta häfte finns praktiska tips på hur man kan organisera förslagsverksamheten i kommunens organisation. Texten och bilderna till nedanstående förslag kan inte på långt när göra förslagen rättvisa, så ring för en mer utförlig beskrivningen. Frågor kring idékatalogen och förslagsverksamheten kan ställas till Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB (tfn nedan), Håkan Johansson på Kommunförbundet, tfn , eller till någon i projektgruppen. Frågor om enskilda förslag ställs naturligtvis till respektive kommuns kontaktperson eller till förslagsställarna. I projektgruppen medverkar: Björn Berntsson, ; Per-Olof Linder, ; Sven Sundin ; Tove Svensk, ; Marianne Liljenstrand, samt Leif Blomberg Svenska Kommunförbundet i oktober Idékatalogens utveckling Antal medverkande kommuner Publicerade förslag 3

4 1. Sidomonterad plåt på schaktblad till väghyvlar Hans-Olov Eriksson, Niklas Berglund och Börje Skoog. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Sidoplåten innebär att man kan begränsa antalet hyveldrag genom att den hindrar grusmassorna att tränga ut i sidled. Material sparas genom att en mindre mängd grus förs ut i vägslänten. Sidoplåtens betydelse är mest värdefull vid justerings- och förstärkningsarbeten med bärlager. Plåten kan även användas vid asfaltskärning. 2. Förbättring av sidovingar till lastbilsplog Sven Hellström. Britt Solem-Ljunggren, Markbyggarna Gävle, tfn Ett utbytbart slitstål till plogytterkant. Sidoplogen slits lätt ner mot trottoarkanter och andra ojämnheter och måste i regel repareras ett par gånger per säsong till höga kostnader. Det stål som konstruerats går lätt att byta. Tidigare tog det ett 1 2 dagar per plog och år att reparera. Nu tar det endast 1 2 tim. 3. Vattentank på vibroplatta Morgan Slätt. Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, tfn Avtappningstappen till plasttanken på vibroplatta LF30 vibrerade lätt sönder. En egen modell av avtappningstapp har tillverkats. 4

5 4. Delning av befintlig sandspridarskopa Kent Duvmo. Stig Larsson, Tekniska kontoret Gällivare, tfn För att kunna tillmötesgå sparkåkare och sanda bara halva trottoaren delas befintlig sandspridarskopa med en enkel delningsplåt som fästs med två skruvar i skopan. Plåten kan alternera mellan höger och vänster sida. Vill man sanda hela bredden lyfter man ut plåten. 5. Handikapparkering, uppkörningsstenar Stefan Johansson. Margareta Andersson, Gnesta kommun, tfn Transportlåda i snickarbilar. Idag går det ej att köra rullstol upp på trottoaren för att kantstenen är för hög. Förslaget är att ändra till uppkörningsstenar på en del av kanten. Sten-Erik Larsson. Stig Larsson, Tekniska kontoret Gällivare, tfn En låda för att hålla ordning på spik- och skruvpaket och verktyg i snickarnas skåpbil har konstruerats. Lådan monteras på skenor inne i bilen för lastning och lossning. Den är utrustad med stödben som kan fällas ut och sidohandtag för att kunna bäras. Inskjuten spärras lådan med en sprint i skenan så att den inte glider fram vi inbromsning. 5

6 7. Insamling av vägdata Håkan Eklund. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn Vägdata samlas in och bearbetas för att utgöra underlag för underhållsplanering. En bil har specialutrustats med dator och mätutrustning. En tillämpning i dataprogrammet Access samt menyplatta har utvecklats. Efter inventeringen kan vägdata presenteras efter kundens önskemål. 8. Beräkning och redovisning av salt i betongkonstruktioner Jan Tuvert. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn Renovering av stödmur Dagens metod är att rita in kalibreringsvärdena på ett logaritmiskt diagram. Analysvärdena i millivolt ritas in och avläses i Cl/betongvikt. För att få jämförelse med normerna måste värdet omräknas i CL/cementvikt. Den nya metoden är att behandla värdena i ett utvecklat PCprogram där millivoltvärdena mats in och omvandlas till rätt värde i Cl/cementvikt. Redovisningen sker grafiskt med staplar och gränsvärden inlagda så att omfattningen av skador tydligt framgår. Stig Hellberg. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn Renovering av stödmur, som är skadad i de nedre delarna utan att ovanliggande murdelar behöver demonteras. Inga schakter behövs. 6

7 10. Spridningskonstruktion till sidoläm på lastbil för utläggning av grus på gångbanor Lars Håkansson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn Med denna sinnrika konstruktion kan vart 7:de gruslass sparas in. Helsingborg har ca 100 mil gångbanor. 11. Stolpresare till belysningsstolpar Bengt Larsson Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Ett verktyg för stolpresning där hela stolpen med utliggare reses i ett moment. 12. Autocad-meny för ÅV-platser Suzanne Andersson. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, En särskild menyplatta är utvecklad, där alla standardfigurer och vanliga kommandosekvenser nås med ett tryck på menyn. 13. Autocad-meny för trafikplaner Rolf Andersson Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, I våra projekteringsuppdrag ingår allt oftare att göra trafikplanen. Tidigare saknades hjälpmedel i Autocad för detta. En sådan meny har nu utvecklats. 7

8 14. Grusplanerivare Bengt Larsson och Håkan Svensson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn En traktorburen grusplanerivare som luckrar upp, jämnar och fyller ut ojämnheter på bollplaner och gångbanor. Rivaren kan även användas att riva bort isskorpan på cykel- och gångbanor under vinterhalvåret. 15. Halkbekämpning på gång och cykelvägar Manfred Mårtensson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Använd vanligt grus eller 0/4 kross istället för det dyra torkade gruset. Genom att skydda grushögen mot regn så att den inte fryser samt byta klackarna på utmatarvalsen till högre klackar och ev öka hastigheten på utmatarvalsen genom att skifta kugghjulen. 16. Utskjutbart flat på lyftdumper Agne Karlsson och Lennart Andersson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Ett hydrauliskt utskjutbart flak har konstruerats som medför att två containrar kan lastas och transporteras samtidigt. Detta har inte varit möjligt tidigare. 17. Kombinerad automatisk spridarläm Bengt Andersson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Förslaget ger förenklad hantering av grusspridning av enstaka lass. Bilens automatläm fälls normalt i underkant. Efter en enkel ombyggnad kan lämmen hängas i överkant. Med enkla handgrepp kan då lämmen arrangeras för grusspridning. 8

9 18. Gummiklädd skottkärra Bengt Karlsson, Magnus Sivertsson, Stefan Kilkki, Anders Andersson och Håkan Mårtensson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Skottkärran som används vid stensättning har invändigt klätts med gummi för att minska bullret. Bl a uppstår bullret vid tippning av sten från den stora stenbasken ned i kärran. 19. Tång för lyft av storgatsten Bengt Karlsson, Magnus Sivertsson, Stefan Kilkki, Anders Andersson och Håkan Mårtensson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Den tång som tidigare användes vid hantlangning av storgatsten kräver att man använder båda händerna. Den nya konstruktionen (en omkonstruktion av virkestång) gör att man kan använda en hand. 20. Rengöring av gräsklippare Lars Erik Eriksson. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Genom att montera en anslutning till vattenslang på rotorkåpan kan renspolning ske utan att välta klipparen. Härigenom undviker man det oljespill som blir när klipparen välts för rengöring. 21. Förankring av julgranar på offentliga platser Bo Karlsson och Håkan Eriksson. Gunnel Arvidsson, Eskilstuna, tfn Med hjälp av fixeringsrör i botten på hålet hålls granens rotända fixerad i marken. Inte längre risk för snedblåsta granar. 9

10 22. Stödställning för lyftanordning vid avlastning av blomsterfat Torsten Almén och Håkan Ericsson. Gunnel Arvidsson, Eskilstuna, tfn Vid avlastning av större blomsterfat fyllda med jord och växter, används bilkran. Kroken är fäst i fatets lyftanordning (kätting från botten) Det är inte ovanligt att fatet kommer i svängning med stjälprisk som följd. Förslaget innebär att använda en stödställning med 3 stag som fästs upptill i kroken och nedtill i fatets kanter. 23. Sidoförskjutning av slaghack/klipp Per-Arne Nilsson. Stig Larsson, Tekniska kontoret Gällivare, tfn Redskapsfäste till traktor för slaghack/klipp konstruerad så att slaghacken hydrauliskt kan sidoförskjutas. Förutom att spara tid ger det bl a följande fördelar. Lättare att komma åt i slänter då traktorn slipper köras lutande. Lättare att klippa runt träd, stolpar, rabatter och stenar. 24. Sprutramp för kemisk ogräsbekämpning till transportbil Per-Olof Olsson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn Sprutrampen monteras på transportbilens sida. Pumpen manövreras elektriskt från hytten och kan vikas ut till olika arbetsbredder. Den är fjäderbelastad så att den vrider undan för hinder. Sprutrampen används för kemisk ogräsbekämpning av gaturefuger och gångbanor. 10

11 25. Underlätta arbetet med klippdäcket till Toro 580 Lars Erik Eriksson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn För att komma åt knivarna på främre klippdäcket skall föraren enligt TORO köra mot en vägg och föra upp däcket och montera ett säkerhetsjärn. Detta är komplicerat. Förslaget är att föraren fäller ut två järn på klippdäcket. Därefter sätter han sig i förarhytten och lyfter upp däcket till vertikalläge och monterar en säkerhetswire mellan hytt och klippdäck. Sedan kan föraren arbeta obehindrat med knivarna. Även om föraren får problem vid klippningen ute på gräsytorna så klarar han att själv åtgärda problemet. 26. Vagn till plastbaljor Monika Nilsson Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå, tfn Som parkarbetare rensar man ogräs, plockar sten och skräp som läggs i plastbaljor. För att undvika tunga lyft har vi tagit fram en vagn för att köra plastbaljan på. 27. Transportkärra för parkbänkar Roland Berg. Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå, tfn Kärran passar all modeller. En person kan ensam återställa bänkar som flyttats av glada nattvandrare. Kärran klarar fyra bänkar samtidigt. 11

12 28. Frontmonterad Votex gräsklippare Kjell Nilsson, Kaj Håkansson. Åke Rosberg, Tekniska kontoret Hörby kommun, tfn Normalt fungerar en Votexklippare efter en traktor. Den består av tre stycken rotorklippaggregat, som drivs med en kilrem från en kraftöverföringsaxel. Votexklipparen har byggts om för frontmontage. Nu slipper man att maskrosorna reser sig i hjulspåren. 29. Graffitimålad manskapsvagn Eva Andersen och Kerstin Kraft. Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, tfn Vagnarna utsätts ofta för klotter. Därför har två vagnar på prov graffitimålats. Dessa har hittills fått vara ifred. 30. Instruktioner för maskiner Jan-Inge Samuelsson. Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, tfn Prislista från förråd Ur broschyrer och handböcker plockas instruktioner som rör säkerhet och handhavande av maskiner. Materialet plastas in och medföljer maskinen när den hyrs ut till kund. Torbjörn Egardt Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, tfn Revideringar har tidigare utförts manuellt. Genom att scanna in en bild från en broschyr eller liknande i ett registerdokument i en pc med tillkommande text kan man mycket snabbt ändra eller göra ett tillägg. 12

13 32. Kompaktor, hjulrenovering Bengt Gunnarsson. Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, Kamhjulen till kompaktorn är av stål Ø1,8 m har dubbla rader av stålkammar ca 15 cm höga. med c/c 0,5 m. Pga slitage ersätts dessa vartannat år. Dessa har tidigare svetsats fast i exakt samma läge som föregående kam. Allt gammalt stål måste då skäras bort och sedan slipas till exakt passning före påsvetsning. (24 kammar/hjul) Den nya metoden är att svetsa kammarna 10 cm vid sidan om de gamla, vilket gör att borttagningen av de gamla inte behöver vara så noggrann. 33. Färdigpackad sats av godkänt avstängningsmaterial Joachim Pihl. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn En färdigpackad sats av godkänd avstängningsmaterial. Satsen består av staket och konor med tillhörande belastningar, sidomarkeringsskyltar, tillfälliga vägskyltar typ arbetare på väg, återvändsgata och vägomläggningspilar, varningslampor och flaggspel. 34. Stöldskydd EPM Valvo Räim m fl. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, Det finns ca 1300 elektroniska P-mätare (EPM) i Göteborg Under 4 mån gjordes inbrott i 130 apparater. En stålplatta har monterats över skarven mellan fronten och bottenplattan. Härigenom försvåras möjligheten att bryta upp frontplattan. 13

14 35. Dataprogram för biljettmaskiner Leif Karlsson. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, tfn automater justeras årligen i Göteborg vad gäller tider och avgifter. Ett dataprogram har utvecklats som betydligt underlättar omkodningen. 36. Batterihållare till elektroniska parkeringsmätare Valvo Räim m fl. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, Batterihållarnas kontaktdon är undermåliga så att glapp uppstår mellan batteri och kontaktdon. Genom att fästa kontaktdonen med popnitar har bristen kunna avhjälpas. Cirka 500 batterihållare har reparerats/modifierats. 37. Skydd för att fiska P-tid Kurt Nilsson. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, Några parkörer fäster en tråd på ett 5 eller 10 kronorsmynt och matar detta fram och tillbaka genom myntinkastet på biljettautomater. Härigenom kan de få ut P-biljetter för stora belopp. Differens uppstår mellan biljettremsans belopp och innehållet i myntboxen. Kurt har konstruerat ett skydd bestående av en ståltråd och en strömbrytare som kopplas till biljettmaskinens ångerfunktion. Resultatet blir att när ett mynt försett med en tråd förs ned via myntinkastet utlöses ångerfunktionen. Inget belopp registreras och ingen biljett kommer ut. 14

15 38. Krage på myntbox Göran Mattsson. Mona Andersson, Mölndals Kommun, tfn Ett flertal inbrott har skett i biljettautomater i Mölndal. Luckan har brutits upp till myntboxen. Nu har en krage tillverkats på ett lokalt verkstadsföretag och svetsats runt luckan. 39. P-City Lars Hågbrandt. Lars Hågbrandt, Tekniska kontoren Norrköping, tfn Kundanpassad parkering i centrala Norrköping. På basis av enkät bland kunderna startades ett gemensamt projekt med de privata fastighetsägarna i centrum. Tillsammans utformades kundanpassade taxor, policy för verksamheten och skyltning m m. 40. Fotsteg till lastbilens sidostam Monika Nilsson. Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå, tfn Ett fotsteg som man hänger på lastbilens sidostam för att lättare komma upp på flaket, t ex vid körning av ris. 41. Slagverktyg för rörfundament Martin Andersson, Tomas Kasparsson och Agne Karlsson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Ett slagverktyg har tillverkats för att slå ner rörfundament. 15

16 42. Manöverplattform för kranbil Ola Hägglund och Willam Persson. Jan Hedström, Tekniska kontoret Sandviken, tfn När kranen skall användas måste föraren kliva ner från förarplatsen till marknivå, en höjdskillnad på 1,2 m. Vid kantstensarbeten t ex sker ständiga lyft med korta förflyttningar av bilen. Den infällbara manöverplattformen nås lätt från förarplatsen och ger samtidigt föraren en god överblick av både lastflak och lossningsplats. 43. Tillfälliga vägbulor, slangbroar vid vägarbete Håkan Svensson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Specialtillverkad släpvagn Temporära vägbulor för att sänka hastigheten vid vägarbete. Som vägbulor kan man använda slangbroar. Syftet är att värna om vägarbetarnas arbetsmiljö. Håkan Svensson och Lars Erik Larsson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn En släpvagn har tillverkats för att kunna transportera gångbanevält efter personbil eller liten lastbil. 45. Täcka kommunrabatter med fiberduk och flis Eva Brink och Lars Karlsson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn För att kommunens rabatter ska se välskötta ut kan de täckas med fiberduk och 10 cm barkflis. Härigenom kan man undvika kemiska bekämpningsmedel och minska behovet av mekanisk och termisk ogräsbekämpning. Skötselkostnaderna kan minska kraftigt. 16

17 46. Sugmunstycke till lövsug Kalle Johansson. Krister Persson, Tekniska kontoret Ängelholm, tfn På originalet finns endast en gummiduk som hänger ner på bakkanten av sugmunstycket. En gummiduk som även täcker kortsidorna. på munstycket har tillverkats. I framkanten har jag satt en borste. Insuget till fläkthuset har försetts med två nya fästpunkter. På originalet finns bara två fästpunkter vilket gör att kåpan blir sned och tar tjuvluft. 47. Gallerrensning vid Stampens Kvarn Stig Persson och Sven- Anders Johansson. Marita Sohl, Alingsås kommun, Under hösten fastnar mängder av löv i gallret så att det behövs daglig rensning. Ett rör har lagts som läns diagonalt innan gallret så att löven samlas i ett hörn. Rensningen går snabbare och utgör inte längre något trafikhinder. 48. Markering av stängd ventil Roger Paradh och J-O Björling. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn För att markera och ej glömma att öppna stängda AV:n, sätts numrerad rödmärkt bricka över befintlig märkning med stripes. Då ventilen åter är öppnad eller lagad tas brickan ned genom att knipsa bandet med en tång. För att ha kontroll på brickorna sättes dom i en speciell låda. Vinst: Inget gammalt vatten med hög bakteriehalt blir stående i ledningen. 17

18 49. Provisorisk vattenförsörjning vid ledningsbrott Ralf Berglie och Bernt Engström. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Vattentank med hydroprocess kan användas vid driftstörningar till abonnenter som är mycket vattenberoende t ex jordbruksfastigheter med djurstallar, restauranger o dyl. Använd en eller flera 500 liters plasttankar som finns på förrådet i Islingeby och pump. Stäng serviskranen till fastigheten, lossa vattenmätaren och anslut pumpen på intagsledningen efter vattenmätaren. Pumpen kan sedan sättas igång. och försörja fastigheten med vatten tills reparationen är gjord. Vid ledningsbrott under helger kan reparationen uppskjutas till närmaste vardag. 50. Verktyg för justering av ventilbetäckning Göran Friberg. Vera Eriksson, Borlänge kommun, Vid justering av ventilbetäckningar har det visat sig att betäckningen släppt från teleskopgarnityret pga att ett spett använts. Lyftet blir då bara på ena sidan med påföljd att ena örat på garnityret gått av. Med det nya verktyget lyfter man rakt upp utan snedbelastning. 51. Dragverktyg för relining Göran Friberg, Karl-Erik Wikman. Vera Eriksson, Borlänge kommun, Rörfabrikantens dragverktyget har släppt vi ett antal tillfällen. Då har vi fått dra tillbaka hela röret och spola igenom wiren. Om vi inte lyckats dra tillbaka röret tvingas vi gräva. Med det nya dragverktyget ska dessa problem vara eliminerade. 18

19 52. Nödkörningsutrustning för avloppspumpstationer Håkan Eriksson. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Utrustningen, som består av Ekolod, tryckgivare typ level Control LSP-LPP kan användas i avloppspumpstationer när den ordinarie pumpstyrningen havererat, t ex pga åska. Det kan då ta 1 3 dagar att få en ny på plats eller befintlig utrustning reparerad. Med förslagen nödkörningsutrustning undviker man att pumpstationen står och bräddar ut orent avloppsvatten i diken, bäckar, sjöar m m. Nödkörningsutrustningen kan anslutas i ett vanligt vägguttag. 53. Ombyggnad av Tuna Hästbergs reningsanläggning Per-Erik Hedberg, Hans-Erik Jansson, Jan-Åke Pettersson, Lars-Åke Westman och Ingemar Gustafsson. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Pådragare av pumphjul Genom att dela av infiltrationsdammen kan man minimera bräddning och därmed höja den totala reningseffekten. Åtgärden förkortar också den energikrävande torkningen som måste göras efter att bassängen ställts av för torkning. Börje Andersson. Lars Hedén, Tekniska kontoret Borås, tfn Alla pumpar har två eller flera lager och alla dränkbara pumpar mekaniska tätningar. För att förhindra att skador uppstår vid reparationer eller pumphjulsbyten har jag tillverkat en s k pådragare. En helgängad stång gängas in i pumpaxel. Ett plattjärn med axiallager sätts mot pumphjulet. På den helgängade stången sitter en kraftig mutter som går mot axiallagret. Muttern gängas ner på gängstången och pumphjulet glider på plats. Inga slag eller stötar som kan skada lager och mekaniska tätningar uppkommer. Därmed förlängs perioderna mellan reparationerna och reservdelskostnaderna minskar. 19

20 55. Ombyggnad av kemslampumpen Dan Andersson. Lars Hedén, Tekniska kontoret Borås, tfn Kem-slammet har sedan Kem-steget togs i bruk 1977, pumpats till slamhanteringsanläggningen med hjälp av tre hydrauldrivna exenterskruvpumpar. Höga driftkostnader och oljeläckage från hydraulaggregaten med halkrisk på golv som följd, gör att vi på prov har monterat en centrifugalpump av enkel konstruktion och som normalt erfordrar mycket lite underhåll och som dessutom minskar elförbrukningen. 56. Problem med renssilar på reningsverket i Gnesta Ulf Lundqvist. Jesper Feddersen, Tekniska förvaltningen Gnesta, tfn Silarna blir ofta igensatta, vanligtvis efter helger, med översvämning på golvet och vatten i trascontainern som följd. Silarna måste spolas rena manuellt en gång per vecka, vilket är både smutsigt och ohygieniskt. För att lösa problemet har två automatiska spolramper till renssilarna konstruerats. 57. Utbildning/ ackreditering av entreprenörer Kent Dornelius. Margareta Andersson, Gnesta kommun, tfn Grävmaskinister utbildas i att utföra enskilda avloppsanläggningar och ges ett miljökort efter avlagt prov. Härigenom kan miljöinspektören frikopplas och ägna sig åt andra angelägna arbetsuppgifter. 20

21 58. Förbättring av vattentank Sven Hellström. Britt Solem-Ljunggren, Markbyggarna Gävle, tfn Tanken används att bevattna grusgångar med Dustex och vintertid isbanor med vatten. Vid spridarröret sitter en slidventil som lätt går sönder vid stötar och fasthakning. Spridarröret har förbättrats med gummibälg som tar upp fasthakningar och vibrationer. 59. Förstärkning av röranslutning till rörspräckare Kent Jacobsson och Jan Johansson. Jan Grimmefält, Göteborg VA- verket, tfn Vid rörspräckning är den nya ledningen som förs in i de gamla rören fäst direkt på rörspräckarens huvud. Om den nya ledningen utförs i tryckklass PN 6 med dimensioner mindre än 250 mm kan ledningen fläckas sönder av bultarna som fäster den i spräckhuvudet pga att godstjockleken är för dålig. I värsta fall kan ledningen lossna från spräckhuvudet och måste då schaktas upp och fästas på nytt. För att förhindra att PN 6 röret fläcks sönder monteras en rörbit av tryckklass PN 10 mellan spräckhuvudet och PN 6 röret. Rören svetsas ihop. Av erfarenhet vet man att PN 10 rör klarar av påfrestningarna från rörspräckaren. Kostnaden för att åtgärda ett brott bedöms till cirka kronor. 60. Ny fjäder till TV-kamerans rörål Sven Appelgren, Tord Eriksson och Bo Leidzén. Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Förslaget innebär att den böjliga leden på den sk rörålen som används för att föra TV-kameran genom böjar i ledningar byts ut mot en gummidel istället för den metallfjäder som nu används. Gummidelen har den fördelen att den inte deformeras eller går av lika lätt som metallfjädern. 21

22 61. Smutsfilter på slangar som används till provisoriska vattenanslutningar Anders Gustavsson. Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Provisoriska vattenledningar ska förses med ett smutsfilter. Det filter som sitter i vattenmätaren försvinner när mätaren ersätts med det T-rör som den provisoriska ledningen ansluts i. Det har vid något enstaka tillfälle hänt att partiklar följt med vattenleveranserna och fastnat i fastigheternas armaturer och förorsakat problem. Med ett filter på antingen ståndröret eller T-röret förhindras detta. 62. Minskad materialåtgång vid anborrning av serviser Mats Hivell och Klas Olausson. Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Förslaget innebär att anborrningsnippeln slopas vid anborrning av serviser på ledningar som är trycksatta. Anborrningsnippeln används för att hindra vattnet att strömma ut efter hålgörningen. Om borret istället förlängs ca 15 cm kan hålgörningen ske genom serviskranen som sedan används för att stänga av vattnet innan borret förs ut ur anborrningsmaskinen. I änden av anborrningsmaskinen finns en tätningsring som hindrar vattnet från att strömma ut. Fördelarna är dels att man kan minska materialåtgången dels att man kan montera serviskranen på anborrningsbygeln innan den ansluts på ledningen. Vid montering av kranen i schakten är det ofta problem att få runt kranen för avloppsservisen. 63. Skydd mot kallras vid TV-filmning Sven Appelgren, Tord Eriksson, Bo Leidzén och Göran Zetterlund Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Vid TV-filmning uppstår under vinterhalvåret kallras ner i den ledning som undersöks. Kallraset uppstår via de brunnar som används och är öppna under arbetet. Detta har ibland till följd att kamerans lins immar igen och filmningen måste avbrytas. För att förhindra kallraset föreslås att brunnarna som används tätas med en skiva av plyfa som är lika stor som brunnslocket med ursparing för kamerakablarna. Skivan hindrar kalluften att dra ner i den undersökta ledningen och filmningen kan utföras utan besvär. Även olycksfallsrisken minskar när brunnsöppningen tätas. 22

23 64. Vattenprovtagning Dennis Olsson. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn I grundvattenröret som provet ska tas ifrån, nedsänks ett rör med mindre dimension. I rörets nederdel är en backventil monterad, som förhindrar att vattnet rinner ut när röret hissas upp och sedan tappas på flaskor för analyser på labbet. 65. Påbyggnad av spolramp till spolbilen Jan Nilsson och Lasse Nilsson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn Spolrampen år avsedd för rengöring av kantstöd som t ex finns vid Malmöleden. Spolrampen är vinklad mot kantstöden och försedd med 6 dysor och högt vattentryck 115 bar. Vägverket har besiktigat kantstöden efter rengöring och gett klart godkänt. 66. Ombyggnad av gamla NB-brunnar. Kjell Lundström. Åke Widenrot, Luleå kommun, Pga tjälskador lyfter konor och ringar och kommer isär. Med den nya metoden behöver bara konan schaktas upp med mindre schakt och återställningsarbetet som följd. 23

24 67. Justering (sänkning)av NB-beteckning Antti Alatalo, Lars Mella. Åke Widenrot, Luleå kommun, tfn Metod att inifrån justera för höga NB-beteckningar. Förhöjningsramar av trä och plast borttages inifrån. Träramar kan också bytas mot plast. 68. Energibesparing vid Jävre reningsverk Personalen på Sandh reningsverk Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå kommun, tfn Genom att montera en värmeväxlare på utgående ledning från blåsmaskinerna kan man ersätta värmepumpen. 69. Återanvändning av förlängningsstycke på vattenmätare Jonas Göransson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Teleskopstång Det byts cirka 770 vattenmätare i snitt om året i Staffanstorp. Att rengöra de gamla förlängningsstycken är inte mer tidsödande än att anskaffa nya och fylla upp i lager m m. Jonas Göransson och Bengt Larsson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Vid filmning av ledningar uppstår ofta problem med hög vattennivå i ledningarna. Vi har tillverkat en teleskopstång med en rostfri klämma att fästa avloppspluggar med. Nu kan en man utföra detta tidigare tvåmansjobb. 71. Skydd vid utdragning av slang Uno Horntved och Björn Levin. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn En hållare till slangrulle tillverkas med skydd på båda sidor och monteras på lastbil. 24

25 72. Slangnedläggare Uno Horntved och Björn Levin. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Med en anordning på taket till kedjegrävaren kan slangen matas ned direkt efter maskinen och risken för ras minskar. Ingen behöver gå bredvid maskinen för att slägga ned slangen. 73. Nivåregleringsutrustning i vattentornet Ingvar Johansson. Lennart Ericsson, Tekn. förv. Varberg, tfn Syremätare Säkringsanordning för tryckgivarna i vattentornet. Vid åskväder uppstod ofta fel via telelinjen. Lars Erik Johansson. Lennart Ericsson, Tekn. förv. Varberg, tfn Rengöring av slamlod Syremätaren till rejekteringsbassängen på reningsverket i Varberg har konstruerats om. Den nya konstruktionen gör att behovet av daglig tillsyn blir mindre än tidigare. Vincent Jakobsson. Tove Svensk, Tekniska förvaltningen Örebro, tfn De slamlod som är monterade i slamförtjockarna på avloppsverket för att kunna mäta slamnivån behövde tidigare rengöras ofta för att inte felmätningar skulle uppstå. Ett hydroforkärl monterades inomhus där vatten och spolarvätska blandades. Lösningen trycks sedan upp med tryckluft via ledningar till en spolramp med dysor påmonterade. Detta innebär att varje gång som slamlodet kommer upp så tvättas det rent. Genom att kontinuerligt kunna mäta slamnivån i slamförtjockarna kan utpumpningen styras så att maximal TS-halt erhålls. Detta ger stabilare drift och högre energiutbyte i rötkamrarna. 25

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

GRUSSKOPOR SNÖSKOPOR

GRUSSKOPOR SNÖSKOPOR GRUSSKOPOR Grusskopa 400 400 1400 155 365 Grusskopa 600 600 1700 215 455B Grusskopa 850 850 1800 335 655C Grusskopa 1000 1000 2100 365 655C Grusskopa 1300 1300 2300 450 855C - För lastning och lossning

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum. Obs! Tänk på att du kanske måste ner med

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN På vintern använder vi fotbollsplanen på nedre skolgården för isbana så att barnen kan åka skridskor både på och efter skoltid. Traditionsenligt så är

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015 Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av 2015 BYTE AV FRÄMRE STÖTDÄMPARE (Long Stroke Shock Absorber) 1. Bilen på pallbockar fram, använd en domkraft passande för bilens vikt och den höjd den

Läs mer

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer.

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. Säkerhet Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. lyftning, flyttning och vändning av kåpan montering av avlastningsfjädrar montering av vindhake säkerställ, att släpvagnen hålls stadigt på plats

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2)

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Obs! Varning! Tänk på att vissa gevär behöver en kraft på drygt 100kg när man pressar ihop/demonterar fjädern. Man måste ha stor respekt för fjädrar som

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER Hinderkonstruktioner och virkesdimensioner för flyttbara terränghinder Bakgrund Val av material Sammanfogningsteknik Kanter och hörn Springor Markförankring Förstärkning av hinder Stagning Hindrets profil

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Användarinformation för inåtgående dörr.

Användarinformation för inåtgående dörr. Användarinformation för inåtgående dörr. PerMicke HB 2009, utgåva 1.2 Läs noga igenom all information som följer med vid köp av dörren innan ni börja öva på den. Monteringsanvisning skickas separat. Var

Läs mer

NOSTOP Förråd och matningssystem

NOSTOP Förråd och matningssystem NOSTOP Förråd och matningssystem I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

UV-Turbokåpa. JSI-UV-Turbo JVI-UV-Turbo JLI-UV-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver

UV-Turbokåpa. JSI-UV-Turbo JVI-UV-Turbo JLI-UV-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver UV-Turbokåpa JSI-UV-Turbo JVI-UV-Turbo JLI-UV-Turbo Skötselinstruktioner 2016-11 Ver. 2.0 Sida 2 Innehålll Sida Drift och skötsel anvisningar 3 Funktionskontroll av TurboSwing 3 Rengöring av tilluftsdon

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak MONTERINGSANVISNING Allmänt Förhandstips / rekommendationer Montage av Aquasol solfångare på tegeltak kan ske på olika sätt. Det vanligaste montaget och det Aquasol främst rekommenderar, är att solfångarna

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta 2P

Montageinstruktioner för Birsta 2P Montageinstruktioner för Birsta P 00.06.5 Montaget skall utföras av utbildad personal. För montage gäller räcke 07 m. bilaga samt enl. nedan. Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

MANUAL För MA, TE och ZON

MANUAL För MA, TE och ZON MANUAL För MA, TE och ZON Obs! Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

TT1300H. TerraTrailer 1300 Hydraulic. Pro-Terra Scandinavia AB, Rörläggarvägen 7, VÄRNAMO

TT1300H. TerraTrailer 1300 Hydraulic. Pro-Terra Scandinavia AB, Rörläggarvägen 7, VÄRNAMO TT1300H TerraTrailer 1300 Hydraulic Allmänt TT1300H är en kraftig ATV-vagn avsedd för många olika uppgifter. Det är en flakvagn som kan tippas framåt eller åt sidorna. Den har ett eget batteri som driver

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB BRUKSANVISNING NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB Nitmaskin NM-11 Gratulerar till inköpet aven nitmaskin HM-11. Vi tackar dig för att du väljer en produkt från SSM Produkt AB. För att erhålla ytterligare

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL

CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING. SKOGS-EKEBY, HANlNGE KOMMUN

UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING. SKOGS-EKEBY, HANlNGE KOMMUN 1(4) Lars QV!lrfordt Projekt. Nr.0802 Dilt: 08-0'+-10 UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING SKOGS-EKEBY, HANlNGE KOMMUN BESIKTNINGSDAG: 08-04-10 01 PARTER: Beställare: Generalentreprenör: Haninge kommun

Läs mer

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Teknik och fastighetschef Roland Eriksson Avdelningschef Utredning VA Karin Bäckman Distribution VA Vakant Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Avdelningschef Sektionschef Utredning Karin Bäckman VA lab A

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Uppsala Kommun Uppsala Vatten

Uppsala Kommun Uppsala Vatten Datum: 2008-03-13 Ordernr: 3480 Uppsala Kommun Uppsala Vatten Sammanställning av uppgradering av råvattenpump samt åtgärder på motor och kardanknutar Utrustning före uppgradering Beställare: Jan Hedbom,

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

HöstStäd Syret Söndagen den 4 oktober 2009 kl 10:00. Arbetsområde: Källsorteringsrum och komprimatorrum

HöstStäd Syret Söndagen den 4 oktober 2009 kl 10:00. Arbetsområde: Källsorteringsrum och komprimatorrum Arbetsområde: Källsorteringsrum och komprimatorrum Invändig och utvändig rengörning av källsorteringsrum och komprimatorrum Kontrollera grönyta på taket Kontrollera lampor (eventuellt utbyte - glödlampor

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Holms SL SOPREDSKAP: Smidig sopmaskin för mindre bärare nu med saltsopning

Holms SL SOPREDSKAP: Smidig sopmaskin för mindre bärare nu med saltsopning SOPREDSKAP: Holms SL Smidig sopmaskin för mindre bärare nu med saltsopning Holms SL är ett smidigt sopredskap för mindre bärare som kan monteras både bak och fram. Maskinen är anpassad för små och trånga

Läs mer