Constance af Trolle. Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset. Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Constance af Trolle. Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset. Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond"

Transkript

1 Constance af Trolle Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset 2012 Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

2 Constance af Trolle Ett försök till rekonstruktion av Bollhuset Inledning Till Dramatens tvåhundraårsjubileum 1988 gjordes på initiativ av Gunilla Palmstierna-Weiss, utställningen Kungliga Dramatiska Teatern Den producerades av Riksutställningar med Ulla- Britta Beskow som projektledare och en arbetsgrupp bestående av Gunilla Palmstierna-Weiss, Reinhardt Roth och mig själv, Constance af Trolle. Det finns givetvis många olika perspektiv från vilka man kan skildra denna teaters tvåhundraåriga historia. Vi valde att visa utvecklingen genom de olika spelplatserna i det växande Stockholm. Vår metod var att i modeller försöka rekonstruera hur det sett ut på teatern, på scenen och i salongen, under årens lopp. Utställningen var uppbyggd kring sju trekantiga, fristående montrar med rubrikerna: Bollhuset , Arsenalen , Gustav III:s operahus , Mindre Teatern , Kungl Dramatiska Teatern 1808-, Lilla scenen och Övriga scener. De fyra första spelplatserna finns inte längre kvar. Bollhuset revs Arsenalen, det forna Makalös, brann ner 1825, Adelcranz operahus jämnades med marken 1891 och Mindre Teatern revs På utsidan av utställningsmontrarna visades bl a skådespelarporträtt, lönelistor, pliktlistor, reglementen och kontrakt. Utställningen öppnade i maj 1988 i Marmorfoajén på Dramaten och fortsatte sedan under mer än ett år som vandringsutställning runt om i Sverige. Den största utmaningen var att försöka rekonstruera Bollhuset, eller snarare att ge ett förslag till hur det kan ha sett ut vid den tid då det blev Dramatens första spelplats. 1

3 Parallellt med det övriga utställningsarbetet arbetade vi under nästan ett år med att pröva oss fram och testa forskningsresultat i en modell som Reinhardt Roth byggde och utvecklade successivt. Bollhusen i Stockholm Under 15- och talen fanns s k bollhus i många städer i Europa, Jeu de Paume i Paris är ett bekant exempel. I Stockholm uppfördes 1627 under ledning av den kungliga arkitekten och byggmästaren Caspar Pantén ett bollhus i den trädgård som då låg i övre delen av Slottsbacken. Som namnet anger var det en byggnad avsedd för bollspel. Man spelade med runda, luftfyllda bollar som slogs med racketar över ett nät, ungefär i stil med våra dagars tennis. Det fanns inte bara en spelplan, det fanns även åskådarläktare. Bild 1. Ett franskt bollhus Spelet blev tydligen populärt även i Stockholm för under åren uppfördes ytterligare ett mindre bollhus i samma trädgård från dåvarande slottet Tre Kronor sett bakom det första. Detta mindre bollhus inköptes sedermera 1725 av finska församlingen och existerar än i dag som Finska Kyrkan. (Det har dock aldrig använts som teater, som ibland felaktigt påståtts, utan byggdes om direkt till kyrka, ett ingrepp som för övrigt inte var särskilt genomgripande.) 2

4 Av ett besök i nuvarande Finska kyrkan kan man få en ganska god uppfattning om hur bollhusen såg ut. Vid en jämförelse med t ex de båda bollhusens mått finner man en klar överensstämmelse i proportionerna och det mindre bollhuset var faktiskt i verkligheten inte så mycket mindre. Dess längd omräknat från aln och fot, var c:a 25 m mot det störres c:a 30 m. Bild 1 a. Detalj ur vy över Gamla stan 1650, kopparstick av Wolfgang Hartman. Här syns det stora bollhuset, ett stenhus med tegeltak. Från 1660-talet togs detta även i bruk för teatrala ändamål. Utländska komedianter, gycklare, lindansare, björntämjare etc uppträdde där och man kan därför beteckna det stora bollhuset som Stockholms äldsta offentliga skådeplats. I slutet av 1600-talet var det emellertid slut med bollspel i denna byggnad byggdes den om till teater och fungerade som sådan fram till 1792, varefter den revs. 3

5 Stora bollhusets historia som teaterbyggnad inleds när Nikodemus Tessin d y på kunglig befallning inkallar en fransk teatertrupp, den Rosidorska truppen till Stockholm som skulle uppträda vid hovet. Men för att inte ha alltför stora utgifter för skådespelarnas underhåll på Hovstaten, skulle de också själva bidra till sitt underhåll genom att på en skådeplats utanför hovet ge föreställningar och ta entréavgift. För detta ändamål utvaldes det större bollhuset. Eftersom de var den enda teatertruppen i Stockholm förespeglades de en god utkomst men det fanns även ett ekonomiskt villkor med i bilden. Utgifter för inkomstens förvärvande. Truppen skulle nämligen stå för och bekosta den invändiga ombyggnaden av bollhuset till teater och vissa direktiv gavs dessutom för hur detta skulle göras. Tre rader skulle det vara t ex, med mindre gick det inte. Bollhuset var då ganska förfallet, men Tessin fick fria händer att ta av slottsbyggnadsmedlen för att reparera det fallfärdiga taket och för utvändig rappning och putsning lämnade den Rosidorska truppen Stockholm och efterföljdes av andra franska och tyska trupper på Bollhuset. Även en svensk ensemble, Den Svenska Komedien, under konstnärlig ledning av fransmannen Langlois spelade där, liksom senare kung Adolf Fredriks franska trupp. Åren var Bollhuset även Operans scen bildades Svenska dramatiska Teatern under ledning av Adolf Fredrik Ristell, ett privat företag som med kungligt privilegium delade Bollhuset med den franska truppen. Efter bara ett år gick Ristell i konkurs och därefter blev Bollhuset Kungliga Svenska Dramatiska Teaterns spelplats fram till mordet på Gustav III, då teatern stängdes och kort därefter revs. Under hela denna period reparerades, om- och tillbyggdes Bollhuset flera gånger. Den sista stora ombyggnaden gjordes under ledning av kungliga arkitekten Erik Palmstedt. Det är ett skelett av hur Bollhuset kan ha sett ut efter denna, dvs under Dramatens första tid, som vi försökt rekonstruera i en modell för utställningen1988. Till skillnad från teatern i Arsenalen, Gustav III:s operahus och Mindre Teatern finns det mycket litet bildmaterial på Bollhuset och inget från interiören. 4

6 Vad finns det då för källmaterial? På bilden från Gamla stan 1650 syns Bollhusets långsida och gavel före tillbyggnader. På två snarlika, färglagda teckningar av Martin Rudolf Heland från 1780-talet av Slottsbacken, syns Bollhuset t v med de tillbyggda trapphusen. I avbildningar av Stockholm under de över 150 år som Bollhuset existerade skymtar en liten del av detta på ett par stycken, men i övrigt är byggnaden antingen inte med eller döljs av master och vimplar m m. Kanske för att det ansågs anspråkslöst och fult, vilket ibland framskymtar i samtida kommentarer, och det är klart att i jämförelse med Slottet och sedan Adelcrantz operahus så var väl det ombyggda Bollhuset inte så anslående. Bild 2. Slottsbacken av Martin Rudolf Heland, (Nationalmuseum) 5

7 Det finns emellertid en uppmätningsritning från 1780-talet och en ritning av trapphusets tillbyggnad mot Slottsbacken, sannolikt av Erik Palmstedt. Samtida beskrivningar i memoarer, dagböcker och brev ger mycket litet. Man kan utläsa att Bollhuset var trångt, dragit, kallt och brandfarligt. Eller t ex att huset trots sitt anspråkslösa yttre rymde en ganska stor teater och att efter det att parterren höjts man mer bekvämt kunde samtala med dem som satt på amfiteatern och att det också gjordes eftersom NN och NN numera tycktes kontanta igen. De viktigaste och intressantaste upplysningarna finner man i räkenskapsböcker av olika slag. Där kan man av biljettintäkterna utläsa t ex hur många platser som fanns på parterren, de olika raderna, antalet loger där och då vet vi att Bollhuset kunde rymma en publik på upp till 850 personer. (Detta kan jämföras med Gustav III:s opera som ursprungligen rymde 900, senare 1050 personer och nuvarande Dramatens 822 personer.) Av räkningarna på de olika reparationerna och ombyggnaderna får man många upplysningar eftersom de är ganska utförliga, inte minst vad gäller mått. Tidigare forskningsarbeten om Bollhuset, framför allt Johan Flodmarks Bollhusen och Lejonkulan (Stockholm 1897), var givetvis viktiga källor. Men i dessa finns helt naturligt mycket av karaktären troligen, kan ha varit och faktiskt en del orimligheter vilket nog inte visar sig förrän man, som vi i arbetsgruppen gjorde, prövar teorin i en modell. Bollhusets salong ska ha liknat Arsenalens. Kanske gällde det bara de raka raderna. Operahuset däremot hade mjukt hästskoformade rader. Teatrar är ju mycket traditionella byggnader. Även om tittskåpsteaterns grundform med parterre (den del av salongen vi numera kallar parkett) och rader skiljer sig i utformningen och följer vissa stilhistoriska och andra konventioner beroende på land och tidsepok, så kan man ha viss hjälp av att studera ritningar av hur samtida offentliga teatrar såg ut i Frankrike och Italien, länder som under Bollhusets tid var stilbildande i Sverige och dit svenska arkitekter och konstnärer for på sina studieresor. 6

8 I internationella arkitekturtidskrifter finns vidare en del att hämta i specialartiklar om teaterbyggnader där man bl a behandlar restaureringar och rekonstruktioner och publicerar äldre ritningar. Man bör också hålla i minnet att det var en fransk teatertrupp som stod för Bollhusets ombyggnad till teater, Visserligen säkert med Tessins goda minne men eftersom det inte finns några uppgifter om arkitekt eller bevarade ritningar, så är det nog inte för djärvt att anta att det var ett slags fransk standardmodell som följdes. Drottningholmsteaterns bevarade scenmaskineri, liksom några kulisser som Agne Beijer menar har använts även på Bollhuset, bidrog också till hur vi utformade scenenrummet i modellen. Hur vi praktiskt gick tillväga. För att kunna göra oss en föreställning om hur Bollhuset kan ha sett ut under sin sista tid, började vi från början och följde husets tidiga byggnadshistoria och vad som successivt ändrats och byggts till. Reinhardt Roth byggde i vår modell först själva huskroppen. Om denna vet man att dess yttermått var omräknat i meter 30x13 och dess innermått 29x12. Väggarna var alltså 0,5 meter tjocka. 7

9 Bild 3 Uppmätningsritning, 1780-talet. (Kungliga Biblioteket) Av uppmätningsritningen kan man få fram scendjupet ~11,5 m (Gustav III:s opera hade nära det dubbla), prosceniets bredd och salongens storlek. Hur få fram mått på radavstånden? 8

10 Bild 4 Ritning av tillbyggnad av trapphuset mot Slottsbacken, sannolikt av Erik Palmstedt, 1780-talet. (Nordiska Museet) Här finns måttangivelser och man kan se hur dörrar och trappor är placerade. Höjden på dörrarna och de olika etagen ger ett begrepp om höjdavståndet mellan raderna. Därmed är vi framme vid en mycket intressant del av rekonstrueringsarbetet, nämligen ingångarna och hur man kom till de olika delarna av teatern. Då får man använda sig av och gå igenom dörrarnas historia. Här ett litet smakprov: 1600-talets början, 1 ingång på östra gaveln 1647 års slottsbok anger 3 dörrar 1700 görs ny ingång vid östra gavelns södra del 1723 ny ingång i muren vid slottssidan, en dubbeldörr för deras majestäteter. (Då fanns kungliga logen på 1:a radens norra sida) 9

11 1772 flyttas kungliga logen till 1:a radens mitt och får en ny ingång i tillbyggnaden återkom frågan om de otillräckliga utgångarna i händelse av brand. Ny trappuppgång byggdes till kungliga logen åter ny uppgång till kungliga logen genom en partiell tillbyggnad av östra gaveln. På detta sätt visste vi storleksordningen på scen, proscenieram och salong och en del om förbindelserna inne i teatern. 10

12 Bild 5 och 5 a. De tillbyggda trapphusen i modellen. Själva scendelen förändras egentligen inte under åren annat än vad gäller förbättringar av maskineri, belysning och antalet ingångar. Det fanns plats för 5 kulisspar, varav ett stående, fonden sattes vid fullt utnyttjande av scendjupet direkt på den bakre väggen. Hur kan scenöppningen ha sett ut? 11

13 Bild 6. Ridå av Jacob Mörk (Musik- och Teatermuseet) Denna ridå sägs både av Georg Nordensvan och Agne Beijer ha varit ridån för Bollhuset. Men den har även påståtts vara ridån för Gustav III:s opera. (Det finns också ett rektangulärt ridåutkast för Bollhuset av Louis Jean Deprez.) 12

14 I Slottsboken för 1785 står på en räkning över arkivolten på avant scenen är i bildhuggeri förfärdigat en stor cartel med kongl krona. Johan Flodmark talar också om arkivolt som form på scenöppningen. Vi bestämde oss för Jacob Mörks ridås form. Ramprännans längd och uppmätningsritningen ger vid handen att scenöppningens bredd är knappt 8 meter och då kan man räkna ut scenöppningens storlek. Hur såg den i övrigt ut? Fanns det avantscenloger? Ja, ritningen skulle kunna tyda på det. Men i så fall hur många? Tredje raden finns inte med på ritningen. Så fanns den i biljettpriserna förbryllande uppgiften om loger på scen med 3 respektive 4 platser. Det skulle kunna vara så att det fanns två avantscenloger. Det fanns två kakelugnar på scenen: Enligt en räkning från 1786 omsattes minst 18 kakelugnar, varav två på scenen. Var kan de ha stått? De fick ju inte synas från salongen och då kunde den ena ha varit placerad bakom proscenieramen och skorstensstocken kunde ha gått genom den ena logen och vara förklaringen till det olika antalet platser, 3 respektive 4, i logerna. (Martin Rudolf Helands ovannämnda avbildning, där man ser var skorstenarna var placerade kunde också tyda på det.) Det skulle då vara 2 avantscenloger på andra och inga på tredje raden som från början var ett stående galleri. 13

15 Bild 7. Scenöppningen i modellen 14

16 Vi förflyttar oss ut i salongen. Där fanns stående parterre och sittande, balcon noble, närmast fonden, samt, från 1700-talets mitt 5 loger, 4 st med 4 platser och en med sex. Var fanns de? Troligen under första raden, menar Johan Flodmark och avfärdar placeringen bakom orkesterdiket, där man på ritningen ser att det antyds något som skulle kunna vara loger. Var det bara ett förslag, eller fanns det loger där? I modellen prövades loger under första raden. Att det är ett ojämnt antal och att en är betydligt större skulle möjligen kunna förklaras med ingångarna till parterren. Trots det störs man av att det inte skulle vara någon slags symetri t h och t v. Vidare kunde man knappast ha sett något annat än den stående publiken från logerna om de inte låg högre än parterren. Hur mycket högre måste de då minst vara? Vi prövade i modellen och då visade det sig att man inte skulle kunna stå rak. Var och hur man kom in i logerna var nästa fråga. I Slottsbok 1785 finns en räkning: I parterren gjort 4 st nya loger bestående av 3 mellanstycken, 2 alnar och 5 tum hwar(1 aln ca 0,6 m). Hur tolka det? Den viktiga upplysningen är att det blev 4 nya loger genom att man satte dit mellanstycken. Vidare står i samma räkning: Dess Ryggwärnar med sina Skrufdörrar och listor gör 12 alnar 9 tum. Man skulle alltså kunna komma in i logerna från parterren. Var det ändå inte så att logerna var placerade framför orkesterdiket?! Vilken tradition gällde då? Om man jämför med ritningar från denna tid av teatrar med samma karaktär, med stående och sittande parterre finner man att loger framför orkesterdiket fanns på t ex: Teatro Argentina i Rom Grand Théâtre i Lyon Grand Théâtre i Bordeaux Teatro St Giovanni & Paolo i Venedig Munkbroteatern i Stockholm Vi tror att det även kan ha varit så på Bollhusteatern. Till den sittande parterren gjordes nya bänkar med rygg- och fotstöd, 3 till antalet och 7 m långa vid ombyggnaden

17 (Parterre motsvarar den del av salongen vi numera kallar parkett.) Bild 8 Salongen uppifrån i modellen( scenen ligger till höger). Så kommer det verkligt stora problemet, kungliga logen och fonden. Vid den ombyggnad som leddes av arkitekten Erik Palmstedt gjordes en ny och rymligare kunglig loge och i anslutning till den två små rum samt en egen ingång för kungen genom en partiell tillbyggnad av östra gaveln. Framför kungliga logen gjordes ett bröstvärn samt ytterligare ett som skilde den kungliga logen och amfiteatern. Vad vet man ytterligare om fonden? Kungliga logen var i två avdelningar, en på första raden och en griljerad loge på andra raden och att det var särskilda loger för prinsarna och prinsessorna, 16

18 Men hur såg de ut, hur var de utsmyckade? Hur mycket ändrades salongens karaktär av den ganska genomgripande förändringen av fonden? Vilka förebilder och vilka visioner hade Gustav III och Erik Palmstedt? Palmstedt ritade Gripsholmsteatern och i många ritningar till teatrar och andra byggnader ser vi hans smak för det klassisistiska, för kolonner och symetri. Jag tänker inte närmare gå in på våra resonemang kring lösningarna av den här delen av teatern. Det finns många pusselbitar kvar att lägga på plats och många saknas ännu. Utställningen skulle vara färdig en viss dag och vi var tvungna att sätta punkt i rekonstruktionsarbetet. Därför finns inget förslag till hur den del bakom de kungliga logerna skulle kunnat vara utformade i modellen för att som det framgår: Å den kungliga logen bereda mera beqvämlighet och utrymme genom att på ömse sidor därom inrätta tvenne rum. Att det också blev så framgår bl a av beskrivningar av de eldstäder som sattes upp och av snickaren Morenius räkning på en trappa i anslutning till denna del med 9 steg, 4 alnar bred; en pilaster af 6 alnars höjd å ömse sidor i början av trappan, där ofvanpå en panell, 4 alnar lång; tre stycken blindramar i och två ovanpå trappan 17

19 18

20 Bild 9a och 9 b Fonden med de kungliga logerna i modellen Det är omvittnat att Bollhusets anspråkslösa yttre rymde en vacker, och av räkningarna att döma, rikt utsmyckad teatersalong. Färgställningen i salongen tycks ha dominerats av grått, ljusblått, vitt och guld. Bänkarna på parterren och i logerna var klädda med blått kläde och logedörrarna hade draperier av grått kläde, väggarna var målade i grått. Teatern var som en upplyst festsal. Scen och salong badade i det milda ljuset av ett oändligt antal vaxljus. En föreställning om 19

21 mängden får man av en räkning från 1700-talets mitt: 7 ljuskronor förgylldes, 96 av bleck lagades, 60 ljusplåtar och ljushållare likaså. På scenen 16 dubbla lampor, 19 skärmplåtar. Hur det såg ut på scenen är det lättare att göra sig en föreställning om. Reinhardt gjorde en liten modell av Louis Jean Deprez dekor för Bollhuset i montern och på scenen i modelen ställdes en scen ur Gustav III.s eget historiedrama Helmfelt, så som den är återgiven i en målning av Pehr Hilleström och som framfördes på Bollhuset första gången Bild 10 Dekor för Bollhuset av Louis Jean Deprez. 20

22 Bild 11 Scenbild från Helmfelt efter Pehr Hilleströms målning. Gripsholm. Möjligheterna till sceniska effekter var tydligen imponerande och förtjusningen över dessa var stor. Ibland dock skräckblandad. Jag citerar en besökare som övervarade Glucks Orpheus och Eurydice: När de elyseiska fälten skulle föreställas då skulle 21

23 illuminationen ökas till det högsta möjliga antal ljus och lampor och när jag såg för mig blandningen av trossar, dukar, ramar, ljus och lågor om varandra gjorde mig min nog levande inbillningsgåva en hiskelig föreställning om fara. Det har nu gått över 20 år sedan vi arbetade med Bollhuset och sedan dess har vi gjort en del nya rön. Utformningen av modellen skulle vi till en del kanske gjort annorlunda i dag. I Château de Compiègne utanför Paris finns t ex en teater som inretts i ett bollhus, visserligen senare (1832) än i Stockholm, men det vore intressant att se bl a hur man där löst logistiken och belysningen. Foto Nils-Albert Eriksson 22

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Hvilan, Haga slott och Beylon tre byggnader med släktskap

Hvilan, Haga slott och Beylon tre byggnader med släktskap Hvilan, Haga slott och Beylon tre byggnader med släktskap av Michael Karlsson, Frescati Utbildning Genom palissaden av ekar längs Ulriksdalsvägen skymtar det rosa huset. Vandraren som väljer stigen i kanten

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se 10 & +staket Ett hus med 2 rum och en trapp upp till takterass. Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

En slottsarkitekt bygger bo

En slottsarkitekt bygger bo TESSINSKA En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger det praktfulla Tessinska palatset, idag residens för landshövdingen i Stockholms län. Palatset uppfördes för omkring

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Gustav iii:s paviljong på Haga

Gustav iii:s paviljong på Haga restaurering 1930-talet Gustav iii:s paviljong på Haga Ragnar Hjorth Vid tiden för Hagapaviljongens restaurering fanns redan en tradition av att ersätta 1800-talets tillägg och dovare interiörer i slott

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger.

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger. SCENEr Från andra sidan De kammar löshår, syr kläder, meckar med motorer, bygger, arkiverar pressklipp och tränar repliker. Det samlade resultatet av deras arbete kommer att mynna ut i ännu en pjäs på

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 15 m 2 Bågarna/spaljéns maxhöjd 3,5m Vera är ett litet hus som fortsätter ut i en spaljé.

Läs mer

på Galärvarvet och Djurgården. Det skapar friktion, spänning, laddning!

på Galärvarvet och Djurgården. Det skapar friktion, spänning, laddning! NYBROVIKEN STRANDVÄGEN DJURGÅRDSKANALEN SLOTTET SKANSEN STADSHUSET KASTELLHOLMEN FOTOGRAFISKA FÅFÄNGAN 1:40 000 BERWALD HALLEN DRAMATEN KUNGL. OPERAN NORDISKA MUSEET NATIONAL MUSEUM VASA MUSEET SLOTTET

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

SCHAUMANSALEN. Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen!

SCHAUMANSALEN. Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen! SCHAUMANSALEN Campus Allegro i centrum av Jakobstad är en österbottnisk pärla med ett utbud som är unikt. Campuset är ett fascinerande center för musik, konst och utbildning, men också en mötesplats för

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 28 mars 2008

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 28 mars 2008 Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 28 mars 2008 15 m 2 Stens korsvirkeshus har fyllningar av glas i stället för tegel och lämpar sig som

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

operan? Vad händer Med

operan? Vad händer Med Vad händer Med operan? De som trodde att Stockholm skulle följa i fotspåren av Köpenhamn och Oslo fick se drömmen gå i kras. Något nytt operahus skulle det inte bli. För två år sedan utlovade regeringen

Läs mer

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 När: 28 AUGUSTI - 2015 29 AUGUSTI 30 AUGUSTI Var: Parkgatan 35 411 24 Göteborg Exercishuset vid Heden Obegränsat med P-platser Tider: Fredagen 28/8 kl. 13 18 Lördagen 29/8 kl.

Läs mer

Gamla bilder på Lau kyrka

Gamla bilder på Lau kyrka Gamla bilder på Lau kyrka Från M. Klintbergs fotosamling. Lau skola och kyrka. Foto: Masse Klintberg 18 aug 1902. Detta är en klassisk bild av Masse Klintberg. Masse har gått ut i rågåkern och tagit denna

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen 2010

Miljö- och byggförvaltningen 2010 Miljö- och byggförvaltningen 2010 Till dig som har hus i Stjärnsund Denna broschyr vänder sig till dig som har hus i Stjärnsund. Eftersom Stjärnsund är en unik kulturmiljö tog kommunen 1994 fram områdesbestämmelser,

Läs mer

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus - norra fasadens västra del Grupp 4, 7 okt 2008 Innehållsförteckning Inledning 2 Presentation av resultatet i kronologisk följd Fas 1: Strandmuren, 1400-tal

Läs mer

Tessinska palatset. Landshövdingens residens

Tessinska palatset. Landshövdingens residens Tessinska palatset Landshövdingens residens En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger en av den internationella arkitekturens verkliga pärlor, det praktfulla Tessinska palatset.

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro, Kv Husaren 2, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro, Kv Husaren 2, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(4) BESLUT 2016-09-05 Dnr: 432-3745-2016 Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Futurum Fastigheter Pappersbruksallén 1 702 15 Örebro För kännedom

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Borgå.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Borgå. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Borgå. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Vi kan väl börja utanför. Ja jo,

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

(eventuella extra personer i källaren och på vinden) Mursmäckan möter publiken utanför rådhuset.

(eventuella extra personer i källaren och på vinden) Mursmäckan möter publiken utanför rådhuset. Rollista Sara, Oscar, Stiftbyggmästaren Casper Seurling Murarmästaren Samuel Handelsman Magnus Tegner Landshövding Mikael Ancarswärd Överintendent C.F. Adelcrantz Kung Gustav III Magistratens sekreterare

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå Smålandstorpet som rustats från topp till tå Att få tillstånd att rusta upp ett torp som ligger i ett naturreservat är inte det lättaste. Men Veimar Samuelsson gick noggrant tillväga och tillslut sa kommunen

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

05/09 RUM 05/09 ARKITEKTUR, INREDNING OCH DESIGN ISSN PRIS 69 KR

05/09 RUM 05/09 ARKITEKTUR, INREDNING OCH DESIGN ISSN PRIS 69 KR RUM 05/09 ARKITEKTUR, INREDNING OCH DESIGN LE CORBUSIERS ASSISTENT OM FIENDENS ARKITEKTUR HOTELLESTETIK PÅ KONTORET FLYTANDE BIBLIOTEK DESIGNBRÖDERNAS EXPERIMENT LISELOTTE WATKINS BALETT I ETT ARKITEKTONISKT

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

I JUGENDSTIL HEMMA HOS NYBYGGT

I JUGENDSTIL HEMMA HOS NYBYGGT NYBYGGT I JUGENDSTIL En spännande fasad, en personlig planlösning, stora ljusa rum och gott om plats för hela familjen vad mer kan man önska sig? Kanske utsikt över skogen och närhet till havet och staden?

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Kulturmiljöavdelningen, Rapport nr 2008:14, Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Presentation av kontoret

Presentation av kontoret H U S Presentation av kontoret är arkitekt SAR/MSA och började som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen på kontoret mycket. En bra idé skall vara genomförbar och

Läs mer

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén Långvinds herrgård Detalj av fasaden. Utsidan är i komplett snickarglädje: hyvlad fasadpanel lagd i olika riktningar, lövsågade fönsteröverstycken, en stor veranda i två våningar, med svarvade stolpar

Läs mer

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD Fagerås vid Nordvästra stambanan Frykåsen vid Fryksdalsbanan Stockholm 2002-11-23 Göran Eriksson 1 JÄRNVÄGSSTATIONEN I FAGERÅS 297 järnvägsstationer

Läs mer

Gotland Arena. Framtidens arena i Östersjöregionen. En attraktiv och inspirerande miljö du inte glömmer

Gotland Arena. Framtidens arena i Östersjöregionen. En attraktiv och inspirerande miljö du inte glömmer Gotland Arena Framtidens arena i Östersjöregionen Gotland Arena Historisk förankring mitt i Östersjön En mötesplats för näringsliv, kultur och idrott En attraktiv och inspirerande miljö du inte glömmer

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

SALUHALLSGÅNGEN FAKTA. Mått A 47 m. 22,6 m. 16,5 m 9,6 m. där allt möjligt är möjligt

SALUHALLSGÅNGEN FAKTA. Mått A 47 m. 22,6 m. 16,5 m 9,6 m. där allt möjligt är möjligt SLUHLLEN etta är Slagthusets största lokal och här anordnas ofta mässor, krogshower, visningar, workshops, seminarier, utställningar och banketter för 200 1 200 personer. Lokalen är L-formad och dess tegelklädda

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset.

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset. 63 Bild 48: Björkhagen, Stockholm - 16 våningars höghus ritat av Georg Varhelyi och uppfört 1956. Detta hus har en utformning som väl speglar sin tid och som med sin speciella karaktärsskapande fönstersättning

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Såtenäs herrgård Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de stora ombyggnaderna 1915. Mellan åldriga alléträd och flygledartorn Såtenäs herrgård är vackert belägen

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

Sundsvalls Teater. Sundsvalls teater. Ridån från 1894 av Christian Jansson. Från färgfoto Paul Lindgren på 1960-talet.

Sundsvalls Teater. Sundsvalls teater. Ridån från 1894 av Christian Jansson. Från färgfoto Paul Lindgren på 1960-talet. Sundsvalls Teater Sundsvalls teater. Ridån från 1894 av Christian Jansson. Från färgfoto Paul Lindgren på 1960-talet. Sundsvalls teater byggdes 1894. I december 1974 byggnadsminnesförklarades den. Teaterbyggnaden

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

En skattkista bland bergstopparna

En skattkista bland bergstopparna inredning En skattkista bland bergstopparna alpstugedröm för hela släkten Efter att i flera år ha arbetat med historiska hus, moderna byggnader och modern design tog sig Mirko Beetschen och Stéphnae Houlmann

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

Gutehövdingens. gård. länsresidenset i visby

Gutehövdingens. gård. länsresidenset i visby Gutehövdingens gård länsresidenset i visby Landshövdingen på Gotland styr sitt län från ett anspråkslöst 1700-talshus vars inredning nyligen ställts i ordning av Fastighetsverket. Residenset ligger i Visbys

Läs mer

Antikens gudar på Haga och i Gamla stan Mästerverk av Gustav III:s chefsdesigner Louis Masreliez.

Antikens gudar på Haga och i Gamla stan Mästerverk av Gustav III:s chefsdesigner Louis Masreliez. Antikens gudar på Haga och i Gamla stan Mästerverk av Gustav III:s chefsdesigner Louis Masreliez. Av Ingrid Sjöström Den som har lyckan att besöka Gustav III:s paviljong under sommarsäsongen, då den är

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan.

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet vid Gustavsbergsvägen. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. 1. Gustavsbergs fabriker 1820 till 2000-tal Det område som Gustavsbergs fabriker ligger

Läs mer

Uppsala domkyrka. Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun

Uppsala domkyrka. Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun Uppsala domkyrka Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun Ljussättning och fasadbelysning 2008 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck December 2008 1 Omslagsbild: Domkyrkan

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Nybyggnation av trähus med 12 unika lägenheter och 2 lokaler Kv Banken 1 ; Södra Kyrkogatan 13 ; Eksjö. Vision 130706

Nybyggnation av trähus med 12 unika lägenheter och 2 lokaler Kv Banken 1 ; Södra Kyrkogatan 13 ; Eksjö. Vision 130706 Nybyggnation av trähus med 12 unika lägenheter och 2 lokaler Kv Banken 1 ; Södra Kyrkogatan 13 ; Eksjö Vision 130706 Ark SAR/MSA Pål Dunér tel: 0381-146 80 ; 070-766 47 66 mail: pal@duner.it VATTENTORNET

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan 2016-05-25 Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn av känd svenska vid slottsflygeln

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Släktrummen (rum 312-314)

Släktrummen (rum 312-314) Långvinds bruk När man studerar de viktiga årtalen i Långvinds historia så påminner det om många andra järnbruk vid Bottenhavet. Det grundades i slutet av 1600-talet. År 1721 kom ryssarna och brände, och

Läs mer

Hogstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993.

Hogstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993. Hogstad Besiktning av kalkmåleri 2014-07-15 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993. Sammanfattning Hogstad kyrka har varit försedd med kalkmålningar från tiden omkring

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

TÄTORTSNÄRA NATUR. Varnumsviken

TÄTORTSNÄRA NATUR. Varnumsviken TÄTORTSNÄRA NATUR Varnumsviken Varnumsvikens inre Vid Varnumsvikens inre delar, ett par kilometer nordväst om Kristinehamn, finns stora kultur- och naturvärden. Kommunfullmäktige har därför 2003 fastställt

Läs mer

2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM

2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM 2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM Johan Dellbeck, November 2008 Omslagsfotografi: Öregrunds kyrka, vy

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

Fasaden består av platsgjuten betong i två olika nyanser: vitt och grått. Fönster och partier i guldfärgad anodiserad aluminium.

Fasaden består av platsgjuten betong i två olika nyanser: vitt och grått. Fönster och partier i guldfärgad anodiserad aluminium. Vy från GPS-punkt : Kanalgatan, talltorget och det nya resecentret i bakgrunden. Utgångspunkten för förslaget har varit att skapa en gemensam mötesplats för Skellefteåbor och besökare i staden, med det

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

DRÖMMEN OM MEDELTIDEN Olaus Petri kyrka: dess skapare deras visioner och förebilder.

DRÖMMEN OM MEDELTIDEN Olaus Petri kyrka: dess skapare deras visioner och förebilder. DRÖMMEN OM MEDELTIDEN Olaus Petri kyrka: dess skapare deras visioner och förebilder. Porträtt av en kvartett Adolf Kjellström, Axel Herman Hägg, Carl Almqvist och Anton Englund. Fil dr/antikvarie Mia Geijer,

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kummelnäs kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kummelnäs kapell Boo församling, Värmdö kontrakt, Stockholms stift Kummelnäs

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Riddarholmen sedd från Stadshuset. Birger Jarls torn ligger på udden, i mitten av bilden. Till väster finns Överkommissariens hus

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN

INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN Antikvarisk medverkan Malmö Opera INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad, Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2015:008 Helena Rosengren Malmö Museer

Läs mer