NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013"

Transkript

1 NY 7-9 SKOLA / SKARA LIV OCH LÄRANDE FEBRUARI 2013 REVIDERING MARS 2013

2 INNEHÅLL 1. Förord sid 3 2. Gestaltning enligt AART och Schönherr sid 4 Vision/Verksamhet/Gestaltning sid 4 Luftperspektiv sid 5 Axonometri våning 1 - entréplan sid 6 Perspektiv idrottshall sid 7 Axonometri våning 2 sid 8 Perspektiv centralatriet sid 9 Axonometri våning 3 sid 10 Diagram sid 11 Arealöversikt sid 12 Hur projektet utvecklats efter tävlingsförslaget sid Projektspecifika teknikfrågor och förklaringar sid Risker och konsekvenser sid 15 Bilagor 1. Ritningar - Situationsplan, TLP Situationsplan, takplan - Våning 0 - källarplan - Våning 1 - entréplan - Våning 2 - plan 2 - Våning 3 - plan 3 - Sektion A-A NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 2/16

3 1. FÖRORD Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny 7-9 skola på Teglagärdet. De danska arkitektbyråerna AART Arkitekter och Schönherr vann tävlingen. Den nya skolan utformas i nära samarbete med de elever och lärare som ska verka där. Högstadieskolan byggs utifrån de senaste kraven och forskningen när det gäller pedagogik, miljökrav och energianvändning. En av visionerna för den nya skolan och en av förutsättningarna för arkitekttävlingen, var att Skara som historisk skolstad önskar att den nya skolan utformas till en tydlig symbol för framtidens lärande. I augusti 2012 fick Skara kommuns förvaltning för Service & Teknik uppdraget att organisera och genomföra projekteringsarbetet med målet att verksamheter ska kunna flytta till en ny skola höstterminen Projektorganisationen fastställdes under september och projekteringsarbetet för en program- och förslagshandling började i oktober. Flera olika Workshops har hållits och önskemål och synpunkter från grupperna har beaktats i arbetet med program- och förslagshandlingarna. Förlagshandling med kostnadsbedömning färdigställdes i februari Målet att inflyttning i den nya skolan ska kunna ske till höstterminen 2015 har inneburit att projekteringsarbetet bedrivits så att en systemhandling kan vara klar under april eller maj Systemhandlingen är underlag för upphandling av entreprenör under hösten eller vintern 2013/2014. Denna handling utgör underlag för beslut av Skara kommun om genomförande av projektet. Skara 25 februari 2013 Mikael Leijon Projektchef, Skara kommun Gunnemar Olsson Projektledare, Spets Projektledning AB NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 3/16

4 2. GESTALTNING // VISION / VERKSAMHET / GESTALTNING Med utgångspunkt i Skaras stolta tradition som skolstad blir den nya 7-9 skolan En symbol för framtidens skola där skolan är integrerad som ett aktivt inlärningsredskap som skapar ramar för upplevelse och fördjupning för att på så vis utveckla elevernas kreativitet och lust till att lära En sammanhangsstark skola där det gemensamma torget och atriet skapar den sociala tyngdpunkten som binder samman våningarna och de olika funktionerna till en levande helhet En inkluderande skola där den öppna och flexibla inredningen skapar en dynamisk inlärningsmiljö som främjar olika inlärningsstilar och inkluderar alla elever i gemenskapen En hållbar skola där interaktiva, gröna metoder ger eleverna förståelse för naturens cykler och människans inverkan på dessa En skola där den nära relationen mellan ute och inne skapar en inlärningsmiljö som går i dialog med staden och parklandskapet Den nya 7-9 skolan bygger på en klar och flexibel disposition där de olika funktionerna är integrerade som identitetsskapande och klart definierade miljöer som ger plats för varierande undervisningsformer och härigenom vidareför Skaras stolta tradition som skolstad. Skolan är disponerad som en kompakt byggnad som samlar och skapar stor närhet mellan skolans funktioner och samtidigt bidrar till att reducera energiförbrukningen till uppvärmning och nedkylning av byggnaden. Skolans profilämnen ligger synligt placerade i entréplan med förbindelse till det centrala torget. Ledord från Tegla- och Djäkneskolans framtidsgrupp Ljus och luftig och öppen skola Välkomnande tydlig entré Trygghet Flexibilitet Inkluderande miljö En skola för modern pedagogik En stimulerande utemiljö för lek- och idrottsaktiviteter NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 4/16

5 2. GESTALTNING // LUFTPERSPEKTIV SETT FRÅN SYDVÄST NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 5/16

6 2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 1 - ENTRÉPLAN Profilämnena estetisk verksamhet och idrott ligger samlat på bottenvåningen/entréplan runt om det centrala torget tillsammans med bibliotek, expedition och personalrum. Ingångar Produktionskök Produktionskök SKARABORGSGATAN Scen Praktiska och estetiska ämnen Skolrestaurang TORG Idrottshall Ingång Skolhälsa Expedition och kontor Musik Bibliotek/ Mediatek Huvudingång Personalrum ANKOMSTTORG SKOLGATAN NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 6/16

7 2. GESTALTNING // PERSPEKTIV // IDROTTSHALL MED SCEN, LÄKTARE OCH VISUELL KONTAKT TILL TORGET NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 7/16

8 2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 2 - PLAN 2 Teknik Särskolan Dans- och motoriksal NO-område Atrium Takterrass (Uteundervisning) Arbetslag 2 Arbetslag 1 NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 8/16

9 2. GESTALTNING // PERSPEKTIV // CENTRALA ATRIET SETT FRÅN VÅNING 2 - PLAN 2 NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 9/16

10 2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 3 - PLAN 3 Varje arbetslag har en tårtbit med klassrum och lärarkontor mot fasad och grupprum i det lagområdet in mot det gemensamma atriet. Arbetslag 6 Arbetslag 3 Lärarkontor Atrium Lagområde Elevskåp Arbetslag 5 Toalett/trappkärna Arbetslag 4 NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 10/16

11 2. GESTALTNING // DIAGRAM - OMRÅDEN OCH SAMMANHANG Skaraborgsgatan Park och sjö Huvudentré från Skolgatan Park och domkyrka Vyer från huset och ut Skolans profilämnen: Idrott och estetisk verksamhet i kontakt med det centrala torget. Öppen planlösning med sammanhängande funktioner och visuell kontakt till torget Centrum och Gemenskap Arbetslag som tårtbitar runt centralt atrium Solida kärnor - flexibilitet mellan dem NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 11/16

12 Ritning. Ritning. nr. A xx-03 nr. A xx-0 2. GESTATLNING //SAMMANLAGDA YTOR / AREALÖVERSIKT Teknik 232 m² Teknik 232 m² Sammanställning Sammanställning m² (BTA och m² (BTA OPA), och OPA), Sammanställning Sammanställning - BTA, ekskl. - BTA, ekskl. inkl. Garage inkl. och Garage Teknik och plan Teknik 2 plan 2 Garage och Garage Teknik och plan Teknik 2 plan 2 Sammanställning Sammanställning m² exkl. m² exkl. teknik, idrott teknik, och idrott kök (BTA) och kök (BTA) Skola m² Skola m² BTA - Våning BTA 3 - Våning - Plan 33 - Plan 3 Skala : 1 Skala : 1000: 1 : 1000 Skola m² Skola m² BTA - Våning BTA 2 - Våning - Plan 22 - Plan 2 Skala : 1 Skala : 1000: 1 : Källaren00 Källaren 00 Källaren00 Källaren 00 Källaren00 Källaren Källaren Källaren 835 m² 835 m² Källaren Källaren 835 m² 835 m² Källaren Källaren 835 m² 835 m² Teknik Teknik m² m² Teknik Teknik m² m² 835 m² 835 m² Extra teknik Extra - disponibel teknik - disponibel 145 m² 145 m² Extra teknik Extra - disponibel teknik - disponibel 145 m² 145 m² 01 Entréplan 01 Entréplan m² m² m² m² Skola Skola m² m² 01 Entréplan 01 Entréplan 01 Entréplan 01 Entréplan Servering Servering 127 m² 127 m² Skola Skola m² m² Skola Skola m² m² m² m² Kök Kök 637 m² 637 m² Kök Kök 637 m² 637 m² 02 Plan 2 02 Plan 2 Idrottshall Idrottshall m² m² Idrottshall Idrottshall m² m² Skola Skola m² m² Servering Servering 127 m² 127 m² Servering Servering 127 m² 127 m² m² m² Garage Garage 55 m² 55 m² m² m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² 02 Plan 2 02 Plan 2 Skola Skola m² m² 02 Plan 2 02 Plan 2 Skola Skola m² m² m² m² Skola Skola m² m² m² m² Grand total Grand total m² m² Teknik Teknik 232 m² 232 m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² Skola Skola m² m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² Skola Skola m² m² m² Grand total Grand total m² m² m² Grand total Grand total m² m² m² per elev m² exkl. per elev teknik, exkl. idrott, teknik, kök idrott, kök (BTA) (BTA) Areal Elev Areal antal Elev m² antal per elev m² per elev Sammanställning Sammanställning m² per elev m² exkl. per elev teknik, exkl. idrott teknik, och idrott kök och kök (NTA) (NTA) Våning Våning Area Area Areal per Areal elev per elev Kök 637 m² Kök 637 m² m² m² ,6 13,6 00 Källaren00 Källaren 546 m² 546 m² 0,91 m² 0,91 m² 01 Entréplan 01 Entréplan m² m² 3,71 m² 3,71 m² 02 Plan 2 02 Plan m² m² 3,79 m² 3,79 m² 03 Plan 3 03 Plan m² m² 3,62 m² 3,62 m² Grand total Grand total m² m² 12,03 m² 12,03 m² Garage 55 m² Garage 55 m² Servering Servering 127 m² 127 m² Idrottshall Idrottshall m² m² Extra teknik Extra - disponibel teknik - disponibel 145 m² 145 m² NOTERA: NOTERA: Areal till teknik, Areal idrottshall till teknik, och idrottshall produktionskök och produktionskök är inte medtaget är inte i areal medtaget per elev. i areal per elev. Skola m² Skola m² BTA - Våning BTA 1 - Våning - Entréplan 1 - Entréplan Skala : 1 Skala : 1000: 1 : 1000 Teknik m² Teknik m² Källaren Källaren 835 m² 835 m² BTA - Våning BTA 0 - Våning - Källaren 0 - Källaren Skala : 1 Skala : 1000: 1 : 1000 Al beräkning Al av beräkning brutto- och av nettoarea brutto- och måste nettoarea verifieras måste genom verifieras besiktningsman genom besiktningsman Ny 7-9 Ny Skola, 7-9 Skola, Skara Skara Systemhandlingar Systemhandlingar Ämne: Ämne: Area lista Area - lista m² pr. - m² elev pr. elev Ritn. nr. Saks. nr. Skala: 1 : 1000 Skala: 1 : 1000 Konst./Ritn. Konst./Ritn. IBI / CLJ IBI / Kontrol CLJ MGEKontrolGodk. RKR Godk. Datum RKR Datum ARKITEKT: ARKITEKT: Ritn. nr. A xx-03 A xx-03 Preliminär Preliminär LANDSKAPSARK.: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: INGENJÖR: BYGGHERRE: BYGGHERRE: AART architects AART A/S architects A/Schønherr Schønherr A/S A/S COWI AB COWI AB Förvaltningen Förvaltningen Service Service Åboulevarden Åboulevarden 22, 5. sal 22, 5. Klosterport sal Klosterport 4A, 1. sal 4A, 1. sal Skärgårdsgatan Skärgårdsgatan 1 och 1 Teknikoch Teknik 8000 Aarhus 8000 C Aarhus C Tlf.: Tlf.: Aarhus 8000 C Aarhus C Tlf.: Tlf.: Göteborg Göteborg Skara Skara Tlf.: Tlf.: Tlf Tlf Mail: Mail: Fax.: Fax.: Fax: Fax: Mail: Mail: NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 12/16 Saks nr Revision: Revisio

13 2. GESTALTNING //HUR PROJEKTET UTVECKLATS EFTER TÄVLINGSFÖRSLAGET Förutom de detaljförändringar som skett har projektet ändrats på två sätt sedan tävlingsförslaget: Varje arbetslag ska ha fyra klassrum för 25 elever. Arbetslagen har fått en likartad planlösning med tydligt placerade funktioner såsom grupprum och öppna grupparbetsplatser med bibehållen möjlighet för varierad undervisning. Den nya skolan ska innehålla kommunens centrala produktionskök. Det innebär att byggnadens yta och bottenvåningens planlösning är förändrad. Produktionsköket är placerat i flygeln mot norr, personalrum och expedition/kontor är placerade vid huvudingången. De praktiska och estetiska ämnena är placerade i flygeln mot väster och skolrestaurangen finns närmare det centrala torget. Våning 3 - Plan 03 - Fyra klassrum för 25 elever och grupprum i lagområde - i tävlingsförslaget: 3 klassrum och grupprum mot fasad Våning 1 - Entréplan Produktionskök - i tävlingsförslaget: expedition/kontor, personalrum och elevhälsa Skolrestaurang Estetiska och praktiska ämnen - i tävlingsförslaget: skolrestaurang Expedition/kontor, personalrum och elevhälsa NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 13/16

14 3. PROJEKTSPECIFIKA TEKNIKFRÅGOR OCH FÖRKLARINGAR Markytor Skolområdet är i projektet avgränsat fram till Skolgatan respektive cykelvägar. För att kunna genomföra projektet ingår även kostnader för ombyggnad av Skolgatan med ny vändplan samt cykelvägar som måste flyttas. Befintliga ledningar i marken har undersökts och kommer att innebära mer arbete än beräknat, då statusen på ledningarna är sämre än förväntat. Konstruktion Grundundersökning har visat att eventuell sprängning av berg kan behövas. Vidare är grundvattennivån högre än förväntat. Detta medför att man i grundkonstruktion behöver beakta vattentäthet och bärighet till fast grund och berg genom pålning och förankring. Källarplan med teknikrum för t.ex. ventilation upptar en stor yta beroende på att detaljplanen inte tillåter en högre byggnadshöjd. Idrottshallen är förlagd i källarplan med två våningsplan ovanför, vilket medför en komplex stomkonstruktion. Byggnaden har brandlarm och utrymningsvägar enligt gällande regelverk. Centralkök Nytt centralkök har tillkommit sedan arkitektävlan och är inkluderat i projektet. Förutsättningar är ett produktionskök för Skara kommun med tillagning av 4000 portioner per dag. Där finns också ett skolkök för skolans 600 elever och personal. Att centralköket är placerat i skolan ger samordningsfördelar som personal, närhet till kunder med transporter. Nuvarande centralkök är i behov av renovering. Tillgänglighet Tillgängligheten i skolan är god och uppfyller väl krav enligt Boverkets Byggregler (BBR). Skolan är projekterad utifrån perspektivet med tillgänglighet för alla. Kommunens tjänsteskrivelse om att tillämpning enligt Västra Götalands riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet kom att efter projektering är färdigställd. Avvikelser kan därför förekomma. komplett dokumentation om byggnaden. Utifrån detta kan driften och brukandet av byggnaden förenklas. Energi Byggnadens design är en bra utgångspunkt till minimerat energibehov. De tekniska lösningarna för värme, ventilation och belysning har höga verkningsgrader och är behovsanpassade. Byggnaden står upp mot energikraven i BBR samtidigt som en god inomhusmiljö tillgodoses. Brukarna och byggnaden samverkar i energibalansen. Detta medför att brukarna har stor inverkan på det totala energibehovet och kan på så sätt vara delaktiga i den hållbara stategin. Sprinkler Byggnadens öppenhet innebär att konventionell uppdelning med brandceller inte kan fungera. Byggnaden kompletteras där med brandsprinklers som är kopplad till en vattentank i källarplan. Miljö Byggnaden ska miljöcertifieras enligt det Svenska systemet Miljöbyggnad som tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial för att skapa en miljövänlig byggnad med en god inomhusmiljö med lågt energibehov. Betygen som kan uppnås är guld, silver och brons där skolan i Skara har mål att certifieras med betyg silver. Ytor som inte nås av sprinklersystemet är källarplan, idrottshall, centralkök och vissa mindre delar. Certifieringssystemet ställer krav på projektörer, entreprenörer, brukare och förvaltare för att främja hög byggkvalitet samt tydlig och NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 14/16

15 4. RISKER OCH KONSEKVENSER Beslut om genomförande av kommunstyrelse och kommunfullmäktige Projektets tidplan förutsätter att Skara kommun fattar beslut om genomförande vid kommunstyrelsemöte 13 mars samt kommunfullmäktigemöte 29 april Om beslut saknas så behöver inflyttningstidpunkten flytts fram ett halvår i taget. Inflyttning bedöms kunna göras antingen vid start av höttermin eller vårtermin. Detaljplan och bygglov Projektet förutsätter att gällande detaljplan tillåter byggande av 7-9 skola enligt framtagen förslagshandling. Ett beviljat bygglov i god tid innan upphandlingen är klar, ökar entreprenörens förtroende på projektets genomförande. Upphandling Om upphandlingen av generalentreprenad överklagas så är risken att projektet blir förskjutet halvår i taget. Ekonomi Erfarenheten från flera projekt visar att projektets slutkostnad avviker i förhållande till den först bedömda kostnaden. Analyser visar att projekten belastas med följande kostnader utöver de först bedömda kostnaderna: Projektförändringar initierade av byggherren. Kostnadsförändring till följd av prisförändringar. Det beaktas genom indexpåslag 2,8% per år på kostnadsbedömningen. Oförutsedda ej definierade kostnader. Beaktas genom 10% pålägg på kostnadsbedömning. Osäkerhet i förslagshandling (beslutsunderlag) Brandsimulering pågår där resultatet kan medföra att ett extra trapphus kan behövas eller en annan indelning av brandceller i byggnaden. Resultatet kommer att beaktas i systemhandlingen. Detta medför i så fall ökad byggnadskostnad. NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 15/16

16 NY 7-9 SKOLA SKARA // PERSPEKTIV SETT FRÅN SYDVÄST NY 7-9 SKOLA, SKARA // PRESENTATION // FEBRUARI 2013, REVIDERING MARS 2013 // SIDA 16/16

17

18

19 Tegn. nr. A J 0062 Huvudcentral I 0059 Teknik 0035 Idrottsredskap 0046 Idrottsredskap 0026 Trappa H G F 0043 Idrottshal Vikvägg från tak E 0058 Teknik 0003 Verkstad 0001 Pappersförråd 0002 Arkiv 0016 Förråd, idrottsredskap 0008 Förråd 0006 Kemiförråd 0007 Korridor Unisex Kontor 0015 Fitnessrum Kopling mellan läktare och omklädning UP 0020 Idrottsaktiviteter 0031 Förrum 0019 Trappa 0032 Förrum Hiss Pingis 0042 Scen 0023 Städförråd El Förrum 0025 Vent Förrum Förråd Scen 0027 Trappa 0053 Förråd 0061 Förråd D C B Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand m Saks. nr El Datorteknik 0030 Omklädning 0033 Omklädning 0047 Omklädning 0050 Omklädning Ämne: Våning 0 - Källarplan - Översikt Ritn. nr. A Revision: A Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

20 1023 Korridor 1038 Gångbro till läktare Tegn. nr. A Täcka?? J 1078 Kylrum 1085 Återvinning 1065 Speicalkoster M3/ 50 liter M3/ 50 liter 1075 Grovdisk 1072 Kyl 1069 Frd 1076 Packn enport Kyl Snabbnedkyln Kyl 1082 RWC/D 1081 Städ - tvätt 1087 Varummottag 1084 Omkl 1086 Kyl-grönsaker I 1064 Produktionskök 1004 Korridor 1088 Grönsaker 1068 Förråd 1067 Kyl - skola 1071 Förråd 1074 Kyl 1077 Kyl 1080 Frys 1083 Frys 1050 Trappa H 1063 Kontor 1031 Severing/Buffet 1062 Diskrum G 1108 Förråd/garage 1005 Trä- och metalslöjd 1007 Metallrum 1006 Textilslöjd 1012 Keramik/förråd 1013 Bild 1016 Bild 1017 Fotorum 1027 Skolrestaurant 0043 Idrottshal F 1107 Idrottsredskap 1010 Trä- och metalslöjd 1022 Estetisk verkstad/utställning Teknik 1026 El E 1009 Textilslöjd 1024 Trappa 1011 Hem- och Konsumentkunskap Hem- och Konsumentkunskap 1038 Gångbro till läktare 1036 Atrium D 1025 Mediatek och Bibliotek 1030 Torg 1033 Förråd 1089 Vilorum Personalrum Utställning 1028 Vindfång 1097 Möte 1098 Expidition 1099 Rektorer 1100 Kontor 1032 Förråd 1034 Café Kontor Skolsköterska 1103 Möte 1055 Spec. Ped Förrum 0022 Hiss 1048 Lokalvård förråd/varumottagning 1042 Korridor Kurator 0042 Scen 1106 El 1018 Musik Vent Förråd/sluss 1019 Inspelning 1051 Avfall 1052 Varumottagning 1021 Musik 2 C Varumottag Skola 1053 Vindfång B Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand Våning 1 - Entréplan - Översikt m Ritn. nr. A Saks. nr Revision: A Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

21 Tegn. nr. A J I 2099 Teknikhus H G Takterrass Utelab NO 2047 Prep. rum 2048 NO 2050 NO 2053 Prep. rum 2056 NO Lärare F Takfönster Förråd experimentbord 2049 NO-Avdelning - Gemensamt Ämnesbibliotek 2052 Förråd sitta möbler HC WC 2070 Förrum 2076 Särskolan E 2035 Trappa sitta möbler Elevskapar (100) 2051 / Zoo 2054 / Zoo 2055 / Zoo 2057 Förråd stå möbler 2075 Inriktnings träning Atrium 2038 Korridor 2074 Grundsär D 2010 Arbetslag 1 - Gemensamt Lärare vikvägg stå möbler Arbetslag 2 - Gemensamt 2067 Särskolan - Gemensamt Elevskapar (100) sitta möbler Trappa möbler vikvägg Kopiering 2040 Hiss stå möbler sitta möbler 2072 Dans- och motoriksalen 2083 Vent. spegelvägg 2042 Trappa El Lärare C B Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: Våning 2 - Plan 2 - Översikt N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand m Ritn. nr. A Saks. nr Revision: A Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

22 Tegn. nr. A J I Tak teknikhus H G Takterrass Takfönster Utelab Lärare Teknik 3069 Trappa Elevskapar (100) sitta möbler stå möbler 3030 Arbetslag 4 - Gemensamt vikvägg 3007 Arbetslag 3 - Gemensamt 1036 Atrium Lärare Förrum sitta möbler Elevskapar (100) 3072 Korridor Gruppbord Trappa möbler 3058 Arbetslag 6 - Gemensamt stå möbler vikvägg 3065 F E D 3024 vikvägg /svenska Lärare stå möbler sitta möbler Elevskapar (100) Arbetslag 5 - Gemensamt 3050 vikvägg Elevskapar (100) Kopiering 3071 Hiss stå möbler 3051 sitta möbler 3063 /särskilda elever 3078 Vent El Trappa Lärare C B A Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: Våning 3 - Plan 3 - Översikt N NOTER: Indikerande möblering jf med byggnadsprogram Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för brand m Ritn. nr. A Saks. nr Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum Revision: ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Skara Kommun Trädgårdsgatan Skara Tlf Fax: Mail:

23 Ritning. nr. A xx Takplan Takterrass Ovanljus Lärare NO Förråd NO NO Förråd Flickor Korridor WC Arbetslag 6 - Gemensamt Korridor WC HC WC Särskolan NO Plan Plan Förråd/garage MetallrumTrä- och metalslöjd 3000 Estetisk verkstad/utställning Korridor 3600 Skolrestaurant Teknik Gångbro till läktare Förråd, idrottsredskap Idrottshal mål: Entréplan Källaren Fundament Teknik Ny 7-9 Skola, Skara Förslagshandlingar Ämne: Sektion A-A A3 Ritn. nr. A xx-06 Saks. nr Revision: Skala: 1 : 400 Konst./Ritn. IBI / CLJ Kontrol MGE Godk. RKR Datum ARKITEKT: LANDSKAPSARK.: INGENJÖR: BYGGHERRE: AART architects A/S Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Schønherr A/S Klosterport 4A, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: COWI AB Skärgårdsgatan Göteborg Tlf.: Fax.: Förvaltningen Service och Teknik Skara Tlf Fax: Mail:

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn 0518/2008 Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn Arbetsmaterial Ut och lek augusti 2009 Innehåll Inledning...3 Syfte/mål...3 Skolgårdsmålen i Lunds kommun...4 Helhetstänkande en plats som visar

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT 2009:02. Margareta Herrman Lena Nilsson. Det är upp till er hur det ska. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

FORSKNINGSRAPPORT 2009:02. Margareta Herrman Lena Nilsson. Det är upp till er hur det ska. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö FORSKNINGSRAPPORT 2009:02 Margareta Herrman Lena Nilsson Det är upp till er hur det ska bli. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö HÖGSKOLAN VÄST Det är upp till er hur det ska bli. - Att följa

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer