Constance af Trolle. Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset. Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Constance af Trolle. Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset. Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond"

Transkript

1 Constance af Trolle Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset 2012 Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

2 Constance af Trolle Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset Inledning Till Dramatens tvåhundraårsjubileum 1988 gjordes på initiativ av Gunilla Palmstierna-Weiss, utställningen Kungliga Dramatiska Teatern Den producerades av Riksutställningar med Ulla- Britta Beskow som projektledare och en arbetsgrupp bestående av Gunilla Palmstierna-Weiss, Reinhardt Roth och mig själv, Constance af Trolle. Det finns givetvis många olika perspektiv från vilka man kan skildra denna teaters tvåhundraåriga historia. Vi valde att visa utvecklingen genom de olika spelplatserna i det växande Stockholm. Vår metod var att i modeller försöka rekonstruera hur det sett ut på teatern, på scenen och i salongen, under årens lopp. Utställningen var uppbyggd kring sju trekantiga, fristående montrar med rubrikerna: Bollhuset , Arsenalen , Gustav III:s operahus , Mindre Teatern , Kungl Dramatiska Teatern 1808-, Lilla scenen och Övriga scener. De fyra första spelplatserna finns inte längre kvar. Bollhuset revs Arsenalen, det forna Makalös, brann ner 1825, Adelcranz operahus jämnades med marken 1891 och Mindre Teatern revs På utsidan av utställningsmontrarna visades bl a skådespelarporträtt, lönelistor, pliktlistor, reglementen och kontrakt. Utställningen öppnade i maj 1988 i Marmorfoajén på Dramaten och fortsatte sedan under mer än ett år som vandringsutställning runt om i Sverige. Den största utmaningen var att försöka rekonstruera Bollhuset, eller snarare att ge ett förslag till hur det kan ha sett ut vid den tid då det blev Dramatens första spelplats. 1

3 Parallellt med det övriga utställningsarbetet arbetade vi under nästan ett år med att pröva oss fram och testa forskningsresultat i en modell som Reinhardt Roth byggde och utvecklade successivt. Bollhusen i Stockholm Under 15- och talen fanns s k bollhus i många städer i Europa, Jeu de Paume i Paris är ett bekant exempel. I Stockholm uppfördes 1627 under ledning av den kungliga arkitekten och byggmästaren Caspar Pantén ett bollhus i den trädgård som då låg i övre delen av Slottsbacken. Som namnet anger var det en byggnad avsedd för bollspel. Man spelade med runda, luftfyllda bollar som slogs med racketar över ett nät, ungefär i stil med våra dagars tennis. Det fanns inte bara en spelplan, det fanns även åskådarläktare. Bild 1. Ett franskt bollhus Spelet blev tydligen populärt även i Stockholm för under åren uppfördes ytterligare ett mindre bollhus i samma trädgård från dåvarande slottet Tre Kronor sett bakom det första. Detta mindre bollhus inköptes sedermera 1725 av finska församlingen och existerar än i dag som Finska Kyrkan. (Det har dock aldrig använts som teater, som ibland felaktigt påståtts, utan byggdes om direkt till kyrka, ett ingrepp som för övrigt inte var särskilt genomgripande.) 2

4 Av ett besök i nuvarande Finska kyrkan kan man få en ganska god uppfattning om hur bollhusen såg ut. Vid en jämförelse med t ex de båda bollhusens mått finner man en klar överensstämmelse i proportionerna och det mindre bollhuset var faktiskt i verkligheten inte så mycket mindre. Dess längd omräknat från aln och fot, var c:a 25 m mot det störres c:a 30 m. Bild 1 a. Detalj ur vy över Gamla stan 1650, kopparstick av Wolfgang Hartman. Här syns det stora bollhuset, ett stenhus med tegeltak. Från 1660-talet togs detta även i bruk för teatrala ändamål. Utländska komedianter, gycklare, lindansare, björntämjare etc uppträdde där och man kan därför beteckna det stora bollhuset som Stockholms äldsta offentliga skådeplats. I slutet av 1600-talet var det emellertid slut med bollspel i denna byggnad byggdes den om till teater och fungerade som sådan fram till 1792, varefter den revs. 3

5 Stora bollhusets historia som teaterbyggnad inleds när Nikodemus Tessin d y på kunglig befallning inkallar en fransk teatertrupp, den Rosidorska truppen till Stockholm som skulle uppträda vid hovet. Men för att inte ha alltför stora utgifter för skådespelarnas underhåll på Hovstaten, skulle de också själva bidra till sitt underhåll genom att på en skådeplats utanför hovet ge föreställningar och ta entréavgift. För detta ändamål utvaldes det större bollhuset. Eftersom de var den enda teatertruppen i Stockholm förespeglades de en god utkomst men det fanns även ett ekonomiskt villkor med i bilden. Utgifter för inkomstens förvärvande. Truppen skulle nämligen stå för och bekosta den invändiga ombyggnaden av bollhuset till teater och vissa direktiv gavs dessutom för hur detta skulle göras. Tre rader skulle det vara t ex, med mindre gick det inte. Bollhuset var då ganska förfallet, men Tessin fick fria händer att ta av slottsbyggnadsmedlen för att reparera det fallfärdiga taket och för utvändig rappning och putsning lämnade den Rosidorska truppen Stockholm och efterföljdes av andra franska och tyska trupper på Bollhuset. Även en svensk ensemble, Den Svenska Komedien, under konstnärlig ledning av fransmannen Langlois spelade där, liksom senare kung Adolf Fredriks franska trupp. Åren var Bollhuset även Operans scen bildades Svenska dramatiska Teatern under ledning av Adolf Fredrik Ristell, ett privat företag som med kungligt privilegium delade Bollhuset med den franska truppen. Efter bara ett år gick Ristell i konkurs och därefter blev Bollhuset Kungliga Svenska Dramatiska Teaterns spelplats fram till mordet på Gustav III, då teatern stängdes och kort därefter revs. Under hela denna period reparerades, om- och tillbyggdes Bollhuset flera gånger. Den sista stora ombyggnaden gjordes under ledning av kungliga arkitekten Erik Palmstedt. Det är ett skelett av hur Bollhuset kan ha sett ut efter denna, dvs under Dramatens första tid, som vi försökt rekonstruera i en modell för utställningen1988. Till skillnad från teatern i Arsenalen, Gustav III:s operahus och Mindre Teatern finns det mycket litet bildmaterial på Bollhuset och inget från interiören. 4

6 Vad finns det då för källmaterial? På bilden från Gamla stan 1650 syns Bollhusets långsida och gavel före tillbyggnader. På två snarlika, färglagda teckningar av Martin Rudolf Heland från 1780-talet av Slottsbacken, syns Bollhuset t v med de tillbyggda trapphusen. I avbildningar av Stockholm under de över 150 år som Bollhuset existerade skymtar en liten del av detta på ett par stycken, men i övrigt är byggnaden antingen inte med eller döljs av master och vimplar m m. Kanske för att det ansågs anspråkslöst och fult, vilket ibland framskymtar i samtida kommentarer, och det är klart att i jämförelse med Slottet och sedan Adelcrantz operahus så var väl det ombyggda Bollhuset inte så anslående. Bild 2. Slottsbacken av Martin Rudolf Heland, (Nationalmuseum) 5

7 Det finns emellertid en uppmätningsritning från 1780-talet och en ritning av trapphusets tillbyggnad mot Slottsbacken, sannolikt av Erik Palmstedt. Samtida beskrivningar i memoarer, dagböcker och brev ger mycket litet. Man kan utläsa att Bollhuset var trångt, dragit, kallt och brandfarligt. Eller t ex att huset trots sitt anspråkslösa yttre rymde en ganska stor teater och att efter det att parterren höjts man mer bekvämt kunde samtala med dem som satt på amfiteatern och att det också gjordes eftersom NN och NN numera tycktes kontanta igen. De viktigaste och intressantaste upplysningarna finner man i räkenskapsböcker av olika slag. Där kan man av biljettintäkterna utläsa t ex hur många platser som fanns på parterren, de olika raderna, antalet loger där och då vet vi att Bollhuset kunde rymma en publik på upp till 850 personer. (Detta kan jämföras med Gustav III:s opera som ursprungligen rymde 900, senare 1050 personer och nuvarande Dramatens 822 personer.) Av räkningarna på de olika reparationerna och ombyggnaderna får man många upplysningar eftersom de är ganska utförliga, inte minst vad gäller mått. Tidigare forskningsarbeten om Bollhuset, framför allt Johan Flodmarks Bollhusen och Lejonkulan (Stockholm 1897), var givetvis viktiga källor. Men i dessa finns helt naturligt mycket av karaktären troligen, kan ha varit och faktiskt en del orimligheter vilket nog inte visar sig förrän man, som vi i arbetsgruppen gjorde, prövar teorin i en modell. Bollhusets salong ska ha liknat Arsenalens. Kanske gällde det bara de raka raderna. Operahuset däremot hade mjukt hästskoformade rader. Teatrar är ju mycket traditionella byggnader. Även om tittskåpsteaterns grundform med parterre (den del av salongen vi numera kallar parkett) och rader skiljer sig i utformningen och följer vissa stilhistoriska och andra konventioner beroende på land och tidsepok, så kan man ha viss hjälp av att studera ritningar av hur samtida offentliga teatrar såg ut i Frankrike och Italien, länder som under Bollhusets tid var stilbildande i Sverige och dit svenska arkitekter och konstnärer for på sina studieresor. 6

8 I internationella arkitekturtidskrifter finns vidare en del att hämta i specialartiklar om teaterbyggnader där man bl a behandlar restaureringar och rekonstruktioner och publicerar äldre ritningar. Man bör också hålla i minnet att det var en fransk teatertrupp som stod för Bollhusets ombyggnad till teater, Visserligen säkert med Tessins goda minne men eftersom det inte finns några uppgifter om arkitekt eller bevarade ritningar, så är det nog inte för djärvt att anta att det var ett slags fransk standardmodell som följdes. Drottningholmsteaterns bevarade scenmaskineri, liksom några kulisser som Agne Beijer menar har använts även på Bollhuset, bidrog också till hur vi utformade scenenrummet i modellen. Hur vi praktiskt gick tillväga. För att kunna göra oss en föreställning om hur Bollhuset kan ha sett ut under sin sista tid, började vi från början och följde husets tidiga byggnadshistoria och vad som successivt ändrats och byggts till. Reinhardt Roth byggde i vår modell först själva huskroppen. Om denna vet man att dess yttermått var omräknat i meter 30x13 och dess innermått 29x12. Väggarna var alltså 0,5 meter tjocka. 7

9 Bild 3 Uppmätningsritning, 1780-talet. (Kungliga Biblioteket) Av uppmätningsritningen kan man få fram scendjupet ~11,5 m (Gustav III:s opera hade nära det dubbla), prosceniets bredd och salongens storlek. Hur få fram mått på radavstånden? 8

10 Bild 4 Ritning av tillbyggnad av trapphuset mot Slottsbacken, sannolikt av Erik Palmstedt, 1780-talet. (Nordiska Museet) Här finns måttangivelser och man kan se hur dörrar och trappor är placerade. Höjden på dörrarna och de olika etagen ger ett begrepp om höjdavståndet mellan raderna. Därmed är vi framme vid en mycket intressant del av rekonstrueringsarbetet, nämligen ingångarna och hur man kom till de olika delarna av teatern. Då får man använda sig av och gå igenom dörrarnas historia. Här ett litet smakprov: 1600-talets början, 1 ingång på östra gaveln 1647 års slottsbok anger 3 dörrar 1700 görs ny ingång vid östra gavelns södra del 1723 ny ingång i muren vid slottssidan, en dubbeldörr för deras majestäteter. (Då fanns kungliga logen på 1:a radens norra sida) 9

11 1772 flyttas kungliga logen till 1:a radens mitt och får en ny ingång i tillbyggnaden återkom frågan om de otillräckliga utgångarna i händelse av brand. Ny trappuppgång byggdes till kungliga logen åter ny uppgång till kungliga logen genom en partiell tillbyggnad av östra gaveln. På detta sätt visste vi storleksordningen på scen, proscenieram och salong och en del om förbindelserna inne i teatern. 10

12 Bild 5 och 5 a. De tillbyggda trapphusen i modellen. Själva scendelen förändras egentligen inte under åren annat än vad gäller förbättringar av maskineri, belysning och antalet ingångar. Det fanns plats för 5 kulisspar, varav ett stående, fonden sattes vid fullt utnyttjande av scendjupet direkt på den bakre väggen. Hur kan scenöppningen ha sett ut? 11

13 Bild 6. Ridå av Jacob Mörk (Musik- och Teatermuseet) Denna ridå sägs både av Georg Nordensvan och Agne Beijer ha varit ridån för Bollhuset. Men den har även påståtts vara ridån för Gustav III:s opera. (Det finns också ett rektangulärt ridåutkast för Bollhuset av Louis Jean Deprez.) 12

14 I Slottsboken för 1785 står på en räkning över arkivolten på avant scenen är i bildhuggeri förfärdigat en stor cartel med kongl krona. Johan Flodmark talar också om arkivolt som form på scenöppningen. Vi bestämde oss för Jacob Mörks ridås form. Ramprännans längd och uppmätningsritningen ger vid handen att scenöppningens bredd är knappt 8 meter och då kan man räkna ut scenöppningens storlek. Hur såg den i övrigt ut? Fanns det avantscenloger? Ja, ritningen skulle kunna tyda på det. Men i så fall hur många? Tredje raden finns inte med på ritningen. Så fanns den i biljettpriserna förbryllande uppgiften om loger på scen med 3 respektive 4 platser. Det skulle kunna vara så att det fanns två avantscenloger. Det fanns två kakelugnar på scenen: Enligt en räkning från 1786 omsattes minst 18 kakelugnar, varav två på scenen. Var kan de ha stått? De fick ju inte synas från salongen och då kunde den ena ha varit placerad bakom proscenieramen och skorstensstocken kunde ha gått genom den ena logen och vara förklaringen till det olika antalet platser, 3 respektive 4, i logerna. (Martin Rudolf Helands ovannämnda avbildning, där man ser var skorstenarna var placerade kunde också tyda på det.) Det skulle då vara 2 avantscenloger på andra och inga på tredje raden som från början var ett stående galleri. 13

15 Bild 7. Scenöppningen i modellen 14

16 Vi förflyttar oss ut i salongen. Där fanns stående parterre och sittande, balcon noble, närmast fonden, samt, från 1700-talets mitt 5 loger, 4 st med 4 platser och en med sex. Var fanns de? Troligen under första raden, menar Johan Flodmark och avfärdar placeringen bakom orkesterdiket, där man på ritningen ser att det antyds något som skulle kunna vara loger. Var det bara ett förslag, eller fanns det loger där? I modellen prövades loger under första raden. Att det är ett ojämnt antal och att en är betydligt större skulle möjligen kunna förklaras med ingångarna till parterren. Trots det störs man av att det inte skulle vara någon slags symetri t h och t v. Vidare kunde man knappast ha sett något annat än den stående publiken från logerna om de inte låg högre än parterren. Hur mycket högre måste de då minst vara? Vi prövade i modellen och då visade det sig att man inte skulle kunna stå rak. Var och hur man kom in i logerna var nästa fråga. I Slottsbok 1785 finns en räkning: I parterren gjort 4 st nya loger bestående av 3 mellanstycken, 2 alnar och 5 tum hwar(1 aln ca 0,6 m). Hur tolka det? Den viktiga upplysningen är att det blev 4 nya loger genom att man satte dit mellanstycken. Vidare står i samma räkning: Dess Ryggwärnar med sina Skrufdörrar och listor gör 12 alnar 9 tum. Man skulle alltså kunna komma in i logerna från parterren. Var det ändå inte så att logerna var placerade framför orkesterdiket?! Vilken tradition gällde då? Om man jämför med ritningar från denna tid av teatrar med samma karaktär, med stående och sittande parterre finner man att loger framför orkesterdiket fanns på t ex: Teatro Argentina i Rom Grand Théâtre i Lyon Grand Théâtre i Bordeaux Teatro St Giovanni & Paolo i Venedig Munkbroteatern i Stockholm Vi tror att det även kan ha varit så på Bollhusteatern. Till den sittande parterren gjordes nya bänkar med rygg- och fotstöd, 3 till antalet och 7 m långa vid ombyggnaden

17 (Parterre motsvarar den del av salongen vi numera kallar parkett.) Bild 8 Salongen uppifrån i modellen( scenen ligger till höger). Så kommer det verkligt stora problemet, kungliga logen och fonden. Vid den ombyggnad som leddes av arkitekten Erik Palmstedt gjordes en ny och rymligare kunglig loge och i anslutning till den två små rum samt en egen ingång för kungen genom en partiell tillbyggnad av östra gaveln. Framför kungliga logen gjordes ett bröstvärn samt ytterligare ett som skilde den kungliga logen och amfiteatern. Vad vet man ytterligare om fonden? Kungliga logen var i två avdelningar, en på första raden och en griljerad loge på andra raden och att det var särskilda loger för prinsarna och prinsessorna, 16

18 Men hur såg de ut, hur var de utsmyckade? Hur mycket ändrades salongens karaktär av den ganska genomgripande förändringen av fonden? Vilka förebilder och vilka visioner hade Gustav III och Erik Palmstedt? Palmstedt ritade Gripsholmsteatern och i många ritningar till teatrar och andra byggnader ser vi hans smak för det klassisistiska, för kolonner och symetri. Jag tänker inte närmare gå in på våra resonemang kring lösningarna av den här delen av teatern. Det finns många pusselbitar kvar att lägga på plats och många saknas ännu. Utställningen skulle vara färdig en viss dag och vi var tvungna att sätta punkt i rekonstruktionsarbetet. Därför finns inget förslag till hur den del bakom de kungliga logerna skulle kunnat vara utformade i modellen för att som det framgår: Å den kungliga logen bereda mera beqvämlighet och utrymme genom att på ömse sidor därom inrätta tvenne rum. Att det också blev så framgår bl a av beskrivningar av de eldstäder som sattes upp och av snickaren Morenius räkning på en trappa i anslutning till denna del med 9 steg, 4 alnar bred; en pilaster af 6 alnars höjd å ömse sidor i början av trappan, där ofvanpå en panell, 4 alnar lång; tre stycken blindramar i och två ovanpå trappan 17

19 18

20 Bild 9a och 9 b Fonden med de kungliga logerna i modellen Det är omvittnat att Bollhusets anspråkslösa yttre rymde en vacker, och av räkningarna att döma, rikt utsmyckad teatersalong. Färgställningen i salongen tycks ha dominerats av grått, ljusblått, vitt och guld. Bänkarna på parterren och i logerna var klädda med blått kläde och logedörrarna hade draperier av grått kläde, väggarna var målade i grått. Teatern var som en upplyst festsal. Scen och salong badade i det milda ljuset av ett oändligt antal vaxljus. En föreställning om 19

21 mängden får man av en räkning från 1700-talets mitt: 7 ljuskronor förgylldes, 96 av bleck lagades, 60 ljusplåtar och ljushållare likaså. På scenen 16 dubbla lampor, 19 skärmplåtar. Hur det såg ut på scenen är det lättare att göra sig en föreställning om. Reinhardt gjorde en liten modell av Louis Jean Deprez dekor för Bollhuset i montern och på scenen i modelen ställdes en scen ur Gustav III.s eget historiedrama Helmfelt, så som den är återgiven i en målning av Pehr Hilleström och som framfördes på Bollhuset första gången Bild 10 Dekor för Bollhuset av Louis Jean Deprez. 20

22 Bild 11 Scenbild från Helmfelt efter Pehr Hilleströms målning. Gripsholm. Möjligheterna till sceniska effekter var tydligen imponerande och förtjusningen över dessa var stor. Ibland dock skräckblandad. Jag citerar en besökare som övervarade Glucks Orpheus och Eurydice: När de elyseiska fälten skulle föreställas då skulle 21

23 illuminationen ökas till det högsta möjliga antal ljus och lampor och när jag såg för mig blandningen av trossar, dukar, ramar, ljus och lågor om varandra gjorde mig min nog levande inbillningsgåva en hiskelig föreställning om fara. Det har nu gått över 20 år sedan vi arbetade med Bollhuset och sedan dess har vi gjort en del nya rön. Utformningen av modellen skulle vi till en del kanske gjort annorlunda i dag. I Château de Compiègne utanför Paris finns t ex en teater som inretts i ett bollhus, visserligen senare (1832) än i Stockholm, men det vore intressant att se bl a hur man där löst logistiken och belysningen. Foto Nils-Albert Eriksson 22

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Tessinska palatset. Landshövdingens residens

Tessinska palatset. Landshövdingens residens Tessinska palatset Landshövdingens residens En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger en av den internationella arkitekturens verkliga pärlor, det praktfulla Tessinska palatset.

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger.

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger. SCENEr Från andra sidan De kammar löshår, syr kläder, meckar med motorer, bygger, arkiverar pressklipp och tränar repliker. Det samlade resultatet av deras arbete kommer att mynna ut i ännu en pjäs på

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se 10 & +staket Ett hus med 2 rum och en trapp upp till takterass. Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version.

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 15 m 2 Bågarna/spaljéns maxhöjd 3,5m Vera är ett litet hus som fortsätter ut i en spaljé.

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

SALUHALLSGÅNGEN FAKTA. Mått A 47 m. 22,6 m. 16,5 m 9,6 m. där allt möjligt är möjligt

SALUHALLSGÅNGEN FAKTA. Mått A 47 m. 22,6 m. 16,5 m 9,6 m. där allt möjligt är möjligt SLUHLLEN etta är Slagthusets största lokal och här anordnas ofta mässor, krogshower, visningar, workshops, seminarier, utställningar och banketter för 200 1 200 personer. Lokalen är L-formad och dess tegelklädda

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

LINCOPIA HUS & BYGG AB

LINCOPIA HUS & BYGG AB arkitektritade energisnåla stenhus LINCOPIA HUS & BYGG AB Vi bygger gedigna, miljövänliga lågenergi samt passivhus i sten. INNEHÅLL 02 Om Lincopia 04 Varför stenhus? 06 Villa Solaris 08 Villa Atrium 10

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

Prislista - Växthus och orangerier

Prislista - Växthus och orangerier Prislista - Växthus och orangerier I mer än 10 år har Sweden Green House designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier efter gammal förebild. Växthusen är tillverkade i Sverige och levereras som

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Från brevinkast till fastighetsboxar nu börjar övergången. Före år 2011 ska alla flerfamiljshus

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren Fixar fusk bygge Hösten 1668 stod hela Skoklosters slott under tak och hantverkarna firade taklagsöl. Våren 2014 började takpannorna plockas ner över nordöstra hörnet och restaureringen av taket kunde

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

RAPPORT STATISTIK 2013

RAPPORT STATISTIK 2013 RAPPORT STATISTIK 2013 Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Svaren gällande 2013 är nu sammanställda. Vi kan se att de

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610

Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610 20140610 Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610 Utställningar Riktlinje: Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra vara verksam i arbetet med

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

ARKITEKTUR PIET MONDRIAN. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar

ARKITEKTUR PIET MONDRIAN. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar PIET MONDRIAN Från geometri är steget inte långt till konstruktioner och byggnader. Vi studerar Piet Mondrian och hans måleri och gör därefter en Mondrianinspirerad liten skiss på rutpapper, 10 x 10 rutor/

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYTT KULTURCENTRUM / OM-OCH TILLBYGGNAD AV FOLKPARKSBYGGNADEN

FÖRSLAG TILL NYTT KULTURCENTRUM / OM-OCH TILLBYGGNAD AV FOLKPARKSBYGGNADEN 1 * Storan 1959, med musikstraden till höger * Ändring och tillbyggnad av Storan av arkitekt Ingeborg Hammarskjöld Nybyggnad Äldre Storan Teater ** Äldre Situationsplan med markering av placering i parken

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31 Lundagård ska leva Fredrik Tersmeden gillar Zettervalls universitetshus. Lägg märke till de fyra stora sfinxerna på taket, nyuppsatta 1993 efter att Zettervalls gamla i cement föll sönder. 30 kulturvärden

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

SÄVSJÖ TRÄHUS BYGGDE ÅRETS HUS 2013

SÄVSJÖ TRÄHUS BYGGDE ÅRETS HUS 2013 SÄVSJÖ TRÄHUS BYGGDE ÅRETS HUS 2013 Sveriges största hustävling ÅRETS HUS 2013 är nu avgjord! Det har varit en spännande resa för oss tävlingsarrangörer, med många fina bidrag och därtill tusentals intresserade

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia Fördel De bästa idéerna föds i byggnader med historia Storslagna kontor i ståndsmässig miljö. Med Grand Hôtels arkitekter i botten kan vi lova att du aldrig vill checka ut. Tel 08 690 25 00. Besök gärna

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, och är sedan 1936 ett statligt byggnadsminne. År 1997 återinvigdes

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16

Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16 Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16 Vid starten från kommunhuset tittade solen fram och det kändes nästan som vår i luften, kul. Litet tråkigt dock att anslutningen var så klen

Läs mer