Kvalitetsutveckling av hivprevention. Viveca Urwitz Frida Hansdotter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutveckling av hivprevention. Viveca Urwitz Frida Hansdotter"

Transkript

1 Kvalitetsutveckling av hivprevention Viveca Urwitz Frida Hansdotter

2 Vad ska vi prata om idag? Introduktion till kvalitetsarbete Metoder för kvalitetsarbete Bakgrund och innehåll i EU projektet QI-Action Hur vi kan använda och genomföra QI-Action

3

4 Många begrepp cirkulerar Utvärdering värderar om arbetet nått förväntade resultat, om det varit effektivt, kanske kostandseffektivt. Omfattande arbete, kräver att resultat kan nås på kort sikt Uppföljning undersöker och bedömer om arbetet är på väg mot målen. Kräver planerad datainsamling med baslinjestudier Kvalitetsarbete undersöker om arbetet genomförs på rätt sätt. Kan användas inom projekt där målen är långsiktiga eller inom löpande verksamhet

5 Vad är kvalitetsarbete? Handlar om att arbetet görs på rätt sätt. Baseras på kunskapsbaserade indikatorer Kvalitetssäkring görs arbetet tillräckligt bra? (QA) Indikatorerna har standardiserade godkänd nivåer. Bedömning kan ske i gruppen, eller av extern expert. Kan ha bedömning eller utveckling som syfte Kvalitetsutveckling vad behöver förbättras och hur? (QI) Ej beroende av standards. Skall bedrivas av den verksamhet som genomför ett projekt eller program. Delaktighet av intressenter en förutsättning. Har utveckling som syfte. Begreppet förbättringsarbete används också

6 QUALITY IMPROVEMENT Indicators and

7 Exempel på kvalitetsindikatorer STRUKTUR Mål Målgrupper/ preventionsgrupper Modell Ansvar och mandat Organisation Resurser PROCESS Deltagande och förankring Nätverk Mottagande RESULTAT Delmål som uppnåtts Förändringar i kunskap, attityd, beteende Verksamhets och samhällsförändringar Är ni på väg mot målen? Vidmakthållande

8 Instrument för kvalitetssäkring som anpassats till hiv/sexuell hälsa området SUCCEED genomförs av projektet själv, minst tidskrävande och finns på svenska i olika former (Att lyckas, Metodstöd) QIP- fylls i och skickas för poängbedömning och råd PQD en hel verktygslåda för alla moment i projektarbete med fokus på delaktighet och reflektion, omfattande inlärning men garanterar delaktighet och anpassning till målgrupper om det används

9 SUCCEED (Att lyckas.) SUCCEED bygger på framgångsfaktorer Ett enkelt format ger projektpersonal, frivilliga och olika intressenter möjlighet att tillsammans gå igenom projektet på ett genomskinligt sätt Ger möjlighet att förbättra förutsättningarna och projektplaneringen Ger möjlighet att öka kvaliteten i genomförande och uppföljning, där det behövs Gör att deltagande intressenter förstår sin roll bättre Kan fungera som eget underlag för rapportering

10 SUCCEED Indikator: Organisation Hur projektet har organiserats, samt hur det har organiserats i förhållande till annan verksamhet i en eventuell moderorganisation har betydelse för kvaliteten 12. Finns det beslut eller dokument som visar på avgränsning och självständighet mellan projektet och annan verksamhet i en eventuell moderorganisation? 13. Hur organisationen ska se ut? Vem ska vara projektledare och vilka ska dessutom medverka? 14. Har alla som medverkar i projektet klart för sig vilka arbetsuppgifter var och en ansvarar för och vilka befogenheter de har? 15. Har ni en realistisk tidsplanering? Finns tillräckligt med avsatt tid för inblandade? kommer ni att hinna med på den tid som är beräknad?

11 QIP Fylls i och skickas för poängbedömning och råd Hur kan QIP hjälpa ditt projekt? Konkret kvalitetsprofil Pekar på styrkor och möjligheter för förbättring Extern, neutral bedömning Kan fungera som eget underlag för rapportering Innehåll: Projektbeskrivning och centrala begrepp Personalens resurser, målgrupper och utförare/vidareförmedlare Projektplanering och förberedelser Projektdesign Genomförande, spridning och resultat

12

13 PQD Participatory Quality Development Kontinuerlig dialog mellan projektorganisationen, målgruppen och finansiärer om: Behovsanalys Projektplanering Genomförande Utvärdering

14 PQD tool kit

15 Kaffepaus! Kl

16 Bakgrunden till QI-Action i Europa och Sverige 2008 WHO konstaterar bristen på kvalitetsarbete inom hälsofrämjande och förebyggande arbete med hiv/aids, arrangerar konferens i Berlin tillsammans med det tyska folkhälsoinstitutet BZgA. EHP (SoS) gör ett uppföljningsverktyg för landstingen. Godkänns av SKL men svag implementering 2009 Bildas nätverket IQ hiv av WHO, BZgA och Aids Action Europe Syfte: att samla och gå igenom metoder för QI. UNAIDS skriver samma år ett papper om QI och QA inom hivprevention IQ hiv börjar sprida information om kvalitetsarbete och metoder 2012 EU utlyser en Joint Action om Quality Improvement in HIV-prevention. 25 länder ansluter Statskontoret pekar i sin utredning på behovet av utökad uppföljning ffa inom Landstingen

17 Nytt regeringsuppdrag Statskontoret påpekar bl a: Uppföljning måste ske mer systematiskt Alla insatser måste följas upp Uppföljning bidrar till ökad kunskap SMI får regeringsuppdrag kring strategi för utvärdering och uppföljning. Kan QI- Action vara en av lösningarna?

18 Prova på SUCCEED/Att lyckas.. Välj ett projekt som någon runt bordet jobbar med (10 min) Låt gruppen ställa frågorna i formuläret och ev hjälpa den som har projektet att svara om det behövs (25 min) Hittar ni saker som behöver förbättras? Diskutera hur det kan genomföras (15 min) Vad tycker ni om metoden? Reflektera tillsammans några minuter

19 Prova på QIP Läs instruktionerna (5 min) Var och en väljer ett eget projekt Fyll i frågeformuläret så långt du hinner (25 min) Läs instruktionerna för bedömare som du hittar i slutet av materialet (5 min) Fundera på hur ditt projekt (uppgivna svar) skulle bedömas av en extern bedömare (10 min) Vad tycker ni om metoden? Reflektera tillsammans några minuter

20 Prova på PQD Läs igenom instruktionen (5 min). I den teoretiska delen (längst bak) finns begreppen i inflytandecirklarna förklarade Välj ett projekt som någon runt bordet jobbar med (10 min) Börja brainstorma om intressenter och skriv upp på post-it 2/intressent 5 minuter Placera post-it lapparna i inflytandecirklarna enligt instruktionerna så långt ni hinner på 20 minuter Reflektera över eventuella skillnader mellan den faktiska och den ideala inflytandecirkeln. Kan något förbättras? Vad tycker ni om metoden? Reflektera tillsammans några minuter

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer