Martin Delle BDC/Röntgen Södersjukhuset. CT-angiografi och MR-angiografi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Martin Delle BDC/Röntgen Södersjukhuset. CT-angiografi och MR-angiografi"

Transkript

1 Martin Delle BDC/Röntgen Södersjukhuset CT-angiografi och MR-angiografi

2 1895 Willhelm Conrad Roentgen

3 Dr Haschek and Dr Lindenthal 1896 Första femoralis angiografin 1924 av B. Brooks Brooks B JAMA :

4 Bilddiagnostiska metoder Digital subtraktionsangiografi (DSA) Ultraljud/duplex CT-angiografi MR-angiografi

5 Konventionell angiografi Dissektion Embolisering Hematom Njurpåverkan Kostnader

6 CT och MR inte för diagnos! Planering och strategi för ingrepp: Endovaskulär - Öppen kirurgi - Konservativ beh? Access? Val av stentar etc.?

7

8 CT-angio av aorta och bäckenkärl ~ 3500 axiala bilder +200 reformaterade bilder 320 slice state of the art CT scanner Scan tid < 3 sec

9 MMDCT Multidetector CT ( multislice )

10 0,5-0,7 mm upplösning

11 MPR - Multiplanar rekonstruktion: Bildrekonstruktion i valfrit plan, från tunna axiala source - bilder. Coronal, saggital, oblique..

12 MIP rekonstruktion (Maximum Intensity Projektion) Bildrekonstruktion av kärlen i valfritt plan från voxlar med den högsta tätheten inom en volym.

13 Volume rendering

14

15 Svårigheter Stenoser tenderar att överskattas vid rikliga förkalkningar! (Partiell volymeffekt). Tunna kärl = artefakter från kalken ( hard beam artefacts) Svag kontrastfyllnad vid långsamt flöde distalt (spatiell upplösning)

16

17 Graden av sjukdom, (förkalkning, smala kärl, långsamt flöde) avgör CT-angions noggrannhet

18 Diagnostisk säkerhet försämras av förkalkningar Meyer et al. Eur Radiol : N=200

19 Överensstämmelsen mellan modaliteter och granskare försämras med ökande kärlkalk Meyer et al. Eur Radiol :

20 Magnetisk resonans tomografi- MRI Registrering av radiofrekvent inducerade signaler från protoner i ett starkt magnetfält

21 MR-angiografi Flödesberoende: Time of flight (TOF) Phase contrast: (PC) - Tidskrävande - Känsligt för artefakter - Oberoende av venflöde - Halskärl, intrakraniella kärl - Tidskrävande, känsligt för störningar - Beroende av hastighet och flöde Ej i.v. kontrast

22 Kontrastförstärkt MR angiografi Gadolinium-förstärkt MRA - Kort us-tid - Mindre artefakter - Hög signal/brus kvot - Stora volymer (3-D) - Kalk syns ej - Pacemaker kontraindicerad - NSF (Nefrogenic Systemic Fibrosis) - Metall implantat Gadolinium förstärkt MRA av infrarenal aorta och nedre extremiteterna

23 Utvärdera stenoser och ocklusioner från source images Källbilder

24 Vilken metod skall vi grunda våra beslut på? Kan vi lita på det vi ser?

25 Hur bra är metoden på att upptäcka signifikanta lesioner? Kan man vara säker på att negativt fynd verkligen är friskt? Hur bra är metoden på att ligga till grund för kliniska beslut (t.ex. korrekt visualisera run-off)?

26 EBM Project group: David Bergqvist (Chairman) Martin Delle Ingemar Eckerlund Jan Holst Tomas Jogestrand Gun Jörneskog Rosmarie Klevsgård Lars-Åke Maké Inrid Matiasson Olov Rolandsson Thomas Troeng Eric Wahlberg Anneth Syversson Juliette Säwe (project leader) 2136 studier 236 doppler 192 MRA 64 CTA 28 doppler 23 MRA 8CTA Måttligt eller högt bevisvärde September 2007

27 Vetenskapliga artiklar Utvärderingsprocess Studiekvalitet (Bevisvärde. Hög, mellan, låg) Evidensstyrka (vetenskapligt underlag för slutsatser) 1. Stark vetenskapligt underlag (Evidensstyrka1) 2. Måttligt starkt (Evidensstyrka 2) 3. Begränsat (Evidensstyrka 3) 4. Otillräckligt

28 CT angiografi Hög sensitivitet och specificitet alla nivåer sammantaget, > 90%. Lägre positivt prediktivt värde för underbensartärer, 50-70% - CTA överskattar lesionerna CT kan ersätta DSA för planering av intervention. (Kappa värde > 0.9). Accuracy beroende av granskarens erfarenhet Accuracy användandet av axiala source images

29 MR-angiografi: Hög sensitivitet och specificitet från iliaca till a poplitea (> 90%) (stenosis/ocklusion) Sensitivitet lägre distalt dvs underbensartärer, 50-80%. Stenoser/ocklusioner kan missas Accuracy bättre om granskaren känner till kliniska bilden. Accuracy sämre vid avancerad sjukdom. MRA för planering av behandling: kappavärde 0, Accuracy beroende på granskarens erfarenhet

30 Burbelko et al J Magn Reson Imaging (152 pat): Erfaren granskare: sensitiviteten högre medan oerfaren granskare högre specificitet (Erfaren överskattar) Allt bättre värden distalt: Underben sens ca 90%, spec ca 85% Ffa i proximala kärl (iliaca) tendens till att lesionerna överskattas Diagnostisk säkerhet beroende på bildkvalitet (kontrasttähet, flöde, artefakter)

31 Gold standard Konventionell angiografi: - Utförd enligt olika rutin - Patientberoende - Modern röntgen utrustning? - Subtraktion? - Utvärdering av enskilda stenoser?

32 Angiografi utförs ofta i en projektion stenos kan uppfattas som mindre tät än den egentligen är 90 o AP Vid CT eller MR undviks detta problem Lesionen kan betraktas från valfri projektion Resultat: Falskt positiva fynd. (Met et al. JAMA : ) Kahn et al 2011 J Vasc Surg 54:

33 I ett antal studier påvisas flöde i underbenskärl med MR som vid konventionell angiografi bedömts som ockluderade! Indexmetoden bättre än referensmetoden!? Effekten blir därmed att MR utfaller med orättvist sänkt sensitivitet (falskt negativa) och sänkt negativt prediktivt värde Dorweiler B, J Vasc Surg 2002;35: Lapeyre MAJR Am J Roentgenol 2005;185: Kreitner J Magn Reson Imaging :78-85.

34 Tryckmätning Gradient Vid tveksamma stenoser kring 50% Tryckfall över en förträngning ev mätt med kärldilatation (20 mmhg) Wikström et al 2000 (n=30): Jämförelse mellan MR-angiografi, DSA och duplex med tryckgradient som referens för stenoser i iliacaartärerna. MR tenderar att överskatta stenoser. Duplex underskattar. Wikström et al Eur J Vasc Endovasc Surg 19:516-23

35 MR och Duplex vs DSA Duplex tenderar att underskatta stenoser. MR överskattar. Wikström et al Eur J Vasc Endovasc Surg 19:516-23

36 ..men: Tryckfallet över en stenos är relaterat till flödet. Vad som är en signifikant stenos på MR eller CT kan uppvisa ett obetydligt tryckfall om flödet är lågt pga högt flödesmotstånd distalt eller vid lågt cardiac output May et al Surgery. 53:

37 Framtiden-utveckling

38 64 MDCT: Ökad spatiell upplösning -> mindre känslig för partiell volymeffekt samt hard beem artefakter 0,6 mm snitt Fotiadis N et al och Shareghi et al. 2010: Sens 99%, spec 98% acc 98% (41 pt) (alla segm) resp 99, 98, 98% (28 pt) 91% korrekt graderade på underbenet jmf med 97 % ned till trifurkationen (Fotiadis): Överskattning av stenoserna vanligast pga calciumartefakter i de små tunna underbenskärlen. Fotiadis Clin Radiol :

39 Met et al. JAMA. 2009;301(4): (Metaanlys, 20 studier)

40 Semi transparent volume rendering (STVR): Strukturer med visst attenueringsvärde (kärlkalk) ges ett halvgenomskinligt utseende Dual Energy CT: Två datamängder vid en körning erhålls med olika energiinnehåll (rörspänning 80kV och 140kV); Detta möjliggör differentiering av kontrastfyllt kärl och kärlkalk/ben och därmed möjlighet för virtuell subtraktion.

41 Dual Energy MIP. Ben och kärlkalk subtraheras

42 Dual energy CT-angio Kau et al. 2011: Sänkt accuracy nedom knät och vid rikligt med kärlkalk (accuracy 74% resp 55%) Brockman et al. 2009: Sensitivitet 97% Specificitet 94% Kau et al Eur Radiol 21: Brockmann et al Cardiovasc Interv Radiol 32:

43 MRA Högre spatiell upplösning Större volymer 3-Tesla, kortare us-tid Alternativa kontrastmedel

44 Kostnader Bilateral duplex av bäcken o benkärl: 4600 kr CT angio: 5850 kr MR-angio: 5700 kr Södersjukhuset 2013

45 Kontraindikationer Kompetens Kostnader Sjukdomsgrad Co-morbiditet

46

Datortomografi för misstänkt kranskärlssjukdom

Datortomografi för misstänkt kranskärlssjukdom sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Datortomografi för misstänkt kranskärlssjukdom sbu alert-rapport nr 2011-03 2011-04-13 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser Kranskärlsröntgen

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Remissversion

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Remissversion Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Vetenskapligt underlag Bilaga Remissversion Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder

4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder 4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder Kronisk parodontit innebär att det finns en inflammation i de parodontala vävnaderna med en progressiv förlust av tandens stödjevävnad, som är

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax 031 20 92 50 E-post Hemsida

Läs mer

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen 2005 Vårdprogrammets giltighetstid: 2005 11 01 2007 10 31 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-73-5 Onkologiskt centrum, Lund 2005 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2.

Läs mer

Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld

Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld Inventering av vetenskaplig dokumentation av två kirurgiska behandlingsmetoder vid skador orsakade

Läs mer

Datorassisterad granskning inom mammografiscreening (CAD)

Datorassisterad granskning inom mammografiscreening (CAD) sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Datorassisterad granskning inom mammografiscreening (CAD) sbu alert-rapport nr 2011-05 2011-05-18 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser

Läs mer

Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker Johan.sjoberg.ks@gmail.

Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker Johan.sjoberg.ks@gmail. Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker Johan.sjoberg.ks@gmail.com Mentometertest Vad är du? 1. MR-fysiker 2. Strålfysiker

Läs mer

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar reviderad 2014 Bilagan består av två avsnitt. Det första rör de vanligaste måtten och metoderna för att bedöma validitet och tillförlitlighet i

Läs mer

Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma

Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma sbu alert-rapport nr 2010-03 2010-06-16 www.sbu.se/alert Sammanfattning och

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004. Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004. Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004 Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär

9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär 9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär Alf Nachemson, Eva Vingård Inledning Få av de patienter som kommer med vanliga syndrom av nack- och ryggsmärta har patoanatomiskt väl

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Rapporten är framtagen av: Gunnar Németh ISBN 91-85209-41-14

Läs mer

Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 876 81 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling Utdrag av SBU: s systematiska litteraturöversikt

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för tjock-

Läs mer

Vilken sekvens skall vi välja för MR av hjärnan efter kontrastmedelsinjektion?

Vilken sekvens skall vi välja för MR av hjärnan efter kontrastmedelsinjektion? Vilken sekvens skall vi välja för MR av hjärnan efter kontrastmedelsinjektion? Patrik Ring, Neuroradiolog doktorand Neuroradiologiska kliniken Karolinska Sjukhuset patrik.ring@ki.se MR FORSKNING NEURORADIOLOGI:

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Magnetkameraundersökning av hjärtat

Magnetkameraundersökning av hjärtat Magnetkameraundersökning av hjärtat -bildkvalitet, mätnogrannhet och patientupplevelser- Britt-Marie Ahlander, Rtg ssk, MSc, Röntgen, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Handledare: Prof. Jan Engvall (huvudhandledare),

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Akut appendicit Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Akut appendicit Rapporten är framtagen av Lennart Boström Johan Styrud Håkan Jorulf

Läs mer

Angelägna omvårdnadsaspekter för att skapa känsla av trygghet och säkerhet för patienten i samband med EKG registrering

Angelägna omvårdnadsaspekter för att skapa känsla av trygghet och säkerhet för patienten i samband med EKG registrering Angelägna omvårdnadsaspekter för att skapa känsla av trygghet och säkerhet för patienten i samband med EKG registrering FÖRFATTARE Johanna Isberg PROGRAM/KURS Examens arbete 1 OM1640 HT 2009 OMFATTNING

Läs mer

TÅRFLÖDE State of the Art 2002

TÅRFLÖDE State of the Art 2002 Tårflöde - 1 TÅRFLÖDE State of the Art 2002 Anders Hedin Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset Tårflöde - 2 Innehåll Innehållsförteckning 2 Förkortningar 5 Inledning 6 Definitioner 6 Epidemiologi 6 Ökad tårproduktion

Läs mer

Vårdprogram för. Idiopatisk lungfibros

Vårdprogram för. Idiopatisk lungfibros Vårdprogram för Idiopatisk lungfibros Svensk Lungmedicinsk Förening 2012 Vårdprogram för Idiopatisk lungfibros Innehåll 1. Förord 2. Författarlista 3. Jävsdeklarationer 4. Idiopatisk lungfibros: Bakgrund

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

Riskjusteringsmodeller i svensk intensivvård

Riskjusteringsmodeller i svensk intensivvård Riskjusteringsmodeller i svensk intensivvård en fokusrapport från Svenska Intensivvårdsregistret (version 1.00) av Lars Engerström och Sten Walther Innehåll 3 Bakgrund 4 Hur bedömer man riskjusteringsmodeller?

Läs mer

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr.

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Procalcitonin vid akuta infektioner - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Innehåll Inledning... 3 Procalcitonin som biomarkör: en kortfattad bakgrund...

Läs mer

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer