Constance af Trolle. Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset. Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Constance af Trolle. Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset. Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond"

Transkript

1 Constance af Trolle Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset 2012 Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

2 Constance af Trolle Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset Inledning Till Dramatens tvåhundraårsjubileum 1988 gjordes på initiativ av Gunilla Palmstierna-Weiss, utställningen Kungliga Dramatiska Teatern Den producerades av Riksutställningar med Ulla- Britta Beskow som projektledare och en arbetsgrupp bestående av Gunilla Palmstierna-Weiss, Reinhardt Roth och mig själv, Constance af Trolle. Det finns givetvis många olika perspektiv från vilka man kan skildra denna teaters tvåhundraåriga historia. Vi valde att visa utvecklingen genom de olika spelplatserna i det växande Stockholm. Vår metod var att i modeller försöka rekonstruera hur det sett ut på teatern, på scenen och i salongen, under årens lopp. Utställningen var uppbyggd kring sju trekantiga, fristående montrar med rubrikerna: Bollhuset , Arsenalen , Gustav III:s operahus , Mindre Teatern , Kungl Dramatiska Teatern 1808-, Lilla scenen och Övriga scener. De fyra första spelplatserna finns inte längre kvar. Bollhuset revs Arsenalen, det forna Makalös, brann ner 1825, Adelcranz operahus jämnades med marken 1891 och Mindre Teatern revs På utsidan av utställningsmontrarna visades bl a skådespelarporträtt, lönelistor, pliktlistor, reglementen och kontrakt. Utställningen öppnade i maj 1988 i Marmorfoajén på Dramaten och fortsatte sedan under mer än ett år som vandringsutställning runt om i Sverige. Den största utmaningen var att försöka rekonstruera Bollhuset, eller snarare att ge ett förslag till hur det kan ha sett ut vid den tid då det blev Dramatens första spelplats. 1

3 Parallellt med det övriga utställningsarbetet arbetade vi under nästan ett år med att pröva oss fram och testa forskningsresultat i en modell som Reinhardt Roth byggde och utvecklade successivt. Bollhusen i Stockholm Under 15- och talen fanns s k bollhus i många städer i Europa, Jeu de Paume i Paris är ett bekant exempel. I Stockholm uppfördes 1627 under ledning av den kungliga arkitekten och byggmästaren Caspar Pantén ett bollhus i den trädgård som då låg i övre delen av Slottsbacken. Som namnet anger var det en byggnad avsedd för bollspel. Man spelade med runda, luftfyllda bollar som slogs med racketar över ett nät, ungefär i stil med våra dagars tennis. Det fanns inte bara en spelplan, det fanns även åskådarläktare. Bild 1. Ett franskt bollhus Spelet blev tydligen populärt även i Stockholm för under åren uppfördes ytterligare ett mindre bollhus i samma trädgård från dåvarande slottet Tre Kronor sett bakom det första. Detta mindre bollhus inköptes sedermera 1725 av finska församlingen och existerar än i dag som Finska Kyrkan. (Det har dock aldrig använts som teater, som ibland felaktigt påståtts, utan byggdes om direkt till kyrka, ett ingrepp som för övrigt inte var särskilt genomgripande.) 2

4 Av ett besök i nuvarande Finska kyrkan kan man få en ganska god uppfattning om hur bollhusen såg ut. Vid en jämförelse med t ex de båda bollhusens mått finner man en klar överensstämmelse i proportionerna och det mindre bollhuset var faktiskt i verkligheten inte så mycket mindre. Dess längd omräknat från aln och fot, var c:a 25 m mot det störres c:a 30 m. Bild 1 a. Detalj ur vy över Gamla stan 1650, kopparstick av Wolfgang Hartman. Här syns det stora bollhuset, ett stenhus med tegeltak. Från 1660-talet togs detta även i bruk för teatrala ändamål. Utländska komedianter, gycklare, lindansare, björntämjare etc uppträdde där och man kan därför beteckna det stora bollhuset som Stockholms äldsta offentliga skådeplats. I slutet av 1600-talet var det emellertid slut med bollspel i denna byggnad byggdes den om till teater och fungerade som sådan fram till 1792, varefter den revs. 3

5 Stora bollhusets historia som teaterbyggnad inleds när Nikodemus Tessin d y på kunglig befallning inkallar en fransk teatertrupp, den Rosidorska truppen till Stockholm som skulle uppträda vid hovet. Men för att inte ha alltför stora utgifter för skådespelarnas underhåll på Hovstaten, skulle de också själva bidra till sitt underhåll genom att på en skådeplats utanför hovet ge föreställningar och ta entréavgift. För detta ändamål utvaldes det större bollhuset. Eftersom de var den enda teatertruppen i Stockholm förespeglades de en god utkomst men det fanns även ett ekonomiskt villkor med i bilden. Utgifter för inkomstens förvärvande. Truppen skulle nämligen stå för och bekosta den invändiga ombyggnaden av bollhuset till teater och vissa direktiv gavs dessutom för hur detta skulle göras. Tre rader skulle det vara t ex, med mindre gick det inte. Bollhuset var då ganska förfallet, men Tessin fick fria händer att ta av slottsbyggnadsmedlen för att reparera det fallfärdiga taket och för utvändig rappning och putsning lämnade den Rosidorska truppen Stockholm och efterföljdes av andra franska och tyska trupper på Bollhuset. Även en svensk ensemble, Den Svenska Komedien, under konstnärlig ledning av fransmannen Langlois spelade där, liksom senare kung Adolf Fredriks franska trupp. Åren var Bollhuset även Operans scen bildades Svenska dramatiska Teatern under ledning av Adolf Fredrik Ristell, ett privat företag som med kungligt privilegium delade Bollhuset med den franska truppen. Efter bara ett år gick Ristell i konkurs och därefter blev Bollhuset Kungliga Svenska Dramatiska Teaterns spelplats fram till mordet på Gustav III, då teatern stängdes och kort därefter revs. Under hela denna period reparerades, om- och tillbyggdes Bollhuset flera gånger. Den sista stora ombyggnaden gjordes under ledning av kungliga arkitekten Erik Palmstedt. Det är ett skelett av hur Bollhuset kan ha sett ut efter denna, dvs under Dramatens första tid, som vi försökt rekonstruera i en modell för utställningen1988. Till skillnad från teatern i Arsenalen, Gustav III:s operahus och Mindre Teatern finns det mycket litet bildmaterial på Bollhuset och inget från interiören. 4

6 Vad finns det då för källmaterial? På bilden från Gamla stan 1650 syns Bollhusets långsida och gavel före tillbyggnader. På två snarlika, färglagda teckningar av Martin Rudolf Heland från 1780-talet av Slottsbacken, syns Bollhuset t v med de tillbyggda trapphusen. I avbildningar av Stockholm under de över 150 år som Bollhuset existerade skymtar en liten del av detta på ett par stycken, men i övrigt är byggnaden antingen inte med eller döljs av master och vimplar m m. Kanske för att det ansågs anspråkslöst och fult, vilket ibland framskymtar i samtida kommentarer, och det är klart att i jämförelse med Slottet och sedan Adelcrantz operahus så var väl det ombyggda Bollhuset inte så anslående. Bild 2. Slottsbacken av Martin Rudolf Heland, (Nationalmuseum) 5

7 Det finns emellertid en uppmätningsritning från 1780-talet och en ritning av trapphusets tillbyggnad mot Slottsbacken, sannolikt av Erik Palmstedt. Samtida beskrivningar i memoarer, dagböcker och brev ger mycket litet. Man kan utläsa att Bollhuset var trångt, dragit, kallt och brandfarligt. Eller t ex att huset trots sitt anspråkslösa yttre rymde en ganska stor teater och att efter det att parterren höjts man mer bekvämt kunde samtala med dem som satt på amfiteatern och att det också gjordes eftersom NN och NN numera tycktes kontanta igen. De viktigaste och intressantaste upplysningarna finner man i räkenskapsböcker av olika slag. Där kan man av biljettintäkterna utläsa t ex hur många platser som fanns på parterren, de olika raderna, antalet loger där och då vet vi att Bollhuset kunde rymma en publik på upp till 850 personer. (Detta kan jämföras med Gustav III:s opera som ursprungligen rymde 900, senare 1050 personer och nuvarande Dramatens 822 personer.) Av räkningarna på de olika reparationerna och ombyggnaderna får man många upplysningar eftersom de är ganska utförliga, inte minst vad gäller mått. Tidigare forskningsarbeten om Bollhuset, framför allt Johan Flodmarks Bollhusen och Lejonkulan (Stockholm 1897), var givetvis viktiga källor. Men i dessa finns helt naturligt mycket av karaktären troligen, kan ha varit och faktiskt en del orimligheter vilket nog inte visar sig förrän man, som vi i arbetsgruppen gjorde, prövar teorin i en modell. Bollhusets salong ska ha liknat Arsenalens. Kanske gällde det bara de raka raderna. Operahuset däremot hade mjukt hästskoformade rader. Teatrar är ju mycket traditionella byggnader. Även om tittskåpsteaterns grundform med parterre (den del av salongen vi numera kallar parkett) och rader skiljer sig i utformningen och följer vissa stilhistoriska och andra konventioner beroende på land och tidsepok, så kan man ha viss hjälp av att studera ritningar av hur samtida offentliga teatrar såg ut i Frankrike och Italien, länder som under Bollhusets tid var stilbildande i Sverige och dit svenska arkitekter och konstnärer for på sina studieresor. 6

8 I internationella arkitekturtidskrifter finns vidare en del att hämta i specialartiklar om teaterbyggnader där man bl a behandlar restaureringar och rekonstruktioner och publicerar äldre ritningar. Man bör också hålla i minnet att det var en fransk teatertrupp som stod för Bollhusets ombyggnad till teater, Visserligen säkert med Tessins goda minne men eftersom det inte finns några uppgifter om arkitekt eller bevarade ritningar, så är det nog inte för djärvt att anta att det var ett slags fransk standardmodell som följdes. Drottningholmsteaterns bevarade scenmaskineri, liksom några kulisser som Agne Beijer menar har använts även på Bollhuset, bidrog också till hur vi utformade scenenrummet i modellen. Hur vi praktiskt gick tillväga. För att kunna göra oss en föreställning om hur Bollhuset kan ha sett ut under sin sista tid, började vi från början och följde husets tidiga byggnadshistoria och vad som successivt ändrats och byggts till. Reinhardt Roth byggde i vår modell först själva huskroppen. Om denna vet man att dess yttermått var omräknat i meter 30x13 och dess innermått 29x12. Väggarna var alltså 0,5 meter tjocka. 7

9 Bild 3 Uppmätningsritning, 1780-talet. (Kungliga Biblioteket) Av uppmätningsritningen kan man få fram scendjupet ~11,5 m (Gustav III:s opera hade nära det dubbla), prosceniets bredd och salongens storlek. Hur få fram mått på radavstånden? 8

10 Bild 4 Ritning av tillbyggnad av trapphuset mot Slottsbacken, sannolikt av Erik Palmstedt, 1780-talet. (Nordiska Museet) Här finns måttangivelser och man kan se hur dörrar och trappor är placerade. Höjden på dörrarna och de olika etagen ger ett begrepp om höjdavståndet mellan raderna. Därmed är vi framme vid en mycket intressant del av rekonstrueringsarbetet, nämligen ingångarna och hur man kom till de olika delarna av teatern. Då får man använda sig av och gå igenom dörrarnas historia. Här ett litet smakprov: 1600-talets början, 1 ingång på östra gaveln 1647 års slottsbok anger 3 dörrar 1700 görs ny ingång vid östra gavelns södra del 1723 ny ingång i muren vid slottssidan, en dubbeldörr för deras majestäteter. (Då fanns kungliga logen på 1:a radens norra sida) 9

11 1772 flyttas kungliga logen till 1:a radens mitt och får en ny ingång i tillbyggnaden återkom frågan om de otillräckliga utgångarna i händelse av brand. Ny trappuppgång byggdes till kungliga logen åter ny uppgång till kungliga logen genom en partiell tillbyggnad av östra gaveln. På detta sätt visste vi storleksordningen på scen, proscenieram och salong och en del om förbindelserna inne i teatern. 10

12 Bild 5 och 5 a. De tillbyggda trapphusen i modellen. Själva scendelen förändras egentligen inte under åren annat än vad gäller förbättringar av maskineri, belysning och antalet ingångar. Det fanns plats för 5 kulisspar, varav ett stående, fonden sattes vid fullt utnyttjande av scendjupet direkt på den bakre väggen. Hur kan scenöppningen ha sett ut? 11

13 Bild 6. Ridå av Jacob Mörk (Musik- och Teatermuseet) Denna ridå sägs både av Georg Nordensvan och Agne Beijer ha varit ridån för Bollhuset. Men den har även påståtts vara ridån för Gustav III:s opera. (Det finns också ett rektangulärt ridåutkast för Bollhuset av Louis Jean Deprez.) 12

14 I Slottsboken för 1785 står på en räkning över arkivolten på avant scenen är i bildhuggeri förfärdigat en stor cartel med kongl krona. Johan Flodmark talar också om arkivolt som form på scenöppningen. Vi bestämde oss för Jacob Mörks ridås form. Ramprännans längd och uppmätningsritningen ger vid handen att scenöppningens bredd är knappt 8 meter och då kan man räkna ut scenöppningens storlek. Hur såg den i övrigt ut? Fanns det avantscenloger? Ja, ritningen skulle kunna tyda på det. Men i så fall hur många? Tredje raden finns inte med på ritningen. Så fanns den i biljettpriserna förbryllande uppgiften om loger på scen med 3 respektive 4 platser. Det skulle kunna vara så att det fanns två avantscenloger. Det fanns två kakelugnar på scenen: Enligt en räkning från 1786 omsattes minst 18 kakelugnar, varav två på scenen. Var kan de ha stått? De fick ju inte synas från salongen och då kunde den ena ha varit placerad bakom proscenieramen och skorstensstocken kunde ha gått genom den ena logen och vara förklaringen till det olika antalet platser, 3 respektive 4, i logerna. (Martin Rudolf Helands ovannämnda avbildning, där man ser var skorstenarna var placerade kunde också tyda på det.) Det skulle då vara 2 avantscenloger på andra och inga på tredje raden som från början var ett stående galleri. 13

15 Bild 7. Scenöppningen i modellen 14

16 Vi förflyttar oss ut i salongen. Där fanns stående parterre och sittande, balcon noble, närmast fonden, samt, från 1700-talets mitt 5 loger, 4 st med 4 platser och en med sex. Var fanns de? Troligen under första raden, menar Johan Flodmark och avfärdar placeringen bakom orkesterdiket, där man på ritningen ser att det antyds något som skulle kunna vara loger. Var det bara ett förslag, eller fanns det loger där? I modellen prövades loger under första raden. Att det är ett ojämnt antal och att en är betydligt större skulle möjligen kunna förklaras med ingångarna till parterren. Trots det störs man av att det inte skulle vara någon slags symetri t h och t v. Vidare kunde man knappast ha sett något annat än den stående publiken från logerna om de inte låg högre än parterren. Hur mycket högre måste de då minst vara? Vi prövade i modellen och då visade det sig att man inte skulle kunna stå rak. Var och hur man kom in i logerna var nästa fråga. I Slottsbok 1785 finns en räkning: I parterren gjort 4 st nya loger bestående av 3 mellanstycken, 2 alnar och 5 tum hwar(1 aln ca 0,6 m). Hur tolka det? Den viktiga upplysningen är att det blev 4 nya loger genom att man satte dit mellanstycken. Vidare står i samma räkning: Dess Ryggwärnar med sina Skrufdörrar och listor gör 12 alnar 9 tum. Man skulle alltså kunna komma in i logerna från parterren. Var det ändå inte så att logerna var placerade framför orkesterdiket?! Vilken tradition gällde då? Om man jämför med ritningar från denna tid av teatrar med samma karaktär, med stående och sittande parterre finner man att loger framför orkesterdiket fanns på t ex: Teatro Argentina i Rom Grand Théâtre i Lyon Grand Théâtre i Bordeaux Teatro St Giovanni & Paolo i Venedig Munkbroteatern i Stockholm Vi tror att det även kan ha varit så på Bollhusteatern. Till den sittande parterren gjordes nya bänkar med rygg- och fotstöd, 3 till antalet och 7 m långa vid ombyggnaden

17 (Parterre motsvarar den del av salongen vi numera kallar parkett.) Bild 8 Salongen uppifrån i modellen( scenen ligger till höger). Så kommer det verkligt stora problemet, kungliga logen och fonden. Vid den ombyggnad som leddes av arkitekten Erik Palmstedt gjordes en ny och rymligare kunglig loge och i anslutning till den två små rum samt en egen ingång för kungen genom en partiell tillbyggnad av östra gaveln. Framför kungliga logen gjordes ett bröstvärn samt ytterligare ett som skilde den kungliga logen och amfiteatern. Vad vet man ytterligare om fonden? Kungliga logen var i två avdelningar, en på första raden och en griljerad loge på andra raden och att det var särskilda loger för prinsarna och prinsessorna, 16

18 Men hur såg de ut, hur var de utsmyckade? Hur mycket ändrades salongens karaktär av den ganska genomgripande förändringen av fonden? Vilka förebilder och vilka visioner hade Gustav III och Erik Palmstedt? Palmstedt ritade Gripsholmsteatern och i många ritningar till teatrar och andra byggnader ser vi hans smak för det klassisistiska, för kolonner och symetri. Jag tänker inte närmare gå in på våra resonemang kring lösningarna av den här delen av teatern. Det finns många pusselbitar kvar att lägga på plats och många saknas ännu. Utställningen skulle vara färdig en viss dag och vi var tvungna att sätta punkt i rekonstruktionsarbetet. Därför finns inget förslag till hur den del bakom de kungliga logerna skulle kunnat vara utformade i modellen för att som det framgår: Å den kungliga logen bereda mera beqvämlighet och utrymme genom att på ömse sidor därom inrätta tvenne rum. Att det också blev så framgår bl a av beskrivningar av de eldstäder som sattes upp och av snickaren Morenius räkning på en trappa i anslutning till denna del med 9 steg, 4 alnar bred; en pilaster af 6 alnars höjd å ömse sidor i början av trappan, där ofvanpå en panell, 4 alnar lång; tre stycken blindramar i och två ovanpå trappan 17

19 18

20 Bild 9a och 9 b Fonden med de kungliga logerna i modellen Det är omvittnat att Bollhusets anspråkslösa yttre rymde en vacker, och av räkningarna att döma, rikt utsmyckad teatersalong. Färgställningen i salongen tycks ha dominerats av grått, ljusblått, vitt och guld. Bänkarna på parterren och i logerna var klädda med blått kläde och logedörrarna hade draperier av grått kläde, väggarna var målade i grått. Teatern var som en upplyst festsal. Scen och salong badade i det milda ljuset av ett oändligt antal vaxljus. En föreställning om 19

21 mängden får man av en räkning från 1700-talets mitt: 7 ljuskronor förgylldes, 96 av bleck lagades, 60 ljusplåtar och ljushållare likaså. På scenen 16 dubbla lampor, 19 skärmplåtar. Hur det såg ut på scenen är det lättare att göra sig en föreställning om. Reinhardt gjorde en liten modell av Louis Jean Deprez dekor för Bollhuset i montern och på scenen i modelen ställdes en scen ur Gustav III.s eget historiedrama Helmfelt, så som den är återgiven i en målning av Pehr Hilleström och som framfördes på Bollhuset första gången Bild 10 Dekor för Bollhuset av Louis Jean Deprez. 20

22 Bild 11 Scenbild från Helmfelt efter Pehr Hilleströms målning. Gripsholm. Möjligheterna till sceniska effekter var tydligen imponerande och förtjusningen över dessa var stor. Ibland dock skräckblandad. Jag citerar en besökare som övervarade Glucks Orpheus och Eurydice: När de elyseiska fälten skulle föreställas då skulle 21

23 illuminationen ökas till det högsta möjliga antal ljus och lampor och när jag såg för mig blandningen av trossar, dukar, ramar, ljus och lågor om varandra gjorde mig min nog levande inbillningsgåva en hiskelig föreställning om fara. Det har nu gått över 20 år sedan vi arbetade med Bollhuset och sedan dess har vi gjort en del nya rön. Utformningen av modellen skulle vi till en del kanske gjort annorlunda i dag. I Château de Compiègne utanför Paris finns t ex en teater som inretts i ett bollhus, visserligen senare (1832) än i Stockholm, men det vore intressant att se bl a hur man där löst logistiken och belysningen. Foto Nils-Albert Eriksson 22

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 2 Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 3 Kosta glashus Kosta glashus.

Läs mer

VÅRDPROGRAM/2007/Svartsjö slott/ab 114: 001/Kapitel 6/Historik. 1 Ulrika Theutenberg: En kronologisk översikt över Svartsjö slott, manuskript,

VÅRDPROGRAM/2007/Svartsjö slott/ab 114: 001/Kapitel 6/Historik. 1 Ulrika Theutenberg: En kronologisk översikt över Svartsjö slott, manuskript, 6. Historik Vasaborgen Svartsjös borggård, Kopparstick i Svecia Antiqua et Hodierna. Gravör: Herman Padtbrugge. Tryckt 1686. Foto: KB. På många äldre orter och bosättningar har landhöjningen lett till

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014 Hus och hem Hus och husbyggnation, förr och nu Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 6-9 Foto: Marie Andersson

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

En livscykel i WP-villan

En livscykel i WP-villan En livscykel i WP-villan Anna Ulfstrand Under denna rubrik kommer de boendes skiftande behov under olika skeden i livet och hur de har påverkat husens utformning diskusteras. Jämförelser kommer att göras

Läs mer

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Då Fastighetsverket 1995 beslutade att putsa om Linköpings slotts slitna fasader, som stått orörda sedan 1930-talet, gavs möjlighet att göra en noggrann

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Svenska folkets. Foto Urban Jörén

Svenska folkets. Foto Urban Jörén Svenska folkets slott Foto Urban Jörén En del är kungliga, andra har byggts av adelsmän och industrimagnater. Men gemensamt för de slott som SFV förvaltar är att de bär på nyckeln till Sveriges historia.

Läs mer

VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS. Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen

VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS. Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen

Läs mer

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar?

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar? ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-17 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Svenska Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Innehåll. Skyhöga byggnader. Att bemästra golvet. Tankar om livet. Att mäta tid. Religionsöverskridande berättelser

Innehåll. Skyhöga byggnader. Att bemästra golvet. Tankar om livet. Att mäta tid. Religionsöverskridande berättelser Innehåll Skyhöga byggnader Ära i höjden Tankar om livet Livets mening Döden Identitet Människosyn Global etik och internationell rättvisa Staden som mötesplats för religioner Jerusalem Ayodhya Singapore

Läs mer

INEXAKTICITETEN, DEL 2 Johan Johansson, Pär Eliaeson

INEXAKTICITETEN, DEL 2 Johan Johansson, Pär Eliaeson ARKITEKTUR INEXAKTICITETEN, DEL 2 Johan Johansson, Pär Eliaeson pe: Johan, när du såg det här huset så fick du en idé? jj: Inte riktigt först, när jag såg huset, kan jag säga att jag fick en idé. Men,

Läs mer

Skogsbrynets magiska härläger

Skogsbrynets magiska härläger av e r i k l a n g l e t HAGABLADET Nr 1 2 /2008 Skogsbrynets magiska härläger Koppartälten blev mina bundsförvanter redan år 1967, då min gamla chef, Torbjörn Olsson, tog över efter Ragnar Hjorth som

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Det sägs att man bör avstå ifrån att sia om

Det sägs att man bör avstå ifrån att sia om FRAMTIDENS FOTOTEKNIK Vi har bara sett början. Fototekniken kommer att utvecklas snabbare framöver och vara annorlunda än dagens. Vi synar forskningen och beskriver några av de fantastiska möjligheter

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer