Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG 96. 84 belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET"

Transkript

1 Släpp fram idéerna! IDÉKATALOG belönade förslag från gatukontorens förslagsverksamhet SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2 Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: Stockholm. Tfn: E-post: ISBN: Text: Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB Omslagsteckning: Michael Schneider Form och produktion: Björn C Hårdstedt Tryck: Prakttryck AB, Stockholm Distribution: Kommentus Förlag, tfn

3 Släpp fram idéerna Idékatalog 96 Denna den tredje utgåvan av idékatalogen innehåller ett axplock av belönade förslag från kommunernas gatukontor och motsvarande. I huvudsak är det förslag som kan vara av intresse för andra kommuner än den egna. Idébokens syfte är att sprida de idéer som kommer fram och stimulera till kontakter med förslagsställare och kontaktpersoner. Alltså, ta för er av godbitarna och låt boken inspirera till ökad kreativitet. Tre förslag har valts ut av projektgruppen och premieras av Kommunförbundet på gatudriftdagen i oktober 96. Förslagen representerar olika områden, är tillämpbara i olika delar av landet och är både enkla och geniala. Bengt Karlsson, Magnus Sivertsson, Stefan Kilkki, Anders Andersson och Håkan Mårtensson från Tekniska kontoret i Varberg får pris för sin gummiklädda skottkärra som används vid stentransport från stenbasken. Kjell Lundström från Tekniska kontoret i Luleå får pris för renovering av gamla nedstigningsbrunnar. Stig Hellberg från Gatubolaget i Göteborg får pris för sin metod att renovera stödmur utan att göra ingrepp i gatan. Beställ fler exemplar av idékatalogen med blankett sist i detta häfte och sprid på arbetsplatserna för att inspirera till nya idéer. Inget är så bra att det inte kan göras bättre är en bra utgångspunkt för kreativitet. I skriften Släpp fram idéerna från 1994 som också kan beställas med blanketten i detta häfte finns praktiska tips på hur man kan organisera förslagsverksamheten i kommunens organisation. Texten och bilderna till nedanstående förslag kan inte på långt när göra förslagen rättvisa, så ring för en mer utförlig beskrivningen. Frågor kring idékatalogen och förslagsverksamheten kan ställas till Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB (tfn nedan), Håkan Johansson på Kommunförbundet, tfn , eller till någon i projektgruppen. Frågor om enskilda förslag ställs naturligtvis till respektive kommuns kontaktperson eller till förslagsställarna. I projektgruppen medverkar: Björn Berntsson, ; Per-Olof Linder, ; Sven Sundin ; Tove Svensk, ; Marianne Liljenstrand, samt Leif Blomberg Svenska Kommunförbundet i oktober Idékatalogens utveckling Antal medverkande kommuner Publicerade förslag 3

4 1. Sidomonterad plåt på schaktblad till väghyvlar Hans-Olov Eriksson, Niklas Berglund och Börje Skoog. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Sidoplåten innebär att man kan begränsa antalet hyveldrag genom att den hindrar grusmassorna att tränga ut i sidled. Material sparas genom att en mindre mängd grus förs ut i vägslänten. Sidoplåtens betydelse är mest värdefull vid justerings- och förstärkningsarbeten med bärlager. Plåten kan även användas vid asfaltskärning. 2. Förbättring av sidovingar till lastbilsplog Sven Hellström. Britt Solem-Ljunggren, Markbyggarna Gävle, tfn Ett utbytbart slitstål till plogytterkant. Sidoplogen slits lätt ner mot trottoarkanter och andra ojämnheter och måste i regel repareras ett par gånger per säsong till höga kostnader. Det stål som konstruerats går lätt att byta. Tidigare tog det ett 1 2 dagar per plog och år att reparera. Nu tar det endast 1 2 tim. 3. Vattentank på vibroplatta Morgan Slätt. Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, tfn Avtappningstappen till plasttanken på vibroplatta LF30 vibrerade lätt sönder. En egen modell av avtappningstapp har tillverkats. 4

5 4. Delning av befintlig sandspridarskopa Kent Duvmo. Stig Larsson, Tekniska kontoret Gällivare, tfn För att kunna tillmötesgå sparkåkare och sanda bara halva trottoaren delas befintlig sandspridarskopa med en enkel delningsplåt som fästs med två skruvar i skopan. Plåten kan alternera mellan höger och vänster sida. Vill man sanda hela bredden lyfter man ut plåten. 5. Handikapparkering, uppkörningsstenar Stefan Johansson. Margareta Andersson, Gnesta kommun, tfn Transportlåda i snickarbilar. Idag går det ej att köra rullstol upp på trottoaren för att kantstenen är för hög. Förslaget är att ändra till uppkörningsstenar på en del av kanten. Sten-Erik Larsson. Stig Larsson, Tekniska kontoret Gällivare, tfn En låda för att hålla ordning på spik- och skruvpaket och verktyg i snickarnas skåpbil har konstruerats. Lådan monteras på skenor inne i bilen för lastning och lossning. Den är utrustad med stödben som kan fällas ut och sidohandtag för att kunna bäras. Inskjuten spärras lådan med en sprint i skenan så att den inte glider fram vi inbromsning. 5

6 7. Insamling av vägdata Håkan Eklund. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn Vägdata samlas in och bearbetas för att utgöra underlag för underhållsplanering. En bil har specialutrustats med dator och mätutrustning. En tillämpning i dataprogrammet Access samt menyplatta har utvecklats. Efter inventeringen kan vägdata presenteras efter kundens önskemål. 8. Beräkning och redovisning av salt i betongkonstruktioner Jan Tuvert. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn Renovering av stödmur Dagens metod är att rita in kalibreringsvärdena på ett logaritmiskt diagram. Analysvärdena i millivolt ritas in och avläses i Cl/betongvikt. För att få jämförelse med normerna måste värdet omräknas i CL/cementvikt. Den nya metoden är att behandla värdena i ett utvecklat PCprogram där millivoltvärdena mats in och omvandlas till rätt värde i Cl/cementvikt. Redovisningen sker grafiskt med staplar och gränsvärden inlagda så att omfattningen av skador tydligt framgår. Stig Hellberg. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn Renovering av stödmur, som är skadad i de nedre delarna utan att ovanliggande murdelar behöver demonteras. Inga schakter behövs. 6

7 10. Spridningskonstruktion till sidoläm på lastbil för utläggning av grus på gångbanor Lars Håkansson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn Med denna sinnrika konstruktion kan vart 7:de gruslass sparas in. Helsingborg har ca 100 mil gångbanor. 11. Stolpresare till belysningsstolpar Bengt Larsson Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Ett verktyg för stolpresning där hela stolpen med utliggare reses i ett moment. 12. Autocad-meny för ÅV-platser Suzanne Andersson. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, En särskild menyplatta är utvecklad, där alla standardfigurer och vanliga kommandosekvenser nås med ett tryck på menyn. 13. Autocad-meny för trafikplaner Rolf Andersson Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, I våra projekteringsuppdrag ingår allt oftare att göra trafikplanen. Tidigare saknades hjälpmedel i Autocad för detta. En sådan meny har nu utvecklats. 7

8 14. Grusplanerivare Bengt Larsson och Håkan Svensson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn En traktorburen grusplanerivare som luckrar upp, jämnar och fyller ut ojämnheter på bollplaner och gångbanor. Rivaren kan även användas att riva bort isskorpan på cykel- och gångbanor under vinterhalvåret. 15. Halkbekämpning på gång och cykelvägar Manfred Mårtensson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Använd vanligt grus eller 0/4 kross istället för det dyra torkade gruset. Genom att skydda grushögen mot regn så att den inte fryser samt byta klackarna på utmatarvalsen till högre klackar och ev öka hastigheten på utmatarvalsen genom att skifta kugghjulen. 16. Utskjutbart flat på lyftdumper Agne Karlsson och Lennart Andersson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Ett hydrauliskt utskjutbart flak har konstruerats som medför att två containrar kan lastas och transporteras samtidigt. Detta har inte varit möjligt tidigare. 17. Kombinerad automatisk spridarläm Bengt Andersson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Förslaget ger förenklad hantering av grusspridning av enstaka lass. Bilens automatläm fälls normalt i underkant. Efter en enkel ombyggnad kan lämmen hängas i överkant. Med enkla handgrepp kan då lämmen arrangeras för grusspridning. 8

9 18. Gummiklädd skottkärra Bengt Karlsson, Magnus Sivertsson, Stefan Kilkki, Anders Andersson och Håkan Mårtensson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Skottkärran som används vid stensättning har invändigt klätts med gummi för att minska bullret. Bl a uppstår bullret vid tippning av sten från den stora stenbasken ned i kärran. 19. Tång för lyft av storgatsten Bengt Karlsson, Magnus Sivertsson, Stefan Kilkki, Anders Andersson och Håkan Mårtensson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Den tång som tidigare användes vid hantlangning av storgatsten kräver att man använder båda händerna. Den nya konstruktionen (en omkonstruktion av virkestång) gör att man kan använda en hand. 20. Rengöring av gräsklippare Lars Erik Eriksson. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Genom att montera en anslutning till vattenslang på rotorkåpan kan renspolning ske utan att välta klipparen. Härigenom undviker man det oljespill som blir när klipparen välts för rengöring. 21. Förankring av julgranar på offentliga platser Bo Karlsson och Håkan Eriksson. Gunnel Arvidsson, Eskilstuna, tfn Med hjälp av fixeringsrör i botten på hålet hålls granens rotända fixerad i marken. Inte längre risk för snedblåsta granar. 9

10 22. Stödställning för lyftanordning vid avlastning av blomsterfat Torsten Almén och Håkan Ericsson. Gunnel Arvidsson, Eskilstuna, tfn Vid avlastning av större blomsterfat fyllda med jord och växter, används bilkran. Kroken är fäst i fatets lyftanordning (kätting från botten) Det är inte ovanligt att fatet kommer i svängning med stjälprisk som följd. Förslaget innebär att använda en stödställning med 3 stag som fästs upptill i kroken och nedtill i fatets kanter. 23. Sidoförskjutning av slaghack/klipp Per-Arne Nilsson. Stig Larsson, Tekniska kontoret Gällivare, tfn Redskapsfäste till traktor för slaghack/klipp konstruerad så att slaghacken hydrauliskt kan sidoförskjutas. Förutom att spara tid ger det bl a följande fördelar. Lättare att komma åt i slänter då traktorn slipper köras lutande. Lättare att klippa runt träd, stolpar, rabatter och stenar. 24. Sprutramp för kemisk ogräsbekämpning till transportbil Per-Olof Olsson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn Sprutrampen monteras på transportbilens sida. Pumpen manövreras elektriskt från hytten och kan vikas ut till olika arbetsbredder. Den är fjäderbelastad så att den vrider undan för hinder. Sprutrampen används för kemisk ogräsbekämpning av gaturefuger och gångbanor. 10

11 25. Underlätta arbetet med klippdäcket till Toro 580 Lars Erik Eriksson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn För att komma åt knivarna på främre klippdäcket skall föraren enligt TORO köra mot en vägg och föra upp däcket och montera ett säkerhetsjärn. Detta är komplicerat. Förslaget är att föraren fäller ut två järn på klippdäcket. Därefter sätter han sig i förarhytten och lyfter upp däcket till vertikalläge och monterar en säkerhetswire mellan hytt och klippdäck. Sedan kan föraren arbeta obehindrat med knivarna. Även om föraren får problem vid klippningen ute på gräsytorna så klarar han att själv åtgärda problemet. 26. Vagn till plastbaljor Monika Nilsson Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå, tfn Som parkarbetare rensar man ogräs, plockar sten och skräp som läggs i plastbaljor. För att undvika tunga lyft har vi tagit fram en vagn för att köra plastbaljan på. 27. Transportkärra för parkbänkar Roland Berg. Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå, tfn Kärran passar all modeller. En person kan ensam återställa bänkar som flyttats av glada nattvandrare. Kärran klarar fyra bänkar samtidigt. 11

12 28. Frontmonterad Votex gräsklippare Kjell Nilsson, Kaj Håkansson. Åke Rosberg, Tekniska kontoret Hörby kommun, tfn Normalt fungerar en Votexklippare efter en traktor. Den består av tre stycken rotorklippaggregat, som drivs med en kilrem från en kraftöverföringsaxel. Votexklipparen har byggts om för frontmontage. Nu slipper man att maskrosorna reser sig i hjulspåren. 29. Graffitimålad manskapsvagn Eva Andersen och Kerstin Kraft. Björn Berntsson, Göteborgs Gatu AB, tfn Vagnarna utsätts ofta för klotter. Därför har två vagnar på prov graffitimålats. Dessa har hittills fått vara ifred. 30. Instruktioner för maskiner Jan-Inge Samuelsson. Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, tfn Prislista från förråd Ur broschyrer och handböcker plockas instruktioner som rör säkerhet och handhavande av maskiner. Materialet plastas in och medföljer maskinen när den hyrs ut till kund. Torbjörn Egardt Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, tfn Revideringar har tidigare utförts manuellt. Genom att scanna in en bild från en broschyr eller liknande i ett registerdokument i en pc med tillkommande text kan man mycket snabbt ändra eller göra ett tillägg. 12

13 32. Kompaktor, hjulrenovering Bengt Gunnarsson. Matz Nettby, Göteborgs Gatu AB, Kamhjulen till kompaktorn är av stål Ø1,8 m har dubbla rader av stålkammar ca 15 cm höga. med c/c 0,5 m. Pga slitage ersätts dessa vartannat år. Dessa har tidigare svetsats fast i exakt samma läge som föregående kam. Allt gammalt stål måste då skäras bort och sedan slipas till exakt passning före påsvetsning. (24 kammar/hjul) Den nya metoden är att svetsa kammarna 10 cm vid sidan om de gamla, vilket gör att borttagningen av de gamla inte behöver vara så noggrann. 33. Färdigpackad sats av godkänt avstängningsmaterial Joachim Pihl. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn En färdigpackad sats av godkänd avstängningsmaterial. Satsen består av staket och konor med tillhörande belastningar, sidomarkeringsskyltar, tillfälliga vägskyltar typ arbetare på väg, återvändsgata och vägomläggningspilar, varningslampor och flaggspel. 34. Stöldskydd EPM Valvo Räim m fl. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, Det finns ca 1300 elektroniska P-mätare (EPM) i Göteborg Under 4 mån gjordes inbrott i 130 apparater. En stålplatta har monterats över skarven mellan fronten och bottenplattan. Härigenom försvåras möjligheten att bryta upp frontplattan. 13

14 35. Dataprogram för biljettmaskiner Leif Karlsson. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, tfn automater justeras årligen i Göteborg vad gäller tider och avgifter. Ett dataprogram har utvecklats som betydligt underlättar omkodningen. 36. Batterihållare till elektroniska parkeringsmätare Valvo Räim m fl. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, Batterihållarnas kontaktdon är undermåliga så att glapp uppstår mellan batteri och kontaktdon. Genom att fästa kontaktdonen med popnitar har bristen kunna avhjälpas. Cirka 500 batterihållare har reparerats/modifierats. 37. Skydd för att fiska P-tid Kurt Nilsson. Kurt Nilsson, Göteborgs Gatu AB, Några parkörer fäster en tråd på ett 5 eller 10 kronorsmynt och matar detta fram och tillbaka genom myntinkastet på biljettautomater. Härigenom kan de få ut P-biljetter för stora belopp. Differens uppstår mellan biljettremsans belopp och innehållet i myntboxen. Kurt har konstruerat ett skydd bestående av en ståltråd och en strömbrytare som kopplas till biljettmaskinens ångerfunktion. Resultatet blir att när ett mynt försett med en tråd förs ned via myntinkastet utlöses ångerfunktionen. Inget belopp registreras och ingen biljett kommer ut. 14

15 38. Krage på myntbox Göran Mattsson. Mona Andersson, Mölndals Kommun, tfn Ett flertal inbrott har skett i biljettautomater i Mölndal. Luckan har brutits upp till myntboxen. Nu har en krage tillverkats på ett lokalt verkstadsföretag och svetsats runt luckan. 39. P-City Lars Hågbrandt. Lars Hågbrandt, Tekniska kontoren Norrköping, tfn Kundanpassad parkering i centrala Norrköping. På basis av enkät bland kunderna startades ett gemensamt projekt med de privata fastighetsägarna i centrum. Tillsammans utformades kundanpassade taxor, policy för verksamheten och skyltning m m. 40. Fotsteg till lastbilens sidostam Monika Nilsson. Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå, tfn Ett fotsteg som man hänger på lastbilens sidostam för att lättare komma upp på flaket, t ex vid körning av ris. 41. Slagverktyg för rörfundament Martin Andersson, Tomas Kasparsson och Agne Karlsson. Lennart Ericsson, Tekniska förvaltningen Varberg, tfn Ett slagverktyg har tillverkats för att slå ner rörfundament. 15

16 42. Manöverplattform för kranbil Ola Hägglund och Willam Persson. Jan Hedström, Tekniska kontoret Sandviken, tfn När kranen skall användas måste föraren kliva ner från förarplatsen till marknivå, en höjdskillnad på 1,2 m. Vid kantstensarbeten t ex sker ständiga lyft med korta förflyttningar av bilen. Den infällbara manöverplattformen nås lätt från förarplatsen och ger samtidigt föraren en god överblick av både lastflak och lossningsplats. 43. Tillfälliga vägbulor, slangbroar vid vägarbete Håkan Svensson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Specialtillverkad släpvagn Temporära vägbulor för att sänka hastigheten vid vägarbete. Som vägbulor kan man använda slangbroar. Syftet är att värna om vägarbetarnas arbetsmiljö. Håkan Svensson och Lars Erik Larsson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn En släpvagn har tillverkats för att kunna transportera gångbanevält efter personbil eller liten lastbil. 45. Täcka kommunrabatter med fiberduk och flis Eva Brink och Lars Karlsson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn För att kommunens rabatter ska se välskötta ut kan de täckas med fiberduk och 10 cm barkflis. Härigenom kan man undvika kemiska bekämpningsmedel och minska behovet av mekanisk och termisk ogräsbekämpning. Skötselkostnaderna kan minska kraftigt. 16

17 46. Sugmunstycke till lövsug Kalle Johansson. Krister Persson, Tekniska kontoret Ängelholm, tfn På originalet finns endast en gummiduk som hänger ner på bakkanten av sugmunstycket. En gummiduk som även täcker kortsidorna. på munstycket har tillverkats. I framkanten har jag satt en borste. Insuget till fläkthuset har försetts med två nya fästpunkter. På originalet finns bara två fästpunkter vilket gör att kåpan blir sned och tar tjuvluft. 47. Gallerrensning vid Stampens Kvarn Stig Persson och Sven- Anders Johansson. Marita Sohl, Alingsås kommun, Under hösten fastnar mängder av löv i gallret så att det behövs daglig rensning. Ett rör har lagts som läns diagonalt innan gallret så att löven samlas i ett hörn. Rensningen går snabbare och utgör inte längre något trafikhinder. 48. Markering av stängd ventil Roger Paradh och J-O Björling. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn För att markera och ej glömma att öppna stängda AV:n, sätts numrerad rödmärkt bricka över befintlig märkning med stripes. Då ventilen åter är öppnad eller lagad tas brickan ned genom att knipsa bandet med en tång. För att ha kontroll på brickorna sättes dom i en speciell låda. Vinst: Inget gammalt vatten med hög bakteriehalt blir stående i ledningen. 17

18 49. Provisorisk vattenförsörjning vid ledningsbrott Ralf Berglie och Bernt Engström. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Vattentank med hydroprocess kan användas vid driftstörningar till abonnenter som är mycket vattenberoende t ex jordbruksfastigheter med djurstallar, restauranger o dyl. Använd en eller flera 500 liters plasttankar som finns på förrådet i Islingeby och pump. Stäng serviskranen till fastigheten, lossa vattenmätaren och anslut pumpen på intagsledningen efter vattenmätaren. Pumpen kan sedan sättas igång. och försörja fastigheten med vatten tills reparationen är gjord. Vid ledningsbrott under helger kan reparationen uppskjutas till närmaste vardag. 50. Verktyg för justering av ventilbetäckning Göran Friberg. Vera Eriksson, Borlänge kommun, Vid justering av ventilbetäckningar har det visat sig att betäckningen släppt från teleskopgarnityret pga att ett spett använts. Lyftet blir då bara på ena sidan med påföljd att ena örat på garnityret gått av. Med det nya verktyget lyfter man rakt upp utan snedbelastning. 51. Dragverktyg för relining Göran Friberg, Karl-Erik Wikman. Vera Eriksson, Borlänge kommun, Rörfabrikantens dragverktyget har släppt vi ett antal tillfällen. Då har vi fått dra tillbaka hela röret och spola igenom wiren. Om vi inte lyckats dra tillbaka röret tvingas vi gräva. Med det nya dragverktyget ska dessa problem vara eliminerade. 18

19 52. Nödkörningsutrustning för avloppspumpstationer Håkan Eriksson. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Utrustningen, som består av Ekolod, tryckgivare typ level Control LSP-LPP kan användas i avloppspumpstationer när den ordinarie pumpstyrningen havererat, t ex pga åska. Det kan då ta 1 3 dagar att få en ny på plats eller befintlig utrustning reparerad. Med förslagen nödkörningsutrustning undviker man att pumpstationen står och bräddar ut orent avloppsvatten i diken, bäckar, sjöar m m. Nödkörningsutrustningen kan anslutas i ett vanligt vägguttag. 53. Ombyggnad av Tuna Hästbergs reningsanläggning Per-Erik Hedberg, Hans-Erik Jansson, Jan-Åke Pettersson, Lars-Åke Westman och Ingemar Gustafsson. Vera Eriksson, Borlänge kommun, tfn Pådragare av pumphjul Genom att dela av infiltrationsdammen kan man minimera bräddning och därmed höja den totala reningseffekten. Åtgärden förkortar också den energikrävande torkningen som måste göras efter att bassängen ställts av för torkning. Börje Andersson. Lars Hedén, Tekniska kontoret Borås, tfn Alla pumpar har två eller flera lager och alla dränkbara pumpar mekaniska tätningar. För att förhindra att skador uppstår vid reparationer eller pumphjulsbyten har jag tillverkat en s k pådragare. En helgängad stång gängas in i pumpaxel. Ett plattjärn med axiallager sätts mot pumphjulet. På den helgängade stången sitter en kraftig mutter som går mot axiallagret. Muttern gängas ner på gängstången och pumphjulet glider på plats. Inga slag eller stötar som kan skada lager och mekaniska tätningar uppkommer. Därmed förlängs perioderna mellan reparationerna och reservdelskostnaderna minskar. 19

20 55. Ombyggnad av kemslampumpen Dan Andersson. Lars Hedén, Tekniska kontoret Borås, tfn Kem-slammet har sedan Kem-steget togs i bruk 1977, pumpats till slamhanteringsanläggningen med hjälp av tre hydrauldrivna exenterskruvpumpar. Höga driftkostnader och oljeläckage från hydraulaggregaten med halkrisk på golv som följd, gör att vi på prov har monterat en centrifugalpump av enkel konstruktion och som normalt erfordrar mycket lite underhåll och som dessutom minskar elförbrukningen. 56. Problem med renssilar på reningsverket i Gnesta Ulf Lundqvist. Jesper Feddersen, Tekniska förvaltningen Gnesta, tfn Silarna blir ofta igensatta, vanligtvis efter helger, med översvämning på golvet och vatten i trascontainern som följd. Silarna måste spolas rena manuellt en gång per vecka, vilket är både smutsigt och ohygieniskt. För att lösa problemet har två automatiska spolramper till renssilarna konstruerats. 57. Utbildning/ ackreditering av entreprenörer Kent Dornelius. Margareta Andersson, Gnesta kommun, tfn Grävmaskinister utbildas i att utföra enskilda avloppsanläggningar och ges ett miljökort efter avlagt prov. Härigenom kan miljöinspektören frikopplas och ägna sig åt andra angelägna arbetsuppgifter. 20

21 58. Förbättring av vattentank Sven Hellström. Britt Solem-Ljunggren, Markbyggarna Gävle, tfn Tanken används att bevattna grusgångar med Dustex och vintertid isbanor med vatten. Vid spridarröret sitter en slidventil som lätt går sönder vid stötar och fasthakning. Spridarröret har förbättrats med gummibälg som tar upp fasthakningar och vibrationer. 59. Förstärkning av röranslutning till rörspräckare Kent Jacobsson och Jan Johansson. Jan Grimmefält, Göteborg VA- verket, tfn Vid rörspräckning är den nya ledningen som förs in i de gamla rören fäst direkt på rörspräckarens huvud. Om den nya ledningen utförs i tryckklass PN 6 med dimensioner mindre än 250 mm kan ledningen fläckas sönder av bultarna som fäster den i spräckhuvudet pga att godstjockleken är för dålig. I värsta fall kan ledningen lossna från spräckhuvudet och måste då schaktas upp och fästas på nytt. För att förhindra att PN 6 röret fläcks sönder monteras en rörbit av tryckklass PN 10 mellan spräckhuvudet och PN 6 röret. Rören svetsas ihop. Av erfarenhet vet man att PN 10 rör klarar av påfrestningarna från rörspräckaren. Kostnaden för att åtgärda ett brott bedöms till cirka kronor. 60. Ny fjäder till TV-kamerans rörål Sven Appelgren, Tord Eriksson och Bo Leidzén. Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Förslaget innebär att den böjliga leden på den sk rörålen som används för att föra TV-kameran genom böjar i ledningar byts ut mot en gummidel istället för den metallfjäder som nu används. Gummidelen har den fördelen att den inte deformeras eller går av lika lätt som metallfjädern. 21

22 61. Smutsfilter på slangar som används till provisoriska vattenanslutningar Anders Gustavsson. Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Provisoriska vattenledningar ska förses med ett smutsfilter. Det filter som sitter i vattenmätaren försvinner när mätaren ersätts med det T-rör som den provisoriska ledningen ansluts i. Det har vid något enstaka tillfälle hänt att partiklar följt med vattenleveranserna och fastnat i fastigheternas armaturer och förorsakat problem. Med ett filter på antingen ståndröret eller T-röret förhindras detta. 62. Minskad materialåtgång vid anborrning av serviser Mats Hivell och Klas Olausson. Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Förslaget innebär att anborrningsnippeln slopas vid anborrning av serviser på ledningar som är trycksatta. Anborrningsnippeln används för att hindra vattnet att strömma ut efter hålgörningen. Om borret istället förlängs ca 15 cm kan hålgörningen ske genom serviskranen som sedan används för att stänga av vattnet innan borret förs ut ur anborrningsmaskinen. I änden av anborrningsmaskinen finns en tätningsring som hindrar vattnet från att strömma ut. Fördelarna är dels att man kan minska materialåtgången dels att man kan montera serviskranen på anborrningsbygeln innan den ansluts på ledningen. Vid montering av kranen i schakten är det ofta problem att få runt kranen för avloppsservisen. 63. Skydd mot kallras vid TV-filmning Sven Appelgren, Tord Eriksson, Bo Leidzén och Göran Zetterlund Jan Grimmefält, Göteborg Va-verket, tfn Vid TV-filmning uppstår under vinterhalvåret kallras ner i den ledning som undersöks. Kallraset uppstår via de brunnar som används och är öppna under arbetet. Detta har ibland till följd att kamerans lins immar igen och filmningen måste avbrytas. För att förhindra kallraset föreslås att brunnarna som används tätas med en skiva av plyfa som är lika stor som brunnslocket med ursparing för kamerakablarna. Skivan hindrar kalluften att dra ner i den undersökta ledningen och filmningen kan utföras utan besvär. Även olycksfallsrisken minskar när brunnsöppningen tätas. 22

23 64. Vattenprovtagning Dennis Olsson. Christina Ljungmark, Göteborgs Gatu AB, tfn I grundvattenröret som provet ska tas ifrån, nedsänks ett rör med mindre dimension. I rörets nederdel är en backventil monterad, som förhindrar att vattnet rinner ut när röret hissas upp och sedan tappas på flaskor för analyser på labbet. 65. Påbyggnad av spolramp till spolbilen Jan Nilsson och Lasse Nilsson. Karl Olofsson, ENTEK Helsingborg stad, tfn Spolrampen år avsedd för rengöring av kantstöd som t ex finns vid Malmöleden. Spolrampen är vinklad mot kantstöden och försedd med 6 dysor och högt vattentryck 115 bar. Vägverket har besiktigat kantstöden efter rengöring och gett klart godkänt. 66. Ombyggnad av gamla NB-brunnar. Kjell Lundström. Åke Widenrot, Luleå kommun, Pga tjälskador lyfter konor och ringar och kommer isär. Med den nya metoden behöver bara konan schaktas upp med mindre schakt och återställningsarbetet som följd. 23

24 67. Justering (sänkning)av NB-beteckning Antti Alatalo, Lars Mella. Åke Widenrot, Luleå kommun, tfn Metod att inifrån justera för höga NB-beteckningar. Förhöjningsramar av trä och plast borttages inifrån. Träramar kan också bytas mot plast. 68. Energibesparing vid Jävre reningsverk Personalen på Sandh reningsverk Arne Nilzon, Personalkontoret Piteå kommun, tfn Genom att montera en värmeväxlare på utgående ledning från blåsmaskinerna kan man ersätta värmepumpen. 69. Återanvändning av förlängningsstycke på vattenmätare Jonas Göransson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Teleskopstång Det byts cirka 770 vattenmätare i snitt om året i Staffanstorp. Att rengöra de gamla förlängningsstycken är inte mer tidsödande än att anskaffa nya och fylla upp i lager m m. Jonas Göransson och Bengt Larsson. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Vid filmning av ledningar uppstår ofta problem med hög vattennivå i ledningarna. Vi har tillverkat en teleskopstång med en rostfri klämma att fästa avloppspluggar med. Nu kan en man utföra detta tidigare tvåmansjobb. 71. Skydd vid utdragning av slang Uno Horntved och Björn Levin. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn En hållare till slangrulle tillverkas med skydd på båda sidor och monteras på lastbil. 24

25 72. Slangnedläggare Uno Horntved och Björn Levin. Thord Wikner, Staffanstorps kommun, tfn Med en anordning på taket till kedjegrävaren kan slangen matas ned direkt efter maskinen och risken för ras minskar. Ingen behöver gå bredvid maskinen för att slägga ned slangen. 73. Nivåregleringsutrustning i vattentornet Ingvar Johansson. Lennart Ericsson, Tekn. förv. Varberg, tfn Syremätare Säkringsanordning för tryckgivarna i vattentornet. Vid åskväder uppstod ofta fel via telelinjen. Lars Erik Johansson. Lennart Ericsson, Tekn. förv. Varberg, tfn Rengöring av slamlod Syremätaren till rejekteringsbassängen på reningsverket i Varberg har konstruerats om. Den nya konstruktionen gör att behovet av daglig tillsyn blir mindre än tidigare. Vincent Jakobsson. Tove Svensk, Tekniska förvaltningen Örebro, tfn De slamlod som är monterade i slamförtjockarna på avloppsverket för att kunna mäta slamnivån behövde tidigare rengöras ofta för att inte felmätningar skulle uppstå. Ett hydroforkärl monterades inomhus där vatten och spolarvätska blandades. Lösningen trycks sedan upp med tryckluft via ledningar till en spolramp med dysor påmonterade. Detta innebär att varje gång som slamlodet kommer upp så tvättas det rent. Genom att kontinuerligt kunna mäta slamnivån i slamförtjockarna kan utpumpningen styras så att maximal TS-halt erhålls. Detta ger stabilare drift och högre energiutbyte i rötkamrarna. 25

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum. Obs! Tänk på att du kanske måste ner med

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta 2P

Montageinstruktioner för Birsta 2P Montageinstruktioner för Birsta P 00.06.5 Montaget skall utföras av utbildad personal. För montage gäller räcke 07 m. bilaga samt enl. nedan. Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran Kärror och vagnar Allt för mycket bärs i händerna på dagens byggarbetsplatser. God markplanering, bra transportvägar och bra städning ger en förutsättning för rationella transporter. Kärrorna bör vara

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Arbetsplikten kommer i år att utformas så att var och en kan själv bestämma när och med vilket projekt som är lämpligt att delta i.

Arbetsplikten kommer i år att utformas så att var och en kan själv bestämma när och med vilket projekt som är lämpligt att delta i. Arbetsplikten 2010 Jobb för arbetsplikten påbörjas den 24 april, allt enligt projektlistan i pärmen som finns i Klubbstugan där finns även anmälnings möjligheter till de olika projekt som är planerade

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet.

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet. 1 2 Lydi var från börjad utrustad med en Perkings 432 motor på 85 Hk. Maskinen hade enligt drifttidmätaren 3600 h. Den hade under årens lopp diverse små uppdateringar. Det allmänna intrycket var dock att

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare

Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare Utnyttja vagnparken maximalt med Laxo Låt två bilar arbeta för tre! har möjlighet att få fler körningar, vilket gör att vagnparken utnyttjas fullt ut. 2.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Familypool är en spännande modell framtagen speciellt för självbyggaren. Vår

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer