Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten"

Transkript

1 1

2 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering

3 Ägarna Samarbetspartners Universitet och högskolor, konsultföretag, SGU, organisationer och institut

4 Det svenska systemet Sjukvård, industri och forskning Driftavfall Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) m/s Sigyn Inkapslingsanläggning Använt kärnbränsle Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) Slutförvar för använt kärnbränsle Kärnkraftverk

5 Vår metod Bränslekuts av urandioxid Kopparkapsel med insats av segjärn Använt kärnbränsle Kapslingsrör Urberg Bentonitlera Slutförvar för använt kärnbränsle

6 2070 SFL 3 5 Milstolpar 2023 Drift Ansökan slutförvar Platsval slutförvar Ansökan inkapslingsanläggning 2002 Platsundersökningar inleds 1998 Kapsellaboratoriet 1995 Äspölaboratoriet 1988 Slutförvar för driftavfall, SFR 1985 Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab 1984 KBS m/s Sigyn 1977 Stripa-projektet 1976 KBS-projektet

7 Planerade anläggningar Kapselfabrik och kapslar Inkapslingsanläggning Kärnbränsleförvar Investering och drift 8 miljarder kr 5 miljarder 24 miljarder Antal anställda 25 personer 30 personer 250 personer

8 Kärnbränsleförvaret i Forsmark Byggskede ca Drift ca

9 Vägen till ett slutförvar Hultsfred Malå Nyköping Oskarshamn Storuman Tierp Älvkarleby Östhammar Oskarshamn (Laxemar) Östhammar (Forsmark) Beslut om plats Översiktsstudier Förstudier Platsundersökningar Bygge Drift

10 Platsundersökningar Flygmätning Kulturinventeringar Inventering av flora Bergkartering Borrhål Forsmark Inventering av fauna Oskarshamn Marina undersökningar Mätning av nederbörd Informationsmöten Borrkärnor Mätningar: tv-kameror, vattenflöden och borrhålsradar

11 Bättre planering, prioritering och uppföljning av SKB:s verksamhet är bakgrunden till att vi inför Antura projects Ledningen vill åstadkomma en bättre prioritering, planering och uppföljning av verksamheten Det har i organisationen uttryckts ett behov av bättre verktyg och stöd för projektplanering och uppföljning Styrelsen har uttryckt ett ökat fokus på kostnader och effektivitet som SKB behöver kunna svara upp mot

12 En behovsanalys genomfördes för att kartlägga kraven och önskemålen på kommande systemstöd Behov av uppföljning av intern tid SKB behöver kunna följa upp nedlagd tid för att få fram totalkostnad på projekt, idag är interntid gratis SKB behöver kunna följa upp hur mycket tid som läggs på olika aktiviteter jämfört med planerat Behov av planering och allokering av resurser till projekt Behov av att möjliggöra prioritering av verksamheter och resurser samt förbättrad planering Behov av beslutsstöd för projekt och koppling till ekonomiuppföljning SKB behöver resursplanera och allokera individer per projekt/aktivitet för att få en samlad bild av resurssituationen Projektledare ska känna sig säkra på att överenskomna resurser kan lägga avsedd tid SKB behöver kunna se om resurser finns tillgängliga för att starta ett projekt Man ska kunna identifiera kritiska resurser och skapa underlag för prioritering Personer som arbetar för mycket i flera projekt ska kunna identifieras Det ska finnas möjlighet att integrera vald lösning med nya projektmodeller och projektverktyg Det bör finnas möjlighet till integration med ekonomisystem

13 Vi har kommit en bit på vägen med vårt införande Tidsredovisning >600 användare (anställda och konsulter) >400 projekt (både linje och projekt) Både SKB och SKB International AB (faktureringsunderlag) Planering av resurser för projekt och aktiviteter Gemensam modell med integration av mallar Planering av projekt och linje Uppföljning och rapportering

14 Resursplanering i Antura projects genomfördes för första gången inom budgetprocessen förra hösten Huvudsyftet med resursplanering (och tidrapportering) är att säkerställa att SKB:s totala resurser (personal och pengar) används på bästa sätt för att nå verksamhetens mål Förbättra förmågan att planera och prioritera på alla nivåer 1. Överblick över projekten och vilka resurser de kräver 2. Förutse resursproblem 3. Underlag för prioritering vid resurskonflikter Öka tydligheten i förväntningar på medarbetarna 1. Bättre koll på arbetsbelastning och arbetstid 2. Ökad förståelse för hur medarbetare efterfrågas och används inom olika projekt och enheter 3. Förbättrad förmåga för chefer att stödja medarbetare i prioriteringsfrågor Ökad relevans i den ekonomiska uppföljningen 1. SKB:s viktigaste resurs, medarbetarna, blir en del av uppföljningen 2. Underlag för prioritering av SKB:s totala resurser, pengar och personal

15 Resursplaneringen ska ses som en naturlig del av projektens planering och genomförande Initiera projekt Projekt startas och skapas genom att välja projektmodell och mall. Genom mallprojekt kan WBS-struktur, mm skapas automatiskt för projektet Projektdirektiv Planera projekt Projektet planeras, genom bland annat tids- och aktivitetsplan. Indikationer om resursåtgång och övergripande kostnadsuppskattningar tas fram Projektplan Planera resurser / individer Tidsredovisa / rapportera framdrift Utifrån projektets planering planeras personer in på projekt och aktiviteter (behovet styr detaljeringsnivå). Medarbetarna kan se vilka projekt de förväntas arbeta med och i vilken omfattning Medarbetare redovisar tid. På sikt kommer även framdrift att rapporteras minst på projektnivå. Projektplan Resursplan Löpande uppföljning Tertialuppföljning Omplanering / prioritering Planering av resurser och projekt förbättras och förändras löpande, Resultatet kan utgöra underlag för prioritering, rekrytering och dylikt. Uppdatering av projektplan Prioritering av resurser Portföljhantering och prioritering av projekt

16 Som ett led i att effektivisera SKB:s genomförande av verksamheten fortsätter uppbyggnaden av SKB:s projektkontor där fokus ligger på att höja SKB:s förmåga att köra projekt på ett bra sätt Kvalitetssäkring Coacher och internkonsulter Best practise Projektkontoret är en serviceorganisation mot projekten och ledningen som bidrar till ökad effektivitet genom att förbättra SKB:s förmåga att driva rätt projekt på rätt sätt Urval och prioritering Överblick Beslutsunderlag Bra resurshantering Bra portföljhantering Bra projektstyrmodell Bra IT-stöd Bra utbildning

17 Funktionalitet i Antura projects införs stegvis taktat med projektkontorets uppgifter Värde för verksamheten Portföljhantering och projektuppföljning Projektplanering och gemensam projektmodell Resursplanering och resursuppföljning Målsättningen är att Antura ska fungera som projektledarnas naturliga stödverktyg genom hela projektgenomförandet Även företagsövergripande ska det vara den huvudsakliga informationskällan för projektverksamheten. Tidsredovisning Funktionalitet

18 Roadmap sammanfattning av de viktigaste stegen att ta framöver 1 Antura 5.0 Införande av Antura 5.0 inklusive utbildningsinsatser 7 SKB-portfölj 2 Planering Planeringsmässigt ska alla projekt hålla en aktuell plan i Antura, minst på fas-nivå 3 Projektekonomi Projektens ekonomiska utfall ska integreras i Antura och kopplas in som en del i statusrapporteringen Antura Planering 2 3 Status 4 Projektekonomi Statusrapportering 5 Integrerad dokumenthantering Status på samtliga projekt rapporteras enhetligt i Antura och kan utgöra underlag för rapportering på portfölj- och SKBnivå Projektmedlemmar ska kunna utbyta dokument och information i Antura genom att relevanta dokument speglas från dokumenthanteringssystemet 6 Integration Agda Integration med det lönegrundande rapporteringssystemet Agda för att undvika rapportering i två system 7 SKB-portfölj En första version av en SKB-portfölj, indelad i olika underliggande portföljer ska kunna presenteras innehållande; ekonomi, status, aktuell fas mm

19 Portföljhanteringen ska bidra till överblick av projekt, samt säkerställa att rätt projekt startas, genomförs och avslutas Huvudsyftet med portföljhanteringen är att säkerställa att SKB gör rätt saker och driver rätt projekt. Projektkontorets roll handlar i detta avseende om att driva processen och sammanställa underlag gällande urval och prioritering. Beslut fattas av ledningen. Möjliggöra Etablera projektstyrmodell med tydliga beslutspunkter Etablera Antura för projektverksamheten, med möjlighet till projektregister och projektöverblick Överblicka Strukturera projekten och sammanställa portföljen / portföljerna i Antura Presentera status på portföljen/portföljerna och dess ingående projekt Urval och prioritering Avgör om och när projekt ska in i portföljen (genomföras) och om de ska vara kvar Rangordnar projekt utifrån ett antal parametrar, vilket styr bland annat resursfördelning vid behov

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN:

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: SPONSOR: IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG 2 VÄLKOMMEN TILL IDG.SE PINPOINT! Vår ambition är att Pinpoint ska

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Projektmodell + Projektverktyg = 3. Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund Antura

Projektmodell + Projektverktyg = 3. Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund Antura Projektmodell + Projektverktyg = 3 Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund Antura I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Best Practice för införande av projektverktyg! Roger Sonebäck, Senior Managementkonsult Antura Projektverktygsdagen 2015, Stockholm

Best Practice för införande av projektverktyg! Roger Sonebäck, Senior Managementkonsult Antura Projektverktygsdagen 2015, Stockholm Best Practice för införande av projektverktyg! Roger Sonebäck, Senior Managementkonsult Antura Projektverktygsdagen 2015, Stockholm Urval av kunder Best Practice för införande av projektverktyg! Vilka

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07 Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun PwC 2014-02-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och upplägg... 4 Förslag på övergripande modell för ett servicecenter...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer