NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013"

Transkript

1 NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013

2 INNEHÅLL 1. Förord sid 3 2. Gestaltning enligt AART och Schönherr sid 4 Vision/Verksamhet/Gestaltning sid 4 Luftperspektiv sid 5 Axonometri våning 1 - entréplan sid 6 Perspektiv idrottshall sid 7 Axonometri våning 2 sid 8 Perspektiv centralatriet sid 9 Axonometri våning 3 sid 10 Diagram sid 11 Arealöversikt sid 12 Hur projektet utvecklats efter tävlingsförslaget sid Projektspecifika teknikfrågor och förklaringar sid Risker och konsekvenser sid 15 Bilagor 1. Ritningar - Situationsplan, TLP Situationsplan, takplan - Våning 0 - källarplan - Våning 1 - entréplan - Våning 2 - plan 2 - Våning 3 - plan 3 - Sektion A-A NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 2/16

3 1. FÖRORD Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny 7-9 skola på Teglagärdet. De danska arkitektbyråerna AART Arkitekter och Schönherr vann tävlingen. Den nya skolan utformas i nära samarbete med de elever och lärare som ska verka där. Högstadieskolan byggs utifrån de senaste kraven och forskningen när det gäller pedagogik, miljökrav och energianvändning. En av visionerna för den nya skolan och en av förutsättningarna för arkitekttävlingen, var att Skara som historisk skolstad önskar att den nya skolan utformas till en tydlig symbol för framtidens lärande. I augusti 2012 fick Skara kommuns förvaltning för Service & Teknik uppdraget att organisera och genomföra projekteringsarbetet med målet att verksamheter ska kunna flytta till en ny skola höstterminen Projektorganisationen fastställdes under september och projekteringsarbetet för en program- och förslagshandling började i oktober. Flera olika Workshops har hållits och önskemål och synpunkter från grupperna har beaktats i arbetet med program- och förslagshandlingarna. Förlagshandling med kostnadsbedömning färdigställdes i februari Målet att inflyttning i den nya skolan ska kunna ske till höstterminen 2015 har inneburit att projekteringsarbetet bedrivits så att en systemhandling kan vara klar under april eller maj Systemhandlingen är underlag för upphandling av entreprenör under hösten eller vintern 2013/2014. Denna handling utgör underlag för beslut av Skara kommun om genomförande av projektet. Skara 25 februari 2013 Mikael Leijon Projektchef, Skara kommun Gunnemar Olsson Projektledare, Spets Projektledning AB NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 3/16

4 2. GESTALTNING // VISION / VERKSAMHET / GESTALTNING Med utgångspunkt i Skaras stolta tradition som skolstad blir den nya 7-9 skolan En symbol för framtidens skola där skolan är integrerad som ett aktivt inlärningsredskap som skapar ramar för upplevelse och fördjupning för att på så vis utveckla elevernas kreativitet och lust till att lära En sammanhangsstark skola där det gemensamma torget och atriet skapar den sociala tyngdpunkten som binder samman våningarna och de olika funktionerna till en levande helhet En inkluderande skola där den öppna och flexibla inredningen skapar en dynamisk inlärningsmiljö som främjar olika inlärningsstilar och inkluderar alla elever i gemenskapen En hållbar skola där interaktiva, gröna metoder ger eleverna förståelse för naturens cykler och människans inverkan på dessa En skola där den nära relationen mellan ute och inne skapar en inlärningsmiljö som går i dialog med staden och parklandskapet Den nya 7-9 skolan bygger på en klar och flexibel disposition där de olika funktionerna är integrerade som identitetsskapande och klart definierade miljöer som ger plats för varierande undervisningsformer och härigenom vidareför Skaras stolta tradition som skolstad. Skolan är disponerad som en kompakt byggnad som samlar och skapar stor närhet mellan skolans funktioner och samtidigt bidrar till att reducera energiförbrukningen till uppvärmning och nedkylning av byggnaden. Skolans profilämnen ligger synligt placerade i entréplan med förbindelse till det centrala torget. Ledord från Tegla- och Djäkneskolans framtidsgrupp Ljus och luftig och öppen skola Välkomnande tydlig entré Trygghet Flexibilitet Inkluderande miljö En skola för modern pedagogik En stimulerande utemiljö för lek- och idrottsaktiviteter NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 4/16

5 2. GESTALTNING // LUFTPERSPEKTIV SETT FRÅN SYDVÄST NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 5/16

6 2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 1 - ENTRÉPLAN Profilämnena estetisk verksamhet och idrott ligger samlat på bottenvåningen/entréplan runt om det centrala torget tillsammans med bibliotek, expedition och personalrum. Ingångar Produktionskök Produktionskök SKARABORGSGATAN Scen Praktiska och estetiska ämnen Skolrestaurang TORG Idrottshall Ingång Skolhälsa Expedition och kontor Musik Bibliotek/ Mediatek Huvudingång Personalrum ANKOMSTTORG SKOLGATAN NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 6/16

7 2. GESTALTNING // PERSPEKTIV // IDROTTSHALL MED SCEN, LÄKTARE OCH VISUELL KONTAKT TILL TORGET NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 7/16

8 2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 2 - PLAN 2 Teknik Särskolan Dans- och motoriksal NO-område Atrium Takterrass (Uteundervisning) Arbetslag 2 Arbetslag 1 NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 8/16

9 2. GESTALTNING // PERSPEKTIV // CENTRALA ATRIET SETT FRÅN VÅNING 2 - PLAN 2 NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 9/16

10 2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 3 - PLAN 3 Varje arbetslag har en tårtbit med klassrum och lärarkontor mot fasad och grupprum i det lagområdet in mot det gemensamma atriet. Arbetslag 6 Arbetslag 3 Lärarkontor Atrium Lagområde Elevskåp Arbetslag 5 Toalett/trappkärna Arbetslag 4 NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 10/16

11 2. GESTALTNING // DIAGRAM - OMRÅDEN OCH SAMMANHANG Skaraborgsgatan Park och sjö Huvudentré från Skolgatan Park och domkyrka Vyer från huset och ut Skolans profilämnen: Idrott och estetisk verksamhet i kontakt med det centrala torget. Öppen planlösning med sammanhängande funktioner och visuell kontakt till torget Centrum och Gemenskap Arbetslag som tårtbitar runt centralt atrium Solida kärnor - flexibilitet mellan dem NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 11/16

12 Ritning. Ritning. nr. A xx-03 nr. A xx-0 2. GESTATLNING //SAMMANLAGDA YTOR / AREALÖVERSIKT Teknik 232 m² Teknik 232 m² Sammanställning Sammanställning m² (BTA och m² (BTA OPA), och OPA), Sammanställning Sammanställning - BTA, ekskl. - BTA, ekskl. inkl. Garage inkl. och Garage Teknik och plan Teknik 2 plan 2 Garage och Garage Teknik och plan Teknik 2 plan 2 Sammanställning Sammanställning m² exkl. m² exkl. teknik, idrott teknik, och idrott kök (BTA) och kök (BTA) Skola m² Skola m² BTA - Våning BTA 3 - Våning - Plan 33 - Plan 3 Skala : 1 Skala : 1000: 1 : 1000 Skola m² Skola m² BTA - Våning BTA 2 - Våning - Plan 22 - Plan 2 Skala : 1 Skala : 1000: 1 : Källaren00 Källaren 00 Källaren00 Källaren 00 Källaren00 Källaren Källaren Källaren 835 m² 835 m² Källaren Källaren 835 m² 835 m² Källaren Källaren 835 m² 835 m² Teknik Teknik m² m² Teknik Teknik m² m² 835 m² 835 m² Extra teknik Extra - disponibel teknik - disponibel 145 m² 145 m² Extra teknik Extra - disponibel teknik - disponibel 145 m² 145 m² 01 Entréplan 01 Entréplan m² m² m² m² Skola Skola m² m² 01 Entréplan 01 Entréplan 01 Entréplan 01 Entréplan Servering Servering 127 m² 127 m² Skola Skola m² m² Skola Skola m² m² m² m² Kök Kök 637 m² 637 m² Kök Kök 637 m² 637 m² 02 Plan 2 02 Plan 2 Idrottshall Idrottshall m² m² Idrottshall Idrottshall m² m² Skola Skola m² m² Servering Servering 127 m² 127 m² Servering Servering 127 m² 127 m² m² m² Garage Garage 55 m² 55 m² m² m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² 02 Plan 2 02 Plan 2 Skola Skola m² m² 02 Plan 2 02 Plan 2 Skola Skola m² m² m² m² Skola Skola m² m² m² m² Grand total Grand total m² m² Teknik Teknik 232 m² 232 m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² Skola Skola m² m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² Skola Skola m² m² m² Grand total Grand total m² m² m² Grand total Grand total m² m² m² per elev m² exkl. per elev teknik, exkl. idrott, teknik, kök idrott, kök (BTA) (BTA) Areal Elev Areal antal Elev m² antal per elev m² per elev Sammanställning Sammanställning m² per elev m² exkl. per elev teknik, exkl. idrott teknik, och idrott kök och kök (NTA) (NTA) Våning Våning Area Area Areal per Areal elev per elev Kök 637 m² Kök 637 m² m² m² ,6 13,6 00 Källaren00 Källaren 546 m² 546 m² 0,91 m² 0,91 m² 01 Entréplan 01 Entréplan m² m² 3,71 m² 3,71 m² 02 Plan 2 02 Plan m² m² 3,79 m² 3,79 m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² 3,62 m² 3,62 m² Grand total Grand total m² m² 12,03 m² 12,03 m² Garage 55 m² Garage 55 m² Servering Servering 127 m² 127 m² Idrottshall Idrottshall m² m² Extra teknik Extra - disponibel teknik - disponibel 145 m² 145 m² NOTERA: NOTERA: Areal till teknik, Areal idrottshall till teknik, och idrottshall produktionskök och produktionskök är inte medtaget är inte i areal medtaget per elev. i areal per elev. Skola m² Skola m² BTA - Våning BTA 1 - Våning - Entréplan 1 - Entréplan Skala : 1 Skala : 1000: 1 : 1000 Teknik m² Teknik m² Källaren Källaren 835 m² 835 m² BTA - Våning BTA 0 - Våning - Källaren 0 - Källaren Skala : 1 Skala : 1000: 1 : 1000 Al beräkning Al av beräkning brutto- och av nettoarea brutto- och måste nettoarea verifieras måste genom verifieras besiktningsman genom besiktningsman Ny 7-9 Ny Skola, 7-9 Skola, Skara Skara Systemhandlingar Systemhandlingar Ämne: Ämne: Area lista Area - lista m² pr. - m² elev pr. elev Ritn. nr. Saks. nr. Skala: 1 : 1000 Skala: 1 : 1000 Konst./Ritn. Konst./Ritn. IBI / CLJ IBI / Kontrol CLJ MGEKontrolGodk. RKR Godk. Datum RKR Datum ARKITEKT: ARKITEKT: Ritn. nr. A xx-03 A xx-03 Preliminär Preliminär LANDSKAPSARK.: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: INGENJÖR: BYGGHERRE: BYGGHERRE: AART architects AART A/S architects A/Schønherr Schønherr A/S A/S COWI AB COWI AB Förvaltningen Förvaltningen Service Service Åboulevarden Åboulevarden 22, 5. sal 22, 5. Klosterport sal Klosterport 4A, 1. sal 4A, 1. sal Skärgårdsgatan Skärgårdsgatan 1 och 1 Teknikoch Teknik 8000 Aarhus 8000 C Aarhus C Tlf.: Tlf.: Aarhus 8000 C Aarhus C Tlf.: Tlf.: Göteborg Göteborg Skara Skara Tlf.: Tlf.: Tlf Tlf Mail: Mail: Fax.: Fax.: Fax: Fax: Mail: Mail: NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 12/16 Saks nr Revision: Revisio

13 2. GESTALTNING //HUR PROJEKTET UTVECKLATS EFTER TÄVLINGSFÖRSLAGET Förutom de detaljförändringar som skett har projektet ändrats på två sätt sedan tävlingsförslaget: Varje arbetslag ska ha fyra klassrum för 25 elever. Arbetslagen har fått en likartad planlösning med tydligt placerade funktioner såsom grupprum och öppna grupparbetsplatser med bibehållen möjlighet för varierad undervisning. Den nya skolan ska innehålla kommunens centrala produktionskök. Det innebär att byggnadens yta och bottenvåningens planlösning är förändrad. Produktionsköket är placerat i flygeln mot norr, personalrum och expedition/kontor är placerade vid huvudingången. De praktiska och estetiska ämnena är placerade i flygeln mot väster och skolrestaurangen finns närmare det centrala torget. Våning 3 - Plan 03 - Fyra klassrum för 25 elever och grupprum i lagområde - i tävlingsförslaget: 3 klassrum och grupprum mot fasad Våning 1 - Entréplan Produktionskök - i tävlingsförslaget: expedition/kontor, personalrum och elevhälsa Skolrestaurang Estetiska och praktiska ämnen - i tävlingsförslaget: skolrestaurang Expedition/kontor, personalrum och elevhälsa NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 13/16

14 3. PROJEKTSPECIFIKA TEKNIKFRÅGOR OCH FÖRKLARINGAR Markytor Skolområdet är i projektet avgränsat fram till Skolgatan respektive cykelvägar. För att kunna genomföra projektet ingår även kostnader för ombyggnad av Skolgatan med ny vändplan samt cykelvägar som måste flyttas. Befintliga ledningar i marken har undersökts och kommer att innebära mer arbete än beräknat, då statusen på ledningarna är sämre än förväntat. Konstruktion Grundundersökning har visat att eventuell sprängning av berg kan behövas. Vidare är grundvattennivån högre än förväntat. Detta medför att man i grundkonstruktion behöver beakta vattentäthet och bärighet till fast grund och berg genom pålning och förankring. Källarplan med teknikrum för t.ex. ventilation upptar en stor yta beroende på att detaljplanen inte tillåter en högre byggnadshöjd. Idrottshallen är förlagd i källarplan med två våningsplan ovanför, vilket medför en komplex stomkonstruktion. Byggnaden har brandlarm och utrymningsvägar enligt gällande regelverk. Centralkök Nytt centralkök har tillkommit sedan arkitektävlan och är inkluderat i projektet. Förutsättningar är ett produktionskök för Skara kommun med tillagning av 4000 portioner per dag. Där finns också ett skolkök för skolans 600 elever och personal. Att centralköket är placerat i skolan ger samordningsfördelar som personal, närhet till kunder med transporter. Nuvarande centralkök är i behov av renovering. Tillgänglighet Tillgängligheten i skolan är god och uppfyller väl krav enligt Boverkets Byggregler (BBR). Skolan är projekterad utifrån perspektivet med tillgänglighet för alla. Kommunens tjänsteskrivelse om att tillämpning enligt Västra Götalands riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet kom att efter projektering är färdigställd. Avvikelser kan därför förekomma. komplett dokumentation om byggnaden. Utifrån detta kan driften och brukandet av byggnaden förenklas. Energi Byggnadens design är en bra utgångspunkt till minimerat energibehov. De tekniska lösningarna för värme, ventilation och belysning har höga verkningsgrader och är behovsanpassade. Byggnaden står upp mot energikraven i BBR samtidigt som en god inomhusmiljö tillgodoses. Brukarna och byggnaden samverkar i energibalansen. Detta medför att brukarna har stor inverkan på det totala energibehovet och kan på så sätt vara delaktiga i den hållbara stategin. Sprinkler Byggnadens öppenhet innebär att konventionell uppdelning med brandceller inte kan fungera. Byggnaden kompletteras där med brandsprinklers som är kopplad till en vattentank i källarplan. Miljö Byggnaden ska miljöcertifieras enligt det Svenska systemet Miljöbyggnad som tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial för att skapa en miljövänlig byggnad med en god inomhusmiljö med lågt energibehov. Betygen som kan uppnås är guld, silver och brons där skolan i Skara har mål att certifieras med betyg silver. Ytor som inte nås av sprinklersystemet är källarplan, idrottshall, centralkök och vissa mindre delar. Certifieringssystemet ställer krav på projektörer, entreprenörer, brukare och förvaltare för att främja hög byggkvalitet samt tydlig och NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 14/16

15 4. RISKER OCH KONSEKVENSER Beslut om genomförande av kommunstyrelse och kommunfullmäktige Projektets tidplan förutsätter att Skara kommun fattar beslut om genomförande vid kommunstyrelsemöte 13 mars samt kommunfullmäktigemöte 29 april Om beslut saknas så behöver inflyttningstidpunkten flytts fram ett halvår i taget. Inflyttning bedöms kunna göras antingen vid start av höttermin eller vårtermin. Detaljplan och bygglov Projektet förutsätter att gällande detaljplan tillåter byggande av 7-9 skola enligt framtagen förslagshandling. Ett beviljat bygglov i god tid innan upphandlingen är klar, ökar entreprenörens förtroende på projektets genomförande. Upphandling Om upphandlingen av generalentreprenad överklagas så är risken att projektet blir förskjutet halvår i taget. Ekonomi Erfarenheten från flera projekt visar att projektets slutkostnad avviker i förhållande till den först bedömda kostnaden. Analyser visar att projekten belastas med följande kostnader utöver de först bedömda kostnaderna: Projektförändringar initierade av byggherren. Kostnadsförändring till följd av prisförändringar. Det beaktas genom indexpåslag 2,8% per år på kostnadsbedömningen. Oförutsedda ej definierade kostnader. Beaktas genom 10% pålägg på kostnadsbedömning. Osäkerhet i förslagshandling (beslutsunderlag) Brandsimulering pågår där resultatet kan medföra att ett extra trapphus kan behövas eller en annan indelning av brandceller i byggnaden. Resultatet kommer att beaktas i systemhandlingen. Detta medför i så fall ökad byggnadskostnad. NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 15/16

16 NY 7-9 SKOLA SKARA // PERSPEKTIV SETT FRÅN SYDVÄST NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 16/16

17

18

19 Tegn. nr. A J 0062 Huvudcentral I 0059 Teknik 0035 Idrottsredskap 0046 Idrottsredskap 0026 Trappa H G F 0043 Idrottshal Vikvägg från tak E 0058 Teknik 0003 Verkstad 0001 Pappersförråd 0002 Arkiv 0016 Förråd, idrottsredskap 0008 Förråd 0006 Kemiförråd 0007 Korridor Unisex Kontor 0015 Fitnessrum Kopling mellan läktare och omklädning UP 0020 Idrottsaktiviteter 0031 Förrum 0019 Trappa 0032 Förrum Hiss Pingis 0042 Scen 0023 Städförråd El Förrum 0025 Vent Förrum Förråd Scen 0027 Trappa 0053 Förråd 0061 Förråd D C B Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand m Saks. nr El Datorteknik 0030 Omklädning 0033 Omklädning 0047 Omklädning 0050 Omklädning Ämne: Våning 0 - Källarplan - Översikt Ritn. nr. A Revision: A Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

20 1023 Korridor 1038 Gångbro till läktare Tegn. nr. A Täcka?? J 1078 Kylrum 1085 Återvinning 1065 Speicalkoster M3/ 50 liter M3/ 50 liter 1075 Grovdisk 1072 Kyl 1069 Frd 1076 Packn enport Kyl Snabbnedkyln Kyl 1082 RWC/D 1081 Städ - tvätt 1087 Varummottag 1084 Omkl 1086 Kyl-grönsaker I 1064 Produktionskök 1004 Korridor 1088 Grönsaker 1068 Förråd 1067 Kyl - skola 1071 Förråd 1074 Kyl 1077 Kyl 1080 Frys 1083 Frys 1050 Trappa H 1063 Kontor 1031 Severing/Buffet 1062 Diskrum G 1108 Förråd/garage 1005 Trä- och metalslöjd 1007 Metallrum 1006 Textilslöjd 1012 Keramik/förråd 1013 Bild 1016 Bild 1017 Fotorum 1027 Skolrestaurant 0043 Idrottshal F 1107 Idrottsredskap 1010 Trä- och metalslöjd 1022 Estetisk verkstad/utställning Teknik 1026 El E 1009 Textilslöjd 1024 Trappa 1011 Hem- och Konsumentkunskap Hem- och Konsumentkunskap 1038 Gångbro till läktare 1036 Atrium D 1025 Mediatek och Bibliotek 1030 Torg 1033 Förråd 1089 Vilorum Personalrum Utställning 1028 Vindfång 1097 Möte 1098 Expidition 1099 Rektorer 1100 Kontor 1032 Förråd 1034 Café Kontor Skolsköterska 1103 Möte 1055 Spec. Ped Förrum 0022 Hiss 1048 Lokalvård förråd/varumottagning 1042 Korridor Kurator 0042 Scen 1106 El 1018 Musik Vent Förråd/sluss 1019 Inspelning 1051 Avfall 1052 Varumottagning 1021 Musik 2 C Varumottag Skola 1053 Vindfång B Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand Våning 1 - Entréplan - Översikt m Ritn. nr. A Saks. nr Revision: A Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

21 Tegn. nr. A J I 2099 Teknikhus H G Takterrass Utelab NO 2047 Prep. rum 2048 NO 2050 NO 2053 Prep. rum 2056 NO Lärare F Takfönster Förråd experimentbord 2049 NO-Avdelning - Gemensamt Ämnesbibliotek 2052 Förråd sitta möbler HC WC 2070 Förrum 2076 Särskolan E 2035 Trappa sitta möbler Elevskapar (100) 2051 / Zoo 2054 / Zoo 2055 / Zoo 2057 Förråd stå möbler 2075 Inriktnings träning Atrium 2038 Korridor 2074 Grundsär D 2010 Arbetslag 1 - Gemensamt Lärare vikvägg stå möbler Arbetslag 2 - Gemensamt 2067 Särskolan - Gemensamt Elevskapar (100) sitta möbler Trappa möbler vikvägg Kopiering 2040 Hiss stå möbler sitta möbler 2072 Dans- och motoriksalen 2083 Vent. spegelvägg 2042 Trappa El Lärare C B Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: Våning 2 - Plan 2 - Översikt N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand m Ritn. nr. A Saks. nr Revision: A Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

22 Tegn. nr. A J I Tak teknikhus H G Takterrass Takfönster Utelab Lärare Teknik 3069 Trappa Elevskapar (100) sitta möbler stå möbler 3030 Arbetslag 4 - Gemensamt vikvägg 3007 Arbetslag 3 - Gemensamt 1036 Atrium Lärare Förrum sitta möbler Elevskapar (100) 3072 Korridor Gruppbord Trappa möbler 3058 Arbetslag 6 - Gemensamt stå möbler vikvägg 3065 F E D 3024 vikvägg /svenska Lärare stå möbler sitta möbler Elevskapar (100) Arbetslag 5 - Gemensamt 3050 vikvägg Elevskapar (100) Kopiering 3071 Hiss stå möbler 3051 sitta möbler 3063 /särskilda elever 3078 Vent El Trappa Lärare C B A Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: Våning 3 - Plan 3 - Översikt N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand m Ritn. nr. A Saks. nr Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum Revision: ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

23 Ritning. nr. A xx Takplan Takterrass Ovanljus Lärare NO Förråd NO NO Förråd Flickor Korridor WC Arbetslag 6 - Gemensamt Korridor WC HC WC Särskolan NO Plan Plan Förråd/garage MetallrumTrä- och metalslöjd 3000 Estetisk verkstad/utställning Korridor 3600 Skolrestaurant Teknik Gångbro till läktare Förråd, idrottsredskap Idrottshal mål: Entréplan Källaren Fundament Teknik Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: Sektion A-A A3 Ritn. nr. A xx-06 Saks. nr Revision: Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Förvaltningen Service och Teknik Skara Tlf Fax: Mail:

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

STOCKHOLM 2014-03-21 DINELLJOHANSSON FÖR KRUUS BYGGNADS AB MARIEFRED NYGATAN 3

STOCKHOLM 2014-03-21 DINELLJOHANSSON FÖR KRUUS BYGGNADS AB MARIEFRED NYGATAN 3 NYGATAN 3 PRIVAT UTEPLATS PRIVAT UTEPLATS HUS B HÄCK HÄCK HUS A LGH MILJÖHUS LGH +2,66 +2,66 UTEPLATS +2,3 +2,66 GÄRDET +2,3 LGH FÖRRÅD TAK CYKELSTÄLL TAK CYKELSTÄLL TEKNIK LGH FÖRRÅD +2,3 SKÄRMTAK NYGATAN

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000. Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000

Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000. Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000 Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Operativa kostnader Operativa intäkter Antal besök Antal

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS moduler för kontor lösningar för dagens och morgondagens kontor moderna material ljus interiör När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp av experterna på flyttbara

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER KVARTERET MESSINGEN MESSINGEN MER ÄN EN SKOLA Messingen är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscentrum vuxit fram med Väsby Nya Gymnasium i spetsen.

Läs mer

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang.

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang. HÖGSKOLAN SOM STAD De stora rum du möter i högskolans nya byggnader berättar om en undervisning där samtalen står i centrum. När människor söker kunskap söker vi oss till varandra. Detta är en konstant

Läs mer

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1 Lilla Marinvillan L1 Friliggande 2-planshus med stort källarplan som flyter på en fast förankrad ponton. I entréplanet finns kök och vardagsrum samt uteplats vid entrén. I övre planet finns allrummet med

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Skansen hem. Fastighetsutvecklaren inom vårdsektorn

Skansen hem. Fastighetsutvecklaren inom vårdsektorn Skansen hem Fastighetsutvecklaren inom vårdsektorn S1 2 Välkommen till Skansen hem! Skansen hem är i många avseenden ett unikt fastighetsbolag, vi är helt och hållet specialiserade på vårdfastigheter.

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

PLANERING, UTFORMNING OCH FÖRVALTNING SOM UTVECKLAR KVALITÉER 2015-06-04 Exemplet Hagaskolan, Vallentuna

PLANERING, UTFORMNING OCH FÖRVALTNING SOM UTVECKLAR KVALITÉER 2015-06-04 Exemplet Hagaskolan, Vallentuna PLANERING, UTFORMNING OCH FÖRVALTNING SOM UTVECKLAR KVALITÉER 2015-06-04 Exemplet Hagaskolan, Vallentuna Innehåll Förutsättningar Processen Förstudieskedet Programskedet 2 Förutsättningar Behov Växande

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Halmstads Nya Bibliotek

Halmstads Nya Bibliotek Halmstads Nya Bibliotek En resa från tanke till färdig byggnad Fastighetskontoret Christer Knutsson Rikard Ahlgren www.huvudbiblioteket.nu Foto tagna av: Sven-Ingvar Petersson Thure Gunnarsson Ny kajpromenad

Läs mer

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500 PROMENADE OF LIGHT Urbant sammanhang Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser som

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Med reservation för ändringar. 1 Kalvshällavägen Situationsplan IKEA Stockholm Quality Outlet Majorsvägen Jaktfalken Herculesgatan Barkarbyvägen Karlslundsvägen

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107 Anna Bärring Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom & Maria Papafingos Eric Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand Henrik Ericsson Innehållsförteckning: Byggnader - Bakgrund sid 3 - Karta över Campus Härnösand sid 3 - Hus D - Seminariet sid 4 - Hus E

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Om ni är tre eller tretusen spelar ingen roll. Alla är lika välkomna. Estrad Alingsås är den nya samlingsplatsen

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09 Byggprocessen 1 (5) B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Ytterby Centrum. Inflyttning hösten 2015

Ytterby Centrum. Inflyttning hösten 2015 Ytterby Centrum Inflyttning hösten 2015 Ytterby Centrum med närhet till storstaden Ända sedan järnåldern har människor bott i Ytterby, det lilla stationssamhället som tillhör Kungälvs kommun. Orten växer

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor 2013-08-22 Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor Sedan bygglov meddelats kallas medlemmarna i Bf Eldaren 1 härmed till ett allmänt informationsmöte om läget i pågående förberedelser inför ett

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer